κιναψυ - φώτης μωρόγιαννης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
‘’Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ’’
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11/12/2010
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΜΕΝΗ
ΠΟΡΕΙA ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (ΚΙΝΑΨΥ )
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Φ.Μωρόγιαννης
Ψυχίατρος
Δρ.Ιατρικής Παν.Ιωαννίνων
Εθελοντής Ψυχίατρος της ΚΙΝΑΨΥ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΚΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Ξαφνική έναρξη
Βραχύ Επεισόδιο
Όχι Ψυχιατρική προϊστορία
Hλικία
Προεξάρχοντα
Συγχυτική Κλινική Εικόνα
Σωματότυπος πυκνικός
Ψευδαισθήσεις ακουστικές
Όχι συστηματικό παραλήρημα
Νευρωσικά Συμπτώματα
Απούσα Νευρολογική και
Νευροανατομική σημειολογία
Απούσα αποπροσωποποίηση
Μ.Μαδιανός :Κλινική Ψυχιατρική,
Εκ.Καστανιώτη, Αθήνα 2003
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ΚΑΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Βραδεία Έναρξη
Παρατεταμένο Επεισόδιο με Υποτροπές
Προηγούμενο ψυχιατρικό ιστορικό
Έναρξη σε νεαρή ηλικία
Αρνητικά συμπτώματα ή μανιακά συμπτώματα
Όχι ψευδαισθήσεις
Οργανωμένο παραλήρημα
Χωρίς νευρωσικά
Παρούσα νευρολογική και νευροανατομική
σημειολογία
Παρούσα αποπροσωποποίηση
Επιθετική Συμπεριφορά.
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
•
Υψηλό κοινωνικοοικονομικό
•
Καλή ψυχοσεξουαλική
προσαρμογή
Καλή προηγούμενη
προσωπικότητα
Καλό εργασιακό ιστορικό
Καλές κοινωνικές σχέσεις και
υποστηρικτικό σύστημα
Φαρμακευτική ανταπόκριση
•
•
•
•
•
•
Εναισθησία /συναίνεση στη
θεραπεία
Οικογενειακό ιστορικό:Κατάθλιψη
Πρώιμη αναγνώριση και θεραπεία
•
Όχι χρήση ουσιών
•
Χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο
Άγαμος, Διαζευγμένος, Χήρος
Διαταραγμένη προσωπικότητα
Χωρίς εργασιακό ιστορικό
Κοινωνική απομόνωση χωρίς
υποστηρικτικό σύστημα
Μη ανταπόκριση π.χ επίμονη
ψυχοπαθολογία σε αγωγή
Μη συναίνεση στη θεραπεία
Οικογενειακό Ιστορικό Σχιζοφρένεια
Όψιμη αντιμετώπιση
Χρήση Ουσιών
Μ.Μαδιανός :Κλινική Ψυχιατρική, Εκ.Καστανιώτη, Αθήνα 2003
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία:
Αντιψυχωσικά φάρμακα σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια
Η αδυναμία τήρησης (ADHERENCE)της
φαρμακευτικής αγωγής είναι γενικά σημαντικό πρόβλημα.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι ποσοστά τήρησης της τάξης
του 50% είναι συνηθισμένα σε πολλές παθήσεις και
Θεραπείες.
T.Blackmore, A.Gruber :Relational Agents in Clinical Psychiatry, Harvard.Rev Psychiatry 2010,
Vol18.No.2 119-130
•
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία:
Αντιψυχωσικά φάρμακα σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια
Η επίπτωση (incidence) της μη τήρησης της φαρμακοθεραπείας στη
σχιζοφρένεια ειδικότερα προσεγγίζει το 50% το πρώτο έτος και το
75% το δεύτερο έτος, με αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά
επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, μεγαλύτερο αριθμό ημερών
νοσηλείας , υψηλότερα κόστος φροντίδας υγείας και μειωμένη
παραγωγικότητα στην εργασία.
T.Blackmore, A.Gruber :Relational Agents in Clinical Psychiatry, Harvard.Rev Psychiatry 2010,
Vol18.No.2 119-130
Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία: Αντιψυχωσικά
φάρμακα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια
Παράγοντες που συμβάλλουν στο χαμηλό ποσοστό τήρησης
της αγωγής είναι :
•οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων,
•τα ψυχωσικά συμπτώματα,
•η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη και
•η έλλειψη κατανόησης του ρόλου της φαρμακοθεραπείας
στην πρόληψη της υποτροπής (relapse).
Επιπλέον μια θετική διαπροσωπική σχέση με ένα παρέχοντα
φροντίδα υγείας έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε βελτιωμένα
ποσοστά τήρησης της αγωγής.
T.Blackmore, A.Gruber :Relational Agents in Clinical Psychiatry, Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol18.No.2
119-130
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η Ψυχιατρική (στο σύνολό της) εξακολουθεί να υιοθετεί
με αργό ρυθμό είτε τα πλέον βασικά ηλεκτρονικά
ιατρικά αρχεία είτε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση (eprescribing).
Πολλοί συγγραφείς
έχουν περιγράψει και προτείνει
αυστηρές προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που
συνεπάγεται.
• το να έχει κανείς προσωπική ιστοσελίδα,
• το να επικοινωνεί με τους ασθενείς μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail)
• ή το να αλληλεπιδρά μαζί τους σε σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης (social network).
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
•
Υπάρχουν δυσδιάκριτα στοιχεία και δεδομένα. Οι
κραυγές για τη διατήρηση της οn line αορατότητας
(invisibility ) και των «ορίων» (boundaries ) των ασθενών
μοιάζουν να συγκρούονται με τις κοινωνικές και νομικές
παροτρύνσεις για υιοθέτηση της τεχνολογίας.
•
Είναι αξιοσημείωτη η απουσία οδηγιών (guidelines ) από
την (Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρία).
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in
Modern Psychiatry’’, Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Περίπου το 63% των ασθενών μας έχουν ευρυζωνικές
(broandband ) διαδικτυακές συνδέσεις" στα σπίτια τους.
• Το 61% από αυτούς αναζητούν οn line πληροφορίες για
τα φάρμακα, τις ασθένειες και μερικές φορές ακόμα και
προσωπικές πληροφορίες για τους γιατρούς τους.
• Ενώ οι ασθενείς μας προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί
μας μέσω της τεχνολογίας
σε μια "προσπάθεια να
συνδεθούν μαζί μας με τη βοήθεια του ίδιου ακριβώς
μέσου που εμείς ηθελημένα έχουμε αποφύγει μέχρι
σήμερα - εμείς χάνουμε μια ευκαιρία θεραπευτικής
σύνδεσης (therapeutic connection).
•
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in Modern Psychiatry’’,
Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Εάν επικεντρωθούμε στις τεχνολογίες του
Διαδικτύου και στις αλληλεπιδράσεις τους με την
ψυχιατρική θα μπορέσουμε να δείξουμε πώς:
• η Ψυχιατρική και η Τεχνολογία συνδέονται
ολοένα πιο στενά και αναπόσπαστα
• η διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να προαγάγει
αυτό που κάνουμε ως κλινικοί ψυχίατροι και ως
ψυχίατροι ερευνητές.
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in
Modern Psychiatry’’, Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Είναι πολύ καλά τεκμηριωμένο ότι
η
βασισμένη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή γνωσιακήσυμπεριφορική θεραπεία (computer-based cognitive behavioral
therapy ) χρησιμοποιείται ως θεραπευτική τεχνική
• η τηλεδιάσκεψη (emote videoconferencing) μεταξύ κλινικών γιατρών
και ασθενών, που είναι επίσης διαδεδομένη,
μας δίνουν μια εικόνα των νέων- βασισμένων στις ενδείξεις (evidence
based ) εργαλείων- που έχουν στη διάθεση τους, οι κλινικοί γιατροί
και οι ασθενείς για την προαγωγή της θεραπείας.
