ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤ Ν ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ ΒΟΛΕΪ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2010-2011
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
1966
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
1
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Άρτας
2
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1957
Α.Α.Α.
3
ΒΟΥ∆ΟΥΡΗΣ ΚΩΝ-ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1970
Α.Α.Α.
4
ΓΕΡΟΘΟ∆ΩΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1966
Α.Α.Α.
5
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1967
Α.Α.Α.
6
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ-ΝΟΣ
1958
Α.Α.Α.
7
ΜΟΥΛΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1970
Α.Α.Α.
8
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1973
Α.Α.Α.
9
ΟΝΟΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1967
Α.Α.Α.
10
ΡΑΠΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1958
Α.Α.Α.
11
ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1956
Α.Α.Α.
12
ΑΜΑΣΙΑ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1965
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
13
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1968
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
14
∆ΕΛΗΚΩΣΤΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1964
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
15
ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1956
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
16
ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1964
Θεσσαλίας
17
ΜΠΑΝΤΙΑΝΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1959
Θράκης
Α΄Ο∆ΒΕ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
1
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1963
Άρτας
2
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1966
Άρτας
3
ΜΠΟΥΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1959
Άρτας
4
ΡΟΙ∆Ο∆ΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1962
Αιτωλοακαρνανιας
5
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1965
Αιτωλοακαρνανιας
6
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1982
Α.Α.Α.
7
ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ∆Η ΝΑΤΑΛΙ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1982
Α.Α.Α.
8
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1969
Α.Α.Α.
9
ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1963
Α.Α.Α.
10
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1956
Α.Α.Α.
11
ΚΟΜΠΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1972
Α.Α.Α.
12
ΚΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1966
Α.Α.Α.
13
ΛΕΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1963
Α.Α.Α.
14
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1957
Α.Α.Α.
15
ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1967
Α.Α.Α.
16
ΜΑΡΚΑΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1975
Α.Α.Α.
17
ΜΟΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1964
Α.Α.Α.
18
ΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1972
Α.Α.Α.
19
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1967
Α.Α.Α.
20
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1969
Α.Α.Α.
σελ.1 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
21
ΠΑΓΚΟΖΙ∆ΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
1965
22
ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1977
Α.Α.Α.
Α.Α.Α.
23
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1973
Α.Α.Α.
24
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1970
Α.Α.Α.
25
ΡΙΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1963
Α.Α.Α.
26
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1966
Α.Α.Α.
27
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1963
Α.Α.Α.
28
ΤΣΙΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΕΣΤΩΡ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1976
Α.Α.Α.
29
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1978
Α.Α.Α.
30
ΦΥΓΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
1964
Α.Α.Α.
31
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΑΡΚΟΣ
1974
Α.Α.Α.
32
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1979
Α.Α.Α.
33
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
1977
Α.Α.Α.
34
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1967
Ανατολικής Μακεδονίας
35
ΜΙΣΤΙΛΙΑ∆ΗΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ
1960
Ανατολικής Μακεδονίας
36
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1965
Ανατολικής Μακεδονίας
37
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1973
Ανατολικής Μακεδονίας
38
ΤΖΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1957
Ανατολικής Μακεδονίας
39
ΤΣΑΦΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΤΩΝ
1966
Ανατολικής Μακεδονίας
40
ΑΒΡΑΜΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
1977
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
41
ΑΝΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1979
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
42
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1982
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
43
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1960
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
44
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
1965
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
45
∆ΑΛΚΙΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1971
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
46
∆ΑΝΙΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1975
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
47
∆ΕΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1979
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
48
ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΘΩΜΑΣ
1977
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
49
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1966
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
50
ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1983
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
51
ΚΑΡΑΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ`
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1958
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
52
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1973
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
53
ΚΟΚΑΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1960
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
54
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1973
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
55
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1960
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
56
ΛΑΜΠΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1958
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
57
ΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1968
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
58
ΜΠΕΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1966
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
59
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1964
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
60
ΞΑΝΘΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1978
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
61
ΣΙ∆ΕΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1971
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
62
ΣΙ∆ΗΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1963
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
63
ΣΙΜΙ∆ΗΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1980
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
64
ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1974
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
65
ΤΣΙΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ
1983
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
66
ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1957
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
67
ΤΣΟΡΜΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1973
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
68
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΛΙΖ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
69
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1985
∆.Α.Π.
