close

Enter

Log in using OpenID

DA080910111213 - Daniarhitekture.ba

embedDownload
2008/2009/2010/2011/2012/2013
Dani arhitekture 2008
Predavanja
Amir Vuk, Sanja Galić-Grozdanić, Igor Grozdanić,
Stjepan Roš, Besim Spahić, Vila Sutović
Izložbe
Izložba III i V godine, Izložba I i IV godine, Izložba II
godine
dani arhitekture
15.05.-10.06.2008.
arhitektonski fakultet u sarajevu - burence
izlozba
predavanje
predavanje
turnir
turnir
predavanje
III godina
V godina
Amir Vuk
- Zec
Amir Vuk
- Zec
u malom
nogometu
u malom
nogometu
Stjepan
Ros
12.00 h
14.00 h
14.00 h
17.05. - 18.05.
17.05. - 18.05.
15.05. - 24.05.
15.05.
16.05.
14.00 h
21.05.
izlozba
I godina
IV godina
12.00 h
26.05. - 01.06.
predavanje
predavanje
Koordinacija i organizacija
Asocijacija studenata arhitekture
Partneri projekta
Studentski parlament Univerziteta Sarajevo,
Arhitektonski fakultet Sarajevo
izlozba
?
Sanja Galic
-Grozdanic,
Igor
Grozdanic
14.00 h
30.05.
predavanje
II godina
Vila
Sutovic
12.00 h
14.00 h
04.06. - 10.06.
04.06.
predavanje
?
Sponzori
Ursa, Baumit, Krug, Caparol
Medijski sponzori
AGD magazin
dani ar
hitektu
re
15.05.-1
0.06.20
08.
arhitekt
onski faku
ltet
u sarajevu
- burence
predavanj
e
Sanj
-Gro a Galic
Igor zdanic
Grozdan
ic
14.00 h
30.05.
generalni
sponzor
partne
r u proj
ektu
sponzo
ri
.
.05 ce
k 30 n
eta bure
i p 0h
jed 14.0
a vriobu
ic
ivn os
pozjednu
za
drink backi
ng
Dani arhitekture 2009
Predavanja
Maroje Mrduljaš, Amir Vuk, Davor Senečić, Srđan
Vuletić, Asja Hafner, Sanda Popovac, Bojan
Hadžihalilović, Jadranka Kulenović-Đapo, Dino
Rešidbegović
Projekcije
Michael Grave, Jože Plečnik, Renzo Piano
Izložbe
Izložba skica Amir Vuk i Stjepan Roš,
Promocija monografije SEND architecture 02
Koordinacija i organizacija
Asocijacija studenata arhitekture
Partneri projekta
Asocijacija arhitekata Sarajevo, Centar za savremenu umjetnost Sarajevo, Eastwest Theatre
Company, Arhitektonski fakultet Sarajevo
Sponzori
Red Bull, so.ba, Targetti Poulsen, Artisan
Medijski sponzori
Radio 202, AGD magazin
Dani arhitekture 2010
Predavanja
Nikola Bašić, Maroje Mrduljaš, Vladimir Mattioni,
Nives Kozulić, Feđa Vukić, Saša Randić, Idis
Turato, 3LHD architects, Zoran Zidarić, Tomislav
Ćurković, Leo Modrčin
Izložbe
Izložba arhitekt Nikola Bašić,
Izložba ‘CONTINUITY OF THE MODERNITY’
Koordinacija i organizacija
Asocijacija studenata arhitekture
Partneri projekta
Asocijacija arhitekata Sarajevo, Oris časopis za
arhitekturu i kulturu, Studentski parlament Univerziteta Sarajevo, Arhitektonski fakultet Sarajevo
Sponzori
Sto, Feal, Bagno, Infologic, Stipić Grupa, Vectordesign, AVC Sarajevo, Franjevačka bogoslovija,
Burn
Medijski sponzori
TVSA, Radio Sarajevo, Radio 202, eFM studentski
radio, Časopis Prostor, AGD magazin, Časopis
M-kvadrat, www.depo.ba, www.sa-c.info
Dani arhitekture 2011
Predavanja
Phillipe Revault (Francuska), ORIS (Hrvatska),
Bill Holdsworth (Engleska/Holandija), Željko Katalinić
(Austrija), Geir Brendeland & Olav Kristoffersen
(Norveška), Ademir Volić (Engleska), Bachir Moujaes
(Libanon), Adnan Harambašić (Norveška),
Mustafa Musić (Srbija), Morten Engel (Danska),
Mladen Jadrić (Austrija), Bernd Lederle (Njemačka)
Izložbe
Izložba Kurto Nedžad i Polić Amir (BiH)
Izložba Jensen & Skodvin (Norveška)
