close

Enter

Log in using OpenID

2.c 2.d - Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar

embedDownload
IMPRESSUM
NAKLADNIK: Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
ZA NAKLADNIKA: Vojislav Kranželić, prof. - ravnatelj
KOREKTURA I LEKTURA: Katica Kovrlija, prof.
PRIREDIO: Vojislav Kranželić, prof.
NASLOVNICA: Amanita d.o.o., po ideji Vojislava Kranželića
PRIPREMA I TISAK: Amanita d.o.o. Bjelovar
NAKLADA: 450 primjeraka
Bjelovar, veljača 2014.
ISSN 1845-7924
www.ekonomska-skola-bjelovar.biz.hr
SADRŽAJ
Sadržaj
UVODNIK - ZRCALO .................................................................................................................... 5
Ekonomska i birotehnička škola u 2012./2013. školskoj godini ...................................... 6
Zaposleni djelatnici u Ekonomskoj i birotehničkoj školi u šk. god. 2012./2013. ........... 8
Dan učitelja ................................................................................................................................. 12
Raznolikost i gužva na hodnicima za Dan Škole ....................................................................... 13
DANI SLOBODNE NASTAVE ......................................................................................
Popis predavača i tema .......................................................................................................
Anketa ........................................................................................................................................
Naši predavači o nama ......................................................................................................
16
18
18
19
NOVA DIMENZIJA PROJEKTA PODIJELIMO ZNANJE ........................................... 20
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA .............................................................................. 24
6. Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki ............................................................................. 24
Posjet Zagrebačkoj banci ........................................................................................................ 26
Natjecanja iz knjigovodstva s bilanciranjem školske godine 2012./2013. ....... 27
Posjet Izletištu i vinotočju Vinia OPG-Šapić .......................................................................... 27
PIK Vrbovec i Obiteljsko izletište Novak ............................................................................ 28
"Marijini obroci" u našoj školi ............................................................................................... 29
Posjet McDonaldsu ................................................................................................................... 30
Dani Zrinskih 2012. godine ................................................................................................. 31
Terenska nastava u Beču .................................................................................................... 32
Natjecanje iz njemačkog jezika ............................................................................................ 32
Natjecanje iz engleskog jezika ............................................................................................ 33
Sveti Dominik i Red propovjednika ...................................................................................... 34
Klokan bez granica ............................................................................................................... 34
RAZREDI EKONOMSKE I BIROTEHNIČKE ŠKOLE BJELOVAR
šk.god. 2012./2013 .........................................................................................................
1.a i 1.b ....................................................................................................................................
1.c i 1.d ....................................................................................................................................
2.a i 2.b ....................................................................................................................................
2.c i 2.d ....................................................................................................................................
3.a i 3.b ....................................................................................................................................
3.c i 4.d ....................................................................................................................................
4.a i 4.b ....................................................................................................................................
4.c i 4.d ....................................................................................................................................
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ANALIZA USPJEHA 2012./2013. ................................................................................. 44
NAŠI MATURANTI O SEBI ..........................................................................................
4.a. ..............................................................................................................................................
4.b ..............................................................................................................................................
4.c ..............................................................................................................................................
4.d ..............................................................................................................................................
46
46
48
50
52
3
SADRŽAJ
DOGAÐANJA .................................................................................................................. 54
Državna matura ....................................................................................................................... 54
Zahvala i nagrade za uspješnu generaciju ........................................................................ 55
Obnovljeno sjećanje na profesoricu Božu Tvrtković ......................................................... 56
Domaćinsko ozračje na promociji ljetopisa školske 2011./2012. g. ................................ 58
Sveti Nikola darivao djecu djelatnika škole ....................................................................... 60
Božić u EBB ............................................................................................................................. 61
Izrada božićnih čestitaka .......................................................................................................... 61
Djed Mraz .................................................................................................................................. 62
Božićna priredba ......................................................................................................................... 63
Valentinovo ................................................................................................................................. 64
Ples s maškarama ................................................................................................................... 65
Posjet kazalištu "Gavella" ...................................................................................................... 66
LiDraNo 2013., Primošten .................................................................................................. 66
Goranu za stoti .................................................................................................................... 67
Projekt razmijene straničnika ............................................................................................. 68
Predstavljanje knjige Mladena Medara ............................................................................. 68
Izložba radova Zlatke Subotičanec ................................................................................... 69
Nagrađene najčitateljice Škole ......................................................................................... 69
SPORT ..............................................................................................................................
31. kros grada Daruvara ....................................................................................................
Natjecanja u krosu za mladiće i djevojke .....................................................................
Natjecanja u košarci .............................................................................................................
Natjecanja u nogometu za mladiće .............................................................................
Natjecanja u odbojci za mladiće ..................................................................................
Uspjeh naših stolnotenisačica ..........................................................................................
Natjecanje u rukometu za djevojke i mladiće .............................................................
Humanost na djelu ................................................................................................................
Značajna donacija knjiga ......................................................................................................
Poruke sa sata razrednog odjela ........................................................................................
66
70
70
70
71
71
71
72
73
73
73
IZLETI I PUTOVANJA ..................................................................................................... 74
Dvodenvni izlet u Sarajevo .................................................................................................. 74
Putovanje u Sarajevo ........................................................................................................... 75
Nagradno putovanje u Vukovar ............................................................................................ 75
Maturalno putovanje 3.a, 3b. i 3.c - Munchen-Prag-Beč ....................................... 76
Izlet prvih rezreda: Rovinj, Limski kanal ...................................................................... 78
KRONOLOGIJA 2012./2013. ......................................................................................... 79
Sponzori ............................................................................................................................ 87
4
UVODNIK
ZRCALO
Gle, u zrcalu nestvarnom i čarobnom,
što čuva protekli dan i noć, iz te igre
svjetlosti i sjene - izronit će netko.
Iza te glatke i ravne plohe, tek što na
tren skrila je svih odraza niz, oni sad
opet su tu. I tko želi, vidjet će i sebe i
njih opet u njem’.
I školski band, što u prigodi svakoj
zabavit je cijelu školsku družbu znao,
lagano iz njega će kročit’ van i trkači brzi, što kroseve su pretrčali prvi,
proletjet će iz njeg’.
Ðaci što terenskih puta, u potrazi za
znanjem, prevalili su mnoga, skupno
izlaze svi.
I gosti što, u novom ruhu Dana Škole,
obiđoše nas, i oni učeni s Dana slobodne nastave zajedno svi kreću van.
Na LiDraNu uspjehom ovjenčani, što
zajedničkog rada, htijenja, upornosti i
vjere u nemoguće je postignuće, pod
ruku mentorica i đak njen ponosno će
stupit pred nas.
I svatovi svi i konji i baš svi, veliki i
mali, što priliku smo im dali da znanje
podijele s nama, učinit će to još jednom za nas.
S galerije sudionici u projektima
mnogim , pod paskom knjižničarke
naše, sići će med’ nas. I još mnogi
i mnogi ... jer ... ono što bje’, zaista,
čarolijom, ostat i bit će još jednom - a
možda i više put.
Samo ne gasite svjetlo i darujte pogled zrcalu čarobnom tom!
Vojislav Kranželić, prof.
5
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
U 2012./2013. ŠKOLSKOJ GODINI
Naša škola smještena je na prvom i drugom katu školske zgrade na adresi Poljana dr. Franje Tuđmana 9,
a dijeli ju s Komercijalnom i trgovačkom školom.
Za izvođenje nastave koristile su se:
- specijalizirana učionica za informatiku
- specijalizirana učionica za kompjutorsku daktilografiju
- specijalizirana učionica za knjigovodstvo s bilanciranjem
- specijalizirana učionica za vježbovne tvrtke
- 8 klasičnih učionica
Razredi su po smjenama bili raspoređeni u učionice:
Broj učionice
52
53
55
56
do podne
4.C.
1.A
1.B
1.C
poslije podne
2.A
3.A
3.C
2.C
82
4.B
3.B
83
4.A
2.B
86
1.D
3.D
87
4.D
2.D
U školskoj godini 2012./ 2013. u Ekonomskoj i birotehničkoj školi izvodili su se obrazovni programi za zanimanje ekonomist
i upravni referent, a prema planu i programu koje je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. U zanimanju
ekonomist u prvom i drugom razredu u strukovnom dijelu provodio se novi plan i program.
NASTAVNI PLAN – zanimanje – EKONOMIST
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
21.
22.
6
NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik
Strani jezik s dopisivanjem
Povijest
Etika / Vjeronauk
Geografija
Tjelesna i zdravstvena kultura
Matematika
Kemija
Biologija
Tehnologija s ekologijom
Osnove ekonomije
Gospodarstvo
Poduzetništvo
Računovodstvo
Knjigovodstvo s bilanciranjem
Poslovne komunikacije
Društveno odgovorno poslovanje
Dioničarsko gospodarstvo
Marketing
Informatika
Statistika
Gospodarsko pravo
Izborni predmet *
SVEUKUPNO
STRUČNA PRAKSA
1. g.
3
3
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
32
-
2. g.
3
3
2
1
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
32
-
3. g
3
3
1
2
2
3
2
2
2
4
3
2
2
31
84
4. g.
3
3
1
2
2
3
2
2
4
2
2
3
2
31
84
*Izborni predmet, učenici trećih i
četvrtih razreda su odabirali između:
gospodarskog praktikuma, II. stranog
jezika i matematike, učenici prvih
razreda između predmeta obiteljski
posao i globalno poslovno okruženje,
a drugog razreda između uvoda u poslovno upravljanje i osnova turizma.
ŠKOLSKA GODINA 2012./2013.
NASTAVNI PLAN – zanimanje – UPRAVNI REFERENT
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
NASTAVNI PREDMET
Hrvatski jezik
Hrvatski poslovni jezik
Strani jezik I.
Strani jezik II.
Povijest
Zemljopis
Tjelesna i zdravstvena kultura
Čovjek, zdravlje i okoliš
Matematika
Sociologija
Vjeronauk / Etika
Uvod u državu i pravo
Informatika
Poduzetništvo s menadžmentom
Ustavni ustroj Republike Hrvatske
Poslovna psihologija
Uredsko poslovanje i dopisivanje
Radno pravo
Upravni postupak
Kompjutorska daktilografija
Uvod u imovinsko pravo
Uvod u obiteljsko pravo
Gospodarstvo
Knjigovodstvo
Statistika
Izborni predmet *
SVEUKUPNO
STRUČNA PRAKSA
1. g.
4
1
3
2
2
2
2
2
2
1
3
2
4
2
32
-
2. g.
4
1
3
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
32
40
3. g
4
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
32
40
4. g.
4
3
2
2
1
3
2
2
3
4
2
2
2
32
40
* Izborni predmet za I. i II. razred
je latinski jezik, za III. razred- logika
a za IV. razred – filozofija
Ekonomski program izvodio se u: 1.a,b,c, 2.a,b,c, 3.a,b,c te 4.a,b,c, a program upravni referent, u 1.d, 2.d, 3.d i 4.d
razrednom odjelu. Školu je polazilo ukupno 453 učenika. Po razrednim odjelima to je izgledalo ovako:
RAZRED
BROJ UČENIKA
M
Ž
1.A
1.B
1.C
1.D
2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
SVEUKUPNO
28
29
29
28
28
28
23
28
26
26
24
29
30
29
28
30
443
10
14
11
4
10
9
13
3
9
11
10
7
10
10
10
8
149
18
15
18
24
18
19
10
25
17
15
14
22
20
19
18
22
294
I. STRANI JEZIK
Engleski
Njemački
22
6
23
6
29
24
4
28
24
4
23
28
21
5
24
2
22
2
29
30
23
6
25
3
25
5
400
43
7
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
ZAPOSLENI DJELATNICI U EKONOMSKOJ I
BIROTEHNIČKOJ ŠKOLI U ŠK. GOD. 2012./2013.
NASTAVNIČKO VIJEĆE
RED.
BR.
GOD.
STAŽA
ŠTO PREDAJE I GDJE
OSTALA ZADUŽENJA
1.
Aušperger, Saša
11
poduzetništvo 1.a, 1.b, 1.c, 4.c
osnove ekonomije 2.a
osnove turizma 2.abc
gospodarski praktikum 3.b
globalno poslovno okruženje 1.b
2.
Blažeković, Anita
12
sociologija 3.d
3.
Bujić, Smiljka
23
engleski I. strani jezik 1.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.d, 4.a,4.b članica inventurnog povjerenstva za sitni inventar
članica Školskog odbora
4.
Crnković, Željkica
22
francuski jezik 1.d, 2.d, 3.d, 4.d, 3.c, 4.c,
dopunska nastava francuski jezik za treće i četvrte
razrede razrede etika 3.cd, 4.ac
predsjednica stručnog skupa
profesora stranih jezika
predsjednica inventurnog povjerenstva
za sitni inventar
5.
Cvetković, Dražen
20
latinski jezik: 1d, 2.d
etika 2.cd, 1.ab
djelatnik Medicinske škole Bjelovar
6.
Dragičević, Marko
8
hrvatski jezik 1.b, 1.d, 3.c, 3.d, 4.a
poslovni hrvatski jezik 1.d
suvoditelj dramske skupine “Špeksirovci”,
voditelj školskog banda
predsjednik Školskog odbora
24
dioničarstvo 3.a, 3.b, 3.c;
knjigovodstvo s bilanciranjem: 3.b, 4.c
računovodstvo 2.c
voditeljica obrazovanja odraslih,
voditeljica stručne ferijalne prakse za program
upravni referent
zamjenica ravnatelja
predsjednica inventurnog povjerenstva za
osnovna sredstva
od 4. lipnja, do tada na porodiljskom dopustu
7.
Erceg, Mirjana
član upisnog povjerenstva Škole
djelatnica Komercijalne i trgovačke i
Obrtničke škole
8.
Hohnjec, Aleksandra
21
kompjutorska daktilografija 1.d, 2.d, 3.d ( jedna
grupa po razredu)
poslovne komunikacije 2.a, 2.b, 2.c
uredsko poslovanje i dopisivanje 2.d, 3.d
poduzetništvo s menadžmentom 4.d
9.
Holjević, Željka
10
etika 2.ab,
logika 3.d
filozofija 4.d
djelatnica Medicinske škole i Gimnazije
10.
Horvat, Bojan
6
tjelesna i zdravstvena kultura
2.c, 2.d, 3.c, 3.d, 4.a
polovinu radnog vremena radi
u Tehničkoj školi Bjelovar
predsjednica stručnog skupa profesora
gospodarske grupe predmeta
voditeljica računovodstvene grupe
članica Školskog odbora
predsjednica inventurnog povjerenstva za
računovodstvene isprave
11.
Horvatić-Kapelac,
Marija
33
knjigovodstvo s bilanciranjem 3.a, 4.a
računovodstvo 1.a, 1.c, 2.a
obiteljski posao 1.a, 1.c
dodatna nastava iz knjigovodstva
za četvrte razrede
12.
Iličić, Danica
34
tjelesna i zdravstvena kultura
1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 4.c, 4.d
voditeljica školskog sportskog kluba
5
osnove ekonomije 1.a, 1.b, 1.c
gospodarski praktikum 4.a
poduzetništvo 4.a, 4.b
uvod u poslovno upravljanje 2.b
kompjutorska daktilografija 1.d, 2.d, 3.d
(jedna grupa po razredu )
zapisničarka Nastavničkog vijeća
13.
8
PREZIME IME
Ilkoski, Biljana
DJELATNICI
RED.
BR.
PREZIME IME
GOD.
STAŽA
ŠTO PREDAJE I GDJE
OSTALA ZADUŽENJA
14.
Jareb, Ivanka
18
uvod u državu i pravo 1.d; radno pravo 4.d
upravni postupak 3.d, 4.d; Ustav Republike
Hrvatske 4.d; osnove imovinskog prava 4.d
osnove obiteljskog prava 3.d
15.
Končar, Dejana
18
matematika 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.d dodatna
matematika za treće razrede
dopunska matematika za prve razrede
satničarka škole
zamjenica ispitnog koordinatora za ispite Državne
mature
16.
Konjarek, Kristina
3
informatika 1.b, 1.c, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 3d
dodatna nastava iz informatike za četvrte razrede
uređuje web stranicu škole
voditeljica grupe povjesničara
predsjednica stručnog skupa profesora
društvenih znanosti
predsjednica inventurnog povjerenstva
za školsku knjižnicu
mentorica za državno natjecanje
za zanimanje upravni referent
17.
Koroš, Ljiljana
39
povijest 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.d
dodatna nastava povijesti 4.d
etika 1.d, 3.ab, 4.bd
18.
Kovrlija, Katica
32
hrvatski jezik 1.a, 2.a, 2.d, 3.a, 3.b, 4.b
poslovni hrvatski jezik 2.d
voditeljica literarne grupe
19.
Krznarić, Snježana
20
njemački I.strani jezik 1.ab, 2.b, 3.abc, 4.bc, 4,d
II.strani jezik 2.d, 3.a
članica inventurnog povjerenstva za sitni inventar
20.
Lusavec, Darko
24
biologija 1.b
djelatnik Turističko – ugostiteljske
i prehrambene škole
21.
Marčinković –
Ambrozić, Žaklina
16
zemljopis 1. b, 2.a, 2.d, 4.c
djelatnica Osnovne škole Veliko Trojstvo
od 10. svibnja članica Školskog odbora
22.
Mišir, Branka
6
matematika 1.a, 2.c, 3.c, 4.a, 4.c
dopunska nastava matematike za druge razrede
dodatna nastava za četvrte razrede
članica upisnog povjerenstva Škole
23.
Novosel, Ines
1
Informatika 1.a
radila u Medicinskoj i II. osnovnoj školi
24.
Ognjačević, Sonja
14
engleski I. strani jezik 3.c, 4.c
radila i u Medicinskoj školi Bjelovar i Komercijanoj
i trgovačkoj školi
25.
Pavković-Dončević,
Vesna
21
informatika 1.d, 2.a, 2.b, 2.d, 4.d,
administratorica CARNET-a, voditeljica
informatičkog kabineta, članica inventurnog
povjerenstva za osnovna sredstva
26.
Perenčević, Ljuban
38
matematika 2.b, 3.a, 3.b, 3.d, 4.b
izborna matematika 3.b, 4.b
predsjednik stručnog skupa
profesora prirodnih znanosti
27.
Plažanin, Nina
1
poslovna psihologija 2.d
djelatnica radi na više škola
28.
Popović Kaličanin,
Radmila
26
29.
Radić Parlov, Radmila
23
30.
Risović, Gorica
23
gospodarsko pravo 4.a, 4.b, 4.c statistika 4.a, 4.c
društveno odgovorno poslovanje 2.a, 2.b, 2.c
uvod u poslovno upravljanje 2.c
članica inventurnog povjerenstva
za osnovna sredstva
31.
Savić, Ana
7
vjeronauk 1.ab, 1.c, 1.d,2.ab, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b,
3.cd, 4.ac, 4.b, 4.d
pola radnog vremena radi u
I. osnovnoj školi Bjelovar
32.
Srebrenović, Ljiljana
25
engleski - I.strani jezik
1.a, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 3.b, 4.d
školski voditelj projekta Škole za Afriku
biologija 1.a, 1c.
kemija 1.a, 1.b, 1.c;
tehnologija s ekologijom 3.a, 3.b, 3.c;
čovjek, zdravlje, okoliš 1.d, 2.d
Zemljopis 1.a, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c, 3.a,
3.b, 3.c, 4.a, 4.b
voditeljica ekološke grupe
članica inventurnog povjerenstva za osnovna
sredstva
članica inventurnog povjerenstva za sitni inventar
33.
Sučić, Ruža
35
statistika 4.b, 4.d
knjigovodstvo s bilanciranjem 3.c, 4.b
voditeljica stručne ferijalne prakse
računovodstvo 1.b, 2.b
za program ekonomist
knjigovodstvo 3.d
članica inventurnog povjerenstva za knjižnicu
dopunska nastava iz računovodstva za prve razrede
34.
Šepak Barić, Milica
30
hrvatski jezik 1.c, 2.b, 2.c, 4.c, 4.d,
scenska kultura – grupa učenika pripreme za
Državnu maturu 4. razredi
suvoditeljica dramske skupine “Špeksirovci”
predsjednica stručnog skupa
profesora hrvatskog jezika
9
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
35.
Šostarec, Gordana
11
poduzetništvo 2.a, 2.b, 2.c, 3.c
gospodarski praktikum 3.c, 4.c
poslovne komunikacije 1.a, 1.b, 1.c
voditeljica zapisnika o izradi i obrani završnog
rada za zanimanje ekonomist
od 10. svibnja članica Školskog odbora
36.
Štefanec, Vladimir
15
njemački I.strani jezik 1.d
II.strani jezik 1.d, 4.a
ispitni koordinator za ispite Državne mature
povjerenik Sindikata Škole
37.
Šverko, Dunja
28
38.
Urh, Blaženka
39.
Vuković, Vivijana
17
2
gospodarstvo 2.d, 3a, 3.b, 3.c gospodarski
praktikum 3.a
uvod u poslovno upravljanje 2.b
gospodarstvo 4.a, 4.b, 4.c osnove ekonomije 2.b, 2.c
gospodarski praktikum 4.b
poduzetništvo 3.a, 3.b
marketing 4.a, 4.b, 4.c
kompjutorska daktilografija 1.d, 2.d, 3.d ( jedna
grupa po razredu)
poslovne komunikacije 2.a, 2.b, 2.c
uredsko poslovanje i dopisivanje 2.d, 3.d
poduzetništvo s menadžmentom 4.d
članica inventurnog povjerenstva za
računovodstvene isprave
koordinator samovrednovanja Škole
zamjena za Aleksandru Hohnjec do 4. lipnja
voditeljica zapisnika o izradi i obrani završnog
rada za zanimanje upravni referent
U nastavi su još radili Lidija Sukser, zamjena za Sašu Aušpergera u mjesecu rujnu i Vlado Barić, zamjena za Ljiljanu Srebrenović u veljači,
te Zoran Pajić, zamjena za Danicu Iličić u svibnju.
Ravnatelj Škole bio je Vojislav Kranželić, (31 g. staža),
prof. matematike.
Pedagoginja Škole bila je Snježana Bjelovarac – Hrestak,
(26. g. staža), dipl. pedagog – profesor.
Bila je voditelj novinarske skupine.
Knjižničarka Škole bila je Alica Bačeković Pavelić, (13 g.
staža), profesorica hrvatske kulture i sociologije. Vodila je
grupu knjižničara i Spomenicu Škole.
školu, Turističko-ugostiteljsku i prehrambenu školu (do kraja 2012. godine) i Ekonomsku i birotehničku školu, radile
su: Nada Antonić (27 g. staža), dipl. oec., rukovoditeljica
računovodstva, Ankica Kovačić-Dončević (22 g. staža),
računovodstvena djelatnica, Ivanka Ilkoski (36 g. staža),
računovodstvena djelatnica.
Dostavljačica za sve srednje škole bila je Josipa Mikacinić
(39 g. staža).
Tajnica Škole bila je Mira Radovanović (40. g. staža),
zaključno s 31. prosinca, a od 18. ožujka tajnik Škole je
Ivan Rajnović (30 g. staža), upravni pravnik.
Na održavanju zgrade radile su spremačice: Vesna Stojković
(19 g. staža) i Snježana Mandić (22 g. staža) i Ankica Horvat
(15 g staža) . Zbog dužeg bolovanja Snježane Mandić, zamjenjivala ju je Lüdija Grantverger (20 g. staža) do kraja veljače.
Administratorica Škole bila je Ivanka Cesar (25. g. staža).
Školski majstor bio je Boško Horvat (33 g. staža).
U računovodstvu Škole, koje je obavljalo računovodstvene
poslove za Medicinsku školu, Komercijalnu i trgovačku
Uredio: Vojislav Kranželić, prof
ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA
Marko Dragičević, predsjednik, iz reda nastavnika
ČLANOVI:
Nenad Martinovski, predstavnik Osnivača
Marko Marušić, predstavnik Osnivača
Blaženka Rac, predstavnik Osnivača
Vesna Radanović, iz reda roditelja učenika
Smiljka Bujić, iz reda nastavnika
Marija Horvatić-Kapelac, predstavnik Zaposleničkog vijeća
Od 10. svibnja konstituiran je novi, nepotpuni Školski odbor bez predstavnika Osnivača:
Marko Dragičević, predsjednik, iz reda nastavnika
ČLANOVI:
Žaklina Marčinković - Ambrozić, iz reda nastavnika
Gordana Šostarec, predstavnica Zaposleničkog vijeća
Marija Novak, iz reda roditelja učenika
10
DJELATNICI
Djelatnici Škole
PRVI RED:
Ivanka Ilkoski, Alica Bačeković Pavelić, Viviana Vuković, Ruža Sučić, Aleksandra Hohnjec, Snježana Mandić,
Vesna Stojković, Danica Iličić, Snježana Krznarić, Ana Savić, Gorica Risović, Blaženka Urh
DRUGI RED:
Biljana Ilkoski, Žaklina Marčinković – Ambrozić, Željka Crnković, Dunja Šverko, Katica Kovrlija,
Marija Horvatić – Kapelac, Ljiljana Koroš, Branka Mišir, Snježana Bjelovarac – Hrestak,
Vesna Pavković – Dončević, Milica Šepak Barić, Kristina Konjarek, Gordana Šostarec, Mirjana Erceg, Nina Plažanin
TREĆI RED:
Radmila Radić Parlov, Ivanka Cesar, Ana Horvat, Boško Horvat, Ivan Rajnović, Ljuban Perenčević,
Marko Dragičević, Vojislav Kranželić, Saša Aušperger, Bojan Horvat
11
DAN UČITELJA
DAN UČITELJA U
BLEDU I BOHINJU
Profesori Ekonomske i birotehničke
škole Bjelovar, ove su godine obilježili
Dan učitelja izletom na prekrasna slovenska jezera, Bohinj i Bled.
Pustolovina je počela u jutarnjim satima okupljanjem ispred škole, u dobrom raspoloženju i velikom broju.
Veseli autobus vozio nas je preko granice dok su u njemu šuškale vrećice i
mirisala okrjepa.
Neki su bili toliko uzbuđeni zbog odlaska u inozemstvo da su zaboravili
ponijeti toliko važne sendviče, ali kako
smo mi složan kolektiv, tako ni ovaj
put solidarnost nije izostala i nitko nije
ostao gladan.
Ljepote Bohinja očarale su nas na prvi
pogled, a postojani Triglav, planina
koja čini jedini nacionalni park u Sloveniji, samo je raspirivao maštu svojim
kraškim oblicima i prekrasnim vrhovima. Planina je zasluženo dobila ime po
božanstvu Južnih Slavena koje je imalo tri glave jer svojim oblikom podsjeća na neosvojivog diva. Strmi puteljci
kojima je prošaran, mame na šetnje i
uživanje u svježem zraku, a šum vode
samo upotpunjava dojam siline i ljepote krajolika.
Posebno smo se brinuli jedni za druge
dok smo se polako, kako bismo mogli uživati u ljepotama oko nas, penjali
planinarskom stazicom na vidikovac,
odakle smo mogli vidjeti, s jedne
strane prekrasan, dvopramenski slap
na Velikoj Savici, rječici koja, u spoju
s Malom Savicom, čini velebnu rijeku
Savu, dok nam je pogled s druge strane pucao na mirno jezero Bohinj.
Nakon kraćeg i neizostavnog posjeta
suvenirnici te okrjepom na česmi s hladnom, srebrnkastom, izvorskom pitkom
vodom, krenuli smo u gradić Bled. On
je u svojoj gotovo nestvarnoj, prirodnoj
ljepoti, zajedno s istoimenim jezerom,
smješten u podnožju najljepših dijelova
Julijskih Alpa. Tamo nas je čekao gospodin Joža, vlasnik restorana „Murka“ s
izdašnim i vrlo ukusnim objedom.
Siti i veseli, zaputili smo se u šetnju do
samog jezera čija je slika, bez preuveličavanja, gotovo bajkovita. Refleksija
Alpa na površini jezera kao da je preslikana s neke umjetničke slike i nikoga ne
može ostaviti ravnodušnim. Smješteno
u kotlini, jezero je okruženo planinama
i šumom, a na sjevernoj obali nalazi
se srednjovjekovni zamak. Divlje patke
i labudovi kao da su srasli s okolinom.
U sredini jezera smjestio se otok Bled,
jedini prirodni otok u Sloveniji. Šteta što
se nismo imali prilike prevesti lađicom
do otoka da se uvjerimo i u ljepotu crkvice, sagrađene u 15. stoljeću.
Vrlo nas je teško bilo nagovoriti da krenemo kući. Puni dojmova i lijepih slika,
sretno smo se vratili u Bjelovar u večernjim satima, a naš pustolovni duh već
je zagolicao maštu
u potrazi za nekim
novim odredištem
dogodine.
Branka Mišir, prof.
