ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - Τμήμα Γεωγραφίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θεανώ Σ. Τερκενλή
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Γεωγραφίας
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΑΘΗΝΑ 2014
1
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ
4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
2
1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Διεύθυνση Γραφείου:
Διεύθυνση Κατοικίας:
Προσωπικά Στοιχεία:
E-mail
1.1.
Λόφος Πανεπιστημίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Μυτιλήνη 81100,
Λέσβος, τηλ: 22510-36414
α) Ολυμπίας 3, Μαρούσι 15124, Αθήνα
Τηλ: 210-6197846, 693-2222994
β) Ταγματάρχη Παπαγιάννη 19, Μυτιλήνη 81100, Λέσβος
Ημερομηνία Γέννησης: 15 Ιουλίου 1960, Θεσσαλονίκη
[email protected]
ΣΠOYΔEΣ
Πανεπιστήμιο Minnesota—
Twin Cities
Πανεπιστήμιο Wisconsin—
Madison
ΗΠΑ
Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
Ελλάδα
Διεθνές Kολέγιο Kαννών
Γαλλία
Διεθνές Kολέγιο Kαννών
Γαλλία
1.2.
ΗΠΑ
Διδακτορικός Tίτλος στη
9/86-10/93
Γεωγραφία
Mεταπτυχιακός Tίτλος (Master 8/83-6/86
Sciences) στην Aρχιτεκτονική
Tοπίου
Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού 9/78-6/83
Περιβάλλοντος
Πιστοποιητικό Aνωτέρων
Σπουδών στα Γαλλικά Γράμμα
και τον Πολιτισμό. Mνεία: Iστο
της Tέχνης
Πιστοποιητικό Aνωτέρων
Σπουδών στα Γαλλικά Γράμμα
και τον Πολιτισμό. Mνεία:
Γραμματική
1981
1980
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣEΣ
Aγγλικά, Γαλλικά, λίγα Γερμανικά
1.3.




YΠOTPOΦIEΣ, BPABEIA ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Τμήμα Γεωγραφίας, Τουρισμού και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο του
Waikato, Νέα Ζηλανδία, Research and Lectureship Grant, Summer 2006
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, Η.Π.Α., Summer Research
Fellowship, 1989
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, Η.Π.Α., Yποτροφία Darrell
Haug Davis Memorial Fellowship, 1988-89
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, Η.Π.Α., Teaching Assistant
Scholarship, 1986-87, 1987-88, 1989-90
3



Aμερικανική Εταιρεία Aρχιτεκτόνων Tοπίoυ, Έπαινος σε Διαπρεπείς Mελετητές της
Aρχιτεκτονικής Tοπίων, 1986
Διεθνές Kολέγιο Καννών, Γαλλία, Medaille Pour l'Etudiant le Plus Meritable (Έπαινος),
1981
Γεωπονοδασολογική Σχολή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Yποτροφία
Tμήματος Δασολογίας, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83
1.4. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
 Landscape Europe
 Landscape Research Group
 ICOMOS
 IGU COMB (International Geographical Union Committee for the
Mediterranean Basin), πρώην Mediterranean Rennaissance Program,
International Geographical Union (IGU MRP) –Μέλος του Steering
Committee, από της ίδρυσής του
 Cultures and Civilizations for Human Development, IGU
 Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape
 Association of American Geographers
 Ελληνική Γεωγραφική Εταιρεία (ΕΓΕ)
 Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων
 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αρχιτεκτόνων Τοπίου/ International Federation of
Landscape Architects
 Επιτροπή Τοπίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής--Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από της ίδρυσής του
 Σωματείο για το Ελληνικό Τοπίο—Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, από
της ίδρυσής του
4
2. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2.1.

















ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠEIPΙA
Θερινά Σχολεία Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Σεπτέμβριος 2012
και Ιούνιος 2013.
Θερινό Σχολείο Πάρου Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επίκουρος
Καθηγήτρια, έτος 2005.
Θερινό Σχολείο Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στην Περιβαλλοντική Χαρτογραφία,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επίκουρος Καθηγήτρια, έτος 1999.
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Επίκουρος και
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, έτος 1998-σήμερα
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Aιγαίου, Επίκουρος και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
και ιδρυτικό μέλος του Τμήματος, έτη 1994-σήμερα
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, ΗΠΑ, Διδάσκουσα του
μαθήματος GEOG 3378-Yπανάπτυξη και Eκσυγχρονισμός του Tρίτου
Kόσμου, χειμ. εξάμηνο 1994
Tμήμα Γεωγραφίας, Kολέγιο Macalester, Minnesota, ΗΠΑ, Διδάσκουσα του μαθήματος
Eστία: Περιφερειοποίηση των Kαθημερινών Kόσμων, εαρ. εξάμηνο 1993
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, ΗΠΑ, Διδάσκουσα του
μαθήματος GEOG 3321- Aφρική, χειμ. εξάμηνο 1993
Kοινοτικό Kολέγιο Inver Hills, Minnesota, ΗΠΑ, Διδάσκουσα Aνθρωπογεωγραφίας, εαρ.
εξάμηνο 1992
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, ΗΠΑ, Διδάσκουσα του
μαθήματος GEOG 1301- Aνθρωπογεωγραφία, εαρ. εξάμηνο 1991
Πρόγραμμα Πλήρους Eμβάθυνσης, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, ΗΠΑ,
Διδάσκουσα Aνθρωπογεωγραφίας, φθιν. εξάμηνο 1990 και χειμ. εξάμηνο
1991
Tμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Minnesota--Twin Cities, ΗΠΑ, Bοηθός Διδάσκουσα
50%, έτη 1986-90
2.2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Διοργανώτρια/ Υπεύθυνος των Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, α) με
τίτλο «Landscape in a Changing World» (Λέσβος, 19-28/9/2012,
https://landscape2012.pns.aegean.gr) και, β) σε συν-διοργάνωση με το FP7 ευρωπαϊκό
πρόγραμμα VOLANTE, του Θερινού Σχολείου με τίτλο «Transitions in Landscape and
Land Use» (Λέσβος, 12-18/6/2013, https://landscape2013.pns.aegean.gr)
Ιδρυτικό μέλος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1994
Οργανώτρια/ Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ανάλυσης και Σχεδιασμού του Τοπίου
Τμήματος Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005-σήμερα
Συν-οργανώτρια/ Συντονίστρια του Εργαστηρίου Ανθρωπογεωγραφίας Τμήματος
Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005-σήμερα
Εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωγραφίας στη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ
στον «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1999σήμερα
5











Μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Διεθνών Διαγωνισμών της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2002-σήμερα
Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (1999-2002), Πρόεδρος της Επιτροπής
Επικοινωνίας—Σχέσεων—Προβολής (2012-σήμερα) και μέλος των Επιτροπών
Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προπτυχιακών Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων, ενώ έχω
διατελέσει μέλος και άλλων επιτροπών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου από της ίδρυσής του
Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ στον «Σχεδιασμό, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού», της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας και του
Προγράμματος Σπουδών Επιλογής στην Περιβαλλοντική Χαρτογραφία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου από της ίδρυσής τους, μέχρι σήμερα (ή του πέρατος λειτουργίας
τους)
2.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διοργανώτρια του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο «Σχεδιασμό,
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Tourism
Trends and Advances in the 21st Century”, Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013 (ιστοσελίδα
συνεδρίου: http://tourconf2013.aegean.gr)
Διοργανώτρια, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλήνης, Διημερίδας με τίτλο
«Η Λέσβος μπροστά στην Οικονομική Κρίση: Προκλήσεις και Προοπτικές», Δημοτικό
Θέατρο Μυτιλήνης, Λέσβος, 11-12 Δεκεμβρίου 2010.
Ίδρυση με Ιωάννη Πατέλλη, (πρώην πρόεδρο του ΕΟΤ) διεθνούς κινήματος για την
προστασία του τοπίου από/ στην διαφήμιση TOPIA-landscapes, 2006.
Συν-ιδρύτρια και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Mediterranean Renaissance
Program του International Geographical Union (IGU), 2005-σήμερα. Μετονομασία του
MRP σε IGU COMB (Committee for the Mediterranean Basin).
Διοργανώτρια του 21ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της PECSRL (Permanent
European Conference for the Study of the Rural Landscape) με τίτλο «One Region,
Many Stories: Mediterranean Landscapes in a Changing Europe», Λήμνος-Λέσβος 1521 Σεπτεμβρίου 2004 (ιστοσελίδα συνεδρίου: www.aegean.gr/geography/PECSRL2004)
Συν-ίδρυση και συνδιοργάνωση, σε συντονισμό με το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και το Φωτογραφικό
Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του Τοπίου, Γαλλικό
Ινστιτούτο Αθηνών, 2003.
Μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων
Διοργανώτρια και συζητήτρια συνεδριών (sessions) σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
6
3. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΡΓΟ



3.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2001-)
Πολιτισμικές Διαστάσεις της Κοινωνίας των Δικτύων (2001-2004).
Θέματα Γεωγραφικής Κινητικότητας: Μετανάστευση και Τουρισμός (συνδιδασκαλία με
Θ. Ιωσηφίδη) 2001-2004.
Κοινωνικο-Πολιτισμικές Διαστάσεις του Χώρου: Θεωρία και Εφαρμογές (συνδιδ. με Θ.
Ιωσηφίδη, Η. Πετράκου, Ι. Χωριανόπουλο) 2005-σήμερα. Έχει μετονομαστεί σε ΧώροςΚοινωνία-Πολιτισμός (συνδιδασκαλία με Θ. Ιωσηφίδη)







Προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1994-)
Φυσική Γεωγραφία Ι: Ατμοσφαιρικά Συστήματα
Φυσική Γεωγραφία ΙΙ: Γεωγραφία και Περιβάλλον
Ανθρωπογεωγραφία της Ελλάδας
Πολιτισμική Γεωγραφία
Ανάλυση και Αντίληψη του Τοπίου
Τουρισμός και Ανάπτυξη
Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής

Μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΔΠΜΣ στο Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του
Τουρισμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1998-σήμερα)
Γεωγραφία του Τουρισμού














