close

Enter

Log in using OpenID

1. Mario Jukić, predsjednik Hrvatskog društva krajobraznih

embedDownload
Hrvatsko društvo
krajobraznih arhitekata
Predstavljanje i problematika
HRVATSKO DRUŠTVO
KRAJOBRAZNIH ARHITEKATA
•
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata
 neprofitna strukovna organizacija
 udružuje stručnjake koji se profesionalno se bave krajobraznom
arhitekturom.
•
Ciljevi:
 afirmiranje i razvijanje krajobrazne arhitekture,
 održivog uređenja prostora,
 očuvanja i zaštite krajobraza, prirode i čovjekova okoliša
 podizanja razine kvalitete življenja i kulture
1983.
•
Centar za povijesne vrtove i razvoj krajobraza iz Dubrovnika organizirao je
prvi znanstveni skup o povijesnom naslijeđu vrtne umjetnosti na tlu
Jugoslavije, održan u Dubrovniku od 21. do 23. rujna 1983.g.
•
21. rujna 1983. održana je osnivačka skupština UDRUŽENJA PEJZAŽNIH
ARHITEKATA JUGOSLAVIJE
Skupštinu je sačinjavalo petnaestak članova, koji su udovoljavali kriterijima članstvu u IFLA-e
Predsjedništvo su činili:
 Dušan Ogrin (predsjednik – Ljubljana),
 Stevan Milinković (Beograd),
 Nadežda Pejović (Beograd),
 Bruno Šišić (Dubrovnik),
 Sonja Jurković (Zagreb),
 Dragan Šojlevski (Skopje)
 Branka Vukičević (Sarajevo).
•
1987. UPAJ je registriran kao 46 nacionalni član u IFLA (International
Federation of Landscape Architects)
1992.
•
20. studenog 1992. održana je osnivačka skupština HRVATSKOG
DRUŠTVA PEJZAŽNIH (KRAJOBRAZNIH) ARHITEKATA U ZAGREBU.
Izabrana tijela Društva su, Upravni odbor su činili:
 Sonja Jurković, predsjednica
 Branka Aničić, tajnica
 Muzafer Bračković
 Dražen Grgurević
 Dragutin Kiš
 Franka Odak
 Lido Sošić
•
1994. HDKA postaje članom IFLA-e (International Federation of
Landscape Architects)
1992.-2010.
•
Kao predsjednici HDKA djelovali su:
 Prof.dr.sc. Sonja Jurković, 1992. – 1997.
 Prof.dr.sc. Branka Aničić, 1997. – 2006.
 dr.sc. Lido Sošić, 2006. – 2010.
•
Obilježja vremena:
 1996. – Studij uređenja krajobraza (2005. - Studij krajobrazne arhitekture)
 1998. – Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu
 2009. – Hrvatska komora arhitekata – Odbor za krajobraznu arhitekturu
 2003. – Udruga studenata krajobrazne arhitekture
(Mario Jukić, Marta Živković, Selma Černac, Ena Bićanić, Berislav Marković, Nikolina Nerat)
2010.
„Nove generacije”
•
•
Otvaranje društva
4. izborna Skupština HDKA (8.6.2010.) - Novi Upravni odbor:








Mario Jukić, predsjednik
Ines Hrdalo, potpredsjednica
Andrea Knez, tajnica
Luka Jelušić, član
Mirjana Miškić Domislić, član
Nataša Avakumović, član (2010.- 2012.)
Barbara Klemar, član (od 2012.)
Danijela Jurić, član (od 2012.)
Start
Primarni ciljevi
•
•
prepoznatljiv vizualni identitet – logotip (10. 2010.)
uspostava web stranice (03. 2011.) www.hdka.hr
•
Organizacija SSU u krajobraznoj arhitekturi
kroz predavanja širokog spektra tema, koji se temelji na dugogodišnjem iskustvu krajobraznih arhitekata,
ali i drugih stručnjaka, krajobrazni arhitekti i svi drugi zainteresirani, konačno bi u dovoljnoj mjeri mogli
biti educirani iz područja struke krajobrazne arhitekture.
Rad
Način rada
•
•
•
•
Dnevna komunikacija – brza razmjena informacija, reagiranja…
sjednice UO, više od 20 sjednica u 4 godine
Redovito izvještavanja članstva (web, mail)
Porast članstva (individualno)
Članstvo HDKA 1992. – 2014.
80
60
40
20
0
1992.
2006.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
Rad
Članstvo u organizacijama
• član EFLA-e (1996.)
• član EFLA-e (2010.)
• član Hrvatskog zavoda za norme (2012.)
• član Savjet za zelenu gradnju (2012.)
Rad
Svjetski mjesec krajobrazne arhitekture
•
Travanj 2011. - (17.4.2011.), u suradnji sa
Javnom ustanovom Park Maksimir - 8
predavanja, gosti iz Slovenije i Srbije.
•
Travanj 2013. - (13.-27.4.2011.), 5
događanja - obuhvatilo 9 predavanja i
obilazak, ukupnog trajanja 10 sati, polaznici
mogli ostvariti ukupno 8 bodova u sklopu
SSU.
•
Travanj 2014. – (23.-26.4.2014.), suradnja
HDKA i USKA, više predavanja i radionica
Rad/Suradnja
•
Udruženje hrvatskih arhitekata
sudjelovanje krajobraznih arhitekata u arhitektonsko – urbanističkim natječajima
•
Sekcije mladih DAZ-a
Radionica Parkovi Vukovara - 12 timova studenata i mladih stručnjaka arhitekture i
krajobrazne arhitekture kroz radionicu su izradili idejna rješenja za uređenje 3 parka u
Vukovaru.
•
1postozagrad, građanska inicijativa
senzibiliziranje javnosti i gradskih vlasti o značaju sudjelovanja krajobraznih arhitekata
kao specijaliziranih stručnjaka za krajobraz u radu ocjenjivačkih odbora za natječajna
rješenja vezana za otvorene javne gradske prostore.
•
•
Odbor za krajobraznu arhitekturu HKA
Udruga studenata krajobrazne arhitekture
Rad/Suradnja
Suradnja HDKA, OKA-HKA, Zavod za krajobraznu arhitekturu AFZ
•
•
•
•
03. 2011. - Prijedlog za izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju i gradnji
06. 2013. - Zakon o zaštiti prirode – prve usvojene primjedbe!!!
06. 2013. - Zakoni o gradnji i Zakon o prostornom uređenju
2014. - Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom u ređenju i gradnji
Reakcije/dopisi/očitovanja
•
•
Preko 100 vezano za strukovna pitanja/probleme
Savjetovanje s članovima
Problemi u radu
1.
Nedostatna uključenost i zainteresiranost članstva za rad na projektnim
aktivnostima Društva
2.
Nedostatak volontera
3.
Nedostatak vlastitih prostorija za rad HDKA
4.
Članovi UO zaposleni uglavnom u privatnom sektoru - problem
održavanja tempa aktivnosti
5.
Otežano financiranje - recesija se odrazila na redovno plaćanje članarina
6.
Nedovoljna suradnja s institucijama i komunalnim tvrtkama
Korak dalje
•
Uspostava suradnje s regionalnim društvima krajobraznih arhitekata
•
Jačanje suradnje s društvima arhitekata
•
Intenzivna suradnja s OKA HKA na unaprjeđenju zakonske regulative
•
Rad na normama s područja krajobrazne arhitekture
•
Organiziranje susreta članova
•
Stalno stručno usavršavanja za krajobrazne arhitekte
Hvala na pažnji!
Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata
Meksička 1
10 000 Zagreb
www.hdka.hr :: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content