WHERE LIGHT LIVES

WHERE LIGHT LIVES
2012-2013 CATALOGUE
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ
H εταιρεία μας, δραστηριοποιείται στην έρευνα, την παραγωγή και το εμπόριο προϊόντων φωτισμού με τεχνολογία LED.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, από την αρχική καταγραφή, την μελέτη, την χρηματοδότηση και την αντικατάσταση των
λαμπτήρων παλαιού τύπου. Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα (CE, RoHS, Τμήμα Φωτομετρίας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου) και συνοδεύονται με γραπτή εγγύηση.
Η εταιρεία μας, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες, για έργα που αφορούν τράπεζες,
βιομηχανίες αλλά και επαγγελματικούς χώρους. Η IQ LED
έχοντας πιστοποιημένα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όλα
της τα φωτιστικά σώματα και τους λαμπτήρες, διαθέτει ειδικό
CD με αρχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από προγράμματα μελετών φωτισμού, έτσι ώστε να μπορούν να αποδοθούν
οι μελέτες ηλεκτρονικά.
Στόχος της εταιρείας μας αλλά και των συνεργατών μας, είναι
η εφαρμογή φωτισμού με τεχνολογία LED, κυρίως στις νέες
κατασκευές αλλά και σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιούμε την
συντήρηση, αφού οι λαμπτήρες με τα πλεονεκτήματά τους δεν
θα χρειαστούν για τα επόμενα 5 τουλάχιστον χρόνια καμία
επισκευή ή παρέμβαση.
Σας προσφέρουµε:
• Οικονομοτεχνική μελέτη έργου με πλήρη στοιχεία καταναλώσεων και αποσβέσεων
• Γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για 3 χρόνια
• Πιστοποιητικά Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, CE & RoHs
• Συμμετοχή στην Ανακύκλωση με δωρεάν συγκομιδή από τον χώρο σας (δεν αφορά οικιακούς χρήστες)
• Χρηματοδότηση μέσω τραπεζικού δανεισμού
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
H εταιρεία μας, επισκέπτεται τα εργοστάσια και τις εκθέσεις
στο Shenzhen και στην Hong Kong, τέσσερις φορές τον χρόνο,
προσπαθώντας να προλαβαίνει πάντα τις εξελίξεις σε θέματα
που αφορούν φωτισμό με τεχνολογία LED.
Επιλέγουμε πάντα τα καλύτερα υλικά για ψύκτρες, ντουί, chip,
καλώδια ακόμη και για τα πλαστικά καπάκια. Όλα αυτά συναρμολογούνται σε τέσσερις διαφορετικές γραμμές παραγωγής,
σε τέσσερα διαφορετικά εργοστάσια, το καθένα καλύτερο στο
είδος του. Για κάθε ένα από αυτά τα προϊόντα, εκδίδονται τα
απαραίτητα πιστοποιητικά CE & RoHS και στην συνέχεια αποστέλλονται στην χώρα μας, ως «κουφάρια».
Μετά την εισαγωγή τους στην χώρα μας, στο εργαστήριο της
εταιρείας μας ανοίγονται όλα τα προϊόντα, και τοποθετούνται
drivers αμερικανικών προδιαγραφών, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά με υψηλότερες αντοχές στις θερμοκρασίες, με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αλλά και με μεγαλύτερη προστασία στα
pickup του ρεύματος. Έτσι εκτός από καλύτερη ποιότητα στους
λαμπτήρες και στα φωτιστικά σώματα, έχουμε σαφώς καλύτερο
προϊόν, αφού οι κολλήσεις και η συναρμολόγηση γίνεται στα
εργαστήρια μας, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό τηρώντας
όλες τις προδιαγραφές.
Μετά από κάθε εισαγωγή και συναρμολόγηση, η εταιρεία μας
στέλνει στο τμήμα Φωτομετρίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου δείγματα από λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα, για την
έκδοση νέων μετρήσεων και πιστοποιητικών.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Πιστοποιητικά Φωτοµετρίας Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
Για να εκδοθεί η έκθεση μετρήσεων, οι λαμπτήρες περνούν από τους παρακάτω
τύπου μετρήσεων:
• Μέτρηση της Φωτεινής Ροής / Measurement of the luminous flux
• Μέτρηση τάσης, ρεύματος, ενεργού ισχύος, φαινομένης και άεργου και συντελεστή
ισχύος measurement of voltage, current, active, apparent and reactive power and
power factor
• Υπολογισμός της κλάσσης ενεργειακής απόδοσης του λαμπτήρα σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή οδηγία 98/11/EC Calculation of the lamp energy efficiency class according
to the European Directive 98/11/EC
• Μέτρηση θερμοκρασίας χρώματος / Measurement of colour temperature
Πιστοποιητικά C.E.