σελ.2 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
70
ΓΚΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΝΕΣΣΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1973
71
ΓΟΥΡΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1975
∆.Α.Π.
∆.Α.Π.
72
∆ΕΥΤΕΡΙΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1981
∆.Α.Π.
73
ΚΑΝΤΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1979
∆.Α.Π.
74
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1980
∆.Α.Π.
75
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1969
∆.Α.Π.
76
ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
1975
∆.Α.Π.
77
ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1981
∆.Α.Π.
78
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1967
∆.Α.Π.
79
ΜΕΝΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1973
∆.Α.Π.
80
ΜΗΛΙΩΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1982
∆.Α.Π.
81
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1980
∆.Α.Π.
82
ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
1978
∆.Α.Π.
83
ΜΟΣΙΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1978
∆.Α.Π.
84
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1974
∆.Α.Π.
85
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1966
∆.Α.Π.
86
ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1965
∆.Α.Π.
87
ΠΙΡΠΙΝΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1985
∆.Α.Π.
88
ΡΕΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1972
∆.Α.Π.
89
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1976
∆.Α.Π.
90
ΣΤΡΑΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΩΤΙΟΣ
1967
∆.Α.Π.
91
ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1969
∆.Α.Π.
92
ΧΑΡΑΚΙ∆ΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1964
∆.Α.Π.
93
ΣΙΟΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1974
Ηπείρου
94
ΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1965
Θεσσαλίας
95
ΒΛΑΧΟΣ ΟΜΗΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1968
Θεσσαλίας
96
∆ΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1969
Θεσσαλίας
97
ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1959
Θεσσαλίας
98
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1966
Θεσσαλίας
99
ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1961
Θεσσαλίας
100
ΧΑΡ∆ΑΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1971
Θεσσαλίας
101
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
1976
Θράκης
102
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1976
Θράκης
103
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1968
Θράκης
104
ΣΑΡ∆ΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1966
Θράκης
105
ΤΖΕΠΚΙΝΛΗΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1979
Θράκης
106
ΓΚΟΥΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1969
Κεντρικής Στερεάς
107
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΖΗΣΙΜΟΣ
1958
Κεντρικής Στερεάς
108
ΚΕΦΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1961
Κεντρικής Στερεάς
109
ΚΛΕΠΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1967
Κεντρικής Στερεάς
110
ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1967
Κεντρικής Στερεάς
111
ΛΙΛΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1961
Κεντρικής Στερεάς
112
ΜΑΥΡΑ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1975
Κεντρικής Στερεάς
113
ΠΕΡΣΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1966
Κεντρικής Στερεάς
114
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1969
Κεντρικής Στερεάς
115
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1959
Κεντρικής Στερεάς
116
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1978
Κεντρικής Στερεάς
117
ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1977
Κρήτης
118
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1961
Κρήτης
σελ.3 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
119
ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1961
120
ΚΙΟΥΣΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1979
Κρήτης
Κρήτης
121
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΣ
1964
Κρήτης
122
ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1959
Κρήτης
123
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1964
Μακεδονίας
124
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1962
Μακεδονίας
125
∆ΡΑΓΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ
1961
Μακεδονίας
126
ΚΑΝΟΥΡΑ ΕΛΠΙ∆Α
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1961
Μακεδονίας
127
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1964
Μακεδονίας
128
ΛΙΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1965
Μακεδονίας
129
ΜΑΜΟΥ∆ΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΚΕΙΜ
1962
Μακεδονίας
130
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1974
Μακεδονίας
131
ΣΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1973
Μακεδονίας
132
ΤΣΑΜΟΥΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1961
Μακεδονίας
133
ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1971
Μακεδονίας
134
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΣ
1956
Πελοποννήσου
135
ΓΕΜΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1966
Πελοποννήσου
136
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1963
Πελοποννήσου
137
ΓΚΟΛΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1968
Πελοποννήσου
138
ΓΛΩΣΣΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1969
Πελοποννήσου
139
∆ΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1965
Πελοποννήσου
140
∆ΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1960
Πελοποννήσου
141
ΚΑΡΑΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1964
Πελοποννήσου
142
ΚΤΕΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1981
Πελοποννήσου
143
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1974
Πελοποννήσου
144
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α∆ΑΜ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1964
Πελοποννήσου
145
ΜΠΑΚΛΕΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1963
Πελοποννήσου
146
ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1964
Πελοποννήσου
147
ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1963
Πελοποννήσου
148
ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1966
Πελοποννήσου
149
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1975
Πελοποννήσου
150
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΑΜΙΑΝΟΣ
1967
Πελοποννήσου
151
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1967
Πελοποννήσου
152
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1965
Πελοποννήσου
153
ΧΑΝ∆ΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1972
Πελοποννήσου
Β΄Ο∆ΒΕ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
1964
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
1
ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Α.Α.
