close

Enter

Log in using OpenID

Arhitektura i organizacija digitalnog računala

embedDownload
SVEUČILIŠTE U MOSTARU
FAKULTET STROJARSTVA I RAČUNARSTVA
Arhitektura i organizacija
digitalnog računala
Nastavnik: Prof.dr.sc. Sven Gotovac
Asistent: Željko Šeremet, mag.rač.
Organizacija i pravila
Sadržaj
•
•
•
•
•
•
Nastava
Ocjenjivanje
Cilj kolegija
Teme
Literatura
Konzultacije
Nastava
• D225
• Termini predavanja i vježbi
– pratite obavijesti:
• http://www.fsr.ba/...
• NAPOMENA: Predavanja i vježbe NISU obavezne
Ocjenjivanje (1)
• 2 kolokvija
– 1. kolokvij
• Termin 05.02.2013. u 16.15 sati
– 2. kolokvij
• Termin 11.02.2013. u 16.15 sati
• Testovi se pišu na papiru
• Zadaća (10% bodova)
• Stimulativni bodovi za prisutne studente (15% bodova)
Ocjenjivanje (2)
• Ispit putem kolokvija će položiti svi studenti koji na svakom od
kolokvija osvoje 20 ili više bodova.
• Ocjene na kolokviju:
40-54 (2) 55-69 (3) 70-79 (4) 80-100 (5)
• Ocjene na pismenom ispitu:
50-64 (2) 65-79 (3) 80-89 (4) 90-100 (5)
Cilj kolegija
• Poznavanje građe računala i načina njihova
rada.
Teme nastave (1)
• Uvod, Definicija i klasifikacija arhitekture računala, Vrste
sabirnica, Von Neumannov model računala, Prikaz
informacija u računalu
• Različiti pogledi na računalo, Podjela računala i
naredbi, Skup naredbi, Formati naredbi, Modovi
adresiranja
• CISC. RISC. Komponente modela CISC (Primjer
izvođenja programa), Komponente modela (S)RISC –
ISA model procesora
• Programiranje u asembleru (primjeri)
Teme nastave (2)
• Projektiranje procesora, Jedno-sabirnička i više-sabirnička
mikroarhitektura, Upravljačka jedinica, ALU jedinica
• Projektiranje procesora sa cjevovodom, Tok niza naredbi kroz
cjevovod, Opasnosti vezane uz primjenu cjevovoda
• Projektiranje memorijskog sustava, Hijerarhijska struktura
memorije, Organizacija brze memorije (Cache)
• Ulazno/izlazni podsustav, Programsko izvođenje U/I
operacija, Prekidi, Izravan pristup memoriji (DMA), U/I sučelja,
sabirnice
Literatura
• ...znanje je znanje bez obzira otkuda došlo
• Koristite SVU literaturu koja vam je na raspolaganju!
– Materijali (predavanja i vježbe):
• www.fsr.ba/~zseremet/ADR
– Knjige
• Vincent P. Heuring, Harry F. Jordan: “Computer Systems Design and
Architecture”, Addison-Wesley, 1997.
• John L. Hennessy, David A. Patterson: “Computer Architecture, a
Quantitive Approach”, Morgan Kaufmann Publishers INC., 1996.
• S. Ribarić: “Naprednije arhitekture mikroprocesora”, Element,
Zagreb, 2.izdanje, 1997.
• S. Ribarić: “Arhitektura RISC i CISC računala”, Školska knjiga,
Zagreb, 1996
Konzultacije
• Termini su:
– Utorak 10.00 – 11.00 sati /ured 242/
– Četvrtak 10.00 – 11.00 sati /ured 242/
• [email protected]
Pitanja
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
432 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content