Izložba ‘19. internacionalnog Salona urbanizma,
Šabac - 2010 (Srbija)
Izložba studenata ALU - Odsjek produkt dizajna (BiH)
Koordinacija i organizacija
Asocijacija studenata arhitekture
Partneri projekta
Arhitektonski falkultet u Sarajevu,
AABiH (Asocijacija Arhitekata u BiH)
ORIS časopis za arhitekturu i kulturu,
Studentski Parlament Univerziteta u Sarajevu
Sponzori
Tondach (generalni sponzor), Norveška Ambasada,
Austrijsa Ambasada, Holandska Ambasada,
Ministarstvo za prostorno palniranje i zaštitu okoliša,
Caparol doo, Krug doo, Općina Centar, AABiH, So.ba,
komitet ZOI, RM-LH Zenica, TKM Zenica, Burn, hotel
Unica,Sam Shop, Exclusive, Domus Design Zenica
Medijski sponzori
EFM radio, RSG radio, SportSport.ba, FTV, TVSA,
TV1, sarajevo-x, sarajevo construction,PROSTOR,
ORIS, Crna Ovca, UPI2M books, Radio Sarajevo
Dani arhitekture 2012
Predavanja
3RW (Norveška), Besnik Aliaj (Albanija), Jan Brouwer
(Holandija), Mensur Demir (BiH),
STEALTH.unlimited/Ana Džokić & Marc Neelen
(Holandija/Srbija), Edith Fikes (SAD) , Enver
Hadžiomerspahić (BiH) , Helen&Hard/Reinhard Kropf
(Norveška), Aleksandar Levi (BiH/ Israel), Peter
Sagesser (Švicarska), Studio UP (Hrvatska), Hans
Venhuizen (Holandija), Mela Žuljević (BiH)
Izložbe
Izložba 'Tick the City' (BiH) , Izložba 'Videodetektura'
(BiH) , Film '1395 dana bez crvene', 2011 - Šejla
Kamerić u saradnji sa Anri Sala i Ari Benjamin Meyers
(UK/BiH), Izložba 'Vanjski odnosi – Mladi arhitekti'
Koordinacija i organizacija
LIFT - prostorne inicijative
Partneri projekta
AABiH (Asocijacija Arhitekata u BiH)
ORIS časopis za arhitekturu i kulturu
Goethe Institut Sarajevo, Ars Aevi
Sponzori
Marmex Shop, Burn, Caparol, Vinarija Buntić,
Restoran Kibe, Selecta, GU, Blow-up
Medijski sponzori
Radio Sarajevo, Sportsport.ba, FaceTV, Prostor, Oris,
e-kapija, sarajevo navigator
Dani arhitekture 2013
Predavanja
Axel Timm, Samuel Carvahlo / raumlaborberlin
(Njemačka), , Constantin Petcou / AAA - Atelier
d'Architecture Autogérée (Francuska), Saskia Beer /
Glamourmanifest (Holandija), Belinda Tato /
Ecosistema Urbano (Španija), Geir Cock / Arealplan,
Hamar kommune (Norveška), Jonus Ademović /
Archipelagos (SAD), Park je naš (Bosna i
Hercegovina), mo.ba (Bosna i Hercegovina),
ProstoRož (Slovenija), Iva Marčetić, Pulska grupa
(Hrvatska), Armina Pilav (Italija/Bosna i Hercegovina),
Goran Rako, Radionica Arhitekture (Hrvatska), Relja
Ferušić, Carles Sala / Salaferusic (Španija), Muhamed
Serdarević, Emir Salkić / normal arhitektura (Bosna i
Hercegovina), valentina pellizzer (Italija), Kai Vöckler
(Njemačka)
Izložbe
Nedovršene modernizacije - Između utopije i
pragmatizma, Akupunktura grada, Dani arhitekture
2008-2013 / Dani arhitekture 1982
Koordinacija i organizacija
LIFT - prostorne inicijative
Partneri projekta
AABiH (Asocijacija Arhitekata u BiH), Goethe Institut
Sarajevo, Francuska Ambasada, Crvena - udruženje
za umjetnost i kulturu, Vive-le-talent, Kriterion
Sponzori
BH-Telecom, Marmex shop, Velux, Caparol,
Uni-projekt, Sar-light
Medijski sponzori
Radio Sarajevo, Sportsport.ba, FaceTV, Prostor, Oris,
e-kapija, sarajevo navigator
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 356 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content