Το σήμα συμμόρφωσης CE σημαίνει ότι το προϊόν που το φέρει συμμορφώνεται με τα ισχύοντα
πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή με τις απαιτήσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
οποίες είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη.Τα πρότυπα αυτά πιστοποιούν την ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Ωστόσο, αν κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει
ότι κάποιο προϊόν δεν είναι ασφαλές, μπορεί να απαγορεύσει την κυκλοφορία του ακόμη και αν
φέρει το σήμα CE. Ωστόσο η λήψη ενός τέτοιου μέτρου υπόκειται σε κοινοτικό έλεγχο.
Πιστοποιητικά RoHS
Είναι οι κανονισμοί που επιβάλλονται για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται
σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2002/95, που απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά της Ε.Ε.
των νέων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που περιέχουν πάνω από τα αποδεκτά επίπεδα μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, εξασθενές χρωμίου, πολυβρωμοδιφαινύλια
(PBB) και πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) επιβραδυντικά φλόγας.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
H εταιρεία μας, όπως προβλέπει ο νόμος, είναι εγγεγραμένη
στο μητρώο παραγωγών ΗΗΕ, συμμετέχοντας στο συλλογικό
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
Όλοι οι πελάτες μας (μη οικιακοί χρήστες), που θέλουν να
ανακυκλώσουν χαλασμένους λαμπτήρες LED της εταιρεία μας,
μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία μας. Η διαδικασία παραλαβής των λαμπτήρων από τον χώρο σας δεν επιφέρει καμία
επιβάρυνση.
Το Συλλογικό Σύστημα ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ είναι αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Φωτιστικών και Λαμπτήρων και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕKA αρ.
οικ. 116764 (ΦΕΚ 317Β/20/2/2009)
Στο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα συμμετέχουν σήμερα 138
επιχειρήσεις λαμπτήρων – φωτιστικών και ο στόχος είναι να
ενταχθούν όλοι οι υπόχρεοι σύμφωνα με το νόμο.
Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται στις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και
στο Π.Δ.117/04 του Εθνικού Δικαίου και το Ν. 2939/01 που
προβλέπει την υποχρέωση συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα
Διαχείρισης αποβλήτων όλων των εισαγωγέων παραγωγών
φωτιστικών – λαμπτήρων, για τα απόβλητα των προϊόντων τους.
Στόχος της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ είναι η ευαισθητοποίηση του
καταναλωτή, να μην πετάει τους λαμπτήρες - φωτιστικά και να
του δίνει την δυνατότητα μέσα από τα πολλά σημεία συλλογής
(κάδους) να ανακυκλώνει τους οικιακούς λαμπτήρες – φωτιστικά. Παράλληλα να συνεισφέρει στην Εθνική Ανακύκλωση
και την προστασία του περιβάλλοντος στο γενικό πλαίσιο που
καθορίζεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με τη ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ οι λαμπτήρες και τα φωτιστικά μας
μπορούν να ανακυκλωθούν υπεύθυνα, συστηματικά και αποτελεσματικά, έως και 98%, εύκολα και δωρεάν!
ΠΕΛΑΤΕΣ
Η εταιρεία μας, έχει εγκαταστήσει ήδη σε αρκετούς πελάτες φωτισμό με τεχνολογία LED και από τα αποτελέσματα μετρήσεων σε
αποδόσεις φωτισμού αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας, είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για επιτυχημένη επένδυση.
