Κατάγματα ποδοκνημικής. Πότε και πώς να τα χειρουργήσω

06/09/2013
ΣΥΜΠΟΣΙΟ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ – ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ της ΕΕΧΟΤ
06 Σεπτεμβρίου 2013
ΚΑΤΑΓΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ
Πότε κα πώς να το χειρουργήσω
Δρ. Νικόλαος Γκουγκουλιάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Χειρουργική Ποδιού – Ποδοκνημικής
Consultant Orthopaedic Foot & Ankle Surgeon
Frimley Park Hospital, Surrey, UK
www.footsurgery.gr
06/09/2013
4
www.footsurgery.gr
Άρα 2 αιτίες οδηγούν σε κακή
αντιμετώπιση:
Τα κατάγματα των σφυρών είναι
απλά…….
Δεν είναι;
06/09/2013
www.footsurgery.gr
2
06/09/2013
?
Λάθος
σκεπτικό
Σωστή επιλογή
www.footsurgery.gr
Κακή τεχνική
5
Η λογική της αντιμετώπισης
• Χρειάζεται
χειρουργείο ;
• Γιατί ;
• Πώς ;
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
3
06/09/2013
www.footsurgery.gr
6
1
06/09/2013
ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΑΣΤΑΘΕΣ;
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΦΥΡΩΝ
Η λογική της αντιμετώπισης
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ
ή ΑΣΤΑΘΕΣ ;
...και πώς θα απαντήσουμε
στο ερώτημα…
06/09/2013
www.footsurgery.gr
7
06/09/2013
ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΑΣΤΑΘΕΣ;
www.footsurgery.gr
10
Η απάντηση…
Ο κανόνας του «δαχτυλιδιού»…
ΠΡΟΦΑΝΗΣ Η
ΑΠΑΝΤΗΣΗ…
06/09/2013
www.footsurgery.gr
8
ΣΤΑΘΕΡΟ ή ΑΣΤΑΘΕΣ;
06/09/2013
www.footsurgery.gr
11
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΣΩ ΚΟΛΩΝΑΣ
2
3
1
4
ΕΥΚΟΛΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ…
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
9
06/09/2013
www.footsurgery.gr
Michelson JD, Magid D, McHale K.
Clinical utility of a stability-based ankle
fracture classification system.
12
J Orthop Trauma. 2007;21(5):307-15.
2
06/09/2013
Sup Ext Rotation (SER) –
Τι διατηρεί τη σταθερότητα
(Weber B)
• Δελτοειδής σύνδεσμος
1. Ρήξη Πρ.Κάτω ΚνΠερ.Συνδέσμου
(AiTFL)
2. Λοξοσπειροειδές #
έξω σφυρού
3. Ρήξη Οπ.Κν-Περ. Συνδ,
ή # οπίσθιου σφυρού
4. Ρήξη δελτοειδούς
συνδ. ή # έσω
σφυρού
• Οπίσθιο σφυρό
• Συνδέσμωση
…. ταξινόμηση Lauge – Hansen
06/09/2013
Lauge-Hansen N. Fractures of the ankle. III. Generic roentgenologic diagnosis of fractures of the
ankle. Am. J. Roentgenol.1954;71:456-471.
Gardner MJ et al. The ability of the Lauge-Hansen classification to predict ligament injury and
mechanism in ankle fractures: an MRI study. J Orthop Trauma. 2006;20(4):267-72.
13
06/09/2013
www.footsurgery.gr
16
06/09/2013
www.footsurgery.gr
17
www.footsurgery.gr
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΚΩΣΗΣ
ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ/ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ ή ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ/ΕΞΩ ΣΤΡΟΦΗ
SupExtRot
06/09/2013
PronExtRot
www.footsurgery.gr
14
SER vs. PER
Η λογική της αντιμετώπισης
Weber B vs. C
SER2 έχουν καλό αποτέλεσμα με μη
χειρουργική αντιμετώπιση
Ενώ τα SER4 πρέπει να αντιμετωπίζονται
χειρουργικά (10% αυτών των #)
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
15
06/09/2013
Gougoulias et al. Supination external rotation ankle fractures.
