Τεύχος Νο. 71_ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Τα Νέα
της Ε Ε Ε Ε Γ Μ
Αρ. 71 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 - Α
71
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής
3
Προσεχείς Εκδηλώσεις Γεωτεχνικού Ενδιαφέροντος
στην Ελλάδα
19
Νέες Εκδόσεις στις Γεωτεχνικές Επιστήμες
20
Ο προσκεκλημένος ομιλητής καθηγητής του Πολυτεχνείου
της Βαρκελώνης και Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη της
ISSMGE Antonio Gens με τον Πρόεδρο της Οργανωτικής
και Επιστημονικής Επιτροπής Σπύρο Καβουνίδη
Ο Δήμαρχος Αθηναίων Προσφονώντας τους συνέδρους του
7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής
Άποψη της κεντρικής αίθουσας συνεδριάσεων κατά την Ειδική Συνεδρία για τον σεισμό της Κεφαλληνίας. Στο βήμα ο
καθηγητής ΕΜΠ Γιώργος Γκαζέτας
Ο καθηγητής του Université Paris-Est, Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées και πρόεδρος της ISSMGE
Roger Frank
Οι συντελεστές της ειδικής συνεδρίας για τον σεισμό της
Κεφαλληνίας [από αριστερά προς τα δεξιά Χ. Σολομωίδης,
Α. Πλατής, Γ. Μπουκοβάλας (συντονιστής - προεδρείο),
Ι. Ψυχάρης, Γ. Βλαβιανός, Γ. Αθανασόπουλος,
Γ. Μυλωνάκης (προεδρείο)]
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 2
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Προεδρείο: Σ. Καβουνίδης, Χ. Τσατσανίφος
«Τι τρέχει; Έγινε κατολίσθηση και έπεσε κάνας βράχος;»
(Διονύσης Σαββόπουλος, «Μπάλλος»,
http://www.youtube.com/watch?v=z9-hhbTroyk)
Τον Antonio Gens, Καθηγητή Γεωτεχνικής Μηχανικής του
Departamento de Ingenieria del Terreno του Universitat
Politecnica de Catalunya και Αντιπρόεδρο Ευρώπης της
International Society for Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering.
Έχουμε πολύ Εδαφοδυναμική! 58 άρθρα συνολικά και τρεις
ειδικές ομιλίες από τους:
Κυριαζή Πιτιλάκη, Καθηγητή ΑΠΘ,
Γιώργο Μπουκοβάλα, Καθηγητή ΕΜΠ και
Γιώργο Γκαζέτα, Καθηγητή ΕΜΠ.
Έχουμε όμως και 99 άρθρα όχι σε εδαφοδυναμική αλλά σε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Περιστατικά για Διδασκαλία Γεωτεχνικής Μηχανικής
Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου
Συμπεριφορά Εδαφών: Προσομοιώματα
Βαθειές Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις
Θεμελιώσεις
Εφαρμογή Ευρωκωδίκων
Περιβαλλοντική Γεωτεχνική
Γεωτεχνική και Μνημεία
Βελτιώσεις Εδαφών - Ενισχύσεις
Πρανή - Κατολισθήσεις
Φράγματα - Επιχώματα
Σήραγγες
Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής
Έχουμε 2 Ειδικές Συνεδρίες:
• Βραχοπτώσεις
• Σεισμός Κεφαλλονιάς
Έχουμε 2 βραβεύσεις:
• Καλύτερο Περιστατικό για Διδασκαλία
• Καλύτερη Διπλωματική 2013 Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος
Έχουμε και Εικαστική Έκθεση:
ΓΑΙΑ ΕΝ ΑΡΧΗ
Με Συντονίστρια τη ζωγράφο κα Γεωργία Μπλιάτσου (επισήμως θα εγκαινιαστεί το βράδυ).
Έχουμε και Δεξίωση σήμερα στις 8:45 μ.μ. με πρόγραμμα:
• Κουαρτέτο εγχόρδων του Δήμου Αθηναίων
• Εγκαίνια Εικαστικής Έκθεσης
• Κομπανία λαϊκής μουσικής με τον Γιώργο Ντουνιά και την
παρέα του.
Σπύρος Καβουνίδης, Προεδρος Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου:
Και κατολισθήσεις αποκαθιστούμε και βράχους κρατάμε και
… συνέδρια κάνουμε. Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής μετά το πολύ επιτυχημένο προηγούμενο
στον Βόλο 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1 Οκτωβρίου 2010.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει όλα τα βασικά θέματα
γεωτεχνικής μηχανικής: Και Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα.
Έχουμε και τρεις προσκεκλημένους ομιλητές:
Τον Roger Frank, Καθηγητή – έως σήμερα!!! του Universite
Paris-Est / Ecole des Ponts ParisTech και Πρόεδρο της International Society for Soil Mechanics and Geotechnical
Engineering,
Θα έχουμε και ωραία εδάσματα και ποτά!
Έχουμε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ όπου εκθέτουν:
Περίπτερο
Περίπτερο
Περίπτερα
Περίπτερο
Περίπτερο
Περίπτερο
Περίπτερο
Περίπτερο
Περίπτερα
Περίπτερο
Περίπτερο
1
2
3-4-5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
ΕΔΡΑΣΗ
ΝΕΟΤΕΚ
GEOCHEM
MACCAFERRI
ΟΤΜ-ΑΤΕ
ΕΔΑΦΟΣ
ALGOSYSTEMS
ISTRIA
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΝ
SETPOINT SYSTEM
Τον Trevor Orr, Καθηγητή του Department of Civil, Structural and Environmental Engineering του Trinity College του
Δουβλίνου και
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 3
Έχουμε Χορηγούς
Η ΕΕΕΕΓΜ είναι ο επιστημονικός φορέας των ελλήνων γεωτεχνικών μηχανικών. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής και της Διεθνούς
Ένωσης Βραχομηχανικής και σε συνεργασία με τα Πολυτεχνεία της χώρας και το ΤΕΕ συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο της γεωτεχνικής επιστήμης στην Ελλάδα, με ποικίλες
πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.
Μία από αυτές είναι και τα Πανελλήνια Συνέδρια Γεωτεχνικής Μηχανικής, που μέχρι το προηγούμενο, το 2010 στον
Βόλο, διοργανώσαμε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Εφέτος είναι το πρώτο που διοργάνωσε μόνη της η
ΕΕΕΕΓΜ υπό την αιγίδα του ΤΕΕ και του Δήμου Αθηναίων.
Τους Ευχαριστούμε. Χωρίς αυτούς, δύσκολα θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε οικονομικά. Ευχαριστούμε:
- Το Δήμο Αθηναίων και το ΤΕΕ (το Συνέδριο υπό την Αιγίδα τους)
- Τα Προεδρεία των Συνεδριών (που θα είναι αυστηρά με το
χρόνο)
- Τα μέλη της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
(πρώτη φορά μόνη η ΕΕΕΕΓΜ).
Θα χαιρετίσουν το Συνέδριό μας οι
- Πρόεδρος της ΕΕΕΕΓΜ, κ. Χρήστος Τσατσανίφος,
- Πρόεδρος Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, κ. Στέλιος Αχνιώτης,
- Πρόεδρος του ΤΕΕ, κ. Χρήστος Σπίρτζης (δευ παρευρίσκεται)
- Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κ. Στράτος Σιμόπουλος (θα
μεταφέρει το μήνυμά του ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός),
- Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα κηρύξει την έναρξη του Συνεδρίου.
Και τώρα καλώ τον Χρήστο Τσατσανίφο, Πρόεδρο της ΕΕΕΕΓΜ, να προσφωνήση το συνέδριο.
Τα Πανελλήνια Συνέδρια έχουν σαν στόχο να καταγράψουν
τις προόδους της γεωτεχνικής μηχανικής στην Ελλάδα, κυρίως όπως αντικατοπτρίζονται στα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται από τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, στα σημαντικά
γεωτεχνικά έργα που μελετήθηκαν και κατασκευάσθηκαν,
όπως επίσης και σε άλλα έργα (σιδηροδρομικά, οδικά, λιμενικά, υδραυλικά, κτιριακά, περιβαλλοντικά) με σημαντικό
γεωτεχνικό αντικείμενο.
Επιδίωξή μας είναι οι εργασίες των Συνεδρίων αυτών να αναδείξουν πρωτότυπα στοιχεία συμβολής της γεωτεχνικής
μηχανικής αλλά και να προβάλουν θεωρητικές και πειραματικές έρευνες σε εδαφικά, βραχώδη και ημιβραχώδη υλικά
που βρήκαν ή μπορούν να βρουν εφαρμογή στην πράξη.
Ελληνική Επιστημονική
Εταιρεία Εδαφομηχανικής
& Γεωτεχνικής Μηχανικής
7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κ. εκπρόσωπε του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Έργων, αγαπητέ συνάδελφε Πρόεδρε
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, αγαπητέ συνάδελφε ιδρυτικό μέλος της ΕΕΕΕΓΜ καθηγητή Θεοδόση Τάσιο, αγαπητοί σύνεδροι του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής, κυρίες και κύριοι. Κάνω ιδιαίτερη μνεία στον Καθηγητή Θεοδόση Τάσιο γιατί είναι το μόνο
από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΕΕΕΓΜ που παρευρίσκεται σήμερα.
Εκ μέρους της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής έχω τη μεγάλη τιμή και
ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω στο 7° Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ξεκινήσαμε την ευχάριστη περιπέτεια της διοργάνωσης των
γεωτεχνικών συνεδρίων το 1988 στην Αθήνα, με 115 ανακοινώσεις και 500 συνέδρους (απ’ την αρχή μεγάλο το ενδιαφέρον των συναδέλφων). Συνεχίσαμε με το 2ο Γεωτεχνικό
Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη το 1992 με 111 ανακοινώσεις,
με το 3ο στην Πάτρα το 1997 με 122 ανακοινώσεις, το 4ο,
πάλι στην Αθήνα, το 2001 με 150 ανακοινώσεις. Στο 5ο Γεωτεχνικό Συνέδριο στην Ξάνθη, το 2006, είχαμε κατακόρυφη
άνοδο ανακοινώσεων και συμμετοχών: 226 ανακοινώσεις
και 563 συνέδρους. Το γεγονός αυτό αντικατόπτρισε μια δεκαετία περίπου άνθισης της μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής, στα οποία συμμετείχαν ενεργότατα οι
Γεωτεχνικοί Μηχανικοί, και μέσω του συνεδρίου, αναφέρομαι στο Συνέδριο της Ξάνθης, τους δόθηκε η ευκαιρία να
παρουσιάσουν τις εμπειρίες που αποκόμισαν. To 2010 στο 6ο
Σελίδα 4
Πανελλήνιο Συνέδριο είχαμε νέο ρεκόρ ανακοινώσεων: 228.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω της έναρξης της οικονομικής κρίσης
είχαμε μείωση στον αριθμό των συνέδρων: 384. Και εφέτος,
στην κορυφή, ελπίζω, της οικονομικής κρίσης, 159 άρθρα
και 450 συνέδρους, από τους οποίους οι μισοί νέοι μηχανικοί
και φοιτητές (ή σπουδαστές, όπως μας έλεγαν στα χρόνια
μου). Λιγώτερα άρθρα, κάτι που πρέπει να αποδοθή και στο
γεγονός της μείωσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας
στη χώρα, όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά λόγω του περιορισμού των κρατικών επενδύσεων αμέσως μετά
την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
κείμενο την κατασκευή ειδικών θεμελιώσεων και αντιστηρίξεων, υποθεμελιώσεων κ.ά.