Προπτυχιακά μαθήματα στο θερινό σχολείο του Π.Σ.Ε. στην Περιβαλλοντική
Χαρτογραφία, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (1999)
Οικολογία Τοπίου (συνδιδ. με R. Jongman)
Νησιωτική Ανάπτυξη και Σχεδιασμός (συνδιδ. με Ι. Σπιλάνη, Θ. Ανθοπούλου, Σ.
Αυγερινού, A. Meistersheim και M. Biggi)
Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο University of Minnesota—Twin Cities,
Η.Π.Α. (1986-90)
Physical Geography
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Human Geography
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Europe
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Political Geography
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Australia and Oceania
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Middle America
Προπτυχιακό/ βοηθός διδάσκοντα
Geographical Analysis
Προπτυχ. & μεταπτυχ./βοηθός διδάσκοντα
Human Geography
Προπτυχιακό/ διδάσκοντα
Africa
Προπτυχιακό/ διδάσκοντα
Third World Modernization & Underdevelopment
Προπτυχιακό/ διδάσκοντα
Προπτυχιακά μαθήματα σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα των Η.Π.Α. (1990-1993)
Human Geography (2 εξάμηνα), University of Minnesota--Extension, Compleat Scholar
Program (1990, 1991)
Human Geography (1 εξάμηνο), Inver Hills Community College (1992)
7

Home: A Regionalization of Our Everyday Worlds (1 εξάμηνο), Macalester College
(1993)
3.2. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ



















Επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της πόλης της Θεσσαλονίκης και εναλλακτικές μορφές
τουρισμού (Π. Φρυγανιώτης)
Νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και γεωγραφίες της καθημερινής ζωής. Η περίπτωση της
κινητής τηλεφωνίας στο Νομό Λάρισας (Α. Νταφούλη)
Άνθρωπος και φύση: μια συγκριτική περιβαλλοντική ψυχολογική προσέγγιση (Β.
Πλέσσα)
Διερεύνηση της αίσθησης και αντίληψης της ασφάλειας στο σύγχρονο κόσμο: μια
συγκριτική προσέγγιση (Χ. Χατζηκοντίδου)
Η συμβολή του ορεινού τοπίου στην τοπική ανάπτυξη. Οι αντιλήψεις των κατοίκων του
Λιτοχωρίου Πιερίας για τον Όλυμπο (Μ. Κεχαγιά)
Οι νέες τεχνολογίες και η εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή (Γ. Κουκόπουλος)
Τα βιώματα, η αντίληψη και η ερμηνεία του τοπίου της πόλης από το παιδί: γεωγραφίες
του παιδιού στην δευτεροβάθμια Ελληνική εκπαίδευση (Χ. Παύλου)
Η πολυαπασχόληση στον αγροτικό χώρο: το παράδειγμα του Σκουτάρου Λέσβου (Α.
Κόρακα, 2004)
Εννοιολογική και αναλυτική προσέγγιση της κρίσης στον τουρισμό: η περίπτωση του
Μολύβου, Λέσβου (Μ. Μαλλιαράκη, 2003)
Η αντίληψη του Ελληνικού τοπίου από τους κατοίκους του: μια συγκριτική μελέτη (Φ.
Μπακαλάκου, 2003)
Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην
τοπική ανάπτυξη: η περίπτωση των Δήμων Γέρας-Καλλονής και Μηθύμνης (Γ.
Βλαχάκη και Ν. Σπυροπούλου, 2002)
Κοινωνική και χωρική προσέγγιση της χρήσης του αλκοόλ από τους κατοίκους του
Πλωμαρίου Λέσβου (Σ. Τσιπίδης, 2001)
Τουρισμός και κοινωνικές επιπτώσεις: η περίπτωση της Σερίφου και η ιδιαίτερη θέση της
γυναίκας (Μ. Παπαμόσχου, 2001)
Σχέση ανθρώπου και δάσους και ο ρόλος του καθεστώτος προστασίας δασικών
εκτάσεων: η περίπτωση της Δαδιάς (Κ. Πετκίδη, 2000)
Κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού, στάσεις και απόψεις των ντόπιων απέναντι στους
τουρίστες: η περίπτωση του Μολυβιού στο Ν. Λέσβου (Θ. Γκαραγκούνης, 1999)
Η αντίληψη των κατοίκων της Μυτιλήνης για την πόλη τους (Κ. Δημάκη, 1999)
Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών νησιωτικών χαρακτηριστικών: η περίπτωση της
Φολεγάνδρου (Κ. Γκαφαρίδου και Γ. Μαυρογιαννίδου, 1998)
Ποιότητα ζωής στη σημερινή Ελλάδα: διερεύνηση και χαρτογράφηση των ποιοτικών και
ποσοτικών της παραμέτρων (Δ. Μαρκέτου και Α. Παπαθεοδώρου, 1998)
Καθημερινοί χώροι και ποιότητα ζωής (Σ. Ντίνος, 1998)
8



















Σύμβουλος Διπλωματικών Εργασιών
Εφαρμογή αγροτουριστικού προγράμματος σε οικισμό της Λέσβου (Ι. Βαλλίνα, Τμήμα
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Τομέας Πολεοδομίας-Χωροταξίας Ε.Μ.Π., 2001)
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διατριβών
Παραγωγή και αναπαραγωγή εικόνων του τοπίου μέσα από τον τουρισμό: η περίπτωση
του θρησκευτικού τουρισμού (Ι.Αϊβατζίδου, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1999-2000)
Ο τουρισμός στις υπανάπτυκτες χώρες (Κ. Αρπατζόγλου, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1999-2000)
Γεωγραφίες τουρισμού και αναψυχής: ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις (Κ. Στυλιανός,
ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2001-2004)
Από το κλασσικό μοντέλο τουρισμού στις εναλλακτικές μορφές—η περίπτωση της
Κύπρου (Κ. Κυριάκου, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2002)
Καινοτομία & επιχειρηματικότητα στη Β. Ελλάδα. Φορείς έρευνας & τεχνολογίας και η
σύνδεσή τους με την παραγωγή. Μελέτη περίπτωσης της Θερμοκοιτίδας
Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Πάρκου της Θέρμης Θεσσαλονίκης
(Η.Υψηλάντης, ΠΜΣ Τμήματος Γεωγραφίας, 2005)
Γεωγραφικά χαρακτηριστικά των κυριοτέρων ροών του εξερχόμενου ελληνικού
τουρισμού στην Ευρώπη (Ε. Χασαπίδου, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2005)
Αντιλήψεις της εικόνας του τοπίου τουριστικού προορισμού: συγκριτική διερεύνηση σε
τρεις μορφές τουρισμού (Ο. Χιώτη, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2005)
Το περιβάλλον ως πόλος έλξης τουρισμού: χαρτογράφηση της σχέσης τουρισμού και
περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο, (Γ. Σταμίρης και Β. Γρατσίας, ΠΜΣ
Τμήματος Γεωγραφίας, 2006)
Γεωγραφικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά των ελληνικών τουριστικών ροών σε
παγκόσμια γεωγραφική κλίμακα (Μ. Μαλλιαράκη, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2006)
Ο Έλληνας ως τουρίστας: διερεύνηση της τουριστικής συμπεριφοράς των Ελλήνων στο
εξωτερικό (Κ. Βολιώτης, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2006)
Ανάλυση και χαρτογράφηση της χωρικής κατανομής, των τάσεων και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του τουρισμού στην Ελλάδα (Γ. Σταμίρης, ΠΜΣ Τμήματος
Γεωγραφίας, 2006)
Τα κίνητρα του τουρισμού αγορών (shopping tourism). Η περίπτωση των τουριστών
από την Χίο (Γ.-Β. Πολυχρονάκου, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2009)
Σύγχρονες γεωγραφίες του εξερχόμενου ελληνικού τουρισμού: περιγραφή και ερμηνεία
(Α. Μ. Πιτροπάκη, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2011)
Τουρισμός γάμων στα ελληνικά νησιά (Κ. Μπουκουβάλα, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2011)
Ο τουρισμός του φεστιβάλ κινηματογράφου, με μελέτη περίπτωσης τον τουρισμό των
φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας (Φ. Σελβιέρη, ΔΠΜΣ στον
Τουρισμό, 2012)
Διασυνοριακός τουρισμός. Περίπτωση μελέτης: Μυτιλήνη-Αϊβαλί (Α. Χατζηγιαννάκη,
ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2012)
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής τοπίου, μέσα από τις μεθόδους και τις εφαρμογές των
συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (Σ. Παυλοπούλου, ΠΜΣ Τμήματος
Γεωγραφίας 2012)
Ο Νομός Ηλείας και οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού (Κ.
Γιαννόπουλος, ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2013)
9

















Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών
Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου δεικτών για την ανάλυση του τουριστικού
τοπίου. Εφαρμογή στα παράκτια νησιωτικά τουριστικά τοπία (Α. Γκόλτσιου,
1999-2007) ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Προς μια γεωγραφική προσέγγιση της χωρικής συνείδησης και εφαρμογή στο τοπίο. Η
περίπτωση της ελληνικής υπαίθρου (Ε. Παυλής, 2006-2012)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Ο ρόλος των καλλιτεχνικών φεστιβάλ στην ανάπτυξη του αστικού τουρισμού και
πολιτισμού της πόλης. Μια συγκριτική προσέγγιση (Β. Γεωργούλα, 2007-)
Διερεύνηση των παραμέτρων του σκοτεινού τουρισμού σε χώρους εξορίας: η
περίπτωση της Μακρονήσου (Ι. Κτενά, 2008--)
Προς έναν τοπιακό χωροταξικό σχεδιασμό για την Ελλάδα: συγκριτική γεωγραφική
προσέγγιση (Δ. Σχιστού, 2010-)
Σχεδιασμός και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος τοπιακής εκπαίδευσης
για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας (Ι. Σιαμά, 2013-)
Μέλος Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διατριβών
Ο τρίτος τομέας στην Ελλάδα (Δ. Ζιώμας, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωγραφίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2000)
Η ευέλικτη αγορά εργασίας στην Ελλάδα του 1990 μέχρι σήμερα: η αλληλεπίδραση
μεταξύ γυναικείας ευέλικτης απασχόλησης και της γονιμότητας (Α. Χριστοφή
διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2002)
Άνθρωπος και φυσικά τοπία στο προϊστορικό Αιγαίο: περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές
και επιγραφικές ενδείξεις (Γ. Φακάρου, μεταπτυχιακή διατριβή, Τμήμα Ιστορίας
Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 2001)
Ανάδειξη της τοπικότητας ως βασικού παράγοντα για την επίτευξη αειφορικής
τουριστικής ανάπτυξης: προσπάθειες συνεργασίας προς αυτή την κατεύθυνση
από την πλευρά της τουριστικής προσφοράς (Α. Κυριακάκη, διδακτορική
διατριβή ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2001)
Διαμόρφωση τοπικού τουριστικού προϊόντος (Α.-Π. Κόντης, διδακτορική διατριβή,
ΔΠΜΣ στον Τουρισμό, 2003)
Οι λειτουργίες κήπων σε περιαστικές περιοχές: δύο μελέτες περίπτωσης σε ηπειρωτική
και νησιωτική περιοχή (Α. Μαυρίδου, διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωγραφίας
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2007--)
Μέλος Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Διδακτορικών Διατριβών
Οι πρόσφυγες της Καππαδοκίας στην Ελλάδα: κοινωνικές-πολιτισμικές και λειτουργικές
διαστάσεις στη σχέση ανθρώπου και δομημένου περιβάλλοντος (Β.
Στελλάκου, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου, 1999)
Τουρισμός και περιβάλλον: η κοινωνική διάσταση--προσεγγίζοντας τις αντιλήψεις των
τοπικών κοινωνιών και των τουριστών (Π. Τουρλιώτη, Τμήμα Περιβάλλοντος
Πανεπιστημίου Αιγαίου, 2002)
Η δυναμική του αγροτικού τοπίου: εκτίμηση χωρικών επιπτώσεων πολιτικών στο
νησιωτικό αγροτικό χώρο (Αθ. Κίζος, Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου
Αιγαίου, 2003)
Η φωτογραφία του ελληνικού τοπίου: ιδεολογία και αισθητική (Η. Παπαϊωάννου, Τμήμα
Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Α.Π.Θ., 2005)
Τουριστικά ηχοτοπία—ακουστικό περιβάλλον και branding τουριστικών επιχειρήσεων. Η
περίπτωση του Café del Mar, στην Ίμπιζα (Α. Γκούμας, 2013)
10
4. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
4.1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.
4.1.9.
4.1.10.
4.1.11.
4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
Landscape indicators for the evaluation of tourist landscape structure, with
Aikaterini Goltsiou and Sotirios Koukoulas, International Journal of
Sustainable Development and World Ecology, 2013, DOI:
10.1080/13504509.2013.827594
An interdisciplinary analysis of tourist landscape structure, with Aikaterini
Goltsiou, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of
Tourism, Vol. 7, No 2, pp. 145-164, October 2013.
Imagining Mount Athos: Visions of a Holy Place from Homer to WWII,
Veronica della Dora, βιβλιοπαρουσίαση στο Geographical Review, Vol.
102, No 3, pp. 393-395, Ιούλιος 2012.
Tourism impacts on local life: socio-cultural continuity and change in Crete,
with Marcia L. Bellas and Laura Dudley-Jenkins, Aegean Geographical
Journal, Vol. 16, No 1-2, pp. 37-52, June-December 2007.
The encounter with the Mediterranean Landscape, Editorial στο Special Issue
“Mediterranean Landscapes”, με Franz Hoechtl and Tobias Plieninger,
στο DIE ERDE, Vol. 138, no 1, pp.1-6, 2007.
Human activity in landscape seasonality: the case of tourism in Crete,
Landscape Research, Vol. 30, No 2, pp. 221-239, April 2005.
New landscape spatialities: the changing scales of function and symbolism,
Landscape and Urban Planning, Vol. 70, No 1-2, Jan 2005, pp. 165176.
Landscape research in Greece: an overview, BELGEO, Νο 2-3, 2004, pp.
277-288.
Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space? Tourism
Geographies, Vol. 4, No 3, Aug 2002, pp. 227-254.
Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural
image, Landscape and Urban Planning, Vol. 57, 2001, pp. 197-208.
Local perceptions of tourism impacts on place identity: the case of northern
Crete, Tourism, Vol. 49, No 3, 2001, pp. 229-240.
Η θέση των γεωγραφιών της καθημερινής ζωής στην παραγωγή,
αναπαραγωγή και πρακτική της πολιτισμικής διαφοράς σε έναν
παγκοσμιοποιούμενο κόσμο, Γεωγραφίες, Τομ. 1, Νο 1, Απρίλιος
2001, σελ. 25-42
The place of everyday life geographies in the production, reproduction and
practice of cultural difference in a globalizing world, www.artomma.org, Issue 5, Autumn 2001 (περιοδικό χωρίς κριτές). Με
πρόσκληση για ανατύπωση άρθρου από τα Πρακτικά του International
Seminars of the Aegean, “Towards a Radical Cultural Agenda for
European Cities and Regions”, Πάρος 1999.
Home as a region, The Geographical Review, Vol. 85, No 3, July 1995, pp.
324-334.
African encounters with domesticity, βιβλιοπαρουσίαση στο Karen Tranberg
Hansen (επιμ.), Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist
Geography, Vol. 1, Νο 2, 1994.
11
4.1.16.
4.2.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3.
Proposing a behavioral definition of the ‘vernacular’ based on a comparative
analysis of the behavior settings in three settlements in Turkey and
Greece, με την Fahriye Hazer Sancar, στο Journal of Architectural and
Planning Research, Vol. 12, No 12, καλοκαίρι 1995, 141-165.
ΒΙΒΛΙΑ
Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental Threats: The
Mediterranean in Transition, επιμέλεια με Louis F. Cassar και Annick
Douguedroit, Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014
(προς δημοσίευση)
What is Geography? του Alastair Bonnett, επιμέλεια της ελληνικής μετάφρασης
με τίτλο «Γεωγραφία. Μια Εισαγωγή», Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2010.
Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, επιμέλεια με Θεόδωρο
Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χωριανόπουλο, Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.
European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond,
επιμέλεια με Zoran Roca, Theo Spek, Tobias Pleininger και Franz Hoechtl.
Λισσαβώνα: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.