Stability a key issue. Clin Orthop Rel Res 2010;468(1):243-51.
www.footsurgery.gr
18
3
06/09/2013
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(Gravity stress xrays)
Πώς θα διαγνώσουμε την
αστάθεια του κατάγματος ;
06/09/2013
www.footsurgery.gr
19
06/09/2013
www.footsurgery.gr
22
Κατάγματα “Weber B” –
μεμονωμένα του έξω
σφυρού
ΑΣΤΑΘΕΣ
ΚΑΤΑΓΜΑ
ΕΞΩ ΣΦΥΡΟΥ
Είναι αξιόπιστο στοιχείο
αστάθειας η ύπαρξη
κλινικών σημείων στην έσω
πλευρά ;
Ευαισθησία
Οίδημα
Εκχύμωση
Τι συμβαίνει στο δελτοειδή σύνδεσμο;
DeAngelis NA, Eskander MS, French BG. Does medial tenderness predict deep
deltoid ligament incompetence in supination-external rotation type ankle
fractures? J Orthop Trauma. 2007;21(4):244-247.
06/09/2013
20
06/09/2013
www.footsurgery.gr
23
www.footsurgery.gr
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ!!!
«ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ»
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΛΑΙΣΟΤΗΤΑΣ (manual stress)
SER4
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (gravity stress)
ΑΣΤΑΘΕΣ
>4mm
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (standing)
Egol K, et al. Ankle stress test for predicting the need for surgical fixation of isolated fibular
fractures. J Bone Joint Surg Am. 2004;86(11):2393-2398.
Gill BJ, et al. Comparison of manual stress radiographs for the evaluation of supinationexternal rotation fibular fractures. J Bone Joint Surg. 2007;89:994-999.
Weber M, et al. The use of weightbearing radiographs to assess the stability of supinationexternal rotation fractures of the ankle. Arch Orthop Trauma Surg 2010;130(5):693-8.
Hoshino CM, et al. Correlation of weightbearing radiographs and stability of stress positive
ankle fractures. Foot Ankle Int. 2012;33(2):92-8.
06/09/2013
SER2
ΣΤΑΘΕΡΟ
21
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
4
06/09/2013
05/12/2012
06/09/2013
www.footsurgery.gr
23/01/2013
25
06/09/2013
28
www.footsurgery.gr
‘Εξω σφυρό –
Χειρουργική αντιμετώπιση
10/12/2012
06/09/2013
www.footsurgery.gr
26
06/09/2013
www.footsurgery.gr
29
Χειρουργική αντιμετώπιση –
έλεγχος συνδέσμωσης
“Hook test”
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
27
06/09/2013
www.footsurgery.gr
30
5
06/09/2013
?
Pronation/
External
rotation
(Weber C)
06/09/2013
www.footsurgery.gr
31
06/09/2013
www.footsurgery.gr
34
06/09/2013
www.footsurgery.gr
35
ΣΤΑΘΕΡΟΠΙΗΣΗ ΕΣΩ ΚΟΛΩΝΑΣ
STRESS
VIEW
06/09/2013
www.footsurgery.gr
32
Αστάθεια?
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
33
06/09/2013
www.footsurgery.gr
36
6
06/09/2013
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΑΝΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΗΣ
06/09/2013
www.footsurgery.gr
37
06/09/2013
Οι βίδες συνδέσμωσης ΔΕΝ είναι βίδες
συμπίεσης για να πετύχουν ανάταξη
40
www.footsurgery.gr
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΠΟΥ και ΠΩΣ ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΒΙΔΕΣ
•
Ως 2-3 cm πάνω από
την άρθρωση
• Φορά προς τα εμπρός
06/09/2013
www.footsurgery.gr
06/09/2013
www.footsurgery.gr
41
Οκ?
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
39
06/09/2013
www.footsurgery.gr
7
06/09/2013
!
06/09/2013
18 μήνες….
www.footsurgery.gr
06/09/2013
www.footsurgery.gr
ΒΙΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΗΣ
• ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ;
• “Hook test”
• ΠΡΩΤΑ ΑΝΑΤΑΣΟΥΜΕ
• Λαβίδα ανατάξεως
• 2-3 cm
• Όχι ψηλότερα
• ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΟΣΤΟ…
• Προσοχή!
