Τα 7 Σε Μεγαλύτερο Κίνδυνο Μνη εία και πολιτιστικά

Τα 7 Σε Μεγαλύτερο Κίνδυνο Μνημεία
και πολιτιστικά τοπία της Ευρώπη
Αθήνα 12 Ιουνίου 2013 - Το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο στην πόλη Δυρράχιο της Αλβανίας, η νεκρή ζώνη στο
ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας στην Κύπρο, οι Οχυρώσεις του Βωμπάν του 17ου αιώνα στην πόλη
Μπριανσόν στη Γαλλία, το αναγεννησιακό μοναστήρι του Σαν Μπενεντέττο Πο στην Ιταλία, το μοναστήρι του
ου
15 αιώνα στην πόλη Σετούμπαλ της Πορτογαλίας, το περιβάλλον του ιστορικού ορυχείου της περιοχής
Ρόζια Μοντάνα στη Ρουμανία και η Αρμένικη εκκλησία του αγίου Γεωργίου στο Μαρντίν της Τουρκίας,
έχουν επιλεγεί σαν τα 7 πλέον απειλούμενα πολιτιστικά τοπία στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση έγινε σήμερα από
την Europa Nostra, την κορυφαία Ευρωπαϊκή οργάνωση για την πολιτιστική κληρονομιά, σε συνεργασία με
το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, την
παραμονή του συνεδρίου για τους εορτασμούς των 50 χρόνων από την ίδρυση της. Αυτοί οι θησαυροί της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης βρίσκονται σε κίνδυνο, μερικοί λόγω της έλλειψης
πόρων ή τεχνογνωσίας, άλλοι λόγω ανεπαρκούς πολεοδομικού σχεδιασμού, εγκατάλειψη, φυσική
καταστροφή ή ακόμη και πολιτικές συγκρούσεις. Επομένως απαιτείται άμεση δράση διάσωσης.
“Αυτά τα μνημεία και πολιτιστικοί χώροι επιλέγηκαν όχι μόνο επειδή λένε μια συναρπαστική ιστορία για το
κοινό παρελθόν μας, που καλλιεργεί την αίσθηση του ανήκειν σε μια Ευρωπαϊκή οικογένεια, αλλά και επειδή
είναι εξαιρετικά πολύτιμα για τις τοπικές κοινότητες που έχουν αφιερωθεί στην προσπάθεια διάσωσης τους.
Η διατήρηση αυτών των περιοχών θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για την οικονομική
και κοινωνική αναζωογόνηση των πόλεων ή των περιοχών στις οποίες βρίσκονται. Αυτός είναι ο λόγος που
η Europa Nostra καλεί πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς εταίρους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και
διεθνές επίπεδο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να διασφαλίσουν ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον των
επιλεγμένων χώρων,” δήλωσε ο Plácido Domingo, Πρόεδρος της Europa Nostra.
“Οι επενδύσεις στον τομέα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς συμβάλλει στην αειφορία με τελικό
στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η στήριξη της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς επιφέρει
θετικές επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονομία και ως εκ τούτου εμπίπτει στην αποστολή της
Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων (ΕΤΕπ).Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων μαζί
με την Europa Nostra και άλλους συνεργαζόμενους εταίρους θα αναλάβουν τις απαραίτητες προσπάθειες για
να αξιολογήσουν τις επιλεγμένες περιοχές και να συμβάλουν στην ετοιμασία ρεαλιστικών σχεδίων δράσης σε
στενή συνεργασία με τις εθνικές και τοπικές δημόσιες και ιδιωτικές οντότητες,” πρόσθεσε ο Rémy Jacob,
Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων (ΕΤΕπ) και κοσμήτορας του Ινστιτούτου της
(ΕΤΕπ).
Η Europa Nostra και το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδρυτικοί εταίροι του
προγράμματος ‘Τα 7 υπό μεγαλύτερη απειλή στην Ευρώπη’, θα αναλάβουν αποστολές διάσωσης στους
χώρους που θα επιλεγούν μετά το καλοκαίρι. Πιο συγκεκριμένα ,εμπειρογνώμονες που θα διοριστούν από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης
(CEB) που είναι ένας από τους συνεργαζόμενους εταίρους, θα παρέχουν ανάλυση και συμβουλευτικές
υπηρεσίες για το πως θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση ,για παράδειγμα αντλώντας χρήματα από
Ευρωπαϊκά Κονδύλια ή σε κάποιες κατάλληλες περιπτώσεις δάνεια. Τα αρχικά προγράμματα διάσωσης θα
παρουσιαστούν στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την Πολιτιστική Κληρονομιά , που θα οργανωθεί από την
Europa Nostra στις Βρυξέλλες στις 5 Δεκεμβρίου 2013.