Τα μέχρι σήμερα διεξαχθέντα πανελλήνια συνέδρια γεωτεχνικής μηχανικής πιστοποιούν επίσης τη συμβολή των Γεωτεχνικών Μηχανικών στην ανάπτυξη της χώρας, δίνοντας
πρωτοποριακές λύσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών
προβλημάτων αλλά και διεξάγοντας βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.
Ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο
της Αθήνας, οι ζεύξεις Ρίου - Αντιρρίου και Ακτίου – Πρέβεζας, η Αττική Οδός, το Μετρό της Αθήνας, οι επεκτάσεις και
βελτιώσεις του σιδηροδρομικού δικτύου, οι Χ.Υ.Τ.Α., τα Ολυμπιακά Έργα κ.λπ., για να αναφέρω μερικά μόνο από τα
μεγάλα έργα, όλα σε περιβάλλον πολύπλοκο και δυσχερές
γεωλογικά, γεωτεχνικά και σεισμικά, υπήρξαν σχολεία αλλά
και πεδία ανάπτυξης πρωτοβουλίας και εφευρετικότητας για
τους έλληνες γεωτεχνικούς μηχανικούς. Παράλληλα συνέβαλαν στο να γίνη συνείδηση σε όλους τους συντελεστές
παραγωγής τεχνικών έργων ότι ο γεωτεχνικός σχεδιασμός
είναι πρωταρχικής σημασίας και αποτελεί βασική συνιστώσα
του συνολικού σχεδιασμού των έργων.
Γεωτεχνική Μηχανική ή Γεωμηχανική είναι η επιστήμη που
εξετάζει τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και του
βράχου και τις εφαρμογές της στην μελέτη και κατασκευή
τεχνικών έργων. Έχει σαν αντικείμενό της την ανάλυση,
σχεδιασμό και κατασκευή οποιουδήποτε έργου κατασκευάζεται από ή εδράζεται πάνω ή μέσα σε έδαφος ή βράχο.
Η Γεωτεχνική Μηχανική είναι παντού. Η εδαφομηχανική, η
βραχομηχανική, οι θεμελιώσεις, οι σήραγγες, τα χωμάτινα
φράγματα, η αποκατάσταση κατολισθήσεων, οι χώροι υγειονομικής ταφής, η μελέτη της σεισμικής απόκρισης γαιοκατασκευών, τα επιχώματα, τα ορύγματα χρειάζονται τον Γεωτεχνικό Μηχανικό τους. Και ο Έλληνας Γεωτεχνικός Μηχανικός
δίνει το παρών ερευνώντας, μελετώντας και κατασκευάζοντας. Μερικές φορές διακινδυνεύοντας την ζωή του και πέφτοντας στον βωμό του καθήκοντος, όπως ο Sergio Sciani
στα Τέμπη.
Υπενθυμίζω ότι αρχικά η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του
ΕΜΠ, το 1982, και στη συνέχεια και τα Τμήματα Πολιτικών
Μηχανικών στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας δημιούργησαν Τομείς Γεωτεχνικής Μηχανικής, ενώ από το Ακαδημαϊκό
Έτος 2005 – 2006 στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
θέσπισε την Κατεύθυνση Γεωτεχνικού Μηχανικού, παράλληλα τις ήδη υπάρχουσες κατευθύνσεις του Δομοστατικού,
Υδραυλικού και Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.
Στο διάστημα που μεσολάβησε από το προηγούμενο 6ο Συνέδριο, η επιστημονική κοινότητα των Ελλήνων γεωτεχνικών
είχε την ατυχία να χάση ένα εξέχον μέλος της, τον Σπήλιο
Ασπρούδα. Ο Σπήλιος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1948.
Σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λαμβάνοντας
το Bachelor of Civil Engineering από το West Virginia Tech
το 1971 και το Master of Science από το Virginia Polytechnic
Institute and State University το 1975. Εργάστηκε στο τμήμα οδοποιίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων των Η.Π.Α.,
στην πόλη Bregga της Λιβύης, με την εταιρεία KΟΤΖΙΑΣ &
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ και στην εταιρεία FRANK BASIL για την
μελέτη και κατασκευή έργων υποδομής στη Σαουδική Αραβία και στην Αίγυπτο. Το 1980 ίδρυσε την γεωτεχνική μελετητική εταιρεία Σ. ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ, η οποία το 1995 μετονομάσθηκε σε Σ. ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., ενώ παράλληλα, το 1998, ίδρυσε της εταιρεία GEOSTIRIXIS, με αντι-
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Παράλληλα, από το 1988 συνεργαζόταν με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) για τη σύνταξη προγραμμάτων - προϋπολογισμών για την κατασκευή
και συντήρηση έργων υποδομής σε χώρες της Αφρικής.
Θα τον θυμόμαστε με ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε
στην επιστήμη μας και στην ΕΕΕΕΓΜ.
Κλείνοντας πρέπει να αναφέρω ότι στο συνέδριο του Βόλου
είχαμε κάποια παράπονα για την διεξαγωγή του με τρεις παράλληλες συνεδρίες. Φέτος το αλλάξαμε, και το συνέδριο θα
διεξαχθή σε δύο παράλληλες συνεδρίες. Επίσης, φέτος έγινε
προσπάθεια να προβληθούν οι νέοι συνάδελφοι, τόσο με την
ανάθεση σε αυτούς των προεδρείων των συνεδριών, όσο και
με την προσπάθεια να παρουσιάσουν αυτοί τα άρθρα, στα οποία είναι συν-συγγραφείς με παλαιότερους συναδέλφους.
Καλή Επιτυχία
στο Συνέδριο
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας εδώ και εύχομαι
καλή επιτυχία στο Συνέδριό μας.
Παρακαλώ τον κ. Στέλιο Αχνιώτη, Πρόεδρο του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου να προσφωνήση το
Συνέδριο.
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε Δήμου Αθηναίων,
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και κύριοι,
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα ανάμεσα σε αγαπητούς
φίλους και συναδέλφους για να χαιρετίσω εκ μέρους του
ΕΤΕΚ το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, το
Σελίδα 5
οποίο διοργανώνει, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής υπό την αιγίδα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων.
Για αυτή την πρόσκληση και τιμή ευχαριστώ ιδιαίτερα τον
συνάδελφο και φίλο Πρόεδρο Δρα Χρήστο Τσατσανίφο.
Είναι με μεγάλη ικανοποίηση που παρατηρώ ότι το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής έχει πλέον καταστεί
θεσμός στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας και έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων που ασχολούνται με
τα γεωτεχνικά θέματα, ως το επιστημονικό γεγονός που θα
εμπλουτίσει και αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και προβληματισμούς στον τομέα αυτό. Το φετινό Συνέδριο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τόσο ως προς το εύρος της θεματολογίας του, τη μεταφορά επιστημονικής γνώσης που
περικλείουν η επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα, οι
τεχνολογικές εξελίξεις και οι πρακτικές εφαρμογές καθώς,
επίσης, και λόγω της δυναμικής που δημιουργεί για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.
Οι συνάδελφοι Μηχανικοί που ασχολούνται με το συγκεκριμένο τομέα μηχανικής επιστήμης έχουν ένα ευρύ και σύνθετο φάσμα θεμάτων και προκλήσεων να αντιμετωπίσουν.
Οι πρόσφατοι σεισμοί στην Κεφαλονιά, την οποία επισκεφτήκαμε, είναι μια ακόμα υπενθύμιση για τη σπουδαιότητα
των μελετών με τις οποίες ασχολείται ο τομέας της γεωτεχνικής μηχανικής. Είναι, επίσης, άξιον αναφοράς ότι η συμπεριφορά των εδαφών κάτω από δυναμική καταπόνηση και
η ποσοτική και ποιοτική προεκτίμηση των παραμέτρων, με
τις οποίες οι σεισμοί και άλλα ακραία φαινόμενα επιδρούν
επί των κατασκευών, αποτελούν κύριο αντικείμενο διεξοδικής και αναλυτικής μελέτης ώστε τα έργα να σχεδιάζονται
με τρόπο που να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις διάφορες
καταπονήσεις που ενδεχόμενα θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια τόσο της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας τους.
Είναι για αυτούς τους λόγους που το σημερινό συνέδριο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία δεδομένου ότι η συνδυασμένη αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, της εμπειρίας
και της τεχνολογίας καθίσταται άκρως απαραίτητη κατά την
άσκηση του επαγγέλματος από τους συναδέλφους μηχανικούς μελετητές και κατασκευαστές έργων.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Στην Κύπρο δεν υπάρχει ξεχωριστός κλάδος μηχανικής επιστήμης ώστε κάποιος να δύναται να εγγράφεται στο Επιμελητήριο της Κύπρου ως Γεωτεχνικός Μηχανικός ή ως Γεωμηχανικός, ούτε και αντίστοιχος κλάδος σπουδών σε κάποιο
από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου. Φυσικά οι συνάδελφοι Πολιτικοί Μηχανικοί καθώς και Τεχνικοί Γεωλόγοι
διδάσκονται ορισμένα μαθήματα κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους και, στη συνέχεια, εναπόκειται στους ίδιους κατά πόσο θα επεκτείνουν τους ορίζοντες αλλά και τις
γνώσεις τους στο αντικείμενο του τομέα, ανάλογα πάντοτε
και με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που έχουν ενώπιον
τους είτε με μεταπτυχιακές σπουδές είτε και μέσα από την
άσκηση του επαγγέλματος τους.
Από την πλευρά μας ως το Επιμελητήριο των Μηχανικών της
Κύπρου και στην προσπάθεια μας να συνεισφέρουμε με κάθε
τρόπο στην ενημέρωση, κατάρτιση και ανάπτυξη των συναδέλφων που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, βρισκόμαστε σε διαδικασία εγγραφής της Κυπριακής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής,
με σκοπό την εκπροσώπηση της χώρας μας στο διεθνή οργανισμό εδαφομηχανικής και γεωτεχνικής μηχανικής, ISSMGE. Έχει ετοιμαστεί ήδη το σχετικό Καταστατικό της Εταιρείας και έχει πραγματοποιηθεί πρόσφατα η πρώτη συνάντηση μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυτικών μελών.
Σε αυτό το σημείο επιτρέψετε μου να ευχαριστήσω και πάλι
τον Πρόεδρο της αντίστοιχης ελληνικής εταιρείας, τον φίλο
Χρήστο Τσατσανίφο για την πολύτιμη βοήθεια και στήριξη
που μας έχει προσφέρει μέχρι σήμερα προς το σκοπό αυτό.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα η όλη διαδικασία σύστασης της
ΚΕΕΕΓΜ θα έχει ολοκληρωθεί.
Κλείνοντας, θα ήθελα επίσης, να αναφέρω ότι προσδοκούμε
σε ενίσχυση της συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την
ΕΕΕΕΓΜ αλλά και το ΤΕΕ, θεωρώντας τις σχετικές συνέργειες ως αναγκαίες και ωφέλιμες για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των σύνθετων θεμάτων που αφορούν στην επιστήμη
της μηχανικής, τη γη, τη φύση και το περιβάλλον αλλά και
θέματα που άπτονται της διεθνούς παρουσίας των χωρών
μας.
Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του
συνεδρίου.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ δεν παρευρίσκεται, ούτε εκπρόσωπός
του, οπότε παρακαλώ τον κ. Αλέξανδρο Βραχνό, εκπρόσωπο
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτου Σιμόπουλου, να απευθύνη χαιρετσιμό στο Συνέδριο.
Αγαπητοί και αγαπητές σύνεδροι,
Η γεωτεχνική μηχανική αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με ταχύτατους ρυθμούς τόσο ως επιστημονικό
αντικείμενο όσο και ως εφαρμογή στην πράξη.
Τα Πολυτεχνεία και οι πολυτεχνικές μας σχολές έχουν όλα
τομείς γεωτεχνικής, τομείς που ανθούν, διακρίνονται διεθνώς με δημοσιεύσεις των μελών τους και σημαντική συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Οι μελετητές μας, οι ελληνικές
γεωτεχνικές εταιρίες, μελέτησαν και μελετούν σημαντικότατα έργα τόσο στην Ελλάδα αλλά και πιο πρόσφατα στο εξωτερικό.
Και οι έλληνες κατασκευαστές κατασκεύασαν και κατασκευάζουν γεωτεχνικά έργα με ιδιαίτερες απαιτήσεις τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η Πολιτεία από τη μεριά της -έστω και καθυστερημένα- προχώρησε στη θεσμοθέτηση των γεωτεχνικών μελετών και ήδη
με τον ισχύοντα νόμο 3316/2005 δίδονται τόσο οι περιγραφές όσο και η τιμολόγηση με τιμές δημοσίου των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών.
Ασφαλώς υπήρξε, τα χρόνια της κρίσης, μια επιβράδυνση.
Και σε παραγωγή έργων και σε προκηρύξεις μελετών. Όμως
ήδη άρχισε η ανάκαμψη και βέβαια, προφανώς, τα γεωτεχνικά προηγούνται.
Στην Ελλάδα έχουμε να κάνουμε πολλά έργα ακόμα, και όσο
το επιτρέπουν οι οικονομικές συνθήκες θα προχωρούμε στη
μελέτη και την κατασκευή τους.
Και όπως ξέρετε τα εύκολα έργα έχουν γίνει. Τα νέα έργα θα
απαιτούν όλο και περισσότερη συμμετοχή των γεωτεχνικών.
Με συνέδρια σαν αυτό, καταγράφετε τα επιτεύγματα τόσο
στο θεωρητικό/επιστημονικό επίπεδο όσο και της πράξης. Είναι γνωστό το υψηλό επίπεδο των Πανελληνίων Γεωτεχνικών Συνεδρίων και είμαι βέβαιος ότι και το 7ο Συνέδριο θα
επιβεβαιώσει τον κανόνα.
Τελειώνοντας να σας πω ότι με χαρά βλέπω ότι συνδυάζετε
το επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου με την Τέχνη, τη γήινη τέχνη. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα περιεργαστούμε τα έργα των καλλιτεχνών της Έκθεσης ΓΑΙΑ ΕΝ ΑΡΧΗ, και θα μελετήσουμε τα επιστημονικά συμπεράσματα του Συνεδρίου
σας.
Σας εύχομαι καλή επιτυχία.
Παρακαλώ τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη να απευθύνη
χαιρετισμό και να κηρύξη την έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου.
Σελίδα 6
Αγαπητοί και αγαπητές Σύνεδροι,
Σας χαιρετώ ως συνδημότες και καλωσορίζω τους συνέδρους που έρχονται από μακριά, καθώς και τους ξένους καλεσμένους σας.
Βρισκόμαστε σε μια Αθήνα που ένιωσε στο πετσί της την
μεγάλη κρίση αλλά, με κόπο, στάθηκε όρθια, και τώρα αρχίζει να εμφανίζει σημεία ανάκαμψης τόσο με την πολύ σημαντική αύξηση του τουρισμού όσο και με συνέδρια όπως το
δικό σας.
Όλο και περισσότεροι έρχονται να βαδίσουν πάνω στον Αθηναϊκό Σχιστόλιθο -είτε στον μαλακό της Πλατείας Βάθη, είτε
στον βραχώδη της Πλατείας Συντάγματος- έρχονται να ανέβουν στα ασβεστολιθικά καλύμματα κυρίως στο κέντρο της
πόλης, στο Λυκαβηττό και στο Λόφο της Ακρόπολης. Χρησιμοποιούν το μετρό της Αθήνας με, τις σήραγγές του –μελετημένες από εσάς ή άλλους ομότεχνούς σας. Περπατούν
μπροστά από κτίρια συχνά με δύσκολες θεμελιώσεις, κτισμένα δίπλα-δίπλα συχνά με ιδιαίτερες αντιστηρίξεις που έχουν
δεχτεί πολλές φορές έντονες σεισμικές δονήσεις που μελετούν κυρίως οι, εξ υμών, εδαφοδυναμικοί.
Ο Δήμος με μεγάλη χαρά τοποθέτησε το Συνέδριό σας, το 7ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, υπό την αιγίδα του. Και εύχεται να ‘ναι αποδοτικό το τριήμερο αυτό των
εργασιών του. Και σημειώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ανάμεσα στις επιστημονικές συνεδριάσεις σας και τα τεχνικά
εκθέματα ενδιαφερθήκατε να λειτουργήσει και Εικαστική Έκθεση με θέμα τη Γαία.
Να χαρείτε τα εκθέματα και καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας.
(Στη συνέχεια ο κ. Γ. Καμίνης αναφέρθηκε προσωπικά στη
νομική του παιδεία λέγοντας “αυτοκριτικά” ότι στη ζωή του
παρατήρησε ότι οι νομικοί βρίσκουν τους λόγους γιατί κάτι
δεν μπορεί να γίνει, ενώ οι μηχανικοί βρίσκουν πως μπορεί
να γίνει, βρίσκουν λύσεις.
Ο Roger μεγάλωσε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία και
στη Γαλλία. Πήρε το Δίπλωμα του Πολιτικού Μηχανικού από
την Ecole Nationale des Ponts et Chaussées το 1972, όπως
και το Doctor of Engineering το 1974 και το 1984 του απενεμήθη το Doctor of Science από το Pierre and Marie Curie
University of Paris.
Ο Καθηγητής Frank αφιέρωσε όλη την επαγγελματική του
δραστηριότητα στην Γαλλική Υπηρεσία Αυτοκινητοδρόμων,
αρχικά στο Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
(LCPC), όπου έγινε Προϊστάμενος του Τμήματος Θεμελιώσεων το 1983, και Διευθυντής της Διεύθυνσης Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων το 1990. Από το 1992 έως το 2003 διετέλεσε Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου CERMES (συνεργασία της ENPC και του LCPC στον τομέα της Εδαφομηχανικής). Το 1997 ο Roger Frank εξελέγη Καθηγητής της Γεωτεχνικής Μηχανικής της ENPC.
Το κύριο πεδίο εξειδίκευσης του Καθηγητή Frank είναι οι επί
τόπου δοκιμές και οι θεμελιώσεις. Έχει διεξαγάγει θεωρητική
και πειραματική έρευνα και έχει παράσχει υπηρεσίες συμβούλου σε έργα πολιτικού μηχανικού. Είναι συγγραφέας ή
συν-συγγραφέας 220 άρθρων σε περιοδικά και πρακτικά
συνεδρίων και έχει δώσει πάρα πολλές προσκεκλημένες διαλέξεις σε πολλές χώρες. Ως ειδικός στον σχεδιασμό θεμελιώσεων με πασσάλους, ο Καθηγητής Frank έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό της θεμελίωσης αρκετών μεγάλων γεφυρών ανά τον κόσμο. Από το 1989 συμμετέχει σε πολλές
επιτροπές τυποποίησης στη Γαλλία και στην Ευρώπη, ιδίως
σε εκείνες που ασχολούνται με την αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής. Από το 1998 έως το 2004, ήταν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ευρωκώδικα 7 «Γεωτεχνικές Μελέτες».
Διετέλεσε Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη της International
Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
(ISSMGE) από το 2005 έως το 2009 και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ISSMGE από 2009 έως το 2013. Το
Σεπτέμβριο του 2013 εξελέγη Πρόεδρος της ISSMGE για την
περίοδο 2013 - 2017.
Στο τέλος, χειροκροτούμενος, ο Δήμαρχος Αθηναίων κήρυξε
την έναρξη του Συνεδρίου.)
Τέλος, τον Ιανουάριο του 2013 εξελέγη εξωτερικό μέλος του
Συμβουλίου Ιδρύματος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Χρήστος Τσατσανίφος, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ
Πρέπει να αναφέρω ότι ο καθηγητής Frank είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, Πειραιώτισα, και μιλά τα Ελληνικά πάρα
πολύ καλά. Άρα, μην τον σχολιάσετε κοντά του, γιατί θα σας
καταλάβη!
Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα ανοίξη ο
Roger Frank, Καθηγητής του Université Paris-Est, Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées με την ομιλία του «The
new French standard for the application of Eurocode 7 to
deep foundations».
Ο Roger γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1949 στο Roslyn
της Νέας Υόρκης.
Professor Frank, αγαπητέ Roger είμαστε όλοι στην διάθεσή
σου.
The new French standard for the application of
Eurocode 7 for deep foundations
The new French standard for the application of
Eurocode 7 for deep foundations
Professor Roger Frank
ISSMGE President 2013 - 2017
Σήμερα συμπληρώνει το 65ο έτος και συνταξιοδοτείται από
το πανεπιστήμιό του!
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Roger Frank, Ecole des ponts
Sébastien Burlon, IFSTTAR
1
Σελίδα 7
(η παρουσίαση της εισήγησης του Καθηγητή Frank έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ).
•
Τη σημασία των παρατηρήσεων πεδίου στην ανάδειξη
των βασικών μηχανισμών αστοχίας.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ I
•
Την αναγκαιότητα αξιόπιστου προσδιορισμού των ιδιοτήτων των εδαφών μέσω επι-τόπου και εργαστηριακών δοκιμών.
•
Την ιδιαίτερη αξία των παραμετρικών αναλύσεων στην
κατανόηση των πιθανών μηχανισμών αστοχίας.
•
Τον αποφασιστικό ρόλο της ενεργού τάσης και την επίδραση της ροής υδάτων στον προσδιορισμό της.
•
Την αναγκαιότητα συντήρησης των υποδομών
∆ιδασκαλία και Μάθηση Γεωτεχνικής Μηχανικής:
Περιστατικά για εκπαίδευση
Προεδρείο: Σ. Καβουνίδης, Χ. Τσατσανίφος
Απονοµή Βραβείου Περιστατικού Κατάλληλου για
∆ιδασκαλία
Χρήστος Τσατσανίφος, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ.
Το 2013 η ΕΕΕΕΓΜ προκήρυξε, για πρώτη φορά, διαγωνισμό
για την συγγραφή περιστατικών από την πράξη, κατάλληλα
παρουσιασμένων για να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία.
Και τώρα παρακαλώ τον Πρόεδρο της ISSMGE καθηγητή
Roger Frank να δώση τα βραβεία στους τρεις συγγραφείς
και στη συνέχεια την συνάδελφο Δρ. Βασιλική Ξενάκη να
παρουσιάση το βραβευθέν περιστατικό.
