close

Enter

Log in using OpenID

Brošura projekta

embedDownload
adrimob
,,Mobilnost u Jadranskom području’’ je na samo jednan klik udaljena od vas
mobility in the adriatic area is just a click away
w w w. a d r i m
ob-ipa.eu
INDEKS • INDEX
PROJEKAT • THE PROJECT
jadransko more • adriatic sea
6
mobilnost • mobility
7
Adrimob: projekat • the project
8
partneri • partners
9
LUKE • THE PORTS
PAG 3
italija • italy
10
slovenija • slovenia
21
hrvatska • croatia
23
crna gora • montenegro
31
albanija • albania
33
grčka • greece
35
www.adrimob-ipa.eu
PAG 4
NTEGRISANE I ODRŽIVE STRATEGIJE TRANSPORTA
INTEGRATED SUSTAINABLE TRANSPORT STRATEGIES
PAG 5
JADRANSKO MORE • ADRIATIC SEA
Hiljadama godina, Jadransko more je raskrsnica
za ljude koji donose sa sobom istoriju, tradicije i
kulture.
For thousands of years, the Adriatic sea has
been a crossroads of people bringing history,
traditions and culture with them. A place for
comparison and exchange between different
civilisations.
Mjesto za upoređivanje i razmjenu između
različitih civilizacija. Ovo more je jedinstveno,
zahvaljujući prirodnim resursima, kulturnom i
istorijskom nasljeđu i raznovrsnosti turističkih
objekata u ponudi, koji obuhvataju prirodu,
kulturu, istoriju, hranu i vino i zabavu.
This Sea is unique, thanks to the natural
resources, cultural and historical heritage and
the variety of tourism facilities on offer, which
embrace nature, culture, history, food and
wine and entertainment.
U Jadranskom moru se lako ljeti kretati,
zahvaljujući brojnim međujadranskim morskim
vezama i dostupnim putovanjima između obala
(krstarenja, feriboti, katamarani i hidrogliseri).
The Adriatic is a sea in which, in summer, it is
easy to move, thanks to the numerous
inter-Adriatic sea links and coasting trips
available (cruises, ferries, catamarans and
hydrofoils).
Mnogobrojne luke su spremne da dočekaju
putnike sa namjenskim objektima i odlično su
povezane sa atrakcijama susjednih gradova
drumom, željeznicom, autobusom, stazama za
pješake i bicikla.
Numerous harbours are ready to welcome
passengers with dedicated facilities and are
well connected to the attractions of
neighbouring towns by road, rail, bus,
pedestrian and cycle paths.
PAG 6
MOBILNOST • MOBILITY
Maritime mobility could play a crucial role in
the Adriatic area but its cost-effectiveness,
safety and practical advantages, compared to
road transport, have not been adequately
exploited as yet, despite the unquestionable
potential.
Pomorska mobilnost može imati ključnu ulogu u
oblasti Jadrana ali njena isplativost, sigurnost i
praktične prednosti, u poređenju sa drumskim
transportom, još nijesu adekvatno iskorišćene,
uprkos neospornom potencijalu.
Automobili se često više koriste u odnosu na
druga prevozna sredstva zbog nedostatka
informacija i odgovarajućih infrastruktura i
usluga koje bi učinile lakim nezavisno istraživanje
zaleđa.
Cars are often preferred to other means of
transport due to the lack of information and
of appropriate infrastructures and services
that would make independent exploration of
the hinterland easy.
Stoga, intenzivan saobraćaj koji stvara zastoje
na putevima naročito ljeti dovodi do znatnog
pritiska i na primorske oblasti i na prirodnu
sredinu.
Hence, the intensive traffic that crowds the
roads especially in summer puts considerable
strain on both coastal areas and the natural
environment.
PAG 7
ADRIMOB: PROJEKAT • THE PROJECT
The ADRIMOB project, which is based on funds
provided by the European Union through the IPA
Adriatic Cross-border Cooperation Programme, is
designed to promote maritime passenger
transport between and along the Adriatic coasts
by developing public transport and bicycle travel
routes that link ports to the hinterland. Ports and
related areas must, therefore, be attractive and
transport between the port - a crucial intermodal
junction - and neighbouring town centres must be
well organised. ADRIMOB plans on improving the
information provided and on strengthening and
completing the road transport network in view of
encouraging passengers to freely explore the
surrounding region.