12
DAN ŠKOLE
RAZNOLIKOST I GUŽVA NA
HODNICIMA ZA DAN ŠKOLE
Vladimir Štefanec, Snježana Krznarić, Vojislav Kranželić i
Alica Bačeković Pavelić
Ove godine Dan Škole, uz neka već tradicionalna događanja, dobio je i nove sadržaje. Otvorili smo vrata osmoškolcima i predstavili im se pred njihov izbor kod upisa u srednju
školu. Odazvalo se između stotinu i dvije stotine učenika
svih bjelovarskih osnovnih škola, te škole iz Rovišća, Nove
Rače, Štefanja i Velikog Trojstva . Svaka skupina imala je
svog profesora domaćina koji ih je upoznao sa Školom i proveo kroz naše specijalizirane učionice za informatiku i gospodarski praktikum, a posjetili su i školsku knjižnicu. Kako
su na školskim hodnicima bili postavljeni štandovi naših
vježbeničkih tvrtki i oni su privukli pažnju naših posjetioca
kao i prigodne izložbe knjiga. Izložbu knjiga iz informatike
„10 godina prije 21. stoljeća“ postavila je profesorica Vesna Pavković - Dončević, a izložbu izdanja naših profesora
i školskih ljetopisa naša knjižničarka Alica Bačeković Pavelić. Osmoškolci su zavirili i u atomsko sklonište, gdje im je
školski band zasvirao pripremajući se za svečanu priredbu.
Svi su dobili prigodne brošure o našoj školi, a nas najviše
vesele njihovi odgovori u evaluaciji posjete gdje su istakli
da su uočili da je EBB škola u kojoj se svi brinu za učenike.
Kako je već rečeno, portret Škole predstavili smo i minisajmom vježbeničkih tvrtki, koje su za naše goste odradile
svoje prezentacije, a pripremili su ih njihovi profesori voditelji Blaženka Urh, Biljana Ilkoski, Gordana Šostarec i Saša
Aušperger. Osim gužve pred štandovima, slično je i bilo na
izlaganju profesorice Anite Blažeković koja je uz niz atraktivnih fotografija predstavila svoje putovanje Grčkom i Efesom.
Zbog velikog interesa, izlaganje se moralo dva puta ponoviti.
Jedan od središnjih događaja za Dan Škole bilo je predstavljanje Njemačko – hrvatskog rječnika profesorice Snježane
Krznarić kog je u školskoj knjižnici odlično organizirala naša
knjižničarka Alica Bačeković Pavelić. Učenici 3.a Franko Jabuka, Nino Šimatović i Ivana Vilus, svesrdno su pomogli
svojoj razrednici koja je s njima uvježbala duhovit skeč o
važnosti učenja stranog, ovdje njemačkog, jezika, dok je cijeli razred sudjelovao je u predstavljanju zemalja njemačkog
Vesna Pavković - Dončević
Anita Blažeković
Franko Jabuka i Nino Šimatović
13
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Naši posljetitelji u informatici
govornog područja. O radu profesorice Krznarić govorio je
ravnatelj Škole. Zahvalio joj je, osim na predanom radu u
razredu, i na nizu izvannastavnih aktivnosti te suradnji s kolegicama strukovnih predmeta, podsjećajući da je profesorica Krznarić bila jedan od pokretača suradnje s austrijskim
školama, što je u konačnici i osiguralo naše sudjelovanje u
mnogim projektima vezanim za vježbeničke tvrtke. Rječnik
je iscrpno predstavio jedan od recenzenata, profesor Vladimir Štefanec, a o tijeku rada, na ovom značajnom ostvarenju, svoje dojmove iznijela je sama autorica, profesorica
Snježana Krznarić. Na kraju je održan i kviz o poznavanju
zemalja njemačkog govornog područja u kom je starije generacije neočekivano pobijedila ekipa prvih razreda.
Takmičenja je, naravno, bilo i u sportskoj dvorani. Organizirali su ga profesor Vladimir Štefanec i profesori tjelesne i
zdravstvene kulture Bojan Horvat i Maja Kovačević. Natjecanja su otvorile maturantice odbojkaškom utakmicom ekipa kombinacija 4.bd protiv 4.ac. Nakon toga, uobičajeno,
odigran je turnir između malonogometnih reprezentacija
četiriju škola s Poljane dr. Franje Tuđmana. Naši mladići, i
to bez maturanata, pod trenerskom palicom profesora Štefanca, u burnom finalu pobijedili su Komercijalnu i trgovačku školu s 3:2. Ipak, glavna je atrakcija bio susret između
profesora i maturanata. Za razliku od prošlogodišnjeg miroljubivog susreta, iskre su frcale i bilo je neizvjesno sve do
3:3, a onda su se profesori „odlijepili“ na tri razlike i okončali
Školski band
14
DAN ŠKOLE
Prvi red: Mario Marinković, Dino Šuveljak, Tomislav Ivanda,
Bernard Šestak, Vladimir Štefanec, prof.
Drugi red: Darko Šolja, Dražen Vinković, Jure Ivančić, Ivan
Rukavina, Nenad Kosanović, Marko Marinković
Odbojkašice
utakmicu s prvom pobjedom nad maturantima s 8:5.
Za kraj je održana svečana priredba u atomskom skloništu,
koju su pripremili profesori Marko Dragičević i Milica Šepak
Barić. Mihael Mandić iz 4.c pokazao je svojom interpretacijom Trubača sa Seine za što je bio odabran za Državni
LiDraNo, a mladići iz 3.c Jakov Grgić, Saša Murahovski i
Kristian Koščak izveli su osebujan recital poezije Ivana
Slamniga naglašavajući svoj nastup bubnjevima. Trbušne
plesačice iz 2.d Lucija Rodić, Ines i Nives Kovač, Kristina
Čibarić i Sara Solić još jednom su atraktivnim nastupom
pokazale svoje umijeće. Priredbu i ovaj iznimno bogat Dan
Škole, zaključio je, na opće zadovoljstvo, školski band u
kom je ovom prilikom profesor Marko Dragičević prepustio
inicijativu mladim snagama. Oliveru iz 4.b i Samanti iz 2.c,
priključila se i nova vokalna snaga banda Mario Marinković
iz 1.b, pa je i ova raznovrsnost izvedbi potvrdila cjelokupni
dojam proslave Dana Škole.
Vojislav Kranželić, prof.
MATURANTI I PROFESORI
Prvi red: Bojan Horvat, prof., Marin Sabljić, Željko Ostrman, Ivan Špoljarić, Mario Savić, prof., Vladimir Štefun, prof.
Drugi red: Zoran Pajić, prof., Marko Marinković, Saša Ćurčić, prof., Mislav Lukčin,
Nikola Kovaček, prof., Ivan Zelić, Robert Antolović, Saša Aušperger, prof.
15
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
DANI SLOBODNE NASTAVE
USPJEŠNI BJELOVARČANI I KNJIŽEVNE OBLJETNICE OBILJEŽILI DANE SLOBODNE NASTAVE
16
Goranu za 100.
Hrvatski paraolimpijski sport
Da ne treba daleko ići u potragu za dobrim predavačima potvrdili su ovogodišnji Dani slobodne nastave, koji su se održali od 20. do 22. ožujka. Ne samo da je bio najveći interes
za predavanje našeg mladog sugrađanina i svjetskog putnika Vedrana Cindrića, već je dobio i najbolje ocjene svog
slušateljstva, što nije ni čudo, jer ih je upoznao s egzotičnim
krajevima Južne Amerike. U top pet našla se i stručna tema
o marketingu koju je prezentirala naša bivša učenica, a
sada direktorica bjelovarske markentiške agencije Colloco,
Krunoslava Blaha. Bivših učenika, a sada uspješnih paraolimpijaca, bilo je na prezentaciji paraolimpijskog sporta, jer
su svoja iskustva predstavili Albin Vidović i Slaven Hudina.
Naravno, prezentaciju je vodio Ratko Kovačić, predsjednik
Hrvatskog paraolimpijskog odbora, također naš sugrađanin,
a svojim dolaskom počastio nas je i naš „zlatni“ paraolimpijac Darko Kralj. Bjelovarčani zauzimaju i važna mjesta u
visoko sofisticiranom tržišnom poslovanju, pa nam se tako
predstavio Dinko Novoselac, inače matematičar po struci, a sada predsjednik uprave AZ mirovinskog fonda, koji
je nadahnuto govorio o modernom tržištu kapitala. Sutkinja Bjelovarskog općinskog suda Marija Trogrlić – Blažinić i
sudski ovršitelj Goran Matišić prikazali su neugodnu stvarnost u radu na ovrhama. I na kraju, tu su „najdomaćiji“,
to jest naši profesori: Katica Kovrlija, Milica Šepak Barić,
Alica Bačeković Pavelić i Marko Dragičević koji su povodom stote obljetnice rođenja hrvatskog pjesnika Ivana Gorana Kovačića priredili radionicu poezije s vrlo emotivnim
uvodnim recitalom Goranove poezije u interpretaciji naših
učenika. Profesorica Katica Kovrlija tom prigodom nam je
pročitala i svoju pjesmu posvećenu Ivanu Goranu Kovačiću.
Učenici su bili vrlo zadovoljni ovom radionicom i nagradili ju
visokim ocjenama u evaluaciji projekta. Književnost je zauzimala značajno mjesto na ovogodišnjim Danima. Gospođa
profesorica Dragica Dujmović Markusi obilježila je još jednu
stogodišnjicu rođenja, onu književnika Ranka Marinkovića,
predstavivši njegove poznate novele. Profesorica Markusi
inače je autor udžbenika za srednje škole, a najviše publike
na njenim radionicama bilo je iz redova naših maturanata,
jer im je to bila i dodatna priprema za državnu maturu. Šlag
na tortu književnih tema dala je u svojoj radionici „Lovac
u žitu“ magistra Ivana Bašić. U vrlo otvorenom ozračju s
puno kreativnih i dosjetljivih tekstova u radionici su zajedno
Daleka strana svijeta
DANI SLOBODNE NASTAVE 2013.
Cornell bilješke
Marketing se u sve miješa
Biti dio skupine
Lovac u žitu
sudjelovali i učenici i profesori što je dalo još jednu dodatnu dimenziju zajedništva naše škole. Napomenimo uz to
da nam se i u slučaju mr. sc. Ivane Bašić ponovio slučaj
da nam djeca bivših predavača budu novi predavači, jer je
nekoliko puta njezina majka, profesorica Slavica Bašić, bila
naš predavač na Danima slobodne nastave.
gost na Danima slobodne nastave dr. sc. Vlatko Cvrtila morao je zbog međunarodnih obveza odgoditi svoje predavanje, ali se već najavio za sljedeće izdanje Dana.
Puno učenika se prijavilo, ali i odlično prihvatilo dvije radionice koje su im u sadašnjem trenutku školovanja i života
vrlo značajne. Radionicu Cornell bilježaka, na kojoj su metode bilješki na nastavnim satovima predstavili profesori
Sandra Oršić Jukić i Tomislav Terstenjak, moralo se zbog
velikog interesa ponoviti čak šest puta. Profesorice s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta iz Zagreba Dora Dodig
i dr. sc.Valentina Kranželić na neposredan su način razgovarale s našim učenicima o vršnjačkim odnosima, važnosti
pripadanju određenoj skupini, izricanju vlastitog stava i odolijevanju negativnih utjecaja grupe.
Zanimljiva su bila i izlaganja mladog lovca na asteroide
Stefana Cikoje, kao i o hrvatskim prašumama, gdje su se
učenici dodatno zabavili rješavanjem eko križaljke. Aktualnu gospodarsku situaciju približili su nam doktori znanosti
Marko Kolaković i Saša Poljanec – Borić. Nažalost, naš stari
Ove godine, vjerojatno zbog nadolazećih izbora, mediji nas
nisu baš salijetali, ali smo zato imali, nama drage, posjete
naših bivših djelatnika, bivših učenika, gospodina Zvonimira
Žareca, direktora komercijalnog centra Erste banke, našeg
stalnog pokrovitelja Dana slobodne nastave kao i učenika
i profesora drugih bjelovarskih škola. A događaje su i tako
zabilježili naši novi mladi novinari, potpomognuti s Kristinom Milaj iz 4.d pod vodstvom naše pedagoginje, naš fotograf Jan Ružić iz 3.b, a bili su tu i mladići iz 4.d Bruno, Luka
i Tomislav kao tehnička podrška projektu.
Da su učenici svjesni značaja Dana slobodne nastave i da
su ta tri dana uživali u Školi, pokazuju i ujednačeni rezultati
evaluacije, pa na veći dio pitanja njih preko 90% odgovara
da su, ukupno uzevši, s Danima zadovoljni ili, čak, vrlo zadovoljni, da im je organizacija bila u najmanju ruku vrlo dobra,
da su imali odgovarajući broj tema, te da smatraju da su
ovim projektom u prednosti pred ostalim školama.
Vojislav Kranželić, prof.
17
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
POPIS PREDAVAČA I TEMA
Sat gutača reklama:
„Marketing – u sve se miješa“
Krunoslava Blaha, direktorica agencije Colloco
za PR, marketing i promidžbu
„Socijalno poduzetništvo“
Milan Medić, Centar za civilne inicijative
„Marketing u bankarstvu“
Gabrijela Barišić, viša stručna suradnica odjela
upravljanja ciljanim grupama Erste bank
“Franšizno poslovanje u RH
na primjeru McDonald’sa”
Hrvoje Valent, dipl. iur., voditelj odjela razvoja,
pravnih poslova i odnosa s javnošću McDonalds
Hrvatska
“Tržišta kapitala u 21 stoljeću”
Dinko Novoselec,
Predsjednik uprave AZ mirovinskog fonda
„Nafta u globalnim geopolitičkim igrama“
dr.sc. Vlatko Cvrtila,
prof. Fakultet političkih znanosti Zagreb
„Poslovanje u virtualnoj ekonomiji“
dr. sc. Marko Kolaković,
prof. Ekonomski fakultet Zagreb
„Društveno relevantan
gospodarski razvoj u Hrvatskoj“
dr.sc. Saša Poljanec - Borić,
viša znanstvena suradnica,
Institut „Ivo Pilar“ Zagreb
„Ovršni Zakon“
Marija Trogrlić – Blažinić,
dipl. iur. sutkinja i Goran Matišić, sudski ovršitelj
„Projekcija stanovništva
Republike Hrvatske do 2061.“
Marinko Grizelj, Državni zavod za statistiku
„Goranu za stoti“
kreativna radionica pisanja pjesama
Milica Šepak Barić, prof., Katica Kovrlija, prof.,
Alica Bačeković Pavelić, prof. i Marko Dragičević, prof. Ekonomska i birotehnička škola
Bjelovar
„Hrvatske prašume“
Marina Magajne, dipl. ing. biologije,
Predsjednica Udruge za istraživanje i popularizaciju flore Populus Zagreb
„Cornell bilješke“
Sandra Oršić Jukić, prof.mentor,
stručna suradnica pedagoginja i Tomislav
Terstenjak, prof.
„Kuiperovi objekti“
Stefan Cikota, lovac na asteroide,
student fizike na sveučilištu u Splitu, Zvjezdarnica Višnjan
„Lovac u žitu - na tragu istine i pravde“
Mr. sc. Ivana Bašić,
profesorica hrvatskoga jezika i književnosti;
predsjednica udruge Balans centar za
biblioterapiju u Zagrebu
“Biti dio skupine, a ostati svoj”
doc. dr. sc. Valentina Kranželić,
prof. Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Zagreb i Dora Dodig, prof. Odsjek za poremećaje u
ponašanju, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu
„DALEKA STRANA SVIJETA“
Solomonski Otoci, Amazona, Peru
Vedran Cindrić, student svjetski putnik
„Zaštita osobnih podataka i privatnost
prilikom korištenja Interneta“
Dubravko Bilić,
ravnatelj Agencije za zaštitu osobnih podataka,
Snježana Grgić,
načelnica odjela za IT projekte i analize i
Marija Međimorec,
glasnogovornica AZOP-a
„Hrvatski paraolimpijski sport“
Ratko Kovačić,
Predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora
i gosti hrvatski paraolimpijci: Darko Kralj, Josip
Slivar, Albin Vidović i Slaven Hudina
„Od Praha do Zagrljaja - novele Ranka
Marinkovića“
Dragica Dujmović Markusi,
prof. hrvatskog jezika,
Gimnazija Lucijana Vranjanina Zagreb
PREDAVANJA KOJA SU UGODNO IZNENADILA
"Dobili smo više od očekivanog"
NAJZANIMLJIVIJA PREDAVANJA
prosječna
ocjena
1. DALEKA STRANA SVIJETA“ – Solomonski Otoci,
Amazona, Peru
78%
1. DALEKA STRANA SVIJETA“ – Solomonski Otoci,
Amazona, Peru
4,90
2. Hrvatski paraolimpijski sport“
68%
2. „Hrvatski paraolimpijski sport“
4,71
3. „Goranu za stoti“ – kreativna radionica
pisanja pjesama
67%
3. Biti dio skupine, a ostati svoj
4,68
4. „Lovac u žitu - na tragu istine i pravde“
65%
4. Sat gutača reklama:
„Marketing – u sve se miješa“
4,52
5. Cornell bilješke“
57%
5. „Cornell bilješke“
4,48
100%
90%
RANG LISTA PREDAVANJA NA DSN
PO BROJU PRIJAVLJENIH UČENIKA
80%
70%
„Daleka strana svijeta“ – Solomonski Otoci,
Amazona, Peru
262
Sat gutača reklama: „Marketing – u sve se miješa“
250
„Ovršni Zakon“
195
„Projekcija stanovništva Republike Hrvatske do 2061.“
174
„Cornell bilješke“
174
60%
50%
40%
30%
18
20%
10%
0%
1.
2.
3.
4.
5.
DANI SLOBODNE NASTAVE 2013.
NAŠI P R ED AVAČ I O „ D A N IM A“
dr. sc. Marko Kolaković
Dinko Novoselec
Meni je ovaj projekt jako zanimljiv, iako sam imao tremu kada
sam dolazio. Nisam nikada predavao u školi, a vas je bilo
puno u razredu. Bilo mi je vrlo zabavno iskustvo. Vjerujem da
ovakva predavanja osvježe znanja koja ste stekli redovnim
planom i programom, ali i da čujete nešto više, pa proširite
svoja razmišljanja. Dakle, projekt je vrlo zanimljiv, koristan i
treba ga popularizirati i proširiti po cijeloj Hrvatskoj.
S Danima slobodne nastave sam zaista oduševljen. Mislim
da je to jako dobra ideja i da je Ekonomska i birotehnička
škola Bjelovar otprije poznata po inventivnim idejama. Ali,
čini mi se da ideje ne dolaze samo od ravnatelja, već i od
učenika koji tu školu pohađaju. I vrlo rado bih ponovno došao, slobodno me pozovite i ako ću biti u fizičkoj mogućnosti, rado ću se odazvati.
Marina Magajne
Milan Medić
Mislim da je projekt odličan. Uostalom, sama činjenica da se
ove godine održavaju dvadeset i prvi „Dani slobodne nastave“ dovoljno govori o uspješnosti projekta :) Naročito mi se
sviđa raspon tema koje su učenicima dane na izbor – pokrivaju najrazličitija područja, ne samo struku, i definitivno šire
vidike. Počašćena sam što sam pozvana da vam ispričam
riječ – dvije o hrvatskim prašumama.
dr. sc. Saša Poljanec - Borić
Zbilja mislim da je to izvrstan projekt. Prvo, nisam znala da
tako razvijeni projekt na srednjoškolskoj razini uopće postoji u
Hrvatskoj. Drugo, impresivan je obuhvat tog projekta, jer je interdisciplinarnog karaktera. Jako je razvijen tematski i mislim
da to može biti uzor drugim srednjim školama u Hrvatskoj.
Marina Magajne
Mislim da je to prekrasno. Vaša škola je po tome projektu
poznata u cijelog Hrvatskoj, zato što dolaze predavači iz
cijele zemlje, i stvarno je postala jedno mjesto okupljanja
intelektualnih razmjena. Jako mi je drago da su vaši učenici
i profesori osmislili jedan takav projekt
Gabrijela Barišić
Oduševljena sam školom, zato što vidim da se primjenjuje
jedan praktični pristup. Da škola nije čisto bubanje teorije,
nego se kroz praksu tema pokušava približiti učenicima. Za
Dane slobodne nastave... da imam više vremena i sama bih
slušala neke od ponuđenih tema.
Dinko Novoselec
Organizacija DSN izvedena je
Gabrijela Barišić
Izbor tema kvalitetom je
dr. sc. Marko Kolaković
S DSN ukupno uzevši sam
100%
100%
100%
90%
90%
90%
80%
80%
80%
70%
70%
70%
60%
60%
54,4%
50%
36,5%
30%
52,6%
loše
8,3%
dobro
10%
vrlo dobro
odlično
0%
44,3%
30%
20%
0,8%
54,4%
50%
40%
30%
20%
0%
44,8%
40%
40%
10%
60%
50%
20%
10%
2,5%
slab
dobar
vrlo dobar
0%
0,0%
razočaran
1,3%
nezadovoljan
zadovoljan vrlo zadovoljan
19
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
NOVA DIMENZIJA PROJEKTA
PODIJELIMO ZNANJE
Naši gosti iz KUU "IvanTrnski" - Nova Rača
Tae-kwon-do
Kada sam prije šest godina osmislio projekt Podijelimo
znanje, nisam ni predviđao da će on, osim prezentacija
uspješnog korištenja slobodnog vremena, biti i plodno tlo
za podizanje međusobne tolerancije, poštivanja različitosti i isticanju učenika koji su zbog različitih tegoba morali
proći teži, ali zato i osmišljeniji, put k ostvarenju svojih
ciljeva.
đani. Leonardo Ðurđević (1.a), zaintrigirao je najprije svog
prijatelja iz razreda Josipa Frana, a zatim i sve nazočne, s
njihovom veselom prezentacijom o svojim sunarodnjacima,
njihovim običajima i povijesti.
Upravo ovogodišnje izdanje ovog projekta nametnulo je
naše mlade junake, ispred svega Katarinu Pospišil iz 2. d
s njenom prezentacijom „Život s cerebralnom paralizom“.
Katarina nas je sve svojom vedrinom i snagom upornosti
naučila da radost življenja treba pronaći u svakom kutku
vremena i da nije bitno gledamo li na život iz perspektive
njenih invalidskih kolica ili iz nekog drugog rakursa. Marin
Orešković iz 3. a počeo je jahati upravo iz terapeutskih potreba, a zajedno s Ivanom Gelenčirom iz 1.c priredio nam
je nezaboravne trenutke. Zahvaljujući članovima konjičkog
kluba, ispred svega gospođi Senki Budimir – Tasić, do naše
škole stigla su i dva prelijepa konja. Tako su svi zainteresirani mogli probati jahati u školskom dvorištu.
Romi se često susreću u društvu s nizom predrasuda, ali u
našim krajevima Romi Lovari već su godinama naši sugra20
Naravno, kako to priliči našoj mladoj
generaciji, u nizu radionica predstavljeni su umjetnički i sportski interesi i
ostvarenja naših učenika. Bruno Marić
i Ivančica Futač, članovi Bjelovarskog kazališta, zajedno sa svojim kolegom i našim
PODIJELIMO ZNANJE
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar • Projekt afirmacije pozitivnog korištenja slobodnog vremena
PODIJELIMO ZNANJE 2013.
UČENICI AUTORI PREZENTACIJA I RADIONICA
TEMA PREZENTACIJE\RADIONICE:
ZANE, 4.D, ANA ŽALAC I PAULA MANJKAS, 3.D
1. IVA
NIVES NOVOTNI 4.A
ZANESENI NOTAMA
BRUNO MARIĆ, 4.C, IVANČICA FUTAČ, 1.B I
OGNJEN MILOVANOVIĆ /MEDICINSKA/
KAZALIŠNA RADIONICA
2.
3. IVAN RUKAVINA I ANTE BILJAN, 1.C
4. LUCIJA SEKOVANIĆ, KETI HABEK I ELLA ĆURIĆ, 4.A
5. SONJA KAURIN, 4.A
IVAN VINKOVIĆ 2.B, MAJA KRISTIĆ 4.C,
MATEA BELEG 2.B, KATARINA KOZIĆ 2.B,
6.
DARKO ŠOLJA 2.B, JURE DOMINKOVIĆ, 2.B I
KUU „IVAN TRNSKI“
7. SAŠA MURAHOVSKI, JAKOV GRGIĆ 3.C
8.
KRISTINA ČIBARIĆ, LUCIJA RODIĆ, INES KOVAČ, NIVES
KOVAČ I SARA SOLIĆ, 2.D
9. KATARINA POSPIŠIL, 2.D
10.
LANA ŠARIĆ, 2.D
JURE PAVIČIĆ, SARAH TRČAK, ANA ŠOSTARKO
11. MATEA MILOŠ I ANAMARIJA DŽOLAN, 3.B
12. MARIN OREŠKOVIĆ, 3.A I IVAN GELENČIR, 1.C
NOGOMET - STRAST ILI KARIJERA
ZAŠTO? ZATO!
FRAMA
AMA, AL’ JE LIJEPO U SVATOVIMA BITI!
(SVATOVSKI OBIČAJI BILOGORSKOG KRAJA I OKOLICE)
KETTLEBELL
TRBUŠNI PLES
ŽIVOT S CEREBRALNOM PARALIZOM
TAE KWON DO
ORIGAMI
TERAPIJSKO JAHANJE I KONJIČKI SPORT
13. MARTINA MALČIĆ I JELENA KARAN, 2.C
SAMOUKI SVIRAČI
14. LEONARDO ÐURÐEVIĆ I JOSIP FRAN, 1.A
ROMI LOVARI
15.
VERONIKA ZAGOREC I DIJANA RAMLJAK, 4.C
IVANA PAVUNIĆ 3.A
BOŽIĆNI SAJAM U BEČU
21
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
stalnim gostom Ognjenom Milovanovićem iz Medicinske
škole, napravili su zanimljivu kazališnu radionicu u kojoj su
prezentirali koje sve tehnike treba savladati da bi na sceni
mogli dati svoj maksimum. Imali smo samouke, ali i školovane glazbenike, koji su nam pokazali svoje umijeće i
pokazali da je život s glazbom radosniji i potpuniji. Matea
i Anamarija,djevojke iz 3.b, svojim umijećem u tehnici origamija zainteresirale su i svoje profesorice, koje su se s
nazočnima učenicima uključile u izradu papirnatih ždralova
i drugih kreacija.
Josip Fran i Leonardo Ðurđević
Trbušni ples
Saša Murahovski nas je upoznao s novim sportom kettlebellom, a u pomogao mu je njegov trener Vanja Selak i član njihovog kluba Goran Valuh. Da „ruska zvona“
nisu neki bauk pokazale su i naše djevojke koje su se po
Sašinim uputama okušale u radu s njima. Malu sportsku
dvoranu okupirali su taekwondoisti, a Lana iz 2.d povela
je i svoje kolege iz drugih škola (Juru Pavičića iz Tehničke
i Sarah Trčak i Anu Šostarko iz Gimnazije) kako bi mogli
prezentirati borbe, što je publiku najviše i dojmilo. Naravno, iz 2.d bile su tu i naše trbušne plesačice uz koje su
zaplesali i mladići, ali u atomskom skloništu najveću feštu
ipak su napravili svatovi. Ivan Vinković ponovo je okupio
svoj 2.b, ali i kulturno umjetničko društvo Ivan Trnski iz
Nove Rače, pa smo imali prave bilogorske svatove prema
svim pravilima i običajima. Svatovi su prošli, uz glazbu
i ples cijelom školskom zgradom, a u skloništu napravili
istinsku svatovsku veselicu.
I tako smo uz svatove, konje, ples i pjesmu, ali i s mnogo
drugih spoznaja, proživjeli te 5. veljače, još jedan sadržajan,
dojmljiv i zanimljiv dan u našoj školi, te još jednom pokazali
da imamo svoju osobitost i prepoznatljivost, ispred svega
u poštivanju različitosti i afirmaciji pozitivnih vrijednosti svih
svojih učenika.
Vojislav Kranželić, prof.
Ivan Vinković
22
Svatovski običaji bilogorskog kraja i okolice
PODIJELIMO ZNANJE
A NK E TA
IZVODITELJI RADIONICA I PREDAVANJA
U PROJEKTU PODIJELIMO ZNANJE
ZA SVOJU IZVEDBU ZASLUŽUJU OCJENU
53,0%
36,6%
Katarina Pospišil
6,6%
1,9%
5
Kettlebell
4
3
2
prosječna ocjena - 4,37
1,9%
1
OCJENE CJELOKUPNOG PROJEKTA
72,7%
21%
4,1%
0,3%
Matea Miloš i Anamarija Džolan - Origami
5
4
3
2
prosječna ocjena - 4,64
1,9%
1
DA LI POSLIJE PROJEKTA PODIJELIMO ZNANJE RAZMIŠLJATE O TOME DA SE BAVITE
NEKIM HOBIJEM ILI AKTIVNOŠĆU?
53,0%
36,6%
4,1%
Glazbenice
više
jednako
manje
23
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
6. Međužupanijski sajam
vježbeničkih tvrtki
Zlatka Subotičanec, Zlatko Salaj, Vojislav Kranželić, Nataša Vibiral
6. Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki održan je 13.
ožujka 2013. godine u organizaciji Komercijalne i trgovačke
škole Bjelovar te Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar.
Sajam je otvorio direktor Bjelovarskog sajma, gospodin
Zlatko Salaj. Na svečanom otvorenju sajma bila je i delegacija iz Republike Poljske i pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport prof. Andrea Prugovečki Klepac. Od
ove godine Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki ima
svoj logo kojega je osmislila Zlatka Subotičanec, učenica
Glazbene škole Vatroslava Lisinskog, koja općeobrazovne
predmete sluša u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar.