Landscapes of a New Cultural Economy of Space, επιμέλεια με Anne-Marie
d’Hauteserre, Landscape Series, Dordrecht: Springer, 2006.
Τουριστική Γεωγραφία, με Νικόλαο Μεταξίδη και Παρασκευή Ραφτοπούλου,
Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 2003.
Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
και Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1996.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
4.3.1. Landscape at a time of crisis: societal and psychological dimensions of new
geographies of home, στο Landscape as a Mediator, Landscape as a
Commons: Prospettive Internazionali di Ricerca sul Paessagio, Benedetta
Castiglioni, Fabio Parascandolo και Marcello Tanca (επιμ.), CLEUP
Publishing, 2014 (προς δημοσίευση).
4.3.2. Τourism and the Landscape. The story of Greece, στον Κατάλογο της
Ελληνικής Συμμετοχής, με τίτλο Tourism Landscapes: Remaking Greece,
Γιάννης Αίσωπος (επιμ.) στην Biennale Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, 7
Ιουνίου-23 Νοεμβρίου, 2014 (προς δημοσίευση).
4.3.3. Networks of dependency and partnership, in times of crisis: tourism
sustainability in the Aegean, Greece, στο Connections, Mobilities, Urban
Prospects and Environmental Threats: The Mediterranean in Transition,
κύρια επιμελήτρια, με Louis F. Cassar και Annick Douguedroit (συνεπιμελητές), Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing (προς
δημοσίευση).
4.3.4. Landscapes of Tourism, στο The Wiley-Blackwell Companion to Tourism. First
Edition, Alan A. Lew, C. Michael Hall and Allan M. Williams (επιμ.), John
Wiley & Sons, Ltd, 2014 (υπό δημοσίευση).
4.3.5. How European do we feel? Greek secondary school students’ perceptions of
identity, με Aikaterini I. Klonari, στο European Identity at the Crossroads,
Aikaterini I. Klonari and Tatjana Resnik Planinc (επιμ.), Zurich: LIT, 2013.
12
4.3.6. Cultural geographies, με Veronica della Dora, στο Mediterranean Mountain
Environments, Vogiatzakis and Tzanopoulos (επιμ.), Wiley—Blackwell,
2012.
4.3.7. Landscapes of tourism in Mediterranean small islands, στο Landscape
Approaches for Ecosystem Management in Mediterranean Islands,
Elizabeth Conrad and Louis F. Cassar (επιμ.), Μάλτα: International
Environment Institute, University of Malta, 2012.
4.3.8. Landscape conscience: awareness-raising, training and education, με
Ευάγγελο Παυλή, στο Reclaiming the Greek Landscape, Thymio
Papayiannis & Peter Howard (επιμ.), Αθήνα: MED-INA, 2012.
4.3.9. Cross-border cooperation in cultural tourism: Ayvalik (Turkey) and Mytiline
(Greece), με Ilkay Sudas, Fusun Baykal and Gozde Emekli, στο
Transforming and Managing Destinations: Tourism and Leisure in a Time
of Global Change and Risks—Studien zur Freizeit und
Tourismusforschung (pp 329-341), A. Kagermeier and J. Saarinen (επιμ.),
Mannheim: MetaGIS-Fachbuch, 2012.
4.3.10. From landscape to tourism and back: the emergence of a Greek landscape
conscience, στο Landscapes, Identities and Development, Zoran Roca,
Paul Claval and John Agnew (επιμ.), Aldershot: Ashgate, 2011.
4.3.11. In search of the Greek landscape: a cultural geography, στο The European
Landscape Convention: Challenges of Participation, Michael Jones and
Marie Stenseke (επιμ.). Dordrecht: Springer Landscape Series, 2011.
4.3.12. Η σχέση άνθρωπος-τοπίο στη σύγχρονη Ελλάδα: μια πολιτισμική
επαναπροσέγγιση, στο Σε Αναζήτηση του Ελληνικού Τοπίου, Θύμιος
Παπαγιάννης & Αφροδίτη Σορώτου (επιμ.), Αθήνα: MED-INA, 2010.
4.3.13. Τοπίο και γκολφ στη Μεσόγειο: Μια κριτική πολιτισμική προσέγγιση, στο
Χωροταξία - Πολεοδομία - Περιβάλλον στον 21ο αιώνα: Ελλάδα Μεσόγειος, H. Μπεριάτος και Μ. Παπαγεωργίου (επιμ.), σελ. 741 - 754.
Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2010.
4.3.14. Tourism versus vacationing in the Islands of the Aegean, Greece, με Αθανάσιο
Κίζο, στο Greetings from Europe: Landscape and Leisure, Annika van
Dijk, Niek Hazendonk, Mark Hendriks and Hans Venema (επιμ.),
Rotterdam: OIO Publishers, 2008.
4.3.15. Understanding and Analyzing Cultural Landscapes, στο Perspectives on
Cultural Landscapes of the Maltese Islands, Elisabeth Conrad and Louis
F. Cassar (επιμ). Mάλτα: International Environment Institute, University of
Malta, 2008.
4.3.16. Ανθρωπογεωγραφία: βασικές έννοιες και θεωρητικές θέσεις, με Θεόδωρο
Ιωσηφίδη και Ιωάννη Χωριανόπουλο, στο Ανθρωπογεωγραφία:
Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, Θεανώ Σ. Τερκενλή, Θεόδωρος
Ιωσηφίδης και Ιωάννης Χωριανόπουλος (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική,
2007.
4.3.17. Πολιτισμική γεωγραφία, στο Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και
Χώρος, Θεανώ Σ. Τερκενλή, Θεόδωρος Ιωσηφίδης και Ιωάννης
Χωριανόπουλος (επιμ.). Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.
4.3.18. Γεωγραφία του τουρισμού, με Μαρία Κωνστάντογλου, στο
Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος, Θεανώ Σ.
Τερκενλή, Θεόδωρος Ιωσηφίδης και Ιωάννης Χωριανόπουλος (επιμ.).
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική, 2007.
13
4.3.19. One region-many stories: experiences and reflections from the 21st PECSRL
conference in Greece, 2004, με Theo Spek, εισαγωγικό κεφάλαιο στο
European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean and Beyond,
Zoran Roca, Theo Spek, Theano S. Terkenli, Tobias Pleininger και Franz
Hoechtl (επιμ.). Λισσαβώνα: Edicoes Universitarias Lusofonas, 2007.
4.3.20. Landscapes of a new cultural economy of space: an introduction, κεφάλαιο στο
Theano S. Terkenli και Anne-Marie d’Hauteserre, (επιμ.) Landscapes of a
New Cultural Economy of Space. Dordrecht: Springer Landscape Series,
2006: 1-18.
4.3.21. Towards re-worldment: conclusions» με Anne-Marie d’Hauteserre, κεφάλαιο
στο Theano S. Terkenli και Anne-Marie d’Hauteserre, (επιμ.) Landscapes
of a New Cultural Economy of Space. Dordrecht: Springer Landscape
Series, 2006: 239-245.
4.3.22. Tourism and landscape, κεφάλαιο στο Alan Lew, Michael Hall and Allan
Williams (επιμ.), Tourism Geographies: A Companion to Tourism. Oxford:
Blackwell Publishing, 2004: 339-48.
4.3.23. Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, κεφάλαιο στο Helen
Briassoulis and Jan Van Der Straaten (επιμ.), Tourism and the
Environment: Regional, Economic, Cultural and Policy Issues, 2nd Edition.
London: Kluwer Academic Publishers, 2000:179-202.
4.3.24. Macedonian cultural and national identity, κεφάλαιο στο Derek Hall και Darrick
Danta (επιμ.), Reconstructing the Balkans: Á Geography of the New
Southeast Europe, London: John Wiley and Sons, Ltd, 1996: 89-98.
4.4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
4.4.1. Διδακτορική Διατριβή: The Idea of Home: A Cross-Cultural Perspective,
Department of Geography, University of Minnesota--Twin Cities, Η.Π.Α.,
1993.
4.4.2. Μεταπτυχιακή Διατριβή (Master’s): A Comparison of Vernacular Elements in
the Architecture/ Townscape and Behavioral Patterns in Two Settlements
on Serifos, Greece, Department of Landscape Architecture, University of
Wisconsin--Madison, Η.Π.Α., 1986.
4.4.3. Πτυχιακή Διατριβή: Μελέτη Αρχιτεκτονικής Διαμόρφωσης Τοπίου και
Ανάπτυξης Δασικής Αναψυχής στην Περιοχή Ν. Χορτιάτη (με Ηλία Λολίδη).
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 1983