Ενδεικτικό πελατολόγιο
ΓΙΑΤΙ LED;
Η λάμπα LED (Δίοδος εκπομπής φωτός) είναι μία πηγή φωτισμού που προσαρμόζεται τέλεια σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Καθώς οι
λάμπες LED ανάβουν με την κίνηση των ηλεκτρονίων σε ένα υλικό ημιαγωγού, δεν καίγονται, δεν ζεσταίνονται και δεν περιλαμβάνουν
καμία επικίνδυνη ουσία. Η τεχνολογία LED έχει εξελιχθεί σε εκπληκτικό σημείο. Η φωτεινότητα εξακολουθεί να βελτιώνεται με το πέρασμα του χρόνου, γεγονός που σημαίνει ότι η τεχνολογία LED μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μια απλή ένδειξη μιας ηλεκτρικής
συσκευής. Τώρα, μπορεί να αποτελεί την κύρια πηγή φωτισμού. Αναλυτικά τα οφέλη:
Έχουν πολύ µεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Οι λάμπες LED έχουν διάρκεια ζωής έως 50.000 έως 80.000 ώρες.
• Ο μέσος όρος ζωής στις λάμπες πυρακτώσεως είναι 1.000 – 1.200 ώρες
• Ο μέσος όρος ζωής στις λάμπες φθορίου είναι 6.000 – 15.000 ώρες.
Ήδη με μια πρώτη ματιά μπορούμε να διακρίνουμε την υπεροχή LED αφού μόνο 1 LED ισούται με 50 λάμπες πυρακτώσεως ή 5
λάμπες φθορίου.
Δεν “καίγονται” όταν υπάρχουν µεταπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης
Το δίκτυο ηλεκτροδότησης δεν δίνει σταθερά 230V, έχει συν και πλην. Μπορεί λοιπόν να κάνει υπέρταση – βύθιση και να πέσει
κάτω από τα επιτρεπτά όρια ή το αντίστροφο, με αποτέλεσμα ευαίσθητες συσκευές, λάμπες φθορίου και λάμπες οικονομίας να
«καίγονται». Οι λάμπες LED μπορούν να λειτουργήσουν σε τάση από 8,5 έως 24 V με μετασχηματιστή και από 110 έως 265 V,
που σημαίνει ότι δεν «καίγονται» όταν υπάρχουν μεταπτώσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
Εκπέµπουν πολύ λιγότερη θερµότητα
• Εάν βάλετε το χέρι σας κοντά στη λάμπα LED όταν αυτή ανάψει, θα διαπιστώσετε ότι όσο κοντά και αν το τοποθετήσετε, δεν
πρόκειται να καείτε όπως θα συνέβαινε σε μια λάμπα πυρακτώσεως.
• Η θερμότητα η οποία παράγεται από μια λάμπα είναι στην ουσία απώλειες.
• Η λάμπα πυρακτώσεως μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε πολύ μεγάλο ποσοστό, σε θερμότητα και όχι σε φως.
• Τα LED, μετατρέπουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ενέργεια που τους δίνουμε σε φως, έχοντας μικρότερες απώλειες.
• Λόγω της λιγότερης θερμότητας που εκπέμπουν βοηθούν και στην αποτελεσματικότερη απόδοση των κλιματιστικών.
Διατηρούν µέχρι τέλους το 100% της απόδοσής τους
• Η απόδοση των εργαζομένων σε έναν επαγγελματικό χώρο σχετίζεται και με τον φωτισμό που θα έχουν.
• Κοπώσεις και πονοκέφαλοι μπορούν πολλές φορές να αποδοθούν στο φτωχό φωτισμό.
• Οι κοινές λάμπες τίθενται σε λειτουργία σταδιακά.
• Οι λάμπες LED εκπέμπουν από την αρχή το 100% της φωτεινότητας τους.
• Οι λάμπες LED, διατηρούν μέχρι τέλους την απόδοση φωτισμού που είχαν από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους (μέγιστη απώλεια 1%).
• Οι παραδοσιακοί λαμπτήρες σταδιακά μειώνουν την απόδοσή τους παρέχοντας χαμηλή ποιότητα φωτισμού, πράγμα το οποίο οδηγεί
στην πρόωρη αντικατάστασή τους.
Καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια
Οι λάμπες LED, καταναλώνουν περίπου το 1/10 της κατανάλωσης των λαμπτήρων πυρακτώσεως και το 1/5 των λαμπτήρων
φθορίου.