2
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1982
Α.Α.Α.
3
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1956
Α.Α.Α.
4
ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1962
Α.Α.Α.
5
ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1969
Α.Α.Α.
6
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1969
Α.Α.Α.
7
ΛΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1975
Α.Α.Α.
8
ΜΑΛΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1976
Α.Α.Α.
9
ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ
1987
Α.Α.Α.
10
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1976
Α.Α.Α.
σελ.4 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
11
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1959
Α.Α.Α.
12
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
1988
Α.Α.Α.
13
ΠΑΠΑΣΗΦΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1986
Α.Α.Α.
14
ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1984
Α.Α.Α.
15
ΣΤΑΡΙ∆ΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1980
Α.Α.Α.
16
ΣΤΕΦΑΝΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1971
Α.Α.Α.
17
ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1974
Α.Α.Α.
18
ΦΥΤΙΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1969
Α.Α.Α.
19
ΧΑΜΠΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1987
Α.Α.Α.
20
ΧΛΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1984
Α.Α.Α.
21
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1978
Α.Α.Α.
22
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1983
Ανατολικής Μακεδονίας
23
ΠΑΡΙΣΣΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1971
Ανατολικής Μακεδονίας
24
ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
1970
Ανατολικής Μακεδονίας
25
ΑΚΟΥΡΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
26
ΑΝ∆ΡΕΑΚΟΥ ΝΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1985
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
27
ΓΙΑΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ
1966
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
28
ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ ΣΙ∆ΕΡΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1981
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
29
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1977
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
30
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
31
ΙΣΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
32
ΚΑΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1986
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
33
ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1972
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
34
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΟΣΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
1966
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
35
ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1960
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
36
ΜΠΟΜΠΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1978
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
37
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1983
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
38
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
39
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1986
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
40
ΠΕΧΛΙ∆ΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1974
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
41
ΡΟ∆ΟΠΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1966
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
42
ΣΤΑΥΡΙΑΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1979
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
43
ΤΣΑΝΤΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1982
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
44
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1974
∆.Α.Π.
45
ΒΥΡΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1976
∆.Α.Π.
46
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1973
∆.Α.Π.
47
ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
1959
∆.Α.Π.
48
∆ΡΟΓΩΣΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1980
∆.Α.Π.
49
ΙΩΣΗΦΙ∆ΟΥ ΣΟΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1959
∆.Α.Π.
50
ΚΑΛΛΙΤΣΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1958
∆.Α.Π.
51
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1960
∆.Α.Π.
52
ΚΑΨΑΣΚΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1986
∆.Α.Π.
53
ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1975
∆.Α.Π.
54
ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1973
∆.Α.Π.
55
ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1982
∆.Α.Π.
56
ΜΕΤΑΞΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1985
∆.Α.Π.
57
ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1969
∆.Α.Π.
58
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
1965
∆.Α.Π.
59
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1955
∆.Α.Π.
σελ.5 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
60
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΛΕΒΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1986
∆.Α.Π.
61
ΠΑΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1986
∆.Α.Π.
62
ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1962
∆.Α.Π.
63
ΣΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1988
∆.Α.Π.
64
ΣΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1966
∆.Α.Π.
65
ΤΟΨΙ∆ΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1973
∆.Α.Π.
66
ΤΡΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1976
∆.Α.Π.
67
ΤΣΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1979
∆.Α.Π.
