close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK - Marina Trogir

embedDownload
Marina & Yacht Service Center
CJENIK
43°30’40’’ N 16°14’ 40’’ E
VHF: 17 ch
CJENIK
14.300 10.500
2.160
245
340
-25,996,3
16.000 11.300
2.320
300
420
Marina Trogir - cjenik u EUR: vez u moru
385
540
-30,99 18.00012.400 2.660
Marina Trogir - cjenik u EUR: vez u moru
LOA Širina
(m)
(m)
-24,996,3
Godišnji Sezonski Mjesečni Kombinirani
Dnevni
Od 01.10.
Od 01.06.
do 31.05.
30.09.
CJENIK OSTALIH USLUGA
-35,9920.00014.400 3.090
460
650
LOA Širina
Godišnji Sezonski Mjesečni Kombinirani
Dnevni
-40,9930.00016.400
3.540
820
(m)
(m)
Od580
01.10.
Od 01.06.
do670
31.05.
30.09.
-45,99
35.00020.000
4.340
945
-10,993,5
6.700 3.000
620
8.169
50
70
-50,99 40.00024.000 5.210
750
1.060
-11,993,8
6.700 3.100
640
8.255
55
80
-55,99 50.00029.000 6.310
850
1.210
-12,994,1
6.700 3.800
770
8.349
60
85
-60,99 60.00035.000 7.520
950
1.340
-13,994,4
6.700
4.100
850
8.465
70
95
-65,99 70.00040.000 8.600
Marina Trogir - cjenik u EUR: smještaj na kopnu
-14,994,7
7.200 4.500
920
9.095
72
105
-70,99 80.00045.000 9.770
LOA
-15,995,0
8.000 4.900 1.000
10.030
77
110
-75,99 90.00050.000 11.000
(m)
-16,995,5
8.700 5.400
1.120
10.973
85
120
-80,99100.000 56.000 12.130
-8,992,9 3.200 580
41
-17,995,5
9.500 6.000 1.230
11.898
95
130
-85,99 110.00062.000 13.320
-9,993,2 3.550 600
45
Širina
Godišnji Mjesečni
Dnevni
(m)
-18,996,0 10.300
6.600
1.360
12.857
105
145
-90,99120.00068.000 14.550
-10,993,5 3.950 620
48
-19,996,0
11.500
7.200
1.470
14.197
110
155
-95,99135.00074.000 15.830
-11,993,8 4.450 640
57
-20,996,0
12.500
7.700
1.580
15.313
120
175
U navedene cijene uračunat je
-100,99150.00080.000 17.160
-12,994,1 5.150 770
61
-21,996,0 13.000 8.400
1.720
140
195
-150,99200.000120.000 25.750
PDV u visini od 25%.
-13,994,4 5.850 850
69
-22,996,0
-14,994,7 6.250 920
72
-15,995,0 6.650 1.000
77
-16,995,5 7.150 1.120
84
(16A, 32A) i vode (ne uključuje pranje plovila), korištenje interneta.
-17,995,5 7.850 1.230
92
Plovilima koja u marinu uplove u razdoblju od 7 sati ujutro (od početka rada
-18,996,0 8.350 1.360
104
111
13.400
9.100
1.860
185
260
-23,996,3 14.000
9.800
2.010
210
295
-24,996,3
14.300 10.500
2.160
245
340
-25,996,3
16.000 11.300
2.320
300
420
-30,99 18.00012.400 2.660
385
540
-35,9920.00014.400 3.090
460
650
recepcije) pa do 24 sata istoga dana, naknada plaćena za dnevni vez u moru
-19,996,0 8.950 1.470
-40,9930.00016.400 3.540
580
820
pokriva boravak u marini do 14.00 sati slijedećeg dana. Plovilima koja u
-20,996,0
9.550 1.580
122
-45,99 35.00020.000 4.340
670
945
marinu uplove noću u razdoblju između 24.00 i 7.00 sati ujutro, dnevni vez
-21,996,0 10.250 1.720
139
-50,99 40.00024.000 5.210
750
1.060
-55,99 50.00029.000 6.310
850
1.210
Dnevni vez u moru / na kopnu uključuje u cijenu:
Vez/smještaj, korištenje sanitarija i tuševa, uobičajena potrošnja struje
CJENIK
CJENIK OSTALIH USLUGA
MARINA TROGIR - Cjenik servisnih usluga u EUR s uključenim PDV-om
ističe u 14.00 sati istoga dana. Nakon 14.00 sati naplaćuje se vez za slijedeći
Sezonski (zimski) vez u moru uključuje u cijenu:
dan. Za boravak plovila u marini kraći od 4 sata, cijena korištenja dnevnog
U skladu s raspoloživošću kapaciteta, Marina Trogir u razdoblju od 01.
veza more/kopno umanjuje se za 50%.
studenog do 30. travnja nudi uslugu veza u moru u trajanju od 6 mjeseci.
