CRV 1600 - Kaoussis

CRV 1600
Απορριμματοφόρο Όχημα Τύπου
Περιστρεφόμενου Τυμπάνου
Το απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου είναι
ένα ελληνικής τεχνογνωσίας προϊόν που υπηρετεί την καθαριότητα
των περισσότερων πόλεων σταθερά από το 1971, όταν η KAOUSSIS
κατασκεύασε το πρώτο μοντέλο του είδους στην Ελλάδα. Το CRV 1600
αποτελεί τον πιο σύγχρονο εκπρόσωπο της σειράς, διατηρώντας τα
παραδοσιακά πλεονεκτήματα της ευελιξίας, του απλού χειρισμού και της
εύκολης συντήρησης, φέροντας όμως επιπλέον και CE για την ασφάλεια
και την αξιοπιστία της κατασκευής.
Χάρις στο σχήμα του, τις πολλές επιλογές στο μέγεθος
της υπερκατασκευής και την ανθεκτικότητα που του
προσδίδουν τα αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών υλικά
και λειτουργικά συστήματα, παραμένει μέχρι σήμερα η πιο
αξιόπιστη λύση για την αποκομιδή των απορριμμάτων σε
περιοχές με ειδικές συνθήκες.
Η χωροθέτηση των λειτουργικών συστημάτων του CRV 1600
σε θέσεις μακριά από τα απορρίμματα, έχει κάνει ακόμη πιο
εύκολη την υπόθεση της συντήρησής του, ενώ τα τελευταίας
τεχνολογίας ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου λειτουργίας της
υπερκατασκευής -τα οποία ελέγχονται πλέον και από την καμπίνα
του οδηγού- έχουν κάνει το χειρισμό του ασφαλή και απλοϊκό.
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
To CRV 1600 παραμένει ένα όχημα που έχει αποδείξει
διαχρονικά την αξία του, ως ο ιδανικός σύμμαχος κάθε Ο.Τ.Α.
για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ενώ ο εκσυγχρονισμός
της λειτουργίας του εξασφαλίζει τη διατήρηση της αξίας αυτής
και στο μέλλον.
Φέρει
του σουηδικού φορέα SMP και όλα του τα
κατασκευαστικά και λειτουργικά μέρη είναι πλήρως
εναρμονισμένα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη μέγιστη
ασφάλεια του προσωπικού, κατά τη χρήση, τη συντήρηση
και την επισκευή του.
Για αληθινά καθαρές πόλεις.
CRV 1600
τεχνικα χαρακτηριστικα
Απορριμματοφόρο Όχημα Τύπου
Περιστρεφόμενου Τυμπάνου
Α
C
B
TOMH ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΘΥΡΑΣ
Τύπος
CRV 1600
Χωρητικότητα
6 - 22 (m3)
Mήκος σώματος με οπίσθια θύρα (Α)
*
Πλάτος (Β)
*
Ύψος πάνω από το πλάισιο (C)
*
Μέγιστος βαθμός συμπίεσης
6:1 για οικιακά απορρίμματα
Υδραυλική αντλία (τύπος)
Διπλή γραναζωτή**
Παροχή αντλίας (ενδεικτική τιμή)
62lt (για συμπίεση και κίνηση οπίσθιας θύρας)/
32lt (για ανυψωτικό μηχανισμό) στις 1000rpm
Mέγιστη πίεση υδραυλικού συστήματος
250bar
Ηλεκτρικό σύστημα
24V
Ανυψωτική ικανότητα Όλων των τύπων κάδους από 120 έως 1.300lt
Χρόνος λειτουργίας ανυψωτικού μηχανισμού ανά κίνηση 10-13sec
Eπίπεδα θορύβου67dΒA στην καμπίνα, 75.5dΒA στην οπίσθια θύρα στις 850rpm/min***
(*) Οι διαστάσεις Α,Β,C της υπερκατασκευής προσαρμόζονται ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες αποκομιδής των απορριμμάτων.
(**) Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης και άλλων τύπων αντλιών.
.
(***) Τα επίπεδα θορύβου είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα και αφορούν αποκλειστικά στην υπερκατασκευή είναι πλήρως εναρμονισμένα
. Το πλαίσιο του οχήματος στο παραπάνω σχέδιο είναι ενδεικτικό. H KAOUSSIS, έχοντας εξασφαλίσει διαχρονικές συνεργασίες
με τις επιταγές της πιστοποίησης
με τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες πλαισίων του κόσμου, σας παρέχει κάθε δυνατότητα επιλογής, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τις διαδικασίες παραγγελίας
και προσαρμογής τους στο όχημα.
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Για αληθινά καθαρές πόλεις.
CRV 1600
κυρια μερη κατασκευησ
Απορριμματοφόρο Όχημα Τύπου
Περιστρεφόμενου Τυμπάνου
Ψευδοπλαίσιο
Υδραυλικό Σύστημα
• Ισχυρή μεταλλική κατασκευή για την υποδοχή της υπερκατασκευής
που εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του βάρους.
• Περιλαμβάνει δοχείο λαδιού, υδραυλική αντλία, εύκαμπτους
μεταλλικούς υδραυλικούς σωλήνες, ηλεκτροπνευματικά ελεγχόμενες
βαλβίδες ελέγχου, υδραυλικό κινητήρα μεγάλης ροπής, βαλβίδες
ασφαλείας για την περίπτωση θραύσης των σωληνώσεων υψηλής
πίεσης στα έμβολα ανύψωσης της πόρτας.
