close

Enter

Log in using OpenID

21-Grad Zagreb-Srednja Å¡kola-2014

embedDownload
Mišljenje Vijeća roditelja: pozitivno
V. gimnazija
Kat. Br. Naziv udžbenika
Autor(i)
Vrsta izdanja
Cijena Nakladnik Novo Razred
Prirodoslovno-matematička gimnazija - 1. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5498 ČITANKA 1 : čitanka u prvom razredu gimnazije
skupina autora
udžbenik
106,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
5502 UČIMO HRVATSKI JEZIK 1 : udžbenik hrvatskog jezika u Marina Čubrić
prvom razredu gimnazije
5503 UČIMO HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica za hrvatski Marina Čubrić
jezik u prvom razredu gimnazije
udžbenik
72,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
radna bilježnica
36,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
Hermenegildo Gall, udžbenik
Predrag Kralj, Robert
Slunjski
105,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
Karolina Ujaković,
Svjetlana Vorel
109,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
69,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
96,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
73,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
105,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
GEOGRAFIJA
5489 GEOGRAFIJA 1 : udžbenik geografije u prvom razredu
gimnazije
POVIJEST
5554 KORACI KROZ VRIJEME 1 : udžbenik povijesti u prvom
razredu gimnazije
udžbenik
BIOLOGIJA
5475 ŽIVOT 1 : radna bilježnica za biologiju u prvom razredu Žaklin Lukša
radna bilježnica
gimnazije
5474 ŽIVOT 1 : udžbenik biologije u prvom razredu gimnazije Marijana Krsnikudžbenik
Rasol, Mladen
Krajačić, Žaklin Lukša
KEMIJA
5513 OPĆA KEMIJA 1 : zbirka zadataka za kemiju u prvom
razredu gimnazije
5512 OPĆA KEMIJA 1 : udžbenik kemije u prvom razredu
gimnazije
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK
Ilda Planinić
zbirka zadataka
Dubravka Turčinović, udžbenik
Ivan Halasz
5004 SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK
WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1+
za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i 2. ili 3.
razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani
jezik
5003 SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S
BOOK : udžbenik engleskog jezika B1+ za 1. ili 2. razred
gimnazija, prvi strani jezik i za 2. ili 3. razred
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Jane Hudson, Tim
radna bilježnica
Falla, Paul A. Davies
Tim Falla, Paul A.
Davies
udžbenik
60,00 OXFORD
Novo 1. razred srednje škole
103,00 OXFORD
Novo 1. razred srednje škole
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
935 [email protected] 1 : udžbenik njemačkog Irena Horvatić Čajko, udžbenik
kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i
Irena Lasić
četverogodišnjih strukovnih škola : 1. godina učenja
5881 DEUTSCH IST KLASSE! 1 : radna bilježnica za njemački
jezik u prvom razredu gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
Irena Lasić, Željka
Brezni
5880 DEUTSCH IST KLASSE! 1 : udžbenik njemačkog jezikas Irena Lasić, Željka
audio CD-om u prvom razredu gimnazija i
Brezni
četverogodišnjih strukovnih škola - 6. i 9. godina učenja
934 [email protected] 1 : radna bilježnica
njemačkog kao drugog jezika za 1. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola : 1. godina učenja
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
89,00 ŠK
1. razred srednje škole
radna bilježnica
65,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
udžbenik
95,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
59,00 ŠK
1. razred srednje škole
Irena Horvatić Čajko, radna bilježnica
Irena Lasić
3398 ALTER EGO 1 : radna bilježnica francuskog jezika za za
1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1.
strani jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet,
Catherine Hugot,
Beatrix Sampsonis,
Monique
Waendendries
radna bilježnica
3397 ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred
dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani
jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet,
udžbenik s CDCatherine Hugot,
om
Veronique M.