68
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1970
Ηπείρου
69
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1965
Θεσσαλίας
70
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1963
Θεσσαλίας
71
ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1976
Θεσσαλίας
72
ΚΑΡΩ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1957
Θεσσαλίας
73
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1972
Θεσσαλίας
74
ΞΙΦΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1965
Θεσσαλίας
75
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1976
Θεσσαλίας
76
ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1969
Θεσσαλίας
77
ΤΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1964
Θεσσαλίας
78
ΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1967
Θεσσαλίας
79
ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Θεσσαλίας
80
ΒΕΝΕΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1969
Θράκης
81
ΓΚΕΤΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1967
Θράκης
82
ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1975
Θράκης
83
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1986
Θράκης
84
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1965
Κεντρικής Στερεάς
85
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1980
Κεντρικής Στερεάς
86
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1978
Κεντρικής Στερεάς
87
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1974
Κρήτης
88
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1968
Κρήτης
89
ΚΑΡΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1986
Κρήτης
90
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1965
Κρήτης
91
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1968
Κρήτης
92
ΠΕΤΑΚΑΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1971
Κρήτης
93
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1965
Κρήτης
94
ΣΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1977
Κρήτης
95
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ∆ΡΟΣΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1957
Μακεδονίας
96
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΣΠΥΙ∆ΩΝ
1961
Μακεδονίας
97
ΚΑΡΑΚΕΛΙ∆ΗΣ ∆ΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1966
Μακεδονίας
98
ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1977
Μακεδονίας
99
ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ ΜΕΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1959
Μακεδονίας
100
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1977
Μακεδονίας
101
ΠΛΙΑΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΝΗΣ
1967
Μακεδονίας
102
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ∆ΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1967
Μακεδονίας
103
ΣΙΑΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1972
Μακεδονίας
104
ΣΥΡΟΜΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1979
Μακεδονίας
105
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1970
Μακεδονίας
106
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
1985
Πελοποννήσου
107
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1975
Πελοποννήσου
108
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1982
Πελοποννήσου
σελ.6 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
109
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1983
Πελοποννήσου
110
ΚΑΡΑΦΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1957
Πελοποννήσου
111
ΛΙΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1972
Πελοποννήσου
112
ΤΖΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1967
Πελοποννήσου
113
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1964
Πελοποννήσου
114
ΠΕΡΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1960
Σάµου
115
ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1975
Σάµου
116
ΛΥΚΟΥΡΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1978
Χίου
Γ΄ΤΟΠΙΚΗ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1
ΚΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
2
3
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1968
Αιτωλοακαρνανιας
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1967
Αιτωλοακαρνανιας
ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1966
Α.Α.Α.
4
ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1980
Α.Α.Α.
5
ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ
1972
Α.Α.Α.
6
ΑΞΑΡΛΗ ΦΛΩΡΑ-ΜΑΡΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1977
Α.Α.Α.
7
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1986
Α.Α.Α.
8
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1981
Α.Α.Α.
9
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1973
Α.Α.Α.
10
ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1988
Α.Α.Α.
11
ΒΕΛΙ∆ΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ
1974
Α.Α.Α.
12
ΒΟΡΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1964
Α.Α.Α.
13
ΒΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΓΕ∆ΕΩΝ
1985
Α.Α.Α.
14
ΗΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1981
Α.Α.Α.
15
ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1983
Α.Α.Α.
16
ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1962
Α.Α.Α.
17
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1991
Α.Α.Α.
18
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1986
Α.Α.Α.
19
ΚΑΡΑΠΑΤΗ ΖΩΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1986
Α.Α.Α.
20
ΚΑΤΣΙΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1979
Α.Α.Α.
21
ΚΟΖΑΜΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1980
Α.Α.Α.
22
ΚΟΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1972
Α.Α.Α.
23
ΚΟΥΤΣΟΜΠΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1975
Α.Α.Α.
24
ΛΑΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1988
Α.Α.Α.
25
ΛΙ∆ΩΡΙΚΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΕΛΕΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1981
Α.Α.Α.
26
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1985
Α.Α.Α.
27
ΜΑΥΡΙΚΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1991
Α.Α.Α.
28
ΜΙΧΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1984
Α.Α.Α.
29
ΜΠΑΛΗ ΤΖΕΝΗ-ΡΟΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Α.Α.Α.
30
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1987
Α.Α.Α.
31
ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1984
Α.Α.Α.
32
ΝΙΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1983
Α.Α.Α.
33
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1990
Α.Α.Α.
34
ΠΑΝΑΓΙ∆Η Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ-ΝΤΑΙΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1981
Α.Α.Α.
35
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1974
Α.Α.Α.
36
ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1980
Κεντρικής Στερεάς
37
ΡΑΝΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Α.Α.Α.
σελ.7 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
38
ΡΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
1966
Α.Α.Α.
39
ΣΟΥΓΙΑ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1986
Α.Α.Α.
40
ΤΣΟΥΜΕΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1980
Α.Α.Α.