•
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in Modern Psychiatry’’,
Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Η πατερναλιστική ιατρική (paternalistic medicine ) φτάνει στο τέλος της:
• Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους ασθενείς να συνεργάζονται ως εταίροι
με τους γιατρούς στη φροντίδα τους(partnerships).
• Οι συνδυασμοί εικονικών (virtual ) επισκέψεων στο ιατρείο, οι
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι συνεδρίες τηλεψυχιατρικής
(telepsychiatry),
• ίσως επιτρέπουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη θεραπεία των ψυχικά
πασχόντων
• αλλά και μια ξεκάθαρη μετατόπιση προς την επικεντρωμένη στον
ασθενή φροντίδα (patient centered care).
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in
Modern Psychiatry’’, Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΕΦΗΒΟΙ
Οι έφηβοι χρησιμοποιούν ευρύτατα το διαδίκτυο και τις
νέες τεχνολογίες επικοινωνίας..
• Πάνω από το 75% των έφηβων διαθέτουν κινητό
τηλέφωνο, επικοινωνούν με τους συνομηλίκους τους,
μέσω προηγμένων smartphones σάιτ κοινωνικής
δικτύωσης,
γραπτών
μηνυμάτων
και
βιντεοσυνομιλίας(video chating).
• Πέραν των θετικών όμως, η διαδικτυακή τεχνολογία
δημιουργεί ένα καινούριο πεδίο δυσκολιών για τους
παρορμητικούς (impulsive) και συναισθηματικά ασταθείς
(emotionally dysregulated ) εφήβους που θα πρέπει να
είναι υπόψιν των ειδικών.
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in
Modern Psychiatry’’, Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Στο ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, οι κλινικοί γιατροί:
• πρέπει να επιδεικνύουν ολοένα και
μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τους τρόπους με τους οποίους οι ασθενείς
χρησιμοποιούν την τεχνολογία
• και να είναι επίσης ανοικτοί και έτοιμοι να βρουν τους
τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία θα μπορούσε να
βελτιώσει την άσκηση της ιατρικής
• βρισκόμαστε
στην
απαρχή
μιας
τεχνολογικής
επανάστασης που θα αλλάξει τον τρόπο άσκησης της
ιατρικής και θα επιφέρει θεμελιώδεις μεταβολές στη
σχέση ασθενούς-γιατρού.
T.Gorrindo, D.Brendel’’Avatars, Cyber coaches and Search Engines:Internet Technology’s Value in Modern Psychiatry’’,
Harvard.Rev Psychiatry 2010, Vol.18 No.2, 77-79
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
•
•
•
•
•
•
Ο πυρήνας της σχέσης γιατρού-ασθενούς αλλάζει και γίνεται πιο
σύνθετος. Πολλοί παράγοντες που προκαλούν τις αλλαγές, βασίζονται
στη σύγχρονη τεχνολογική επανάσταση, που έχει δημιουργήσει νέους
όρους όπως
ηλεκτρονικοί ασθενείς (e-patients )»
υγεία 2.0 (e-health 2.0),
συμμετοχική ιατρική
και εικονική ιατρική (virtual medicine) στον κυβερνοχώρο (cyberspace).
Το Διαδίκτυο (Ιnternet) χρησιμοποιείται δημιουργικά και ευρέως τόσο
από τους ασθενείς όσο και από τους γιατρούς.
Το Διαδίκτυο, έχει γίνει πλέον κυριολεκτικά «μέρος» της σχέσης
γιατρού-ασθενούς.
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere? Harvand Rev
Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Για να διερευνήσουμε πώς μεταβάλλεται η σχέση ψυχιάτρου-ασθενούς,
εξετάζουμε πέντε απλά ερωτήματα:
• Πώς αλλάζουν οι προσδοκίες και οι συμπεριφορές των ασθενών;
• Ποιος χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για φροντίδα ψυχικής υγείας;
• Ποιες on line υπηρεσίες ψυχικής υγείας προσφέρονται σήμερα;
• Πώς επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές τα ισχύοντα σήμερα και τα
παλαιότερα μοντέλα της σχέσης γιατρού- ασθενούς;
• Πώς
είναι πιθανό να είναι η σχέση ψυχιάτρου –ασθενούς στο
μέλλον;
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere?
Harvand Rev Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η σχέση ψυχιάτρου-ασθενούς μεταβάλλεται:
•
•
•
•
•
Οι ψυχίατροι που εργάζονται στο ΝΈΟ περιβάλλον αυτό θα χρειαστεί
να επιφέρουν αλλαγές στις πρακτικές τους σε βάθος χρόνου.
Είναι πιθανό οι σχέσεις των ψυχιάτρων με τους ασθενείς τους να
αλλάζουν συνεχώς
να γίνονται βαθμιαία πιο συμμετοχικές
να γίνονται βαθμιαία πανταχού παρούσες καθώς η φροντίδα
παρέχεται τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και on line
και να γίνονται κυριολεκτικά οποτεδήποτε και οπουδήποτε.
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere?
Harvand Rev Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Τα μέσα περιλαμβάνουν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές
μέχρι I-phones.
• Οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που υπάρχουν για χρήση
από τους ασθενείς κατ' οίκον ή στην κοινότητα παρέχονται
μέσω πληθώρας διαδικτυακών συστημάτων,
και
περιλαμβάνουν:
• Ομάδες υποστήριξης ασθενών on line /μέσω βίντεο/μέσω
τηλεφωνικής επικοινωνίας και ιστιακούς τόπους για πλη­
ροφορίες σχετικά με την υγεία
• Συμβουλευτικές τηλεψυχιατρικής και ανταλλαγή μηνυ­
μάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/τηλεφώ­
νου/άμεσης
επικοινωνίας)
με
για­
τρούς και άλλους παρέχοντες φροντίδα από σταθερές
και κινητές θέσεις π.χ ΚΙΝΑΨΥ.
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere? Harvand Rev
Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Στο Διαδίκτυο λαμβάνουν χώρα τέσσερις βασικοί τύποι
κλινικών αλληλεπιδράσεων:
• Γιατρού-ασθενούς
• Ασθενούς-ασθενούς (και ασθενούς-μέλους της οικογένειας-ατόμου που τον φροντίζει)
• Γιατρού-γιατρoύ ( ειδικού και μη )
• Γιατρού-ασθενούς-ατόμου που τον φροντίζει και σχε­
δόν οποιουδήποτε άλλου, περιλαμβανομένων άλλων
ειδικών και μη ειδικών, ατόμων και ομάδων - μια σχέση
που ίσως μπορεί καλύτερα να περιγραφεί ως αλληλε­
πίδραση «πολλών με πολλούς και με οποιονδήποτε>>
("many to many to anyone").
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere? Harvand Rev
Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ -ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Οι ψυχίατροι του μέλλοντος πιθανότατα θα εργάζονται:
με πιο ευέλικτους τρόπους από ό,τι στο παρελθόν,
σε υπηρεσίες υγείας εστιασμένες στον ασθενή πιθανώς, διαθέσιμες
οποτεδήποτε και οπουδήποτε(χωροχρονικό συνεχές της φροντίδας)
• μέσω πιο ευέλικτων - ηλεκτρονικά υλοποιούμενων συνεργατικών
σχέσεων με μεγαλύτερες ομάδες παρεχόντων φροντίδα
• τόσο πρόσωπο με πρόσωπο όσο και on-line.
• Οι ασθενείς θα βρίσκονται ουσιαστικά πλέον στο κέντρο.