4.5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Γεωγραφίες της καθημερινής ζωής (προπτυχιακό)
Τουρισμός και ανάπτυξη (προπτυχιακό)
Ανάλυση και αντίληψη του τοπίου--βιβλίο (προπτυχιακό)
4.6. ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: 332
(βλ. file “Citations”)
14
5. ANAKOINΩΣEIΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
Landscape at a time of crisis: societal and psychological dimensions of new
geographies of home, ανακοίνωση στο 4ο Ευρωπαϊκό Γεωγραφικό
Συμπόσιο EUGEO (Association of European Geographical Societies) με
τίτλο «Europe, What’s Next? Changing Geographies and Geographies of
Change», Ρώμη, 5-7 Σεπτεμβρίου, 2013.
Τhe role of arts festivals in tourism and culture. The case of Kalamata
international dance festival, με Βασιλική Γεωργούλα, ανακοίνωση στο 5ο
Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Tourism
Trends and Advances in the 21st Century”, Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013.
Wedding tourism on the Greek islands: current trends and future blessings, με
Κωνσταντίνα Μπουκουβάλα, ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του
Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Tourism Trends and
Advances in the 21st Century”, Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013.
Challenges and development potential of Aegean landscapes as tourist
destinations, με Δέσποινα Σχιστού, ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο «Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του
Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Tourism Trends and
Advances in the 21st Century”, Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013.
Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (website του Συνεδρίου).
Land use policy and tourism: the case of Greece, με Δέσποινα Σχιστού,
ανακοίνωση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού του ΔΠΜΣ στο
«Σχεδιασμό, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο «Tourism Trends and Advances in the 21st Century”,
Ρόδος 30 Μαΐου-2 Ιουνίου 2013. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του
Συνεδρίου (website του Συνεδρίου).
Landscape for society in times of change, ανακοίνωση (με πρόσκληση) στο
16th International CEMAT Symposium and 12th Council of Europe Meeting
of the Workshops for the Implementation of the European Landscape
Convention “Vision for the Future of Europe on Territorial Democracy:
Landscape as a New Strategy for Spatial Planning”, Θεσσαλονίκη 2-3
Οκτωβρίου 2012. Δημοσιεύθηκε και στην Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της
Ευρώπης.
How european do we feel? Greek school-children’s perceptions of identity, με
Aikaterini Klonari, ανακοίνωση στο EUROGEO (European Association of
Geographers) annual meeting on Geography: Your World, A European
Perspective, Αθήνα, 2-5 Ιουνίου, 2011.
Europe and landscape: towards the formulation of a new landscape
conscience, με Evangelos Pavlis, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του
Association of American Geographers, Seattle, 11-15 Απριλίου, 2011.
Αντιλήψεις του τοπίου από την τοπική κοινωνία της Λέσβου: μια κριτική
πολιτισμική προσέγγιση, με Ευάγγελο Παυλή, ανακοίνωση στα Σεμινάρια
της Ερμούπολης (27ος χρόνος), σε διοργάνωση Εθνικού Ιδρύματος
15
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
Ερευνών, Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών και Επιστημονικού και
Μορφωτικού Ιδρύματος Κυκλάδων, Ερμούπολη, Σύρος, 2-10 Ιουλίου 2011.
Towards the emergence of a Greek landscape conscience: prospects and
challenges, ανακοίνωση στο International Workshop on Reclaiming the
Greek Landscape, Ναύπλιο, 16-20 Μαΐου, 2010.
The development of landscape conscience in Europe and the case of Greece:
a theoretical and historical approach, με Evangelos Pavlis, ανακοίνωση στο
International Workshop on Reclaiming the Greek Landscape, Ναύπλιο, 1620 Μαΐου, 2010.
H ανάλυση του τουριστικού τοπίου ως μέσο διερεύνησης της
αποτελεσματικότητας των μοντέλων της Γεωγραφίας του Τουρισμού, με
Αικατερίνη Γκόλτσιου, ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο
της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα,
4-6 Νοεμβρίου, 2010. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε
ηλεκτρονική μορφή στο website του Συνεδρίου:
http://www.geography2010.gr/9thGeoConferce2010.zip)
Προς μια γεωγραφική προσέγγιση της χωρικής συνείδησς, με Ευάγγελο Παυλή,
ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής
Γεωγραφικής Εταιρείας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 4-6 Νοεμβρίου,
2010. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική
μορφή στο website του Συνεδρίου:
http://www.geography2010.gr/9thGeoConferce2010.zip)
Reflections on global crises impacting on tourism in the Mediterranean region:
an Internet analysis, με Gareth C.S. Roberts, ανακοίνωση στο International
Scientific Conference of CERES/ MRP/ MERC on Mediterranean Tourism
and Global Crisis, Τύνις, 9-11 Μαρτίου, 2010. Δημοσιεύθηκε και στα
Πρακτικά του Συνεδρίου
Η σχέση άνθρωπος-τοπίο στη σύγχρονη Ελλάδα: μια πολιτισμική
επαναπροσέγγιση, ανακοίνωση στην 1η Συνάντηση Εργασίας στο πλαίσιο
του προγράμματος Διαφύλαξη και Διαχείριση του Ελληνικού Τοπίου, ,
Αθήνα 21-22 Μαΐου, 2009.
Towards the formulation of a model for landscape conscience, με Evangelos
Pavlis, ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο της Permanent European
Conference for the Study of the Rural Landscape (PECSRL) με τίτλο “Living
in Landscapes: Knowledge, Practice, Imagination”, Riga & Liepaja,
Λεττονία, 23-27 Αυγούστου, 2010.
Festival tourism: the role of arts festival in sustainable local development, με
Vassiliki Georgoula, ανακοίνωση στο The Athens Tourism Symposium
2010: Current Trends in Tourism Management and Tourism Policy, 10th
Φεβρουαρίου 2010, Αθήνα. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου
(CD ROM). From landscape to tourism and back: the emergence of a Greek landscape
conscience, ανακοίνωση στο First European Conference on Local
Implementation of the ELC, Nove Hrady, South Bohemia, Τσεχία, 27-30
Μαΐου, 2009
Tourism and landscape: towards interdisciplinary analysis of tourist landscape
structure, με Aikaterini Goltsiou, ανακοίνωση στο 4th International Scientific
Conference “Planning for the Future—Learning from the Past:
Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality”, Ρόδος, 3-5
Απριλίου, 2009. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (CD ROM).
16
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
Putting to test tourism geography models through tourist landscape structure
analysis: a landscape indicator-based approach, με Aikaterini Goltsiou,
ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του Association of American
Geographers, Las Vegas, 21-27 Μαρτίου, 2009
Networks of dependency and partnership: problems and prospects of tourism
sustainability in the Aegean (με πρόσκληση), ανακοίνωση στο
Mediterranean Rennaissance Program Meeting, Ρώμη, 24 Φεβρουαρίου,
2009
Understanding and Analyzing Cultural Landscapes (με πρόσκληση),
ανακοίνωση στο Conference/ Seminar/ Workshop on “Cultural Landscapes
of the Maltese Islands: Maintaining Character in the Face of Change”,
Malta, 11-14 Νοεμβρίου, 2008.
Fieldwork revisited: contemporary technologies in geographical learning and
practice, με Aikaterini Klonari, ανακοίνωση στο HERODOT Conference
“Future Prospects in Geography”, Liverpool, 4-7 Σεπτεμβρίου, 2008.
Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του Συνεδρίου (pp. 285-292), Karl Donert
and Glenda Wall (επιμ.). Liverpool: Liverpool Hope University, 2008
In search of the Greek landscape: a cultural geography, ανακοίνωση στο 23rd
Session of the Permanent European Conference for the Study of the Rural
Landscape, Lisbon and Obidos, 1-5 Σεπτεμβρίου, 2008
The encounter with Santorini: a geography of landscape seduction and
enchantment, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριου του Association of
American Geographers, Boston, 15-19 Απριλίου, 2008
Greece and landscape: an unfulfilled relationship (με πρόσκληση), ανακοίνωση
στο Sheffield Conference on the European Landscape Convention,
Sheffield, 19-20 Νοεμβρίου, 2007. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του
Συνεδρίου (LRG Newsletter)
Το ελληνικό τοπίο στον 21ο αιώνα: προκλήσεις και προσδοκίες, η γεωγραφική
προσέγγιση (με πρόσκληση), ανακοίνωση στο Επιστημονικό Συμπόσιο
Προστασίας και Ανάδειξης του Ελληνικού και Μεσογειακού Τοπίου,
Κεφαλονιά, 26-28 Οκτωβρίου, 2007.
Landscape as a matter of life and death: crossing the Sahara, ανακοίνωση στο
ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers, Σαν Φρανσίσκο,
ΗΠΑ, 17-21 Απριλίου 2006.
Το αγροτικό τοπίο της Ελληνικής υπαίθρου: μεταβολή των παραγωγικών
συστημάτων και των αναπαραστάσεων που συνδέονται με το τοπίο,
ανακοίνωση με Θανάση Κίζο, στο 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) «Η Οικονομία και η Κοινωνία Μπροστά
στις Νέες Προκλήσεις του Παγκόσμιου Αγροτροφικού Συστήματος»
(συνέδριο με κριτές), Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2006. Δημοσιεύθηκε και στα
Πρακτικά του Συνεδρίου.
Skyscape as mirror of the human world: reflections on the symbolic landscape
of the night sky, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (συνέδριο
με κριτές), ”Urban Nightscape 2006”, Κηφισιά, 21-23 Σεπτεμβρίου 2006.
Δημοσιεύθηκε και στα πρακτικά του συνεδρίου.
Το αγροτικό τοπίο της Ελληνικής υπαίθρου: μεταβολή των παραγωγικών
συστημάτων και των αναπαραστάσεων που συνδέονται με το τοπίο,
ανακοίνωση με Θανάση Κίζο, στο 9ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) «Η Οικονομία και η Κοινωνία Μπροστά
στις Νέες Προκλήσεις του Παγκόσμιου Αγροτροφικού Συστήματος»
17
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.
5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
(συνέδριο με κριτές), Αθήνα, 2-3 Νοεμβρίου 2006. Δημοσιεύθηκε και στα
Πρακτικά του Συνεδρίου, στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΓΡΟ.
A new cultural economy of space: an organizational framework for landscape
change in the 21st century, ανακοίνωση στο 22ο Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο της Permanent European Conference for the Study of the Rural
Landscape (PECSRL) (συνέδριο με κριτές), Βερολίνο, 4-9 Σεπτεμβρίου
2006.
Η Μυτιλήνη των ακαδημαϊκών: οι δικές μας γεωγραφίες και ιστορίες,
ανακοίνωση με Ιωάννη Χωριανόπουλο στο 1ο Συνέδριο της Σχολής
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνέδριο με κριτές),
Μυτιλήνη 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006. Δημοσιεύθηκε και στα Πρακτικά του
Συνεδρίου.
Landscapes of golf: products of a “deworldment”, ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο του Association of American Geographers, Σικάγο 7-11 Μαρτίου,
2006.
Το αστικό τοπίο στον κόσμο των σύγχρονων αλλαγών: γεωγραφικές τάσεις και
χαρακτηριστικά στο ελληνικό τοπίο, ανακοίνωση στο συνέδριο των
Γεωγραφιών με τίτλο «Μητροπολιτικές Περιοχές» (συνέδριο με κριτές),
Θεσσαλονίκη 21-24 Οκτωβρίου 2005. Δημοσιεύθηκε και στα πρακτικά του
συνεδρίου.
Tourism and Golf: 50 reasons to say ‘no’, ανακοίνωση στο 5ο Μεσογειακό
Συνέδριο Κοινωνιολογίας του Τουρισμού με τίτλο Mediterranean Tourism
Beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the Social Organization
of Space’ (συνέδριο με κριτές), Θεσσαλονίκη, 22-24 Σεπτεμβρίου 2005.