Tom prilikom je i predstavljen logo sajma.
Sajam vježbeničkih tvrtki kruna je poslovanja učenika u
fiktivnim tvrtkama, a učenike su za sajamsko poslovanje
pripremali nastavnici, voditelji vježbeničkih tvrtki. Vještine poslovnog pregovaranja, prezentacijske sposobnosti,
poslovni bonton i kreativnost u uređenju štandova svojih
tvrtki pokazali su učenici 3. i 4. razreda smjera ekonomist i
komercijalist.
24
Naši gosti iz Kutine
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA
HRT na našem štandu
Sklapanje poslovnog ugovora
Radno vrijeme sajma bilo je od 11:00 do 13:30 h. Na sajmu je sudjelovalo 25 vježbeničkih tvrtki, i to iz Bjelovara,
Čakovca, Daruvara, Dugog Sela, Kutine i Velike Gorice. Bankarsku podršku sajmu pružila je VB Moneta d.d. koja je na
završetku sajma izračunala ostvarene promete za fizičke i
pravne osobe. Sajam je zatvoren podjelom zahvalnica svim
vježbeničkim tvrtkama sudionicima sajma.
EURO-VITA
Naše bankarke
Blaženka Urh, prof.
Vježbenička tvrtka "Domino"
25
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
POSJET ZAGREBAČKOJ BANCI
Vježbeničku banku Moneta osnovali
smo 2011. godine. To je prva VB u
Hrvatskoj koja je podijeljena u četiri
odjela. Odjel s fizičkim osobama, odjel
s pravnim osobama, odjel podrške te
odjel marketinga. Naš partner je Zagrebačka banka koja je najveća banka
u Hrvatskoj. Bave se privatnim bankarstvom, invest bankarstvom (korporativne financije, tržište kapitala,
strukturirano financiranje), Financijskim tržištima (kupoprodaja deviza,
brokerski poslovi, makroekonomske
analize) te poslovanjem s bankama.
Dana 31. listopada 2012. godine, kao
zaposlenici VB Monete, posjetili smo
Zagrebačku banku kako bismo se još
bolje upoznali sa radom i funkcioniranjem jedne banke u stvarnom životu
te da bismo još bolje mogli obavljati
svoju djelatnost. Svaki odjel Banke
ima voditelja koji regulira i prati rad
svakog pojedinog zaposlenika. Na
čelu je direktor poslovnice koji nadzire
rad direktora svakog pojedinog odjela.
Na čelu 8 poslovnica Zagrebačke banke u Hrvatskoj nalazi se regionalni direktor Tomislav Tolnaj. Obilazak banke
započeli smo na odjelu za poslovanje
s malim poduzetnicima. Bave se otvaranjem žiro računa, uplatama i isplatama sa tog računa te kreditiranjem
malih poduzetnika i obrtnika. Također
nude im i besplatno savjetovanje u
svako doba dana.
Nakon što smo vidjeli kako izgleda
tipično radno mjesto u banci, krenuli
smo prema samom trezoru. Naravno,
nismo mogli vidjeti novac, ali smo
imali prilike vidjeti kako izgleda stroj za
prepoznavanje krivotvorenog novca te
i sama krivotvorena novčanica. Budući da je to najvažniji dio banke, jako
je dobro osiguran te postoji određeni
protokol kojeg se radnici ondje mora26
ju pridržavati. Nakon što smo vidjeli
trezor, krenuli smo prema odjelu za
fizičke osobe koji se sastoji od nekoliko šaltera. Na info pultu zaposlenica
Banke upućuje klijente na koji šalter
trebaju ići, ovisno o tome što trebaju
obaviti. Ukoliko neki klijent želi podići ili oročiti veću sumu novca, to ne
obavlja na šalterima, zbog sigurnosti
odlazi u zatvoreni, zasebni i osigurani
dio koji klijentu omogućava veću privatnost i sigurnost.
Nakon završetka našeg obilaska, dobili smo i promotivne materijale: kemijske, blokiće za pisanje te brošure o
Cool kartici tekućeg računa za mlade
osobe koja je praktična te omogućuje
da novac uvijek bude uz nas, ali na
sigurnom!
Mario Andrejević, 4.a
Učenici u društvu s direktorom poslovnice Tomislavom Tolnajem
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA
NATJECANJA IZ KNJIGOVODSTVA S BILANCIRANJEM ŠKOLSKE GODINE 2012./2013.
S ciljem poticanja interesa učenika za računovodstvenu i
financijsku struku, suradnjom strukovne udruge, gospodarske prakse i škole organizirano je Školsko natjecanje za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda kvalifikacije ekonomist.
Školsko natjecanje je održano 22. siječnja 2013. Sudjelovala su dvadeset dva učenika drugih, trećih i četvrtih razreda.
3. a: Marin Orešković, Mateo Horvat, Josipa Evaj, Sanja
Sakač, Katarina Mitrović, Dino Šuveljak 3.b: Anamarija
Džolan, Ivan Bulić, Matea Miloš. Najbolje rezultate od učenika trećih razreda postigla je Katarina Mitrović.
4.a: Bruno Barać, Kristijan Bajsić, Matija Bistrica, Sonja Kaurin, Senka Obračević, Marko Toth 4.c: Bruno Marić, Martina Sabadžija. Od učenika četvrtih razreda najbolje rezultate
je postigao Matija Bistrica.
2.a: Anamarija Rupa, Danijela Sinković. Nevena Brdar, Antonia Oremović, Ivana Zeljko. Najbolje rezultate je postigla
učenica Ivana Zeljko.
Vrednovanje učeničkih uradaka provelo je stručno prosudbeno povjerenstvo Školskog natjecanja iz Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika Bjelovar – Garešnica u
sastavu: Mira Gojević, Nada Brombauer, Vlatka Večerin i
Marko Purković.
Za osvojena prva mjesta na školskom natjecanju učenici su
nagrađeni školskim priborom. Organizaciju školskog natjecanja provelo je povjerenstvo škole uz stručnu i financijsku
pomoć Udruge računovodstvenih i financijskih djelatnika
Bjelovar – Garešnica.
Međužupanijsko natjecanje iz knjigovodstva s bilanciranjem
održano je 19. veljače 2013. u Ekonomskoj i turističkoj školi Daruvar. Na međužupanijskom natjecanju sudjelovali su
Matija Bistrica, Senka Obračević i Martina Sabadžija iz
naše škole i učenici škole domaćina.
Marija Horvatić-Kapelac, prof.mentor
Posjet Izletištu i vinotočju Vinia,
OPG-u Šapić
02. svibnja 2013. (četvrtak) učenici
1.a, 1.c i 4.a imali su priliku otići na
terensku nastavu, tj. u posjet OPG-u
Šapić, čiji su vlasnici roditelji učenice
Laure Šapić koja pohađa našu školu.
Prilikom dolaska, vlasnici su nas lijepo
dočekali te nam objasnili kako ćemo
provesti tih nekoliko sati kod njih.
Obišli smo vinski podrum gdje nam je
gospodin Saša Šapić pojasnio sve o
proizvodnji vina te prodaji istoga. Mi
smo se uvjerili da je ipak lakše piti,
nego proizvoditi. Nakon toga, poslušali
smo predavanje gospođe Tajane Šapić
u dvorani za prezentacije, o poduzetništvu, osnivanju i načinu poslovanja njihovog OPG-a. Dobili smo mnogo korisnih
savjeta koje možemo danas – sutra
iskoristiti ukoliko se upustimo u vlastiti
poduzetnički pothvat. Između ostalog,
obišli smo i staju s konjima. Tamo nam
je Laura rekla nekoliko riječi o svakom
konju kako bismo ih i mi upoznali.
rođendaonicu, igralište, prirodu, okrijepu... Vratili smo se zadovoljni.
Mihaela Megloba, 1.A
Nakon stručnog vodstva kroz OPG Šapić,
imali smo i slobodnog vremena koje smo
iskoristili na razne načine. Pogledali smo
Terensku nastavu omogućila:
27
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Terenska nastava učenika Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar
PIK Vrbovec i Obiteljsko izletište Novak
3. listopada 2012.
u 8h ujutro okupili
smo se ispred škole
i krenuli na terensku
nastavu. Iz svakog
razreda polazilo je
troje učenika koje
su odabrali njihovi razrednici. Društvo su nam pravile i
profesorice Gorica Risović, Blaženka Urh, Radmila Popović
Kaličanin te pedagoginja Snježana Bjelovarac– Hrestak.
Na naše glavno odredište, u PIK Vrbovec, stigli smo oko 9:30h
gdje nas je dočekao jedan od djelatnika te nas podijelio u dvije
grupe. Prva grupa bili su učenici 1. i 2. razreda koji su išli u
samu tvrtku, a učenici 3.i 4. razreda na razgledavanje pogona.
U tvrtci su nas dočekale dvije menadžerice i menadžer.
Poveli su našu grupu do švedskog stola gdje su bili izloženi
njihovi najukusniji proizvodi (mortadele, kuhane i dimljene
šunke, slanine, kobasice, hrenovke, pršuti...). Prisustvovali
smo kratkom predavanju i saznali da je tvrtka PIK Vrbovec Mesna industrija osnovana 1962. godine u vlasništvu
gospodina Ðure Predovića. Na temelju Zakona o pretvorbi
28
društvenog poduzeća, 1992. godine provodi se postupak
PIK Vrbovca u dioničko društvo. Danas je PIK Vrbovec u
sastavu Agrokor koncerna, najveća je mesnoprerađivačka
industrija u Hrvatskoj koja proizvodi vlastitu sirovinu i pokriva cjelokupnu prodaju i preradu mesa.
Tvrtka ima potrebne registracije i licence za izvoz na tržište
Europske unije i SAD-a. PIK Vrbovec je ujedno i dobavljač
za McDonald’s u Hrvatskoj. Hrvatski građani su u BEST BY
AWARD istraživanju ocijenili PIK-ove proizvode kao šest
najboljih proizvoda za 2010./2011. godinu. Nakon predavanja i sami smo se uvjerili u kvalitetu proizvoda te ih kušali.
Kada smo doručkovali, gledali smo promtivne reklame i jedva čekali krenuti na razgledavanje pogona.
Prije ulaska morali smo oprati ruke i cipele u posebnom dezinfekcijskom sredstvu te smo dobili bijele kape, kute i pokrivala za cipele. Prošli smo sve pogone te vidjeli preradu,
proizvodnju, kako se proizvodi pakiraju, zamrzavaju ( bili smo
u pogonu gdje je -23 C i u još hladnijem), prostoriju za dezinfekciju noževa. Svi pogoni su tehnizirani, postoje i tri „robota“
koji voze proizvode na sušenje i provjeravaju njihovu kvalitetu,
postotak tekućine u njima itd. Prije odlaska, fotografirali smo
se s menadžerima, a mogli smo uzeti i kute za uspomenu.
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA
Puni dojmova ušli smo u autobus i nastavili putovanje
prema obiteljskom izletištu Novak koje se nalazi u mjestu
Cepidlak, u blizini Sv. Ivana Žabno. Imanje je opasano zelenilom, trima jezerima, od kojih je najveće okruženo šumom
te je na njemu kućica do koje se može doći drvenim mostićem. Prava romantika! Imanje krase i životinje: zečevi, konji, magarac, jeleni lopatari, divlja svinja Gojko, razne ptice.
Cijelo imanje može se obići na unajmljenim quadovima. U
sklopu imanja nalazi se dječje igralište, nogometno igralište, igralište za badminton, boćalište, viseća kuglana, a oni,
koji vole ribolov, mogu se iskušati sa svojom ili unajmljenom
opremom. Na izletištu se nalazi restoran koji raspolaže sa
350 sjedećih mjesta i u kojem se organiziraju svadbe, krstitke, krizme i druge svečanosti.
Umorni, gladni, a pomalo i smrznuti nakon razgledavanja,
iskušali smo specijalitete restorana. Prijateljice i moja malenkost naručile smo palačinke s čokoladom koje smo čekale čak 45 minuta, te napokon, kada smo ih dobile popravile
su naš dojam i nestale u rekordnom roku dok su svi ostali
putnici u autobusu čekali na nas. Cijeli dan pratio nas je
smijeh i zabava. Zadovoljni i sretni vratili smo se u Bjelovar
oko 14:30 h.
Mihaela Bujan, 2. a
“Marijini obroci” u našoj školi
U četvrtak 20. prosinca 2012. u organizaciji vježbeničkih tvrtki naše škole i
pod pokroviteljstvom Francka d.d. održan je domjenak za “Marijine obroke”
na kojemu su sudjelovali svi učenici i
nastavnici naše škole. Na domjenku je
prikupljen dobrotvorni prilog za dvadesetak djece u Africi koji će im omogućiti obrok tijekom cijele školske godine.
Organizatori domjenka su nastavnici
gospodarskog praktikuma i vježbeničke tvrtke Zrnka d.o.o., Korona d.o.o.,
Moneta d.d., Eurovita d.o.o., Top biro
d.o.o., Bonsai d.o.o. te Domino d.o.o.
Cilj organizacije Marijinih obroka bio
je potaknuti učenike na društveno
odgovorno poslovanje. Iako nisu stvarno poduzeće, kao vježbenička tvrtka
uz pomoć partner tvrtke, mogu se
uključiti u dobrotvorni rad. Učenici su
domjenak pripremali zajedno sa profe-
sorima voditeljima vježbeničkih tvrti i
dali su svoj pečat u samoj organizaciji i provedbi, koristeći svoja znanja iz
poduzetništva, marketinga, poslovnih
komunikacija i ostalih predmeta.
Blaženka Urh, prof.
29
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Izleti i terenska nastava
Posjet McDonaldsu
jent, ljubaznost zaposlenika i hrana
kao poklon.
Ivan Vinković
Za McDonalds imam samo riječi hvale.
Ugodno su nas ugostili i ponešto smo
naučili o njihovom poslu i to znanje moći
ću primijeniti u daljnjem školovanju.
Ivan Sabljić
U McDonaldsu je bilo odlično. Osoblje
nas je veoma ugodno primilo i pokazalo
nam sve što imaju u svojem objektu.
19. listopada 2012. bili smo u posjetu
restoranu McDonalds u Zagrebu na
terenskoj nastavi u sklopu predmeta
društveno odgovorno poslovanje.
U vodstvu profesorice Gorice Risović
i razrednice profesorice Ruže Sučić
uputili smo se u Zagreb, točnije Vrbane, gdje smo posjetili McDonaldsov
restoran. Tamo su nas dočekali menadžeri i voditeljica ljudskih potencijala
te pobliže opisali poslovanje njihovog
restorana te ostalih restorana u Republici Hrvatskoj.
Nakon kratke prezentacije otišli smo do
kuhinje i pogledali način pripreme hrane
te se uvjerili u njihove visoke standarde.
Poslije smo otišli do Kaptola i tamo proveli slobodno vrijeme.
Evo nekoliko dojmova naših učenika:
Mateja Beleg
Iznenadili su nas sa besplatnim jelom
i poklonom koji su nam dali na kraju.
Mihaela Evaj
U McDonaldsu je bilo veoma ugodno, osoblje je bilo ljubazno, hrana
odlična, kao i poklon koji smo dobili.
30
Matija Kos
Bilo mi je zanimljivo i svidjelo mi se
u McDonaldsu. Njihovi djelatnici su
gostoprimljivi. Puno toga sam saznao
o njihovim proizvodima. Majica kao
poklon mi se jako svidjela. Volio bih
češće ići na takve izlete.
Marija Bošnjak
U McDonaldsu je bilo zanimljivo, svidjelo
mi se to što su nam pokazivali sve
vezano uz proizvodnju njihovih proizvoda
te samu pripremu različitih narudžbi. Bila
sam ugodno iznenađena majicama koje
smo dobili kao poklon.
Bernard Kraljić
Ljudi su bili vrlo prijazni i trudili su se
pokazati nam i naučiti nas što više
mogu. Saznali smo puno o kvaliteti
proizvoda i certifikatima koje McDonalds ima, ali što nas je zadivilo, bio je
njihov odnos prema zaposlenima.
Ines Meštrić
U McDonaldsu mi se svidio ambijent
i način na koji smo dočekani, ponašanje zaposlenika i poklon, tj. majica
i hrana. Svidio mi se odlazak tamo.
Gabrijela Novak
U McDonaldsu mi se svidio ambi-
Sven Lukić
U McDonaldsu mi je bilo jako zanimljivo i zabavno jer sam vidio raznu mehanizaciju poslovnice. Nakon što sam
posjetio Mc, imam drugačije mišljenje
o hrani koju jedem jer sam vidio da se
drže visokih EU standarda.
Katarina Kozić
Posluga je bila dobra. Skladište i prostor u kojem zaposlenici rade je skučen. Dobro je to što su svi ljubazni.
Mirna Kukec
Veoma sam zadovoljna kako su nas
ugostili. Ugodno su me iznenadili
poklonom koji su nam dali. Što se
tiče prezentacije, bila je vrhunska.
Terenska nastava bila je vrlo poučna
i zanimljiva. Mogli bismo češće ići u
takve poslovne posjete.
Nives Tesla, Lucija Gucek i Tena
Lukač
U posjetu smo saznali da je McDonalds
vodeći lanac brze hrane u cijelom
svijetu. Dobio je više nagrada za svoje
proizvode. Saznali smo tko ga je i
kada osnovao i gdje mu je sjedište.
Rekli su nam koje visoke standarde
primjenjuju u pripremi hrane. Iz prezentacija smo mnogo naučili. Prezenteri su bili
dragi i zanimljivi, odlično su prezentirali
te smo iz toga puno naučili.
Učenici 2.b razreda
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA
Terenska nastava u Zrinskom Topolovcu,
Dani Zrinskih 2012. godine
Bilo je točno podne. Okupili smo se, dobili upute, a zatim otišli u obližnji kafić
na “kavu”. U Društvenom domu smo
trebali biti u 13h kako bismo čuli upute i saznali na koje odredište trebamo
poći. Prvo smo slušali govore, zahvale,
a onda dobili mjesto na koje trebamo
poći. Bio je to “Strmograd”. Strmograd
je mjesto u neposrednoj blizini Zr. Topolovca, a naziv mu je takav jer je podosta
velika strmina koju moramo proći da
bismo došli na cilj. Na Strmogradu smo
slušali predavanje o velikaškoj obitelji
Zrinski, kako bismo se prisjetili naše
povijesti i obogatili naše znanje. Sa Strmograda je dobro vidljiv „Turski brijeg“,
mjesto s kojega su Turci napadali, pa je
po tome mjesto i dobilo naziv. To je tzv.
ostatak ostataka iz 16. stoljeća. Slušali
smo predavanje gospodina Trogrlića
koji je član Bjelovarske husarske garde.
Govorio nam je o konjima hrvatskog
konjaništva i o svojoj husarskoj gardi.
Ponosno smo slušali „zlata vrijedne“
izreke o junaštvu naše vojske. Evo nekih: Napoleon: “Da mi je 100 000 hrvatskih vojnika, zauzeo bih cijeli svijet.”
Nijemci: “Sačuvao me Bog kuge, rata
i Hrvata.” Albrecht von Wallenstein: “
Nijemci su glomazni, teški i spori konjanici, Mađari su nepouzdani i prevrtljivi,
Poljaci se brzo rasipaju u potrazi za
plijenom, Moldavci ne žele ići daleko
od svojih domova, Vlasi se prodaju za
malo novaca, ali Hrvati – oni udaraju
snažno u skupinama i to uvijek tamo
gdje je to najpotrebnije, ne popuštaju
gotovo nikad.” Nakon predavanja na
Strmogradu, slijedio je ručak u društvenom domu. Ručali smo i počeli s pripremama za natjecanja. Odredili smo
nogometaše (Adriana Mataka, Maria
Marinkovića i Brunu Rajiča), matematičarku (Kristinu Čibarić), trkača (Tomislava Puškarića) i povjesničare (Luciju
Naši predstavnici na Danima Zrinskih
s profesoricom Žaklinom Marčinković - Ambrozić
Rodić, Mariju Rodić, Mislava Lukčina
i Marina Sabljića). Nakon što smo čuli
da pobjednici osvajaju izlet kroz Banovinu, Hrvatsku Kostajnicu i ostala mjesta
kroz koja su prolazili naši banovi, rekli
smo: “Idemo to osvojiti!” Osim što je to
značilo i da ne moramo u školu, privuklo nas je i to što ćemo proći mjesta na
kojima smo junački spašeni. Nažalost,
nismo osvojili natjecanje, makar smo
bili bolji u sportskom dijelu, no kažu da
je danas povijest domovine važnija od
sporta. Dalo bi se raspraviti o tome,
ali nema veze. Nama nije bio cilj tamo
raspravljati, nama je bilo važno družiti
se, obići taj krajolik, upoznati nove ljude, nasmijati se i na kraju, ono što je
i najvažnije, osvijestiti svoju nacionalnu povijest i ponijeti nešto kako bismo
onda to podijelili s drugima. Terensku
nastavu pohađali: Marija Rodić, Tomislav Puškarić, Bruno Rajič, Mario Marinković, Josip Filić, Tibor Kovač, Lucija
Rodić, Kristina Čibarić, Adriano Matak,
Mislav Lukčin i Marin Sabljić ,pod vodstvom profesorice iz geografije, Žakline
Marčinković-Ambrozić.
Lucija Rodić, 2.d
31
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Terenska nastava u Beču
U sklopu terenske nastave koju su organizirali profesori njemačkog jezika, prof.
Snježana Krznarić i prof. Vladimir Štefanac, krenuli smo nešto iza ponoći prema
Beču. Čekao nas je naporan dan pa je
većina zaspala prije dolaska do slovenske granice. Dolaskom u Beč prvo smo
posjetili Schönbrunn čija je glavna atrakcija dvorski park sa najstarijim zološkim
vrtom na svijetu. Dvorac Schönbrunn
broji preko 1400 prostrorija i danas je
većim dijelom pretvoren u muzej. Nakon
kraće šetnje i fotografiranja, uputili smo
se prema palači Belvedere koja se sastoji
od dva dijela pretvorena u muzeje. Dolaskom do Hundertwasserhaus, ostali smo
zapanjeni izgledom zgrade. Zgrada je je
šarena i neobična s neravnim podovima
i oko 250 stabala i grmova,a u vlasništvu
je grada Beča. Prof. Štefanac se našalio
rekavši: „ Kad kupite stol za u stan, morate odrezati prednju lijevu nogu 20 cm
i zadnju desnu 10 cm da bi vam stol u
stanu stajao jednako.“ Nakon toga prošetali smo Hofburgom.To je bilo sjedište
moćnog Habsburškoga carstva. Radi
se o kompleksu, carskoj palači. Većinu
nas oduševili su lipicaneri upregnuti u
kočije. Svatko se može provozati kočijom i razgledati Hofburg i okolicu. Šetnju
smo nastavili do katedrale sv. Stjepana
Stephansdom. Prepričavajući dojmove,
nastavili smo razgledavanjem poznate
šoping ulice Maria Hilfer Strasse. Kupivši neke sitnice i suvenire, uputili smo se
pred gradsku vijećnicu - Rathaus, gdje se
održava jedan od mnogobrojnih božićnih
sajmova u Beču. Mi koji pohađamo nastavu njemačkog jezika, imali smo priliku
pokazati svoje znanje anketiranjem posjetitelja sajma. Sve smo snimali diktafonom i bili zapravo pravi mali novinari.
Kada smo se predstavili da dolazimo iz
Hrvatske i pohađamo ekonomsku školu, većina posjetitelja nam je vrlo rado
pristala odgovarati na pitanja. Polako je
padao mrak te je doživljaj sajma bio sve
ljepši. Mirisalo je kuhano vino i pečene
kobasice. Svemu lijepom dođe kraj pa
je došao i našem posjetu Beču. Svi mi,
koji smo imali priliku ići i uživati, zasigurno
bismo se vratili ponovo da možemo. Za
kraj svima ,koji imaju priliku posjetiti Beč
u vrijeme Božića, toplo preporučam da ju
iskoriste.
Ivana Pavunić, 3.a
NATJECANJE IZ NJEMAČKOG JEZIKA
Dana 4. veljače održano je u prostorijama naše škole natjecanje iz njemačkoga
jezika na školskoj razini. Sudjelovale su
četiri učenice podijeljene u kategorije prvi
i drugi strani jezik. Najbolji rezultat i plasman na županijsko natjecanje postigla
je učenica 4.a razreda Andrea Rupa, koja
uči njemački kao drugi strani jezik. Test iz
znanja njemačkoga jezika na školskoj razini sastojao se od provjere znanja iz gramatike i čitanja s razumijevanjem. Andrea
je test riješila 75% što je bilo dovoljno za
drugi ulazni rezultat za županijsku razinu
natjecanja.
32
Županijsko se natjecanje održalo 4. ožujka
u srednjoj školi August Šenoa u Garešnici,
gdje su nas jako lijepo ugostili. Druženje je
počelo doručkom nakon čega su mentori
i učenici raspodijeljeni u učionice u kojima
su rješavali ispite. Test se na županijskoj
razini sastojao od tri dijela: od provjere znanja iz gramatike te ispita čitanja i slušanja
s razumijevanjem. Nakon natjecanja, svi su
mentori i natjecatelji zajedno ručali. Andrea
je na županijskom natjecanju još i popravila
svoj školski rezultat te je riješila ispit s 80%
točnosti. S tim je rezultatom i na županijskom natjecanju osvojila 2. mjesto.
Nakon toga slijedilo je iščekivanje hoće li
taj sjajan rezultat biti dovoljan i za poziv na
državno natjecanje. Prošlih je godina tih
80% bilo dovoljno i za plasman na državno
natjecanje, ali ove godine nažalost nije bilo
tako. Andreji su nedostajala dva boda da
bi se plasirala na državno natjecanje. No,
nema veze. Državnu je maturu Andrea riješila dovoljno dobro te se u srpnju upisala
na Filozofski fakultet u Osijeku na studij
Germanistike.
Puno sreće u daljnjem školovanju, kolegice!
Vladimir Štefanec, prof.
STRUČNI IZLETI I NATJECANJA
NATJECANJE IZ ENGLESKOGA JEZIKA
Dana 22. siječnja 2013. godine, službeno je započela sezona natjecanja iz
engleskog jezika. Prema pravilima, natjecatelji moraju ići u 2. ili u 4. razred
srednje škole kako bi ostvarili pravo da
pokažu svoje znanje ovog popularnog
jezika. U kategoriji učenika iz 4. razreda,
u koju sam pripadala i ja, natjecalo se
nas 19, dok je „drugašića“ bilo tek 14.
Oduvijek sam voljela engleski jezik i
učim ga od malih nogu. Moja profesorica, Smiljka Bujić, uočila je moj entuzijazam i prijavila me na natjecanje.
To jutro, nakon što smo se svi okupili u
prostorima naše Ekonomske i birotehničke škole i bili raspoređeni u učionice,
natjecanje je započelo. Test nije bilo
pretjerano težak i izašla sam iz učionice
prilično zadovoljna napisanim. Nakon
završetka natjecanja, rečeno nam je da
možemo otići doma te da će nam rezultate poslati na broj našeg mobitela.
U večernjim satima zaprimila sam SMS
od svoje profesorice koja mi je čestitala
na osvojenom 2. mjestu, koje me razveselilo i ujedno mi omogućilo mjesto
na županijskom natjecanju.
Nakon kratkog, ali zasluženog odmora
od školskog natjecanja, ubrzo je uslijedilo i županijsko. Ovoga puta sam se
malo bolje pripremila uz pomoć svoje
profesorice koja je, kao i ja, željela da
ostvarim što bolje rezultate. U zimsko
jutro 26. veljače 2013. godine, s „najnovijim“ autobusom kojeg nam je na
raspolaganje dao Grad Bjelovar, uputili
smo se prema „velegradu“ zvanom
Čazma. Ovaj put nas je bilo nešto više i
u autobusu je vladao žamor te se činilo
da smo svi prilično uzbuđeni zbog nadolazećeg natjecanja. U njihovoj školi,
odnosno gimnaziji, dočekao nas je doručak koji je većina pojela, ali neki su
i dalje bili previše nervozni i jedva su
čekali da počnemo pisati. Ovaj put test
mi se činio težim, no nisam bila previ-
Smiljka Bujić, prof., Samanta Vučeta, 4. a (5. mjesto), Jure Dominković, 2. b (4. mjesto),
Dora Kovačević, 4. a (2. mjesto), Viktoria Kerac, 4. c (4. mjesto) i Ljiljana Srebrenović, prof.
še iznenađena niti jednim zadatkom.
Nakon završetka pisanja, onim istim
„novim“ autobusom uputili smo se
prema restoranu gdje smo ručali. Ovdje je također vladala buka jer smo svi
raspravljali o testu i uspoređivali svoje
odgovore. Kada smo se vratili, rezultati
su već bili objavljeni na oglasnoj ploči.
Nakon što sam se napokon uspjela probiti i uočiti svoje ime, “skužila” sam da
je 2. mjesto ponovo pripalo meni, što
je, naravno, bilo super sve dok nisam
shvatila da me od 1. mjesta dijeli samo
bod. To me malo rastužilo, no i dalje
sam bila zadovoljna svojim rezultatom,
a nadam se i moja profesorica.
Drago mi je što sam sudjelovala na
ovom natjecanju i dobila priliku da pokažem svoje znanje. Upoznala sam nove
ljude i naučila ponešto novoga. Svima,
koji vole engleski jezik, preporučujem da
odu na natjecanje i pokažu što mogu, ali
da se, najviše od svega, zabave.