Ο διαγωνισμός αυτός στοχεύει στη συνέργεια μεταξύ πανεπιστημίων και ιδιωτικού τομέα, καθώς αναμένεται ότι η συνεργασία αυτή θα βοηθήση την κάθε ομάδα να κατανοήση
καλύτερα τις ανάγκες της άλλης, συμβάλλοντας έτσι στην
αντιμετώπισή τους.
Η χρησιμότητα των περιστατικών (case studies) έχει αναγνωρισθή ευρέως στην γεωμηχανική, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ περιστατικών χρήσιμων για την πράξη ή για
την διδασκαλία. Οι διδάσκοντες την γεωμηχανική, όμως,
γνωρίζουν ότι ένα ενδιαφέρον περιστατικό δεν μπορεί πάντα
να χρησιμοποιηθή στη διδασκαλία. Η βράβευση περιστατικών κατάλληλων για διδασκαλία αποσκοπεί στο να τονίση τα
ειδοποιά χαρακτηριστικά των περιστατικών που ενδείκνυνται
για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας και να ενθαρρύνη την
συστηματική καταγραφή τους.
Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται από επιτροπή πέντε (5) γεωμηχανικών, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα είναι διδάσκοντες γεωμηχανικής.
Στον πρώτο διαγωνισμό συμμετείχαν δύο περιστατικά και
για τον λόγο αυτό η επιτροπή αποτελείτο από τρία μέλη, δύο
πανεπιστημιακούς και έναν γεωμηχανικό της πράξης.
Το πρώτο εκ των δύο περιστατικών, με συγγραφείς τους
συναδέλφους Δημήτρη Ζέκκο και Άντα ΑθανασοπούλουΖέκκου, Επίκουρους Καθηγητές στο Department of Civil and
Environmental Engineering, University of Michigan, έχει τιτλο «Το περιστατικό της Αστοχίας Σιδηροδρομικού Επιχώματος στην πόλη του Ann Arbor, Michigan, ως
Μέσο Διδασκαλίας Γεωτεχνικής Μηχανικής»
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ II
Συµπεριφορά Εδαφών: Έρευνες Υπαίθρου και Εργαστηρίου
Προεδρείο: ∆. Λουκίδης, Γ. Μπελόκας
ΙΙ. 1 «Νέα δεδοµένα για τα φαινόµενα των εδαφικών υποχωρήσεων στην παράκτια ζώνη των ∆ήµων Ν. Φαλήρου,
Μοσχάτου και Καλλιθέας», Kαϊταντζιάν Α., Σαµιώτης Ε.,
Λουπασάκης Κ.
ΙΙ. 2 «Η επιρροή της µέγιστης κατακόρυφης τάσης στο δείκτη συµπίεσης και στην τάση φαινόµενης προστερεοποίησης», Μπαρδάνης Μ.Ε., Γρίφιζα Σ.
ΙΙ. 3 «∆ιατµητική αντοχή πολύ χονδρόκοκκων εδαφικών υλικών και µετρήσεις του συντελεστή ωθήσεων γαιών ηρεµίας τους», Μπαρδάνης Μ.Ε., Γρίφιζα Σ., Κόκκαλη Π.
Το δεύτερο από τους συναδέλφους Βασιλική Ξενάκη και
Γιώργο Ντούλη, της μελετητικής εταιρείας ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ και Γιώργο Αθανασόπουλο, Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει τίτλο «Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Επιχώματος: Αναλύσεις Ευστάθειας και Υπολογισμός Καθιζήσεων».
ΙΙ. 4 «∆ιεξαγωγή της δοκιµής SPT στον ελληνικό χώρο µε
ταυτόχρονη µέτρηση του λόγου ενέργειας κρούσης – πρώτα
συµπεράσµατα», Μπατίλας Α.Β., Ρούσσος Π.Γ., Αθανασόπουλος Γ.Α.
Η κριτική επιτροπή, την οποία αποτελούσαν οι συνάδελφοι
καθηγητές Θεοδώρα Τίκα και Αχιλλέας Παπαδημητρίου και ο
Δρ. Πρόδρομος Ψαρρόπουλος, απεφάσισε το βραβείο να πάη
στην δεύτερη συμμετοχή.
ΙΙ. 5 «Προτεινόµενο ελληνικό σύστηµα ταξινόµησης εδαφών
(HSC) κατά EN ISO 14688-2», Μπορονκάυ Κ., Νόβακ Μ.,
Μπούσουλας Ν., Στούµπος Γ., Ροβολής Γ., Τσιάβος Χ., Κoλλιός Α., Μαραγιάννης Π.
Πρέπει να αναφέρω ότι στον διαγωνισμό είχαμε σύγκρουση
πατέρα και κόρης! Η ‘Αντα Αθανασοπούλου είναι κόρη του
Γιώργου Αθανασόπουλου! Κέρδισε ο πατέρας!
ΙΙ. 6 «Επίδραση της ταχύτητας διάτµησης στην παραµένουσα αντοχή συνεκτικών εδαφών», Παπαδόπουλος Στ., Τίκα
Θ.Μ.
Πριν καλέσω την συνάδελφο Ξενάκη να παρουσιάση το βραβευθέν περιστατικό, θα αναφερθώ στο εξ ίσου πάρα πολύ
ενδιαφέρον περιστατικό των συναδέλφων Ζέκκου και Αθανασοπούλου - Ζέκκου.
ΙΙ. 7 «Εργαστηριακή συσχέτιση της ταχύτητας διάδοσης
διατµητικών κυµάτων µε την αντίσταση ρευστοποίησης
αµµωδών εδαφών», Παπαδοπούλου Ι.Α., Τίκα Θ.Μ.
Το περιστατικό της αστοχίας του επιχώματος στην πόλη Ann
Arbor είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό και αναδεικνύει την πρακτική σημασία του περιεχομένου του μαθήματος Εδαφομηχανικη Ι & ΙΙ. Συγκεκριμένα οι φοιτητές διδάσκονται:
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΙΙ. 8 «∆οκιµή απευθείας διάτµησης σε κοκκώδη υλικά –
Σκέψεις και προβληµατισµοί», Πλυτάς Κ., Αναγνωστόπουλος
Α., Χλιµίντζας Γ., Σταύρου Κ. Τ.
Σελίδα 8
ΙΙ. 9 «∆ιαδικασία περιγραφής πυρήνων γεωτρήσεων σε γεωτεχνικές έρευνες», Ροβολής Γ., Μπορονκάυ Κ., Στούµπος Γ.,
Νόβακ Μ.
ΙΙ. 10 «Προσδιορισµός της ακαµψίας εδαφικού γεωϋλικού µε
εργαστηριακές δοκιµές και γεωφυσικές µετρήσεις πεδίου»,
Στειακάκης Ε., Λαζαρόπουλος Α., Βαφείδης Α., Αγιουτάντης
Ζ., Βαβαδάκης ∆.
ΙΙ. 11 «Φυσικές και µηχανικές ιδιότητες της τύρφης των
Φιλίππων», Στρατάκος Χ., Σιδέρης Ν., Στασινούλιας Ε.
Μw6.4», Πελέκης Π.Κ., Μπατίλας Α.Β., Πεφάνη Ε.Θ., Βλαχάκης Β.Σ., Αθανασόπουλος Γ.Α.
ΙΙΙ. 6 «Σεισµική διακινδύνευση πόλεων. Η περίπτωση της
Θεσσαλονίκης», Ρήγα Ε.∆., Καρατζέτζου Α.X., Πιτιλάκης
Κ.∆.
ΙΙΙ. 7 «Συντελεστές σεισµικής επιδείνωσης λόγω σύνθετης
επιφανειακής γεωλογίας σε δισδιάστατες λεκάνες τραπεζοειδούς γεωµετρίας», Ρήγα Ε.∆., Μάκρα Κ.Α., Πιτιλάκης Κ.∆.
ΙΙ. 12 «Χαρακτηριστικά τριβής δύο ιζηµατογενών πετρωµάτων», Τζιλίνη Μ.Γ., Παπαλιάγκας Θ.Θ., Χρηστάρας Β.Γ.
ΙΙΙ. 8 «Η επίδραση της κρίσιµης επιτάχυνσης στην σεισµική
µετακίνηση πρανών», Σταµατόπουλος Κ., Τασκάρης Ν., Θωµαΐδης Τ.
ΙΙ. 13 «Εκτίµηση της επιδεκτικότητας σε υδροστερεοποίηση
των τεχνητών επιχωµατώσεων του ιστορικού κέντρου της
Θεσσαλονίκης», Χατζηγώγος Ν., Μακεδών, Θ., Τσιντάρης,
Γ., Τσότσος, Σ., Χρηστάρας, Β.
ΙΙΙ. 9 «Πρόβλεψη της σεισµικής µετακίνησης ολισθήσεων σε
κορεσµένη άµµο µε την σπονδυλωτή προσοµοίωση και απλοποιηµένη καταστατική σχέση», Σταµατόπουλος Κ.,
Γκούµα Κ., Σιδηρόπουλος Π., Τζάραλης Κ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙI
ΙΙΙ. 10 «Σεισµική µετακίνηση σε επιφάνειες ολίσθησης από
κορεσµένη άµµο µε αποµείωση αντοχής», Σταµατόπουλος
Κ., Σιδηρόπουλος Π., Βακράτσας Γ., Τζάραλης Κ.
Εδαφοδυναµική:
Σεισµική Κίνηση
Επίδραση
της
Τοπογραφίας
στην
ΙΙΙ. 11 «Σεισµική απόκριση συστήµατος εδάφους-θεµελίωσης-ανωδοµής πλησίον έντονης τοπογραφικής έξαρσης»,
Φωτοπούλου Σ., Αναστασιάδου Χ., Πιτιλάκης ∆.
Προεδρείο: Ν. Γερόλυµος, Γ. Μαυρίδης
Ειδική Οµιλία
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙV
Συµπεριφορά Εδαφών: Προσοµοιώµατα
Προεδρείο: Γ. Βλαβιανός
Aristotle University of Thessaloniki
Department of Civil Engineering
Laboratory of Soil Dynamics & Geotechnical Earthquake Engineering
Ο Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας της
Ευρώπης, με τη Νέα Κατηγοριοποίηση Εδαφικών
Συνθηκών και η Επιτακτική Αναγκαιότητα Αλλαγής του
ΕΑΚ
Κυριαζής Πιτιλάκης
Καθ. Γεωτεχνικής Μηχανικής Α.Π.Θ.
Ζαφειρία Ρουμελιώτη
Δρ. Σεισμολόγος
Εύη Ρήγα
MSc Πολιτικός Μηχανικός
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΙΙI
Επίδραση
της
Τοπογραφίας
IV. 2 «Επιρροή µικροπαραµέτρων στην προσοµοίωση της
τριαξονικής δοκιµής µε τη Μέθοδο των ∆ιακριτών Στοιχείων», Θωµάς K.N., Μυλωνάκης Γ.Ε
IV. 3 «Αριθµητική ολοκλήρωση του κριτηρίου αστοχίας
Hoek-Brown και εφαρµογή του στη µελέτη ερπυσµού κατά
τη διάνοιξη σηράγγων», Καραουλάνης Φ.Ε., Χατζηγώγος Θ.
