12/11 «Crash Test: ο ρατσιστής που κρύβουμε μέσα μας». Η Άννα

Για τη χειμερινή περίοδο 2014 -2015 οι συζητήσεις θα πραγματοποιούνται ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. με μέγιστη διάρκεια 2 ωρών.
12/11 «Crash Test: ο ρατσιστής που κρύβουμε μέσα μας». Η Άννα
Λυδάκη, Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου, μιλάει για τους Τσιγγάνους και το φαινόμενο
του πολιτισμικού ρατσισμού.
19/11 «Φτώχεια, Ανάπτυξη και Πείνα». Ομιλητής: Πέτρος Α.Μ
Τζελεπίδης, Καθηγητής Επιστήμης Νοημόνων Συστημάτων.
21/1 Γιώργος Λάμπρου, Ερευνητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
(γονιδιακοί έλεγχοι και παρεμβάσεις: the Angelina effect)
28/1 Φερενίκη Παναγοπούλου Κουντατζή, Δρ. Ν., Ειδική
Επιστήμων ΑΠΔΠΧ (το πρόβλημα της ακούσιας πατρότητας),
4/2 Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Φιλοσοφίας
ΕΚΠΑ
(κλωνοποίηση
των
ανθρώπων)
11/2 Αποτελέσματα Εργαστηρίου – Συζήτηση.
26/11 «Πολιτική και Θρησκεία: σχηματισμός ακραίων και
απάνθρωπων
μορφών
πολιτικής
και
θρησκευτικής
ταυτότητας». Ομιλητής: Αντώνης Παπαρίζος, Καθηγητής
Κοινωνιολογίας της θρησκείας του Παντείου Πανεπιστημίου.
18/02 «Στα όρια της αισθητικής: Ιστορία και επιστημολογία ενός
αμφισβητούμενου
φιλοσοφικού
κλάδου».
Ομιλητής:
Κωνσταντίνος Πρώιμος, Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο και κριτικός τέχνης.
03/12 «Τεχνοεπιστήμη: Ηθικές της θεωρήσεις και οι προβληματικές
στρεβλώσεις
του
θετικισμού».
Ομιλητής:
Ιωάννης
Μαρκόπουλος, Καθηγητής Τεχνολογικής και Φιλοσοφικής
Θεώρησης
της
Τεχνοεπιστήμης
στο
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
25/02 «Υπάρχει μη γλωσσικό νόημα;». Ομιλήτρια: Ελένη
Μανωλακάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Φιλοσοφίας Τμήματος
ΜΙΘΕ Πανεπιστημίου Αθηνών.
10/12 «Χριστιανικός Αναρχισμός». Ο Alex Christoyannopoulos,
Senior Lecturer in Politics and International Relations του
Πανεπιστημίου Loughborough της Αγγλίας, συνομιλεί με τον
Γιώργο Ν. Πολίτη, Επίκουρο Καθηγητή Κοινωνικής
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
17/12 «Παιδεία και Οικονομική Κρίση: Το πρόβλημα της επιλεκτικής
εκπαίδευσης».
Ομιλητής:
Βασίλειος
Αρβανίτης,
Εκπαιδευτικός, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών.
14/01- 11/02
Εργαστήριο Βιοηθικής:
Μια σειρά διαλέξεων και συζητήσεων, που θα επιχειρήσουν
να σκιαγραφήσουν σύγχρονα προβλήματα εφαρμοσμένης
ηθικής των επιστημών της υγείας: Εισηγητές: 14/1 Γούναρης
– Παπαϊωάνου (εισαγωγή στην έννοια της
υγείας)
04/03 «Ο Canguilhem πριν το Κανονικό και Παθολογικό». Ομιλητής:
Στάθης Βέλτσος, Χημικός, Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των
Επιστημών και της Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών.
11/03 «Υπάρχει Αλήθεια στα Μαθηματικά;». Ομιλήτρια: Δήμητρα
Χριστοπούλου, Λέκτωρ
Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου
Πατρών.
18/03 «Γνώση - Φυσική γλώσσα». Ο Γιάννης Μαΐστρος, καθηγητής
ρομποτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνομιλεί με
την Γιούλη Παπαϊωάννου, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου
Αθηνών.
01/04 «Ο Ρομαντισμός, χωρίς ρομαντική διάθεση». Ομιλήτρια:
Ξανθή Ασημακοπούλου, Φιλόλογος, υπ. Δρ. Φιλοσοφίας.
22/04
Closing Party για την φετινή χρονιά στον χώρο του παλιού
Dasein στα Εξάρχεια.
Στην π ορεία, ενδέχεται να π ροστεθούν και ορισμένες ακόμα εκδηλώσεις, μέχρι τα τέλη Απ ριλίου 2015, για τις οπ οίες θα βγει ξεχωριστή ανακοίνωση στο w w w .facebook.com/DaseinLab
Η είσοδος στις συζητήσεις είναι ελεύθερη. Ωστόσο, για την καλύτερη οργάνωση και λόγω των π εριορισμένων θέσεων στο lobby του 2ου ορόφου του π ολυχώρου Άνεσις, θα μοιράζονται κουπόνια
προτεραιότητας στην είσοδο του ισογείου. Όσοι επ ιθυμούν να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στις συζητήσεις, είναι κ αλύτερο να δηλώνουν εγκαίρως συμμετοχή μέσω e-mail π ριν απ ό την κάθε
εκδήλωση, ώστε να υπ άρχει κράτηση της θέσης τους. Η π ροσέλευση θα π ρέπ ει να γίνεται αυστηρά μέχρι τις 7:10μ.μ. Πέραν αυτού του ορίου οι θέσεις (ακόμα κι αν είναι κρατημένες) θα διατίθενται με
σειρά π ροτεραιότητας. Λόγω βιντεοσκόπ ησης, δε θα επ ιτρέπ εται η είσοδος μετά την έναρξη των συζητήσεων.
Το DASEIN LAB, είναι η εξέλιξη του κλασικού Dasein που
ξεκίνησε το 2006 και εστιάζει στη διοργάνωση του
φιλοσοφικού
καφενείου,
επιμορφωτικών
σεμιναρίων,
λογοτεχνικών φεστιβάλ, κινηματογραφικών προβολών κ.ά.
Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό χώρο
σκέψης και προβληματισμού, με κύρια ενδιαφέροντα γύρω
από τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο.
Το DASEIN LAB λειτουργεί από Οκτώβριο μέχρι Μάιο στο
bar και lobby του 2ου ορόφου του πολυχώρου Άνεσις, Λ.
Κηφισίας
14,
Αμπελόκηποι,
προσφέροντας στους
επισκέπτες και τους θαμώνες του τροφή για σκέψη, μαζί
με ζεστά ροφήματα και ποτά.
Από 10/1 μέχρι τον Μάιο του 2015 συνεχίζονται στο
Dasein Lab τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής του
Κώστα Κατσουλάρη και τα σεμινάρια ιστορίας της
λογοτεχνίας
του
Θανάση
Τριαρίδη.
Επίσης
φιλοξενούνται και οργανώνονται προβολές, ανοιχτές
συζητήσεις, μαθήματα καθώς και ιδιωτικές εκδηλώσεις.
Περισσότερες
πληροφορίες
στο
www.facebook.com/DaseinLab
Τηλέφωνο: +30 210 7788778
e- mail: [email protected]
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DASEIN LAB:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ 2015
(12 Νοεμβ ρί ου 2014 – 22 Απριλί ου 2015)