Postmodern landscapes: spatial trends and patterns, περίληψη στα πρακτικά
του 2005 IASME/WSEAS International Conference, με τίτλο Landscape
Design and Nature in Urban Environment (συνέδριο με κριτές),
Βουλιαγμένη, Αθήνα 12-14 Ιουλίου 2005.
Identifying changes in tourist coastal landscapes using landscape metrics, με
Κατερίνα Γκόλτσιου και Σωτήριο Κουκούλα, ανακοίνωση στο Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο 42nd IFLA World Congress με τίτλο “Landscape
Leading the Way”, Εδιμβούργο, 26-29 Ιουνίου 2005. Δημοσιεύθηκε και στα
Πρακτικά του Συνεδρίου σε CDROM.
Το ελληνικό τοπίο στο πλαίσιο της νέας πολιτισμικής οικονομίας του χώρου:
ελλείμματα και ευκαιρίες», περίληψη στα πρακτικά του Συνεδρίου με τίτλο
«Αρχιτεκτονική Τοπίου. Εκπαίδευση, Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο»
(συνέδριο με κριτές), Θεσσαλονίκη, 11-14 Μαΐου 2005.
Το πολιτισμικό τοπίο στον κόσμο των σύγχρονων αλλαγών και το ζήτημα της
τοπικής ταυτότητας, ανακοίνωση (με πρόσκληση) στην ημερίδα του
Παγκρητίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων με τίτλο «Γήπεδα Γκολφ:
Ποια Τουριστική Ανάπτυξη Θέλουμε στην Κρήτη;», Πάνορμο Ηρακλείου, 21
Μαΐου 2005.
Landscapes of a new cultural economy of space, ανακοίνωση σε οργανωμένη
συνεδρία (panel discussion) του ετησίου συνεδρίου του Association of
American Geographers, Denver, Co, 5-9 Απριλίου 2005.
Τοπία τουρισμού: μια πολιτισμική γεωγραφική προσέγγιση, ανακοίνωση (με
πρόσκληση) στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Τουρισμός και
Πολιτιστικό Περιβάλλον», Κεφαλονιά, 18-20 Ιουνίου 2004. Υπό δημοσίευση
και στα πρακτικά του συνεδρίου.
18
5.43.
5.44.
5.45.
5.46.
5.47.
5.48.
5.49.
5.50.
5.51.
5.52.
5.53.
Landscape and tourism: geographical dimensions of a human-environment
relationship, ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο
«Φύση, Επιστήμη και Κοινωνικά Κινήματα», Μυτιλήνη 25-28 Ιουνίου 2004.
Landscapes of tourism and questions of sustainability, ανακοίνωση στο 2ο
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο
Sustainable Development and the Environment (συνέδριο με κριτές), Χίος,
2-5 Οκτωβρίου 2003. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (CD).
Communication technologies and new spatialities of everyday life, ανακοίνωση
στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Seminars of the Aegean με τίτλο
Rethinking Radical Spatial Approaches (συνέδριο με κριτές), Νάξος, 8-14
Σεπτεμβρίου 2003. Δημοσιεύτηκε και στα πρακτικά του συνεδρίου,
Rethinking Radical Spatial Approaches, 20 Years Seminars of the Aegean,
Ν. Βαϊου, Π. Μ. Δελλαδέτσιμας, Μ. Μαντουβάλου, Ν. Παπαμίχος, Β.
Χαστάογλου και Κ. Χατζημιχάλης, επιμέλεια. Αθήνα: Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., 2005.
Ένας χώρος, πολλά τοπία: γεωγραφικές προσεγγίσεις της τοπιακότητας,
ανακοίνωση στη Συνάντηση Εργασίας για το Αγροτικό Τοπίο—Κτήμα
Μερκούρη (με πρόσκληση), Ολυμπία, 19 Ιουλίου 2003. Δημοσιεύτηκε και
στα πρακτικά της συνάντησης Το Αγροτικό Τοπίο: Το Παλίμψηστο Αιώνων
Αγροτικού Μόχθου, σελ.77-88, Αθήνα: Κτήμα Μερκούρη, Κορακοχώρι
Ηλείας, 2005.
Landscape sustainability? A question of scale, ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο του Association of American Geographers, Νέα Ορλεάνη, 4-8
Μαρτίου 2003.
A system of agricultural indicators for Greece, ανακοίνωση με Θανάση Κίζο στη
Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ Nijos/ OECD Workshop on
Agricultural Landscape Indicators (με πρόσκληση για εκπροσώπηση της
Ελλάδας), Όσλο, 7-9 Νοεμβρίου 2002. Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του
Συνεδρίου με τίτλο Agricultural Impacts on Landscapes: Developing
Indicators for Policy Analysis, Nijos Report 7/03, Όσλο 2003.
Tοπίο και τουρισμός: γεωγραφικές διαστάσεις μιας αναγκαίας σχέσης,
ανακοίνωση στην Ημερίδα του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο Περιβάλλον
και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα (με πρόσκληση), Αθήνα 1
Νοεμβρίου 2002. Δημοσιεύτηκε και στα πρακτικά της ημερίδας Περιβάλλον
και Κοινωνία: Μύθοι και Πραγματικότητα, σελ. 229-253. Αθήνα: Gutenberg,
2005.
New landscape spatialities: the changing scales of function and symbolism,
ανακοίνωση στο 20th Session of the Permanent European Conference for
the Study of the Rural Landscape (συνέδριο με κριτές), Tartu-Otepaa,
Εσθονία, 25 Αυγ.-1 Σεπτ. 2002.
Tourism and the cultural landscape: geographical dimensions of an essential
relationship, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του Association of American
Geographers, Νέα Υόρκη, 27 Φεβρ.-3 Μαρτ. 2001.
The changing geographies of home in tourist destinations of the Aegean,
ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του Association of American
Geographers, Νέα Υόρκη, 27 Φεβρουαρίου-3 Μαρτίου 2001.
Tourism and place identity: patterns of continuity and change in Hersonissos,
Crete, ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο Tourism on Islands and Specific
Destinations (συνέδριο με κριτές), Χίος, 14-16 Δεκεμβρίου 2000.
Δημοσιεύθηκε και στα πρακτικά του συνεδρίου (σε CD).
19
5.54.
5.55.
5.56.
5.57.
5.58.
5.59.
5.60.
5.61.
5.62.
5.63.
5.64.
Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image,
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Multifunctional Landscapes (συνέδριο με
κριτές), Rosklilde, Δανία, 17-21 Οκτωβρίου 2000.
Landscapes of tourism: towards a global cultural economy of space?,
ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο Culture and Regional Economic
Development: Cultural, Political and Social Perspectives (συνέδριο με
κριτές), Βόλος, 28-30 Σεπτεμβρίου 2000.
Meanings and messages of development: a tourism geography of Hersonissos,
Crete, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του Association of American
Geographers, Pittsburg, Η.Π.Α., 4-8 Απριλίου 2000.
The place of home in geographies of global change, ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο του Association of American Geographers, Χονολουλού, Η.Π.Α.,
23-27 Μαρτίου 1999.
The place of everyday life geographies in the production, reproduction and
practice of cultural difference in a globalizing world, ανακοίνωση στο
International Seminar of the Aegean--Towards a Radical Cultural Agenda
for European Cities and Regions (σεμινάριο με κριτές), Πάρος 30
Αυγούστου-5 Σεπτεμβρίου 1999. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του
Συνεδρίου Towards a Radical Cultural Agenda for European Cities and
Regions, Ν. Βαϊου, Π. Δελλαδέτσιμας, Μ. Μαντουβάλου, Β. Χαστάογλου και
Κ. Χατζημιχάλης, επιμέλεια, Αθήνα: Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., 2001.
The cultural landscape revisited: a framework for tourism analysis, ανακοίνωση
στο ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers, Βοστώνη,
Η.Π.Α. 25-29 Μαρτίου 1998.
The physical landscape of Greece in nineteenth century painting: an
exploration of cultural images, ανακοίνωση με τους Φανή-Μαρία Τσιγκάκου
και Ιωάννη Τσαλικίδη στο Συμπόσιο της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αρχιτεκτόνων Τοπίου, Art and Landscape (συνέδριο με κριτές), Αθήνα 8-10
Σεπτεμβρίου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συμποσίου, Art and
Landscape, George L. Anagnostopoulos (επιμ.), Αθήνα: Ίδρυμα Παναγιώτη
και Έφης Μιχελή, 2001.
The role of elementary education in the construction of cultural geographies:
the case of the oblivion of the Aegean, ανακοίνωση με τον Ν. Ράπτη στο
Διεθνές Συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Sustainable Development in the
Islands and the Roles of Research and Higher Education, Ρόδος 29
Απριλίου-4 Μαϊου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου,
Namur, Βέλγιο: Prelude, 2000.
Πολιτισμικό τοπίο και αστικός ιστός: τοπία της καθημερινής ζωής στο Δυτικό
κόσμο, ανακοίνωση στο συνέδριο (συνέδριο με κριτές) Αρχιτεκτονική τοπίου
& Αστικό Πράσινο: Κοινωνία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Θεσσαλονίκη 6-7
Μαϊου 1998. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της Ελληνικής Εταιρείας της
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., 2000.
Tourism and everyday life in the twenty-first century: the obliteration of
geography? ανακoίνωση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο του Ε.Μ.Π.
(συνέδριο με κριτές) Tourism and Culture for Sustainable Development,
Αθήνα 19-21 Μαϊου 1998. Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (σε
CD), Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1998.
The question of cultural identity and the sense of belonging in modern Greece,
ανακοίνωση στο International Seminars of the Aegean--Space, Inequality
and Difference: From ‘Radical’ to ‘Cultural’ Formulations?, (σεμινάριο με
20
5.65.
5.66.
5.67.
5.68.
5.69.
5.70.
5.71.
5.72.
5.73.
5.74.
5.75.
κριτές) Μήλος 27-31 Αυγούστου, 1996. Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του
Σεμιναρίου, Space, Inequality and Difference: From ‘Radical’ to ‘Cultural’
Formulations?, Ν. Βαϊου, Π. Δελλαδέτσιμας, Μ. Μαντουβάλου, Β.
Χαστάογλου και Κ. Χατζημιχάλης, επιμέλεια. Αθήνα: Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ, 1998.
Cultural considerations in development: the case of landscapes of tourism,
ανακοίνωση στο Διεθνές Σεμινάριο για το Μέλλον της Χωρικής Ανάλυσης
και Σχεδιασμού, 7 Ιουνίου 1996.
Ο δεσμός με τον ιδιαίτερο τόπο: πολιτισμική διαφοροποίηση στον χώρο,
ανακοίνωση στην 1η Διεθνή Συνάντηση της Ανθρωπολογίας του Χώρου
(συνέδριο με κριτές), Σύρος 6-9 Σεπτεμβρίου, 1995. Δημοσιεύτηκε στα
πρακτικά του συνεδρίου, Ιωσήφ Στεφάνου και Αλίκη Χατζοπούλου (επιμ.),
Αθήνα: Ε.Μ.Π., 1996.
Greece and the West: the double-faced relationship, ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο του Association of American Geographers, Σικάγο, Η.Π.Α., 15-19
Μαρτίου, 1995.
Cultural identity at a transnational scale: the Macedonian case, ανακοίνωση
στο ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers, Σαν
Φρανσίσκο, Η.Π.Α., 30 Μαρτίου 1994.
Cultural change in place: the case οf personal geographies, ανακοίνωση στο
ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers, Ατλάντα,
Η.Π.Α., 6-10 Απριλίου 1993.
Home vs. non-Home: the regionalization of our everyday worlds, ανακοίνωση
στο ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers, Σαν
Ντιέγκο, 19 Απριλίου 1992.
On women, home and the vernacular, ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο του
Association of American Geographers, Μαϊάμι, Η.Π.Α., 15 Απριλίου 1991.
The idea of community as home in the Aegean, ανακοίνωση στο ετήσιο
συνέδριο του Association of American Geographers, Τορόντο, Καναδάς, 1922 Απριλίου 1990.
Proposing a behavioral definition of the ‘vernacular’ based on a comparative
analysis of the behavioral settings in three settlements in Turkey and
Greece, ανακοίνωση με την Fahriye Hazer Sancar στο Conference on Built
Form and Culture, Tempe, Η.Π.Α., 9-12 Νοεμβρίου 1989.
A short history of the idea of home in the Western world, ανακοίνωση στο
ετήσιο συνέδριο του Association of American Geographers--West Lakes
Division, LaCrosse, Wisconsin, Η.Π.Α., 21-23 Σεπτεμβρίου 1989.
Change in the vernacular patterns of behavior: a comparative study on the
island of Serifos, Greece, περίληψη στα Πρακτικά της EDRA 18: Public
Environments, Joan Harvey και Don Henning (επιμ.), Οττάβα, Καναδάς,
1987.
21
6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
6.1. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