Projekat ADRIMOB, zasnovan na fondovima koje je
obezbijedila Evropska unija preko IPA Programa
prekogranične saradnje na Jadranu, je namijenjen
da unaprijedi pomorski putnički prevoz između i duž
jadranskih obala razvijajući javni saobraćaj i
biciklističke staze koje povezuju luke sa zaleđem.
Luke i povezane oblasti moraju, stoga, biti
privlačne i transport između luke – ključna
intermodalna veza – i centara susjednih gradova
mora biti dobro organizovan. ADRIMOB-om se
planira unapređenje pruženih informacija i
poboljšanje i završetak drumske transportne
mreže s obzirom na podsticanje putnika da
slobodno istražuju region u okruženju.
ADRIMOB-om će se sprovoditi aktivnosti koje su
zasnovane na strateškom planiranju, pored toga i
otvaranjem interaktivnog vebsajta
www.adrimob-ipa.it koji će sadržati sve informacije
o raspoloživim pomorskim vezama na Jadranu.
Projektom se takođe predviđaju konkretne
primjerne inicijative koje će imati za cilj
unapređenje integrisane prekogranične mobilnosti,
kao što je, na primjer, mnogo efikasnije autobuske
veze od putničkih terminala do centara gradova,
efikasnije usluge za bicikla i informativni punktovi
u lučkim oblastima.
ADRIMOB will be implementing actions based on
strategic planning, besides creating an
interactive website www.adrimob-ipa.eu containing
information on all the available maritime links in
the Adriatic. The project also envisages concrete
exemplary initiatives targeted at improving
integrated cross-border mobility, such as, for
instance, more efficient bus connections from
passenger terminals to town centres, an efficient
bike sharing service and information points in port
areas.
PAG 8
SARADNICI U PARTNERSTVU • PARTNERSHIP
Ministry of Infrastructure and Spatial Planning – Ljubljana (SI)
Bari Port Authority (IT)
Province of Ravenna (IT)
Durres Municipality (AL)
Province of Pesaro and Urbino (IT)
Municipality of Rab (HR)
Province of Pescara (IT)
Province of Rimini (IT)
Province of Brindisi (IT)
Municipality of Cesenatico (IT)
Province of Venice (IT)
City of Rovinj-Rovigno (HR)
PARTNERI • ASSOCIATES
Port of Bar H. Co. (ME)
Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure (HR)
Prefecture of Thesprotia (GR)
Institute for transport and logistics (IT)
Intermodal Transport Cluster (HR)
Primorsko-Goranska County (HR)
PAG 9
italy
INFO
40° 39' 00'' N • 17° 58' 00'' E
LUKA BRINDIZI • PORT OF BRINDISI
www.portodibrindisi.it
[email protected]
Tel (+39) 0831 562649
Brindizi, most ka Grčkoj i Srednjem istoku, je osnovan u 8. vijeku p.n.e. Još od antičkih
vremena, bio je važna raskrsnica ekonomskih i kulturnih razmjena među narodima sa
italijanskog poluostrva i grčke oblasti i Male Azije.
U posljednje vrijeme, Brindizi je u mogućnosti da razvije svoje lučke oblasti, stvarajući
nove obalne zidove i prostore na kopnu namijenjene prevozu tereta i putnika,
plovidbi iz zadovoljstva i industrijskim aktivnostima u petrohemijskom i energetskom
sektoru.
Brindisi, a bridge towards Greece and the Middle East, was founded in the 8th
century BC. Since ancient times, it has always been an important crossroads for
economic and cultural exchanges among the people of the Italian peninsula and
those of the Greek area and Asia Minor.
In recent years, Brindisi has been able to develop its port areas, creating new
quays and new spaces on land dedicated to freight and passenger traffic,
pleasure boating and industrial activities in the petrochemical and energy sectors.