06/09/2013
www.footsurgery.gr
44
06/09/2013
www.footsurgery.gr
47
ΒΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΗΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
• 1 vs 2 βίδες ;
• 3.5mm vs 4.5mm ;
• 3 vs 4 φλοιούς ;
• θέση ΠΔΚ κατά την τοποθέτηση ;
• πότε να φορτίσει ;
• να αφαιρούνται ;
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
45
06/09/2013
Schepers T. To retain or remove the syndesmotic screw: a review of literature.
Arch Orthop Trauma Surg. 2011;131(7):879-83.
Stuart K, Panchbhavi VK. The fate of syndesmotic screws.
48
Foot Ankle Int. 2011;32(5):519-25.
www.footsurgery.gr
8
06/09/2013
Other medial malleolar #s
Supination/Adduction
2
06/09/2013
www.footsurgery.gr
06/09/2013
www.footsurgery.gr
52
50
06/09/2013
www.footsurgery.gr
53
51
06/09/2013
www.footsurgery.gr
54
Supination/adduction
2
2
1
1
06/09/2013
www.footsurgery.gr
How not to
do it
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
9
06/09/2013
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΝΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΦΥΡΟ
Pronation-abduction
9% όλων των καταγμάτων των σφυρών
06/09/2013
(JBJS(A).2007;89:276-281)
www.footsurgery.gr
55
06/09/2013
www.footsurgery.gr
58
ΤΡΙΣΦΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
•Ασταθή
•Οστεοσύνθεση οπίσθιου σφυρού
•CT
25%
•Nα βάλω βίδα συνδέσμωσης;
Haraguchi N, et al. Pathoanatomy of Posterior Malleolar Fractures of the Ankle.
J Bone Joint Surg 2006;88:1085-1092.
Forberger J, et al. Posterolateral Approach to the Displaced Posterior Malleolus:
Functional Outcome and Local Morbidity. Foot Ankle Int 2009;30:309-314.
06/09/2013
www.footsurgery.gr
56
06/09/2013
www.footsurgery.gr
59
57
06/09/2013
www.footsurgery.gr
60
Ασταθή κατάγματα τύπου SER ή PER (Weber B ή C)
….και …αταξινόμητα κατάγματα , με…
ΚΑΤΑΓΜΑ
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΣΦΥΡΟΥ
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
10
06/09/2013
Περονιαίοι μυς
ΠΕΡΟΝΗ
06/09/2013
www.footsurgery.gr
61
06/09/2013
www.footsurgery.gr
64
06/09/2013
www.footsurgery.gr
62
06/09/2013
www.footsurgery.gr
65
63
06/09/2013
www.footsurgery.gr
66
Περονιαίοι μυς
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
11
06/09/2013
???? AO????
06/09/2013
www.footsurgery.gr
67
06/09/2013
06/09/2013
www.footsurgery.gr
68
06/09/2013
06/09/2013
www.footsurgery.gr
69
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
70
71
72
12
06/09/2013
06/09/2013
www.footsurgery.gr
73
06/09/2013
www.footsurgery.gr
76
06/09/2013
www.footsurgery.gr
74
06/09/2013
www.footsurgery.gr
77
06/09/2013
www.footsurgery.gr
75
06/09/2013
www.footsurgery.gr
78
www.footsurgery.gr
13
06/09/2013
06/09/2013
06/09/2013
www.footsurgery.gr
79
www.footsurgery.gr
80
06/09/2013
06/09/2013
www.footsurgery.gr
82
ΑΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΩ ΤΟ
ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΦΥΡΟ ΔΕΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΙΔΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΩΣΗΣ
www.footsurgery.gr
83
ΤΙ ΕΜΑΘΑ;
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ !
• ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ «ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ»
– Έσω κολώνα, Οπίσθιο σφυρό
• ΠΩΣ ΝΑ «ΔΙΑΒΑΖΩ» ΤΟ ΚΑΤΑΓΜΑ
– Παθομηχανική, Ταξινόμηση Lauge-Hansen
CT
• CT: Χρειάζεται πιο συχνά από όσο νόμιζα
• Οπίσθιο σφυρό = Οστεοσύνθεση
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
81
06/09/2013
www.footsurgery.gr
84
14
06/09/2013
...έμαθα και κάτι ακόμη…
• Πολλά κατάγματα είναι σταθερά και δεν
χρειάζονται οστεοσύνθεση…
Με φόρτιση
SER2 (?)
ΣΤΑΘΕΡΟ
06/09/2013
www.footsurgery.gr
www.footsurgery.gr
85
15