Είναι φιλικές προς το περιβάλλον
Έχει αποδειχτεί ότι οι ενεργειακές λάμπες, είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, αφού περιέχουν
υδράργυρο, κάδμιο και εκπέμπουν ακτινοβολία. Έχουν ήδη σημειωθεί τα πρώτα κρούσματα υγείας (ζαλάδες, πονοκέφαλοι) σε
άτομα που στο χώρο τους υπάρχουν τέτοιες λάμπες!
Είναι αντιεκρηκτικές
Άλλο ένα πλεονέκτημα των LED, μεγίστης σημασίας, είναι το γεγονός ότι είναι αντιεκρηκτικές και αυτό γιατί οι πλακέτες δεν
εκρήγνυνται. Αρκετές φορές έχουμε ακούσει για ατυχήματα που έχουν συμβεί σε εργασιακούς, επί το πλείστον, χώρους λόγω
εκρήξεων λαμπτήρων… ατυχήματα που δυστυχώς κοστίζουν ανθρώπινες ζωές.
Τα volt των λαμπτήρων LED, είναι πολύ χαμηλά και έτσι δεν υπάρχει θέμα έκρηξης. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορεί
να είναι παραπάνω volt, έχουν πλακέτα που τα προστατεύει από έκρηξη (μέχρι 265V).
Και να δημιουργηθεί σπινθήρας δε βγαίνει προς τα έξω, διότι δεν υπάρχει αέριο για να διαδοθεί η φλόγα.
Επιπλέον, η πλακέτα των λαμπτήρων LED, είναι καλυμμένη από υλικό το οποίο έχει την ιδιότητα να μη μεταδίδει φλόγα προς τα
έξω σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
IQ LED
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
SPOT
TUBES
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
MINI LED LAMP
Πλήρη γκάμα λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και μέγιστης διάρκειας ζωής.
Λειτουργούν απ’ ευθείας στο υφιστάμενο ρεύμα (12V, 24V, 220V)
και δεν χρειάζεται τροποποίηση των ήδη εγκατεστημένων φωτιστικών.
0,55W
MINI CORN
2W & 4W
Λαµπτήρες για φωτάκια νυκτός και πολύ µικρά φωτιστικά
(πορτατίφ)
Λαµπτήρες για µικρά φωτιστικά (χελώνες, ψυγεία,
πορτατίφ)
ΓΛΟΜΠΟΙ LED
PL
3W, 6W, 9W, 12W, 15W
7W, 9W, 11W, 13W
ΚΕΡΑΚΙΑ LED
3W & 6W
Λαµπτήρες κεράκια για πολυελαίους, µπάνια, πορτατίφ
και ορθοστάτες
CORN
4W, 8W, 15W
Λαµπτήρες για κάθε τύπου φωτιστικά Εσωτερικών Εξωτερικών χώρων
Λαµπτήρες G24 για φωτιστικά PL, µε περιστρεφόµενο
ντουΐ, υψηλής απόδοσης
Λαµπτήρες 360 (µοίρες) για κάθε χρήση Εσωτερικών Εξωτερικών χώρων
Ε40
ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ Η4 / Η7
Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης για διακοσµητικά
φανάρια, κεφαλές πλατειών, parking κλπ
Λαµπτήρες festoon σε 120 και 360 µοίρες, για αντικατάσταση λαµπτήρων xenon
Λαµπτήρες για αυτοκίνητα, µηχανάκια, φορτηγά και
λεωφορεία
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Βάσεις: Ε14, Ε27, Β22, Ε40, G24
Χρώμα: από 2700 έως 6500Κ
Cree, Edison, Bridgelux, Epistar
Chip:
60.000h +
Life:
Lm/Watt: 85 - 110
Volt:
12V, 24V, 220V
Όλοι οι λαμπτήρες μπορούν να κατασκευαστούν σε όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς.
Παράδειγμα 1: CORN 4W, E14, 4400K, BRIDGELUX, 12V
Παράδειγμα 2: PL 11W, G24, 6500K, EPISTAR, 220V
LED SPOT
Πλήρη γκάμα λαμπτήρων Spot υψηλής απόδοσης και μέγιστης διάρκειας ζωής. Λειτουργούν απ’ ευθείας στο υφιστάμενο ρεύμα (12V, 24V, 220V) και δεν χρειάζεται τροποποίηση των ήδη εγκατεστημένων φωτιστικών.
