Απορριπτέοι γονείς Ηλείας

ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
30208
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΠΑΡΡΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
481
Α1.1 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β12.3) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΜΕΡΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
77096
ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΖΩΗ-ΜΑΡΙΑ
1
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
ΑΛΜΠΑΝΗ ΑΘΗΝΑ
19022
ΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
3
481
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
49218
ΚΡΑΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
93
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
30911
ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
20290
2
20289
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
28403
ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1
481
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
66366
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΩΗ
1
20777
2
7404
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
49075
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
20934
ΑΣΤΕΡΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
89266
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
1
20290
2
20289
3
93
1
30308
ΑΣΤΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
90592
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
78657
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
80914
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
45826
ΦΟΡΤΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΟΣΚΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΙΡΕ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου του (της) υπόχρεου
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Δ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ: "Ι. Χρυσοβιτσάνου" (Β' Βάρδια)
Δ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ Θ.Π.Κ.Π.Α.Π. "Η μέριμνα" (Β΄Βάρδια)
Δ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία "Κομαιθω" (Β'
βάρδια)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου της (του) συζύγου
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
2
30324
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
3
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
4
481
1
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
1
30026
Α2 - Παιδικός Σταθμός Κρεστένων
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
1
481
Α1.1 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
2
30322
3
30325
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
Οι μήνες του παιδιού (25) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
Οι μήνες του παιδιού (25) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Ημερομηνία 31/08/2014
Σελίδα 1 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΒΕΣΚΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
88717
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
1
37954
Α2 - Παιδικός Σταθμός Επιταλίου
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
ΒΡΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
44812
ΓΚΟΥΝΤΟΥΒΑ ΑΝΝΑ
1
20290
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
20289
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2818
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
1
93
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
ΓΑΒΡΙΛΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2818
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1
93
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
1
30324
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΡΟΖΑ
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
88090
88090
13387
9466
71484
2782
82489
ΚΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΚΟ
1
37953
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
2
37952
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
30308
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
ΚΟΥΣΙΑΒΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
1
93
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20290
2
20289
3
93
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
Ημερομηνία 31/08/2014
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β23) Εγκριτική Απόφαση επιδότησης
του ΟΕΑΔ: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Σελίδα 2 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΓΟΥΔΟΥΣΙΑΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΟΥΔΟΥΣΙΑΔΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΔΕΛΛΗ ΑΝΝΑ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
35755
35755
19809
7211
35712
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΣΟΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΤΣΟΥΜΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΟΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20290
2
20289
3
93
4
37947
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
20290
2
20289
3
93
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
4
37947
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
20289
2
20290
3
37952
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
4
37953
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
20290
2
20289
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
3
93
4
37952
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
30272
Α2 - Παιδικός Σταθμός Ανδραβίδας Ν.Ηλείας
2
30268
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
87070
ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
37187
Γ - ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Α' βάρδια)
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
87070
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
1
37187
Γ - ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Α' βάρδια)
ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
87070
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
37187
Γ - ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Α' βάρδια)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
32696
ΚΟΝΤΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
(Καταραχιου 9)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
32696
ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β22) Βεβαίωση εξατομικευμένης
προσέγγισης: Δεν υποβλήθηκε
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
Ημερομηνία 31/08/2014
Σελίδα 3 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΘΑΝΑΣΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
81417
ΚΑΡΔΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
30268
ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
58513
1
30026
Α2 - Παιδικός Σταθμός Κρεστένων
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
28424
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
1
20290
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
20289
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
57008
5604
ΜΠΑΤΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ
71532
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
3
37952
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
4
37953
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ
44907
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
1
20
ΚΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
84380
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
1
30268
ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
66838
ΤΣΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
1
30325
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
Οι μήνες του παιδιού (151) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(144) της κατηγορίας Γ
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
Οι μήνες του παιδιού (29) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
80939
ΑΜΠΕΛΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
1
30026
Α2 - Παιδικός Σταθμός Κρεστένων
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ ΘΕΩΝΗ
13578
1
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
• Έχει προσκομισθεί εκκαθαριστικό παρελθόντος έτους
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
45833
ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΖΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
481
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
2
20290
3
93
4
37952
• (Δικαιολογητικό Β24) Αποδεικτικό έγγραφο
απόλυσης ή λήξης σύμβασης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β23) Εγκριτική Απόφαση επιδότησης
του ΟΕΑΔ: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν
υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β25) Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι ο
σύζυγος είναι 12 συνεχόμενους μήνες άνεργος: Δεν
ισχύει
1
481
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
3
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
ΚΕΖΙΜΟΒΑ ΡΑΝΤΚΑ
51228
ΚΕΖΙΜΟΒΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Σελίδα 4 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
87340
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
84971
ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30322
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΡΟΖΑΛΙΑ
71000
ΠΛΕΣΣΑ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ
1
93
ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ
30393
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
1
30322
ΚΟΥΦΩΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
33983
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
20
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΦΛΩΡΑ
80080
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1
ΛΑΪΝΑ ΣΑΠΦΩ
84369
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΛΕΜΠΟΤΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΕΛΕΝΗ
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
88703
18142
4709
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
37953
37947
ΜΠΑΛΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΛΕΒΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
1
80009
70276
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
2
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ
ΜΑΪΚΟ ΛΕΟΝΟΡΑ
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
30270
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
Επιτρεπτές κατηγορίες δομής μόνο (Β3 και Δ)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Βάρδας Ν.Ηλείας
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
υποβλήθηκε
1
30268
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΛΙΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
1
30325
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
ΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
1
30325
Α1.1 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
Δεν υπάρχει η δομή 30325, στην κατηγορία Α1.1
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
ΜΑΪΚΟ ΣΑΡΙΤΑ
1
30304
Α2 - Παιδικός Σταθμός Βαρθολομιού
ΤΡΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
1
20290
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΘΕΩΝΗ
83277
ΚΡΑΓΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
1
30268
ΜΗΛΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
17240
1
20
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
71053
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΑΦΡΕΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
1
ΜΠΑΣΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ
56378
ΤΣΟΠΕΛΑ ΕΛΕΝΗ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου της (του) συζύγου
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
30308
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
1
20290
2
20289
3
93
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β12.1) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν ισχύει
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
Ημερομηνία 31/08/2014
Σελίδα 5 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΜΠΟΜΠΟΛΕΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1
20290
2
20289
ΜΠΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
74007
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30324
ΜΠΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
74001
ΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30324
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
ΜΥΛΩΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
83513
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ
1
481
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
81138
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
1
30272
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ
85875
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
1
20
ΞΟΥΡΗ ΝΙΚΟΛΙΑ
71443
ΓΚΟΥΒΑ ΦΑΝΗ
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
87424
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
ΠΑΓΚΡΑΚΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ
4402
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Α1.1 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
Οι μήνες του παιδιού (147) έιναι περισσότεροι από τους μέγιστους μήνες
(144) της κατηγορίας Γ
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
1
20
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
65531
ΦΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
1
20
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
20289
2
20290
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ
1
20
ΜΑΝΤΑ ΕΥΘΑΛΙΑ
1
60042
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου του (της) υπόχρεου
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΦΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
3604
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Α2 - Παιδικός Σταθμός Ανδραβίδας Ν.Ηλείας
65531
3604
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Πύργου (Κουβελος)
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
37947
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
2
37953
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
86609