Dora Kovačević, 4.a
33
STRUČNI SKUPOVI I NATJECANJA
Sveti Dominik i Red propovjednika
Ove godine, Međužupanijsko natjecanje iz vjeronauka održavalo se 19. veljače u našem gradu Bjelovaru, u susjednoj
nam, Turističko-ugostiteljskoj i prehrambenoj školi. Kad je
već natjecanje bilo u nama poznatom mjestu, nismo imale
tremu. Našu školu predstavljale smo mi, cure iz 2.d razreda:
Kristina Ćibarić, Ivana Pavlović, Nives Kovač, i ja, Lucija Rodić. Najprije smo se svi okupili u školskoj knjižnici , uz švedski
stol se upoznali s ostalim sudionicima natjecanja. Prije početka natjecanja toplo nas je pozdravio i ohrabrio naš otac
biskup, mons.Vjekoslav Huzjak. Potom smo se uputili u učionice u kojima smo pisali test. Ovogodišnja tema natjecanja
bila je: „Sv. Dominik i Red propovjednika“. Nakon pismenog,
uslijedio je timski dio u kojem smo zajednički tražili prave odgovore i imali prilike osvojiti još koji bod. Nakon ručka slijedio
je zadnji dio natjecanja i objava rezultata.
Iako nismo osvojile mjesto na vrhu ljestvice, puno toga s priprema za natjecanje ćemo pamtiti, kao npr. puno zanimljivih
podataka i događaja iz života sv.Dominika. Posebno nam je
drago što smo mogle upoznati život i djelo tog velikog zagovornika školstva i obrazovanja. Time smo se uvjerile da Crkva
Kristina Ćibarić, Ivana Pavlović, Nives Kovač i Lucija Rodić
s profesoricom Anom Savić
nije zajednica koja „zatupljuje“, kako to već neki vole reći,
već smo se kroz njegov primjer zalaganja za obrazovanje što
većeg broja ljudi i otvaranja škola i sveučilišta uvjerile u baš
suprotno. Dojmovi su nakon svega vrlo pozitivni.
Lucija Rodić , 2.d
KLOKAN BEZ GRANICA 2013.
organizirano uz potporu udruge, Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta i Hrvatskog matematičkog društva,
po petnaesti put, a kao i do sada, motto mu je bez eliminacije, selekcije i finala.
Vanja Hasanac, Franko Jabuka i Matea Miloš
I ove su se godine učenici naše škole priključili najvećem
međunarodnom natjecanju na svijetu, „Klokanu bez granica“, i time pokazali da matematika u našoj školi nije bauk.
Udruga “Klokani bez granica” međunarodnog je karaktera i okuplja predstavnike velikog broja europskih i svjetskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati matematiku i
omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna
joj je zadaća organizacija igre - natjecanja «Matematički klokan» koja popularizira matematiku među mladima.
Namjera je motivirati učenike da se bave matematikom
izvan redovitih školskih programa. Samo natjecanje je
34
Naših 35-ero učenika je odlučilo okušati znanje iz matematike pa je 21. ožujka, točno u 12 i 30, kao i u preostale
53 zemlje svijeta, s približno 6 800 000 učenika, prionulo
na rješavanje vrlo zgodnih, logičkih zadataka. Skice rješenja su kao klokani skakale po papiru i nestrpljivo smo
čekali službene rezultate samog natjecanja.
Nismo se previše iznenadili kad nas je udruga obavijestila da su rezultati troje naših učenika ušli u 10% najboljih
u Hrvatskoj. To su Vanja Hasanac (2.d), Franko Jabuka
(3.a) i Matea Miloš (3.b). Njih je Hrvatsko matematičko
društvo i udruga „Klokan bez granica“ nagradila simboličnim darovima s logom natjecanja.
Iskrene čestitke svim natjecateljima na upornosti, a posebno nagrađenim mladim matematičarima uz, sad već
tradicionalni poziv: vidimo se i dogodine!
Branka Mišir, prof.
RAZREDI
Razredi Ekonomske i
birotehničke škole
Bjelovar šk.god. 2012./2013.
35
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
1.a
PRVI RED: Marko Kašnik, Grgur Polančec, Ivan Prapotnik, Marko Begić, Leonardo Ðurđević,
Marin Horvat, Denis Kuštrić, Dominik Majdandžić, Marko Prskalo
DRUGI RED: Branka Mišir, prof., Kristina Butorac, Maja Blažeković, Josipa Šušenj, Jelena Jergović,
Lea Stančin, Mihaela Megloba, Iva Obajdin, Maja Vidaković, Marija Židovec, Andrea Vinković
TREĆI RED: Ivana Marković, Dubravka Markuš, Ivona Štefanac, Irena Tunić,
Monika Leljak, Lorena Švegović, Danijela Erceg, Monika Ðurasek
RAZREDNIK: Branka Mišir
1.b
PRVI RED: Martina Jaković, Lorena Ðuroković, Veronika Jurić, Lara Vučemilo,
Nikol Božić, Veronika Štefović, Marina Valjak, Patricia Prišlin,
DRUGI RED: Monika Botinčan, Anamarija Turčić, Ivančica Futač, Mirna Tominac, Nataša Radotić, Sara Pavlović,
Gorana Radić, Bruno Rajič, Kristijan Pavličić, Michael Ledinski, Filip Paljak, Žaklina Marčinković – Ambrozić, prof.
RAZREDNIK: Žaklina Marčinković-Ambrozić
36
TREĆI RED: Vlado Grgić, Bruno Ivanić, Tomislav Puškarić, Tibor Kovač, Mario Marinković,
Gordan Klasić, Josip Filić, Dorian Dujmović, Stojan Kovačić Viktor, Tomislav Prka
RAZREDI
1.c
PRVI RED: Fran Zeman, Anamarija Perdedaj, Laura Šapić, Iva Vučak, Radmila Popović Kaličanin, prof.,
Marta Raptavi, Marina Ðorić, Andrea Gebik, Ivana Konjević.
DRUGI RED: Mario Njegovec, Ivan Gelenčir, Stipan Trogrlić, Ante Biljan, Marin Kozić,
Katarina Plesec, Merita Dedaj, Maja Stankić, Weronika Ćwik.
RAZREDNIK: Radmila Popović Kaličanin
1.d
RAZREDNIK: Marko Dragičević
TREĆI RED: Marko Skok, Marko Ðuran, Marko Lješčanin, Katarina Varjačić, Davor Šanteković,
Mateja Cindrić, Ana Pavić, Anita Ježić, Jelena Mesar, Lucija Vočanec, Ema Kranjčević.
PRVI RED: Maja Jozić, Syntia Matanović, Manda Matić, Elvira Beriša, Patricia Belec,
Matea Barberić, Paula Vuletić, Monika Kirin, Tomislav Toncer
DRUGI RED: Matea Hudoletnjak, Josipa Bauman, Petra Mihaljević, Antonia Belovarac, Ivana Bačinski,
Lorena Pisačić, Martina Buček, Mihaela Jukić, Petra Sever, Mihaela Heged, Paula Bratanić,
Klara Hosni, Marija Rodić, Petar Zgonjanin, Tomislav Halauš
TREĆI RED: Hrvoje Kurtanjek, Karlo Škafar, Dominik Šabić, Ivana Iveković, Nikolina Posavac, Albina Krasnić,
Maja Muić, Monika Krasniqi, Marija Sabadžija, Renato Sabolić, Marko Dragičević, prof.
Podebljano su označeni učenici koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom.
37
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
2.a
PRVI RED: Ivana Zeljko, Helena Vrbančić, Anamarija Tunić, Vedran Petrone, Anđelo Paurović, Matija Cikoja
DRUGI RED: Marija Horvatić-Kapelac, prof., Anamarija Rupa, Gabriela Božić, Nevena Brdar, Ana Brković,
Petra Čuković, Antonia Oremović, Ema Romek, Dražen Vinković, Loren Manestar
TREĆI RED: Josip Lukač, Matea Halapa, Nenad Kosanović, Matej Rezo, Mihaela Gavrić, Danijela Sinković, Matej Ćurić,
Stela Iličić, Dijana Šuflaj, Vedran Laklija, Mihaela Bujan
RAZREDNIK: Marija Horvatić-Kapelac
2.b
RAZREDNIK: Ruža Sučić
38
PRVI RED: Ivona Radoš, Katarina Kozić, Tena Lukač, Nives Tesla, Ruža Sučić, prof.,
Andrea Pacadi, Matea Pavličić, Lucija Gucek
DRUGI RED: Lea Bogdan, Gabrijela Novak, Ines Meštrić, Mirna Kukec, Mihaela Evaj, Matea Beleg,
Katarina Stjepanović, Zorana Aničić, Ivana Ivičić, Magdalena Šostarec
TREĆI RED: Jure Dominković, Bernard Kraljić, Dario Hajtić, Matija Kos, Ivan Sabljić,
Jure Ivančić, Darko Šolja, Ivan Vinković, Marija Bošnjak
RAZREDI
2.c
PRVI RED : Mislav Begović, Filip Crnčić, Vinko Krajina, Radmila Radić Parlov, prof., Matej Stankić, Mateo Jukić, Ante Kiternaš
DRUGI RED: Marin Kelava, Domagoj Ivančić, Domagoj Ðuričić, Tomislav Ivanda,
Ivan Gašparić, Stjepan Ðopar, Filip Belošević
RAZREDNIK: Radmila Radić Parlov
2.d
TREĆI RED: Monika Rupa, Katarina Bernatović, Vlatka Janječić, Iva Štimac,
Martina Malčić, Vedrana Zrinšćak, Jelena Karan, Nina Banušić
Učenice Samanta Bučaj i Matea Šepoval nisu na fotografiji
PRVI RED: Fran Ðerđ, Nikolina Gašparović, Lucija Rodić, Lana Šarić,
Katarina Pospišil, Ivana Pavlović, Karlo Kranjec, Emanuel Dominković
DRUGI RED: Kristina Čibarić, Leoni Punčikar, Paula Gazica, Ivana Vukelić, Vanja Hasanac, Sara Mašek, Blaženka Juren,
Martina Forjan, Iva Kovačić, Barbara Novak, Anita Djordjević, Nives Kovač, Sara Solić, Dejana Končar, prof
RAZREDNIK: Dejana Končar
TREĆI RED: Adriano Matak, Martina Murtić, Aleksandra Kuhar, Marija Božić, Daria Popović,
Monika Ðudarić, Emanuel Pavon, Tihana Henc, Ines Kovač, Vanda Dabac
Podebljano su označeni učenici koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom.
39
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
3.a
RAZREDNIK: Snježana Krznarić
3.b
RAZREDNIK: Mirjana Erceg
40
PRVI RED: Ivana Pavunić, Josipa Evaj, Snježana Krznarić, prof., Marija Pranić, Ivana Romanić, Adrijana Križan
DRUGI RED: Sanja Sakač, Barbara Skrasigna, Nika Molnar, Nikolina Bekavac, Klaudia Večenaj, Kristina Horvat,
Katarina Mitrović, Nikolina Kovačević, Žana Štrbac, Mihaela Maletić
TREĆI RED: Marin Orešković, Mateo Horvat, Nino Šimatović, Franko Jabuka,
Luka Vladić, Ante Javor, Dino Šuveljak, Mislav Ban
PRVI RED: Martina Težak, Helena Varjačić, Anamaria Jasek, Anamarija Džolan,
Matea Miloš, Monika Dodaj, Zorica Šakanović, Marina Iličić
DRUGI RED: Sanjin Kulić, Vilim Plesklt, Diana Rišanek, Lucija Kurta, Ivana Kuntin, Kristijan Žager,
Valentina Molnar, Anamarija Sokolović, Maja Šimunović, Kristina Matić, Mirjana Erceg, prof.,
TREĆI RED: Mario Varga, Antonio Vidaković, Ivan Kozić, Matija Filipović,
Josip Kateković, Ivan Bulić, Alen Pirc, Jan Ružić
RAZREDI
3.c
PRVI RED: Diana Pratnemer, Danijela Forjan, razrednica: Gordana Šostarec, dipl.oec., Antonela Ðurđević, Elizabeta Markljušaj
DRUGI RED: Tanja Begović, Marija Jolić, Dajana Ledinski, Valentina Vinković, Sabina Kolarić,
Marinela Mrkonja, Ana Maria David, Nena Prenkaj, Paula Punek
TREĆI RED: Antonio Novaković, Marko Posavec, Ivan Vrabec, Bernard Šestak,
Ivan Dušek, Filip Petrik, Saša Murahovski, Jakov Grgić, Kristian Koščak
Učenici koji nisu na fotografiji: Marina Kunić, Domagoj Stančec
RAZREDNIK: Gordana Šostarec
3.d
RAZREDNIK: Željka Crnković
PRVI RED: Petra Jozić, Martina Vrhovski, Anamarija Pikivača, Kristina Konjarek, prof.,
Ivona Bošković, Anamarija Radanović, Vlatka Krpan, Nikolina Kolar Frklić, Matea Moćnik;
DRUGI RED: Željka Crnković prof., Maja Boršić, Tereza Jozić, Darka Kovačević, Ana Žalac, Paula Manjkas,
Mirna Skokan, Matea Fegeš, Tea Mikulić, Mila Valentić, Mihaela Plentaj, Antonija Šenkižek;
TREĆI RED: Tin Tišlar, Leo Loth, Anastazija Karadakić, Josipa Forjan, Helena Špoljarić,
Martina Sinković, Filip Kranželić, David Manojlović, Hrvoje Janči, Vinko Milican
Podebljano su označeni učenici koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom.
41
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
4.a
DRUGI RED: Kristijan Bajsić, Bruno Barać, Antonio Gaica, Emilija Belaj, Ella Ćurić, Anamaria Radoš,
Keti Habek, Andrea Rupa, Sanja Jukić, Iva Zbožinek, Nives Novotni
4.b
PRVI RED: Dijana Senjan, Mateja Kovačević, Željko Ostrman, Matea Lupić, Ivan Zelić,
Mario Pavlović, Anamaria Gelo, Maja Kušec
DRUGI RED: Ljuban Perenčević,prof., Helena Horvat, Maja Kateković, Ines Trnski, Luka Fran,
Ivan Špoljarić, Oliver Padović, Marko Bračko, Andrija Hiržin, Karmela Bugar
TREĆI RED:Danijela Bukovšćak, Darija Dolački, Valentina Kurtanjek, Valentina-Dominika Kranželić,
Katarina Babić, Katarina Jozić, Petra Kožul, Ivana Vrban,Matea Lovrić,Anamaria Smiljanić
Na fotografiji nedostaju učenici Tomislav Goljak i Dejan Vujčetić.
RAZREDNIK: Vladimir Štefanec
RAZREDNIK: Ljuban Perenčević
42
PRVI RED: Matija Bistrica, Kristijan Diebalo, Domagoj Vukmanić, Vladimir Štefanec, prof.,
Mario Andrejević, Boris Korade, Marko Toth
TREĆI RED: Senka Obračević, Mateja Gašparec, Valentina Pečar, Sonja Kaurin, Tatjana Kalaba,
Martina Tandara, Dora Kovačević, Martina Brkić, Ðurđica Prstec, Andrea Erceg
RAZREDI
4.c
RAZREDNICA: Milica Šepak Barić
PRVI RED: Milica Šepak Barić, prof., Matea Markesina, Nevena Divjak, Veronika Zagorec,
Matea Marušić, Mihael Mandić, Anka Ivičić - pomoćnica u nastavi.
DRUGI RED: Iva Bošnjak, Petra Mrgić, Martina Sabadžija, Ana-Marija Draženović, Valentina Vrban,
Maja Kristić, Dijana Ramljak, Marina Šabić, Jelena Horvat
TREĆI RED: Zoran Nanić, Valentina Vlašić, Marina Breznički, Ivan Zdunajić, Mislav Marincel, Marko Marinković,
Marin Sabljić, Mislav Lukčin, Nikola Mišković, Ivana Leljak, Viktoria Kerac
4.d
PRVI RED: Ðerđ Filip, Vončina Dario, Heged Tomislav, Valpotić Bruno, Butković Luka, Štrbac Dario, Mišura Valentina
DRUGI RED: Birt Martina, Vanja Gabriela, Mostovac Andrea, Vesna Pavković-Dončević(razrednica),
Majer Martina, Milaj Kristina, Herceg Elizabeta, Omerović Jasminka, Rajšić Tihana, Marolt Marinella
TREĆI RED: Vida Ana, Špoljarić Mateja, Fruk Andrea, Bokan Katarina, Špehar Anita,
Jaki Doroteja, Novak Ana, Kudumija Petra, Škrlin Iva, Pavić Damir
Na slici nisu: Habijanec Petra, Mikačević Martin, Mlinar Filip,
RAZREDNIK: Vesna Pavković-Dončević
Solić Petra, Zrakić Željkica, Subotičanec Zlatka, Zane Iva
Podebljano su označeni učenici koji su školsku godinu završili s odličnim uspjehom.
43
44
29
28
87
328
28
28
29
30
115
443
ukupno
EK uk.
1.d
2.d
3.d
4.d
UR uk.
UKUPNO
30
4.a
4.c
76
ukupno
4.b
26
24
26
3.a
3.c
79
ukupno
3.b
28
2.a
23
28
ukupno
2.c
86
1.c
2.b
29
29
1.b
28
443
115
30
29
28
28
328
87
28
29
30
76
24
26
26
79
23
28
28
86
29
29
28
na poč. na kraju
ukupan broj
učenika
1.a
razred.
odjel
57
18
19
20
46
14
15
17
47
10
19
18
51
18
15
18
Ž
93
22
22
25
24
149 294
22
8
7
3
4
127 201
30
10
10
10
30
10
11
9
32
13
9
10
35
11
14
10
M
441
115
30
29
28
28
326
87
28
29
30
76
24
26
26
79
23
28
28
84
29
28
27
pozitiv.
ocijenj.
99,55
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,39
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,67
100,00
96,55
96,43
%
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
negativ.
ocijenj.
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,33
0,00
3,45
3,57
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
neocij.
50
14
15
13
8
59
28
10
12
6
16
2
5
9
8
2
1
5
7
1
4
2
5
181
52
13
12
11
16
129
36
8
13
15
32
12
14
6
35
10
14
11
26
8
7
11
4
136
13
3
2
4
4
123
21
10
4
7
19
1
7
11
34
11
12
11
49
19
16
14
3
5
0
0
0
0
0
5
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
1
1
1
1
0
0
2
pozitivno ocijenjenih s:
0,00 109
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
3 i više
negativno ocijenjenih
s:
3,90
4,16
4,31
4,23
4,01
4,09
3,63
3,97
3,93
4,17
3,82
3,65
3,34
3,86
3,75
3,57
3,58
3,42
3,7
3,33
3,32
3,26
3,41
srednja
ocj. raz.
30389
6864
2497
1969
1294
1104
23525
8463
3128
2264
3071
4236
1259
1021
1956
5412
1516
2007
1889
5414
1692
1800
1922
28570
6658
2366
1935
1269
1088
21912
7795
2793
2247
2755
4007
1169
948
1890
4990
1425
1849
1716
5120
1561
1672
1887
ukupno
opravd.
izostanaka
ANALIZA USPJEHA NA KRAJU školske 2012./2013. godine
64,49
57,90
78,87
66,72
45,32
38,86
66,80
89,60
99,75
77,48
91,83
52,72
48,71
36,46
72,69
63,16
61,96
66,04
61,29
59,53
53,83
57,66
67,39
po
učen.
1819
206
131
34
25
16
1613
668
335
17
316
229
90
73
66
422
91
158
173
294
131
128
35
neoprav.
4,11
1,79
4,37
1,17
0,89
0,57
4,92
7,68
11,96
0,59
10,53
3,01
3,75
2,81
2,54
5,34
3,96
5,64
6,18
3,42
4,52
4,41
1,25
po
učen.
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
ANALIZA USPJEHA
PEDAGOŠKE MJERE SPRJEČAVANJA
MJERE POTICANJA (kraj školske 2012./2013. godine)
MJERE POTICANJA
1.b
1.a
1
4
2
0
0
0
0
2
11
6
0
5
1
1
7
1
4
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ukor
1.c
7
0
12
1
2
opomena
ukupno
5
0
4
3
nagrada
2.a
1
0
18
pohvala
2.b
2
0
RAZREDNI
ODJEL
2.c
8
o-o tretman
produženog
isključenje
op.pred isk.
stručnog
postupka
ukupno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
3
0
0
9
8
0
10
3
0
0
3.a
7
1
5
0
0
0
2
11
0
0
0
3
8
23
0
0
16
4
17
0
0
0
7
4
54
0
0
ukupno
12
11
0
2
0
4.a
10
11
0
1
4.b
29
0
0
0
1
4.c
60
0
0
0
2
ukupno
8
0
0
0
0
2
EK.ukup.
13
0
0
0
0
1.d
15
5
2
5
0
2.d
4
5
25
5
3.d
14
4
59
2
4.d
50
15
3.c
UR. ukupno
110
3.b
sve uk.
2.c 2.b 1.a
3.c
1.c 1.b
LJESTIVCA PORETKA RAZREDNIH ODJELA PREMA SREDNJOJ OCJENI
(kraj školske 2012./2013. godine)
4.d 3.d 4.b 1.d 2.d 4.c 3.b 4.a 3.a 2.a
4,31 4,23 4,17 4,09 4,01 3,93 3,86 3,82 3,75 3,7 3,58 3,42 3,41 3,34 3,32 3,26
4.a
4.d
4.b
3.d
3.a
1.a
2.b
2.a
1.b
1.c
2.c
2.d
3.c
1.d
3.b
LJESTVICA PORETKA RAZREDNIH ODJELA
PO BROJU SATI IZOSTANAKA (kraj školske 2012./2013. godine)
4.c
17
34
66
35
158 173 128 131
91
25
90
16
73
2793 2755 2366 2247 1935 1890 1887 1849 1716 1672 1561 1425 1269 1169 1088 948
335 316 131
45
NAŠI MATURANTI O SEBI
MARIO ANDREJEVIĆ - Naša najpoznatija svađalica s profesorima.Uvijek je on kriv za sve
i kad nije, ili kako bi on rekao: „Ignorirajte vi
mene, ignorirat ću i ja vas“
KRISTIJAN BAJSIĆ - S kolegom Kekecom
kašnjenje na nastavu je postala svakodnevnica. Kad mu se da, nauči, a kad ne: „pišite 1“
na, ali kad ju je uhvatila panika, sve je ispravila.
JASENKO IVANUŠEC - Glavni švaler EBB-a.
Svake godine druga cura na ogradi, ali ova
sada ga je oborila s nogu. Iako uz nogomet
provodi svoje najbolje vrijeme, znanje mu iz
glave ne pobjegne.
ÐURÐICA PRSTEC - Zbog naše Ðurđe u knjižnici knjige nema jer ih je sve posudila . Poznata
je po izrazu : „Daj šuti“. To je naša Ðurđa.
SANJA JUKIĆ - Sanja, Sanja... teško je naći
riječi prave da nas nešto krivo rečeno ne dođe
glave. Sanjči nam se 3 godine marljivo trudila,
ali zadnju godinu je skužila da nema ništa od
toga. Oštra na jeziku mnogima je pokazala da
je ona uvijek u pravu
TATJANA KALABA - Naša Taša je našla pajdaša i ocjene poboljšala. Njoj je uvijek sve svejedno . Matematika joj nije jača strana, ali naša
Taša nema puno mana. Knjigovodstvo ju isto
buni, za test nikada ne uči, ali dvojku nosi kući.
BRUNO BARAĆ- Razredni bilder.Ponedjeljkom
odsutan, ali nas ostale dane u tjednu za vrijeme nastave spašava svojim filozofiranjem
SONJA KAURIN - Drage su joj povijesne priče,
svaki dan iz usta nove fore viče. Na testu ti
pomoći ne može niti da hoće jer njena slova
rijetko tko pročitati može.
EMILIJA BELAJ - Naša Ema je više bila odsutna negon prisutna, ali uvijek je na kraju sve
nadoknadila. Ona je naš „dm“- kod nje u torbi
možete pronaći sve što vam je potrebno
BORIS KORADE - Borisa škola previše ne zanima, ali kraj njega je uvijek zezancija. što se
tiče odgovaranja uvijek ispašta jer je njegova
strana imenika nesretna sredina .
MATIJA BISTRICA - Eh Bistra, baš si bistar!
Razredna wikipedia i naš „prof.“ hrvatskog i
povijesti. Kad njega nema u školi, tek tada se
vidi naše neznanje. Da ne zaboravimo spomenuti, naš najbolji knjigovođa
DORA KOVAČEVIĆ - 10/10 bodova po testovima skuplja. Kad odgovara, zraka ne uzima.
Svoju modu fura, tuđe mišljenje ju ne dira. To
je naša engleskinja.
MARTINA BRKIĆ - Naša državna stolnotenisačica i bjelovarska missica.Još jedna od najglasnijih
cura što se tiče smijanja, možete je čuti i do obršiške. Jedinica zna pokupit, al prije nego mama
dođe na informacije, sve ih uspije ispraviti.
ELLA ĆURIĆ - Ella s dva l. Kad se nitko ne
smije, nju ćete uvijek čuti. Ta cura će živjeti
100 godina. Svojim neučenjem zna iznenaditi
koliko su rezultati na kraju dobri.
KRISTIJAN DIEBALO - Ovija.. Kod Kikija pod
klupom uvijek ima nešto za jesti, ako nisu kobasice onda su to čvarci. Iako se snalažljivo
znao izvući od odgovaranja, sve je na kraju
redovito riješio.
ANDREA ERCEG - Razredna zvijezda rukometa. Nikad nije učila, ali će pokušati. Subotnje
izlaske ne propušta, ali zato loše ocjene ne
dopušta.
ANTONIO GAICA - E, on je naš političar. I kad
ne zna, svojim vještim govorom ispadne da
ipak sve zna.Gajo svojim pametnim zaključcima
ostavlja profesore bez teksta, a ponekad i sebe.
MATEJA GAŠPAREC - Odnosno Brzinska. Tri
godine mirna, uzorna i odlična učenica, odgovaranje obavlja u par sekundi, ali zadnju godinu
Brzinska je shvatila da su izlasci zabavniji od
knjige.
KETI HABEK - Nju je jezik više koštao loših
ocjena nego njeno neznanje. Uz Maria, za sve
je uvijek ona kriva. Kad je nema u školi, u razre-
46
du je samo dosadna tišina.
NIVES NOVOTNI - Naša glazbenica, dvije škole
završila i poduzetništvo je konačno usavršila.
Što više reći, uvijek pristojna i povučena, prava
miljenica.
SENKA OBRAČEVIĆ - Uvijek sve zna, a nikada
se ne javlja, i prosjek razreda diže jer same
petice niže, ali u 4. razredu je usavršila i markiranje.
VALENTINA PEČAR - Uvijek u ljubavnim problemima Valentina je dane provodila, u hitnoj
se par puta provozala i tako nas par sati oslobodila. Jedinica se nakupila jer je stalno zaliza-
ANAMARIA RADOŠ - Ana je mala od morala, šminkerica prava i voli svog nogometaša.
Mobitel joj je uvijek u ruci pa nastavu često
napusti samo da jedinica puno ne nakupi, ali
uvijek sve uspješno zna opravdati.
ANDREA RUPA - Najbolja „švabica“ škole,
ona, može šprehat više nego ostalih 13 njemaca zajedno. U školi je redovita što pokazuje
njena stranica imenika.
LUCIJA SEKOVANIĆ - Najbrža na nogama, a
još brža na jeziku. Kad joj nešto nije po volji,
ona boju promijeni. Naša prava poduzetnica,
ili dobije 1 ili 5.
MARTINA TANDARA - Ona je sitna al' dinamitna. Škola joj ne zadaje probleme uvijek nauči
sve na vrijeme. Nije jedina koju engleski muči,
ali će trojku izvući. S njom nema šale jer ona
je naša Tandaše.
MARKO TOTH - “Zovite me Kekec” obavezno
svi zapamtite da Marko ne mora 100 puta ponavljati jer smo se toga naslušali! Uvijek dobre
volje dane provodi.
SAMANTA VUČETA - U tri godine jedva da je
glasa ispustila, ali u 4. razredu jako se opustila. Školu je malo zanemarila, ali na kraju sve
uspješno odradila.
DOMAGOJ VUKMANIĆ - Vukac je naš najbolji
prepisivač, ali uvijek dobije 1. Ne viđamo ga
previše u školi jer je ponedjeljkom u Zagrebu,
četvrtkom je bolestan, a petkom ima produženi vikend. Najstariji i najiskusniji vozač.
IVA ZBOŽINEK - Ivin autobus na relaciji Bulinac-Bjelovar vozi samo do „Viktorie“, zato Iva
nikad ne stigne na prvi sat, ali donijet će ispričnicu idući put. Kad je prvo odgovaranje Zboža
nije spremna, ali zato za drugo nauči za 2.
