close

Enter

Log in using OpenID

Broj 146 - Udruženje obrtnika Labin

embedDownload
17. SUSRET RIBARA
STR. 5
3. MEĐUNARODNA
KONFERENCIJA O MIRENJU
STR. 25
Restriktivnija politika
EU za domaće ribare Ključna podrška države
BROJ 146 • STUDENI 2012. • ISSN 1332-7364
GLASILO HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
A1
8 5 2.
UT
N
OB
NOVLJ
E
Obrtničke novine
1994.
NA
E M EL
JE
http://www.hok.hr • E-mail: [email protected]
VLADA SABORU UPUTILA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALIZACIJI
Novi troškovi za
trgovce i ugostitelje
FISKALNE
BLAGAJNE
Prilozi
svjetsko prvenstvo
frizera i kozmetičara
Zajednički interes
Osvojena vrijedna
povezivanje
priznanja u Milanu
struke i škole
Obrtnik&partner
Obrtnički savjetnik
Županijska kronika
Analiza upisa
u obrtnička
zanimanja
otkup mandarina
GODINA
STR. 2
VIII, BROJ
41 – PRILOG
44
A
IČKIH NOVIN
OBRTN
PRIMJENA
O
ZAKONA
KOM
FINANCIJS
JU I
POSLOVAN
AJNOJ
PREDSTEČ I
NAGODB
N
A
1994.
1 8 5 2.
NOVLJE
ŽUPANIJE
UTE M EL
Obrtničke
J
GOSPIĆ
14. jesen
u Lici
U okviru manifest
acije održan
o problemi
je Gospoda
ma u poslovan
rski forum
ju obrtnika
i poduzetn
ika
Str. 14
RIJEKA
Za stipendije
500 tisuć
Ugovori su
a kuna
potpisani sa
56 stipendis
obrazuju za
ta koji se
deficitarna
obrtnička zaniman
ja
I ove godin
77. Zlatn
e nova im a igla
ena
Str. 16
novine
ika
studeni 2012.
9
broj 35
studeni
2012.
ŠIBENIK
Suradnja
s inspektora
OK Šibensko
tom
-kninske
suzbijanj
županije
u neregistr
iranih djelatnos aktivna je u
ti i rada na
crno
Str. 18
hr vatske
mode
www.obrtnik-partner.hr
U
obrtnici na sajmovima
u turskoj i makedoniji
STR. 24
Traži se poništenje
javnog natječaja
tnik Županijska kron
vje
Obrtnički sa
OB
obrazovanje
NA
STR. 2
E
ministar mrsić
STR. 2-3
STR. 6
IZBORI U SUDU ČASTI STR. 3
Sudac Damir Kontrec
novi predsjednik
Dobra prilika za
širenje tržišta
STR. 22
AJTE
SAZN VAS
SVE ŠTOA NA
ZANIM M
JEDNO U
MJEST
studiju Anton
vatskoj televizijiMarti na HrŠabić, Modna
11. listopada održana
kuća Sposa,
– kožna
modna manifesta je tradiciona
lna Stolnik, galanterija, Mu:n, Koart
cija
Zagreba,
Moda
pod visokim Zlatna igla atelijer Krzno Sumrak,
stvom predsjedn
pokrovitel
Otvoreni
Milena, Igor
ika Republike j- studio za
Dobranić,
vatske Ive
dizajn, Elegance
IK Iz kolekcije
Josipović
Hr- salon,
a.
Zlatna igla
Igora Dobranića
Igor
modni
ove godine
nerica NadaGalaš te modna
vila je 77.
dizajproslaDošen.
Modni salon
Predsjedn
sadašnjih rođendan te, kao
Povodom
Elegance
ica revijskog
i do- sjednik
godina, okupila
77. Zlatne
Branka Jengić
zagrebač
igle, predodbora
Udruženja
najbolje
ke
Iz kolekcijeIgo
naglasila
čime se oplemenju
nost
obrtnika
Zagreba
Svoje kreacijeobrtnike i dizajnere.
ra Galaša
je važVlado Crkvenac grada nica hrvatskog dizajna
je ovaj tradicionalni modni
knuo je
i izvan
na manufakt predstavili su:
naše zemlje
događaj.
kontinuite
ista- radove
Mod- najugledn
šen koji
koja se vežegra- posebno
Ove
t sudjelova
butik Mara, ura Mustre, Iggy,
sudionika
uz Elegance, je izdvojen modni godine potvrdili su se svojim radom
nja su
Etno sudjelova ijih obrtnika
Dora, Obrt
Zlatne
prepoznat
Kad-Tad,
i važnost
salon nastupio u inozemstv
već
za dizajn
nja više
ljivi i traženi igle, a koji dvadeseta kojemu je ovo
Etna Maar,
u, ove godine
Americi.
zajnera –
generacija
bila
u Europi i
Muška moda
je
obrtnika
Zlatnoj igli. godina sudjelovanja već kolekcija za i Igor Dobranić čija
okupljenih diZlatne igle.
Posebno
je
ljeto 2013.
na kupcima
je istaknula
oko da
Također,
prikazana
se svake
na modnim
činjenicu
Zlatna igla
15. OBRTNIČKI
Berlinu i Londonu.
dijelom i
sajmovima
družuju nova godine Zlatnoj igli
za prepoznat zaslužna je
u
pri- skog
imena hrvatske
SAJAM ISTRE
Dobraniće
ljivost
dizajna i
mode,
va kolekcija
izvan granica hrvat- prodaji
zemlje. Uz
bit će u
naše Beču i u Londonu,
Igora Glaša
SAJAM
i Nadu Doi još nekoliko New Yorku,
PROIZVODNOG
prodajnih
mjesta diljem ekskluzivnih
OBRTNIŠTVA
svijeta.
i
j nagodb
dstečajno
Go
godine
tovo201
anju i pre
2002.izla
om poslov
gača
listopada
financijsk
snagu 1.
Zakon o
pio je na
/12) stu
108
(NN
stitut
Uveden in
dbe
ajne nago
predsteč
iz Hrvats
ke i inozem
panije naglasio
dugi niz godina, je da u Pulu dolaze
a na jubilarnom
ga, bez
mu se predstavilo
saj- komunikaobzira na razvoj
deset karlovački
obrtnika
modernih
cijskih
s različitim
Sajam je
proizvodim h tehnologija. Upravoi informacijskih
svečanim
a. ziramo
rezanjem
otvorio Dino
ovaj sajam, stoga i organivrpce no
Kozlevac
a Komora
Skupštine
podupire
, predsjedn
Najbolji proizv
Istarske županije.
ik na domaćim nastupe svojih snažObraćajuć
članova
od
i se gostima,
tjestenina
ma, istaknuo i inozemnim sajmovičima i posjetitelji
izlagaPašte Mia
je Paliska
ma
zahvalio
otvaranja
i srdačno
četverodn na svečanosti organizacsvima koji su
evne gospodarske manifesta
pripomogl
Kao i svake
iji
iu
cije, Mario
godine sajam
ne manifestaovogodišnje 15. jubilarzaključen
istaknuo je
Paliska
je
podjelom
cije.
put pokazujeda sajam već petnaesti
priznanja
nagrada
u
i
mogućnos
istarskih obrtnika
za najbolji trima kategorijama
Brojni gosti
ti i kvalitetu
–
proizvod,
i poduzetni
i izlagača
vanje proizvoda
za oblikoi kao su Na otvorenju sajma
ka,
Emisija »100% Poduzetnik« u svom kratkom
iz drugihodredb
krajeva
te za uspješsjednih
brojni
nu sajamsku
sudjelova
Usprkos
ost Usprkos RH i suuzvanici –
zemalja.
formatu
informira i inspiriranim
sve sadašnje i buduli
nepovol
prezentac
Stjepan
pomoćnik
onojništetn
ugovor
ispui teškoj gospodars
Tročlana
nepovoljda je popunje
iju.
i teškojPriče
ministra poduzetniKoraj,
će obrtnikesu
ijnoj
poduzetnike.
o uspjehu svjetje propisa činjenica
gospoda
obrta RH,
n sajamsk
u kojima
dužedarokove
koj
kao najbolji stručna komisija
novZakon
stipostoji
rskoj
nja
ski poznatih
pojedinaca,
čiji
početak je
bio
sve
je popunjen situaciji, predsjedn Dragutin Gabrovićštva i
i prostor
situaciji, ugovaraju
potreba
ispunje
utvrđenim proizvod sajma po
činjenica prostor
koje
sajamski
ik HOK-a,
, potnedvojben
a
za organizi
samo ne jednostavan,
idealan
sunedvojb
uvodugovor
u prilog
ka zbog okolno duži rokovi
eno
.
kriterijima
slučaj
vac,
o
pokazuje ih obveza
Dino
postoji potreba
pokazuje
ice,kolegama.
ranjem
predsjedn
»Pašte Mia«,
nužni
izabrala je
što jekako županije,
ospodarsk
o je,
njihovim
hrvatskim
da je riječ novčankako
primjer
ik Skupštine Kozleza
važno
rovinjski
ovakvihno
stranama
e prilike ne
manifest
nojBiloovakvih
Istarske
proizvodn
delegacija
manifesta organiziranjem
e
, kao što
rukuo obrtnicima
sa stoljetnim
mladim
acija
ugovor
poseb
idu na iskustvom ilinjenja
ju tjestenine obrt za
obrtnicima
more Karlovačk
Obrtničke
Prema njegovim Komoru je
– Osobno njecija.Komor
drugoj
tvu Ane Perhat.
i malim
u vlasniščane obveze tnik duzetnicim
koželi
kog
inovatorima
čije
ideje tek
svijet, pokae županije
po- osvajaju
ovlašte smatram zaštiti
tnera sajma
sajmovi
a, ljeonitrgovač
se moraju Za riječima, djelatnosti dio
Drugo mjesto
kako su
– partoj kategoriji
poduzepredaju te vlastitim
te brojni predstavn
godinama
zali
su kakono
je usavršavanjem
znanja,
upornošću
se
certificirati je predvi promocijejedan od osti
u
razdob
javnog,
najboljih
dodijeljen
sredstvima ne
i poduzetnic
ja. obrtnici
ka komora
Magriž iz
ije kada odobritpomoć
i duže
načina
ici iz
nje ništetn
educirati
Zakon
svojih proizvoda
povoljnijih
su ta Istre i društvenog i političkog
i radom moguće
ostvariti
nemoguće.
ili uz i naizgled
plaćan
ii
Krka koje o je OPG
o pravilima na utvrđe
njaen
a, akoi uslukredita
vaju opstati
unutar
RH te Slovenije
se
izvodnjom
živorvatska obrtnič državne instituc
strani
ponašao odgode
EU. Najbolji
Gledajte nas pokušaponedjeljkom
i srijedom
u
tužbom
ugovor
sira, vina bavi proodnosn
da
ni
na jednom
i Srbije.
avala
investicijsk dok se ne pokrene
nije
e svojih članov
način da
vog ulja,
i maslinomjestu
17.55h
na HRT
2, te novi
u repriznom
terminu
utor-dozna
i ciklus
slobode ugoAsim Čabaravd
se
interes
a dovede
tnicima
je upozor
kreditiranja Slobodno
a treće mjesto
i stabilizira
vne
predavanj
rabu
dužnik
tražbin
što
e,
poduze
je
ih
više
ić
a, kolekti
»Tibibox«
zloupo
velikih
sekom
okrugli stolovi
i četvrtkom
utržište.
6.55h na HRT
1.
može
e tražbin
konferenc
, ponuda osvojio
ustvrditi
Ako međučak nje
ici sunovčan j u pravima i obvei tematske
na čestu
bolje novčan
od strane
, is- ije, kao
tvrtke Tip
turističke
uspijeva nego
im to
poručiovjerovn
Top
je Koraj.
plaćanja ala nelikvidnost
podarstvu
ikdapozove
velikom
ispunje
Priznanje iz Ližnjana.
rekaovjerovn
Partneri iz
rok za emitira
Emisija »Obrtnik&Partner«
se na Druopravan položaom.
ga
je 4. listopadagosotvaranju
da ,jubilarnog
30 dana.
varanja rokova
Karlova
izvoda dobioza oblikovanje probez
Stoga Hrvatskedužan,
u neravn
a. programu
koja je generir
gom
televizije u popodnevčke ih ugovor
u u15.roku odna i osobe župani
sajma Istre
eno da je
čić, vlasnik je Mauricio Benu Puli Stjepan obrtničkog
poduzetnika, u prvom redu obrtniknom terminu.
u tražbin
novosti
ispu-Svakejesubote donosimo
jeutvrđen je također predviđ
tnika
moćnik
Na sajmu zama
novčan
novčarokova
ministra poduzetniš
i održavanj obrta za proizvodn
poduzeKoraj,
po- ta,
se
iz svijeta obrtništva puniti
i poduzetništva,
intervjue
ju
javnog
e metalnih
RH.
onih slabijih na propisivanju
35 tvrtki, četiripredstavilo
između
Koraj je istaknuo
U Zakonu
tvaosoba
ispunjenjem nakna111 obrcija »Motovun
i obrta
konstrukrom
s uglednicima iz svijeta
gospodarstva,
sko-poljop
stvoinspiraserivrednihškole, desetkoji
daje
Ugovo
zakasni s
je ministar- može
kojem
već uduže
M&R«,
obiteljproizvode
je inzistirala ih obveza.
paušalnu
, te 28 komora
pričepoo uspješnim obrtnicima.
vrijemeobveze
li
dužnik
gospodars
od kovanog i to za
naNastojimo
među
pripremi malog
angažiran
se tivne
tavadužan platiti
javnog prava
Dobitnik priznanja željeza.
obzira je
o čak
uvijek biti unja
tijeku s aktualnostima,
pratimo raobveze i obrtničkih
novčani e novčan
zetništva
njenja novčanje propisano da
udruga, a
obveze
kuna bez
i
te obrtnika srednjeg
podu- e put. 68 posto njih ne
dužnik
nu sajamsku
za uspješispunje
na sajmu
gospodarske i političke
konferencije
te čeza ulazak
prava
iti rok zne
Darko
iti rok
iku od 300
i ne dirajuć
nije prvi
Zakonom
ispunjenja
u EU.
Marčelo Melon prezentaciju
Izni- relevantne
ugovor
posjećujemo
obrtničke
sajmove,
Obrtničke Stanković
se
iti rok
,vjerovn
može ugovordo 60 sto
je
dana.
predsjedn
o kakvu štetu u štete.
komore du
en,
ik
larskog obrta iz umaškog pčeu zemlji
Karlovačk ik pretrpi
duzetnicima
Iznimno može
pod ugovor
alii inozemstvu.
ga nagrada »Api Melon«. Dru30 dana. dana. Ako rok nije ugovor u vjerovne žu- pravo na naknad
obveze najviše
Budite s nama svake
i duži rok,
pripala je
Tjestenine
iz- dosubote u poslijepodnovčane
ikovo
Ovih
dana pokrenuta je web stranica progra- veći i manji partneri
narovinjskog
regionalnoj i lokalnoj razini,
u obvezu
60
trgovinu
obrtu za
ugovoriti
nevnom
terminu i reprizno utorkomod
obveze
vjerovn
i usluge
Mia mogli
obrta Pašta
najviše na HRT 2. ispuniti novčan
ma Obrtnik i partner, www.obrtnik-partner.hr koji će obrtnicima
omogućiti
i popu»Tehnolin
su kušatipogodnosti
dok je treće
novčane
mno se može
www.hok
snaposjetitelji
e«
dužan
sa
dužnik
je
priznanje
je
gdje na jednom mjestu možete saznati
nja
.hr sve što ste, a time i povoljnije poslovanje. Ukoliko imate
obrtu »Ara
pripalo
Elektroni
uvjetom da iku sredstvo osigura biti duži dužnik
vas zanima iz svijeta obrtništva i poduzetništva.
interes ponuditi svoj proizvod uz određene specidana. Pratite nas i putem radija svakim radnim
c« iz Pule.
roku od 30
Posjetite i našu facebook stranicu, pogledajte fične pogodnosti pod okriljem projekta Obrtnik i
dao vjerovn isprave, rok ne može
danom između 15 i 18 sati na petnaest
ena iznimgdje smo sve bili i koje obrtnike smo posjetili, ko- partner, obratite se u Hrvatsku obrtničku komoru.
ovršne
predviđ
radijskih
postaja
Soundset
mreže
u
cijeloj
gom
mentirajte, lajkajte, sudjelujte u kreiranju sadržaja... Iskoristite snagu ovog sinergijskog projekta!
Ovdje je
Hrvatskoj.
Na web stranici programa Obrtnik i partner mood 360 dana.
žete prijaviti svoj obrt te ga u potpunosti besplatno
Kontakt – Hrvatska obrtnička komora:
U Jutarnjem listu pripremili smo za vas
promovirati, a ujedno nam je cilj da se u program
tel: 01/4806 639, 4806 670, 4806 695, 4806 653,
tjedni pregled utorkom.
centrala 4806 666, [email protected]
Obrtnik i partner u sljedećem razdoblju uključe
PIXSELL
Ništetnost
Jušić,
 Krešimir
stva
ugovora
G
dipl. iur.
H
Obrtnici, uključite se i Vi u projekt Obrtnik
i partner sa svojim ponudama!

HRVATSKA
OBRTNIČKA
KOMORA
MEDIJSKI POKROVITELJ
HUMANOST NA DJELU STR. 2–3
Obrtnici i ZABA za
kninske mališane
2
Obrtničke novine
MINISTAR
mirando
MRSIĆ PRIMIO
IZASLANSTVO
HOK-a
Zajednički interes
– povezivanje
struke i škole
M
ogućnosti suradnje na području
poticanja zapošljavanja, posebice mjere koje su namijenjene
obrtnicima te strukovno obrazovanje bile
su 12. listopada neke od tema razgovora ministra rada i mirovinskoga sustava
Miranda Mrsića i izaslanstva Hrvatske
obrtničke komore (HOK), koje je predvodio predsjednik Dragutin Ranogajec.
Ministar je s predstavnicima HOK-a
razgovarao o mogućnosti suradnje na području poticanja zapošljavanja, mjerama
koje su namijenjene obrtnicima, poglavito o potrebi što boljeg informiranja potencijalnih korisnika, kako obrtnika, tako
i budućih naučnika. Neizbježna tema je
bila strukovno obrazovanje, odnosno potreba što veće integracije stručne prakse
u sustav formalne izobrazbe za obrtnička
zanimanja. Obje strane su zainteresirane
da se onima koji žele zapošljavati i onima
koji žele raditi omogući da što brže, lakše
i jednostavnije reguliraju poslovni odnos.
Zajednički je interes povezivanja struke i škole kako bi se prestali »proizvoditi« kadrovi za burzu, a poslodavcima
koji žele zapošljavati omogućilo da dođu
do kvalitetnih, obrazovanih i konkurentnih radnika, zaključeno je na sastanku.
Predsjednik HOK-a Ranogajec je
istaknuo kako većina obrtnika želi da
se, koliko god je moguće, pojednostavi
reguliranje obaveza poslodavca i prava
radnika. Obrtnici žele da se posao odradi kvalitetno, da radnik bude zaštićen i
da se plate sve obaveze prema državi,
naglasio je predsjednik HOK-a.
Ministar Mrsić je naglasio da će inzistirati na integraciji struke i škole te da će
se posebno raditi na valorizaciji znanja
koje radnici stječu, kako dodatnim edukacijama tako i samim radom. Uvođenjem elektroničke radne knjižice radnici
će moći formalizirati sva svoja stručna
znanja, biti specijalisti za određena područja rada i na taj način povećati svoju
vrijednost na tržištu rada, istaknuo je ministar rada i mirovinskoga sustava.
Predstavnici Ministarstva i HOK-a
dogovorili su sklapanje ugovora kojim
će produbiti i intenzivirati suradnju na
različitim razinama, od uključivanja
predstavnika HOK-a u radne skupine za
realizaciju zakonskih inicijativa, do promocije i boljeg korištenja mjera poticanja
zapošljavanja koje kreira Ministarstvo
rada i mirovinskoga sustava.
(Hina)
HOK TRAŽI PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA ZA
OTKUP MANDARINA
Obrtnicima omogućiti
ravnopravno sudjelovanje
UU Snježana Tomić
M
inistarstvo poljoprivrede već
godinama provodi javne natječaje za sufinanciranje otkupa
voća. Svake godine u javnom natječaju
koji se odnosi na sufinanciranje troškova otkupa mandarina, Ministarstvo krši
odredbe zakona i Ustava, jer obrtnici nemaju pravo sudjelovanja u natječaju, već
samo pravne osobe. Međutim, kada su u
pitanju javni natječaji za sufinanciranje
otkupa ostalog voća, tada Ministarstvo
poljoprivrede poštuje Ustav i zakone i
dopušta obrtnicima sudjelovanje u natječaju. (U NN 117/12 od 24. listopada
2012. godine Ministarstvo poljoprivrede
objavilo je tri javna natječaja za sufinanciranje troškova otkupa mandarina,
grožđa i jabuka, berba 2012.).
AKTUALNO
studeni 2012.
Hrvatska obrtnička komora u više je
navrata pismeno upozoravala Ministarstvo na kršenje zakonskih i Ustavnih
prava obrtnika otkupljivača mandarina,
no bez uspjeha. Tako je i ove godine.
– Kako smatramo da ne postoji pravna
osnova na temelju koje bi Ministarstvo
poljoprivrede odredilo da u slučaju tri
identična natječaja obrtnici mogu sudjelovati u dva, a u jednom ne mogu,
očekujemo da će natječaj biti poništen
i objavljen novi – objavio je HOK.
Naime, odredbom članka 49. Ustava
RH propisano je da država osigurava
svim poduzetnicima jednak položaj na
tržištu. Dakle, neosporna je činjenica
da hrvatski pravni sustav apsolutno
izjednačava poduzetnika pravnu osobu
i poduzetnika obrtnika pred zakonom i
pred Ustavom.
Jubilarni 25. kongres ugostitelja
i turističkih djelatnika Hrvatske
obrtničke komore održava se
19. i 20. studenoga u Tuheljskim
toplicama (hotel Well), u
organizaciji Ceha ugostitelja i
turističkih djelatnika.
Domaćin ovogodišnjeg Kongresa
je Obrtnička komora Krapinskozagorske županije, a pokrovitelj
Ministarstvo turizma.
Izvještaj s Kongresa moći
ćete pročitati u sljedećem
broju Obrtničkih novina, a u
međuvremenu pratite objave na
našoj web stranici www.hok.hr i
emisiju Obrtnik&partner koja se
emitira subotom na HTV II.
VLADA SABORU UPUTILA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKO
Fiskalne blagajne –
za trgovce i ugo
V
lada Republike Hrvatske 8.
studenoga usvojila je Prijedlog
Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji bi, kako je najavljeno, od 1. siječnja iduće godine trebao
omogućiti Ministarstvu financija učinkovit nadzor nad ostvarenim prometom
gotovinom i suzbijanje sive ekonomije,
pogotovo u ugostiteljstvu i turizmu.
Uvođenjem fiskalnih blagajni, koje
će biti povezane s Poreznom upravom,
trebalo bi se stati na kraj praksi gotovo
svih koji rade s gotovinom, a koji, prema riječima ministra financija Slavka
Linića, iskazuju male promete i male
dohotke. Ministar Linić tvrdi da fiskalizacija neće poduzetnicima donijeti
gotovo nikakve dodatne troškove jer će
se provoditi tako da će postojeća računala sa softverskim rješenjima omogućiti pristup centralnoj obradi u Poreznoj
upravi. Oni poduzetnici koji još uvijek
nemaju računalo mogu ga nabaviti za
oko tri tisuće kuna, napominje Linić.
Hrvatska obrtnička komora smatra da
će troškovi uvođenja fiskalnih blagajni
za obrtnike iznositi najmanje pet tisuća
kuna, a kasniji troškovi godišnjeg
održavanja najmanje tri tisuće kuna
Siva ekonomija
Od obveze fiskalizacije prometa
gotovinom izuzete su samo djelatnosti
koje se mogu kontrolirati na drugi način, poput naplate cestarina te plaćanja
osiguranja ili participacija u bolnicama. Osim toga, novim zakonom se ide
u daljnje ograničavanje prometa gotovinom, jer više nema gotovinskog plaćanja iznad pet tisuća kuna, a pravnim
osobama je, ovisno o veličini, omogućeno zadržavanje blagajničkog maksimuma.
– Te mjere trebale bi sustav učiniti
transparentnim i znatno smanjiti utjecaj sive ekonomije, a s njima se kreće
istodobno kada se sektoru ugostiteljstva
i turizma omogućuje snažno porezno
rasterećenje, jer će PDV biti manji za
60 posto, naglasio je dosadašnji prvi
potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić.
VRIJEDNA
DONACIJA
OBRTNIKA I
ZAGREBAČKE
BANKE
Hrvatska obrtnička komora ne protivi se donošenju Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom ako će isti
utjecati na smanjenje sive ekonomije
i obavljanje neregistrirane djelatnosti
te poboljšati financijsku disciplinu, za
što se Hrvatska obrtnička komora stalno zalaže pred tijelima zakonodavne i
izvršne vlasti, smatraju u HOK-u. Međutim, ne slažu se da fiskalizacija neće
poduzetnicima donijeti gotovo nikakve dodatne troškove, već smatraju da
će troškovi uvođenja fiskalnih blagajni
za obrtnike, prema procjenama, iznositi najmanje pet tisuća kuna, a kasniji
troškovi godišnjeg održavanja najmanje tri tisuće kuna.
Ovdje se moraju dodati neizbježni
izvanredni troškovi popravka uređaja i
softvera, jer je kod prekida rada fiskalne blagajne propisana uspostava veze
u roku od dva dana pod prijetnjom
prekršajne kazne do vrtoglavih 500
tisuća kuna.
Gotovo 126.000 kuna z
Hrvatska obrtnička komora, Zagrebačka banka,
Obrtnička komora Šibensko-kninske županije
i četiri udruženja obrtnika donirali novac za
izgradnju dječjeg igrališta u Kninu
UU Snježana Tomić
H
rvatska obrtnička komora
(HOK), Zagrebačka banka,
Obrtnička komora Šibenskokninske županije i četiri Udruženja
obrtnika: iz Drniša, Knina, Murtera,
Pirovca i Tisnog te Vodica i Tribunja,
podržali su projekt izgradnje dječjeg
igrališta u Gradu Kninu te su prikupili
sredstva za uređenje prostora za bezbrižnu i sigurnu igru kninskih mališana. Zajednička donacija u iznosu od
125.718,00 kn dodijeljena na prigodnoj svečanosti održanoj 8. studenoga
u Kninu, bit će namijenjena za uređe-

www.hok.hr
nje jednog od četiri segmenta budućeg
dječjeg igrališta na lokaciji postojeće
zelene površine u Ulici dr. F. Tuđmana.
Predsjedništvo Hrvatske obrtničke ko-
Hrvatska obrtnička komora ove
godine obilježava 160 godina
organiziranog obrtništva. »Ovu
važnu obljetnicu obilježavamo
nizom aktivnosti koje
ukazuju na bogatu povijest i
tradiciju obrtništva na našim
prostorima, no isto tako i na
ulogu koju obrtnici imaju u
široj društvenoj zajednici u
kojoj djeluju. To je i bio razlog
što smo prihvatili inicijativu
naših kolega iz Knina i podržali
ovaj projekt pod geslom
»Obrtnici – vrijedni članovi
zajednice u kojoj žive i rade«.
Dragutin Ranogajec
predsjednik Hrvatske obrtničke komore
more podržalo je projekt u suradnji sa
Zagrebačkom bankom, strateškim partnerom u programu »Obrtnik&partner«
i s Obrtničkom komorom Šibensko-
Izvrsna suradnja s obrtnicima
Direktor obiteljskog i osobnog bankarstva regije Dalmacija Zagrebačke banke Tonći Srzić kazao je kako je »Zagrebačka banka tradicionalno partner
akcija koje za cilj imaju dobrobit djece, a posebno najmlađih članova naših
društava. Dosad smo bili podrška lokalnim upravama raznim aktivnostima
te nas veseli što je naša prva donacija Kninu namijenjena razvoju zajednice
te je odgovor na potrebe Grada da osigura malim Kninjanima veselo djetinjstvo puno igre i zabave. Također, zadovoljstvo nam je što je ova donacija nastala kao rezultat izvrsne dugoročne suradnje obrtnika i Zagrebačke banke
koja se kontinuirano nadograđuje novim rješenjima i akcijama.«
Obrtničke novine
ONA O FISKALIZACIJI
novi troškovi
ostitelje
Potvrda HAKOM-a
Vezano za dostupnost
širokopojasnog interneta,
ravnateljica Porezne uprave
Nada Čavlović Smiljanec
izjavila je da samo pet
posto područja Republike
Hrvatske nije pokriveno
internetskom mrežom, te će
oni porezni obveznici koji
nemaju dostupnost internetu
morati kod Hrvatske agencije
za poštu i elektroničke
komunikacije (HAKOM)
zatražiti potvrdu o tome da
na njihovu području nema
internetske veze
Internetska veza
U HOK-u napominju također da na
hrvatskom tržištu ne postoji davatelj
ADSL usluge koji je u opće uvjete korištenja ugradio svoju obvezu otklanjanja
kvarova u roku od 48 sati. U nekim je
zemljama u troškovima uvođenja fiskalnih blagajni participirala država, na čemu
Hrvatska obrtnička komora inzistira.
Budući da će Zakon stupiti na snagu
1. siječnja 2013. godine, u Komori očekuju da će uskoro uslijediti i donošenje
pravilnika koji će detaljnije pojasniti načine komunikacije s Poreznom upravom
radi dobivanja Jedinstvenog identifikatora računa. Hrvatska obrtnička komora
apelira na Poreznu upravu da u početnoj
fazi primjene Zakona ima više razumijevanja u trenucima nadzora, s većim
naglaskom na edukaciju, a manjim na
represiju, jer su kazne prestroge.
Naime, svaki obveznik fiskalizacije morat će biti na internetskoj vezi s
Poreznom upravom koja ima centralni
server, gdje će dolaziti svaki tiskani račun koji se izdaje, a porezni obveznici
koji već imaju kompjuterske blagajne
morat će samo nadograditi svoj sustav
i prilagoditi uređaj da mogu izdavati fiskalni račun. Svaki fiskalni račun, kada
se otkuca u bilo kojem maloprodajnom
mjestu, odlazi na provjeru u Poreznu
upravu, dobiva svoj poseban broj i vraća se u roku od dvije sekunde poreznom
obvezniku, a nakon toga se izdaje račun.
Više o fiskalizaciji na
http://www.porezna-uprava.hr/
fiskalizacija/fiskalizacija.asp
Krešimir Jušić / HINA
a kninske mališane
kninske županije i Udruženjem obrtnika Knin te još tri udruženja obrtnika
iz ove županije – UO Murter, Pirovac,
Tisno, UO Vodice i Tribunj i UO Drniš.
Hrvatska obrtnička komora donirala
je iznos od 59.000,00 kn za ovu namjenu, a Zagrebačka banka 50.000,00
kn. Obrtnička komora Šibensko-kninske županije donirala je 9.718,00 kn,
Udruženje obrtnika Murter, Pirovac,
Tisno 2.000,00 kn, Udruženje obrtnika
Drniš 2.000,00 kn, Udruženje obrtnika
Vodice i Tribunj 2.000,00 kn te Udruženje obrtnika Knin 1.000,00 kn.
Inicijativa za izgradnju dječjeg igrališta u Kninu potekla je od Udruženja
obrtnika Knin, što je Grad Knin prihvatio i pripremljena je potrebna projektna dokumentacija. Knin, kao grad
na području od posebne državne skrbi,
s iznimno velikim brojem djece, 2.700
djece do 12 godina, će uz postojeće
sadržaje koje im pružaju vrtići i škole,
uređenjem ovog parka i ovom donacijom mališanima Knina osigurati prikladan prostor za igru koji im je prijeko
potreban.
Igralište u segmentima
Zamjenik gradonačelnice Grada
Knina Tomislav Vrdoljak istaknuo je
da sam projekt definira uređenje igrališta u segmentima, i svaki od segmenata predstavlja u sadržajnom smislu
prostor za dječju igru, koji se kao takav
može koristiti neovisno od drugih.
Ukupna vrijednost projekta je
634.663,75 kn, ovom donacijom realizirat ćemo segment »A« u vrijednosti 125.718,00 kn, a realizacijom svih
segmenata zaokružit će se uređenje
dječjeg igrališta kao cjeline, na lokaciji
postojeće zelene površine u ulici Dr. F.
Tuđmana br. 4.
3
ZAPOČELA PROVEDBA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI
Predstečajna nagodba u
regionalnim centrima Fine
Za nepokretanje postupka predstečajne
nagodbe u uvjetima u kojima to Zakon propisuje,
previđene su novčane kazne i do milijun kuna
F
inancijska agencija obavijestila je
5. studenoga dužnike – obveznike
primjene Zakona o financijskom
poslovanju i predstečajnoj nagodbi, koji
je na snazi od 1. listopada 2012. godine, da se postupak predstečajne nagodbe
provodi u četiri Regionalna centra Fine
– u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Za
vođenje postupka mjesno je nadležan
Regionalni centar prema sjedištu dužnika, osim u predmetima u kojima visina
obveze iz financijskog izvješća dužnika
prelazi iznos od 10 milijuna kuna, kada
je isključivo nadležno vijeće Regionalnog centra Zagreb, bez obzira na sjedište
dužnika. Slijedom svega navedenog, iz
Fine pozivaju dužnike na koje se odnose
odredbe ovog Zakona, da podnesu prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.
Ako poduzetnik koji je nelikvidan
i/ili insolventan, ne uspije u postupku predstečajne nagodbe uspostaviti
likvidnost i solventnost, Financijska
agencija će pokrenuti stečajni postupak
u kojemu će se poduzetnik konačno i
likvidirati.

