Τεύχος 65, Σεπτέμβριος 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Τ Ε Υ Χ Ο Σ
6 5
Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ
2 0 1 2
Το µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο καινοτοµίας και
ειχειρηµατικότητας στην Κύρο!
INFO DAYS
«Lifelong Learning
Programme 2013 Info Day»
12 Νοεµβρίου 2012,
Βρυξέλλες, Βέλγιο
http://eacea.ec.europa.eu/llp/
events/infodays_2013/
infoday_llp_2013_en.php
Με τη συµµετοχή 435 αντιπροσώπων από
30 χώρες, οι οποίοι κάλυπταν µια πληθώρα επιστηµονικών πεδίων και καινοτόµων
υπηρεσιών, πραγµατοποιήθηκε, µε µεγάλη
επιτυχία, στο Πανεπιστήµιο Κύπρου, το
µεγαλύτερο διεθνές συνέδριο και έκθεση
«Intelligent Energy Europe σε θέµατα καινοτοµίας και επιχειρηµατικόInfo Day 2013»
τητας µε τίτλο, «East-meets-West on Inno23 Ιανουαρίου 2013,
vation and Entrepreneurship: Congress
Βρυξέλλες, Βέλγιο
and Exhibition 2012» (EASTWEST). Το Συhttp://ec.europa.eu/energy/
intelligent/news/index_en.htm νέδριο και η έκθεση διοργανώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) 1-4
Σεπτεµβρίου
2012 και τελούσε υπό την
Κυπριακή Προεδρία του
αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του ΣυµΣυµβουλίου της Ε.Ε.
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η αξιοποίηση του
διανοητικού και επιχειρηµατικού κεφαλαίου
http://www.cy2012.eu/
µέσω της προώθησης διακρατικής συνεργασίας µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης. Το ΣυνέδριΕυκαιρίες Κινητικότητας
ο περιελάµβανε παρουσιάσεις και συζήτηση
και Σταδιοδροµίας για
θεµάτων και πρόσφατων ερευνητικών δεδοΕρευνητές
µένων που µπορούν να εµπορευµατοποιηθούν, συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης,
όπου οι συµµετέχοντες είχαν την ευκαιρία να
καταλήξουν σε ουσιαστικά συµπεράσµατα για
http://ec.europa.eu/research/
την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα,
mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/euraxess/ καθώς και θεµατικές ενότητες για τις πιο πρόσφατες καινοτόµες και επιχειρηµατικές ιδέες.
Μεταξύ των οµιλητών συγκαταλέγονταν διεΣ ΤΟ ΤΕ ΥΧ ΟΣ ΑΥΤΟ :
θνούς φήµης ακαδηµαϊκοί και ερευνητές.
Νέα του ΕΓΚ
1
Νέα των µελών
2
Έρευνα και
Καινοτοµία
3-4
Εκπαίδευση και
Κατάρτιση
5
Πολιτισµός και
Αθλητισµός
6
Μεταφορές και
79
Ηµερολόγιο
Περιβάλλον
ευρωπαϊκών
Ηµερολόγιο
εκδηλώσεων
∆εκεµβρίου 2012 - 8-9
Ιανουαρίου 2013
Στιγµιότυπα από την τελετή έναρξης του EASTWEST.
Χαιρετισµούς απεύθυναν µεταξύ άλλων ο απερχόµενος
Υπουργός
Υγείας ∆ρ.
Μαλάς
(πάνω
αριστερά) και ο
Το άρθρο
άρθρο
αυτό
µπορεί
να έχει
έχει
Το
αυτό
µπορεί
να
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Κύπρου Καθ. Χριστοφίδης
100-150
λέξεις.
75-125
λέξεις.
(πάνω δεξιά),
ενώ
η Κύπρια Επίτροπος κα Βασιλείου
εξέφρασε
την
υποστήριξή
της στην
εκδήλωση µέσω
Το
υλικό
θεµάτων
εµφανίΗ επιλογή εικόνωνπου
ή γραφικών
βιντεοσκοπηµένου µηνύµατος.
Ευρωαϊκή
Συνεργασία 2008:
στον τοµέα
της
Πρόταση
ροϋολογισµού
αύξηση
των
Ειστηµονικής
και
Τεχνικής
Έρευνας
(COST)
ζεται
στα ενηµερωτικά
δελτία
δαανών
για
την
έρευνα
κατά
11%
Παράλληλα
διεξήχθη
η Έκθεση για
παρουσίαείναι
ένας
σηµαντικός
τρόπος
πάρα πολύ
µεγάλο. και
Μποση καινοτόµων τεχνολογιών και ερευνητικών (ΕΓΚ), τοείναι
πρόσθεσης
περιεχοµένου
σε ΒιοµηχανιΚυπριακό
Εµπορικό
ρείτε
να συµπεριλάβετε
άρθρα
αποτελεσµάτων, προϊόντων και υπηρεσιών κό Επιµελητήριο
ένα ενηµερωτικό
δελτίο.
(ΚΕΒΕ) και την Κυπριακή
σχετικά
µε τεχνολογίες
ή καινοαπό ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιοµηχανία και Οµοσπονδία
Γυναικών
Επιχειρηµατιών
ΕπαγΣκεφτείτε
το
άρθρο
σαςτου
και στις ΒρυξέλΣτις 6 Μαΐουυψηλής
το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου διοργανώνει
στα τοµέα
γραφεία
τοµίες(ΚΟΓΕΕ).
στον
σας.διαγωνισµός
επιχειρήσεις
τεχνολογίας.
γελµατικών
Ο
είχε
δείτε εάν η εικόνα
υποστηρίζει που αφολες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα
EUROSTARS
τεθεί
υπό
την
αιγίδα
της
«Ευρωπαϊκής
ΕβδοΜπορεί
επίσης
να θέλετε
ναπρο-που δραΕπίσης,
κατά τη
διάρκεια
του
Συνεδρίου
και εντείνει
το µήνυµα
που
ρά στη χρηµατοδότηση
και στήριξη
των Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ)
Περισσότερες
πληροφορίες
: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
µάδας Μικροµεσαίων
Επιχειρήσεων
(ΜΜΕ)
αναφέρετε
επιχειρησιακές
ή
EASTWEST
τελέσθηκε
η
απονοµή
βραβείσπαθείτε
να
αποδώσετε.
Προστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης.
