close

Enter

Log in using OpenID

brošure - Hrvatsko društvo za akupunkturu

embedDownload
 www.akupunktura.hr TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI www.akupunktura.hr MEDICINSKA AKUPUNKTURA Akupunktura nije nikakva mistična, spiritualna metoda liječenja, naime ona poštuje suvremene neuroanatomske te fiziološke postavke i sastavni je dio medicine temeljene na dokazima. Medicinska akupunktura je akupunktura koja se primjenjuje zajedno sa „zapadnom medicinom“ gotovo u svim najrazvijenijim zemljama svijeta, a poštuje neuroanatomske i fiziološke postavke suvremene medicinske znanosti. Primjenjuju je samo liječnici, za različita medicinska stanja, od ranih premorbidnih manifestacija bolesti, do kroničnih lezija organa i koštano-­‐
mišićnog sustava. Različite utjecajne zdravstvene organizacije u svijetu, poput “World Health Organization” i “National Institutes of Health”, objavile su indikacije za akupunkturu temeljene na brojnim znanstvenim publikacijama. Navedene indikacije treba promatrati u svjetlu medicinskog znanja koje je tada bilo dostupno, jer se novo znanje neprestano akumulira kroz nova znanstvena istraživanja. Indikacije za akupunkturu su u prvom redu akutne i kronične bolesti mišićno-­‐koštanog sustava, a dokazano djelovanje akupunktura ima i kod nuspojava kemoterapije, postoperativnih bolova, mučnina i povraćanja u trudnoći. Uz bolesti mišićno-­‐koštanog sustava, medicinska se akupunktura danas s uspjehom koristi kod bolesti različitih organskih sustava: ·∙ respiratorne: alergijski rinitisi, sinusitisi, bronhitisi ·∙ gastrointestinalne: gastritis, iritabilni kolon, hemoroidi, abdominalne kolike ·∙ ginekološke: dismenoreja, sterilnost ·∙ genitourinarne: iritabilni mokraćni mjehur, upale prostate, muška neplodnost, neki oblici impotencije ·∙ neurološke: liječene boli, neuralgije, migrena, facijalne pareze ili spazma Akupunktura nije nikakva čarobna, a još manje svemoguća terapija. Kao i svaka druga terapija postiže dobre rezultate samo u slučajevima gdje je na temelju dobrog dijagnostičkog postupka postavljena puna indikacija za njezinu primjenu i to ne samo na temelju tradicionalne kineske medicine, već i po principima suvremene medicinske znanosti. Primjenjuje se sama ili, što je češće, u kombinaciji s drugim terapijama. TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI www.akupunktura.hr TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE HRVATSKO DRUŠTVO ZA AKUPUNKTURU U Hrvatskoj se od 2006. godine u okviru aktivnosti Hrvatskoga društva za akupunkturu, Hrvatskog liječničkog zbora, održavaju tečajevi i trajna edukacija medicinske akupunkture po principima i prijedlozima Europske unije. To podrazumijeva oko 200 sati teorijske i praktične nastave kao preduvjet za dobivanje dozvole za samostalni rad. Posebno smo ponosni na činjenicu da je naš program prepoznat kao kvalitetan te prihvaćen kao jedan od mogućih modela edukacije od strane ICMART-­‐a, najveće svjetske organizacije liječnika koji se bave medicinskom akupunkturom, koji ga je uvrstio u Leksikon edukacijskih programa. SADRŽAJ TEČAJA Plan i program tečaja osmišljeni su tako da povezuju klasičnu kinesku teoriju i suvremenu medicinu. Tečaj se održava u mjesečnim ciklusima (ukupno 10 ciklusa raspoređenih kroz 10 mjeseci) koji se uglavnom održavaju drugi ili treći vikend u mjesecu (subota i nedjelja, od 9h do 18h). Uz većinom teorijske cikluse, dio tečaja je i praktična vikend radionica u Daruvarskim Toplicama koju organiziramo kao gratis ciklus na kraju tečaja za sve polaznike. Tečaj je tematski podijeljen u dvije cjeline, a naglasak uvodnog dijela jest upoznavanje s lokacijom te praktično pronalaženje akupunkturnih točaka, upoznavanje s tijekom akupunkturnih kanala i s klasičnom kineskom teorijom: ·∙