•
•
P.Yellowless, N.Nafiz: Τhe Psychiatrist Relationship of the future:Anytime, Anywhere?
Harvand Rev Psychiatry 2010, Vol.18. No.2 96-102
Συμμόρφωση με τη φαρμακοθεραπεία:
Αντιψυχωσικά φάρμακα σε ασθενείς με
σχιζοφρένεια
Η
αδυναμία
τήρησης
(ADHERENCE)της
φαρμακευτικής αγωγής είναι γενικά σημαντικό πρόβλημα
και πολλές μελέτες δείχνουν ότι ποσοστά τήρησης της
τάξης του 50% είναι συνηθισμένα σε πολλές παθήσεις και
Θεραπείες. Η επίπτωση (incidence) της μη τήρησης της
φαρμακοθεραπείας
στη
σχιζοφρένεια
ειδικότερα
προσεγγίζει το 50% το πρώτο έτος και το 75% το δεύτερο
έτος, με αποτέλεσμα υψηλότερα ποσοστά επανεισάγωγών
στο νοσοκομείο, μεγαλύτερο αριθμό ημερών νοσηλείας
υψηλότερα κόστη φροντίδας υγείας και μειωμένη
παραγωγικότητα στην εργασία.
T.Blackmore, A.Gruber :Relational Agents in Clinical Psychiatry, Harvard.Rev Psychiatry
Vol18.No.2 119-130
2010,
Πρόγνωση και Συμμόρφωση με τη
φαρμακοθεραπεία: Αντιψυχωσικά φάρμακα σε
ασθενείς με Σχιζοφρένεια
•
•
•
•
Παράγοντες που συμβάλλουν στο χαμηλό ποσοστό
τήρησης της αγωγής είναι :
οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων,
τα ψυχωσικά συμπτώματα,
η ανεπαρκής κοινωνική υποστήριξη
η έλλειψη κατανόησης του ρόλου της φαρμακοθεραπείας
στην πρόληψη της υποτροπής (relapse).
Επιπλέον μια θετική διαπροσωπική σχέση με ένα
παρέχοντα φροντίδα υγείας έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε
βελτιωμένα ποσοστά τήρησης της αγωγής.
T.Blackmore, A.Gruber :Relational Agents in Clinical Psychiatry, Harvard.Rev Psychiatry
Vol18.No.2 119-130
2010,
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΚΙΝΑΨΥ
Η ΚΙΝ.Α.ΨΥ παρέχει μηνιαία ομαδική ψυχολογική
στήριξη στα αδέλφια ατόμων με προβλήματα ψυχικής
υγείας. Τα μέλη της προωθούν την κοινωνική και
επαγγελματική επανένταξη των αδελφών τους, μέσα
από την διασύνδεση με τα Κέντρα Ημέρας και τους
Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Διεκδικούν λύσεις από
το υπουργείο Υγείας, και καλύτερες συνθήκες
περίθαλψης στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία και τις
Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Στόχος τους είναι η
δημιουργία Κέντρου Ημέρας που θα απευθύνεται στα
Αδέρφια Ατόμων με Πρόβλημα Ψυχικής Υγείας.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΚΙΝΑΨΥ
Όταν νέοι άνθρωποι με όρεξη για προσφορά, δράση και δημιουργία
ενώνουν τις δυνάμεις τους, πάντα προκύπτουν θετικά
αποτελέσματα. Ο λόγος για την Κίνηση Αδελφών Ατόμων με
προβλήματα Ψυχικής Υγείας (ΚΙΝ. Α. Ψ.Υ.), που ξεκίνησε πριν
τρία χρόνια σαν παρέα, μέσα από το www.athenssiblings.com και
σήμερα λειτουργεί ως φορέας παρoχής υπηρεσιών κοινωνικής
φροντίδας. Διοικείται από 5 μελές Δ.Σ, αριθμεί 100 μέλη και
αποτελεί μια «αγκαλιά» για όσους αντιμετωπίζουν παρόμοια
προβλήματα.
«Στην ψυχική υγεία είμαστε όλοι αδέλφια» είναι το σλόγκαν τους.
Εκεί που οι γονείς συναισθηματικά φορτισμένοι, κουρασμένοι,
κουβαλώντας ένα παλιό μοντέλο αντίληψης, αδυνατούν να δώσουν
λύση, τα αδέλφια κινητοποιούνται για να βοηθηθούν πρώτα οι
ίδιοι και να βοηθήσουν στη συνέχεια τα αδέλφια τους.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΚΙΝΑΨΥ
«Στην ψυχική υγεία είμαστε όλοι αδέλφια»
είναι το σλόγκαν τους.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΚΙΝΑΨΥ
Στόχος τους η ψυχική ασθένεια να
απομυθοποιηθεί και να μην συνοδεύεται από
προκατάληψη και στίγμα, καθώς και η αλλαγή
του παραμελημένου τοπίου της Ψυχικής Υγείας
στη
χώρα
μας.
Στην Ελλάδα, ένα στα 10 άτομα αντιμετωπίζει
ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας,
σύμφωνα με έρευνες. Σήμερα, με την έγκαιρη
διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία το 20%
απαλλάσσεται οριστικά από το πρόβλημα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ
Καλημέρα σας κε Μωρόγιαννη,
είμαι μέλος της Κίνησης Αδελφών Ατόμων με προβλήματα Ψυχικής
Υγείας (ΚΙΝ. Α. Ψ.Υ.), όπου και ενημερώθηκα ότι μπορούμε να
επικοινωνούμε μεσω mail για να ζητάμε κάποιες συμβουλές σε θέματα
Ψυχικής Υγείας.
Θα ήθελα να απασχολήσω λοιπόν το χρόνο σας ζητώντας μια εκτίμησή
σας για τα 2 παρακάτω θέματα:
Ο αδελφός μου, 31χρ, είναι χρόνια πάσχων, με οριακή νοημοσύνη και
ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές. Τον έχω καταφέρει και πηγαίνει
καθημερινά σε Κέντρο ημέρας και 1 φορά τη βδομάδα απόγευμα σε
κοινωνική λέσχη (ομάδα υπολογιστών). Κυρίως το δεύτερο μας
απασχολεί και προσπαθούμε να βρούμε κάποια φαρμακολογία που να
του κάνει. Τελευταία παίρνει zoxil, galopran, rivotril. Έχει πάρει κατά
καιρούς zeodon, zoloft, seroquel κλπ. όμως με αυτά τα τελευταία
εξασφαλίσαμε όχι ανακούφιση από τα ψυχαναγκαστικά αλλά τουλάχιστο
απαλλαχθήκαμε από μια κρίση άγχους/πανικού (εφίδρωση, κόλλημα στο
λόγο και ταραχή) που τον έπιανε όλο και συχνότερα. Το θέμα μας αυτή
τη στιγμή έχει να κάνει με τα κιλά του. Είναι υπέρβαρος και
προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τον κρατήσουμε μακριά απ το
ψυγείο (ο νους του είναι συνεχεία εκεί). Πέρα από γυμναστική και
περιορισμό του φαγητού που προσπαθούμε να τον ωθούμε, υπάρχει κάτι
άλλο στη φάρμακο-βοτανολογία που θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε για
να περιορίσουμε την όρεξη του?
