εδώ - Envirosol

28ης
∆οκιµές
Αρ. Πιστ.771
Οκτωβρίου 284, Ξάνθη – τηλ/φαξ: 2541028854 – [email protected] – www.envirosol.gr
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΩ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ;
Το καθαρό και πόσιµο νερό είναι ίσως το πολυτιµότερο φυσικό αγαθό, δεν υπάρχει
αµφιβολία για αυτό.
Το νερό που τρέχει στη βρύση µας γενικά είναι κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
και ελεγµένο για την ποιότητά του. Και πώς το γνωρίζουµε αυτό:
Το νερό του δηµόσιου δικτύου ύδρευσης προέρχεται από υδροληψίες
(γεωτρήσεις ή πηγές), που είναι γενικά απαλλαγµένες από πηγές ρύπανσης ή
µικροβιακής µόλυνσης και των οποίων η ποιότητα παρακολουθείται τακτικά.
Η ποιότητα του νερού µέσα στο
δηµόσιο
δίκτυο
παρακολουθείται
τακτικά, µε τακτική και περιοδική
λήψη και εξέταση δειγµάτων για
πλήθος
φυσικοχηµικών
και
µικροβιολογικών παραµέτρων.
Το πόσιµο νερό, πριν την είσοδό του
στο δηµόσιο δίκτυο, απολυµαίνεται
µε κατάλληλους µικροβιοκτόνους
παράγοντες και η απολυµαντική τους δράση παραµένει ενεργή µέσα στο δίκτυο.
Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι απίθανο να εµφανιστούν µικρής και τοπικής έκτασης
προβλήµατα λόγω:
Βλάβης στο δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης
Κακής κατάστασης του εσωτερικού δικτύου της κατοικίας ή της επιχείρησής µας
Ελλιπούς συντήρησης ή ακατάλληλων υλικών κατασκευής του εσωτερικού
δικτύου ύδρευσης
Επιπλέον, µπορεί η γεύση και η µυρωδιά του νερού να είναι δυσάρεστη για κάποιους
ανθρώπους. Τόσο η γεύση όσο και η οσµή είναι υποκειµενικά κριτήρια
καταλληλότητας του νερού και διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Πώς θα εξασφαλίσω την ποιότητα του νερού µέσα στην κατοικία και την
επιχείρησή µου;
Είτε το νερό δεν είναι κατάλληλο λόγω διαπιστωµένων προβληµάτων είτε απλώς δε
µας αρέσει η µυρωδιά του και η γεύση του, υπάρχουν πολλοί τρόποι να βελτιώσουµε
την ποιότητά του όταν βγαίνει από τη βρύση και µπαίνει στο ποτήρι µας για να το
πιούµε.
1. Οικιακές συσκευές καθαρισµού
Οι συσκευές αυτές τοποθετούνται είτε κάτω από το νεροχύτη είτε πάνω στον πάγκο
του νεροχύτη είτε ακόµη στο διανοµέα της ύδρευσης (συλλέκτης - collecteur).
ΤΣΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΛ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜ. Ο.Ε.
28ης
∆οκιµές
Αρ. Πιστ.771
Οκτωβρίου 284, Ξάνθη – τηλ/φαξ: 2541028854 – [email protected] – www.envirosol.gr
Οι απλούστερες συσκευές αποτελούνται από 1 φίλτρο αποσκλήρυνσης του νερού µε
ρητίνη ιοντοανταλλαγής. Πιο σύνθετα συστήµατα περιλαµβάνουν επίσης φίλτρα
ενεργού άνθρακα, εξειδικευµένες ρητίνες ιοντοανταλλαγής και συστήµατα
αντίστροφης όσµωσης. Καθένα από αυτά έχει τα δικά του πλεονεκτήµατα και
µειονεκτήµατα, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:
Ο ενεργός άνθρακας προσροφά και κατακρατεί οργανικούς ρυπαντές, οι οποίοι
συνήθως επηρεάζουν τη γεύση και τη µυρωδιά του νερού. Επίσης, ανάλογα µε
τον τύπο και το σχεδιασµό της συσκευής, µπορούν να αφαιρεθούν το
υπολειµµατικό χλώριο, ορισµένα παραπροϊόντα της απολύµανσης και ορισµένα
φυτοφάρµακα. Είναι επίσης αποτελεσµατική µέθοδος για την αποµάκρυνση
ορισµένων βαρέων µετάλλων, όπως ο µόλυβδος και ο χαλκός. ∆εν είναι όµως
αποτελεσµατική τεχνική για νιτρικά, µικροβιακό φορτίο και διαλυµένα µέταλλα.