2012»
και
οι
συµµετοχές
στο
διαγωνισµό
φαοικονοµικές
ή να κάνετε
ων για τις πιο επιτυχηµένες ανταλλαγές
σπαθήστε νατάσεις
µην επιλέξετε
νερώνουν
ότι
το
πρόγραµµα
έχει
αποκτήσει
προβλέψεις
πελάτες
του
προγράµµατος
Νέους
εικόνες που για
δεν τους
ταιριάζουν
µε
Οµιλητής
θα είναι ο κ.«Erasmus
Luuk Borg,για
Προϊστάµενος
της Γραµµατείας
EUREKA,
ενώ στη
συµεγάλη
απήχηση - του
ιδίως
τον τελευταίο
χρόνοΕπιχειρηµατίες»,
οι
οποίες
πραγµατοποιήνάντηση θα λάβουν µέρος 50 εκπρόσωποι γραφείων
έρευνας
και
ανάπτυξης,
που
συµµετέκαι ότι είναι εξίσου επωφελές τόσο για τους
θηκαν
από
τουςIGLO
τρεις- Informal
ενδιάµεσους
χουν στο
δίκτυο
Groupοργανιof RTD Liaison Offices.
σµούς της Κύπρου που διαχειρίζονται το πρό- νέους όσο και για τους επιχειρηµατίες υποδογραµµα: το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου χής, αλλά και για την οικονοµία της Ε.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eastmeetswest.eu.com/
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 2
Η Είκουρη Καθηγήτρια ∆έσω Φάττα-Κάσινου τιµάται µε το
Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης
Στιγµιότυπο από την τελετή βράβευσης.
Με το Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης 2011 βραβεύθηκε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Κύπρου ∆έσπω Φάττα-Κάσινου για το ερευνητικό έργο µε τίτλο:
«Ανάπτυξη και Εφαρµογή Καινοτόµων Μεθόδων Προχωρηµένης Χηµικής Οξείδωσης για Αποµάκρυνση Ξενοβιοτικών
Ενώσεων από Λύµατα και Αξιολόγηση της Βιολογικής Επικινδυνότητας τους». Η Επιτροπή Αξιολόγησης, που συστάθηκε στο πλαίσιο του ∆ιαγωνισµού «Βραβείο Έρευνας Νίκος Συµεωνίδης» επέλεξε ως επικρατέστερη την εν λόγω
πρόταση βάσει της ποιότητας του ερευνητικού έργου, του
δηµοσιευµένου ερευνητικού έργου, την αξιοποίηση και εκµετάλλευση των αποτελεσµάτων και τη γενικότερη ερευνητική παρουσία.
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του έργου εκτιµήθηκε η τοξικότητα των εκροών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην Κύπρο και αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν καινοτόµα ερευνητικά πρωτόκολλα για τον αναλυτικό προσδιορισµό των ξενοβιοτικών χηµικών ενώσεων στο νερό, µε έµφαση στις φαρµακευτικές ουσίες και µέθοδοι χηµικής οξείδωσης, µεταξύ άλλων µε τη χρήση του ηλιακού φωτός. Τα αποτελέσµατα του Έργου έχουν πρακτικές εφαρµογές καθώς αποτελούν συνδυασµό βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας.
Ακόµη, τα ερευνητικά αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και στο πλαίσιο του
υλοποιηθέντος έργου δηµιουργήθηκε το πρώτο Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής στην Κύπρο (ΓΑΙΑ), το
οποίο αποτέλεσε τη βάση για τη δηµιουργία του ∆ιεθνούς Ερευνητικού Κέντρου για το Νερό (ΝΗΡΕΑΣ). Η Επιτροπή αξιολόγησης επεσήµανε τέλος την επιτυχή επιστηµονική πορεία και δυναµική της ∆ρος Φάττα-Κάσινου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ucy.ac.cy/goto/mainportal/el-GR/HOME.aspx
Το Πανειστήµιο Νεάολις Πάφου συντονίζει το διακρατικό σχέδιο
κατάρτισης «MYCOT.I.CO.N»
τα Συστήµατα των άλλων χωρών της
Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου
Ε.Ε.
είναι συντονιστής (Management –
Co-ordinator)
του
σχεδίου
Ως απόρροια του σχεδίου αναµένεται
«MYCOT.I.CO.N. - Identification and
η σηµαντική διευκόλυνση ανάπτυξης
sustainable exploitation of wild ediτων απαιτούµενων δεξιοτήτων των
ble mushrooms in rural areas» που
καταρτιζοµένων που θα επιτρέψει την
υλοποιείται στο πλαίσιο του προαπασχόληση των καταρτισθέντων, της
γράµµατος Leonardo da Vinci – Μεαύξησης του οικογενειακού εισοδήµαταφορά Καινοτοµίας. Η υλοποίηση
τός τους, τη βελτίωση της τοπικής οιτου σχεδίου ξεκίνησε πέρσι και θα
κονοµίας και την αύξηση της περιβαλολοκληρωθεί το Σεπτέµβριο του
λοντικής αειφορίας των αγροτικών
2013. Το «MYCOT.I.CO.N.» αφορά Στιγµιότυπο από τη συνάντηση της κοινο- περιοχών.
στην παραγωγή ενός καινοτόµου, πραξίας στο Πανεπιστήµιο του Palermo.
Η κοινοπραξία που είναι υπεύθυνη για
φιλικού
προς
τον
χρήστη
«πακέτου» κατάρτισης για τα άγρια εδώδιµα µανιτά- την υλοποίηση του σχεδίου συνίσταται από το Πανεπιρια, το οποίο συνίσταται από ένα ευέλικτο πρόγραµ- στήµιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος), το Τ.Ε.Ι. Λάρισας, το
µα κατάρτισης, δοµηµένο σε ενότητες και ηλεκτρονι- Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Κ.Ε.Κ. Αιγέας
κή αυτό-αξιολόγηση και πιστοποίηση που θα παρέ- από την Ελλάδα, το Πανεπιστήµιο του Palermo (Ιταλία)
και την Ακαδηµία Επιστηµών της Σόφιας (Βουλγαρία), µε
χεται µε τη µέθοδο της ανοικτής εκπαίδευσης.
την επικουρία έξι οργανώσεων από τις συµµετέχουσες
Το υλικό κατάρτισης θα συνάδει µε τους κανόνες του Ευχώρες.
ρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και θα είναι δοµηµένο σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του συστήµατος
ECVET. Επιπρόσθετα, το υλικό που θα παραχθεί, ελπίζεται να πιστοποιηθεί και να συµπεριληφθεί στο Σύστηµα
Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης των συµµετεχουσών χωρών, µε προοπτική και για
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.nup.ac.cy/en-gb/researchnup/euprogrammes.aspx
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 3
∆ιεθνής ειστηµονική συνεργασία
για την αντιµετώιση των αγκόσµιων ροκλήσεων
Το παγκόσµιο τοπίο στον τοµέα της έρευνας εξελίσσεται γρήγορα,
το δε ποσοστό των χωρών BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) στις
δαπάνες Ε&Α (έρευνα και ανάπτυξη) παγκοσµίως διπλασιάσθηκε
στο διάστηµα 2000 - 2009. Προβλήµατα όπως, η κλιµατική αλλαγή, η
επισιτιστική ασφάλεια, ή η καταπολέµηση ασθενειών απαιτούν όλο
και περισσότερο συντονισµένες ερευνητικές προσπάθειες διεθνώς.
Ο µόνος τρόπος για να µεγιστοποιήσει η Ε.Ε την αριστεία της επιστηµονικής της βάσης και των καινοτόµων βιοµηχανιών της είναι να
µείνει ανοικτή στη διεθνή συνεργασία και να προσελκύει τα καλύτερα µυαλά από όλον τον κόσµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάστρωσε στις 17 Σεπτεµβρίου 2012 µια νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την καινοτοµία.
Η νέα στρατηγική θα εφαρµοσθεί κυρίως µέσω του Ορίζοντα 2020, το χρηµατοδοτικό πρόγραµµα της Ε.Ε. για την
έρευνα και την καινοτοµία από το 2014, καθώς και µέσω κοινών πρωτοβουλιών µε τα κράτη µέλη της Ε.Ε. Πέραν του
γεγονότος ότι ο Ορίζοντας 2020 είναι πλήρως ανοικτός στη διεθνή συνεργασία, στοχευµένες δράσεις µε καίριας σηµασίας εταίρους και περιοχές θα εστιασθούν σε κοινωνικής φύσεως προβλήµατα και στην προώθηση βιοµηχανικών τεχνολογιών. Θα αναπτυχθούν πολυετή προγράµµατα συνεργασίας µε καίριας σηµασίας χώρες εταίρους και περιοχές
µε αντικείµενο τη διεθνή συνεργασία και τη βελτίωσή της. Η στρατηγική έχει επίσης ως στόχο τη βελτίωση του πολιτικού διαλόγου µε τους εταίρους µας και τη βελτίωση της συλλογής πληροφοριών στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου
Έρευνας και Καινοτοµίας.
Μέσω του γενικού ανοίγµατος του Ορίζοντα 2020 στη διεθνή συνεργασία, οι Ευρωπαίοι ερευνητές θα είναι ελεύθεροι
να συνεργάζονται µε οµολόγους τους σε τρίτες χώρες σε θέµατα της επιλογής τους. Θα προωθηθούν, επίσης, κοινές
αρχές στην έρευνα και την καινοτοµία, όπως η ερευνητική ακεραιότητα, η ισότητα των φύλων και η ελεύθερη πρόσβαση, ώστε να δηµιουργηθούν ισότιµοι όροι διεθνούς συνεργασίας στην παγκόσµια κοινότητα έρευνας και καινοτοµίας.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?pg=strategy#
Πέµτη έκθεση αρακολούθησης του 7ου ΠΠ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε την πέµπτη
έκθεση παρακολούθησης του 7ου ΠΠ, η οποία
καλύπτει την υλοποίηση του προγράµµατοςπλαισίου κατά τα έτη 2007-2011. Παρέχει λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συµµετοχή ανά τύπο χρηµατοδότησης, φύλο, χώρα και ίδρυµα.
µε περισσότερους από 85.000 συµµετέχοντες –
έλαβαν κοινοτική χρηµατοδότηση ύψους 25,7 δις
ευρώ. Οι προτάσεις και οι αιτούντες είχαν ένα µέσο
ποσοστό επιτυχίας 20% και 22%, αντίστοιχα.
Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών εφαρµογής του 7ου ΠΠ, το 17% όλων των
ου
συµµετεχόντων που υπέγραψαν συµφωνίες επιχοΚατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων ετών του 7
ΠΠ, οι 307 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
ρήγησης ήταν ΜΜΕ, ενώ το 26% των ατόµων επαπου δηµοσιεύθηκαν δέχθηκαν πάνω από 95.000 προτάσεις, φής για τις επιστηµονικές πτυχές των χρηµατοδοτούµενων
εκ των οποίων περισσότερες από 79.000 περιλήφθηκαν στη έργων του 7ου ΠΠ ήταν γυναίκες.
διαδικασία αξιολόγησης, ενώ πάνω από 16.000 προτάσεις -
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/research/evaluations/index_en.cfm?pg=fp7-monitoring
«Βραδιά του Ερευνητή 2012» – Μεγάλη η ροσέλευση κοινού!
Με το παιχνίδι «Πείτε µου, κύριε Τούρινγκ, υπάρχουν
έξυπνες µηχανές;» οι συµµετέχοντες της 7ης «Βραδιάς
του Ερευνητή» που πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία
στις 28 Σεπτεµβρίου 2012 προσπάθησαν να διακρίνουν
την ανθρώπινη φωνή ανάµεσα σε ήχους που προέρχονται από υπολογιστή κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης.
Το παιχνίδι βασίζεται σε µια δοκιµή που έγινε τη δεκαετία του 1950 για να αξιολογηθεί η ικανότητα των υπολογιστών να επιδεικνύουν έξυπνη συµπεριφορά και να
αντιδρούν όπως ένας άνθρωπος.
Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία µε τα ερευνητικά και ακαδηµαϊκά ιδρύµατα της Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία φέτος τη «Βραδιά του Ερευνητή 2012», η οποία είχε τη
µεγαλύτερη προσέλευση κοινού κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Υπολογίζεται ότι γύρω στις 2.500 άτοµα όλων των ηλι-
κιών και κυρίως νέοι και παιδιά
επισκέφτηκαν την εκδήλωση. Η
εκδήλωση έλαβε χώρα από το
απόγευµα της Παρασκευής, 28
Σεπτεµβρίου 2012, έως αργά το
βράδυ στους χώρους της Αρχής
Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε και ο
∆ιαγωνισµός «S-Factor», µια πρωτοβουλία του ΕΓΚ, µε
δύο κατηγορίες συµµετεχόντων, µαθητές γυµνασιακής
και λυκειακής εκπαίδευσης. Συνολικά συµµετείχαν 19 µαθητές, οι οποίοι παρουσίασαν µέσα σε τρία λεπτά, µε πρωτότυπο και χιουµοριστικό τρόπο, διάφορα επιστηµονικά φαινόµενα. Οι τρεις καλύτεροι από κάθε κατηγορία κέρδισαν
πλούσια δώρα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://researchersnight2012cy.blogspot.com/
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 4
Εέκταση και βελτίωση του τοµέα της ροµοτικής
µποτική και προώθηση της εφαρµογής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η βιοµηχανία και ο ακαδηµαϊκός κόσµος συµφώτους·
νησαν στη δροµολόγηση µιας σύ• Βελτίωση της βιοµηχανικής ανταγωνιµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοστικότητας της Ευρώπης µέσω καινοτόµέα στη ροµποτική, για να βοηθήσουν
µων τεχνολογιών ροµποτικής·
τις εγκατεστηµένες στην Ευρώπη ε• Παροχή ροµποτικών προϊόντων και
ταιρείες να αποκτήσουν µεγαλύτερο µερίδιο στην παυπηρεσιών ως βασικών υποβοηθητικών παραγόντων
γκόσµια αγορά ροµποτικής, µε ετήσιο κύκλο εργασιών
για την επίλυση των κοινωνικών προκλήσεων στην Ευύψους 15,5 δις ευρώ. Εκπρόσωποι ευρωπαϊκών καταρώπη·
σκευαστών ροµποτικής και ερευνητικά ινστιτούτα συ- • Ενίσχυση των δραστηριοτήτων δικτύωσης της ευρωπαϊνυπέγραψαν µε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επικής κοινότητας ροµποτικής·
τροπής Neelie Kroes ένα µνηµόνιο συµφωνίας, ως • Προαγωγή της ευρωπαϊκής ροµποτικής·
πρώτο βήµα για τη συγκρότηση µιας σύµπραξης δηµό- • Να απευθύνεται σε υφιστάµενους και νέους χρήστες και
σιου και ιδιωτικού τοµέα το 2013.
αγορές·
•
Συµβολή στην ανάπτυξη πολιτικής και αντιµετώπιση
Η Συµφωνία στη Ροµποτική έχει ως στόχο:
ηθικών,
νοµικών και κοινωνικών θεµάτων.
• Ανάπτυξη στρατηγικών στόχων για την ευρωπαϊκή ροΠερισσότερες πληροφορίες:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-978_en.htm?locale=en#PR_metaPressRelease_bottom
Ασφαλή, αοτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά ροϊόντα
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, από το απλό τσιρότο έως τα πιο πολύπλοκα µηχανήµατα υποστήριξης της ζωής και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διάγνωση in vitro είναι ουσιώδη για την υγεία και την ποιότητα ζωής. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υπέβαλε στις 26 Σεπτεµβρίου 2012 δύο προτάσεις κανονισµών, οι
οποίοι είναι κατάλληλοι για το σκοπό αυτό, πιο διαφανείς και καλύτερα προσαρµοσµένοι στην επιστηµονική και
τεχνολογική πρόοδο. Οι νέοι κανόνες στοχεύουν να εξασφαλίσουν ότι ασθενείς, καταναλωτές και επαγγελµατίες
του τοµέα της υγείας µπορούν να επωφεληθούν από τα ασφαλή, αποτελεσµατικά και καινοτόµα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Στα κύρια στοιχεία των προτάσεων περιλαµβάνονται:
• Εντονότερη εποπτεία των ανεξάρτητων οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης από τις εθνικές αρχές·
• Σαφέστερα δικαιώµατα και αρµοδιότητες για κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανοµείς και για τις διαγνωστικές υπηρεσίες και τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου·
• Εκτεταµένη βάση δεδοµένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα παρέχοντας ολοκληρωµένες και δηµόσιες πληροφορίες σχετικά µε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ε.Ε.·
• Καλύτερη ιχνηλασιµότητα των προϊόντων σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού·
• Αυστηρότερες απαιτήσεις για κλινικά στοιχεία, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενούς και του καταναλωτή·
• Προσαρµογή των κανόνων στην τεχνολογική και επιστηµονική πρόοδο·
• Καλύτερος συντονισµός των εθνικών αρχών εποπτείας·
• Ευθυγράµµιση µε διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές, για τη διευκόλυνση των διεθνών εµπορικών συναλλαγών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/health/medical-devices/documents/revision/index_en.htm
Καινοτοµία στον τοµέα του Σχεδίου
Το σχέδιο έχει ιδιαίτερη σηµασία και αναγνωρίζεται ως βασικός κλάδος και δραστηριότητα που µπορεί να φέρει ιδέες στην αγορά, µεταµορφώνοντάς τις σε φιλικά προς το χρήστη
και ελκυστικά προϊόντα. Προκειµένου να αξιοποιηθεί πλήρως η δυναµική του σχεδίου για
την προώθηση της καινοτοµίας, της ανάπτυξης και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Καινοτοµία στο
Σχέδιο. H έκθεση µε τίτλο «Σχέδιο για Ανάπτυξη και Ευηµερία» παρουσιάστηκε στις 17
Σεπτεµβρίου 2012 κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής για το Σχέδιο και την Καινοτοµία στο
Ελσίνκι, την παγκόσµια πρωτεύουσα Σχεδίου για το 2012, περιλαµβάνοντας 21 συστάσεις πολιτικής που καλύπτουν έξι τοµείς στρατηγικής δράσης:
• Ενίσχυση των υφιστάµενων Ευρωπαϊκών Κέντρων Σχεδίου και δηµιουργία ενός «Design Label» για την Ε.Ε.·
• Σύστηµα καινοτοµίας για την Ε.Ε., συµπεριλαµβανοµένων, τόσο των νέων µεθόδων για τη µέτρηση των αυξανόµενων επιπτώσεων των επενδύσεων στο σχέδιο, όσο και το καινοτόµο σχέδιο στα επιχειρηµατικά δίκτυα·
• Ενίσχυση της καινοτοµίας στον τοµέα του σχεδίου για τις επιχειρήσεις και πρόσβαση στη χρηµατοδότηση·
• Χρήση του σχεδίου και στο δηµόσιο τοµέα µε στόχο την καινοτοµία·
• Ενσωµάτωση του σχεδίου στην έρευνα και στο ερευνητικό σύστηµα της Ε.Ε·
• Προώθηση κουλτούρας για την εκµάθηση του σχεδίου και ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τοµέα του σχεδίου.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/design-creativity/index_en.htm
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 5
Σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώη
Σύµφωνα µε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Βασικά στοιχεία για τη σχολική διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη 2012», τα παιδιά στην Ευρώπη αρχίζουν να µαθαίνουν
ξένες γλώσσες από όλο και πιο µικρή ηλικία, τα περισσότερα ήδη ξεκινούν µεταξύ 6 και 9
ετών. Τα τελευταία 15 έτη, οι περισσότερες χώρες ή περιφέρειες µείωσαν την ηλικία
έναρξης της υποχρεωτικής εκµάθησης ξένων γλωσσών, ενώ κάποιες περιοχές προσφέρουν µαθήµατα ξένων γλωσσών ήδη από την ηλικία των 3 ετών. Στην έκθεση επιβεβαιώνεται ότι η διδασκαλία των αγγλικών ως ξένης γλώσσας είναι, µε µεγάλη διαφορά, η πλέον διαδεδοµένη σε σχεδόν
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακολουθούν τα γαλλικά, τα ισπανικά, τα γερµανικά και τα ρωσικά, µε µόνο ένα µικρό ποσοστό µαθητών (0-5% ανάλογα µε τη χώρα) να διδάσκονται άλλες γλώσσες πλην των παραπάνω γλωσσών.