Πρόσφατα και επειδή διαβάζω και ασχολούμαι με θέματα ΨΥ,
ανακάλυψα ότι η κοπέλα μου έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά
της ήπιας χρόνιας κατάθλιψης (άτυπη κατάθλιψη). Δηλ. χαμηλή
αυτοεκτίμηση, υπερφαγία (κάποιες φορές), αίσθημα αναξιότητας απελπισίας, περίεργοι πόνοι στο σώμα, ανασφάλεια-ζήλεια,
καθυστέρηση ύπνου το βράδυ, πιστεύει κάποιες φορές ότι δεν είναι καλό
άτομο , ότι εγώ για το καλό μου πρέπει να την αφήσω πχ. γιατί δε μου
αξίζει, σπανιότερα ότι η ζωή της δεν έχει ελπίδα κλπ, φοβάται μη κανει
λάθος στη δουλειά, παίρνει πολύ προσωπικά κάθε παρατήρηση που
μπορεί να της γίνει. Εγώ την προτρέπω να "βγεί από το σώμα της" και
να δει από ψηλά τα πράγματα ψύχραιμα, και ότι έτσι θα δει ότι όλα
είναι πολύ καλύτερα από ότι νομίζει, όμως εκείνη μολονότι συμφωνεί
και μου έχει υποσχεθεί τελικά δεν μπορεί να το κάνει. Να σημειώσω ότι
όλα τα παραπάνω δεν την επηρεάζουν τόσο όταν το πρόγραμμα της
είναι γεμάτο, αλλά εντείνονται όταν έχει κάποια περίοδο έντονης
προσπάθειας - αξιολόγησης, πχ. τώρα έχει εξετάσεις στη σχολή της και
τα έχει βάψει μαύρα, τώρα της βγαίνουν ξανά όλα αυτά. Να σας πω ότι
η κοπέλα είναι 24 χρον. και έχει χάσει τον πατέρα της από τα 1 χρ.
ουσιαστικά έζησε χωρίς αυτόν.
Για πρώτη φορά λοιπόν της έδωσα να διαβάσει κάποια θέματα σχετικά με
την κατάθλιψη και μάλλον συμφωνεί ότι ίσως έχει κάτι ανάλογο. Έκανε
και κάποιο online test και λέει για κατάθλιψη ήπιας έντασης. ΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι πώς να την παροτρύνω να πάει να δει κάποιον
ειδικό αφού ντρέπεται πολύ και φοβάται. Προτιμά να πάρει κάποιο
βιβλίο αυτοβοήθειας (πχ. Gilbert, P. (1999). Ξεπερνώντας την
κατάθλιψη). Ποιο δρόμο πρέπει γενικά να ακολουθήσουμε? Υπάρχει
θεραπεία για τις αρνητικές σκέψεις και τις παραπάνω συμπεριφορές? Αν
τελικά πειστεί χρειάζεται ψυχολόγος ή ψυχίατρος? Χρειάζεται φάρμακα
, ψυχοθεραπεία ή και τα 2? Διάβασα ότι αν χρειαστεί ψυχοθεραπεία
αυτή που ενδείκνυται είναι η γνωσιακή - συμπεριφορική. Είναι κάτι που
πρέπει να ρωτήσω το θεραπευτή?
Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να σας κουράσει το μήκος του
κειμένου και σας ζητώ προκαταβολικά συγνώμη, ωστόσο είναι αλήθεια
πως έχω πραγματική ανάγκη από κάποιες πληροφορίες για να μπορέσω
να βοηθήσω τους συνανθρώπους μου. Σας παρακαλώ πολύ για την
απάντησή σας έστω συνοπτικά.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.
Με εκτίμηση, Π.Τ
Αγαπητέ Π.
Συγχαρητήρια για την κίνηση σου να γίνεις μέλος της Εταιρείας των αδελφών
που φροντίζουν τα αδέλφια τους. Είναι πολύ σπουδαίο γεγονός η εμπράγματη
αλληλεγγύη στις οικογένειες σήμερα που οι δεσμοί έχουν χαλαρώσει.
Συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση-απουσίαζα και γύρισα προχθές
χωρίς ενημέρωση για τα μηνύματα.
Ως προς το πρώτο ερώτημα γνωρίζουμε ότι η παχυσαρκία του αδελφού σου
πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση το ιατρικό μοντέλο δηλαδή Πρώτον
Ψυχοεκπαίδευση και αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς( συμβουλευτική για
μείωση της διατροφικής πρόσληψης πχ.λήψη τροφών με λίγες θερμίδες)
Δεύτερον σωματική άσκηση και κινητοποίηση γενικά πχ καθημερινό
περπάτημα με παρέα, δημοτικό γυμναστήριο η οτιδήποτε άλλο τον
κινητοποιεί πχ να βοηθάει κάποιον που κάνει χειρωνακτικές ή γεωργικές
εργασίες και τρίτον χορήγηση φαρμάκων με ιατρική οδηγία(θυμίζω ότι τα
φάρμακα αδυνατίσματος όπως Reductil και Xenical απαγορεύτηκαν) που
περιλαμβάνει τα φάρμακα Φλουοξετίνη και Τοπιραμάτη -είναι τα φάρμακα
που χορηγούμε σε περιπτώσεις παθολογικής καταναγκαστικής
πολυφαγίας.Στήριξη εποπτεία συμπαράσταση υποδείξεις μεσω κοινωνικής
μάθησης και φαγητό σε κοινωνικές συνθήκες βοηθούν επίσης.Να αποφεύγεται
ο στιγματισμός τα κακοήθη υποτιμητικά σχόλια οι κοροϊδίες και η
απόρριψη.Χρειάζεται αγώνας σχεδιασμός για μια ρεαλιστική απώλεια βάρους
πχ 10% και σταθεροποίηση.
Όσο για το δεύτερο ερώτημα νομίζω αρκετά έκανες και προτείνω να μην
πιέσεις άλλο....
Φιλικά
Φώτης Μωρόγιαννης
ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΑΙ Α. ΕΙΜΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΨΗ Κ ΕΧΩ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ (23 ΕΤΩΝ) ΠΟΥ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (20 ΕΤΩΝ) ΕΧΕΙ ΨΥΧΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
ΓΙΑΤΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΕΧΕΙ Κ ΑΥΤΗ ΨΥΧΟΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
(ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ) Κ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΘΕΙ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ.ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕ ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ
LSD (ΕΙΧΕ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΤΟΥΣ).ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ
ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑΣ).ΖΟΥΣΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΑΙΡΝΕ
ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΝΑ
ΠΑΡΕΙ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΕΕΣ ΜΕ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΡΙΝ 8
ΜΗΝΕΣ...ΕΚΤΟΤΕ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ''ΕΠΟΠΤΙΑΣ'' ΜΑΣ ΔΕΝ
ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΙΝ 4 ΜΗΝΕΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΕΙΑ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΓΚΡΙΘΙΚΑΝ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ...ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΟ ΝΑ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ...
•
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ...Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΔΕΝ
ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑ ΔΙΝΑΜΕ ΕΙΤΕ
ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΕΙΤΕ ΚΡΥΦΑ ΣΕ ΧΥΜΟ...ΕΧΕΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΑΠΗ
ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΤΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ
ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΘΕΛΟΥΝ
ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ...ΘΕΛΟΝΤΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ
ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.ΤΟΝΙΖΩ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΦΟΡΜΗ ΟΙ ΦΙΛΟΙ...ΕΜΕΙΣ
ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ
ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΖΗΛΙΑ Κ ΕΤΣΙ ΑΚΟΥΕΙ ΦΩΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΛΕΝΕ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΤΟΥ...ΟΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΤΟΝΕΣ(ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΑΕΙ, ΣΠΑΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Κ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΝ
ΘΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΠΟΤΕ...)Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΧΕΙ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ
ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ 3
ΦΟΡΕΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΗΤΑΝ ΝΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΚΕΛΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΕ
ΚΛΙΝΙΚΗ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ...ΕΜΕΙΝΕ 3 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΗΡΕΜΟΣ ΔΕΝ ΜΙΛΑΓΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΦΩΝΕΣ Η ΟΡΑΜΑΤΑ
Κ ΕΤΣΙ ΠΗΡΕ ΕΞΙΤΗΡΙΟ...ΜΕΣΑ ΣΕ 5 ΜΕΡΕΣ ΕΚΑΝΕ ΠΑΛΙ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ...ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ(ΠΑΛΙ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΗΡΕΜΟΣ) ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΙΛΑΝΕ ΗΔΗ ΓΙΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ...