MEDSCAPES (“Development of Landscape Character Assessment as a tool for
effective conservation of natural heritage in the Eastern Mediterranean”), European
Commission, MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2007-2013(ENPI CBC
MED), Priority 2: PROMOTION OF ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY AT THE
BASIN LEVEL- Measure 1: Prevention and reduction of risk factors for the environment
and enhancement of natural common heritage, Collaborative project (as partner),
Project No: II-B/2.1/0292, for the 2013-2015, Budget for the University of the Aegean:
135.663,85 euro (webpage not applicable yet).

COST – ACTION IS1204 (“Tourism, Wellbeing and Ecosystem Services”), Collaborative
project for tourism, ecosystem services and health (as a country representative), 20132017 (www.TObeWELL.eu)

COST - ACTIOΝ FP1204 (“Green Infrastructure approach: linking environmental with
social aspects in studying and managing urban forests”), Collaborative project for
Forests, their Products and Services (as a country partner), 2012-2017
(http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1204).

VOLANTE (Visions Of LANd use Transitions in Europe) European Commission Project
FP 7, Collaborative project, integrated resource management based on land and landuse management (scientific coordinator for Greece), Contract No: 265104, for the 20102015. Budget for the University of the Aegean: 250.480 euro (http://www.volanteproject.eu)

PAM-INA (Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action), Comenius project
(502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP) funded with the support of the European
Commission, represented by the Education and Culture DG, within the framework of the
Lifelong Learning Programme (researcher; Aikaterini Klonari: scientific coordinator for
Greece) Contract No: 502077-COMENIUS-CMP, for the 2009-2012. Budget for the
University of the Aegean: 39.887 euro (http://www.pam-ina.eu)

Atlas of Cultural Landscapes of Greece (scientific expert and consultant),
Harokopeion University of Athens, Kostis Hadjimichalis (scientific coordinator), funded
by the Latsis Foundation, Athens, 2008-2009 Budget for the University of the Aegean:
2.000 euro(http://greekscapes.gr)

Europe’s Socio-Cultural Borders—Inherited Perceptions and the Modern
Landscapes (Renewal), ERASMUS INTENSIVE PROGRAMMES (LIFELONG
LEARNING PROGRAMME, Erasmus Code: SI LJUBLJA01) (with Aikaterini Klonari,
partners) University of Ljubljana, Faculty of Arts (scientific coordinator), 2008-2009.
Budget for the University of the Aegean: 12,274.80 euro

Cultural Tourism Cross-Border Development, University of the Aegean, Lesvos and
EGE University, Izmir scientific project (scientific coordinator for Greece), University of
the Aegean, Lesvos, 2006-2009, Budget for the University of the Aegean: 3.000 euro
22

Cultural Portal of the Aegean (scientific expert and consultant), “Information Society”
Project
of
the
Foundation
of
the
Hellenic
World,
(http://
www2.egeonet.gr/aigaio/Forms/fLemmabody/Extended.aspx?lemmaId=6949), Athens,
2005-2008, http://www2.egeonet.gr/aigaio/forms/filePage.aspx?lemmaId=7009

Promotion of Sustainable Tourism, INTERREG III B MEDOCC, Axis 4, Measure 2
(scientific expert and collaborator) European Community Project INTERREG III, B, Paris
Tsartas (scientific coordinator), University of the Aegean, 2005-2007 Budget for the
University of the Aegean: 185.133 euro

Planning of Sustainable Development of the Municipality of Hersonissos, N.
Herakleion, Crete, part of the summer interdisciplinary research project of the School of
Planning of the University of Cincinnati “Training of the UC Faculty Through International
Field Work: Integrating the Sustainable Development of Communities into the
Globalization Initiative, University of Cincinnati Faculty Development Council”; Michael
Romanos (scientific coordinator), University of Cincinnati, 1999

Cultural Landscapes of the Aegean: A Film for the Museum of Natural History of Sigri,
Lesvos (with Christina Giourga); Andreas Troumbis (scientific coordinator), University of
the Aegean, 1998-99 Budget for the University of the Aegean: 102.714 euro

Aegean Archipelago: Preservation and Management Plan for Randi Forest, Ikaria,
Greece (basic member of main research team); Konstantinos Sofoulis (scientific
coordinator), University of the Aegean, 1997-99

The Last Generation: A Videotaping Project of Cultural Parameters of the Island of
Lesvos, Greece (main researcher); Mary Snell (scientific coordinator), University of
Southern Maine, 1996-97
6.2.





ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επίτιμη ομιλήτρια (keynote lecturer) στο 26o διεθνές συνέδριο της PECSRL (Permanent
European Conference for the Study of the Rural Landscape) (με πρόσκληση),
Gothenburg and Mariestad, Σουηδία, 8-12 Σεπτεμβρίου 2014,
(www.pecsrl2014.com)
Επιμέλεια ειδικού τεύχους (special issue) του επιστημονικού περιοδικού TOURISMOS
Journal, με τίτλο «Tourism Trends and Advances in the 21st Century»
(forthcoming)
Δημοσίευση άρθρου με τίτλο «Προστασία, διαχείριση και σχεδιασμός του ελληνικού
τοπίου στο πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού: προτάσεις με στόχο μια
πράσινη οικονομική ανάπτυξη» με Δέσποινα Σχιστού και Ευάγγελο Παυλή,
ανάρτηση στον ιστότοπο του ΕΛΙΑΜΕΠ «Μετάβαση σε μια Πράσινη Ελλάδα
2010-2020», 26 Μαΐου 2011 (29.214 προβολές, 24/314).
Επίτιμη ομιλήτρια (με πρόσκληση) στον Κύκλο Ομιλιών-Συζητήσεων, με τίτλο
«Ανθρωπολογικές και Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις του Τοπίου» που
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας. Εισήγηση με τίτλο «Γιατί το
Τοπίο; Η Απάντηση της Γεωγραφίας», Αθήνα, Ελληνική Εταιρεία Εθνολογίας,
31 Οκτωβρίου 2011.
Επίτιμη ομιλήτρια (με πρόσκληση) στον Κύκλο Διαλέξεων του Σωματείου Ελληνικό
Τοπίο. Εισήγηση με τίτλο «Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις»,
Αθήνα, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17 Οκτωβρίου, 2011.
23












Επίτιμη ομιλήτρια (με πρόσκληση) στην Ημερίδα για την Πολιτισμική Διάσταση του
Τοπίου που διοργανώθηκε από τις θεματικές ομάδες Πολιτισμού και Οικολογίας
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων. Εισήγηση με τίτλο
«Ελλάδα-Τοπίο: Μια Ανεκπλήρωτη Σχέση», Αθήνα, 3 Μαΐου, 2011.
Επίτιμη ομιλήτρια (μέλος τριμελούς panel) Τιμητικής Ημερίδας στην Μνήμη του
Καθηγητού Fred E. Lukermann (με πρόσκληση), στο πλαίσιο του Brown Day
του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Minnesota—Twin Cities, ΗΠΑ,
23 Απριλίου 2010.
Επιβλέπουσα καθηγήτρια και επιστημονική υπεύθυνος της Erasmus Placement Thesis
της Pauline Herzog, με τίτλο «A Landscape Plan and Design for the “Hill” of the
University of the Aegean. A Synthetic Proposal», 2010. Το σχέδιο και πλάνο
για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του Λόφου του Πανεπιστημίου Αιγαίου
κατατέθηκε στις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επίτιμη ομιλήτρια (keynote lecturer) στο Ετήσιο Συνέδριο των Φινλανδών Γεωγράφων
(Annual Meeting of Finnish Geographers), Πανεπιστήμιο του Oulu, Oulu,
Φινλανδία, 6 Νοεμβρίου 2009.
Αξιολογήτρια προόδου Διδακτορικών Διατριβών της Φινλανδίας και εισηγήτρια
(Graduate School Lecture), στο πλαίσιο της ετήσιας ημερίδας παρουσίασης
προόδου των Φινλανδών υποψηφίων διδακτόρων, Τμήμα Γεωγραφίας του
Πανεπιστημίου του Oulu, Oulu, Φινλανδία, 5 Νοεμβρίου 2009.
Επιμέλεια με Franz Hoechtl and Tobias Plieninger του special issue (ειδικού τεύχους) με
τίτλο “Mediterranean Landscapes”, του επιστημονικού περιοδικού DIE ERDE,
Vol. 139, no 1, 2007.
Διαλέξεις με θέμα «Landscapes of a new cultural economy of space: the case of
landscapes of golf in the Mediterranean», (με πρόσκληση) στα Τμήματα
Γεωγραφίας του University of Waikato (10 Ιουλίου 2006) και του Victoria
University of Wellington της Νέας Ζηλανδίας (12 Ιουλίου 2006).
Διαλέξεις με θέμα «Landscapes of tourism in the Mediterranean and the case of
Greece», (με πρόσκληση) στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του University of
Waikato (14 Ιουλίου 2006) και στην Γεωγραφική Εταιρεία της Νέας Ζηλανδίας
(20 Ιουλίου 2006).
Διαλέξεις με θέμα «Landscapes of Tourism and Questions of Sustainability» και «The
Department of Geography at the University of the Aegean, Lesvos, Greece»
(με πρόσκληση) στο Ege University, Σμύρνη, κατά την επίσκεψη γνωριμίας
μεταξύ των δύο Τμημάτων Γεωγραφίας των δύο Πανεπιστημίων Αιγαίου
(Ελλάδας-Τουρκία), Σμύρνη 3-4 Μαΐου 2006.
Δημοσίευση άρθρου προβολής της Γεωγραφικής Επιστήμης στην Ελλάδα, με τίτλο
«Γεωγραφία: Γνωριμία με μια Νέα Επιστήμη στην Ελλάδα» (με πρόσκληση),
Τα Νέα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων, αρ. φύλλου 30, Ιούνιος 2006.
Συμμετοχή με εισήγηση με τίτλο «Greece and the Mediterranean: Continuities and
Breaks in Common Geographies and Histories» στην Διεθνή Συνάντηση
Εργασίας για το «Mediterranean Renaissance Program” του IGU (με
πρόσκληση), Κάϊρο, 2-4 Απριλίου 2006.
Συμμετοχή με εισήγηση με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία» (με πρόσκληση) στις δύο
ημερίδες προβολής του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
«Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδρομίας», στο πλαίσιο των
προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Αθήνα 24 Φεβρ. 2006 & Μυτιλήνη 10 Μαΐου 2006.
24














