close

Enter

Log in using OpenID

Bubrezi i acidobazna ravnoteža - Hrvatsko društvo za humanu

embedDownload
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - MEDICINSKI FAKULTET
Katedra za pedijatriju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko
društvo za humanu genetiku i Hrvatsko pedijatrijsko društvo
organiziraju
sastanak Sekcije za bolesti metabolizma Hrvatskog pedijatrijskog društva i
poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja
I. kategorije
«Nasljedne metaboličke bolesti 2012»
Glavna tema:
Bubrezi i acidobazna ravnoteža
Voditelj tečaja
Prof. dr. sc. Ivo Barić
Zagreb, 19. studenog 2012. godine
Mjesto održavanja: Hrvatski liječnički zbor, Šubićeva 9, Zagreb
POPIS PREDAVAČA:
Prof. dr. sc. Ivo Barić, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Prof. dr. sc. Danica Batinić, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Mario Ćuk, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Prim. mr. sc. Jasenka Ille, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Prof. dr. sc. Sunčana Kukolja Taradi
Katedra za fiziologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Danko Milošević, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Lidija Paležac, dr. med., znanstveni novak
Katedra pedijatriju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Silvija Pušeljić, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Osijek
Prim. dr. sc. Darko Richter, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Prof. dr. sc. Jelena Roganović, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Rijeka
Doc. dr. sc. Dunja Rogić, dr. med., specijalist medicinske biokemije
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, Klinički bolnički centar Zagreb
Prim. dr. sc. Jasna Slaviček, dr. med., specijalist pedijatar
Klinika za pedijatriju, Klinički bolnički centar Zagreb
Marija Spajić, dr. med., specijalist pedijatar
Odjel za pedijatriju, Opća bolnica Karlovac
Poštovane kolegice i kolege,
za ovogodišnji stručni sastanak i tečaj odabrani su kao glavna tema
metaboličke bolesti koje remete rad bubrega i/ili acidobaznu ravnotežu.
Svrha ovogodišnjeg tečaja je prvenstveno upoznati zainteresirane kolege s
nasljednim metaboličkim bolestima koje se na taj način očituju, ali i s drugim
novostima iz područja nasljednih metaboličkih bolesti općenito. Uz
predavanja uključeni su brojni prikazi bolesnika sa željom da se kroz
nesputanu diskusiju izmjeni što više informacija o konkretnim temama.
Predavači i nastavnici se mogu podijeliti u dvije skupine- stručnjake koji se
godinama bave kliničkim problemima koji će biti obrađeni na skupu i
liječnike koji rade u Referentnom centru za nasljedne metaboličke bolesti
djece odnosno s njim usko surađuju i mogu polaznicima tečaja prenijeti
specifična znanja vezana za nasljedne metaboličke bolesti koje će biti
obrađene na skupu kao i sve značajnije novosti iz područja nasljednih
metaboličkih bolesti općenito. Sudjelovat će i mlađi kolege koji su detaljno
proučili bolesnike o kojima će biti riječ. To bi omogućilo polaznicima da
povratkom u svoje matične ustanove nakon završetka tečaja i izvan područja
koje neposredno gravitira Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu bolje
zbrinjavaju bolesnike o kakvima će biti riječ na tečaju. S obzirom da se te
bolesti mogu očitovati u bilo kojoj životnoj dobi i vrlo različitim simptomima
tečaj ne bi trebao biti koristan samo za pedijatre već i za interniste, nefrologe,
liječnike opće i obiteljske medicine, biokemičare i kolege drugih stručnih
usmjerenja. Interaktivnosti, koja je jedan od ciljeva skupa, i živosti programa
vjerujemo da će pridonijeti nagradni kviz i dodjela priznanja za dijagnozu
godine.
U okviru tečaja održat će se ujedno i godišnji sastanak Sekcije za
metaboličke bolesti Hrvatskog pedijatrijskog društva, uspješno osnovane u
vrijeme Tečaja 2005. Zato svi koji žele mogu još uvijek prijaviti i kratko
predavanje iz područja nasljednih metaboličkih bolesti. Prihvaćena
predavanja održat će se u za njih predviđenom popodnevnom terminu.