G4
4W
G9
3.5W
Λαµπάκια 12V για χρήση σε SPOT και φωτιστικά σε 180
και 360 µοίρες
Λαµπάκια 220V για χρήση σε SPOT και φωτιστικά σε
360 µοίρες
SPOTS GU10/GU5,3
AR111
4W & 6W
7W, 12W, 15
MR11
1W & 3W
Λαµπάκια 12V για σποτάκια χωνευτά
PAR 20
Λαµπτήρες 12V και 230V για φωτιστικά SPOT (χωνευτά, οροφής κλπ)
SPOT υψηλής απόδοσης για καταστήµατα, Super Market
κλπ
Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης για µπαλκόνια, οροφές
κλπ
PAR 30-38
PAR 56
GX53
Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης για κήπους, οροφές,
καταστήµατα κλπ
Ειδικά φωτιστικά υψηλής απόδοσης για θεατρικούς
προβολείς, πισίνες κλπ
Λαµπτήρες για χωνευτά φωτιστικά
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Βάσεις: GU10, GU5, 3, E14, E27
Χρώμα: από 2700 έως 6500Κ
Chip:
Cree, Edison, Bridgelux, Epistar
Life:
50.000h +
Volt:
12V, 24V, 220V
Όλα τα Spot μπορούν να κατασκευαστούν σε όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς.
Παράδειγμα 1: Spot GU10, 6W, 4500K, 230V, Edison
Παράδειγμα 2: Spot MR16, 4W, 6500K, 12V, Epistar
6W
LED TUBES
Οι λαμπτήρες LED TUBES λειτουργούν απ’
ευθείας στα 220V και δεν απαιτούν
την χρήση μετασχηματιστών και μπάλαστ,
με περιστρεφόμενο ντουϊ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ
Λαμπτήρες E14, E27, E40 για κάθε
χρήση. Λειτουργούν στα 220V και δεν
χρειάζεται καμία απολύτως τροποποίηση
στο υπάρχον φωτιστικό σώμα
LED TUBES T5
300 mm 4W
600 mm 8W
900 mm 12W
1500 mm 25W
LED TUBES T8
600 mm
900 mm
1500 mm
1800 mm
1W & 3W
10W
12W
18W
25W
LED FLEX STRIP
ΧΑΜΗΛΗΣ:
4.8W
ΜΕΣΑΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: 7.2W, 9.6W
ΥΨΗΛΗΣ:
14.4W
LED TUBES 2G10/2G11
46x230 mm
46x320 mm
46x415 mm
46x417 mm
46x550 mm
5W, 7W, 9W
13W, 15W
18W
20W,22W
26W
LED Circular Tube
Φ300mm*Φ30mm
Φ225mm*Φ30mm
Φ225mm*Φ30mm
Φ170mm*Φ30mm
Φ373mm*Φ30mm
16W
12W
14W
9W
24W
MODULES
ΧΑΜΗΛΗΣ:
ΜΕΣΑΙΑΣ:
ΥΨΗΛΗΣ:
0,3W SMD 3528
0,6W SMD 5050
0,8W SMD 5050
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρώμα: Από 2700Κ έως 6500Κ
Chip:
Cree, Edison, Bridgelux, Epistar
Life:
60.000h+
Base:
Simple, Rotary
Κάλυμα: Clear, Frosted
Όλοι οι λαμπτήρες μπορούν να κατασκευαστούν σε όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς.
Παράδειγμα 1: TUBE 600 mm, 10W FROSTED 4500K, RotaryCap, Edison
Παράδειγμα 2: TUBE 1200mm, 18W Clear, 2700K, Simple, Cree
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ:
ΣΤΕΓΑΝΑ:
25W, 60W, 100W
18W, 30W, 40W, 60W,
100W, 150W, 300W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED
Πλήρη γκάμα φωτιστικών LED υψηλής απόδοσης, για φωτισμό χώρων με υψηλές
απαιτήσεις
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ SPOT ΟΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ IP 65
ΚΑΜΠΑΝΕΣ
3W, 7W, 9W
10W, 20W, 30W, 50W, 80W, 100W
80W, 100W, 120W
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΡΑΓΓΕΣ
ΟΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
CANOPY
100W, 120W, 140W, 160W
30W, 40W, 50W, 60W, 80W, 90W, 100W, 120W, 140W,
120W, 180W, 225W
PANEL
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Χρώμα: από 2700 έως 6500Κ
Chip:
Cree, Edison, Bridgelux, Epistar
Life:
60.000h +
Volt:
12V, 220V
Όλα τα φωτιστικά μπορούν να κατασκευαστούν σε όλους τους δυνατούς
συνδυασμούς.