Η έκθεση παρέχει εκτεταµένα στοιχεία για την υποστήριξη της διαδικασίας χάραξης πολιτικής και τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκµάθησης γλωσσών. Συνδυάζει στατιστικά στοιχεία µε µια περιγραφή του γενικού
πλαισίου και της οργάνωσης της διδασκαλίας ξένων γλωσσών, τα επίπεδα συµµετοχής των µαθητών καθώς και αναλυτικά
στοιχεία για την αρχική και επακόλουθη εκπαίδευση των καθηγητών ξένων γλωσσών. Επιπλέον, η έκθεση παρουσιάζει τις
τάσεις στη διδασκαλία ξένων γλωσσών τα τελευταία έτη και αναλύσεις της παρούσας κατάστασης σε σύγκριση µε το παρελθόν.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/143EN.pdf
Γεωγραφικές ανισότητες στην εκαίδευση και κατάρτιση
Παρά τις δεσµεύσεις των κρατών µελών
της Ε.Ε. να προωθήσουν την ισότητα
στον τοµέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης, σηµαντικές γεωγραφικές
ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται µεταξύ αλλά και εντός των κρατών
µελών της E.E. όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα, σύµφωνα µε την έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσοχή στο χάσµα - ανισότητες εκπαίδευσης στις περιφέρειες της Ε.Ε.». Στόχος
της έκθεσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε από εµπειρογνώµονες του δικτύου NESSE – Network of Experts in
Social Sciences of Educations and Training, είναι να
υποστηρίξει τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής
στις προσπάθειές τους για το σχεδιασµό αποτελεσµατικών µέτρων για την εξάλειψη αυτών των διαφορών. Η
έκθεση περιέχει περισσότερους από 100 χάρτες στους
οποίους παρουσιάζονται γραφικά οι ανισότητες αυτές.
Η έκθεση δείχνει ότι περιφέρειες µε τα υψηλότερα ποσοστά ατόµων µε τίτλους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης βρίσκονται κυρίως
στο Ηνωµένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τις
Κάτω Χώρες, αλλά και στη βόρεια Ισπανία
και την Κύπρο. Αντίθετα, οι περιφέρειες µε
τα χαµηλότερα ποσοστά βρίσκονται στην
Ιταλία, την Πορτογαλία και την κεντρική και
ανατολική Ε.Ε. Στην έκθεση τονίζονται επίσης σηµαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τη
συµµετοχή των ενηλίκων στη διά βίου µάθηση.
Το Νοέµβριο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή θα εγκρίνει
τη στρατηγική για την «Επανεξέταση των ∆εξιοτήτων», στην
οποία θα δίνεται έµφαση στην ανάγκη να αντιµετωπιστούν οι
γεωγραφικές ανισότητες στην εκπαίδευση, ενώ το 2013 θα
υποβάλει περαιτέρω στοιχεία και συµβουλές πολιτικής προς
τα κράτη µέλη σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να
βελτιωθεί η ισότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/news/20120914docs_en.htm
Αναγνώριση δεξιοτήτων ου αοκτώνται
εκτός λαισίου τυικής εκαίδευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, ξεκίνησε µια πρωτοβουλία για την αναγνώριση των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται εκτός του σχολείου και του πανεπιστηµίου. Σκοπός της πρότασης είναι να αυξηθούν οι ευκαιρίες απασχόλησης,
ιδίως για τους άνεργους νέους και για εκείνους που έχουν λιγότερα τυπικά επαγγελµατικά προσόντα, όπως οι ηλικιωµένοι και οι εργαζόµενοι χαµηλής ειδίκευσης.
Επιπλέον, αποβλέπει στην ευρύτερη πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ιδίως από φοιτητές µεγαλύτερης ηλικίας.
Με αυτή τη σύσταση, η Επιτροπή παρακινεί τα κράτη µέλη να καθιερώσουν, έως το 2015, εθνικά συστήµατα για την επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αποκτούν πλήρη ή µερική σειρά
επαγγελµατικών προσόντων µε βάση δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται εκτός του πλαισίου της τυπικής εκπαίδευσης. Η πρόταση της Επιτροπής θα εξεταστεί από το Συµβούλιο και αναµένεται να εγκριθεί από τους υπουργούς Παιδείας
και Νεολαίας στις 23-24 Νοεµβρίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/informal_en.htm
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 6
Στρατηγική αοδέσµευσης δυναµικού του ολιτιστικού και
δηµιουργικού τοµέα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 26 Σεπτεµβρίου
2012, τη στρατηγική της για την
αποδέσµευση του πλήρους
δυναµικού των πολιτιστικών
και δηµιουργικών τοµέων στην
Ε.Ε. για τη προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης.
Η νέα στρατηγική αποσκοπεί
στην αύξηση του ανταγωνισµού και του δυναµικού
εξαγωγής αυτών των τοµέων, καθώς και στη µεγιστοποίηση των συναφών οφελών για άλλους τοµείς,
όπως η καινοτοµία, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η αστική ανάπλαση.
στικών και δηµιουργικών τοµέων. Τα µέτρα εστιάζονται
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, προώθηση νέων επιχειρησιακών προτύπων, πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και βελτίωση συνδέσµων µε
άλλους τοµείς.