·∙
·∙
·∙
uvod u tradicionalnu kinesku medicinu i medicinsku akupunkturu akupunkturne točke i kanali fiziologija i patofiziologija ZangFu organa dijagnostika u tradicionalnoj kineskoj medicini Drugi dio tečaja je posvećen kliničkoj medicini, odnosno praktičnim aspektima akupunkture te određenim specifičnim područjima: ·∙
·∙
·∙
·∙
·∙
·∙
·∙
akupunktura u neurologiji/anesteziologiji (s naglaskom na liječenje boli) akupunktura u fizikalnoj medicini, rehabilitaciji i sportskoj medicini akupunktura u ginekologiji i porodništvu akupunktura u psihijatriji akupunktura u internoj medicini akupunktura u dermatologiji mikrosistemi u akupunkturi (akupunktura uške, skalp akupunktura) TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI www.akupunktura.hr PRAKTIČNA RADIONICA – DARUVARSKE TOPLICE „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ izvrsno pokriva sve važne aspekte teorije, uključujući tradicionalnu kinesku medicinu i znanstvenu medicinsku akupunkturu temeljenu na modernoj anatomiji i fiziologiji. Međutim, akupunktura je prvenstveno manualna vještina i da biste teorijske koncepte stavili u praktičan kontekst, potreban je rad s pacijentima. Zajednički interes i suradnja na ovome polju ostvarena je sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice. Daruvarske toplice su tradicionalno kupališno lječilište, nenametljivo uklopljeno u prirodu na samim izvorima ljekovite termalne vode, okruženo velikim i lijepo uređenim parkom spomeničke arhitekture i hortikulturne vrijednosti. Nastale su na ostacima rimskog naselja Aquae Balissae i kao akupunktura objedinjuju tradiciju i moderne spoznaje o liječenju. Radionica je organizirana na način da se kroz dva dana (subota i nedjelja) izmjenjuju kratka predavanja te praktičan rad s pacijentima u malim grupama koje imaju vlastitog voditelja/moderatora. Večernji sati rezervirani su za odmor, druženje i diskusiju kao idealan završetak intenzivnog radnog dana. U sklopu radionice organiziramo i završni ispit „Tečaja iz osnova medicinske akupunkture“, koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela, a na samom kraju sljedi dodjela Diploma. Praktična nastava u Daruvarskim toplicama uistinu se pokazala korisnom te se otvara mogućnost organizacije naprednih tečajeva na ovome principu, gdje bi naglasak bio stavljen na razumijevanje logike akupunkturnih točaka i praksu i rad s pacijentima, kako bi se produbilo kanala te njihove povezanosti s unutrašnjim organima. TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI www.akupunktura.hr TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE PREDAVAČI NA TEČAJU Bogatstvo ovog tečaja ne ogleda se samo u kvalitetnom planu i programu, već i u raznolikosti predavača. Naime, predavači dolaze iz različitih grana medicine, različitih škola akupunkture, a krasi ih i dugogodišnje iskustvo u bavljenju akupunkturom. Neki od predavača također su istaknuti članovi hrvatske znanstvene zajednice, a posebno treba istaknuti da u krugu predavača imamo i akademkinju. POPIS PREDAVAČA mr.sc. Krunoslav Reljanović, dr.med. akademkinja Vida Demarin, dr.med. specijalist obiteljske medicine specijalist neurologije mr.sc. Rajko Savić, dr.med. prof.dr.sc. Vanja Bašić-­‐Kes, dr.med. specijalist neuropsihijatrije specijalist neurologije dr.sc. Mirna Vuković-­‐Bobić, dr.med. prof.dr.sc. Dubravko Habek, dr.med. specijalist ginekologije i porodništva specijalist ginekologije i porodništva Mirka Jakšić, dr.med. mr.sc. Maja Šafar, dr.med. specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije Dalibor Veber, dr.med. Dragica Franić-­‐Kasunić, dr.med. specijalist medicine rada i sporta specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ines Bolješić, dr.med. Mario Franolić, dr.med. specijalist obiteljske medicine specijalist urgentne, hiperbarične i podvodne medicine Maja Mustač, dr.med. specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