41
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1983
Α.Α.Α.
42
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1978
Α.Α.Α.
43
ΦΡΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1978
Α.Α.Α.
44
ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1980
Α.Α.Α.
45
ΒΟΥΖΑΝΙ∆ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1968
Ανατολικής Μακεδονίας
46
ΓΑΙΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1985
Ανατολικής Μακεδονίας
47
ΓΙΑΝΝΟΥΣΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1964
Ανατολικής Μακεδονίας
48
ΓΚΟΥΡΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1975
Ανατολικής Μακεδονίας
49
ΗΡΓΕ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΕΩΝ
1971
Ανατολικής Μακεδονίας
50
ΚΑΒΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1978
Ανατολικής Μακεδονίας
51
ΚΑΛΛΙΣΤΡΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1972
Ανατολικής Μακεδονίας
52
ΚΑΛΦΑ ΑΝΚΑ
ΒΑΣΙΛΕ
1967
Ανατολικής Μακεδονίας
53
ΚΟΝΤΟΣΤΟΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1976
Ανατολικής Μακεδονίας
54
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1968
Ανατολικής Μακεδονίας
55
ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΩΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1977
Ανατολικής Μακεδονίας
56
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1988
Ανατολικής Μακεδονίας
57
ΨΑΛΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1984
Ανατολικής Μακεδονίας
58
ΑΓΡΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1972
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
59
ΑΝΑΝΙΑ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1977
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
60
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1974
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
61
ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1986
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
62
ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1986
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
63
∆ΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
64
∆ΗΜΑΝΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1982
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
65
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
66
ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1972
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
67
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙ∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1991
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
68
ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
69
ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1985
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
70
ΚΟΙΝΟΒΙΑΡΧΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
1971
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
71
ΚΟΛΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1977
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
72
ΚΟΠΑΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1970
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
73
ΚΟΥΜΠΛΗ ΗΛΙΑΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
74
ΚΟΥΜΠΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1964
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
75
ΚΡΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
76
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1971
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
77
ΚΥΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΗΛΙΑΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
78
ΛΑ∆ΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
79
ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
80
ΛΙΝΑΡ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
81
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
82
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΡΥΦΩΝ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
83
ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1983
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
84
ΜΟΣΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
85
ΜΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
86
ΜΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1985
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
σελ.8 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
87
ΜΠΟΥΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1981
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
88
ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
89
ΠΑΝΤΖΑΡΗ ΒΑΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
90
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1989
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
91
ΠΑΡΤΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΒΡΑΑΜ
1980
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
92
ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
1969
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
93
ΣΙΜΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1981
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
94
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1978
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
95
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1981
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
96
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1975
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
97
ΦΥΝΤΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1972
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
98
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1975
∆.Α.Π.
99
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1970
∆.Α.Π.
100
ΒΕΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1989
∆.Α.Π.
101
ΒΙ∆ΑΛΗ ΑΓΑΘΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1980
∆.Α.Π.
102
ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΠΙ∆Α
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1984
∆.Α.Π.
103
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1976
∆.Α.Π.
104
ΓΑΡΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1979
∆.Α.Π.
105
ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1989
∆.Α.Π.
106
ΓΙΑΛΕΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1968
∆.Α.Π.
107
ΓΟΥΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1963
∆.Α.Π.
108
∆ΑΛΕΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1989
∆.Α.Π.
109
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1984
∆.Α.Π.
110
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ
1988
∆.Α.Π.
111
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1990
∆.Α.Π.
112
ΚΑΛΙΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1974
∆.Α.Π.
113
ΚΑΛΠΑΚΙ∆ΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΥΛΟΣ
1969
∆.Α.Π.
114
ΚΑΡΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1977
∆.Α.Π.
115
ΚΑΡΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1980
∆.Α.Π.
116
ΚΟΛΤΣΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1988
∆.Α.Π.
117
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1985
∆.Α.Π.
118
ΚΟΥΤΡΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
1984
∆.Α.Π.
119
ΛΙΑΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1986
∆.Α.Π.
120
ΜΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1977
∆.Α.Π.
121
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
1973
∆.Α.Π.
122
ΜΙΖΡΑΚΙΑΝ ΑΡΤΙΝ-ΑΓΚΟΠ
ΚΙΡΚΟΡ
1972
∆.Α.Π.