Napominju i da Zakon propisuje
obvezu pokretanja postupka predstečajne nagodbe za poduzetnike koji su
nelikvidni ili insolventni i to pod prijetnjom prekršajne odgovornosti (članak
39. Zakona).
Novčanom kaznom za prekršaj radi
nepokretanja postupka predstečajne
nagodbe u uvjetima u kojima to Zakon
propisuje, kaznit će se, sukladno odredbi članka 88. Zakona, i sam poduzetnik
i odgovorna osoba poduzetnika. Dužnici koji ne ispune zakonsku obvezu
i ne pokrenu postupak predstečajne
nagodbe, u slučaju kada su to prema
zakonskim odredbama obvezni učiniti, čine prekršaj prema odredbama
čl. 88. Zakona, za koji je predviđena
novčana kazna u iznosu od 10.000,00
kn do 1,000.000,00 kn za samog dužnika i kazna u iznosu od 1.000,00 kn
do 50.000,00 kn za odgovornu osobu
dužnika.
Više o odredbama Zakona
pročitajte u Obrtničkom
savjetniku
Više informacija
o provođenju
postupka
predstečajne
nagodbe, kao i
obrazac prijedloga
za otvaranje
postupka
predstečajne
nagodbe,
dostupni su
Regionalni
centri
Prijedlog za pokretanje
postupka predstečajne
nagodbe podnosi se
mjesno nadležnom
Regionalnom centru
Fine, osobno ili
preporučenom
poštom, uz naznaku:
»Za predstečajnu
nagodbu«, na sljedeće
adrese:
 Financijska agencija, Regionalni centar Zagreb, Ulica
grada Vukovara 70, 10 000
Zagreb, obuhvaća sljedeće
županije: Zagrebačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku,
Bjelovarsko-bilogorsku, Međimursku, Virovitičko-podravsku
i Grad Zagreb.
 Financijska agencija, Regionalni centar Osijek, Lorenza Jegera 1, 31 000 Osijek,
obuhvaća sljedeće županije:
Požeško-slavonsku, Brodskoposavsku, Osječko-baranjsku i
Vukovarsko-srijemsku.
 Financijska agencija, Regionalni centar Rijeka, Frana
Kurelca 8, 51 000 Rijeka, obuhvaća sljedeće županije: Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Istarsku.
 Financijska agencija, Regionalni centar Split, Mažuranićevo šetalište 24 b, 21 000 Split,
obuhvaća sljedeće županije:
Zadarsku, Šibensko-kninsku,
Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.
na internetskoj stranici Financijske
agencije
http://www.fina.hr/predstecajnenagodbe
putem e-pošte na adresi
[email protected]
ili na besplatnom broju telefona Call
centra Financijske agencije
0800 0080
Renata Puljiz
UPRAVNI ODBOR HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
Nova imenovanja
Na 14. sjednici Upravnog
odbora Hrvatske obrtničke
komore, održanoj 18.
listopada, usvojena je
Odluka o imenovanju
predsjednika, dva
zamjenika predsjednika
i tajnika Suda časti
HOK-a, kao i sudaca
prvostupanjskih i
drugostupanjskih vijeća
Suda časti
UU Snježana Tomić
Novo predsjedništvo Suda časti i Centra za mirenje pri HOK-u
Z
Mjesto na kojem će nići prvo dječje igralište u Kninu
studeni 2012.
a predsjednika Suda časti HOK-a
za mandatno razdoblje 2012. –
2016. imenovan je Damir Kontrec, mag. iur., sudac Vrhovnog suda.
Za zamjenike predsjednika Suda časti
HOK-a imenovani su Igor Vojinović,
potpredsjednik HOK-a i Mirza Šabić,
član Odbora za EU HOK-a, a za tajnicu
Suda časti ponovno je imenovana Suzana Kolesar, dipl. iur. Na listi sudaca
prvostupanjskih vijeća Suda časti ime-

www.hok.hr
novano je 70 sudaca, a na listu drugostupanjskih vijeća 20 sudaca.
Ujedno, v.d. Glavna tajnica Hrvatske obrtničke komore Violeta Jelić, imenovana na tu funkciju 1. srpnja, imenovana je za Glavnu tajnicu
HOK-a za mandatno razdoblje 2012.
– 2016. godina.
Na dnevnom redu sjednice Upravnog odbora bilo je i donošenje Odluke o održavanju 8. susreta trgovaca
HOK-a 5. prosinca u Zagrebu te Odluke o održavanju 6. obrtničkih sportskih
igara 2013. godine u Malom Lošinju,
s predloženim terminom od 16. do 19.
svibnja.
U uvodnom dijelu sjednice predstavnici Porezne uprave Ministarstva
financija prezentirali su članovima
Upravnog odbora glavne značajke novog Zakona o financijskom poslovanju
i predstečajnoj nagodbi.
4
Obrtničke novine
AKTUALNO
studeni 2012.
Sustav obrtničkih
Prilika za posao komora u budućnosti
H
HRVATSKO IZASLANSTVO U KATARU
podršku katarskim ulaganjima u Hrvatsku«, rekao je predsjednik Josipović.
Predsjednik katarske Trgovinske i industrijske komore Kalifa al-Tani rekao je
da se nada kako će posjet predsjednika
Josipovića pridonijeti razvoju odnosa između Hrvatske i Katara. »Sada je dobar
trenutak za pokretanje zajedničkih projekata koji će iskoristiti prednosti i potencijale obiju zemalja«, rekao je al-Tani.
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec istaknuo je kako hrvatski obrtnici imaju priliku za posao u Kataru kao
kooperanti velikih tvrtki.
Hrvatska strana posebno je zainteresirana za mogućnost suradnje u
izgradnji LNG terminala, privlačenje
katarskih ulagača u velike turističke
projekte, te veću nazočnost hrvatskog
gospodarstva na katarskom tržištu, osobito tvrtki iz prehrambene, informatičke i vojne industrije.
HINA
Foto Ured Predsjednika RH / Marija Kundek
rvatska ima veliki potencijal za
strana ulaganja i sada je pravi trenutak za pokretanje zajedničkih
projekata, ocijenili su hrvatski dužnosnici u Dohi na katarsko-hrvatskom gospodarskom forumu koji se ovoga tjedna
održao u sklopu višednevnog službenog
posjeta hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Kataru, u čijem izaslanstvu su bili
i predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec i Glavna tajnica Violeta Jelić.
Otvarajući skup, predsjednik Josipović je naglasio da su njegovi razgovori
s katarskim domaćinima, posebno s državnim poglavarom emirom Hamadom
al-Tanijem, protekli u vrlo prijateljskom ozračju, te je dodao da se »nada
kako će njegov posjet, kao i ovaj forum
i otvaranje hrvatskog veleposlanstva u
Dohi, otvoriti novo poglavlje u odnosima dviju zemalja«.
»Spremni smo pokrenuti dugoročne zajedničke projekte i dajemo punu
IR-OVE II. RADIONICA I SUSRET PODUZETNIKA
Zeleni projekti za
održivo gospodarstvo
UU Anđelko Vojvoda
U
okviru prekograničnog projekta
Slovenije i Hrvatske »IR-OVE«,
prekogranična suradnja – obnovljivi izvori energije 19. rujna održana
je 2. bilateralna radionica i susret poduzetnika iz Slovenije i Hrvatske. Radionica je organizirana kao stručni događaj
u okviru Sajma energetske učinkovitosti
i obnovljivih izvora energije na Zagrebačkom velesajmu. Bruno Radojica iz
Ministarstva poduzetništva i obrta predstavio je projekt Poduzetnički impuls.
Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost publici se obratila Marija
Šćulac Domac te govorila o poticajnim
programima za obnovljive izvore energije. Fond je dosad odobrio sufinanciranje 121 projekta iz područja OIE, od
kojih je 60 projekata sunčeve energije,
42 biomase, 6 energije vjetra te 13 projekata iz ostalih OIE.
Željko Sučić iz Hrvatskih šuma održao je prezentaciju na temu »Potencijal šumske biomase u RH u šumama u
kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o.
i primjena drvne sječke kao OIE«.
Značajniji šumski resurs nalazi se u ruralnim područjima, gdje je grijanje na
drvo duga tradicija.
Regionalnu energetsku agenciju
Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA)
predstavio je Ivan Pržulj predavanjem
na temu »Najbolja praksa korištenja
obnovljivih izvora energije«. Do travnja 2012. godine na području Sjeverozapadne Hrvatske provedba projekata
rezultirala je sa oko 400 sustava OIE.
Do kraja 2013. godine planira se dodatnih 350 sustava OIE s vrijednosti oko
10 milijuna kuna.
Iskustva sve tri komore
pokazuju da je za
kvalitetno i učinkovito
zastupanje interesa
obrtnika potrebna dobro
organizirana i jaka
komora, na čemu se
mora raditi i ubuduće,
kao i na jačanju javnih
ovlasti
OKRUGLI
STOL U OBRTNO
UU Snježana Tomić
OJ
ŠK
NI
ET
DJ
PO
ZBORNICI
ba još više pozornosti
Obrtno-podjetniškoj
SLOVENIJE
i još učinkovitije zastuzbornici
Slovenije
(OZS)
panje interesa, istaknuo
(OZS) u rujnu je održan
U
okrugli stol pod naslovom »Sustav
komora u budućnosti – usporedba
Slovenije i inozemstva«, na kojem su
sudjelovali predsjednici slovenske, hrvatske i bavarske obrtničke komore te
predstavnici slovenske države i parlamentarnih stranaka.
Važna uloga
Iskustva sve tri komore pokazuju
da je za kvalitetno i učinkovito zastupanje interesa obrtnika potrebna dobro
organizirana i jaka komora, na čemu se
mora raditi i u buduće, kao i na jačanju
javnih ovlasti koje su u ingerenciji komora, posebice u području strukovnog
obrazovanja, zaključeno je na okruglom stolu.
– U vrijeme gospodarske krize obrt
kao najmanji gospodarski segment tre-
je predsjednik OZS-a Štefan Pavlinjek.
Predsjednik Obrtničke komore za
München i Gornju Bavarsku Heinrich
Traublinger kazao je kako komora
ima važnu ulogu na lokalnoj i državnoj
razini, odnosno ima javne ovlasti u vođenju registra, strukovnog obrazovanja
i provođenja ispita, a ujedno obavlja i
druge djelatnosti, pri čemu je naglasak
na savjetodavnoj službi.
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec istaknuo je
160. godišnju tradiciju obrta u Hrvatskoj te razgranatu teritorijalnu i strukovnu organiziranost obrta. Temeljem
odredbi Zakona o obrtu Hrvatskoj obrtničkoj komori dane su javne ovlasti u
davanju odobrenja (licenci) fizičkim
osobama – obrtnicima i pravnim oso-
HOK I OZS POTPISALI PISMO NAMJERE
Uzajamno pružanje
pogodnosti obrtnicima
UU Ljubica Kangrga
N
a Svjetski dan kreditnih unija 18.
listopada Hrvatska udruga kreditnih unija organizirala je konferenciju »Kreditne unije u RH«. Na konferenciji su, među ostalima, prisustvovali
predsjednik uprave HAMAG INVESTA
Darko Liović, predsjednik Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije Davor Pleško, član uprave Kreditne unije
»Deponent«, Član uprave kreditne unije
»NOA«, predsjednik Hrvatske udruge
za mirenje Srđan Šimac, predstavnici
Ministarstva financija, Hrvatske narodne
banke i Hrvatske obrtničke komore.
Predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija Željka Pirija-Benaković podsjetila je da su kreditne unije u Hrvatskoj
počele djelovati preoblikovanjem štedno-kreditnih zadruga temeljem Zakona
o kreditnim unijama iz 2007. godine.
Danas u 12 županija djeluje 25 kreditnih
unija s oko 45.400 članova i ukupnom
aktivom (podaci iz 2010.) od oko 580
milijuna kuna, a deset ih je okupljeno u
udrugu HUKU. U svom izlaganju navela je teritorijalno načelo osnivanja kreditnih unija, za koje u udruzi smatraju da
se treba proširiti na više jedinica regionalne samouprave.
Davor Pleško, predsjednik Obrtničke
komore Krapinsko-zagorske županije,
istaknuo je pozitivne primjere nekadašnje
Štedno-kreditne zadruge Zabok – danas
Zagorske kreditne unije, koja je svesrdno
pomagala obrtnicima odobravajući male
iznose kredita brzom realizacijom, a garancijom članova – obrtnika pridonijela
je razvoju obrtništva u županiji. Danas
trebamo koristiti primjere dobre prakse
i omogućiti obrtnicima lakši pristup kreditima, posebno zato što su uglavnom
traženi iznosi kredita mali u odnosu na
velike gospodarske subjekte, uz manje
papirologije i bržu realizaciju kredita.
Nove usluge
Uloga koju komora ima danas treba
ojačati u svakom području, od zastupanja interesa obrtnika, utjecaja na kreiranje gospodarske politike, obrazovanja
za obrtništvo, pomoći u poslovanju,
alternativnom rješavanju sporova i u
strukovnom radu. Komora za budućnost usmjerena je prije svega na uvođenje novih usluga, proširenje javnih
ovlasti, izradu hrvatskog kvalifikacijskog okvira (pozicioniranje obrtničkih
zanimanja), cjeloživotno učenje – vertikalnu prohodnost, korištenje novih
tehnologija, korištenje sredstava EU
fondova, i dr.
Kod ministra
Marasa o
problemima
brodara
U
FINANCIRANJE PUTEM KREDITNIH UNIJA
Lakši put za male tvrtke
bama da mogu primati na praksu učenike strukovnih škola, organiziranju
pomoćničkih ispita, organiziranju i
provođenju majstorskih ispita te organiziranju i provođenju ispita o stručnoj
osposobljenosti.
UU Snježana Tomić
P
redsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dragutin
Ranogajec i potpredsjednik
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Štefan Grosar potpisali
su 14. rujna u Celju Pismo namjere
o uzajamnom pružanju pogodnosti
obrtnicima kroz HOK-ov program
Obrtnik&partner te program OZS-a
Mozaik poduzetnih. Potpisom Pisma
namjere HOK i OZS izražavaju svoj interes i spremnost za stvaranje preduvjeta, kako bi se hrvatskim i slovenskim
obrtnicima omogućilo dobivanje određenih pogodnosti kod partnera s kojima
su komore potpisale ugovore. To znači
da bi hrvatski obrtnici mogli koristiti
pogodnosti kod partnera s kojima je
OZS potpisala ugovore i obratno, da
bi slovenski obrtnici koristili određene
pogodnosti kod partnera HOK-a.
S potpisom prvih pisama namjere
OZS je na 45. međunarodnom sajmu

www.hok.hr
obrtništva u Celju predstavila novi projekt, karticu Mozaik poduzetnih, koja
članovima OZS osigurava popuste i pogodnosti kod partnera programa.
Hrvatska obrtnička komora i Zagrebačka banka potpisale su u ljeto 2010.
godine Sporazum o poslovnoj suradnji,
što je bio temelj za nastanak projekta
Obrtnik&partner, u koji su se polovicom 2011. godine uključile najveće
hrvatske tvrtke, važne obrtnicima u poslovanju.
Projekt je nastao s ciljem promicanja
interesa hrvatskog obrtništva u suradnji
Hrvatske obrtničke komore, Zagrebačke banke, Hrvatskog Telekoma, Croatia
osiguranja i VELPRO-a. U sklopu ovog
projekta, svakom se obrtniku – članu
HOK-a izdaje člansko-platežna Visa
Obrtnička kartica Hrvatske obrtničke
komore i Zagrebačke banke, kojom se
može plaćati na prodajnim mjestima u
zemlji i inozemstvu i uz pomoć koje
ostvaruju popuste i pogodnosti. U program također ulaze i mali partneri.
kabinetu ministra poduzetništva i obrta Gordana Marasa održan je 17. listopada sastanak o problemima malih brodara.
Na ovom sastanku, uz ministra
Marasa bili su i predstavnici Ministarstva pomorstva, prometa i
infrastrukture – pomoćnik ministra kap. Nikola Mendrila i ravnateljica uprave Maja Markovčić
Kostelac, potom Špiro Naranča
ispred Udruge brodara Krilo Jasenice te Valter Grubica predsjednik Sekcije brodara HOK-a
i Ivica Štambuk, šef Odjela za
organizaciju rada cehova HOK-a.
Tema ovog sastanka bilo je
oslobađanje plaćanja trošarina na
pogonsko gorivo, odnosno podizanje konkurentnosti domaćih
brodara u odnosu na konkurenciju
iz susjednih zemalja.
Govorilo se i o koncesijskom
odobrenju koje je dodatni trošak
brodarima i čini im poslovanje manje isplativim, beneficiranom radnom stažu, smanjenju iznosa brodske ležarine te pitanju sudjelovanja
struke u upravnim vijećima lučkih
uprava. Sastanak je protekao u
konstruktivnoj raspravi o svim
navedenim temama i uz puno razumijevanje navedene problematike.
Kako predstoji izmjena zakonske regulative, kojom je dio
navedenih tema pokriven, u predstojećim mjesecima će se navedeni problemi rješavati djelovanjem predstavnika struke u oba
ministarstva odnosno, ono što je
moguće, rješavat će se kroz djelovanje obrtničkih asocijacija na
lokalnoj razini.
Matija Justament
CEHOVI
Obrtničke novine
U DUBROVNIKU ODRŽAN 17. SUSRET RIBARA HOK-a
Očekuje nas još restriktivnija
ribarska politika EU
Ribarstvo i
marikultura imaju
izvozni potencijal,
no očekujemo od
hrvatske države da
učini veće napore
kako bismo kod kuće
imali bolje uvjete za
proizvodnju te bolje
organizirano tržište –
rekao je predsjednik
Hrvatske obrtničke
komore Dragutin
Ranogajec
UU Renata Puljiz
T
radicionalni, 17. susret ribara Hrvatske obrtničke komore
(HOK) održan je 25. i 26. listopada u Grand Hotelu Park u Dubrovniku u organizaciji Ceha za ribarstvo
i akvakulturu HOK-a. Što čeka hrvat-
ske ribare nakon ulaska u Europsku
uniju i ove godine bila je glavna tema
susreta.
Nakon što je Hrvatska prošla mukotrpnu prilagodbu pravnih propisa
pravnoj stečevini Europske unije, čeka
ju nova prilagodba – novoj, još restriktivnijoj ribarskoj politici EU.
Vladan Bojić
Suze za ZERP-om
Zaključci 17. susreta ribara
 Tražimo od Vlade Republike
Hrvatske da se formira nacionalni
fond iz kojeg će se financirati otkup
ribarskih mreža potegača. Predlažemo da se potegače povuku iz
upotrebe uz pravičnu naknadu po
kriteriju aktivnosti i veličine alata.
 Tražimo da se povlačenje brodova iz ribolova (uništavanje brodova)
uz financijsko obeštećenje, može
dozvoliti samo po kriteriju aktivnog
alata, radi kojeg je nužno smanjivanje veličine ribolovnog napora.
 Tražimo od Vlade Republike Hrvatske da se donese nova Odluka
o subvencioniranju cijene goriva
za ribarska plovila po istom modelu iz 2012. godine.
 Donijeti poseban Zakon o marikulturi, kojim će se precizno urediti
korištenje pomorskog dobra, i na
moru i na kopnu, način dobivanja
koncesija i povlastica za uzgoj.
 Tražimo odgovarajuću zamjenu
za dosadašnji način poticaja po kilogramu ulovljene ribe do ulaska u EU.
 Sljedeći, 18. susret ribara održat će se u Splitsko-dalmatinskoj
županiji
– Hrvatski ribari su najveća žrtva
ulaska u Europsku uniju. Nakon što
smo propustili provedbu ZERP-a, Europa nam je nametnula u poglavlju 13
velika ograničenja. Očekivali smo da
ćemo lakše doći do novca iz europskih
fondova, no Europa mijenja politiku i
uvodi nove restrikcije. S druge strane,
u Hrvatskoj je zadnjih dvadeset godina napravljen popriličan nered – rekao
je u uvodnom izlaganju Vladan Bojić,
predsjednik Ceha za ribarstvo i akvakulturu Hrvatske obrtničke komore.
– Iako hrvatsko ribarstvo bilježi
pozitivne rezultate i pozitivnu vanjskotrgovinsku bilancu, sudionika u
ribolovu je previše i sljedećih godina
država će intenzivno raditi na osiguranju sredstava za povlačenje iz ribolova
– tzv. scrappinga, za što je Europska
komisija upravo odobrila prolongaciju
do 2017. godine – najavio je pomoćnik ministra poljoprivrede mr. Ljubomir Kučić.
Očekivali smo da ćemo lakše
doći do novca iz europskih
fondova, no Europa mijenja
politiku i uvodi nove restrikcije
ke komore Dragutin Ranogajec. Hrvatske ribare, dodao je, osim problema
koji su zajednički svim obrtnicima po-
put sive ekonomije, nelikvidnosti, visoke porezne presije i prezaduženosti,
muče i problemi suvišnog administriranja, netransparentnog sustava povlastica i poticaja, a od države se očekuje
kreiranje takve ribarske politike koja će
zaštititi hrvatskog ribara i biti uvažavana u Europskoj uniji.
U prvom dijelu susreta održana su
izlaganja o aktualnom stanju i perspektivama hrvatskog ribarstva, o ribarstvu
i marikulturi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, planovima upravljanja
i provedbi mjera strukturne politike
hrvatskom ribarstvu danom stupanja u
EU. Teme drugog dijela programa bile
su marikultura u Republici Hrvatskoj,
aktualno stanje ribarske flote i njezine
perspektive u EU te stanje ribolovnih
resursa u Jadranu.
Domaćin 17. susreta ribara bila je
Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, a pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede RH.
Izvozni potencijal
– Ribarstvo i marikultura imaju
izvozni potencijal, no očekujemo od
hrvatske države da učini veće napore
kako bismo kod kuće imali bolje uvjete za proizvodnju te bolje organizirano
tržište ribom i proizvodima ribarstva –
rekao je predsjednik Hrvatske obrtnič-
Susret ribara HOK-a je najznačajniji ribarski stručni skup u Hrvatskoj
CEH PROIZVODNOG OBRTA
Domaćoj proizvodnji posvećuje se premalo pažnje
Državne institucije
sporo rješavaju
zahtjeve proizvođača,
dok banke ne pokazuju
dovoljno fleksibilnosti,
smatraju proizvođači
UU Nenad Klapčić
Č
lanovi Ceha proizvodnog obrta
HOK-a na sjednici održanoj 8.
studenoga istaknuli su da su obrtnici proizvođači u težoj poziciji od onih
obrtnika koji pružaju usluge, a da država ne poduzima dovoljno da zaštiti pro-
izvodnju, nego se najviše brine o punjenju proračuna. Pored analize stanja na
području proizvodne djelatnosti, članovi
Ceha su također iznijeli ideje i prijedloge u korist proizvodnih djelatnosti kroz
aktivnosti HOK-a, područnih komora i
udruženja te kroz nove zahtjeve prema
državnim tijelima. Ključni rezultat koji
se želi postići je ubrzana prilagodba
svih proizvođača koji to još nisu učinili,
uvjetima poslovanja na području EU-a,
jer jedino konkurentnošću na tom tržištu mogu se ostvariti pozitivni poslovni rezultati. U suprotnom, Hrvatska će
ostati sirovinska baza na rubu Europe,
sa stalnim pritiskom prema proizvođačima da snize cijene svojih proizvoda.
Hrvatska je malo tržište, a monopolisti
diktiraju cijene obrtima koji dolaze na
rub opstanka, jer obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom, što treba
promijeniti. Mnogi proizvodni obrti zato
neće dočekati da se pokrenu velike državne investicije i njihovi kapaciteti će
ostati neiskorišteni, stoga ocjenu stanja i
zahtjeve proizvođača treba hitno uputiti

www.hok.hr
prije svega Ministarstvu poduzetništva
i obrta. Državne institucije sporo rješavaju zahtjeve proizvođača (na primjer,
da se brzo kao poslovne zone aktiviraju napuštene vojarne), dok je bankama
cilj trenutna naplata potraživanja i ne
pokazuju dovoljno fleksibilnosti, upozoravaju proizvođači. Mnoge će propise
i praksu trebati mijenjati kako bi se pomoglo proizvođačima, a u vezi sajmova
proizvođači predlažu da im se pomogne
nastupiti na specijaliziranim sajmovima.
Otvaranju novih poslovnih mogućnosti mogla bi pomoći internetska promocija ili povezivanje s dizajnerima, kako
bi proizvodi dobili na vrijednosti, što će
omogućiti nastavak suradnje s Odsjekom za dizajn Arhitektonskog fakulteta
u Zagrebu. O svemu će biti govora i na
razinama cehova proizvođača područnih komora, koji su pozvani da upute
svoje prijedloge HOK-ovom Cehu proizvodnog obrta, ili će se održati sjednica ovog Ceha u proširenom sastavu (sa
svim predsjednicima cehova proizvodnih obrta iz područnih komora).
studeni 2012.
5
NAJAVLJUJEMO
8. susret trgovaca
HOK-a u Zagrebu
U organizaciji Ceha trgovine Hrvatske obrtničke komore 5. prosinca u Velikoj dvorani Hrvatske obrtničke komore održat će se 8. susret
trgovaca HOK-a.
Članovi Organizacijskog odbora održali su i prvu sjednicu,
na kojoj je bilo riječi o programu
i temama ovogodišnjeg skupa.
Predsjednik Organizacijskog odbora je Dragutin Grabrović,
potpredsjednik HOK-a, a članovi
Boris Vukelić, predsjednik Ceha
trgovine HOK-a, Marija Subota,
potpredsjednica Ceha trgovine
HOK-a i Mladen Županić, član
Ceha trgovine HOK-a.
Na susretu će se razmotriti najznačajnije teme iz područja trgovine, a ove godine posebno će se
razmotriti međunarodna iskustva
u provedbi fiskalizacije u prometu
gotovinom, odnosno uvođenju
fiskalnih blagajni. Također, bit će
riječi o smjeru razvoja trgovine
u Hrvatskoj i usporedbi s drugim
zemljama, koncesijama za obavljanje trgovačke djelatnosti, zakonskim rješenjima i dr.
Prije samog susreta, u nedjelju
4. prosinca održat će se proširena
sjednica Ceha trgovine i cehova
trgovine područnih obrtničkih komora.
(r. p.)
Ceh trgovine
o Zakonu o
fiskalizaciji
Ceh trgovine HOK-a raspravio
je prijedlog Zakona o fiskalizaciji
u prometu gotovinom. Članovi
ovog Ceha koji predstavljaju oko
15.000 trgovaca-obrtnika članova
HOK-a, imali su mnogo prijedloga kako poboljšati ovaj Zakon, a
dio svojih primjedbi temeljili su
na iskustvima koja su u primjeni
takvih zakona imale susjedne zemlje.
Država bi ograničavanjem porezne evazije (neplaćanja) imala
značajne koristi, pa bi trebala preuzeti troškove provođenja ovog
zakona, da sav taj teret ne padne
na leđa najslabijih, tj. trgovacaobrtnika.
Smanjenje početnih troškova
i duže razdoblje pripreme za primjenu zakona koristilo bi svima,
smatraju članovi Ceha trgovine.
Više reda i bolja naplata u javnim
financijama trebala bi za posljedicu imati smanjenje poreznog opterećenja, jer bi u suprotnom štete
od uvođenja ovog zakona mogle
biti veće od koristi.
U primjeni Zakona očekuje se
velik broj troškova počevši od postavljanja elektronskih poreznih
blagajni, do njihovog servisiranja
i održavanja, informatičke podrške i edukacije u korištenju, certificiranja…
(n. k.)
6
Obrtničke novine
Aktivnosti
Koordinacije
prijevoznika
Na 4. sastanku prijevozničke Koordinacije udruga i komora održanom u rujnu u Zagrebu, razmotrene
su dosadašnje aktivnosti na temelju
zahtjeva Koordinacije za podizanje
konkurentnosti hrvatskih cestovnih
prijevoznika. Podsjetimo, delegaciju
Koordinacije primio je još u ožujku
na radni sastanak pomoćnik ministra
pomorstva i veza Jasmin Krizmanić. Tada je traženo da se dogovori
dinamika rješavanja zahtjeva Koordinacije te da se prijevoznicima koji
se isključivo bave djelatnošću cestovnog prijevoza, osigura povrat dijela
trošarina koje su sadržane u cijeni goriva kao što se to radi u Španjolskoj,
Italiji, Francuskoj, Sloveniji i drugim
zemljama. Zahtjevi za podizanje
konkurentnosti hrvatskih cestovnih
prijevoznika također uključuju izradu
Strategije prometnog razvoja 2013.
– 2023., promjenu postojeće zakonske regulative, formiranje jedinstvene zone rizika obveznog osiguranja
vozila za cijelu Hrvatsku, izradu i
provedbu druge faze Programa smanjenja negativnog utjecaja prometa
na okoliš te omogućavanje hrvatskim
cestovnim prijevoznicima stjecanje
statusa izvoznika radi pristupa povoljnijim kreditima putem HBOR-a.
Koordinacija će raditi na lobiranju
za interese prijevoznika, kako bi se
hrvatskim prijevoznicima osigurali
europski uvjeti poslovanja, a svoje
djelovanje usmjerit će i prema nadležnim odborima Hrvatskog sabora.
HAIR
FEST
CEHOVI
studeni 2012.
VELIKI USPJEH HRVATSKIH FRIZERA NA SVJETSKOM PRVENSTVU FRIZERA I
KOZMETIČARA U MILANU
Bronca Heleni Belko Horaček
iz Bjelovara
Helena Belko Horaček
iz Bjelovara okitila se
broncom u kategoriji
up&down, Mario
Treščec iz Zagreba
osvojio je četvrto
mjesto u kategoriji
»fantazija«, a Dario
Sabo iz Osijeka izborio
se za peto mjesto u
kategoriji vjenčane
frizure
re – OMC) Salvatore Fodera, komentirajući nastup hrvatske reprezentacije
pohvalio je očigledni napredak naših
natjecatelja, koji svojom vještinom i
znanjem mogu parirati najboljima u
svijetu.
Visoke ocjene
Predsjednik Ceha frizera i kozmetičara HOK-a Ivica Zanetti ocijenio
je nastup naših natjecatelja visokom
ocjenom, koja je rezultat višemjesečnih
treninga, predanog rada i odricanja te
vjeruje kako će tim za sljedeće Svjetsko prvenstvo biti brojniji i spreman na
osvajanje još više prestižnih priznanja.
UU Snježana Tomić
I
nternacionalni tim Ceha frizera i
kozmetičara Hrvatske obrtničke komore (HOK) osvojio je čak tri vrijedne nagrade na Svjetskom prvenstvu
frizera i kozmetičara, koje se održavalo
od 6. do 8. listopada 2012. godine u
Milanu.
U iznimno oštroj i brojnoj konkurenciji s više od 1.100 natjecatelja iz 56
zemalja sa svih kontinenata, koji su se
natjecali za priznanja u 40-ak različitih
frizerskih i kozmetičarskih kategorija,
od naših šest natjecatelja, troje je osvojilo priznanja: Helena Belko Horaček,
frizerka iz Bjelovara, okitila se broncom u kategoriji up&down, u kojoj se
natjecalo 53 frizera, Mario Treščec,
frizer iz Zagreba, osvojio je izvrsno
četvrto mjesto u zahtjevnoj kategoriji
»fantazija«, među ukupno 33 natjecatelja, a Dario Sabo, frizer iz Osijeka,
izborio se za peto mjesto u kategoriji
vjenčane frizure, gdje je bilo 55 natjecatelja!
Mario Treščec, Helena Belko
Horaček i Dario Sabo s modelom
(desno)
Reprezentacija na okupu sa
vodstvom OMC-a (gore)
Očigledni napredak
Uspjeh naših frizera tim je veći, gledajući brojnost pojedinih nacionalnih
timova, gdje su prednjačili Rusi s više
od 150 natjecatelja. Osim troje frizera
koji su osvojili nagrade, u Internacionalnom timu bili su i Zdravko Cedli, frizer iz Đakova, Josip Križnjak,
frizer iz Varaždina i Renata Šviglin,
kozmetičarka iz Zagreba. Natjecatelji
su nastupili u kategorijama: vjenčana
frizura u seniorskoj i juniorskoj kategoriji, ekstenzije i modno šišanje, ekipni
modni test, fantazija i izrada noktiju. U
Milano je putovao i stručni tim na čelu
s predsjednikom Ceha frizera i kozmetičara HOK-a Ivicom Zanettijem,
trenericom reprezentacije i sutkinjom
Lidijom Štokić te sutkinjom Martinom Gregur.
Predsjednik Svjetske frizerske organizacije (Organisation mondiale coiffu-
Internacionalni tim nakon povratka iz
Milana kreće s pripremama za novo
Svjetsko prvenstvo, koje će se održati u
svibnju 2014. godine u Frankfurtu. Podršku natjecateljima dao je i generalni
konzul RH u Milanu Ivan Đani Maršan, koji je posjetio članove Internacionalnog tima drugog dana prvenstva.
U LISINSKOM ODRŽANO OTVORENO PRVENSTVO I REVIJA ZAGREB HAIR SHOW
Frizerski happening za pamćenje
U
Na otvorenom prvenstvu sudjelovalo je 80
frizera iz Hrvatske i susjednih zemalja, a hrvatski
natjecatelji potvrdili su odlične rezultate iz Milana
sklopu frizerskog festivala Hair Fest 4.
studenoga u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, u organizaciji Ceha frizera i kozmetičara Hrvatske obrtničke
komore održano je Otvoreno prvenstvo Hrvatske za frizere. Na otvorenom prvenstvu sudjelovalo je 80 frizera iz Hrvatske i susjednih zemalja
– Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Mađarske i Austrije. Ceh frizera i kozmetičara podržao je organizaciju ovog natjecanja, kao kontinuiranu aktivnost Ceha u organizaciji natjecanja
i promociji struke. Natjecateljske kategorije,
pravila natjecanja, propozicije, kao i način suđenja u skladu su s propisima Svjetske frizerske
organizacije OMC. Nastup frizera iz Austrije,
Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije organiziran je u okviru nastavka zajedničkog projekta
»Jadranske lige«. Natjecanje je održano u foajeu
male dvorane Vatroslava Lisinskog.
Prema riječima predsjednika Ceha frizera i
kozmetičara Ivice Zanettija, dosad su na prvenstvima sudjelovali isključivo hrvatski obrtnici, pa su u Cehu odlučili napraviti otvoreno
prvenstvo, kako bi privukli i međunarodne
natjecatelje. Ovisno o kategoriji u kojoj se natječu, natjecatelji su imali određeno vrijeme u
kojem su morali izraditi frizuru (15, 20, 30 ili
40 minuta), nakon čega su njihove radove na
živim modelima ili lutkama ocjenjivali međunarodni suci. Nakon što su odrađene frizure u
svim kategorijama, proglašeni su pobjednici.
Hrvatski natjecatelji Zdravko Cedli, Mario
Treščec i Dario Sabo potvrdili su svoju kvalitetu, osvojivši prva mjesta u svojim kategorijama: Zdravko Cedli u kategoriji Moda na dugoj
kosi Test 2 Evening Style, Mario Treščec u
kategoriji Fantasy, a Dario Sabo u kategoriji
Vjenčana frizura. Odličan je bio i Josip Križnjak, koji je pobijedio u kategoriji Večernji
izgled na dugoj kosi za juniore, kao i Petra
Ivković u kategoriji Full Fashion za žene.
Renata Puljiz

www.hok.hr
Nastupili su frizerski salon: Petra, Nefertiti, ZG AT Academy, W,
SUPER NOVA, She, Andreas, Iggy Popović, Cool, Max, Backstage,
Kefa,Tia Lu
Revija zagrebačkih frizera
Obrtnička komora Zagreb i
Udruženje obrtnika Zagreb u okviru Hair Festa organizirali su reviju
frizera Zagreb Hair Show, na kojoj
su predstavljene kolekcije salona
Zagreba i Zagrebačke županije.
Show su svojim nastupom uveličale Ana Rucner i grupa Nola.
– Želja nam je bila da Zagreb
bude središnje mjesto okupljanja
frizera iz cijele Hrvatske, kako bi
frizeri na jednom mjestu mogli
vidjeti sve – od revija, natjecanja
do stručnih događanja – rekla
je organizatorica happeninga –
predsjednica Ceha frizera i koz-
metičara OK Zagreb Spomenka
Krebsz. U nekoliko prostorija
dvorane Vatroslav Lisinski održan
je cjelodnevni program, koji je
okupio oko 2.000 frizera iz cijelog svijeta. U Zagreb su došla i
dva najveća svjetska imena Tim
Hartley i Richard Ashforth (Saco),
koji su predstavili novosti iz svijeta kose upravo viđene na pistama
Londona i New Yorka. Organizirani su kvalitetni business programi
za poduzetnike o vođenju poslovanja, komunikaciji i uređenju salona, te panel diskusija o gorućoj
temi uvođenja fiskalnih blagajni.
Obrtničke novine