“Εδώ και 50 χρόνια, η Europa Nostra, συμβάλλει ενεργά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που
βρίσκεται σε κίνδυνο σε όλη τη Ευρώπη, από τον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών στην Ελλάδα στις αρχές
του 1980, μέχρι τη διάσωση της ιστορικής πόλης L’Aquila της Ιταλίας στη δεκαετία του 2010. Είμαστε
υπερήφανοι γιατί φέτος για πρώτη φορά έχουμε ξεκινήσει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα διάσωσης σε
συνεργασία με σημαντικού κύρους χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ).Αυτή η συμφωνία για κοινές δράσεις, αποδεικνύει την αναγνώριση που έχουμε από τα θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής ένωσης, πως η Europa Nostra έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρώπης ,όπως ορίζεται στη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Άρθρο 3.3). Αναμένουμε πως το
πρόγραμμα, ‘Τα 7 σε Μεγαλύτερο Κίνδυνο Μνημεία και πολιτιστικά τοπία στην Ευρώπη’, θα ενθαρρύνει και
άλλους φορείς να υποστηρίξουν τις προσπάθειες μας για τη διάσωση και προβολή της μοναδικής
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης,” Δήλωσε ο Denis de Kergorlay, Εκτελεστικός Πρόεδρος της
Europa Nostra.
Το πρόγραμμα ‘Τα 7 υπό Μεγαλύτερη Απειλή’ προκηρύχθηκε τoν περασμένο Ιανουάριο και εμπνέεται από
ένα επιτυχημένο πρόγραμμα του Εθνικού Καταπιστεύματος των ΗΠΑ για την αποκατάσταση ιστορικών
κτηρίων. Στην διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών και δημόσιοι
φορείς από 21 Ευρωπαϊκές χώρες υπέβαλαν 40 υποψηφιότητες. Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη
από διεθνείς εμπειρογνώμονες προέκρινε από τις παραπάνω υποψηφιότητες τα 14 πιο διακεκριμένα
μνημεία. Από αυτά τα 14 μνημεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Europa Nostra επέλεξε 7 για τον τελικό
κατάλογο των ‘7 υπό Μεγαλύτερη Απειλή’.
Τα 7 σε μεγαλύτερο κίνδυνο μνημεία
και πολιτιστικά τοπία της Ευρώπης
Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο στο Δυρράχιο της ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ου
Το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του 2 αιώνα π.χ παρέμενε άγνωστο για το κοινό μέχρι το 1960. Βρίσκεται στο
κέντρο της πόλης , γνωστής στην αρχαιότητα σαν Επίδαμνος ή Δυρράχιο. Με χωρητικότητα 15.000-20.000
θεατές, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο για την Αλβανία
αλλά και για ολόκληρη την περιοχή των Βαλκανίων.
Λόγω της καθυστερημένης ανακάλυψης του, το μνημείο υπέστη ζημιές από τη χαοτική πολεοδομική
ανάπτυξη που επηρέασε την δομή του η οποία συνεχίζει να υφίσταται συνεχή φθορά. Αποτελεί μεγάλη
πρόκληση η εξασφάλιση μιας επιτυχούς ένταξης του στον αστικό ιστό του Δυρραχίου . Αυτός ο θησαυρός
της κληρονομιάς μας απειλείται λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων, λόγω των φυσικών καταστροφών
και της εγκαταλείψεις. Τα βήματα που πρέπει να αναληφθούν επειγόντως είναι η ενθάρρυνση σε τρέχοντα
ερευνητικά προγράμματα και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την εξαιρετική αξία που έχει αυτό το
μνημείο. Η μετέπειτα συνολική συντήρηση του δεν θα τοποθετήσει μόνο την αρχαία πόλη του Δυρραχίου
στο χάρτη των ιστορικών τοπίων της Ευρώπης αλλά επίσης θα δώσει ώθηση στην κοινωνική και οικονομική
αναζωογόνηση στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλβανίας.
Η νεκρή ζώνη στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας Κύπρου
Η νεκρή ζώνη που διχοτομεί το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας διασπά τη συνοχή της πόλης για περίπου 40
χρόνια. Δεκαετίες εγκατάλειψης έχουν υπονομεύσει την αξιόλογη αρχιτεκτονική αξία των κτιρίων, που
περιλαμβάνει μεσαιωνικά , νεοκλασικά και παραδοσιακά κτίσματα. Επιπλέον είχε καταστροφικές συνέπειες
στην ποιότητα του περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης ολόκληρου του κέντρου της πόλης. Η
περιοχή που καλύπτεται τώρα από τη νεκρή ζώνη , υπήρξε στο παρελθόν, για αιώνες ολόκληρους, το
επίκεντρο της βιοτεχνικής δραστηριότητας και του εμπορίου. Εκεί που κτυπούσε παλαιότερα η ψυχή του
ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, εκτείνεται σήμερα ένας άψυχος διάδρομος μήκους 1.5 χιλιόμετρου.
