Ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγελιοσήμου δηλώσεων

ΕΔΟΕΑΠ
ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 31/10/2012 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
Α/Α
ΜΕΣΟ
ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Φ.Μ.
ΥΠΟΧΡΕΟΣ
1
094420067
ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΞΠΡΕΣ
€ 2.156.696,92
€ 1.770.595,57
€ 3.927.292,49
2
094519590
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
€ 415.488,34
€ 264.510,99
€ 679.999,33
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 5-12/2003,
4-6/2005, 9/2005-11/2006, 6-11/2007, 8-12/2008.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 7-10/2001,
4-7/2004, 9/2004-5/2005. Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική
Υπηρεσία.
3
094457860
ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ
Η ΒΡΑΔΥΝΗ & Η ΒΡΑΔΥΝΗ ΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
€ 224.080,00
€ 201.195,01
€ 425.275,01
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 9/2000-8/2003.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
4
094383589
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
€ 206.140,93
€ 217.396,37
€ 423.537,30
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 5/1998-8/2003.
5
998883408
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
Η ΧΩΡΑ
€ 188.437,60
€ 184.150,28
€ 372.587,88
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
12/2002 - 12/2005.
6
095557310
Γ. Α. ΚΟΥΡΗΣ ΑΕ
ΑΥΡΙΑΝΗ & ΦΙΛΑΘΛΟΣ
€ 182.997,16
€ 182.997,16
€ 365.994,32
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
4/1991 - 6/1995.
7
095450322
ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΑΥΡΙΑΝΗ & ΦΙΛΑΘΛΟΣ
€ 146.972,04
€ 141.369,41
€ 288.341,45
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
4/1997 - 9/2000.Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
8
095594170
ΛΟΓΟΣ Ε.Π.Ε.
Ο ΛΟΓΟΣ
€ 137.065,55
€ 137.065,55
€ 274.131,10
9
094510233
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
€ 119.450,38
€ 79.931,68
€ 199.382,06
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
1/1995 - 11/1995
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
5/2003-8-2005.
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
10
999822850
ΙΑΣΠΙΣ Ε.Π.Ε.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
€ 105.137,72
€ 52.145,88
€ 157.283,60
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
11
095557310
ΚΟΥΡΗΣ Γ.Α. ΕΠΕ
ΑΥΡΙΑΝΗ & ΦΙΛΑΘΛΟΣ
€ 63.977,80
€ 63.977,80
€ 127.955,60
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 1/1995 - 3/1997.
12
094373897
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - BONUS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
€ 59.706,45
€ 59.706,45
€ 119.412,90
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 7/1999 - 10/2001.
13
099632374
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ
ESPRESSO
€ 45.221,48
€ 18.799,54
€ 64.021,02
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
14
094207594
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
€ 41.384,51
€ 13.567,65
€ 54.952,16
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 1/2010-10/2010.
15
998351670
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΕ
M PRESS ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
€ 47.450,66
€ 4.827,87
€ 52.278,53
16
998807572
MEDIA WORLD ΕΠΕ
ΝΙΚΗ
€ 40.816,15
17
999871360
CRASH AE
CRASH
€ 21.595,39
Διενεργείται έλεγχος
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
6/2001-5/2005.Διενεργείται έλεγχος για το ύψος των
προσαυξήσεων.
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου
1/2004 - 11/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
Σελίδα 1 από 2
€ 40.816,15
€ 18.129,34
€ 39.724,73
18
095702775
LIAISON ΑΕ
MONEY
€ 18.296,90
€ 18.296,90
€ 36.593,80
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 2/2000 - 6/2001.
19
094032519
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΩ
€ 18.161,90
€ 18.161,90
€ 36.323,80
Ασκήθηκαν ένδικα μέσα για οφειλές περιόδου 11/2001-9/2005.
20
998351670
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ
M PRESS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΕΠΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ
€ 28.069,81
€ 5.759,61
€ 33.829,42
Διενεργείται έλεγχος
21
998385520
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ο φάκελος βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία.
ΣΥΝΟΛΑ
€ 20.737,58
€ 3.836,66
€ 24.574,24
€ 4.287.885,27
€ 3.456.421,62
€ 7.744.306,89
ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000 € ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ 1.228.255,75€
11/2/2013
ΤΟΜΕΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΔΟΕΑΠ
Σελίδα 2 από 2