Ληξιπρόθεσμες οφειλές εισφορών εργαζόμενων 3%

ΕΔΟΕΑΠ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3% ΕΩΣ 31/10/2012 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
Α/Α
Α.Φ.Μ.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
ΜΕΣΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 12/2003 - 11/2006,
8/2008-2/2010. Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Αναγγελία στη διαδικασία συνδιαλλαγής για απαιτήσεις περιόδου
2/2010- 2/2011
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 2/2007 - 5/2008,
1-8/2009. Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 4/2002 - 12/2004.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
1
094519590
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
€ 535.475,46
€ 254.560,09
€ 790.035,55
2
094284618
ALTER
€ 596.496,30
€ 149.169,78
€ 745.666,08
3
094420067
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΑΕ
ΕΞΠΡΕΣ
€ 285.994,25
€ 110.428,72
€ 396.422,97
4
095557310
ΑΥΡΙΑΝΗ-ΦΙΛΑΘΛΟΣ
€ 177.898,28
€ 145.053,57
€ 322.951,85
5
090112227
ΚΟΥΡΗΣ Γ. Α. ΕΠΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ
Ρ/Σ ΞΕΝΙΟΣ
€ 181.714,92
€ 85.347,70
€ 267.062,62
6
7
094418533
094510233
MAXLINE A.E.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
SPORTIME
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
€ 102.736,15
€ 118.065,33
€ 102.736,15
€ 53.273,06
€ 205.472,30
€ 171.338,39
8
999641067
SPORTIME
€ 86.319,64
€ 84.809,58
€ 171.129,22
9
10
999311564
997472524
POINT ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
SPORTIME ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤOΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
SPORTIME
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
€ 92.936,37
€ 131.259,22
€ 69.247,14
€ 16.873,30
€ 162.183,51
€ 148.132,52
11
12
095385403
094045681
ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
€ 96.714,22
€ 122.741,64
€ 46.797,75
€ 18.512,25
€ 143.511,97
€ 141.253,89
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 3/2004 - 11/2006,
10/2008 - 2/2010. Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 10/2011-1-2012.
13
14
999643595
094207594
€ 57.036,82
€ 122.519,19
€ 47.037,66
€ 37.541,95
€ 104.074,48
€ 160.061,14
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 6/2004- 7/2005.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 12/2009 - 12/2010.
15
094032519
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Ε.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ
€ 47.195,77
€ 47.195,77
€ 94.391,54
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 11/2001 - 9/2002.
16
090063900
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΚΑΝΑΛΙ 1 , ΠΕΙΡΑΙΑ
€ 55.629,55
€ 31.520,51
€ 87.150,06
Διενεργείται έλεγχος
17
18
19
20
999641798
999640650
094457860
999607340
CITY PRESS
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΒΡΑΔΥΝΗ
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
€ 57.381,66
€ 36.714,75
€ 56.468,77
€ 58.499,99
€ 19.545,88
€ 36.156,86
€ 16.060,40
€ 12.529,01
€ 76.927,54
€ 72.871,61
€ 72.529,17
€ 71.029,00
Διενεργείται έλεγχος
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 8/2003 - 10/2005.
21
094460827
Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
BESTEND ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΕ
Η ΧΩΡΑ
€ 44.759,31
€ 24.470,78
€ 69.230,09
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 5/2006 - 4/2009.
22
094257862
ΝΈΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
NEW CHANNEL
€ 33.405,33
€ 33.405,33
€ 66.810,66
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 8/2001 - 3/2002.
23
999871360
CRASH Α.Ε. ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
CRASH
€ 40.727,96
€ 22.882,92
€ 63.610,88
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 9/2006 - 1/2010.
24
25
26
094249653
099632374
094221576
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ Α.Ε.
ΠΝΕΥΜΑ Α.Ε.
902 ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM
ESPRESSO
ΩΡΑ ΓΙΑ ΣΠΟΡ
€ 52.492,59
€ 42.366,73
€ 33.293,03
€ 8.910,19
€ 17.914,83
€ 26.672,18
€ 61.402,78
€ 60.281,56
€ 59.965,21
Διενεργείται έλεγχος
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
27
28
099333262
094458832
ΜΕΤΡΟΣΠΟΡ ΕΠΕ
UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
METROSPORT
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
€ 43.158,26
€ 46.337,16
€ 15.689,34
€ 8.115,37
€ 58.847,60
€ 54.452,53
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ.
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ Α.Ε.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 5/2006 - 2/2011.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
5 - 8/2001, 11/2001 -10/2002.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
11/2003 - 5/2004, 1-7/2005.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 6/2005-12/2007.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Διενεργείται έλεγχος
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 10/2005 - 4/2007.
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
29
099911933
MEDIA WORLD Ε.Π.Ε.