PAG 12
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi
FERIBOTI • FERRIES
Grčka: Krf, Igumenica, Patra, Kefalonija,
Zakintos
Albanija: Valona
Greece: Corfu, Igoumenitsa, Patra, Kefalonia,
Zakynthos
Albania: Vlorë
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
INFO
41° 08' 17'' N • 16° 50' 40' 'E
LUKA BARI • PORT OF BARI
www.aplevante.org
[email protected]
Tel +39 080 5788511
Luka Bari, u jugoistočnoj Italiji, ima tri različite funkcije: prekogranični tranzit
feribota; komercijalnu za industrijske sirovine; turizam, u vezi sa kruzerima.
Lukom upravlja lučka vlast Autorita Portuale del Levante a pruža sve efikasnije
usluge i dobila je ulogu od međunarodnog značaja.
The Port of Bari, in Southeast Italy, has three different functions: cross-border
transit of ferry traffic; commercial for the industrial fabric; tourism, linked to
cruise ships.
Managed by the Aurtorità Portuale del Levante port authority, it offers
increasingly efficient services and has taken on a role of international importance.
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental
FERIBOTI • FERRIES
Grčka: Krf, Igumenica, Patra;
Albanija: Drač
Crna Gora: Bar
Hrvatska: Dubrovnik
Greece: Igoumenitsa, Corfu, Patra
Albania: Durres
Montenegro: Bar
Croatia: Dubrovnik
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
PAG 13
INFO
LUKA PESKARA • PORT OF PESCARA
42° 4’ 67’’ N • 14° 22’ 7’’ E
U središtu Jadrana, Peskara je pristupna luka ekonomsko-proizvodnom sistemu i
istorijskom, arhitektonskom, kulturnom i prirodnom nasljeđu Abruca.
Luka, koja se nalazi 5 km od međunarodnog aerodroma, je direktno povezana sa
mrežama autoputeva i željeznice. Dostupna je iz centra grada preko biciklističke i
pješačke staze «Ponte del Mare» (Morski most).
In the centre of the Adriatic, Pescara is the access port to the
economic-manufacturing system and historical, architectural, cultural and
environmental heritage of Abruzzo.
The port, located 5 km from the International Airport, is linked directly with the
motorway and rail networks. It is accessible from the city centre via the cycle and
pedestrian path “Ponte del Mare” (Sea Bridge).
PAG 14
www.pescara.guardiacostiera.it
[email protected]
Tel +39 085 694040
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike Rental Car rental
FERIBOTI • FERRIES
Hrvatska: Hvar, Split
Croatia: Hvar, Split
INFO
LUKA FANO • PORT OF FANO
43° 51',34 N • 13° 00',98 E
Luka Fano se nalazi na ulazu u kanal Albani a zaštićena je sa dva lučka bedema
(istočni i zapadni).
Sastoji se od Kanala, zapadnog bazena (Darsena Pipeta), istočnog bazena
«Darsena Giurgin», «Nuova Darsena» i još jednog doka koji se nalazi sjeverno od
prethodnog, a na kojem se nalazi Marina dei Cesari, koja je u funkciji od jula 2003.
The Port of Fano is situated at the entrance to the Albani Canal and is
protected by two piers (east and west).
It consists of the Canal, the west basin (Darsena Pipeta), the east basin
“Darsena Giurgin”, the “Nuova Darsena” and another dock positioned north of the
previous one, which houses the pleasure harbour of Marina dei Cesari, which has
been operational since July 2003.
PAG 15
[email protected]
Tel +39 0721 801329
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental
Local boat service - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Italija: Pezaro, Katolika
Italy: Pesaro, Cattolica
ph: Giovanni Furlani
INFO
LUKA PEZARO • PORT OF PESARO
43° 55',60 N • 12° 54',35 E
Kanalska luka Pezaro se nalazi na desnoj obali ušća rijeke Folja i sastoji se od
pristupnog kanala, zatvorenog bazena, bazena za privezivanje i kanala sa
terminalom.
Ona je u potpunosti obložena obalnim zidovima. Ulaz u luku je mnogo sigurniji
proširenjem istočnog pristaništa.
The canal harbour of Pesaro is situated on the right bank of the mouth of the
River Foglia and consists of the access canal, a detention basin, a mooring basin
and a terminal canal.
It is lined entirely with quays. Entrance to the port has been made much safer
with the extension of the east pier.