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ
1
37187
Γ - ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Α' βάρδια)
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
71128
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
1
30308
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
50586
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
1
37953
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
2
37952
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν ισχύει
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
Σελίδα 6 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΕΡΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΠΗΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
19520
12171
12171
44933
70998
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20290
2
20289
3
93
4
37947
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΟ
ΑΡΡΕΝ
1
481
2
44272
ΚΑΛΑΡΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
30308
ΓΟΥΒΙΑ ΑΚΟ ΘΗΛΥ
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Α1.1 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
Α1.2 - Εκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Άγιος Νικόλαος"
Κέντρου Πηνείας Αμαλιάδος
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
62882
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
1
30272
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
17817
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
2
30322
Α2 - Α΄ Παιδικός Σταθμός
1
20290
2
20289
1
30324
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
ΡΟΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΡΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
30536
87101
ΓΟΥΒΙΑ ΜΥΡΤΩ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2
30325
3
481
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΠΛΑΜΑΝΤΑ ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ
5475
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Ανδραβίδας Ν.Ηλείας
ΠΛΑΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
5475
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β19) Βεβαίωση ασφάλισης από τον
ΟΓΑ ή Ασφαλιστική Ενημερότητα: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• Έχει προσκομισθεί Ε1 και όχι Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου
• Τα στοιχεία της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού
Φόρου δεν είναι ευκρινή
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν υποβλήθηκε
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΡΟΥΦΙΚΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
79768
ΤΣΕΚΟΥΡΛΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
1
30304
Α2 - Παιδικός Σταθμός Βαρθολομιού
• (Δικαιολογητικό Β13) Αντίγραφο αναγγελίας
πρόσληψης: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β12.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
ισχύει
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ
86580
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
1
37187
Γ - ΚΔΑΠ Αρχαίας Ολυμπίας (Α' βάρδια)
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
Σελίδα 7 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
57509
57509
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΤΣΟΠΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΟΠΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Δήμου Ζαχάρως
ΣΜΕΡΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
66234
ΣΜΕΡΝΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ
1
36882
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
81668
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
1
30268
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
73676
ΛΟΥΜΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
1
20290
2
20289
3
29656
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
Οι μήνες του παιδιού (24) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (30)
της κατηγορίας Α2
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΜΗΤΕΡΑ"
4
29639
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "ΤΡΙΛΟΛΗΣ"
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
45932
ΝΤΑΝΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
1
30324
Α2 - Παιδικός Σταθμός Χαβαρίου
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
85265
1
44272
85297
1
20290
2
20289
3
93
Α1.2 - Εκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Άγιος Νικόλαος"
Κέντρου Πηνείας Αμαλιάδος
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α1.2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α1.1 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΑΣΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΝΔΡΙΟΛΑ ΔΑΦΝΗ
1
20290
2
20289
3
93
ΤΖΑΒΑΡΑ ΤΑΣΙΑ
85297
ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΤΣΑΚΟΥ ΑΣΗΜΩ
85370
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΑΚΟ ΑΡΡΕΝ
1
44272
ΤΣΑΜΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
71220
ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1
30308
Α1.2 - Εκκλησιαστικός Βρεφονηπιακός Σταθμός "Ο Άγιος Νικόλαος"
Κέντρου Πηνείας Αμαλιάδος
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
ΤΣΑΜΗ ΛΕΜΟΝΙΑ
71220
ΧΡΟΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
1
30308
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
57761
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
1
20290
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
20289
3
37952
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
4
37947
Α2 - Α' Παιδικός Σταθμός Πύργου
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Σελίδα 8 από 10
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
76769
ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
37758
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως (Α' βάρδια)
ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
76769
ΜΠΗΛΙΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
1
37758
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως (Α' βάρδια)
ΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
19648
ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
1
20290
2
20289
3
93
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
4
37952
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΦΥΤΤΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΝΤΙΚΑ
76745
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
37758
Ζαχάρως (Α' βάρδια)
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΝΤΙΚΑ
76745
1
37758
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως (Α' βάρδια)
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
ΧΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
83310
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
1
30272
Α2 - Παιδικός Σταθμός Ανδραβίδας Ν.Ηλείας
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
ΧΟΥΣΙ ΣΥΜΠΙΑΝΑ
70241
ΜΟΥΡΑΤΑΪ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
1
30304
Α2 - Παιδικός Σταθμός Βαρθολομιού
ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
91880
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
1
481
Α2 - Ε.Θεοδωρακοπούλου & ΣΙΑ Ο.Ε.