Εδώ και 35 χρόνια η Έλληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή κοινότητα της Λευκωσίας συνεργάζονται μεταξύ
τους με την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών για την υλοποίηση ενός Ενιαίου Σχεδίου για την
αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης και την ετοιμασία ενός προγράμματος αναβίωσης της περιοχής της
νεκρής ζώνης. Σήμερα χρειάζεται διεθνής βοήθεια για να αρχίσει η εφαρμογή της αναβίωσης με τη
διατήρηση των ιστορικών κτηρίων της νεκρής ζώνης.
Το Ενιαίο Ρυθμιστικό Σχέδιο αποτελεί λαμπρό παράδειγμα της δυνατότητας της πολιτιστικής κληρονομιάς να
δρα σαν καταλύτης για την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Η μελέτη για την αποτύπωση και καταγραφή της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της νεκρής ζώνης έλαβε το 2011 το βραβείο Grand Prix στον τομέα της έρευνας,
στα πλαίσια των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτιστική κληρονομιά. / Πρόγραμμα Europa
Nostra Awards.
Οχυρώσεις του Βωμπάν του 17 ου αιώνα στην πόλη Μπριανσόν στη Γαλλία
H Μπριανσόν βρίσκεται στο σταυροδρόμι πέντε κοιλάδων των Άλπεων στα σύνορα με την Ιταλία και
ο
αποτελεί μια από τις πλέον εντυπωσιακά οχυρωμένες πόλεις της Γαλλίας. Στο 17 αιώνα, ο Sebastien Le
Prestre de Vauban, διάσημος στρατιωτικός μηχανικός του βασιλιά Louis XIV, ήταν επιφορτισμένος με το
δύσκολο έργο να σχεδιάσει τις στρατιωτικές οχυρώσεις στο βουνό. Αυτό το αμυντικό συγκρότημα
αποτελείται από αστικά τείχη, έκτασης πέραν των τριών χιλιομέτρων , τρία φρούρια, τα (Randouillet,
Dauphin, Trois Tetes), στην αριστερή όχθη του ποταμού τα οποία συνδέονται με την πόλη με τη διαδρομή Υ
και τη γέφυρα Asfeld, και ένα τέταρτο φρούριο το Salettes που βρίσκεται στην δεξιά όχθη του ποταμού.
Αυτό το αριστουργηματικό ορεινό οχυρό, θεωρείται σαν ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, και το 2008
αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως μέρος του δικτύου των 12 οχυρωμένων συνόλων που σχεδιάστηκαν
από το Βωμπάν στη Γαλλία. Αυτό το μνημείο απειλείται σήμερα σοβαρά από αποσάθρωση που έχουν
υποστεί τα βραχώδη θεμέλια του ,από παγετούς και γενικά από την έλλειψη συντήρησης.
Το Δημαρχείο της Μπριανσόν έχει αναπτύξει μια φιλόδοξη στρατηγική για τη συντήρηση και. προβολή της
πολιτιστικής της κληρονομιάς , επικαλούμενη μεταξύ άλλων και τη βοήθεια των τοπικών οργανώσεων.
Ωστόσο, αυτό το σχέδιο οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης το οποίο βασίζεται στην αποκατάσταση
των οχυρώσεων Βωμπάν, μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με την Εθνική ,Ευρωπαϊκή και Διεθνή υποστήριξη και
τεχνογνωσία.
Η αναγεννησιακή μονή του San Benedetto Po στην Ιταλία
Η μικρή πόλη του San Benedetto Po οφείλει την ιστορική, θρησκευτική και καλλιτεχνική φήμη της στο
ομώνυμο αβαείο που βρίσκεται εκεί και χρονολογείται από τον 11ο αιώνα.