123
ΜΙΧΑΗΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1980
∆.Α.Π.
124
ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1988
∆.Α.Π.
125
ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1970
∆.Α.Π.
126
ΝΙΖΑΜΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1986
∆.Α.Π.
127
ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1970
∆.Α.Π.
128
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1955
∆.Α.Π.
129
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1960
∆.Α.Π.
130
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΗΛΙΑΣ
1978
∆.Α.Π.
131
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1988
∆.Α.Π.
132
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1968
∆.Α.Π.
133
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1958
∆.Α.Π.
134
ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1981
∆.Α.Π.
135
ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1968
∆.Α.Π.
σελ.9 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
136
ΣΟΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1984
∆.Α.Π.
137
ΣΠΥΡΙ∆ΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1989
∆.Α.Π.
138
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1972
∆.Α.Π.
139
ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1989
∆.Α.Π.
140
ΤΕΡΤΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1971
∆.Α.Π.
141
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1988
∆.Α.Π.
142
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΠΟΥΗΛ
1967
∆.Α.Π.
143
ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1983
∆.Α.Π.
144
ΤΣΙΤΣΙΠΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1991
∆.Α.Π.
145
ΖΗΣΙ∆ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1989
Ηπείρου
146
ΖΗΣΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1980
Ηπείρου
147
ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
1958
Ηπείρου
148
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΟΝΑΤΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1984
Ηπείρου
149
ΣΑΧΙΝΗ ΜΠΡΙΑΝ
ΝΤΡΙΤΣΙΜ
1990
Ηπείρου
150
ΣΙΟΝΤΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1979
Ηπείρου
151
ΨΥΧΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1955
Ηπείρου
152
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1967
Θεσσαλίας
153
ΑΝΤΩΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
1971
Θεσσαλίας
154
ΓΚΕΛΣΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ
1967
Θεσσαλίας
155
∆ΕΛΗΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1978
Θεσσαλίας
156
ΖΙΩΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΛΙΑΣ
1960
Θεσσαλίας
157
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1977
Θεσσαλίας
158
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1966
Θεσσαλίας
159
ΚΑΡΑΒΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1979
Θεσσαλίας
160
ΚΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1966
Θεσσαλίας
161
ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1989
Θεσσαλίας
162
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1967
Θεσσαλίας
163
ΜΠΑΤΣΙΛΑ ∆ΑΦΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1971
Θεσσαλίας
164
ΠΑΙΚΟΥ ΑΡΕΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1974
Θεσσαλίας
165
ΠΑΠΑ∆ΟΓΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1983
Θεσσαλίας
166
ΡΕΜΠΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1986
Θεσσαλίας
167
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1980
Θεσσαλίας
168
ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1985
Θεσσαλίας
169
ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1966
Θεσσαλίας
170
ΦΥΤΙΛΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1991
Θεσσαλίας
171
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1973
Θεσσαλίας
172
ΚΑ∆ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1979
Θράκης
173
ΚΑΣΒΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1969
Θράκης
174
ΜΠΟΥΛΤΟΥΡΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1977
Θράκης
175
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1961
Θράκης
176
ΖΟΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1974
Κεντρικής Στερεάς
177
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1983
Κεντρικής Στερεάς
178
ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1985
Κεντρικής Στερεάς
179
ΚΑΝ∆ΗΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1973
Κεντρικής Στερεάς
180
ΛΑΜΠΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1968
Κεντρικής Στερεάς
181
ΜΙΝΤΖΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ
1977
Κεντρικής Στερεάς
182
ΜΠΑΛΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1968
Κεντρικής Στερεάς
183
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1976
Κεντρικής Στερεάς
184
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1977
Κεντρικής Στερεάς
σελ.10 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
185
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1976
Κεντρικής Στερεάς
186
ΡΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1978
Κεντρικής Στερεάς
187
ΣΑΛΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΥΚΑΣ
1978
Κεντρικής Στερεάς
188
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1969
Κεντρικής Στερεάς
189
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΜΟΡΦΩ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1959
Κεντρικής Στερεάς
190
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1985
Κεντρικής Στερεάς
191
ΤΣΟΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1979
Κεντρικής Στερεάς
192
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1964
Κεντρικής Στερεάς
193
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1971
Κεντρικής Στερεάς
194
ΓΚΟΛΝΤΕΒΙΤΣ ΤΟΜΑΣ-ΠΙΟΤΡ
ΚΡΙΣΤΟΦ
1984
Κρήτης
195
ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1978
Κρήτης
196
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
1988
Κρήτης
197
ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1988
Κρήτης
198
ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1988
Κρήτης
199
ΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΗΛΙΑΣ
1987
Κρήτης
200
ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1984
Κρήτης
201
ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1974
Κρήτης
202
ΦΟΥΝΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1966
Κρήτης
203
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1967
Μακεδονίας
204
ΒΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
1988
Μακεδονίας
205
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΟΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