Η στρατηγική προβλέπει, επίσης, µια σειρά πρωτοβουλιών πολιτικής και την προώθηση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου. Η Επιτροπή επιθυµεί να ενθαρρύνει
ισχυρές εταιρικές σχέσεις µεταξύ διαφορετικών πολιτικών, ιδίως του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, της βιοµηχανίας, των οικονοµικών υποθέσεων, του τουρισµού, της
αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και της χωροταξίας. Επίσης, σχεδιάζει να κινητοποιήσει τη χρηµατοδότηση της Ε.Ε. για να αυξηθεί η υποστήριξη των παραΗ Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους φορείς να αναλά- πάνω τοµέων, κυρίως µέσω του προτεινόµενου προβουν µια σειρά µέτρων για την προώθηση των σωστών γράµµατος «∆ηµιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2014
συνθηκών που θα συµβάλουν στην άνθηση των πολιτι- -2020 και µέσω των κονδυλίων για την πολιτική συνοχής.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/documents/com537_el.pdf
Συµβολή του ολιτισµού στην εριφερειακή και τοική ανάτυξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το
Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Εµπειρογνωµόνων
Πολιτισµού (EENC) να συντάξει µια κριτική ανάλυση σχετικά µε τον τρόπο µε τον
οποίο το ανεκµετάλλευτο δυναµικό του
πολιτιστικού και του δηµιουργικού τοµέα
θα µπορούσε να ενισχύσει την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη σε ορισµένα
κράτη µέλη.
Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν καλύπτουν τις ακόλουθες
χώρες: Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ιρλανδία,
Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σλοβακία. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν µια επισκόπηση των διαθέσιµων πληροφοριών σχετικά µε το πώς
τα διαρθρωτικά ταµεία έχουν χρησιµοποιηθεί για την προώθηση του πολιτισµού, καθώς και σχετικά µε τις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις στον τοµέα αυτό, κάνοντας
λεπτοµερή αναφορά στα υπάρχοντα δεδοµένα και µελέτες, στη χαρτογράφηση των
∆ηµιουργικών και Πολιτιστικών Βιοµηχανιών, στις υφιστάµενες καλές πρακτικές,
αλλά και σε αποτυχηµένες προσπάθειες.
Οι περισσότερες εκθέσεις περιέχουν, επίσης, µια σύντοµη ανάλυση SWOT, όπου για κάθε χώρα ή οµάδα περιφερειών στο εσωτερικό µιας χώρας εµφανίζονται τα πλεονεκτήµατα, οι αδυναµίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές κατά
των επενδύσεων στον πολιτιστικό και δηµιουργικό τοµέα.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/culture/news/20120924-reports-structural-funds_en.htm
∆ιακήρυξη Λευκωσίας για την καταολέµηση στηµένων αγώνων
Η υιοθέτηση της διακήρυξης για την καταπολέµηση της µάστιγας των στηµένων
αγώνων είναι το αποτέλεσµα της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τον
Αθλητισµό η οποία πραγµατοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου
2012 στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. Η κοινή διακήρυξη από την Κυπριακή Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους συµµετέχοντες του Φόρουµ «∆ιακήρυξη Λευκωσίας για την Καταπολέµηση του Στηµένου
Παιχνιδιού» αποτελεί συνέχεια των Συµπερασµάτων του Συµβουλίου των αρµόδιων Υπουργών της Ε.Ε. σε θέµατα αθλητισµού, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά την πολωνική Προεδρία το
Νοέµβριο του 2011 και αποτελεί το επιστέγασµα της συνεργασίας της Κυπριακής Προεδρίας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των διαβουλεύσεων που πραγµατοποίησαν µε όλους τους συµµετέχοντες του φόρουµ για
τον αθλητισµό της Ε.Ε.
Οι στηµένοι αγώνες συνιστούν µία από τις σοβαρότερες απειλές του σύγχρονου αθλητισµού, υπονοµεύοντας τις θεµελιώδεις αξίες της ακεραιότητας, του «ευ αγωνίζεσθαι» και του σεβασµού για τους άλλους. Πρόκειται για ένα διογκούµενο και πιεστικό πρόβληµα που επηρεάζει πολλά κράτη µέλη και πολλά αθλήµατα. Στη ∆ιακήρυξη τονίζεται ότι
«η προσπάθεια για καταπολέµηση των στηµένων παιχνιδιών απαιτεί αποτελεσµατική και συνεχή δράση» αναφέροντας πέντε βασικούς τοµείς στους οποίους θα πρέπει να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες: εκπαίδευση, πρόληψη και
χρηστή διακυβέρνηση, παρακολούθηση, κυρώσεις, συνεργασία, διεθνής συντονισµός.
Η ∆ιακήρυξη θα παραµείνει καταγεγραµµένη στην ευρωπαϊκή αθλητική ατζέντα και, αναµένεται ότι, θα αποτελέσει
την πυξίδα για τις αποφάσεις και δράσεις στην καταπολέµηση της µάστιγας αυτής.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/Bh7+g76b7fn2nxXo9+AUZw==/
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 7
Γαλάζια οικονοµία για οικονοµική ανάτυξη και ροοτικές αασχόλησης
Σε ανακοίνωση για το θέµα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» που εκδόθηκε στις 13 Σεπτεµβρίου
2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ελπιδοφόρες ενδείξεις για οικονοµική ανάπτυξη
και προοπτικές απασχόλησης στη θαλάσσια και ναυτιλιακή οικονοµία, πράγµα που θα βοηθήσει την οικονοµική ανάκαµψη της Ευρώπης. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι πρέπει να εξαλειφθούν τα εµπόδια που παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και να εφαρµοστούν έξυπνες λύσεις για την ενίσχυση νέων τοµέων.
Η ανακοίνωση δροµολογεί µια διαδικασία η οποία θα τοποθετήσει τη γαλάζια οικονοµία σε σηµαντική θέση του προγράµµατος των κρατών µελών, των περιφερειών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών.
Περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο οι πολιτικές των κρατών µελών και της Ε.Ε. υποστηρίζουν ήδη τη γαλάζια οικονοµία.
Επισηµαίνει πέντε τοµείς µε ιδιαίτερες δυνατότητες ανάπτυξης: i) θαλάσσιος και παράκτιος τουρισµός και τουρισµός
µε κρουαζιερόπλοια, ii) γαλάζια ενέργεια, iii) θαλάσσιοι ορυκτοί πόροι, iv) υδατοκαλλιέργεια και v) γαλάζια βιοτεχνολογία.