www.hok.hr
studeni 2012.
7
8
Obrtničke novine
NATJECANJE MLADIH FLORISTA
Otkriveni novi
talenti cvjećarstva
Jasmina Bolčević, Jelena Đurin, Petra Gojsalić,
Višnja Kadić, Snježana Kindler, Josip Novak, Maja
Ovčar, Martina Svornik, Amalija Škrinjarić, Željka
Štefan natjecali su se 7. listopada u prostorima tvrtke
MBM u Lučkom kao mladi floristi (do 25 godina), od
kojih će jedan nastupiti na Europskom prvenstvu mladih florista, koje će se naredne godine održati u Splitu
u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. Propozicije
i pravila ovog natjecanja bili su u skladu s Europskom
asocijacijom FLORINT. Za ovo natjecanje bile su određene dvije teme, prva naziva »Predah« s cvjećarskim
materijalima koje je donirala tvrtka MBM, i druga »Vjenčani buket« koji su natjecatelji izrađivali po slobodnom
izboru materijala i formi. Konačnu odluku o predstavniku Hrvatske na EUROFLEURS 2013. donijet će Sekcija
cvjećara, a visokoplasirani natjecatelji s ovog natjecanja imat će određenu prednost kod izbora. S izabranim
cvjećarom/cvjećarkom od kraja 2012. posebno će se
raditi i pripremati ga do EUROFLEURS-a u Splitu 2013.
U natjecanju na temu »Predah«, suci su ovako rangirali natjecatelje: 1. mjesto – Jasmina Bolčević; 2.
mjesto – Josip Novak; 3. mjesto – Snježana Kindler.
U natjecanju na temu »Vjenčani buket« poredak na
prva tri mjesta je: 1. mjesto – Josip Novak; 2. mjesto
– Jasmina Bolčević i Petra Gojsalić; 3. mjesto – Željka
Štefan. U ukupnom poretku na ovom natjecanju
mladih florista prva tri mjesta zauzeli su: 1. mjesto –
Jasmina Bolčević; 2. mjesto – Josip Novak; 3. mjesto
– Petra Gojsalić.
Nenad Klapčić
CEHOVI
studeni 2012.
NISKOENERGETSKA OBNOVA I IZGRADNJA
Prilika za oporavak
građevinskog sektora
Na okruglom stolu upozoreno je kako više od
80 posto građevina u Hrvatskoj ne zadovoljava
sadašnje propise o toplinskoj zaštiti
UU Nenad Klapčić
U
laganje u energetsku obnovu
zgrada kako bi postali manji
potrošači energije, gradnja
suvremenih nisko-energetskih zgrada
i primjena novih tehnologija mogu
pokrenuti značajne investicije u građevinskom sektoru koje su nužne za
njegov oporavak, rečeno je 23. listopada na okruglom stolu o energetskoj
učinkovitosti u zgradarstvu koji je u
Zagrebu organizirala Hrvatska obrtnička komora (HOK).
Nužna edukacija
Predsjednik Ceha graditeljstva
HOK-a Karlo Kabelka istaknuo je
kako će se najveći dio svih građevinskih aktivnosti u budućnosti odnositi
na energetsku obnovu starih zgrada i
na gradnju novih nisko-energetskih
objekata. Te aktivnosti pridonijet će
pokretanju gospodarstva, posebice
u sektoru graditeljstva, kojem je to
prilika da izlaz iz krize nađe u poslovima rekonstrukcija objekata s ciljem
podizanja energetske učinkovitosti,
kazao je Kabelka napominjući kako
tu svoju šansu za poslove mogu naći
i obrtnici koji se moraju kontinuirano educirati na tom području. Irena
Križ Šelendić iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja također
je istaknula kako će se energetskom
obnovom zgrada pokrenuti investi-

www.hok.hr
cijski ciklus i oživjeti građevinski
sektor.
Na okruglom stolu na kojem je sudjelovalo više od 50 obrtnika i poduzetnika upozoreno je kako više od 80
posto građevina u Hrvatskoj ne zadovoljava sadašnje propise o toplinskoj
zaštiti, a efikasno korištenje energije
podrazumijeva primjenu energetski
efikasnih materijala, uređaja, sustava i tehnologija s ciljem smanjenja
utroška energije uz postizanje istog
efekta – toplinskog, rashladnog itd.
Rečeno je i kako je potencijal energetskih ušteda u zgradarstvu veliki,
jer grijanje zgrada sudjeluje sa 42,3
posto u ukupnoj potrošnji energije, a
u onima građenim prije 1987. godine za grijanje se po četvornom metru
troši 200 do 250 kilovatsati energije,
a cilj je smanjiti potrošnju na 50 do
80 kilovatsati.
EU potpore
Povećanje energetske učinkovitosti
u zgradarstvu traže i politike i direktive Europske unije, a osigurava se i
sve više potpora za sve koji se odluče
energetski unaprijediti svoje poslovne
ili privatne zgrade. Općenito o educiranosti radne snage koja izvodi radove
na gradilištima, zatim o raspoloživim
tehnologijama te najčešćim greškama
u izvedbi govorio je Bojan Milovanović s Građevinskog fakulteta u Zagrebu. Okrugli stol organiziran je u
sklopu provedbe EU Projekta Build
Up Skills / Croskills, EU inicijative za
podizanje razine znanja radnika u graditeljstvu vezano za provedbu ciljeva
energetske učinkovitosti.
Okrugli stolovi
u Osijeku i
Rijeci
Nakon Zagreba
održani su i okrugli
stolovi u Osijeku i
Rijeci. Pomoćnica
ministra prostornog
uređenja i
graditeljstva
za energetsku
učinkovitost Ana
Pavičić Kaselj na
okruglom stolu
9. studenoga u
dvorani Obrtničke
komore Osječkobaranjske
županije u Osijeku
najavila je objavu
natječaja za
energetsku obnovu
zgrada, ovaj put
i u vlasništvu
privatnih osoba
(stambene zgrade
i obiteljske kuće).
Posljednji u nizu
okruglih stolova
održan je 14.
studenoga u Rijeci
u prostorijama
Udruženja obrtnika
Rijeka.
ŽUPANIJE
Obrtničke novine
Županijska kronika
9
studeni 2012.
broj 35
studeni
2012.
GOSPIĆ
rijeka
šibenik
14. jesen u Lici
Za stipendije 500 tisuća kuna
Suradnja s inspektoratom
U okviru manifestacije održan je Gospodarski forum
o problemima u poslovanju obrtnika i poduzetnika
Str. 14
Ugovori su potpisani sa 56 stipendista koji se
obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja
Str. 16
OK Šibensko-kninske županije aktivna je u
suzbijanju neregistriranih djelatnosti i rada na crno
Str. 18
77. Zlatna igla
I ove godine nova imena hrvatske mode
U
studiju Anton Marti na Hrvatskoj televiziji 11. listopada održana je tradicionalna
modna manifestacija Zlatna igla
Zagreba, pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića.
Zlatna igla ove godine proslavila je 77. rođendan te, kao i dosadašnjih godina, okupila najbolje
zagrebačke obrtnike i dizajnere.
Svoje kreacije predstavili su: Modna manufaktura Mustre, Iggy, Etno
butik Mara, Dora, Obrt za dizajn
Kad-Tad, Etna Maar, Muška moda
15. OBRTNIČKI
SAJAM ISTRE
SAJAM
PROIZVODNOG
OBRTNIŠTVA
Šabić, Modna kuća Sposa, Koart
– kožna galanterija, Mu:n, Moda
Stolnik, Krzno Sumrak, Otvoreni
atelijer Milena, Igor Dobranić, IK
studio za dizajn, Elegance modni
salon, Igor Galaš te modna dizajnerica Nada Došen.
Povodom 77. Zlatne igle, predsjednik Udruženja obrtnika grada
Zagreba Vlado Crkvenac istaknuo je kontinuitet sudjelovanja
najuglednijih obrtnika i važnost
sudjelovanja više generacija dizajnera – obrtnika okupljenih oko
Zlatne igle.
Modni salon Elegance
Iz kolekcije Igora Galaša
Predsjednica revijskog odbora
Branka Jengić naglasila je važnost hrvatskog dizajna i izvan granica naše zemlje koja se veže uz
radove sudionika Zlatne igle, a koji
su prepoznatljivi i traženi u Europi i
Americi.
Posebno je istaknula činjenicu
da se svake godine Zlatnoj igli pridružuju nova imena hrvatske mode,
čime se oplemenjuje ovaj tradicionalni modni događaj. Ove godine
posebno je izdvojen modni salon
Elegance, kojemu je ovo bila već
dvadeseta godina sudjelovanja na
Zlatnoj igli.
Također, Zlatna igla zaslužna je
dijelom i za prepoznatljivost hrvatskog dizajna i izvan granica naše
zemlje. Uz Igora Glaša i Nadu Do-
šen koji su se svojim radom već
potvrdili u inozemstvu, ove godine
nastupio je i Igor Dobranić čija je
kolekcija za ljeto 2013. prikazana
kupcima na modnim sajmovima u
Berlinu i Londonu.
Dobranićeva kolekcija bit će u
prodaji i u Londonu, New Yorku,
Beču i još nekoliko ekskluzivnih
prodajnih mjesta diljem svijeta.
Gotovo 200 izlagača iz Hrvatske i inozemstva
Usprkos nepovoljnoj i teškoj gospodarskoj situaciji, činjenica
da je popunjen sajamski prostor nedvojbeno pokazuje kako
postoji potreba za organiziranjem ovakvih manifestacija
G
Iz kolekcije Igora Dobranića
ospodarske prilike ne idu na
ruku obrtnicima i malim poduzetnicima, no oni se ne
predaju te vlastitim sredstvima ili uz
pomoć povoljnijih kredita pokušavaju opstati dok se ne pokrene novi
investicijski ciklus i stabilizira tržište.
Slobodno se može ustvrditi da im to
čak bolje uspijeva nego velikom gospodarstvu, rekao je 4. listopada na
otvaranju jubilarnog 15. obrtničkog
sajma Istre u Puli Stjepan Koraj, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta
RH. Koraj je istaknuo da je ministarstvo već duže vrijeme angažirano
na pripremi malog i srednjeg poduzetništva te obrtnika za ulazak u EU.
Prema njegovim riječima, djelatnosti
se moraju certificirati i poduzetnici i
obrtnici educirati o pravilima ponašanja unutar EU. Najbolji način da se
na jednom mjestu dozna što više su
predavanja, okrugli stolovi i tematske
konferencije, poručio je Koraj.
panije naglasio je da u Pulu dolaze
dugi niz godina, a na jubilarnom sajmu se predstavilo deset karlovačkih
obrtnika s različitim proizvodima.
Sajam je svečanim rezanjem vrpce
otvorio Dino Kozlevac, predsjednik
Skupštine Istarske županije.
Obraćajući se gostima, izlagačima i posjetiteljima na svečanosti
otvaranja četverodnevne gospodarske manifestacije, Mario Paliska
istaknuo je da sajam već petnaesti
put pokazuje mogućnosti i kvalitetu
istarskih obrtnika i poduzetnika, kao
i izlagača iz drugih krajeva RH i susjednih zemalja. Usprkos nepovoljnoj i teškoj gospodarskoj situaciji,
činjenica da je popunjen sajamski
prostor nedvojbeno pokazuje kako
postoji potreba za organiziranjem
ovakvih manifestacija.
– Osobno smatram kako su
sajmovi jedan od najboljih načina
promocije svojih proizvoda i uslu-
ga, bez obzira na razvoj modernih
komunikacijskih i informacijskih
tehnologija. Upravo stoga i organiziramo ovaj sajam, a Komora snažno podupire nastupe svojih članova
na domaćim i inozemnim sajmovima, istaknuo je Paliska i srdačno
zahvalio svima koji su pripomogli u
organizaciji ovogodišnje 15. jubilarne manifestacije.
Brojni gosti
Na otvorenju sajma sudjelovali
su brojni uzvanici – Stjepan Koraj,
pomoćnik ministra poduzetništva i
obrta RH, Dragutin Gabrović, potpredsjednik HOK-a, Dino Kozlevac, predsjednik Skupštine Istarske
županije, delegacija Obrtničke komore Karlovačke županije – partnera sajma te brojni predstavnici iz
javnog, društvenog i političkog života Istre i RH te Slovenije i Srbije.
Asim Čabaravdić
Partneri iz Karlovačke
županije
Na sajmu se predstavilo 111 obrta, 35 tvrtki, četiri škole, deset obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava
te 28 komora i obrtničkih udruga, a
čak 68 posto njih na sajmu nije prvi
put. Darko Stanković, predsjednik
Obrtničke komore Karlovačke žu-
Tjestenine rovinjskog obrta Pašta
Mia mogli su kušati posjetitelji

www.hok.hr
Najbolji proizvod
tjestenina Pašte Mia
Kao i svake godine sajam je
zaključen podjelom nagrada i
priznanja u trima kategorijama –
za najbolji proizvod, za oblikovanje proizvoda te za uspješnu sajamsku prezentaciju.
Tročlana stručna komisija
kao najbolji proizvod sajma po
utvrđenim kriterijima izabrala je
»Pašte Mia«, rovinjski obrt za
proizvodnju tjestenine u vlasništvu Ane Perhat. Drugo mjesto u
toj kategoriji dodijeljeno je OPG
Magriž iz Krka koje se bavi proizvodnjom sira, vina i maslinovog ulja, a treće mjesto osvojio
je »Tibibox«, ponuda turističke
tvrtke Tip Top iz Ližnjana.
Priznanje za oblikovanje proizvoda dobio je Mauricio Benčić, vlasnik obrta za proizvodnju
i održavanje metalnih konstrukcija »Motovun M&R«, i to za
proizvode od kovanog željeza.
Dobitnik priznanja za uspješnu sajamsku prezentaciju je
Marčelo Melon iz umaškog pčelarskog obrta »Api Melon«. Druga nagrada pripala je obrtu za
trgovinu i usluge »Tehnoline«
dok je treće priznanje pripalo
obrtu »Ara Elektronic« iz Pule.
10
Obrtničke novine
XXI.
I.
ZAGREB
ŽUPANIJE
studeni 2012.
OK ZAGREB
GRAD ZAGREB
I ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
10000 ZAGREB
Ilica 49/II
Telefon:
01/48 46 741
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Miran Šoić
Telefaks:
01/48 46 615
Predsjednik:
Ivan Obad
stranicu pripremiLA:
Lidija Mesarić
UDRUŽENJE OBRTNIKA ZAGREB I OK ZAGREB ORGANIZIRALI TRIBINU O
FISKALIZACIJi
Preporučena odgoda
Uvođenju projekta fiskalizacije
treba prethoditi rješavanje
poreznih dugova i nelikvidnosti,
rečeno je na skupu
će biti uključeni u sustav fiskalizacije
i po toj osnovi biti dekapitaliziran za
najmanje jednu milijardu koju država
procjenjuje kao učinak fiskalizacije.
Kao daljnju posljedicu iz istih razloga
treba očekivati i smanjenje zaposlenih u tom sektoru.
U
Velikoj dvorani Matice hrvatskih obrtnika u organizaciji
UO grada Zagreba i Obrtničke komore Zagreb održana je tribina
»Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u
prometu gotovinom«. Na tribini su
sudjelovali visoki gosti i predavači:
predsjednik Odbora za financije i
državni proračun Hrvatskog sabora mr. Srđan Gjurković, predsjednik
Odbora za gospodarstvo Hrvatskog
sabora Igor Rađenović, predstavnici Središnjeg ureda Porezne uprave Goran Janeš i Vlasta Marinović,
prof. dr. Srđan Kliska i ekonomski
analitičar prof. dr. Guste Santini iz
Udruge poreznih obveznika.
Problemi u primjeni
Zainteresiranom skupu, koji su
vodili predsjednik UO grada Zagreba Vlado Crkvenac i tajnik Boris
Trupec, prezentiran je Prijedlog Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom te je ukazano na njegovu
važnost u smislu podizanja razine
svijesti o potrebi plaćanja poreza,
kao i suzbijanja sive ekonomije.
Nakon izlaganja i rasprave na tribini je zauzet stav i upućeno mišljenje
nadležnim ministarstvima. Projekt
uvođenja porezne kase, u rokovima
kako su utvrđeni Prijedlogom zakona
ne osigurava pretpostavke za ostvarivanje ciljeva koji su postavljeni tim
Projektom, a neće pridonijeti rješavanju ni jednog makroekonomskog
problema: povećanju gospodarskog
rasta, povećanju zaposlenosti, rješavanju nelikvidnosti, rješavanju
poreznih dubioza (nenaplativih poreznih dugova). Ako bi se ustrajalo
na implementaciji ovog sustava prije
rješavanja globalnih problema, stanje
bi se moglo pogoršati. Povećanjem
poreznog opterećenja kroz sustav fiskalizacije povećat će se nelikvidnost
i porezni dugovi, jer će krug nelikvidnih i krug poreznih dužnika biti proširen za broj poreznih obveznika koji
Preporuke
Dakle, u svakom slučaju uvođenju
projekta fiskalizacije treba prethoditi
rješavanje poreznih dugova i nelikvidnosti ili njihovo paralelno rješavanje. Rješavanjem nelikvidnosti i poreznih dugova koji su također znatan
dio te nelikvidnosti, otvaraju se financijski tokovi, čime se oslobađaju dijelovi zdravih aktiva i oživljavanje dijela
gospodarskih subjekata koji su pali u
teškoće zbog toga što su na njih, kroz
platni sustav, prevaljeni gubici drugih.
Na tribini je preporučeno da bi prije
nastavka zakonodavne procedure
bilo uputno o ovim stajalištima zatražiti očitovanje od dva ključna resora:
Ministarstva financija i Ministarstva
poduzetništva i obrta, posebice o
odgodi donošenja zakona i o modelu financiranja. Ako očitovanja budu
negativna, postoji mogućnost uključivanja Komore u proceduru u fazi
rasprave u Saboru posredno putem
zastupničkih klubova i zastupnika pojedinačno.
Sajam pekarstva IBU 2012.
Č
U
O grada Zagreba i Obrtnička
komora Zagreb organizirali su
posjet pekara iz Zagreba, Samobora, Velike Gorice i Osijeka Svjetskom sajmu pekarstva IBU 2012. u
Münchenu. IBA je jedan od najvažnijih pekarskih sajmova koji se održava svake treće godine u Münchenu. Iz RH nastupili su u organizaciji
HGK pekare »Mlinar«, »Pan Pek«,
»Naše klasje«, »Glazir« i »Frumentum«. Posjetitelji sajma razgledali
su opremu i dostignuća u pekarskoj
i konditorskoj industriji. Zainteresirani pekari posjetili su i pekaru
predsjednika Obrtničke komore za
München i Gornju Bavarsku Heinricha Traublingera, smještenu na
3.200 m2 u kojoj je zaposleno 40
zaposlenika.
Jaskanske vinske
svečanosti i Eko
etno Jaska
BUNDEKFEST
Zagrebački
jesenski festival
O
d 6 do 9. rujna već tradicionalno, kao uvod u bogatu
berbu jesenskih plodova i njenu
šarolikost, uvele su nas Jaskanske
vinske svečanosti koje su započele svečanom povorkom sa Strossmayerovog trga do šatora na
Sajmištu.
Jaskanske vinske svečanosti
obilježio je bogati kulturno-umjetnički program, degustacijsko-prodajna izložba sa 50-ak izlagača,
kulinarska ponuda te zabavni večernji sadržaji. U sklopu Jaskanskih vinskih svečanosti, 7. rujna
otvorena je četvrta po redu obrtničko-turistička izložba Eko Etno
Jaska na kojoj su izlagali domaći
proizvođači hrane i brojnih ukrasa
za domaćinstva.
Vraća se zlatno doba sajmovanja
O
d 12. do 14. listopada 2012.
godine u Zaprešiću je u organizaciji Udruženja obrtnika
Zaprešić, a uz pokroviteljstvo
Ministarstva poduzetništva i obrta, Zagrebačke županije i Grada
Zaprešića održan 14. međunarodni sajam gospodarstva. Međunarodni karakter Sajmu svojim
sudjelovanjem osigurali su izlagači iz Območne obrtne zbornice
Brežice i izlagači iz Opšteg udruženja preduzetnika opštine Kanjiža (Vojvodina). Sajam je otvorio
ministar poduzetništva i obrta
Gordan Maras. Ministar Maras je,
među ostalim, najavio rasterećenje gospodarstva, pad poreznog
opterećenja i liberalizaciju poslovanja. »Želimo da poduzetnici
budu konkurentni i spremno dočekaju ulazak u EU. Mijenjat ćemo
i Zakon o obrtu, kako bi obrtnicima olakšali poslovanje«, poručio
je ministar. Otvorenju sajma, uz
župana Stjepana Kožića prisustvovao je i predsjednik Obrtničke
komore Zagreb Ivan Obad.
Predsjednik Obrtničke komore Zagreb Ivan Obad istaknuo je
veliko zadovoljstvo ovom manifestacijom koja je održana u okviru
Obrtničke komore Zagreb, rekavši da ga veseli interes izlagača
te da Obrtnička komora Zagreb
financira ovaj sajam. Sajam je
privukao više od 20 tisuća posjetitelja. Izlagalo je oko 200 izlagača na oko 115 štandova. Drugog
dana sajma, 13. listopada 2012.
godine, sajam je posjetio predsjednik Republike dr. sc. Ivo Josipović. Nakon što je razgledao
sajam, predsjednik se zadržao
na štandu organizatora u toplom
razgovoru s domaćinima i ostalim gostima oko sat vremena te
izrazio zadovoljstvo ponudom na
sajmu i iznenađenje raznolikošću
ponude i brojnošću izlagača.
U Rumunjskoj održan četvrti sastanak
partnera u projektu Europeek
etvrti sastanak partnera u projektu Europeek održan je u
Rumunjskoj u razdoblju od 19. do
22. rujna. Sastanku je nazočilo 14
predstavnika iz 5 zemalja partnera
te domaćin Škola za drvnu industriju iz grada Braila. U Bukureštu se
održavao međunarodni sajam namještaja te su sudionici posjetili sajam, na kojem je održan i radni dio
programa – prezentiran je partner
domaćin i predstavljen materijal sa
sastanka u Zagrebu sa zaključcima.
Na temelju postignutog dogovora tijekom kolovoza, svi partneri pripremili
su SWOT analizu obrazovnog sustava za strukovna zanimanja zemalja
sudionica te su materijali prezentirani
i komentirani. Sve prezentacije dostupne su na web stranici projekta
www.europeek.wordpress.com.
Prezentacije će biti osnova za
izradu tiskanih materijala koji će biti
predstavljeni na završnoj konferenciji u Zagrebu. Drugi dio programa
obuhvatio je razgled i prezentaciju
Samoborska revija oduševila
R
evija samoborskih frizerskih, kozmetičkih i krojačkih salona održana je 30. rujna u organizaciji Udruženja obrtnika Samobor u hotelu Lavica
uz etno vokalnu skupinu Singrlice i
plesnu skupinu »Bailatino«, čiji su
članovi ujedno bili modeli. Na reviji
O
d 21. do 30. rujna 2012. godine
na jednom od najljepših zagrebačkih jezera, Bundeku, održana je
manifestacija pod nazivom Bundekfest, koju su zajednički organizirali Obrtnička komora Zagreb i Grad
Zagreb. Taj zagrebački jesenski festival posjetiteljima je pružio dobru
zabavu uz koncerte, gastronomsku
ponudu, lunapark za najmlađe – a
za sve posjetitelje ulaz je bio besplatan. U jednom od šatora, svoje
proizvode na 5. obrtničkom sajmu
u okviru Bundekfesta izložilo je 35
izlagača, promovirano je obrtničko
pivo i nekoliko dana provelo se u
prijateljskom druženju. U posjet zagrebačkim obrtnicima stiglo je Udruženje obrtnika Osijek i Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije.
PREDSJEDNIK JOSIPOVIĆ NA 14. MEĐUNARODNOM
SAJMU GOSPODARSTVA U ZAPREŠIĆU
su se mogle vidjeti dnevne, svečane
i ekstravagantne frizure, haljine i make-up lica, što je bilo djelo samoborskih majstora obrtnika. Sudjelovali su
frizerski saloni AS, M, JANA, ŽELJKA - Š, IVANKA, LJILJANA, THRILL,
BEAUTY CENTER MAX, kozmetičari ANELA, DIVA,
LEOPARD, NIKA,
krojači MODNI ATELJE TEJA, BOUTIQUE ZBIL, TINA,
GOLDTEX, Salon
KUPRES. I stari
nakit »samoborski
kraluš« u novoj varijanti našao je svoje
mjesto na dva modela i pokazao kako
odlično pristaje uz
današnju modu.
Suveniri »Ivančica« nagrađeni u Sisku
G
radski muzej Sisak i Udruga Suvenir organizirali su 1. sajam suvenira u utvrdi Stari grad u Sisku s ciljem obogaćivanja kulturno-turističke ponude Sisačko-moslavačke županije. Etno udruga »Ivančica«
iz Velike Gorice po posebnoj odluci stručnog žirija Gradskog muzeja
Sisak nagrađena je za izvornost, originalnost proizvoda, tradicionalnost
izrade, te za najbolju prezentaciju izloženih proizvoda.

www.hok.hr
Škole za drvnu industriju u Braili te
aktivnosti koje poduzimaju na promociji upisa u obrtnička zanimanja.
Sudionici su posjetili i druge srednje
škole te tvrtke u kojima učenici provode praktični dio nastave. U provedbu sastanka u Braili bili su uključeni i učenici, od kojih su neki bili
sudionici sastanaka u Turskoj i Njemačkoj. Partneri su dogovorili aktivnosti i zadaće za sljedeći sastanak
koji će se održati u poljskom gradu
Lublinu u veljači sljedeće godine.
Obitelj Komerički
otvorila obnovljeni
stari mlin
O
bitelj Komerički otvorila je u
Maloj Jazbini kraj Samobora
renovirani stari mlin iz 1904. godine,
čime je obogaćena turistička ponuda Samobora. Na otvorenju mlina
iz bajke, kako ga nazivaju vlasnici,
sudjelovale su poznate osobe iz
političkog života Grada Samobora i
Zagrebačke županije, a prisustvovali su i predstavnici HOK-a i OKZ-a.
U mlinu će se proizvoditi kvalitetno
brašno, iz kojeg će se peći kruh u
obiteljskoj pekari, moći će se kušati
i njihovo domaće vino, likeri po vlastitom receptu, te domaća hrana po
receptima samoborskog kraja.
ŽUPANIJE
XIX.
DUBROVNIK
Obrtničke novine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ŽUPANIJA
PLAVI CVIJET GRADU DUBROVNIKU
Priznanja zaslužnim
obrtničkim asocijacijama
studeni 2012.
11
OK DUBROVAČKONERETVANSKE ŽUPANIJE
Telefon:
020/323 550
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Nikola Kalafatović
20000 DUBROVNIK
Široka 4/2
Telefaks:
020/323 560
Predsjednik:
Svetan Pejić
STRANICU PRIPREMIO:
Nikola Kalafatović
POVELJA PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU UDRUŽENJA OBRTNIKA
METKOVIĆ I UDRUŽENJA TRGOVACA GRADA ZAGREBA
Suradnja neretvanskih
poljoprivrednika i
zagrebačkih trgovaca
Otvara se
mogućnost
direktnog snabdijevanja
neretvanskim
proizvodima preko
2.600 malih trgovaca na
području Grada
Zagreba i cijele
Zagrebačke
županije
P
rijemom u Revelinu Grad Dubrovnik je proslavio osvajanje Plavog cvijeta
sa zlatnim znakom kao najuređenija destinacija na hrvatskom Jadranu.
Gradonačelnik Andro Vlahušić je na proslavi dodijelio priznanja zaslužnim
turističkim gospodarskim subjektima, predstavnicima udruženja i komora iz
naše destinacije, ali i djelatnicima komunalnih društava te drugih javnih tvrtki i
medija koji su svojim zalaganjem pridonijeli uspješnosti turističke sezone i razini uređenosti destinacije. Između ostalih, priznanja Grada Dubrovnika su dobili Obrtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije, Udruženje obrtnika
Dubrovnik i Sekcija za ugostiteljstvo i turizam Udruženja obrtnika Dubrovnik.
Ponovno kreću stipendije
O
brtnička komora Dubrovačko-neretvanske županije objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju po JMO za
deficitarna obrtnička zanimanja za školsku godinu 2012./2013. Komora će stipendirati učenike prvih razreda srednjih strukovnih škola koji
se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja stolar, zidar, autolimar,
klesar i instalater grijanja i klimatizacije. Po ovom natječaju bit će dodijeljeno 10 stipendija u iznosu od 500 kuna mjesečno.
NAJAVE
8. 12. 2012. – Dan otvorenih vrata peljeških podruma
21. – 24. 3. 2013. – Mediteranski sajam zdrave prehrane, ljekovitog bilja i zelenog poduzetništva, hotel Tirena, Babin Kuk,
Dubrovnik
BJELOVAR
VII.
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
ŽUPANIJA
AKTUALNE VIJESTI IZ OK BBŽ
Nastavljeno stipendiranje učenika
P
U
redsjednik Obrtničke komore
Bjelovarsko-bilogorske županije
Franjo Pal 10. listopada svečano je
potpisao Anekse postojećih i nove
Ugovore o dodjeli stipendija učenicima/naučnicima s područja BBŽ,
upisanima u srednje strukovne škole u šk. god. 2012./2013. u deficitarna usmjerenja za zanimanja stolar,
strojobravar i tokar. Aneksi su potpisani s roditeljima 5 aktualnih stipen-
dista Komore po ugovorima iz 2010.
godine, a novi ugovori potpisani su s
roditeljima još 5 učenika upisanih u
deficitarna zanimanja stolar, strojobravar i tokar. Ovaj projekt komora realizira u partnerstvu s Ministarstvom
poduzetništva i obrta, visina stipendije iznosi 500 kuna mjesečno svih 12
mjeseci u jednogodišnjem razdoblju,
pod uvjetom da stipendist uredno i u
roku izvršava preuzete obveze.
Franji Palu Pečat grada Bjelovara
U
povodu obilježavanja Dana grada i 21. godišnjice oslobođenja na
svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara održanoj 29. rujna u bjelovarskom Domu kulture, obrtniku i predsjedniku Obrtničke komore Bjelovar Franji Palu iz Bulinca uručeno je najviše priznanje – Pečat
grada Bjelovara – za značajan doprinos na području gospodarstva.
Uručene majstorske diplome
P
redsjednik Obrtničke komore Bjelovar Franjo Pal uručio je 25. rujna
majstorske diplome kandidatima koji su položili majstorski ispit u sezoni
2011./2012. godine. Gledajući po branšama, bogatiji smo za 1 automehaničara, 4 elektroinstalatera, 12 frizera, 4 kuhara, 3 natkonobara, 1 plinoinstalatera i 2 stolara. Predsjednik Pal je, čestitajući majstorima, istaknuo ulogu
i značaj HOK-a i cijelog komorskog sustava, čije potencijale treba koristiti
uz odgovarajući
osobni doprinos.
U razdoblju od
1998. godine do
danas u OK BBŽ
je
promovirano
377 majstora raznih profila i time
značajno obogaćen gospodarski
potencijal županije i šire.
suradnje potpisali su Marija Subota,
predsjednica Udruge malih trgovaca
Zagreba i Ante Jakić, predsjednik
Udruženja obrtnika Metković. Nakon
toga održano je nekoliko sastanaka i
tom prilikom ukazano je na mogućnosti koje poljoprivredna proizvodnja za
poznate kupce može donijeti našim
poljoprivrednicima, a isto tako otvara
se mogućnost direktnog snabdijeva-
posjet Udruženju obrtnika
Metković došli su predstavnici
Udruženja trgovaca Zagreb,
na čelu s predsjednicom Marijom
Subotom i predsjednikom Saveza
udruga malih trgovaca Hrvatske Ivanom Ćibarićem. Susret je dogovoren
kako bi se otvorile mogućnosti suradnje naših poljoprivrednika, vinara
i prijevoznika. Povelju prijateljstva i
nja neretvanskim proizvodima preko
2.600 malih trgovaca na području
Grada Zagreba i cijele Zagrebačke
županije. Gosti su obišli kulturne znamenitosti Grada Metkovića, nekoliko
poljoprivrednih obrta, a nakon toga
posjet nastavili obilaskom peljeških
vinarija i maslinika. O daljnjim aktivnostima razgovarat će se na sastancima u Zagrebu tijekom studenoga.
OK BJELOVARSKOBILOGORSKE ŽUPANIJE
Telefon:
043/242 242
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Davorin Vezmarović
43000 BJELOVAR
Junija Palmotića 1
Telefaks:
043/241 280
Predsjednik:
Franjo Pal
stranicu pripremio:
Davorin Vezmarović
U GUDOVCU ODRŽAN 20. JESENSKI MEĐUNARODNI BJELOVARSKI SAJAM
Kontinuitet i tradicija
Jubilarni 20. jesenski
međunarodni bjelovarski sajam
održan je na prostranom
Sajamskom prostoru u
Gudovcu od 7. do 9. rujna
S
ajam je bio dobro posjećen,
a prema ocjeni većine izlagača i posjetitelja završio je
uspješno. Prema tradiciji sajam je
svečano otvorio predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović, a na otvorenju je sudjelovao
i predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec.
Prema analizi rezultata ovogodišnjeg sajma, sajam bilježi
uspjehe, unatoč nepovoljnim okolnostima i trendovima u državi i
okruženju. Riječ je ovdje o statistici
koja zbraja izlagače, njihovu strukturu i domicil, zakupljene površine
štandova, dostupne podatke o prodaji na sajmu i sl.
Nema stagnacije
I opet najvažnijom držimo činjenicu da ni ovogodišnji Jesenski sajam
nije stagnirao u usporedbi s prošlim
godinama, da je zadržan približno
isti broj izlagača, uz zakup impozantnih izlagačkih površina.
Značaj sajma potkrepljuje podatak o višegodišnjoj konstanti od 50
tisuća posjetitelja s približno 500
izlagača u gospodarskom dijelu,
od čega su trećina obrtnici i izloženih preko 500 grla stoke.
Ukupno zauzeta površina izlaganja bila je 25 tisuća m2. Izlagači

