close

Enter

Log in using OpenID

1 PRIMJER POTVRDE O ISPLATI I TABULARNE IZJAVE: nastavno

embedDownload
PRIMJER POTVRDE O ISPLATI I TABULARNE IZJAVE:
______________________________________ nastavno Prodavatelj
U ____________ __.__. 201__.
POTVRDA O ISPLATI i TABULARNA IZJAVA
Prodavatelj temeljem ugovora o kupoprdaji nekretnine
od__.__.201_.
sklopljenog
s
kupcem______________________OIB:_________________i
ovjerom potpisa na ovoj izjavi potvrđuje da je kupac isplatio kupoprdajnu cijenu
u cijelosti te ovlašćujemo kupca da bez svakog daljnjeg pitanja i/ili odobrenja
upiše nekretninu zk.č._____ površine_____ m2 k.o.__________ ZKUL:____
upisanu pred Općinskim sudom u___________u zemljišnim i drugim javnim
knjigama na ime i vlasništvo kupca.
PRODAVATELJ:
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
27 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content