ο
Οι κυρίως οικοδομές σχεδιάστηκαν το 16 αιώνα από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Giulio Romano ο οποίος ήταν
επίσης ο δημιουργός του Palazzo Te στην πόλη Μάντοβα, και είναι γνωστός σαν ο μοναδικός καλλιτέχνης
της αναγέννησης που αναφέρεται στη δουλειά του Σαίξπηρ.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας , μια εκτεταμένη και δαπανηρή συντήρηση, αποκατάστησε αυτό
το αριστούργημα στο παλιό του μεγαλείο. Το έργο είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ,όταν οι σεισμοί που συνέβησαν
ης
ης
μεταξύ της 20 -29 Μαίου του 2012 προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο Αβαείο και πήραν πίσω την όλη
διαδικασία της συντήρησης του. Από τότε, μεγάλα τμήματα του συγκροτήματος έχουν καταστεί
απροσπέλαστα στο κοινό λόγω των κινδύνων από τη πτώση των ερειπίων ή της κατάρρευσης.
Η αποκατάσταση της μονής του San Benedetto Po, είναι μια τεράστια πρόκληση ,τόσο από οικονομικής όσο
και τεχνικής άποψης και χρειάζεται ευρεία συνεργασία και κινητοποίηση.
ου
Το μοναστήρι του 15 αιώνα στην πόλη Σετούμπαλ της Πορτογαλίας,
Η μονή του Ιησού στην πόλη Σετούμπαλ , το κτήριο του οποίου ολοκληρώθηκε το 1494, είναι ένα από τα
πρώτα δείγματα του ύστερου γοτθικού στυλ της Πορτογαλίας που είναι γνωστό ως το στυλ Manueline. Αυτό
το στυλ ενσωματώνει και συνδυάζει έντεχνα στοιχεία της θάλασσας και παραστάσεις φερμένες από τα
ταξίδια πρωτοπόρων Πορτογάλων εξερευνητών. Παγκόσμια γνωστά –και πολύ πιο καλοδιατηρημένα παραδείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής είναι το μοναστήρι του Ιερώνυμου και ο πύργος Μπελέμ στη
Λισσαβόνα.
Το μοναστήρι, αναγνωρισμένο ως μια απτή μαρτυρία της κοινής Ευρωπαϊκής ιστορίας, χρησίμευσε σαν
σκηνικό για την επικύρωση της υπογραφής της συνθήκης της Tordesillas το 1494 μεταξύ της Ισπανίας και
Πορτογαλίας, η οποία άνοιξε το δρόμο για το ανοιγμα της Ευρώπης τόσο προς την Αμερική όσο και την Άπω
Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 2011να απονείμει σε αυτό το εξαιρετικό μνημείο το
«Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
Αυτό το στολίδι της κοινής μας κληρονομιάς έχει ουσιαστικά κλείσει για το κοινό για περισσότερο από 20
χρόνια και βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποσύνθεσης και γιαυτό γίνεται έκκληση για Ευρωπαϊκή
τεχνογνωσία και οικονομική υποστήριξη. Η πλήρης αποκατάσταση αυτού του συγκροτήματος θα μπορούσε
επίσης να λειτουργήσει ως καταλύτης για την κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου
της πόλης Σετούμπαλ.
Το ιστορικό τοπίο του ορυχείου της Ρόζια Μοντάνα στη Ρουμανία
Το τοπίο της Ρόζια Μοντάνα έχει αριστοτεχνικά δημιουργηθεί από εξορυκτικές δραστηριότητες για
περισσότερο από τρεις χιλιετηρίδες. Η υπόγεια κληρονομιά αποτελείται από ένα τεράστιο δίχτυο στοών,
εξοπλισμού και έργων τέχνης περίπου 150 χιλιομέτρων ( εκ των οποίων 7 χιλιόμετρα από τους χρόνους των
Δακών και Ρωμαίων) . Τα ίχνη της επιφανειακής οίκησης (Ρωμαϊκοί ταφικοί χώροι, κτήρια και δρόμοι, ως
επίσης μεσαιωνικές και σύγχρονες περιοχές) δείχνουν μια έντονη αλληλοεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων
και του περιβάλλοντος μέσα από τους αιώνες.
Το τοπίο των ορυχείων της Ρόζια Μοντάνα, ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά της Ευρώπης απειλείται
σήμερα σοβαρά από ένα έργο που αφορά μεγάλης κλίμακας επιφανειακής εξόρυξης χρυσού. Οι τοπικές μη
κυβερνητικές οργανώσεις υποστηριγμένες από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς
πολιτιστικής κληρονομιάς αγωνίζονται κατά του σχεδίου αυτού εδώ και χρόνια. Όλοι κάνουν έκκληση για μια
εναλλακτική και αειφόρο λύση , για ένα μακροπρόθεσμο κοινωνικό και οικονομικό αναπτυξιακό πρόγραμμα
που θα βασίζεται στη διατήρηση των μοναδικών πλεονεκτημάτων του μεταλλευτικού τοπίου της Ρόζια
Μοντάνα με την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά που διαθέτει.