www.hok.hr
S otvorenja sajma pred štandom OK BBŽ – predsjednik OK Franjo Pal
pozdravlja predsjednika Ivu Josipovića
su stigli iz 18 hrvatskih županija i
10 zemalja iz šireg okruženja, a
partner sajma bila je Primorskogoranska županija.
Hrvatska obrtnička komora ovaj
sajam smatra regionalnim, pa izdašno sufinancira nastup svojih
članova na njemu – bila je organizirano zastupljena kroz 8 POK-ova,
uz brojne individualne nastupe
obrtnika iz cijele Hrvatske.
Različite ocjene
Obrtnička komora Bjelovar već
je tradicionalno unutar i ispred sajamske Hale 7 okupila 30 obrta, tri
srednje strukovne škole i jednu zadrugu. Obilaskom i usmenim anketiranjem izlagača-obrtnika dolazimo do različitih ocjena uspješnosti
nastupa – ima njih prezadovoljnih
(ili barem zadovoljnih), ali i nezadovoljnih (u manjini su) – kad se
usporede rezultati s ranijih gudovačkih sajmova.
Realna ocjena je stvar bliske budućnosti koja će našim izlagačima
donijeti plodove koji nadmašuju
uloženi trud i sredstva, pa će termin nastupa na sajmovima u Gudovcu biti vidno istaknut na njihovim kalendarima i u 2013. godini.
12
Obrtničke novine
XII.
SLAVONSKI BROD
ŽUPANIJE
studeni 2012.
BRODSKO-POSAVSKA
ŽUPANIJA
OK BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE
Telefon:
035/447 017
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Željka Pergl
35000 SLAVONSKI BROD
Petra Krešimira IV. 46/1
Telefaks:
035/407 441
Predsjednik:
Zvonimir Ćirić
STRANICU PRIPREMIO:
Marijan Vrkljan
TOMISLAV ŠIMIĆ,VLASNIK OBRTA »LIM-MONT« DOBITNIK HOK-ove PLAKETE ZLATNE RUKE
Unatoč nepovoljnoj poslovnoj
klimi i dalje pun planova
ne ide se u investicije. Ozračje je
takvo da i uz povoljne kredite ljudi
teško pokreću posao, jer još nisu
sigurni da će naplatiti ono što su
proizveli, ističe T. Šimić.
Uglednog obrtnika za nagradu
je predložilo njegovo matično
Udruženje obrtnika Nova
Gradiška
M
eđu uspješnim, uglednim
i časnim obrtnicima koji
su ove godine dobili priznanja Hrvatske obrtničke komore je i Tomislav Šimić, obrtnik iz
Cernika. Šimić je priznanje primio
za izuzetna dostignuća u obrtu
i zasluge u razvoju i promicanju
obrtništva i malog poduzetništva.
Uglednog obrtnika za nagradu je
predložilo njegovo matično Udruženje obrtnika Nova Gradiška.
Bez otkaza
– Limarsko bravarska radionica
»LIM-MONT« osnovana je 1984.
godine. Na samom početku krenula je sa tri djelatnika, a danas
Sporost administracije
zapošljava ukupno 14 djelatnika.
Važno je istaknuti da unatoč recesiji i svemu što je prati, u ovoj
obrtničkoj radionici ni jedan djelatnik nije dobio otkaz, a sve obaveze prema djelatnicima i državi su
plaćene na vrijeme. Ovo su glavni
Nema potpore proizvodnji
– Ove objave lista, to je glumatanje i pokazatelj nerada administracije. Na žalost, taj nerad nije prisutan samo zadnjih dvadeset godina.
Mnogi koji su se našli na listi ondje su završili upravo jer im država
nije plaćala na vrijeme. Liste neće ništa promijeniti, još nisu udarili
na prave krivce. Udaraju na građane po logici igre velikih brojeva,
zaključuje Tomislav Šimić, podsjećajući na činjenicu da će najjasnija
potpora domaćoj proizvodnji biti vidljiva kroz sustav bankarskih kamata. Kupovina uvoznog automobila uz kamatu od 4 posto i investiranje
u nove domaće pogone uz kamatu od 7 do 12 posto, prema njegovim
riječima, jasan su signal da domaće poduzetništvo nije prioritet.
XVIII.
pokazatelji kojima smo se vodili
kod predlaganja kolege Tomislava Šimića za priznanje Hrvatske
obrtničke komore, ističe Milan Krpan, predsjednik UO Nova Gradiška.
Priznanje HOK-a ugodno je
iznenadilo T. Šimića.
– Lijepo je znati da ljudi cijene
vaš rad, ali sada treba gledati naprijed. Da nismo gledali naprijed
i ulagali, ne bismo bili u situaciji
da za nas nema problema kada
je u pitanju posao. Naplata je
nešto drugo, ali dugogodišnjim
iskustvom uspijevamo osigurati
redovite plaće. Što će biti, teško
je reći. Aktualna gospodarska
situacija, na žalost, nije obećavajuća. U ljude se uvukao strah,
ISTARSKA
ŽUPANIJA
PAZIN
Sporost u promjeni poduzetničkog ozračja, prema njegovim
riječima, i sam je iskusio dugim
procesom ishođenja potrebnih
dozvola za izgradnju novog pogona. U njega planira preseliti
proizvodnju, kupiti nove strojeve
i zaposliti još radnika.
– Osobno ni ne očekujem da
će poduzetnicima bilo koja vlada
pomoći. Pomaci su jedino mogući ako se državna uprava postavi
kao servis poduzetnicima. Na primjer, službenik u poreznoj upravi
trebao bi imati prioritet da poduzetniku pomogne. Danas državni
službenici s poduzetnikom kontaktiraju samo s ciljem kažnjavanja. Uz to i kod ljudi se mora
probuditi poduzetnička svijest.
Politikom uhljebljenja kroz mirovine i socijalna davanja ubijen
je duh poduzetništva. Na žalost,
danas svugdje gdje se odlučuje
o poduzetništvu odlučuju upravo
takvi ljudi koji nemaju veze s poduzetništvom, kaže T. Šimić, dodajući kako unatoč pričama o rasterećenju gospodarstva njegov
obrt te olakšice ne osjeća.
Telefon:
052/216 153
OK ISTARSKE
ŽUPANIJE
52100 PULA
Mletačka 12/1
Telefaks:
052/383 744
MARIO PALISKA, PREDSJEDNIK OK ISTARSKE ŽUPANIJE
Očekujemo više
razumijevanja od vlasti
Previše je prostora u regulativi
koja definira plaćanje i
omogućuje različite pravne
manevre, koji dodatno
usporavaju i onako sporo
sudstvo
Mario Paliska s uzvanicima sajma
na štandu općine Rakovica – Srbija
– Istarsko obrtništvo dijeli sudbinu cjelokupnog istarskog i hrvatskog gospodarstva. Kako ne
raspolažemo točnim podacima o
financijskim učincima, možemo ocijeniti kako je u prvom polugodištu
broj obrta rastao, a trenutno stagnira. Zaposlenost u obrtništvu bila je
nešto bolja nego lani u isto vrijeme.
Preostaje da vidimo hoće li to biti
dovoljno za normalizaciju stanja i
mirno čekanje sljedećeg proljeća,
rekao je na početku razgovora Mario Paliska, predsjednik OK s kojim
smo razgovarali o sadašnjem trenutku istarskog obrtništva, mjerama
Vlade RH te o jubilarnom 15. obrtničkom sajmu Istre.
• Je li Vlada RH trebala učiniti
više u sadašnjim (ne)prilikama?
– Pozdravljamo nastojanja i
uspjehe u konsolidaciji proračuna,
kao i najave djelomičnog poreznog
rasterećenja. Priznajem da smo
možda očekivali više, pogotovo u
segmentima koji možda i najviše
tište obrtnike: suzbijanju rada na
crno i uvođenju financijske discipline u plaćanju. Previše je prostora
u regulativi koja definira plaćanje i
omogućuje različite pravne manevre, koji dodatno usporavaju i onako sporo sudstvo. Također, smatram kako još uvijek nije dovoljno
učinjeno u rasterećenju gospodarstva, još nije raskrčena šuma propisa. Komunikacija s nadležnim ministarstvom je dobra, a očekujemo
da se veći broj naših konstruktivnih
prijedloga ozbiljno razmotri.
• Kako ocjenjujete ovogodišnji jubilarni 15. obrtnički sajam
Istre?
– Ako se imaju u vidu ekonomske
teškoće s kojima smo suočeni iz
dana u dan, onda sa sajmom zaista
možemo biti svi jako zadovoljni. Ta
manifestacija je zorno pokazala da
unatoč gospodarskim problemima
imamo brojne obrtnike koji se uspijevaju održati na tržištu. Pri tome
će OK Istarske županije i HOK biti
maksimalno uz obrtnike, ali očekujemo još više razumijevanja i pomoći
na svim razinama vlasti u rješavanju
gospodarskih problema, posebice
onih na koje već godinama skrećemo pozornost kao što su, primjerice,
neplaćanja i rad na crno. I ovom prigodom zahvaljujem suorganizatorima sajma – HOK-u, Istarskoj županiji, Gradu Puli i HGK – Županijskoj
komori Pula, kao i pokrovitelju – Ministarstvu poduzetništva i obrta na
podršci i pomoći u organizaciji. Također, zahvaljujem svim sponzorima
i donatorima, a posebice glavnom
dugogodišnjem sponzoru sajma –
Istarskoj kreditnoj banci Umag.

www.hok.hr
Humanitarno
šišanje
F
rizeri članovi Obrtničke komore Brodsko-posavske županije sudjelovali su
u humanitarnoj akciji »Šišanjem, uz njih«
koju provodi udruga »Hrabro dijete« iz
Nove Gradiške. Prezadovoljni smo velikim
odazivom frizera i građana. Prikupljena
sredstva bit će donirana kroz lijekove djeci
oboljeloj od malignih bolesti i za pokrivanje troškova smještaja kako bi obiteljima
olakšali visoke troškove koje imaju tijekom
liječenja njihove djece, kaže Jasminka Žužić, predsjednica udruge Hrabro dijete. U
akciji su sudjelovali: Ivana Salihbašić iz FS
»Excluziv«, Frizerski praktikum Obrtničke
škole Slavonski Brod, Vesna Jozić iz FS
»Vesna«, Dejan Vukajlić iz FS »Afrodita«,
Jelica Buconjić iz FS »Niva», Albert Jamer
iz FS »Jamer«, Slavica Pavičić iz Wellness centra »Stil Valentina«, Majk Šimić
iz FS »Majk«, Katica Kuprešak i Blažan
Vidić iz FS »Kristijan«, Slavica Radičević
iz FS »Slavica«, Stipo Milardović iz »Black
& Wite studio«, Marijana Veselčić iz FS
Marijana i Božica Kedačić iz FS »UNO«.
Sredstva potpore za udrugu Hrabro dijete mogu se uplatiti i na žiro račun broj
2360000-1102209843.
E-mail:
[email protected]
Web: www.ok-istre.hr
Predsjednik:
Mario Paliska
Tajnik:
Eros Sorić
STRANICU PRIPREMIO:
Asim Čabaravdić
Labinski obrtnici u Mađarskoj
G
rad Labin bio je grad partner na
ovogodišnjoj manifestaciji »Fišijada« u prijateljskom mađarskom
gradu Baja. U projektu je sudjelovalo 100-tinjak sudionika iz Labina, a
među njima su bili i labinski obrtnici.
Na dijelu trga pod nazivom »Hrvatska ulica« svoje proizvode su
predstavili: Vina Baćac, maslinovo
ulje Negri, pršutarna Bani, lavanda
Faraguna i obrt za keramiku »Merania«.
S privrednicima iz Rakovice
D
elegaciju privrednika Opšteg udruženja preduzetnika opštine Rakovica (Srbija) i delegaciju UO Pazin primio je 5. listopada pazinski gradonačelnik Renato Krulčić. Prije toga gosti iz Srbije razgovarali
su s predstavnicima Udruženja obrtnika Pazin, a posjetili su i stolarski
obrt Ariš i OPG Pršutanu Antolović u Tinjanu, proizvođače vina Benvenuti u Kaldiru te u Pazinu obrt Ferenčić i obrt Filix.
Putovima rovinjskih delicija
U
organizaciji UO Rovinj – Sekcije za ugostiteljstvo i Maistre, a
uz sponzorstvo TZ grada, od 6. do
13. listopada upriličena je turistička
gastro i eno manifestacija Putovima
rovinjskih delicija. Gosti i građani
Rovinja su mogli uz popularnu cijenu
od 100 kuna po osobi kušati eno-ga-
stro specijalitete Rovinja i Istre u 19
poznatih rovinjskih restorana. Predsjednik Udruženja Graciano Švić
rekao je da rovinjski ugostitelji na
ovaj način žele promovirati ne samo
rovinjska autohtona jela, vina, maslinova ulja, pršut i sir, nego i pridonijeti
produljenju turističke sezone.
U Bruxellesu i Strasbourgu
U
Bruxellesu je od 8. do 11. listopada održana manifestacija Dani otvorenih vrata 2012. – Europski tjedan regija i gradova, a istodobno je u
Strasbourgu održan svjetski forum za demokraciju. U sastavu delegacije
Istarske županije bio je i
Mario Paliska, predsjednik
OK Istarske županije, koji
je bio i sudionik okruglog
stola u Europskom parlamentu o perspektivama
hrvatskog članstva u EU i
regionalnoj suradnji.
Dio članova istarske
delegacije na okruglom stolu
u europskom parlamentu
ŽUPANIJE
KARLOVAC
IV.
Obrtničke novine
KARLOVAČKA
ŽUPANIJA
N
a 15. obrtničkom sajmu Istre
među brojnim izlagačima na
40 metara četvornih izložbenog
prostora Obrtničke komore Karlovačke županije predstavili su se
i obrtnici iz Karlovačke županije.
Budući da je Obrtnička komora
Karlovačke županije bila partner
sajma, Karlovčani su imali izložbeni prostor na samom ulazu u
šator i slijedom toga su se već prvog dana sajma potrudili brojnim
posjetiteljima pokazati dio svojih
potencijala. Osim šest izlagača među kojima su bili Stolarija
Verdi, Trgovačko-proizvodni obrt
Župa, MB alati, Troax d.o.o., Klesarstvo Stanković, te OPG Novković i OPG Perija, Ceh ugostitelja Karlovačke županije ponudio
je dio karlovačkih delicija tijekom
prigodnog domjenka. Posjetitelji
su mogli kušati medenjake i gvirc
Medičarskog obrta Prstec, ali i
uživati u specijalitetima spremljenima u restoranu »Kvaka«, kušati vina Darka Vrbaneka…
Uzvanici, među kojima je bio
pomoćnik ministra poduzetništva
i obrta Stjepan Koraj, zadržali su
se na izložbenom prostoru karlovačkih obrtnika gdje su ih dočekali predsjednik županijske komore
Darko Stanković i karlovački dožupan Josip Šafar predstavivši im
u kratkim crtama velike potencijale obrtnika Karlovačke županije.
Pomoćnik ministra Koraj je
istaknuo kako njegovo Ministarstvo nizom mjera pokušava vratiti
poduzetnički duh te kao jednu od
poduzetih mjera istaknuo 376 milijuna kuna dodijeljenih malim poduzetnicima. Također je pozvao
sve obrtnike da se sa svojim primjedbama i prijedlozima uključe
u izradu izmjena i dopuna Zakona o obrtu.
Štand Obrtničke komore Karlovačke županije bio je izuzetno dobro posjećen
KOPRIVNICA
VI.
Telefon:
047/612 058
E-mail: [email protected]
Web: www.okkz.hr
Tajnik:
mr. Vlado Jelkovac
47000 KARLOVAC
J. Haulika 14
Telefaks:
047/611 742
Predsjednik:
Darko Stanković
STRANICU PRIPREMIO:
Zdenko Živčić
OBRTNIČKI SAJAM
Od gastro izložbe
do revije frizura
brtnička komora Koprivničko-križevačke županije
organizirala je nastup na više
sajmova. Na srednjovjekovnom sajmu u Šibeniku sudjelovala je povijesna postrojba
Djevojačka straža iz Križevaca, dok su svoje proizvode i
usluge predstavili obrti Špičko,
Vražja krv, Josipa 2 te Udruga
Stari zanati. Na sajmu u Gudovcu na 90-ak m2 sudjelovalo
je 20 izlagača, a za njih je nastup bio besplatan.
S
KARLOVAČKi
DANI PIVA
Na 500 kvadrata izložbenog
prostora predstavila su se
64 izlagača, od kojih 51 iz
Hrvatske te 13 iz Bosne i
Hercegovine i Slovenije
stvo što je nakon tri godine pauze
sajam vraćen u okrilje Dana piva, a
posebno ga raduje činjenica da skoro
ni jedan posjetitelj ove najpoznatije
karlovačke manifestacije nije mimoišao šator u kojem su se predstavili
Gastro izložba pokazala je velike potencijale karlovačkih ugostitelja
D
eveti Obrtnički sajam koji je
održan u sklopu karlovačkih
Dana piva na 500 kvadrata
izložbenog prostora okupio je 64
izlagača, od kojih 51 iz Hrvatske te
13 iz Bosne i Hercegovine i Slovenije. Tijekom cijelog tjedna trajanja
Sajma obrtnici su organizirali tematske dane. Tako se prvi predstavio
Ceh ugostitelja koji je organizirao
9. gastro izložbu na kojoj je svoje gastro delicije predstavilo osam
ugostitelja iz Karlovačke županije te
gosti iz Šibensko-kninske županije.
Nakon ugostitelja predstavili su se
cehovi građevinara i cvjećari, potom
proizvodni obrti, trgovci, stari obrti i
OK KOPRIVNIČKOKRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
ŽUPANIJA
Nastupili u Gudovcu i Šibeniku
O
Svečano potpisani ugovori
o stipendiranju
večano potpisivanje Sporazuma i Ugovora o stipendiranju učenika deficitarnih zanimanja za ovu školsku godinu održano je u Križevcima. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije zajedno s partnerima osigurala
je oko 550 tisuća kuna za stipendiranje, a 65 učenika dobivat će 700 kuna
mjesečne stipendije. Novac su osigurali partneri, a to su Grad Križevci, Grad
Koprivnica, Grad Đurđevac, Udruženje obrtnika Koprivnica, tvrtke Radnik,
Pekara Žumbar, obrt Zid Đurđevac, Rasco i Komunalno poduzeće Križevci.
– Ministarstvo poduzetništva i obrta je za ovaj projekt Obrtničkoj komori odobrilo 273 tisuća kuna,
što je najviše u Republici Hrvatskoj, odnosno Obrtnička komora
Koprivničko-križevačke županije zajedno s
partnerima stipendira
najveći broj učenika
u Republici Hrvatskoj
– istaknuo je Zvonko
Pecikozić, predsjednik Obrtničke komore
prilikom svečanosti u
Križevcima.
13
OK KARLOVAČKE
ŽUPANIJE
OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
PARTNER NA OBRTNIČKOM SAJMU ISTRE
Karlovčani predstavili svoje
obrtničke potencijale
studeni 2012.
48000 KOPRIVNICA
Bjelovarska cesta 75 a
tradicijski zanati, a
završni party pripao
je frizerima koji su
održali reviju frizura.
Uz Obrtničku komoru organizatori sajma bili su Udruženje
Revija frizura u organizaciji
obrtnika grada KarCeha frizera privukla je
lovca, a partner su
brojne posjetitelje
bili obrtnici iz Istarske
županije. Sajam je organiziran uz potencijali karlovačkih obrtnika, ali i
pokroviteljstvo Ministarstva poduzet- gostiju iz drugih dijelova Hrvatske te
ništva i obrta, Karlovačke županije i dvije susjedne zemlje.
– Već sada mogu reći kako će
Grada Karlovca. Nakon završetka
devetog Sajma predsjednik Obrt- idući jubilarni, 10. sajam obrtništva
ničke komore Karlovačke županije biti još bogatiji nego što je bio ovaj,
Darko Stanković izrazio je zadovolj- poručio je Stanković.
Telefon:
048/623 408
Telefaks:
048/623 408
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-koprivnica.hr
Predsjednik:
Zvonko Pecikozić
Tajnik:
Božo Barać
STRANICU PRIPREMILA:
Adela Sočev
OBRTNIČKO UČILIŠTE POUKA PROVODI VIŠE VRIJEDNIH PROJEKATA
Solarna elektrana za
osposobljavanje montera
Dodatna vrijednost nabavke
solarnih sustava jest to što će
služiti za proizvodnju električne
energije koju će isporučivati
HEP-u
O
brtničko učilište Pouka počelo je s osposobljavanjem
prve grupe polaznika za zanimanje monter autonomnih energetskih sustava iz obnovljivih izvora
energije. U sklopu osposobljavanja
polaznici slušaju stručno teorijsku
nastavu, a imat će prilike i odraditi
vježbe.
– U okviru projekta Ministarstva
poduzetništva i obrta Majstorska
škola Učilištu su odobrena financijska sredstva za nabavku mobilnog
autonomnog sustava te solarne
elektrane koje će služiti kao nastavno sredstvo tijekom izvođenja
vježbi – rekao je Božo Barać, tajnik
Obrtničke komore. Dodao je kako
je novcem Ministarstva nabavljen
namještaj za učionice, pametna
ploča, projektor i druga informatička
oprema koja će služiti za izvođenje
nastave. Solarnu elektranu postavlja tvrtka Energy plus iz Ludbrega.
Osim ovog zanimanja, u Pouki je
počela i edukacija za masere i visažiste. Polaznici ovih osposobljavanja će dobiti Uvjerenja o osposobljavanju koja se upisuju u radnu
knjižicu.

www.hok.hr
Monteri solarnih sustava educiraju se na novom mobilnom sustavu
Dodatna vrijednost nabavke solarnih sustava jest to što će, kada
ne bude nastave, sustav služiti
za proizvodnju električne energije
koji će kao povlašteni proizvođač
struju isporučivati HEP-u. Pored
osposobljavanja u Obrtničkom
učilištu ova nastavna pomagala
služit će i za edukaciju učenika
strukovnih škola u Koprivničkokriževačkoj županiji koja školuju
srodna zanimanja.
Obrtničko učilište Pouka zajedno je s partnerima, tvrtkama Rasco i Marvin kandidirala projekt pod
nazivom Stručno osposobljavanje
i usavršavanje zavarivača plinom
i elektrozavarivača u okviru IPA
natječaja Capacity Building of the
Adult Education Institutions koji je
raspisala Agencija za strukovno
obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Projektni prijedlog je prihvaćen
te su predstavnici pozvani na izradu punog prijavnog obrasca. U
istom natječaju Obrtničko učilište
Puka partner je u projektu ‘Vlasuljar i automehatroničar’ čiji je nositelj Obrtničko učilište Zagreb.
14
Obrtničke novine
KRAPINA
II.
ŽUPANIJE
studeni 2012.
OK KRAPINSKOZAGORSKE ŽUPANIJE
KRAPINSKO-ZAGORSKA
ŽUPANIJA
49000 KRAPINA
Magistratska 2
Telefon:
049/300 545
Telefaks:
049/370 616
SVEČANO POTPISANI UGOVORI O STIPENDIRANJU UČENIKA
Briga za osiguranje
stručne radne snage
Od 2002. godine srednju školu
su završila 54 stipendista
Obrtničke komore Krapinskozagorske županije
O
brtnička komora Krapinsko-zagorske županije 11.
listopada organizirala je
svečano potpisivanje ugovora o stipendiranju učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja za školsku godinu
2012./2013. sa osamnaest stipendista i njihovih roditelja.
Suradnja s Ministarstvom
Potpisivanju su, uz učenike i roditelje, nazočili: Anđelko Ferek Jambrek, zamjenik župana za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije,
mr. Mirela Lekić, šefica Odjela za
obrazovanje Hrvatske obrtničke komore, Sanja Mihovilić, tajnica HGKŽK Krapina, predstavnica HZZ-PS
Krapina Vesna Hriberski i dr.
Obrtnička komora zajedno s Ministarstvom poduzetništva i obrta, prije MINGORP-om, od 2002. godine
raspisuje natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola, deficitarnih obrtničkih zanimanja s područja Krapinsko-zagorske županije.
Prednost pri dodjeli stipendije imaju
učenici s boljim uspjehom u osnovnoj školi, lošijim materijalnim uvjetima, s više djece u obitelji te upisom
u deficitarna obrtnička zanimanja. I
ove školske godine 2012./2013. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija za sljedeća deficitarna zanimanja:
bravar, konobar, soboslikar-ličilac,
dimnjačar i slastičar. Stipendija iznosi 500 kuna mjesečno, tijekom svih
12 mjeseci u godini, bespovratna je,
LIČKO-SENJSKA
ŽUPANIJA
IX.
GOSPIĆ
uz obvezu zapošljavanja u našoj županiji nakon završetka školovanja.
Do sada su srednju školu završila 54 stipendista Obrtničke komore
Krapinsko-zagorske županije, pa je
razumljivo zadovoljstvo jer se time
osigurava stručna radna snaga, a
isto tako budućnost obrtništva. Kao
predstavnik svih učenika ugovor o
stipendiranju potpisao je Marko Šereg, odličan učenik II. razreda Srednje škole Krapina, koji se školuje za
zanimanje elektroinstalater, a koji je
ujedno uputio i riječi zahvale u ime
svih učenika stipendista i njihovih
roditelja.
Zakonske izmjene
Predsjednik OKKZŽ Davor Pleško i šefica Odjela za obrazovanje
HOK-a Mirela Lekić skrenuli su pozornost na Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 86/12). Zakonom su osnažena
rješenja koja se odnose na vertikalnu
prohodnost učenika nakon završetka
obrazovanja, odnosno stjecanja prve
kvalifikacije, i to u statusu redovitog
učenika, dakle bez financijskih obveza za učenike i roditelje.
O
Okrugli stol o investicijama
U
organizaciji Zagorske razvojne agencije, a u suradnji s Ministarstvom
poduzetništva i obrta, Uprave za međunarodnu suradnju, Služba za
potporu i investicije, održan je okrugli stol na temu »Poticanje investicija na području Krapinsko-zagorske županije s naglaskom na prijedlogu
novog Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja«. Okrugli stol bio je namijenjen poduzetnicima i obrtnicima s područja
županije. Budući da su se ovom prigodom prijavili i obrti sa svojim predloženim investicijskim projektima, Obrtnička komora skreće pažnju na
pogodnosti koje novi Zakon nudi. Pozivamo sve članove koji u svom poslovanju planiraju obaviti investicijska ulaganja od 50 tisuća eura, a koja
su obuhvaćena proizvodno-prerađivačkim, razvojno-inovacijskim aktivnostima, aktivnostima poslovne podrške, aktivnostima usluga visoke
dodane vrijednosti i turističkim aktivnostima, da prihvate poziv Zagorske
razvojne agencije i resornog Ministarstva, te prijave svoje investicijske
projekte. Sukladno Programu rada za 2012. godinu Obrtnička komora
Krapinsko-zagorske županije, slijedom prijavljenog projekta Ministarstvu poduzetništva i obrta RH u suradnji s obrtom Mikrobit informatika,
vlasnika Tomice Jurinjaka, 24. rujna započela je s realizacijom Projekta
»Informatičke kompetencije obrtnika« za 2012. godinu. U Informatičku
edukaciju su uključena 32 polaznika, edukacija će se odvijati u 4 grupe
do 2. studenoga 2012. godine, a grupu čini 8 polaznika. Edukacije se
održavaju u jutarnjim i popodnevnim terminima u prostorijama Udruženja
obrtnika Bedekovčina i Udruženja obrtnika grada Zaboka.
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Ankica Šubarić
53000 GOSPIĆ
Ulica Ante Starčevića 17
Telefaks:
053/573 012
Predsjednica:
Ana Šerić-Konjikovac
STRANICU PRIPREMIO:
Željko Mataija
A
cija, plaćanje PDV na 45 dana, nova
pravila o poduzetničkim zonama itd.
Nakon rečenog postavljena su brojna
pitanja na temu suzbijanja zlouporabe prijevoza za vlastite potrebe, (ne)
poštivanja hrvatskih zakonskih odredbi stranih kompanija u Hrvatskoj, plaćanja poreza na obrt, zaštite obrtnika
pri jamčenju cjelokupnom imovinom,
periodičnih tehničkih pregleda za kamione, subvencioniranje zapošljavanja nezaposlenih osoba i druga.
NE cigarete maloljetnicima
brtnička komora Ličko-senjske županije s udruženjima u Gospiću, Novalji,
Otočcu i Senju uključila se u akciju i edukativni program HOK-a s namjerom informiranja obrtnika, posebno trgovaca i ugostitelja, o zakonskoj obvezi koja zabranjuje
i sankcionira prodaju duhanskih proizvoda
djeci.
Na Sajmu županija
Telefon:
053/573 012
Ministar poduzetništva i obrta
Gordan Maras i predsjednik
uprave HAMAG Darko Liović
podsjetili su na aktualne mjere
u planu poticanja gospodarstva
O
STRANICU PRIPREMILA:
Renata Vranić
OK LIČKO-SENJSKE
ŽUPANIJE
Problemi u poslovanju
obrtnika i poduzetnika
općina i gradova, Zavoda za zapošljavanje u Gospiću te ostalih zainteresiranih.
Nakon što su gosti i uzvanici pozdravljeni uime ličko-senjskih obrtnika od strane predsjednice OK LSŽ
Ane Šerić Konjikovac, Maras i Liović
su podsjetili na aktualne mjere u
planu poticanja gospodarstva, mjere
usmjerene na naplatu i nelikvidnost,
stimuliranje s po 9000 eura troje novozaposlenih na 50.000 eura investi-
Tajnica:
Renata Vranić
brtnička komora Krapinsko-zagorske županije u organizaciji TZ
KZŽ predstavila se 19.
rujna na Sajmu županija
na Zagrebačkom velesajmu. Uz izložbeni program
domaćih ekoloških proizvoda, drvenih igračaka,
keramičkih suvenira predstavili su se sljedeći tradicijski obrti: Atelier Varga,
vl. Darko Varga, Bačvarska i kačarska radnja, vl. Drago Petek, Bravarsko kovačka radionica, vl.
Stjepan Mišak, Medičarsko-svjećarska radnja ZOZOLLY, vl. Vlasta Hubicki,
Medičarna Šćuric, vl. Brankica Šćuric, Keratims, vl. Mladen Savić. Sajam je
otvorio predsjednik RH Ivo Josipović.
GOSPODARSKI FORUM
ktualni problemi u poslovanju
obrtnika i poduzetnika Ličkosenjske županije bili su tema
gospodarskog foruma koji je na inicijativu Udruženja obrtnika Gospić
prvog vikenda u listopadu organizirala Obrtnička komora Ličko-senjske županije. Forum na kojem su
sudjelovali ministar poduzetništva i
obrta Gordan Maras i predsjednik
uprave HAMAG Darko Liović održan je u sklopu manifestacije Jesen
u Lici, uz nazočnost osamdesetak
obrtnika, poduzetnika, predstavnika Hrvatske obrtničke komore i
gospodarske komore Otočac, Ličke
razvojne agencije, ličko-senjskih
E-mail:
[email protected]
Web: www.okkzz.hr
Predsjednik:
Davor Pleško
– Brošurom i naljepnicom koje smo poslali na više desetaka adresa htjeli bismo
kroz kampanju »Činim dobro, ne prodajem
cigarete maloljetnicima« još više upoznati
naše mušterije i javnost na ovu zakonsku
odredbu, ali i preventivo utjecati na potencijalne malodobne kupce, kaže predsjednik
UO Gospić Marko Sokolić.