Με την προώθηση της θαλάσσιας έρευνας και καινοτοµίας, µε την υποστήριξη των καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), µε την αντιµετώπιση των αναγκών σε δεξιότητες και την ενθάρρυνση καινοτόµων προϊόντων και λύσεων, η Ευρώπη µπορεί να αποδεσµεύσει το αναξιοποίητο αναπτυξιακό δυναµικό που διαθέτει η γαλάζια οικονοµία της. Οι αναπτυσσόµενοι και αναδυόµενοι τοµείς, όπως η ανανεώσιµη ενέργεια των ωκεανών και η γαλάζια βιοτεχνολογία µπορούν να αποτελέσουν το κλειδί για τη δηµιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθαρότερης ενέργειας, και περισσότερων προϊόντων και υπηρεσιών.
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm
Αστικές µεταφορές: ώρα να κινηθούµε βιώσιµα
Η στρατηγική Ευρώπη 2020 τονίζει τη σηµασία ενός αποτελεσµατικού και αποδοτικού συστήµατος µεταφορών για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κινητικότητα και σε υπηρεσίες µεταφορών. Οι υπηρεσίες αυτές θα
πρέπει να υποστηρίζουν την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να
ελαχιστοποιούν τυχόν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και των ατόµων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Επιπλέον, το ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών
πρέπει να καταστεί πιο βιώσιµο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να διερευνήσει σε συνεργασία µε τους πολίτες και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη πώς µπορεί να συνεισφέρει καλύτερα στην επίτευξη υψηλής ποιότητας και
βιώσιµων αστικών µεταφορών και κινητικότητας για
όλους τους χρήστες στα 27 κράτη µέλη της Ε.Ε.
και τη συντήρησή του µοιράζονται µεταξύ
των διοικήσεων σε επίπεδο Ε.Ε., σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, δράση σε όλα αυτά τα επίπεδα είναι απαραίτητη.
Η διαβούλευση θα αποτελέσει τη βάση για
την υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων
το επόµενο έτος, οι οποίες θα καθορίζουν
τους στόχους και τις προτεραιότητες της Ε.Ε. για τη
βιώσιµη αστική κινητικότητα, τονίζοντας το σηµαντικό
ρόλο των σχεδίων βιώσιµης αστικής κινητικότητας και εντοπίζοντας περιοχές όπου η δράση σε επίπεδο Ε.Ε. µπορεί να
συµπληρώσει τις δράσεις που λαµβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Η µετάβαση στη βιώσιµη αστική κινητικότητα, η οποία
περιλαµβάνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξοπλισµού
και συστηµάτων, θα λειτουργήσει ως κίνητρο για την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Η διαβούλευση θα παραµείνει ανοικτή έως τις 17 ∆εκεµβρίΤο ευρωπαϊκό σύστηµα µεταφορών είναι εξαιρετικά πολύου 2012.
πλοκο και οι αρµοδιότητες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/transport/urban/consultations/2012-12-10-urban-dimension_en.htm
Έκθεση για την οιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώη
Σχεδόν το ένα τρίτο των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων εκτίθεται σε υπερβολικές
συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων. Τα σωµατίδια αυτά συγκαταλέγονται στους
πλέον βλαβερούς για την ανθρώπινη υγεία ρύπους, καθότι διεισδύουν σε ευαίσθητα
τµήµατα του αναπνευστικού συστήµατος. Μολονότι η Ε.Ε. έχει σηµειώσει πρόοδο κατά
τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, από νέα έκθεση που δηµοσίευσε στις 24 Σεπτεµβρίου 2012 ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), προκύπτει ότι πολλές περιοχές της Ευρώπης αντιµετωπίζουν χρόνια προβλήµατα όσον αφορά τις συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα και όζοντος στην τροπόσφαιρα.
Στην έκθεση του ΕΟΠ για το 2012 σχετικά µε την ποιότητα του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη εξετάζεται η έκθεση των
πολιτών σε ατµοσφαιρικούς ρύπους και παρέχεται συνοπτική εικόνα της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα στην Ευρώπη. Η έκθεση έχει ως στόχο να υποστηρίξει την ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων πολιτικών για καθαρό αέρα. Ο ΕΟΠ θα
δηµοσιεύσει σύντοµα εκ των υστέρων ανάλυση του κατά πόσον έχουν επιτευχθεί, για το 2010, οι στόχοι της οδηγίας για τα
εθνικά ανώτατα όρια εκποµπών (NEC) για την υγεία και το περιβάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2012
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 8
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Cell Symposia: Functional RNAs
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.cell-symposia-rna.com/index.html
2-4 ∆εκεµβρίου
Sitges, Ισπανία
WHO Forum on Health Data Standardization and Interoperability
Περισσότερες πληροφορίες:
http://new.paho.org/equity/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1
3-4 ∆εκεµβρίου
Γενεύη, Ελβετία
URBACT Annual conference “Cities of Tomorrow: Action Today”
Περισσότερες πληροφορίες:
http://urbact.eu/en/header-main/news-and-events/view-one/news/?entryId=5167
3-4 ∆εκεµβρίου
Κοπεγχάγη, ∆ανία
6th International Meeting on Molecular Electronics
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.elecmol.com/
3-7 ∆εκεµβρίου
Grenoble, Γαλλία
European Dimension on Tourism Safety and Security
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/fehdmw
4 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
6th European Space Agency Workshop on Satellite Navigation Technologies
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.congrexprojects.com/12c13/introduction
5-7 ∆εκεµβρίου
Noordwijk,
Ολλανδία
Towards a sustainable bio-based society: aligning scientific, cultural and societal
agendas for bio-innovation society
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/details/2012/confdetail424.html
6-7 ∆εκεµβρίου
Άµστερνταµ,
Ολλανδία
2nd World Congress on Fertility and Antioxidants Therapy 2012
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.fertility-site.com/
6-7 ∆εκεµβρίου
Παρίσι, Γαλλία
World congress of clinical lipidology
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.clinical-lipidology.com/#
6-8 ∆εκεµβρίου
Βουδαπέστη,
Ουγγαρία
Portugal Seniors - International Meeting for Active Ageing
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ese-jdeus.edu.pt/gerontologia/congresso/apresentacao_en.html
6-9 ∆εκεµβρίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία
Higher Education in China and Hong Kong: Recent developments and relations with
Europe
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=617
7 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Tracing Social Inequalities in Environmentally-Induced Migration
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.esf.org/index.php?id=7769
9-13 ∆εκεµβρίου
Bielefeld, Γερµανία
3rd International Workshop on Knowledge Discovery Using Cloud and Distributed
Computing Platforms (KDCloud, 2012)
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ornl.gov/sci/knowledgediscovery/CloudComputing/KDCloud-12/
10 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
3rd International Workshop on Ubiquitous Computing Security Issues
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.comp.dit.ie/ucsi-2012/