Sažetak priopćenja treba napisati tako da ne bude dulji od 300 riječi u
programu Word, slovima veličine 12 i oblika Times New Roman i poslati ga
u digitalnom obliku najkasnije do 1. studenog tajnici tečaja kako bi mogao
biti tiskan u zborniku predavanja.
PRIJAVA SUDJELOVANJA
Prijave za sudjelovanje u tečaju molimo pošaljite na adresu:
Prof. dr.sc. Ivo Barić/Lidija Paležac, dr. med.
Klinika za pedijatriju
Klinički bolnički centar Zagreb
Kišpatićeva 12
10000 Zagreb
Za detaljnije informacije molimo obratite se voditelju tečaja: Prof.dr.sc. Ivo
Barić, [email protected] , tel.: 01/2368-121 ili 01/2368-318; fax: 01/2376-023
ili tajnici tečaja: Lidija Paležac, dr. med., tel.: 01/2367-740; fax: 01/2376-023,
[email protected]
Radi što bolje organizacije tečaja bili bismo Vam zahvalni da svoje prijave
pošaljete što prije.
KOTIZACIJA
Kotizacija tečaja iznosi 600,00 kn (za specijalizante, stažiste, znanstvene
novake i članove Sekcije za metaboličke bolesti djece 400 kn), a uplaćuje se na
žiro račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2340009-1110024619
s pozivom na broj 2105 i naznakom „tečaj: Nasljedne metaboličke bolesti
2012” ili neposredno prije početka tečaja.
Kotizacijom se plaća
prisustvovanje cjelokupnom programu, bodovanje i ispit na kraju tečaja,
tiskani zbornik svih predavanja, ručak i okrjepu u stankama između
predavanja. Za studente i umirovljenike je prisustvovanje stručnom
programu besplatno.
Polaznike koji kotizaciju uplate na žiro račun molimo da prilože
uplatnicu ili presliku tijekom registracije polaznika.
Tečaj se boduje po pravilniku Medicinskog fakulteta i Hrvatske liječničke
komore kao tečaj prve kategorije.
PROGRAM TEČAJA I SASTANKA
8.00
8.30
8.45
9.15
9.45
10.15
Prijava sudionika
Otvaranje tečaja
Sunčana Kukolja Taradi: Što bi liječnik morao znati o regulaciji acidobazne
ravnoteže?
Darko Richter: Kako pravilno interpretirati nalaz acidobazne ravnoteže
Jasenka Ille: Novosti u liječenju dijabetičke ketoacidoze
Ivo Barić: Ketoacidoza drugih uzroka
10.30
Odmor
11.00
11.25
11.50
12.15
12.45
13.00
Ivo Barić: Organske acidurije – dijagnostički i terapijski izazov
Jasna Slaviček: Bubrežna insuficijencija – kako održati metaboličku ravnotežu?
Danica Batinić: Tubularne acidoze
Danko Milošević: Bubrežni kamenci u djece – kada se radi o metaboličkoj
bolesti?
Marija Spajić: Cistinurija – kako spriječiti posljedice kasnog prepoznavanja
Usklađena rasprava
13.30
Odmor za ručak
14.30
14.45
15.15
15.40
Jasna Slaviček: Cistinoza – važnost ranog prepoznavanja
Mario Ćuk: Metabolička alkaloza
Silvija Pušeljić: Hiperuricemija – gdje zapravo počinju rizici?
Dunja Rogić: Laboratorijske pretrage uz krevet bolesnog djeteta – prednosti i
dosezi
16.10
Odmor
16.30 Dodjela priznanja „Dijagnoza godine“
16.45 Jelena Roganović: Fabryjeva bolest – kako je otkriti na vrijeme?
17.10 Ivo Barić: Laktacidoza
17.40 Prikazi bolesnika – Prilozi sudionika
18.10 Lidija Paležac: Prikaz bolesnika- nagradni kviz
18.30 Usklađena rasprava
19.00 Test znanja
Zatvaranje
Prijava
sudjelovanja u tečaju trajnog usavršavanja
„Nasljedne metaboličke bolesti 2012“
(Glavna tema: Bubrezi i acidobazna ravnoteža)
Ime i prezime____________________________________
Kućna adresa ____________________________________
___________________________________________________
______________________________________
Ustanova (naziv i adresa) _________________________
___________________________________________________
_____________________________________________
Telefon________________________________________
Telefaks________________________________________
E-adresa________________________________________
Specijalist- specijalizant (zaokružiti) iz ____________
_______________________________________________
Član Sekcije za bolesti metabolizma HPDa: Da Ne
Opaska____________________________________________
_____________________________________________
U____________________, dana_____________________
Potpis__________________________________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
484 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content