Ugovor o korištenju veza u trajanju od 6 mjeseci može se sklapati počevši
Mjesečni vez u moru / na kopnu uključuje u cijenu:
od 01. studenog s tim da je krajnji rok isteka ugovora 30. travanj. Na zahtjev
vez / smještaj, nadgledanje plovila, korištenje sanitarija i tuševa, uobičajena
gosta moguće je ovakav ugovor sklopiti i nakon 01. studenog, s tim da krajnji
potrošnja struje (16A) i vode (ne uključuje pranje plovila), korištenje
rok isteka ugovora ostaje 30. travanj. U cijenu usluge je uključeno:
interneta.
vez u moru, nadgledanje plovila, korištenje sanitarija i tuševa, uobičajena
Napomene:
potrošnja struje (16A) i vode (ne uključuje pranje plovila), jedno parkirno
Usluga mjesečnog veza u moru nudi se, ovisno o raspoloživosti kapaciteta.
mjesto u marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora o sezonskom
Ova usluga plaća se unaprijed.
vezu, korištenje interneta.
Ova usluga plaća se unaprijed.
Kombinirani vez uključuje u cijenu:
vez u moru u periodu od 01.04. do 30.09., te n kopnu u periodu od 01.10.
Godišnji vez u moru / na kopnu uključuje u cijenu:
do 31.03., 2 operacije dizalice, postolje za brod, pranje podvodnog dijela,
vez u moru/kopnu, nadgledanje plovila, korištenje sanitarija i tuševa,
nadgledanje plovila, korištenje sanitarija i tuševa, uobičajena potrošnja
uobičajena potrošnja struje (16A) i vode (ne uključuje pranje plovila), jedno
struje (16A) i vode (ne uključuje pranje plovila), jedno parkirno mjesto u
parkirno mjesto u marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora o
marini za osobno vozilo vlasnika plovila iz Ugovora o godišnjem vezu,
godišnjem vezu, korištenje interneta. U smještaj plovila na kopnu uključeno
korištenje interneta.
je postolje marine.
Ova usluga plaća se unaprijed.
Ova usluga plaća se unaprijed.
R. br.
Opis
1
Parking marine
a
Osobni automobil/motocikl / sat
2,00
b Osobni automobil/motocikl / dan
10,00
c
60,00
d Prikolica/kombi (bez broda) / dan
15,00
e
Kamper (bez el.energije i vode) / dan
15,00
g
Autobus / dan
20,00
g
Autobus / tjedan
h Oštećenje/gubitak magnetske kartice
i
Oštećenje/gubitak parkirnog listića
2
Recepcijske usluge
a
Slanje/prijem faxa / stranica
1,00
b Prijava na carinsko skladište
50,00
c
d Trošak opomene
e
Mjenjačka provizija
2 %.
f
Žeton za pranje rublja 6,5 kg
7,00
g
Žeton za sušenje rublja 6,5 kg
6,00
3
Električna energija i voda
a
Godišnji vez Električna energija utikač 32A Osobni automobil/motocikl / tjedan
Fotokopiranje / stranica
Cijena
120,00
50,00
120,00
0,15
15,00
990,00
CJENIK OSTALIH USLUGA
CJENIK OSTALIH USLUGA
CJENIK OSTALIH USLUGA
Električna energija utikač 63A 2.090,00
f
Prekovremeni Pon - Pet, doplata 50 %
Električna energija utikač 124A 4.550,00
g
Prekovremeni nedjeljom i praznikom, doplata 100 %
b Mjesečni vez 6
Konzervacija / dekonzervacija motora benzin/dizel
Električna energija utikač 32A 160,00
a
do 5 kW
Električna energija utikač 63A 260,00
b 6 – 10 kw
43,00
Električna energija utikač 124A 360,00
c
11 – 30 kW
75,00
c
Dnevni vez d 31 – 50 kW
94,00
Potrošnja razred A (1 – 34 kW)
6,50
e
51 – 100 kW
114,00
Potrošnja razred B (35 – 69 kW)
10,50
f
101 – 150 kW
125,00
Potrošnja razred C (70 – 100 kW)
15,00
g
151 – 200 kw
150,00
d Potrošnja vode po m (bez korištenja veza)
10,00