(η παρουσίαση της ειδικής ομιλίας του Καθηγητή Πιτιλάκη
έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ).
Εδαφοδυναµική:
Σεισµική Κίνηση
IV. 1 «Αριθµητική προσοµοίωση και σχεδιασµός γεωθερµικών εγκαταστάσεων σε αργιλικά εδάφη», Ζύµνη ∆. Μ.,
Whittle A. J.
στην
Προεδρείο: Ν. Γερόλυµος, Γ. Μαυρίδης
ΙΙΙ. 1 «Κριτήρια ανατροπής στερεού σώµατος σε σεισµικές
κινήσεις κοντινού πεδίου», Βογιατζάκη Ε., Βαχαβιώλος Γ.,
Μυλωνάκης Γ., Ψυχάρης Ι.Ν., Βαµβάτσικος ∆.
ΙΙΙ. 2 «Μετακίνηση πρανών στην περίπτωση που ο σεισµός
προκαλεί στατική αστάθεια», Κούρτογλου Ε., Σταµατόπουλος Κ.
ΙΙΙ. 3 «Τοπογραφική επιδείνωση του ελαστικού φάσµατος απόκρισης πλησίον µονόκλινων πρανών», Παπαδηµητρίου Α.,
Κοντογιάννη Α.
ΙΙΙ. 4 «Επιδείνωση της µέγιστης σεισµικής επιτάχυνσης του
εδάφους σε αλλουβιακές κοιλάδες», Παπαδηµητρίου Α., Τέττα Ζ., Μέλλιος Μ.
ΙΙΙ. 5 «Επίδραση της τοπογραφίας στην εδαφική σεισµική απόκριση της κάτω Αχαΐας κατά το σεισµό 8ης Ιουνίου 2008,
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
IV. 4 «Οριακή ανάλυση ριπιδίου τάσεων σε µη-συνεκτικό
έδαφος µε ίδιον βάρος, µε χρήση τασικών συναρτήσεων»,
Κλουκίνας Π., ∆ηµητρακόπουλος Α.Ν., Μυλωνάκης Γ.Ε.
IV. 5 «Περί της ακρίβειας απλών ανισοτροπικών καταστατικών προσοµοιωµάτων για συνεκτικά εδάφη», Παπαδηµητρίου Α., Αγαπουλάκη Γ., ∆αφαλιάς Γ.
IV. 6 «Καταστατική σχέση που προβλέπει την συµπεριφορά
άµµων σε επιφάνειες ολίσθησης», Σταµατόπουλος Κ., Κοραή
Χ., Μπάλλα Λ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ V
Βαθιές Εκσκαφές - Αντιστηρίξεις
Προεδρείο: Ε. Περγαντής, Α. Ρίτσος
V. 1 «Βαθιές εκσκαφές και αντιστηρίξεις στον Αθηναϊκό σχιστόλιθο. Η περίπτωση του σταθµού “Αγία Μαρίνα” του Μετρό Αθηνών», Αλεξανδρής Α., Aµπαριώτη Μ., Μπούσουλας
Ν., Νάκου Φ.
V. 2 «Ανάστροφη ανάλυση αγκυρωµένου πετάσµατος ΩΣ»,
Καττής Ν., Πελέκης Π.
V. 3 «∆ιερεύνηση της συµπεριφοράς ενδόσιµων τοίχων αντιστήριξης σε δυναµική φόρτιση µέσω πειραµάτων σεισµικής
τράπεζας», Κλουκίνας Π., Μυλωνάκης Γ.Ε., Evangelista A.,
Simonelli A.L., Taylor C.A.
Σελίδα 9
V. 4 «Υπολογισµός βαρυτικών και σεισµικών ωθήσεων γαιών
µε χρήση βελτιωµένων µηχανισµών οριακής ισορροπίας»,
Κλουκίνας Π., Φόη A-M., Μυλωνάκης Γ.Ε.
VI. 16 «Μη-γραµµική ανάλυση πλευρικά φωτιζόµενου πασσάλου µε χρήση καµπυλών “p-y”», Ψαρουδάκης Ε.Γ., Μυλωνάκης Γ.Ε.
V. 5 «Έργα αντιστήριξης οδικού ορύγµατος σε περιοχή µε
ενεργή ολίσθηση, πλησίον στοµίου σήραγγας Ακράτας», Κοζοµπόλης Α., Χλιµίντζας Γ.
VI. 17 «Μη-γραµµική ανάλυση αξονικά φορτιζόµενου πασσάλου µε χρήση καµπυλών “t-z”», Ψαρουδάκης E.Γ., Μυλωνάκης Γ., Κλήµης Ν.Σ., Φόη Α.Μ.
V. 6 «Επιρροή των 3-D συνθηκών επί της συµπεριφοράς
αντιστηρίξεων µε προεντεταµένες ακυρώσεις», Παπαδοπούλου Κ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VII
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VI
Επιφανειακές και Βαθιές Θεµελιώσεις
Προεδρείο: Κ. Γεωργιάδης, Ι. Φίκιρης
VI. 1 «Αναλυτικές λύσεις Winkler ανώτερης τάξης για εύκαµπτους πασσάλους», Αγαπάκη Ε., Μυλωνάκης Γ.
VI. 2 «Αναλυτική επίλυση πασσάλου τριβής σε δίστρωτο
έδαφος», Ανωγιάτης Γ., Μυλωνάκης Γ., Παπαντωνόπουλος
Κ.
VI. 3 «Αντισεισµικός σχεδιασµός γεφυρών επί φρεάτων θεµελιώσεως», Γερόλυµος Ν., Ζαφειράκος Α.
VI. 4 «Γενικευµένη επιφάνεια αστοχίας βαθιά εγκιβωτισµένων θεµελίων υπό συνδυασµένη φόρτιση», Ζαφειράκος Α.,
Γερόλυµος Ν.
VI. 5 «Aπλουστευµένη µέθοδος τριδιάστατης ανάλυσης για
την προσοµοίωση θεµελιώσεων µε πασσάλους», Ζορµπά
Τ.Ε., Μπαρέκα Σ.Β., Κωµοδρόµος Α.Μ.
VI. 6 «Νέα υβριδική θεµελίωση για θαλάσσιες ανεµογεννήτριες», Θεοφίλου Μ., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.
VI. 7 «Σχέσεις ελαστικής απόκρισης άκαµπτων φρεάτων πακτώσεως υπό εγκάρσια φόρτιση µε χρήση τριδιάστατων
πεπερασµένων στοιχείων», Καλτσάς ∆.Γ., Τζιβάκος Κ.Π.,
Καββαδάς Μ.Ι.
VI. 8 «Αλληλεπίδραση τεµάχους πασσάλου - εδάφους µε
ασθενή δακτυλιοειδή ζώνη σε οριζόντια φόρτιση», Καρατζιά
Ξ., Παπαστυλιανού Π., Μυλωνάκης Γ.
VI. 9 «Μεθοδολογία πρόβλεψης της απόκρισης οµάδας πασσάλων υπό οριζόντια φόρτιση», Κωµοδρόµος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ.Κ.
Περιβαλλοντική Γεωτεχνική, Πολιτιστική Κληρονοµιά
και Γεωτεχνική Μηχανική
Προεδρείο: Ι. Μάρκου, Α.Γ. Λεβέντη
VII.1 «Γεωτεχνική αξιολόγηση ασβεστολιθικών εξορυκτικών
αποβλήτων», Ζευγώλης Ι.Ε., Αποστολίκας Α., Παππάς Σ.
VII.2 «Σχεδιασµός και πιλοτική εφαρµογή ενός νέου τύπου
γεωσύνθετου για περιβαλλοντικές εφαρµογές», Ζωτιάδης
Β., Κελεπερτζής Α., Κολλιός Α.
VII.3 «Τα ανενεργά λατοµεία του λεκανοπεδίου Αθηνών και
τα γεωτεχνικά προβλήµατα που εγείρονται µε την ένταξή
τους στο αστικό Περιβάλλον», Καραγιαννάκη Β., Λουπασάκης Κ., Ζέρβας Ε.
VII.4 «Υπολογισµός µόνιµων σεισµικών µετακινήσεων σε
αρχαίους αναληµµατικούς τοίχους», Εγγλέζος ∆.
VII.5 «Μέτρα προστασίας του αναλήµµατος των Θησαυρών
και του ανάντη αντιστηριζόµενου πρανούς στην Αρχαία Ολυµπία», Εγγλέζος ∆., Καρναβέζος Χ.
VII.6 «Ανάλυση διακινδύνευσης στη νότια απόληξη του τείχους στη χερσόνησο της Παναγίας Καβάλας», Τσακαλίδης
Γ., Αρναούτη Σ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VIII
Βελτιώσεις Εδαφών, Εφαρµογές Γεωσυνθετικών Υλικών
Προεδρείο: Α. Κολλιός, Ε. Κούµουλου
VIII. 1 «Βελτίωση συνθηκών Θεµελίωσης επιχωµάτων &
τεχνικών σε ρευστοποιήσιµα εδάφη», Βλαβιανός Γ., Φώτη Σ.
VIII. 2 «∆ιερεύνηση και εκτίµηση της ενεσιµότητας αιωρηµάτων τσιµέντου σε άµµους µε διαφορετική κοκκοµετρική
σύνθεση», Μάρκου Ι.Ν., Χριστοδούλου ∆.Ν., Πεταλά Ε.Σ.,
Ατµατζίδης ∆.Κ.
VI. 10 «Φέρουσα ικανότητα πασσάλων µε εφαρµογή DIN
1054 και EN1997.02 – Σύγκριση αποτελεσµάτων – Έλεγχος
µέσω δοκιµών φόρτισης», Μαραγιάννης Π., Ανδρικοπούλου
Κ.
VIII. 3 «∆οκιµές στρεπτικού και καµπτικού συντονισµού σε
άµµους εµποτισµένες µε αιωρήµατα λεπτόκοκκου τσιµέντου», Μπάσας Β.Γ., Πανταζόπουλος Ι.Α., Ατµατζίδης ∆.Κ.
VI. 11 «Φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεµελιώσεων επί
δίστρωτου αργιλικού εδάφους», Παπαδοπούλου Κ., Γκαζέτας
Γ.
VIII. 4 «Πειραµατικός προσδιορισµός αποτελεσµατικότητας
αιωρηµάτων λεπτόκοκκου τσιµέντου», Παπαγεωργοπούλου
Σ.Κ., Πανταζόπουλος Ι.Α., Ατµατζίδης ∆.Κ.
VI. 12 «Επέκταση της µεθόδου p-y σε οµάδες πασσάλων σε
αµµώδη εδάφη», Παπαδοπούλου Μ.Κ., Κωµοδρόµος Α.Μ.
VIII. 5 «Συµπεριφορά βελτιωµένου εδάφους µε πασσάλους
υπό ανακυκλιζόµενη φόρτιση. Πειραµατικό προσοµοίωµα
τριών διαστάσεων υπό κλίµακα», Ψυχογυιού X., Jenck O.,
Houda M., Emeriault F.
VI. 13 «Αριθµητική διερεύνηση της οριακής εδαφικής αντίδρασης πασσάλων υπό εγκάρσια φόρτιση σε κανονικά
στερεοποιηµένες αργίλους», Τζιβάκος Π.Κ., Καββαδάς Μ.Ι.
