close

Enter

Log in using OpenID

4A – Računalni tehničar u strojarstvu

embedDownload
4A – Računalni tehničar u strojarstvu
Reg.
broj
1220
1598
1599
2136
2890
3146
4437
Naziv udžbenika
PNEUMATIKA I HIDRAULIKA 2. DIO HIDRAULIKA
MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka
za 4. razred srednjih škola
NUMERIČKI UPRAVLJANI ALATNI STROJEVI :
udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za
strukovne škole
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4.
razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4.
4815
godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina
učenja) sa audio CD-om
Autor
Gojko Nikolić, Jakša
Novaković
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Nakladnik Cijena
ŠN
91,00
ŠK
82,00
ŠK
82,00
Marina Čubrić
ŠK
76,00
Ana Thea Filipović,
autorski tim
KS
47,00
Mladen Bošnjaković
ŠK
124,01
Ana Knežević-Hesky
ALFA
92,00
Beata Ćwikowska,
Beata Jaroszewicz,
Anna WojdatNiklewska; suradnik u
preradi: Toni Škeva
KLETT
129,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 101,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
Krunoslav Curić
ŠK
109,00
Marija Čurić, Sanja
Dužević-Šepac
ŠK
103,00
Petar Jakopec
ŠK
89,00
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
4988 engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi
strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi
strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za
4989 engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi
strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4.
razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za
4990 engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi
strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4.
razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
PROGRAMIRANJE CNC GLODALICA I CNC
TOKARILICA ZA RADIONIČKE VJEŽBE I NOVE
5343
TEHNOLOGIJE : udžbenik za 2. i 3. razred srednjih
strukovnih strojarskih škola
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu
5393
četverogodišnje srednje strukovne škole
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u
5891
četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
4B – Tehničar cestovnog prometa
Reg.
broj
1598
1599
1788
1789
1794
2136
2890
4437
Naziv udžbenika
MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
CESTOVNA VOZILA 1 : MOTORI S UNUTRAŠNJIM
IZGARANJEM : udžbenik za 2. i 3. razred srednje
obrtničke i tehničke škole
EKONOMIKA PROMETA : udžbenik za 1. i 4. razred
srednje tehničke škole prometnog smjera
PROMETNA TEHNIKA 2 : udžbenik za 4. razred za
zanimanja u cestovnom prometu
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka
za 4. razred srednjih škola
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za
strukovne škole
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4.
razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4.
4815
godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina
učenja) sa audio CD-om
4988
4989
4990
5393
5891
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i
4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za
engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola,
prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za
engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola,
prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, drugi strani jezik
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu
četverogodišnje srednje strukovne škole
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u
četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Autor
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Nakladnik Cijena
ŠK
82,00
ŠK
82,00
Zoran Kalinić
ŠK
115,00
Vladimir Čavrak
ŠCP
51,98
Vlasta Perotić
ŠCP
113,40
Marina Čubrić
ŠK
76,00
Ana Thea Filipović,
autorski tim
KS
47,00
Ana Knežević-Hesky
ALFA
92,00
Beata Ćwikowska,
Beata Jaroszewicz,
Anna WojdatKLETT
Niklewska; suradnik u
preradi: Toni Škeva
129,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 101,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
Marija Čurić, Sanja
Dužević-Šepac
ŠK
103,00
Petar Jakopec
ŠK
89,00
4C – Tehničar za vozila i vozna sredstva
Reg.
broj
1598
1599
2136
2890
4437
Naziv udžbenika
MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka
za 4. razred srednjih škola
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za
strukovne škole
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4.
razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4.
4815
godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina
učenja) sa audio CD-om
4988
4989
4990
5393
5891
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i
4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za
engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola,
prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION
INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za
engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola,
prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih
škola, drugi strani jezik
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu
četverogodišnje srednje strukovne škole
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u
četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Autor
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Dobrila Golubović,
Petar Javor
Nakladnik Cijena
ŠK
82,00
ŠK
82,00
Marina Čubrić
ŠK
76,00
Ana Thea Filipović,
autorski tim
KS
47,00
Ana Knežević-Hesky
ALFA
92,00
Beata Ćwikowska,
Beata Jaroszewicz,
Anna WojdatKLETT
Niklewska; suradnik u
preradi: Toni Škeva
129,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 101,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
John Soars, Liz Soars
OXFORD 62,00
Marija Čurić, Sanja
Dužević-Šepac
ŠK
103,00
Petar Jakopec
ŠK
89,00
4D – Tehničar za logistiku i špediciju
Reg.
broj
1598
1599
2136
2890
4437
4807
4815
4983
4984
4994
5393
5891
Naziv udžbenika
MATEMATIKA 4, 1. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
MATEMATIKA 4, 2. DIO : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik za 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka
za 4. razred srednjih škola
POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik za
strukovne škole
Autor
Nakladnik Cijena
Dobrila Golubović, Petar
ŠK
Javor
Dobrila Golubović, Petar
ŠK
Javor
82,00
82,00
Marina Čubrić
ŠK
76,00
Ana Thea Filipović,
autorski tim
KS
47,00
Ana Knežević-Hesky
ALFA
92,00
Giorgio Motta, Beata
DIREKT NEU 2 : udžbenik i radna bilježnica u jednom Ćwikowska, Olga
svesku za 2. razred gimnazija i strukovnih škola, za
Vomáčková, Tomáš
KLETT
početno (2. godina učenja) kao i za napredno učenje (7. Černý; suradnica u
godina učenja) sa audio CD-om
preradi: Blaženka
Abramović
Beata Ćwikowska, Beata
DIREKT NEU 4 : udžbenik njemačkog jezika za 4.
Jaroszewicz, Anna
razred gimnazija i strukovnih škola, za početno (4.
Wojdat-Niklewska;
KLETT
godina učenja) kao i za napredno učenje (9. godina
suradnik u preradi: Toni
učenja) sa audio CD-om
Škeva
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PREINTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 1. razred 4-god. strukovnih škola,
John Soars, Liz Soars
OXFORD
prvi strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih
škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god.
strukovnih škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION PREINTERMEDIATE WORKBOOK : radna bilježnica za
engleski jezik, 1. razred 4-god. strukovnih škola, prvi
John Soars, Liz Soars
OXFORD
strani jezik; 2. i 3. razred trogodišnjih strukovnih škola,
prvi strani jezik; 2. i 3. razred gimnazija i 4-god.
strukovnih škola, drugi strani jezik
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPERINTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4John Soars, Liz Soars
OXFORD
godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred
četvorogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu
Marija Čurić, Sanja
ŠK
četverogodišnje srednje strukovne škole
Dužević-Šepac
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u
Petar Jakopec
ŠK
četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
129,00
129,00
101,00
63,00
101,00
103,00
89,00
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
418 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content