close

Enter

Log in using OpenID

CJENIK USLUGA METRONET D.O.O.

embedDownload
CJENIK USLUGA METRONET D.O.O.
inačica 1.1
Cjenik je vaţeći od 20. veljače 2012.
Sve cijene su u kunama.
U zagradi je cijena s PDV-om.
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[1]
Sadrţaj
1. Govorne usluge ......................................................................................................................................4
1.1. mnet.Office ......................................................................................................................................................................... 4
1.2. mnet.Business ................................................................................................................................................................... 5
1.3. mnet.Voice.......................................................................................................................................................................... 6
1.4. mnet.VoiceIP ...................................................................................................................................................................... 7
1.5. mnet.SIP it! ......................................................................................................................................................................... 7
1.6. mnet.CPS ............................................................................................................................................................................ 8
1.7. mnet.0800 ...................................................................................................................................................................... 10
1.8. mnet.060......................................................................................................................................................................... 10
1.9. mnet.062......................................................................................................................................................................... 11
1.10. mnet.IVR ........................................................................................................................................................................ 11
1.11. mnet.Voting ................................................................................................................................................................... 12
1.12. Dodatne usluge............................................................................................................................................................. 12
2. Internetske usluge.............................................................................................................................. 13
2.1. mnet.Internet .................................................................................................................................................................. 13
2.2. mnet.FastNet................................................................................................................................................................... 15
2.3. mnet.ADSL ....................................................................................................................................................................... 15
3. Podatkovne usluge ............................................................................................................................. 17
3.1. mnet.VPN ......................................................................................................................................................................... 17
3.2. mnet.VPN DSL ................................................................................................................................................................. 17
3.3. mnet.VPN Dial-up ............................................................................................................................................................ 18
3.4. mnet.FastData LINE i mnet.FastData LINE MG............................................................................................................. 19
3.5. mnet.POS ......................................................................................................................................................................... 21
3.6. mnet.POS SOHO .............................................................................................................................................................. 21
4. IT usluge .............................................................................................................................................. 21
4.1. mnet.Mail ........................................................................................................................................................................ 21
4.2. mnet.Web ........................................................................................................................................................................ 21
4.3. mnet.FTP ......................................................................................................................................................................... 22
4.4. mnet.Streaming .............................................................................................................................................................. 22
4.5. Veleprodaja web hostinga .............................................................................................................................................. 23
4.6. Kolokacija posluţitelja .................................................................................................................................................... 24
4.7. Hosting dediciranih posluţitelja ..................................................................................................................................... 25
4.8. mnet.Fax .......................................................................................................................................................................... 25
5. Usluge za masovno trţište ................................................................................................................. 26
5.1. mnet.Broadband ............................................................................................................................................................. 26
5.2. mnet.DualPlay i mnet.TriplePlay .................................................................................................................................... 31
5.3. mnet.All4Office ................................................................................................................................................................ 33
5.4. mnet.all2Connect............................................................................................................................................................ 35
6. Međunarodni pozivi ............................................................................................................................ 36
6.1. Fiksne i mobilne zone ..................................................................................................................................................... 36
6.2. Satelitske zone ................................................................................................................................................................ 37
7. Posebni brojevi i dodatne usluge ...................................................................................................... 37
7.1. Dodatne glasovne usluge ............................................................................................................................................... 38
7.2. Dodatne usluge po liniji na zahtjev ................................................................................................................................ 39
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[2]
8. Jednokratne naknade ........................................................................................................................ 39
8.1. Naknade na razini usluge ............................................................................................................................................... 39
8.2. Naknade na razini lokacije ............................................................................................................................................. 40
8.3. Naknade na razini pretplatničkog računa ..................................................................................................................... 40
8.4. Interventni radovi ............................................................................................................................................................ 40
9. QoS ...................................................................................................................................................... 41
9.1. SLA USLUŢNI PAKETI ...................................................................................................................................................... 41
9.2. mnet.NOC ........................................................................................................................................................................ 41
10. Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica) ........................................................................ 42
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[3]
1. Govorne usluge
1.1. mnet.Office
1.1.1. mnet.Office 1
Paket
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
Priključna pristojba
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
Mjesečna naknada
670,00
(824,10)
810,00
(996,30)
950,00
(1.168,50)
1.090,00
(1.340,70)
1230,00
(1512,90)
1370,00
(1685,10)
Tarifa 1
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama 3)
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama 3)
Pozivi prema međunarodnim odredištima
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,12
0,15
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
3) Cijena poziva nakon što se potroše uključene minute.
1)
2)
1.1.2. mnet.Office 2
Paket
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
Priključna pristojba
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
300,00
(369,00)
Tarifa 2
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim odredištima
1)
2)
Mjesečna naknada
400,00
(492,00)
450,00
(553,50)
500,00
(615,00)
550,00
(676,50)
600,00
(738,00)
650,00
(799,50)
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,17
0,21
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[4]
1.1.3. Dodatne usluge
Usluga
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
Port Forwarding (po nalogu) 1)
100,00
(123,00)
Bez naknade
Internetska brzina 15/1 Mb/s
Bez naknade
200,00
(246,00)
Internetska brzina 25/1 Mb/s
Bez naknade
500,00
(615,00)
Stalna IP adresa
Bez naknade
500,00
(615,00)
1) Cijena je za nove korisnike, dosadašnji imaju mjesečnu naknadu 100,00 kn (123,00 kn)
1.2. mnet.Business
1.2.1. mnet.Business 1
Paket
1-6
7-12
13-24
25-48
49-72
73-96
97-128
Priključna pristojba
300,00
(369,00)
350,00
(430,50)
500,00
(615,00)
1.600,00
(1.968,00)
2.400,00
(2.952,00)
3.200,00
(3.936,00)
4.000,00
(4.920,00)
Tarifa 1
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama 3)
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama 3)
Pozivi prema međunarodnim odredištima
Mjesečna naknada
915,00
(1.125,45)
1.530,00
(1.881,90)
2.760,00
(3.394,80)
5.220,00
(6.420,60)
7.680,00
(9.446,40)
10.140,00
(12.472,20)
13.320,00
(16.383,60)
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,12
0,15
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
3) Cijena poziva nakon što se potroše uključene minute.
1)
2)
1.2.2. mnet.Business 2
Paket
1-6
7-12
13-24
25-48
49-72
73-96
97-128
Priključna pristojba
300,00
(369,00)
350,00
(430,50)
500,00
(615,00)
1.600,00
(1.968,00)
2.400,00
(2.952,00)
3.200,00
(3.936,00)
4.000,00
(4.920,00)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
375,00
(461,25)
450,00
(553,50)
600,00
(738,00)
900,00
(1.107,00)
1.200 ,00
(1.476,00)
1.500,00
(1.845,00)
1.900,00
(2.337,00)
[5]
Tarifa 2
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim odredištima
1)
2)
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,17
0,21
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
1.3. mnet.Voice
1.3.1. mnet.Voice 1
1 kanal/linija 1)
Uključenih minuta prema hrvatskim nepokretnim
odredištima po kanalu mjesečno 2) 3)
Uključenih minuta prema hrvatskim pokretnim
odredištima po kanalu mjesečno 2) 3)
bez PDV-a
Priključna pristojba
s PDV-om
bez PDV-a
Mjesečna naknada
s PDV-om
300
50
250,00
307,50
150,00
184,50
Za manje od 8 kanala/linija, priključna pristojba i mjesečna naknada je ista kao za 8 kanala/linija.
Uključene minute se troše iz zajedničkog zbira (multi-usage) koji se dobije na slijedeći način:

ukupan broj minuta prema hrvatskim nepokretnim odredištima = broj kanala × 300 minuta;

ukupan broj minuta prema hrvatskim pokretnim odredištima = broj kanala × 50 minuta.
3) Nepotrošene minute prenose se u sljedeće obračunsko razdoblje. Nepotrošene minute imaju rok trajanja 6 mjeseci. Kada potrošite uključene
minute, daljnji pozivi se naplaćuju prema tarifi 1.
1)
2)
Tarifa 1
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama 3)
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama 3)
Pozivi prema međunarodnim odredištima
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,12
0,15
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
3) Cijena poziva nakon što se potroše uključene minute.
1)
2)
1.3.2. mnet.Voice 2
1 kanal 1)
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
1)
bez PDV-a
s PDV-om
bez PDV-a
s PDV-om
Za manje od 8 kanala/linija, priključna pristojba i mjesečna naknada je ista kao za 8 kanala/linija.
Tarifa 2
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim odredištima
1)
2)
250,00
307,50
60,00
73,80
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,17
0,21
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[6]
1.4. mnet.VoiceIP
1.4.1. mnet.VoiceIP 1
1 kanal/linija 1)
Uključenih minuta prema hrvatskim nepokretnim
odredištima po kanalu/liniji mjesečno 2) 3)
Uključenih minuta prema hrvatskim pokretnim
odredištima po kanalu/liniji mjesečno 2) 3)
Priključna pristojba
bez PDV-a
s PDV-om
Mjesečna naknada
bez PDV-a
s PDV-om
SIP
H.323
Remote
300
300
300
50
50
50
250,00
307,50
150,00
184,50
250,00
307,50
150,00
184,50
250,00
307,50
120,00
147,60
Za manje od 4 kanala/linija, priključna pristojba i mjesečna naknada je ista kao za 4 kanala/linija.
Uključene minute se troše iz zajedničkog zbira (multi-usage) koji se dobije na slijedeći način:

ukupan broj minuta prema hrvatskim nepokretnim odredištima = broj kanala/linija × 300 minuta;

ukupan broj minuta prema hrvatskim pokretnim odredištima = broj kanala/linija × 50 minuta.
3) Nepotrošene minute prenose se u sljedeće obračunsko razdoblje. Nepotrošene minute imaju rok trajanja 6 mjeseci. Kada potrošite uključene
minute, daljnji pozivi se naplaćuju prema tarifi 1.
1)
2)
Tarifa 1
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama 3)
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama 3)
Pozivi prema međunarodnim odredištima
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,12
0,15
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
3) Cijena poziva nakon što se potroše uključene minute.
1)
2)
1.4.2. mnet.VoiceIP 2
1 kanal/linija 1)
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
1)
bez PDV-a
s PDV-om
bez PDV-a
s PDV-om
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim odredištima
2)
H.323
Remote
250,00
307,50
60,00
73,80
250,00
307,50
60,00
73,80
250,00
307,50
30,00
36,90
Za manje od 4 kanala/linija, priključna pristojba i mjesečna naknada je ista kao za 4 kanala/linija.
Tarifa 2
1)
SIP
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,17
0,21
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
1.5. mnet.SIP it!
1.5.1. Tarifa i tarifne opcije
Paketi
Uključeno minuta prema nacionalnim
nepokretnim mreţama
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
250 1)
399,00 2)
sa uslugom instalacije
1,00 2)
samoinstalacija
45,00
(55,35)
1,00
45,00
(55,35)
Local
Global
250 1)
1) Uključeno
250 minuta prema fiksnim nacionalnim mreţama. Nakon potrošenih uključenih minuta naplaćuje se prema definiranom cjeniku.
pristojba u punom iznosu naplaćuje se jedino u slučaju da postoji potreba za izlaskom terenske ekipe. U slučaju da se telefon šalje
poštom, priključna pristojba moţe iznositi 1 kn. U slučaju da se na jednoj lokaciji instalira više Sip it - local priključaka, dovoljno je naplatiti priključnu
pristojbu na samo jednom SIP it priključku dok ostali mogu biti iznosa 1 kn.
2) Priključna
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[7]
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,17
0,21
1,10
1,35
Prema standardnom cjeniku – 15%
Tarifa mnet.SIPit Standard
Pozivi unutar VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim destinacijama
1)
2)
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
s PDV-om
40,00
49,20
60,00
73,80
30,00
36,90
mnet.SIPit Opcije
Opcija Flat Fiksna 1)
Opcija Mobilna 2)
Opcija Međunarodna 3)
Uključeno 750 minuta prema fiksnim nacionalnim mreţama. Nakon potrošenih uključenih minuta naplaćuje se prema definiranom cjeniku.
100 minuta prema nacionalnim mobilnim mreţama. Nakon potrošenih uključenih minuta naplaćuje se prema definiranom cjeniku.
3) Uključeno 60 minuta prema međunarodnim fiksnim destinacijama iz Zone Europa-1 i Svijet-1. Nakon potrošenih uključenih minuta naplaćuje se
prema definiranom cjeniku
1
2) Uključeno
Nepotrošene minute se ne prenose u sljedeći mjesec. Dakle, u slučaju da korisniku na kraju mjeseca ostane određeni
iznos nepotrošenih minuta one se ne mogu prenijeti u sljedeći mjesec, niti ih je moguće zamijeniti za neku drugu
povlasticu, popust ili umanjene mjesečne pretplate. Također nije moguće vršiti zamjenu nepotrošenih minuta između
SIPit opcija (npr: minute iz opcije Mobilna prebaciti u minute za opciju Međunarodna).
1.5.2. Cjenik mnet.SIP telefona:
Cjenik mnet.SIPit telefona
Siemens Gigaset C470IP
Yealink SIP-T12
Jednokratno (kn)
599,00 (736,77)
599,00 (736,77)
1.6. mnet.CPS
mnet.CPS
Pozivi unutar tvrtke (VPN pozivi) (kn/min)
Vrijeme A
-
Vrijeme B
-
mnet.CPSfree1)
mnet.CPScall
mnet.CPSa/b
mnet.CPSplus
mnet.Start
0,00
(0,00)
0,00
(0,00)
0,05
(0,06)
0,05
(0,06)
-
-
-
-
-
-
0,22
(0,27)
0,11
(0,14)
0,18
(0,22)
0,18
(0,22)
0,22
(0,27)
0,11
(0,14)
0,21
(0,26)
0,11
(0,14)
0,20
(0,25)
0,10
(0,12)
0,22
(0,27)
0,11
(0,14)
0,22
(0,27)
0,22
(0,27)
0,22
(0,27)
0,11
(0,14)
0,21
(0,26)
0,11
(0,14)
0,20
(0,25)
0,10
(0,12)
1,27
(1,56)
0,64
(0,79)
1,23
(1,51)
1,23
(1,51)
1,27
(1,56)
0,64
(0,79)
1,27
(1,56)
0,64
(0,79)
1,27
(1,56)
0,64
(0,79)
0
0
0
200
0
0
0
0
100
0
bez naknade
150,00
(184,50)
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
152,46
(187,53)
Lokalni pozivi (kn/min)
Vrijeme A
Vrijeme B
0,22
(0,27)
0,11
(0,14)
Nacionalni pozivi (kn/min)
0,22
(0,27)
0,11
Vrijeme B
(0,14)
Pozivi prema pokretnim odredištima (kn/min)
1,27
Vrijeme A
(1,56)
0,64
Vrijeme B
(0,79)
Broj minuta uključenih u mjesečnu naknadu 2)
Prema nacionalnim
0
nepokretnim odredištima
Prema nacionalnim pokretnim
0
odredištima
Priključna pristojba
bez naknade
Mjesečna naknada (po CPS
bez naknade
tarifi)
Vrijeme A
bez naknade
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[8]
Tarifa uključuje 1000 besplatnih minuta mjesečno za pozive unutar tvrtke (VPN-a).Tarifa se aktivira po telefonskom broju, odnosno u slučaju ISDN
priključka svaki MSN s mnet.CPSfree tarifom će imati 1000 uključenih minuta. U slučaju da prekoračenja uključenih minuta, Metronet zadrţava
pravo prebacivanja broja na mnet.CPS tarifu.
2) Uključene minute dodjeljuju se po tarifi. Nepotrošene minute se prenose u sljedeće obračunsko razdoblje. Nepotrošene minute imaju rok trajanja
6 mjeseci. Ako postoje, prvo se troše nepotrošene minute iz prethodnog obračunskog razdoblja. Nakon što su potrošene uključene minute, daljnji
pozivi se obrečunavaju prema tarifi.
1)
1.6.1. Jedinstveni račun, naknade za pristup i dodatne usluge
Priključna
pristojba
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Pristup
Pristup, POTS privatni korisnici 1) 2)
Pristup, POTS privatni korisnici, druga i treća linija istog korisnika
Pristup, POTS poslovni korisnici
Pristup, ISDN BRA točka-točka
Pristup, ISDN BRA točka-više točaka
Pristup, ISDN BRA točka-više točaka a/b
Pristup, ISDN BRA PRO
Pristup, ISDN PRA (po kanalu)
Mjesečna
naknada
60,00 (73,80)
39,00 (47,97)
70,00 (86,10)
89,00 (109,47)
89,00 (109,47)
109,00 (134,07)
169,00 (207,87)
70,00 (86,10)
U mjesečnu naknadu je uključeno 60 minuta poziva prema Metronetovoj nepokretnoj mreţi. Neiskorištene minute se ne prenose u slijedeće
obračunsko razdoblje niti ih je moguće zamijeniti za novčanu protuvrijednost.
2) Paket dostupan samo uz mnet.Start tarifu.
1)
Dodatne usluge
Naplaćuje se
Jednokratna zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) – po pozivu
Odbijanje prikaza broja pozivatelja (NoCLIP) – trajno
Odbijanje preusmjerenih poziva
Konferencijska veza i povratni upit (do tri sudionika)
Poziv na čekanju – CW
Preusmjeravanje poziva – CF
Ne smetaj
Skraćeno biranje
Poziv bez biranja (uvjetni – aktivira pretplatnik)
Poziv bez biranja (bezuvjetni - trajno stanje)
Prikaz broja pozivatelja (CLIP) - trajno
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) - trajno, POTS
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) - trajno, ISDN BRA
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
POTS
ISDN BRA
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
Zabrana slanja vlastitog broja (CLIR) - trajno, ISDN PRA
ISDN PRA
priključku
Zabrana prikaza broja pozvane linije (COLR) - trajno
ISDN
Paketi dodatnih usluga A
POTS
Paketi dodatnih usluga C
POTS
Paketi dodatnih usluga, ISDN BRA
ISDN BRA
priključku
priključku/
kanalu
priključku/
kanalu
priključku
Paketi dodatnih usluga, ISDN PRA
ISDN PRA
priključku
Kodom kontrolirana zabrana odlaznih poziva, upravljiva od
strane korisnika
Prolazno biranje - DDI za PBX
Prolazno biranje - do 10 DDI brojeva
20,00 (24,60)
12,00 (14,76)
20,00 (24,60)
20,00 (24,60)
20,00 (24,60)
200,00
(246,00)
20,00 (24,60)
200,00 (246,00)
ne
ne
20,00 (24,60)
20,00 (24,60)
priključku
Prolazno biranje - više od 1000 DDI brojeva
priključku
Ostale usluge
inačica 1.1
ne
20,00 (24,60)
20,00 (24,60)
100,00
(123,00)
500,00
(615,00)
600,00
(738,00)
Prolazno biranje - od 101 do 1000 DDI brojeva
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
200,00 (246,00)
kanalu
priključku
priključku
Preseljenje priključka, ISDN PRA (5 B, 10 B kanala)
Preseljenje priključka, ISDN PRA (15 B, 20 B kanala)
Preseljenje priključka, ISDN PRA (30 B kanala)
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki, 5 B kanala
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki, 10 B kanala
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki, 15 B kanala
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki, 20 B kanala
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki pri preseljenju
priključka, 5 B kanala
Povećanje broja kanala na istoj priključnoj točki pri preseljenju
priključka, 15 B kanala
Preseljenje priključenja kućne pretplatničke centrale (priključka)
Mjesečna
naknada
ne
ne
ne
12,00 (14,76)
ne
ne
12,00 (14,76)
12,00 (14,76)
12,00 (14,76)
20,00 (24,60)
12,00 (14,76)
36,00 (44,28)
20,00 (24,60)
priključku
Prolazno biranje - od 11 do 100 DDI brojeva
Preseljenje priključka
Priključna
pristojba
ne
ne
ne
20,00 (24,60)
ne
ne
ne
ne
ne
ne
20,00 (24,60)
36,00 (44,28)
20,00 (24,60)
200,00
(246,00)
ne
100,00 (123,00)
500,00 (615,00)
600,00 (738,00)
Naplaćuje se po
Jednokratna naknada
priključku
81,15 (99,82)
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
priključku
4.500,00 (5.535,00)
7.200,00 (8.856,00)
9.000,00 (11.070,00)
1.500,00 (1.845,00)
3.000,00 (3.690,00)
4.500,00 (5.535,00)
6.000,00 (7.380,00)
priključku
2.700,00 (3.321,00)
ISDN PRA
priključku
7.200,00 (8.856,00)
POTS
priključnom
500,00 (615,00)
POTS,
ISDN BRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
ISDN PRA
[9]
vodu/kanalu
Premještaj i zamjena pretplatničke terminalne opreme, na istoj
adresi
Promjena načina priključenja pretplatničke terminalne
Promjena dodatnih usluga
Privremeno isključenje usluge, do 3 mjeseca 1)
Privremeno isključenje usluge, od 3 do 6 mjeseci 1)
Prijenos pretplatničkog odnosa, POTS
Prijenos pretplatničkog odnosa, ISDN
Promjena pozivnog broja, POTS
Promjena pozivnog broja, ISDN
Promjena osobnih podataka pretplatnika, za privatne pretplatnike
Promjena osobnih podataka pretplatnika, za poslovne pretplatnike
priključku
ISDN
ISDN
POTS
ISDN
POTS
ISDN
Ponovno uključenje usluge 2)
1)
2)
priključku
priključku
priključku/kanalu
priključku/kanalu
usluzi
usluzi
broju
MSN-u
usluzi
usluzi
-priključku
za POTS/ ISDN BRA
-B kanalu
za ISDN PRA
prema troškovniku
monterskih radova
100,00 (123,00)
ne
60,00 (73,80)
120,00 (147,60)
50,00 (61,50)
100,00 (123,00)
100,00 (123,00)
50,00 (61,50)
ne
20,00 (24,60)
60,00 (73,80)
kod privremenog isključenja usluge na zahtjev
kod neplaćanja
1.7. mnet.0800
mnet.0800
Prvo odredište
Dodatno odredište
Priključna
pristojba
240,00
(295,20)
240,00
(295,20)
Mjesečna
naknada
160,00
(196,80)
56,00
(68,88)
Jednokratna
naknada
400,00
(492,00)
240,00
(295,20)
mnet.0800 – izbor broja
4-znamenkasti broj
6-znamenkasti broj
mnet.0800 – naplata poziva
Naplata poziva prema 0800 broju iz
Cijena kn/min
0,23
(0,28)
0,80
(0,98)
pozivi nisu dozvoljeni
hrvatskih nepokretnih odredišta (0-24 sata)
hrvatskih pokretnih odredišta (0-24 sata)
međunarodnih odredišta (nepokretna i pokretna)
Naplata poziva s 0800 broja prema
hrvatskim nepokretnim odredištima (0-24 sata)
hrvatskim pokretnim odredištima (0-24 sata)
međunarodnim odredištima (nepokretna i pokretna)
0,17
(0,21)
1,23
(1,51)
prema standardnom
cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Telefonski broj u sklopu mnet.0800 usluge je uključen u glasovni VPN tvrtke
1.8. mnet.060
mnet.060
Prvo odredište
Dodatno odredište
Priključna
pristojba
240,00
(295,20)
50,00
(61,50)
mnet.060 - govorni kanali
mnet.060 – govorni kanali, po kanalu
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna
naknada
150,00
(184,50)
50,00
(61,50)
Jednokratna naknada
100,00
(123,00)
Mjesečna naknada
60,00
(73,80)
[10]
Usluga
Jednokratna naknada
300,00
(369,00)
Najava cijene poziva, po 060 broju
Mjesečna naknada
10,00
(12,30)
1.9. mnet.062
mnet.062
Mjesečna naknada
160,00
(196,80)
mnet.062 – izbor broja *
Jednokratna naknada
400,00
(492,00)
* izbor broja moguć je jedino iz postojeće Metronet 062 numeracije ili one koja je slobodna kod Agencije (da nije zakupljena od drugih operatora)
Tarifa – naplata poziva sa 062 broja
Pozivi unutar glasovnog VPN-a 2)
Pozivi prema nacionalnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim odredištima
1)
2)
Cijena po minuti 1)
bez PDV-a
s PDV-om
0,00
0,00
0,12
0,15
1,23
1,51
prema međunarodnom cjeniku
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pozivi unutar lokacije i između lokacija tvrtke (kada ih je više na Metronetovoj mreţi i koriste Metronetove glasovne usluge)
1.10. mnet.IVR
Priključna pristojba
Aktivacija mnet.IVR usluge, po broju
Jednokratna naknada
499,00
(613,77)
Kada korisnik sam ţeli administrirati uslugu, mora uzeti Paket IVR usluga s korisničkim WEB sučeljem:
Paket IVR usluga s korisničkim WEB sučeljem
Paket IVR usluga s korisničkim WEB sučeljom**
Mjesečna naknada
499,00
(613,77)
** u paket je uključeno 10 istovremenih kanala, te neograničeno funkcionalnosti vremenski ovisnog preusmjeravanja poziva i uporabe govornih
poruka
Dodatni kanali
mnet.IVR usluga, po kanalu
Mjesečna naknada
60,00
(73,80)
Kada Metronet preuzima administraciju IVR aplikacije na sebe:
Mjesečna naknada
mnet.IVR usluga, po kanalu
Dodatne usluge
Vremenski ovisno usmjeravanje prometa
Uporaba govornih poruka, po poruci
Mjesečna naknada
60,00
(73,80)
Mjesečna naknada
50,00
(61,50)
50,00
(61,50)
Dodatne usluge i usluge na zahtjev (bez obzira da li administraciju aplikacije obavlja Metronet ili korisnik):
Dodatne usluge
Skupina za javljanje (hunt skupina), po skupini**
Glasovna sekretarica, po broju
Mjesečna naknada
20,00
(24,60)
20,00
(24,60)
** naknada podrazumijeva i korištenje funkcionalnosti glasovne sekretarice na istom broju na zahtjev
Usluge na zahtjev i snimanje goovrnih poruka naplaćuje se jednokratno (bez obzira da li administraciju aplikacije obavlja Metronet ili
korisnik):
Usluge na zahtjev
Jednokratna naknada
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[11]
499,00
(613,77)
499,00
(613,77)
Promjena postavki mnet.IVR usluge**
Promjena postavki Hunt skupine***
** ukoliko je promjenu postavki aplikacije izvršio djelatnik Metroneta na zahtjev korisnika
*** uključuje promjenu načina pozivanja, odnosno brojeva unutar Hunt grupe
Snimanje govornih poruka
Do 500 znakova teksta (uključujući razmake) i 10 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 1000 znakova teksta (uključujući razmake) i 20 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 2000 znakova teksta (uključujući razmake) i 40 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 500 znakova teksta (uključujući razmake) i 10 poruka, na stranom jeziku**
Do 1000 znakova teksta (uključujući razmake) i 20 poruka, na stranom jeziku**
Do 2000 znakova teksta (uključujući razmake) i 40 poruka, na hrvatskom jeziku**
Jednokratna naknada
999,00
(1228,77)
1199,00
(1474,77)
1399,00
(1720,77)
1399,00
(1720,77)
1599,00
(1966,77)
1999,00
(2409,08)
** snimanje poruka na stranom jeziku uključuje i korekciju prevednog teksta sa strane izvornih govornika dotičnih jezika, za dostavu u roku 1
radnog dana cijena se uvećava za 50%
1.11. mnet.Voting
m|Voting
Priključna pristojba, po broju
Mjesečna naknada, po broju
999,00
(1.228,77)
799,00
(982,77)
Dodatne usluge
Mjesečna naknada
399,00
(490,77)
299,00
(367,77)
Snimanje podataka o pozivatelju
Slučajni odabir dobitnika
Snimanje govornih poruka
Do 500 znakova teksta i 10 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 1000 znakova teksta i 20 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 2000 znakova teksta (uključujući razmake) i 40 poruka, na hrvatskom jeziku
Do 500 znakova teksta i 10 poruka, na stranom jeziku*
Do 1000 znakova teksta i 20 poruka, na stranom jeziku*
Do 2000 znakova teksta (uključujući razmake) i 40 poruka, na stranom jeziku*
Jednokratna naknada
999,00
(1228,77)
1199,00
(1474,77)
1399,00
(1720,77)
1399,00
(1720,77)
1599,00
(1966,77)
1999,00
(2409,08)
1.12. Dodatne usluge
1.12.1. Telefonski paketi i paketi dodatnih telefonskih usluga
Telefonski paketi
Priključna pristojba
Regular
bez naknade
Assistant
bez naknade
Manager
bez naknade
Paketi dodatnih telefonski usluga
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
15,00
(18,45)
45,00
(55,35)
55,00
(67,65)
Mjesečna naknada
[12]
Regular+
bez naknade
Operater+
bez naknade
Dodatni uređaji
5,00
(6,15)
10,00
(12,30)
Mjesečna naknada
13,00
(15,99)
480,00
(590,40)
Priključna pristojba
ATA (sa 2 aktivna porta)
bez naknade
ATA (sa 8 aktivnih portova)
bez naknade
1.12.2. Oprema za IP telefoniju
Oprema za uslugu Call Managera (CCM i
CCME)
Priključna pristojba
Cisco 7911G
bez naknade
Cisco 7940G
bez naknade
Cisco 7942G
bez naknade
Cisco 7960G
bez naknade
Cisco 7970G
bez naknade
Cisco 7914
bez naknade
Cisco 7936
bez naknade
Napajanje za Cisco 7900 seriju
bez naknade
ATA
bez naknade
Naglavne slušalice
Mjesečna naknada
45,00
(55,35)
55,00
(67,65)
70,00
(86,10)
65,00
(79,95)
105,00
(129,15)
45,00
(55,35)
159,00
(195,57)
5,00
(6,15)
13,00
(15,99)
Mjesečna naknada
10,00
(12,30)
35,00
(43,05)
40,00
(49,20)
40,00
(49,20)
45,00
(55,35)
Priključna pristojba
tip YHS32
bez naknade
tip PM
bez naknade
tip PMN
bez naknade
tip PB
bez naknade
tip PBN
bez naknade
2. Internetske usluge
2.1. mnet.Internet
Brzina
1 Mb/s
2 Mb/s
3 Mb/s
4 Mb/s
5 Mb/s
6 Mb/s
Priključna
pristojba
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
2.490,00
(3.062,70)
3.290,00
(4.046,70)
3.990,00
(4.907,70)
4.490,00
(5.522,70)
4.990,00
(6.137,70)
5.390,00
(6.629,70)
Brzina
25 Mb/s
30 Mb/s
32 Mb/s
34 Mb/s
40 Mb/s
41 Mb/s
Priključna
pristojba
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
10.590,00
(13.025,70)
11.590,00
(14.255,70)
11.990,00
(14.747,70)
12.390,00
(15.239,70)
13.590,00
(16.715,70)
13.790,00
(16.961,70)
[13]
7 Mb/s
8 Mb/s
9 Mb/s
10 Mb/s
11 Mb/s
12 Mb/s
13 Mb/s
14 Mb/s
15 Mb/s
16 Mb/s
20 Mb/s
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
5.790,00
(7.121,70)
6.190,00
(7.613,70)
6.590,00
(8.105,70)
6.990,00
(8.597,70)
7.290,00
(8.866,70)
7.590,00
(9.335,70)
7.890,00
(9.704,70)
8.190,00
(10.073,70)
8.490,00
(10.442,70)
8.790,00
(10.811,70)
9.590,00
(11.795,70)
45 Mb/s
50 Mb/s
55 Mb/s
60 Mb/s
65 Mb/s
70 Mb/s
80 Mb/s
100 Mb/s
155 Mb/s
200 Mb/s
300 Mb/s
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
14.590,00
(17.945,70)
15.590,00
(19.175,70)
16.590,00
(20.405,70)
17.590,00
(21.635,70)
18.590,00
(22.865,70)
19.590,00
(24.095,70)
21.590,00
(26.555,70)
24.590,00
(30.245,70)
29.990,00
(36.887,70)
34.490,00
(42.422,70)
43.490,00
(53.492,70)
2.1.1. Dodatna usluga IPsec
Usluga
Priključna
pristojba
Mjesečna naknada
po korisničkom računu
Osnovni IPsec korisnički paket*
600,00
(738,00)
990,00
(1.217,70)
Dodatni korisnički račun
99,00
(121,77)
49,00
(60,27)
* Osnovni paket uključuje 10 korisničkih računa
2.1.2. Naknada za rezervaciju neovisnih internetskih brojčanih resursa
Broj IP adresa
Mjesečna naknada
po korisničkom računu
1–3
200,00 (246,00)
4–8
400,00 (492,00)
9 – 12
600,00 (738,00)
3 – 16
800,00 (984,00)
17 – 32
1.000,00 (1.230,00)
33 – 64
1.400,00 (1.722,00)
65 – 128
2.800,00 (3.444,00)
129 – 256
5.600,00 (6.888,00)
256+
8.000,00 (9.480,00)
2.1.3. mnet.Firewall
S
990,00
(1.217,70)
990,00
(1.217,70)
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
M
1.990,00
(2.447,70)
1.990,00
(2.447,70)
L
2.990,00
(3.677,70)
2.990,00
(3.677,70)
Dodatne usluge
DMZ
Priključna pristojba
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
990,00 (1.217,70)
[14]
Mjesečna naknada
Promjena postavki – 1 sat
Jednokratna naknada
290,00 (356,70)
500,00 (615,00)
2.2. mnet.FastNet
NAPOMENA: Usluga se nudi samo u kombinaciji s glasovnim uslugama mnet.Voice, mnet.Voice IP i mnet.Business.
Paketi
Brzina
Promet
mnet.FastNet 5/1F
5/1 Mb/s
Flat, fair usage
mnet.FastNet 15/1F
15/1 Mb/s
Flat, fair usage
mnet.FastNet 25/1F
25/1 Mb/s
Flat, fair usage
Priključna pristojba
500,00
(615,00)
500,00
(615,00)
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
249,00
(306,27)
449,00
(552,27)
749,00
(921,27)
2.2.1. Dodatne usluge
Usluga
Port Forwarding
Priključna pristojba
100,00
(123,00)
Stalna IP adresa
Mjesečna naknada
500,00
(615,00)
-
2.2.2. Naknada za rezervaciju neovisnih internetskih brojčanih resursa
Broj IP adresa
Mjesečna naknada
po korisničkom računu
1–3
200,00 (246,00)
4–8
400,00 (492,00)
9 – 12
600,00 (738,00)
3 – 16
800,00 (984,00)
17 – 32
1.000,00 (1.230,00)
33 – 64
1.400,00 (1.722,00)
65 – 128
2.800,00 (3.444,00)
129 – 256
5.600,00 (6.888,00)
256+
8.000,00 (9.480,00)
2.3. mnet.ADSL
Priključna pristojba
Priključna pristojba za mnet.ADSL
Mjesečna naknada za brzinu pristupa i osnovni
pristup mreţi
Jednokratna naknada
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
Osnovni pristup mreţi 1)
60,00
(73,80)
Brzina pristupa 4 Mbps / 256 kbps 2)
64,75
(79,64)
Brzina pristupa 10 Mbps / 512 kbps 2)
146,72
(180,47)
Brzina pristupa 20 Mbps / 768 kbps 2)
269,67
(331,69)
Naplaćuje se ukoliko se osnovni pristup mreţi ostvaruje preko Metroneta
Pretplatnici koji su uslugu ugovorili prije datuma 19.4.2011., odnosno pretplatnici čija je usluga realizirana preko ADSL transport usluge, mjesečnu
naknadu za brzinu pristupa plaćaju pristupnom operatoru
1)
2)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[15]
Internet promet, u koracima od
Mjesečna naknada
15,99
(19,67)
1 GB 3)
3)
Naplata se vrši čim dodatna količina prometa uđe u 1 GB, i tada se naplaćuje puni iznos koraka.
Opcije paketa prometa
Mjesečna naknada
Obračun po korištenju 4)
bez naknade
512 MB 5)
7,99
(9,83)
15 GB 6)
47,99
(59,03)
Flat
119,00
(146,37)
Podrazumijeva naplatu svakog GB prometa prema cjeniku internet prometa
Dostupno samo za pretplatnike koji su uslugu ugovorili prije datuma 19.4.2011.
6) Nakon što se iskoristi promet uključen u prometni paket, naplata dodatnog prometa nastavlja se prema cjeniku internet prometa
4)
5)
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena oštećenog modema 1)
Interventni radovi – zamjena oštećenog djelitelja 1)
1)
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
60,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
73,80 kn
Naknada uključuje samo trošak oštećene opreme. Dolazak na lokaciju se naplaćuje zasebno
Ostale usluge
Preseljenje priključka
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Jednokratna naknada
450,82
(554,51)
[16]
3. Podatkovne usluge
3.1. mnet.VPN
Brzina
Priključna pristojba
64 kb/s
128 kb/s
256 kb/s
512 kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
3 Mb/s
4 Mb/s
5 Mb/s
6 Mb/s
7 Mb/s
8 Mb/s
9 Mb/s
10 Mb/s
11 Mb/s
12 Mb/s
13 Mb/s
14 Mb/s
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
1.690,00
(2.078,70)
1.790,00
(2.201,70)
1.890,00
(2.305,80)
1.990,00
(2.324,70)
2.190,00
(2.693,70)
2.590,00
(3.185,70)
2.990,00
(3.677,70)
3.390,00
(4.169,70)
3.790,00
(4.661,70)
4.190,00
(5.153,70)
4.540,00
(5.584,20)
4.890,00
(6.014,70)
5.240,00
(6.445,2)
5.590,00
(6.875,70)
5.890,00
(7.244,70)
6.190,00
(7.613,70)
6.490,00
(7.982,70)
6.790,00
(8.351,70
Brzina
15 Mb/s
16 Mb/s
20 Mb/s
25 Mb/s
30 Mb/s
34 Mb/s
35 Mb/s
40 Mb/s
45 Mb/s
50 Mb/s
55 Mb/s
60 Mb/s
65 Mb/s
70 Mb/s
80 Mb/s
90 Mb/s
100 Mb/s
155 Mb/s
Priključna pristojba
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
7.090,00
(8.720,70)
7.390,00
(9.089,70)
8.390,00
(10.319,70)
9.640,00
(11.857,70)
10.890,00
(13.394,70)
11.890,00
(14.624,70)
12.140,00
(14.932,20)
13.390,00
(16.469,70)
14.390,00
(17.699,70)
15.390,00
(18.929,70)
16.390,00
(20.159,70)
17.390,00
(21.389,70)
18.140,00
(22.312,20)
18.990,00
(23.357,70)
20.390,00
(25.079,70)
21.890,00
(26.924,70)
23.390,00
(28.769,70)
28.890,00
(35.534,70)
3.2. mnet.VPN DSL
Priključna pristojba
Priključna pristojba za mnet.VPN DSL
Mjesečna naknada za brzinu pristupa i osnovni
pristup mreţi
Jednokratna naknada
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
Osnovni pristup mreţi 1)
60,00
(73,80)
Brzina pristupa 4 Mbps / 256 kbps 2)
64,75
(79,64)
Brzina pristupa 10 Mbps / 512 kbps 2)
146,72
(180,47)
Brzina pristupa 20 Mbps / 768 kbps 2)
269,67
(331,69)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[17]
Naplaćuje se ukoliko se osnovni pristup mreţi ostvaruje preko Metroneta
Pretplatnici koji su uslugu ugovorili prije datuma 19.4.2011., odnosno pretplatnici čija je usluga realizirana preko ADSL transport usluge, mjesečnu
naknadu za brzinu pristupa plaćaju pristupnom operatoru
1)
2)
Podatkovni promet, u koracima od
Mjesečna naknada
15,99
(19,67)
1 GB 3)
3)
Naplata se vrši čim dodatna količina prometa uđe u 1 GB, i tada se naplaćuje puni iznos koraka.
Opcije paketa prometa
Mjesečna naknada
Obračun po korištenju 4)
bez naknade
512 MB 5)
7,99
(9,83)
15 GB 6)
47,99
(59,03)
Flat
289,99
(356,69)
Podrazumijeva naplatu svakog GB prometa prema cjeniku internet prometa
Dostupno samo za pretplatnike koji su uslugu ugovorili prije datuma 19.4.2011.
6) Nakon što se iskoristi promet uključen u prometni paket, naplata dodatnog prometa nastavlja se prema cjeniku internet prometa
4)
5)
Ostale usluge
Jednokratna naknada
450,82
(554,51)
Preseljenje priključka
Priključna
pristojba
Mjesečna
naknada
Opcija 4
500,00
(615,00)
150,00
(184,50)
Opcija 8
500,00
(615,00)
300,00
(369,00)
Opcije
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena oštećenog modema 1)
Interventni radovi – zamjena oštećenog djelitelja 1)
1)
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
60,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
73,80 kn
Naknada uključuje samo trošak oštećene opreme. Dolazak na lokaciju se naplaćuje zasebno
3.3. mnet.VPN Dial-up
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
mnet.VPN Dial-up 1
50,00
(61,50)
bez
naknade
mnet.VPN Dial-up 2
50,00
(61,50)
45,00
(55,35)
0,07
(0,09)
4,00
(4,92)
0,03
(0,04)
2,00
(2,46)
076 155 555
0,05
(0,06)
3,00
(3,69)
0,03
(0,04)
1,50
(1,85)
076 155 555
Naplata poziva (po satu)
po minuti
Vrijeme A
po satu
po minuti
Vrijeme B
po satu
Pozivni broj
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[18]
3.4. mnet.FastData LINE i mnet.FastData LINE MG
3.4.1. mnet.FastData LINE
Brzina
512 kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
3 Mb/s
4 Mb/s
5 Mb/s
6 Mb/s
8 Mb/s
10 Mb/s
14 Mb/s
20 Mb/s
30 Mb/s
40 Mb/s
50 Mb/s
60 Mb/s
70 Mb/s
80 Mb/s
90 Mb/s
100 Mb/s
Priključna pristojba
po vodu
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
Mjesečna naknada
po vodu
790,00
(971,70)
1.790,00
(2.201,70)
2.290,00
(2.816,70)
2.790,00
(3.431,70)
3.190,00
(3.923,70)
3.490,00
(4.292,70)
3.590,00
(4.415,70)
3.790,00
(4.661,70)
3.990,00
(4.907,70)
4.390,00
(5.399,70)
4.990,00
(6.137,70)
5.990,00
(7.367,70)
6.490,00
(7.982,70)
6.990,00
(8.597,70)
7.990,00
(9.827,70)
8.990,00
(11.057,70)
9.990,00
(12.287,70)
10.990,00
(13.517,70)
11.990,00
(14.747,70)
Brzina
200 Mb/s
300 Mb/s
400 Mb/s
500 Mb/s
600 Mb/s
700 Mb/s
800 Mb/s
900 Mb/s
1 Gb/s
2 Gb/s
3 Gb/s
4 Gb/s
5 Gb/s
6 Gb/s
7 Gb/s
8 Gb/s
9 Gb/s
10 Gb/s
Priključna pristojba
po vodu
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
Mjesečna naknada po
vodu
13.990,00
(17.207,70)
15.990,00
(19.667,70)
17.990,00
(22.127,70)
19.990,00
(24.587,70)
21.990,00
(27.047,70)
23.990,00
(29.507,70)
25.990,00
(31.967,70)
27.990,00
(34.427,70)
29.990,00
(36.887,70)
31.990,00
(39.347,70)
32.990,00
(40.577,70)
33.990,00
(41.807,70)
34.990,00
(43.037,70)
35.990,00
(44.267,70)
36.990,00
(45.497,70)
37.990,00
(46.727,70)
38.990,00
(47.957,70)
39.990,00
(49.187,70)
3.4.2. mnet.FastData LINE MG
Brzina
512 kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
3 Mb/s
4 Mb/s
5 Mb/s
6 Mb/s
Priključna pristojba
po vodu
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
po vodu
890, 00
(1094,70)
1.990,00
(2.447,70)
2.490,00
(3.062,70)
2.990,00
(3.677,70)
3.390,00
(4.169,70)
3.790,00
(4.661,70)
4.190,00
(5.153,70)
Brzina
16 Mb/s
20 Mb/s
25 Mb/s
30 Mb/s
35 Mb/s
40 Mb/s
45 Mb/s
Priključna pristojba
po vodu
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
Mjesečna naknada
po vodu
7.590,00
(9.335,70)
8.790,00
(10.811,70)
10.290,00
(12.656,70)
11.790,00
(14.501,70)
13.040,00
(16.039,20)
14.290,00
(17.576,70)
15.540,00
(19.114,20)
[19]
5.000,00
(6.150,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
10.000,00
(12.300,00)
7 Mb/s
8 Mb/s
10 Mb/s
12 Mb/s
14 Mb/s
15 Mb/s
4.590,00
(5.645,70)
4.990,00
(6.137,70)
5.790,00
(7.121,70)
6390,00
(7859,70)
6990,00
(8597,70)
7.290,00
(8.966,70)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
15.000,00
(18.450,00)
50 Mb/s
55 Mb/s
60 Mb/s
65 Mb/s
70 Mb/s
100 Mb/s
16.790,00
(20.651,70)
17.790,00
(21.881,70)
18.790,00
(23.111,70)
19.290,00
(23.726,70)
19.790,00
(24.341,70)
22.790,00
(28.031,70)
Dodatna usluga MAC adrese
Usluga
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
100,00
(123,00)
700,00
(861,00)
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
500,00
(615,00)
1.600,00
(1.968,00)
Dodatna usluga MAC adrese
Dodatna usluga Q-in-Q
Usluga
Dodatna usluga Q-in-Q
3.4.3. mnet.FastData LAN
Brzina
512 kb/s
1 Mb/s
2 Mb/s
4 Mb/s
5 Mb/s
6 Mb/s
8 Mb/s
10 Mb/s
20 Mb/s
30 Mb/s
40 Mb/s
50 Mb/s
60 Mb/s
70 Mb/s
80 Mb/s
90 Mb/s
100 Mb/s
200 Mb/s
Priključna pristojba
2500,00
(3075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2500,00
(3075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2500,00
(3075,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
5.000,00
(6.150,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
795,00
(977,85)
895,00
(1.100,85)
1.145,00
(1.408,35)
1545,00
(1900,35)
1.745,00
(2.146,35)
1795,00
(2207,85)
1.895,00
(2.330,85)
1.995,00
(2.453,85)
2.495,00
(3.068,85)
2.995,00
(3.683,85)
3.245,00
(3.991,35)
3.495,00
(4.298,85)
3.995,00
(4.913,85)
4.495,00
(5.528,85)
4.995,00
(6.143,85)
5.495,00
(6.758,85)
5.995,00
(7.373,85)
6.995,00
(8.603,85)
Brzina
300 Mb/s
400 Mb/s
500 Mb/s
600 Mb/s
700 Mb/s
800 Mb/s
900 Mb/s
1 Gb/s
2 Gb/s
3 Gb/s
4 Gb/s
5 Gb/s
6 Gb/s
7 Gb/s
8 Gb/s
9 Gb/s
10 Gb/s
Priključna pristojba
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
7.500,00
(9.225,00)
Mjesečna naknada
po priključnoj točki
7.995,00
(9.833,85)
8.995,00
(11.063,85)
9.995,00
(12.293,85)
10.995,00
(13.523,85)
11.995,00
(14.753,85)
12.995,00
(15.983,85)
13.995,00
(17.213,85)
14.995,00
(18.443,85)
15.995,00
(19.673,85)
16.495,00
(20.288,85)
16.995,00
(20.903,85)
17.495,00
(21.518,85)
17.995,00
(22.133,85)
18.495,00
(22.748,85)
18.995,00
(23.363,85)
19.495,00
(23.978,85)
19.995,00
(24.593,85)
[20]
Dodatna usluga MAC adrese
Usluga
Dodatna usluga MAC adrese
Priključna pristojba
100,00
(123,00)
Mjesečna naknada
700,00
(861,00)
Priključna pristojba
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
750,00
(922,50)
Dodatna usluga Q-in-Q
Usluga
Dodatna usluga Q-in-Q
3.5. mnet.POS
mnet.POS 1-8
mnet.POS 9-16
mnet.POS 17-32
mnet.POS 33-64
Priključna pristojba
500,00
(615,00)
500,00
(615,00)
500,00
(615,00)
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
300,00
(369,00)
400,00
(492,00)
500,00
(615,00)
600,00
(738,00)
Priključna pristojba
500,00
(615,00)
Mjesečna naknada
500,00
(615,00)
3.6. mnet.POS SOHO
mnet.POS SOHO
4. IT usluge
4.1. mnet.Mail
mnet.Mail
6
bez
naknade
20,00
(24,60)
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
12
bez
naknade
40,00
(49,20)
24
bez
naknade
80,00
(98,40)
48
bez
naknade
140,00
(172,20)
72
bez
naknade
210,00
(258,30)
96
bez
naknade
280,00
(344,40)
128
bez
naknade
380,00
(467,40)
Dodatne usluge
mnet.Mail+24
60,00
(73,20)
Mjesečna naknada
Registracija domene 1)
Oblik domene
Godišnja naknada
.hr
.com.hr
200,00
(246,00)
bez naknade
.biz .com .net .org .info
100,00
(123,00)
Dodatna usluga se smatra aktiviranom trenutkom registracije domene. Godišnja naknada vrijedi 12 mjeseci od dana aktivacije dodatne usluge. U
slučaju otkazivanja dodatne usluge ili u slučaju otkazivanja mnet.Web usluge prije isteka 12 mjeseci, pretplatnik nema pravo za povrat naknade ili
dijela naknade za dodatnu uslugu.
1)
4.2. mnet.Web
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
mnet.WebWin
bez naknade
50,00
(61,50)
mnet.WebProWin
bez naknade
150,00
(184,50)
mnet.WebUX
bez naknade
50,00
(61,50)
mnet.WebProUX
bez naknade
150,00
(184,50)
mnet.WebWin+
mnet.WebProWin+
mnet.WebUX+
mnet.WebProUX+
Dodatne usluge
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[21]
20,00
(24,60)
Mjesečna naknada
Implementacija SSL potvrde
Registracija domene 1)
Oblik domene
Jednokratna naknada
.hr
Godišnja naknada
20,00
(24,60)
30,00
(36,90)
Povrat podataka (recovery)
360,00
(442,80)
Jednokratna naknada
30,00
(36,90)
.com.hr
200,00
(246,00)
bez naknade
360,00
(442,80)
.biz .com .net .org .info
100,00
(123,00)
Dodatna usluga se smatra aktiviranom trenutkom registracije domene. Godišnja naknada vrijedi 12 mjeseci od dana aktivacije dodatne usluge. U
slučaju otkazivanja dodatne usluge ili u slučaju otkazivanja mnet.Web usluge prije isteka 12 mjeseci, pretplatnik nema pravo za povrat naknade ili
dijela naknade za dodatnu uslugu.
1)
4.3. mnet.FTP
mnet.FTP
Priključna pristojba
bez naknade
450,00
(553,50)
Mjesečna naknada
1)
Registracija sekundarne domene u .hr vršnoj domeni
Dodatne usluge
Dodatni prostor
200,00
(246,00)
Mjesečna naknada
Dodatni korisnički računi
50,00
(61,50)
Mjesečna naknada
Registracija domene 1)
Oblik domene
.hr
Godišnja naknada
.com.hr
200,00
(246,00)
bez naknade
.biz .com .net .org .info
100,00
(123,00)
Dodatna usluga se smatra aktiviranom trenutkom registracije domene. Godišnja naknada vrijedi 12 mjeseci od dana aktivacije dodatne usluge. U
slučaju otkazivanja dodatne usluge ili u slučaju otkazivanja mnet.Web usluge prije isteka 12 mjeseci, pretplatnik nema pravo za povrat naknade ili
dijela naknade za dodatnu uslugu.
1)
Naplata internetskog prometa
Dodatnih 1 GB prometa 1)
50,00
(61,50)
Tarifa
Nakon utrošene količine prometa uključene u mjesečnu naknadu, svaki dodatni gigabajt prometa se računa tek nakon što je potrošeno ½ GB (512
MB) prometa.
1)
4.4. mnet.Streaming
4.4.1. Audio streaming uţivo
Kvaliteta (kbps)
Priključna pristojba iznosi 5.000,00 kn (6.150,00 kn) neovisno o kvaliteti ili najvećem broju istovremenih slušatelja.
Mjesečna naknada ovisi o kvaliteti kodiranja sadrţaja i o najvećem broju istovremenih slušatelja.
U tablici je definirana mjesečna naknada za jednog istovremenog slušatelja ovisno o kvaliteti kodiranja sadrţaja.
1–25
26–50
Raspon broja istovremenih slušatelja
51–75
76–100
101–150
151–200
201-300
24
18,05
(22,20)
17,80
(21,89)
17,60
(21,65)
17,35
(21,34)
17,15
(21,09)
16,90
(20,79)
16,70
(20,54)
32
24,05
(29,58)
23,75
(29,21)
23,45
(28,84)
23,15
(28,47)
22,85
(28,11)
22,55
(27,74)
22,25
(27,37)
30,05
(36,96)
36,05
(44,34)
29,65
(36,47)
35,60
(43,79)
29,30
(36,04)
35,15
(43,23)
28,90
(35,55)
34,70
(42,68)
28,55
(35,12)
34,25
(42,13)
28,15
(34,62)
33,80
(41,57)
27,80
(34,19)
33,35
(41,02)
40
48
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[22]
56
42,05
(51,72)
41,50
(51,05)
41,00
(50,43)
40,45
(49,75)
39,95
(49,14)
39,40
(48,46)
38,90
(47,85)
64
48,05
(59,10)
47,45
(58,36)
46,85
(57,63)
46,25
(56,89)
45,65
(56,15)
45,05
(55,41)
44,45
(54,67)
80
60,05
(73,86)
59,30
(72,94)
58,55
(72,02)
57,80
(71,09)
57,05
(70,17)
56,30
(69,25)
55,55
(68,33)
96
72,05
(88,62)
71,15
(87,51)
70,25
(86,41)
69,35
(85,30)
68,45
(84,19)
67,55
(83,09)
66,65
(81,98)
84,05
(103,38)
96,05
(118,14)
83,00
(102,09)
94,85
(116,67)
81,95
(100,80)
93,65
(115,19)
80,90
(99,51)
92,45
(113,71)
79,85
(98,22)
91,25
(112,24)
78,80
(96,92)
90,05
(110,76)
77,75
(95,63)
88,85
(109,29)
112
128
4.4.2. Video streaming uţivo
Priključna pristojba iznosi 5.000,00 kn (6.150,00 kn) neovisno o kvaliteti ili najvećem broju istovremenih gledatelja.
Mjesečna naknada ovisi o kvaliteti kodiranja sadrţaja i o najvećem broju istovremenih gledatelja.
U tablici je definirana mjesečna naknada za jednog istovremenog gledatelja ovisno o kvaliteti kodiranja sadrţaja.
1–25
96,05
(118,14)
120,10
(147,72)
26–50
94,85
(116,67)
118,60
(145,88)
Raspon broja istovremenih gledatelja
51–75
76–100
101–150
93,65
92,45
91,25
(115,19)
(113,71)
(112,24)
117,10
115,60
114,10
(144,03)
(142,19)
(140,34)
151–200
90,05
(110,76)
112,55
(138,44)
201-300
88,85
(109,29)
111,05
(136,59)
192
144,10
(177,24)
142,30
(175,03)
140,50
(172,82)
138,70
(170,60)
136,90
(168,39)
135,10
(166,17)
133,30
(163,90)
256
192,10
(236,28)
189,70
(233,33)
187,30
(230,38)
184,90
(227,43)
182,50
(224,48)
180,10
(221,52)
177,70
(218,57)
320
240,15
(295,38)
237,15
(291,69)
234,15
(345,57)
231,15
(284,31)
228,15
(280,62)
225,10
(276,87)
222,10
(273,18)
384
288,15
(354,42)
284,55
(350,00)
280,95
(342,76)
277,35
(341,14)
273,75
(336,71)
270,15
(332,28)
266,55
(327,86)
384,20
(472,57)
480,25
(590,71)
576,30
(708,85)
768,35
(945,07)
379,40
(466,66)
474,25
(583,33)
569,10
(699,99)
758,75
(933,26)
374,60
(460,76)
468,25
(575,95)
561,85
(691,08)
749,15
(921,45)
369,80
(454,85)
462,25
(568,57)
554,65
(682,22)
739,55
(909,65)
365,00
(448,95)
456,25
(561,19)
547,45
(673,36)
729,95
(897,84)
360,20
(443,05)
450,20
(553,75)
540,25
(664,51)
886,03
(1089,82)
355,40
(437,14)
444,20
(546,37)
533,05
(655,65)
710,75
(874,22)
128
Kvaliteta (kbps)
160
512
640
768
1024
4.5. Veleprodaja web hostinga
Veleprodaja web hostinga
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
Mjesečna naknada
(sa 5% popusta na 6 mjeseci)
Mjesečna naknada
(sa 10% popusta na 12 mjeseci)
2G
bez
naknade
105,00
(129,15)
99,75
(122,60)
94,50
(116,24)
5G
bez
naknade
255,00
(313,65)
242,25
(297,97)
229,50
(282,29)
10G
bez
naknade
485,00
(596,55)
460,75
(566,72)
436,50
(536,90)
20G
bez
naknade
935,00
(1.150,05)
888,25
(1.092,55)
841,50
(1.035,05)
30G
bez
naknade
1.355,00
(1.666,65)
1.287,25
(1.583,32)
1.219,50
(1.499,99)
40G
bez
naknade
1.735,00
(2.134,05)
1.648,25
(2.027,35)
1.561,50
(1.920,65)
50G
bez
naknade
2.075,00
(2.552,25)
1.971,25
(2.424,64)
1.867,50
(2.297,03)
Dodatne usluge
Dodatni prostor
Mjesečna naknada
Implementacija SSL potvrde
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Dodatni promet
5,00
(6,15)
50,00
(61,50)
1 sat rada administratora - za radnog vremena 1)
Mjesečna naknada
[23]
Jednokratna naknada
360,00
(442,80)
360,00
(442,80)
1 sat rada administratora - van radnog vremena 1)
720,00
Jednokratna naknada
(885,60)
Jednokratna naknada
Povrat podataka (recovery)
Jednokratna naknada
1)
360,00
(442,80)
Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.
Naplata internetskog prometa
Dodatnih 1 GB podatkovnog prometa 1)
5,00
(6,15)
Tarifa
Nakon utrošene količine podatkovnog prometa uključenog u mjesečnu naknadu, svaki dodatni gigabajt prometa se računa tek nakon što je
potrošeno ½ GB (512 MB) prometa.
1)
4.6. Kolokacija posluţitelja
Broj
RU-a
Priključna pristojba
1
bez naknade
2
bez naknade
3
bez naknade
4
bez naknade
5
bez naknade
6
bez naknade
7
bez naknade
8
bez naknade
9
bez naknade
10
bez naknade
11
bez naknade
12
bez naknade
13
bez naknade
14
bez naknade
15
bez naknade
16
bez naknade
17
bez naknade
18
bez naknade
19
bez naknade
20
bez naknade
Mjesečna naknada
1.000,00
(1.230,00)
1.800,00
(2.214,00)
2.685,00
(3.302,55)
3.560,00
(4.378,80)
4.425,00
(5.442,75)
5.280,00
(6.494,40)
6.125,00
(7.533,75)
6.960,00
(8.560,80)
7.785,00
(9.575,55)
8.600,00
(10.578,00
9.405,00
(11.568,15)
10.200,00
(12.546,00)
10.985,00
(13.511,55)
11.760,00
(14.464,80)
12.525,00
(15.405,75)
13.280,00
(16.334,40)
14.025,00
(17.250,75)
14.760,00
(18.007,20)
15.485,00
(19.046,55)
16.200,00
(19.926,00)
1 sat rada administratora – za radnog vremena*
1 sat rada administratora – izvan radnog vremena*
Broj
RU-a
Priključna pristojba
21
bez naknade
22
bez naknade
23
bez naknade
24
bez naknade
25
bez naknade
26
bez naknade
27
bez naknade
28
bez naknade
29
bez naknade
30
bez naknade
31
bez naknade
32
bez naknade
33
bez naknade
34
bez naknade
35
bez naknade
36
bez naknade
37
bez naknade
38
bez naknade
39
bez naknade
40
bez naknade
Mjesečna naknada
16.905,00
(20.793,15)
17.600,00
(21.648,00)
18.285,00
(22.490,55)
18.960,00
(23.320,80)
19.625,00
(24.138,75)
20.280,00
(24.944,40)
20.925,00
(25.737,75)
21.560,00
(26.518,80)
22.185,00
(27.287,55)
22.800,00
(28.044,00)
23.405,00
(28.788,15
24.000,00
(29.280,00)
24.585,00
(30.239,55)
25.160,00
(30.946,80)
25.725,00
(31.641,75)
26.280,00
(32.324,40)
26.825,00
(32.994,75)
27.360,00
(33.652,80)
27.885,00
(34.298,55)
28.400,00
(34.932,00)
Jednokratna naknada
360,00
(442,80)
720,00
(885,60)
* radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9h do 17h
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[24]
4.7. Hosting dediciranih posluţitelja
Konfiguracije
Konfiguracija 1
Konfiguracija 2
Konfiguracija 3
Konfiguracija 4
Konfiguracija 5
Konfiguracija 6
Priključna pristojba
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
2.500,00
(3.075,00)
Mjesečna naknada
3.290,00
(4.046,70)
3.290,00
(4.046,70)
3.900,00
(4.797,00)
3.900,00
(4.797,00)
4.400,00
(5.412,00)
4.400,00
(5.412,00)
Priključna pristojba
100,00
(123,00)
100,00
(123,00)
Mjesečna naknada
100,00
(123,00)
250,00
(307,50)
2.500,00
(3.075,00)
Dodatne usluge
ILO sučelje*
DDS uređaj**
Tjedna izmjena medija za sigurnosnu pohranu
podataka (backup)
bez naknade
* uvjet mnet.VPN
** samo uz Konfiguraciju 5 i Konfiguraciju 6
Jednokratna naknada
360,00
(442,80)
720,00
(885,60)
1 sat rada administratora – za radnog vremena*
1 sat rada administratora – izvan radnog vremena*
* radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9h do 17h
4.8. mnet.Fax
mnet.Fax
Classic
Free
HR.30
HR.150
HR.300
HR.600
HR.1000
50,00
(61,50)
39,00
(47,97)
50,00
(61,50)
0,00
(0,00)
50,00
(61,50)
39,00
(47,97)
99,00
(121,77)
99,00
(121,77)
169,00
(207,87)
169,00
(207,87)
259,00
(318,57)
259,00
(318,57)
379,00
(466,17)
379,00
(466,17)
Telefonskih brojeva uključeno u paket 1)
Uključeno podkorisničkih računa
1
1
1
0
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
Uključeno slanje besplatnih faks poruka
prema hrvatskim fiksnim mreţama 2)
-
0
30
150
300
600
1000
Prema hrvatskim fiksnim
mreţama 2)
-
1,99
(2,45)
1,79
(2,20)
1,39
(1,71)
0,89
(1,09)
0,69
(0,85)
0,49
(0,60)
Prema hrvatskim
mobilnim mreţama 2)
-
4,99
(6,14)
4,79
(5,89)
4,49
(5,52)
3,99
(4,91)
3,49
(4,29)
2,99
(3,68)
Prema međunarodnim
nepokretnim mreţama 2)
-
6,99
(8,60)
6,79
(8,35)
6,49
(7,98)
5,99
(7,37)
5,49
(6,75)
4,99
(6,14)
Prema međunarodnim
pokretnim mreţama 2)
-
8,99
(11,06)
8,79
(10,81)
8,49
(10,44)
7,99
(9,83)
7,49
(9,21)
6,99
(8,60)
Prema međunarodnim
satelitskim mreţama 2)
-
99,99
(122,99)
94,99
(116,84)
89,99
(110,69)
84,99
(104,54)
79,99
(98,39)
74,99
(92,24)
prema
cjeniku
glasovne
tarife
-
-
-
-
-
-
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
Dodatno
slanje faks
poruka
nakon
iskorištenih
besplatnih
(kn/faks)
Naplata prema faks pozivima (kn/min)
Kapacitet online arhive
100 MB
0 MB
100 MB
200 MB
300 MB
400 MB
500 MB
1) telefonske brojeve uključene u paket usluge moguće je dobiti iz Metronetove numeracije ili prijenosom broja iz mreţe drugog operatora
2) u svrhu iskorištavanja besplatnih uključenih faks poruka za slanje, kao i naplate slanja dodatnih faks poruka prema svim destinacijama, uzimaju
se u obzir samo uspješno poslane faks poruke. Neuspješno poslane poruke (npr. zauzeće linije ili greška u slanju) ne uzimaju se u obzir.
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[25]
Mjesečna
naknada
Dodatne usluge
10,00
(12,30)
10,00
(12,30)
5,00
(6,15)
Dodatni telefonski broj
Dodatni podkorisnički račun
Dodatni arhivni prostor (korak od 250 MB)
4.8.1. Glasovna tarifa za Classic paket
Glasovna tarifa za Classic paket
Cijena po minuti 2)
bez PDV-a
Cijena po minuti
s PDV-om
0-24h
0,00
0,00
0-24h
0,17
0,21
0-24h
1,23
1,51
Europa 1
1,39
1,71
Europa 2
1,69
2,08
Svijet 1
2,63
3,23
Svijet 2
5,25
6,46
Europa 1
2,30
2,83
Europa 2
1,79
2,20
Europa 3
2,13
2,62
Pozivi
Pozivi unutar VPN-a 1)
Pozivi prema hrvatskim fiksnim
mreţama
Pozivi prema hrvatskim mobilnim
mreţama
Pozivi prema međunarodnim
nepokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim
pokretnim mreţama
Europa 4
2,98
3,67
Zona 1
11,04
13,58
Zona 2
16,56
20,37
Zona 3
23,00
28,29
Zona 4
30,36
37,34
Zona 5
40,48
pozivi između brojeva i lokacija istog korisnika Metronetovih glasovnih usluga
2) Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
49,79
Pozivi prema satelitskim mreţama
1)
5. Usluge za masovno trţište
5.1. mnet.Broadband
5.1.1. mnet.2Fast
Priključak
Instalacija - ugovor na neodređeno
Instalacija - ugovor na 12 mjeseci
Instalacija - ugovor na 24 mjeseci*
Uključenje WLAN opcije
Jednokratna naknada
bez PDV-a
368,85 kn
0,82 kn
0,82 kn
81,15 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
453,69 kn
1,01 kn
1,01 kn
99,81 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
81,15 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
99,81 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
* WLAN opcija uključena u instalaciju
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Internetski promet
1 GB ostvarenog prometa*
* svaki GB prometa se naplaćuje tek nakon potrošenih 256 MB, mjesečni promet nakon 12 GB se ne naplaćuje
Opcije
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
bez PDV-a
Mjesečna naknada
s PDV-om
[26]
Flat Voice 1)
Flat Internet 2)
Dual Flat 3)
57,38 kn
57,38 kn
98,36 kn
70,58 kn
70,58 kn
120,98 kn
1)
Flat Voice opcija uključuje neograničen promet prema nacionalnim nepokretnim odredištima, Flat Voice ne uključuje pozive prema brojevima s
dodanom vrijednosti 06x, modemskim ulazima 07x i brojevima s posebnim tarifama 9x. Flat Voice aktivira se po jednoj po telefonskoj liniji.
2) Flat Internet opcija uključuje neograničen internetski promet
3) Dual Flat opcija podrazumijeva Flat Internet te Flat Voice opciju na jednoj telefonskoj liniji, odnosno neograničen promet prema nacionalnim
nepokretnim odredištima i neograničen internetski promet
Dodatne usluge
Dodatna analogna telefonska linija 1)
Povećanje internetske brzine na do 10 Mbps/512 kbps
Stalna IP adresa
Dodatni mailbox 2)
Dodatnih 50 MB mailbox prostora
Dodatnih 25 MB web prostora
IP-POS
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.Web
mnet.WebPro
1)
2)
Mjesečna naknada
s PDV-om
20,16 kn
123,00 kn
504,10 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
246,00 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
368,85 kn
245,08 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
70,58 kn
453,69 kn
301,45 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
450,82 kn
0,82 kn
0,82 kn
81,15 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
554,51 kn
1,01 kn
1,01 kn
99,81 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
163,11 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
200,63 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
uključuje 1 dodatni telefonski broj
uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100 MB mailbox prostora
Ostale usluge
Ponovno uključenje Flat Voice opcije 1)
Preseljenje priključka
Promjena usluge – mnet.2Fast u mnet.CARNet
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – novi modem
1)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
16,39 kn
100,00 kn
409,84 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
200,00 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
naplaćuje se po telefonskoj liniji
5.1.2. mnet.4Office
Priključak
Instalacija - ugovor na neodređeno
Instalacija - ugovor na 12 mjeseci
Instalacija - ugovor na 24 mjeseci*
Uključenje WLAN opcije
* WLAN opcija uključena u instalaciju
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Internetski promet
1 GB ostvarenog prometa*
* svaki GB prometa se naplaćuje tek nakon potrošenih 256 MB, mjesečni promet nakon 12 GB se ne naplaćuje
Opcije
Flat Voice 1)
Flat Internet 2)
Dual Flat 3)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
57,38 kn
98,36 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
70,58 kn
70,58 kn
120,98 kn
[27]
Flat Voice opcija uključuje neograničen promet prema nacionalnim nepokretnim odredištima, Flat Voice ne uključuje pozive prema brojevima s
dodanom vrijednosti 06x, modemskim ulazima 07x i brojevima s posebnim tarifama 9x. Flat Voice aktivira se po jednoj po telefonskoj liniji.
2) Flat Internet opcija uključuje neograničen internetski promet
3) Dual Flat opcija podrazumijeva Flat Internet te Flat Voice opciju na jednoj telefonskoj liniji, odnosno neograničen promet prema nacionalnim
nepokretnim odredištima i neograničen internetski promet
1)
Dodatne usluge
Dodatni IP telefon/linija 1)
Dodatna analogna telefonska/faks linija 1)
Povećanje internetske brzine na do 10 Mbps/512 kbps
Stalna IP adresa
Dodatni mailbox 2)
Dodatnih 50 MB mailbox prostora
Dodatnih 25 MB web prostora
IP-POS
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.Web
mnet.WebPro
1)
2)
Mjesečna naknada
s PDV-om
36,90 kn
20,16 kn
123,00 kn
504,10 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
246,00 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
uključuje 1 dodatni telefonski broj. Moguće je uzeti najviše 1 dodatnu analognu liniju i najviše 2 dodatnih IP telefona/linija.
uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100 MB mailbox prostora
Ostale usluge
Ponovno uključenje Flat Voice opcije 1)
Preseljenje priključka
Promjena usluge – mnet.4Office u mnet.2Fast
Promjena usluge – mnet.4Office u mnet.CARNet
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta van radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara van radnog vremena
Interventni radovi – novi modem
1)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
30,00 kn
16,39 kn
100,00 kn
409,84 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
200,00 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
450,82 kn
163,11 kn
245,08 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
70,58 kn
554,51 kn
200,63 kn
301,45 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
450,82 kn
0,82 kn
0,82 kn
81,15 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
554,51 kn
1,01 kn
1,01 kn
99,81 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
299,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
367,77 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
70,58 kn
naplaćuje se po telefonskoj liniji
5.1.3. mnet.RemoteOffice
Priključak
Instalacija - ugovor na neodređeno
Instalacija - ugovor na 12 mjeseci
Instalacija - ugovor na 24 mjeseci*
Uključenje WLAN opcije
* WLAN opcija uključena u instalaciju
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Opcije
Opcija Flat Voice (po telefonskoj liniji)*
* Flat Voice opcija uključuje neograničen promet prema nacionalnim nepokretnim odredištima, Flat Voice ne uključuje pozive prema brojevima s
dodanom vrijednosti 06x, modemskim ulazima 07x i brojevima s posebnim tarifama 9x
Dodatne usluge
Dodatni IP telefon/linija*
Dodatna analogna (faks) linija*
Povećanje brzine na do 10 Mbps/512 kbps
IP-POS
Mjesečna naknada
bez PDV-a
30,00 kn
16,39 kn
100,00 kn
200,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
36,90 kn
20,16 kn
123,00 kn
246,00 kn
* uključuje 1 dodatni telefonski broj. Moguće je uzeti najviše 1 dodatnu analognu liniju i najviše 4 dodatnih IP telefona/linija.
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[28]
Ostale usluge
Ponovno uključenje Flat Voice opcije 1)
Preseljenje priključka
Promjena usluge – mnet.RemoteOffice u mnet.2Fast
Promjena usluge – mnet.RemoteOffice u mnet.4Office
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – novi modem
1)
Jednokratna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
450,82 kn
163,11 kn
163,11 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
70,58 kn
554,51 kn
200,63 kn
200,63 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
729,51 kn
0,82 kn
81,15 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
897,30 kn
1,01 kn
99,81 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
140,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
172,20 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
70,58 kn
naplaćuje se po telefonskoj liniji
5.1.4. mnet.4Business
Priključak
Instalacija - ugovor na neodređeno
Instalacija - ugovor na 24 mjeseci*
Uključenje WLAN opcije
* WLAN opcija uključena u instalaciju
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Internetski promet
1 GB ostvarenog prometa
Ostale usluge
Opcija Flat Internet
* Flat Internet opcija uključuje neograničen internet promet. U slučaju zahtjeva za povećanje internetske brzine uz prethodno ugovorenu Flat
Internet opciju za manju brzinu, automatski će se aktivirati Flat Internet opcija za novu brzinu.
Dodatne usluge
Povećanje internet brzine na 10Mbps/512kbps
dodatne 2 analogne telefonske linije 1)
dodatne 4 analogne telefonske linije 2)
dodatnih 6 analogne telefonskih linija 3)
4 digitalne telefonske linije 4)
stalna IP adresa
dodatni mailbox 5)
dodatnih 50MB mailbox prostora
dodatnih 25MB WEB prostora
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.WEB
mnet.WEBPro
Mjesečna naknada
bez PDV-a
100,00 kn
60,00 kn
120,00 kn
180,00 kn
60,00 kn
409,84 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
123,00 kn
73,80 kn
147,60 kn
221,40 kn
73,80 kn
504,10 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
729,51 kn
163,12
Jednokratna naknada
s PDV-om
897,30 kn
200,64 kn
uključuje 2 dodatna telefonska broja i dodatni analogni media gateway tip 1
uključuje 4 dodatna telefonska broja i analogni media gateway tip 2
3) uključuje 6 dodatnih telefonskih brojeva i analogni media gateway tip 3
4) uključuje ISDN media gateway tip4
5) uključuje dodatnu mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100MB mail prostora
1)
2)
Ostale usluge
Preseljenje priključka
Promjena usluge – mnet.4Business u mnet.2Fast ili mnet.4Office
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[29]
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – zamjena oštećenog modema 3)
3)
180,00 kn
500,00 kn
221,40 kn
615,00 kn
Naknada uključuje samo trošak modema. Dolazak na lokaciju se naplaćuje zasebno
5.1.5. Govorna tarifa mnet.2Fast, mnet.4Office, mnet.RemoteOffice paket
Vrijeme A
Vrijeme B
Europa 1
Europa 2
Svijet 1
Svijet 2
Cijena po minuti
bez PDV-a
0,00 kn
0,16 kn
0,11 kn
0-2h
2h-5h
>5h
1,25 kn
1,15 kn
1,05 kn
0,75 kn
0,69 kn
0,63 kn
1,39 kn
1,69 kn
2,63 kn
5,25 kn
Cijena po minuti
s PDV-om
0,00 kn
0,20 kn
0,14 kn
0-2h
2h-5h
>5h
1,54 kn
1,41 kn
1,29 kn
0,92 kn
0,85 kn
0,78 kn
1,71 kn
2,08 kn
3,23 kn
6,46 kn
Europa 1
Europa 2
Europa 3
Europa 4
2,30 kn
1,79 kn
2,13 kn
2,98 kn
2,83 kn
2,20 kn
2,62 kn
3,67 kn
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
11,04 kn
16,56 kn
23,00 kn
30,36 kn
40,48 kn
13,58 kn
20,37 kn
28,29 kn
37,34 kn
49,79 kn
Pozivi
Pozivi unutar VPN-a*
Pozivi prema hrvatskim
nepokretnim mreţama
0-24h
Vrijeme A
Vrijeme B
Promet (u satima) mjesečno
Pozivi prema hrvatskim
pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim
nepokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim
pokretnim mreţama
Pozivi prema satelitskim
mreţama
* pozivi između brojeva i lokacija istog korisnika Metronetovih govornih usluga
** Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
5.1.6. Govorna tarifa mnet.4Business
Pozivi
Pozivi unutar VPN-a*
0-24h
Cijena po minuti Cijena po minuti
bez PDV-a
s PDV-om
0,00 kn
0,00 kn
Pozivi prema hrvatskim nepokretnim mreţama
Vrijeme A
Vrijeme B
0,16 kn
0,11 kn
0,20 kn
0,14 kn
Pozivi prema hrvatskim pokretnim mreţama
Vrijeme A
Vrijeme B
1,25 kn
0,75 kn
1,54 kn
0,92 kn
Europa 1
Europa 2
1,39 kn
1,69 kn
1,71 kn
2,08 kn
Svijet 1
Svijet 2
2,63 kn
5,25 kn
3,23 kn
6,46 kn
Europa 1
Europa 2
2,30 kn
1,79 kn
2,83 kn
2,20 kn
Europa 3
Europa 4
2,13 kn
2,98 kn
2,62 kn
3,67 kn
Zona 1
Zona 2
11,04 kn
16,56 kn
13,58 kn
20,37 kn
Zona 3
23,00 kn
28,29 kn
Zona 4
30,36 kn
37,34 kn
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim pokretnim mreţama
Pozivi prema satelitskim mreţama
* pozivi između brojeva i lokacija istog korisnika
** Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[30]
5.2. mnet.DualPlay i mnet.TriplePlay
5.2.1. mnet.DualPlay
Priključna pristojba
Instalacija – ugovor na neodređeno vrijeme
Instalacija – ugovor na 24 mjeseci
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Internetski promet
1 GB ostvarenog prometa*
Jednokratna naknada
bez PDV-a
450,82 kn
0,82 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
554,51 kn
1,01 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
81,15 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
99,81 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
* svaki GB prometa se naplaćuje tek nakon potrošenih 256 MB, mjesečni promet nakon 12 GB se ne naplaćuje
Opcije
Flat Voice 1)
Flat Internet 2)
Dual Flat 3)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
57,38 kn
98,36 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
70,58 kn
70,58 kn
120,98 kn
Flat Voice opcija uključuje neograničen promet prema nacionalnim nepokretnim odredištima, Flat Voice ne uključuje pozive prema brojevima s
dodanom vrijednosti 06x, modemskim ulazima 07x i brojevima s posebnim tarifama 9x. Flat Voice aktivira se po jednoj telefonskoj liniji
2) Flat Internet opcija uključuje neograničen internetski promet
3) Dual Flat opcija podrazumijeva Flat Internet i Flat Voice na jednoj telefonskoj liniji
1)
Dodatne usluge
Dodatna analogna telefonska linija 1)
Internetska brzina 10/10 Mbps
Internetska brzina 15/15 Mbps
Internetska brzina 25/25 Mbps
Dodatni mailbox 2)
Dodatnih 50 MB mailbox prostora
Dodatnih 25 MB web prostora
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.Web
mnet.WebPro
1)
2)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
16,39 kn
57,38 kn
114,75 kn
286,89 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
20,16 kn
70,58 kn
141,14 kn
352,87 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
450,82 kn
245,90 kn
25,00 kn
10,00 kn
25,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
70,58 kn
554,51 kn
302,46 kn
30,75 kn
12,30 kn
30,75 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
100,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
200,00 kn
10,00 kn
25,00 kn
805,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
123,00 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
246,00 kn
12,30 kn
30,75 kn
990,15 kn
uključuje 1 dodatni telefonski broj. Moguće je uzeti najviše jednu dodatnu liniju.
uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100 MB mailbox prostora
Ostale usluge
Ponovno uključenje Flat Voice opcije 1)
Preseljenje priključka
Promjena usluge 2)
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar optičkog kabela s kanalicom 3)
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar UTP kabela 3)
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar UTP kabela s kanalicom
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena oštećenog optičkog kabela
Interventni radovi – zamjena 1 metra UTP spojnog kabela
Interventni radovi – zamjena 1 metra kanalice
Interventni radovi – novi DRG
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[31]
Interventni radovi – novi Thomson
500,00 kn
615,00 kn
naplaćuje se po telefonskoj liniji
2) u slučaju promjene usluge prije isteka trajanja postojeće ugovorne obveze, naplaćuje se i naknada za prijevremeni raskid pretplatničkog odnosa
3) postavljanje kabela do 10 metara, uključeno je u cijenu instalacije
1)
5.2.2. mnet.TriplePlay
Priključna pristojba
Instalacija – ugovor na neodređeno vrijeme
Instalacija – ugovor na 24 mjeseci
Instalacija 2TV
Instalacija 2TV – istovremena instalacija s mnet.TriplePlay uslugom
Mjesečna naknada
Osnovni paket
Internetski promet
1 GB ostvarenog prometa *
Jednokratna naknada
bez PDV-a
450,82 kn
0,82 kn
81,15 kn
0,82 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
554,51 kn
1,01 kn
99,81 kn
1,01 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
122,13 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
150,22 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
* svaki GB prometa se naplaćuje tek nakon potrošenih 256 MB, mjesečni promet nakon 12 GB se ne naplaćuje
Opcije
Flat Voice 1)
Flat Internet 2)
Dual Flat 3)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
57,38 kn
98,36 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
70,58 kn
70,58 kn
120,98 kn
Flat Voice opcija uključuje neograničen promet prema nacionalnim nepokretnim odredištima, flat voice ne uključuje pozive prema brojevima s
dodanom vrijednosti 06x, modemskim ulazima 07x i brojevima s posebnim tarifama 9x. Flat Voice aktivira se po jednoj telefonskoj liniji
2) Flat Internet opcija uključuje neograničen internetski promet
3) Dual Flat opcija podrazumijeva Flat Internet i Flat Voice na jednoj telefonskoj liniji
1)
Dodatne usluge
Dodatna analogna telefonska linija 1)
Internetska brzina 10/10 Mbps
Internetska brzina 15/15 Mbps
Internetska brzina 25/25 Mbps
TV Plus
2TV
Dodatni mailbox 2)
Dodatnih 50 MB mailbox prostora
Dodatnih 25 MB web prostora
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.Web
mnet.WebPro
1)
2)
Mjesečna naknada
bez PDV-a
16,39 kn
57,38 kn
114,75 kn
286,89 kn
40,98 kn
40,16 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
20,16 kn
70,58 kn
141,14 kn
352,87 kn
50,41 kn
49,40 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
4,10 kn
8,20 kn
9,84 kn
12,30 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
5,04 kn
10,09 kn
12,10 kn
15,13 kn
uključuje 1 dodatni telefonski broj. Moguće je uzeti najviše jednu dodatnu liniju.
uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100 MB mailbox prostora
Kućna videoteka – najam sadrţaja
Dnevni najam besplatnog sadrţaja
Dnevni najam kratkog sadrţaja
Dnevni najam kataloškog sadrţaja
Dnevni najam standardnog sadrţaja
Dnevni najam premium sadrţaja
Ostale usluge
Ponovno uključenje Flat Voice opcije 1)
Preseljenje priključka
Promjena usluge 2)
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar optičkog kabela s kanalicom 3)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Jednokratna naknada
bez PDV-a
57,38 kn
450,82 kn
245,90 kn
25,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
70,58 kn
554,51 kn
302,46 kn
30,75 kn
[32]
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar UTP kabela 3)
Instalacija kućne mreţe – dodatni metar UTP kabela s kanalicom
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena oštećenog optičkog kabela
Interventni radovi – zamjena 1 metra UTP spojnog kabela
Interventni radovi – zamjena 1 metra kanalice
Interventni radovi – novi DRG
Interventni radovi – novi Thomson
Interventni radovi – novi STB (Amino)
Interventni radovi – novi SCART kabel
Interventni radovi – novi daljinski upravljač
10,00 kn
25,00 kn
12,30 kn
30,75 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
100,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
200,00 kn
10,00 kn
25,00 kn
805,00 kn
500,00 kn
734,10 kn
50,00 kn
81,97 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
123,00 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
246,00 kn
12,30 kkn
30,75 kn
990,15 kn
615,00 kn
902,94 kn
61,50 kn
100,82 kn
naplaćuje se po telefonskoj liniji
u slučaju promjene usluge prije isteka trajanja postojeće ugovorne obveze, naplaćuje se i naknada za prijevremeni raskid pretplatničkog odnosa
3) postavljanje kabela do 10 metara, uključeno je u cijenu instalacije
1)
2)
5.2.3. Govorna tarifa
Pozivi
Pozivi unutar VPN-a*
Pozivi prema hrvatskim
nepokretnim mreţama
0-24h
Vrijeme A
Vrijeme B
Promet (u satima) mjesečno
Pozivi prema hrvatskim
pokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim
nepokretnim mreţama
Pozivi prema međunarodnim
pokretnim mreţama
Pozivi prema satelitskim
mreţama
Vrijeme A
Vrijeme B
0-2h
1,25 kn
0,75 kn
Cijena po minuti
bez PDV-a
0,00 kn
Cijena po minuti
s PDV-om
0,00 kn
0,16 kn
0,11 kn
2h-5h
1,15 kn
0,69 kn
0,20 kn
0,14 kn
2h-5h
1,41 kn
0,85 kn
>5h
1,05 kn
0,63 kn
0-2h
1,54 kn
0,92 kn
>5h
1,29 kn
0,78 kn
Europa 1
Europa 2
Svijet 1
Svijet 2
Europa 1
Europa 2
Europa 3
Europa 4
1,39 kn
1,69 kn
2,63 kn
5,25 kn
2,30 kn
1,79 kn
2,13 kn
2,98 kn
1,71 kn
2,08 kn
3,23 kn
6,46 kn
2,83 kn
2,20 kn
2,62 kn
3,67 kn
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
11,04 kn
16,56 kn
23,00 kn
30,36 kn
40,48 kn
13,58 kn
20,37 kn
28,29 kn
37,34 kn
49,79 kn
* pozivi između brojeva i lokacija istog korisnika Metronetovih govornih usluga
** Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
5.3. mnet.All4Office
Priključna pristojba
Instalacija – ugovor na neodređeno vrijeme
Instalacija – ugovor na 24 mjeseci
Port Forwarding
Mjesečna naknada
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Jednokratna naknada
bez PDV-a
990,00 kn
0,82 kn
100,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
1.217,70 kn
1,01 kn
123,00 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
Mjesečna naknada
s PDV-om
[33]
Osnovni paket
Dodatne usluge
Dodatne 2 analogne telefonske linije 1)
Internetska brzina do 15/1 Mbps
Internetska brzina do 25/1 Mbps
Port Forwarding 2)
Stalna IP adresa
Najam preklopnika 3)
Dodatni mailbox 4)
Dodatnih 50 MB mailbox prostora
Dodatnih 25 MB web prostora
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.Web
mnet.WebPro
249,00
306,27 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
60,00 kn
200,00 kn
500,00 kn
0,00 kn
50,00 kn
20,00 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
73,80 kn
246,00 kn
615,00 kn
0,00 kn
615,00 kn
24,60 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
uključuje 2 dodatna telefonska broja.
uključuje otvaranje jednog (1) porta na Metronetovoj opremi (usmjerivač) koja se koristi za pruţanje mnet.All4Office usluge.
3) omogućuje spajanje do 7 računala.
4) uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100 MB mailbox prostora
1)
2)
Ostale usluge
Preseljenje priključka
Instalacija lokalne mreţe – dodatni metar UTP kabela 1)
Instalacija lokalne mreţe – dodatni metar UTP kabela s kanalicom
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena 1 metra UTP spojnog kabela
Interventni radovi – zamjena 1 metra kanalice
Interventni radovi – novi usmjerivač
Interventni radovi – novi preklopnik
1) postavljanje
Jednokratna naknada
bez PDV-a
990,00 kn
10,00 kn
25,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
1.217,70 kn
12,30 kn
30,75 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
100,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
10,00 kn
25,00 kn
600,00 kn
200,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
123,00 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
12,30, kn
30,75 kn
738,00 kn
246,00 kn
kabela do 10 metara, uključeno je u cijenu instalacije
5.3.1. Govorna tarifa
Pozivi
Pozivi unutar VPN-a*
0-24h
Cijena po minuti Cijena po minuti
bez PDV-a
s PDV-om
0,00 kn
0,00 kn
Pozivi prema hrvatskim nepokretnim mreţama
Vrijeme A
Vrijeme B
0,16 kn
0,11 kn
0,20 kn
0,14 kn
Pozivi prema hrvatskim pokretnim mreţama
Vrijeme A
Vrijeme B
1,25 kn
0,75 kn
1,54 kn
0,92 kn
Europa 1
Europa 2
Pozivi prema međunarodnim nepokretnim mreţama
Svijet 1
Svijet 2
Europa 1
Europa 2
Pozivi prema međunarodnim pokretnim mreţama
Europa 3
Europa 4
1,39 kn
1,69 kn
2,63 kn
5,25 kn
2,30 kn
1,79 kn
2,13 kn
2,98 kn
1,71 kn
2,08 kn
3,23 kn
6,46 kn
2,83 kn
2,20 kn
2,62 kn
3,67 kn
11,04 kn
16,56 kn
23,00 kn
13,58 kn
20,37 kn
28,29 kn
Pozivi prema satelitskim mreţama
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Zona 1
Zona 2
Zona 3
[34]
Zona 4
Zona 5
30,36 kn
40,48 kn
37,34 kn
49,79 kn
* pozivi između brojeva i lokacija istog korisnika Metronetovih govornih usluga
** Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
5.4. mnet.all2Connect
Priključna pristojba
Instalacija – ugovor na neodređeno vrijeme
Instalacija – ugovor na 12 mjeseci
Instalacija – ugovor na 24 mjeseci
Osnovni paketi
BASIC
FLEX 3
FLEX 6
Osnovni pristup mreţi 1)
Osnovni pristup mreţi 1)
1)
Jednokratna naknada
bez PDV-a
999,00 kn
450,82 kn
1,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
1228,77 kn
554,51 kn
1,23 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
70,00 kn
50,00 kn
70,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
86,10 kn
61,50 kn
86,10 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
60,00 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
73,80 kn
Naplaćuje se ukoliko se osnovni pristup mreţi ostvaruje preko Metroneta (naked bitstream)
BASIC paket uključuje:
pristup internetu brzine 4 Mbps/256 kbps
2 istovremena govorna kanala
2 analogne linije i 2 telefonska broja
2 mailboxa 1)
25 MB web prostora
najam WLAN modema/routera
1)
svaki uključuje 1 mail adresu i 4 aliasa, te 100 MB mail prostora
FLEX 3 paket uključuje:
pristup internetu brzine 4 Mbps/256 kbps
2 istovremena govorna kanala
mogućnost aktivacije od 1 do 3 telefonske linije
3 mailboxa 1)
25 MB web prostora
najam WLAN modema/routera
1)
svaki uključuje 1 mail adresu i 4 aliasa, te 100 MB mail prostora
FLEX 6 paket uključuje:
pristup internetu brzine 4 Mbps/256 kbps
4 istovremena govorna kanala
mogućnost aktivacije od 4 do 6 telefonskih linija
6 mailboxa 1)
25 MB web prostora
najam WLAN modema/routera
1)
svaki uključuje 1 mail adresu i 4 aliasa, te 100 MB mail prostora
Uz FLEX pakete odabire se i proizvoljan broj analognih i IP linija koje se dodatno plaćaju.
Mjesečna naknada
Telefonske linije u FLEX paketima
bez PDV-a
Analogna telefonska linija
20,00 kn
IP telefonska linija i IP telefon
30,00 kn
Internet promet
1 GB ostvarenog prometa
Opcije
IP-VPN pristup 1)
Flat Internet 2)
1)
2)
Mjesečna naknada
s PDV-om
24,60 kn
36,90 kn
Cijena
bez PDV-a
12,30 kn
Cijena
s PDV-om
15,13 kn
Mjesečna naknada
bez PDV-a
150,00 kn
57,38 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
184,50 kn
70,58 kn
IP-VPN pristup zamjenjuje pristup internetu s udaljenim pristupom korporativnom IP-VPN-u uz flat rate tarifu podatkovnog prometa
Flat Internet opcija uključuje neograničen internet promet
Dodatne usluge
Povećanje brzina pristupa na 10 Mbps/512 kbps
Povećanje brzine pristupa na 20 Mbps/768 kbps
Stalna IP adresa
Dodatna usluga IP-POS
Dodatni mailbox 1)
Dodatnih 50MB mailbox prostora
Dodatnih 25MB WEB prostora
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Mjesečna naknada
bez PDV-a
79,00
199,00 kn
409,84 kn
200,00 kn
8,20 kn
12,30 kn
12,30 kn
Mjesečna naknada
s PDV-om
97,17 kn
244,77 kn
504,10 kn
246,00 kn
10,09 kn
15,13 kn
15,13 kn
[35]
mnet.Mail 6
mnet.Mail 12
mnet.WEB
mnet.WEBPro
1)
24,60 kn
49,20 kn
61,50 kn
184,50 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
50,00 kn
450,82 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
61,50 kn
554,51 kn
uključuje dodatnu e-mail adresu i 4 aliasa te dodatnih 100MB mail prostora
Ostale usluge
Promjena telefonskog broja
Preseljenje priključka
Interventni radovi
Interventni radovi – dolazak na lokaciju
Interventni radovi – sat eksperta u radno vrijeme
Interventni radovi – sat eksperta izvan radnog vremena
Interventni radovi – sat tehničara u radno vrijeme
Interventni radovi – sat tehničara izvan radnog vremena
Interventni radovi – zamjena oštećenog modema 1)
Interventni radovi – zamjena oštećenog IP telefona 1)
Interventni radovi – zamjena oštećenog analognog adaptera 1)
Interventni radovi – zamjena oštećenog djelitelja 1)
1)
20,00 kn
40,00 kn
50,00 kn
150,00 kn
Jednokratna naknada
bez PDV-a
180,00 kn
600,00 kn
1.200,00 kn
425,00 kn
950,00 kn
500,00 kn
600,00 kn
400,00 kn
60,00 kn
Jednokratna naknada
s PDV-om
221,40 kn
738,00 kn
1.476,00 kn
522,75 kn
1.168,50 kn
615,00 kn
738,00 kn
492,00 kn
73,80 kn
Naknada uključuje samo trošak oštećene opreme. Dolazak na lokaciju se naplaćuje zasebno
5.4.1. Govorna tarifa
Cijena poziva
(po telefonskoj/faks liniji)
Pozivi unutar tvrtke i lokacija tvrtke
na Metronet mreţi
Pozivi prema nacionalnim
nepokretnim mreţama
Pozivi prema nacionalnim
pokretnim mreţama
Cijena
0,00 kn/min
(0,00 kn/min)
0,17 kn/min
(0,21 kn/min)
1,23 kn/min
(1,51 kn/min)
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
6. Međunarodni pozivi
6.1. Fiksne i mobilne zone
Zone – fiksne i mobilne
Zona Europa I
Zona Europa II
Zona Svijet I
Zona Svijet II
Zona Europa Mobilne I
Zona Europa Mobilne II
Zona Europa Mobilne III
Zona Europa Mobilne IV
Cijena po minuti
1,39 (1,71)
1,69 (2,08)
2,63 (3,23)
5,25 (6,46)
2,30 (2,83)
1,79 (2,20)
2,13 (2,62)
2,98 (3,67)
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
6.1.1. Zone
Zona Europa I
+43 Austrija, +387 Bosna i Hercegovina, +420 Česka Republika, +39 Italija, +36 Mađarska, +49 Njemačka, +378 San Marino, +421 Slovačka, +386 Slovenija, +381
Srbija i Crna Gora, +39 06698 Vatikan
Zona Europa II
+355 Albanija, +376 Andora, +32 Belgija, +375 Bjelorusija, +359 Bugarska, +357 Cipar, +45 Danska, +372 Estonija, +358 Finska, +33 Francuska, +30 Grčka, +353
Irska, +354 Island, +371 Letonija, +423 Lihtenštajn, +370 Litva, +352 Luksemburg, +389 Makedonija, +356 Malta, +373 Moldavija, +377 Monako, +31 Nizozemska,
+47 Norveška, +48 Poljska, +351 Portugal, +40 Rumunjska, +34 Španjolska, +46 Švedska, +41 Švicarska, +90 Turska, +380 Ukrajina, +44 Velika Britanija
Zona Svijet I
+1 907 Aljaska (USA), +213 Alţir, +61 Australija, +973 Bahrein, +55 Brazil, +1 340 Djevičansko Otočje (USA), +350 Gibraltar, +995 Gruzija, +1 808 Havaji (USA), +1
Kanada, +7 Kazahstan, +218 Libija, +212 Maroko, +52 Meksiko, +1 Portoriko, + 7 Rusija, +1 Sjedinjene Američke Drţave (USA)
Zona Svijet II
+93 Afganistan, +1 684 Američka Samoa, +1 264 Anguilla, +244 Angola, +1 268 Antigva i Barbuda, +54 Argentina, +374 Armenija, +297 Aruba, +247 Ascension, +994
Azerbejdţan, +1 242 Bahamski Otoci, +880 Bangladeš, +1 246 Barbados, +501 Belize, +229 Benin, +1 441 Bermuda, +267 Bocvana, +591 Bolivija, +673 Bruneji
Darusalam, +226 Burkina Faso, +95 Burma/Myanmar, +257 Burundi, +975 Butan, +235 Čad, +56 Čile, +253 Đibuti, +246 Diego Garcia, +1 284 Djevičansko Otočje
(UK), +1 767 Dominika, +1 809 i +1 829 Dominikanska Republika, +20 Egipat, +593 Ekvador, +240 Ekvatorijalna Gvineja, +503 El Savador, +291 Eritreja, +251
Etiopija, +500 Falklandski Otoci, +298 Farski Otoci, +679 Fidţi, +63 Filipini, +594 Francuska Gijana, +689 Francuska Polinezija, +241 Gabon, +220 Gambija, +233
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[36]
Gana, +1 473 Grenada, +299 Grenland, +1 671 Guam, +590 Gvadalupa, +592 Gvajana, +502 Gvatemala, +224 Gvineja, +245 Gvineja Bisao, +509 Haiti, +504
Honduras, +852 Hong Kong, +91 Indija, +62 Indonezija, +964 Irak, +98 Iran, +670 Istočni Timor, +972 Izrael, +1 87 Jamajka, +81 Japan, +967 Jemen, +962 Jordan,
+82 Juţna Koreja, +27 Juţnoafrička Republika, +1 345 Kajmanski Otoci, +855 Kambodţa, +237 Kamerun, +974 Katar, +254 Kenija, +86 Kina, +996 Kirgistan, +686
Kiribati, +57 Kolumbija, +242 Kongo, +243 Kongo Demokratska Republika, +506 Kostarika, +53 Kuba, +682 Kukovi Otoci, +965 Kuvajt, +856 Laos, +266 Lesoto, +961
Libanon, +231 Liberija, +261 Madagaskar, +853 Makao, +265 Malavi, +960 Maldivi, +60 Malezija, +223 Mali, +1 670 Marijanski Otoci, +596 Martinik, +692 Maršalski
Otoci, +230 Mauricijus, +222 Mauritanija, +269 Komori, +691 Mikronezija, +976 Mongolija, +1 664 Montserat, +258 Mozambik, +264 Namibija, +674 Nauru, +977
Nepal, +227 Niger, +234 Nigerija, +505 Nikaragva, +683 Niue Otoci, +599 Nizozemski Antili, +672 Norfolk Otoci, +687 Nova Kaledonija, +64 Novi Zeland, +225 Obala
Bjelokosti, +968 Oman, +92 Pakistan, +680 Palau, +970 Palestina, +507 Panama, +675 Papua Nova Gvineja, +595 Paragvaj, +51 Peru, +262 Réunion, +250 Ruanda,
+239 Sao Tome i Principe, +966 Saudijska Arabija, +248 Sejšeli, +221 Senegal, +232 Siera Leone, +65 Singapur, +963 Sirija, +850 Sjeverna Koreja, +677 Solomonski
Otoci, +252 Somalija, +236 Srednjoafrička Republika, +94 Šri Lanka, +249 Sudan, +597 Surinam, +290 Sveta Helena, +1 758 Sveta Lucija, +1 869 Sveti Kristofer i
Nevis, +508 Sveti Pierre i Miquelon, +1 784 Sveti Vincent i Grenadini, +268 Swaziland, +992 Tadţikistan, +66 Tajland, +886 Tajvan, +255 Tanzanija, +228 Togo, +690
Tokelu Otoci, +676 Tonga, +1 868 Trinidad i Tobago, +216 Tunis, +993 Turkmenistan, +1 649 Turks i Caicos, +688 Tuvalu, +256 Uganda, +971 Ujedinjeni Arapski
Emirati, +598 Urugvaj, +998 Uzbekistan, +681 Valis i Futuna, +678 Vanuatu, +58 Venecuela, +84 Vijetnam, +260 Zambija, +685 Zapadna Samoa, +238 Zelenortski
Otoci-Kapverdski Otoci, +263 Zimbabve
Zona Europa Mobilne I
Austrija
+43 680, +43 660, +43 678, +43 664,+ 43 699,+43 676, +43 688, +43 650
Bosna i Hercegovina
Češka
+387 61, +387 62, +387 63, +387 65
+420 608, +420 77, +420 1188, +420 601, +420 602, +420 606, +420 607, +420 72, +420 961, +420 962, +420 966, +420 603,
+420 604, +420 605, +420 73, +420 93, +420 963, +420 964, +420 965
+39 10, +39 39, +39 37, +39 313, +39 33, +39 36, +39 34, +39 32, +39 38
+381 61, +381 62, +381 63, +381 67, +381 69, +381 64, +381 65
+36 20, +36 70, +36 30
+ 49 151, + 49 160, + 49 170, + 49 171, + 49 175, + 49 152, + 49 162, + 49 172, + 49 173, + 49 174, + 49 150, + 49 155, + 49 156,
+ 49 157, + 49 163, + 49 177, + 49 178, + 49 159, + 49 176, + 49 179, + 49 15, + 49 16
+421 901, +421 902, +421 903, +421 904, +421 910, +421 911, +421 912, +421 914, +421 905, +421 906, +421 907, +421 908,
+421 915, +421 916, +421 917, +421 918
+386 31, +386 41, +386 50, +386 51, +386 30, +386 40, +386 70, +386 71
Zona Europa Mobilne II
Italija
Srbija i Crna Gora
Mađarska
Njemačka
Slovačka
Slovenija
Zona Europa Mobilne III
Grčka
Poljska
Portugal
Zona Europa Mobilne IV
Francuska
Švicarska
+30 697, +30 699, +30 693, +30 694
+48 600, +48 602, +48 604, +48 606, +48 608, +48 660, +48 668, +48 692, +48 694, +48 696, +48 698, +48 880, +48 886, +48
888, +48 889, +48 50, +48 510, +48 511, +48 512, +48 513, +48 690, +48 699, +48 601, +48 603, +48 605, +48 607, +48 609,
+48 661, +48 663, +48 665, +48 691, +48 693, +48 695, +48 697, +48 885, +48887
+351 1693, +351 1893, +351 6093, +351 6693, +351 93, +351 169, +351 189, +351 609, +351 669, +351 9, +351 1691, +351
1891, +351 6091, +351 6691, +351 91
+33 653, +33 660, +33 661, +33 662, +33 663, +33 664, +33 665, +33 666, +33 667, +33 668, +33 698, +33 699, +33 604, +33
606, +33 607, +33 608, +33 630, +33 631, +33 632, +33 633, +33 641, +33 649, +33 654, +33 656, +33 657, +33 67, +33 68, +33
6, +33 603, +33 609, +33 61, +33 62, +33 64100, +33 655
+41 77, +41 86077, +41 79979, +41 8607997, +41 78, +41 86078, +41 76, +41 86076, +41 774, +41 79, +41 860774, +41 86079
6.2. Satelitske zone
Zone - satelitske
Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Cijena po minuti
11,04 (13,58)
16,56 (20,37)
23,00 (28,29)
30,36 (37,3 4)
40,48 (49,79)
Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
6.2.1. Zone
Zona 1
Thuraya
+882 16
Ellipso
Iridium
Inmarsat Mini M
+881 3
+881 6, +881 7
+870 76, +871 76, +872 76, +873 76, +874 76
EMSAT
Inmarsat B
Inmarsat M
+882 13
+870 30 do 38, +871 30 do 38, +872 30 do 38, +873 30 do 38, +874 30 do 38
+870 61 do 69, +871 61 do 69, +872 61 do 69, +872 61 do 69, +873 61 do 69, +874 61 do 69
Globalstar
+881 8
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
BTI Geo Verse
Inmarsat A
Inmarsat AERO
Inmarsat B HSD
Inmarsat M4
+882 10
+871 1, +871 81, +872 1, +872 81, +873 1, +873 81, +874 1, +874 81
+870 5, +871 5, +872 5, +873 5, +874 5
+870 39, +871 39, +872 39, +873 39, +874 39
+870 60, +871 60, +872 60, +873 60, +874 60
7. Posebni brojevi i dodatne usluge
Besplatni pozivi (od 0 do 24 sata)
Drţavna uprava za zaštitu i spašavanje (jedinstveni europski broj za hitne sluţbe)
Policija
Vatrogasci
Hitna medicinska pomoć
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Broj
112
92 ili 192
93
94
[37]
Pomoć na cestama
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru
Usluga besplatnog poziva
Sluţba za korisnike
987 ili 1987
9155
0800
0800 8228
Cijene posebnih usluga
Usluga
Usluga jedinstvenog pristupnog broja
Opće informacije
Trenutne meteorološke informacije
Sportske informacije
Točno vrijeme
Predaja brzojava telefonom
Predaja brzojava telefaksom
Radiotaksi sluţba u ţupaniji
Taxi Cammeo
Oryx Taxi
Eko TAXI
Sluţba davanja informacija (Imenik d.o.o. usluga)
Sluţba davanja obavijesti o informacijama
pretplatnika (T-Com usluga)
Telefonsko glasovanje
Pristup usluzi „Telefonsko glasovanje“
Nagradna igra
Sluţba davanja obavijesti o međunarodnim
informacijama pretplatnika
Hrvatski memo
Cijena po pozivu
Cijena po minuti*
Broj
062
981 ili 18981
9166 ili 18166
9841 ili 18841
95 ili 18095
1296
12976
1777
1212
1888
1414
11880
bez PDV-a
3,20
1,80
1,80
1,80
1,80
1,99
s PDV-om
3,94
2,21
2,21
2,21
2,21
2,45
bez PDV-a
0,23
4,83
2,67
2,67
0,23
0,99
-
s PDV-om
0,28
5,94
3,28
3,28
0,28
1,22
-
11888
4,83
5,94
-
-
061
061 55 xx
065 xxx xxx
1,80
3,00
1,22
2,21
3,69
1,50
-
-
11802
12,50
15,38
-
-
12345
-
-
6,02
7,40
*Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Pristup uslugama s posebnom tarifom 060, 064 i 069 iz nacionalnih