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
47
NAŠI MATURANTI O SEBI
Horvat Helena – U engleskom baš najbolja nije,ali osmijeh sa streljaštva ne krije
Jozić Katarina – Razrednu blagajnu je
vodila i nogometaše zavodila
Kateković Maja – Naša motoristica je
prava kad se "pukne smijat", zaboli nas
glava
Babić Katarina – Oprez ! Pazi lomljivo 
Bračko Marko – On je, plesač pravi, ako
trebaš naučit plesat', samo mu se javi
Bugar Karmela – Kolače fine peče, a u
poduzetništvu nema sreće
Kožul Petra – Garavuša naša prava voli
hello kitty kao curica mala
Padović Oliver – USKORO NOVI COVER!
A do tada poslušajte ovaj ako niste ;)
Pavlović Mario – Među prvašicama
glavna faca, u torbu često pogled baca,
najopasniji u kombinaciji sa Zelićem
Senjan Dijana – Atletčarka koja kuglu
baca. Kad je ljuta, makni joj se s puta
Smiljanić Anamaria – Knjigovođa naša
mala, u prvoj klupi šaptačica je prava
Bukovšćak Danijela – Sitna ali dinamitna
Kranželić Valentina – Dominika – U engleskom ravne joj nema, za šaptanje
drugima uvijek spremna
Špoljarić Ivan – Zavodnik je pravi, svaka
cura uvijek mu se javi
Dolački Darija - Uvijek tiha i mila, ali knjigovodstvo šapće kao dobra vila
Kurtanjek Valentina – U školi odlikašica
u taekwondou prava sportašica
Trnski Ines – Njemački jača joj je strana,
špreha ga bez mana
Fran Luka – Matematičar on je pravi,
prije testa svatko mu se za pomoć javi
Kušec Maja – Ona sjedi u prvoj klupi,
jedina crvena u našoj grupi
Vrban Ivana – Pjevanje jača joj je strana,
uz Petru u zadnjoj klupi cure nasmijava
Gelo Anamaria – Plavuša bez mane sa
njemačkim joj je: ide, ide, pa stane!
Lovrić Matea – O Oldu provodi slobodno
vrijeme i ne voli se mješati u tuđe probleme
Vujčetić Dejan – Tata od formata
Goljak Tomislav – Tata Tomo prava
je faca, frizura mu se uvijek razbaca
Hiržin Andrija – Miran, tih i povučen dok
je .... u školi !
48
Kovačević Mateja – U sportu nije imala
manu, ali je srce slomila Franu
Ostrman Željko – Nogometaš naš mali,
kad treba prigovarat, prvi se javi
Lupić Matea – Vitke noge, dobar stas,
u rukometu je pravi as. Kad nije dobre
volje i profesori se je boje
Zelić Ivan - Među prvašicama glavna
faca, u torbu često pogled baca, najopasniji u kombinaciji sa Pavlovićem
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
49
NAŠI MATURANTI O SEBI
MAJA KRISTIĆ - Hodajući džuboks: nema
pjesme koju ne zna, dovoljno je samo da joj
se kaže prva riječ, buduća„Zvezda granda“.
Vječiti optimist. Zbog HŽ - a Ive i nje nikad nije
bilo na prvom satu.
IVANA LELJAK - „Mali ljudi osvajaju svijet.“
Djevojka iz Bulinca koja ima užasno zarazan
smijeh,a engleski joj je „jača“ strana, u pisanju eseja nema joj mana.
Davne 2009. god. ekipa koja nije imala
gotovo ništa zajedničko, osim sposobnosti i talenta za napraviti kaos, strpana u
koš nazvan 1.c. Našoj su Milici već prvi
tjedan stigle pritužbe,a ta se tradicija nastavila sve do kraja 4.razreda. „Opet taj
4.c?!“. Silno nabijanje važnosti državne
mature nije nas spriječilo da skupimo
najviše izostanaka u školi.
Teško je u nekoliko rečenica opisati sve
ono što je naša zajednica doživjela i preživjela u 4 preduge, a opet prekratke godine. Svatko od nas bio je različit, i kao
takvi činili smo savršenu cjelinu.
ROBERT ANTOLOVIĆ - „ Roberte, dođi odgovarati.“ „Nemojte, molim vas, mene su
SKORO prozvali poduzetništvo. Najdraži
predmet mu je ispijanje kave u najdražoj
učionici „Cico“, a životni cilj kupiti kravu i
100 pčela da mu teče med i mlijeko.
IVA BOŠNJAK - Najmlađa punoljetna u
razredu. talentirana pjevačica anđeoskog
glasa i buduća vlasnica tiskare.
MARINA BREZNIČKI - Jel wood šuma???
Inače joj je engleski prvi jezik. Prvi šofer u
razredu i genijalna stolnotenisačica. Često
ne vidi drugu stranu testa, a ponekad se
test i izgubi.
NEVENA DIVJAK - Naša talentirana slikarica koja je u 1. i 2. razredu bila na svakom
satu. Za 4. to ne možemo reći. Kada je
Neva prvi put rekla:“ Pišite nemar“, razrednica se skoro onesvijestila.
ANA - MARIA DRAŽENOVIĆ - Naš je imenik brod koji tone od srama, a Draška je
čamac za spašavanje. Ponedjeljkom joj je
jedina radnja bila čekanje petka. Dokazala
je kako uz fino tulumarenje vikendom, ali i
preko tjedna, može imati najbolje ocjene u
razredu. Bravo Anoo!
JELENA HORVAT - Djevojka iz zadnje klupe, koja se nije gasila. Njeno odgovaranje
je uvijek bilo zabavno slušati jer smo uvijek
brojali njezino“‘nači“. Hvava Yewena.
VIKTORIA KERAC - Vikiii! A što za nju reći.
Djevojka koje nikad je nema na prvom satu,
uspjela je zaspati čak i kad smo popodne
išli u školu. Najviše „voli“ poduzetništvo pa
se uvijek potrudi doći iako je bolesna.
50
MISLAV LUKČIN - On bi i u zatvoru skupio
neopravdane.
MIHAEL MANDIĆ - Odličan učenik sve 4 godine i ponos cijele škole, a posebno razrednice jer se plasirao na državni Lidrano. Bravo,
Mihaele!
MISLAV MARINCEL - Razredni diler šalabahtera koji je najviše seminara napisao na
satovima poduzetništva i uvijek crpio školsku
struju. Ali, psssst!
BRUNO MARIĆ - Genijalan glumac i pjevač, a
zbog upale vrhova (kose) nije dolazio u školu.
MARKO MARINKOVIĆ - „Ž mapel Markec.“,
ali nekad zvan Antigona. Osim što je slavni
golman Slaven Belupa, jednog je dana bio
bubamara.Njemu je, kao i Robiju, najdraži
predmet bio ispijanje kave kod Cice.
PETRA MRGIĆ - Mirna i povučena sve dok joj
netko ne digne živac.
ZORAN NANIĆ - „ Bio sam kod zubara“ i „ Gužva u prometu“ njegove su isprike već 4 godine. „Uči“ po cijele noći i zato spava na satu.
DIJANA RAMLJAK - Glumica iz Siščana, kad
god je u školi priredba, evo nje. Kad se kod nje
ide učit, obavezno se iz stana izlazi k'o iz salona. Inače se voli porazgovarati s profesorima,
ako me razumijete. I da ne zaboravim, odlična
stolnotenisačica.
MARTINA SABADŽIJA - Knjigovođa i po'. Kad
joj se profesor zamjeri, to rješava po kratkom
postupku: BRRRRRRRRMM!!!
MARIN SABLJIĆ - Nikad ne uči, ali uvijek
spreman za odgovaranje (Miško je iza njega).
Prije matematike često ima epilepsiju.
MARINA ŠABIĆ - Našoj blagajnici i rukometašici je mama morala doći u školu jer nije pročitala Glembajeve. Sve 4 godine bila je glavna
šaptačica. Tenkju, Marina.
TEA TRBOJEVIĆ - Naša odlična učenica,
plesačica,uvijek dotjerana. Njezina plava boja
kose ne odgovara njezinoj duši.
VALENTINA VLAŠIĆ – „Rakija i diskoteka.“
Obožava fešte i plesanje.
MATEA MARKESINA - Najstarija u razredu, ali
se u malim bočicama otrov čuva. Ne vidiš je,
ali je uvijek čuješ. Sve vidi, sve čuje, i uvijek je
spremna pomoći.
VALENTINA VRBAN - Slušalice u uši, i čaaao.
Djevojka koja se preobrazila (vjerojatno ju je
Gregor Samsa inspirirao) : 1. razred bratova
trenirka, 4. razred štikla.
MATEA MARUŠIĆ - „ Ako me razumijete. HE
- HE“. Često se morala ispričavati klupi. Zbog
lošeg vida, nije ništa čula u zadnjoj klupi.
VERONIKA ZAGOREC - Atletiku voli, nikad je
nema u školi. Ona je bombaaaa.
NIKOLA MIŠKOVIĆ - Ozbiljnost prije svega.
Paparazzi mu jednostavno ne daju mira. Kladimo se da će jednog dana postati tajkun.
IVAN ZDUNAJIĆ - „Pa ljudi smo, ne idemo u
gimnaziju.“ Strogo zabranio pranje čarapa sa
šarenim vešem i uvijek staje pješaKima na
pješačkom, posebno BETMENU.
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
51
NAŠI MATURANTI O SEBI
glavni moto je: „Što ne moraš učiniti danas, ne
moraš nikad!“
Kristina Milaj - „Tko nije na satu?“ Redar: „Kristina, ali ona kasni.“ Iako uvijek kasni, ona sve
stigne. Ona je naša glumica, i vrlo vesela i nasmijana osoba koja uvijek ima energije. Hiperaktivna
je, i stalno je u pokretu. Takav joj je i jezik...
Martina Birt - Bivša odbojkašica prekrasnog rukopisa koja je sve do 4. razreda bila šutljiva, a u 4.
se razredu nije mogla zaustaviti
Katarina Bokan - „Zašt uvijek ja?“ i te spike bile su
joj glavne, nije bila odlikašica, ali se uvijek znala
snaći. Bila je glavni uzrok smijeha „u pozadini“.A
kad bi je upitali što je naučila u ove četiri godine,
odgovorila bi: „Kartat i igrat biljar.“
Luka Butković - Uvijek je prvi dobio jedinicu zbog
nepraćenja na satu, ili zbog preeeeviše pričanja ili
zbog igranja biljara na mobitelu. Glavni komentator i što se tiče frizura, odjeće, hoda, ma svega.
Naš zec koji pada preko jabuka.
Andrea Fruk - Uvijek nasmijana i spremna na zabavu. Prva u redu kad treba markirati, a zadnja
kad se odgovara. Glavni moto joj je „Što ne moraš učiniti danas, ostavi za sutra“ i toga se pridržava svakog dana.
Petra Habijanec - Govore joj da se zbuckala, ali
mala je bomba. Ima najgluplje izjave, ali je zapravo pametna. Iako ju lupe samo dva bubua, ona je
prava partijanerica.
Tomislav Heged - Tomo the car. Duša od čovjeka.
Nikad ili skoro nikad nekog komentira „iza leđa“.
Tu i tamo prespava cijeli sat, i kad priča Luka ispadne „kriv“.
Elizabeta Herceg - Bivša rukometašica. Sve je
super kad su joj šiške postojane. Ne voli kad se
priča, pa ne čuje profesore. Profesori joj pronađu
šalabahtere čak i onda kad ih nema.
Doroteja Jaki - To je žena. Vozi motor, „stražari“
u Križevačkoj Djevojačkoj Straži, tu i tamo pjeva,
a kad je prozovu jer ne prati nastavu samo pita:
„A kaaaj?“
Petra Kudumija - KUDUM. Odlikašica, i to kakva.
Uvijek ima nešto za dodati. Najmršavija djevojka
u razredu, ali zato jedna od najglasnijih. Pravo ima
u malom prstu, voli feštati, i može puno popiti.
Martina Majer - Vrlo se lako zbuni, ali je vrlo uporna, zapravo najupornija osoba u razredu. Ne ogovara i ne voli se svađati. S fejsom se više druži
nego s mamom najvjerojatnije, a kad treba popit,
e onda popijeee...
Marinella Marolt - Predsjednica razreda tri godine, i baš kao naši političari - voli popit, pjevat i zabavljati se. Kad nauči, onda nauči, a kad ne nauči,
onda ima šalić. Njen zaštitni znak su nokti. Ona
je, naime, svaki drugi tjedan imala nove nokte...
Martin Mikačević - Simpatičan, i humorističan.
Te dvije riječi njega zbilja opisuju. Puno izostaje
s nastave, ali kad je na nastavi, svi to znaju jer
se jako glasno smije i nikada se ne gasi. Njegov
52
profesor objasnio određeno gradivo. Gradivo iz
prava nikada ne nabuba, dapače ona ga prepriča
kao lektirno djelo.
Mateja Špoljarić - Vatrogasac, ali više od vatre
voli gasiti žeđ. Vrhunska muljatorica i prepisivačica. Oko sebe uvijek stvori cirkus iz kojeg se
izvuče potpuno nekažnjeno.
Valentina Mišura - Ona je zapravo skup svih nas.
Ona je nasmijana, ponekad neozbiljna, ponekad
preozbiljna, inteligentna, odlikašica, ponekad
zbunjena, ponekad smirena, a ponekad se voli i
posvađati... Što reći, osim svi smo mi Valentina,
ili Valentina je „svi mi“.
Dario Štrbac - Fenomen - kad ne uči za test, dobije peticu kao kuću, a kad uči, e onda ne dobije.
(Inače, nitko ga nikada nije uhvatio sa šalabahterom, ma pravi maher!) Vječito u školi. Nikada
ne izostaje... Jedan od najdražih sportova mu je
provociranje drugih svojim pjevanjem.
Filip Mlinar - Kad Mlinki nauči, onda zbilja nauči. Tu i tamo ga nema na testovima, ali zato sve
kasnije riješi.
Bruno Valpotić - BUMBA. Najjakiji dečko u razredu i zasigurno najčešći uzrok smijeha u razredu.
Nekad jadan, a većinom gladan.
Andrea Mostovac - Bistra djevojka koja uvijek zna
odgovor „za pet“. Buduća policajka. Kovrče su joj
zaštitni znak, a kad se spegla, nije za prepoznat.
Gabriela Vanja - Slatka odbojkašica, uvijek u pokretu. Nikad joj nije dosadno. Stalno priča, ali je
rijetko tko čuje. Pjeva kao ‘tičica, i tu i tamo nešto
nacrta.
Ana Novak - Bistra i zabavna djevojka. Njene
najveće strasti su ples, glazba, i španjolski jezik
kojeg govori skoro kao materinji, a naučila ga je
preko sapunica.
Jasminka Omerović - Za prof. Jareb Jasmina.
Nema bolje plesačice. Ona će naučiti plesati i
osobu koja nikad vidjela ljude kako plešu, ma i
osobu koja se ni ne druži s osobom koja je vidjela
ljude kako plešu. Ukratko, nema bolje učiteljice
plesa od naše Jace.
Ana Vida - Najčešći posjetilac noćnih barova u
Bjelovaru. Gdje se pije i pleše, tu je Ana. Ona je
odlikašica, nogometašica, i zna sve zgodne dečke u gradu.
Dario Vončina - Zna sve fore, i pogledao je najvjerojatnije sve smiješne klipove na youtube-u.
Glavni udvarač mladim profesoricama, ali i nešto
starijim. Trči kao lud, profe ga vole, ima lijepu
curu. Što mu fali?
Damir Pavić - Uzrok većine spački u razredu, autor „oslobodilačkog“ pisma, odnedavno odličan
plesač, i naš mali slatki Klempo zlatnog srca.
Željkica Zrakić - Glavni kolovođa u razredu, nitko
ne može ono što ona može s tim malim nogama.
Najsitnija, ali najglasnija.
Tihana Rajšić - Uvijek sve zna, i nitko ne zna više
od nje. Ona je, jednostavno rečeno, vječna odlikašica. Njen smijeh se ne može opisati. Pleše kao
velika, a vozi i kroser.
Filip Ðerđ - KUM. Najviđeniji glazbenik u školi.
Odgovori i prije nego što mu profesori postave
pitanje. Glavni zavodnik na maturalcu. Svira trubu
kao veliki.
Petra Solić - Solćeva. Nježna, draga i rado pomaže drugima. Priča na satu, ali ne toliko koliko
ostali. I načitana - u oba smisla.
Zlatka Subotičanec - Umjetnica. Klavijaturistica,
a zapravo prava slikarica. Nema toga što ona ne
zna naslikati. Zaista talentirana djevojka i naš ponos. Ne priča puno, a kad priča puno, onda je to
na engleskom.
Iva Škrlin - Tiho priča, ali nije povučena već,
dapače, vrlo komunikativna i zabavna. Voli se i
posvađat i mrzi kad joj netko dokazuje da nije u
pravu. Pomogne kad god može, i uvijek zna sve
informacije.
Anita Špehar - Metar i vjetar, ali zato mala zna
znanje. Zaštitni znak joj je matematika. Znala je
kako se rješavaju zadaci i prije nego što nam je
Iva Zane - Svi znamo da je ima, ali je rijetko tko
viđa na nastavi. „Tambura od jutra do sutra.“ (Zapravo svira klavir.) Buni se stalno, a ponekad ni
sama ne zna zašto. Uvijek dotjerana, naša je Iva
među najvećim partijanerima u razredu.
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
53
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Državna matura
Završila je i četvrta po redu državna matura. Ovu je maturu obilježila afera oko
otvaranja pogrešnih ispita iz hrvatskog
jezika u tri hrvatske škole, što je u konačnici pomaklo ispit za tri dana. To je,
naravno, bio povod da učenici ponovno
(kao i svake godine do sada) počnu isticati nepravdu koja se baš njima događa, jer su vjerojatno namjeravali baš taj
vikend početi učiti matematiku!
No koncentrirajmo se na maturante u
našoj školi. Državnoj je maturi pristupilo 112 od 117 naših maturanata ili
95.73%. Obavezne predmete državne
mature (hrvatski jezik, matematika i
strani jezik) položilo je 106 učenika
(94.64%), a palo je šestero učenika. Jedan učenik nije položio ispit iz hrvatskog
jezika na nižoj razini, jedna učenica iz
engleskog jezika na nižoj razini, jedna iz
matematike na višoj razini i troje iz ma-
54
PREDMET
BROJ UČENIKA
Biologija
Engleski jezik A
Engleski jezik B
Filozofija
Hrvatski jezik A
Hrvatski jezik B
Informatika
Matematika A
Matematika B
Njemački jezik A
Njemački jezik B
Politika i gospodarstvo
Povijest
Psihologija
14
36
63
2
94
18
5
4
109
3
12
65
4
10
tematike na nižoj razini. Po predmetima
gledano, ovogodišnji prosječan uspjeh
učenika naše škole izgledao je ovako:
S odličnim uspjehom neki od ispita državne mature položili su sljedeći učenici: Ana Novak položila je s odličnim
uspjehom ispit iz psihologije (94.25%)
kao i hrvatski jezik na višoj razini
(93,13%) i time je najuspješnija učenica naše škole ove godine. Nadalje, njemački jezik na nižoj razini s odličnim su
uspjehom položili Ana Vida (88.17%),
Damir Pavić (88.00%) i Martin Mikačević (85.33%). Čestitam ovom prilikom
navedenim učenicima na postignutom
uspjehu.
Kako je ovo četvrta godina državne mature, potrudio sam se sumirati postotke riješenosti obaveznih ispita tijekom
toga razdoblja. Zanimljivo je da se veći-
PROSJEČNA PROSJEČAN
OCJENA
POSTOTAK EBB
1.86
3.22
2.86
2.50
2.83
3.00
2.00
2.00
2.46
3.67
4.08
2.49
2.50
2.00
36.93
65.21
59.83
46.00
60.19
62,01
37.00
38.89
47.36
72.83
72,94
47.65
48.06
34.94
PROSJEČAN
POSTOTAK
U RH
53.00
68.80
62.20
47.00
63.30
57.00
40.10
53.10
49.10
67.40
56.90
47.90
47.20
47.40
PREDMET
2010.
2011.
2012.
2013.
Engleski jezik A
Engleski jezik B
Hrvatski jezik A
Hrvatski jezik B
Matematika A
Matematika B
Njemački jezik A
Njemački jezik B
77.70
76.89
66.14
65.04
37.78
50.37
44.56
72.59
63.55
55.24
67.98
67.92
31.67
55.86
53.96
76.50
65.19
57.65
63.92
57.64
29.72
51.23
74.06
69.46
65.21
59,83
60.19
62.01
38.89
47,64
72.83
72.94
na predmeta nakon prve godine, u kojoj
su se i maturanti i predmetni profesori
uhodavali sa zahtjevima državne mature, ustalila na vrlo sličnim postocima.
Ove godine se 76.42% naših maturanata upisalo na fakultet. Iako je taj
postotak i dalje impresivan, on je ipak
nešto manji nego prijašnjih godina kada
se kretao oko 80%. Treba napomenuti da je vjerojatno jedan od najvažnijih
razloga pada tog postotka trenutna
gospodarska situacija u državi, koja je
dobrom dijelu kvalitetnih učenika, na
žalost, oduzela mogućnost nastavka
školovanja. Lijepo je da se od 81 maturanta, koji je upisao fakultet, 57 upisalo
na svoj prvi izbor. Također treba napomenuti da se ove godine nastavio trend
u kojem gotovo dvije trećine naših maturanata upisuje „neekonomske“ fakultete. Tako je ove godine uz široku paletu
raznih studija na ekonomskim fakultetima desetoro (!!!) maturanata upisalo
pravni fakultet, osmero učiteljski fakultet, četvero predškolski odgoj, četvero
zaštitu na radu, troje kineziologiju, po
dvoje novinarstvo, hrvatski jezik i književnost, upravni studij, brodogradnju,
a po jedan psihologiju, medijski dizajn,
germanistiku, prehrambenu tehnologiju, politologiju, socijalni rad, šumarstvo,
poljoprivredu, sestrinstvo, politehniku,
mehatroniku, telematiku i inženjerstvo
okoliša.
Ovom prilikom želim svim našim studentima u svoje ime, kao i u ime svojih
kolega, puno uspjeha u nastavku školovanja.
Vladimir Štefanec, prof.
DOGAÐANJA
ZAHVALA I NAGRADE
ZA USPJEŠNU GENERACIJU
Dijana Ramljak, Martina Brkić i
Marina Breznički
U petak 28. lipnja Ekonomska i birotehnička škola pozdravila se od još jedne generacije koju će sigurno još dugo
pamtiti. U Domu kulture, u organizaciji
profesora Marka Dragičevića i ravnatelja, priređen je prigodni program u
kom je ovaj put podijeljen i niz nagrada
i zahvala odličnim učenicima, našim
sportašima i glumcima. Na svoj osobit
i izvoran način, profesor Dragičević je
pripremio Sašu Murahovskog i Jakova
Grgića iz 3. c koji su uz bubnjeve i profesorovu pratnju na gitari publici predstavili splet poezije Ivana Slamniga.
Ravnatelj je tradicionalno pozdravio
učenike, roditelje i profesore i održao
govor zahvale učenicima i nastavnicima i zaželio da se njihova suradnja
nastavi i nakon ovog formalnog završetka srednjoškolskog obrazovanja.
Uspješnost ove generacije potvrdile
su i posebne nagrade koje su ovaj
put dodijeljene Marini Breznički, Dijani
Ramljak i Martini Brkić - našim stolnotenisačicama koje su nas više puta dovele do državnih finala i niza medalja.
Posebne nagrade dobili su i Dijana Ramljak i Bruno Marić za niz nastupa na
gotovo svim priredbama i LiDraNima
tijekom ove četiri godine provedene
Mario Marinković
Saša Murahovski i Jakov Grgić
UČENICI KOJI SU SVE ČETIRI GODINE
ZAVRŠILI S ODLIČNIM USPJEHOM
4. A
SONJA KAURIN, DORA KOVAČEVIĆ, SENKA OBRAČEVIĆ
4. B
MAJA KATEKOVIĆ, ŽELJKO OSTRMAN, DIJANA SENJAN, INES TRNSKI
4. C
ANA - MARIA DRAŽENOVIĆ, NIKOLA MIŠKOVIĆ, TEA TRBOJEVIĆ
4. D
KRISTINA MILAJ, ANA NOVAK, TIHANA RAJŠIĆ, ANITA ŠPEHAR
u našoj školi. Naravno, već uobičajeno, dodijeljeni su svečani pehari najsportašima generacije, Martini Brkić i
Željku Ostrmanu. Svim odličnim učenicima također su uručene skromne, ali
nagrade koje se sa sjetom čuvaju kao
uspomena na srednju školu.
Prije no što su razrednici svima podijelili završne svjedodžbe i pozdravili
se od svojih učenika, posebni pozdrav
im je pjesmom uz gitaru uputio Mario Marinković iz 1.b, naša nova nada
školskog banda, što eto pokazuje da
će i nove generacije krenuti putem
uspješnosti ove koja odlazi iz Škole,
ali koja ostaje u našem a i mi u njihovom sjećanju.
Željko Ostrman i Martina Brkić
Vojislav Kranželić, prof.
55
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
OBNOVLJENO SJEĆANJE NA PROFESORICU
BOŽU TVRTKOVIĆ
Profesorica Urh prima nagradu
Mihael Mandić prima nagradu
Dvadeset i tri godine, prema ustaljenom protokolu, odvijaju se svečanosti dodjela nagrada i priznanja Fonda Boža
Tvrtković. Iako ova ustaljenost forme sugerira jednoličnost,
ovogodišnja svečanost sigurno će svima nazočnima, u bjelovarskom Domu kulture 13. lipnja, dugo ostati u sjećanju.
Obilježili su je mladi budući znanstvenici Dorotea Polović i
Nikola Koletić, članovi studentske znanstvene udruge BIOS
Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu. Radeći u svojoj udruzi, otkrili su u arhivi fakulteta diplomski rad
profesorice Bože Tvrtković „Skakavci u okolici Bjelovara“.
Oduševljeni predanošću pristupa, sistematičnosti i kvalitetom tog rada, odlučili su ga izvući iz zaborava. Naša dodjela
nagrada bila je prigoda da se o njemu progovori, što su
oni s izuzetnom pozornošću i pijetetom spram naše profesorice i prezentirali prepunoj i ugodno iznenađenoj dvorani
Doma kulture.
se upoznali s trbušnim plesom, koturaljkaštvom, Križevačkom djevojačkom stražom, zbornim pjevanjem. Tri učenice
iz razreda napravile su najveći dio posla oko izrade Biltena
Međužupanijskog sajma vježbeničkih tvrtki koji je održan
u organizaciji naše škole. Svakako treba spomenuti i troje
učenika Glazbene škole koji su doprinosili „duhu“ razreda i
koji se nisu isticali samo svojim glazbenim sposobnostima,
već i humanošću te međunarodnim nagradama na području dizajna.
Mi u Ekonomskoj i birotehničkoj školi, školi u kojoj je profesorica Boža provela svoje posljednje radne dane, osobito
smo ponosni na naše ovogodišnje laureate. Kao najbolji
razred škole proglašen je 4.D, razrednice Vesne Pavković
– Dončević. Osim stalnim visokim uspjehom kroz sve četiri
godine školovanja, ovaj razred se isticao mnogim posebnostima. U školi nije bilo niti jedne sportske, kulturne ili humanitarne aktivnosti u kojoj nisu sudjelovali. Bili su aktivni
članovi novinarske družine, a svima je poznata „tehnička
podrška“ u korištenju ICT-a, koju su činili mladići 4.D razreda na Danima slobodne nastave i drugim projektima. U projektu Podijelimo znanje upoznali su nas sa svojim mnogobrojnim aktivnostima kojima se bave i van škole. Tako smo
56
Godišnju nagradu za iznimna postignuća u nastavi i struci
dobila je profesorica Blaženka Urh. Profesorica Blaženka
Urh radi u Ekonomskoj i birotehničkoj školi od jeseni 1993.
kao predavač ekonomske grupe predmeta. Uvijek se isticala inovativnošću i predanošću radu. Već je kao mladi
profesor pripremala učenike naše škole iz predmeta birotehnika za natjecanja, te su mnogi učenici ostvarili zavidne
rezultate i na državnoj razini, dok je kasnije bila mentorica
u natjecanju «Mladi poduzetnik» gdje su učenici Ekonomske i birotehničke škole bili uvijek u samome vrhu. Jedna
je od pokretačica projekta izborne nastave Gospodarski
praktikum od 2000. godine, koji je rezultirao ulaskom naše
škole u projekt Eco-net kao jedne od četiri odabrane škole
iz Republike Hrvatske. Pisac je i koautor udžbenika iz poduzetništva «Poduzetništvo 3» u izdanju Školske knjige. Prepoznata kao ekspert u nastavi gospodarskoga praktikuma,
na inicijativu ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje
piše i didaktički priručnik za nastavnike «Vježbenička tvrtka
– vrata u svijet poduzetništva». Pripremala je, i s učenicima
sudjelovala na brojnim školskim, županijskim, međužupanij-
DOGAÐANJA
skim, državnim ali i međunarodnim sajmovima vježbeničkih
tvrtki: Rumunjska, Crna Gora, Austrija, BiH.
Uz sve obveze i rad, uvijek nalazi vremena i za prigodna
uređenja škole te je vrlo često bila i u ulozi scenografa za
naše školske priredbe. Godinama je voditeljica kreativnih
umjetničkih radionica na Danima slobodne nastave i drugim
prigodama. U posljednje vrijeme je pokretač humanitarnih
akcija, te je u školi povodom posljednjih božićnih blagdana,
organizirala akciju «Marijini obroci» kako bi se prikupila novčana sredstva za školovanje najsiromašnije djece u Africi.