www.hok.hr
O
14. jesen u Lici
vogodišnja 14. jesen u Lici
okupila je impozantan broj
izlagača, njih oko 300 koji su na
najljepši način predstavili tradicijske proizvode i još jednom
dokazali da s pravom nosi epitet
najznačajnije gospodarsko tradicijske manifestacije. U dvodnevnom trajanju brojni posjetitelji uživali su u tradicijskim proizvodima,
autohtonim poljoprivrednim, prehrambenim, uporabnim i ukrasnim
proizvodima koji su osim iz Hrvatske, stigli iz Mađarske, BiH, Srbije
te Slovenije.
Svoj doprinos dala je i Obrtnička komora LSŽ s udruženjem
Gospić koji su i ove godine ugostili
veći broj predsjednika županijskih
komora i udruženja, organizirali
gospodarski forum te izlet na Ve-
lebit gdje su posjetili utočište za
medvjede te svetište Majke Božje
od Krasna.
Promoviran ugostiteljski rječnik
U
organizaciji Sekcije ugostitelja Udruženja obrtnika Gospić u prostorijama Udruženja 19. listopada održana je promocija hrvatskotalijanskog i talijansko-hrvatskog kuharskog rječnika uglednog kuhara
Predraga Galjevskog Galije te Andreje Radlović, sudskog tumača za
talijanski i njemački jezik. Riječ je o jedinstvenom uratku namijenjenom ugostiteljima, posebno kuharima i konobarima u svakodnevnom
radu koji na osamdesetak strana osim prijevoda obrađuje i primjere iz
jelovnika od predjela do deserta.
P
Informatika za obrtnika
ri Pučkom otvorenom učilištu u
Gospiću održava se besplatni
informatički tečaj za obrtnike. Kako
nam je rekla predsjednica OK LSŽ,
Ana Šerić Konjikovac, tečaj je besplatan jer ga većim dijelom finan-
cira Ministarstvo poduzetništva i
obrta kroz program »Informatička
obuka«, a manjim Obrtnička komora Ličko-senjske županije. Proteklih
nekoliko godina tečajevi su održani
u Senju, Novalji i Otočcu.
ŽUPANIJE
ČAKOVEC
XX.
Obrtničke novine
MEĐIMURSKA
ŽUPANIJA
Ciklus jesenskih sajmova
završio nastupom u Križevcima
M
eđimurski obrtnici/izlagači na sajmovima ove su jeseni svoje proizvode,
djelatnosti i usluge predstavljali na gotovo svim važnijim sajamskim manifestacijama u Hrvatskoj (od regionalnog do lokalnog karaktera), a bilježimo
i veći interes za nastupe na sajmovima u državama regije. S obzirom na
to da je pravovremeno definiranje
nastupa jedan od
važnijih
preduvjeta za uspješan
nastup na sajmu,
već je započela
organizacija
zajedničkog nastupa
međimurskih obrtnika na sajmovima
VIROEXPO 2013.
(Virovitica, 18. –
20. siječnja 2013.)
i IHM Műnchen
(Műnchen, 6. – 12.
ožujka 2013.).
Međimurski izlagači
na Obrtničkom
sajmu Istre u Puli
Novi stipendisti Obrtničke
komore Međimurja
O
smu godinu za redom Obrtnička komora Međimurske županije
dodjeljuje stipendije naučnicima za deficitarna obrtnička zanimanja. U suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta, Međimurskom
županijom, Gradom Čakovcem i Gradom Prelogom, stipendije će u
školskoj godini 2012./2013. dobivati 32 učenika. U ovih osam godina
Obrtnička komora Međimurske županije je zajedno s partnerima stipendirala ukupno 135 stipendista, a izravno na njihove račune uplaćeno je oko 1,500.000,00 kuna.
OSIJEK
XIV.
koji su uvjeti ozakonjenja, koja je potrebna dokumentacija, koji su koraci
do ishođenja rješenja o izvedenom
stanju, i dr. U raspravi je zaključeno
kako za legalizaciju postoji mnogo
zgrada te da će postupak legalizacije trajati dugo. S obzirom na visoke
ukupne troškove legalizacije, samo
manji broj osoba moći to financirati.
Novi član Skupštine UO Baranje
N
edo Bagić, vlasnik elektroinstalaterskog obrta »Bago« iz Belog
Manastira predložen je za novog člana Skupštine UO Baranje.
Odlučeno je to na sastanku Građevinske sekcije Udruženja, jer je dosadašnji član Skupštine Jurica Cmrečnjak, vlasnik elektroinstalaterskog obrta »Energonaut«, na vlastiti zahtjev razriješen te dužnosti,
doznajemo od tajnice Marine Petranović.
Š
Obrtnici uspješno izlagali
na Miholjačkom sajmu
esto je izdanje Miholjačkog sajma – Sajma poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i turizma održano 14. i 15. rujna na Gradskoj tržnici u Donjem
Miholjcu, u organizaciji Poduzetničkog centra, Grada Donjeg Miholjca, Udruženja obrtnika Donji Miholjac i TZ Donji Miholjac. Na sajmu je svoje proizvode
izložilo 56 izlagača, od kojih su pedesetak posto činili obrtnici – članovi UO Donji Miholjac te gosti iz drugih udruženja obrtnika Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, doznajemo do
Ivice Šimuna, tajnika donjomiholjačkog Udruženja. Na sajmu su dodijeljene nagrade izlagačima i posjetiteljima.
Za najbolji je suvenir nagrađena »Izrada drvene galanterije i sita – Ivan Jug«
iz Nize, za najautohtoniji proizvod obrt
»Seka« iz Đakova, za kreativnost u
uređivanju izložbenog prostora i najbolje uređeni štand priznanje su dobili
Erdutski vinogradi, a nagradu za novi
proizvod Srednja škola Donji Miholjac.
OK MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE
Telefon:
040/312 643
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Anđelko Crnčec
40000 ČAKOVEC
Ulica I. G. Kovačića 4
Telefaks:
040/312 643
Predsjednik:
Slavko Faltak
STRANICU PRIPREMIO:
Robert Varga
S
Otvoren etno dućan
Međimursko blago
uradnjom Međimurske županije – Upravnog odjela za
gospodarstvo, promet i europske integracije i Muzeja Međimurja u okviru projekta »Volim domaće«, a uz
pomoć ministarstava kulture, turizma i gospodarstva, u petak,
12. listopada je u čakovečkom Starom gradu otvoren prvi etno
dućan »Međimursko blago«. Dućan je pokrenut s ciljem etabliranja malih proizvođača, obrtnika, obiteljskih poljoprivrednih
proizvođača, trgovačkih društava i umjetnika koji se bave izradom/proizvodnjom tradicijskih međimurskih proizvoda. Možda
najvažnije – ovim projektom najmanjima i najugroženijima u
ovoj je krizi pružena mogućnost da rade i prežive, a Muzeju
Međimurja uređenje jednoga dijela objekta i unapređenje sadržaja te oživljavanje lokacije Staroga Grada.
polaganje majstorskih ispita
M
Automehaničari i stolari
najzainteresiraniji
ajstorske ispite je u jesenskom roku polagalo trinaestero kandidata u
zanimanjima automehaničar (4), stolar (4), autolimar (2), plinoinstalater, natkonobar, dimnjačar. Zainteresirani kandidati za polaganje majstorskih ispita u sljedećem, proljetnom roku koji će se održati u veljači iduće
godine trebaju se prijaviti najkasnije 45 dana prije početka roka, odnosno
do 31. prosinca 2012.
godine. Cijena ispita
iznosi 2.600 kuna. Detaljne informacije možete saznati od Koleta
Mihajlova, stručnog suradnika za obrazovanje
u Obrtničkoj komori
Međimurske županije
na broj telefona 040
313-971.
OK OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
OSJEČKO-BARANJSKA
ŽUPANIJA
redavanje »Postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada – poslovnih prostora« održano
je 28. rujna u organizaciji Udruženja
obrtnika Našice. Pedesetak vlasnika obrta i obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava te drugih zainteresiranih dobilo je odgovore na pitanja
što je nezakonito izgrađena zgrada,
15
U ČAKOVEČKOM STAROM GRADU
31000 OSIJEK
Svilajska 35/2
Kako legalizirati poslovni prostor?
P
studeni 2012.
Telefon:
031/310 160
Telefaks:
031/310 161
E-mail:
[email protected]
Web: www.okobz.hr
Predsjednik:
Dragutin Grabrović
Besplatni seminari
Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta
i ove godine provodi aktivnosti
u projektu »Obrazovanje za poduzetništvo za 2012. godinu«.
U studenom se održavaju
dva besplatna seminara: »Osnovna znanja o podučavanju
naučnika«, odnosno polaganje ispita iz Radne pedagogije koji je potreban obrtnicima
i trgovačkim društvima kao
uvjet za dobivanje licence za
naukovanje učenika u jedinstvenom modelu obrazovanja
i seminar pod nazivom »Financijsko ekonomsko poslovanje u obrtu«.
Tajnica:
Blaženka Bogdan
STRANICU PRIPREMILA:
Ivana Rab-Guljaš
VALPOVAČKI SAJAM OBRTNIŠTVA I MALOG PODUZETNIŠTVA
U
Okupio obrtnike iz
Slavonije i Baranje
organizaciji GraOve se godine
da
Valpova,
Valpovačkog
predstavilo više
poduzetničkog cen- izlagača nego lani,
tra d.o.o., Udruže- njih pedeset dvoje,
nja obrtnika Valpovo
koji su došli iz svih
i Turističke zajednice Valpovo u listopa- dijelova Slavonije
i Baranje
du je, na valpovačkom
Trgu kralja Tomislava,
šesti put održan Valpovački
sajam obrtništva i malog poduzetništva, koji je otvorio gradonačelnik Leon
Žulj. Ove se godine predstavilo više
izlagača nego lani, njih pedeset
dvoje, koji su došli iz svih dijelova
Slavonije i Baranje. Među njima su
bile manje i veće tvrtke, OPG-ovi,
obrtnici i udruge, od koji se mnogi, Sajmu drugu godinu zaredom dala
ističe Josip Ćosić, tajnik Udruženja i Turistička zajednica grada Valpoobrtnika Valpovo, vraćaju izvornom va koja je organizirala tradicionalnu
načinu proizvodnje, prirodnim ma- Fišijadu.
terijalima i recepturama iz vremePokrovitelji Sajma bili su Minina predaka. Značajan je doprinos starstvo gospodarstva, rada i po-
duzetništva te Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja,
kao i Osječko-baranjska županija i
Poljoprivredno-prehrambeni koncern Valpovo d.o.o., koji je nagradio
najljepše uređeni štand.
Sajam u Đakovu
Piknik u Aljmašu
Našički sajam
Tradicionalni obrtnički sajam,
4. Đakovo EXPO Zlatne ruke,
održan je od 11. do 13. listopada u okviru Jabučnih dana u
Đakovu. Na njemu je, prema riječima Marka Milkovića, tajnika
UO Đakovo, izlagalo 25 izlagača.
Spomenuto je udruženje bilo suorganizator uz pokroviteljstvo OK
Osječko-baranjske županije.
Prvi je Obrtnički piknik u
Domu obrtnika u Aljmašu krajem
listopada okupio stotinjak članova osječkoga Udruženja obrtnika, njihovih obitelji i prijatelja.
Ugodnom su druženju uz jelo i
piće pridonijeli i tamburaši iz Hrvatskog sokola. Članovi udruženja mogu unajmiti Dom obrtnika
uz prethodnu najavu.
Šesti je Našički obrtnički sajam održan 8. rujna u okviru
Dana slavonske šume, tradicionalnoga festivala koji se održava već nekoliko desetljeća. Ove
je godine 25 obrtnika izložilo
proizvode od drva, fotonaponske sustave, plastenike, šumarski pribor, ribički pribor, kovane
proizvode, ekološke sokove i dr.

www.hok.hr
16
XI.
Obrtničke novine
POŽEGA
ŽUPANIJE
studeni 2012.
POŽEŠKO-SLAVONSKA
ŽUPANIJA
OK POŽEŠKOSLAVONSKE ŽUPANIJE
Telefon:
034/272 457
E-mail:
[email protected]
34000 POŽEGA
Ulica Franje Thauzyja 7
Telefaks:
034/272 457
Predsjednik:
Stipo Barukčić
U POŽEGI ODRŽAN 13. OBRTNIČKI I PODUZETNIČKI SAJAM
Raznovrsnost proizvoda
Pažnju posjetitelja privukli su
i učenici srednjih strukovnih
škola koji su uživo prezentirali
pojedina obrtnička zanimanja
O
Novine u poslovanju
RIJEKA
VIII.
F
rizeri Pakraca i Lipika obogatili su ovogodišnje obilježavanje
Dana Grada Lipika svojom dobro organiziranom humanitarnom akcijom
pod nazivom »Šišanjem uz njih«. Akcija je održana na gradskom trgu uz
ostale mnogobrojne manifestacije.
Svojim dobrovoljnim radom uključilo
akon završenih svih rokova upisa u prve razrede srednjih škola za obrtnička zanimanja, primijećena je povećana zainteresiranost
učenika za upise u obrtnička zanimanja. Naime, ove godine u Obrt-
U sklopu programa sajma organiziran je niz popratnih aktivnosti:
promocija upisa u obrtnička zanimanja, akcija »Drvo je prvo«, promocija tradicijskih obrta, natjecanje
u pripremi gastro jela, promocija
i degustacija vina, ocjenjivanje
meda, te likovna kolonija. Lovačke
udruge organizirale su humanitarnu
akciju za Udrugu roditelja djece s
posebnim potrebama »Mi« u kuhanju lovačkog čobanca.
Budi majstor
U okviru sajma održana je i manifestacija Sajam zanimanja te promocija upisa u obrtnička zanimanja
»Budi svoj – budi majstor«. Posebno
su bile atraktivne radionice djece iz
dječjih vrtića koja su se okušala u
nekoliko tradicionalnih majstorskih
zanimanja. Pažnju posjetitelja privukli su i učenici srednjih strukovnih
škola koji su uživo prezentirali pojedina obrtnička zanimanja. Već nekoliko godina u sklopu Obrtničkog i
poduzetničkog sajma održava se i
županijsko ocjenjivanje meda, koje
u suradnji s Obrtničkom komorom
organizira Pčelarska udruga Zlatna
dolina sa svojim članovima, uz pomoć HPA i Agronomskog fakulteta.
Učenici Obrtničke škole nosili su frizure koje su kreirale i izradile frizerke
i frizeri Pakraca, Lipika i Požege, u
organizaciji Ceha frizera. Na modnoj
reviji predstavljeni su radovi i proizvodi Obrtničke škole, kožne jakne
Krojačke radnje Mark, košulje tvrtke
Orljava, svečane haljine butika Glamur, te torbice trgovine Ana. Tijekom
sajma bile su organizirane i stalne
degustacije kvalitetnih domaćih sireva, bučinih koštica, bučinog kruha i
djevičanskog bučinog ulja i vina požeških i kutjevačkih vinara.
U
se pet frizerskih salona s područja
Pakraca i Lipika i jedan iz Požege.
Frizeri su tijekom subotnjeg popodneva i večeri 29. rujna za Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama
»Latica« svojim uslugama, za koje
su korisnici ostavljali dobrovoljni prilog, uspjeli prikupiti 1.800 kuna.
U
51000 RIJEKA
Zanonova 1/III
Telefaks:
051/325 590
ovoj školskoj godini osigurane stipendije za 56 učenika.
Nakon provedenog natječajnog
postupka za učenike prvog razreda, te prikupljanja dokumentacije
o rezultatima školovanja učenika
drugog i trećeg razreda, Upravni
odbor Obrtničke komore PGŽ donio je odluku o izboru stipendista
koji se školuju za zanimanja: kuhar,
konobar, slastičar, stolar, bravar,
soboslikar-ličilac, vodoinstalater,
zidar, elektroinstalater, instalater
grijanja i klimatizacije, instalater
kućnih instalacija, plinoinstalater.
Mjesečna
Mjesečna stipenstipendija iznosi
dija iznosi 800,00
800,00 kuna, a
kuna, a stipendist
stipendist je obvezan
je obvezan redoredovito dostavljati
vito
dostavljati
Obrtničkoj komori PGŽ Obrtničkoj komori
izvješća o rezultatima PGŽ izvješća o rependiranja učenika upisanih u svog školovanja
zultatima svog škodeficitarna obrtnička zanimanja
lovanja. Pored toga
na području županije.
Komora će, u kontaktima
Objedinjenim sredstvima Mi- sa školama i mentorima učenika,
nistarstva poduzetništva i obrta, provjeravati njihovo pohađanje
Primorsko-goranske županije, gra- praktične nastave i kvalitetu naukodova Rijeke, Malog Lošinja, Delni- vanja.
ca, Bakra i Cresa, općina Mrkopalj
U svrhu promoviranja lokalnih
i Lokve, te sredstvima Obrtničke udruženja obrtnika potpisivanje
komore PGŽ i Udruženja obrtnika ugovora s ostalim stipendistima orRijeka stvoren je fond u iznosu od ganizirano je u udruženjima, u mje492.800,00 kuna iz kojega su u stima njihova prebivališta.

www.hok.hr
Aktivnosti UO Požega
20 novih majstora
Obrtničkoj komori Požeškoslavonske županije 12. srpnja
2012. obavljena je svečana podjela majstorskih diploma za kandidate koji su uspješno položili majstorski ispit. Diplome položenim
majstorima uručio je požeški graTelefon:
051/325 599
Udružena sredstva od
gotovo 500 tisuća kuna
ničkoj školi Požega ostvareni su
rekordni upisi u zanimanja zidar (9)
i tesar (10) u odnosu na prethodne
godine. Značajni upisi su ostvareni i
u krojačima i zanimanju soboslikarličilac.
suradnji s tvrtkom Zaštitainspekt d.o.o. Udruženje obrtnika Požega organiziralo je za svoje članove obrtnike i njihove zaposlenike seminar iz zaštite na radu, koji je uspješno završilo više od 100
polaznika. Uz potporu Ministarstva poduzetništva i obrta UO Požega
već šestu godinu za redom provodi projekt »Informatičke kompetencije obrtnika«. Članovi Udruženja obrtnika Požega boravili su u Rijeci
kao gosti Udruženja obrtnika Rijeke. Upoznali su se s mogućnostima
obrtnika grada Rijeke, te razmijenili pozitivna iskustva već započetih
suradnji u sklopu projekta Zeleno-plavo. Dogovorena je međusobna
prezentacija roba i usluga, a predsjednici Zvonko Jurković iz Rijeke i
Slavko Rich iz Požege suglasili su se da upravo riječko tržište može
pomoći u plasmanu roba iz Požeštine.
OK PRIMORSKOGORANSKE ŽUPANIJE
OBRTNIČKA KOMORA I RIJEČKO UDRUŽENJE POTPISALI UGOVORE SA
56 STIPENDISTA ZA DEFICITARNA OBRTNIČKA ZANIMANJA
U
Humanitarna akcija frizera
N
PRIMORSKO-GORANSKA
ŽUPANIJA
gradskoj vijećnici Grada Rijeke 8. studenoga učenici s
područja Grada Rijeke i riječkog prstena upisani u programe
deficitarnih obrtničkih zanimanja,
potpisali su ugovore o stipendiranju s Obrtničkom komorom Primorsko-goranske županije i Udruženjem obrtnika Rijeka.
Obrtnička komora Primorskogoranske županije već šestu godinu zaredom provodi projekt sti-
STRANICU PRIPREMILI:
Zvonko Martinović, Tomislava
Nikšić, Francisko Didović i
Jasna Tessari
Rekordni upisi za zidare i tesare
d 21. do 23. rujna u dvorani
Grabrik održan je 13. obrtnički
i poduzetnički sajam, po broju
izlagača i štandova najveći do sada.
Okupio je 170 izlagača na 90 štandova. Sajam je bio svojevrsni pokazatelj
raznovrsnosti obrtničkih proizvoda
koji se nude na tržištu, a geografski
je bila zastupljena cijela Hrvatska.
Međunarodni karakter dala su mu i tri
inozemna izlagača.
– Cilj sajma je što više približiti
proizvode i usluge potrošačima, razmijeniti međusobna iskustva, te prikazati mladim ljudima možda njihovo
buduće zanimanje – rekao je Stipo
Barukčić, predsjednik Obrtničke komore Požeško-slavonske županije
na svečanosti otvorenja. Novine u
poslovanju obrtnika koje će donijeti
novi Zakon o obrtu, a prije svega da
obrtnici za svoje poslovanje odgovaraju samo s imovinom obrta, kao i
ostali subjekti u poslovanju, istaknuo
je Dragutin Ranogajec, predsjednik
Hrvatske obrtničke komore. Zamjenik ministra poduzetništva i obrtništva Dražen Pros naglasio je kako
malo gospodarstvo i obrtništvo čini
99 posto ukupnih gospodarskih subjekata u Hrvatskoj i zapošljava 2/3
radnika, te više od 60 posto izvoza
ostvare upravo mali poduzetnici.
Tajnik: Zvonko Martinović
donačelnik i saborski zastupnik
Zdravko Ronko koji je istaknuo
dugu tradiciju obrtništva u gradu
Požegi, koji su ovaj grad i razvijali. Od ukupno 31 prijavljenog kandidata majstorski ispit je uspješno
savladalo njih 20.
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-rijeka.hr
Predsjednik:
Boris Vukelić
Tajnik:
Željko Dimitrić
STRANICU PRIPREMIO:
Željko Dimitrić
Ugostitelji nezadovoljni sezonom
U
gostitelji cijele Primorsko-goranske županije nisu zadovoljni s turističkom sezonom 2012. Iako po podacima o broju noćenja, kojima raspolažu turističke zajednice, to nije tako, ugostitelji svjedoče da
je bilo manje kvalitetnih gostiju, a zbog njihove slabe platežne moći,
izvanpansionska potrošnja je pala, zaključeno je na nedavno održanoj
sjednici Ceha ugostitelja Obrtničke komore Primorsko-goranske županije. Poseban problem u nekim sredinama je nelojalna konkurencija
trgovačkih lanaca, koji jeftinom gastro ponudom uzimaju goste ugostiteljskim objektima. Problem su i hoteli, koji sramotno niskim cijenama
privlače goste slabije kupovne moći, a all-inclusive ponudom zadržavaju goste u hotelu. I dalje je prisutan problem kvalitetne radne snage koje
nedostaje, a s onim kadrovima koji izlaze iz obrazovnog sustava vrlo je
teško postići određenu razinu kvalitete usluge.
U
Riječki obrtnici u Bitoli
sklopu posjeta Međunarodnom sajmu Tehnoma 2012. članovi Udruženja
obrtnika Rijeka posjetili su grad Bitolu, značajno industrijsko-prehrambeno i rudarsko-energetsko središte u Republici Makedoniji. Tom prigodom
zajedno sa zamjenikom riječkog gradonačelnika Miroslavom Matešićem, gradonačelnik Bitole Vladimir Taleski ugostio je predsjednika Udruženja obrtnika
Rijeka Zvonka Jurkovića, sa zamjenikom Darkom Setićem i suradnicima. Prilikom susreta razgovaralo se o konkretnim mogućnostima gospodarske suradnje riječkih i makedonskih poduzetnika, obrtnika. Grad Bitola upravo dovršava izgradnju velike poslovne zone pa je s time u vezi gradonačelnik Taleski,
pozvao riječke i hrvatske ulagače da dođu na makedonsko tržište i iskoriste
povoljne uvjete koji se nude stranim investitorima. Tom prigodom dogovoren
je uzvratni posjet gospodarstvenika Bitole gradu Rijeci i Udruženju obrtnika Rijeka. Članovi udruženja nakon Bitole posjetili su i Ohrid, već visoko afirmirano
turističko središte Republike
Makedonije,
te u Kavadarcima posjetili
pogone vinarije
Tikveš u kojoj
se proizvodi 50
milijuna litara
vina, cijenjenih
makedonskih
sorti.
Z. Kleva
ŽUPANIJE
SISAK
III.
Obrtničke novine
OK SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
44000 SISAK
Ulica Ante Starčevića 13
nja. Vrijednost rada, napore učenika i nastavnika, sate vježbanja
i pripremanja kao i postignute
rezultate prepoznala je Hrvatska
obrtnička komora koja je 1996.
godine školu nagradila Diplomom
za doprinos strukovnom obrazovanju za potrebe hrvatskog obrtništva. Tijekom proteklih godina
na državnim natjecanjima učenici
Strukovne škole Sisak osvojili su
četrnaest prvih, deset drugih i de-
SPLIT
XVII.
S
SPLITSKO-DALMATINSKA
ŽUPANIJA
Klesari u
Veroni
tandardni nastup i već uveliko prepoznatljivost naših
klesara vidjela se i ove godine
na 47. internacionalnom sajmu
kamena u Veroni. Na sajmu koji
Obrtnička komora Split organizira zajedno s Gospodarskom
komorom iz Splita, nastupilo
je 14 obrtnika klesara i to mahom s otoka Brača. Svojim
klesarskim umijećem i načinom
izrade eksponata i suvenira,
te njihovom prezentacijom na
samom sajmu, privukli su veliki broj posjetitelja iz poslovnog
svijeta, ali i Talijana koji su došli
razgledati sajam. Ovogodišnji
sajam pratio je Projekt kamen
koji je uz pomoć sredstava iz
Europskih fondova prezentirao
kamen s područja Dalmacije
i Hercegovine. U organizaciji
projekta sajam je ove godine
organizirano posjetilo 70 klesara, za koje je organiziran i
posjet najvećim proizvođačima
kamena u okolici Verone.
v.d. tajnika:
Nenad Joksimović
STRANICU PRIPREMIO:
Nenad Joksimović
Komora okupila
čak 17 partnera
Veselimo se novim rezultatima
U
vet trećih mjesta, što valja istaknuti
kao hvalevrijedan rezultat. Danas
se učenici obrazuju u čak trinaest
različitih zanimanja u četverogodišnjim i trogodišnjim programima
koji otvaraju mogućnosti za zapošljavanje, ali i nastavak obrazovanja. Posebno ističemo suradnju s
Centrima za socijalnu skrb, Savjetovalištem Crvenog križa, Domom
zdravlja, Zavodom za zapošljavanje. Obrtnička i Gospodarska
komora, Županija sisačko-moslavačka, pojedine općine i gradovi,
Udruženja obrtnika te Ministarstvo
poduzetništva
i
obrta, Ministarstvo
pomorstva, prometa i infrastrukture
stipendiraju naše
učenike. Tu su, naravno, svi obrtnici
i poduzeća koji i u
ovim teškim vremenima spremno
organiziraju praktičnu nastavu za
učenike. Činjenica
da škola trenutno ima 580 učenika
predstavlja nadu da se ponovno
javlja interes za obrtnička i industrijska zanimanja koja bi trebala
biti temelj razvoja čitavog društva
i pokretač gospodarstva, U narednim godinama veselimo se novim
rezultatima i postignućima učenika, a naročito nas raduje podatak
da 2013. godine započinje izgradnja nove, suvremeno opremljene
zgrade škole i radionica.
Telefaks:
044/522 487
E-mail:
[email protected]
Web: www.ok-smz.hr
Predsjednik:
Željko Vrbanus
17
POTICANJE UČENIKA NA UPIS U DEFICITARNA ZANIMANJA –
STIPENDIRANJE U 2012./13.
20. GODIŠNJICA STRUKOVNE ŠKOLE SISAK
čenici i nastavnici Strukovne
škole Sisak obilježili su 9. listopada dvadesetu godišnjicu škole.
Tradicija škole uistinu je duga i
seže još u davnu 1886. godinu
kada je u sklopu Više pučke škole
u Sisku osnovana šegrtska škola.
Od tada je prošlo mnogo vremena, škola je mijenjala svoje nazive
nekoliko puta, a ove godine škola
je promijenila naziv u Strukovna
škola Sisak, dočekujući tako svoju 20. godišnjicu s novim imenom
iza kojeg stoje obrtnička zanima-
Telefon:
044/521 134
studeni 2012.
Uz 19 novih, osigurana su i
sredstva za 27 dosadašnjih
stipendista učenika 2. i 3.
razreda
O
brtnička komora Sisačko-moslavačke županije ove je školske godine uspjela okupiti 17
partnera za provedbu stipendiranja
učenika upisanih u deficitarna obrtnička zanimanja. Nakon zajedničkog
sastanka svih partnera koji će izdvajati sredstva te nakon potpisivanja
sporazuma o stipendiranju, raspisan
je natječaj za dodjelu 19 stipendija
učenicima 1. razreda, upisanih u najdeficitarnija obrtnička zanimanja.
Prema odluci Upravnog odbora
u 1. razredima u svakoj županijskoj
strukovnoj školi stipendirat će se
najmanje dva učenika upisana u najdeficitarnija zanimanja na području
škola. Uz 19 novih, osigurana su i
sredstva za 27 stipendija za dosadašnje stipendiste – učenike 2. i 3.
razreda. Ministarstvo poduzetništva
i obrta izdvojilo je najveća sredstva
za stipendiranje (123 tisuće kuna),
potom Sisačko-moslavačka županija (81 tisuća kuna), a partneri – gradovi Petrinja, Sisak, Glina, Kutina,
Hrvatska Kostajnica, Novska, općine
Topusko, Martinska Ves, Popovača,
Sunja, Lekenik, UO Sisak, Kutina i
Novska te Obrtnička komora SMŽ
i HGK – Županijska komora Sisak
prema svojim financijskim mogućnostima. Ukupno će se u 2012./13.
školskoj godini stipendirati 46 učenika prvih, drugih i trećih razreda.
Ankica Čulig
Kestenijada u Kostajnici
T
urističko-kulturna manifestacija »Kestenijada 2012.« je u Hrvatsku Kostajnicu privukla na tisuće posjetitelja, koji su uživali u
mnogobrojnim delicijama od kestena, a po kojemu je grad i dobio
ime. Organizator je posjetiteljima pripremio bogat program, te se moglo naći ponešto za svakoga. Uz kestenjare i štandove s kolačima
od kestena, u ponudi su bili razni domaći proizvodi, rukotvorine, tradicijski proizvodi i prigodni suveniri. Ukupnom zadovoljstvu i veselju
Ljubica Ducić
pridonijeli su produženi vikend i lijepo vrijeme.
OK SPLITSKODALMATINSKE ŽUPANIJE
Telefon:
021/470 114
21000 SPLIT
Ruđera Boškovića 28-30
Telefaks:
021/470 115
E-mail:
[email protected]
Tajnica:
Katija Šabić
STRANICU PRIPREMILA:
Nada Brezec
U OKVIRU 17. SAJMA SASO ODRŽAN 14. SAJAM OBRTNIŠTVA, MALE PRIVREDE I PODUZETNIŠTVA
Primjer uspješnog sajma
Najveći gospodarski događaj
u našoj zemlji okupio je 1300
izlagača iz 11 zemalja
N
a sunčanom Žnjanu od 24.
do 28. listopada održavao
se jedini sajam s pogledom
na more – 17. sajam SASO. Najveći gospodarski događaj u našoj
zemlji okupio je 1300 izlagača iz 11
zemalja: Njemačke, Slovenije, Srbije, Austrije, Italije, Češke, Poljske,
Francuske, Slovačke, Mađarske i
Hrvatske.
U sklopu ovog najvećeg gospodarskog događaja održavali su
se sljedeći sajmovi: 17. međunarodni sajam graditeljstva; 17. međunarodni sajam drvne i metalne
industrije; 17. međunarodni sajam
alata i opreme; 14. međunarodni
sajam obrtništva, male privrede
i poduzetništva; 13. SEET – međunarodni sajam elektronike, energetike i telekomunikacija; 7. SAFIR
– sajam financija; 5. SEKO – sajam
ekologije.
Predstavljanje
obrtničkih škola
Drugog dana sajma imali smo
priliku ugostiti predsjednika
Republike Hrvatske gospodina
Ivu Josipovića, koji je uz posjet
našem štandu i upoznavanje
s obrtničkim radom, bio sudionik Gospodarskog foruma
gdje su aktivno učešće imali
i obrtnici iz naše županije sa
svojim aktualnim problemima.
14. sajam obrtništva, male privrede i poduzetništva, uz domaćinstvo OK Splitsko-dalmatinske županije, još je ugostio kroz skupne
nastupe obrtnike iz OK Osječkobaranjske županije, OK Vukovarsko-srijemske županije, OK Bjelovarsko-bilogorske županije, OK
Krapinsko-zagorske županije, OK
Međimurske županije, OK Virovitičko-podravske županije, OK Šibensko-kninske županije, OK Karlovačke županije i OK Zagrebačke
županije.
Tradicionalno, na sajmu su se
predstavili i obrtnici i poduzetnici u
svojim skupnim nastupima iz Ma-

www.hok.hr
đarske, Slovenije, Austrije te Njemačke (Bavarska).
Na sajmu smo imali vrlo zapažen
nastup tri obrtničke škole koje su za
svoj nastup osmislile vrlo maštovitu prezentaciju zanimanja u svojim
školama. Obrtnička škola prezentirala je zanimanja galanterist, krojač, odjevni tehničar, pediker, frizer
i kozmetičar. Obrtna tehnička škola
pokazala je umijeće svojih stolara i
dizajnera namještaja. Graditeljska,
obrtnička i grafička škola na ovogodišnjem sajmu pokazale su svu
paletu obrtničkih zanimanja, tako
su na štandu posjetitelji mogli vidjeti
radove učenika dizajnera, grafičara,
keramičara.
Ovogodišnji Sajam obrtništva posjetile su mnoge delegacije, pa smo
tako imali posjete obrtnika iz Bosne
i Hercegovine, razgovore s visokom
delegacijom komora iz Magdeburga i komore iz Erfurta u Njemačkoj.
Delegacija komore Magdeburg posjetila je i industrijsku zonu Podi u
Dugopolju, gdje im je domaćin bio
gradonačelnik Zlatko Ževrnja. Svoje predstavljanje na ovogodišnjem
Sajmu imala je i komora iz Bavarske. Tijekom sajma SASO održana
su i stručna predavanja i to kroz
Gospodarski forum, Dan građevinara, Energetski samit, Dan arhitekata, Gospodarske susrete B2B,
Projekt »Kamen« – eksploatacija i
obrada kamena.
Ovogodišnji sajam je imao veliku
posjećenost brojnih poslovnih subjekata kao i građana koji su posjetom sajmu svakako našli nešto za
sebe.
Kuhali Olimpijci s Hvara
Na dan otvaranja sajma kuhali
su sudionici Olimpijade kuharstva
u Erfurtu u Njemačkoj, koji su tamo
ostvarili zapažen rezultat i to četvrto
mjesto u kategoriji hladnih predjela.
Kuhari, inače članovi Udruženja
obrtnika Hvar, na čelu sa svojom
predsjednicom Katicom Vučetić,
priredili su domjenak za goste i
uzvanike na štandu POK-a Split.
Kvalitetom namirnica i načinom
prezentacije daleko su nadmašili
sve domjenke do sada. Ulaganje u
mladost ovim se pokazalo kao pravi
put prezentacije naše gastronomije,
vještine i znanja naše mladosti kroz
ugostiteljstvo i turizam.
18
Obrtničke novine
XV.
ŠIBENIK
ŽUPANIJE
studeni 2012.
ŠIBENSKO-KNINSKA
ŽUPANIJA
OK ŠIBENSKO-KNINSKE
ŽUPANIJE
Telefon:
022/311 715
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Slaven Jakelić
22000 ŠIBENIK
Ulica Stjepana Radića 77 a
Telefaks:
022/336 641
Predsjednik:
Ante Mihić
STRANICU PRIPREMIO:
Nikola Urukalo
POSADA OK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZABLISTALA NA
TRADICIONALNOJ REGATI DANI LATINSKOG IDRA
Obrtnički leut prvi
prošao kroz cilj
P
Pokal komorinom leutu
Na regati je sudjelovalo čak 75
brodova, među njima i 22 gajete i kaića bez motora. Naravno, brodovi na
samoj regati ne smiju koristiti motore, jedri se isključivo na latinsko idro.
Brodovi su bili podijeljeni u nekoliko
kategorija, a posada Obrtničke komore u kategoriji leuta osvojila je prvo
mjesto i tako se okitila vrlo vrijednim
pokalom i priznanjem organizatora.
Inače, start ispred Murtera bio je impresivan. Među brodovima iz Murtera, Zlarina, Tribunja, Prvić Šepurine,
Betine i susjednih mjesta na startu su
VARAŽDIN
V.
Državnom inspektoratu
treba pomoć obrtnika
O
brtnička komora Šibensko-kninske županije ostvaruje jako dobu
suradnju s Državnim inspektoratom u pogledu primjene Zakona o
sprječavanju neregistriranih djelatnosti, odnosno rada na crno. Tijekom
listopada u obradi šibenskih inspektora, što zahvaljujući njihovim saznanjima, što prijavama samih obrtnika, našlo se oko 80 predmeta, među
kojima ima i onih koji su završeni. Izrečene su i novčane kazne, a u
nekim slučajevima došlo je i do prisilnog zatvaranja ili pečaćenja radnji.
– Mi nastojimo – kaže predsjednik OK Šibensko-kninske županije
Ante Mihić – da se inspekcijske kontrole i nadzori nastave istim intenzitetom. I ovom prilikom pozivamo sve naše obrtnike da svojim udruženjima prijave svako kršenje zakona, a posebice rad na crno. Takve
prijave ćemo kroz komorski sustav dostavljati Državnom inspektoratu.
Mihić kaže kako je rad na crno jedna od najčešćih tema kojima se
na svojim sastancima bave udruženja, cehovi i sekcije. Kroz komorski sustav mogu se postići dobri učinci, pa se prihvaćaju modeli ili
prijedlozi kako zaustaviti bujanje rada na crno. Prema nekim pokazateljima najviše rada na crno ima u građevinarstvu i uslužnim (frizeri, automehaničari, bravari) djelatnostima. Mihić i njegovi suradnici
tvrde kako bi se i doradom nekih zakonskih odredbi rad inspekcijskih
službi mogao učiniti još efikasnijim.
Riječ je o manifestaciji čiji
je cilj obnavljanje tradicije
jedrenja starim ili obnovljenim
brodovima na latinsko idro
osada Obrtničke komore Šibensko-kninske županije sudjelovala je na regati u okviru
tradicionalnih, petnaestih po redu
Dana latinskog idra, održanih na
Murteru. Riječ je o manifestaciji čiji
je cilj obnavljanje tradicije jedrenja
starim ili obnovljenim brodovima,
gajetama, leutima i kaićima na latinsko idro. Komorsku posadu sačinjavali su predsjednici udruženja,
a kao skiper predvodio ih je iskusni
obrtnik Dragula Vodopija.
KOMORSKIM SUSTAVOM PROTIV RADA NA CRNO
ROGOZNICA DOBILA NOVU OBALU
se pojavile i posade iz Rijeke, Hvara, Raba, Pašmana... što je zapravo
potvrda o snažnoj konkurenciji koja je
vladala na ovoj uglednoj regati. Jedrilo se na ruti od Murtera, između Arte i
Radelja i natrag, po prilično snažnom
maestralu. To je zapravo i odgovaralo
tim teškim i tromim težačkim i ribarskim brodovima, koji nisu navikli na
sportska natjecanja, nego na prijevoz
ljudi i tereta od kopna do otoka.Od
75 brodova od samog starta regate
izdvojilo se njih desetak, koji su do
cilja vodili veliku bitku za prvo mjesto.
Zahvaljujući odličnoj taktici najbolji
rezultat na regati postigla je posada
VARAŽDINSKA
ŽUPANIJA
koju je predvodio stari betinski kalafat
Čedomir Burtina.
Tradicionalna regata
Dani latinskog idra u kolektivnoj
svijesti murterskih i kornatskih težaka i ribara imaju iznimnu važnost.
Latinsko idro u murterskom kraju
koristilo se stoljećima. Murterinima je
to idro i danas zaštitni znak. Zahvalni
svome idru, na Dan svetog Mihovila,
zaštitnika murterske župe, organiziraju regatu leuta, gajeta i kaića. Ruta
regate prati težačke putove starih
Murterana koji su svakoga dana jedrili do svojih posjeda na Kornatima.
OK VARAŽDINSKE
ŽUPANIJE
42000 VARAŽDIN
Vodnikova 4
Olakšanje za ribare i ugostitelje
R
ogoznica je dobila novu operativnu obalu za privez ribarskih brodova i iskrcaj ribe. Ribarski
brodovi godinama su se vezivali u
centru mjesta, što je često izazivalo
prosvjede stanovnika i ugostitelja
nezadovoljne da im se riba iskrcava
pod prozorima i lokalima, posebice
u turističkoj sezoni. Ribari su preseljeni na ulaz u mjesto, a 80 metara
novoizgrađene operativne obale
trebalo bi zadovoljiti njihove potrebe
za privezom i iskrcajem ribe.
Telefon:
042/320 986
Telefaks:
042/320 949
Uz 100. godišnjicu obrtništva otvoren novi Obrtnički dom
Novo zdanje za budućnost
PONOS
IVANEČKIH
OBRTNIKA
Prije sto godina na ivanečkom
je području radilo 446 obrtnika,
svega tridesetak manje nego
što ih ima danas
I
vanečki obrtnici su 20. rujna s
ponosom obilježili stoljeće svog
organiziranog djelovanja. Toga su
dana na svečan način, u nazočnosti više od stotinu obrtnika, njihovih
umirovljenika, predstavnika HOK-a,
područnih komora, obrtničkih udruženja, predstavnika lokalne uprave
i Varaždinske županije, te brojnih
gostiju, otvorene nove prostorije njihovog Obrtničkog doma u središtu
Ivanca, u velebnom zdanju tamošnjeg novoizgrađenog poslovnog
objekta.
Bogata povijest
Čast otvorenja Obrtničkog doma
pripala je najstarijem ivanečkom obrtniku, nekadašnjem kovaču, 92-godišnjem Slavku Čaklecu, koji je bio
predsjednik ivanečkih obrtnika davne
1954. godine kada su kupljene prve
prostorije nekadašnjeg Obrtničkog
doma, i predsjedniku HOK-a Dragutinu Ranogajcu.
Na bogatu i dugu povijest ivanečkog obrtništva nazočne je na otvorenju podsjetio predsjednik Udruženja
Nedjeljko Črepinko istaknuvši kako
je već na početku, 1902. godine u tadašnjem kotaru Ivanec poslovalo 445
obrtnika, što je svega tridesetak manje nego što ih ima danas. O bogatoj
povijesti svjedoče i brojne sačuvane
fotografije, knjige i dokumenti, kao i
obrtnički barjak iz 1911. godine. Zanimljivo je da su već 1908. godine ivanečki obrtnici osnovali svoju »Obrtnu
zadrugu Ivanec«, nekoliko godina
kasnije i svoju prvu kasu obrtničke
pomoći, a 1936. organizirana je i prva
izložba obrtničkih radova.
Moderni poslovni
prostor
U Obrtničkom domu u novoj
stambeno-poslovnoj zgradi Udruženje obrtnika Ivanec sada djeluje
u suvremenim prostorijama ukupne
površine 152 četvorna metra, od
u stotinjak »kvadrata« poslovnog
prostora u prizemnom dijelu, te 50
četvornih metara uredskog prostora
na prvom katu.