• (Δικαιολογητικό Β12.4) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β14) Αντίγραφο εργοσήμου ή
ένσημα: Δεν ισχύει
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά
απο τα οποία προκύπτει η κατάσταση απασχόλησης
• Η αιτούσα εργάζεται σε φορέα του οποίου οι
εργαζόμενοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
56625
ΜΠΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
1
37758
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως (Α' βάρδια)
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
12256
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
93
Α2 - Βρεφονηπιακός Σταθμός "Μαριέττα"
2
20290
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
3
20289
83262
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΧΥΚΑ ΜΕΡΙΤΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
56613
ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΙΑΚΩΒΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
1
37758
AGALLIV SUZANA
80104
AGALLIN ORSELO
1
30270
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• (Δικαιολογητικό Β16) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα
ότι είναι ασφαλισμένη: Δεν υποβλήθηκε
• Δεν ισχύουν ή δεν κατατέθηκαν ένα ή περισσότερα
δικαιολογητικά
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ
(Καταραχιου 9)
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου
ΦΥΤΤΑ ΝΙΚΟΛΙΑ
83262
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Γ - ΚΔΑΠ Δήμου Ζαχάρως (Α' βάρδια)
Οι μήνες του παιδιού (50) έιναι λιγότεροι από τους ελάχιστους μήνες (57)
της κατηγορίας Γ
Α2 - Παιδικός Σταθμός Βάρδας Ν.Ηλείας
Ημερομηνία 31/08/2014
• Οι δομές δεν δηλώθηκαν σωστά, ή δεν είναι
σύμφωνες με την ηλικία ή την κατάσταση του παιδιού
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
Σελίδα 9 από 10
Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής"
ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΦΑΚΕΛΟ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015 (Πρόσκληση 1551/2.7.2014)
ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ(ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ
ANTONOVA INNA
ASTERIS DALIA
ASTERIS DALIA
MERTIRI KRISTINA
MIHAILOVA JANA
Αριθμός παιδιών με ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών στο Νομό: 129
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
8373
88172
88172
74236
ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΔΟΜΕΣ (ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ)
1
30325
Α2 - Β΄ Παιδικός Σταθμός
• (Δικαιολογητικό Β12.2) Βεβαίωση εργοδότη από την
οποία προκύπτει ότι συνεχίζεται έως και σήμερα
απασχόληση ΠΛΗΡΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: Δεν
ισχύει
ΑΣΤΕΡΗ ΕΛΕΟΝΟΡΑ
1
20290
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
2
20289
1
20290
2
20289
1
37953
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Γ' Παιδικός Σταθμός Πύργου
2
37952
Α2 - Β' Παιδικός Σταθμός Πύργου
1
20290
2
20289
1
20290
2
20289
ΑΣΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
MERTIRI ANELDO
MUSTO MARIA
84404
MUSTO STEFANIA
1
30268
NIKOLOVA ELENA
84393
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1
30268
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
UDUMAE LIISI
71261
1
30308
Α2 - Παιδικός Σταθμός Γαστούνης
YAKOVCHUK VICTORIYA
81594
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΕΒΑΝΤ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
1
30268
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
82759
ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε-Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970 (Πάροδος
Κατακόλου 53)
Α2 - Ρήγα & ΣΙΑ Ο.Ε -Πρότυπη Προσχολική Αγωγή Ρήγας 1970
(Καταραχιου 9)
Α2 - Παιδικός Σταθμός Λεχαινών Ν.Ηλείας
MIHAILOVA JANA
82759
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΝΟΣ
Υλοποίηση Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), www.eetaa.gr
Ημερομηνία 31/08/2014
• Δεν πληροί τους όρους - προϋποθέσεις συμμετοχής
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
• (Δικαιολογητικό Β03) Πιστοποιητικό Οικογενειακής
κατάστασης : Δεν υποβλήθηκε
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου του (της) υπόχρεου
• (Δικαιολογητικό Β01) Αστυνομική Ταυτότητα ή
Διαβατήριο: Δεν ισχύει
• Δεν έχει προσκομισθεί Πράξη Διοικητικού
Προσδιορισμού Φόρου της (του) συζύγου
• (Δικαιολογητικό Β21) Δελτίο Ανεργίας: Δεν ισχύει
Σελίδα 10 από 10