h iznad 200 kW
e
Potrošnja vode po m (uz korištenje veza)
3,00
7
Punjenje i održavanje brodske baterije / mjesečno
21,00
4
Postolje za brod
8
Penjanje na jarbol / sat
81,00
a
Plovilo do 16,99 m / dan
9
Pražnjenje tanka / sivih/crnih voda / sat
81,00
Plovilo do 16,99 m / mjesec
10 Pražnjenje tanka goriva / sat
51,00
Plovilo do 16,99 m / 6 mjeseci
100,00
11
Čišćenje tanka goriva / sat
81,00
b Plovilo od 17 – 24,99 m / dan
40,00
12
Čišćenje i pranje kaljuža / sat
81,00
Plovilo od 17 – 24,99 m / mjesec
130,00
13 a
Plovilo od 17 – 24,99 m / 6 mjeseci
598,00
b Zbrinjavanje fekalija / lit
0,75
5
Satnica radnika servisa
c
0,75
a
Električar
46,00
d Zbrinjavanje maziva / lit
0,75
b Mehaničar
46,00
e
Zbrinjavanje zauljenih krpa, ambalaže, filtera / kom
2,00
c
90,00
14
Radovi čišćenje i popravljanja sanitarija / sat
81,00
d Ronilac
90,00
15
Startanje motora, 1 x mjesečno / motoru
31,00
e
30,00
16
Punjenje plina / 1 kg
6,00
3
3
Servisni inženjer
Mornar
5,00
15,00
Zbrinjavanje zauljenih voda / lit
Zbrinjavanje goriva / lit
30,00
182,00 0,75
CJENIK OSTALIH USLUGA
CJENIK OSTALIH USLUGA
17
Spremanje vanbrodskog motora / mjesečno
18
Spremanje gumenjaka / mjesečno
a
do 3 m
19
15,00
35 Punjenje boca zraka, lit
36 Skladištenje jedara, mjesečno / kom
10,00
25,00
37 Skladištenje bicikla, mjesečno / kom
10,00
b 3 – 4 m
36,00
38 Demontaža ležaja sa škroka / kom
Spremanje jet ski / mjesečno 61,00
39 Servis elektropokretača, kom
30-50
Dizanje ili spuštanje jarbola, dužina broda do 15 m
76,00
40 Servis anlasera, kom
30-60
20 a
4 + 0,5 / lit
100 - 500
b Dizanje ili spuštanje jarbola, dužina broda do 15 m - 25 m
135,00
41
Korištenje splavi - barže / sat
20,00
21
Spremanje jarbola, bimini / mjesečno
76,00
42 Korištenje splavi - barže / dan
150,00
22 Upotreba viličara / sat
70,00
43 Najam fiksne skele do __ m , / danu
30,00
23 Tegalj broda u luci vlastitim tehničkim plovilima s posadom
44 Najam pokretne skele / dan
25,00
a
do 15 m
80,00
45 Odvoz brodskih otpadaka, paušal
30,00
b 15 – 20 m
150,00
46 Usluga otvaranja i zatvaranja unutarnje proizvodnje
c
200,00
47 Novčane kazne
d iznad 45 m / satu
250,00
a
Upotreba crijeva za vodu bez završetka sa slavinom
150,00
b Izlijevanje ekološki štetnih tvari u more / na kopno
20 - 45 m
3
1.300,00
90,00
500,00
24 Usluga autodizalice / sat
25 Postavljanje odvlaživača zraka / kom
25,00
c
26 Održavanje odvlaživača zraka / kom / mjesečno
10,00
d Onečišćenje prostora - kućni ljubimci
27 Unutarnje i vanjsko čišćenje broda / sat
25,00
e
Premještanje nepropisno parkiranog vozila
28 Poliranje broda sa materijalom / m 23,00
f
Pranje podvodnog dijela plovila na suhom vezu
29 Poliranje broda bez materijala / m 10,00
g
Priključak na el.ormarić bez prisutnosti osoba na plovilu (rizik požara)
30 Pranje podvodnog dijela trupa broda preko 21 m / m 5,00
48 Usluge ronilaca (za charter plovila)
31
Brušenje starog antifoulinga / m 15,00
Pregled podvodnog dijela / po brodu
10,00
32 Nanošenje antifoulinga / m (bez materijala)
Montaža/demontaža propela, trastera, kormila 45,00
33 Apliciranje zaštite voskom s materijalom / m 10,00
34 Oštećenje veza - mooringa
2
2
2
2
2
4,50
2
120,00
Čišćenje radnog prostora ispod i okolo plovila
Napomena:
Minimalna tarifa rada je na bazi 1 (jednog) sata.