www.hok.hr
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-vz.hr
Predsjednik:
Vladimir Habek
Tajnik:
Ivan Vusić
STRANICU PRIPREMIO:
Ivica Njegovec
LUDBREŠKI SEJEM I GASTRO IZLOŽBA
Imalo se što i vidjeti i kušati
U
sklopu velike ludbreške manifestacije Dana svete nedjelje
koju su posjetile desetine tisuća
hodočasnika održan je jubilarni
20. ludbreški sejem kojeg je na prigodnoj svečanosti na središnjem
Trgu Svetog Trojstva, 30. kolovoza otvorio ministar poduzetništva
i obrta Gordan Maras. Šezdesetak
izlagača iz ludbreškog i varaždinskog područja, ponudilo je mnoštvo proizvoda, pretežito tradicijskih
i karakterističnih za ludbreški kraj,
ručne radove, prirodne i ekološke
proizvode, sokove i sirupe, kupinova vina, bučino ulje, med, ljekovito
bilje, tekstilne proizvode, drvnu,
metalsku i kožnu galanteriju...
Imalo se što vidjeti, a isplatilo se
i kupiti. Uz otvorenje Ludbreškog
sejma u hotelu »Amalia« održana
je gastronomska izložba na kojoj su ugostitelji, slastičari, pekari,
prezentirali svoje delicije i ponudili posjetiteljima na degustaciju.
Sudjelovali su ugostitelji »Starog
mlina« Trnovec, hotela »Amalia«,
ugostiteljskog obrta »Francina 2«
iz Breznice, restorana Aquacity i
Zalogajnice Šanjek iz Varaždina,
Konobe Marija Hraščica, restorana »Fantasy«, pivnice »Mejaši« i
»Api-Plasta« Ludbreg, slastičari
varaždinske slastičarnice »Šešet«
i obrta za pečenje kolača Katice
Šafarek iz Svetog Petra, te pekari
ludbreške pekare »Štef«.
Ludbreška
Gastronomska
izložba već sada prerasta u tradiciju. Građani Ludbrega je smatraju neizostavnom, a zainteresirani
su i izlagači jer im je to prilika da
javno prezentiraju svoje majstorstvo. Ovdje prikazani njihovi uradci najviši su dometi ugostitelja i
slastičara i izgledaju kao umjetnička djela – kazala je na izložbi
Ivanka Milak, tajnica Udruženja
obrtnika Ludbreg, glavnog organizatora ove izložbe koju su potpomogli Grad Ludbreg i Turistička
zajednica.
ŽUPANIJE
VIROVITICA
X.
Obrtničke novine
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
ŽUPANIJA
R
Obrazovne mogućnosti
POK-a Virovitica
edovno obrazovanje učenika za strukovna zanimanja i stvaranje
što kvalitetnijeg kadra za potrebe obrtništva i malog poduzetništva, stalna je zadaća Hrvatske obrtničke komore, pa tako i Područne
komore Virovitica. Komora, dapače, za brojna zanimanja nedovoljno
zanimljiva za upis učenika u redovno obrazovanje organizira dodatna
osposobljavanja ili polaganje ispita.
– Među takvim programima ističu se oni za obrazovanje njegovateljica, dadilja, KV vozača motornih vozila, zaštitara osoba i imovine i druga. Osim toga tu su majstorski ispiti i ispiti za stručno osposobljavanje.
Pri POK-u Virovitica majstorski ispit se može polagati u čak 33 različita
zanimanja, a ispit za stručno osposobljavanje u čak 17 zanimanja. Za
ovogodišnji jesenski rok majstorskih ispita prijavio se 35 kandidata u 14
zanimanja, a najveći interes pokazan je za polaganje ispita za zlatara
i očnog optičara, no veliki broj kandidata zainteresiran je za stjecanje
zvanja majstora u zanimanjima kao što su vodo i plinski instalater, automehaničar, kuhar i drugima. Na polaganje majstorskog ispita u Viroviticu
kandidati dolaze iz svih krajeva RH, od Dubrovnika, Umaga i Zagreba do
drugih mjesta i gradova – objašnjava voditelj obrazovanja Franjo Petrić.
VUKOVAR
XVI.
eseti Vinkovački sajam gospodarstva i obrtništva održan od
14. do 16. rujna u okviru 47. vinkovačkih jeseni prema broju izlagača, ali i posjetitelja, opravdao je
svoje postojanje. Svoje proizvode
izložilo je oko stotinjak proizvođača
iz cijele Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine. Udruženje obrtnika Vinkovci i Obrtnička komora VSŽ za
svoje članove osigurali su ukupno
Feliks, V. Gebik, A. Horak, V. Ivoš,
D. Jagatić, I. Kovač, D. Krznarić, Z.
Lanšćak, A. Mesić, V. Mikolčić, J.
Peričić, S. Praiz, J. Rivić, D. Škalac
i G. Vučemilović.
Za 20 godina obrtničkog staža
priznanja su uručena I. Hudiju, M.
Mediću, N. Paviću, I. Jurasu i Z.
Šantiću.
Za 30 godina neprekidnog rada
u obrtu nagrađeni su L. Botić, M.
Došen, J. Katalenić i D. Pecolaj, a
za 35 godina rada u obrtu priznanje je dobila frizerka M. Petrović.
Posthumno, Udruženje je dodijeli-
lo i priznanje tragično preminulom
vlasniku cvjećarskog obrta »Arboretum«, Zdravku Mađareviću, a
posebne zahvalnice za pomoć u
radu Udruženja dobili su Robert
Romić, vlasnik autoprijevozničkog
obrta iz Virovitice i Milan Vanđura,
tajnik HGK-Županijske komore Virovitica.
U radu sjednice sudjelovali su i
predsjednik POK-a Virovitica, Vladimir Ivoš, predsjednik Županijske
skupštine, Josip Novogradec, tajnik
HGK-ŽK Virovitica Milan Vanđura i
drugi.
OK VUKOVARSKOSRIJEMSKE ŽUPANIJE
Telefon:
032/333 304
E-mail:
[email protected]
Tajnik:
Đuro Kadoić
32100 VINKOVCI
Ljudevita Gaja 17
Telefaks:
032/338 239
Predsjednik:
Ivan Klarić
STRANICU PRIPREMILA:
Anica Fridl
Od kruha do slastice
u kategoriji hotelijerstva. Kristina je
odradila svih šest zadanih zadataka
od kojih je svaki pojedinačno trajao
više od tri sata. Za učenicu koja ima
18 godina, bez radnog iskustva (samostalnog rada u salonu) stajanje
preko šest sati na dan nije predstavljalo veliki problem. Pokazala je
vrsno umijeće i za svoj rad je dobila certifikat, medalju i Europass,
dokument koji joj otvara vrata bolje
budućnosti u bilo kojoj zemlji EU.
Bravo Kristina!
oko 200 m2 besplatnog izložbenog
prostora na kojem je svoje proizvode izložilo 24 obrtnika te Srednja strukovna škola iz Vinkovaca.
Upravni odjel za gospodarstvo
Grada Vinkovaca dodijelio je Udruženju obrtnika Vinkovci nagradu
za poseban doprinos organizaciji
ovog sajma. U okviru 47. vinkovačkih jeseni održan je Stručni skup
za poduzetnike na temu Povijesno
naslijeđe u turističkom
projektu i gospodarskom proizvodu o
čemu je izlagao prof.
dr. sc. Aleksandar
Durman. Tomislav Tomičić, predsjednik UO
Vinkovci, govorio je o
mogućnostima suradnje obrtnika s Hrvatima izvan domovine,
putem Hrvatske matice iseljenika.
Laureati u društvu predsjednika POK-a Virovitičko-podravske županije Vladimira
Ivoša i predsjednika UO Virovitica Zdravka Šarića
U OHRIDU JE ODRŽANA 25. KONFERENCIJA I MEĐUNARODNO
NATJECANJE UČENIKA TURISTIČKIH I UGOSTITELJSKIH ŠKOLA
Budućnost je u njezinim rukama
Jesen je vrijeme sajmova
D
STRANICU PRIPREMILA:
Katica Kovačević
S
večanom sjednicom skupštine, 23. rujna, obilježilo je
najveće udruženje obrtnika
u Virovitičko-podravskoj županiji,
ono virovitičko koje okuplja oko
620 obrtnika, svoj Dan, u spomen
na 22. rujna 1774. kada datira
prvi pisani trag obrtničkog udruživanja na virovitičkom području.
O tomu je, kao i niz godina prije,
svojim zapisom iz povijesti obrtništva govorila kustosica Gradskog muzeja Virovitica Dubravka
Sabolić, a na stanje virovitičkog
obrtništva danas osvrnuo se, u
prigodnom govoru, predsjednik
udruženja, Zdravko Šarić ističući
njihov nimalo zavidan položaj. O
tomu svjedoči brojka o gotovo 50
posto blokiranih obrta, kad troškovi poslovanja i dalje rastu, a cijene
energenata i komunalna naknada
»lete« u nebo. Poslovati i opstati u
takvim uvjetima istinski je uspjeh i
razlog za priznanje.
Za 10 godina rada u obrtništvu
priznanja su dobili S. Gojević, Đ.
Gradinjan, D. Kos, N. Lesić, M.
Mikolić, B. Novosel, N. Prekratić,
B. Štampar, I. Ambrošić, T. Barić,
M. Brlas, Ž. Devčić, J. Drulak, T.
NAJBOLJA HRVATSKA STRUKOVNA ŠKOLA OPRAVDAVA
TO PRIZNANJE
ahvaljujući upornosti i radu, prije svega učenice Kristine Čule
i njezine mentorice Marijane Matošević, te zahvaljujući njihovoj ravnateljici gđi Mariji Sunđi i Agenciji
za strukovno obrazovanje, Kristina
je sudjelovala na Europskom natjecanju koje je održano od 4. do 6.
listopada u Bruxellesu. Sudjelovale
su 34 zemlje iz Europe u 44 različita
zanimanja u kategoriji od 18 do 25
godina, a osim Kristine, Hrvatsku
je zastupala i učenica iz Šibenika
Telefaks:
033/726 028
Tajnik:
Božidar Jeremić
Među dobitnicima priznanja za
dugogodišnji rad je i frizerka
Marija Petrović, jedina za 35
godina rada u obrtu
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
ŽUPANIJA
Z
33000 VIROVITICA
Pavla Radića 3
E-mail:
[email protected]
Web: www.okvpz.hr
Predsjednik:
Vladimir Ivoš
Zaslužnima uručena
priznanja i zahvalnice
Obilježen Dan udruženja
redišnji događaj obilježavanja Dana UO Slatina bila je svečana sjednica skupštine na kojoj su zaslužnima dodijeljena priznanja, 18 povelja
i 4 zlatne plakete. Povelje za izniman doprinos radu Udruženja dodijeljene
su svim članovima Upravnog odbora koji je dovršio nabavu i opremanje
novog poslovnog prostora za Udruženje, te devetorici umirovljenih članova koji su u proteklih 15
godina značajno pridonijeli radu Udruženja i
promidžbi obrtništva.
Zlatna plaketa dodijeljena je Gradu Slatini za
iskazanu potporu radu
Udruženja i obrtnicima
Zlatku Vidi, Zvonimiru
Bertiću i Francu Fišeru za izniman uspjeh u
radu i doprinos u promicanju obrtništva.
Telefon:
033/721 258
19
UO VIROVITICA PROSLAVILO SVOJ DAN
UDRUŽENJE OBRTNIKA SLATINA
S
OK VIROVITIČKOPODRAVSKE ŽUPANIJE
studeni 2012.
Vinkovačka strukovna škola
postala je 2010. godine
članica ove velike obitelji koja
obuhvaća preko 400 škola iz
30-ak zemalja Europe
O
d 8. do 14. listopada u Ohridu je održana 25. konferencija i međunarodno natjecanje
učenika turističkih i ugostiteljskih
škola iz cijele Europe. Vinkovačka
strukovna škola postala je 2010. godine članica ove velike obitelji koja
obuhvaća više od 400 škola iz 30ak zemalja Europe. Svake godine u
drugoj državi članici održava se godišnja konferencija čija je svrha okupiti sve sudionike obrazovnog susta-
va: učenike, nastavnike, ravnatelje i
administrativno osoblje. Od 600 sudionika iz 30 zemalja, Hrvatsku je u
raznim disciplinama zastupalo 12 turističko ugostiteljskih škola. Na Konferenciju su ispred Strukovne škole
Vinkovci putovale ravnateljica Marija Sunđi, prof. Ružica Šošić, stručna učiteljica slastičarstva, ujedno i
mentorica učenice 3.h raz. Veronike
Glibušić, koja se natjecala u pripremi
slastice od prhkog tijesta.
– Ovo iskustvo je neprocjenjivo
jer smo vidjeli gdje se mi kao škola s turističkim i ugostiteljskim zanimanjima nalazimo u europskom
okviru. Iako bez medalje, kući smo
se vratili puni dojmova i ponosni što
unatoč skromnim sredstvima kvalitetno radimo i zastupamo svoju
školu i svoju zemlju, rekla nam je
ravnateljica gđa Marija Sunđi.
Kao prošlogodišnji županijski
pobjednici, učenici vinkovačke
Strukovne škole sudjelovali su na
državnoj smotri »Dani kruha« održanoj u OŠ Starigrad Paklenica.
Školu su predstavljali učenici 3.
r., kuhari Jelena Kolođi, Martina
Plavšić i Franjo Jukić s mentoricom Jadrankom Mišković, a najveće zadovoljstvo bilo im je podijeliti
svoje proizvode zadovoljnim posjetiteljima.
Stop radu na crno
U
suradnji s Područnom obrtničkom komorom Vukovarsko-srijemske županije i Udruženjima Ilok, Županja i Vinkovci, Udruženje obrtnika Vukovar pokrenulo
je projekt »Stop radu na crno« kojim se građane edukacijom želi potaknuti na aktivno sudjelovanje u borbi
protiv tzv. sive ekonomije. Kratkim edukativnim porukama na lokalnom radiju i novinama, žele probuditi svijest

www.hok.hr
građana da vode računa s kim ugovaraju posao, hoće li
imati garanciju na takav posao, može li se rad na crno
reklamirati, te o mogućim zakonskim posljedicama.
Građani svoje anonimne dojave mogu javiti svakom
Udruženju obrtnika i uredu Područne obrtničke komore.
Ostaje vidjeti hoće li ova hvalevrijedna akcija donijeti
željene rezultate.
20
Obrtničke novine
XIII.
ZADAR
ŽUPANIJE
studeni 2012.
ZADARSKA
ŽUPANIJA
OK ZADARSKE
ŽUPANIJE
23000 ZADAR
Široka ulica 1/III
Telefon:
023/319 224
Telefaks:
023/311 383
IZVANREDNI IZBORI U UDRUŽENJU OBRTNIKA ZADAR
Novi strukovni šefovi
Za novog pročelnika Sekcije
za turizam izabran je Robert
Kovačević, a za novu pročelnicu
Sekcije trgovaca Ivana Pedić
I
zvanredni izbori u sekcijama
Udruženja obrtnika Zadar provodili su se zbog odlaska dosadašnja čak četiri pročelnika. Ugostitelji,
trgovci, graditelji i proizvođači birali
su nove »šefove« umjesto Ane Duke
(trgovci), Dubravka Milina (ugostitelji), Tonćija Vulića (graditeljstvo)
i Damira Gabre (proizvodni obrt),
predstavnika četiri najjače obrtničke
struke u Udruženju obrtnika Zadar.
Prema riječima predsjednika Udruženja Mladena Malte, razlozi odlaska kolega su različiti (gašenje obrta, umirovljenje, zasićenje...), a ipak
im svima dijelom »kumuje« kriza i
teška vremena za obrtnike. Obrtnici su izabrali vlasnika kafića Brazil
Roberta Kovačevića za pročelnika
sekcije ugostiteljstva. On je zamijenio Dubravka Milina Kviska koji je
na tu funkciju podnio ostavku. Kovačević je dugogodišnji ugostitelj, a u
nizu ovoljetnih akcija, nakon ostavke Milina, bio je s kolegama aktivni
zastupnik interesa ugostitelja u pregovorima s gradskom upravom, posebice tijekom ljeta i dogovora oko
niza manifestacija i zaštite interesa
stalnih obrtnika nad navalom kratkotrajnih štandova.
Ada Duka u mirovini
Pročelnica Sekcije trgovaca Ada
Duka odlazi u mirovinu. Na njeno
mjesto izabrana je Ivana Pedić, koja
E-mail:
[email protected]
Web: www.obrtnicka-komora-zadar.hr
Predsjednik:
Stjepan Knežević
Tajnik:
Ive Marin
STRANICU PRIPREMIO:
Damir Maričić
Obrtnici za
Stephanie
O
d inicijatora humanitarne akcije
za pomoć maloj Stephani poziv
na uključivanje u prikupljanje sredstava za liječenje djevojčice primili
su i zadarski obrtnici te se uključili
u akciju koja je u poplavi loših vijesti
zapanjila Hrvatsku. Naime, u rekordnom roku bez službenih institucija
građanskom inicijativom i ljudskom
solidarnošću prikupljeno je više od
2,2 milijuna kuna.
OBRTNICI SE IPAK DOGOVORILI S GRADOM OKO
KLIZALIŠTA
U Điru po gradu 98 obrtnika
također ima trgovinu vjenčanica.
Duka je između ostalog bila glavni
pokretač jedne od uspješnih ovdašnjih obrtničkih akcija – Festivala vjenčanja. Nova pročelnica sudjelovala
je u organizaciji ovog festivala, a bila
je aktivna i u drugim projektima.
Uz to su u Upravni odbor sekcija
izabrani novi predstavnici.
U Skupštinu Udruženja obrtnika
Zadar u kojoj je Ada Duka predstavljala trgovce, umjesto nje je izabran
Mile Baričević. Izbori su nastavljeni na zborovima građevinara, odnosno proizvodnih obrta biranjem
Mate Lukina na čelo Sekcije proizvodnog obrta te Frane Vučetića na
čelo graditeljstva.
Treba reći zbog zvučenja same
riječi »pročelnik« da su funkcije u
Udruženju obrtnika – volonterske.
Mate Lukin, poznat Zadranima
kao vlasnik klaonice, mesnica i aktivan i u drugim poslovima, jedan je
od snažnijih obrtnika u Zadarskoj
županiji. Frane Vučetić vodi graditeljski obrt u vremenima teškim za
građevinare općenito.
Javni interes
Prema riječima Mladena Malte
ovim su izborima i novim pročelnicima sekcija vrlo zadovoljni.
– Naš je temeljni interes bio javnost i masovnost i ne krijemo ništa.
Ovdje nema zarada i karijerizma.
Ovdje se obrtnike s iskustvom i svijesti o svojim problemima, kao i viđenjima njihovog rješenja i unapređenja
rada obrtnika, pozivalo da u svom
slobodnom vremenu, uz svoj posao,
onoliko koliko mogu, žrtvuju sebe za
razvoj onog od čega žive oni i kolege, kazao nam je Mladen Malta.
Eduard Franin novi je član Skupštine Udruženja izabran iz redova građevinara, gdje će zamijeniti
Tonćija Vulića.
U KRAPINI ODRŽAN 20. ZAGORSKI GOSPODARSKI ZBOR
Najjači gospodarski
sajam u regiji
U
jeku ljeta i najvećeg posla zadarski su obrtnici odrađivali možda
dosad najuvjerljivije dogovore s lokalnom upravom, turističkim zajednicama i drugim subjektima. Posebnu pažnju zavrjeđuju pregovori
oko zimskog klizališta, koji su ovih dana ipak završili na zadovoljstvo
i jednih i drugih. Poučeni lanjskim iskustvom, kada je montažno klizalište umjesto u povijesnoj jezgri završilo uz najveći ovdašnji trgovinski
centar, već su ljetos krenuli u dogovore s gradom da se to ne ponovi. Konačno, Grad Zadar je početkom studenoga ponovio natječaj za
najpovoljniju ponudu za postavljanje klizališta u centru grada, koje će
tu biti tijekom zime. Klizalište će biti postavljeno na parkiralištu uz crkvu svete Marije,
a otvorenje se planira za Dan grada
Zadra, 24. studenoga u okviru
programa »Đir po
gradu«. U projektu će sudjelovati
98 obrtnika i 45
tvrtki. Klizalište će
biti otvoreno do 5.
veljače od 9 do 22
sata, a vikendom
od 9 do 24.
novi komorski prostori u koprivnici
Komora i Učilište
Pouka na 500 kvadrata
U sklopu 20. zagorskog
gospodarskog zbora prije
svečanog otvorenja održan
je Susret poduzetnika
i obrtnika Krapinskozagorske županije te okrugli
stol »Razvoj inovativnog
potencijala i korištenje
bespovratnih potpora«
H
rvatska gospodarska komora –
ŽK Krapina uz suorganizatora
Obrtničku komoru Krapinskozagorske županije te Krapinsko-zagorsku
županiju i grad Krapinu organizirali su
ovogodišnji jubilarni 20. zagorski gospodarski zbor, koji se održavao od 6. do
8. rujna u Krapini u okviru Tjedna kajkavske kulture Krapina 2012. Prigodom
svečanog otvorenja skupu su se obratili:
predsjednik Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, predsjednik HGK
Nadan Vidošević, gradonačelnik grada
Krapine Josip Horvat, obnašateljica
dužnosti župana Krapinsko-zagorske županije Sonja Borovčak, zamjenik ministra poduzetništva i obrta Dražen Pros,
a Zbor je otvorio potpredsjednik Vlade
i ministar regionalnog razvoja i fondova
Europske unije Branko Grčić.
Interes izlagača
Ministarstvo poduzetništva i obrta
bilo je pokrovitelj ovogodišnjeg Zbora,
na kojem se predstavilo 109 izlagača iz
Krapinsko-zagorske županije, susjednih županija i Republike Slovenije. U
organizaciji Obrtničke komore Krapinsko-zagorske županije nastupila su 43
obrtnika, iz HGK-ŽK Krapina predsta-
vila su se 42 poduzeća, predstavilo se i
8 institucija s područja županije, dvije
udruge i 14 OPG-a. U sklopu 20. zagorskog gospodarskog zbora prije svečanog
otvorenja održan je Susret poduzetnika
i obrtnika Krapinsko-zagorske županije
s pomoćnikom ministra poduzetništva i
obrta Stjepanom Korajem i s članicom
Uprave HAMAG INVESTA Martinom
Jus. U prostorijama HGK ŽK Krapina
7. rujna održan je i okrugli stol pod nazivom »Razvoj inovativnog potencijala
te korištenje bespovratnih potpora«. Skupu su prisustvovali i gospodarstvenici iz
Srbije, predvođeni Zoranom Miloševićem, predsjednikom Skupštine Privredne
komore Beograda, kao i predstavnici iz
Slovenije na čelu s Dragom Polakom,
direktorom Regionalne gospodarske
zbornice iz Celja. Okrugli stol otvoren
je pozdravnim govorima Vida Šanjuga,
predsjednika HGK ŽK Krapine i Davora Pleška, predsjednika OKKZŽ, nakon
čega su slijedile riječi gostiju iz Srbije i
Slovenije.
Besplatne frizerske usluge
Zagorska razvojna agencija predstavila je projekt SPRINT koji financira
Europska unija, a kojim se zajedno sa
slovenskim partnerima nastoji ojačati
potporno okruženje za poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti povezivanjem tvrtki iz znanstveno-istraživačkih institucija na prekograničnom
području. Kao i svake godine, Komora
je već tradicionalno organizirala besplatne frizerske usluge te prezentaciju
tradicijskih obrta u izvedbi sljedećih
obrta: Frizerski salon za žene i muškarce, vl. Višnja Loparić iz Lobora,
»Mirjana«, frizer za žene, vl. Mirjana
Kozina-Zajec iz Krapine, Frizerski
salon »Sanja«, vl. Sanja Lež iz Donje
Stubice, Salon ljepote »Viva«, vl. Dubravka Mišak Skočaj iz Svetog Križa
Začretje, Salon »Kompa«, vl. Nada
Cerovečki iz Krapine i »Lončarija«,
vl. Ivan Kovačić iz Globočeca.
Renata Vranić

www.hok.hr
U
Koprivnici je svečano otvoren
novi prostor Obrtničke komore
Koprivničko-križevačke županije. Zvonko Pecikozić, predsjednik
Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije i domaćin, istaknuo je
kako je ovo treći prostor koji je Komora
kupila jer prethodni nije bio adekvatan
za sve opsežniji rad Komore i Obrtničkog učilišta Pouka. Također je zahvalio
na suradnji svim institucijama i brojnim
partnerima s kojima surađuju, a posebno
obrtnicima koji su sve to odradili volonterski, bez ikakve naknade.
Dragutin Ranogajec, predsjednik
HOK-a, istaknuo je kako obrtnici i Komora iz Koprivničko-križevačke županije imaju trenutno najbolje prostore i
opremu u Hrvatskoj.
– HOK uvijek i svugdje želi pomagati
obrtnicima, posebno sada kada ih želimo
zaštititi i otvarati nova tržišta. Ministarstvo poduzetništva i obrta postalo je naš
partner, počeo je rad na novom Zakonu o
obrtu i vjerujem da ćemo uspjeti odraditi
ono što su oni najavljivali i što smo mi
obrtnici tražili, a to je prije svega učvrstiti naše ovlasti u obrazovanju jer svima
nam je jasno da bez obrazovanja nećemo
moći naprijed, a nama obrtnicima treba
novi kadar koji će moći preuzeti poslove,
posebice kada Hrvatska uđe u Europsku
uniju i kada će se povećati konkurencija
– rekao je Dragutin Ranogajec.
Novi prostori Komore imaju 500 četvornih metara, a u kupnju i opremanje
Komore i Pouke uloženo je oko dva
milijuna kuna. Uz otvaranje Komore
Dražen Pros, zamjenik ministra Poduzetništva i obrta, otvorio je i sustav
solarne elektrane koji je financiran
sredstvima iz Poduzetničkog impulsa,
a namijenjen je obrazovanju montera
autonomnih energetskih sustava iz obnovljivih izvora energije.
Na svečanosti otvorenja sudjelovali
su i župan Darko Koren, gradonačelnici, saborski zastupnici, predstavnici
okolnih komora i brojni drugi uzvanici.
A. Sočev
GASTRO & ENO
 Piše: Ružica Mikačić,
novinarka Slobodne Dalmacije
O
vih dana kada je većina javnosti zabavljena zbrajanjem učinaka turističke sezone u onom
njezinom najizdašnijem dijelu koji
donosi najveći promet, ali i najbolju
zaradu, mnogo je prijepora i različitih
mišljenja o tome što zapravo znači biti
»turistički šampion Mediterana«, u
što je Hrvatsku proteklih dana na temelju fizičkog prometa javno promovirala Svjetska turistička organizacija
UNWTO. Nisu, dakle, političari sami
sebi tepali nježne riječi o vlastitoj
uspješnosti ili vječiti optimisti pokušali unijeti malo svjetla u mračnu
svakodnevicu, nego je krovna resorna
organizacija svijeta iznijela rezultate
turističkog prometa u zemljama Europe i Hrvatska se našla na vrhu. Naravno, ne po apsolutnim brojkama, jer
imamo 11 milijuna gostiju, a svjetske
velesile mnogo su »prometnije« u turističkom smislu od nas. Ali, one imaju
i višestruko veće kapacitete, desetak
U strahu od novih
opterećenja leži
odgovor na to zašto
je u Hrvatskoj
toliko skeptičnosti
i nepovjerenja,
zašto svaku dobru
vijest odmah
pokušavamo umanjiti,
relativizirati i dovesti
u pitanje njezinu
vjerodostojnost. Čim
se dvaput zaredom za
nekoga kaže da mu
dobro ide, vrlo brzo
se netko »odozgo«
dosjeti i posegne u
njegovu blagajnu s
nekim novim nametom
puta su mnogoljudnije od nas, pa je
tako Hrvatska zabilježila rast turističkog prometa od 4,4 posto u prvih osam
mjeseci, čime je ostvarila u svojim
kapacitetima bolji rast od Francuske,
Španjolske, Grčke, Portugala, Italije...
djelatnosti, pa iako su troškovi rada veliki, ponešto ipak ostane.
Ali, ne svima. Jer, čim je objavljena, ta informacija bila je dovoljna da
izazove pravu lavinu sumnji, analiza i
jadikovki kojima se pokušava dovesti u
pitanje njezin značaj i važnost za hrvatsko gospodarstvo. Odmah su se javili
dežurni kritičari koji su i u vlastitim
apartmanima imali odličnu sezonu iza
sebe, ali se to boje priznati da ih država
ne optereti nekim novim nametom ako
im već tako dobro ide. I u tom strahu
zapravo leži odgovor na to zašto je u
Hrvatskoj toliko skeptičnosti i nepovjerenja, zašto svaku dobru vijest odmah
pokušavamo umanjiti, relativizirati i
dovesti u pitanje njezinu vjerodostojnost. Strah je u pitanju. I to utemeljen.
Jednostavno, čim se dvaput zaredom
za nekoga kaže da mu dobro ide, vrlo
brzo se netko »odozgo« dosjeti i posegne u njegovu blagajnu za nekim novim
opterećenjem. Zato mnogi iz turizma i
oko turizma te njemu srodnih djelatnosti, bježe od pozitivnih vijesti, boje
ih se kao vrag tamjana, a sve u strahu da će ih zbog dobrog posla koji su
obavili, netko uskoro opteretiti nekim
novim porezom, prirezom, naknadom,
rentom...
A ne mora uvijek biti tako, ne mora
se baš uvijek »preventivnom« kuknjavom pokušavati isposlovati bolji status.
Jer, barem posljednjih mjeseci događa se
zapravo potpuno obrnuti proces. Resorno
je Ministarstvo turizma koje brine o toj
gospodarskoj grani i njoj srodnim djelatnostima u prvim mjesecima mandata
pokrenulo cijeli niz zakonskih izmjena
kojima se pokušalo već u ovoj sezoni
olakšati poslovanje svima koji se bave
tom djelatnošću ili barem onima koji su
nelogičnim pravnim zavrzlamama bili
oštećeni ili onemogućeni u normalnom
poslovanju. Dobrim i pametnim potezom
valja tako ocijeniti zakonsku izmjenu kojom ugostitelji svoju djelatnost u istom
Sumnje, analize, jadikovke
I to su službeni podaci o prijavljenim
gostima i o njima se nema puno što reći,
a ponajmanje raspravljati jesu li doista
takvi, gdje je tu »kvaka«, tko tu koga
farba... Jer, tko će to prijaviti gosta i za
njega platiti boravišnu pristojbu (koja
je obavezna), ako toga gosta doista
i nema?! Dakle, gosti su u brojkama
naše državne statistike stvarno bili u
Hrvatskoj, noćili su, platili to, jeli, pili,
razgledavali, plaćali ulaznice, vozili
se, trošili gorivo, telefonske impulse,
iznajmljivali automobile, ležaljke, suncobrane, vodiče, kupovali u samoposlugama i na tržnicama... Od svega toga
novac je ostajao u blagajnama uslužnih
studeni 2012.
21
Turistički šampioni,
a opet nezadovoljni
PIXSELL
TURISTIČKA RUŽA
VJETROVA
Obrtničke novine
prostoru nastavljaju s istim dokumentima svojeg prethodnika bez prikupljanja
ispočetka novih dozvola, rješenja, uvjeta za rad. Samo oni koji su prošli svu tu
»papirologiju« i šalterska šetanja od sobe
do sobe, znaju cijeniti takvu olakšicu u
poslovanju.
Nove mogućnosti zarade
Na isti način su i iznajmljivači u obiteljskim domaćinstvima neposredno
pred sezonu dobili pravo da umjesto dosadašnjih 16 postelja u svojim kućama i
apartmanima, na tržište legalno stave 20
kreveta. Osim što se time povećala mogućnost zarade u domaćinstvima, zakonskim je izmjenama dozvoljeno i da prag
financijskog prometa u kućanstvima bude
230 tisuća kuna, umjesto dosadašnjih 85
tisuća kuna. Tako su i domaćinstva, osim
što su mogla prijaviti više gostiju na većem broju postelja, prijavljivala i realan
financijski promet koji je sada zakonski
praktično utrostručen. Sve se dogodilo
u godini u kojoj je najavljeno smanjenje
stope PDV-a na 10 posto u 2013. godini, pa sada doista više ne bi bilo umjesno
nastaviti otrcanu priču o »lošoj sezoni,
lošim gostima, manjoj potrošnji, krizi...«
i svemu drugom čime se želi dobiti suosjećanje za rad u teškim okolnostima, a
sve ne bi li se od države iskamčila pokoja
povlastica više.
Očigledno je, barem što se turističkougostiteljskog resora tiče, da i bez javnih
jadikovki netko ozbiljan i stručan prati,
analizira i predlaže rješenja koja bi trebala olakšati poslovanje i učiniti ga profitabilnijim. Zato svi koji su u sezoni (koja
još traje) dobro radili, pa i zaradili, neka
to kažu jasno, glasno i bez straha, a sve
kako bi i oni drugi kojima to nije uspjelo
u istoj mjeri, promislili i promijenili pristup poslu, pa bili jednako uspješni.
EDUKATIVNA KAMPANJA ZA UGOSTITELJE I TRGOVCE
»Činim dobro, ne prodajem Acer Ultrabook Aspire S3
cigarete maloljetnicima«
 Renata Puljiz
U
Hrvatskoj obrtničkoj komori 4. rujna održana je konferencija za novinare, na kojoj
je javnosti predstavljena kampanja »Činim
dobro, ne prodajem cigarete maloljetnicima«. Riječ je o edukativnom programu koji je Hrvatska
obrtnička komora pokrenula s namjerom informiranja svojih članova – trgovaca i ugostitelja,
o zakonskoj obvezi koja zabranjuje i sankcionira
prodaju duhanskih proizvoda djeci.
– Zadaća Hrvatske obrtničke komore je briga o
obrtnicima. Ovom akcijom želimo je podići na višu
razinu. Cilj nam je edukacija ugostitelja i trgovaca,
ali i građana da je pušenje maloljetnih osoba ozbiljan društveni problem i da je savjesno ponašanje
trgovaca i ugostitelja od presudne važnosti. Zbog
čINIM DOBRO
BUDITE ODGOVORNI, BUDITE DIO NAŠE KAMPANJE:
proučite brošuru, istaknite naljepnicu
toga smo tiskali i distribuirali brošuru u kojoj upozoravamo na zakonske obaveze naših članova, kaznene odredbe te donosimo iskustva naših članova
– rekao je na konferenciji za novinare Dragutin
Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore, naglasivši da je brošura poslana na 4.200 prodajnih mjesta trgovaca i ugostitelja, kao i prigodni
plakati i naljepnice koje obrtnici mogu nalijepiti na
vidljivo mjesto u svojem lokalu ili trgovini.
Kampanju »Činim dobro, ne prodajem cigarete
maloljetnicima« podržali su Ministarstvo zdravlja
RH i Ministarstvo poduzetništva i obrta RH. Dr.
Valerija Stamenić, voditeljica Odjela za projekte i
programe Ministarstva zdravlja RH upozorila je na
zdravstvene rizike koje sa sobom donosi pušenje, kao
i statističke podatke o pušenju kod maloljetnih osoba.
– U europskom istraživanju provedenom u školama 2011. godine među djecom u dobi do 15 godina, 31 posto dječaka i 27 posto djevojčica izjavilo je da svakodnevno puši. Također, Globalno
istraživanje proširenosti navike pušenja u mladih
2011. godine pokazalo je da je u Hrvatskoj prvi
puta pokušala pušiti cigarete četvrtina mladih u
dobi do 10 godina. Ministarstvo zdravlja RH izradilo je Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom za razdoblje 2012. – 2016. godine, kojim
se predviđa provođenje daljnjih mjera za jačanje
nadzora nad duhanom, uz kontinuiranu podršku
Nacionalnog povjerenstva za borbu protiv pušenja
– istaknula je dr. Valerija Stamenić.
-Današnja prigoda nam ukazuje na dimenziju
poduzetništva koju je zasigurno potrebno dodatno osvješćivati u našoj zemlji, a to je društveno
odgovorno poduzetništvo. Upravo inicijativa »Činim dobro, ne prodajem cigarete maloljetnicima«,
ukazuje nam na činjenicu da poduzetništvo osim
ekonomskog i financijskog aspekta, ima i dodanu
vrijednost, a to je doprinos unaprjeđenju društvene
svijesti šire zajednice, poslovne etike poduzetnika
te ukazuje na moralnu obvezu svakog pojedinca u
našem društvu za budućnost novih generacija“ –
izjavila je Danijela Žagar, voditeljica Službe za
strukovno obrazovanje i razvoj obrta pri Ministarstvu poduzetništva i obrta RH.
Acer Aspire S3, revolucionarni je pomak u imidžu i mobilnosti u prijenosnim
računalima. Ovo je tehnološko čudo ultra aerodinamičnog, supertankog dizaj­
na, no sadrži sve što očekujete od prijenosnog računala standardne veličine.
Sa značajkom Acer Instant Connect
serija Aspire S brzo se povezuje s najčešće upotrebljavanim pristupnim
točkama tako da se na internet možete spojiti četiri puta brže nego prije.
S tehnologijom Acer Green Instant On
više se ne gubi vrijeme na uključivanje i isključivanje jer Aspire S3 iz mirovanja podiže Windowse za manje od
dvije sekunde.
Serija Aspire S tanka je i lagana poput žileta jer ima promjer svega 13
mm i manje od 1,4 kg.
Aluminijsko/Mg-Al kućište pojačava
dojam elegancije dok istovremeno štiti LCD i jedan je od razloga što je serija
Aspire S iznimno čvrsta i izdržljiva.
SSD pogon pruža vam brzi pristup
vašim datotekama dok vam dodatni