Η ΝΙΚΗ
€ 53.779,97
30
094110262
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
€ 26.219,51
€ 26.219,51
€ 52.439,02
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
1/2002-5/2004.Διενεργείται έλεγχος για το ύψος των προσαυξήσεων.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 11/1998-12/1999 και
3/2000-11/2001.
31
095702683
ΚΡΙΚΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ. ΕΠΕ
Ο ΛΟΓΟΣ
€ 34.643,92
€ 10.775,32
€ 45.419,24
Διενεργείται έλεγχος
Σελίδα 1 από 2
€ 53.779,97
32
33
34
094316866
095248212
094431856
EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΝΣΗ Α.Ε.
MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
35
028625636
36
094494996
37
€ 27.580,73
€ 30.499,76
€ 27.517,85
€ 13.666,65
€ 10.074,45
€ 8.947,54
€ 41.247,38
€ 40.574,21
€ 36.465,39
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
ΑΝΔΡΩΝΗΣ Χ. ΠΑΥΛΟΣ METROPOLIS FM
EXTRA CHANNEL 3
Ρ/Σ STAR FM 97,1
MAD TV
METROPOLIS FM 95,5 ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
€ 23.857,24
€ 11.083,01
€ 34.940,25
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
LOVE RADIO BROADCASTING Α.Ε.
LOVE RADIO
€ 26.696,46
€ 6.414,49
€ 33.110,95
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
095384861
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
€ 22.695,53
€ 6.695,08
€ 29.390,61
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
38
093358031
ΧΛΩΡΟΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ
ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
€ 23.940,08
€ 5.050,39
€ 28.990,47
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
39
094420657
ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΟΣ ΑΕ
Ο ΛΟΓΟΣ
€ 14.416,34
€ 14.416,34
€ 28.832,68
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 1/1996 - 9/2001.
40
999211356
NEW WAVES ENTERPRISES LTD ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
41
42
998181755
099360774
43
095323216
44
997983902
45
999079605
46
47
48
094352318
998824403
099360240
49
50
51
52
53
54
55
56
57
094282810
090280585
999931058
090166186
094419241
997482690
998385531
997885588
998936241
58
59
60
998914236
999044224
095635771
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
€ 18.483,17
€ 8.770,52
€ 27.253,69
Διενεργείται έλεγχος
ΝΕΠ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΔΕΛΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ
Γ.Κ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ
D.B. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ESPRESSO
ΙΣΟΤΙΜΙΑ
€ 23.267,17
€ 18.855,35
€ 2.660,19
€ 4.792,75
€ 25.927,36
€ 23.648,10
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
REAL FM
€ 20.176,31
€ 2.707,53
€ 22.883,84
Διενεργείται έλεγχος
DERBY
€ 17.281,14
€ 5.400,75
€ 22.681,89
Διενεργείται έλεγχος
ΠΟΝΤΙΚΙ
€ 15.668,09
€ 6.216,35
€ 21.884,44
Διενεργείται έλεγχος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΕΛΤΑ ΜΙ ΕΠΕ
WIZARD ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
FLASH ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
THREE DEE ΑΕ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
MOTOR PRESS HELLAS ΑΕ
M PRESS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ
D.A. ΑΕΕΣΕ
ORA PRESS ΕΠΕ
ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
LEFT MEDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ
PRESS TIME ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΕ
ΚΑΝΑΛΙ BLUE SKY
ΝΕΑ ΩΡΑ
ΓΑΥΡΟΣ
€ 16.592,72
€ 13.033,39
€ 17.143,35
€ 4.991,12
€ 8.204,76
€ 3.742,44
€ 21.583,84
€ 21.238,15
€ 20.885,79
Διενεργείται έλεγχος
FLASH 96.0 ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
BEST & ΕΝ ΛΕΥΚΩ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΚΑΝΑΛΙ ΒΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
ΠΟΝΤΙΚΙ
ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
LIFO
€ 16.997,38
€ 15.709,61
€ 15.276,28
€ 16.755,03
€ 14.070,45
€ 13.868,32
€ 13.669,38
€ 11.557,68
€ 10.840,55
€ 1.760,09
€ 2.411,43
€ 2.729,11
€ 1.149,28
€ 3.192,18
€ 2.928,30
€ 2.161,41
€ 3.386,74
€ 3.667,41
€ 18.757,47
€ 18.121,04
€ 18.005,39
€ 17.904,31
€ 17.262,63
€ 16.796,62
€ 15.830,79
€ 14.944,42
€ 14.507,96
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Ρ/Σ 105,5 ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
PRESS TIME
ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM 94,8
€ 11.276,26
€ 10.569,52
€ 11.016,32
€ 2.937,67
€ 3.166,92
€ 2.536,10
€ 14.213,93
€ 13.736,44
€ 13.552,42
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
€ 3.990.293,51
€ 1.735.313,90
€ 5.725.607,41
ΣΥΝΟΛΑ
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
Διενεργείται έλεγχος
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 3% ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 € ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 324.374,80€
11/2/2013
ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
Σελίδα 2 από 2