Οι ρητίνες ιοντοανταλλαγής είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για την αφαίρεση
µετάλλων από το νερό. Η συνηθέστερη χρήση τους είναι ως αποσκληρυντικοί
παράγοντες για την κατακράτηση του ασβεστίου και του µαγνησίου, τα
βασικότερα στοιχεία στα οποία οφείλεται η σκληρότητα του νερού. Απαιτούν
όµως περιοδική συντήρηση και αντικατάσταση, επειδή «µπουκώνουν».
Οι συσκευές αντίστροφης όσµωσης αφαιρούν τους περισσότερους ρυπαντές από
το νερό. Είναι αποτελεσµατικές για την αποµάκρυνση νιτρικών, νατρίου,
διαλυµένων ανόργανων και οργανικών ρυπαντών, βελτιώνουν τη γεύση και τη
µυρωδιά του νερού (εφόσον συνδυάζονται µε φίλτρο άνθρακα) και µπορούν
επίσης να µειώσουν τη συγκέντρωση ορισµένων φυτοφαρµάκων και διοξινών.
2. Καθαριότητα και συντήρηση
Πέρα από τα συστήµατα καθαρισµού του νερού που µπορούµε να προµηθευτούµε από
σχετικά καταστήµατα, µπορούµε να κάνουµε ορισµένες απλές ενέργειες για να
συντηρήσουµε το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της κατοικίας ή της επιχείρησής µας και
να βελτιώσουµε την ποιότητα του νερού που βγαίνει από τη βρύση.
Καθαρίζουµε τη σήτα που έχουν οι βρύσες
της κουζίνας και του νιπτήρα του µπάνιου.
Την βγάζουµε και την πλένουµε µε το ίδιο
το νερό της βρύσης. ∆εν χρησιµοποιούµε
ποτέ σαπούνι για να την καθαρίσουµε, γιατί
θα παραµείνει µια µικροποσότητα στους
βρόχους της σήτας και για ένα διάστηµα το
νερό που θα πίνουµε θα περιέχει πάντοτε
λίγο σαπούνι. Αν θέλουµε να την
απολυµάνουµε, την καθαρίζουµε µε λίγο φαρµακευτικό οινόπνευµα και την
αφήνουµε να στεγνώσει τελείως πριν την ξανατοποθετήσουµε.
Επιθεωρούµε τις βρύσες µας τακτικά και επιδιορθώνουµε ή αντικαθιστούµε τις
βρύσες που είναι ελαττωµατικές ή στάζουν. Θα πρέπει να γνωρίζουµε ότι οι
βρύσες που στάζουν ή εµφανίζουν διαρροή αποτελούν εστίες ανάπτυξης
µικροοργανισµών που µπορεί να επηρεάσουν την υγεία µας, προκαλώντας
ακόµα και γαστρεντερικά προβλήµατα.
ΤΣΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΛ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜ. Ο.Ε.
28ης
∆οκιµές
Αρ. Πιστ.771
Οκτωβρίου 284, Ξάνθη – τηλ/φαξ: 2541028854 – [email protected] – www.envirosol.gr
Τέλος, σε ακραίες περιπτώσεις µπορούµε να απολυµαίνουµε τις βρύσες µας µε
φαρµακευτικό οινόπνευµα, είτε βρέχοντας τη βρύση µε το οινόπνευµα είτε
βυθίζοντας τη βρύση σε ένα ποτήρι που περιέχει οινόπνευµα. Αν δεν έχουµε
οινόπνευµα, µπορούµε εναλλακτικά να χρησιµοποιήσουµε αραιωµένη χλωρίνη ή
άλλα απολυµαντικά µέσα. Προτιµάµε όµως το οινόπνευµα, επειδή εξατµίζεται
γρήγορα και δεν επηρεάζει τη γεύση του νερού µετά την απολύµανση. Η
χλωρίνη, πέραν της έντονης οσµής που έχει, µπορεί να περάσει στο νερό και να
επηρεάσει την ποιότητά του. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση χλωρίνης σε
ανοξείδωτες (inox) βρύσες, διότι προσβάλλονται από τη χλωρίνη
παρουσιάζοντας το φαινόµενο της αποφλοίωσης (chloride pitting).