10-12 ∆εκεµβρίου
Λονδίνο,
Ηνωµένο Βασίλειο
IEEE International Conference on Data Mining
Περισσότερες πληροφορίες: http://icdm2012.ua.ac.be/
10-13 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Society for Research into Higher Education Annual Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.srhe.ac.uk/conference2012/index.asp
12-14 ∆εκεµβρίου
Ουαλία,
Ηνωµένο Βασίλειο
Europe 2020 Conference - Youth on the move
Περισσότερες πληροφορίες:
http://cor.europa.eu/en/news/events/Pages/europe-2020-conference-youth-on-the-move.aspx
13 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
Seminar on Electronic Procurement – An opportunity to provide feedback on Commission projects
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/conferences/index_en.htm
14 ∆εκεµβρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 9
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
Sixth International Perspective on Water Resources and the Environment
Περισσότερες πληροφορίες: http://content.asce.org/conferences/ipwe2013/index.html
7-9 Ιανουαρίου
Σµύρνη, Τουρκία
Division of Educational and Child Psychology Trainee Educational Psychology Conference 2013
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/u0mkmw
8 Ιανουαρίου
Μπρίστολ,
Ηνωµένο Βασίλειο
MeCCSA 2013 – Spaces and Places of Culture
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.arts.ulster.ac.uk/meccsa2013/index.php
9-13 Ιανουαρίου
Londonderry,
Ηνωµένο Βασίλειο
9th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference
Περισσότερες πληροφορίες:
http://ebesweb.org/Conferences/9th-EBES-Conference-Rome-Italy.aspx
11-13 Ιανουαρίου
Ρώµη, Ιταλία
Relocating Borders: a comparative approach
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.eastbordnet.org/conferences/2013/registration/index.htm
11-13 Ιανουαρίου
Βερολίνο, Γερµανία
Advanced Photonics Techniques in Soft Matter Biology
Περισσότερες πληροφορίες: http://tiny.cc/grlkmw
14 Ιανουαρίου
Λονδίνο,
Ηνωµένο Βασίλειο
12th International Electronics Recycling Congress IERC 2013
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.icm.ch/12th-international-electronics-recycling-congress-ierc-2013
16-18 Ιανουαρίου
Σάλτσµπουργκ,
Αυστρία
International
Federation
for
Information
Technology
and
Tourism (IFITT) the ENTER conference - “ENTER Conference 2013”
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.enter-2013.org/
Travel
&
22-25 Ιανουαρίου
Ίνσµπρουκ, Αυστρία
Intelligent Energy Europe Info Day
Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/news/2012/index_en.htm
23 Ιανουαρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
International Conference on Active Countryside Tourism
Περισσότερες πληροφορίες: http://icreth.wix.com/countrysidetourism#!home/mainPage
23-25 Ιανουαρίου
Leeds,
Ηνωµένο Βασίλειο
Europe+Asia Event Forum
Περισσότερες πληροφορίες: http://euras-forum.com/
23-25 Ιανουαρίου
Αγία Πετρούπολη,
Ρωσία
Tourism in the Global South: Landscapes, Identities and Development
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.wix.com/tptceg/13#!conference
24-25 Ιανουαρίου
Λισαβόνα,
Πορτογαλία
3rd Annual Pharmacovigilance and Risk Management Strategies
Περισσότερες πληροφορίες:
http://pharma.flemingeurope.com/pharmacovigilance-risk-strategies
24-25 Ιανουαρίου
Μαδρίτη, Ισπανία
Complex Disease Genetics for Clinicians
Περισσότερες πληροφορίες:
https://registration.hinxton.wellcome.ac.uk/display_info.asp?id=309
24-25 Ιανουαρίου
Hinxton,
Ηνωµένο Βασίλειο
Dialogue Between Contourite & Oceanography Processes, International Workshop
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www2.hull.ac.uk/science/gees/newsandevents/events/oceanographyworkshop.aspx
27-30 Ιανουαρίου
Cottingham,
Ηνωµένο Βασίλειο
APE 2012 Conference - Academic Publishing in Europe
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.ape2012.eu/index.html
29-30 Ιανουαρίου
Βερολίνο, Γερµανία
TerraTec 2013: Sustainable Solutions for the Environment
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.leipziger-messe.de/LeMMon/terratec_web_eng.nsf
29-31 Ιανουαρίου
Leipzig, Γερµανία
11th Annual European Financial Services Conference
Περισσότερες πληροφορίες: http://eu-ems.com/summary.asp?event_id=130&page_id=1065
31 Ιανουαρίου
Βρυξέλλες, Βέλγιο
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 10
Μέλη Ευρωαϊκού Γραφείου Κύρου
Εταίροι
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ucy.ac.cy/
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.ouc.ac.cy/
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cut.ac.cy/
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
http://www.euc.ac.cy/
UNIVERSITY OF NICOSIA
http://www.unic.ac.cy/
FREDERICK UNIVERSITY
http://www.frederick.ac.cy/
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
http://www.nup.ac.cy/
CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT
http://www.ciim.ac.cy/
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
http://www.moec.gov.cy/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cing.ac.cy/
∆ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
http://www.aglantzia.com/
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
http://www.nicosia.org.cy/
∆ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ
http://www.strovolos.org.cy/
EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC)
http://www.eaec.eu.com/
CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET)
http://www.cardet.org/
∆ιεθνείς Εταίροι
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
http://www.uoa.gr/
VUZF UNIVERSITY
http://www.vuzf.bg/
ΤΕΥΧΟΣ
65
ΣΕΛΙ∆Α 11
Μέλη Ευρωαϊκού Γραφείου Κύρου
Συνδροµητές
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ∆
http://www.coopbank.com.cy/
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
http://www.cyprusbarassociation.org/news_gr.php
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΘΟΚ)
http://www.thoc.org.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ)
http://www.sportskoa.org.cy/
ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΤΗΚ - CYTA)
http://www.cyta.com.cy/
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ)
http://www.visitcyprus.biz/
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ)
http://www.ccci.org.cy/
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΟΕΒ)
http://www.oeb.org.cy/
THE CYPRUS INSTITUTE
http://www.cyi.ac.cy/
Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών
Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: [email protected]
Ροζµαρί Στρεβινιώτη
Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών
E-mail: [email protected]
∆έσποινα Τσικουδή
Λειτουργός
E-mail: [email protected]
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
www.eoc.org.cy
Βρυξέλλες ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) 2 280 22 85
Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ.: +357 22894294 - Φαξ: +357 22895005