PAG 16
[email protected]
Tel +39 0721 1778380
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental
Local boat service - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Italija: Fano, Katolika
Hrvatska: Lošinj
Italy: Fano, Cattolica
Croatia: Lussinj
INFO
PORTI DI RIMINI • PORTS OF RIMINI
44° 04' 60'' N • 12° 34' 40'' E
Luka Rimini koja potiče još iz rimskog perioda uglavnom opslužuje ribarske brodove i
brodove za zadovoljstvo, ali takođe se bavi putničkim saobraćajem. Njenu dugu istoriju
još uvijek pokazuje prisustvo svjetlosti sa SVJETIONIKA izgrađenog 1754. «Marina di
Rimini» je izgrađena u blizini i predstavlja jednu od najljepših turističkih luka na svijetu.
Luka Katolika se nalazi na ušću rijeke Tavolo a zaštićena je sa dva obalna zida. Uglavnom
je koristi ribarska industrija. Čamci i brodovi sada mogu koristiti nov, nedavno otvoren,
dok, koji se nalazi pored Circolo Nautico, u oblasti Akva parka «Le Navi».
The Port of Rimini, of Roman origin, is home to mainly fishing boats and pleasure
craft, but does not neglect the passenger traffic. To demonstrate its long history
still shines today the FARO (lighthouse) built in 1754. Near it is born "Marina di Rimini",
marina counted among the most beautiful marinas in the world.
The port of Cattolica is situated at the mouth of the Tavollo river and is protected
by two quays. It is mainly used by the fishing industry. Crafts and boats can now use
the new, recently opened, dock, situated next to the Circolo Nautico, in the Acquatic
Park “Le Navi” area.
PAG 17
www.guardiacostiera.it
[email protected]
Tel +39 0541/50121 - 50228 - 50211
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Rent a boat - Local touristic boat
FERIBOTI • FERRIES
Hrvatska: Lošinj, Zadar
Italija: Belarija, Ćezenatiko, Katolika, Pezaro
Croatia: Losinj, Zadar
Italy: Bellaria, Cesenatico, Cattolica, Pesaro
INFO
LUKA ĆEZENATIKO • PORT OF CESENATICO
44° 11' 59.1" N • 12° 23' 45.82" E
Leonardo kanalska luka je srce Ćezenatika, gdje se spajaju umjetnost, kultura i
zabava. U njene vode pristaju ribarski brodovi i duž njenih obala se oživljava
tradicija preko ukusa primorske kuhinje i organizacije različitih događaja.
Turisti mogu da privežu svoje brodove za zadovoljstvo direktno u kanalskoj luci,
dok se dok i turistička luka «Onda Marina» nalaze samo 500 m od kanalske luke na
zapadnoj strani.
[email protected]
Tel +39 0547 80028
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Rent a car - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
The Port Channel Leonardesco is the beating heart of Cesenatico where mix art,
culture and fun. On its waters run fishing boats, the tradition lives on its banks
through the taste of seafood and many events. A world to discover ...
Tourists can dock with their pleasure boats directly in the harbor, and the
harbor and the marina "Onda Marina" is located 500 meters from the harbor on
the west side.
PAG 18
Hrvatska: Rovinj, Lošinj, Zadar
Croatia: Rovinj, Losinj, Zadar
INFO
LUKA RAVENA • PORT OF RAVENNA
44° 25' 00" N • 12° 12' 00" E
Ravena je jedna od glavnih italijanskih luka. Zahvaljujući svom položaju,
značajna je za saobraćaj na Mediteranu. U posljednje vrijeme, putnički
saobraćaj je zabilježio rast, zahvaljujući terminalu za kruzere koji prima
oko 100.000 turista svake godine.
Luka pruža pristup gradu Raveni, priobalnim ostrvima, Po Delta parku,
oblastima Ferara i Romanja pa čak do San Marina.
Ravenna is one of the main Italian ports. Thanks to its position, it is
important for traffic in the Mediterranean. In recent years, passenger
traffic has grown, thanks to a cruise terminal which receives about
100,000 tourists every year.
The port provides access to the town of Ravenna, the coastal lidos, the
Po Delta Park, the Ferrara and Romagna areas as far as San Marino.