1989
Μακεδονίας
206
∆ΟΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1958
Μακεδονίας
207
ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1988
Μακεδονίας
208
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ-ΤΑΡΤΑΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1980
Μακεδονίας
209
ΚΕΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
1969
Μακεδονίας
210
ΚΙΟΥΡΤΖΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1990
Μακεδονίας
211
ΚΟΡΑΚΙ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΦΡΑΙΜ
1981
Μακεδονίας
212
ΛΟΥΚΙ∆ΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
1969
Μακεδονίας
213
ΜΑΣΛΙΓΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1989
Μακεδονίας
214
ΜΑΣΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ
1986
Μακεδονίας
215
ΜΠΟΖΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1989
Μακεδονίας
216
ΝΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1956
Μακεδονίας
217
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ
1978
Μακεδονίας
218
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1967
Μακεδονίας
219
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1969
Μακεδονίας
220
ΠΑΥΛΙ∆ΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1977
Μακεδονίας
221
ΤΣΑΛΚΑΝΗ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1973
Μακεδονίας
222
ΤΣΙΑΡΓΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1964
Μακεδονίας
223
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Μακεδονίας
224
ΧΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1974
Μακεδονίας
225
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ ΖΩΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1983
Μακεδονίας
226
ΧΡΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΣΜΑΣ
1964
Μακεδονίας
227
ΨΑΡΙΚΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1977
Μακεδονίας
228
ΒΑΖΕΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
1967
Πελοποννήσου
229
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1988
Πελοποννήσου
230
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1985
Πελοποννήσου
231
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1960
Πελοποννήσου
232
ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1974
Πελοποννήσου
233
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1978
Πελοποννήσου
σελ.11 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
234
∆ΟΞΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1967
235
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1962
Πελοποννήσου
Πελοποννήσου
236
ΚΕΛΑΙ∆ΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1980
Πελοποννήσου
237
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΣΠΥΡΟΣ
1981
Πελοποννήσου
238
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1986
Πελοποννήσου
239
ΚΤΕΝΑ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1972
Πελοποννήσου
240
ΜΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΘΩΜΑΣ
1973
Πελοποννήσου
241
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1989
Πελοποννήσου
242
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Πελοποννήσου
243
ΜΟΥΡΑΤΗ ΚΕΡΑΣΙΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1965
Πελοποννήσου
244
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1964
Πελοποννήσου
245
ΝΙΦΟΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1984
Πελοποννήσου
246
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1982
Πελοποννήσου
247
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1981
Πελοποννήσου
248
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1971
Πελοποννήσου
249
ΤΣΙΓΩΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
1969
Πελοποννήσου
250
ΤΣΟΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
1975
Πελοποννήσου
251
ΦΑΙΛΑ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1979
Πελοποννήσου
252
ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1982
Πελοποννήσου
253
ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1964
∆ωδεκανήσου
254
ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
1958
∆ωδεκανήσου
255
∆ΟΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1971
∆ωδεκανήσου
256
ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1960
∆ωδεκανήσου
257
ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1968
∆ωδεκανήσου
258
ΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1966
∆ωδεκανήσου
259
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
1968
∆ωδεκανήσου
260
ΠΑΠΑ∆ΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΟΦΩΝ
1968
∆ωδεκανήσου
261
ΠΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1972
∆ωδεκανήσου
262
ΠΑΤΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΙΟΡ∆ΑΝΗΣ
1968
∆ωδεκανήσου
263
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1978
∆ωδεκανήσου
264
ΤΖΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
1972
∆ωδεκανήσου
265
ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1966
∆ωδεκανήσου
266
ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
1973
Σάµου
267
∆ΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1973
Σάµου
268
ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΘΕΜΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1976
Σάµου
269
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
1965
Σάµου
270
ΜΑΘΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1964
Σάµου
271
ΜΙΧΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1978
Σάµου
272
ΠΕΤΥΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ
1969
Σάµου
273
ΣΠΑΝΟΣ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1968
Σάµου
274
ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1966
Σάµου
275
ΦΟΥΝΤΟΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1966
Σάµου
276
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1972
Σάµου
277
ΚΑΛΛΙΤΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1973
Χίου
278
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1970
Χίου
279
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
1982
Χίου
280
ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1965
Χίου
281
ΤΑΜΑΡΗ ΕΡΜΙΟΝΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1973
Χίου
282
ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1982
Χίου
σελ.12 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
∆΄ΤΟΠΙΚΗ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
∆ΡΟΣΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
1978
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
1
ΚΑΡΑΜΑΡΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Α.Α.Α.