Najboljim učenikom škole proglašen je Mihael Mandić iz
4.C. Mihael je za vrijeme školovanja u našoj školi u nju unosio pozitivan duh, te vjeru i nadu da se skromnost, upornost, marljivost, nenametljivost i kontinuirani rad itekako
isplati. Ovo priznanje Mihael je zaslužio prije svega zbog
svog iznimnog truda, upornosti, savjesnosti u izvršavanju
obaveza, zbog iznimno velikog zalaganja i uspjeha u radu,
unatoč velikim, realnim, zdravstvenim poteškoćama. Uvijek
spreman na suradnju, omiljen u razredu, izuzetno miran,
pristojan i marljiv momak koji može biti, zbog svoje iznimne
osobnosti i mentalnih postignuća, uzor svim mladim ljudima, a pogotovo učenicima sa zdravstvenim poteškoćama
jer im daje primjer da se uz pozitivan stav, volju, trud i rad
gotovo sve može. Sva je četiri razreda u našoj školi završio
s odličnim uspjehom što je najbolji pokazatelj njegovog napretka i postignuća. Mihael je obogaćivao brojne školske
manifestacije, kroz sve četiri godine školovanja u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar, svojim pomno uvježbanim
Nagradu četvrtom D prima Luka Butković
recitalima, a kruna njegovih uspješnih nastupa je bio odlazak na državnu smotru „LiDraNo“ ove školske godine.
Mihael je ove godine nastupio i u svečanom programu Fonda govoreći stihove Dobriše Cesarića s kojima je i sudjelovao na državnom LiDraNu. Sam program uspješno je koordinirala profesorica Katarina Belančić iz Obrtničke škole,
a u njemu su nastupali učenici bjelovarskih srednjih škola
i polaznici dječjih vrtića. Voditelji programa bili su učenici
Tehničke škole Ivana Oršulić i Neven Juranić.
Vojislav Kranželić, prof.
Mihael Mandić
57
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
DOMAĆINSKO OZRAČJE
NA PROMOCIJI LJETOPISA ŠKOLSKE 2011./2012. g.
Već od ranih poslijepodnevnih sati
u petak 15. ožujka, učenici su s
našom knjižničarkom Alicom Bačeković Pavelić uređivali prostor
za naše goste. U 19 sati na galeriji knjižnice okupili su se učenici,
profesori, umirovljenici, sponzori
i drugi uzvanici da proslave ovo
izdanje ljetopisa i podsjete se na
sva događanja protekle školske
godine, koja ostaju trajno zapisana u našem ljetopisu. Posebnu
čast iskazao nam je naš gradonačelnik Antun Korušec. sa suprugom, koji je, između niza događanja u Gradu tog dana, odabrao
baš našu promociju.
U publici je bio i naš gradonačelnik Antun Korušec sa suprugom
Još ne tako davno doma smo mjerili mnoge stvari u
tucetima, kupovali dvanaest jaja, sjedili ispod slike s
dvanaest apostola, živimo u slijedu dvanaest mjeseci
i... taj broj oduvijek je podsjećao na nešto domaće i
toplo, pa se, eto, dogodilo da je i naš dvanaesti ljetopis
predstavljen u toplom domaćinskom ozračju naše školske knjižnice.
Ravnateljica II. osnovne škole,
profesorica Davorka Bačeković
- Mitrović iscrpno je predstavila naš ljetopis ističući sve naše
projekte i uspjehe. S mnogo
pohvala govorila je o autorima
tekstova, ali i o grafičkom oblikovanju ljetopisa, naglasivši
suradnju učenika , profesora i
Promotori ljetopisa
58
Mateo Jukić
DOGAÐANJA
Braća Ðerđ i prijatelji
Ugodno druženje na coctail-u
Bruno Marić i Mario Marinković
Pripreme za slavlje
ostalih službi u Školi pri stvaranju ljetopisa. Naša predsjednica Vijeća učenika Maja Kristić, u ime učenika, toplo je i s puno emocija progovorila o ovom i prethodnim
ljetopisima te njihovim promocijama na kojima je i sama
gotovo uvijek nastupala. Kako je ove godine maturantica,
nada se da će je ljetopisi uvijek podsjećati na ugodne trenutke provedene u našoj školi.
Da je sve zaista bilo u domaćinskom ozračju, potvrđuje i činjenica da je i većina naših sponzora iz redova bivših učenika
(ili još bolje učenica), pa je tim druženje na coctailu, nakon
promocije, bilo prisnije a svi nazočni nisu krili zadovoljstvo što
su ovo ranoproljetno veče proveli uz nas i naš ljetopis.
Promocija ljetopisa ujedno je i prigoda da naši učenici javno
predstave i dio svog rada. U dobro usklađenom programu,
koji je pripremila profesorica Milica Šepak Barić, nastupili su
naši recitatori Mateo Jukić, te već stalni izvođači Dijana Ramljak i Mihael Mandić, koji je govorio pjesmu Dobriše Cesarića s kojom je stekao pravo nastupa na Državnom LiDraNu.
Naši glumci Kristina Milaj i Bruno Marić podigli su raspoloženje publike svojim monolozima iz Puškinovog i Čehovljevog
opusa, a naravno nije izostala i tradicionalno dobra suradnja s Glazbenom školom Vatroslava Lisinskog, čiji učenici u
našoj školi slušaju općeobrazovne predmete. Trubači Filip i
Fran Ðerđ, Petar Zgonjanin i Martin Čuković, uz pomoć Lalite
Tasić, Hrvoja Kurtanjeka i udaraljkaša Dominika Šabića, dali
su dodatni kolorit cijeloj ovoj svečanosti.
Vojislav Kranželić, prof.
Zvonimir Žarec, Marijana Radičević,
Davorka Bačeković-Mitrović i Vojislav Kranželić
59
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
SVETI NIKOLA
DARIVAO DJECU DJELATNIKA ŠKOLE
Sveti Nikola i njegovi pomagaći (Oliver Padović, Maja Kristić, Iva Bošnjak i Dijana Ramljak)
U četvrtak 6. prosinca 2012. Sveti je Nikola darivao djecu
naših djelatnika. U školskoj knjižnici priređen je veseli program, a u njemu su sudjelovale Dijana Ramljak, Iva Bošnjak
i Maja Kristić iz 4. c, Oliver Padović, 4. b te Ivan Vinković iz
2. b sa svojom folklornom skupinom. Druženje je ostvareno
u suradnji s Komercijalnom i trgovačkom školom Bjelovar,
koja je ove godine pozvala i opremila Svetog Nikolu (kolega
Tomislav Cug), a organizatorice njegova dolaska i cijeloga
programa bile su naše profesorice Blaženka Urh, Gordana
Šostarec i Alica Bačeković Pavelić.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Sveti Nikola dijeli darove
60
PRIREDBE
BOŽIĆ U EBB
IZRADA BOŽIĆNIH ČESTITAKA
Predblagdansko vrijeme u školskoj je knjižnici proteklo u
izradi čestitaka koje naša škola već godinama šalje osnivačima, partnerima, svojim suradnicima, kulturnim ustanovama te drugim školama. Premda izrada čestitaka zahtijeva i
vrijeme i potreban materijal, nismo odustali od njihove izrade. Vodeći se cjelokupnom financijskom situacijom u školi,
odlučili smo biti štedljivi, ali i ekološki osviješteni pa smo
detalje za čestitke izrađivali od starih, otpisanih knjiga i časopisa. Učenice su marljivo i uredno u samo tri dana izradile
dvjestotinjak čestitaka, a u radionici su sudjelovale: Zorica
Šakanović, Kristina Matić, Martina Težak, Anamaria Jasek,
Helena Varjačić, Lucija Kurta, Ivana Kuntin, Diana Rišanek,
Anamaria Džolan, Anamarija Sokolović, Valentina Molnar,
Matea Miloš, Monika Dodaj i Marina Iličić (sve 3. b), Tea
Trbojević, Marina Šabić, Martina Sabadžija, Jelena Horvat
i Petra Mrgić (4. c), te Kristina Milaj iz 4. d. Radionicu je
vodila knjižničarka Alica Bačeković Pavelić.
Alica Bačeković Pavelić,dipl.bibl.
61
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
DJED MRAZ
62
Djed Mraz i zvončice s profesoricom Marijom
Ples s Djedom Mrazom
U skladu s tradicijom naše škole, pred kraj polugodišta, sve
razredne odjele obišao je Djed Mraz. (Jasenko Ivanušec,
4.a dopodnevna smjena; Bruno Marić, 4.c – poslijepodnevna smjena). Učenici su na poklon dobili kemijsku olovku
s logom i nazivom Škole te straničnik za koji je ilustraciju nacrtala Tena Lukač iz 2.b razrednog odjela. Obzirom
na teško ekonomsko stanje i mjere štednje, Djed Mraz je
smanjio svoje poklone pa ove godine nije bilo bombona.
I dok su prijašnjih godina učenici „morali“ otpjevati neku
prigodnu pjesmu kako bi dobili poklone, (obično je izbor pao
na Zvončiće ili Snijeg svud pada), ove je godine sa svojim
vilenjacima (Valentina Pečar, 4.a i Sanja Jukić, 4.a), Djed
Mraz odlučio…zaplesati. Srećom, imali smo CD s prigodnim pjesmama, koji su nam poklonile prethodne generacije
vilenjaka pa je bilo potrebno samo maaalo motivacije pa da
se cijeli razredi rasplešu. I baš je bilo lijepo i veselo. Većina
one manjine, učenika kojima se „nije dalo“ plesati, ipak bi
podlegla sveopćoj atmosferi i pridružila se veselju.
Snježana Bjelovarac-Hrestak, prof.
PRIREDBE
BOŽIĆNA
PRIREDBA
Recital
Trbušne plesačice iz 2.d
Školski band
Igrokaz "Božićno pospremanje" 3. d
Voditeljica Maja Kristić
Oliver Padović
Samanta Bučaj
63
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
VALENTINOVO
Nagrađeni pjesnici
Zaljubljena srca naših učenika te dobra svirka školskoga
banda, zatresla su u četvrtak 14. veljače 2013. školsko
atomsko sklonište. Kao i prethodnih godina, i ove smo proslavili Valentinovo te odabrali najljepše ljubavne pjesme.
Predstavnici Vijeća učenika te profesor Marko Dragičević,
odlučili su da je najljepšu ljubavnu pjesmu ove školske godine napisala Katarina Varjačić iz 1. c razreda. Slijedi je Martina Malčić, 2. c, a treće mjesto pripalo je Mihaeli Bujan iz
2. a razreda. Jedini pjesnik ove je godine bio Dominik Šabić
iz 1. d koji je, što zbog dobre pjesme, što zbog hrabrosti
da se prijavi na natječaj za najbolju ljubavnu pjesmu, dobio posebnu
nagradu
za najboljeg
p
g
j j g pjesnika. Cjelokupan
program uljepšali
su mladići iz
ulje
školskog banda
koju se oduševili
ba
izvedbama ljubavnih pjesama
te učenici sa svojim scenskim
nastupima: Mateo Jukić, 2. c;
Dijana Ramljak
i Bruno Marić
Ra
iz 4. c; Kristina Milaj, 4. d.
Učenike
Učeni su za nastupe pripremili
prem profesorica Milica
Šepak
Šep Barić te profesor
Marko
Dragičević, a u
Ma
organizaciji
programa
org
pomogle
su im pedapom
goginja
Snježana Bjelogogi
varac-Hrestak
te knjižničarka
varac-H
Alica Bačeković
Pavelić.
Ba
Alica
Alic Bačeković Pavelić,
dipl. bibl.
64
Krisitna Milaj
Školski band
Bruno i Samanta
DOGAÐANJA
PLES S MAŠKARAMA
Frajle iz 3.a
Strogo povjerenstvo
Iako je tek prošlo tjedan dana od uzbudljivih događanja na projektu „Podijelimo znanje“, tradiciju nismo smjeli zanemariti, pa
je u utorak 12. veljače održan školski maskenbal. Predsjednica Vijeća učenika Maja Kristić sama se prihvatila voditeljske
uloge najavljujući, nažalost, tek četiri grupe maškara koje su
se predstavile publici u prepunom atomskom skloništu Škole.
Malo, ali veselo! Potaknute školskim bandom, pod vodstvom
profesora Marka Dragičevića, sve su se maskirane grupe rasplesale. Osobito su veseli bili svatovi iz 3.b što im je na kraju
i donijelo pobjedu na ovogodišnjem maskenbalu. Mladići iz
3.a opet su bili originalni kao „Frajle“, te su ponovno bili u vrhu
s osvojenim drugim mjestom. TV- show iz 1.d odnio je treće
mjesto, a premda je „Harem“ iz 2.d imao i trbušne plesačice
ovaj put su ostali bez medalje. I dok je strogo povjerenstvo
vijećalo o nagradama, ples maškara ponio je i publiku, pa su
na kraju i nagrade podijeljene uz ples i svirku školskog banda,
koja je potrajala i koju minutu duže od predviđenog. No i to je
već tradicionalno.
Vojislav Kranželić, prof.
Svatovi
Maja Kristić
Harem
Oliver Padović
65
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
POSJET KAZALIŠTU „GAVELLA“
U utorak 4. prosinca 2012. učenici i profesori naše škole posjetili su Zagreb gdje su u kazalištu „Gavella“ pogledali predstavu „San Ivanjske noći“. Predstavu je prema
Shakespeareovom klasiku režirao Aleksandar Popovski, a
sama predstava i sjajna glumačka ekipa već su osvojili brojne nagrade, kako na hrvatskim, tako i na međunarodnim
festivalima. Slikovit i maštovit pristup te mnogo humorističnih situacija u predstavi, privukli su pozornost mladoj,
srednjoškolskoj publici pa su učenici sa zanimanjem pratili
predstavu. Nakon predstave, učenici su svoje slobodno
vrijeme, do povratka kući proveli razgledavajući Zagreb te
uživajući u njegovom adventskom ozračju. Posjet kazalištu
organizirali su ravnatelj Vojislav Kranželić i profesorica Milica Šepak Barić.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
LIDRANO 2013., Primošten
U pratnji razrednice, mame i mojih
školskih kolega (Medicinska i Komercijalna škola Bjelovar), 9. travnja 2013. krenuo sam na put u Primošten, na državnu smotru Lidrano
2013.
Uz kratke odmore, stigli smo u Primošten, prekrasan grad kraj Šibenika. Smjestili smo se u hotelu „Zora“.
Nakon ručka imali smo vremena za
uživanje i šetnju uz more, čekajući
otvorenje smotre „Lidrano“. Svečano
otvorenje bilo je navečer u 20:00 sati
u kongresnoj dvorani „Kravata“ gdje
je održano cijelo natjecanje.
Nastupio sam osmi s pjesmom Dobriše Cesarića „Trubač sa Seine“.
Prije nastupa imao sam veliku tremu
i osjećaj odgovornosti, ali na kraju,
bio sam zadovoljan. Drugi dan boravka uživali smo u nastavku programa,
gledajući ostale sudionike, koji su
pristigli iz cijele Hrvatske. Zadnji dan
održan je „okrugli stol“ koji je vodila
glavna izbornica, glumica Vlasta Ramljak. Ostali članovi povjerenstva
iznosili su svoja stručna mišljenja za
66
Mihael i profesorica Milica sa sudionicima Državnog Lidrana
sve kandidate. Pohvaljen sam od članova povjerenstva i drugih učesnika
Lidrana. Nakon toga slijedilo je svečano zatvaranje i povratak kući.
Zahvaljujem razrednici Milici Šepak
Barić na pomoći i radu u pripremama
za nastup i majci koja me u svemu
pratila. Sudjelovanje na Lidranu ostat
će mi u lijepom sjećanju.
Mihael Mandić, 4.c
Mihael i profesorica Milica
DOGAÐANJA
GORANU ZA STOTI
Recital Goranove poezije
Prvim danom proljeća, 21. ožujka ove
godine, navršilo se sto godina od rođenja Ivana Gorana Kovačića – pjesnika,
pripovjedača, esejista, kritičara, novinara i prevoditelja. Njemu se u čast, već
pedeset godina, u njegovu rodnom selu
Lukovdolu održava pjesnička manifestacija Goranovo proljeće u sklopu koje se
dodjeljuje nagrada Goranov vijenac te
nagrada Goran za mlade pjesnike.
Ove jubilarne obljetnice učenici naše
škole obilježili su 20. ožujka 2013. prigodnim programom u sklopu Dana slobodne nastave, a koji su se ove godine
održavali od 20. do 22. ožujka. Program
pod nazivom Goranu za stoti realizirali
su i osmislili profesori hrvatskoga jezika u našoj školi, u suradnji sa školskom
knjižničarkom, a obuhvaćao je nekoliko
različitih sadržaja. Na početku programa učenici dramske skupine, koju vodi
profesorica Milica Šepak Barić, izveli su
recital Kovačićevih pjesama iz njegove
dijalektalne zbirke Ognji i rože. U recitalu su sudjelovali Mateo Jukić, Samanta
Bučaj i Martina Malčić iz 2. c, Mihael
Mandić i Dijana Ramljak (4. c) te Kristina
Milaj iz 4. d razreda.
Naša profesorica Katica Kovrlija pročitala je svoju pjesmu Za Goranovih sto proljeća koju je napisala u čast Ivanu Goranu
Kovačiću. Središnji dio aktivnosti obilježen je kreativnom radionicom pisanja
pjesama. Uvod u radionicu napravio je
profesor Marko Dragičević koji je izložio
kratak pregled razvoja poezije kroz prošlost, a radionicu pisanja vodila je knjižničarka Alica Bačeković Pavelić. Ona je za
ovu prigodu izradila i prigodnu brošuru
o Goranovom životu i radu koju su dobili svi sudionici radionice. Četrdesetak
pjesama, nastalih na radionici učenici su
pred svima pročitali, a najuspješnije su
izložene na panou u hodniku škole.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Profesorica Katica Kovrlija
ZA GORANOVIH
STO PROLJEĆA
Nis stala nogum na most beli
Ni z kočijicum prešla čez velo od vil
Na ovemu svetu od slonove kosti
Spomin je nate u nadri snil
Kaj ćeju reć oblaki i tice
Kad im se oglase suđenice
Sa groba tvoga u planini
Sa skritega mesta u divljini
Ti si nam, misleć da se nećemo rodit
Sakril i poravnal do svoga spokoja trag
I nisi veroval da ćeš nam postat
Brat i prijatel drag
Ma niš zato, evo ti stoleće kruni
Svetleće vence od ognji i rož
Makar si slutil da suncu rivlju
U srce i grlo zverinjski nož
Evo smo ti došli jer nam se nemreš skrit
U lišću svelom ostavljamo trag
Da nam se po kmici vrnuti moreš
Na rodni kućni prag
Katica Kovrlija, prof.
Radionica poezije
67
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Sudionici projekta
Izložba bookmarkera
U mjesecu listopadu, unazad nekoliko godina, obilježava se
Mjesec školskih knjižnica. Prilika je to da se prikažu mnoge
zanimljive aktivnosti koje se provode u knjižnicama širom
svijeta. Međunarodna udruga školskih knjižničara (IASL)
svake godine organizira razmjenu straničnika (Bookmark
Exchange Project) između dviju škola. Ove su se školske
godine u taj projekt uključili učenici i profesori naše škole.
Nakon što smo se u lipnju prijavili za projekt, u rujnu smo se
povezali sa školom iz Republike Irske.
Ovogodišnja tema Mjeseca školskih knjižnica glasila je
„Školske knjižnice: ključ za prošlost, sadašnjost i budućnost“ pa smo prilikom izrade naših straničnika upotrijebili
prepoznatljive motive iz hrvatske tradicije i kulture: čipku
i glagoljicu. Tijekom rujna i listopada u školskoj su knjižnici
straničnike izrađivale profesorice Vesna Pavković-Dončević
i Blaženka Urh te sljedeće učenice: Lana Šarić i Lucija Rodić
(2. d), Martina Težak (3. b), Anamarija Pikivača, Anastazija
Karadakić, Tereza Jozić i Petra Jozić (3. d) te Elizabeta Herceg, Petra Habijanec i Martina Birt (4. d). Uz ručno izrađene
straničnike, učenice Elizabeta Markljušaj i Paula Punek iz 3.
c s razrednicom, profesoricom Gordanom Šostarec, izradile
su u digitalnom obliku straničnik o našoj školi i gradu Bjelovaru. Učenici 2. c razreda i njihova razrednica, profesorica
Radmila Radić-Parlov dobili su zadatak izraditi postere o Irskoj, glavnom gradu Dublinu te otoku Achillu na kojem se
nalazi škola partner. Za prevođenje tekstova s engleskoga
na hrvatski (i obrnuto) bile su zadužene Samanta Vučeta
(4.a) te profesorica Smiljka Bujić koja je izradila i brošuru o
čipki i glagoljici na engleskome jeziku.
Nakon što smo poslali naše straničnike te iz Irske dobili njihove,
u školskoj je knjižnici 30. studenoga 2012. organizirano druženje svih sudionika u ovom projektu te predstavljanje postera
učenika 2. c razreda. Tom je prigodom koordinatorica ovoga
projekta za našu školu, knjižničarka Alica Bačeković Pavelić,
predstavila projekt te učenike i profesore koji su u njemu sudjelovali. Osim što su čuli zanimljive informacije o Irskoj, učenici
su za uspomenu dobili straničnike irskih učenika. Sa zadovoljstvom su govorili o sudjelovanju u ovome projektu jer su imali
priliku saznati nešto više o njima nepoznatoj i dalekoj Irskoj te
na taj način proširiti vlastite spoznaje o drugim kulturama, narodima i njihovim običajima.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Predstavljena knjiga Mladena Medara
Bjelovarski ratni tjedan: dnevnički zapisi 1991.
68
U školskoj knjižnici Ekonomske i birotehničke škole 14. studenoga 2012. predstavljena je knjiga Bjelovarski ratni tjedan:
dnevnički zapisi 1991., bjelovarskog kroničara Mladena Medara.
Knjiga je predstavljena učenicima u povodu Mjeseca hrvatske
knjige, a osim što opisuje ratna zbivanja te pad vojarne u Bjelovaru, ilustrirana je fotografijama ratnoga Bjelovara.
U predstavljanju knjige sudjelovali su dr. sc. Vladimir Strugar, autor knjige te učenici 4. c razreda, Dijana Ramljak i Bruno Marić.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
DOGAÐANJA
Izložba radova
Zlatke Subotičanec
u školskoj knjižnici
Nakon što smo prošle školske godine izložili radove naših
likovno nadarenih učenica Ane Vinković i Valentine Jambrušić, ove smo godine nastavili sa zanimljivim izložbama
naših talentiranih učenika. Kako se školska knjižnica već
nekoliko puta pokazala kao dobar izložbeni prostor, u njoj
je u petak 8. veljače 2013. otvorena izložba radova učenice
Zlatke Subotičanec.
Zlatka je učenica Glazbene škole Vatroslava Lisinskog u
Bjelovaru, a u našoj školi sluša općeobrazovne predmete.
Nadarenost za crtanje pokazala je još kao djevojčica, a
crta olovkom, kemijskom olovkom, vodenim bojama, temperom te grafički dizajnira. Svoju je talentiranost pokazala
sudjelujući i u nekim školskim projektima – izrada crteža
za straničnik Ekonomske i birotehničke škole, izrada loga
za Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki, a crtala je i za
časopis „Trythonus“ Glazbene škole Vatroslava Lisinskog.
O Zlatki se tijekom 2012. godine mnogo pisalo i govorilo
radi njezinog velikog uspjeha: na međunarodnom natječaju
za dizajn kacige Marka Webbera, australskog vozača Formule 1, pobijedilo je njezino idejno rješenje. Za nagradu je
u rujnu 2012. bila na utrci Formule 1 u Singapuru nakon
Zlatka Subotičanec
koje joj je Webber poklonio kacigu izrađenu prema njezinom
crtežu. Spomenuta je kaciga bila glavna atrakcija na otvorenju izložbe, a uz nju su izloženi i još neki Zlatkini radovi:
portreti, karikature, životinjski svijet...
Otvorenje izložbe uljepšali su Zlatkini prijatelji iz 4. d razreda
koji su rekli nekoliko rečenica o njoj, a Kristina Milaj izvela je
monolog iz Goldonijeve „Gostioničarke Mirandoline“. Izložbu
je postavila i otvorila knjižničarka Alica Bačeković Pavelić, a
zainteresirani su je mogli razgledati do 28. veljače 2013.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Nagrađene najčitateljice Škole
Tradicionalna, već šesta po redu, svečana dodjela nagrada
najčitateljima i ove je godine upriličena zadnji nastavni dan, u
petak 14. lipnja 2013. U zajedničkom prostoru školske knjižnice ponovo su se okupili najčitatelji iz naše škole te iz susjedne
Medicinske i Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole. Uz
njih, dragi gosti opet su nam bili i učenici iz Obrtničke te iz Tehničke škole Bjelovar. Zajednička dodjela nagrada najčitateljima
pokazatelj je dobre suradnje između ovih pet škola, ali i težnje
knjižničarki da se nagrade oni koji u knjizi još uvijek prepoznaju
prave vrijednosti. Titula najčitateljice u našoj školi ove je godine
pripala Ðurđici Prstec iz 4. a, a neznatno manje knjiga od nje
pročitale su Blaženka Juren iz 2. d, Ivana Iveković iz 1. d razreda
te naša pedagoginja Snježana Bjelovarac-Hrestak. Ravnatelj
Vojislav Kranželić pohvalio je nagrađene te im uručio poklone,
istaknuvši važnost čitanja knjiga koje nam otvaraju različite
svjetove i omogućavaju nove spoznaje.
Da bi dodjela nagrada bila ljepša i svečanija, pripremljen je kulturno-umjetnički program u kojemu su sudjelovali učenici iz svih
navedenih škola. Glazbenim nastupom ponovo su nas oduševili
Najčitateljice s knjižničarkom i ravnateljem
učenici naše škole: Samanta Bučaj iz 2. c, Oliver Padović iz 4. b
te Mario Marinković iz 1. b razreda, a Mateo Jukić (2. c) recitirao je Cesarićevu pjesmu „Mladić na uglu“. U ulozi voditeljice
ove je godine bila naša učenica Dijana Ramljak (4. c) koja je
ležerno i simpatično vodila prigodni program.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
69
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
21. rujna 2012. dvadeset i dvoje učenika i učenica naše
škole sudjelovalo je u četiri kategorije na 31. krosu grada
Daruvara.
Na 1000 metara trčale su sljedeće učenice: Ivana Zeljko,
2. a; Maja Muić, 1. d, Iva Vučak, 1. c; Lara Vučemilo, 1. b;
Katarina Varjačić, 1. c; Antonia Oremović, 2. a i Mihaela
Gavrić, 2. a. Djevojke su ekipno osvojile 1. mjesto, a pojedinačno prva je na cilj stigla Ivana Zeljko, druga Maja Muić
i peta Antonia Oremović.
Na 1200 metara trčali su sljedeći učenici: Ivan Sabljić, 2.
b; Dražen Vinković, 2. a; Jure Ivančić, 2 .b; Ivan Rukavina,
1. c. Dečki su ekipno osvojili 1. mjesto, a pojedinačno prvi
na cilj došao je Ivan Sabljić, treći Dražen Vinković, peti Jure
Ivančić i šesti Ivan Rukavina.
Na 1200 metara trčale su učenice: Lucija Sekovanić, 4. a,
Ines Trnski, 4. b, Josipa Evaj, 3.a i Lucija Kurta, 3. b. Ekipno
djevojke su osvojile 2. mjesto, a pojedinačno na cilj su došle sljedećim redoslijedom: Lucija Sekovanić, četvrta, Ines
Trnski, šesta, Josipa Evaj sedma i Lucija Kurta, osma.
Na 1800 metara trčali su učenici: Antonio Vidaković, 3. b;
Ivan Zelić, 4. b; Željko Ostrman, 4. b; Dario Vončina, 4. d;
Filip Petrik, 3. v; Ivan Dušek, 3. c i Marko Toth, 4. a. Ekipno
su osvojili 5. mjesto.
Učenici imaju puno razloga za veselje jer je i ove godine
naša škola proglašena najuspješnijom srednjom školom od
1. do 4. razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji.
Danica Iličić, prof.
NATJECANJA U KROSU ZA MLADIĆE I DJEVOJKE
Gradski kros održao se 3. listopada 2012. , a od naših učenica u kategoriji 1. i 2. razreda na njemu su sudjelovale Ivana Zeljko 2.a, Maja Muić 1.d, Andrea Pacadi 2.b, Eva Vuča
1.c, Lara Vučemilo 1.b. Iz 3. i 4. razreda na krosu su sudjelovale Veronika Zagorec 4.c, Lucija Sekovanić 4.a, Ines Trnski
4.b, Josipa Evaj 3.a, Lucija Kurta 3.b, Katarina Jozić 4.b,
Martina Brkić 4.a, Andrea Erceg 4.a.
Od mladića na krosu su iz naše škola sudjelovali Antonio
Vidaković 3.a, Josip Kateković 3.b, Dino Šuveljak 3.a, Ivan
Bulić 3.b, Marko Toth 4.a, Oliver Padović 4.b, Ivan Špoljarić
4.b, Ivan Zelić 4.b, Ivan Dušek 3.c, Filip Petrik 3.c.