Kizirian, Beatrix
Sampsonis, Monique
Waendendries
72,00 ALGORITAM
1. razred srednje škole
121,00 ALGORITAM
1. razred srednje škole
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU
1029 MATEMATIKA 1/II. : udžbenik za 2. polugodište 1.
razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
1028 MATEMATIKA 1/I. : udžbenik za 1. polugodište 1.
razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
Mirela Kurnik, Boris udžbenik
Pavković, Željka
Zorić
Mirela Kurnik, Boris udžbenik
Pavković, Željka
Zorić
72,00 ŠK
1. razred srednje škole
72,00 ŠK
1. razred srednje škole
Vladimir Paar,
Vladimir Šips
Vladimir Paar
73,00 ŠK
1. razred srednje škole
udžbenik
105,00 ŠK
1. razred srednje škole
udžbenik sa 4
zvučna CD-a
105,00 PROFIL
1. razred srednje škole
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM
1071 FIZIKA 1 : zbirka riješenih zadataka za 1. razred
gimnazije : A-inačica
1070 FIZIKA 1 : udžbenik fizike za 1. razred gimnazije : Ainačica
zbirka zadataka
GLAZBENA UMJETNOST - DVOGODIŠNJI PROGRAM
2967 GLAZBENI KONTAKTI 1 : udžbenik glazbene umjetnosti Nataša Perak
sa 4 zvučna CD-a za prvi razred srednjih škola s
Lovričević, Ljiljana
dvogodišnjim programom
Ščedrov
LIKOVNA UMJETNOST
4491 LIKOVNA UMJETNOST 1 : udžbenik iz likovne
umjetnosti za 1. razred srednjih škola s dvogodišnjim i
četverogodišnjim programom
Natalija Stipetić-Čus, udžbenik
Zrinka JurićAvmedoski, Blanka
Petrinec-Fulr, Elen
Zubek
105,00 ALFA
Novo 1. razred srednje škole
Novo 1. razred srednje škole
ETIKA
5484 ETIKA 1 - SMISAO I ORIJENTACIJA : udžbenik u prvom
razredu gimnazija i srednjih škola
Bruno Ćurko, Igor
Lukić, Marko Zec,
Marina Katinić
udžbenik
89,00 ŠK
Damir Salopek,
Zlatko Šešelj,
Dubravko Škiljan
udžbenik
96,00 PROFIL
LATINSKI JEZIK
1003 ORBIS ROMANUS 1 : udžbenik za početno učenje
latinskog jezika u osnovnoj školi i gimnaziji
1. razred srednje škole
INFORMATIKA
5511 INFORMATIKA 1 : udžbenik informatike u prvom
Predrag Brođanac,
razredu prirodoslovno-matematičke i opće gimnazije te Leo Budin, Zlatka
drugom razredu klasične i jezične gimnazije
Markučić, Smiljana
Perić
udžbenik
109,00 ŠK
Novo 1. razred srednje škole
VJERONAUK
1162 TRAŽITELJI SMISLA : udžbenika vjeronauka za 1. razred Viktorija Gadža,
srednjih škola
Nikola Milanović,
Rudi Paloš, Mirjana
Vučica, Dušan
Vuletić
udžbenik
53,00 SALESIANA
1. razred srednje škole
Prirodoslovno-matematička gimnazija - 2. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5499 ČITANKA 2 : čitanka u drugom razredu gimnazije
skupina autora
udžbenik
106,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
radna bilježnica
36,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
udžbenik
72,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5505 UČIMO HRVATSKI JEZIK 2 : radna bilježnica za hrvatski Snježana Gabelić