Αγαπητή Α.Καλησπέρα
Είναι πολύ σοβαρά και αδιεξοδικά επί του παρόντος. Πρέπει να γίνουν
παρεμβάσεις άμεσα γιατί υπάρχουν κίνδυνοι. Πρώτον πρέπει να γίνει σωστή
ρύθμιση των φαρμάκων του Αλεξ , πιθανόν με αγωγή που θα λαμβάνεται
αδιαλείπτως(πχ ενέσιμη αγωγή κάθε 10-15 ημέρες) επειδή η Ψυχοπαθολογία
του είναι ενεργός και σοβαρή. Για αυτό θα πρέπει να αποφασίσουν οι
θεράποντες γιατροί της κλινικής .Δεν θα πρέπει να φύγει εάν δεν
εξασφαλισθεί αυτό δηλαδή η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και η λήψη
της από τον ΆλεΞ συνεχώς.Δεύτερον θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις
ψυχοεκπαίδευσης στον Αλεξ για να <καταλάβει> όταν είναι ήρεμος, ότι ο
αδελφός του δεν κινδυνεύει απο τον συγκάτοικο, και ότι οι φόβοι του είναι
ψυχωτικά συμπτώματα-όσο γίνεται φυσικά να γίνει αυτό σύντομα κατανοητόπου θέλει εξακολουθητικά συνεχή φροντίδα, διαβεβαίωση και διαρκή
υπενθύμιση.Τρίτον ο Αλέξανδρος θα πρέπει να διασυνδεθεί με κάποιο κέντρο
ημερήσιας φροντίδας για να καλύπτει τις ακάλυπτες ψυχοθεραπευτικές
ανάγκες του(όρια, σεβασμός των άλλων,διάλογος όχι βία,ψυχοεκπαίδευση για
τη φύση των συμπτωμάτων κλπ). Τέταρτον θα πρέπει να θεραπευτεί η
εξάρτηση του από τα ναρκωτικά που αποτελούν διαρκείς πυροδότες της
Ψύχωσης.Πέμπτον θα πρέπει να συνδεθεί με έναν γιατρό και να γίνει μεγάλη
προσπάθεια να τον εμπιστευθεί.Έκτον ο Αποστόλης θα πρέπει κάπως να
<εγκαταλείψει> τον αδελφό του Αλεξ για να ασχοληθεί με τον εαυτό του, το
σχέδιο ζωής του και εσένα.Ανθρώπινο ενδιαφέρον,αδελφική φροντίδα ναι
αλλά όχι αυτοθυσία.
Σου εύχομαι να είσαι πάντα ανθρώπινη και να στηρίζεις τα παιδιά!Η Κίνηση
που κάνατε είναι πολύ σοβαρή πρωτοβουλία και μπράβο σας!
Θα επανέλθουμε πιο συγκεκριμένα αν χρειασθεί!
Φιλικά
•
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑΤΙ
ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΔΕΡΟ ΤΟΥ...ΠΡΕΠΕΙ
ΟΜΩΣ ΝΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΕΙ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ...ΑΛΛΑ
Ο ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΥΝΔΙΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ...ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ?ΤΟΝΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΣΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΝΑ...ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΑΠΟΜΟΝΟΘΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ...
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ...ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΟΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΘΕΙ ΚΑΙ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ???ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ?ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ ΤΑ
ΕΓΡΑΨΑ ΟΣΟ ΠΙΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ...ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ
ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΙΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ...ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ....
•
ΠΑΝΩ ΣΕ ΟΣΑ ΕΙΠΑΤΕ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 4
ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ..ΕΧΟΥΝ
ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
ΤΙΠΟΤΑ...ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ...
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΤΟΝ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ
ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΣΤΡΕΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ...ΑΝ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Ο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΣΗΣΕΙ ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΩ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥΣ?ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ....
•
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΜΙΛΑΝΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΓΩ
ΑΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΜΙΛΑΝΕ ΜΟΝΟ ΛΙΓΟ
ΠΡΙΝ ΠΑΡΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΔΟΥ...ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΠΛΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΙΕΣΗ ΟΙ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ...ΠΡΟΧΤΕΣ ΕΙΧΑΜΕ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΟΥΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ...Ο ΓΙΑΤΡΟΣ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΤΙ Ο ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΔΕΝ
ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΠΛΑ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΨΥΧΩΣΕΙΣ,ΕΒΑΛΑΝ ΤΟΝ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΝΑ
ΥΠΟΣΧΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ
ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ!!!!!!!!!!!!!ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΜΕ
ΝΕΥΡΙΑΣΑΝ!!!ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ????ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΤΟΥ
ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ!!!ΕΓΩ ΚΑΙ Ο
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΕΜΕ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΟΤΙ Ο
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΑΚΟΥΕΙ ΑΠΟ
ΦΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ
ΠΙΣΤΕΥΕΙ...ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΡΕΣΕΙ Κ ΜΑΣ Ο
ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΡΡΩΣΤΟΙ...ΔΕΝ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ...ΕΕΕ ΒΕΒΑΙΑ ΑΦΟΥ
ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥ ΜΙΛΑΕΙ!!!
ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ
ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ..ΟΣΑ ΜΑΘΑΜΕ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΙΝΑΨΗ...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΑΣΑΓΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ...ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΨΥΧΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ..ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ...ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ...ΑΛΛΑ
ΕΚΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΕΙ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ...ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΤΟΥΣ...
ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΠΙΟ
ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΛΛΑ
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΥΤΕ ΕΓΩ ΘΑ ΑΦΗΝΑ ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΤΥΧΗ ΤΟΥΣ...ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ...ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕ ΔΕΜΕΝΑ ΤΑ
ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΥΣΗ!ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΧΕΙ...ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
ΚΑΛΑ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΗ Η
ΖΩΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ.. ΣΥΓΧΩΡΕΣΤΕ ΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ
ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΠΙΑ...
Α.Χ
Α.!
Τουλάχιστον να φροντίζετε να παίρνει φαρμακευτική αγωγή.
Να έχετε τακτική επικοινωνία για τον έλεγχο της
υποτροπής..
Η μετακόμιση δεν είναι σωστή κίνηση αλλά εν πάση
περιπτώσει έγινε.
Συνεχής ψυχοεκπαίδευση, αντιμετώπιση της χρήσης και
φιλική στάση για την
ύφεση της βίαιης τάσης.
Ενημέρωση και έμφαση στα οφέλη απο την θεραπεία και
τον επιστημονικό
τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του.
Αγώνας!
Φιλικά
Φώτης Μωρόγιαννης
ΑΓΑΠΗΤΕ κε Mωρόγιαννη καλησπέρα
Θα ήθελα τη γνώμη σας για το θέμα που με απασχολεί.
Ο αδελφός μου παρουσίασε κάποια προβλήματα (κατάθλιψη, κλείσιμο,
φωνές και βίαιη συμπεριφορά σε πίεση από τη μητέρα) όταν ήταν 28
ετών και ενώ εργαζόταν. Τώρα είναι 48 και παίρνει αναπηρική σύνταξη.