PAG 19
www.port.ravenna.it
[email protected]
Tel +39 0544 608811
MOBILNOST • MOBILITY
Bus - Taxi - Bike rental
FERIBOTI • FERRIES
Hrvatska: Rovinj
Italija: Katanija
Croatia: Rovinj
Italy: Catania
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic, Mediterranean
INFO
45° 26“ 3' N • 12° 18“ 30' E
LUKA VENECIJA • PORT OF VENICE
www.port.venice.it
[email protected]
Tel +39 0415334111
Luka Venecija se nalazi na raskrnici glavnih evropskih transportnih
koridora. Ona posluje na oblasti površine od preko 260.000 m².
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Car sharing - Local boat service
Osam terminala je namijenjeno putničkom prevozu, a sastoje se od
modernih i komfornih stanica. Luka primi oko 2.300.000 putnika svake
godine.
FERIBOTI • FERRIES
The Port of Venice is situated at the crossroads of the main
European transport corridors. It operates on a surface area of over
260,000 square metres.
Eight terminals are dedicated to passenger transport, consisting of
modern and comfortable stations. The port handles about 2,300,000
passengers every year.
Grčka: Krf, Igumenica, Patra
Hrvatska: Labin, Lošinj, Rovinj, Pula, Umag
Slovenija: Piran, Portorož
Greece: Corfu, Igoumenitsa, Patra
Croatia: Labin, Lošinj, Rovinj, Pula, Umag
Slovenia: Piran, Portorož
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean - Mediterranean
PAG 20
slovenia
INFO
LUKA KOPAR • PORT OF KOPER
45° 33' N • 13° 44' E
Luka Kopar u Sloveniji je važan centar za protok i skladištenje roba između
centralne i istočne Evrope sa mediteranskim zemljama i Dalekim istokom (kroz
Suecki kanal).
Od 2005. posjeduje aktivan terminal za kruzere koji primi oko 108.000 putnika
godišnje.
The port of Koper in Slovenia is an important center for the movement and
storage of goods between Central and Eastern Europe with the Mediterranean
countries and the Far East (through the Strait of Suez).
Since 2005, there is active an cruise terminal which receives about 108,000
passengers annually.
PAG 22
www.luka-kp.si/eng
[email protected]
Tel + 00 386 5 6656100
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Rent a car
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
croatia
INFO
45º4' 43'' N • 13º 38' 4'' E
LUKA ROVINJ • PORT OF ROVINJ
www.port-rovinj.hr
[email protected]
Tel +385 52 814 166
Rovinj ili, kako je opšte poznat, «biser Jadrana», je lijep grad na zapadnoj obali
poluostrva Istra, na sjevernom Jadranu.
Luka Rovinj je jedna od najprivlačnijih destinacija za one koji plove iz zadovoljstva.
Njena ljepota fascinira i jedriličare i goste putničkih brodova.
MOBILNOST • MOBILITY
Bus - Taxi - Bike rental - Car sharing Local boat service
FERIBOTI • FERRIES
Rovinj or, as it is commonly known, "the pearl of the Adriatic", is a pretty town on
the west coast of the Istrian peninsula, in the North Adriatic.
Italija: enecija, Ravena, Ćezenatiko, Trst
The Port of Rovinj is one of the favourite destinations of pleasure boaters. Its
beauty fascinates both yachtsmen and the guests of passenger ships.
Italy: Venice, Ravenna, Trieste, Cesenatico
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic
PAG 24
INFO
LUKA RIJEKA • PORT OF RIJEKA
45° 19` N • 14° 26` E
Luka Rijeka je središte Panevropskog koridora «Rijeka-Zagreb-Budimpešta». Dobro je
povezana drumom i željeznicom sa centralnom Evropom.
Luka ima ekonomski značaj jer naftovodni sistem povezuje rafinerije u Hrvatskoj,
Mađarskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Češkoj Republici i Slovačkoj.
The Port of Rijeka is the core of the Pan-European Corridor „Rijeka-Zagreb-Budapest“. It
is well connected by road and rail with Central Europe.
The port has an economic importance since the pipeline system is linking the refineries in
Croatia, Hungary, Austria, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Czech Republic and Slovakia.