jezik u drugom razredu gimnazije
5504 UČIMO HRVATSKI JEZIK 2 : udžbenik hrvatskog jezika u Snježana Gabelić
drugom razredu gimnazije
GEOGRAFIJA
4895 GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred
gimnazije
Romana Dužanec,
udžbenik
Suzana Nebeski
Hostić, Željka Polan
99,00 MERIDIJANI Novo 2. razred srednje škole
POVIJEST
5555 KORACI KROZ VRIJEME 2 : udžbenik povijesti u drugom Željko Samaržija,
razredu gimnazije
Denis Detling
udžbenik
109,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
BIOLOGIJA
3606 ŽIVI SVIJET 2 : CARSTVA ŽIVOGA SVIJETA : udžbenik
biologije za drugi razred gimnazije
3595 ŽIVI SVIJET 2 : CARSTVA ŽIVOGA SVIJETA : radna
bilježnica iz biologije za drugi razred gimnazije
Zdravko Dolenec,
Gordana Rusak
Tamara Mezga
udžbenik
93,00 PROFIL
2. razred srednje škole
radna bilježnica
80,00 PROFIL
2. razred srednje škole
Dunja Nöthig Hus
zbirka zadataka
73,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
105,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
103,00 OXFORD
Novo 2. razred srednje škole
KEMIJA
5515 OPĆA KEMIJA 2 : zbirka zadataka za kemiju u drugom
razredu gimnazije
5514 OPĆA KEMIJA 2 : udžbenik kemije u drugom razredu
gimnazije
Dunja Nöthig Hus,
udžbenik
Mira Herak, Frances
Novosel
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK
5003 SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE STUDENT'S Tim Falla, Paul A.
BOOK : udžbenik engleskog jezika B1+ za 1. ili 2. razred Davies
gimnazija, prvi strani jezik i za 2. ili 3. razred
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
udžbenik
5008 SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE
WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za
engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani
jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola,
prvi strani jezik
5007 SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE
STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2.
ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
Tim Falla, Paul A.
Davies
radna bilježnica
Tim Falla, Paul A.
Davies
udžbenik
5004 SOLUTIONS 2nd EDITION, INTERMEDIATE WORKBOOK Jane Hudson, Tim
radna bilježnica
WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B1+ Falla, Paul A. Davies
za 1. ili 2. razred gimnazija, prvi strani jezik i 2. ili 3.
razred četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani
jezik
60,00 OXFORD
Novo 2. razred srednje škole
100,00 OXFORD
Novo 2. razred srednje škole
60,00 OXFORD
Novo 2. razred srednje škole
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
940 [email protected] 2 : radna bilježnica
njemačkog kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola : 2. godina učenja
Irena Horvatić Čajko, radna bilježnica
Irena Lasić
59,00 ŠK
2. razred srednje škole
5882 DEUTSCH IST KLASSE! 2 : udžbenik njemačkog jezika s
audio CD-om u drugom razredu gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola - 7. i 10. godina
učenja
941 [email protected] 2 : udžbenik njemačkog
kao drugog jezika za 2. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola : 2. godina učenja
Mihaela Cerovečki,
Melani Popović
udžbenik
95,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
Irena Horvatić Čajko, udžbenik
Irena Lasić
89,00 ŠK
2. razred srednje škole
5883 DEUTSCH IST KLASSE! 2 : radna bilježnica za njemački
jezik u drugom razredu gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola - 7. i 10. godina učenja
Mihaela Cerovečki,
Melani Popović
65,00 ŠK
Novo 2. razred srednje škole
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
radna bilježnica
3397 ALTER EGO 1 : udžbenik francuskog jezika za 1. razred
dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1. strani
jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet,
udžbenik s CDCatherine Hugot,
om
Veronique M.
Kizirian, Beatrix
Sampsonis, Monique
Waendendries
121,00 ALGORITAM
2. razred srednje škole
3398 ALTER EGO 1 : radna bilježnica francuskog jezika za za
1. razred dvojezične gimnazije i 1. razred gimnazija, 1.
strani jezik : 1. i 2. razred gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola, 2. strani jezik