VI. 14 «Αριθµητική διερεύνηση καµπυλών p-y για κινηµατική στατική φόρτιση πασσάλων σε άµµους», Χαλούλος Γ.Κ.,
Μπουκοβάλας Γ.∆., Παπαδόπουλος B., Βαλσαµής Α.Ι.
VI. 15 «Θεµελίωση θαλασσίων ανεµογεννητριών µε µονοπασσάλους», Χρήστου Ο.Λ., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας Γ.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
VIII. 6 «∆ιερεύνηση αιτίων και αποκατάσταση λειτουργικών
προβληµάτων εξωτερικών δαπέδων - οδοστρωµάτων µε τη
χρήση γεωσυνθετικών υλικών», Λεονταρίδης Κ., Τσάτσος
Ν., Παπαθανασίου Θ.
VIII. 7 «∆ιερεύνηση αλληλεπίδρασης λεπτόκοκκου εδάφους
– γεωσυνθετικών µε δοκιµές άµεσης διάτµησης», Μάρκου
Ι.Ν., Παπαδοπούλου Μ.Α., Χαλβατζοπούλου Ε.Σ.
Σελίδα 10
∆ΕΞΙΩΣΗ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ IX
Εφαρµογή Ευρωκωδίκων
Προεδρείο: Α. Αναγνωστόπουλος, Μ. Καββαδάς
Προσκεκληµένη Οµιλία
How risk and reliability of geotechnical designs
are addressed in Eurocode 7
Trevor L.L. Orr
Trinity College, Dublin
Trevor Orr is an associate professor at Trinity College Dublin and Director of the Graduate School of Professional Engineering Studies.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
He received his PhD degree from Cambridge University in
1976 for research into the behaviour of tunnels in stiff clay.
After first working as an engineer with Sir William Halcrow
& Partners in London he has since been at Trinity College
Dublin where his research interests include geotechnical
design, the use of probabilistic methods in geotechnics,
tunnelling and geotechnical education. He has spent sabbaticals at Karlsruhe University, Germany, the Danish Geotechnical Institute, Copenhagen, and the Charles University, Prague, Czech Republic.
He has been closely and continuously involved in the development of Eurocode 7, the new European standard for
geotechnical design, since work started on this in 1981. He
was a member of the committee that produced the model
code for Eurocode 7 in 1987 and is currently convenor of
the Evolution Group preparing model solutions to Eurocode
7. He is the co-author of two books on Eurocode 7, has
written many papers on it and given many lectures on it in
Europe, Asia and Australia.
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΧΟΡΟΣ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
He has been appointed as in-coming editor of the Institution of Civil Engineers, London, journal Geotechnical Engineering for the period 2015-17.
Σελίδα 11
(η παρουσίαση της εισήγησης του Καθηγητή Orr έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ)
IX. 1 «Ευρωπαϊκά πρότυπα για γεωτεχνικές έρευνες και
δοκιµές», Αναγνωστόπουλος Α.Γ., Κούµουλος ∆.Γ., Σαρόγλου Χ. Ι., Γαρδέλη Ε.
IX. 2 «Πιθανοτική ανάλυση ευστάθειας µε τη µέθοδο αξιοπιστίας πρώτης τάξης και εκτίµηση των παραµέτρων αντοχής
βάσει Ευρωκώδικα 7», Μπελόκας Γ.
IX. 3 «Θέµατα σχεδιασµού γεωτεχνικών έργων µε τον Ευρωκώδικα 7», Παπαδόπουλος Β.
X. 13 «∆ιερεύνηση µηχανισµού αστοχίας πρανούς επιχώµατος Εθνικής Οδού Ηρακλείου – Αγ. ∆έκα (Κρήτη)», Στειακάκης Ε., Λαζαρόπουλος Α., Βαβαδάκης ∆., Κριτσωτάκης Μ.
X. 14 «Σχεδιασµός πρανών για την αποκατάσταση αδρανών
λατοµείων χρησιµοποιώντας τα υλικά εκσκαφής από το Μετρό του Πειραιά», Χατζηαγγέλου Μ., Χρηστάρας Β., Μπότσου Κ., Μαλλιαρουδάκης Εµ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XI
Εδαφοδυναµική: Συµπεριφορά Κατασκευών σε Σεισµό
Προεδρείο: Σ. Αργυρούδης, Α. Παπαδηµητρίου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ X
Πρανή – Κατολισθήσεις
Προεδρείο: Μ. Μπαρδάνης, Ε. Σακουµπέντα
X. 1 «Σύνθεση χαρτών κατολισθητικής επιδεκτικότητας για
το ∆υτικό Πήλιο µε την εφαρµογή πολυκριτηριακών µεθόδων», Αγγελίτσα Β., Κιτσάκη Μ., Μπαρµπαγιάννη ∆., Τσαγγαράτος Π., Λουπασάκης Κ.
X. 2 «Πειραµατική διερεύνηση συστήµατος καταγραφής
βραχοπτώσεων», Αγιουτάντης Ζ., Στειακάκης Χ., Μερτίκας
Σ., Τριπολιτσιώτης Α., Αποστόλου Ε., ∆ασκαλάκης Α., Κρητικάκης Γ., Βλάχου Γ., Καπλανίδης Γ.
X. 3 «H Κατολίσθηση Πισσουρίου (Λεµεσός – Κύπρος) αίτια
αποσταθεροποίησης και µέτρα αποκατάστασης», Αλεξανδρής
Α., Κατσίπη Γρίβα Ε., Αµπαριώτη Μ., Παπαδόπουλος Π.
X. 4 «Επιδεκτικότητα κατολίσθησης πρανών της οδού Σερρών – Λαϊλιά», Αλεξούδη Μ.Ν, Παπαλιάγκας Θ.Θ., Καταβάτης Χ.Β. Βοσνιάκος Κ.Φ, Μανωλοπούλου Σ.Β, Παπαθεοδώρου Κ.Α, Τσάπανος Θ.Μ
X. 5 «Θεωρητική και πειραµατική διερεύνηση των συντελεστών αναπήδησης στις καταπτώσεις βράχων», Αστερίου Π.,
Τσιαµπάος Γ.
X. 6 «∆ιερεύνηση της επίδρασης του σχήµατος τεµαχών στις
καταπτώσεις βράχων», Αστερίου Π., Τσιαµπάος Γ., Βούδρης
Α., Κωστογιάννης Η.
X. 7 «Σταθεροποίηση κατολισθήσεων µεταξύ Χ.Θ. 12+800
και 13+020 του τµήµατος Ντάµες - Τεπελένι του οδικού άξονα B-N της Αλβανίας», Καζίλης Ν.Γ., Παπαδόπουλος Χ.Π.
X. 8 «Ανάλυση και σχεδιασµός µέτρων σταθεροποίησης κατολίσθησης στον Αναλιόντα Επαρχίας Λευκωσίας», Λουκίδης
∆., Ιταλός Χ., Παπαναστασίου Π., Λαζάρου Γ.
X. 9 «Ποσοτική εκτίµηση κινδύνου κατολίσθησης οδικών
πρανών κατά µήκος των οδών Σέρρες – Λαϊλιάς και Σέρρες
– Εξοχή», Παπαλιάγκας Θ.Θ, Αλεξούδη Μ.Ν, Τσικρίκης Α.Θ.,
Πατρώνης Χ.Ι., Τζιλίνη Μ.Γ., Βοσνιάκος Κ.Φ., Μανωλοπούλου Σ.Β.
X. 10 «Αξιολόγηση, ανάλυση και αποκατάσταση κατολίσθησης µεγάλου εύρους σε πρανή εξόρυξης λιγνιτωρυχείου
εντός µαργαϊκών σχηµατισµών», Προυντζόπουλος Γ., Φορτσάκης Π., Μαρίνος Β., Μαρίνος Π.
X. 11 «Εκτίµηση επικινδυνότητας έναντι καταπτώσεων βράχων µέσω τρι-διάστατης ανάλυσης», Σαρόγλου I. Χ., Berger
F., Αστερίου Π., Τσιαµπάος Γ.
X. 12 «Χρήση µετρήσεων µετακινήσεων από το διάστηµα
στη γεωτεχνική µηχανική: Εφαρµογή στην ολίσθηση της Κερασιάς», Σταµατόπουλος Κ., Πετρίδης Π., Μπάλλα Λ., Σταυρογιαννοπούλου Ε., Παρχαρίδης Ι., Νικολάου Ν., Σπανού Ν.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Ειδική Οµιλία
Ανάλυση πασσάλων σε έδαφος µε ρευστοποίηση
και πλευρική εξάπλωση
Γ. Μπουκοβάλας
(η παρουσίαση της ειδικής ομιλίας του Καθηγητή Μπουκοβάλα έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ)
ΧΙ. 1 «Συµπεριφορά υπόγειων χαλύβδινων αγωγών κατά
την µετατόπιση σεισµικού ρήγµατος», Βαζούρας Π., Ντακούλας Π., Καραµάνος Σ.
ΧΙ. 2 «∆υναµική απόκριση τοίχων αντιστηρίξεως υπό οριζόντια σεισµική διέγερση», Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ., Αναστασόπουλος Ι.Χ.
ΧΙ. 3 «Σεισµική φέρουσα ικανότητα επιφανειακών θεµελίων
µέσω οριακής ανάλυσης τάσεων», Ελεζόγλου Θ.Κ., Κλουκίνας Π., Μυλωνάκης Γ.
ΧΙ. 4 «Σεισµική φέρουσα ικανότητα επιφανειακού θεµελίου
µέσω βελτιωµένου µηχανισµού οριακής ισορροπίας», Ελεζόγλου Θ.Κ., Κλουκίνας Π., Μυλωνάκης Γ.
ΧΙ. 5 «Επιρροή της δυναµικής αλληλεπίδρασης εδάφους –
κατασκευής στην εκτίµηση της σεισµικής τρωτότητας τυπικών κατασκευών Ο/Σ», Καραπέτρου Σ., Φωτοπούλου Σ.,
Πιτιλάκης Κ.
ΧΙ. 6 «Ελαστοδυναµική ανάλυση επιφανειακού θεµέλιου επί
ρευστοποιήσιµου εδαφικού στρώµατος», Καρατζιά Ξ., Μυλωνάκης Γ., Μπουκοβάλας Γ.
ΧΙ. 7 «∆υναµική δυσκαµψία και απόσβεση πασσάλου υπό
πλευρική φόρτιση σε ανοµοιογενές έδαφος», Καρατζιά Ξ.,
Μυλωνάκης Γ.
ΧΙ. 8 «Πειραµατική διερεύνηση της µη-γραµµικής σεισµικής
αλληλεπίδρασης εδάφους θεµελίου βάθρου οπλισµένου
σκυροδέµατος», Λώλη Μ.∆., Αναστασόπουλος Ι.Χ., Knappett J.A., Brown M.J., Γκαζέτας Γ.
ΧΙ. 9 «Οι Σεισµοί του Canterbury: φάσµατα ελαστικής απόκρισης, πλάτους fourier και η δυναµική απόκριση του εδάφους», Παναγούλιας Σ., Γαρίνη Ε., Γκαζέτας Γ.