Συμμετοχή με παρέμβαση/ εισήγηση στην Διεθνή Συνάντηση Εργασίας του International
Geographical Union (IGU) “Cultures and Civilizations for Human Development”
(με πρόσκληση), Ρώμη, 12-14 Δεκεμβρίου 2005.
Διάλεξη στο Θερινό Σχολείο Πάρου του Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου,
με τίτλο «Το τοπίο στο πλαίσιο μιας νέας πολιτισμικής οικονομίας του χώρου»,
Παροικιά Πάρου, 27 Ιουλίου 2005.
Συμμετοχή στην Τρίτη Συνάντηση Εργασίας για το European Landscape Convention, με
πρόσκληση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Cork, 16-18 Ιουνίου 2005.
Διάλεξη στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. «Ιστορία του
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος», μάθημα «Πολιτισμός και Περιβάλλον», με
τίτλο «Γεωγραφικές προσεγγίσεις του τοπίου», Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου
2004.
Συμμετοχή στην Δεύτερη Συνάντηση Εργασίας για το European Landscape Convention,
με πρόσκληση από το Συμβούλιο της Ευρώπης για εκπροσώπηση της
Ελλάδας, Στρασβούργο, 27-28 Νοεμβρίου 2004.
Συμμετοχή, εισηγήσεις και αξιολόγηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών εργασιών στο
Field Course on Landscape and Seasonality, που διοργανώθηκε από το
Consortium of Northern European Universities, Haapsalu, Εσθονία, 6-10
Μαΐου, 2003.
Εισηγήτρια (με πρόσκληση ως εκπροσώπου της Ελλάδας, μέσω Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης) στο Workshop του NIJOS/ OECD επάνω στους Δείκτες του
Αγροτικού Τοπίου, Όσλο, Νορβηγία, 7-9 Οκτωβρίου 2002.
Εισήγηση με τίτλο «Πολιτισμική Ταυτότητα και Σύγχρονη Ελλάδα» στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Υπεύθυνος καθηγητής: Θ.
Μαλούτας (16/1/2001)
Εισήγηση στα Σεμινάρια Γεωγραφίας 1999-2000 του Τμήματος Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην ενότητα «Πολιτισμική Γεωγραφία και
Κοινωνική Ανθρωπολογία» (18/5/2000)
Συμμετοχή στο Σεμινάριο για «Το Πολιτισμικό Τοπίο της Μεσογείου» στο Lebanese
University of Beirut, Lebanon, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), Βηρυτός, Σεπτέμβριος 1999
Σεμινάριο για «Το Πολιτισμικό Τοπίο της Μεσογείου», Μεσογειακό Αγρονομικό
Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.), Χανιά, Απρίλιος 1998
Εισήγηση με τίτλο «Φυσική Γεωγραφία της Ευρώπης και Θεωρητικές Διερευνήσεις του
Ευρωπαϊκού Τοπίου» στο μάθημα του 4ου έτους του Τμήματος Φυσικού
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού
Κύκλου Μαθημάτων Jean Monnet ‘Eυρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πολιτική’ με
τίτλο «Διατήρηση της Φύσης στην Ευρώπη». Υπεύθυνος καθηγητής: Α.
Τρούμπης (4/3/97)
Συμμετοχή στο σεμινάριο με τίτλο «Διατήρηση Εθνικής-Πολιτισμικής Ταυτότητας: Προς
Μια Ανθρωπολογία των Τόπων», με διδασκαλία κύκλου μαθημάτων με θέμα
«Ανθρωπολογική και Γεωγραφική Προσέγγιση του Ζητήματος της Ταυτότητας
στο Χώρο», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Πολεοδομίας και
Χωροταξίας, Αθήνα, Οκτώβριος 1995. Υπεύθυνος καθηγητής: Ι. Στεφάνου.
Διδασκαλία διαφόρων γεωγραφικών μαθημάτων σε τμήματα αμερικανών φοιτητών του
προγράμματος S.I.T. και άλλων προγραμμάτων υπερατλαντικών σπουδών
συνδιοργανωμένων από πανεπιστήμια των Η.Π.Α. και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(1994-σήμερα).
25



Διδασκαλία σειράς μαθημάτων σε φοιτητές των Η.Π.Α. (University of Southern Maine)
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών επί σειρά ετών
Εξετάστρια στα μαθήματα Ανθρωπογεωγραφίας για μεταπτυχιακές υποτροφίες
εσωτερικού του Ι.Κ.Υ., 2001 και 2002
Ανακοίνωση με τίτλο «Where East Meets West: Central Europe in Transition», στο
Coffee Hour, Department of Geography, University of Minnesota--Twin Cities, 1
Δεκεμβρίου 1989.
6.3.
ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
The Professional Geographer
Journal of Sustainable Development
Landscape and Urban Planning (πρώην μέλος του editorial board)
(The) Geographical Review
Tourism Geographies (μέλος του editorial board)
Tourism Management
TOURISMOS (μέλος του editorial board)
Αειχώρος
Γεωγραφίες (μέλος του editorial board)
TOURISM (ΤOURIZAM)
6.4.
EPEYNHTIKΑ ENΔIAΦEPONTA
 Παγκόσμιες Τάσεις Χωρικής Οργάνωσης των Σύγχρονων Τοπίων
● Πολιτισμικά Τοπία: Ανάλυση, Ανθρώπινη Αντίληψη και Συμπεριφορά
 Η Πολιτισμική Μεταβλητότητα της Σύγχρονης Αστικής Κοινωνικής Ζωής στο Δυτικό
Κόσμο σε «Παγκοσμιοποιούμενα» και «Τοπικά» Επίπεδα
 Οι Έννοιες της Πολιτισμικής Tαυτότητας, του Tόπου, της Οικιακότητας και του
Συνδέσμου με τον Τόπο στη Γεωγραφική Σκέψη
 Κριτικές Πολιτισμικές Γεωγραφικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό και την Αναψυχή
 «Ανάπτυξη», Μοντερνισμός και Μεταμοντερνισμός: οι Γεωγραφικές τους Εκδηλώσεις
και Συνέπειες στο Φαινόμενο του Τουρισμού
 Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής
 Νέες επικοινωνιακές τεχνολογίες και χώρος
 Συγκρότηση και Χωρο-χρονική Διαφοροποίηση του Αιγαιακού Πολιτισμικού Τοπίου
 Ουμανιστικές Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στη Γεωγραφική Επιστήμη
 Ελλάδα, Μεσόγειος, Αφρική, Βόρειος Αμερική, Ευρώπη
26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. Landscape notions among Greek university students: exploring landscape
perceptions, knowledge and participation, με Tryfon Daras, Efpraxia-Aithra Maria
and Eleni Dalipi, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο Landscape Research (5/12/13)
(Manuscript ID CLAR-2013-0186).
2. Patterns of agro-environmental subsidy use in Europe: indicative trends from
selected case studies, με Evangelos Pavlis, υποβλήθηκε για δημοσίευση στο
Land Use Policy (27/1/14) (LUP-D-14-00043).
3. Towards a spatially integrated framework for Greek tourism land use policy and
practice. Assessments and Prospects, με Δέσποινα Σχιστού, υποβλήθηκε για
δημοσίευση στο ειδικό τεύχος (special issue) του επιστημονικού περιοδικού
TOURISMOS Journal, με τίτλο «Tourism Trends and Advances in the 21st
Century» (Οκτώβριος 2013).
27
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ (4.2.1.)
"Connections, Mobilities, Urban Prospects and Environmental
Threats: the Mediterranean in Transition"
PREFACE. Theano S. Terkenli and Annick Douguédroit
INTRODUCTION. Mediterranean geography, history and heritage, David
Lowenthal (University College London, UK)
PART 1. Geospatial tools and info-communication technologies
1. Geographies of the Mediterranean Internet, Barney Warf (University of
Kansas, USA)
2. Perspectives on international communications in the Mediterranean basin,
Aharon Kellerman (University of Haifa, Israel)
3. Mediterranean information societies: Perspectives on policies from a
Mediterranean country, Italy, Maria Paradiso (University of Sannio, Italy)
4. Changing perceptions in Mediterranean Geography: the role of geospatial
tools, Ioannis Vogiatzakis (Open University of Cyprus, Cyprus) and Maria
Teresa Melis (University of Cagliari, Italy)
PART 2. Urbanization and tourism: aspects of development
5. Anticipating the future of Mediterranean coastal regions through a
geoprospective approach, Christine Voiron-Canicio and Sophie Liziard
(Université de Nice—Sophia Antipolis, France)
6.
Geographies of Mediterranean Urbanization, Pavlos Delladetsimas
(Harokopeion University, Greece)
7. Globalised tourism and local development: an apparent contradiction,
Igor Jelen (Universita di Trieste, Italy) and Norbert Weixlbaumer
(Universitat Wien, Austria)
8.
Networks of dependency and partnership, in times of crisis: tourism
sustainability in the Aegean, Greece, Theano S. Terkenli (University of the
Aegean, Greece)
PART 3. Environmental threats: present trends and future prospects
9.
Temperature and precipitation in the Mediterranean region: present
trends and future scenarios, Annick Douguédroit (Aix-Marseille
28
Université, France) and Piero Lionello (University of Salento and
CMCC, DiSteBA, Italy)
10. Place differences in human exposure to environmental factors in Eastern
Mediterranean cities: the case of Tel-Aviv-Jaffa, Izhak Schnell, Oded
Potchter and Yaron Yaakov (Tel Aviv University, Israel)
11. Threats to Mediterranean forest landscapes, Annick Douguédroit (AixMarseille Université, France) and M. Vennetier (ISTREA, France)
12.
Hydrogeomorphology and inundability in the Mediterranean basin.
Present and future, Jean-Louis Ballais (Aix-Marseille Université, France)
29