www.hok.hr
tvrdi disk osigurava puno prostora za
pohranu.
Ugrađena litij-polimerska baterija
može trajati do 5,5 sati nakon jednog punjenja pa imate veliku mobilnu slobodu. Profesionalni zvučnici s
Dolby® Home Theater® v4 trumpet
kinematografskom kvalitetom zvuka i
HDMI® priključak, vaša su ulaznica za
filmsku zabavu visoke definicije.
Novi dizajn protoka zraka omogućuje stalno rashlađivanje prijenosnog
računala radi vaše udobnosti čak i
nakon višesatne upotrebe.
Ovaj atraktivan uređaj nabavite u
Vipu, uz Vip mobilni internet XL tarifu
za 3.490 kn.
Više informacija pronađite na
www.vipnet.hr
22
Obrtničke novine
Hrvatski obrtnici
u Zenici
Na ovogodišnjem 19. po redu Generalnom BH sajmu ZEPS 2012., održanom od 2. do 6. listopada u Zenici,
u organizaciji Hrvatske obrtničke
komore na izlagačkom prostoru površine 42 m2 nastupilo je 13 hrvatskih obrtnika. Sajam je bio smješten
na više od 17.000 m2 izlagačkog
prostora, a nastupilo je 405 izlagača iz 27 zemalja. Paralelno s ovim
sajmom održan je i 9. međunarodni
sajam metala INTERMETAL 2012.
Predsjednik Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti
HOK-a i predsjednik OK Istarske
županije Mario Paliska na štandu
HOK je primio i ostvario kvalitetne
kontakte s bosansko-hercegovačkim pratećim gospodarskim institucijama, predstavnicima Privredne
komore Crne Gore, Privredne komore Srbije, Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, Privredne komore Makedonije, kao i predstavnicima
Veleposlanstva RH u Sarajevu i HGK
Sisak. Izložbu hrvatskih obrtnika
obišao je i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
studeni 2012.
Velike mogućnosti za
gospodarsku suradnju
Unatoč globalnoj krizi,
tursko gospodarstvo
posljednjih godina
bilježi rast, a čak 99
posto stanovništva
zaposleno je u malim i
srednjim poduzećima
H
Turska kvaliteta
Prvi kolektivni nastup obrtnika
u organizaciji Hrvatske obrtničke
komore na sajmu ZEPS bio je 2002.
godine. Od tada pa do danas zabilježen je velik interes za hrvatskim
proizvodima. Organizator ističe
kako je sajam s njihovog stajališta
uspio, bez obzira na nešto smanjen
broj izlagača uzrokovan gospodarskom zbiljom regije. Sajam je organizirao veći broj stručnih skupova.
Na info-pultu Komore obavljeno je više stotina općih poslovnih
Darko Prister
kontakata.
HOK na sajmu
u Banja Luci
Na poziv Zanatsko-preduzetničke
komore Republike Srpske (BiH), izaslanstvo Hrvatske obrtničke komore
(HOK) posjetilo je 1. međunarodni sajma zanatstva – starih zanata,
opreme i repromaterijala za potrebe
zanatstva, koji je održan u Banja Luci
u halama Banjalučkog velesajma.
Članovi izaslanstva – Željko Vrbanus, član Upravnog odbora HOK-a
i potpredsjednik Odbora za sajmove i druge promidžbene aktivnosti,
Adolf Cvanciger, član Nadzornog
odbora HOK-a i Violeta Jelić, v.d.
glavne tajnice HOK-a izrazili su zadovoljstvo pozivom i organizacijom
sajma, koji je interesantan i hrvatskim obrtnicima jer je u neposrednom okruženju, a isto tako i zbog
kvalitete svojih proizvoda, čime
mogu konkurirati na tom tržištu.
Na ovom sajmu koji je prvi put dobio međunarodni karakter, na 3000
metara četvornih nastupilo je 140
izlagača, većinom iz Republike Srpske i Federacije BiH, ali i iz Njemačke,
Italije, Mađarske, Austrije, Slovenije,
Češke, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Grčke. Iz Hrvatske je samostalno
izlagao Antun Jukić, vlasnik obrta
Kreiere metal za izradu metalne galanterije iz Slavonskog Broda. Hrvatska obrtnička komora prisutna je na
tržištu BiH, organizirajući i sufinancirajući nastupe obrtnika na sajmovi(s. t.)
ma u Zenici i u Mostaru.
Na sajmu se predstavilo desetak obrtnika na izložbenom prostoru
HOK-a veličine 24 četvorna metra. Nastupili su sljedeći obrti: Metalobrada iz
Dražica kraj Rijeke, Duni iz Kumrovca,
MG Vrbanus iz Siska, Alati Vinski Juraj iz Karlovca, Liktin iz Preseke, Tehnometal Beclin iz Vrbovca, Hidrospoj
iz Vrbovca, Obrt Škrlec i Jendriš obrt,
također iz Vrbovca, a predstavili su se
i Roto Kruna iz Velike Gorice te Lima
iz Kamanja. Nastupom na ovom sajmu
hrvatski obrtnici tražili su poslovne
partnere za dugoročnu suradnju u kupnji i distribuciji proizvoda na tržištu
Republike Turske i susjednih zemalja.
Je li im to uspjelo, pitali smo Vladimir Furjanića, vlasnika tvrtke LIMA
iz Kamanja.
– Već otprije sam imao sklopljen posao s partnerom iz Turske, a sada sam
imao priliku posjetiti ga i mogu reći da
je Turska »druga Njemačka«. Iznenadio
IZASLANSTVO
HOK-a NA
SAJMU MAKTEK
EURASIA 2012 U
ISTANBULU
stra poduzetništva i obrta RH Gordana
Marasa i zamjenika turskog ministra
znanosti, tehnologije i industrije Davuta Kavranoğlua, rukovodstva Vijeća
za međunarodnu gospodarsku suradnju
DEIKA-a te predsjednika Green Park
Grupe Bulenta Unala.
– Tu smo kako bismo pokušali naći
partnere koji bi investirali u Republiku
Hrvatsku. Sve to bi trebalo pomoći hrvatskom gospodarstvu da suradnjom s
ovako uspješnim gospodarstvom kao
što je tursko, krene naprijed. Turska
država je izuzetno sklona Hrvatskoj i
dosad nismo iskoristili sve one potencijale koje smo svih ovih godina imali
– rekao je ministar Maras.
 Renata Puljiz
rvatska obrtnička komora organizirala je prvi nastup hrvatskih
obrtnika u Turskoj na Međunarodnom sajmu MAKTEK EURASIA
2012. u Istanbulu, specijaliziranom sajmu za alatne strojeve, strojeve za obradu metala, tehnologiju varenja, bušenja i
rezanja, te kontrolu i ispitivanje kvalitete, održanom od 2. do 7. listopada. Riječ
je o najjačem sajmu alatnih strojeva u
ovom dijelu Europe, na kojem se okupljaju posjetitelji i izlagači iz cijelog svijeta, mjestu gdje se spaja istok i zapad.
SAJMOVI
Turska država je izuzetno
sklona Hrvatskoj i dosad
nismo iskoristili sve one
potencijale koje smo svih
ovih godina imali
Gordan Maras
ministar poduzetništva i obrta RH
sam se kvalitetom i disciplinom ljudi.
Usred Istanbula imate njemačku kvalitetu gotovog proizvoda, ali niže cijene.
Vladimir Furjanić dugogodišnji je
izlagač na međunarodnim sajmovima
u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. Njegovi dojmovi iz Turske su
izuzetno dobri. Na sajmu je, kako kaže,
vidio strojeve najviše klase. Dodaje da
su trenutno najbolje japanske mašine
koje predstavljaju »savršenstvo tehnike
i cijene«.
Bilateralni sastanci
Međunarodni sajam MAKTEK EURASIA 2012. u Istanbulu posjetilo je
Vladimir Furjanić u razgovoru s potencijalnim partnerima
izaslanstvo Hrvatske obrtničke komore
pod vodstvom predsjednika Dragutina
Ranogajca koje se pridružilo službenoj delegaciji ministra poduzetništva i
obrta Gordana Marasa.
Izaslanstvo Hrvatske obrtničke komore prisustvovalo je svečanom otvorenju sajma, te se sastalo s predstavnicima TUYAP-a, organizatora sajma,
TIAD-a, asocijacije proizvođača alatnih
strojeva te TOBB-a, turske unije komora i robnih burzi, kao i Veleposlanstva
i Generalnog konzulata RH u Turskoj.
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec je također sudjelovao na bilateralnom sastanku mini-
HOK pomaže obrtnicima
– Ovo je veliki sajam i vjerujem
da će ovaj nastup pomoći hrvatskim
obrtnicima da pronađu posao i da još
više razviju svoje obrte. Također, ovdje mogu usporediti svoje proizvode s
konkurencijom – rekao je predsjednik
HOK-a Dragutin Ranogajec.
Unatoč globalnoj krizi, tursko gospodarstvo posljednjih godina bilježi rast, a
čak 99 posto stanovništva zaposleno je u
malim i srednjim poduzećima. Upravo bi
i hrvatski obrtnici i mali i srednji poduzetnici mogli ostvariti suradnju s njima, a
neka od perspektivnih područja suradnje
su drvna industrija i brodogradnja.
NAKON DESET GODINA HRVATSKI OBRTNICI PONOVNO NA SAJMU TEHNOMA U SKOPJU
Pravci suradnje dviju obrtničkih komora
Suradnja obrtničkih
asocijacija dviju
država imat će za cilj
povećanje obujma
gospodarske i poslovne
suradnje, razvoja
sustava obrazovanja za
obrtnička zanimanja, te
što boljeg zastupanja
interesa članova
i razmijeniti iskustava s Obrtničkom
komorom Republike Makedonije, kako
bismo vidjeli koji su problemi koji utječu na obrtnike, osigurali promicanje
obrta i razgovarali o mogućnostima i
uslugama koje nude obrtničke komore
dviju zemalja, rekao je Ranogajec.
Suradnja obrtničkih asocijacija dviju država imat će za ciljeve povećanje
obujma gospodarske i poslovne suradnje obrtnika i poduzetnika Hrvatske
i Makedonije, razvoja i unapređenja
sustava obrazovanja za obrtnička zanimanja, te što boljeg zastupanja interesa
članova dviju Komora pred državnim
institucijama dviju zemalja.
 Nenad Klapčić
H
rvatska obrtnička komora nakon
deset godina ponovno je organizirala nastup hrvatskih obrtnika
i poduzetnika na Međunarodnom sajmu
TEHNOMA u Skopju, najvećem sajmu
u Republici Makedoniji, održanom od
16. do 20. listopada 2012. godine.
Međunarodni sajam TEHNOMA je
respektabilna sajamska izložba s više od
460 izlagača iz 18 država. Sajam posjeti
gotovo 50 tisuća posjetitelja iz više od 30
država. Na štandu HOK-a veličine 25,50
m2, u Paviljonu 1 »Metropolis Arene«,
svoje proizvode i usluge predstavilo je
13 izlagača u organizaciji HOK-a, uglavnom proizvodnih djelatnosti.
Okrugli stol
Sajam je posjetila i visoka delegacija Hrvatske obrtničke komore na čelu
s predsjednikom HOK-a Dragutinom Ranogajcem, potpredsjednicima
HOK-a Igorom Vojinovićem i Stje-
Pozitivan feedback
panom Kneževićem te šeficom odjela
za obrazovanje HOK-a mr. Mirelom
Lekić.
Tijekom boravka u Skopju izaslanstvo HOK-a sudjelovalo je na otvorenju sajma, odradilo niz bilateralnih
sastanaka s predstavnicima Obrtničke
komore Makedonije i drugih obrtničkih
i gospodarskih asocijacija makedonskih poduzetnika. Članovi izaslanstva
sudjelovali su na okruglom stolu posvećenom daljnjim mjerama poticanja
suradnje hrvatskih i makedonskih obrtnika i razvoju obrtničkih asocijacija u
Republici Makedoniji, kojemu je domaćin bio gospodin Valon Saraqini,
ministar gospodarstva Republike Makedonije.
Ministar Saraqini zahvalio je predsjedniku HOK-a Dragutinu Ranogajcu na inicijativi za pokretanje postupka

www.hok.hr
potpisivanja Sporazuma o suradnji dvije
nacionalne obrtničke komore, istaknuvši kako makedonska strana može puno
naučiti od svojih hrvatskih kolega. Sektor obrtništva je prioritet, jer u zemlji
postoji ogroman potencijal za njegov
razvoj, rekao je Saraqini, izrazivši uvjerenje da će subvencije pomoći obrtnicima da rade na inovativnim proizvodima
i time poboljšaju svoj imidž.
Slijedi oporavak
– Kriza je uvijek šansa za one koji
mogu učiniti više za sebe i svoje obitelji, uz otvaranje novih radnih mjesta
u lokalnoj zajednici u kojoj rade, istaknuo je Ranogajec. Trenutno je u Hrvatskoj aktivno oko 88.000 obrta, ali
vjerujem da je dno iza nas i da oporavak
slijedi. Zato mi je drago da imamo ovu
priliku predstaviti se na sajmu, a time
Prve povratne ankete obrtnika i
poduzetnika koji su izlagali na sajmu u organizaciji Hrvatske obrtničke komore su izuzetno pozitivne,
govore o nizu poslovnih kontakata
ostvarenih na samome sajmu ili na
temelju poslovnih kontakata sa sajma TEHNOMA, koji će se realizirati u vremenu nakon sajma.
Sami izlagači istaknuli su potrebu daljnjeg nastavka poticanja organizacije i sufinanciranja nastupa
hrvatskih obrtnika i poduzetnika
na međunarodnom sajmu TEHNOMA Skopje, ali i na ostalim
sajmovima u inozemstvu, gdje hrvatski obrtnici i poduzetnici mogu
pokazati svoje znanje, kvalitetu i
vještinu, te konkurirati poduzetnicima s inozemnih tržišta.
SAJMOVI
Obrtničke novine
OBRTNICI NA 45. CELJSKOM MOS-u
Obrtnici moraju raditi
na konkurentnosti
studeni 2012.
23
Specijalizirani sajmovi u Turskoj
U organizaciji tvrtke Tuyap Bursa
Fairs Organization Inc., u suradnji s turskim Udruženjem proizvođača alatnih
strojeva TIAD te uz potporu vlasti grada
Burse i Komore za trgovinu i industriju
grada Burse od 6. do 9. prosinca održat
će se 11. međunarodni sajam metalne obrade i tehnologija zavarivanja,
rezanja i bušenja, te srodne opreme,
pneumatike i hidraulike, www.bursametalisleme.com. U istom razdoblju
održat će se i 4. sajam lima, cijevi, obrade profila i srodnih industrija, www.bursasacisleme.com, Sajam metalne robe i
opreme zaštite, www.hirdavatisguvenli-
gi.com, Sajam i simpozij tehnologije
industrijskih voda, www.ensutekfuari.
com i 10. međunarodni sajam elektroindustrije, elektronike, automatizacije,
osvjetljenja i komunikacije, www.belexfuari.com. Sajmovi će se održati na
prostoru Međunarodnog sajamskog i
kongresnog centra u ovom industrijskom gradu na zapadu Turske, najvažnijem nakon Istanbula.
Više informacija:
Özge ŞAHİN – Selva Bircan CANDER, Project Marketting Co-ordinators, tel: +90 (224) 211 50 81 (PBX),
faks: +90 (224) 211 61 31- 211 22 16
BAU 2013. U MUNCHENU
Damir Ereš
Na sajmu u Celju
nastupio je 21
izlagač, a čak 10 ih je
nastupilo prvi put
 Snježana Tomić
N
a 45. međunarodnom obrtničkom
sajmu (MOS) u Celju, koji se
održavao od 12. do 18. rujna svoje proizvode predstavio je i 21 hrvatski
obrtnik, u organizaciji i pod pokroviteljstvom Hrvatske obrtničke komore. Riječ
je bila o 17. nastupu hrvatskih obrtnika na
sajmu u Celju, a od 21 izlagača čak njih
10 nastupa prvi put. Promocija obrtništva
kroz sajmove jedna je od značajnijih aktivnosti Obrtničke komore i sajmovi su
prilika za sklapanje novih poslova i pronalaženje novih partnera.
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec ocijenio je prilikom posjeta
izložbenom prostoru HOK-a pozitivnim što se na sajmu u Celju predstavlja
dosta novih obrtnika te naglasio kako
Krešimir Marđetko
Dragan Vujković
obrtnici moraju raditi na jačanju konkurentnosti.
ne bravarije, inox ograda i aluminijskih
ograda i cerada za sve vrste motornih
vozila i svih vrsta reklamnih natpisa,
uporabne, ukrasne i suvenir keramike također su predstavljeni na štandu HOK-a.
Paleta djelatnosti
U sklopu Celjskog sajma održani su i
poslovni razgovori obrtnika i poduzetnika Slovenije, Hrvatske, Austrije, Mađarske, Italije, Makedonije, Cipra, Slovačke,
BiH, Srbije i Kosova. Na Međunarodnom obrtničkom sajmu u Celju, predstavila su se 1.604 izlagača iz 34 zemlje.
Ovogodišnji izlagači na štandu HOK-a
na sajmu u Celju dolaze iz različitih branši: lijevanje i strojna obrada obojenih metala, proizvodnja i plastifikacija metalnih
proizvoda, proizvodnja uporabnih i ukrasnih predmeta od drveta, zaštitne obuće
i odjeće, alata za obradu metala i drveta,
sanitarne opreme, a predstavila se i Obrtnička komora Međimurske županije, Turistička zajednica Međimurske županije i
sama Međimurska županija.
Proizvodnja bučinog ulja, vinarstvo i
podrumarstvo, proizvodnja i distribucija
frikcionih proizvoda, tradicionalan način
izrade drvenih bačvi, kaca i tiblica, proizvodnja poljoprivredne mehanizacije
i priključne opreme, umjetničko-kova-
Novi izlagači
Na izložbenom prostoru HOK-a na
dan otvaranja zatekli smo tri obrtnika koji
prvi put izlažu u Celju s ciljem širenja tržišta: Damira Ereša iz osječkog obrta
Mali majstor, Krešimira Marđetka, vlasnika čakovečkog obrta Studio Obscura
i Dragana Vujkovića s kćeri Slađanom
iz riječkog obrta Brtva plast. Ove godine
na MOS-u je bilo prisutno više od 1.600
izlagača iz 34 države.
Ovogodišnja sajamska
izložba je važna i iz razloga
što Hrvatska u 2013. godini
ulazi u Europsku uniju, a kao
prvi susjed i država Europske
unije, Republika Slovenija
je prvi korak za izvoz roba i
usluga za hrvatske obrtnike i
poduzetnike

www.hok.hr
Najveći sajam graditeljstva
BAU 2013., najveći međunarodni
sajam graditeljstva i
arhitekture, materijala i sustava
za stambenu i poslovnu gradnju
i unutrašnje uređenje održat će
se od 14. do 19. siječnja 2013. u
Münchenu
Sajam je značajan jer obrtnici čine
više od 40 posto posjetitelja ovog sajma. Kako je na predstavljanju sajma
naglasila zamjenica direktora sajma
BAU Mareile Grimm Kästner, BAU je
od 2005. uvijek
bio posve popunjen, budući da je
potražnja znatno
veća od raspoloživog izložbenog
prostora. Zato postoji lista čekanja,
na kojoj su obično imena oko 400
poduzeća. Novi
je rekord postignut 2011. kad
je BAU privukao
2.058 izlagača iz
46 zemalja, među kojima je bilo i predstavnika iz Hrvatske. U žarištu sajma
BAU 2013. su četiri ključne teme: Održivost, Izgradnja za cijeli život, Energija 2.0 i Urbanizam 21. stoljeća.
Kao i u slučaju broja izlagača, prednjače posjetitelji iz Austrije, Švicarske
i Italije, a velik porast broja posjetitelja
posljednjih godina bilježi se iz zemalja
poput Turske, Rusije i Kine.
Za sve informacije možete se javiti
zastupniku ovog sajma, tvrtki Belimpex na [email protected]
24
Obrtničke novine
hrvatski kvalifikacijski okvir
Okvir za
prohodnost kroz
obrazovni sustav
 Mirela Lekić, prof.
V
lada RH je na svojoj 57. sjednici održanoj 17. listopada
usvojila Nacrt prijedloga Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru. Hrvatska obrtnička komora
bila je od samog početka aktivno
uključena u osmišljavanje našeg nacionalnog kvalifikacijskog okvira, pa
tako i u samu izradu nacrta prijedloga
Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom
okviru. Prepoznali smo da je to alat
pomoću kojega će potrebe tržišta rada
utjecati na kreiranje obrazovne ponude i definiranje ishoda učenja.
Naša zadaća i cilj u okviru aktivnosti
Povjerenstva bio je prije svega osigurati adekvatne pozicije obrtničkih kvalifikacija i inzistirati na jednom od osnovnih načela Hrvatskog kvalifikacijskog
okvira, a to je horizontalna i vertikalna
prohodnost kroz obrazovni sustav.
Prvi cilj je izuzetno bitan zbog
naših građana koji se školuju ili su
završili neki od programa obrtničkog obrazovanja. Zašto? Prije svega
zbog svih onih koji će tražiti posao
na europskom tržištu rada, kako ne bi
bili degradirani u odnosu na građane
drugih zemalja. Ali s druge strane isto
tako da stranci koji će potražiti sreću
na našem tržištu rada ne smiju biti u
povlaštenom položaju u odnosu na
naše građane.
U kvalifikacijskom okviru postoji
10 razina, a programi redovnog obrazovanja za obrtnička zanimanja svrstani su na razinu 4.1, a majstori na
razinu 5.
Drugi cilj bio je prohodnost kroz
obrazovni sustav. Prije početka rada
na izradi Nacrta Zakona učenici koji
su završili trogodišnje programe obrazovanja mogli su samo uz plaćanje
upisati 4. godinu, a majstorima nije bio
omogućen upis na sveučilišta. Samo
zahvaljujući izuzetnom angažmanu
naše institucije te podršci Ministarstva
poduzetništva i obrta te ostalih predstavnika gospodarstva (HUP, HGK),
ali i Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, ovaj Zakon stvorio je podlogu koja će omogućiti tu prohodnost.
ANALIZA UPISA U PROGRAME OBRTNIČKIH
ZANIMANJA u ŠKolskoj godini 2012./13.
Upisano 84,2% od
planiranog broja učenika
Najviše je upisanih frizera, kuhara, automehaničara, a
nedostaje glazbalara, graditelja brodova, kovača, mlinara
i mljekara
H
rvatska obrtnička komora kao
jedina gospodarska asocijacija
koja brine o obrazovanju aktivno
se uključila u upisnu obrazovnu politiku
i u suradnji s resornim ministarstvima
nastoji sudjelovati u njenom kreiranju i
to naročito putem osiguravanja slobodnih naučničkih mjesta za naukovanje.
Procedura upisa u obrtnička zanimanja
utvrđuje se na temelju Pravilnika o načinu ostvarivanja programa naukovanja
i stručnog osposobljavanja za vezane
obrte te o pravima, obvezama, praćenju,
vrednovanju i ocjenjivanju naučnika
(NN 69/04). Ovu proceduru Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta svake godine upisuje u Odluku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za
upis u srednje škole u šk. g. 2012/2013.
Plan i realizacija upisa u programe
obrtničkih zanimanja po županijama
ŽUPANIJA
PlaniranoUpisano %
GRAD ZAGREB I
1729
1761 101,0
ZAGREBAČKA
KRAPINSKO320
308 96,0
ZAGORSKA
SISAČKO474
367 77,4
MOSLAVAČKA
KARLOVAČKA
309
234 75,7
VARAŽDINSKA
394
425 107,0
KOPRIVNIČKO305
318 104,0
KRIŽEVAČKA
BJELOVARSKO382
306 80,1
BILOGORSKA
PRIMORSKO440
226 51,3
GORANSKA
LIČKO-SENJSKA
150
124 82,6
VIROVITIČKO279
269 96,4
PODRAVSKA
POŽEŠKO224
214 95,5
SLAVONSKA
BRODSKO476
487 102,0
POSAVSKA
ZADARSKA
399
292 73,1
OSJEČKO841
759 90,2
BARANJSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA 303
233 76,8
VUKOVARSKO576
449 77,9
SRIJEMSKA
SPLITSKO945
656 69,4
DALMATINSKA
ISTARSKA
505
260 51,4
DUBROVAČKO198
136 68,6
NERETVANSKA
MEĐIMURSKA
296
213 71,9
UKUPNO
9.545 8.037 84,2
OBRAZOVANJE
studeni 2012.
Temeljem ove Odluke Područne obrtničke komore dužne su dostaviti obrtničkim školama popise licenciranih obrta i pravnih osoba s točnom adresom i
brojem slobodnih naučničkih radnih
mjesta po zanimanjima. Obveza je da
se popisi slobodnih naučničkih mjesta
istaknu na oglasnim pločama područnih
komora i udruženja obrtnika te na oglasnim pločama škola. Ukupna statistička
obrada upisa koju je Hrvatska obrtnička komora obradila prikupljajući podatke od područnih obrtničkih komora
pokazuje da je omjer planiranog i realiziranog upisa u šk. g. 2012/2013. bio
9545:8037 odnosno od planiranog broja
naučnika upisano je 84,2%.
S ovogodišnjim upisom ne bismo
trebali biti zadovoljni. Međutim, postavlja se i pitanje realnosti planiranja.
Analizirajući upisana zanimanja došlo
se do podataka da je najveći broj upisanih naučnika u zanimanju frizer (1.057,
a planirano je 1.016), slijede kuhari (792
upisano, a planirano 1.010), automehaničar (712 upisano, a planirano 810
– važno je napomenuti da je osim toga
upisano 289 od 245 planiranih učenika u
zanimanje automehatroničar koje je zamjena za zanimanje automehaničar). Niz
godina neka se zanimanja u obrtništvu
uopće ne upisuju. Primjerice, to su glazbalari, graditelji brodova, kovači, mlinar
i mljekar. Neka od njih mogu se smatrati
tradicijskim obrtima i nužno im je na razini države posvetiti nužnu pažnju. Treba
razmisliti o atraktivnosti ovog zanimanja i eventualno izradi novih standarda i
kvalifikacija za to strukovno područje, a
u skladu s Nacionalnim kvalifikacijskim
okvirom. Hrvatska obrtnička komora
analitičkim prosudbama i praksom došla
je do spoznaje da zahvaljujući strukturi
naše osnovne škole, a i svih ostalih dionika koji su uključeni u proces obrazovanja
mladi ljudi imaju deficite u spoznaji o
tome kakva se zanimanja nude na tržištu rada, koja je struktura kvalifikacija
i mogućnost napredovanja u karijeri te
svoju buduću profesiju određuju isključivo putem impresije o zanimanju koje su
uglavnom proslijeđene preko prijatelja,
roditelja ili eventualno medija.
Mirela Lekić, prof.
STRUČNI UČITELJI I OBRTNICI IZ MAGDEBURGA POSJETILI
OK PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE
Posjetili obrtničke
škole i radionice
komora PGŽ tijekom njihovog boravka
upriličila posjet pojedinim obrtničkim
školama i to: Strojarsko-brodograđevnoj
školi za industrijska i obrtnička zanimanja, Strojarskoj školi za industrijska i
obrtnička zanimanja, Tehničkoj školi za
strojarstvo i brodogradnju i Željezničkotehničkoj školi u Moravicama.
Gosti su imali priliku vidjeti školske radionice u kojima se odvija dio
praktičnih vježbi za učenike pojedinih
zanimanja. Također su posjetili i obrt-
Gosti su imali priliku
vidjeti školske
radionice u kojima se
odvija dio praktičnih
vježbi za učenike
pojedinih zanimanja
 Tamara Dukić
U
sklopu projekta Leonardo da
Vinci, od 21. do 26. listopada
Obrtničku komoru Primorskogoranske županije posjetili su stručni
učitelji i obrtnici iz njemačkog grada
Magdeburga. Cilj dolaska obrtnika i
stručnih učitelja bio je upoznati se s
obrazovnim sustavom Republike Hrvatske, naročito u dijelu koji se odnosi
na strukovno obrazovanje (jedinstveni
model obrazovanja), te njegovu pro-
NAGRADA
KARLOVČANINU
IVICI
NOVOSELU
vedbu u školama u dijelu stručno-teorijske nastave te praktičnog naukovanja
koje se provodi u licenciranim obrtničkim radionicama, za područje metalnih
zanimanja, kao i zanimanja soboslikar
ličilac i autolakirer.
Susret sa stručnim učiteljima i obrtnicima iz Magdeburga protekao je u
ugodnom ozračju, s bogatom razmjenom međusobnih iskustava u području
strukovnog obrazovanja, te je Obrtnička
ničke radionice Bross – izrada reduktora, ozubljenja i specijalnih strojeva,
vl. Željko Blažić, Elcon – Geretebau
d.o.o., JLM Perković d.o.o. te Soboslikarsko ličilački obrt, vl. Dževad Osojkić. S ciljem daljnje suradnje, a putem
projekata u okviru Leonardo da Vinci,
tijekom narednog perioda pripremit će
se posjet stručnih učitelja i obrtnika s
područja Primorsko-goranske županije
školama i obrtnicima u Magdeburgu.
Četiri desetljeća obrazuje
buduće majstore
Imali smo najboljeg automehaničara u državi,
odličnog učenika. Prvaka svojeg godišta u struci,
međutim, za njega nema nigdje otvorenog
radnog mjesta
 Zdenko Živčić
N
a svečanoj Akademiji Hrvatske
obrtničke komore, Karlovčaninu Ivanu Novoselu stiglo
je hvalevrijedno priznanje Ministarstva poduzetništva i obrta. Suvlasniku
»Auto kuće Novosel« na svečanosti
povodom obilježavanja 160 godina
obrtništva u Hrvatskoj dodijeljena je
nagrada »Šegrt Hlapić« za najboljeg
majstora-stručnog učitelja.
– Kroz sve ove godine rada oko 130
učenika je prošlo kroz ovaj obrt. Većina
je nekako ostala u struci, dok neki, na
žalost, zbog trenutačne situacije nisu.
Do 2008. godine stanje je bilo zadovoljavajuće, ali iza toga iz godine u
godinu sve je gore. Priznanje mi dosta
znači jer dolazi iz struke i potvrđuje
kvalitetan dugogodišnji rad. Pogotovo
danas kada se slobodno može kazati da
se jako malo drži do obrta, govori Ivica
Novosel.
Stereotip o
automehaničarima
Novosel već 41 godinu sudjeluje u
obrazovanju naučnika i tako pomaže
njihov razvoj. Prema vlastitom iskustvu ističe da stereotip o lošim učenicima koji nemaju kuda pa postaju automehaničari nije opravdan.
– Loš učenik koji se provlačio nema
stečene radne navike. Ako u osnovnoj
školi nije spoznao što znači trud, ne
Svi moraju znati novitete
i pratiti moderne tokove i
napredak, od mehaničara
do samog prodavača