Οι γιατροί μας είπαν ότι προήλθε από χρήση LSD (τρυπάκια). Έχει
νοσηλευτεί πολλές φορές (περίπου 20) με ένα μήνα μέσο όρο
νοσηλείας σε δημόσια θεραπευτήρια και στη Γαλήνη πάντα χωρίς τη
θέλησή του. Από το 2007 που χάσαμε και τη μητέρα μας μένει μόνος
του στο σπίτι που του άφησαν οι γονείς μας, χωρίς να παίρνει φάρμακα
μόνος του. Εγώ μένω στο ίδιο οίκημα σε άλλο διαμέρισμα. Ο μόνος
γιατρός που πήγαινε ήταν ο κος …που όμως συνταξιοδοτήθηκε πλέον.
Αυτός ο γιατρός με είχε συμβουλέψει να του δίνω κρυφά clopixol
σταγόνες ώστε να είναι σε καλή κατάσταση, και να μην τον βάλω ποτέ
ακούσια σε νοσοκομείο αν δεν γίνει επιθετικός απέναντί μου γιατί θα
καταστραφεί η σχέση μας (σημειωτέον ότι είμαστε μόνοι μας δεν
υπάρχει άλλος που μπορεί να βοηθήσει). Όπως καταλαβαίνετε σε αυτά
τα χρόνια δεν ήταν δυνατό να παίρνει κάθε μέρα τη δόση του με
αποτέλεσμα να υπάρχουν κρίσεις (κλείσιμο, επιθετικότητα σε τρίτους
λόγω ευαισθησίας σε ήχους, παραίτηση καθαριότητας κλπ) που τις
διαχειριζόμουν με δόση φαρμάκου από 20 σταγόνες στην αρχή έως 6,7
σε διάρκεια 3 εβδομάδων.
Όταν συνέρχεται είναι απόλυτα λειτουργικός, σαν να μην είναι
άρρωστος. Συνήθως η κρίση προέρχεται και από χρήση χασίς
που δυστυχώς συνεχίζει. Είμαι σε ένα αδιέξοδο γιατί τον αγαπώ
πολύ αλλά δεν γίνεται να είμαι υπεύθυνη για τα φάρμακά του
κάθε μέρα. Καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις
που όμως δεν οδηγούν πουθενά. Έχει άρνηση σε μια συνεχή
θεραπεία γιατί λέει ότι τα φάρμακα δεν τα αντέχει και τον κάνουν
φυτό διανοητικά. Είναι μορφωμένος άνθρωπος απόφοιτος
οικονομικού πανεπιστημίου. Έχει παρουσιαστεί και σάκχαρο
από το 2005 και ήταν ο βασικός λόγος που έκοψε το leponex
που τότε το έπαιρνε μόνος του.
Πώς συνεχίζω; Θα βοηθούσε και η σύσταση κάποιου γιατρού(στην
Αθήνα) όχι απρόσωπου με ανοικτό μυαλό να απευθυνθώ από
κοντά.
Σας γράφω από την δουλειά μου.
Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας
Γ.Σ
Αγαπητή Γ. Το γράμμα σου είναι απόλυτα αληθινό και περιγράφει
την πραγματικότητα.Τα ερωτήματα που θέτεις είναι απολύτως
πραγματικά και λογικά. Πρώτον συμφωνώ ότι η αναγκαστική
νοσηλεία δεν είναι λύση και πρέπει να αποφεύγεται εκτός των
περιπτώσεων που συμβαίνουν βίαια προβλήματα με σοβαρό
κίνδυνο για την ζωή του ίδιου ή άλλου. Δεύτερον η σχέση με τον
γιατρό είναι κεντρικό θέμα για την βελτίωση του στο μέλλον.
Τρίτον σωστά χρησιμοποιείς κάποια φάρμακα (σταγόνες ) για
την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.Τέταρτον να είσαι
αισιόδοξη γιατί μετά την εικοσαετία η ψύχωση μπορεί να
εξελιχθεί ηπιότερα ή και να βελτιωθεί. Πέμπτον η επιλογή
γιατρού θα γίνει και από τον ίδιο για να του παρέχει ολιστική συνεχή και εμπεριεκτική θεραπεία με τυπική φαρμακορύθμιση
και ψυχοθεραπεία(βελτίωση δεξιοτήτων, αυτοφροντίδα,
ψυχοεκπαίδευση κλπ) και θα εξαρτηθεί από το πλαίσιο που
επιθυμεί και την ασφάλεια του(ΙΚΑ,Ταμείο,ΚΨΥ,
Εξ.Ιατρεία,Ιδιωτικά κλπ) Κράτησε την σχέση μαζί του, φρόντισε
την ζωή σου και να συνεχίσεις να τον αγαπάς ! Θα επανέλθουμε.
Φιλικά Φωτης Μωρόγιαννης
Έχω και εγώ μία αδελφή 40 χρονών, και σύμφωνα με τα συμπτώματα
που έχει καταλάβαμε ότι πάσχει από «μανία». Ζούσε στην Ολλανδία
και τώρα επέστρεψε στην Ελλάδα με την παρέμβαση τη δική μας, δηλ.
της οικογένειάς της. Αυτή θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα και ότι όλοι οι
άλλοι έχουν πρόβλημα. Έχει ένα τεράστιο μίσος για τους γονείς μας
αλλά και για εμένα και τον αδελφό μου. Ήρθε για να μας τιμωρήσει
και να μας εκδικηθεί όπως λέει η ίδια, έχει υπεραισιοδοξία,
υπερκινητικότητα, δεν κοιμάται, δεν τρώει, έχει λογοδιάρροια,
εκνευρίζεται πολύ εύκολα, δεν μπορείς να συνεννοηθείς μαζί της και
πολλά πολλά άλλα. Την πήγε ο πατέρας μου σε κάποια ψυχίατρο στην
Αθήνα και της έδωσε κάποιες σταγόνες με ανθοιάματα αλλά δεν
δέχεται να τα πάρει.. Φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχτεί
ψυχοφάρμακα ή νοσηλεία σε κάποια κλινική ή νοσοκομείο. Αυτό που
θέλουμε είναι να βρούμε έναν τρόπο να την πείσουμε να κάνει
τουλάχιστον αυτή τη θεραπεία. Μήπως μπορείτε να μας βοηθήσετε?
Είμαστε πλέον σε απόγνωση.
Εσείς από την εμπειρία σας σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει τέτοιες
περιπτώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!
Ρ.Τ
•
Αγαπητή Ρ.,θα προσπαθήσω να σε βοηθήσω ,αφού πρώτα προσπαθήσω να κατανοήσω
τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων της αδελφής σου.
1.Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουμε κάποια περαιτέρω στοιχεία για την κατάστασή της
στην Ολλανδία(γάμο,επάγγελμα,αν έχει παιδιά,μορφωτικό επίπεδο κλπ).
2.Είναι πολύ σημαντικό που δέχτηκε τη συμβουλή του πατρός για ψυχιατρική εξέταση.
3.Η πιθανή διαγνωστική προσέγγιση πιθανόν να εντάσσει τη μανία ή γενικά τη
συναισθηματική διαταραχή ως πρώτη,αλλά δεν πρέπει ν' αποκλειστούν εύκολα οι
διαταραχές προσωπικότητας, η αντίδραση σε ψυχοτραυματικό στρες ακόμη και η
αμιγής ψύχωση.Σε αυτό χρειάζεται προσοχή και διαγνωστική επαλήθευση των πρώτων
εντυπώσεων.
4.Ο ψυχίατρος που την εξέτασε ,θεωρώ, ότι δε χορήγησε ανθιάματα-τα
συμπτώματά της που αναφέρεις δε θεραπεύονται με αυτά- γι' αυτό υποθέτω ότι μπορεί
να χορήγησε κάποιο αντιψυχωσικό σε σταγόνες ,που της το παρουσίασε ως ανθοίαμα
για λόγους αποδοχής της θεραπείας και συμμόρφωσης.Αυτό χρειάζεται διευκρίνιση από
εσάς και διακριτικότητα.
