close

Enter

Log in using OpenID

1_Rezultati istraživanja 2014 - Barbara Ruzic

embedDownload
HR panel
16.10.2014.
DOBRO DOŠLI
Kakvo je stanje upravljanja
HR-om u Hrvatskoj?
HR panel
listopad, 2014.
www.artis-rei.hr
On line istraživanje, svibanj 2014
CILJEVI ISTRAŽIVANJA
〉 smatra li se i zašto HR strateškom funkcijom?
〉 koje su trenutne organizacijske potrebe i kako
ih nastojimo ispuniti?
52%
48%
HR
Manageri
Artis Rei & Educamix
〉 152 osobe
〉 25% uključenih nema HR odjel
1
HR panel
16.10.2014.
Gdje smo danas?
1,0
2,0
… daljnji razvoj HR procesa
3,0
4,0
5,0
3,2
otkrij / prepoznaj DNK
talent
komuniciraj / uskladi
DNK talent
3,1
nagradi / pokreni DNK
talent
3,0
NAJSLABIJI INTERES
〉 360 metoda (38%)
〉 assessment (38%)
〉 mape nasljeđivanja (41%)
〉 plan karijere (45%)
Upravljanje karijerom utječe na
angažiranost djelatnika. Nedostatak
mogućnosti razvoja karijere jedan je
od ključnih razloga zašto djelatnici
napuštaju kompaniju.
NAJVEĆI INTERES
〉 radni učinak (75%)
〉 trening ključnih znanja
(69%)
〉 nagrađivanje temeljem
učinka (67%)
〉 planiranje resursa (64%)
〉 modeli kompetencija
(63%)
Gdje smo danas?
… u odnosu na jučer?
2,9
razvij / poboljšaj DNK
talent
1,0
otkrij / prepoznaj DNK
talent
2,0
3,0
4,0
3,2
komuniciraj / uskladi
DNK talent
3,1
nagradi / pokreni DNK
talent
3,0
razvij / poboljšaj DNK
talent
2,9
5,0
Sušanj, 2004
pribavljanje i selekcija
Artis Rei & Educamix
2,00
3,00
4,00
5,00
4,25
osposobljavanje
4,00
strateška usmjerenja
3,97
zahtjevi
3,91
mjerenje i praćenje
3,84
kadrovske analize
3,81
godišnji razgovori
Napredak ili stagnacija?
1,00
3,70
nagrađivanje
3,60
karijera
3,53
2
HR panel
16.10.2014.
tko je educiran u sklopu implementacije radnog učinka? 2007
80%
60%
40%
20%
39%
33%
22%
18%
13%
3%
0%
uključeni
djelatnici
procjenjivači menadžment
HR
stručnjake
top
menadžment
nitko
nešto drugo
tko je educiran u sklopu implementacije radnog učinka?
učinka? 2014
78%
80%
60%
63%
66%
54%
61%
40%
20%
7%
0%
uključeni
djelatnici
procjenjivači menadžment
HR
stručnjake
top
menadžment
nitko
2%
ne znam
2007
34%
financijske
razvojne
66%
2014
49%
51%
Artis Rei & Educamix
postoje znatni
pomaci u
procesu
upravljanja
radnim učinkom
financijske
razvojne
3
HR panel
16.10.2014.
Pretjerujemo li u naglašavanju
potrebe strateškog (ne)
priznanja?
1,0
2,0
3,0
〉 “HR je strateška funkcija.”
〉 HR stručnjaci: 4,1
〉 menadžeri: 3,5
4,0
5,0
uključenost u strateško upravljanje
1,0
uključenost u strateško
upravljanje
usklađenost HR i poslovne
strategije
3,3
HR funkcija je strateška
funkcija
uključenost menadžera
3,3
odluke vezano za ljude
donose se u kontekstu
poslovnih ciljeva
implementiranost HR
procesa
komunikacija HR procesa
praćenje uspješnosti HR
procesa
2,0
3,0
4,0
5,0
3,7
3,2
3,0
2,7
HR funkcija ispunjava
očekivanja i doprinosi
rezultatima tvrtke
poslovna strategija uzima u
obzir i podatke vezano za
ljudske resurse
3,8
3,8
3,6
3,6
〉 SHL, 2013 (globalno)
〉 66% HR percipira strateškom funkcijom
〉 43% poslovne odluke donosi temeljem
informacija o talentima
Zašto se HR funkcija ne percipira
strateškom funkcijom?