www.hok.hr
može biti dobar automehaničar i svladati 60 procesora modernog elektroničkog sustava današnjih automobila. Međutim, prava tragedija je imati nekoga
tko grize i ne imati mogućnost da ga se
zaposli. Imali smo najboljeg automehaničara u državi, odličnog učenika. Prvaka svojeg godišta u struci, međutim,
za njega nema nigdje otvorenog radnog
mjesta. Edukacijski dio funkcionira, ali
postavlja se pitanje, što iza toga? Danas
nema perspektive za te mladiće i onda
nam raste rad na crno, priča Novosel te
nastavlja.
– Naši radnici općenito se školuju
tijekom čitavog života. Obavezne su
edukacije po 10 do 15 dana godišnje.
Uz klasične probleme na koje nailazi,
kako kaže, svaki obrtnik u Hrvatskoj,
kao član susreće se i s nebrigom za
mlade kandidate.
Ivica Novosel i
njegovi naučnici
Volonteri i entuzijasti
– Petnaest godina sam stručni učitelj
i sudjelujem kao član komisije kod polaganja majstorskih ispita. Komisija za
polaganje počiva na nas par volontera
i entuzijasta koji osiguravamo sve potrebno za ispit, od prostorija do dizalice
za auto, opisuje suvlasnik auto kuće na
karlovačkoj Baniji.
Prema njegovim riječima pogled u
budućnost nije pretjerano blistav jer
trend osiromašivanja stanovnika i dalje
ide na štetu obrtnicima.
– Nisam preveliki optimist kada se
ništa ne događa. Nema ulaganja, sve
stagnira, a mora se ulagati i u ljude i
u popratnu novu tehnologiju. Posljedice osiromašivanja srednjeg sloja danas
osjećaju svi obrtnici.
Prodaja automobila u ovakvoj situaciji logično opada. Ljudi se ne usuđuju
ući u velike investicije poput kupovine
novog automobila. Šest mjeseci kaskamo na mjestu i ništa se ne rješava da bi
se donekle vidjela neka bolja budućnost.
Nikada se nije toliko mnogo radilo za
tako mali novac, priznaje stručni učitelj.
SUD ČASTI I CENTAR ZA MIRENJE
Obrtničke novine
U HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI ODRŽANA 3. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MIRENJU
Ključna podrška države
sada ostvareno, kao i mogućnosti za
budući razvoj alternativnog rješavanja
sporova, uz uključivanje najvažnijih
dionika – predstavnika zakonodavne,
izvršne i sudske vlasti te gospodarstvenika.
Predavači na trećoj po redu konferenciji bili su ugledni inozemni i domaći stručnjaci na području alternativnog
rješavanja sporova, s naglaskom na
medijaciju (mirenje) te izvansudsko
rješavanje sporova pred Sudom časti HOK-a, kao i pravac razvoja ovog
područja u zemljama Europske unije i
u okviru njihovih institucija. Posebno
su zanimljivi bili pogledi ekonomskih
i pravnih stručnjaka, znanstvenika i
praktičara. Zanimljivo i poučno bilo je
izlaganje uspješnog britanskog medijatora i trenera medijatora Paula Randolpha na temu »Treba li medijacija biti
obvezna«. Paul Randolph sudjelovao je
po treći put na HOK-ovoj konferenciji i redovno za svoja izlaganja dobiva
najviše ocjene sudionika konferencije.
Njegovo višegodišnje iskustvo u provođenju medijacije u Velikoj Britaniji
govori upravo u prilog tome, ako se
prevladaju psihološke i emocionalne
barijere.
Suvremeni život
zahtijeva brza rješenja,
a jedno od njih je
alternativno rješavanje
sporova, ne samo za
rasterećenje pravosuđa
nego i za buduće dobre
odnose poslovnih
partnera, naglasio je
ministar Orsat Miljenić
 Snježana Tomić
Međuresorna suradnja
Damir Kontrec
U
Hrvatskoj obrtničkoj komori
(HOK) 6. i 7. studenoga održana
je 3. međunarodna konferencija
»Alternativno rješavanje sporova – mogućnost suradnje pravosuđa i gospodarstva«. Otvarajući konferenciju ministar
pravosuđa Orsat Miljenić istaknuo je
kako je suvremeni život presložen da bi
pravosuđe dalo odgovor kada nam treba. Suvremeni život, rekao je, zahtijeva
brza rješenja, a jedno od njih je alternativno rješavanje sporova (ARS), ne
samo za rasterećenje pravosuđa nego i
za buduće dobre odnose poslovnih partnera koji imaju neki spor.
Latinska izreka dvostruko daje tko
brzo daje, odnosno brza pomoć, dvostruka pomoć, prikladna je upravo za
ARS, zaključio je Miljenić. Ujedno,
Miljenić je kazao da je država u lipnju preporučila državnim institucijama i javnim poduzećima da u svoje
ugovore stave odredbu o obaveznom
pokušaju rješavanja mogućeg spora
mirenjem.
HOK začetnik medijacije
Predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec kazao je kako bez efikasnog
pravosuđa nema razvoja gospodarstva,
a upravo na području izvansudskog rješavanja sporova ta suradnja može biti
vrlo uspješna i ostvariti odlične rezultate.
To mi obrtnici, ali i svi gospodarstvenici jako dobro znamo kada pokušavamo sudskim putem naplatiti svoja
potraživanja, dodao je Ranogajec. Naša
iskustva pokazala su da se dio sporova
može riješiti daleko brže i jeftinije korištenjem alternativnih načina, postupkom pred sudovima časti za potrošačke
predmete i medijacijom za ostale poslovne sporove poduzetnika, u okviru
centara za mirenje.
Tako možemo pomoći u rasterećenju
redovnih sudova koji bi imali više kapaciteta za one sporove koji se ne mogu
riješiti na ovaj način. Organizacijom
treće međunarodne konferencije, zaključio je, nastavljamo isticati važnost
suradnje pravosuđa i gospodarstva.
Damir Kontrec, novoimenovani predsjednik Suda časti i Centra za
mirenje pri HOK-u, sudac Vrhovnog
suda, istaknuo je kako se u Hrvatskoj
mora razvijati kultura dijaloga. Pri
tome, naveo je, ARS ne može predstav-
Orsat Miljenić
ljati zamjenu za sudski spor, već mogućnost da se spor riješi mirnim putem,
brže i jeftinije.
EU preporučuje medijaciju
Paolo Berizzi, prvi savjetnik Delegacije EU u RH, pozdravljajući skup,
naglasio je kako je Delegacija po treći
puta na konferenciji i da se nada kako
je ovo posljednji put, s obzirom na skori ulazak Hrvatske u EU. Istaknuo je
važnost medijacije u EU i Hrvatskoj te
ujedno kazao kako različiti pravni sustavi unutar EU ne smiju biti zapreka
građanima za slobodno kretanje i poslovanje.
Stjepan Koraj, pomoćnik ministra poduzetništva i obrta, rekao je da
je Ministarstvo poduzetništva i obrta
posebno usmjereno na poslovno i poduzetničko okruženje. Za obrtništvo,
malo i srednje poduzetništvo, istaknuo
je, najveći je problem prenormiranost,
odnosno previše propisa s kojima nisu
dovoljno upoznati.
Jedan od glavnih ciljeva 3. međunarodne konferencije bio je naglasiti
važnost učinkovitosti pravosuđa za
razvoj gospodarstva te predstaviti do
Hrvatska obrtnička komora je svjesna potreba svojih članova, koje skupi
i dugotrajni sudski postupci iscrpljuju,
a utužena i nenaplaćena potraživanja
bacaju na koljena te sprečavaju priljev
novca u državni proračun. U toj zadaći Hrvatska obrtnička komora očekuje
međuresornu suradnju, odnosno podršku Ministarstva poduzetništva i obrta,
Ministarstva pravosuđa i Ministarstva
gospodarstva. 3. međunarodna konferencija »Alternativno rješavanje sporova – mogućnost suradnje pravosuđa
i gospodarstva«, održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva
RH, Ministarstva poduzetništva i obrta RH te Ministarstva pravosuđa RH.
Partner konferencije bilo je Veleučilište
VERN, a sponzor Zagrebačka banka.
studeni 2012.
25
Medijacija
u Europi
Italija
Medijaciju u trgovačkim sporovima provode komore za arbitražu
Od 2008. godine obvezna predraspravna medijacija u velikom broju
sporova na talijanskim sudovima
85% obveznih medijacija provode
odvjetnici
Više formalna, manje fleksibilna
Niz pravila i tarifa
Njemačka
Novi Zakon o medijaciji iz srpnja
2012. godine
Medijacija je dobrovoljan i povjerljiv postupak
3 vrste medijacije: izvansudska,
sudu pridružena, sudska
Daljnji koraci: precizirat će se sadržaj edukacije, minimalan broj sati,
standardi osposobljavanja, certifikacija i status sudu pridruženih
medijatora, te uključivanje medijacije u razne zakone
Portugal
Sudska medijacija: 22% uspješno
riješenih predmeta medijacijom
Radna medijacija: 75% uspješnosti
Nedostaci razumijevanja procesa
u javnosti – kriva percepcija
Zakon o medijaciji u pripremi
Medijacija ulazi u program pravnih
studija
Raste podrška velikih odvjetničkih
društava
Slovenija
15-20% predmeta rješava se sudskom nagodbom na prvostupanjskim sudovima
ZPP iz 2002. godine: sudac mora
u svim fazama postupka paziti na
mogućnost sudske nagodbe
Učinkovit sustav sudu pridružene
medijacije
Zakonske odredbe – od 2011. godine svi sudovi moraju nuditi postupak medijacije
Stimulacija odvjetnika stranaka i
sudaca
Zaključci 3. međunarodne ARS konferencije
S obzirom na to da zaključci 2. konferencije iz listopada 2011. godine nisu
realizirani u prethodnom razdoblju, jer
je konferencija održana prije formiranja nove vlasti i proteka 100 dana od
preuzimanja iste, kao prvi zaključak 3.
konferencije predlaže se:
1. Provedba
Zaključaka
2.
međunarodne konferencije »Alternativno rješavanje sporova – mogućnost
suradnje pravosuđa i gospodarstva«
koji u skraćenom obliku glase: »Kvaliteta pravosudnog sustava –
učinkovitost pravosuđa ključni je čimbenik i conditio sine qua non uspješnog
gospodarstva, te pretpostavka za nova
domaća i strana ulaganja.
Stoga se predlaže pokretanje Nacionalnog programa sudu pridružene medijacije, prvotno kroz pilot
projekt, u okviru kojega je potrebno:
 sustavno povezati sudove sa izvansudskim centrima za mirenje  razviti
sustav upućivanja stranaka u sudskim
predmetima na izvansudsko mirenje
 iskoristiti postojeću strukturu i kapacitete izvansudskih centara za mirenje
u Hrvatskoj  koristiti najbolju europsku praksu u razvoju sudu pridruženog
mirenja  provesti potrebnu edukaciju
pravosudnih djelatnika, kao i predstavnika ostalih dionika nužnu za provedbu
pilot projekta.“
Predloženi Nacionalni program osigurat će trajnu provedbu strateških
smjernica Strategije reforme pravosuđa RH 2011. – 2015. za povećanje efikasnosti pravosuđa i to  Smjernice 2.10
– rasterećenjem pravosudnih dužnosnika
od ne-sudbenih poslova  Smjernice 2.11
– izbjegavanjem angažiranja sudbenog
aparata u postupcima gdje to nije nužno,
sve u cilju provođenja strateške smjernice  Smjernice 2.14 – daljnjim unapređenjem, širenjem i promoviranjem alternativnih načina rješavanja sporova.
2. Predlaže se uspostava konkretne
i trajne suradnje resora pravosuđa i
gospodarstva, osnivanjem povjerenstva sastavljenog od predstavnika dionika, prvenstveno Ministarstva pravosuđa, Ministarstva poduzetništva i obrta,
te Ministarstva gospodarstva RH, kao i
potpornih institucija gospodarstvenika, s
ciljem razvoja sustava alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, u
službi svih gospodarstvenika, a osobito
obrtnika, te mikro, malih i srednjih poduzetnika, sukladno opće prihvaćenom
europskom načelu »think small first«.
3. Predlaže se ugradnja konkretnih
mjera za sustavan razvoj alternativnog rješavanja sporova, posebno medijacije, u nacionalne razvojne strategije
(prvenstveno pravosuđa i poduzetništva,)
ali i obrazovanja, zdravstva i drugih područja gdje je upotreba alternativnog
rješavanja sporova, posebno medijacije,
primjerena, uz obvezno uključivanje zainteresiranih dionika pri kreiranju mjera.

www.hok.hr
4. Predlaže se ugradnja odredbi o
korištenju alternativnog rješavanja
sporova, posebno medijacije, u sve buduće propise gdje je upotreba primjerena, pri čemu kao najvažniji poticaj ističemo nužnost ugradnji takvih poticajnih
odredbi u Zakon o parničnom postupku, čija je izmjena upravo u tijeku.
5. Predlaže se izmjena propisa s
ciljem značajnijeg vrednovanja sud-
ske nagodbe, u cilju poticaja većeg
korištenja ovog instituta kao najkvalitetnijeg okončanja sudskog postupka
za stranke, sud i državu, te se naglašava nužnost edukacije sudaca u tom
pravcu.
6. Predlaže se, u okviru Ministarstva pravosuđa RH, razmotriti i
ugraditi »know-how« prethodnih
postupaka mirenja pred Sudom časti
Hrvatske obrtničke komore i Sudom
časti Hrvatske gospodarske komore s
potvrđenim rezultatima u sklapanju nagodbi (od 31% u HOK-u) u mjerodavne propise (ZPP i dr.). Cilj je korištenje istog u postupcima pred redovnim
sudovima u građanskim predmetima,
posebno u sporovima male vrijednosti,
koje postupke ne bi trebao provoditi
sudac već drugi stručni djelatnici. U
radnu grupu Ministarstva pravosuđa za
pripremu takvih izmjena propisa treba
obvezno uključiti predstavnike Suda
časti HOK-a i HGK.
7. Traži se žurni nastavak rada Povjerenstva za alternativno rješavanje
sporova pri Ministarstvu pravosuđa
RH na zadaćama zacrtanima u aktima o
osnivanju kroz zakazivanje prvog radnog
sastanka u idućih 30 dana.
26
Obrtničke novine
studeni 2012.
Kako pisati učinkovito?
 Piše: Marko Pekica
Z
a biti dobar tekstopisac mi sadržajem naših poruka moramo biti
fokusirani na osobe kojima upućujemo naše poruke. Pišimo im kao što
bismo im i govorili – jednostavno, jasno
i srdačno. Pišimo im tako da bismo ih
primarno informirali, a ne impresionirali
našim tekstualnim akrobacijama. Budemo li to činili na pravi način, primaoci
naših poruka brže će prihvaćati naše poruke i misli, a mi ćemo uštedjeti na vremenu, energiji i novcu. Naše pismo moramo uvijek pisati s razlogom, s ciljem i
sa svrhom. Prije nego što počnemo pisati, moramo osmisliti našu ideju (kome
ćemo pisati, što ćemo pisati, zašto ćemo
pisati, kada i kako ćemo to učiniti).
Vrhunski tekstopisci upozorit će vas,
budite sigurni, jer su i mene, da budete
u pisanju istovremeno kratki i učinkoviti. Ovdje ne smijemo zaboraviti da smo
primaocu naše poruke (našem čitatelju
ili slušatelju) dužni dati kompletnu informaciju. To je naša obveza ako želimo
biti uspješni u komunikaciji. Da bismo
si olakšali posao, mi moramo osmisliti
mentalnu sliku osobe kojoj upućujemo
našu pismenu poruku. Ako ne poznajemo svoga čitatelja pokušajmo si zamisliti što on voli ili želi. Pokušajmo pisati
i na svijet gledati očima naših čitatelja.
Pokušajmo pisati (komunicirati) tako da
svojim sadržajem i stilom pisanja pobudimo želju da budemo čitani. Nikada
nemojmo težiti da nekoga impresioniramo. Uspostavimo našim pisanjem pravu
vezu s našim čitateljima. Pišimo jezikom
čitalačke publike kojoj se obraćamo.
Ljudevit Jonke: upotrebljavajte
riječi koje lako ulaze u pamćenje!
Moj dragi profesor Ljudevit Jonke
(1907. – 1979.) na studiju suvremenog
hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, uvijek nas je upozoravao: bez obzira što ćete danas-sutra
raditi, ako vam pisanje bude jedan od
vaših profesionalnih alata, molim vas da
u svom pisanju ne težite nekim latinizmima ili grecizmima, jer time nećete vaše
uradke učiniti vrjednijima. Upotrebljavajte riječi koje lako ulaze u pamćenje,
a pisat ćete znati onda kada se budete
znali izražavati kratkim rečenicama.
Duge rečenice odbijaju mnoge čitatelje.
Isto tako vas molim, piše u mojim studentskim zabilješkama iz 1963. godine,
neka vam odlomci ne budu predugački.
Mali prekidi (pauze) privlače čitatelja
da nastavi čitati. Upamtite, veliki nepregledni blokovi odbijaju čitatelje.
Ivo Hergešić: nikada nemojte težiti znanstvenom stilu!
Moj drugi dragi profesor s istog fakulteta s Katedre komparativne književnosti, Ivo Hergešić (1904. – 1977.),
u svojim nas je predavanjima znao često upozoravati: Drage kolegice i kolege, molim vas da se u vašem pisanju
nikada ne služite znanstvenim stilom i
dociranjem. Ljudi to ne vole. Izbjegavajte nejasne i neodređene riječi.
Nakon studija na Filozofskom fakultetu, u mojoj profesionalnoj karijeri
novinara i tekstopisca brojnih propagandnih poruka, često sam se znao s radošću
prisjećati mojih nezaboravnih profesora.
Hvala vam gospodo, bili ste doista veliki.
Prigodom mojih gostovanja na raznim fakultetima, ne propuštam prigodu istaknuti njihov utjecaj na moje
stručno opismenjavanje. (Marko Pekica dobitnik je velikog broja domaćih i
međunarodnih priznanja i nagrada za
njegove radijske, televizijske i novinske propagandne uradke, op. urednika).
Skrati, preuredi, popravi
Ako ste u dilemi kako započeti s pisanjem vašega teksta, moj vam je savjet da uvijek počnete s onim što vam
se čini najjednostavnijim.
Početak uvijek možete popraviti i promijeniti. To je, barem se meni tako čini,
mnogo lakše učiniti nakon što se zagrijemo. Znam da se mnoge moje kolege tekstopisci uvijek vraćaju na početak nakon
kraja. Gotovo svatko od njih popravlja,
krati, mijenja ili dodaje nove riječi i rečenice u svoje već završene uradke.
Svi mi sve to činimo kako bismo naše
poruke učinili jednostavnijim i razumljivijim. Ono na što moramo posebno paziti je završna kontrola teksta i provjera da
u našem tekstu slučajno nema rečenica
ili odlomaka koji ništa bitnije ne znače za
naš tekst u cjelini. To isto vrijedi i za riječi i fraze, jer možda postoje bolje i adekvatnije riječi i fraze koje će nam pomoći
u našem uspješnijem komuniciranju. Da
bi bili čitani, naše pismo ili naš autorski
uradak mora biti lagan i pitak. Naš uradak mora izgledati čitljivo i atraktivno.
Naše uradke čitajmo naglas
Naše tekstove moramo čitati naglas
sami sebi, jer ćemo tako lakše uočiti
grešku i potrebu da nešto promijenimo.
Nakon čitanja zapišimo si naša zapažanja negdje sa strane i kada budemo
svježi, korigirajmo svoj članak, prilog,
predavanje ili sasvim obično pismo. Ne
zaboravimo ni na spell check i lektoriranje teksta. Jajakanje zamijenimo mimikanjem. Neka najnovija američka istraživanja pokazuju da veliki broj pisama
»velikih« menadžera sadrži čak do petnaest nepotrebnih riječi, među kojima
su najčešće ja, ja i ja. Moja iskustva sa
stranim i domaćim menadžerima govore u prilog da su mnogi naši, ali i strani
menadžeri podosta zaboravili na njihovo pismeno izražavanje. Kada bi znali
da umjetnost komunikacije predstavlja
pravi jezik rukovođenja, onda bi sasvim sigurno ovom problemu posvetili
više pozornosti. Svi oni (strani i domaći
menadžeri) morali bi znati da vođa sa
slabom komunikacijom nije kompletan
vođa.
No, nikada nije kasno da već sada
počnu raditi na poboljšanju njihovih
komunikacijskih vještina, jer ljudi s jakim komunikativnim iskustvima (verbalnim i pisanim) imaju veće šanse za
profesionalni i privatni uspjeh.
Moramo znati da ako nismo dobri
vođe ili učitelji, naš će tim zbog toga
ispaštati i zauvijek ostati u statusu quo.
Stoga nemojmo samozadovoljno sjediti
u našim menadžerskim foteljama ne poduzimajući ništa za unapređenje naših
znanja iz pismenosti. Moderan način pisanja je blokovski, ali istraživanja govore da su »zupčani« odlomci (s uvučenim
počecima) lakši za čitanje.
Vašim čitateljima pružite pravi osjećaj zadovoljstva
Ako vam se slučajno u vašem poslu pruži prigoda da morate kreirati priču za određeni proizvod,
prvo što morate učiniti je da u
tom proizvodu pronađete ono što
on nudi potrošačima. Važno je
znati naglasiti njegove prednosti
(njegove dobre prodajne argumente). Učinite to na svjež – interesantan način.
Nastojte uvijek prosječni proizvod
učiniti dobrim, od dobrog odličan
i od odličnog najbolji.
Ako imate takav životni i profesionalni pristup, vjerujte mi, vi ćete
svog klijenta učiniti sretnim, a
njegov proizvod uspješnim.

www.hok.hr
Vaše poruke odjenite tako da ljudi u njima vide pravu prigodu i
pravi doživljaj zadovoljstva.
Vaše poruke moraju biti napučene ljubavlju i pozitivnom energijom.
Upamtite, dobar naslov uvijek
čini svoje: on osvaja, budi interes,
nudi dobre vijesti.
Suprotno tome, loš naslov često
puta »zaslužan je« što mnogi vaši
briljantni tekstovi ili izuzetne poruke nikada neće biti pročitani.
Još jednom ću podsjetiti: jednostavne riječi su najjače riječi.
Znajte da je svaka riječ važna,
zato nastojte biti razumljivi.
Nemojte se bojati dužih tekstova,
ako su pisani interesantno i ako u
sebi sadrže prave poruke, ljudi će
ih naprosto gutati.
Ako je vaš tekst loše napisan, ni
njegova kratkoća ga neće spasiti.
On neće privući ničiju pozornost.
Dragi prijatelji, u vašem pisanju
budite uzbudljivi, iskreni, svježi,
optimistični, interesantni i uvjerljivi. Na taj ćete način, budite sigurni, kod vaših čitatelja pobuditi
interes i želju da budete čitani.
Ako imate važnu poruku koju želite iskomunicirati, ponovite ju tri
puta: na početku, u sredini i na
kraju vaše poruke.
Obrtničke novine
PREDAVANJE U HOK-u
Medijacija – kako su je
pokrenuli poduzetnici
gospodarstvu, Phillips je rekao da se ona događa kada
pregovori propadnu. Tu se
uključuje medijator koji se
usredotočuje na rješenje
problema koje će zadovoljiti
obje strane. Medijator može
biti bilo koja neutralna osoba u postupku, uz odvjetnike
ili suce to mogu biti i druge
osobe iz gospodarstva, u
slučaju obrtnika – medijator
može biti i drugi obrtnik.
On mora dobro poznavati
poslovna pravila i pokazati
empatiju prema strankama u
postupku.
Kada uđu u spor s dugogodišnjim poslovnim partnerom, poduzetnici često
izgube kontrolu, a troškovi
vođenja spora na sudovima
i odugovlačenje s donošenjem pravomoćnih presuda
često ih dovode do poslovnih gubitaka, objasnio je
Phillips. No, pojavljuju se i
određena psihološka ograničenja, koja sprječavaju korištenje medijacije od strane
poduzetnika Zbog toga je
uloga medijatora iznimno
bitna da pomiri različite interese stranaka i stvori tzv.
win-win situaciju, u kojoj
sve strane pobjeđuju.
Renata Puljiz
S
udski sporovi koje vode
američki poduzetnici
traju i do četiri godine, što
je još uvijek puno kraće
nego u Hrvatskoj. Zbog duljine trajanja i visokih troškova upravo su poduzetnici
bili ti koji su prvi zatražili
usluge medijacije, te je u
SAD-u čak 4 tisuće tvrtki
potpisalo ugovore u kojima
se obvezuju u slučaju spora
s poslovnim partnerima koristiti medijaciju ili mirenje,
moglo se čuti na predavanju
poznatog američkog stručnjaka za medijaciju F. Petera Phillipsa, koji je gostovao 9. listopada u Hrvatskoj
obrtničkoj komori.
Razlog tome je što je medijacija brz, jeftin i povjerljiv
postupak koji omogućava
nastavak poslovnog odnosa
koji je u interesu američkim
kompanijama.
Govoreći
o osnovama medijacije u
Sud časti
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj: O-II-14/2012.
Zagreb, 3. listopada 2012.
PRESUDA
PRESUDA
Sud časti Hrvatske obrtničke komore u drugostupanjskom postupku u vijeću sastavljenom od
sudaca tog suda V. F., kao predsjednika vijeća,
te V. H., D. G., M. R. i I. M., kao članova vijeća, u
postupku prijaviteljice Hrvatske obrtničke komore zastupane po predsjedniku Dragutinu Ranogajcu, a ovaj po punomoćniku Krešimiru Juriću
dipl. iur., protiv Miljenka Karduma, predsjednika
Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića
28-30, kojeg zastupaju punomoćnici iz Odvjetničkog društva Šiško i partneri itd. iz Splita, radi
povreda Statuta Komore, područnih obrtničkih
komora i udruženja obrtnika, odlučujući o žalbama stranaka protiv presude broj O-I-10/2012
od 3. srpnja 2012. godine, nakon sjednice vijeća
održane dana 3. listopada 2012.godine
Sud časti Hrvatske obrtničke komore, u vijeću sastavljenom od sudaca toga
suda I. V., kao predsjednika vijeća, te Z. B. i M. Š., kao članova vijeća, odlučujući o prijavi Hrvatske obrtničke komore sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 49/
II, koju zastupa Krešimir Jušić, dipl. iur., protiv prijavljenog Miljenka Karduma,
predsjednika Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije sa sjedištem u
Splitu, Ruđera Boškovića 28-30, kojeg zastupaju punomoćnici iz Odvjetničkog
društva Šiško i partneri itd. sa sjedištem u Splitu, dana 3. srpnja 2012. godine,
PRESUDIO JE
Žalbe se odbijaju kao neosnovane i potvrđuje se
prvostupanjska presuda broj O-I-4/2012 od 3.
srpnja 2012. godine time da dio odluke o izrečenoj mjeri ispravno glasi:
pa mu se na temelju čl.14. st.1. toč.7. i 8. u svezi s
čl.14 st.2. Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke
komore kumulativno izriču mjera prestanka obnašanja funkcije u tijelima i radnim tijelima Komore,
područnih obrtničkih komora, udruženja obrtnika i
mjera zabrane obnašanja funkcije u tijelima i radnim tijelima Komore, područnih obrtničkih komora i
udruženja obrtnika za jedno (1) mandatno razdoblje.
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
Presuda pravomoćna i izvršna s danom 3.
listopada 2012. godine
PRESUDIO JE
Prijavljeni Miljenko Kardum, predsjednik Obrtničke komore Splitskodalmatinske županije sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 28-30,
ODGOVORAN JE
što je:
I. dana 15. travnja 2011. godine izvršio isplatu od 70.000,00 kuna na račun
tvrtke Montura d.o.o. bez odluke Upravnog odbora;
II. dana 22. veljače 2011. godine izvršio isplatu od 10.024,00 kuna obrtu
PINNA bez odluke Upravnog odbora;
III. bez odluke Upravnog odbora o odabiru izvođača web stranice obrta
FRAGOLA, na iznos od 16.974,00 kuna (prema računu) izvršio plaćanje
dijela računa u iznosu od 8.974,00 kuna;
dakle, povrijedio Statut i druge akte područne obrtničke komore, čime je počinio povredu iz čl.9.st.1.toč.6. u svezi s čl.13. Pravilnika Suda časti Hrvatske
obrtničke komore (Narodne novine br. 11/07, 81/08 i 145/10, dalje: Pravilnik)
te nesavjesno raspolagao financijskim sredstvima područne obrtničke komore,
čime je počinio povredu iz čl.9.st.1.toč.9. Pravilnika, te mu se na temelju čl.14.
st.1.toč.8. i toč.9. Pravilnika u svezi s čl.14.st.2 Pravilnika kumulativno izriču
I.
MJERA PRESTANKA OBNAŠANJA FUNKCIJE U TIJELIMA I RADNIM
TIJELIMA KOMORE I PODRUČNE OBRTNIČKE KOMORE
i
II.
MJERA ZABRANE OBNAŠANJA FUNKCIJA U TIJELIMA I RADNIM
TIJELIMA KOMORE I PODRUČNE OBRTNIČKE KOMORE ZA JEDNO
(1) MANDATNO RAZDOBLJE.
Obrazloženje ispušteno kao nepotrebno.
generalni je zastupnik marki ADLER i FUJIKO za Hrvatsko tržište. Širimo poslovanje
uvođenjem NOVOG ekološkog tehničkog proizvoda čije vrijeme tek dolazi.
TRAŽIMO
OBRTE / FIRME koje bi pored djelatnosti koju obavljaju, u prodaji (i servisu) na lokalnom
području zastupale našu paletu proizvoda i usluga.
Oglasite svoje usluge i proizvode u
Obrtničkim novinama!
Javite nam se na tel: 01/48 06 643, 48 12 262,
e-mail: [email protected],
[email protected]
Pogledajte nas na webu:
www.hok.hr http://www.hok.hr/cro/publikacije/marketing
Obrtničke novine
NAKLADNIK:
NUDIMO
 Edukaciju – tečaj: vašeg prodajnog – servisnog osoblja
 Transfer provjerene »poslovne filozofije«
O proizvodima: www.alup.hr ili www.pelet-peci.com, a najvažnije informacije o
organizaciji i modelima suradnje u osobnom kontaktu.
Ako ste osjetili pozitivan input i spremni ste prihvatiti izazov, iskreno se radujemo Vašoj
ponudi na e-mail: [email protected] ili poštom: ALUP d.o.o. Vitasovićeva 1a, 52100 PULA
INFOKOM
SOFTWARE & CONSULTING
www.korp.hr, [email protected], 021/395-999
od 1600,00 kn
od 900,00 kn
PUTNI NALOZI400,00 kn
RECEPCIJA
od 1500,00 kn
TURISTIČKA AGENCIJA
od 3900,00 kn
PP 166, 10000 Zagreb
Tel: 01/4806 666; fax: 01/4846 610;
e-mail: [email protected]
ZA NAKLADNIKA:
DRAGUTIN RANOGAJEC,
PREDSJEDNIK HOK-a
REDAKCIJA:
AKCIJA!!!
AKCIJA!!!
Edukacije i seminari za male
i srednje firme i pojedince:
Motivacija • Ciljevi • Timski
rad • Prezentacijske vještine
• Planiranje • Komunikacija
• Prodajne vještine •
Postprodaja • Prigovori
268;e-mail: [email protected]
GLAVNA UREDNICA:
• svjetleće reklame • oslikavanje
SNJEŽANA TOMIĆ
- vozila
svjetleće
reklame cijene -• servis
• povoljne
servispostojećih reklama
postojećih reklama • izmjena
IZVRŠNA
UREDNICA:
- oslikavanje vozila
- izmjena rasvjete u reklamama
rasvjete u reklamama • digitalni
RENATA PULJIZ
tisak
svih formata- digitalni tisak svih formata
- povoljne
cjene
Led reklama. »proizvodni obrt«
ADMINISTRATOR:
Franje Malnara 48, 10020
SUZANA MAMIĆ
Zagreb, tel. 01 55 88 747,
mob. 091 5778 297
Led reklama. «proizvodni obrt» Franje Malnara 48 MALI OGLASI (OBRTNIČKA BURZA):
www.ledreklama.hr,
10020
Zagreb Tel: 01 55 88 747 Mob: 091 5778
297
SUZANA
MAMIĆ, tel: 01/4812 262, 4806 643,
mail.
[email protected]
www.ledreklama.hr
mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
"Novo Znanje"
www.novo-znanje.com
(01)301 3266; 091 323 8038
POSLOVNI PROGRAMI KORP:
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA,
tel: 01/4812 262, 4806 695, 670, 643; fax: 01/4812
Znanjem do uspjeha!
PLAĆE
27
Sud časti
Hrvatske obrtničke komore
Zagreb, Ilica 49/II
Broj: O-I-4/2012
Zagreb, 3. srpnja 2012.
ALUP – COMES PRIMO d.o.o.
OBRT (rm ili posl. knjige)
studeni 2012.
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA OBRTNIKE
već 12 godina – za uredne poslovne knjige. Božica Gajić, 10090
Zagreb, Gupčeva 27, 4855–128 [email protected]
UREĐIVAČKI KOLEGIJ: Odbor za informiranje
Hrvatske obrtničke komore
GRAFIČKA PRIPREMA, TISAK:
Daljinsko upravljanje i senzorska vrata.
VJESNIK d.d., Zagreb
MARKETING I DISTRIBUCIJA:
PARK AVENIA d.o.o., Zagreb
i ostali programi – tražimo zastupnike u prodaji
www.mediacom.hr
KUGLE ROZETE POLUKUGLE IZDUŽENE POLUKUGLE
Poslovno-knjigovodstveni Windows programi za obrtnike,
poduzeća i ugostitelje.
NEMEC ART, 10296 Luka, Posavci 5a tel/fax: 01/339 42 42
Tel. 051/283-031, 098/328-029

www.hok.hr
:)
tel: 01/3775 230;
[email protected]
NAKLADA: 90.000
Rukopisi i fotografije se ne vraćaju
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
59
File Size
6 070 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content