5.Θα πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί από τον ίδιο ψυχίατρο, εάν τον εμπιστεύεστε
εσείς ,αφού η ίδια πιεστεί κατά κάποιο τρόπο ανεκτό.
6.Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού η δική σου καλή
ανεκτική και υποστηρικτική σχέση για λόγους παρακαταθήκης και μελλοντικής εκ νέου
στήριξης
7.Θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις από κάποιον προσεκτικό ψυχοθεραπευτή σχετικά
με την ενδοοικογενειακή επικοινωνία,την επιθετικότητά της προς εσάς και τη
γενικευμένη καχυποψία της ,σύμφωνα με όσα αναφέρεις.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων της αδελφής σου θα χρειαστεί ένα
σχεδιασμό με προοπτική εξαμήνου τουλάχιστον,επιλογή γιατρού,φαρμακευτικής
αγωγής και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών .Επειδή πρόκειται για ενήλικη και οργανωμένη
προσωπικότητα ,αν κρίνουμε από τη μακρόχρονη παραμονή της στο εξωτερικό και την
υπαινισσόμενη καλή προσαρμογή της ,η πρόγνωση είναι καλή ,άρα η προσπάθεια αξίζει
να αρχίσει και να ολοκληρωθεί επιτυχώς.Εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Αναμένω νεότερα.
Φιλικά
Γειά σας και πάλι,
Χαίρομαι πάρα πολύ που μου απαντήσατε. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας
διευκρινήσω κάποια πράγματα
Η αδελφή μου είναι ζωγράφος (και μάλιστα πάρα πολύ καλή), πήγε στην
Ολλανδία με τα Erasmus από 20 χρονών, τέλειωσε τη σχολή Καλών Τεχνών
στη Θεσσαλονίκη και μετά με υποτροφίες έκανε μεταπτυχιακά σε κάποια
πανεπιστήμια της Ολλανδίας. Είναι ελεύθερη, ήταν σε μια σχέση τα τελευταία 5
χρόνια με κάποιον που μόνο αυτή …έδινε. Κάποιος ο οποίος σε καμία
περίπτωση δεν ταίριαζε με το δικό της μορφωτικό επίπεδο. Ήταν πολύ
ερωτευμένη μαζί του και δεν μπορούσε να δει την πραγματικότητα όσο και αν
της τα λέγαμε. Και δεν μιλάω μόνο για το μορφωτικό του επίπεδο, για να μην
παρεξηγηθώ! Είμαι σίγουρη ότι και αυτός την οδήγησε σε αυτήν την κατάσταση
με τον τρόπο του.
Δούλευε σαν δασκάλα σε ιδιωτικά σχολεία, έπαιρνε παραγγελίες για πίνακες,
ζωγράφιζε μαγαζιά, στην Ολλανδία αλλά τα τελευταία χρόνια είχε σταματήσει και
προφασιζόμενη διάφορες δικαιολογίες και λόγους έπαιρνε χρήματα από τους
γονείς μου για να ζήσει….Είχε να έρθει στην Ελλάδα 2 χρόνια και δεν είχαμε
καταλάβει τι συνέβαινε. Σε κάποια ταξίδια που είχα κάνει εγώ στο Amsterdam,
είχα καταλάβει και από ότι μου είχε πει και αυτή ότι είχε κατάθλιψη και πολλές
ενοχές για πράγματα που είχε κάνει. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχαμε
στο επόμενο διάστημα μας έλεγε ότι όλα είναι πολύ καλά! ‘Έχει 2,5 μήνες που
επέστρεψε στην Ελλάδα.Ο λόγος που δέχτηκε να πάει στην ψυχίατρο που σας
ανέφερα είναι γιατί την πίεσε, με το καλό φυσικά, κάποιος φίλος του πατέρα μου
ψυχαναλυτής που του είχε ιδιαίτερο σεβασμό! αλλά όχι πια. Πλέον θεωρεί ότι
γνωρίζει τα πάντα για όλα τα θέματα, θρησκεία, οικονομία, πολιτική, και
προπαντός ιατρική.Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν να της πει το
οτιδήποτε γιατί τα ξέρει από μόνη της καλύτερα και κυρίως από τους
ψυχιάτρους! Έχει μαλώσει με όλους τους φίλους της και συγγενείς.
Έχει μια απίστευτη φλυαρία που δεν μπορείς να την αντέξεις. Δίνει
“διαλέξεις” για τα πάντα και όλοι πρέπει να ακολουθούν τα δική της
γνώμη. Ειδάλλως αγριεύει, βρίζει φωνάζει και εδώ είναι που δεν
μπορούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας. Είναι πολύ έξυπνη και
αυτό το γνωρίζει καλά και το εκμεταλλεύεται! Πηγαίνει την κουβέντα εκεί
που θέλει αυτή.
Είναι τόσα πολλά, που δε ξέρω τι να σας πρωτοπώ!
Είχε σίγουρα ψυχολογικά προβλήματα από την εφηβεία της ακόμη,
και ήταν πολύ ευαίσθητη και πονόψυχη. Έχουν γίνει πολλά τα
τελευταία χρόνια, που ούτε εγώ ξέρω για να σας τα μεταφέρω για να
έχετε μια καλύτερη άποψη.
Στο προηγούμενο mail μου δεν σας έγραψα, ότι είναι ομοιοπαθητικής οι
σταγόνες που της χορήγησαν.
Έχω ακούσει ότι κανένας από όσους έχουν ψυχικές διαταραχές, ας το
πούμε έτσι, δεν παραδέχεται ότι έχει πρόβλημα και όμως κάποια
στιγμή το καταλαβαίνουν και προσφεύγουν μόνοι τους σε γιατρό. Η
αδελφή μου, δείχνει τόσο ευτυχισμένη στην κατάσταση που είναι τώρα
που σου δίνει την εντύπωση πως δεν πρόκειται ποτέ να το κάνει αυτό.
Συνεχώς γελάει και μπορεί να περάσει ολόκληρες μέρες κάνοντας
τίποτα άλλο από το να ακούει μουσική και να καπνίζει.
Ρ.
Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες από το ιστορικό της αδελφής σου. Είναι
μάλλον σίγουρο ότι πρόκειται για επεισόδιο Μανίας. Στην Οξεία Μανία δεν
υπάρχει εναισθησία επομένως μην περιμένεις αποδοχή της θεραπείας, εξέταση
και τα κλασσικά.Χρειάζεται επομένως συναισθηματική πίεση (κάτι αντίστοιχο
με αυτό που έκανε ο πατέρας σας και ο ψυχαναλυτής δηλ κάτι σαν κάποιο
συναισθηματικό εκβιασμό) για συμμόρφωση σε κάποιο θεραπευτικό σχέδιο
που θα εκπονηθεί από ψυχίατρο της επιλογής σας που θα ενημερώσετε και θα
συνεργαστείτε μαζί του ξεκινώντας την επίσκεψη σε αυτόν εσείς που την
φροντίζετε. Θα χρειαστεί φαρμακευτική αγωγή(που θα πάρει χωρίς να το
γνωρίζει στην αρχή,για 1εως 2 εβδομάδες περίπου,- υπάρχουν
φάρμακα"αόρατα" στο φαγητό το νερό η το γάλα) θα υποστεί έναν πλήρη
εργαστηριακό έλεγχο και θα αρχίσει σιγά-σιγά μια πορεία επεξεργασίας και
υποστήριξης στα τρέχοντα ψυχοκοινωνικά της προβλήματα-έτσι θα ονομαστεί
στην αρχή η έναρξη της ψυχιατρικής εξέτασης και παρακολούθησης, μέχρι να
δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης με τον θεράποντα-ιατρό της. Σε όλο αυτό
το διάστημα ΔΕΝ θα πρέπει να κατηγορηθεί, ΔΕΝ θα πρέπει να υποτιμηθεί
για τις επιλογές της, και ΔΕΝ θα πρέπει να θεωρηθεί προβληματικό άτομο
(αντιστιγματική συμπεριφορά). Επίσης εάν δεν υπάρχει κίνδυνος
αυτοκαταστροφής θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε μορφής Βία εις βάρος της
είτε αναγκαστική νοσηλεία. Ανθρώπινη επαφή, ενθάρρυνση, στήριξη και
συναισθηματική πίεση για να αρχίσει η θεραπευτική παρέμβαση (ακόμη και
χωρίς να γνωρίζει ότι λαμβάνει Φαρμακευτική αγωγή ,όπως είπαμε).