Πώς θα επαληθεύσω την ποιότητα του πόσιµου νερού;
Ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για την επαλήθευση της ποιότητας του
πόσιµου νερού της βρύσης µας είναι να γίνει ανάλυση του νερού σε διαπιστευµένο
εργαστήριο αναλύσεων νερού. Καθώς ο κατάλογος παραµέτρων που µπορούν να
εξεταστούν στο πόσιµο νερό είναι ιδιαίτερα µεγάλος, γίνεται αντιληπτό ότι η εξέταση
πολλών παραµέτρων έχει σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση στον ενδιαφερόµενο. Το
επιστηµονικό προσωπικό του εργαστηρίου θα σας βοηθήσει στην επιλογή των
παραµέτρων που θα εξεταστούν στα δείγµατα νερού, λαµβάνοντας υπόψη τις
υποδείξεις σας και τις υποψίες που έχετε για συγκεκριµένους ρυπαντές. Σε κάθε
περίπτωση, συστήνεται να εξετάζονται κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παράµετροι:
pH
ολικά διαλυµένα στερεά (TDS)
νιτρικά ιόντα
ολικά κολοβακτήρια
Η εξέταση του πόσιµου νερού από εργαστήριο αναλύσεων είναι καλό να γίνεται
περίπου 1 φορά το χρόνο και σίγουρα µετά από κάθε επισκευή ή αντικατάσταση του
εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κατοικίας ή της επιχείρησής µας.
Το νερό του δικτύου δε µου φαίνεται κατάλληλο για να το πίνω. Τι µπορώ να
κάνω µόνος µου για να το βελτιώσω;
Θα πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι η ποιότητα του πόσιµου νερού δεν επηρεάζεται
µόνο από το δηµόσιο δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου ή της ∆ΕΥΑ. Η κατάσταση του
εσωτερικού δικτύου της κατοικίας ή της επιχείρησής µας και η καθαριότητα της
βρύσης µπορούν εξίσου να επηρεάσουν την ποιότητα του πόσιµου νερού και να το
κάνουν ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Καθώς τα πραγµατικά συµβάντα ρύπανσης ή µόλυνσης του πόσιµου νερού στο
δηµόσιο δίκτυο του ∆ήµου ή της ∆ΕΥΑ είναι σπάνια και συνήθως δεν φτάνουν σε
τέτοιο βαθµό ώστε να επηρεάσουν την υγεία του καταναλωτικού κοινού, ειδικά σε
περιοχές που εξυπηρετούνται από οργανωµένες υπηρεσίες ύδρευσης, είναι πολύ
πιθανό ορισµένα ξεσπάσµατα ή παροδικά προβλήµατα να οφείλονται σε τοπικά
προβλήµατα ή βλάβες. Πολλές φορές η εξάλειψη τέτοιων κινδύνων µπορεί να
αντιµετωπιστεί µε τοπικές επεµβάσεις, ακόµα και µέσα στο ίδιο µας το σπίτι. Για αυτό:
φροντίζουµε πάντοτε οι βρύσες µας να είναι καθαρές και σε καλή κατάσταση
τοποθετούµε οικιακές συσκευές καθαρισµού του νερού
ΤΣΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΛ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜ. Ο.Ε.
28ης
∆οκιµές
Αρ. Πιστ.771
Οκτωβρίου 284, Ξάνθη – τηλ/φαξ: 2541028854 – [email protected] – www.envirosol.gr
εξετάζουµε την ποιότητα του νερού από τη βρύση µας σε διαπιστευµένα
εργαστήρια αναλύσεων νερού, ώστε να είµαστε σίγουροι για την πιστότητα και
την ακρίβεια των αναλύσεων της ποιότητας του νερού που πίνουµε
συµβουλευόµαστε ειδικούς επιστήµονες ή επαγγελµατίες που ασχολούνται µε
την ποιότητα του νερού για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων των αναλύσεων,
ώστε να κατανοήσουµε µε τρόπο ξεκάθαρο τη σηµασία των αποτελεσµάτων των
αναλύσεων
Πηγή: US Environmental Protection Agency (US EPA) www.epa.gov
ΤΣΑΦΑΡΙ∆ΟΥ ΚΛ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΥΣ. – ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΕΜΜ. Ο.Ε.