Η Αρμένικη Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Μαρντίν της Τουρκίας
Για 15 αιώνες η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου ήταν το πνευματικό κέντρο της μεγάλης Αρμένικης Κοινότητας
στην πόλη Μαρντίν στην Τουρκία. Αυτό το μνημείο που είναι καταχωρημένο στον πρώτο πίνακα
αξιολόγησης των ιστορικών κτηρίων , ιδρύθηκε το 420 μ.χ και λειτουργούσε μέχρι το 1915 όταν η Αρμενική
κοινότητα έφυγε από την πόλη. Παρά την εξαιρετική ιστορική και πολιτιστική του σημασία, αυτό το μνημείο
βρίσκεται σήμερα σε ένα προχωρημένο στάδιο φθοράς.
Η επιτροπή Europa Nostra Τουρκίας με την υποστήριξη του ιδιοκτήτη του μνημείου που είναι το κοινοτικό
ίδρυμα της Αρμένικης Καθολικής Εκκλησίας, έθεσαν σθεναρά το στόχο να διασώσουν αυτή την απτή
μαρτυρία της πολύ-πολιτισμικής ιστορίας της Τουρκίας. Η διατήρηση της εκκλησίας και των συνοδευτικών
της κτηρίων θα επιτρέψει στις μελλοντικές γενιές να κατανοήσουν τη συμβολή του Αρμένικου λαού στην
ιστορία και στην ταυτότητα της πόλης Μαρντίν , και ταυτόχρονα θα επιτρέψει στο ευρύτερο κοινό να
εκτιμήσει την πολιτιστική τους έκφραση και τα καλλιτεχνικά τους επιτεύγματα. Η τοπικές αρχές που έχουν
επίγνωση των πλεονεκτημάτων που θα φέρει μια μελλοντική τουριστική ανάπτυξη είναι υποστηρικτικοί των
έργων διατήρησης στην πόλη τους ,αλλά χρειάζεται να ενθαρρύνονται και να υποστηρίζονται από εθνικούς
και Ευρωπαίους εταίρους.
Γενικές Πληροφορίες
Europa Nostra - Η φωνή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη - αντιπροσωπεύει ένα
αναπτυσσόμενο κίνημα των πολιτών για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της
Ευρώπης. Με ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίχτυο μελών (οργανισμών και ιδιωτών) όπως και συνεργατών, η
Europa Nostra αποτελεί ένα ισχυρό λόμπι για την πολιτιστική κληρονομιά. Κάνει εκστρατείες για τη διάσωση
των μνημείων , των πολιτιστικών χώρων και τοπίων της Ευρώπης που απειλούνται. Επιδιώκει να επηρεάσει
τις Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Επιβραβεύει τις καλές
πρακτικές μέσω του προγράμματος βραβείων που παραχωρεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το 2013 η Europa Nostra γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυση της στην Αθήνα.
www.europanostra.org
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) Είναι μακροπρόθεσμο πιστωτικό ιδρυμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ανήκει στις χώρες μέλη της. Κάνει μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις για υγιείς επενδύσεις
,προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. www.eib.org
Το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ
Institute) Προωθεί Ευρωπαϊκές
πρωτοβουλίες για το κοινό καλό. Δημιουργήθηκε σαν μέλος του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)τον Ιανουάριο του 2012 για να δράσει σαν καταλύτης για κοινωνικές ,πολιτιστικές,
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που στοχεύουν προς την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
της Ευρώπης. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του (ΕΙΒ Institute) μπορούν να
ληφθούν από την ιστοσελίδα: http://institute.eib.org/
Η Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB)
Είναι «η κοινωνική Τράπεζα της Ευρώπης» . Είναι μία πολυμερής τράπεζα ανάπτυξης με 40 κράτη μέλη.
Αποτελεί ένα σημαντικό μέσο πολιτιστικής αλληλεγγύης για την Ευρώπη. Η διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ευρώπης αποτελεί μέρος της εντολής της. www.coebank.org
PRESS CONTACTS
Sneška Quaedvlieg-Mihailović
Secretary General of Europa Nostra
E: [email protected]
T: +31 70 302 40 56 ; M: +31 65 231 39 71
Giuseppe Simone
Web Communication
E: [email protected]
T: +31 70 302 40 59; M: +30 69 42 20 89 46
TO FIND OUT MORE
www.europanostra.org/7-most-endangered/
www.europanostra.org/advisory-panel/
twitter.com/europanostra
For High Resolution Photos and Video:
http://www.flickr.com/photos/europanostra
http://www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel