60 - Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής

ΑΡΙΘΜΟΣ
60
ΙΟΥΛΙΟΣ
3275
Αριθμός άδειας
Tαχ. Γραφείο
KEMΠΑ
X+7
POST PRES
OST
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
SS
SP
PRE
ΦΥΛΛΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
2014
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ 13ος
ΣΣΙΛΤΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 210 3615765 ,210 3640541 - FAX 2103614287- www.syntaxilte.gr
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ:
Τα γεγονότα
Oι εξελίξεις
Oι προοπτικές
Πυκνές και ανησυχητικές ήταν οι εξελίξεις για το επικουρικό μας Ταμείο ( ΤΑΠΙΛΤΑΤ ) το τελευταίο δίμηνο. Όπως γνωρίζετε τα τελευταία δύο χρόνια το εισόδημα
των Βοηθηματούχων του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ έχει μειωθεί δραματικά 72% με παράνομες
- αντικαταστατικές αποφάσεις του Δ.Σ. και όχι με αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων
( μείωση βοηθήματος 30% τον Μάιο του 2012 , μείωση Βοηθήματος 35% τον Δεκέμβρη
2013, κατάργηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας). Με αφορμή την
απόφαση 6445/11.6.2014 των Ασφαλιστικών Μέτρων του Μ.Π.Α. που έκρινε παράνομη την
τελευταία μείωση του Βοηθήματος κατά 35%, αρκετοί Σύλλογοι Εργαζομένων μελών του
ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ, με προεξάρχοντα τον Σύλλογο Προσωπικού της ALPHA BANK , εισηγήθηκαν
στο Προεδρείο του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ την αποχώρησή τους και την διάλυση του Ταμείου. Τα μέλη
του Προεδρείου υιοθέτησαν την εκβιαστική απειλή των Συλλόγων , << τοις κείνων ρημάσι
πειθόμενοι >>, αν δεν αποσύρουν οι Συνταξιούχοι τα ένδικα μέσα. Ακολούθως το Ταμείο
και οι Σύλλογοι Εργαζομένων προσέφυγαν με ανακοπή κατά των Ασφαλιστικών Μέτρων τα
οποία εκδικάστηκαν στις 7.8.2014 και η απόφαση αναμένεται.
Μπροστά σ΄αυτά τα δεδομένα ο Σύλλογός μας και άλλοι Σύλλογοι Συνταξιούχων μελών
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ , πραγματοποίησαν δύο συσκέψεις στα γραφεία του Συλλόγου
Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας, αντάλλαξαν απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Επικουρικό μας Ταμείο και κατέληξαν ομόφωνα στις παρακάτω τελικές προτάσεις
τις οποίες κοινοποίησαν στο Επικουρικό μας Ταμείο με αριθμ.πρωτ. 42954/18.7.2014 και
43082/29.7.2014
- Δεν συμφωνούν σε καμία περίπτωση με την πρόταση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
περί διαλύσεως του Ταμείου, η οποία κατ΄ αρχήν υιοθετήθηκε και από το Δ.Σ. του
ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ της 24.7.2014.
- Επαναβεβαιώνουν την επιβεβλημένη άμεση συγκρότηση κοινής Επιτροπής, Δ.Σ. ΤΑΠΙΛΤΑΤ, εκπροσώπων των Συλλόγων Εργαζομένων και εκπροσώπων των Συλλόγων Συνταξιούχων μελών του ΤΑΠΙΛΤ – ΑΤ προκειμένου να εξευρεθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση του Ταμείου
μας μέχρι την Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2014 με:
α) Επανακαθορισμό της μείωσης του Βοηθήματος των Συνταξιούχων σύμφωνα με τις
εισφορές και τα χρόνια ασφάλισης του κάθε μέλους και όχι με την άδικη μέθοδο της
οριζόντιας μείωσης που εφαρμόσθηκε.
β) Άμεση ενεργοποίηση της Επιτροπής Τροποποίησης του Καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, για εκσυγχρονισμό ή απάλειψη των άρθρων εκείνων που επιβαρύνουν οικονομικά
το Ταμείο.
γ) Διεκδίκηση από τις εργοδότριες Τράπεζες αποζημιώσεων για τα προγράμματα
εθελουσίων αποχωρήσεων που επιβάρυναν σημαντικά το Ταμείο, όπως αυτό
προβλέπεται από τους Ν. 3371/2005 και Ν. 3620/2007. Επίσης να ελεγχθεί αν οι Τράπεζες
καταβάλουν τις εισφορές τους ( 4% ) στο σύνολο των αποδοχών των εργαζομένων.
δ) Ανάθεση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε επαγγελματική διαχείριση.
ε) Η συμφωνία που θα προκύψει, να προταθεί ομόφωνα και να αποτελέσει απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, όπως επιβάλλεται από το Καταστατικό του Ταμείου.
στ) Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένη την μείωση των αποθεματικών του Ταμείου κατά 40
% και πλέον με ευθύνη της Πολιτείας λόγω κουρέματος των Ομολόγων του Δημοσίου
και μηδενισμό της αξίας των Τραπεζικών μετοχών που είχε επενδύσει το Ταμείο, θα
απαιτηθεί η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για να κατατεθούν τεκμηριωμένες
επιστημονικά και νομικά προτάσεις για την βιωσιμότητα και τη νέα πορεία του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Στις παραπάνω προτάσεις που αντικειμενικά αποτελούν σοβαρό και συναινετικό πλαίσιο
άμεσου και εποικοδομητικού διαλόγου, για την εξεύρεση κοινής και αποτελεσματικής
λύσης, για εύρυθμη και βιώσιμη διαχρονικά Επικουρική Ασφαλιστική Κάλυψη των εν
ενεργεία και συνταξιούχων συναδέλφων , ουδέποτε λάβαμε απάντηση ή πρόσκληση
για διάλογο από το Προεδρείο του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ.
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
- Το ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ ιδρύθηκε το 1979 και σήμερα έχει 11.500 ασφαλισμένους από επτά πρώην Τράπεζες ( 6.000 εργαζόμενοι – 5.500 συνταξιούχοι).
- Οι εισφορές προς το Ταμείο ανέρχονται σε 4% του
εργοδότη και 3% του εργαζόμενου.
- Τα σημερινά διαθέσιμα του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ ανέρχονται
σε 230.000.000 €.
- Τα αρχικά Αποθεματικά του Ταμείου ( 400.000.000
€ ) μειώθηκαν με ευθύνη της Πολιτείας λόγω PSI κατά
130.000.000 €, κατά 40.000.000 € λόγω πτώσης των
τραπεζικών μετοχών , των συγχωνεύσεων των Τραπεζών
και των προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης.
- Η μείωση του βοηθήματος των συνταξιούχων κατά
72% έγινε με την άδικη οριζόντια μέθοδο για όλους,
χωρίς να ληφθούν υπ΄ όψη τα έτη ασφάλισης και το σύνολο των εισφορών του κάθε
ασφαλισμένου.
- Το σημερινό Βοήθημα μετά τις περικοπές ανέρχεται σε 390 € μικτά το ανώτατο πλαφόν και
σε 150 € μικτά το κατώτατο πλαφόν (προηγούμενο ανώτατο πλαφόν 909 € ).
- Η Βιωσιμότητα του Ταμείου σύμφωνα με την τελευταία αναλογιστική μελέτη (Μάρτιος
2014) προσδιορίζεται σε 22 έτη ( με βοήθημα μειωμένο κατά 72%,όπως ισχύει σήμερα ) και
σε 12 έτη ( με βοήθημα χωρίς καμία περικοπή).
- Σύμφωνα με το Καταστατικό, το Ταμείο μπορεί να διαλυθεί μόνο μετά από σύγκλιση καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία 75%.
- Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ με επιστολές και ανακοινώσεις προς το Δ.Σ.
του Ταμείου έκαναν γνωστές τις θέσεις τους ότι αποδέχονται μειώσεις στο Βοήθημα ανάλογες
με την μείωση των αποθεματικών.
-Συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος άμεσης διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ- ΑΤ αφού το Ταμείο
μπορεί να εκπληρώνει τον σκοπό του για 12 χρόνια στη χειρότερη έως 22 χρόνια στην καλύτερη περίπτωση.
Τον Σεπτέμβριο, το Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.
-
Πραγματοποιείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 σε γνωστό ξενοδοχείο της
Αθήνας το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Συλλόγου
Συνταξιούχων Τραπεζικών.
-
Το Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ συμπίπτει με τα 50 χρόνια λειτουργίας της ΟΣΤΟΕ και τον διαρκή αγώνα της, κατά των αντισυνταγματικών μειώσεων
της Κύριας Σύνταξης, την ίδρυση Ενιαίου Επικουρικού Ταμείου όλων των
Τραπεζοϋπαλλήλων και την αξιοπρεπή περίθαλψη των Συνταξιούχων.
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων Τραπεζικών ανέβαλε το
προγραμματισμένο για τον Ιούνιο Συνέδριο για τις 16 Σεπτεμβρίου, γιατί οι
Σύλλογοι της Ιονικής και της Εθνικής χρωστούν 10άδες χιλιάδες συνδρομές
των μελών τους. Η απελθούσα Διοίκηση του ΣΣΙΛΤΕ με επιστολή της προς
την ΟΣΤΟΕ είχε δηλώσει, ότι δεν θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο οι Σύνεδροι
της ΙΛΤΕ λόγω χρεών (21.500,00 €). Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου καταβάλλει
προσπάθειες για την εξόφληση των υποχρεώσεών του ΣΣΙΛΤΕ προς την ΟΣΤΟΕ προκειμένου να συμμετάσχουν οι Σύνεδροι της Ιονικής στο Συνέδριο της
Ομοσπονδίας.
Δημιουργία Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοσίας
στο Σύλλογό μας (Τράπεζα Αίματος)
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στις 25/06/2014 μεταξύ των
άλλων ενέκρινε την έναρξη διαδικασιών και επαφών με την Π.Ο.Σ.Ε.Α. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοσίας), προκειμένου να
διερευνήσουμε την δυνατότητα δημιουργίας Ομάδας Εθελοντών Αιμοδοτών,
(Τράπεζα Αίματος) για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα των Συνταξιούχων
της ΙΛΤΕ και των συγγενών τους Α΄ Βαθμού.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ –ΕΛΠΙΔΑ - ΖΩΗ
Η πρότασή μας αυτή προέκυψε μετά τα αγωνιώδη αιτήματα συναδέλφων
μας για κάλυψη μονάδων αίματος. Ήδη έχουμε
καταφέρει σαν νέο Δ.Σ. να αποστείλουμε 13 φιάλες αίματος στις δύσκολες ώρες συναδέλφων
μας. Σας καλούμε να στηρίξετε την πρότασή μας
για να γίνετε ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, οι ίδιοι,
τα παιδιά και μέλη των οικογενειών σας.
Η εθελοντική προσφορά αίματος, αποτελεί
έναν από τους σημαντικότερους κρίκους του
κοινωνικού εθελοντισμού. Η εθελοντική αιμοδοσία δεν είναι απλά φιλανθρωπία, είναι μια
έμπρακτη έκφραση Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Πρόκειται για πράξη που εκτελεί κάποιος με τη θέλησή του και με μοναδικό
κίνητρο ένα συναίσθημα αλληλεγγύης.
Με ένα τέτοιο συναίσθημα λοιπόν ξεκινάμε κι εμείς την δημιουργία Τράπεζας αίματος για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους.
Η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίηση όλων μας για την προώθηση της
εθελοντικής αιμοδοσίας είναι άμεση ανάγκη.
Κάθε άνθρωπος μεταξύ 18 και 65 ετών μπορεί να γίνει εθελοντής αιμοδότης.
Κάθε συλλεγόμενη μονάδα αίματος ελέγχεται σχολαστικά για διάφορα μεταδιδόμενα με το αίμα νοσήματα.
Ένας αιμοδότης μπορεί να δίνει αίμα κάθε τρεις ή τέσσερις μήνες. Συνήθως οι
τακτικοί, συνειδητοί αιμοδότες δίνουν αίμα τρεις φορές το χρόνο.
Η αιμοδοσία διαρκεί μόλις λίγα λεπτά. Η ποσότητα του αίματος που δίνει
ένας αιμοδότης αντιπροσωπεύει το 1/13 περίπου του συνολικού αίματος του
σώματος του, δηλαδή 400 gr από τα 5 κιλά αίματος που διαθέτει. Είναι μια
ακίνδυνη διαδικασία που διενεργείται από έμπειρο και εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό.
Θα σας ενημερώσουμε με την επόμενη εφημερίδα μας για την εξέλιξη του
θέματος και τις επαφές μας με την Π.Ο.Σ.Ε.Α.
Επιτόκια και δανειακές υποχρεώσεις σελ. 3
Οδηγός υγείας συνταξιούχων ΙΛΤΕ σελ. 7
2
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
Ο ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΠΟΣΚΙΤΗ
Αγαπημένε φίλε, αδελφέ και συνάδελφε Λεωνίδα,
Έχω το οδυνηρό καθήκον να σου απευθύνω σήμερα το
ύστατο χαίρε. Βαριά δουλειά, δύσκολη και επώδυνη, αλλά
ίσως αυτός ο αποχαιρετισμός με ανακουφίσει και μου πάρει
ένα μέρος από το βάρος που νιώθω από προχθές που μας
άφησες για να αναπαυθεί η ψυχή σου εν ειρήνη.
Τα μεγάλα λόγια συνηθίζονται σε αυτές τις λυπητερές καταστάσεις. Μόνο που αυτή τη φορά, αδελφέ, φίλε και συνάδελφε, ότι και να ειπωθεί, θα είναι λίγο για να αναδείξει το
μεγαλείο της καλοσύνης σου, με την οποία περιέβαλλες τους
δικούς σου –και όχι μόνο- ανθρώπους κατά τη διάρκεια της
ενάρετης ζωής σου.
Επαναλαμβάνω μέσα μου τις προσφωνήσεις αδελφέ, φίλε και συνάδελφε γιατί
αυτά ακριβώς υπήρξαμε όλα αυτά τα χρόνια που περάσαμε μαζί από τότε που συναντήθηκαν οι δρόμοι της ζωής μας. Συνάδελφοι στην εργασία, αδέλφια και φίλοι
στις περιπέτειες, στις αναποδιές, στις χαρές, στη ζωή ολόκληρη.
Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει ο θάνατός σου είναι δυσαναπλήρωτο. Ξεκίνησες, από το αγαπημένο σου Βελημάχι Αρκαδίας, στο οποίο είχες ιδιαίτερη αδυναμία και μάλιστα η επιθυμία που εξεδήλωσες
ενόσω ήσουν κλινήρης ήταν να το επισκεφθείς αμέσως μόλις θα έπαιρνες εξιτήριο.
Τότε ήσουν νέος, άπειρος και φτωχός, αλλά με φιλοδοξίες, όνειρα και ικανότητες.
Διακρινόσουν από εντιμότητα, εργατικότητα, ήθος και συνέπεια. Και τα κατάφερες
καλά Λεωνίδα. Πολύ καλά. Κατάφερες να σταδιοδρομήσεις επαγγελματικά με ιδιαίτερη επιτυχία και να δημιουργήσεις μία αξιολάτρευτη οικογένεια. Κυρίως, όμως
κατάφερες να τα πετύχεις όλα αυτά χαρίζοντας και λαμβάνοντας μόνο αγάπη και
καλοσύνη.
Βέβαια, αγαπημένε μου φίλε, ήσουν τυχερός που είχες στο μακρύ ταξίδι της ζωής
σύντροφο τη Ρούλα, αυτήν την θαυμάσια και δυνατή γυναίκα με την οποία πορεύτηκες και μεγαλώσατε δύο εξαίρετα παιδιά, τον Χάρη και τον Θοδωρή, τον οποίο
δεν πρόλαβες δυστυχώς να παντρέψεις.
Η ζωή σου χάρισε απλόχερα τις χαρές της, αλλά τώρα που σε χάσαμε δεν μπορούμε να μην αναλογιστούμε όλα αυτά που θα μπορούσες να είχες ζήσει ακόμα, αλλά
και όλα αυτά που θα μπορούσες να μας είχες προσφέρει.
Ο πόνος της οικογένειάς σου είναι μεγάλος, όπως και ο πόνος που νιώθουν τα
τέσσερα αδέρφια σου, αλλά και εμείς, οι αδερφικοί σου φίλοι. Γιατί εκτός από τα
πραγματικά σου αδέρφια, στην πορεία της ζωής σου απέκτησες κι άλλα τέσσερα, το
Θανάση και το Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη, εμένα και τη Ματίνα. Τη Ματίνα με την
οποία εδώ και πολύ καιρό επικοινωνούσατε ανελλιπώς κάθε βράδυ στο τηλέφωνο
γιατί όπως έλεγες στη Ρούλα, όταν την ακούς στο τηλέφωνο είναι σαν να παίρνεις
το φάρμακό σου για να κοιμηθείς ήσυχα. Οι δεσμοί που μας ένωσαν ήταν τόσο
δυνατοί που είναι τιμή μας που μπορούμε να σε αποκαλούμε αδερφό μας.
Μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους, πενθεί και η δεύτερη οικογένειά σου, η
Ιονική που πλέον είναι φτωχότερη, καθώς θρηνεί την απώλεια ενός από τα πλέον
διακεκριμένα της μέλη. Υπηρέτησες με τον καλύτερο και πιο υπεύθυνο τρόπο τα
ιδανικά και τις αρχές της Ιονικής οικογένειας και θα αποτελείς πάντα φωτεινό παράδειγμα για τους νεότερους. Υπήρξες ένας επιτυχημένος Προσωπάρχης, ένας άψογος
λειτουργός και είναι πραγματικά μοναδικό επίτευγμα ότι κατάφερες από αυτή τη
θέση να έχεις μονάχα φίλους και συμπάθειες. Πως αλλιώς, όμως, θα μπορούσε
να γίνει όταν βασική αρχή και μέριμνα της ζωής σου υπήρξε η συμπαράσταση, η
βοήθεια και η αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους σου ;
Υπήρξες και ένας καλός και ιδιαίτερα αφοσιωμένος Χριστιανός. Έψαχνες πάντα
στις όμορφες στιγμές τη συντροφιά του μεγαλοδύναμου και στις δύσκολες στιγμές
την παρηγοριά του και τη δύναμη για να συνεχίσεις στο δρόμο της αγάπης, ανεξάρτητα από τα εμπόδια και τις κακουχίες της καθημερινότητας. Έψαχνες πάντα τη
γαλήνη στην αγκαλιά του Θεού και πλέον, έφτασε η ώρα για να τη συναντήσεις.
Ακόμα και σε τούτες, βέβαια, τις δύσκολες στιγμές, υπάρχει για όλους μας μια
ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
1. Δωρεά 100 € της Κας Ζωής Ρουσοχατζάκη στη μνήμη της μητέρας της Γαρυφαλλιάς Γιακουμάκη- Ρουσοχατζάκη (Αττική).
2. Δωρεά 200 € από την συνάδελφο και Αναπλ. Γραμματέα του Δ.Σ. του Συλλόγου μας Αθηνάς Καραδελή, αντί για 2ετές μνημόσυνο του συζύγου και συναδέλφου Δημητρίου Καραδελή (Αττική).
3. Δωρεά 40 € από τον συνάδελφο Θεόδωρο Σπεντζόπουλο (Καλαμάτα).
4. Δωρεά 300 € από τον συνάδελφο Νίκο Μανωλόπουλο (Καλαμάτα).
5. Δωρεά 50 € από την συνάδελφο Χρυσούλα Πιστίολη (Αττική).
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους
συνταξιούχους και τους συγγενείς τους για τις δωρεές υπέρ των σκοπών του Συλλόγου.
Ευχαριστήριο προς το Σύλλογο
Προς το Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής Λαικής Τράπεζας
Πανεπιστημίου 38 - Αθήνα.
Κύριε Πρόεδρε,
Επιθυμώ να ευχαριστήσω εσάς προσωπικώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου για το εξαιρετικό ενδιαφέρον που επιδείξατε για τον σύζυγό μου Περικλή
Ζαμπάρα.Δεν γνώριζα και ενημερώθηκα απο εσάς, ότι το ΤΑΥΤΕΚΩ καταβάλει επίδομα συμπαράστασης εταίρου προσώπου (νοσοκόμας κατ΄ οίκον), προκειμένου να
αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προβλήματα υγείας του συζύγου μου, όταν δεν νοσηλεύεται σε Νοσοκομείο.
Με εκτίμηση
Μοσχούλα Ζαμπάρα.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
παρηγοριά. Για τη Ρούλα ότι ήταν η σύντροφος ενός σπουδαίου ανθρώπου και για
τα παιδιά σου ότι ανατράφηκαν δίπλα σε ένα δίκαιο και αγαθό πατέρα. Και για μας
τους υπόλοιπους, ότι γνωρίσαμε έναν αξιαγάπητο και ενάρετο φίλο, αδερφό και
συνάδελφο.
Εκ μέρους της μεγάλης Ιονικής οικογένειας, των αγαπημένων σου φίλων και συναδέλφων, σου απευθύνω το ύστατο Χαίρε. Θα σε θυμόμαστε για πάντα, γιατί καθ΄
όλη τη διάρκεια της ζωής σου άφησες ανεξίτηλα χαραγμένη μία πορεία που σίγουρα πρέπει να αποτελεί φωτεινό παράδειγμα για όλους μας.
Καλό σου ταξίδι, φίλε και αδερφέ Λεωνίδα !
Γιάννης Χρυσικός
Πρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής- Λαϊκής Τράπεζας
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΑ (ΙΛΤΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ)
Ο αγαπητός σε όλους μας Νίκος, έφυγε από τον πρόσκαιρο αυτό κόσμο σε ηλικία
μόλις 69 ετών.
Υπηρέτησε στο κατάστημα της Μυτιλήνης επί σειρά ετών, αρχικά στον Ταμιακό
Κλάδο και αργότερα στο Λογιστικό Κλάδο, σε διάφορες θέσεις, συνταξιοδοτηθείς
από 1998 με τον Βαθμό του Τμηματάρχη.
Ο απελθών εγκατέλειψε πίσω του, την σύζυγό του Μαριάνθη, τα δυο παιδιά του,
τον Αντώνη (ιπτάμενο αεροπόρο), από το γάμο του οποίου του χάρισε δύο εγγόνια
και την κόρη του Χριστίνα η οποία του χάρισε επίσης δύο εγγόνια.
Σ΄ εμάς δεν μένει τίποτα άλλο από το να ευχηθούμε ελαφρύ το χώμα που τον
σκέπασε και να ευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον ύψιστο να δίνει πλούσια την
παρηγοριά στους εναπομείναντες.
Παρακαλώ τέλος να σημειώσετε ότι κατά την κηδεία του παραυρεθήκαμε και καταθέσαμε στεφάνι, το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων τόσο των συνταξιούχων,
όσο και των ενεργεία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
ο Τοπικός Εκπρόσωπος,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΑΖΑΣ
Οι συνάδελφοι-συνταξιούχοι της Ιονικής στο facebook
και η μικρή προσωπική μου ιστορία.
Εάν κάποιος μου έλεγε ότι κάποια στιγμή θα γινόμουν φίλος του internet και
ακόμα περισσότερο ότι θα δημιουργούσα λογαριασμό στο facebook, μάλλον θα
του έλεγα ότι δεν πάει καλά και ότι αυτά δεν είναι της ηλικίας μου. Έλα όμως που οι
συνθήκες της ζωής, με έφεραν να κατοικώ μόνιμα έξω από ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Χαλκιδικής, αποκομμένη εντελώς από τον έξω «πολιτισμένο κόσμο».
Έτσι λοιπόν βρήκα μία διέξοδο να δημιουργήσω ένα προφίλ στο facebook το οποίο
μου ήταν και παντελώς αδιάφορο. Έτσι όταν πριν ένα σχεδόν χρόνο ενημερώθηκα
για την δημιουργία ιστοσελίδας συνταξιούχων της Ιονικής (www.syntaxilte.gr) και
την ομάδα 100 και πλέον συναδέλφων στο facebook, έγινα μέλος. Αισθάνθηκα
μεγάλη χαρά βλέποντας μέλη παλιούς συναδέλφους μου, άρχισα να μαθαίνω διάφορα νέα (καλά και άσχημα), ανανέωσα φιλίες και ένιωσα ότι ξαναρχίζω να ζω.
Απέκτησα νέους φίλους συναδέλφους, που πιστεύω ότι θα είναι
για πάντα, αλλά πάνω από όλα είχα μια σωστή και αντικειμενική ενημέρωση για τα δικαιώματά μας. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διαχειριστές της ιστοσελίδας
μας (που τώρα πλέον είναι η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου
μας). Ελπίζω έτσι να συνεχίσετε και στο μέλλον, γιατί σας θέλω
δίπλα μου, κοντά μου, γίνατε ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Είστε οι δικοί
μου άνθρωποι. Συνάδελφοι, σας προτρέπω να γίνετε κι εσείς μέλη της ομάδας κάνοντας αίτημα φιλίας στο facebook στην ομάδα «Συνταξιούχοι Ιονικής Τράπεζας».
Μαρία Γαρουφαλιά
Συνταξιούχος πρώην Ιονικής Τράπεζας Καταστημάτων Θεσσαλονίκης
Αυτοί που έφυγαν από κοντά μας
(Από 01.06.2014 έως και 31.08.2014)
Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς και φίλους των συναδέλφων
μας συνταξιούχων που έφυγαν από την ζωή, από το Διοικητικό
συμβούλιο του Συλλόγου μας.
Αληγιάννης Μηνάς Αποσκίτης Λεωνίδας Δημητριάδου Θάλεια Κανελλόπουλος Γιώργος Κεραμιδάς Νίκος Μοναστηριώτου Κυριακούλα
Καπύρης Αντώνιος
ετών
ετών
ετών
ετών
ετών
ετών
78
75
96
71
69
96
«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38,
Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765
FAX:210 3614287
Email:[email protected],
web site:www.syntaxilte.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
webtypo 215 5515481 Σειρήνων 78
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Συνάδελφοι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώματος και δικαιοδόχοι συντάξεων.
Όσοι αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανειακών σας υποχρεώσεων προς την Τράπεζα επισκεφθείτε άμεσα το Κατάστημα συνεργασίας σας στην
Alpha Bank , προκειμένου να ενημερωθείτε για τις διευκολύνσεις της αποπληρωμής των δανειακών σας υποχρεώσεων, δεδομένου ότι έχουμε υποστεί σημαντικές
μεταβολές στο εισόδημά μας.
Α) Λύσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από Στεγαστικά δάνεια:
1) Μείωση μηνιαίας δόσεως έως και 70%
2) Πληρωμή μόνο των μηνιαίων τόκων
3) Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου
Β) Λύσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από Καταναλωτικά Δάνεια και Κάρτες
1) Διευθέτηση της ληξιπρόθεσμης οφειλής
2) Διευθέτηση της συνολικής οφειλής σας
3) Ευνοϊκότεροι όροι σε περίπτωση κάλυψης της οφειλής με εμπράγματη εξασφάλιση.
3
Τα ισχύοντα επιτόκια
για τα δάνεια των συνταξιούχων ΙΛΤΕ.
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΡΤΩΝ- ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
1.ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ (3Μ EURIBOR+ 4,25%
+ εισφορά ) VISA,MASTERCARD,AMERΙCAN EXPRESS
2.ALPHA 700 - ΑΝΟΙΚΤΟ - ΕΝΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ( 3Μ EURIBOR+ 6,25% + εισφορά )
3.ALPHA ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ(3Μ EURIBOR+
4,25% + εισφορά)
4. ALPHA ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ(3Μ EURIBOR+
6,25% + εισφορά)
5.ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΣΕ 84 ΤΑ ΗΔΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ Επιτόκιο 2%. Δυνατότητα μείωσης δόσης
για 3 έτη κατά 70%
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ OVERDRAFT ΚΑΙ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
106/5.6.2012 ALPHA ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ( ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ).
Την 30.6.2014 εστάλει επιστολή με αριθμ.πρωτ. 5772 στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου
Δυναμικού απο το Δ.Σ. του Συλλόγου, με αίτημα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης
των εν ενεργεία και συνταξιούχων της Τράπεζας να ισχύσουν τα ίδια επιτόκια (όπως
εξ άλλου εφαρμόστηκε και για τους συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας) προκειμένου να ανακουφιστούν οι συνταξιούχοι, δεδομένου ότι έχουν υποστεί σημαντική
μείωση στα εισοδήματά τους. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
1.ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 50% επί της προβλεπόμενης χρεώσεως.
2.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΘΥΡΙΔΩΝ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 50% επί της προβλεπόμενης χρεώσεως.
Συγχαρητήρια από τον Δημήτρη Κουκουζή
Προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής - Λαικής Τράπεζας.
Νέα Σμύρνη 23-7-2014
Kύριοι του ΔΣ,
Κατ αρχήν σας συγχαίρω για την εκλογή σας στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.Ελπίζω να φέρετε νέο υφος στα συλλογικά μας
πράγματα και να ανανεώσετε την εικόνα του Συλλόγου μας , ο οποίος τα
τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από ανώφελες εχθρότητες και πολυδάπανες δικαστικές αντιδικίες, προς μεγάλη απογοήτευση των συνταξιούχων.
Ηδη στο φύλλο 59 της εφημερίδας μας φαίνεται η αλλαγή . Στις 8 καλαίσθητες
σελίδες του, υπάρχουν πλήρεις και χρήσιμες ειδήσεις για το ασφαλιστικό μας, τα
Ταμεία μας και δίνονται πρακτικές πληροφορίες για τους συναδέλφους σχετικά με
τα δάνειά τους, την ασφάλιση στην ΑΧΑ , τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων και
εξετάσεων κλπ. Υπάρχουν ακόμα σελίδες με ενδιαφέροντα πολιτιστικά , διηγήματα, ποίημα και αφηγήματα συναδέλφων , που ομορφαίνουν και διανθίζουν
το περιεχόμενο της εφημερίδας μας. Σαυτά και ένα άρθρο της ταπεινότητάς μου.
Από την εφημερίδα ελλείπουν οι άσκοποι διαπληκτισμοί και οι ανούσιες μακροσκελείς αντιδικίες με τους << πολιτικους αντιπάλους >>, που καλλιεργούν την
γκρίνια και τη μιζέρια. Ο Σύλλογος δεν ιδρύθηκε για να καλλιεργεί μία διαρκή
επιθετική αντιπαλότητα του τύπου εσείς είστε προδότες και μεις είμαστε πατριώτες . Αλλο μαχητικότητα και άλλο κακόβουλη προσωπική αντιδικία. Δεν είμαι
εγώ αυτός που θα σας υποδείξει σωστές συνδικαλιστικες συμπεριφορές . Θα
πρέπει πάντως να καθορίσουμε κάποτε πώς άλλο πράγμα είναι το να αναπτύσσουμε με κοσμιότητα και πειθώ τα επιχειρήματά μας για να πείσουμε τους άλλους για την ορθότητα της γνώμης μας και άλλο να ξεκινάμε το λόγο μας με
πρόθεση αντιδικίας και προσωπικές ύβρεις στον υποστηρίζοντα αντίθετη με μας γνώμη συνάδελφό μας, σπηλώνοντάς τον με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς .
Και πάλι σας συγχαίρω, αισιοδοξώ και επιφυλάσσομαι να κρίνω τις πράξεις σας. Στο
χέρι σας είναι και ο καιρός θα δείξει αν θα φέρετε νέο ύφος και ήθος στα συλλογικά
μας πράγματα. Ιδωμεν !
Με εκτίμηση
Δημήτρης Κουκουζής - Συνταξιούχος ΙΛΤΕ- Δικηγόρος
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ
Προς: τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας Αθήνα 20/6/2014
Αρ.πρωτ: 70
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου , για την εκλογή όλων των μελών σας,
εύχεται από καρδιάς Θερμά Συγχαρητήρια, Καλή επιτυχία στο βαρύ και δύσκολο
έργο σας και να έχετε μια δημιουργική θητεία.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, για το Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων Τράπεζας
Αθηνών-Eurobank
Η Πρόεδρος : Χριστίνα Πιπέρα
Ο Γεν. Γραμματέας :Τάκης Κυριαζής
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οφείλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον υπεύθυνο ύλης και τη συντακτική
επιτροπή της εφημερίδας «Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ» για το περιεχόμενο της
ύλης και την πλούσια ενημέρωση των συναδέλφων.Νίκος Πατριαρχέας - Συνταξιούχος ΙΛΤΕ
Δεν κατάσχονται οι συντάξεις λόγω ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς το Δημόσιο έως 1.500 €
Όσοι Συνάδελφοι, διαπιστώνουν κατάσχεση χρημάτων σε λογαριασμό συντάξεώς
τους, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς το Δημόσιο, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1109/14.4.2014 του Υπουργείου Οικονομικών, μπορούν να υποβάλλουν
άμεσα αίτηση στην Οικονομική τους Εφορία και να σταματήσει κάθε κατάσχεση στη
σύνταξή τους έως του ποσού των 1.500 €. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέσω
taxisnet και ακολούθως θα πρέπει να ενημερώσουμε την τράπεζα που τηρείται ο
λογαριασμός.
ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ
ΣΣΙΛΤΕ ΕΠΑΥΣΕ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το νέο Προεδρείο του Συλλόγου
μας με την από 8/5/2014 επείγουσα επιστολή του και προφορικές συνεννοήσεις
με την ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, σταμάτησε
η επιβολή προστίμου αρκετών χιλιάδων Ευρώ κατά του Συλλόγου μας που θα
καταλογιζόταν με ευθύνη του απελθόντος
Προεδρείου.
Πιο συγκεκριμένα με υπογραφές των
απελθόντων Ντίνου, Βέργου, ο Σύλλογος
κυκλοφόρησε στις 4/9/2013 υβριστική
ανακοίνωση σε 2.200 συνταξιούχους και
ανάρτησε στο διαδίκτυο τα ονόματα και τις
ταχυδρομικές διευθύνσεις 75 μελών του
Συλλόγου μας, που ζητούσαν τον έλεγχο
των οικονομικών του Συλλόγου, παραβιάζοντας τα προσωπικά τους δεδομένα
(Νόμος 2472/1997).
Το βαρύ πρόστιμο κατά του Συλλόγου
μας απεφεύχθη και η Αρχή Προστασίας
απέστειλε στους 75 συνάδελφους την υπ
Αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ//3448/02-06-2014 επιστολή με την οποία έπαυσε η προσφυγή
και «δεν συντρέχει πλέον λόγος εξέτασής
της».
Επίδομα νεφροπαθών: Συνεχίζεται με παρέμβαση του συλλόγου μας η καταβολή
του επιδόματος νεφροπαθών (400 ευρώ τον μήνα) στους πάσχοντες συναδέλφους.
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
4
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Οι συνάδελφοι-συνταξιούχοι της Ιονικής γράφουν…
Σερβαίοι χτίστες και χτίστες όλου του κόσμου
η φύση γενναιόδωρα χάρισε προνόμια στον άνθρωπο. Μνήμη, λογική,
συναίσθημα, ευρηματικότητα και τη
γλώσσα μέσω της οποίας είναι ο δίαυλος μεταβίβασης εμπειριών και
συναισθημάτων, από άνθρωπο σε
άνθρωπο από γενιά σε γενιά και αποτελούν τα βασικότερα στοιχεία της
κοινωνικοποίησης και της προόδου.
Είμαστε ευγνώμονες στη φύση. Η φύση
Λαογραφία
έκανε το σωστό για τον εαυτό της όπου
Γιάννης Η. Χρονόπουλος
Συνταξιούχος Ιονικής–Σέρβου Αρκαδίας δημιούργησε και τον Άνθρωπο που
με την αφροσύνη του την καταπολεΤο θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, θα μά με βαρβαρότητα και της τρώει τα
το προσεγγίσω ακροθιγώς στην έκταση σωθικά, της δηλητηριάζει το αίμα.
ενός άρθρου, και το αφιερώνω στους Μας στέλνει μηνύματα που μόνο η
παραδοσιακούς χτίστες όλου του κό- ίδια η φύση ξέρει και εάν δεν τα αποσμου και ιδιαίτερα του ελληνικού χώ- κωδικοποιήσουμε και αντιδράσουμε
ρου, της Ηπείρου, της ορεινής Γορτυνίας έγκαιρα, η ίδια η φύση θα εκδικηθεί
και ιδιαίτερα του χωριού μου Σέρβου με τραγικές συνθήκες για τον άνθρωπο
Αρκαδίας, ως ελάχιστη ένδειξη ανα- και για το φυτικό και ζωικό βασίλειο.
γνώρισης της μεγάλης τους προσφοράς Ο άνθρωπος της υπαίθρου, των δασών,
στην ανθρωπότητα και στον τόπο μας. των σπηλαίων, έκανε τον αγώνα του
Η αναφορά και το αφιέρωμα στους πα- για εύρεση τροφής και για την προσταραδοσιακούς χτίστες και στα έργα τους σία του από τις κλιματικές συνθήκες και
έγκειται στο ότι γεννήθηκα στην ορεινή από διάφορους εχθρούς χρησιμοποιώΓορτυνία, (στη Μητρόπολη των χτιστών ντας την πέτρα τοποθετώντας την στην
της Πελοποννήσου) και στο χωριό Σέρ- είσοδο των σπηλαίων για προστασία.
βου, όπου οι κάτοικοί του επί το πλεί- Έτσι σιγά σιγά στο διάβα των χιλιετιών
στον ήταν χτίστες, όπως και ο πατέρας τα σπήλαια εξελίχθηκαν σε οικίες. Την
μου, και έχω βιωματικές εμπειρίες στη εξέλιξη αυτή οι αρχαιολόγοι την κακατασκευή παραδοσιακών σπιτιών και τατάσσουν σε εποχές: Παλαιολιθική,
άλλων χτισμάτων. Έτσι απέκτησα ίδια Νεολιθική, Κλασική και Νεοκλασική.
πείρα, ακούσματα και κατανόηση της Όσο εξελισσόταν η τέχνη της παρασπουδαιότητας των παραδοσιακών δοσιακής λιθοδομής τόσο αναβαθχτισμάτων και ακόμα για ένα λόγο , μιζόταν πολιτιστικά και πνευματικά
ότι έχω την αίσθηση η αναφορά μου ο Άνθρωπος. Εφευρέθηκαν οι θετιστους χτίστες και τα έργα τους αγγίζει κές επιστήμες : Μαθηματικά, Φυσικάθε πατριώτη στη ψυχή και στο μυα- κή, Αρχιτεκτονική και άλλες φυσικά. λό και πολύ περισσότερο ακόμα για Γίνονταν σπουδαίες και μεγάλες καταόσους έχουν ακούσματα και καταβολές. σκευές από άμορφη μάζα πέτρας η χρησιΤο επάγγελμα του χτίστη αναδείχθη- μοποιούσαν την πέτρα ως πρώτη ύλη σε
κε προ αμνημονεύτων χρόνων στα οικοδομήματα, μνημεία τέχνης και κάλβάθη των χιλιετιών και ανάγεται χρο- λους, μοναδικά και αξεπέραστα, όπως:
νολογικά ως το πρώτο επάγγελμα του Πυραμίδες, Παρθενώνα, Σινικό τείχος,
ανθρώπου και όχι κάποιο άλλο το κάστρα, τεμένη, γέφυρες, υδραγωγεία,
οποίο είθισται να λέγεται υπαινικτικά. Κολοσσαίο κ.α. αγγίζοντας το θαύμα. Ο Θεός ο δημιουργός των πάντων, εί- Ακόμη και ο Ιησούς (είχε πει ως
ναι ο ίδιος χτίστης. Έχτισε τον άνθρωπο εντολή στον Απόστολο Πέτρο), από πηλό, του έδωσε ζωή και λογική να Καλώ δε συ λέγω ότι συ ει Πέτρος, και
δημιουργεί τα όσα αγαθά του χρειάζο- επί ταύτη η πέτρα οικοδομήσω μου την
νται, και κατ’ εντολή του μέσω εκπρο- εκκλησία, (εμπεριέχει και μεταφορική
σώπων έχτισαν τον οίκο του (ναό του) έννοια) ωστόσο στη συνέχεια κτίστηκε ο
για να τον υμνούν και να τον δοξάζουν ναός του Αποστόλου Πέτρου στη Ρώμη.
Συνέβαλαν μηχανικοί και αρχιτέκτοΚατά την αρχέγονη εποχή μεταξύ των
νες,
ναι!.. .αλλά εάν δεν υπήρχαν οι συόντων και στην ανθρώπινη εξέλιξη
“Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος”
ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Έχω μπροστά μου τη φωτογραφία από το 2ο υποκατάστημα της Τράπεζας “Ιονική Λαϊκή”
στην Κάλυμνο 1957.
Το μικρό κτίριο το οποίο στέγαζε την Τράπεζα ήταν το πατρικό της μητέρας μου Κατίνας
Μ. Πατέλλη-Ρεϊση. Στον πιο
κεντρικό δρόμο του νησιού μας
μέχρι πριν λίγα χρόνια, οπότε
και έγινε και η κάθοδος από
το σταθμό των ταξί προς την
παραλία κι αυτός ένας πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος.
Μέχρι και τη δεκαετία του
’70 αυτός ο κεντρικός εμπορικός δρόμος ήταν στρωμένος
μ’ εκείνες τις τεράστιες πλάκες
τις μαρμάρινες με τη λία επιφάνεια, με τα σημάδια του χρόνου
στην επιφάνειά τους, τα σημάδια της νεότερης ιστορίας του
τόπου μας μα και του κάθε Καλύμνιου ξεχωριστά.
Το πρώτο υποκατάστημα της
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
στεγάστηκε το 1957 στο κτίριο
στο οποίο σήμερα εξυπηρετείται αυτό της Εθνικής Τράπεζας,
στην πλατεία Χαραλάμπους .
Ο πρώτος Διευθυντής ο οποίος βρέθηκε στην Κάλυμνο να
λειτουργεί το εν λόγω υποκατάστημα ήταν ο Βιρβιδάκης από
την Κρήτη. Οι πρώτοι υπάλλη-
γκροτημένοι χτίστες με την πολύπειρη
και πολύτιμη παραδοσιακή τους εμπειρία; Τι λόγο θα είχαν ο Ικτίνος και Καλλικράτης, ο Ανθέμιος και ο Ισίδωρος;
Επίσης κατασκεύαζαν οικοδομήματα
ισχύος, επιβολής, ανάδειξης πλούτου
και υψηλών συμβολισμών. Ενδεικτικά
όπως ο ναός της Παναγίας των Παρισίων, ο ναός του Αποστόλου Πέτρου στη
Ρώμη, ο Πύργος της Πίζας, ο ναός της
Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη,
όπου όταν αποπερατώθηκε ειπώθηκε
το περίφημο «Νενικηκά σε Σολομών». Εκεί! Στη μεγάλη πόλη του Βοσπόρου,
έγινε η ιστορική σύγκρουση και αντιπαράθεση πολιτισμών και θρησκειών: των
χριστιανών και των ισλαμιστών, όπου ο
μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας,
το Σύμβολο της σοφίας του Θεού, πλαισιώθηκε από τζαμιά με πανύψηλους και
περίτεχνους μιναρέδες, αναδεικνύοντας
την υψηλή ισλαμική τεχνοτροπία και
αρχιτεκτονική. Όλα αυτά, ως ένα ενιαίο οικοδομικό συγκρότημα, και από
λίγη μακρινή απόσταση φαίνονται σαν
σύγχρονη βάση εκτόξευσης πυραύλων
έτοιμοι για απογείωση. Οι ανάγκες των
βασιλιάδων, των ηγεμόνων, των κοινωνιών, όλο και αυξάνονταν, κλήθηκαν οι
χτίστες να κατασκευάσουν εργοστάσια
με πανύψηλες καμινάδες, κάπου στο
τέλος του 1700. Αυτό ήταν η αρχή της
βιομηχανικής επανάστασης. Εφευρέθηκαν νέα υλικά, άλλαξε η τεχνολογία
και η νοοτροπία της οικοδομικής δραστηριότητας. Με τη νέα τεχνολογία τα
οικοδομικά και άλλα κατασκευάσματα
γίνονταν με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, κατασκεύασαν πελώρια οικοδομικά συγκροτήματα και όταν τα πλησιάζεις σε απωθούν και σε τρομάζουν γιατί
στερούνται το φυσικό χάρισμα και την
αρμονία. Ταυτόχρονα, ήταν και η απαρχή του τέλους του μεγάλου κλάδου των
χτιστών σε όλο τον κόσμο. Έκτοτε, η παραδοσιακή λιθοδομή είχε φθίνουσα πορεία και το τέλος της ήταν πολύ σύντομο
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Στον Ελλαδικό χώρο διήρκεσε μέχρι
το 1960, αυτό ήταν και το ΤΕΛΟΣ των
παραδοσιακών χτισμάτων, τα οποία
προσελκύουν το βλέμμα, διεγείρουν
τη φαντασία και προκαλούν δέος και
θαυμασμό και εκπέμπουν τη χαρά της
δημιουργίας του πολιτισμού. Στην εποχή μας, τα περισσότερα από τα πολιτι-
λοι οι οποίοι στελέχωσαν την
Τράπεζα ήταν ο Σεβαστής μετέπειτα διευθυντής, η κ. Ειρήνη
Πελεκάνου, ο Μαν. Κοπανέζος
και ο πατέρας μου Γιάννης Σ.
Ρεϊσης. Έως το 1957, οπότε και
μετακόμισε η Τράπεζα στο κτίριο το οποίο βλέπετε στην φωτογραφία Α, όπως είπαμε στον
κεντρικό εμπορικό δρόμο. Στη
στικά παραδοσιακά κατασκευάσματα
πλην ορισμένων κατοικιών έπαψαν
προ πολλού να χρησιμοποιούνται για
το σκοπό που κατασκευάσθηκαν, διατίθενται για εκθεσιακούς χώρους και
για τουριστικές ξεναγήσεις, μαρτυρώντας πολιτισμό και ιστορία στις γενεές των γενεών σε όλο τον κόσμο. Οι χτίστες, οι δημιουργοί όπως λένε οι
άξιες γραφές, άφησαν πίσω τους έργα
αξιομνημόνευτα, ιστορικά και μεγαλοπρεπή, έργα που δικαίως συγκεντρώνουν γνωρίσματα άξια θαυμασμού
τα οποία είναι χτισμένα από φυσικά
υλικά, από πέτρα και πηλό, εναρμονισμένα με τη φύση, τα οποία αντέχουν
στο χρόνο και τη φθορά, τα έργα τους
υπάρχουν και θα υπάρχουν σε όλο
τον κόσμο στους αιώνες των αιώνων. Στις πόλεις και στις κωμοπόλεις σε όλο
τον κόσμο δεν υπάρχουν παραδοσιακές
οικίες, τις αλώνισε η αλόγιστη πρόοδος
και η λαίλαπα της αντιπαροχής. Διασώθηκαν όσα είχαν χτιστεί σε ορεινές περιοχές για να μαρτυρούν την πολιτιστική
μας κληρονομιά και να αναδεικνύουν
το σπίτι ως το πολυτιμότερο απόκτημα
του ανθρώπου το οποίο ήταν και είναι
στην προτεραιότητα των ονείρων και
των προσευχών όλων όπως: Να με αξιώσει ο Θεός να αποκτήσω το δικό μου
σπίτι να βάλω το κεφάλι μου μέσα. Γνώρισα τους χτίστες και ως κοινωνική
οντότητα, οι οποίοι ήταν θεματοφύλακες θεσμών, αξιών και παραδόσεων,
υπηρέτες και ταυτόχρονα εραστές της τέχνης. Ήταν άνθρωποι του μέτρου, με αρχές και με πεποίθηση τιμούσαν το ψωμί
που έτρωγαν με πολύ κόπο και ιδρώτα.
Δεν είχαν περγαμηνές και βαρύγδουπους τίτλους, είχαν αυτά που
δεν διδάσκονται σε κανένα σχολείο.
Είχαν κοινωνική παιδεία- μόρφωση. Οι Σερβαίοι χτίστες, εκτός από τα οικοδομήματα που έχτισαν ανά τη χώρα έχτισαν
το χωριό μας, αναδεικνύοντας σε όλο της
το μεγαλείο τη παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική με κορωνίδα το ναό της Ζωοδόχου Πηγής και της Κοίμησης της Θεοτόκου με τον περιβάλλον χώρο τους. Αυτά μας άφησαν οι χτίστες πρόγονοί
μας, οι πατέρες μας, ως πολιτιστική κληρονομιά και ως παρακαταθήκη. Δικαίως, αξιώνουν το σεβασμό για τα όσα
έπραξαν ώστε να τους μνημονεύουμε.
Β’ φωτογραφία στην κεντρική
είσοδο του υποκαταστήματος,
το οποίο ανακαινίστηκε και
προστέθηκε και ο 1ος όροφος
τη δεκαετία του ’60, απεικονίζεται ο πατέρας μου.
Διευθυντές οι οποίοι διετέλεσαν από το 1957 έως και σήμερα οι εξής: Νεωκορίδης, Σεβαστής, Χατζόπουλος, Μαύρος,
Δροσίτης, Χ. Καλογεράκης, Καθοπούλης, Παπαθεοχαράκης,
Β. Μαστροβασίλης, Μπούλης,
Γ. Κοπανέζος, Κάτρης, ξανά Γ.
Κοπανέζος και ο κ. Αργυρός
μέχρι σήμερα που η Τράπεζα
έχει πλέον καινούργιο “ονοματεπώνυμο” Άλφα Τράπεζα.
Οι πρώτοι υπάλληλοι οι
οποίοι απετέλεσαν το προσωπικό στο κτίριο της μητέρας μου
ήταν, με διευθυντή τον Νεωκορίδη, οι κ.κ. Σεβαστής, Πιλάτου η κ. Ε. Μαστροβασίλη,
ο Β. Μαστροβασίλης, ο Μικές
Αλευροφάς, ο Ε. Γκιννής, ο Μ.
Κοπανέζος, ο Γ. Ρεϊσης, ο Λ. Καραφυλλάκης. Αργότερα ήταν ο
Γ. Μορφινός, ο κ. Κάννης και ο
Α. Ζαχαρόπουλος.
Θυμάμαι μικρό κοριτσάκι,
όταν πήγαινα τα Χριστούγεννα
και το Πάσχα κι έλεγα τα κάλαντα γέμιζαν οι μικρές μου χούφτες από τα κέρματα. Όλοι οι
υπάλληλοι ήταν φίλοι μεταξύ
τους κι είχαν αλληλέγγυα διάθεση, αντάλλασαν επισκέψεις
στις ονομαστικές τους εορτές
και μέχρι σήμερα όσοι απέμειναν από τότε, με τον πατέρα στα
90 του χρόνια νοσταλγούν εκείνα τα όμορφα χρόνια τα γεμάτα
ανθρωπιά και συναδελφοσύνη.
Να σημειώσω ότι ο πατέρας
μου θυμήθηκε τα ονόματα τα
οποία προανέφερα. Απλά εγώ
τα διασταύρωσα και τα επιβεβαίωσα με τον κ. Βασίλη Μαστροβασίλη.
Σας ευχαριστώ
για τη φιλοξενία
Νίκη Ρεϊση –Κάλυμνος
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ-ΑΤΤΙΛΑΣ Ι & ΙΙ
40 Χρόνια από τον πόλεμο της Κύπρου (1974-2014)
Του Αριστομένη Κολλάτου –Συνταξιούχου Ιονικής - Πολεμιστή ΕΛΔΥΚ.
Στις 15 Ιουλίου 1974 το δικτατορικό
καθεστώς της Ελλάδας επιχείρησε να
ανατρέψει τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας, τον Μακάριο, με στρατιωτικό πραξικόπημα. Με αφορμή αυτό το
πραξικόπημα εισέβαλαν στην Κύπρο οι
Τούρκοι και μετά από σφαγές και βιαιότητες κατέλαβαν το 36% του εδάφους
της. Οι Έλληνες μαχητές της ΕΛ.ΔΥ.Κ. ,
της Εθνοφρουράς και Λοκατζήδες (μεταξύ των οποίων και εγώ και άλλοι 80
Μεσσήνιοι συμπατριώτες μου) πολέμησαν γενναία και έχυσαν το αίμα τους
για την Κύπρο. Από το χώρο αυτό εκδιώχθηκαν βίαια 160.000 Έλληνες. Πέρα
από τους πρόσφυγες είχαμε 4.000 νεκρούς και 2.000 αγνοούμενους.
Τα παρακάτω αναφερόμενα που συνοπτικά θα αναφέρω για τον πόλεμο στην
Κύπρο πριν ακριβώς 40 χρόνια , αποτελούν πραγματικά περιστατικά, βιώματα
δικά μου και αφηγήσεις φίλων συμπολεμιστών από τη Μεσσηνία και όχι μόνο. Επιβεβαιώνουν με το παραπάνω, την μεγάλη ψυχή και την μεγάλη θυσία τους εκείνο το καταραμένο, προδομένο καλοκαίρι
του 1974, στον πόλεμο κατά του τουρκικού ΑΤΤΙΛΑ 1 και 2.
Ήταν πρωινό του χειμώνα 1973-74, όταν από το Λουτράκι αποπλεύσαμε για την
Κύπρο 400 στρατιώτες της 105 σειράς για να πάμε στην Κύπρο με το αρματαγωγό
ΡΟΔΟΣ, για να αντικαταστήσουμε τους παλιούς Έλληνες στρατιώτες της 101 σειράς.
Τα παιδιά που πηγαίναμε (τότε ήμουν 21 χρονών) να υπηρετήσουμε στην ΕΛ.ΔΥ.Κ.
είμαστε από τη Μεσσηνία, τη Χαλκιδική, τη Φθιώτιδα, τα Χανιά, την Αχαϊα και το
Κιλκίς.
15 Ιουλίου 1974 – Το πραξικόπημα στη Κύπρο. Στις 8.10 το πρωί, τα άρματα
μάχης άρχισαν να ρίχνουν εναντίον του Προεδρικού Μεγάρου. Ο Μακάριος συνοδευόμενος από τρεις συνεργάτες του με τα πιστόλια στα χέρια διέφυγε από την πίσω
πόρτα. Σε λίγο τμήματα της Εθνοφρουράς υπό την διοίκηση των Ελλήνων αξιωματικών, κατέλαβαν μετά από αδελφοκτόνες μάχες το ραδιοσταθμό, το αρχηγείο της
Αστυνομίας, κατέστρεψαν το Προεδρικό Μέγαρο .
20 Ιουλίου 1974 –Τουρκική Εισβολή –Αττίλας 1. Τα ξημερώματα στις 4.30, ένδεκα
(11) τουρκικά πλοία βρίσκονταν κιόλας 10 μόλις μίλια από την περιοχή της Κυρήνειας. Στις 5 το πρωί, Τούρκοι αλεξιπτωτιστές και λοκατζήδες πέφτουν 3 χιλιόμετρα
βόρεια της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Δύο τουρκικά αεροπλάνα πετώντας πάνω από τα κεφάλια
μας έριξαν βαριές βόμβες στο στρατόπεδό μας και το ΤΟΛ του Λόχου Διοικήσεως
ανατινάχθηκε. Στο ΤΟΛ που ανατινάχθηκε εργαζόμουν σαν δακτυλογράφος, αλλά
ευτυχώς δεν ήμουν μέσα εκείνη την πρωινή ώρα. Δίπλα μας τραυματίσθηκε ο Υπολοχαγός Πίος και κόβεται το χέρι του στρατιώτη Σολωμού! Οι τραυματίες Έλληνες
ουρλιάζουν, ζητούν βοήθεια, και μεταφέρονται στο Νοσοκομείο. Το στρατόπεδο
ισοπεδώνεται, η Λευκωσία πιο πέρα βομβαρδίζεται και μαύρα σύννεφα εμφανίζονται στον ορίζοντα. Ο πόλεμος είχε αρχίσει με τον πιο σκληρό τρόπο.
21 Ιουλίου 1974 Τουρκική προέλαση στην Κύπρο, βομβαρδισμός στρατοπέδου
ΕΛ.ΔΥ.Κ. Κατάρριψη ελληνικού μεταγωγικού αεροπλάνου, 32 Έλληνες νεκροί.
22 Ιουλίου 1974 ημέρα Δευτέρα. Σφοδρή αλλά αποτυχημένη επίθεση της ΤΟΥΡ.
ΔΥ.Κ. στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. Συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αλλά οι Τούρκοι συνεχίζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκείνο το απόγευμα της επίθεσης ένα τμήμα του
Λόχου Διοικήσεως στο ύψωμα Β΄ καθόμαστε κάτω από τα βράχια και ακούγαμε τα
της εκεχειρίας από ραδιοφωνάκια, καθαρίζαμε τα όπλα και η μεγάλη ζέστη μας είχε
εξουθενώσει. Όταν εκδηλώθηκε η επίθεση, χιλιάδες σφαίρες σαν σφήκες σφύριζαν
5
πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ οι όλμοι έπεφταν βροχή. Κάτω από τα βράχια είμαστε δέκα συμπολεμιστές, Από τους τρεις Μεσσήνιους που είμαστε εκεί, εγώ διασώθηκα, ο Θόδωρος ο Μασούρας έπεσε στο πεδίο της μάχης στις 16 Αυγούστου και
ο Δημήτρης ο Σκουρλής, αιχμάλωτος πολέμου! Ο ήρωας Θεμιστοκλής Ελευθερόπουλος που έδωσε το σύνθημα και χτυπούσαμε του Τούρκους, έπεσε στο πεδίο της
μάχης. Πιο κάτω βρήκαμε δύο πτώματα Τούρκων. Ο ένας σκοτωμένος είχε πάνω
του ένα ημερολόγιο που έγραφε για τη μάνα του και μέσα έσβηνε τις ημέρες ώσπου
να απολυθεί. Δεν πρόλαβε και η μάνα του δεν θα τον ξανάβλεπε στην άλλη πλευρά
του Αιγαίου!
23 Ιουλίου 1974 ημέρα Τρίτη, μάχες στο αεροδρόμιο. Πτώση στρατιωτικού καθεστώτος στην Ελλάδα. Στην Κύπρο παραιτείται ο Σαμψών και αναλαμβάνει ο Γλαύκος Κληρίδης. 24 Ιουλίου, στην Αθήνα ορκίζεται Πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος
Καραμανλής. 25 Ιουλίου ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, μάχες σε Λάπηθο,
Καρραβά Κυρήνειας, Πενταδάχτυλο. Ναυάγιο συνομιλιών στις 14 Αυγούστου. Οι
τρεις εβδομάδες της εκεχειρίας που μεσολάβησαν από τις 23 Ιουλίου μέχρι την
τελική επίθεση του ΑΤΤΙΛΑ 2 στις14 Αυγούστου 1974, ήταν για τα παλικάρια της
ΕΛ.ΔΥ.Κ. βασανιστικές. Είχαν εξαντληθεί από τον συνεχή πόλεμο χωρίς ιατρική περίθαλψη, ούτε μία ασπιρίνη δεν υπήρχε, με θερμοκρασίες 40 βαθμών εκείνου του
Ιουλίου και λιγοστό φαγητό κάθε βράδυ (χαλούμι- τοπικό τυρί, ψωμί, κονσέρβα
και καμιά ντομάτα). Κατά το διάστημα της εκεχειρίας δεν ήρθε καμία ενίσχυση από
την Ελλάδα, ενώ αντίθετα τα τουρκικά στρατεύματα ενισχύονταν συνεχώς παρά την
απαγόρευση των Διεθνών Οργανισμών!
14 Αυγούστου 1974 –ΑΤΤΙΛΑΣ 2. Κατάληψη Βόρειας Κύπρου. Εκείνο το πρωί μας
βρήκε, 370 αγρίμια, στρατιώτες κυκλωμένους στην ΕΛ.ΔΥ.Κ. μέσα σε τρύπες, ορύγματα του στρατοπέδου. Την προηγούμενη ημέρα, είχαμε γράψει πρόχειρα γράμματα στους γονείς μας και σκεφτόμαστε ότι σε λίγες στιγμές η φονική σφαίρα που
έγραφε το όνομά μας θα μας έβρισκε. Το προηγούμενο βράδυ πολλοί ορκιζόμαστε
να πέσουμε μέχρι ενός, παρά να πάρουν το στρατόπεδο οι Τούρκοι. Σε λίγο η κόλαση της ΕΛ.ΔΥ.Κ. θα ξεπερνούσε κάθε φαντασία. Όλοι οι Ελδυκάριοι μείναμε, εκ των
οποίων 59 Μεσσήνιοι, τίμησαν τη μάνα Ελλάδα, έγραψαν λαμπρές σελίδες ηρωισμού και αρκετοί, μαζί και 8 Μεσσήνιοι φίλοι μου, θάφτηκαν σαν άγνωστοι στρατιώτες της ΕΛ.ΔΥ.Κ. ή ακόμα αγνοούνται. Οι Τούρκοι έπεφταν από τα Ελληνικά πυρά,
οπισθοχωρούσαν με τα άρματα, ξανάρχονταν και ξαναγυρνούσαν με απώλειες. Ο
Δημήτρης ο Σιμίτας, πολεμούσε όρθιος, γυμνός από τη μέση και πάνω, ακάλυπτος,
έβγαινε μόνος του έκανε επίθεση μόνος του, άδειαζε τις γεμιστήρες επάνω στου
Τούρκους και φώναζε «Ελάτε ρε χέστηδες να δείτε τι θα πει Έλληνας!» Τρελαμένος
από την κόλαση της μάχης μετά από πολλή ώρα έφαγε μία ριπή πολυβόλου από
άρμα και έπεσε αγκαλιά με το πολυβόλο του. Τα τραυματισμένα παιδιά από τις βόμβες Ναπάλμ, φώναζαν «Αδέρφια πεθαίνουμε, σηκωθείτε να μας βοηθήσετε». Εγώ,
ο Θεμιστοκλής, ο Θανάσης και δυο-τρεις άλλοι συρθήκαμε προς τους τραυματισμένους. Άλλοι με κόκαλα κολλημένα στο παντελόνι χωρίς πόδι και άλλοι χτυπημένοι
σε άλλα σημεία του σώματος, μας αγκάλισαν σαν διασώστες και συρθήκαμε μαζί
αγκαλισμένοι προς το σημείο σωτηρίας. Με χιλιάδες σφαίρες πάνω από τα κεφάλια
μας στο θερισμένο χωράφι, μετά από πολλή ώρα φθάσαμε στο αμαξοστάσιο, στα
ορύγματα των Κυπρίων οι οποίοι παρέλαβαν τους τραυματίες και σωθήκαμε.
16 Αυγούστου 1974 ημέρα Παρασκευή. Φονικές μάχες στο στρατόπεδο της
ΕΛ.ΔΥ.Κ.-Λήξη Τουρκικών επιχειρήσεων. Από τους 1.300 άνδρες της ΕΛ.ΔΥ.Κ. είχαμε 44 νεκρούς, 63 αγνοούμενους και 150 βαριά τραυματίες. Ένας στους τέσσερεις
ή σκοτώθηκε, ή χάθηκε ή τραυματίστηκε ! Το Πολεμικό Μουσείο του Λονδίνου εξ
άλλου χαρακτήρισε τον πόλεμο της Κύπρου το 1974, σαν ένα από τους πιο άνισους
που έγιναν ποτέ. Αξίζει να αναφερθεί ότι από την Ιονική Τράπεζα, εκτός από εμένα
πολέμησε και ευτυχώς διασώθηκε, ο συνάδελφος Νίκος Παπακώστας ΙΛΤΕ Καλαμπάκας.
Από την Κύπρο φύγαμε στις 17-5-1975 και φθάσαμε με το οχηματαγωγό ΛΕΣΒΟΣ
στις Κεχριές Κορινθίας, το μεσημέρι 21-5-1975. Όταν αποβιβαστήκαμε, κανένας αξιωματούχος του κράτους δεν φάνηκε να μας υποδεχτεί. Είχαν έρθει όμως κάποιοι
τελωνιακοί για να μας ελέγξουν μήπως και φέραμε μαζί μας πράγματα για τα οποία
έπρεπε να φορολογηθούμε! Φτάνοντας στο χωριό μου, Άμμος Μεσσηνίας, με το
που αγκάλιασα τη μητέρα μου, από τη συγκίνηση λιποθύμησε στα χέρια μου. Ο
πατέρας μου με αγκάλιασε με λυγμούς χαράς και δεν πίστευε ότι επέστρεψα. Σε λίγο
το καφενείο του πατέρα μου γέμισε συγγενείς, γείτονες και συγχωριανούς, οι οποίοι
με καλωσόριζαν με χαρά και επιφωνήματα ανακούφισης.-
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Του Πάνου Μουρεζίνη- Πρέβεζα
Συνταξιούχου, συνάδελφου ΙΛΤΕ
Όταν η νοσταλγία κυριεύει την ψυχή, οι
θύμησες αναβλύζουν και την πλημμυρίζουν με ατέλειωτες εικόνες του χθες.
Η πλημμυρίδα αυτή των εικόνων και
αναμνήσεων μ’ οδήγησαν στην έκδοση
δύο βιβλίων μου με τους τίτλους: «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ» και
«ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΚΑΡΑΒΙ ΤΟ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ»,
τα οποία γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία και ήδη από το πρώτο εκδόθηκε και
διατίθεται η δεύτερη χιλιάδα.
Αποσπάσματα από το πρώτο αυτό βιβλίο παραθέτω στην εφημερίδα του
Συλλόγου μας:
Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά σε μια άλλη
πτυχή της ζωής μας, που χαρακτηρίζει
έντονα όλα αυτά τα χρόνια τις έναστρες,
σκοτεινές ή φεγγαρόφωτες, ακόμη και
συννεφιασμένες νυχτιές.
Όπως θα καταλάβατε, αναφερόμαστε
στις υπέροχες βραδινές καντάδες στους
δρόμους και τα σοκάκια της ρομαντικής
και μεθυστικής, από το ευωδίασμα των
ανθοστόλιστων αυλών της πόλης μας.
Οι κανταδόροι ατελείωτοι, ολόκληρες
σελίδες μπορεί κανείς να γεμίσει με τα
ονόματά τους, αλλά και πάλι κινδυνεύει
να παραλείψει πολλούς.
Θέλεις το ήπιο και γλυκό κλίμα της Πρέβεζας, θέλεις η μαγευτική τοποθεσία
της, με τον καταπράσινο ελαιώνα της
να την στεφανώνει βορειοδυτικά, με τη
θαλάσσια αύρα του Ιονίου και του Αμβρακικού να την ραίνει νοτιοανατολικά,
αλλά και τον λεπτό μίσχο, μεταξύ Μο-
νολιθίου και Μαζώματος, να της στερεί
τυπικά την ιδιότητα του όμορφου νησιού, θέλεις όλα μαζί αυτά, αλλά και
άλλα πολλά, κάνουν τους ανθρώπους
της ρομαντικούς και φιλόμουσους. Έτσι
αποκαλούσαν οι αρχαίοι Έλληνες αυτούς που αγαπούσαν τις εννέα Μούσες
και κατ’ επέκταση τη μουσική.
Δεν ξέρουμε εάν είναι υπερβολή να
σημειώσουμε εδώ ότι σπάνια συναντάς
πόλη, η οποία να έχει ανάλογο ποσοστό
του πληθυσμού της που ν’ ασχολείται
με τη μουσική και να είναι καλλίφωνο
σε τέτοιο βαθμό.
Επειδή αυτό είναι ίδιο των Επτανησίων,
οι οποίοι λατρεύουν τη μουσική (μουσικές μπάντες, καντάδες, μαντολινάτες
κυριαρχούν στη ζωή τους), και με τους
οποίους για ένα περίπου αιώνα είχαμε
κοινή πορεία (για την ακρίβεια 97 χρόνια Ενετοκρατία), το πιο πιθανό είναι
και αυτό να έπαιξε το ρόλο του, στο να
έχουν και οι Πρεβεζάνοι τη μουσική σαν
κάτι το πολύ σημαντικό στη ζωή τους.
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
6
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΑΦΟΡΑ Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Μ.Υ.
ΤΑΥΤΕΚΩ - ΟΦΕΙΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΤΩΝ 2011 και 2012.
Δεν έγινε αυξημένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος (Φ.Μ.Υ.) στην κύρια σύνταξή μας από 1η Αυγούστου 2014 όπως είχε εξαγγελθεί από το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από το ΙΚΑ η πίστωση της κύριας σύνταξης στο
εξής θα γίνεται με αυξημένη παρακράτηση φόρου μόνο σε δικαιοδόχους ( χήρες
ή χήρους ) που λαμβάνουν δύο (2) κύριες συντάξεις. Συνεπώς δεν θα μειωθούν
οι καθαρές αποδοχές των περισσότερων συνταξιούχων καθ΄ όσον το Επικουρικό
Βοήθημα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν αποτελεί δεύτερη σύνταξη.
Μετά από νέα ενημέρωση του Προϊσταμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. Αντώνη Σφακάκη οι οφειλόμενες ιατρικές δαπάνες στους συναδέλφους μας θα πιστωθούν
στους λογαριασμούς των δικαιούχων , για τους μεν ασφαλισμένους στην Αθήνα ( 8.000 παραστατικά ) στις αρχές Σεπτεμβρίου, για τους δε ασφαλισμένους
στην Επαρχία στο τέλος Οκτωβρίου. Τέλος όσον αφορά τα καμμένα παραστατικά η απάντηση του Υπουργείου για την τακτοποίησή τους αναμένεται να δοθεί
εντός του Νοεμβρίου.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.)
Σε αντικατάσταση των καρτών
Ε111 και Ε128, από 1-6-2014 θεσπίστηκε για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενιαία κάρτα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.), την οποία μπορούν
να χρησιμοποιούν όλοι οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών Ταμείων
της Ελλάδος, οι οποίοι πρόκειται
να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τουρισμό
είτε για σπουδές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Την Ε.Κ.Α.Α. εφοδιάζονται οι ασφαλισμένοι που διαμένουν στην Αττική από το
Ταμείο μας (τμήμα Γραμματείας), και αυτοί που διαμένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα,
μέσω των εκπροσώπων που υπάρχουν στα περιφερειακά Καταστήματα των Τραπεζών, αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν την ειδική αίτηση.
Η ισχύς της Ε.Κ.Α.Α. για μεν τους εν ενεργεία υπαλλήλους έχει ορισθεί για έξι (6)
μήνες, για δε τους συνταξιούχους για ένα (1) έτος. Φυσικά με την λήξη της ισχύος
της κάρτας μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου έκδοση της.
Προσοχή:
Χρησιμοποιείστε στο Εξωτερικό για νοσηλεία σας σε Νοσοκομείο την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης και το Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ σύμφωνα με
την εγκύκλιο 264/19.12.2013 (Δεν καλύπτονται τα τέκνα των Συνταξιούχων).
Η Ασφαλιστική κάλυψη του ομαδικού ασφαλιστηρίου της ΑΧΑ ισχύει και για
το εξωτερικό αλλά είναι απαραίτητη η θεώρηση των εξόδων από το ελληνικό
προξενείο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα, καθώς και η μετάφραση των αποδεικτικών από το Υπουργείο Εξωτερικών.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ για το τι ισχύει (όροι-προϋποθέσεις-δικαιολογητικά)
προκειμένου να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη ο/η σύζυγος των άμεσα ασφαλισμένων στο Ταμείο.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1) Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ για το τι ισχύει (όροι-προϋποθέσεις-δικαιολο-
γητικά) προκειμένου να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη τα τέκνα σας, έως 26 ετών.
2) Ενημερωθείτε από το γραφείο του ΟΑΕΔ στην πόλης σας για το τι ισχύει (όροιπροϋποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμένου να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη τα τέκνα σας, από 26 έως 29 ετών.
3) Ενημερωθείτε από την Κοινωνική Προστασία της Πρόνοιας στην πόλη σας το τι
ισχύει( όροι-προϋποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμένου να ασφαλισθούν και
να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη τα τέκνα σας, από 29
έως 55 ετών.
Μην αφήνετε ανασφάλιστα τα παιδιά σας.
Σας επισημαίνουμε ότι η Νοσοκομειακή ασφάλιση της AXA Ασφαλιστικής δεν ισχύει για τα παιδιά των συναδέλφων συνταξιούχων.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ενημερωθείτε από το ΤΑΥΤΕΚΩ για το τι ισχύει (όροι-προϋποθέσεις-δικαιολογητικά) προκειμένου να ασφαλισθούν και να έχουν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλψη οι γονείς σας άνω των 60 ετών που συγκατοικούν και συντηρούνται
από εσάς και δεν έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε αιτία.
Επίσης ενημερωθείτε από τις αναρτήσεις μας στο site του Συλλόγου www.syntaxilte.
gr και εάν χρειασθείτε τη βοήθειά μας μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο
στα τηλέφωνα 210 3615765 και 210 3640541.
ΝΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα
Όπως και να το κάνουμε όμως, δεν
υπάρχει δρόμος, δρομάκι, ακόμη και
στενοσόκακο γραφικό, όπου μπουκαμβίλιες, τσαντσαμίες (αγιοκλήματα) και
γιασεμιά κυριαρχούν και σκορπίζουν
τις μεθυστικές ευωδιές τους, που να
μην έχει περπατηθεί από τις παρέες των
κανταδόρων. Παράθυρο που να μην
έχουν ανοιχθεί τα τζάμια του, πίσω από
τις γρίλιες ή τα κουφωμένα παντζούρια,
από χέρια άλλων λουλουδιών, τα οποία
μόλις έχουν ανθίσει στον κήπο της ζωής,
και τρέμουν σε ρυθμό πρίμο-σεγόντο σε
πλήρη αρμονία με τις καρδούλες τους,
που τους δίνουν την εντολή του ανοίγματος.
Τις πρώτες βραδινές ώρες οι ταβέρνες
του Αμβρόσιου, του Ντάβαρη, του Γκάφα και των άλλων, τα ουζερί του Φώντα
Κατσικομβόρδου, Γιώργου Παρασκευά,
καθώς και τα κατ’ εξοχήν στέκια των
κανταδόρων «Παλόμα» του Μυζίκου,
«Ακρογιάλι» του Χρόνη, Χοροδιδασκαλείο του Σάββα και ουζερί του Γιάννη
Παγγέ, είναι οι κυψέλες που μαζεύονται οι παρέες για να φάνε τον μεζέ από
τον «νταβά» τους, να πιουν το κρασάκι τους, το ούζο τους ή τη μέντα τους.
Στη συνέχεια, μετά τις ένδεκα περίπου,
θα πάρουν τις κιθάρες τους και τ’ άλλα
μουσικά τους όργανα, για να βγουν
«μπατνάδα», όπως αποκαλούν τη βόλτα για την καντάδα τους.
Οι υπέροχες, γλυκές, τρυφερές και ρο-
μαντικές μελωδίες που θα ακουστούν
από τα χείλη τους, τις κιθάρες, τ’ ακορντεόν, τις κορνέττες και τις φυσαρμόνικές τους, θα γεμίσουν την ατμόσφαιρα.
Σε συνδυασμό με τις μεθυστικές μυρωδιές από τους ανθοστόλιστους κήπους
και τις ανθοφορεμένες λεμονιές και
πορτοκαλιές, εάν είναι Άνοιξη, θ’ απογειώσουν τις αισθήσεις, θα κλείσουν
μάτια τρυφερών και γλυκών υπάρξεων,
ενώ συγχρόνως θα ζωγραφίσουν χαμόγελα στα χείλη, θα ζωντανέψουν όνειρα
μπρος στα κλεισμένα μάτια (απ’ αυτά
που βλέπουμε ξύπνιοι γιατί θέλουμε να
τα δούμε), θα πολλαπλασιάσουν τους
χτύπους από τις καρδούλες και πολλές
φορές, γιατί όχι, θα κάνουν δάκρυα ευτυχίας να υγραίνουν ροδόχρωμα μαγουλάκια, καθώς θα κατρακυλούν αργά-αργά πάνω σ’ αυτά.
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι καντάδες είναι μια πανδαισία της νυχτιάς όπου τα
φαγώσιμα έχουν αντικατασταθεί από
τους ήχους, μια θεϊκή ιεροτελεστία, θα
μπορούσε κανείς να πει, που χαρίζει
ανείπωτη ευτυχία στους δημιουργούς
της αλλά και στις αποδέκτριές της.
Για τους κανταδόρους που, όπως προαναφέραμε, είναι ατέλειωτοι, έχει γραφεί
σχετικό βιβλίο, με αναφορά σ’ έναν έκαστο απ’ αυτούς. Επειδή είναι ανθρωπίνως αδύνατο να μη γίνουν παραλείψεις
σε μια τέτοια προσπάθεια, θ’ αναφέρουμε μερικούς απ’ αυτούς στους οποίους
δεν έχει γίνει αναφορά, καθώς και μερικές παρέες και τετραφωνίες.
Στη δεκαετία του ’40 τέσσερις νεαροί
Πρεβεζάνοι αποτελούν μια υπέροχη
παρέα κανταδόρων και πολύ καλή τετραφωνία. Είναι οι Αποστόλης Χελάς,
Ντίνος Αργυρός (Παξινός), Θωμάς Μουρεζίνης και Νίδας Χαβάνης που παίζει
υπέροχες χαβάγιες με την κιθάρα του.
Στη δεκαετία του ’50 ωραίοι κανταδόροι, πέραν των άλλων, είναι επίσης ο
Κώστας Βερλίγκας και ο Σπύρος Ντελουτσία, ο οποίος με την κιθάρα του μετέχει και σε πολλά σχήματα ορχηστρών
στα «Πευκάκια» και στη «Βρυσούλα»,
μαζί με τους άλλους Πρεβεζάνους, Γιάννη Παγγέ ακορντεόν, Τάκη Λάππα κορνέττα, Σπύρο Ηλιόπουλο (Πατρινό) σαξόφωνο. Φυσικά ο Σπύρος μετέχει σαν
κιθαρίστας και τραγουδιστής.
Αρχές δεκαετίας του ’60 ένας-ένας οι
παλιοί κανταδόροι χάνονται πια, άλλοι
γιατί μεγάλωσαν περνώντας τα χρόνια,
άλλοι γιατί μετοίκησαν στην Αθήνα και
αλλού, άλλοι γιατί διαλύθηκαν οι παρέες τους και άλλοι δυστυχώς γιατί έφυγαν για το μεγάλο χωρίς γυρισμό ταξίδι.
Μια παρέα κρατάει ακόμη «Θερμοπύλες» και επιμένει να ζει και να χαρίζει τις
μεθυστικές στιγμές που μόνο η καντάδα
χαρίζει απλόχερα. Την παρέα αυτή αποτελούν οι Μάκης Στρακαντούνας, Νίδας Μπαρκούζος, Κώστας Γερογιάννης,
Αποστόλης Οικονόμου, Άκης Δόνος,
Σπύρος Παπακωνσταντίνου και πολλές
φορές συμμετέχουν στην συντροφιά και
τις νυκτερινές ρομαντικές εξορμήσεις ο
Φόρος Κατωπόδης και ο Τάκης Δράκος
με το ακορντεόν του.
Αυτή την εποχή επίσης υπάρχει μια
παρέα από τέσσερις εφήβους οι οποίοι, σχηματίζοντας ωραία τετραφωνία,
σκορπούν τα βράδια απλόχερα τις μελωδίες των υπέροχων τραγουδιών τους
που συνοδεύονται από την κιθάρα του
Γιώργου Μαρτεσιάν. Οι άλλοι τρεις της
παρέας είναι οι Τάσος Δημητρίου, Ηλίας
Βασιλείου και Κώστας Τζίμας του Ευαγγέλου.
Το απαραίτητο για το κλείσιμο κάθε
βραδιάς τους ποτ-πουρί τραγουδιών
είναι το εξής:
«Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις»
«Όμορφη Αθήνα, πουν’ τα χρόνια εκείνα τα παλιά»
«Τι έχεις Φρόσω μ’ κι όλο κλαις και
μένανε δεν μου το λες»
Και τέλος το (απευθυνόμενο βέβαια σε
κάποια Ελένη):
«Έφταιξα συμπάθησέ με, Ελενίτσα μου,
σαν και πρώτα αγκάλιασέ με, βρε κουκλίτσα μου»
Εδώ τελειώνει και το ξεφύλλισμα των
σελίδων και εικόνων, που αναφέρονται
στις καντάδες του «τότε».
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
7
Ο δ η γ ό ς υ γ ε ί α ς σ υ ν τα ξ ι ο ύ χω ν Ι ΛΤ Ε
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΟΠΥΥ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Συνάδελφοι συνταξιούχοι,
Από την Ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ www.
eopyy.gov.gr έχετε την δυνατότητα να
αντλήσετε πληροφορίες για Ιατροφαρμακευτική – Νοσοκομειακή περίθαλψη,
Φαρμακεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις (
ΠΕ.ΔΙ ) κ.λ.π .
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
1. Που παρέχεται ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη:
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται:
* Από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.
* Από τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών
Νοσοκομείων, τακτικά και επείγοντα, από
τα Κέντρα
Υγείας και από τα Περιφερειακά ιατρεία
αυτών
2. Από πού μπορείτε να ενημερωθείτε για
τους συμβεβλημένους γιατρούς:
* Από το διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του
ΕΟΠΥΥ στο www.eopyy.gov.gr
* Από το τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης
ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ, στο τηλέφωνο 210 3803470 και ώρες 08.00 π.μ. έως
15.00 μ.μ., με αστική χρέωση
* Από όλα τα Δημαρχεία, στα οποία έχουν
αναρτηθεί λίστες των συμβεβλημένων
ιατρών
* Από τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας
3. Προμήθεια από τα Ιδιωτικά Φαρμακεία
Πανελλαδικά
α) Αναλώσιμα Υλικά
β) Σκευάσματα ειδικής Διατροφής
γ) Φάρμακα
4.Από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ Πανελλαδικά προμηθεύεστε:
α) μόνο φάρμακα Υψηλού Κόστους
Οι προμήθειες από τα Φαρμακεία περιγράφονται αναλυτικά στην Υπουργική Απόφαση 55471/ΦΕΚ/21-6-2013 Τεύχος 2.
5. Πότε απευθυνόμαστε στις Περιφερειακές
Διευθύνσεις ( ΠΕΔΙ ):
Απευθυνόμαστε στα ΠΕΔΙ για παροχές
υγείας (εγκρίσεις – δαπάνες κ.λ.π )
α) Παρακλινικές εξετάσεις, β) Φυσικοθεραπεία – Εργοθεραπεία – Λογοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία, γ) Ειδική αγωγή,
δ) Νοσοκομειακή περίθαλψη, ε) Χρήση
αποκλειστικής νοσοκόμας, στ) Δαπάνες
μετακίνησης ασθενών, ζ) Νοσηλεία στο
εξωτερικό, η) Αποκατάσταση της υγείας, θ)
Παροχή θεραπευτικών μέσων, ι) Επιδόματα λουτροθεραπείας, αεροθεραπείας, κλπ.
Οι παροχές υγείας μέσω ΠΕ.ΔΙ αναφέρονται αναλυτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 3054/18-11-2012.
Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής-Λαϊκής Τράπεζας στα τηλέφωνα 210 3615765,
210 3640541.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ)
τηλ: 21082805-802-829
Δήμος Αθηνών, Βύρωνας, Γαλάτσι, Δάφνη, Ζωγράφου,
Ηλιούπολη, Καισαριανή, Νέα Φιλαδέλφεια, Νέα
Χαλκηδόνα, Ταύρος Υμηττός
ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Λεωφ. Μαραθώνος&
Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ) τηλ: 2106663645
Αυλώνα, Αχαρναί, Βάρη, Γέρακας, Βουλιαγμένη,
Βούλα, Κερατέα, Κρώπια, Λαυρεωτική, Μαραθώνας,
Μαρκόπουλο, Μεσόγεια, Νέα Μάκρη, Παιανία, Παλλήνη,
Σπάτα, Αγ. Κωνσταντίνος, Αγ. Στέφανος, Ανάβυσσος,
Ανθούσα, Άνοιξη, Αρτέμιδα (Λούτσα), Αφίδναι,
Βαρνάβα, Γλυκά Νερά, Γραμματικό, Διόνυσος, Δροσιά,
Θρακομακεδόνες, Κάλαμος, Καλύβια, Καπανδρίτι,
Κουβαράς, Κρυονέρι, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο
Ωρωπού, Νέα Παλάτια, Παλαιά Φώκαια, Πικέρμι,
Πολυδένδρι, Ραφήνα, Ροδόπολη, Σαρωνίδα, Σκάλα
Ωρωπού, Σταμάτα, Συκάμινος, Ωρωπός
ΠΕ.ΔΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Γούναρη 22,
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) τηλ: 2106019805/803/808
Αγ. Παρασκευή, Μαρούσι, Βριλήσσια, Ηράκλειο,
Κηφισιά, Λυκόβρυση, Μελίσσια, Μεταμόρφωση, Ν.
Ερυθραία, Νέα Ιωνία, Ν. Ψυχικό, Παπάγου, Πεύκη,
Φιλοθέη, Χαλάνδρι, Χολαργός, Ψυχικό, Εκάλη, Παλιά
Πεντέλη
ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ)
τηλ: 2105317186/5319119
Αγ. Βαρβάρα, Αγ. Ανάργυροι, Αιγάλεω, Καματερό,
Λιόσια, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι
ΠΕ.ΔΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δήμητρος 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ)
τηλ: 2105565501/502
Άνω Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή, Ασπρόπυργος, Βίλια,
Ελευσίνα, Ερυθραί, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα, Νέα
Πέραμος, Οινόη
ΠΕ.ΔΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
τηλ: 2104139363/365
Πειραιάς, Σπέτσες, Αγ. Ιωάννης, Δραπετσώνα,
Κορυδαλλός, Κερατσίνι, Νίκαια, Πέραμα, Αίγινα,
Κύθηρα, Ύδρα, Σαλαμίνα
ΠΕ.ΔΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Κολοκοτρώνη 47,
ΚΑΛΛΙΘΕΑ) τηλ: 2109485620/650
Αγ. Δημήτριος (Μπραχάμι), Άλιμος, Αργυρούπολη,
Γλυφάδα, Ελληνικό, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη,
Παλαιό Φάληρο
-------------------------------------------------------------------------Περιφερειακή Διεύθυνση - 032 - Κόρινθος –
Κορινθίας Αγίου Νικολάου 29,Τ.Κ.:20100 Κόρινθος
27410-73284,27410-73285 Περιφερειακή Διεύθυνση
– 002 Ναύπλιο – Αργολίδας Ικονίου 6,Τ.Κ.:21100
Ναύπλιο
27520-97568,97571
Περιφερειακή
Διεύθυνση - 003 Τρίπολη – Αρκαδίας Ελ.
Βενιζέλου 4,Τ.Κ.:22100Τρίπολη 2710-230194,230189
Περιφερειακή Διεύθυνση - 034 - Σπάρτη – Λακωνίας
Λυκούργου 104-106,Τ.Κ.:23100 Σπάρτη 2731089173,27310-82536 Περιφερειακή Διεύθυνση -
040 - Καλαμάτα – Μεσσηνίας Θεμιστοκλέους 106 &
Πλατεία Αναλήψεως ,Τ.Κ.:24100 Καλαμάτα 2721063596,27210-63680,63599 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 010 - Πάτρα – Αχαΐας Αλ. Υψηλάντου 270,Τ.Κ.:26110
Πάτρα
2610-361310/361311
Περιφερειακή
Διεύθυνση - 019 - Πύργος – Ηλείας Μανωλοπούλου
31 (Διοικητήριο), Τ.Κ.:27100 Πύργος 26210-201703 Περιφερειακή Διεύθυνση - 029 - Αργοστόλι –
Κεφαλληνίας Σταύρου Μεταξά 8,Τ.Κ.:28100 Αργοστόλι
26710-29049 Περιφερειακή Διεύθυνση - 018 Ζάκυνθος – Ζακύνθου Τεμπονέρα24,Τ.Κ.:29100
Ζάκυνθος 26950-43987,26950-43986 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 001 Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας
Χαριλάου Τρικούπη &Κύπρου,Τ.Κ.:30200 Μεσολόγγι
26310- 55683/5561 Περιφερειακή Διεύθυνση - 038 Λευκάδα – Λευκάδας Στράτου Τσέλιου 16,Τ.Κ.:31100
Λευκάδα 26450-23985,26450-26743 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 011 - Λεβαδία– Βοιωτίας Σοφοκλέους
40,Τ.Κ.:32100 Λειβαδιά 22610-87580 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 052 - Άμφισσα – Φωκίδας Ι. Γάτου
38,Τ.Κ.:33100 Άμφισσα 22650-79345,22650-72583
Περιφερειακή Διεύθυνση - 016 - Χαλκίδα – Εύβοιας
Προμαχώνος&
Σ.
Καπνίση,Τ.Κ.:34100
Χαλκίδα
22210-62792-3/6308 Περιφερειακή Διεύθυνση 050 - Λαμία – Φθιώτιδας Βύρωνος 28,Τ.Κ.:35100
Λαμία 22310-66000,66001 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 017 - Καρπενήσι – Ευρυτανίας Ρήγα Φεραίου &
Αθανασίου Κυριαζή,Τ.Κ.:36100 Καρπενήσι 2237080092 Περιφερειακή Διεύθυνση - 039 - Βόλος –
Μαγνησίας Κουντουριώτου 4 &Θρακών,Τ.Κ.:38333
Βόλος 24210-94110 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 035 - Λάρισα – Λάρισας Κύπρου 12,Τ.Κ.:41221
Λάρισα 2410-539920 Περιφερειακή Διεύθυνση 049 - Τρίκαλα – Τρικάλων Πλούτωνος 8,Τ.Κ.:42100
Τρίκαλα 24310-77141 Περιφερειακή Διεύθυνση - 026
- Καρδίτσα – Καρδίτσας Νικ. Πλαστήρα 62,Τ.Κ.:43100
Καρδίτσα 24410-80150 Περιφερειακή Διεύθυνση 024 - Ιωάννινα – Ιωαννίνων Πυρσινέλλα 4,Τ.Κ.:45332
Ιωάννινα 2651079738-2651083085 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 022 - Ηγουμενίτσα – Θεσπρωτίας
23ης Φεβρουαρίου 21,Τ.Κ.:46100 Ηγουμενίτσα 2665024771,27663,25673 Περιφερειακή Διεύθυνση - 004
Άρτα – Άρτας Σκουφά 97,Τ.Κ.:47100 Άρτα 2681021293-8 Περιφερειακή Διεύθυνση - 044 - Πρέβεζα –
Πρέβεζας Εθνικής Αντίστασης 121,Τ.Κ.:48100 Πρέβεζα
26820-89632 Περιφερειακή Διεύθυνση - 028 - Κέρκυρα
– Κερκύρας Θεοτόκη 154, 7η Πάροδος,Τ.Κ.:49100
Κέρκυρα 26610-81267,26610-81262 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 031 - Κοζάνη – Κοζάνης Διοικητήριο
Κοζάνης,Τ.Κ.:50100 Κοζάνη 2461029839 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 012 - Γρεβενά – Γρεβενών Ευαγγελιστρίας
4,Τ.Κ.:51100 Γρεβενά 24620-87739 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 027 - Καστορια– Καστοριάς Λ. Κύκνων
28 - Αθανασίου Διάκου,Τ.Κ.:52100 Καστοριά 2467021132 Περιφερειακή Διεύθυνση - 051 - Φλώρινα
– Φλώρινας 25ης Μαρτίου 9,Τ.Κ.:53100 Φλώρινα
23850-44646 Περιφερειακή Διεύθυνση - 023 Θεσσαλονίκη – Θεσσαλονίκης Σαπφούς 3,Τ.Κ.:54627
Θεσσαλονίκη2310-594800Περιφερειακή Διεύθυνση 042 - Έδεσσα – Πέλλας Αγ. Δημητρίου 17,Τ.Κ.:58200
Έδεσσα 23810-51580 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 020 - Βέροια – Ημαθίας Κωτουνίου8,Τ.Κ.:59100
Βέροια 23310-78180,78190 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 043 - Κατερίνη – Πιερίας Βότση 2,Τ.Κ.:60100
Κατερίνη 23510-47210 Περιφερειακή Διεύθυνση 030 - Κιλκίς – Κιλκίς Μητροπόλεως 42,Τ.Κ.:61100
Κιλκίς
23410-27888,23410-75326
Περιφερειακή
Διεύθυνση - 048 - Σέρρες – Σερρών Βενιζέλου
26,Τ.Κ.:62100 Σέρρες 23210-68012 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 053 - Πολύγυρος – Χαλκιδικής
Ασκληπιού 28,Τ.Κ.:63100 Πολύγυρος 23710-21895,21893 Περιφερειακή Διεύθυνση - 025 - Καβάλα
– Καβάλας Εθνικής Αντιστάσεως 20,Τ.Κ.:65403
Καβάλα 2510-291248,250,251,636 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 013 - Δράμα – Δράμας Διοικητήριο
Δράμας,Τ.Κ.:66100 Δράμα 2521351128 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 041 - Ξάνθη – Ξάνθης Μ.Καραολή &
Σμύρνης,Τ.Κ.:67100
Ξάνθη
25410-84063,-65416
Περιφερειακή Διεύθυνση - 015 - Αλεξ/πολη– Έβρου
Βενιζέλου 38,Τ.Κ.:68100 Αλεξανδρούπολη 2551084833
Περιφερειακή Διεύθυνση - 046 - Κομοτηνή –
Ροδόπης Χαριλάου Τρικούπη 50,Τ.Κ.:69100 Κομοτηνή
25310-81730 Περιφερειακή Διεύθυνση - 021 Ηράκλειο – Ηρακλείου Καζάνη4,Τ.Κ.:71201 Ηράκλειο
2810-246777 Περιφερειακή Διεύθυνση - 036 - Αγ.
Νικόλαος – Λασιθίου Λασθένους15,Τ.Κ.:72100
Άγιος Νικόλαος28410-89050,-82843 Περιφερειακή
Διεύθυνση - 054 - Χανιά – Χανίων Μπονιαλή
2,
Τ.Κ.:73133Χανιά
28210-47101,28210-47100
Περιφερειακή Διεύθυνση - 045 - Ρέθυμνο –
Ρεθύμνου Δημοκρατίας 10,Τ.Κ.:74100 Ρέθυμνο
28310-20837,28310-20838 Περιφερειακή Διεύθυνση
- 037 - Μυτιλήνη – Λέσβου Π. Βοστάνη28,Τ.Κ.:81100
Μυτιλήνη
22510-48310-48320
Περιφερειακή
Διεύθυνση - 055 - Χίος – Χίου Κουντουριώτου 15,
Τ.Κ.:82100Χίος 22710-40155,22710-81073, -81074
Περιφερειακή Διεύθυνση - 047 - Σάμος – Σάμου
Θεμ. Σοφούλη &Γράμμου,Τ.Κ.:83100 Σάμος 2273089657 Περιφερειακή Διεύθυνση - 033 - Ερμούπολη –
Κυκλάδων Πετρίδη,Πετρίτση, Πλουτάρχου,Τ.Κ.:84100
Ερμούπολη
22810-79205,-80925
Περιφερειακή
Διεύθυνση - 014 - Ρόδος – Δωδεκανήσου Γεωργίου
Παπανικολάου 8-10,Τ.Κ.:85100 Ρόδος 22410-43281,43180
8
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
Ιονικές ειδήσεις… σχόλια και αναμνήσεις.
www.syntaxilte.gr
Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε καθημερινά από τη νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας. Αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας για την άρτια,
ολοκληρωμένη και εύχρηστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας για τους τομείς της
υγείας, των συντάξεων, των δανείων, του πολιτισμού, των Ιονικών αναμνήσεων
και άλλων θεματικών ενοτήτων.
ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.syntaxilte.gr KAI ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
Συνάδελφοι, συνταξιούχοι, σας γνωρίζουμε ότι η νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr που ήδη λειτουργεί και απέκτησε μέχρι τώρα
24.000 μοναδικούς επισκέπτες με δυναμικό αυξητικό ρυθμό, αλλά και η εφημερίδα του ΣΣΙΛΤΕ θα δέχεται να καταχωρεί δωρεάν διαφημίσεις που αφορούν
την επαγγελματική ασχολία των συγγενών των συναδέλφων-συνταξιούχων της
Ιονικής Τράπεζας
-Για την προώθηση των δωρεάν διαφημιστικών καταχωρήσεών σας μπορείτε
να απευθύνεστε στο FAX 210 3614287 και στο email : [email protected]
ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου 44, στον 4ο όροφο και δέχεται τους συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας: - Δευτέρα και Τετάρτη από
τις 10,30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα -Τρίτη και Πέμπτη από τις 10,30 π. μ. έως τις
12,30 το μεσημέρι.
Το κόστος για συνταγογράφηση είναι 5 € έως 6 φάρμακα και 10 € άνω των
6 φαρμάκων. Κόστος για παραπεμπτικά εξετάσεων 5 €. Δίμηνες συνταγές 10 €
και τρίμηνες συνταγές 15 €. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή σε περίπτωση ανάγκης επικοινωνήστε με την ιατρό Κα Ναταλία Πριαχίνα. Τηλέφωνο ιατρείου 210
6844662, κιν. 6932 246006.
Φωτογραφικές-Ιονικές αναμνήσεις !
Εγκαίνια καταστήματος Γλυφάδας
Ανατέθηκε σε Ορκωτούς Λογιστές
ο Διαχειριστικός Έλεγχος των Οικονομικών
του Συλλόγου 2010-2013.
Ανατέθηκε σε Ομάδα Ορκωτών Λογιστών, στις 15 Ιουλίου 2014, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό προσφορών, ο Διαχειριστικός Έλεγχος των Οικονομικών του
Συλλόγου, για τη θητεία 2010-2013, σύμφωνα με την από 25 Ιουνίου 2014 απόφαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και την βούληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας στις 8 Απριλίου 2014. Το πόρισμα του Διαχειριστικού ελέγχου σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να παραδοθεί εντός 120 ημερών
από την ημέρα έναρξης του ελέγχου.
ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ
Μας ενημέρωσαν από το ΙΚΑ ότι
οι ημερομηνίες καταβολής των
συντάξεων μας θα γίνονται από
δω και πέρα και μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
Έτσι οι ημερομηνίες καταβολής
διαμορφώνονται ως εξής:
-Σεπτέμβριος 2014: 28/8/2014, -Οκτώβριος 2014: 29/9/2014, -Νοέμβριος 2014 :
30/10/2014, -Δεκέμβριος 2014: 27/11/2014 -Ιανουάριος 2015: 30/12/2014.
Θέμα δικαστικής διεκδίκησης
της διαφοράς εφ’ άπαξ 159 συναδέλφων
από το έτος 2008.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ της 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Με την προτροπή του απελθόντος Προεδρείου του ΣΣΙΛΤΕ, 159 συνάδελφοι
που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2008, προσέφυγαν για διεκδίκηση της διαφοράς
του εφ΄ άπαξ σε Δικηγόρους του Συλλόγου, πληρώνοντας μάλιστα άλλοι 400 και
άλλοι 200 ευρώ προκαταβολικά για ομαδική δικαστική δαπάνη. Επειδή 6 χρόνια
μετά και μέχρι σήμερα καμία υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί ούτε Πρωτόδικα, ούτε
υπάρχει καμία έγγραφη ενημέρωση στους 159 αιτούντες συναδέλφους, το νέο
Δ.Σ. αποφάσισε να ζητήσει έγγραφη ενημέρωση από τους τότε Δικηγόρους του
ΣΣΙΛΤΕ για την πορεία και την προοπτική της ομαδικής αγωγής για την διεκδίκηση
της διαφοράς του εφ΄ άπαξ. Η επιστολή που εστάλη στους δικηγόρους είναι η
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5766/26.6.2014. και αναμένεται ακόμα η απάντηση, για να ενημερωθούν οι αιτούντες και πληρώσαντες συνάδελφοι.
ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Εξ αριστερών οι : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΑΣ, ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΙΒΑΝΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ.
Περικοπές στις κύριες συντάξεις υφίστανται οι συνταξιούχοι που απασχολούνται
μετά την απονομή της σύνταξής τους.Το νέο καθεστώς γύρω απο την απασχόληση
των συνταξιούχων καθορίζεται απο το Νόμο Λοβέρδου- Κουτρουμάνη του 2010
( άρθρο 16 του Ν.3863/2010).
Επιγραμματικά αναφέρονται τα παρακάτω:Συνταξιούχοι γήρατος, φορέων
κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία:Στους συνταξιούχους
έως 55 ετών, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αναστάλλεται η καταβολή της
κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους έως ότου συμπληρώσουν το 55ο
έτος της ηλικίας τους.Οι συνταξιούχοι άνω των 55 ετών λαμβάνουν το μεικτό
ποσό της κύριας σύνταξης, το οποίο αντιστοιχεί σε 30 ημερομήσθια ανειδίκευτου
εργάτη.( περίπου 1.000 € ).Το υπόλοιπο ποσό της κύριας σύνταξης καταβάλλεται
μειωμένο κατα 70%.Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται χωρίς καμία περικοπή.
Ο περιορισμός των 30 ημερομησθίων αυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για κάθε
ανήλικο παιδί, ή παιδί που σπουδάζει, ή για κάθε παιδί ειδικών αναγκών.
Κατάστημα Καστοριάς 1989
Όρθιες από δεξιά ΖΩΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ-ΝΙΝΑ ΜΠΟΥΡΛΗ-ΑΓΟΡΩ ΤΑΜΠΟΥΡΑ-ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΚΙΔΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΜΑΝΤΖΑΡΗ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΟΙ ΟΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ -ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΓΥΤΣΗΣ
Συνταξιούχοι γήρατος, φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται
: Για τους κάτω των 55 ετών αναστέλλεται η κύρια και επικουρική σύνταξη.Οι
άνω των 55 ετών χάνουν το ποσό της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 60
ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.Η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται κανονικά.
Εξαιρούνται απο το συγκεκριμένο καθεστώς γύρω απο την απασχόληση των
συνταξιούχων ο επιζών των συζύγων και οι πολύτεκνοι που έχουν ανήλικο παιδί
ή σπουδάζει.