Annie Berthet,
Catherine Hugot,
Beatrix Sampsonis,
Monique
Waendendries
radna bilježnica
72,00 ALGORITAM
2. razred srednje škole
Jelena Gusić, Petar
Mladinić, Boris
Pavković
Jelena Gusić, Petar
Mladinić, Boris
Pavković
udžbenik
72,00 ŠK
2. razred srednje škole
udžbenik
72,00 ŠK
2. razred srednje škole
Vladimir Paar,
Vladimir Šips
Vladimir Paar,
Vladimir Šips
zbirka zadataka
73,00 ŠK
2. razred srednje škole
udžbenik
105,00 ŠK
2. razred srednje škole
udžbenik sa 4
zvučna CD-a
105,00 PROFIL
2. razred srednje škole
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU
1033 MATEMATIKA 2/I. : udžbenik za 1. polugodište 2.
razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
1034 MATEMATIKA 2/II. : udžbenik za 2. polugodište 2.
razreda prirodoslovno-matematičke gimnazije
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM
1075 FIZIKA 2 : zbirka riješenih zadataka za 2. razred
gimnazije : A-inačica
1074 FIZIKA 2 : udžbenik fizike za 2. razred gimnazije : Ainačica
GLAZBENA UMJETNOST - DVOGODIŠNJI PROGRAM
2976 GLAZBENI KONTAKTI 2 : udžbenik glazbene umjetnosti Nataša Perak
sa 4 zvučna CD-a za drugi razred srednjih škola s
Lovričević, Ljiljana
dvogodišnjim programom
Ščedrov
LIKOVNA UMJETNOST
5913 LIKOVNA UMJETNOST 2 : udžbenik iz likovne
umjetnosti za 2. razred srednjih škola s dvogodišnjim
programom
Blanka PetrinecFulir, Natalija
Stipetić-Čus, Elen
Zubek
udžbenik
105,00 ALFA
Novo 2. razred srednje škole
ETIKA
3648 JA, MI, ONI… : udžbenik etike za drugi razred gimnazije Bruno Ćurko, Dunja udžbenik
i strukovne škole
Marušić Brezetić
95,00 PROFIL
2. razred srednje škole
2. razred srednje škole
LATINSKI JEZIK
1003 ORBIS ROMANUS 1 : udžbenik za početno učenje
latinskog jezika u osnovnoj školi i gimnaziji
Damir Salopek,
Zlatko Šešelj,
Dubravko Škiljan
udžbenik
96,00 PROFIL
Leo Budin, Predrag
Brođanac, Zlatka
Markučič, Smiljana
Perić
udžbenik
137,00 ELEMENT
INFORMATIKA
4748 RJEŠAVANJE PROBLEMA PROGRAMIRANJEM U
PYTHONU : udžbenik za prirodoslovno-matematičke
gimnazije
Novo 2. razred srednje škole
VJERONAUK
1163 ODVAŽNI SVJEDOCI : udžbenik vjeronauka za 2. razred Viktorija Gadža,
srednje škole
Nikola Milanović,
Rudi Paloš, Dušan
Vuletić
udžbenik
53,00 SALESIANA
2. razred srednje škole
Prirodoslovno-matematička gimnazija - 3. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5500 ČITANKA 3 : čitanka u trećem razredu gimnazije
skupina autora
udžbenik
106,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
udžbenik
72,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
radna bilježnica
36,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
Hermenegildo Gall, udžbenik
Mate Maras
105,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
5556 KORACI KROZ VRIJEME 3 : udžbenik povijesti u trećem Ivan Dukić, Nikolina udžbenik
razredu gimnazije
Alfirević Talargić,
Anita Budor Despot
109,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5506 UČIMO HRVATSKI JEZIK 3 : udžbenik hrvatskog jezika u Marica Kurtak