Servisni radovi ne uključuju materijal osim ako nije posebno napomenuto.
50,00
15,00
100,00
90,00
220,00
CJENIK OSTALIH USLUGA
UVJETI I NAPOMENE
CJENIK OSTALIH USLUGA
OPĆI UVJETI I NAPOMENE:
Cjenik je na snazi od 1. siječnja 2014. godine. Marina Trogir zadržava pravo
izmjene i nadopune cjenika bez prethodne najave, kao i greške u tiskanju.
CJENIK USLUGA DIZALICE
LOA
Širina
Operacija Pranje
(m)
(m)
dizalice
podvodnog
dijela
Svi korisnici usluga Marine Trogir dužni su pridržavati se Uvjeta iz važećeg
Cijene:
Pomoćna plovila:
cjenika Marine Trogir, Općih uvjeta poslovanja za sklapanje ugovora te
Ovaj cjenik sadrži cijene veza u moru, smještaja plovila na kopnu,
Pomoćna plovila bez obzira da li podliježu registraciji ili obilježavanju
Pravilnika o redu u luci Marine Trogir. U slučaju ne pridržavanja navedenog,
te ostalih usluga. Usluga se naplaćuje temeljem dužine plovila preko svega
vinjetom, ne plaćaju vez kad se nalaze na ili uz matično plovilo. Korisnik
Marina Trogir može otkazati pravo na korištenje veza.
(l.o.a i širine plovila). Marina Trogir zadržava pravo provjere dužine i širine
Ugovora o korištenju godišnjeg veza obvezan je sklopiti ugovor o vezu za
plovila. U slučaju utvrđenog nesklada dimenzija plovila, Marina Trogir
pomoćno plovilo koje koristi zaseban vez, a cijena godišnjeg, mjesečnog
zadržava pravo obračuna cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim
ili dnevnog veza u moru ili na kopnu naplaćuje se uz 50% popusta. Kada
dimenzijama (dužina preko svega – l.o.a.).
pomoćno plovilo koristi zaseban vez, a matično plovilo nije u režimu
Godišnji ugovorni period je od:
01. 01., 01. 04., 01. 07. i 01. 10. tekuće godine za privatna plovila,
01. 04. tekuće godine za charter plovila
-8,99 m
3,20 m
110
35
-9,99 m
3,50 m
140
45
Potrošnja struje:
-10,99 m 3,80 m
180
49
Svi vezovi imaju priključak za struju u skladu s veličinom plovila, mjerenje
-11,99 m
4,10 m
220
55
potrošnje te prepaid naplatu. Naplata se vrši prema važećem cjeniku.
-12,99 m
4,40 m
265
59
-13,99 m
4,70 m
320
65
-14,99 m
5,00 m
380
75
-15,99 m
5,30 m
445
80
-16,99 m
5,50 m
495
85
-17,99 m
5,70 m
555
90
-18,99 m
6,00 m
630
99
-19,99 m
6,20 m
695
109
-20,99 m 6,40 m
750
115
Potrošnja vode:
Uobičajena potrošnja vode (ne uključuje pranje plovila) za sva plovila
uključena je u cijenu dnevnog, mjesečnog, sezonskog i godišnjeg veza u
moru/kopnu.
Potrošnja vode za snabdijevanje većom količinom vode (preko 200 litara)
naplaćuje se prema važećem cjeniku Ostalih usluga Marine Trogir.
Kod pranja plovila, obvezna je upotreba ručnih regulatora vode, tzv. pištolja
za vodu.
Katamarani i trimarani:
Za katamarane i trimarane sve cijene uvećavaju se za 50%.
godišnjeg veza, već samo u tranzitu, dnevni vez za pomoćno plovilo se
naplaćuje u skladu sa važećim cjenikom.
Plovila za iznajmljivanje (charter):
Vezovi za plovila dulja od 60 metara dostupni su za iznajmljivanje u servisnoj
Cijena godišnjeg veza za plovila koja se koriste za iznajmljivanje (charter),
bazi. Za ugovorene servisne radove u vrijednosti većoj od 50.000 €,
uvećava se za 15%.
odobrava se popust od 25 % na cijenu veza.
Marina Trogir
Put brodograditelja 16, 21220 Trogir, Croatia
Phone + 385 21 444 600 Fax + 385 21 444 601
e-mail [email protected] web www.sct.hr
Servisni centar Trogir d.o.o.
Member of the Brodotrogir d.d.
Part of Kermas Group
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
923 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content