ΧΙ. 10 «∆είκτες εµπέδησης και κινηµατικής απόκρισης πασσάλων σε ανοµοιογενές έδαφος», Ροβίθης Ν., Μυλωνάκης
Γ., Πιτιλάκης Κ.∆.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XII
Φράγµατα, Άοπλα Επιχώµατα, Οπλισµένα Επιχώµατα
Προεδρείο: Χ. Αναγνωστόπουλος, Σ. Σακελλαρίου
XII. 1 «∆ιερεύνηση ευστάθειας άοπλων επιχωµάτων µε κριτήρια επιτελεστικότητας», Παπαδάκος Α.Γ., Κλήµης Ν.Σ.
Σελίδα 12
XII. 2 «Συµπεριφορά µεγάλων φραγµάτων λιθορριπής µε
ανάντη πλάκα σκυροδέµατος κατά την πλήρωση της λεκάνης», Σταυροθεοδώρου Ε., Ντακούλας Π.
XII. 3 «Σεισµική απόκριση φράγµατος τέλµατος», Φωτοπούλου Σ., Ξεφτέρη ∆., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ.
XII. 4 «Σεισµική απόκριση τοίχων ωπλισµένης γης και σύγκριση µε συµβατικό τοίχο ωπλισµένου σκυροδέµατος», Γελαγωτή Φ., Κουρκουλής Ρ., Κοντοέ Σ., Γκαζέτας Γ.
XII. 5 «Επίδραση φορτίων οδοποιίας στις µετακινήσεις τοίχων οπλισµένης γης», Ζευγώλης Ι.Ε., Ντούλης Γ.Ι.
XII. 6 «Μέθοδοι δοκιµών και ελέγχων γεωσυνθετικών υλικών», Μαρινίδης Φ., Κοκκινίδης-Σαµαράς Κ.
XII. 7 «Εφαρµογή της µεθόδου της οπλισµένης γης στην
αποκατάσταση Χ.Α.∆.Α. – Η περίπτωση του Χ.Α.∆.Α. Σύρου», Πλατής Α.∆., Μάλλιου Κ.Θ., Πλατής ∆.Α.
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Γ. Ντούλης, Γ. Τσιαµπάος
«Ολοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης βραχοπτώσεων
– αρχιτεκτονική και στάδια εξέλιξης», Χ. Στειακάκης, Α. Τριπολιτσιώτης, Ζ. Αγιουτάντης, Σ. Μετίκας, Π. Παρτσινέβελος,
Α. ∆ασκαλάκης, Γ. Καπλανίδης, Γ. Βλάχου, Ε. Αποστόλου
«Πειραµατική διερεύνηση των συντελεστών αναπήδησης
στις καταπτώσεις βράχων», Π. Αστερίου, Γ. Τσιαµπάος
«Εκτίµηση των συντελεστών αναπήδησης από σηµαντικές
καταπτώσεις βράχων στη ∆υτική Ελλάδα», Ν. Βαγενά, Ν.
∆επούνη
«Σχεδιασµός πρανών λατοµείων έναντι καταπτώσεων βράχων. Εκτίµηση γεωτεχνικών παραµέτρων από επι-τόπου
δοκιµές», Α. Γκουβαΐλας, Χ. Σαρόγλου
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XIII
«Εφαρµογές µέτρων αντιστήριξης πρανών βραχοπτώσεων»,
Ε. Χαραλαµπάκης, Ε. Ζιγκιριάδου, Ε. Σακουµπέντα
Εδαφοδυναµική: Θέµατα Ρευστοποίησης
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XIV
Προεδρείο: Ι. Αναστασόπουλος, ∆. Πιτιλάκης
Εδαφοδυναµική: Εργαστηριακές και Επί Τόπου
ΧΙΙΙ. 1 «Φαινοµενολογική προσοµοίωση της σεισµικής απόκρισης εδαφών παθητικά σταθεροποιηµένων έναντι ρευστοποίησης», Αγαπουλάκη Γ., Παπαδηµητρίου Α., Ανδριανόπουλος Κ.
∆οκιµές Εδαφοδυναµικής
ΧΙΙΙ. 2 «Μελέτη της αντίστασης σε ρευστοποίηση άµµου
εµποτισµένης µε κολλοειδή πυριτία», Βράννα Α.∆., Τίκα Θ.,
Κονίνης Γ.
ΧΙΙΙ. 3 «Η αντίσταση ρευστοποίησης ελαφρώς τσιµεντοποιηµένων άµµων», Βράννα Α.∆., Τίκα Θ., Κονίνης Γ.
Προεδρεία: Π. Καλλιόγλου, Ν. Κλήµης
XIV. 1 «Προσδιορισµός δυναµικών ιδιοτήτων επιφανειακών
στρωµάτων µε χρήση µικροθορύβου και γεω-δεδοµένων:
Eφαρµογή στην Ξάνθη», Θεοδουλίδης Ν., Σαββαΐδης Α.,
Κλήµης Ν. Σ., Χατζηπέτρος Α., Ανθυµίδης Μ., ∆ιαµαντής Ι.,
Λαζαρίδης Θ., Μιµίδης Κ., Μάργαρης Β.
ΧΙΙΙ. 4 «Παθητική σταθεροποίηση ρευστοποιήσιµων εδαφών
µε κολλοειδή πυριτία στο εργαστήριο», Βράννα Α.∆., Τίκα
Θ., Κονίνης Γ.
XIV. 2 «Κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: χαρακτηριστικά εδαφικής απόκρισης µε βάση τις διαθέσιµες σεισµικές καταγραφές», Θεοφιλοπούλου Ο.Σ., Πελέκης Π.Κ., Αθανασόπουλος Γ.Α., Βλαχάκης Β.Σ., Μπατίλας
Α.Β
ΧΙΙΙ. 5 «Αριθµητική προσοµοίωση σεισµικής απόκρισης επιφανειακών θεµελιώσεων σε ρευστοποιήσιµο έδαφος», ∆ηµητριάδη Β.Ε., Μπουκοβάλας Γ.∆., Χαλούλος Γ.Κ.
XIV. 3 «Πειραµατική µελέτη της επίδρασης των φυσικών
χαρακτηριστικών αµµωδών εδαφών στη γραµµική ελαστική
συµπεριφορά τους», Καλλιόγλου Π., Τίκα Θ., Κονίνης Γ.
ΧΙΙΙ. 6 «Απλοποιηµένη µεθοδολογία σχεδιασµού επιφανειακών θεµελιώσεων σε ρευστοποιήσιµο έδαφος µε ελεγχόµενη
βελτίωση», ∆ηµητριάδη Β.Ε., Μπουκοβάλας Γ.∆., Αγγελής
Α.A.
XIV. 4 «Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στον ελληνικό χώρο και η συνεισφορά της στην επιστηµονική κοινότητα», Καλογεράς Ι., Μάργαρης Β., Θεοδουλίδης Ν., Παπαϊωάννου Χ., Σαββαΐδης Α.
ΧΙΙΙ. 7 «Προσοµοίωση εδαφικών αστοχιών στην ευρύτερη
περιοχή του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της Θεσσαλονίκης», Κυρατζή Α. Α., Χατζηπέτρος Α., Παπαθανασίου Γ.,
Ρουµελιώτη Ζ.
XIV. 5 «∆υναµικές ιδιότητες αµµωδών εδαφών εµποτισµένων µε διαλύµατα κολλοειδούς πυριτίας: Αποτελέσµατα
δοκιµών συντονισµού», Μπατίλας Α.Β., Πανταζόπουλος Ι.Α.,
Αθανασόπουλος Γ.Α.
ΧΙΙΙ. 8 «Νέα ∆ιαγράµµατα σχεδιασµού καννάβου στραγγιστηρίων έναντι ρευστοποίησης», Μπουκοβάλας Γ., Παπαδηµητρίου Α., Νιάρχος ∆., Τσιάπας Ι.,
XIV. 6 «Πειραµατικός προσδιορισµός της εδαφικής επιτάχυνσης σε θέση ρευστοποίησης µε βάση την παρατηρηθείσα
συµπεριφορά», Μπατίλας Α.Β., Πελέκης Π.Κ., Βλαχάκης
Β.Σ., Αθανασόπουλος, Γ.Α.
ΧΙΙΙ. 9 «Επίδραση πάχους ρευστοποίησης στη σεισµική απόκριση του εδάφους», Μπουκοβάλας Γ., Τσιάπας Ι., Θεοχάρης
Α., Χαλούλος Ι.
ΧΙΙΙ. 10 «Παθητική σταθεροποίηση: Μια νέα τεχνική βελτίωσης εδαφών έναντι ρευστοποίησης σε θέσεις υφιστάµενων
κατασκευών», Παπαδηµητρίου Α., Αγαπουλάκη Γ.
ΧΙΙΙ. 11 «Απλοποιηµένη εκτίµηση ελαστικών φασµάτων απόκρισης για ρευστοποιηµένα εδάφη», Τσιάπας Ι., Μπουκοβάλας Γ., Χαλούλος Ι., Μαλισιανού Μ.
ΧΙΙΙ. 12 «Κινηµατική φόρτιση πασσάλου λόγω ρευστοποίησης και πλευρικής εδαφικής εξάπλωσης», Χαλούλος Γ.Κ.,
Μπουκοβάλας Γ.∆., Καραµήτρος ∆.Κ.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
XIV. 7 «Αστικό δίκτυο επιταχυνσιογράφων στο πολεοδοµικό
συγκρότηµα Πάτρας – Χαρακτηριστικά δικτύου και ανάλυση
καταγραφών», Μπατίλας Α.Β., Πελέκης Π.Κ., Βλαχάκης
Β.Σ., Αθανασόπουλος Γ.Α.
XIV. 8 «Κατακόρυφη διάταξη επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα: εγκατάσταση – λειτουργία και δεδοµένα σεισµικών καταγραφών», Πελέκης Π.Κ., Μπατίλας Α.Β., Βλαχάκης Β.Σ.,
Αθανασόπουλος Γ.Α.
XIV. 9 «Χαρακτηρισµός θέσης κατακόρυφης διάταξης επιταχυνσιογράφων στην Πάτρα µε αλληλοσυσχέτιση καταγραµµένων σεισµικών σηµάτων», Πελέκης Π.Κ., Μπατίλας Α.Β.,
Βλαχάκης Β.Σ., Θεοφιλοπούλου Ο.Σ., Αθανασόπουλος Γ.Α.,
Ξενάκης Β.Γ.
Σελίδα 13
XIV. 10 «Μηχανικές ιδιότητες µιγµάτων άµµου/κοκκοποιημένων ελαστικών υπό αστράγγιστες συνθήκες ανακλυκλιζόµενης φόρτισης», Πιστόλας Α., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης
Κ.
Τρισδιάστατη αριθμητική ανάλυση θεμελιώσεων θαλάσσιων κατασκευών με κοίλα κυλινδρικά φρέατα του
Θεμιστοκλή Στεργίου, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ (Επιβλέπων
Καθηγητής: Κωνσταντίνος Γεωργιάδης)
XIV. 11 «Παράµετροι αντοχής µιγµάτων άµµου/κοκκοποιηµένων ελαστικών», Πιστόλας Α., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης
Κ.
Κριτές ήταν οι Αργύρης Αλεξανδρής και Θανάσης Πλατής,
εκπροσωπώντας τους γεωμηχανικούς της εφαρμογής και
Χρήστος Βρεττός, καθηγητής Γεωτεχνικής Μηχανικής στην
Γερμανία.
XIV. 12 «∆υναµικές ιδιότητες άµµου Hostun υπό αστράγγιστες συνθήκες φόρτισης σε µεγάλος εύρος παραµορφώσεων», Πιστόλας Α., Τσινάρης Α., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης
Κ.