trećem razredu gimnazije
5507 UČIMO HRVATSKI JEZIK 3 : radna bilježnica za hrvatski Marica Kurtak
jezik u trećem razredu gimnazije
GEOGRAFIJA
5491 GEOGRAFIJA 3 : udžbenik geografije u trećem razredu
gimnazije
POVIJEST
BIOLOGIJA
5479 ŽIVOT 3 : radna bilježnica za biologiju u trećem razredu
gimnazije
5478 ŽIVOT 3 : udžbenik biologije u trećem razredu
gimnazije
Žaklin Lukša, Sanja
Mikulić
Žaklin Lukša, Sanja
Mikulić
radna bilježnica
69,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
udžbenik
96,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
1097 ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za treći razred
gimnazije
Aleksandra Habuš,
Dubravka Stričević,
Vera Tomašić
udžbenik
5094 ANORGANSKA KEMIJA : zbirka riješenih primjera i
zadataka iz anorganske kemije za učenike trećih
razreda srednjih škola
Aleksandra Habuš,
Dubravka Stričević,
Snježana Liber
zbirka zadataka
KEMIJA
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK
114,00 PROFIL
3. razred srednje škole
80,00 PROFIL
Novo 3. razred srednje škole
5011 SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK Tim Falla, Paul A.
: udžbenik engleskog jezika B2+ za 3. ili 4. razred
Davies
gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih
strukovnih škola, prvi strani jezik
udžbenik
105,00 OXFORD
Novo 3. razred srednje škole
5012 SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK
Caroline Krantz, Paul radna bilježnica
WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2+ Kelly, Tim Falla, Paul
za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred A. Davies, Jill Florent
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
65,00 OXFORD
Novo 3. razred srednje škole
5008 SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE
WORKBOOK WITH AUDIO CD : radna bilježnica za
engleski jezik B2 za 2. ili 3. razred gimnazije, prvi strani
jezik i 3. ili 4. razred četverogodišnjih strukovnih škola,
prvi strani jezik
5007 SOLUTIONS 2nd EDITION, UPPER-INTERMEDIATE
STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika B2 za 2.
ili 3. razred gimnazija, prvi strani jezik i za 3. ili 4. razred
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
60,00 OXFORD
Novo 3. razred srednje škole
100,00 OXFORD
Novo 3. razred srednje škole
Tim Falla, Paul A.
Davies
radna bilježnica
Tim Falla, Paul A.
Davies
udžbenik
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
2438 [email protected] 3 : radna bilježnica iz
njemačkog jezika kao drugog jezika za 3. razred
gimnazija i strukovnih škola : 3. godina učenja
5885 DEUTSCH IST KLASSE! 3 : radna bilježnica za njemački
jezik u trećem razredu gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola - 8. i 11. godina učenja
Irena Horvatić-Čajko, radna bilježnica
Irena Lasić
62,00 ŠK
3. razred srednje škole
Helga Kraljik, Željka radna bilježnica
Brezni
65,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
94,00 ŠK
3. razred srednje škole
2439 [email protected] 3 : udžbenik njemačkog Irena Horvatić-Čajko, udžbenik
kao drugog jezika za 3. razred gimnazija i strukovnih
Irena Lasić
škola : 3. godina učenja
5884 DEUTSCH IST KLASSE! 3 : udžbenik njemačkog jezika s
audio CD-om u trećem razredu gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola - 8. i 11. godina
učenja
Helga Kraljik, Željka udžbenik
Brezni
95,00 ŠK
Novo 3. razred srednje škole
Nathalie
radna bilježnica
Hirschsprung, Laure
Hutchings
72,00 ALGORITAM
3. razred srednje škole
121,00 ALGORITAM
3. razred srednje škole
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
3590 LE NOUVEAU TAXI! 2 : radna bilježnica francuskog
jezika za 2. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 3. i
4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola,
2. strani jezik
4008 LE NOUVEAU TAXI! 2 : udžbenik francuskog jezika za 2.
razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 3. i 4. razred
gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani
jezik
Annie Berthet,
Veronique Kizirian,
Robert Menand
udžbenik s DVDROM-om
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU
4754 MATEMATIKA 3 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za Branimir Dakić,
3. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Neven Elezović
udžbenik sa
zbirkom zadataka
82,00 ELEMENT
Novo 3. razred srednje škole
4755 MATEMATIKA 3 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za Branimir Dakić,
3. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Neven Elezović
udžbenik sa
zbirkom zadataka
96,00 ELEMENT
Novo 3. razred srednje škole
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM
1079 FIZIKA 3 : udžbenik za 3. razred gimnazije (A inačica
programa)
1080 FIZIKA 3 : zbirka riješenih zadataka za 3. razred
gimnazije (A inačica programa)
Vladimir Paar
udžbenik
105,00 ŠK
3. razred srednje škole
Vladimir Paar,
Vladimir Šips
zbirka zadataka
83,00 ŠK
3. razred srednje škole
Denis Bratko
udžbenik
95,00 PROFIL
3. razred srednje škole
Nenad Fanuko
udžbenik
99,00 PROFIL
3. razred srednje škole
Gajo Petrović
udžbenik
62,00 ELEMENT
3. razred srednje škole
PSIHOLOGIJA
1128 PSIHOLOGIJA : udžbenik psihologije za gimnazije
SOCIOLOGIJA
1130 SOCIOLOGIJA : udžbenik za 3. razred gimnazije
LOGIKA
1132 LOGIKA : udžbenik za 3. razred gimnazije
ETIKA
3009 BIOETIKA : udžbenik etike za treći razred srednjih škola Tomislav Reškovac
udžbenik
95,00 PROFIL
3. razred srednje škole
Leo Budin, Predrag
Brođanac, Zlatka
Markučič, Smiljana
Perić
Leo Budin, Predrag
Brođanac, Zlatka
Markučič, Smiljana
Perić
udžbenik
137,00 ELEMENT
Novo 3. razred srednje škole
udžbenik
124,00 ELEMENT
Novo 3. razred srednje škole
Dejan Čaplar, Dario
Kustura, Ivica
Živković
udžbenik
INFORMATIKA
4748 RJEŠAVANJE PROBLEMA PROGRAMIRANJEM U
PYTHONU : udžbenik za prirodoslovno-matematičke
gimnazije
4749 NAPREDNO RJEŠAVANJE PROBLEMA
PROGRAMIRANJEM U PYTHONU : udžbenik za
prirodoslovno-matematičke gimnazije
VJERONAUK
4855 ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga
vjeronauka za 3. razred srednjih škola
46,00 KS
Novo 3. razred srednje škole
Prirodoslovno-matematička gimnazija - 4. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - KNJIŽEVNOST