• Υδραυλικό χειριστήριο τριών κινήσεων για τις κινήσεις της
υπερκατασκευής.
• Υδραυλικό χειριστήριο δύο κινήσεων για τις κινήσεις του
ανυψωτικού μηχανισμού.
Τύμπανο
• Το κυλινδρικό του σχήμα εξασφαλίζει την ομοιόμορφη κατανομή
και συμπίεση των απορριμμάτων.
• Η περιστροφή του τυμπάνου γίνεται με γραναζοτροχό
προσαρμοσμένο σε καδένα κυλίσεως.
• Στο εσωτερικό του φέρει ελικώσεις απο χαλυβδολάμες,
για την ανάδευση των απορριμμάτων.
Πρόσθιο Έδρανο
• Είναι κατασκευασμένο σε σχήμα Δ και φέρει ειδικό τριβέα
που επιτρέπει την παλινδρόμηση του τυμπάνου στον κατά μήκος
άξονα του οχήματος.
Οπίσθιο Έδρανο
• Φέρει ραουλοφόρο βάση, στην οποία προσαρμόζονται τρία ράουλα
κυλίσεως, επιτυγχάνοντας την ομάλη και απρόσκοπτη περιστροφή
του τυμπάνου.
Οπίσθιο Πέταλο
• Περικλείει το οπίσθιο έδρανο, το γραναζοτροχό και την καδένα
κύλισης και αποτελεί τη βάση στήριξης της οπίσθιας θύρας.
Οπίσθια Θύρα
• Στηρίζεται με αρθρώσεις πάνω στο πέταλο και φράζει την οπίσθια
βάση του τυμπάνου ακριβώς και υδατοστεγώς.
• Ανοίγει και κλείνει με τη βοήθεια δύο υδραυλικών εμβόλων που
στηρίζονται στο πέταλο.
• Η εσωτερική της επιφάνεια είναι διαμορφωμένη σε σχήμα κοχλία
με ελικώσεις μεγάλου ύψους.
• Φέρει μεταλλικό στήριγμα, κατάλληλα τοποθετημένο, ώστε να
εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των χειριστών
σε περίπτωση επισκευής.
Εξωτερικό Κάλυμμα
• Ο σκελετός του καλύμματος είναι τοποθετημένος πάνω σε
ελαστικές βάσεις, προκειμένου να αποφεύγονται οι κραδασμοί.
• Μειώνει το θόρυβο και προστατεύει τα μηχανικά μέρη της
υπερκατασκευής.
Σύστημα Μετάδοσης Κίνησης
• Πλήρως υδραυλικό. Η περιστροφή του τυμπάνου επιτυγχάνεται
μέσω υδροστατικού συστήματος μετάδοσης κίνησης με
δυναμολήπτη (P.T.O.). Επ’ αυτού τοποθετείται υδραυλική αντλία.
Ηλεκτρικό Σύστημα
• Περιλαμβάνει μία μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου και εντολών,
προγραμματισμένη σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίες της
υπερκατασκευής.
• Το όλο σύστημα είναι απολύτως στεγανό έναντι του νερού
και της σκόνης.
Ειδικές Βαθμίδες (Σκαλοπάτια)
• Κατασκευασμένα έτσι, ώστε να εναρμονίζονται πλήρως
με την οδηγία prEN1501 για θέματα ασφαλείας των
μεταφερόμενων εργατών.
Ανυψωτικός Μηχανισμός
• Αποτελείται από το σύστημα στρέψεως, το οποίο βασίζεται σε
έναν άξονα ισχυρής κατασκευής από χάλυβα υψηλής ποιότητας.
Το σύστημα αυτό εκτελεί περιστροφική κίνηση με τη βοήθεια δύο
υδραυλικών εμβόλων.
• Ο ανυψωτικός μηχανισμός εργάζεται ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
λειτουργία της υπερκατασκευής. Λαμβάνει κίνηση από ειδική αντλία,
παράλληλα με την αντλία της υπόλοιπης υπερκατασκευής.
Προδιαγραφές Ασφάλειας
• Το όχημα φέρει
του σουηδικού φορέα SMP και εναρμονίζεται
πλήρως με τις οδηγίες του.
• Τόσο τα επιμέρους κατασκευαστικά τμήματα όσο και οι επιμέρους
λειτουργίες τού απορριμματοφόρου οχήματος, έχουν σχεδιαστεί
κατά τρόπο, ώστε να υπερκαλύπτουν την ισχύουσα νομοθεσία
για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη χρήση,
συντήρηση και επισκευή του.
Τα χαλυβδοελάσματα που χρησιμοποιούνται σε όλα τα τμήματα
της υπερκατασκευής είναι υψηλής αντοχής, ανθεκτικά σε όλων
των ειδών τις καταπονήσεις. Ενδεικτικά χρησιμοποιούνται τα εξής:
HARDOX, DOMEX, St 52.3, St 37.2.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Ειδικό Σύμβουλο της KAOUSSIS.
Η KAOUSSIS διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα να αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα σχέδια, τα υλικά, τις διαδικασίες παραγωγής και τις διαστάσεις των κατασκευών που περιγράφονται στο παρόν
έντυπο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο στο μέλλον, σύμφωνα πάντα με τη μόνιμη πολιτική εκσυγχρονισμού της εταιρείας.
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
Ιερά Οδός 162, Αιγάλεω 122 42
Τηλ.: 210 3459616 • Fax: 210 3463850
E-mail: [email protected] • www.kaoussis.gr
Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Για αληθινά καθαρές πόλεις.