close

Enter

Log in using OpenID

1314_predavanje_racunalne mreze.pdf

embedDownload
20.11.2011.
Povijest
Osnovna namjena računalnih mreža je dijeljenje
podataka između dva ili više računala
Prve potrebe za računalnim mrežama javljaju se 1960.-
mr.sc. Kristian Đokić
tih godina
Suočavanje s problemima (nepostojanje infrastrukture,
nepostojanje standarda…)
Osnovni razlozi povezivanja
računala u mrežu
Jednostavna razmjena informacija
između korisnika računala
Jednostavna razmjena informacija između korisnika
Elektronička pošta
računala
Jednostavan pristup informacijama smještenim na
nekom računalu u mreži
Jednostavan pristup i dijeljenje skupih uređaja koji su
spojeni na mrežu
Mogućnost raspodjele obrade podataka na više
umreženih računala
Chat (IRC)
Jednostavan pristup informacijama
smještenim na nekom računalu u mreži
Internet telefonija
Razmjena datoteka
Jednostavan pristup i dijeljenje skupih
uređaja koji su spojeni na mrežu
pristup telefonskom ili imeniku
magnetska traka
elektroničke pošte
pristup glavnoj bazi podataka
tvrtke
Pristup informacijama o
položaju vozila
Pristup informacijama o
položaju mobilnih telefona
laserski pisač
Pristup internetu (optika, DSL)
Pristup podacima o klimi
Pristup podacima o UV zračenju
1
20.11.2011.
Mogućnost raspodjele obrade podataka
na više umreženih računala
Razvoj mrežne komunikacije
[email protected] projekt
Tradicionalna mreža – mreža koja sadrži uređaje,
(obrada signala sa radio
teleskopa u cilju
pronalaženja
inteligentnih bića van
zemlje)
[email protected] projekt
(analiza proteina s ciljem
boljeg razumjevanja
razvoja niza bolesti)
medije i standarde, te su svi ti elementi namjenjeni za
rad samo u tom okruženju. Primjer su radio, televizija i
telefonija.
Konvergencija mreža – povezivanje više različitih
mreža čime se omogućuje prijenos različitih vrsta
podataka korištenjem zajedničke mrežne
infrastrukture. Primjer je pristup internetu preko
mreže mobilne telefonije.
Razvoj mrežne komunikacije
(primjeri)
Tradicionalna mreža
(npr. Telefonska mreža je
služila isključivo za
prijenos govornog
signala)
Konvergencija mreža
(npr. Homebox uređaj
omogućuje prijenos
podataka i govornog
signala preko mobilne
mreže)
Topologije mreža: zvijezda
Svi čvorovi su povezani u središnju točku
Topologija mreže
Geometrijski razmještaj veza i čvorova (računala) koji
čine mrežu.
ČVOR
VEZA
Topologije mreža: zvijezda
Primjer male uredske mreže
Središnja točka (čvor) je najopterećeniji
Dodavanjem čvorova dodatno se opterećuje središnja
točka (čvor)
Kvar jednog čvora ne utječe na funkcionalnost mreže
Primjer: ethernet 100baseT
2
20.11.2011.
Topologije mreža: prsten
Topologije mreža: sabirnica
Čvorovi čine zatvorenu prstenastu strukturu
Svaki čvor je spojen na zajedničku vezu (sabirnicu)
Poruke putuju od čvora do čvora
Oštećenje veze (sabirnice) uzrokuje nemogućnost
Kvar jednog čvora uzrokuje kvar kompletne mreže, što
cijeli sustav čini osjetljivim na kvarove
Primjer: Token-ring
komunikacije, što je i najveći nedostatak
Jednostavno i jeftino se dodaju novi čvorovi
Korišteno devedesetih godina prošlog stoljeća, zbog
niske cijene
Primjer: ethernet 10base2
Topologije mreža: sabirnica
Primjer male uredske mreže (zastarjela tehnologija)
Podjela mreža po dostupnosti
a) Javne mreže
b) Privatne mreže
Javne mreže (Public Network)
Grade ih privatne tvrtke, državna tijela i agencije
Financiraju se iz državnog proračuna, ako ih grade
državna tijela i agencije
Ako ih grade privatne tvrtke, najčešće trebaju platiti
koncesiju (u državni proračun) ako ih namjeravaju
ustupati na javno korištenje
Može ih u pravilu koristiti bilo tko uz plaćanje
naknade
Primjer su mobilni operateri (Vipnet, Tele2 i Tmobile) koji svoje mobilne mreže daju na korištenje uz
naknadu
Privatne mreže (Private networks)
Grade ih privatne tvrtke za svoje potrebe
Najčešće se radi o lokalnim mrežama, mada postoje i
rasprostranjene privatne mreže
Često su to zatvorene mreže za potrebe tvrtki, a
ponekad pristup imaju i klijenti tvrtke
Primjer je SWIFT (Society for Worldwide Interbank
Financial Telecommunications) mreža u bankarstvu za
za elektronični prijenos bankarskih financijskih
poruka osnovana 1973.
3
20.11.2011.
Podjela mreža po zauzeću
geografskog prostora
Osobna mreža (Personal Area
Network)
Mreža na malom području, najčešće u jednoj prostoriji