Naše su djevojke ove godine doista briljirale jer su ekipno,
i u kategoriji 1. i 2. razreda te 3. i 4. razreda, osvojile 1.
mjesto. Mladići su, u kategoriji 3. i 4. razreda, osvojili jako
dobro 3. mjesto.
22. ožujka 2013. u Kukavici je održano Županijsko natjecanje u krosu. Ekonomska i birotehnička škola osvojila je 3. i 4.
mjesto, a trčali su Andrea Pacadi (2.b), Ivana Zeljko (2.a),
Maja Muić (1.d), Josipa Evaj (3.a), Ivan Sabolić (2.b), Jure
Ivančić (2.b), Ivan Rukavina (1.c).
Uredila Alica Bačeković Pavelić, prof.
NATJECANJA U KOŠARCI
Gradsko natjecanje u košarci ove je školske godine za mladiće održano 12. studenoga 2012. u dvorani Sokolana II.
Učenici naše škole osvojili su 2. mjesto te time ostvarili
pravo sudjelovanja na Županijskom natjecanju na kojemu
su također zauzeli odlično drugo mjesto.
Djevojke su na Gradskom natjecanju sudjelovale 16. studenoga 2012. te su osvojile 4. mjesto.
70
SPORT
U dvorani srednjoškolskog centra 28. rujna 2012. održano je
Gradsko natjecanje u nogometu za dečke.
Od učenika naše škole sudjelovali su Marko Marinković (4.c),
Luka Vladić (3.a), Željko Osterman (4.b), Nino Šimatović (3.a),
Dino Šuveljak (3.a), Bernard Šestak (3.c), Dražen Vinković (2.a),
Jure Ivančić (2.b), Ivan Sabljić (2.b) i Ivan Rukavina (1.c). Voditelj ekipe bio je Vladimir Štefanec, prof.
Polufinalnu utakmicu odigrale su Tehnička i Ekonomska i birotehnička škola. Naša je ekipa osvojila četvrto mjesto te nije
ostvarila pravo na sudjelovanje na županijskom susretu. Finalna
utakmica odigrala se između Gimnazije te Komercijalne i trgovačke škole, a 1. mjesto osvojili su naši susjedi iz Komercijalne
i trgovačke.
Uredila Alica Bačeković Pavelić, prof.
NATJECANJE U ODBOJCI ZA MLADIĆE
Dana 1. ožujka 2013. g., održano je Gradsko natjecanje iz odbojke u dvorani srednjih škola s početkom u 9:00 sati. Organizator
natjecanja ove je godine bila Medicinska škola Bjelovar. Našu
školu predstavljali su Mislav Lukčin 4.c, Marko Marinković 4.c,
Darko Šolja 2.b, Ante Javor 3.a, Marko Toth 4.a, Matej Čurić
2.a, Jure Ivančić 2.b, Željko Ostrman 4.b, Mario Marinković 1.b,
Dražen Vinković 2.a, Nino Šimatović 3.a i Josip Kateković 3.b.
Voditeljica ekipe bila je profesorica Danica Iličić, a ukupni poredak bio je sljedeći:
1. Tehnička škola, 2. Gimnazija Bjelovar, 3. Turističko – ugostiteljska škola, 4. Medicinska škola, 5. Ekonomska i birotehnička
škola, 6. Komercijalna i trgovačka škola, 7. Obrtnička škola
USPJEH NAŠIH STOLNOTENISAČICA
Profesorica Iličić s našim stolnotenisačicama
Naše stolnotenisačice i ove su školske godine bile vrlo uspješne, što su pokazale već na Gradskom natjecanju koje je održano
8. studenoga 2012. u zajedničkoj dvorani četiriju srednjih škola
u Bjelovaru. Na tom su natjecanju osvojile 1. mjesto i ostvarile
pravo natjecanja na županijskoj razini, dok su mladići osvojili 3.
mjesto. Županijsko natjecanje održano je u istoj dvorani 31. siječnja 2013., a za našu su školu nastupile Martina Brkić (4.a),
Marina Breznički (4.c), Dijana Ramljak (4.c) i Antonija Oremović
(2.a). Osvojivši 1. mjesto osigurale su si nastup na Poludržavnom natjecanju, održanom u Dugom Selu. Domaćin natjecanja
bila je Srednja škola Dugo Selo, a naše su djevojke osvojile odlično 2. mjesto, čime su potvrdile svoju kontinuiranu uspješnost.
Alica Bačeković Pavelić, prof.
71
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
NATJECANJE U RUKOMETU
ZA DJEVOJKE I MLADIĆE
Gradsko natjecanje iz rukometa za djevojke održalo se 31.
listopada 2012. godine u dvorani srednjoškolskog centra.
Na natjecanju su sudjelovale Ekonomska i birotehnička škola, Medicinska škola, Komercijalna i trgovačka škola te Gimnazija Bjelovar. Gimnazija Bjelovar je osvojila 1. mjesto, a
naše cure osvojile su odlično 2. mjesto. Borba je bila napeta do zadnjeg trenutka te su naše cure izgubile na penale.
Za našu školu igrale su Anamaria Radoš (4.a), Andrea Erceg (4.a), Matea Lupić (4.b), Marina Šabić (4.c), Matea
Fegeš (3.d), Monika Rupa (2.c), Antonia Oremović (3.a),
Marija Bošnjak (2.b), Ivona Radoš (2.b), Ivana Zeljko (2.a),
Mihaela Gavrić (2.a), Mihaela Ćuk (1.c). Njihova voditeljica
bila je Danica Iličić, prof.
Županijska završnica u rukometu za djevojke održana je 4.
ožujka 2013. Naše su se djevojke na terenu ponovo susrele
s rukometašicama iz Gimnazije koje su i ovaj put pobijedile,
a naše djevojke osvojile su 2. mjesto.
20. veljače 2013. godine održano je natjecanje u rukometu
za mladiće. Organizator natjecanja bila je Tehnička škola
Bjelovar, a sudjelovale su Ekonomska i birotehnička škola,
Medicinska škola, Turističko-ugostiteljska i prehrambena
škola, Komercijalna i trgovačka škola, Obrtnička škola te
Gimnazija Bjelovar.
Našu školu predstavljali su Mislav Lukčin (4.c), Marko Marinković (4.c), Darko Šolja (2.b), Ante Javor (3.a), Bruno
Valpotić (4.d), Matej Ćurić (2.a), Tomislav Puškarić (1.b),
Željko Ostrman (4.b), Ivan Zdunajić (4.c), Mario Marinković
(1.b), Matija Kos (2.b), Leonardo Ðurđević (1.a). Voditeljica
ekipe bila je Danica Iličić, prof.
Naši su mladići osvojili
sjajno 2. mjesto te su, uz
Gimnaziju Bjelovar i Turističko-ugostiteljsku i prehrambenu školu Bjelovar,
ostvarili pravo na sudjelovanje na Županijskom
natjecanju, koje je održano
5. ožujka 2013. u dvorani
srednjih škola u Bjelovaru.
Baš kao i djevojke, naši su
mladići osvojili 2. mjesto
jer su u finalu izgubili protiv Turističko-ugostiteljske
i prehrambene škole Bjelovar.
Alica Bačeković Pavelić,
prof.
72
SPORT
Humanost na djelu
Vijeće učenika naše škole odlučilo je, kao i svake godine,
u predblagdansko vrijeme donirati Pučkoj kuhinji u Bjelovaru. Od sredstava sakupljenih u Caritasovoj akciji i od
ostatka novca od izleta u Zagreb, Pučkoj su kuhinji kupljene
osnovne životne namirnice (riža, tjestenina, šećer, brašno,
margarin) koje su im uručili ravnatelj škole Vojislav Kranželić, prof. i predsjednica Vijeća učenika Maja Kristić, Marin
Sabljić i Zoran Nanić, učenici 4. c razreda.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Značajna donacija knjiga
Zagrebačka škola ekonomije i managementa i ove je školske godine donirala našoj školskoj knjižnici vrijedne knjige
iz područja marketinga, poduzetništva, financija, računovodstva, menadžmenta te ostalih područja ekonomije. Poklonjene knjige značajno upotpunjuju i obogaćuju knjižnični
fond te će učenicima pomoći u pripremi i pisanju njihovih
U sklopu sata razrednog odjela, u mjesecu ljubavi, učenici
1. a razreda govorili su, o čemu drugome, nego o ljubavi.
Prisjetili su se najdražih ljubavnih stihova, scena iz filmova,
romana i govorili što ih je to toliko dirnulo. Potom su se
podijelili u grupe i pokušali definirati što je ljubav, koje su
vrste ljubavi, kako žele da im njihovi najdraži iskazuju ljubav
i, konačno, kako oni sami iskazuju ljubav prema drugima.
Pokušavajući iskazati razlike između roditeljske, bratske,
prijateljske i ljubavi između djevojke i mladića, dobrano su
se pomučili jer im je bilo teško verbalizirati osjećaje i razlikovati ih. Govorili su o ponašanjima i sitnicama koje podržavaju, njeguju i razvijaju ljubav te o onima koji je uništavaju.
Posljednja aktivnost u tom satu bila je da od riječi ispisanih
na ploči, direktno ili indirektno povezanih s ljubavlju, sastave priču. Ideje su prštale na sve strane, a na jednome
papiru se stvorilo nekoliko rečenica koje znakovito opisuju
današnje vrijeme. Ili bolje rečeno, neka prošla vremena kad
je ljubav puno otvorenije vladala ljudima.
Pročitajte pa razmislite, žalite li i Vi za takvim vremenima? I
još bolje, što možemo učiniti da nam se takvi osjećaji, u takvom odnosu ugnijezde u srcima i vladaju našim umovima?
Jednom davno, kad je sloboda značila odgovornost, voljeli
smo poštovanje.
završnih radova, a njihovim profesorima u stručnom usavršavanju. Svaka je donacija uvijek hvalevrijedna, naročito
kada se radi o korisnim, a u ovom slučaju, i vrijednim i kvalitetnim knjigama.
Alica Bačeković Pavelić, dipl. bibl.
Sloboda je značila iskrenost, a briga različitost.
Pažnjom smo iskazivali nježnost, dok grubost nije postojala
među nama.
Borimo se, svi zajedno, za ljepšu budućnost!
Branka Mišir, prof.
73
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Dvodnevni izlet u Sarajevo
u Tunel spasa ili Tajni tunel kojeg su gradili ispod aerodromske piste u Butmiru, od 27.3. do 30.6. 1992. godine. Dug je
720 m i predstavlja simbol četverogodišnjeg otpora opkoljenog grada i stanovnika, protiv genocida od strane agresora. Umorni od razgledavanja, željeli smo što prije doći u
naš hotel Hollywood gdje smo bili smješteni.
17. svibnja 2013. u 3:00 h pomalo pospani, ali i uzbuđeni,
našli smo se svi ispred škole sa svojim razrednicama te
krenuli prema Sarajevu. I ovaj put u organizaciji putničke
agencije My Way. Naš razred, 2.a, bio je u busu s 2.d razredom. Cijelim dugim putem zabavljao nas je vodič Aleksandar kojeg smo zvali Saša. Uz ugodnu vožnju imali smo i
nagradnu igru, a za nagradu Saša je dijelio čokolade. Slušali
smo razne žanrove glazbe, ali ja sam uživala uz bosanski
ex-yu rock jer ga i inače slušam, kao i profesorica Končar.
Na putu, puno smo toga saznali o povijesti, kulturi, znamenitostima i životu u Bosni od našeg Saše, ali i drugog vodiča
koji nas je vodio po samom gradu.
Čim smo došli, razgledavanje smo započeli s najpoznatijim
dijelom Sarajeva- Baščaršijom tj. „Baš-čaršijom“ što doslovno znači „glavna čaršija“ i označava prostor trga oko
Sebilja gdje se nalazi mnoštvo trgovina. Prošetali smo i ulicom gdje je Gavrilo Princip izvršio atentat na austro-ugarskog prijestolonasljednika Franca Ferdinarda i njegovu ženu
Sofiju. Vidjeli smo Gazi Huserf-begovu biblioteku, Inat kuću.
Bili u Gazi Huserf-begovoj džamiji koja je najstarija islamska
građevina u BiH (1530/31.). Džamija sa munarom visokim
45 m i Sahat-kulom dominira čaršijom i čini njezin središnji
i najveći kompleks.
Posjetili smo i katedralu Srca Isusova, vidjeli Vijećnicu,
šetali kraj Miljacke, fotografirali se kraj Brane na Bentbaši
i Latinske ćuprije. Jedva smo dočekali slobodno vrijeme,
okrijepili se „najboljim sarajevskim ćevapima s kajmakom i
lukom“, sjeli na kavu ili kraj Sebilja- vrlo stare fontane posebnog oblika koja je na samom trgu. Kasnije smo se uputili
74
Dugo smo čekali da se smjestimo, ali oduševili smo se sobama (neki nisu znali da se svjetlo pali pomoću kartice).
Nakon obilne i jako fine večere koja je bila oko 7 sati navečer, sami smo napravili tulum u svojim sobama. Šetali smo
po hotelu i tražili jedni druge, a kada smo se svi okupili u
sobi „London“, krenulo je ludilo. Dečki su puštali glazbu preko mobitela i zvučnika, a došao je i Emanuel s gitarom pa
smo zapjevali i zaplesali. Tulum je trajao dok nismo krenuli
vidjeti jesu li nam otvorili disko koji je bio u sklopu hotela.
Našli smo se u sali gdje je bila živa muzika, neki su ljudi
večerali, a malo ih je plesalo. Odjednom, svi smo se našli u
krugu i plesali kolo, samo nas je nekolicina znala plesati, ali
svi smo se kretali. Ćurić je kao kralj ušao u sredinu i plesao
s nama curama. Mislim da će to zasigurno svima ostati u
dugom sjećanju.
Oko 22 h otvorio se disko, a mi nismo stajali s plesanjem.
Puštali su pjesme koje smo mi stavili na popis. Kasnije, na
podiju se pojavila i naša razrednica prof. Kapelac, prof. Končar, Saša te pedagoginja. Iako smo padali od umora, nismo
se željeli maknuti s podija kada su označili „fajrunt“. Neki su
nastavili tulumariti po sobama, a neki zaspali čim su krevet
dotaknuli. Ujutro, nakon doručka i odjave iz hotela, krenuli
smo busom prema Vrelu Bosne koje se nalazi ispod planine
Igman. To je zasigurno najljepši dio Sarajeva jer tamo izvire
rijeka Bosna na nadmorskoj visini od 492 m., ponos Sarajlija. Oprostili smo se i s Baščaršijom na kojoj smo još jednom pojeli ćevape ili kupili poneki suvenir. Na samom kraju
našeg izleta, posjetili smo Travnik, rodno mjesto nobelovca
Ive Andrića, gdje smo se slučajno zatekli za vrijeme svadbe
i vidjeli kako se žene oblače u svečanim prilikama. Sjeli smo
na kavu i pili je iz fildžana što je bio pravi doživljaj!
Puni doživljaja, krenuli smo kući u kasnim popodnevnim
satima, ali nismo žalili koliko nam je bilo dobro. Opet je
uslijedila duga vožnja uz poneko stajanje. Na početku svi
smo nakratko odspavali, a onda krenuli dalje sa zabavom uz
muziku i šale koje smo izvodili sa vodičem. Neka se ponovi
sljedeće godine!
Mihaela Bujan, 2.a
IZLETI I PUTOVANJA
PUTOVANJE
U SARAJEVO
Dana 17. travnja 2013. , u 03:00 sata okupili smo se ispred
Ekonomske škole i polako krenuli prema našoj glavnoj destinaciji, Sarajevu. Uz dobru atmosferu u busu, ugodno smo
putovali nekoliko sati uz pristajanja i pauze prema potrebi.
Nakon dolaska u Sarajevo sastali smo se s lokalnim vodičem te polako krenuli u razgledavanje grada. Posjetili smo
poznati Tunel spasa, Gradsku vijećnicu, zatim poznatu Baščaršiju, Sebilj trg, Bruz Bezistan, te mjesto atentata na austro - ugarskog prijestolonasljednika Ferdinanda. Također,
u samom srcu grada posjetili smo i Gazi Husref - begovu
i Ali - pašinu Džamiju, te Begov bezistan. Uz sve kulturne
zanimljivosti ovog grada imali smo priliku upoznati se sa
tamošnjim životom i ponašanjem ljudi, bez prethodno osmišljenog programa i plana putovanja. Nakon razgledavanja
uzeli smo nekoliko sati slobodnog vremena kako bismo
otišli na ručak, prema želji i u obližnje kafiće ili se, jednostavno, prošetali po trgu i prekrasnoj Baščaršiji. Smjestili
smo se u hotel Hollywood, gdje smo večerali, a potom se
još više opustili uz glazbu i ples, kako u disku koji se nalazi
u sklopu hotela, tako i u našim sobama. Noć smo probdjeli
uz veselje i zabavu, družeći se u našim sobama. Ubrzo je
stiglo i jutro. Ustali smo se, doručkovali, a potom se odjavili
iz hotela. Uz šetnju po Baščaršiji imali smo priliku kupiti suvenire, popiti kavu, ručati i još neko vrijeme uživati u ljepoti
Sarajeva. Ubrzo smo se uputili prema Vrelima Bosne, parku prirode pored Sarajeva, gdje smo uživali u prekrasnom
pogledu i šumu bistre vode. Po povratku zaustavili smo se
u Travniku uz pauzu na poznatoj destinaciji „Plava voda“ .
Slobodno vrijeme provedeno tamo iskoristili smo za šetnju i
uživanje uz ručak i kavu. Nešto kasnije uputili smo se prema
Hrvatskoj uz pristajanja i pauze prema potrebi. U Bjelovar
smo stigli u kasnim večernjim satima. Ovo putovanje bilo
nam je, u svakom slučaju, korisno. Upoznali smo se s tradicijom i kulturom ljudi izvan naše zemlje. Opustili smo se uz
naše razrednike i vodiče i na najbolji način iskoristili vrijeme
provedeno na ovom nezaboravnom putovanju.
Martina Malčić, 2.c
NAGRADNO PUTOVANJE U VUKOVAR
U nedjelju, 18. studenoga 2012., 2.b Ekonomske i birotehničke škole posjetio je Vukovar. To je za učenike bilo nagradno putovanje zbog najboljeg uspjeha u pisanju testa
povodom Dana sjećanja na žrtve Vukovara.
Učenici su u pratnji razrednice Ruže Sučić prvo prisustvovali Spomen-mimohodu, a nakon toga došli do groblja te
putem vidjeli vodotoranj. U povratku s groblja nekoliko je
učenika otišlo do Vukovarske bolnice, a nakon toga su se
svi zajedno uputili u brzo razgledavanje Vukovara te krenuli
prema Bjelovaru.
U povratku je bio planiran i odlazak do spomen-područja Ovčare, ali spletom okolnosti, nije bilo moguće izvršiti taj posjet.
Ines Meštrić, 2.b
75
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
MATURALNO PUTOVANJE 3.a, 3.b i 3.c
Muenchen-Prag-Beč
U rane jutarnje sate 17.lipnja, naša se
dobro raspoložena ekipa sa uvijek nasmijanim profesorima i veselim vodičem, uputila na maturalno putovanje.
Koferi i svi potrebni dodatci, poput hrane i neizostavne gitare, bili su spremni
za prelazak granice. Nakon što smo se
oprostili od zabrinutih roditelja, bili smo
spremni za, svima do tada nepoznatu,
avanturu. Do granice sa susjednom Slovenijom, svi smo bili euforični, puni očekivanja i dobre zabave. Nakon prelaska
shvatili smo da je od sada sve postalo
ozbiljno. Put je trajao do prijepodnevnih
sati, a prvo je odredište bilo jezero Chiemsee. Vožnja brodom i razgledavanje
prekrasnog dvorca Herrenchiemsee,
ostavilo nas je bez daha, iako smo bili
iscrpljeni od puta. Bilo je vrijeme za okrijepu i odmor te smo se nastavili voziti
do smještaja u Muenchenu. Nakon noći
pune prepričavanja doživljaja, krenuli
smo u posjet dvorcima Bavarske. On76
dje smo vidjeli još dva velika i prekrasna
dvorca Neuschwanstein i Linderhof. Po
povratku u grad, prošetali smo ulicama
Muenchena i pomalo umorni krenuli
prema hotelu. Ujutro smo već svi čekali autobus da dođe po nas kako bismo
krenuli prema malom gradiću Plzenu
koji je najpoznatiji po tvornici piva. Tamo
smo razgledali muzej nastanka piva te
tvornicu . Imali smo mogućnost probati
pravo češko pivo na temperaturi od 8
stupnjeva. Put do Praga, našeg glavnog
odredišta, nije trajao dugo pa smo stigli
na ukusnu večeru u „Top hotel Prag“.
Večer smo proveli uz šaljive ispade naših prijatelja iz razreda i pričanje vlastitih
IZLETI I PUTOVANJA
MATURALAC 3.B
17. lipnja mi ekonomisti
postali smo glavni turisti.
Krenuli smo na maturalac
jer nas ne muči minimalac.
Beč, München, Prag bila je naša ruta
ovog dugačkog puta.
Na putu smo vidjeli svašta
što ne može zamislit’ ni mašta.
Posjetili smo Bavarske dvorce
izgrađene za velike borce,
čija je velika mana
raskoš i zlato sa svih strana.
Neuschwanstein je jedan od njih
i najveći od svih.
Jezero Chiemsee bilo je također
dio našega plana
odmah prvog dana.
Tamo smo se vozili brodom
kojeg smo narednih dana
zamijenili hodom.
Posjetili smo i Plzen – grad piva
i svi znamo što dalje biva.
Naravno, mi nismo pili,
već smo to od profesora krili.
doživljaja. Znali smo da nam je potreban odmor jer nas je idućeg dana čekalo razgledavanje Praga. Sutradan smo
krenuli u razgledavanje znamenitosti
koje su nas za ostavile bez daha. Karlov
most i Katedrala sv. Vita prekrasni su za
svaki ukus. Svima nam se svidjelo što u
gradu „čuči“ mnogo misterioznih legendi. Po povratku u hotel počeo je najzanimljiviji dio. Pripreme za večernji izlazak u
dico club Karlovy Lazne. Na 5 katova do
dugo u noć potrajala je „fešta“ koja će
nam ostati u lijepom sjećanju.Također
smo prije disca imali priliku prisustvovati nezaboravnoj predstavi na Križikovim
fontanama. Nakon noćnog života, svi
smo se umorni vukli praškim ulicama
prema hotelu kako bismo što prije utonuli u san. Sljedećeg dana razgledavali
smo Prag sami, kupovali suvenire, fotografirali se pokraj zanimljivih uličnih zabavljača i uživali daleko od kuće. Svemu
se tome približio kraj kada smo zadnjeg
dana krenuli prema Beču, u kojem smo
uz, nažalost, površno razgledavanje
grada zbog vremenskih uvjeta, posjetili
zabavni park Prater. Adrenalina je bilo
na svakom uglu. Na kraju dana krenuli
smo kući. Umorni, ali sretni i puni doživljaja za cijeli život, smjestili smo se
u autobus. Svi smo se složili u jednom:
bilo je prekratko, ali uz puno šala, priče,
smijeha,dragih profesora i najboljih prijatelja, postalo je to putovanje koje će
zauvijek ostati u našim mislima i srcima.
I Križikove fontane, spoj vode,
tonova i boje
koje obuzmu osjećaje tvoje,
tada smo posjetili
i umjetnost osjetili.
A zadnjih dana smo sve to
zamijenili diskom
i u Prateru stravičnim vriskom.
Bilo je tu shoppinga, pjesme i plesa
i nimalo stresa,
te još zabave, smijeha i radosti
što priliči našoj mladosti.
Rado bismo ponovili te dane
da nam ponovno ovakva prilika svane.
Matea Miloš, 3. B
Josipa Kožul i Žana Štrbac, 3.a
77
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
IZLET PRVIH RAZREDA
ROVINJ, LIMSKI KANAL
Kako bi učvrstili prijateljstvo i ove su
godine svi prvi razredi zajedno išli na
jednodnevni izlet u Rovinj gdje su razgledali grad i Akvarij (Aqua park) u
kojem su vidjeli raznovrsne ribe, školjke i rakove. Izlet je uključivao i vožnju
Limskim kanalom te razgledavanje
male spilje u kojoj su, kažu, gusari čuvali blago.
Za dobru atmosferu u autobusu pobrinuo se Tomislav Halauš (1.d) koji
je svirao skoro cijelim putem tako da
nam je uz pjesmu put čak i prebrzo završio. Na kraju, rastanak i dogovor o
sljedećem izletu u Sarajevo.
Marko Dragičević, prof.
78
KRONOLOGIJA
Kronologija 2012./2013.
RUJAN
3. 9.
Počela školska nastavna godina.
Povodom Hrvatskog olimpijskog dana održane revijalne
nogometne utakmice mladića i djevojaka. Uz sudjelovanje
10. 9. učenika Komercijalni i trgovačke i Medicinske škole našu školu
predstavljali učenici 1.B, 1.A i 4.B razreda i osvojili prvo mjesto.
(organizirala Danica Iličić, prof.)
13. 9. Održana 1. sjednica Nastavničkog vijeća u novoj školskoj godini
14. 9.
Povodom 16. 9. Dana
zaštite ozonskog
omotača postavljeni
prigodni plakati (autori:
Sara Pavlović, Patricia
Prišlin, Bruno Ivanić
i Mario Marin Ković
(1.B); Mateja Cindrić,
Weronika Ćwik (1.C),
Monika Kirin i Monika
Krasniqi (1.D)
28. 9. Školski odbor usvojio Godišnji plan i program rada
Proveden projekt „Razmjena straničnika“ sa školom iz Republike
Tijekom Irske. (organizirala Alica Bačeković Pavelić, prof., a sudjelovali
rujna i su učenici 2.C, 2.D, 3.B, 3.D, 4.A i 4.D te profesorice Smiljka
listopada Bujić, Radmila Radić Parlov, Gordana Šostarec, Vesna Pavković
– Dončević i Blaženka Urh)
14. 9. Školski odbor prihvatio i usvojio Kurikulum Škole
17. 9.
Postavljen plakat „Vitamini“ (uredila Alica Bačeković Pavelić,
prof.)
LISTOPAD
Trideset i osam učenika ekonomske struke sudjelovalo
2. 10. na terenskoj nastavi u PIK Vrbovcu i gospodarstvu Novak
(organizirala Gordana Šostarec, prof.)
17. 9. Učenici završnih razreda fotografirali se za portal „matura.hr“
19. 9. Učenici završnih razreda cijepili su se protiv difterije i tetanusa.
Na Danima Zrinskih u Zrinskom Topolovcu sudjelovalo u
takmičarskim i promocijskim aktivnostima dvanaest učenika
21. 9.
naše škole. (organizirala i vodila učenike Žaklina Marčinković Ambrozić, prof.)
Na tradicionalnom 31. krosu Sportskih novosti u Daruvaru naša
škola osvojila prva mjesta i u muškoj i u ženskoj konkurenciji
21. 9.
prvih i drugih razreda, te osvojila veliki pehar Sportskih novosti
kao najuspješnija srednja škola. (voditeljica. Danica Iličić, prof.)
Na Gradskom natjecanju u nogometu muška ekipa EBB-a
28. 9.
zauzela četvrto mjesto (voditelj. Vladimir Štefanec, prof.)
3. 10
Na Gradskom natjecanju u krosu djevojke Ekonomske i birotehničke škole osvojile u obje konkurencije / i 1. s 2. razredima i
3. s 4. razredima / prvo mjesto. (voditeljica: Danica Iličić, prof.)
79
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
3. 10.
Postavljen pano „Stare razglednice“. Uredile Kristina Čibarić i
Lucija Rodić iz 2.D.
31. 10.
Učenici iz vježbeničke tvrtke „Moneta“ posjetili povodom Dana
štednje Zagrebačku banku. (organizirala Biljana Ilkoski, prof.)
Otvorena web stranica virtualne pomoći za naše čenike iz
matematike. Osmislila i postavila Branka Mišir, prof.
Povodom Dana učitelja djelatnici i umirovljenici Škole posjetili
5. 10. Bled i Bohinj. (organizirali. Vladimir Štefanec, prof., Marko
Dragičević, prof. i Branka Mišir, prof.)
4. 10.
Na Gradskom natjecanju u rukometu naše djevojke osvojile
31. 10. drugo mjesto. Titula gradskih prvakinja promakla im je tek nakon
izvođenja sedmeraca u finalu. (voditeljica: Danica Iličić, prof.)
Postavljeni posteri „Zdrava prehrana“. (uredila Alica Bačeković
31. 10.
Pavelić, prof.)
31. 10. Postavljen pano „Svjetski dan štednje“
9. 10
U sklopu DOKUarta i programa prevencije nasilja učenici gledali
u Domu kulture film Miroslava Sikavice „Oblak“(organizirao
Vojislav Kranželić, prof.)
Postavljena izložba o terenskoj nastavi „PIK Vrbovec“ (Tea
10. 10. Trbojević, Maja Kristić, Marina Šabić i Dijana Ramljak (4.C) i
profesorica Blaženka Urh)
10. 10.
Jakov Grgić i Ivan Dušek postavili plakat „Gibraltar“ (mentor:
Radmila Radić Parlov, prof.)