2
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
1989
Α.Α.Α.
3
ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
1989
Α.Α.Α.
4
ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1973
Ανατολικής Μακεδονίας
5
∆ΗΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΦΟΚΛΗΣ
1980
Ανατολικής Μακεδονίας
6
ΚΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΖΩΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1983
Ανατολικής Μακεδονίας
7
ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1985
Ανατολικής Μακεδονίας
8
ΜΟΝΑΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1983
Ανατολικής Μακεδονίας
9
ΧΑΤΖΗΑΝ∆ΡΕΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1989
Ανατολικής Μακεδονίας
10
ΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
1991
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
11
ΓΙΩΓΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
12
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
13
ΚΟΥΚΟΥΜΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1973
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
14
ΛΙΝΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1975
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
15
ΛΙΟΥΦΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1978
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
16
ΜΥΛΩΝΙ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1969
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
17
ΝΤΑΜΠΟΥ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1985
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
18
ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
1969
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
19
ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ
ΛΑΜΠΡΟΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
20
ΣΑΛΑΒΑΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1987
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
21
ΣΑΛΤΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1984
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
22
ΣΤΟΥΜΠΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1988
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
23
ΣΤΡΟΥΤΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
1985
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
24
ΤΟΛΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1976
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
25
ΤΣΙΡΙΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
1986
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
26
ΧΑΤΖΟΥ∆ΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1974
Β.Ε. Θεσσαλονίκης
27
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1969
Ηπείρου
28
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΣΜΑΣ
1963
Ηπείρου
29
ΑΥΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1977
Θράκης
30
∆ΑΡΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
1980
Θράκης
31
ΚΟΥΤΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1988
Θράκης
32
ΜΑΡΚΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1988
Θράκης
33
ΜΙΤΣΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1981
Θράκης
34
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1969
Θράκης
35
ΝΤΕΛΗΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1969
Θράκης
36
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1987
Θράκης
37
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1990
Θράκης
38
ΜΠΑΓΙΝΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1977
Κεντρικής Στερεάς
39
ΣΥΨΑ ΖΩΗ
∆ΗΜΟΣ
1982
Κεντρικής Στερεάς
40
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1983
Κρήτης
41
ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1985
Κρήτης
42
ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1966
Κρήτης
43
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1972
Μακεδονίας
44
ΣΙΝΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
1984
Μακεδονίας
45
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
1966
Πελοποννήσου
σελ.13 από 14
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΕΤΟΣ ΓΕΝ.
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ
46
ΒΑΡΕΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1970
Πελοποννήσου
47
ΒΛΑΧΟΥΛΗ ΟΛΓΑ
ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
1969
Πελοποννήσου
48
∆ΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1983
Πελοποννήσου
49
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1970
Πελοποννήσου
50
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
1986
Πελοποννήσου
51
ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1973
Πελοποννήσου
52
ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
1985
Πελοποννήσου
53
ΛΙΑΚΟΥΝΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1962
Πελοποννήσου
54
ΛΙΝΑΡ∆ΑΤΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
1977
Πελοποννήσου
55
ΜΠΑΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
1989
Πελοποννήσου
56
ΝΤΑΡΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
1981
Πελοποννήσου
57
ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1988
Πελοποννήσου
58
ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1961
Πελοποννήσου
59
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΝΙΚΗΤΑΣ
1976
∆ωδεκανήσου
60
ΚΟΠΕΛΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
1971
∆ωδεκανήσου
61
ΜΠΑΡΠΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ
1980
∆ωδεκανήσου
62
ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΗΡΑΚΛΗΣ
1969
Σάµου
63
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
1978
Χίου
σελ.14 από 14