Παράδειγμα 1: Προβολέας 50W, IP68, 4500K, 230V, Cree
Παράδειγμα 2: Καμπάνα 180 μοίρες, IP20, 6500, 12V, Epistar
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κατανάλωση και φωτιστική απόδοση
Η ισχύς (Watt) και η φωτιστική απόδοση (Lumen) είναι δύο
διαφορετικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν έναν λαμπτήρα. Η ισχύς
(Watt) υποδηλώνει την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει ένας λαμπτήρας, όταν λειτουργεί. π.χ. ένας λαμπτήρας
100W, αν μείνει σε λειτουργία 10 ώρες, θα καταναλώσει
100W X 10H = 1KWH (μία κιλοβατώρα), την οποία θα πληρώσουμε στην ΔΕΗ. Η φωτιστική απόδοση αναφέρεται στο πόσο
έντονα φωτίζει ο λαμπτήρας. Ένας λαμπτήρας 300 Lumen φωτίζει πιο έντονα ένα δωμάτιο, σε σύγκριση με κάποιον άλλον των
200 Lumen.
Η φωτιστική απόδοση (Lumen) είναι ανεξάρτητη από την ισχύ
(Watt)
Αυτό σημαίνει ότι δύο διαφορετικοί λαμπτήρες μπορεί να έχουν
ονομαστική ισχύ 100 W, δηλαδή να καταναλώνουν την ίδια
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά ο πρώτος να φωτίζει
περισσότερο. Δηλαδή πληρώνοντας τα ίδια χρήματα στη ΔΕΗ, ο
πρώτος δίνει περισσότερο φως.
Στην αγορά κυκλοφορούν σήμερα τέσσερα είδη λαμπτήρων.
α. Πυρακτώσεως (κοινές λάμπες)
β. Φθορισμού (σωλήνες)
γ. Φθορισμού μικρού μεγέθους (οικονομίας)
δ. LED
Παρακάτω ακολουθεί η αντιστοιχία φωτιστικής απόδοσης μεταξύ
τους (μέσοι όροι απόδοσης - υπάρχουν μικροδιαφορές ανάλογα
με τη μάρκα και την ποιότητα).
Λαμπτήρας πυρακτώσεως
15 Lumen /100 Watt
Λαμπτήρας φθορισμού
50 Lumen /30 Watt
Λαμπτήρας οικονομίας
55 Lumen / 28 Watt
Λαμπτήρας LED
90 Lumen / 16,6 Watt
Αν λοιπόν σε ένα δωμάτιο έχουμε μια κοινή λάμπα 100 Watt και
θέλουμε να έχουμε τον ίδιο φωτισμό, αλλά με μικρότερη κατανάλωση, τότε θα πρέπει να προσέξουμε ότι:
Για 1500 Lumen
Λαμπτήρας πυρακτώσεως
κατανάλωση
100 Watt
Λαμπτήρας φθορισμού
30 Watt
Λαμπτήρας οικονομίας
28 Watt
Λαμπτήρας LED
16,6 Watt
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:
- ένας λαμπτήρας οικονομίας δίνει 3,6 φορές τον ίδιο φωτισμό
σε σύγκριση με έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως στα ίδια Watt και
όχι 5 φορές, όπως λένε οι διαφημίσεις.
- ένας λαμπτήρας LED δίνει 6 φορές τον ίδιο φωτισμό σε σύγκριση με έναν λαμπτήρα πυρακτώσεως στα ίδια Watt και όχι 10
φορές, όπως λένε οι διαφημίσεις.
Ίσως τώρα να σας λύθηκε η απορία γιατί ενώ στο κατάστημα μας
λένε, ότι μια λάμπα οικονομίας 20 Watt αντιστοιχεί σε λαμπτήρα
πυρακτώσεως 100 Watt, μόλις την τοποθετήσουμε στο σπίτι μας,
μας δίνει την αίσθηση ότι φωτίζει λιγότερο. Είναι επειδή στην
πραγματικότητα φωτίζει όσο ένας λαμπτήρας 72 Watt.