PAG 25
www.portauthority.hr/rijeka
[email protected]
Tel + 385 (0) 51 351 111
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Croatia: Valbiska, Merag, Brestova, Porozina,
Prizna, Žigljen, M.Lošinj, Srakane V, Unije, Susak,
Cres, Martinščica, Unije, Susak, Ilovik, Rab,
Novalja, Split, Stari Grad, Korčula, Sobra,
Dubrovnik
INFO
LUKA RAB • PORT OF RAB
44º 45,2 N • 14º 46,1 E
Luka Rab obezbjeđuje pristup jednom od najsunčanijih i najprijatnijih ostrva na
Jadranu.
Od 2000. Državna lučka vlast Raba upravlja ovom lukom zajedno sa lučkom vlašću
Mišnjaka i još pet hrvatskih luka, radeći ka njenom razvoju.
Rab, Biskupa Draga 2
Tel/Fax: 0038 551725938
e-mail: [email protected]
MOBILNOST • MOBILITY
Bus - Taxi - Bike rental - Boat taxi - Boat rental
FERIBOTI • FERRIES
The Port of Rab guarantees access to one of the sunniest, most pleasant islands
of the Adriatic.
Since 2000, the Country Port Authority of Rab has managed this port together
with that of Mišnjak and five more Croatian ports, working towards their
development.
PAG 26
Croatia: Novalja (Pag), Rijeka, Valbiska (Krk), Lun
(Pag), Jakišnica (Pag)
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic
INFO
44° 5' 28" N • 15° 15' 59" E
LUKA ZADAR • PORT OF ZADAR
www.port-authority-zadar.hr
[email protected]
+ 385 (0) 23 201 201, 201 202
U pogledu saobraćaja, Zadar je centar regiona koji povezuje sjever i jug Hrvatske
savremenom mrežom autoputeva.
Lociran na pola puta između Venecije i Dubrovnika, Zadar je uvijek bio važna
tranzitna luka i sa današnjim godišnjim prometom od 2.4 miliona putnika i 350.000
vozila svrstava se među najprometnije luke na Mediteranu.
In terms of traffic, Zadar is the centre of the region that connects the north and
the south of Croatia by the modern highway network.
Located halfway between Venice and Dubrovnik, Zadar has always been an
important transit port and with today's annual traffic of 2.4 million passengers
and 350.000 vehicles it is placed among the busiest ports in the Mediterranean.
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Car sharing - Local boat service
FERIBOTI • FERRIES
Croatia: Preko, Biograd - Tkon: Pašman, Brbinj:
Dugi otok, Ist, Olib, Silba, Premuda, Mali lošinj,
Rivanj, Sestrunj, Zverinac, Molat, Bršanj: Iž, Rava,
Mala Rava, Sali: Dugi otok, Zaglav: Dugi otok,
Brgulje, Zapuntel
Italy: Ancona
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
PAG 27
INFO
43 ° 44 ’ N • 15 ° 53 ’ E
LUKA ŠIBENIK • PORT OF ŠIBENIK
www.portauthority-sibenik.hr
[email protected]
Tel + 385 (0) 22 218 001
Šibenik je jedna od najbolje zaštićenih luka na hrvatskom Jadranu. Nalazi se na
poplavnom ušću rijeke Krke, koja sa 75km dugim tokom i 360m ukupnim padom,
stvara jedinstven prirodni rezervat.
Luka je prirodno zaštićena od uticaja vjetra i talasa. Povezana je sa zaleđem
drumom i željeznicom.
Šibenik is one of the best protected ports in Croatian Adriatic. It is situated in an
inundated estuary of the Krka River, which with its 75km long flow and 360m of
total fall, creates a unique natural reserve.
The port is naturally protected from the influence of wind and waves. It is
connected to the hinterland by road and railway.
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Croatia: Zlarin, Prvić Luka, Šepurine, Vodice,
Kaprije, Žirje
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - Mediterranean
PAG 28
INFO
43° 30` 08 N • 16° 26` 31 E
LUKA SPLIT • PORT OF SPLIT
www.portsplit.com
[email protected]
Tel + 385 (0) 21 390 222
Luka Split ima izuzetno povoljan geografski položaj na Mediteranu i predstavlja
jedan od najznačajnijih centara lokalnog i međunarodnog pomorskog saobraćaja.