Artis Rei & Educamix
4
HR panel
16.10.2014.
HR metrika i HR dijagnostika
HR metrika
1,0
2,0
3,0
2,9
pratimo stanje u
organizaciji (istraživanje
org. klime i angažiranosti)
mjerimo uspješnost metoda
procjene kandidata
evaluirajući ih s…
2,8
evaluiramo programe
razvoja povezujući ih s
poslovnim rezultatima
HR dijagnostika
1,0
5,0
u procesu odabira,
koristimo različite
objektivne metode
procjene
odluke o promocijama i
nagrađivanju baziraju
se na objektivnim
podacima
za utvrđivanje visokog
potencijala koristimo
različite objektivne
metode procjene
3,2
redovito analiziramo
uspješnost implementiranih
HR procesa
mjerimo ROI za modele
financijskih nagrada
4,0
2,0
3,0
4,0
5,0
3,9
3,0
2,6
2,7
Samo “people
intelligence“podaci mogu biti
povezani s poslovnim
rezultatima!
2,0
Komunikacija HR procesa
1,0
2,0
3,0
4,0
3,5
za komunikaciju HR projekata postoje
alocirana sredstva
priprema HR projekata uključuje i
izradu internog komunikacijskog
plana
kriteriji za ostvarenje nagrade su
unaprijed definirani i poznati
djelatnici razumiju koji su kriteriji
napredovanja
djelatnici razumiju kako se utvrđuju
financijske nagrade i proces smatraju
pravednim
Artis Rei & Educamix
5,0
3,2
2,9
2,8
2,7
5
HR panel
16.10.2014.
Uključenost i vještine menadžera
uključenost menadžera
1,0
2,0
3,0
4,0
menadžeri razumiju
važnost i doprinos HR
funkcije
3,4
postoji dobro razumijevanje
potencijala i ograničenja
djelatnika
3,4
rukovoditelji su aktivno i
predano uključeni u
provedbu HR procesa
5,0
3,3
rukovoditelji kontinuirano
sudjeluju u izradi i
poboljšanju HR procesa
3,3
izvrsno, iznad ocekivanja
odgovarajuce, ispunjava ocekivanja
nuzno potreban razvoj
ne znam
odabir kandidata
15%
organizacija procesa
17%
planiranje resursa
11%
prepoznavanje kvalitete djelatnika
12%
provođenje modela plaća
18%
55%
22%
64%
23%
56%
6%
30%
57%
32%
4%
6%
3%
2%
5%
10%
45%
41%
3%
pravedna evaluacija učinka
8%
49%
40%
3%
upravljanje timovima
8%
48%
43%
2%
12%
39%
rješavanje konflikata
godišnji razgovori
interna komunikacija
Artis Rei & Educamix
64%
45%
5%
47%
2%
49%
1%
izrada razvojnih planova
8%
35%
51%
davanje povratne informacije
8%
34%
54%
planiranje karijere
6%
29%
59%
6%
4%
6%
6
HR panel
16.10.2014.
Jesmo li osigurali kredibilitet?
〉 HR funkcija nije uspjela pokazati važnost i
doprinos HR procesa i alata radi slabijeg
praćenja uspješnosti HR procesa
〉 nisu osigurani objektivni podaci o ljudskim
resursima, potrebni za donošenje poslovnih
odluka
〉 ne posvećuje se dovoljno pažnje
komunikaciji HR procesa i internoj
komunikaciji općenito
〉 potrebno je i poboljšanje u suradnji s
menadžerima i uključenosti (i razvoja)
neposrednog menadžmenta u razvoj i
implementaciju HR procesa
Stavlja li se u javnosti pretjerani
naglasak na strateški aspekt?
Preskačemo li osnove i bavimo li
se krivim stvarima?
Postoji li usklađenost HR procesa i
alata s organizacijskim potrebama?
Artis Rei & Educamix
7
HR panel
16.10.2014.
Ključne organizacijske potrebe
5 TOP organizacijskih potreba,
potreba,
2014
%
5 TOP organizacijskih potreba,
potreba,
prije 5 godina
%
produktivnost
51%
zakonska regulativa
54%
zakonska regulativa
41%
angažiranost
34%
angažiranost
37%
integracija i točnost podataka
33%
željena organizacijska kultura
28%
produktivnost
25%
razvoj rukovodstva
28%
fluktuacija
25%
Jesu li HR stručnjaci i menadžeri
usklađeni ?