5501 ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu gimnazije
skupina autora
udžbenik
106,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
radna bilježnica
36,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
udžbenik
72,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
Hermenegildo Gall, udžbenik
Predrag Kralj, Robert
Slunjski
105,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
Krešimir Erdelja, Igor udžbenik
Stojaković
119,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
HRVATSKI JEZIK - JEZIK I JEZIČNO IZRAŽAVANJE
5509 UČIMO HRVATSKI JEZIK 4 : radna bilježnica za hrvatski Marina Čubrić
jezik u četvrtom razredu gimnazije
5508 UČIMO HRVATSKI JEZIK 4 : udžbenik hrvatskog jezika u Marina Čubrić
četvrtom razredu gimnazije
GEOGRAFIJA
5492 GEOGRAFIJA 4 : udžbenik geografije u četvrtom
razredu gimnazije
POVIJEST
5557 KORACI KROZ VRIJEME 4 : udžbenik povijesti u
četvrtom razredu gimnazije
BIOLOGIJA
5069 ŽIVI SVIJET 4 : udžbenik biologije za četvrti razred
gimnazije
5070 ŽIVI SVIJET 4 : radna bilježnica iz biologije za četvrti
razred gimnazije
Srećko Jelenić,
Mladen Kerovec,
Zlatko Mihaljević,
Ivančica Ternjej,
Petar Tomev
Mitrikeski
Karlo Horvatin,
Gorica Grozdanić,
Željko Krstanac
udžbenik
75,00 PROFIL
Novo 4. razred srednje škole
radna bilježnica
75,00 PROFIL
Novo 4. razred srednje škole
Vesna Petrović
Peroković, Ivan
Halasz, Dubravka
Turčinović
Ilda Planinić
udžbenik
96,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
zbirka zadataka
40,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
KEMIJA
5518 KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA : udžbenik kemije u
četvrtom razredu gimnazije
5519 KEMIJA UGLJIKOVIH SPOJEVA : zbirka zadataka za
kemiju u četvrtom razredu gimnazije
ENGLESKI JEZIK - PRVI STRANI JEZIK
5011 SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED STUDENT'S BOOK Tim Falla, Paul A.
: udžbenik engleskog jezika B2+ za 3. ili 4. razred
Davies
gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred četverogodišnjih
strukovnih škola, prvi strani jezik
udžbenik
5012 SOLUTIONS 2nd EDITION, ADVANCED WORKBOOK
Caroline Krantz, Paul radna bilježnica
WITH AUDIO CD : radna bilježnica za engleski jezik B2+ Kelly, Tim Falla, Paul
za 3. ili 4. razred gimnazije, prvi strani jezik i 4. razred A. Davies, Jill Florent
četverogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
105,00 OXFORD
Novo 4. razred srednje škole
65,00 OXFORD
Novo 4. razred srednje škole
NJEMAČKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
3190 [email protected] 4 : udžbenik njemačkog
kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i strukovnih
škola : IV. godina učenja
5887 DEUTSCH IST KLASSE! 4 : radna bilježnica za njemački
jezik u četvrtom razredu gimnazija i četverogodišnjih
strukovnih škola - 9. i 12. godina učenja
Irena Horvatić-Čajko, udžbenik
Irena Lasić
94,00 ŠK
4. razred srednje škole
Jasminka Pernjek,
Marija LützeMiculinić
radna bilježnica
65,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
3189 [email protected] 4 : radna bilježnica iz