CILJEVI TEČAJA Po završetku tečaja, polaznik bi trebao biti sposoban: ·∙ spoznati najnovije dokaze u literaturi te ih znati primijeniti u svakodnevnoj praksi ·∙ pristupiti pacijentu i liječiti ga prema principima klasične kineske teorije ·∙ pristupiti pacijentu i liječiti ga prema principima medicinske akupunkture (neuroanatomski pristup) ·∙ integrirati spomenuta dva pristupa pacijentu ·∙ suvereno liječiti različite vrste boli ·∙ liječiti različite disfunkcije organizma (mučnina, povraćanje, proljev, dismenoreja, alergije i slično) ·∙ koristiti akupunkturu uške kao nadopunu tjelesnoj akupunkturi TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI www.akupunktura.hr PRAKTIČNE INFORMACIJE I NAPOMENE REGISTRACIJA Predprijava na „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ obavlja se putem naše internet stranice (http://akupunktura.hr/drustvo/edukacija/) ili putem emaila: [email protected] Nakon predprijave dobiti ćete putem emaila detaljnije informacije o tečaju. FINANCIJE UKUPNA CIJENA TEČAJA: 15.000,00 kuna • kotizacija za „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ se plaća u dva dijela • prvi dio kotizacije, koji se određuje prema troškovima tečaja i broju polaznika, se uplaćuje agenciji Ban Tours d.o.o. i mora se platiti u cijelosti prije početka Tečaja • drugi dio kotizacije uplaćuje se Hrvatskom liječničkom zboru i može se platiti odjednom ili u ratama (minimalan iznos uplate je 1.500,00 kn, a plaćanje se obavlja prema dogovorenoj dinamici, ali do završetka Tečaja) • u cijenu tečaja je uključen PDV (25%) • moguće je izdavanje R1 računa za uplaćenu kotizaciju • kotizacija se mora uplaćivati direktno na račun agencije/HLZ-­‐a, a sve troškove bankovne transakcije snosi uplatitelj! • detalje potrebne za plaćanje kotizacije dobiti ćete e-­‐mailom nakon registracije na „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ OSTALO •
•
•
•
•
•
tečaj je namijenjen samo DOKTORIMA MEDICINE/DOKTORIMA DENTALNE MEDICINE! na tečaj primamo strane državljane, no službeni jezik tečaja je hrvatski mjesto održavanja tečaja je Zagreb (teorijski dio) i Daruvar (praktični dio) u sklopu tečaja polaznici imaju organiziran zajednički ručak tečaj se boduje od strane Hrvatske liječničke komore (HLK) za preporuke o literaturi, molimo Vas da posjetite našu Internet stranicu KONTINUIRANA EDUKACIJA Hrvatsko društvo za akupunkturu osigurava svojim članovima trajno usavršavanje kroz stručne sastanke i predavanja koji se održavaju nekoliko puta godišnje. Teme predavanja, kao i predavače, odabire Upravni odbor na prijedlog članova Društva, tako da se i Vi na ovaj način možete uključiti u budući rad Hrvatskog društva za akupunkturu. Kako bismo osigurali napredniju edukaciju za liječnike koji su završili „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“, planiramo učestalije održavanje naprednih tečajeva akupunkture u Daruvarskim toplicama. TEHNIČKO-­‐LOGISTIČKA PODRŠKA U ORGANIZACIJI za sva pitanja i nejasnoće, molimo Vas da kontaktirate Dr. Dalibora Vebera, na broj mobitela: 091/4748493 ili putem e-­‐maila: [email protected] 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
6 356 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content