Τι πρέπει να γνωρίζουµε:
Στους λαμπτήρες οικονομίας, επιλέγουμε αυτούς που δίνουν θερμό φωτισμό (κίτρινο χρώμα φωτός, που δεν κουράζει τα μάτια).
Οι λαμπτήρες οικονομίας απαιτούν 1-2 λεπτά, από τη στιγμή που
θα ανάψουν, ώστε να φτάσουν στη μέγιστη απόδοση φωτισμού.
Όσο παλιώνουν λόγω χρήσης, η μέγιστη απόδοση σε Lumen
μικραίνει.
Οι λαμπτήρες LED, πέρα από την χαμηλότερη κατανάλωση, δεν
θερμαίνονται όταν λειτουργούν, πράγμα που τους καθιστά βολικούς σε κάποιες εφαρμογές, όπως σποτάκια, φωτισμό βιτρίνας ή
κλειστού επίπλου με τζαμαρία κλπ.
Το ακριβότερο δεν είναι πάντα και το καλύτερο, όπως και το
φθηνότερο δεν είναι πάντα και το πιο συμφέρον. Υπάρχουν
λαμπτήρες κορυφαίας μάρκας (και τιμής) που προσφέρουν ακριβώς τα ίδια με άλλους μεσαίας μάρκας (και τιμής). Αν δύο ίδιοι
λαμπτήρες οικονομίας ή LED έχουν διαφορά στην τιμή, σίγουρα
θα έχουν διαφορά και στη διάρκεια ζωής. Ότι είναι κινέζικο δεν
είναι απαραίτητα και κακής ποιότητας, όπως προσπαθεί να μας
πείσει ο μέσος πωλητής.
Όταν αγοράζουμε λαμπτήρες, συγκρίνουμε την απόδοση σε
Lumen, στα ίδια Watt.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ
PL
ΣΚΑΦΑΚΙΑ
ΑΠΛΙΚΕΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΧΩΝΕΥΤΟ
ΣΠΟΤ / ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ
SPOT ΕΠΙΤΟΙΧΑ
SPOT ΔΑΠΕΔΟΥ
SPOT ΚΑΡΦΩΤΑ
ΚΗΠΟΥ
ΦΑΝΑΡΙΑ
ΧΕΛΩΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ
Ο σωστός φωτισμός για το παιδικό δωμάτιο, πέρα απ’ την λειτουργικότητα του, μπορεί να αλλάξει εξ’ ολοκλήρου την ιδιοσυγκρασία
και συνεπώς την διάθεση του παιδιού.
Με τον τεχνητό φωτισμό, μπορούμε να επιτύχουμε διαφορετικές ατμόσφαιρες αναλόγως την ώρα, δίνοντας στο παιδί τη δυνατότητα
να παίξει, να διαβάσει αλλά και να ηρεμήσει
MELISSA
FLY
BASKET
FOOTBALL
LOVE
AB
και πολλά άλλα σχέδια
TIPS
Επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και τα γούστα αλλάζουν πολύ συχνά, σας συνιστούμε ναι μεν φωτιστικό που είναι
κατασκευασμένο για το παιδικό δωμάτιο, αλλά ο σχεδιασμός του να είναι κάπως πιο… διαχρονικός και ουδέτερος, κατάλληλος και για
μεγαλύτερες ηλικίες.
Επίσης προσέξτε κατά την αγορά σας τα προϊόντα να τηρούν τους βασικούς κανόνες ασφαλείας και να έχουν το σήμα CE (Το σήμα CE
συμβολίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις κοινοτικές απαιτήσεις, που επιβάλλονται στον κατασκευαστή)
www.digitalarts.gr
WHERE LIGHT LIVES
διεύθυνση:
τηλέφωνο:
φαξ:
email:
web:
facebook:
Λεωφ. Μαραθώνος 28, Τ.Κ.:19009 Πικέρμι - Αττική
210 - 60.39.665
210 - 66.68.846
[email protected]
www.iqled.gr
www.iqledstore.gr
facebook.com/iqledstore
επισκευθείτε το ΝΕΟ site μας
www.iqled.gr
like us
/iqledstore