nepokretnih mreţa
Tarifna skupina
1. tarifna skupina
2. tarifna skupina
3. tarifna skupina
4. tarifna skupina
5. tarifna skupina
6. tarifna skupina
7. tarifna skupina
8. tarifna skupina
9. tarifna skupina
Cijena po pozivu
Numeracija
06x 1xx xxx
06x 2xx xxx
06x 3xx xxx
06x 4xx xxx
06x 5xx xxx
06x 6xx xxx
06x 7xx xxx
06x 8xx xxx
060 9xx xxx
bez PDV-a
1,00
3,00
5,00**
s PDV-om
1,23
3,69
6,15
Cijena po minuti*
bez PDV-a
0,93
1,12
1,39
1,86
2,79
5,59
-
s PDV-om
1,14
1,38
1,71
2,29
3,43
6,88
-
* Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
** Cijenu za ovu uslugu određuje organizator humanitarne akcije. Navedena je najčešće korištena cijena.
Metronet Vam omogućava pozive na dial-up brojeve drugih operatora. Ova mogućnost ne zahtijeva nikakvu posebnu aktivaciju usluge niti
konfiguraciju opreme od strane Metroneta, već donje tarife sluţe za obračun poziva kod pozivanja dolje navedenih brojeva drugih operatora.
Pristup uslugama dial-up pristupa internetu u mreţama drugih operatora
Tarifna skupina
1. tarifna skupina
2. tarifna skupina
3. tarifna skupina
4. tarifna skupina
5. tarifna skupina
6. tarifna skupina
7. tarifna skupina
8. tarifna skupina
Numeracija
076 1xx xxx
077 5xx xxx
076 2xx xxx
077 7xx xxx
076 3xx xxx
077 1xx xxx
076 4xx xxx
076 5xx xxx
077 3xx xxx
077 11x xxx
076 6xx xxx
076 7xx xxx
077 6xx xxx
076 8xx xxx
077 2xx xxx
Cijena po minuti*
Vrijeme A
Vrijeme B
bez PDV-a
s PDV-om
bez PDV-a
s PDV-om
0,08
0,10
0,05
0,06
0,17
0,21
0,09
0,11
0,22
0,27
0,12
0,15
0,25
0,31
0,13
0,16
0,35
0,43
0,18
0,22
0,22
0,27
0,12
0,15
0,13
0,16
0,07
0,09
0,60
0,74
0,31
0,38
* Pogledati: Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Vrijeme A – od ponedjeljka do subote od 7 do 19 sati
Vrijeme B – od ponedjeljka do subote od 19 do 7 sati, nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata
7.1. Dodatne glasovne usluge
7.1.1. Prolazno biranje po lokaciji za mnet.Voice i mnet.VoiceIP uslugu
Usluge
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
Priključna pristojba
Mjesečna naknada
[38]
Prolazno biranje (DID) do 100 brojeva
bez naknade
Prolazno biranje (DID) od 101 do 1000 brojeva
bez naknade
Prolazno biranje (DID) od 1001 brojeva na više
bez naknade
100,00 kn
(123,00 kn)
900,00 kn
(1.107,0 kn)
1.900,00 kn
(2.337,00 kn)
7.1.2. Naknada za numeraciju za mnet.Office i mnet.Business usluge
Usluge
Priključna pristojba
Mjesečna naknada za mnet.Office numeraciju 1-6
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Office numeraciju 7-8
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 1-6 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 7-12 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 13-24 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 25-48 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 49-72 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 73-96 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 97-128 numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada za mnet.Business 128 plus numeraciju
bez naknade
Mjesečna naknada
25,00 kn
(30,75 kn)
35,00 kn
(43,05 kn)
25,00 kn
(30,75 kn)
35,00 kn
(43,05 kn)
45,00 kn
(55,25 kn)
55,00 kn
(67,65 kn)
65,00 kn
(79,95 kn)
75,00 kn
(92,25 kn)
85,00 kn
(104,55 kn)
95,00 kn
(116,85 kn)
7.2. Dodatne usluge po liniji na zahtjev
Usluge
Zabrana međunarodnih poziva
Zabrana poziva na posebne brojeve
Zabrana poziva prema nacionalnim pokretnim odredištima
Zabrana poziva prema nacionalnim nepokretnim odredištima
Zabrana odlaznih poziva
Priključna pristojba
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
Mjesečna naknada
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
bez naknade
8. Jednokratne naknade
8.1. Naknade na razini usluge
Jednokratna
naknada
Usluga
Promjena telefonskog/faks broja
50,00 kn
(61,50 kn)
Promjena tarifnog modela po usluzi na lokaciji
50,00 kn
(61,50 kn)
Ponovno uključenje usluge 1)
73,17 kn
(90,00 kn)
Privremeno isključenje usluge 2)
73,17 kn
(90,00 kn)
Prijevremeni raskid pretplatničkog ugovora
3)
mjesečna naknada za ostatak
razdoblja obveznog trajanja ugovora
ili naknada u visini popusta na
ostvarene proizvode i usluge
Kod neplaćanja
kod privremenog isključenja usluge na zahtjev. Privremeno isključenje usluge moguće je zatraţiti najviše 2 puta godišnje, uz trajanje svakog
isključenja od najviše 3 mjeseca.
3) Naplaćuje se naknada koja je povoljnija za Pretplatnika. Mjesečna naknada za ostatak razdoblja obveznog trajanja ugovora oslobođena je plaćanja
PDV-a temeljem članka 25. Pravilnika o PDV-u.
1)
2)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[39]
U zagradi je cijena sa PDV-om.
8.2. Naknade na razini lokacije
Jednokratna
naknada
Usluga
Instalacija priključne točke
u slučaju kada na novoj lokaciji nema optike, te je treba provući u duljini od 200 metara i
manje, instalirati opremu, testirati, itd.
u slučaju kada na novoj lokaciji nema optike, te je treba provući u duljini većoj od 200
metara, instalirati opremu, testirati, itd.
Preseljenje svih usluga na novu lokaciju
u slučaju kada na novoj lokaciji nema optike, te je treba provući u duljini od 200 metara i
manje, instalirati opremu, testirati, itd.
u slučaju kada na novoj lokaciji nema optike, te je treba provući u duljini većoj od 200
metara, instalirati opremu, testirati, itd.
7.000,00 kn
(8610,00 kn)
15.000,00 kn
(18.450,00 kn)
7.000,00 kn
(8610,00 kn)
15.000,00 kn
(18.450,00 kn)
8.3. Naknade na razini pretplatničkog računa
Usluga
Specifikacija troškova
Godišnji ispis troškova
Slanje opomene 1)
Naknada za otkaz ugovora
Kopija računa
1)
Jednokratna
naknada
bez naknade
100,00 kn
(123,00 kn)
20,00 kn
50,00 kn
(61,50 kn)
50,00 kn
(61,50 kn)
Trošak slanja opomene oslobođen je plaćanja PDV-a temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o PDV-u.
8.4. Interventni radovi
Usluga
Jednokratna
naknada
Sat rada eksperta za radnog vremena
600,00 kn
(738,00 kn)
Sat rada eksperta van radnog vremena
1.200,00 kn
(1.476,00 kn)
Sat rada tehničara za radnog vremena
425,00 kn
(522,75 kn)
Sat rada tehničara van radnog vremena
950,00 kn
(1.168,50 kn)
Zamjena oštećenog optičkog kabela
200,00 kn
(246,00 kn)
Zamjena 1 metra UTP spojnog kabela
10,00 kn
(12,30 kn)
Zamjena 1 metra kanalice
25,00 kn
(30,75 kn)
Zamjena oštećenog modema1)
500,00 kn
(615,00 kn)
Zamjena oštećenog IP telefona1)
600,00 kn
(738,00 kn)
Zamjena oštećenog STB-a4)
734,10 kn
(902,94 kn)
Zamjena oštećenog usmjerivača2)
600,00 kn
(738,00 kn)
Zamjena oštećenog preklopnika2)
200,00 kn
(246,00 kn)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[40]
Zamjena oštećenog DRG-a1)
805,00 kn
(990,15 kn)
Zamjena oštećenog SCART kabela4)
50,00 kn
(61,50 kn)
Zamjena oštećenog daljinskog upravljača4)
81,97 kn
(100,82 kn)
Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.
1) Naknada uključuje samo trošak uređaja/kabela. Dolazak na lokaciju se naplaćuje zasebno
9. QoS
9.1. SLA USLUŢNI PAKETI
9.1.1. Usluţni paket SLA STANDARD
Usluga SLA STANDARD je uključena prilikom uzimanja neke od usluga.
9.1.2. Usluţni paket SLA SILVER
Naplata usluge SLA SILVER.
SLA SILVER naplaćuje se po lokaciji na kojoj je usluţni paket aktiviran u iznosu od 20% ukupnih mjesečnih naknada
svih usluga na predmetnoj lokaciji.
Opcije
1.
Proaktivni nadzor – dodatnih 10% iznosa mjesečnih naknada po lokaciji za koju će proaktivni nadzor biti
aktiviran
2.
Redundantna CPE oprema – dodatnih 10% na ukupan iznos mjesečnih naknada po lokaciji gdje je traţena
9.1.3. Usluţni paket SLA GOLD
Naplata usluge SLA GOLD:
SLA GOLD naplaćuje se po lokaciji na kojoj je usluţni paket aktiviran u iznosu od 30% - 100% ukupnih mjesečnih
naknada svih usluga na predmetnoj lokaciji, a ovisno o samom tehničkom rješenju i trošku provlačenja redundante
optičke infrastrukutre, odnosno ADSL trošku kada je on traţen umjesto redundantne optike.
9.2. mnet.NOC
9.2.1. Priključna pristojba
Priključna pristojba
Iznos [kn]
Maksimalna
2439,02 (2999,99)
Minimalna
406,50 (499,99)
Ovako velik raspon minimalnog i maksimalnog iznosa priključne pristojbe odabran je iz razloga što je stvarni trošak omogućavanja
pristupa korisnika usluzi sveden na minimalni iznos, a zahvaljujući automatizaciji cijelog procesa.
Ugovorna obveza korisnika iznosi 12 mjeseci.
Dodatni troškovi
Usluga je namijenjena postojećim korisnicima Metronet-a. Novim korisnicima naplatiti uvođenje usluge mnet.Fiber, kao i instalacije
naše opreme na njegovoj lokaciji.
9.2.2. Licenciranje
Usluga se nudi u obliku blok licenci, gdje svaka licenca omogućava nadzor jednog nadziranog elementa. U jednom bloku nalazi se
deset licenci. Blokovi licenci podijeljeni su u tri razine:

L1 : 0 – 50 nadziranih elemenata
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[41]

L2 : 51 -250 nadziranih elemenata

L3 : više od 251 nadziranog elementa
Način licenciranja je takav da se korisniku nude blokovi licenci iz sljedeće razine, tek kad se popuni trenutna razina. Na primjer:
ukoliko korisnik ima 76 nadzirani elemenata, ponuditi će mu se pet blokova L1 razine i tri bloka L2 razine.
Cijene licenci
Broj nadziranih elemenata
Naziv licence
Maksimalni popust
Cijena licence
[kn/mjesec]
0 - 50
L1
0%
65,03 (79,99)
51-250
L2
15 %
55,27 (67,99)
251+
L3
30 %
45,52 (55,99)
Licence se prodaju u blokovima, gdje jedan blok sadrţi deset licenci.
10. Trajanje ostvarenog poziva (obračunska jedinica)
Za pozive prema: nacionalnim nepokretnim odredištima, nacionalnim pokretnim odredištima, međunarodnim
odredištima, uslugama općeg sadrţaja (060) (1), uslugama jedinstvenog pristupnog broja (062), uslugama
namijenjenima djeci (069) (1), uslugama sa sadrţajem neprimjerenim za djecu (064) (1), uslugama osobnog broja (074,
075), uslugama pristupa Internetu (dial-up) (076, 077) te kratkim kodovima (2) obračunska jedinica je 60 sekunda.
Svaka započeta minuta razgovora obračunava se kao cijela minuta.
Za dolazne pozive prema brojevima usluga besplatnog poziva (0800, 0801) u sklopu usluge mnet.0800 obračunska
jedinica je 60 sekunda. Svaka započeta minuta razgovora obračunava se kao cijela minuta.
Za pozive prema: uslugama općeg sadrţaja (060) (3), uslugama humanitarnog karaktera (0609), uslugama glasovanja
telefonom (061), uslugama namijenjenima djeci (069) (3), uslugama sa sadrţajem neprimjerenim za djecu (064) (3),
uslugama nagradnih igara (065) te kratkim kodovima (4) trajanje poziva se obračunava jediničnom cijenom po pozivu.
Svaki poziv se bez obzira na njegovo trajanje obračunava po jediničnoj cijeni poziva.
odnosi se na tarife T1 do T6, odnosno na brojeve koji nakon pristupnog koda 060, 064 ili 069 započinju s jednom od brojki 1 do 6 (npr.: 060/1XXXXX, 064/5XX-XXX, 069/3XX-XXX)
(2) odnosi se na kratke kodove s naplatom po minuti (npr.: 981 ili 18981, 9166 ili 18166, 9841 ili 18841, 1888, 1414, 12345)
(3) odnosi se na tarife T7 do T9, odnosno na brojeve koji nakon pristupnog koda 060, 064 ili 069 započinju s jednom od brojki 7 do 9 (npr.: 060/7XXXXX, 064/9XX-XXX, 069/8XX-XXX)
(4) odnosi se na kratke kodove s naplatom po pozivu (npr.: 95 ili 18095, 1296, 12976, 1777, 1212, 11880, 11888, 11802)
(1)
Cjenik usluga Metronet d.o.o.
inačica 1.1
[42]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
1 287 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content