10. 10.
Postavljena izložba „Svi naši Bedeckeri“ (autor Radmila Radić
Parlov, prof.)
3.D bio na nagradnom izletu Fonda Boža Tvrtković na
16. 10. Trakošćanu i u Tuheljskim toplicama. (voditelj Ivanka Jareb,
prof., a organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
Održana prezentacija Veleučilišta VERN Zagreb za učenike
završnih razreda. Prezentirali Ivan Mrazović iz odjela za
17. 10.
komunikacije i studentice Tea Gagro i Ilona Spajić. (organizirao
Vojislav Kranželić, prof.)
Učenici 2.B bili na terenskoj nastavi u Zagrebu u MacDonaldsu.
19. 10 (organizirala Gorica Risović, prof., a pratitelj učenika Ruža Sučić,
prof.)
U našoj školi održan seminar za voditelje programa „Škole za
23. 10. Afriku“. Seminar vodila Sanja Šušnjara (organizirala Ljiljana
Srebrenović, prof.)
Obnovljen „Matematički kutak“ s novim zanimljivostima iz
25. 10.
svijeta matematike. Uređuje Branka Mišir, prof.
Održana prezentacija za učenike završnih razreda Zagrebačke
škole ekonomije i managementa. Prezentirali Krsto Šimičević
26. 10. (PR služba) i STUDENT Ivan Neumann. Zagrebačka škola
ekonomije i managementa i ovaj put je poklonila stručnu
literaturu za našu knjižnicu. (organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
30. 10.
80
Postavljena izložba „Rječnici“. (autor: Alica Bačeković Pavelić,
prof.)
STUDENI
Učenici 2.A postavili plakate „Socijalni dijalog i sloboda
udruživanja“ /Mihaela Gavrić, Ivana Zeljko, Matea Halapa i Ana
5. 11. Brković/, „Pravo na odmor“ /Dražen Vinković, Vedran Laklija,
Matej Ćurić i Anđelo Paurović/ i „Prava zaposlenika“ /Emma
Romek, Petra Romek, Danijela Sinković i Antonia Oremović/
5. 11.
6. 11.
8. 11.
8. 11.
8. 11.
9. 11.
12. 11.
Postavljena izložba „ Straničnici“. (autor: Alica Bačeković
Pavelić, prof.)
Učenici drugih razreda sudjelovali u natjecanju u poznavanju
povijesti osnivanja neovisne hrvatske države i Domovinskog
rata „Znajući prošlost – u sigurniju budućnost“ u organizaciji
Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Bjelovarsko
– bilogorske županije. Najbolji rezultat postigao 2.B razred (u
Školi organizirali Snježana Bjelovarac – Hrestak, prof. i Vojislav
Kranželić, prof.)
U organizaciji naše škole održano Gradsko natjecanje u stolnom
tenisu. Mladići naše škole zauzeli su treće mjesto, a djevojke
su kao i proteklih par godina ponovo osvojile prvo mjesto.
(organizirala i vodila naše ekipe Danica Iličić, prof.)
Postavljena mala izložba reprodukcija slika Ivana Lackovića
Croate. (uredila Blaženka Urh, prof.)
Na otvaranju izložbe „Registar arheoloških nalaza i nalazišta“ u
Gradskom muzeju prisustovali učenici 2.D (organizirala Ljiljana
Koroš, prof.)
Postavljen pano „ Grb i himna Republike Hrvatske“ (Lucija Rodić
2. D)
Muška košarkaška ekipa na Gradskom natjecanju zauzela drugo
mjesto. (voditeljica: Danica Iličić, prof.)
Postavljeni plakati „Zaposlenost i nezaposlenost u RH“
(Mislav Begović, Ante Kiternaš, Stjepan Ðopar), „Pravo na
12. 11. odmor“ (Nina Banušić, Filip Belošević, Marin Kelava) i „Prava
zaposlenih“ (Katarina Bernatović, Ivan Gašparić, Matea Šepoval
i Domagij Ivančić) – svi 2.C
12. 11.
Postavljeni panoi „Dinamika Zemlje“ i „Morfološke promjene u
kršu“ (Žaklina Marčinković – Ambrozić, prof.)
Postavljena izložba „Hrvatski novac kroz povijest“ (Osmislila
profesorica Ljiljana Koroš, postavili učenici 3.D Hrvoje Janči,
12. 11.
Vinko Milicaj, Filip Kranželić, Aleksandar Torbić i David
Manojlović)
KRONOLOGIJA
Doktorica medicine Zrinka Puharić u sklopu zdravstvenog odgoja
12. i 13. održala u prvim razredima predavanje „Utjecaj spolno prenosivih
11. bolesti na reproduktivno zdravlje“ (organizirala Snježana
Bjelovarac – Hrestak, prof.)
Počeo organizirani sistematski pregled za jednu trećinu
13. 11.
zaposlenika Škole
U knjižnici Škole održana promocija knjige Mladena Medara
„Bjelovarski ratni tjedan – dnevnički zapisi 1991“. Prezentirali su
autor i dr. sc. Vladimir Strugar. Tekstove čitala Dijana Ramljak
14. 11.
(4.C), a prigodno na glasoviru izvadak iz Simfonije u G duru
W.A. Mozarta izveo Bruno Marić (4.C). (organiziralI Vojislav
Kranželić, prof. i Alica Bačeković Pavelić, prof.)
15. 11.
Postavljen pano „Informatički časopisi“ (uredila Alica Bačeković
Pavelić, prof.)
Na Gradskom natjecanju u košarci djevojke naše škole osvojile
četvrto mjesto. (voditeljica: Danica Iličić, prof.)
2. B razred, kao pobjednik natjecanja „ Znajući prošlost – u sigurniju
budućnost“, bio na nagradnom izletu u Vukovar. Organizirala
18. 11.
Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Bjelovarsko –
bilogorske županije. Voditelj iz Škole Ruža Sučić, prof.
16. 11.
22. 11.
Postavljene Jaslice na drugom katu Škole (postavili i uredili
Biljana Ilkoski, prof., Boško Horvat, domar, i učenici 4.A)
Postavljen pano s fotografijama „Austrija“. (Matea Halapa,
22. 11. Stela Iličić i Anamarija Rupa 2.A s profesoricom Žaklinom
Marčinković – Ambrozić)
Četrdesetdevet učenika Škole u sklopu terenske nastave posjetilo
Beč. Obišli su Božićni sajam i razgovarali sa stanovnicima Beča o
23. 11.
božićnim običajima u Austriji. (Voditelji: Snježana Krznarić, prof.,
Vladimir Štefanec, prof. i Ljiljana Koroš, prof.)
Postavljeni plakati povodom 1. 12. Svjetskog dana borbe
protiv AIDSA. (Izradile: Lorena Švegović, Monika Leljak, Marija
23. 11.
Židovec i Maja Vidaković (1.A), te Marija Božić, Iva Kovačić i
Martina Forjan (2.D))
Održana prezentacija projekta „Razmjena straničnika“ koje
je Škola radila sa školom Colaiste Pobail Acla s otoka Achil,
30. 11. grofovija Mayo u Republici Irskoj. Prezentirali su učenici 2.
C. Projekt u našoj školi vodila i prezentaciju organizirala Alica
Bačeković Pavelić, prof.
PROSINAC
3. 12.
3. 12.
4. 12.
U našoj školi održan županijski stručni skup predavača
20. 11. zemljopisa. (organizirali u Školi Žaklina Marčinković –Ambrozić,
prof. i Radmila Radić Parlov, prof.)
Na tribini „Miroljubiva politika i suradnja“ sudjelovale učenice
2.D Lucija Rodić, Blaženka Juren i Marija Božić i prezentirale
22. 11.
plakat „Novac, povijest novca i istina o novcu“ (mentori Ljiljana
Koroš, prof. i Viviana Vuković, prof.)
Postavljen pano „Tradicionalne božićne pjesme“
22. 11.
(uredila Biljana Ilkoski, prof.)
5. 12.
5. 12.
6. 12.
Postavljeni panoi „Kako se obilježava Božić u svijetu“ (uredili
učenici 2.A i Žaklina Marčinković – Ambrozić, prof.) i „Simbolika
adventskog vijenca“ (uredili učenici 1.B i Žaklina Marčinković –
Ambrozić, prof.)
U Školi postavljeno i ukrašeno božićno drvce. Ukrase izradila
profesorica Blaženka Urh.
Svi učenici Škole prisustovali kazališnoj predstavi „San ivanjske
noći“ u kazalištu Gavella u Zagrebu. (organizirali Milca Šepak
Barić, prof. i Vojislav Kranželić, prof.)
Učenicima završnih razreda prezentirana mogućnost upisa na
American college of Managment and Technology. (prezentirao
Ivan Mikić iz odjela za upise RIT/ACMT)
Postavljena izložba „ Tragovi prošlosti“ predmeta i slika iz naših
krajeva. Autor i urednica izložbe Radmila Radić Parlov, prof.
Sveti Nikola podijelio darove djeci djelatnika. U prigodnom
programu sudjelovali učenici: Oliver Padović (4.B), Maja Kristić,
Iva Bošnjak i Dijana Ramljak (4.C), te Ivan Vinković, Jure
Dominković, Ines Meštrić, Mihaela Evaj i Katarina Stjepanović
(2.B). Organizirale: Alica Bačeković Pavelić, prof., Gordana
Šostarec, prof. i Blaženka Urh, prof.
81
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Održana prezentacija Fakulteta organizacije i informatike iz
7. 12. Varaždina. Prezentirali asistenti tog fakulteta Dijana Plantak
Bukovac i IgorTomičić. (organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
Postavljen pano „Božić - Isusovo rođenje“. Pripremio Dario
14. 12.
Vončina, 4. D.
Učenici 3.C Bernard Šestak, Kristijan Koščak, Jakov Grgić i
Domagoj Stančec nastupili s esperantskom budnicom „Braći“
15. 12. povodom Zamenhofovog dana na susretu esperantista u
Bjelovaru. Učenike pripremio za nastup i vodio profesor Marko
Dragičević.
Održano Školsko natjecanje iz latinskog jezika. (organizirao
mr.sc. Dražen Cvetković, prof.)
Na Županijskom natjecanju u stolnom tenisu naše djevojke
osvojile po četvrti put za redom prvo mjesto i plasirale se na
31. 1. Poludržavno natjecanje. Školska ekipa nastupila je u sastavu
Martina Brkić 4.A, Marina Breznički 4.C i Dijana Ramljak 4.C.
Voditelj Danica Iličić, prof.
28. 1.
Na gradskom LiDraNu Ekonomska
i birotehnička škola nastupila s pet
samostalnih scenskih izvedbi.
Mihael Mandić (4.C) s mentoricom
Milicom Šepak Barić plasirao se na
županijsku razinu. Uz to s literarnim
31. 1.
radovima na županijski LiDraNo
plasirali su se Dominik Šabić (1.D)
(mentor Marko Dragičević, prof.),
Mihaela Megloba (1.A) (mentor
Katica Kovrlija, prof.) i Damir Pavić 4.D
(mentor Milica Šepak Barić, prof.)
VELJAČA
Učenici Škole donirali Pučkoj kuhinji Bjelovar potrebne namirnice
za njihove korisnike. (organizirali Vijeće učenika i ravnatelj Škole)
Učenici koji pohađaju izborni program gospodarski praktikum
i njihovi profesori Blaženka Urh, Gordana Šostarec, Biljana
20. 12. Ilkoski, Dunja Šverko i Saša Aušperger organizirali humanitarni
domjenak „Marijini obroci“ na kojem su prikupljena sredstva za
prehranu i školovanje djece u Africi.
19. 12
2. 2.
Postavljen pano povodom Međunarodnog dana zaštite
močvara. (autor Alica Bačeković Pavelić, prof.)
4. 2.
Na Gradskom natjecanju u odbojci za djevojke naša ekipa
osvojila treće mjesto. (Voditelj Danica Iličić, prof.)
4. 2.
Održano Školsko natjecanje iz njemačkog jezika. (organizirali
Snježana Krznarić, prof. i Vladimir Štefanec, prof.)
5. 2.
Održan projekt Podijelimo znanje.
U atomskom skloništu održana tradicionalna Božićna priredba.
21. 12. Učenike pripremali i priredbu organizirali profesori Milica Šepak
Barić i Marko Dragičević.
21. 12. Završena nastava u prvom polugodištu.
27. 12. Održana sjednica Nastavničkog vijeća.
SIJEČANJ
14. 1. Počela nastava u drugom polugodištu.
22. 1.
Održano Školsko natjecanje u knjigovodstvu s bilanciranjem.
(organizirala Marija Horvatić – Kapelac, prof.)
Održano Školsko natjecanje iz engleskog jezika. (organizirale
Smiljka Bujić, prof. i Ljiljana Srebrenović, prof.)
Postavljeni plakati o poznatim osobama: Bob Marley (Petra
23. 1. Jozić 3.D), Pink Floyd (Marko Gredišnjak 3.A), Oprah (Josipa
Kožul 3.A) I Leonardo da Vinci (Ante Javor 3.A)
22. 1.
25. 1. Postavljen plakat „Ovisnosti – pušenje“
25. 1.
82
Održano Školsko natjecanje iz vjeronauka. (organizirale Ana
Savić, prof. i Snježana Bjelovarac – Hrestak, prof.)
6. 2.
6. 2.
7. 2.
7. 2.
Održano Školsko natjecanje iz povijesti. (mentori Ljiljana Koroš,
prof. i Dražen Cvetković, prof.)
Postavljen pano „Kako napisati ljubavno pismo“ i otvoren
Ljubavni sandučić u knjižnici za „ljubavnu poštu“. (organizirala
Alica Bačeković Pavelić, prof.)
Postavljeni plakati o poznatim osobama: Usain Bolt – Josipa
Forjan (3.D), Marshall Eminem – Leo Loth (3.D), Mike Tyson –
Hrvoje Janči – 3.D I Ivano Balić – Anamarija Radanović (3.D)
Postavljena izložba „Madagaskar – Crveni otok“ (postavila
Radamila Radić Parlov, prof.)
8. 2.
Postavljena izložba „Povijest poklada“
8. 2.
U školskoj knjižnici otvorena izložba likovnih radova Zlatke
Subotičanec (4.D)
11. 2.
Održano Školsko natjecanje iz filozofije i logike. (organizirala
Željka Holjević, prof.)
KRONOLOGIJA
Učenici 2.C Matea Šepoval, Vedrana Zrinšćak, Nina Banušić,
Katarina Bernatović, Domagoj Ðuričić, Ante Kiternaš, Martina
Malčić i Jelena Karan postavili plakate „Menadžment“, i
„Upravljanje“.
Održan tradicionalni Školski maskenbal. (organizirali Marko
12. 2. Dragičević, prof., Snježana Bjelovarac – Hrestak, prof. i Vojislav
Kranželić, prof.)
11. 2.
Učenici 1. D postavili plakate „Ledeni reljef“ (Ivana Bačinski i
Petra Sever), „Krški reljef“ (Klara Hosni i Paula Bratanić) i „Tipovi
13. 2.
i oblici obala i abrazija“ (Monika Kirin i Marija Rodić) (organizirala
Radmila Radić Parlov, prof.)
Povodom Valentinova postavljena izložba „Srce moje raspuknut
se mora“. (autor Ivan Vinković, 2.B, postavili: Ivan Vinković,
13. 2.
Gabrijela Novak i Ines Meštrić (svi 2.B) i Alica Bačeković
Pavelić, prof.)
Održana školska priredba povodom Valentinova. (organizirali:
14. 2. Milica Šepak Barić, prof., Marko Dragičević, prof. i Snježana
Bjelovarac – Hrestak, prof.)
Održana prezentacija austrijskog sveučilišta „Alma mater
Europea“ za učenike završnih razreda. Prezentirale: Anita
Odobašić, zastupnica za RH, Slađana Štrucelj, voditeljica centra
u Karlovcu i Ana Malnar, voditeljica centra u Bjelovaru.
Na vjeronaučnoj olimpijadi – županijska razina nastupila ekipa
19. 2.
naše škole. (voditeljica Ana Savić, prof.)
19. 2.
20. 2.
Na Gradskom natjecanju u rukometu naša muška ekipa zauzela
drugo mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
25. 2.
Na Županijskom natjecanju u badmintonu naša muška ekipa
zauzela peto mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
26. 2.
Na Županijskom natjecanju u badmintonu naša ženska ekipa
zauzela treće mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
26. 2.
Andea Lugarić, policijska službenica PU Bjelovar za preventivu
u cestovnom prometu, održala za učenike 4.A i 4.C predavanje
o sigurnosti u saobraćaju „To se ne događa nekom drugom“.
(organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
Na Županijskom natjecanju u engleskom jeziku u Čazmi
sudjelovali naši učenici: Dora Kovačević, (4. a) – 2. mjesto,
26. 2. Viktoria Kerac,(4. c) – 4. mjesto, Samanta Vučeta, (4. a)– 5.
mjesto i Jure Dominković, (2. b) – 4. mjesto.(mentori Smiljka
Bujić, prof., Sonja Ognjačević, prof. i Ljiljana Srebrenović, prof.)
Održan Županijski LiDraNo. Scenski nastup imao Mihael Mandić
28. 2. (4.C) i plasirao se na Državniu smotru. (mentor Milica Šepak
Barić, prof.)
15. 2.
15. 2.
15. 2.
15. 2.
18. 2.
19. 2.
Postavljen pano „Rijeke i jezera Republike Hrvatske“ 8 postavili
2.D i profesorica Žaklina Marčinković – Ambrozić)
Postavljen plakat „Lepoglava“ (uradili: Jure Dominković, Bernard
Kraljić i Dario Hajtić (2.B))
Andea Lugarić, policijska službenica PU Bjelovar za preventivu
u cestovnom prometu, održala za učenike 4.B i 4.D predavanje
o sigurnosti u saobraćaju „To se ne događa nekom drugom“.
(organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
Ženska stolnotenisačka ekipa Škole dobila Srebrnu plaketu
Športske zajednice Bjelovarsko – bilogorske županije za
ostvarene rezultate na školskim sportskim natjecanjima.
(voditelj ekipe Danica Iličić, prof.)
Na Županijskom natjecanju u košarci naša školska muška ekipa
zauzela drugo mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
Održano Županijsko natjecanje u Daruvaru iz knjigovodstva
s bilanciranjem. Sudjelovali su Matija Bistrica (4.A), Senka
Obračević (4.A) I Martina Sabađija (4.C) (mentori: Mirjana
Erceg, prof. i Marija Horvatić – Kapelac, prof.)
OŽUJAK
1.3.
Postavljen pano „Taj divni Digital image“ (autor. Vesna Pavković
– Dončević, prof.)
1.3.
Na Gradskom natjecanju u odbojci nastupila naša muška ekipa
osvojila peto mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
83
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
1. 3.
4. 3.
4. 3
5. 3.
6. 3.
Postavljen pano „ Zlatka u Singapuru“ o uspjehu učenice 4.D
Zlatke Subotičanec na natječaju za dizajn kacige za F1 vozača
Marka Webera – prvo mjesto. (postavila Alica Bačeković
Pavelić, prof.)
Na Županijskom natjecanju u rukometu naša ženska ekipa
zauzela drugo mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
Na Županijskom natjecanju u njemačkom jeziku učenica Andrea
Rupa (4.A) zauzela drugo mjesto. (mentor Vladimir Štefanec,
prof.)
Na Županijskom natjecanju u rukometu naša muška ekipa
zauzela drugo mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
U našoj školi održano Županijsko natjecanje iz geografije.
(organizirali Žaklina Marčinković – Ambrozić, prof., Radmila
Radić Parlov, prof. i Vojislav Kranželić, prof.)
Postavljen niz uskrsnih panoa, te Škola prigodno okićena za
Uskrs /leptirići, zečevi i cvijeće/ (organizirali i postavili: Blaženka
Urh, prof, Smiljka Bujić, Gordana Šostarec, prof.,Ana Savić,
prof., i učenici 3.B i 4.C)
Postavljena izložba glagoljice u kombiniranoj tehnici sestre Edith
19. 3.
Budin. (organizirala i uredila Alica Bačeković Pavelić, prof.)
18. 3.
20. –
22. 3.
Dani slobodne nastave
21. 3.
U našoj školi održano natjecanje iz matematike „Klokan bez
granica“. Organizirala Branka Mišir, prof.
21. 3.
Na Poludržavnom natjecanju u stolnom tenisu naša ženska
ekipa osvojila drugo mjesto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
22. 3.
Na Županijskom krosu djevojke naše škole osvojile treće
mjesto, a mladići četvrto. (voditelj Danica Iličić, prof.)
TRAVANJ
Postavljen pano „Goranu za stoti“ povodom sto godina rođenja
pjesnika Ivana Gorana Kovačića. (uredila Alica Bačeković
Pavelić, prof.)
U sklopu Susreta profesionalno vođenih kazališta za djecu i
5. 4. mlade učenici četvrtih razreda gledali u Domu kulture predstavu
„Kralj Ubu“. (organizirala Milica Šepak Barić, prof.)
Djelatnice Erste bank Danijela Rastović i Ljiljana Bakić održale
za učenike drugih i trećih razreda predavanje „Gospodarska
9. 4.
opravdanost ulaganja“. (organizirali: Gordana Šostarec, prof.,
Saša Aušperger, prof. i Blaženka Urh, prof.)
Na državnoj smotri LiDraNo nastupio sa pojedinačnim scenskim
9. 4. –
nastopom učenik 4.C Mihael Mandić. Mentorica Milica Šepak
11. 4.
Barić, prof.
4. .4.
U prijateljskoj nogometnoj utakmici muška ekipa naše škole
pobijedila s 5:3 ekipu KTŠ-a. (voditelj Vladimir Štefanec, prof.)
Na Županijskom natjecanju iz povijesti nastupile Ines Kovač
7. 3. (2.D) I Mirna Skukan (3.D). (mentor Ljiljana Koroš, prof., voditelj
Dražen Cvetković, prof.)
U našoj školi održano Županijsko natjecanje iz filozofije i logike.
12. 3. (organizirali Željka Holjević, prof., Kristina Konjarek, prof. i
Vojislav Kranželić, prof.)
U suradnji s Komercijalnom i trgovačkom školom održan 6.
13. 3.
Međužupanijski sajam vježbeničkih tvrtki.
6. 3.
13. 3. Održana sjednica Vijeća roditelja.
15. 3.
Održana promocija Školskog ljetopisa. (organizirali Alica
Bačeković Pavelić, prof. i Vojislav Kranželić, prof.)
Na Županijskom natjecanju u atletici djevojke naše škole
10. 4. osvojile drugo mjesto, a mladići peto. (voditelj Danica Iličić,
prof.)
84
KRONOLOGIJA
Postavljen pano „Odgovornost i obveze“. Izradili učenici 2.B:
Tea Lukač, Matija Kos, Bernard Kraljić, Matea Pavličić i Lucija
Gucek. Pano uredili Loren Manestar i Dražen Vinković (2.A) i
profesorica Vesna Pavković – Dončević.
Postavljeni plakati o elementarnim nepogodama /Potresi,
15. 4.
poplave, suše,vulkani, vjetrovi/ (uredili učenici 1.A)
12. 4.
16. 4.
19. 4.
22. 4.
25. 4.
25. 4.
Uređen pano „Tipovi sela“ (pripremili učenici 2.D i profesorica
Žaklina Marčinković – Ambrozić)
U akciji „Zelena čistka“ sudjelovalo tridesetak učenika naše
škole čistivši okoliš školske zgrade. (organizirali: Radmila
Popović Kaličanin, prof., te domar, čistačice i ravnatelj)
Zagrebačka banka donirala dvanaest kompjutera i monitora
našoj školi. Posredovali Vladimir Štefanec, prof. i Vojislav
Kranželić, prof.
Postavljena izložba „Zajedno do znanja“ o aktivnostima naše
škole tijekom ove školske godine. (organizirala i postavila Alica
Bačeković Pavelić, prof.)
Postavljena izložba „starih“ knjiga iz informatike pod naslovom
„Deset godina prije 21. stoljeća“. (Uredila Vesna Pavković
Dončević, prof.)
5.
7. 5.
9. 5.
15. 5.
17. i 18.
5.
17. 5.
Glumac Ivo Gregurević odigrao za učenike EBB i KTŠ predstavu
„Život može biti lijep“. (organizirao Vojislav Kranželić, prof.)
Za učenike četvrtih razreda održana prezentacija Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje područni odjel Bjelovar „Kako se
uključiti na tržište rada“ Prezentirala Renata Jakić, djelatnica
Zavoda.
Postavljen pano o projektu korištenja geotermalnih voda u
Velikoj Cigleni. (Uredili učenici 1.B i Žaklina Marčinković –
Ambrozić, prof.)
Povodom Međunarodnog dana obitelji postavljena izložba
„Obitelj, kamen temeljac društva“. Na osnovu izložbe
profesorice Anite Blažeković „Iz naših obiteljskih albuma uredila
Alica Bačeković Pavelić, prof.
Učenici drugih razreda bili su na stručnoj ekskurziji u Sarajevu.
(organizirali i vodili: Marija Horvatić – Kapelac, prof., Ruža Sučić,
prof., Radmila Radić Parlov, prof., Dejana Končar, prof i Snježana
Bjelovarac – Hrestak, prof.)
Završila nastava za učenike četvrtih razreda. Održan
tradicionalni Dan maturanata, a Ekonomska i birotehnička
škola bila je nositelj tog programa za sve srednje škole grada
Bjelovara.
Održane završne sjednice razrednih odjela za učenike četvrtih
razreda.
25. 4. Izložbu „Proljeće je cvijeće“ postavila profesorica Biljana Ilkoski.
20. 5.
26. 4. Proslavljen Dan Škole.
Ispitom iz informatike počeli ispiti državne mature. Ispiti se u
našoj školi održavaju do zaključno 7. lipnja.
Postavljen pano o suradnji profesora njemačkog jezika naše
22. 5. škole i školske knjižnice „Willkommen in der Schulbibliothek“.
(uredila Alica Bačeković Pavelić, prof.)
Postavljen pano „Naši učenici o vjeri u godini vjere“. (uredila
28. 5.
Ana Savić, prof.)
21. 5.
LIPANJ
-4.6.
Održani predmetni ispiti za učenike četvrtih razreda.
5. 6. –
Održani popravni ispiti za učenike četvrtih razreda.
7. 6.
10. 6. –
Održane obrane završnih radova.
13. 6.
13. 6. Svečana dodjela nagrada i priznanja Fonda Boža Tvrtković.
30. 4.
Prvi razredi proveli dan na stručnom izletu u Rovinju. (organizirali
i vodili razrednici Branka Mišir, prof., Žaklina Marčinković –
Ambrozić, prof., Radmila Popović Kaličanin, prof. i Marko
Dragičević,, prof.)
SVIBANJ
5.
Organizirana terenska nastava za učenike prvih i četvrtih razreda u
Izletište i vinotočje „Vinia“ OPG Šapić. (učenike vodili i organizirali
nastavu: Gordana Šostarec, prof., Radmila Popović Kaličanin,
prof., Biljana Ilkoski, prof. i Marija Horvatić – Kapelac, prof.)
14. 6. Održana sjednica Ispitnog odbora za obranu završnog rada.
14. 6. Završena nastava za učenike prvih, drugih i trećih razreda.
18. 6. Održane sjednice razrednih vijeća.
85
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Svečana podjela svjedodžbi o obranjenom završnom radu
28. 6. održana u Domu kulture. (organizirali Marko Dragičević, prof. i
Vojislav Kranželić, prof.)
KOLOVOZ
22. 8.
Održane sjednice Nastavničkog vijeća i Ispitnih odbora za
obranu završnih radova i državne mature
23. 8. –
Popravni ispiti – drugi rok
29. 8.
26. 8. Obrana završnog rada - drugi rok
30. 8.
Na sjednici Nastavničkog vijeća verificirani rezultati završnih
ispita i popravaka.
Kronologiju vodio i uredio: Vojislav Kranželić, prof
SRPANJ
1. 7. –
Održani popravni ispiti.
4. 7.
5. 7.
86
Održana sjednica Nastavničkog vijeća.
SPONZORI
Sponzori
87
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
www.erstebank.hr Info telefon: 08007890
Prvi korak u svijet financija
Erste Club
Erste Club paket ima sve što ti treba: Erste račun, sve potrebno za online bankarenje i Diners studentsku
karticu. Brine li te plaćanje školarine studija, provjeri ponudu Erste Club financiranja.
Prvi korak uvijek znači početak i to ga čini značajnim. Za dobrodošlicu u svijet financija, prilikom ugovaranja
Erste Club paketa poklanjamo ti Erste Club bilježnicu i poklon kupone s jednokratnim popustima partnera DC
Travel, Školska knjiga, Vip i Müller.
Posjeti najbližu poslovnicu Erste banke i zatraži svoj Erste Club paket!
A s kim ti bankariš?
88
SPONZORI
IIveta
veta d.o.o.
d.o.o.
Kriiževačka cestB
Križevačka
cestB
cestBt000
B t 000 Bjelovar,
Bjellovar,
r Hrva
Hrvatska
Tel:
T
ell: +385
+3
385 ((0)
0) 0tFax:
0t Fax: +385 ((0
501
0
E-mail: [email protected]
89
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
90
SPONZORI
91
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
92
SPONZORI
93
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
94
SPONZORI
95
EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
60
File Size
5 435 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content