Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου ) Τηλ

Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως µπορώ να
δηµιουργήσω ένα κενό
έγγραφο;
Αρχείο (κλικ) – ∆ηµιουργία
(κλικ) – Κενό έγγραφο –
∆ηµιουργία.
Πως µπορώ να αντιγράψω κείµενο από ένα
έγγραφο σε ένα άλλο;
Πάω στο έγγραφο ΜΑΘΗΜΑ 3 και πατάω
(Ctrl + A) για να µαρκάρω όλο το κείµενο
∆εξί (κλικ) πάνω στο κείµενο – Αντιγραφή
(κλικ) στη συνέχεια πάω στο νέο έγγραφο
∆εξί (κλικ) – Επικόλληση (κλικ)
1
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως κάνω αποθήκευση;
Αρχείο (κλικ) – Αποθήκευση ως (κλικ)
βρίσκω την επιφάνεια εργασίας δίνω
όνοµα αρχείου και πατάω
«Αποθήκευση»
Πως µπορώ να κάνω συλλαβισµό στο
έγγραφο µου;
Πάω στην καρτέλα ∆ιάταξη
σελίδας – επιλέγω το κουµπί
Συλλαβισµός - Επιλογές
συλλαβισµού και στο πλαίσιο
«Περιορισµός συνεχόµενων
ενωτικών σε:» επιλέγω 2 και ΟΚ
2
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως µπορώ να εφαρµόσω ένα στυλ σε µια
παράγραφο;
Μαρκάρω την παράγραφο και
πάω στην καρτέλα Κεντρική
όπου πατάω το Στυλ
Πως µπορώ να εισάγω µια νέα
γραµµή;
Βάζω τον κέρσορα στην αρχή της λέξης
εργαστήριο και πατάω Shift+Enter.
3
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως µπορώ να εµφανίσω τους µη
εκτυπώσιµους χαρακτήρες;
Πατάω το κουµπί Εµφάνιση
όλων που βρίσκεται στην
καρτέλα Κεντρική
Πως µπορώ να σβήσω µια αλλαγή γραµµής;
Αφού εµφανίζονται οι µη
εκτυπώσιµοι χαρακτήρες ψάχνω
στο έγγραφό µου το σηµαδάκι
το µαρκάρω και το
σβήνω
4
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πάω καρτέλα Προβολή και
τσεκάρω το Χάρακας
Πως µπορώ να εµφανίσω τον χάρακα
στο έγγραφο;
Πως µπορώ να εισάγω αλλαγή σελίδας;
Βάζω τον κέρσορα µου στο τέλος της
παραγράφου. Καρτέλα Εισαγωγή –
πατάω το κουµπί «Αλλαγή σελίδας»
5
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως µπορώ να σβήσω την αλλαγή σελίδας
όταν έχω εµφανίσει τους εκτυπώσιµους
χαρακτήρες;
Αφού εµφανίσω τους µη
εκτυπώσιµους χαρακτήρες ψάχνω στο
έγγραφό µου την διακεκοµµένη
γραµµή που λέει «Αλλαγή σελίδας»
την µαρκάρω και πατάω Delete.
Πως µπορώ να εισάγω στηλοθέτη στο
έγγραφο µου;
1) Στην καρτέλα ∆ιάταξη σελίδας κάνω κλικ
στο κουµπί Παράγραφος και στο παράθυρο που
εµφανίζεται επιλέγω το κουµπί Στηλοθέτες που
βρίσκεται κάτω αριστερά του παραθύρου.
2) Στο πλαίσιο Θέση στηλοθετών γράφω την
τιµή που θέλω, τσεκάρω την στοίχιση που θέλω
από κάτω και πατάω Ορισµός και ΟΚ. Με την
χρήση του ΤΑΒ µεταφέροµαι στον στηλοθέτη
6
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]
CLEVER NET ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ 1998
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
Πως µπορώ να καταργήσω την ύπαρξη
στηλοθέτη στο έγγραφο µου;
Βάζω τον κέρσορα µου στην αρχή
της παραγράφου. Στην καρτέλα
∆ιάταξη σελίδας κάνω κλικ στο
κουµπί Παράγραφος και στο
παράθυρο που εµφανίζεται επιλέγω
το κουµπί Στηλοθέτες που
βρίσκεται κάτω αριστερά του
παραθύρου διαλέγω τον στηλοθέτη
και πατάω «Απαλοιφή» και ΟΚ
Πως µπορώ να κάνω αποθήκευση στο
έγγραφο µου;
1) Αρχείο (κλικ)
2) Αποθήκευση (κλικ)
7
Πλαστήρα 5 Αιγάλεω (Στάση Μετρό – Έξοδος Εσταυρωµένου)
Τηλ.: 210-5311222 ● 210-5311011
URL: http://www.cln.gr
e-mail: [email protected]