5 TOP organizacijskih potreba
% HR
% menadžera
produktivnost
54%
56%
zakonska regulativa
41%
46%
angažiranost
41%
38%
željena organizacijska
kultura
20%
39%
razvoj rukovodstva
37%
22%
Nužnost dijaloga o
načinu ispunjenja
organizacijskih izazova!
Artis Rei & Educamix
8
HR panel
16.10.2014.
Kojim procesima želimo potaknuti
produktivnost?
5 TOP organizacijskih potreba,
potreba,
2014
%
5 prioritetnih HR procesa,
2014
%
produktivnost
51%
restrukturiranje
34%
zakonska regulativa
41%
upravljanje radnim učinkom
31%
angažiranost
37%
razvoj ključnih znanja
29%
željena organizacijska kultura
28%
upravljanje talentima
23%
razvoj rukovodstva
28%
smanjenje broja djelatnika
21%
〉 programi angažiranosti - 7%
〉 upravljanje promjenama – 15%
〉 razvoj menadžerskih znanja – 18%
Kojim procesima želimo potaknuti
produktivnost?
5 prioritetnih HR procesa,
2014
%
5 prioritetnih HR procesa,
SHL, 2013 (globalno)
%
restrukturiranje
34%
programi angažiranosti
55%
upravljanje radnim učinkom
31%
razvoj menadžmenta
52%
razvoj ključnih znanja
29%
upravljanje radnim učinkom
49%
upravljanje talentima
23%
planiranje ljudskih resursa
43%
smanjenje broja djelatnika
21%
razvoj ključnih znanja
42%
programi angažiranosti
7%
razvoj menadžerskih znanja
18%
Artis Rei & Educamix
9
HR panel
16.10.2014.
Što se trenutno najčešće provodi?
Najčešći HR procesi,
2014
manje od 50% uključenih
trenutno provodi:
programe angažiranosti,
upravljanje promjenama,
planiranje karijere,
assessment centar,
metodu 360 te
mape nasljeđivanja
%
planiranje ljudskih resursa
80%
praćenje radnog učinka
73%
psih. procjena - zapošljavanje
59%
reorganizacija
58%
Osiguravaju li ti procesi poboljšanje
produktivnosti i kredibilitet HR
funkcije?
Usporedba učestalosti provođenja i
učinkovitosti HR procesa
provođenje
100%
80%
planiranje ljudskih resursa
praćenje radnog učinka
60%
reorganizacija
procesi i alati vezano za
nagrađivanje
istraživanje org. klime
upravljanje promjenama
programi angažiranosti
40%
selekcija i vanjsko
zapošljavanje
procesi i alati vezano za
razvoj
20%
Jesmo li zaboravili na razvoj?
učinkovitost
0%
0%
Artis Rei & Educamix
20%
40%
60%
80%
100%
10
HR panel
16.10.2014.
100%
Usporedba učestalosti provođenja i
učinkovitosti alata razvoja i nagrađivanja
80%
provođenje
trening – ključna
znanja i vještine
60%
nagrađivanje
temeljem učinka
model kompetencija
individ. razvojni
planovi
nagrađivanje ključnih
pozicija
matrica radnih mjesta
razvoj menadžera
40%
planiranje karijere
assessment metoda
metoda 360*
20%
mape nasljeđivanja
TRENING = RAZVOJ?
učinkovitost
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Usporedbom organizacijskih potreba, prepoznatih HR
prioriteta te učestalosti i učinkovitosti HR procesa i
alata, ključnim izazovima HR funkcije mogu se
izdvojiti:
izdvojiti:
〉 programi angažiranosti
〉 procesi i alati vezano za razvoj (planiranje
karijere, mape nasljeđivanja te 360 procjena, ali
i individualni razvojni planovi, razvoj menadžera
te modeli kompetencija)
〉 upravljanje promjenama
〉 interna komunikacija
„Re„Re-skilling“ HR funkcije je jedan od ključnih prioriteta
čiju važnost prepoznaje 77% HR stručnjaka i menadžera.
Deloitte Global Human Capital Trends
2014 report
Artis Rei & Educamix
11
HR panel
16.10.2014.
„Ludost je raditi stvari na
isti način i očekivati
drugačije rezultate.”
Einstein
Dosadašnji pristup ljudskim resursima
nije više toliko učinkovit. Oni koji se ne
uspiju prilagoditi bit će na gubitku.
Artis Rei & Educamix
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
532 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content