UDALJENOST
LOKACIJA
MREŽA
10 m
Prostorija
PAN/LAN
100 m
Zgrada
LAN
1 km
Više zgrada
LAN
10 km
Grad
MAN
Prijenos podataka spor: do 1 Mbit/s
100 km
Država
WAN
Tehnologije: bluetooth, ZigBee
1000 km
Kontinent
WAN
10000 km
Planet
WAN (Internet)
Lokalna mreža (Local Area
Network)
Mreža na području ureda, ali može pokrivati i više
zgrada
Najčešće u cijelosti u vlasništvo osoba ili tvrtke koje ih
koriste, tako da se korištenje te mreže ne plaća
Prijenos podataka vrlo brz (100 Mbit/s, 1 Gbit/s)
Korištene tehnologije: ethernet
Rasprostranjena mreža (Wide Area
Network)
Do 10m
za povezivanje uređaja (mobilni telefon, dlanovnik,…)
na osobno računalo i razmjenu podataka
Gradska mreža (Metropolitan Area
Network)
Najčešće pokrivaju područje jednog dijela ili cijelog
grada
U vlasništvu tvrtki koje plaćaju koncesiju ili lokalne
zajednice
Brzine manje nego kod lokalnih mreža
Internet (Internet)
Pokrivaju područje jedne regije, države ili kontinenta
Globalna mreža koja pokriva skoro sve zemlje u svijetu
Nisu u vlasništvu osoba koje ih koriste, nego su
Nema centralnu točku, ali svaka država ima instituciju
vlasnici privatne tvrtke koje državi plaćaju koncesiju
Osobe koje ih koriste plaćaju tvrtkama naknadu za
korištenje
Nema vlasnika, a svi korisnici učestvuju u održavanju
koja se brine o svom dijelu
kroz neki oblik naknade telekomunikacijskim
operaterima
Koriste se različite tehnologije
4
20.11.2011.
Arhitektura mreža: Klijent – poslužitelj
(client – server)
Arhitektura mreža
Osnovna podjela:
a) Mreža ravnopravnih klijenata
b) Klijent - poslužitelj
a)
Klijent – računalo koje ima odgovarajuću programsku
b)
Arhitektura mreža: Mreža ravnopravnih
klijenata (peer-to-peer)
Mreža u kojoj su svi klijenti jednaki, te nema računala
koje ih nadzire i kontrolira
podršku za povezivanje s poslužiteljem (npr. Osobno
računalo s instaliranim Internet Explorerom). U
pravilu se dio poslova odrađuje na računalu klijentu, a
nužni podaci se dobivaju od poslužitelja
Poslužitelj – računalo na kojem su pohranjeni podaci
više korisnika kojima oni pristupaju po potrebi. U
pravilu se radi o “jačem” i pouzdanijem računalu (npr.
www.facebook.com), koje može obraditi veći broj
zahtjeva
Fizički mediji za prijenos podataka
a) Parica (bakar)
b) Koaksijalni kabl (bakar)
Računala dijele svoje podatke sa drugima
c) Optičko vlakno (staklo)
Primjer su razne P2P mreže (www.piratebay.org) u
d) Zrak
kojima su podaci smješteni kod korisnika, ali ipak
postoji poslužitelj koji prati koje podatke ima koji
korisnik
Koaksijalni kabl
Parica
5
20.11.2011.
Optičko vlakno
Zrak
Podjela mrežne opreme prema kriteriju upotrebe
električne energije za funkcioniranje
Aktivna mrežna oprema – potrebna joj je električna
energija za rad
Pasivna mrežna oprema – nije joj potrebna električna
energija za rad
Prikazana oprema je ona s kojom se možemo susresti u
tvrtkama, a velik dio specijalizirane opreme ovdje nije
prikazan.
a) Koaksijalni kabl – sve se manje koristi za
Pasivna mrežna oprema
Tu spadaju:
a) Koaksijalni kabl
b) UTP kabl
c) Optičko vlakno
d) Konektori
e) Patch paneli
f) Komunikacijski ormari
b) UTP kabl (sastoji se od 4 parice, odnosno 8 žica)
umrežavanje
6
20.11.2011.
c) Optička vlakna
d) Konektori (koaksijalni, UTP, optička vlakna)
e) Patch panel – UTP kablovi su s jedne strane spojeni
f) Komunikacijski ormari – služe za smještaj aktivne i
na patch panel (zadnja strana!), a sa druge na
utičnice po prostorijama. U prednju stranu pach
panela se stavljaju kratki UTP kablovi koji ga
povezuju sa aktivnom mrežnom opremom
(preklopnik, odnosno switch)
pasivne mrežne opreme
Aktivna mrežna oprema
a) Preklopnik (switch) - služi za povezivanje dvaju
računala unutar iste mreže (LANa) ili za povezivanje
računala i usmjerivača(routera) za promet koji je
namijenjen drugim mrežama. Primljene podatke na
jednom portu prebacuje samo na jedan odgovarajući
izlazni port
b) Usmjerivač (router) - služe za usmjeravanje prometa
prema računalima koja se ne nalaze u LAN-u. U
pravilu je LAN mreža napravljena po ethernet
standardu, dok se za pristup udaljenim računalima
koristi WAN mreža kojoj se pristupa preko
usmjerivača.
7
20.11.2011.
Primjeri kućne ili manje uredske
mreže
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 723 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content