Εύχομαι να πάνε όλα καλά
Φ.Μωρόγιαννης
Καλησπέρα γιατρέ.
Ονομάζομαι Τ.Μ είμαι μέλος τις ΚΙΝ.Α.Ψ.Υ.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τη δοσολογία φαρμάκων που λαμβάνει ο
αδερφός μου.
Έχει διάγνωση σχιζοφρένεια εδώ και 23 χρόνια.
Του χορηγήθηκε σε ένεση το Rispendal, 2 φορές τον μήνα. Μερικές φορές του
χορηγεί μια φορά τον μήνα.
1. Η ερώτηση μου είναι αν θα παίρνει για όλη του τη ζωή το φάρμακο ή μπορεί να
είναι και μια ένεση στους 2 μήνες?
2.Έχει τάσεις για εμετό,συχνά, είναι παρενέργεια από το φάρμακο?
Η γιατρός του είναι στο ψυχιατρείο της Θεσσαλονίκης, [Σταυρούπολης}.
Σε γενικές γραμμές δεν έχω παράπονο και ο αδερφό μου φαίνεται να την συμπαθεί.
Μια και είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεται και είναι καλά.
Θα ήθελα την γνώμη σας, αν και καταλαβαίνω την δυσκολία της απόστασης.
Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων,
Αγαπητή Μαρία καλησπέρα!
Εφόσον ο αδελφός σου πάσχει 23 χρόνια και νοσηλεύτηκε μόνο μια φορά, σημαίνει ότι
η πρόγνωση και η πορεία της διαταραχής του είναι ελεγχόμενη και αντιμετωπίσιμη.Το
γεγονός ότι νοσηλεύτηκε μόνο μία φορά με βάση το προηγούμενο στοιχείο, σημαίνει
ότι δεν θα πρέπει να επαναληφθεί νοσηλεία σε ψυχιατρείο.
Επομένως, η θεραπεία με ενέσιμα, είναι αποτελεσματική, το Risperdal Consta και το
καινούριο Zypandhera , καθώς και τα παλιά ενέσιμα, όπως Aloperidon και Clopixon
Dec.αποτελούν πολύ σημαντική λύση γιατί εξασφαλίζουν την συνεχιζόμενη αγωγή
και την καλή συμμόρφωση χωρίς παρενέργειες, εξαιτίας της νόσου, όπως η
επιθετικότητα και η αυτοκτονικότητα.
Η γνώμη μου είναι ότι το Risperdal Consta σε δόση 50-75 mg πρέπει να χορηγείται
κάθε 15-20 μέρες, δεν διαρκεί παραπάνω.Για την ενέσιμη Ολανζαπίνη, μακράς
αποδεσμεύσεως(Zypandhera), δεν έχω εμπειρία, γιατί το φάρμακο αυτό πρέπει να
χορηγείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον, και ο ασθενής να παραμείνει υπό ιατρική
εποπτεία για τρεις ώρες, λόγω ενός σπάνιου συνδρόμου που προκαλείται μετά την ένεση
και περιλαμβάνει υπόταση, λιποθυμία, και αρρυθμίες.Με το φάρμακο αυτό δεν έχω
εμπειρία και επομένως δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη.
Το Risperdal Consta το γνωρίζω καλά, είναι εξαιρετικά ασφαλές, και πρακτικά
στερείται παρενεργειών.Όσον αφορά το χρόνο λήψης των αντιψυχωσικών φαρμάκων,
όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να παρατείνεται για πολύ, ίσως και για όλη την ενήλικη
ζωή.Νεώτερες μελέτες, γράφουν ότι στη σχιζοφρένεα μετα 40 χρόνια νόσησης ,
υπάρχει αυτόματη ανάκαμψη και μικρή αποκατάσταση προηγούμενων ελλειμάτων, κάτι
που δείχνει και ο Rachel Crow στην ταινία ένας υπέροχος άνθρωπος με την ανάκαμψη
του John Nahs.
Όσον αφορά την ναυτία, θα πρέπει να ρωτηθεί ο γαστρεντερολόγος ή θα πρέπει να
διερευνηθούν συνήθειες διατροφής, λήψης καφέ και χρήσης καπνού.Δεν νομίζω ότι
σχετίζεται με την χρήση του φαρμάκου, καθόσον όλα τα αντιψυχωσικά έχουν
αντιεμετικές ιδιότητες.Προτείνω να σταθείς κοντά στον αδελφό σου, να τηρεί τις
οδηγίες της θεραπείας, ώστε να μην νοσηλευτεί ξανά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι φτωχοί αποτελούν
ομάδα κινδύνου αφού είναι οι πρώτοι που πλήττονται.
Παράλληλα, τα άτομα που ήδη νοσούν από ψυχικά
νοσήματα, λόγω της υπάρχουσας έκπτωσης στη
λειτουργικότητα, αποτελούν επίσης ομάδα υψηλού
κινδύνου, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο όπου η
φτώχεια ευνοεί τις ψυχικές διαταραχές αλλά και το
αντίστροφο.
Ο.Γιωτάκος, Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ψυχιατρική 2010,21:195-204
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• Προτεραιότητα για κάθε χώρα που αντιμετωπίζει
οικονομική κρίση είναι η προστασία της
ποιότητας ζωής των ατόμων που βρίσκονται σε
μεγαλύτερο κίνδυνο.
• Έχει φανεί ότι πρωταρχική στρατηγική αποτελεί
η δημιουργία υποστηρικτικών κοινωνικών
δικτύων.
Ο.Γιωτάκος, Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ψυχιατρική
2010,21:195-204
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
Η οικονομική κρίση αποτελεί συγχρόνως και ευκαιρία
ώστε :
• να προστατευθούν ουσιώδεις υπηρεσίες της κοινωνίας
που απευθύνονται στους ευάλωτους πληθυσμούς
• να υποστηριχθεί το κράτος πρόνοιας
• και
να δημιουργηθεί ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών
φροντίδας των ευπαθών κοινωνικά ομάδων
Ο. Γιωτάκος Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ψυχιατρική 2010,21:195-204
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• Η οικονομική κρίση αποτελεί συγχρόνως και ευκαιρία
ώστε να προωθηθούν έγκαιρες παρεμβάσεις όπως:
• η καταγραφή ατόμων υψηλού κινδύνου,
• η επανένταξη ανέργων και ατόμων με ψυχιατρικά
προβλήματα,
• η εκπαίδευση ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
• η ανίχνευση και θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων
συνήθων διαταραχών,( όπως η αυτοκτονικότητα, η
επιθετικότητα, η ενδοοικογενειακή βία)
• και η καλύτερη πρόσβαση στο σύστημα παροχής ψυχικής
υγείας (δημόσιο, ιδιωτικό, δημοτικό, μ.κ.ο, εθελοντών).
Ο. Γιωτάκος Ψυχιατρική Κλινική, 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ψυχιατρική 2010,21:195-204
Ευχαριστώ για την προσοχή σας