close

Enter

Log in using OpenID

animirani film i novi mediji - Akademija likovnih umjetnosti

embedDownload
>> Posjeti // alu.unizg.hr
AKADEMIJA
LIKOVNIH
UMJETNOSTI
odsjek za
animirani
film i nove
medije
ODSJEK za animirani film
i nove medije ALU
Osposobljenost za zanimanja po završetku
preddiplomskog studija:
kreativni rad u audio vizualnim medijima i animacija
Osposobljenost za zanimanja po završetku
diplomskog studija:
Smjer Animirani film - autor-ica animiranog filma
Smjer Novi Mediji - novo medijski umjetnik-ica
ovnih umjetnosti
OZAFIN
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti
Preddiplomski studij
Trajanje: 3 godine (Sveučilišni prvostupnik/ca, Baccalaureus/
rea)
Akademija likovnih umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu
Akademija ustrojava i izvodi umjetnički,
likovno-pedagoški i umjetničko-znanstveni
studij: slikarstva, kiparstva, grafike, likovne
kulture, restauriranja i konzerviranja
umjetnina te animiranog filma i novih medija
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih
umjetnosti
O studiju
Studij je koncipiran kao niz kolegija i radionica; povijesnih
pregleda klasičnog animiranog filma i eksperimentalnog filma
i videa, klasične animacije, suvremenih umjetničkih praksi,
suradnje s vanjskim stručnjacima i institucijama, kao i s
međunarodnim akademijama, te tematskim projektima.
Na prvoj godini studenti savladavaju osnove klasične animacije, osnove snimanja i montaže slike i zvuka, te osnovne
metodologije za razvijanje vlastitih projekata. Na drugoj
godini studenti savladavaju vještine koje im koriste u izradi
radova: digitalna fotografija, montaža, kamera, režija, 2D i 3D
animaciju. Studenti istovremeno razvijaju mogućnost kritičkog
razmišljanja o vlastitom i tuđem radu i razvijaju vlastite projekte.
Na trećoj godini, studenti se opredjeljuju za modul animacija
ili modul novi mediji. Rad je više specijaliziran i individualiziran
na izradi vlastitog animiranog filma, odnosno umjetničkog
projekta.
Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski
naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/
baccalaurea) animiranog filma i novih medija.
Studenti koji žele upisati diplomski studij pristupaju razredbenom ispitu za diplomski sveučilišni studij na Akademiji ili na
drugoj visokoškolskoj ustanovi, sukladno uvjetima natječaja za
upis.
Prijave: u jednom roku samo na jedan studijski program.
Rang liste prijavljenih kandidata sastavljaju se temeljem:
- uspjeha u srednjoj školi,
- položenih ispita na državnoj maturi (položena matura nije
uvjet za upis, no donosi bodove),
- bodova ostvarenih na provjeri posebnih vještina, znanja i
sposobnosti.
Prijave za upis: putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU): www.postani-student.hr
Diplomski studij
Smjer Animirani film
Trajanje: 2 godine (Magistar/ica animiranog filma I novih
medija)
Opis studija: Studenti razvijaju likovnost, filmski jezik i rade na
autorskom animiranom filmu.
Smjer Novi Mediji
Trajanje: 2 godine (Magistar/ica animiranog filma i novih
medija)
Opis studija: Tjedne prezentacije, grupni seminari, čitalačke
grupe, radionice, gostujući umjetnici, semestralne izložbe
međunarodne razmjene, sudjelovanje na međunarodnim
umjetničkim i istraživačkim projektima, redoviti obilasci izložbi
i susreti s umjetnicima i kustosima čine ovaj studij izuzetno
dinamičnim i izazovnim i za studente i za profesore. Studenti
tijekom studija razvijaju vlastite istraživačko -umjetničke
projekte.
ademija likovnih umjetnosti
OZAFIN
Profesori i stručni
suradnici na
odsjeku za animirani
film i nove medije
Mentori i nastavnici na
preddiplomskom i diplomskom
studiju:
Darko Bakliža
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani i eksperimentalni film,
slikarstvo, scenografija
Aleksandar Battista Ilić
Područje umjetničkog djelovanja:
Multidisciplinarna i
transdisciplinarna umjetnost,
performans i film
Ivan Ladislav Galeta
Područje umjetničkog djelovanja:
Eksperimentalni film i video,
multimedija, objekti
Nicole Hewitt
Područje umjetničkog djelovanja:
Eksperimentalni film, performans,
tekst
Ana Hušman
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film, eksperimentalni
film, instalacije
Darko Kreč
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film, strip i ilustracije
Andreja Kulunčić
Područje umjetničkog djelovanja:
Društvena praksa,
multidisciplinarna umjetnost
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti
OZAFIN
Sveučilište u Zagrebu Akademija likovnih umjetnosti
OZAFIN
Sveučilište u Zagrebu Akadem
Joško Marušić
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film, ilustracija, strip
Ivan Slipčević
Područje umjetničkog djelovanja:
filmsko snimanje, fotografija, zvuk,
svjetlosne instalacije
Milan Trenc
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani i igrani film, ilustracija
Goce Vaskov
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film, fotografija i
ilustracija
Vanjski suradnici
Simon Bogojević Narath
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani i eksperimentalni film
Ivana Keser Battista
Područje umjetničkog djelovanja:
Multidisciplinarna umjetnost,
instalacije, teorija filma
Dino Krpan
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film i produkcija
Jasminka Marinović
Područje djelovanja:
Analiza animiranog filma
Danijel Šuljić
Područje umjetničkog djelovanja:
Animirani film
Vesna Vuković
Područje djelovanja:
Kritička teorija, kustoske prakse
Prijemni ispit za
preddiplomski studij
sastoji se od dva dijela
DRUGI DIO ISPITA
- Crtanje - glave, akta, prostora i
kompozicije i test iz opće i likovne
kulture.
- Crtanje interpretacija - npr.
PRVI DIO ISPITA
nacrtati/izraziti javni, odnosno
Mapa koja treba sadržavati:
- pismo motivacije - 1 do 2 kartice. intimni prostor po sjećanju ili
- likovni radovi - crteži: 3 portreta, nacrtati imaginarni prostor po
3 akta i do 15 radova po izboru zadanoj temi.
- Strip - Pristupnik/ica će u
(studija, kroki, strip, ilustracija, pismenom obliku dobiti kratku
kolaž …).
priču na osnovu koje crta strip bez
- medijski radovi - nešto od teksta.
navedenog (zapis mora biti - Crteži glavnih aktera (model
prilagođen DVD playeru):
animacija, video rad, zvučni rad, lista) ili autobiografski rad u bilo
kojem raspoloživom mediju (tekst,
fotografija...
- opcionalno - tekstovi, sinopsis, crtež, kolaž, objekt …).
- Esej na temu suvremene
scenarij, kratka priča.
umjetnosti, medija, performansa,
instalacije, filma, ili animiranog
Mape se predaju u Tajništvo
filma.
Akademije likovnih umjetnosti
- Prezentacija mape.
Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85,
Detaljnije informacije na
prema terminima i propozicijama
www.ozafin.alu.hr
natječaja Sveučilišta u Zagrebu.
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti
Ilica 85 / tel. 3777 300 / fax 3773 401 /
[email protected]
Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih
umjetnosti
Kontakt
Studentska referada za
preddiplomski, diplomski i
integrirani
sveučilišni studij
tel. 01 3711 434
Ured i studentska referada za
poslijediplomski studij
tel. 01 3711 445
www.alu.unizg.hr/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content