Povezana je sa zaleđem autoputem i željeznicom što čini ovu luku raskrsnicom
nekoliko važnih transportnih koridora koji povezuju cijeli Mediteran. Uz godišnji
saobraćaj od 3.5 miliona putnika i 650.000 vozila, to je treća luka po veličini na
Mediteranu.
The Port of Split is situated at an exceptionally favourable geographic position on
the Mediterranean and it is one of the most important centres of local and
international maritime traffic.
It is connected to the hinterland by highway and railway which makes this port an
intersection of several important transport corridors which link the entire
Mediterranean. With annual traffic of 3.5. million passengers and 650.000 vehicles,
it is the third largest port in the Mediterranean.
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi - Bike rental - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Croatia: Supetar, Makarska - Brač, Postira
(Brač) - Pučišća (Brač) - Povlja (Brač), Stari Grad:
Hvar, Sućuraj: Hvar, Vis, Rogač: Šolta, Ploče Trpanj: Pelješac, Dominče: Korčula, Vela Luka:
Korčula, Ubli: Lastovo, Bol: Brač, Jelsa: Hvar,
Milna: Brač, Trogir, Seget Donji, Drvenik Mali,
Drvenik Veli, Lopar-Valbiska
Italy: Ancona, Pescara
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
PAG 29
INFO
42º 38' N • 018º 07' E
LUKA DUBROVNIK • PORT OF DUBROVNIK
www.portdubrovnik.hr
[email protected]
Tel + 385 (0) 20 313 333
Dubrovnik je prestižna destinacija Mediterana za kruzere u tranzitu.
MOBILNOST • MOBILITY
Luka se sastoji od veza Grad i luke Gruž i prima do tri velika kruzera sa kružnih
putovanja kao i putničke feribote na redovnim linijama između svih hrvatskih glavnih
luka i italijanskih luka Ankone, Barija i Peskare.
Dubrovnik is a prestigious Mediterranean destination for cruise ships in transit.
The port consists of Berth Grad and Port of Gruž and it receives up to three
mega cruisers from round trips as well as passenger ferries on regular routes
between all Croatian major ports and Italian ports of Ancona, Bari and Pescara.
Train - Bus - Taxi - Bike rental - Rent a boat
FERIBOTI • FERRIES
Croatia: Koločep, Lopud, Suđurad, Prapratno Sobra, Luka Šipanska, Sobra, Polače, Korčula,
Lastovo
Italy: Bari
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean - Mediterranean
PAG 30
montenegro
INFO
LUKA BAR • PORT OF BAR
42° 5' 28" N • 19° 5' 20" E
Luka Bar je holding kompanija, u kojoj je država glavni vlasnik sa učešćem od 54% u
korporativnom kapitalu. Kapacitet luke je 5 miliona tona godišnje, različitih vrsta
tereta.
Geografski položaj Bara kao i poslovni kapaciteti i struktura osoblja koje luka ima
na raspolaganju, garantuju obavljanje posla sa klijentima koji posluju u ovom regionu
ili samo ulaze na ovo tržište.
Port of Bar is holding company, in which the State is main holder with participation
54% in corporate capital. The capacity of the Port is 5 million tones, of different
types of cargoes, per year.
Geographic position of Bar as well its business capacities and personnel structure
which Port has at its disposal, guarantee doing business with the clients operating
in this region or just entering this market area.
PAG 32
www.lukabar.me
[email protected]
Tel +382.30.300.400
MOBILNOST • MOBILITY
Bus, Taxi
FERIBOTI • FERRIES
Italija: Bari, Ankona
Italy: Bari, Ancona
albania
INFO
LUKA DRAČ • PORT OF DURRES
41° 18’ 32’’ N • 19° 26’ 53’’ E
Luka Drač je jedna od najstarijih jadranskih luka u Evropi i najveća u Albaniji.
Posjeduje četiri terminala a pretovaraju se teretni brodovi različitih vrsta i
veličina.
Njen strateški položaj joj garantuje ključnu ulogu u komunikaciji između istoka i
zapada za teretni i putnički saobraćaj. Važan je čvor na Balkanu.
www.apdurres.com.al
+355 52 223115
MOBILNOST • MOBILITY
Train - Bus - Taxi
FERIBOTI • FERRIES
The Port of Durrës is one Europe’s oldest Adriatic ports and the biggest in
Albania. It has four terminals and handles freight ships of different types
and sizes.
Its strategic position guarantees it a crucial role in communication between
East and West for both freight and passengers traffic. It is an important
node in the Balkans.
PAG 34
Italija: Trst, Bari, Ankona
Italy: Trieste, Bari, Ancona
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean
greece
INFO
39° 37’ 45’’ N • 19° 54’ 27’’ E
LUKA KRF • PORT OF CORFU
www.corfuport.gr
[email protected]
Tel +30 26610 45551
Luka Krf, u sjeverozapadnoj Grčkoj, je glavni pristupni put, od/do ostrva, za putnike i
teret. U posljednje tri godine primila je prosječno 1.3 miliona putnika, 536.000 vozila i
485 kruzera (640.000 putnika).
Razvoj luke se vezuje za pomorski turizam, krstarenja i jedrenje: dobro je povezana
sa grčkim, italijanskim i albanskim lukama.
The port of Corfu, in the Greece north-west, is the main access route, to/from the
island, for passengers and cargo. In the last three years has welcomed an average
of 1.3 million passengers, 536.000 vehicles and 485 cruise ships (640,000 passengers).
The port development is related to the maritime tourism, cruise and yaghting: it is
well connected with the Greeks, Italians and Albanians ports.
MOBILNOST • MOBILITY
Bus - Taxi - Car rental - Rent a boat Local boat service
FERIBOTI • FERRIES
Grčka: Paksos, Kefalonija, Igumenica
Italija: Ankona, Venecija, Bari, Brindizi
Albanija: Saranda
Greece: Paxos, Kefalonia, Igoumenitsa
Italy: Ancona, Venice, Bari, Brindisi
Albania: Saranda
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean - Mediterranean
PAG 36
INFO
39° 29’ 38’’ N • 20° 15’ 36’’ E
LUKA IGOUMENICA • PORT OF IGOUMENITSA
www.olig.gr
[email protected]
Tel +30 26650 99300
Luka Igumenica, u sjeverozapadnoj Grčkoj, je trenutno druga luka po veličini u Grčkoj:
sa svojom lokacijom, modernim objektima i vezom sa grčkim autoputem, predstavlja
glavnu kapiju od/do Jugoistočne Evrope.
Dobro je povezana sa ostatkom Grčke i predodređena je da postane, do 2013. važna
luka za kruzere.
The port of Igoumenitsa, in the north-western Greece, is currently the second
largest port in Greece: with its location, the modern facilities and connection to
the motorway Greek, it is a major gate from/to South East Europe.
Well connected to the rest of Greece, is destined to become, by 2013, an important
cruise port.
MOBILNOST • MOBILITY
Bus - Taxi - Car rental - Rent a boat Local boat service
FERIBOTI • FERRIES
Grčka: Krf, Patra, Paksos
Italija: Ankona, Venecija, Bari, Brindizi
Greece: Corfu, Patras, Paxos
Italy: Ancona, Venice, Bari, Brindisi
KRSTARENJA • CRUISES
Adriatic - East Mediterranean - Mediterranean
PAG 37
PAG 38
The project is co-funded by the European Union,
Instrument for Pre-Accession Assistance.
“This publication has been produced with the financial assistance of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme.
The contents of this publication are the sole responsibility of Province of Ravenna and can under no circumstances
be regarded as reflecting the position of the IPA Adriatic Cross-Border Cooperation Programme Authorities”.
Alcuni dei collegamenti indicati nella presente brochure sono stagionali e devono quindi essere verificati
Some links mentioned in this brochure are seasonal and must be verified
Le informazioni relative ai singoli porti sono state fornite dai partner di progetto referenti per le diverse aree
The Information about the different ports have been provided by the project partners of the specific area
Published on February 2013
INFO sul progetto / INFO about the project
“Provincia di Ravenna – Servizio Politiche Comunitarie”
e-mail [email protected]
Tel . (+39) 0544 258011
adrimob
www.adrimob-ipa.eu
[email protected]
The project is co-funded by the European Union,
Instrument for Pre-Accession Assistance.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 732 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content