njemačkog kao drugog jezika za 4. razred gimnazija i
strukovnih škola : IV. godina učenja
5886 DEUTSCH IST KLASSE! 4 : udžbenik njemačkog jezika s
audio CD-om u četvrtom razredu gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola - 9. i 12. godina
učenja
Irena Horvatić-Čajko, radna bilježnica
Irena Lasić
62,00 ŠK
4. razred srednje škole
Jasminka Pernjek,
Marija LützeMiculinić
95,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
udžbenik
FRANCUSKI JEZIK - DRUGI STRANI JEZIK
3590 LE NOUVEAU TAXI! 2 : radna bilježnica francuskog
Nathalie
radna bilježnica
jezika za 2. razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 3. i Hirschsprung, Laure
4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, Hutchings
2. strani jezik
72,00 ALGORITAM
4. razred srednje škole
4008 LE NOUVEAU TAXI! 2 : udžbenik francuskog jezika za 2. Annie Berthet,
razred jezične gimnazije, 2. strani jezik; 3. i 4. razred
Veronique Kizirian,
gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani Robert Menand
jezik
udžbenik s DVDROM-om
121,00 ALGORITAM
4. razred srednje škole
MATEMATIKA - ZA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKU GIMNAZIJU
4756 MATEMATIKA 4 - 1. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za Branimir Dakić,
4. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Neven Elezović
udžbenik sa
zbirkom zadataka
98,00 ELEMENT
Novo 4. razred srednje škole
4757 MATEMATIKA 4 - 2. DIO : udžbenik i zbirka zadataka za Branimir Dakić,
4. razred prirodoslovno-matematičke gimnazije
Neven Elezović
udžbenik sa
zbirkom zadataka
96,00 ELEMENT
Novo 4. razred srednje škole
zbirka zadataka
81,00 ŠK
4. razred srednje škole
udžbenik
105,00 ŠK
4. razred srednje škole
4. razred srednje škole
FIZIKA - ČETVEROGODIŠNJI GIMNAZIJSKI PROGRAM
2254 FIZIKA 4 : zbirka riješenih zadataka iz fizike za 4. razred Vladimir Paar,
gimnazije
Vladimir Šips
1083 FIZIKA 4 : udžbenik za 4. razred gimnazije
Vladimir Paar
FILOZOFIJA
2252 FILOZOFIJA : udžbenik filozofije za 4. razred gimnazije
Tomislav Reškovac
udžbenik
101,00 PROFIL
5488 FILOZOFIJA - UVOD I POVIJEST : udžbenik filozofije u
četvrtom razredu općih, jezičnih i klasičnih gimnazija
Boris Kalin
udžbenik
101,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
Đuro Benić, Nataša
Vulić
udžbenik
92,00 ŠK
Novo 4. razred srednje škole
Tomislav Reškovac
udžbenik
89,00 PROFIL
Novo 4. razred srednje škole
Leo Budin, Predrag
Brođanac, Zlatka
Markučič, Smiljana
Perić
udžbenik
124,00 ELEMENT
Novo 4. razred srednje škole
POLITIKA I GOSPODARSTVO
5553 POLITIKA I GOSPODARSTVO : udžbenik u četvrtom
razredu gimnazije
ETIKA
4357 FILOZOFIJA MORALA : udžbenik etike za četvrti razred
srednjih škola
INFORMATIKA
4749 NAPREDNO RJEŠAVANJE PROBLEMA
PROGRAMIRANJEM U PYTHONU : udžbenik za
prirodoslovno-matematičke gimnazije
VJERONAUK
2889 SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za Ana Thea Filipović,
4. razred srednjih škola
autorski tim
udžbenik
47,00 KS
4. razred srednje škole
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
320 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content