XIV. 13 «Σεισµική απόκριση ακλόνητου τοίχου αντιστήριξης
µε υλικό επίχωσης µείγµα ηφαιστειογενούς υλικού και κοκκοποιηµένων ελαστικών», Τσινάρης Α., Αναστασιάδης Α.,
Πιτιλάκης Κ.
XIV. 14 «Μηχανικές και δυναµικές ιδιότητες µειγµάτων χονδρόκοκκων ηφαιστειογενών εδαφών µε προσθήκη κοκκοποιηµένων ελαστικών», Τσινάρης Α., Πιστόλας Γ.Α., Αναστασιάδης Α., Πιτιλάκης Κ.
Η βαθμολογία των κριτών κατέληξε σε ισοπαλία (ένας εξ αυτών κατέληξε στο ότι και οι δύο εργασίες είναι ισάξιες) και,
τελικά, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ κατέληξε στην
βράβευση της Διπλωματικής Εργασίας του Χρήστου Ζουπάντη. Ο Χρήστος Ζουπάντης δουλεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν μπόρεσε να έρθη στο συνέδριο. Εκ μέρους του
ευρίσκεται στο συνέδριο η μητέρα του για να παραλάβη το
βραβείο. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο της ISSMGE να απονείμη το βραβείο.
XIV. 15 «Συσχετίσεις µεταξύ του δείκτη VS30 και µέσων ταχυτήτων VSz για βάθη µικρότερα και µεγαλύτερα των 30m
από ελληνικά δεδοµένα», Χαρχαρίδη Χ., Λαζαρίδης Θ., Πεταλά Ε., Κλήµης Ν.Σ.
Προσκεκληµένη Οµιλία
Προεδρείο: Γ. Ντουνιάς, Θ. Τίκα
The failure of a harbour quay due to fill liquefaction
A. Gens
(η παρουσίαση της εισήγησης του Καθηγητή Gens έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ)
Απονοµή Βραβείου Καλύτερης ∆ιπλωµατικής Εργασίας
Εφαρµοσµένου Ενδιαφέροντος για το έτος 2013
Μετά όμως από αυτά τα ευχάριστα, έχουμε και ένα πολύ
δυσάρεστο γεγονός. Πέθανε εχθές ο Michele Maugeri, μία
από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της Γεωτεχνικής
Μηχανικής στην Ιταλία. Καλώ τον Καθηγητή Κυριαζή Πιτιλάκη να πη δυο λόγια για τον Michele.
Χρήστος Τσατσανίφος, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ
Οι διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται από τους τελειοφοίτους των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών είναι δυνατόν
να επιλύσουν προβλήματα είτε ερευνητικού ή πρακτικού
ενδιαφέροντος. Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχουν αρκετές
εναλλακτικές δυνατότητες δημοσίευσης υλικού από την διπλωματική. Αντίθετα, όταν η διπλωματική έχει κυρίως εφαρμοσμένo προσανατολισμό, οι δυνατότητες δημοσιοποίησης
είναι περιωρισμένες.
Η βράβευση διπλωματικών εφαρμοσμένου ενδιαφέροντος
αποσκοπεί στο να αναπληρώσει αυτό το κενό και να ενθαρρύνει την εκπόνηση διπλωματικών υψηλών προδιαγραφών
με εφαρμοσμένο αντικείμενο. Σταδιακά, όλα τα ελληνικά
πολυτεχνεία διαθέτουν το ψηφιακό περιεχόμενο των διπλωματικών εργασιών στο διαδίκτυο, οπότε αυτή η πρωτοβουλία
της ΕΕΕΕΓΜ θα βοηθήσει στην περαιτέρω διάχυση της πληροφορίας.
Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων από επιτροπή πέντε (3) γεωμηχανικών, εκ των οποίων οι δύο είναι γεωμηχανικοί της πράξης και ο τρίτος διδάσκων γεωμηχανικής.
Στον εφετεινό διαγωνισμό συμμετείχαν δύο εργασίες:
Αναλυτική Εκτίμηση Παραμορφώσεων Υπόγειων Χαλύβδινων Καμπυλωμένων Αγωγών σε Διασταυρώσεις
με Ενεργά Τεκτονικά Ρήγματα του Χρήστου Ζουπάντη,
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Επιβλέπων Καθηγητής:
Γεώργιος Μπουκοβάλας)
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
(Σύντομη αναφορά του Κ. Πιτιλάκη στον εκλιπόντα και στις
εξαιρετικές σχέσεις του με την Ελλάδα – ενός λεπτού σιγή).
(Σημείωση: Ο Michele Maugeri «συμμετέσχε» στο συνέδριο
με το άρθρο «∆υναµική αλληλεπίδραση σηράγγων και υπέργειων κατασκευών σε αστικό περιβάλλον» των Τσινίδη Γ.,
Πιτιλάκη Κ., Leanza A. και Maugeri M.)
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XV
Σήραγγες
Προεδρείο: Ν. Μπούσουλας, Σ. Σχινά
XV. 1 «Ανάπτυξη βάσης δεδοµένων γεωτεχνικής παρακολούθησης», Αγιουτάντης Ζ., Καπλανίδης Γ., Στειακάκης Χ.
Σελίδα 14
XV. 2 «Σχεδιασµός υπογείων διανοίξεων σε µολασσικούς
σχηµατισµούς. Η περίπτωση της σιδηροδροµικής σήραγγας
Τρικοκκιάς», Αλεξανδρής Α., Αµπαριώτη Μ., Κατσίπη-Γρίβα
Ε., Πασχαλίδου Α.
XV. 3 «Επιρροή της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής
στη σεισµική τρωτότητα σηράγγων µικρού βάθους», Αργυρούδης Σ., Τσινίδης Γ., Gatti F., Πιτιλάκης Κ.
XV. 4 «Επίδραση καταστατικού πρότυπου στην προσοµοίωση
διάνοιξης αστικής σήραγγας µε EPBS», Γκίκας Β.Ι., ΓιούταΜήτρα Π., Σοφιανός Α.Ι.
XV. 5 «Η σηµασία και οι επιδράσεις της απλοποίησης του ανισοτασικού πεδίου σε ισοτασικό στο σχεδιασµό υπόγειων
έργων», Μαραγκός Ν. Χ.
XV. 6 «Η ακουστική εκποµπή του πετρώµατος ως πρόδροµο
φαινόµενο της αστοχίας στρωσιγενών οροφών υπογείων εκσκαφών», Νοµικός Π.Π., Σακκάς Κ.Μ., Σοφιανός Α.Ι.
XV. 7 «Απόκριση ψηλών, µεµονωµένων καµινάδων κατά την
διάρκεια διάνοιξης υπόγειας σήραγγας του Μετρό της Αθήνας», Παπαστάµος Γ., Στείρος Σ., Σαλτογιάννη Β., Κοντογιάννη Β.
XV. 8 «Εντατική κατάσταση σηράγγων, διαφόρων µορφών,
για φόρτιση κυµάτων SH», Πέλλη Ε., Σοφιανός Α.Ι.
XV. 9 «Καινοτόµα γεωπολυµερή υλικά παθητικής πυροπροστασίας της επένδυσης σηράγγων», Σακκάς Κ.Μ.Γ., Νοµικός
Π.Π., Πάνιας ∆., Σοφιανός Α.Ι.
XV. 10 «Βαθµονόµηση µεθοδολογιών αντισεισµικού σχεδιασµού υπόγειων κατασκευών ορθογωνικής διατοµής µε πειραµατικά δεδοµένα», Τσινίδης Γ., Πιτιλάκης Κ., Madabhushi
S.P.G
XV. 11 «∆υναµική αλληλεπίδραση σηράγγων και υπέργειων
κατασκευών σε αστικό περιβάλλον», Τσινίδης Γ., Πιτιλάκης
Κ., Leanza A., Maugeri M.
XV. 12 «∆υναµική συµπεριφορά ορθογωνικών σηράγγων σε
αλλουβιακές αποθέσεις: Πειραµατική και αριθµητική διερεύνηση», Τσινίδης Γ., Ροβίθης Ε., Πιτιλάκης Κ., Chazelas J.L.
XV. 13 «∆ιάνοιξη σήραγγας σε περιβάλλον ασθενούς βραχόµαζας µε ισχυρό υπερκείµενο στρώµα», Φορτσάκης Π., Μαρίνος Β., Νίκου ∆., Χόρτης Φ., Προυντζόπουλος Γ.
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ XVI
Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής
Προεδρείο: Α. Αλεξανδρής, Π. Ντακούλας
XVI. 4 «Πειραµατική διερεύνηση της σεισµικής συµπεριφοράς επιφανειακών θεµελιώσεων υπό καθεστώς ρευστοποίησης», Καραµήτρος ∆.Κ., Μπουκοβάλας Γ.∆., ∆ηµητριάδη Β.,
Παπαδηµητρίου Α.Γ., Λουκίδης ∆., Madabhushi S.P.G.,
Cilingir U.
XVI. 5 «Σεισµική απαίτηση συστηµάτων µε επιφανειακή θεµελίωση λαµβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση. Σύγκριση
µε πραγµατικές καταγραφές», Καρατζέτζου Α., Πιτιλάκης ∆.,
∆αστιρίδου Κ.
XVI. 6 «Σεισµικές εδαφικές ωθήσεις & αδράνεια τοίχου σε
ακλόνητες κατασκευές αντιστήριξης: σύγχρονη ή ασύγχρονη δράση;», Κίτσης Β.Γ., Βλαχάκης Β.Σ., Αθανασόπουλος
Γ.Α., Αθανασοπούλου-Ζέκκου Α.
XVI. 7 «Σεισµική συµπεριφορά θαλάσσιων ανεµογεννητριών
θεµελιωµένων επί κοίλων ανεστραµµένων φρεάτων», Κουρκουλής Ρ., Γελαγωτή Φ., Λεκκάκης Π., Γκαζέτας Γ.
XVI. 8 «Σεισµική απόκριση γερανογεφυρών θεµελιωµένων
επί λιµενικών κρηπιδοτοίχων», Κουρκουλής Ρ., Γελαγωτή
Φ., Λώλη Μ., Γκαζέτας Γ.
XVI. 9 «Επιπτώσεις της ρηγµάτωσης στην απόκριση και το
σχεδιασµό διαφραγµατικών τοίχων και παρακείµενων κτηρίων», Κωµοδρόµος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ.Κ.,
XVI. 10 «∆ιερεύνηση επιπτώσεων σε παρακείµενα κτήρια
κατά τη φάση κατασκευής διαφραγµατικών τοίχων», Κωµοδρόµος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ.Κ., Κωνσταντινίδης Γ.Κ.
XVI. 11 «Αριθµητικός προσδιορισµός κινηµατικών επιπτώσεων από την εκσκαφή σηράγγων µε τη µέθοδο ΤΒΜ-EB»,
Κωµοδρόµος Α.Μ., Παπαδοπούλου Μ.Κ., Κωνσταντινίδης
Γ.Κ.
XVI. 12 «Αποτίµηση επιπτώσεων χωρικής µεταβλητότητας
παραµέτρων ενισχυµένης ζώνης εδάφους στην απόκριση έργου αντιστήριξης», Κωµοδρόµος Α.Μ., Παπαοικονόκου Α.Ν.,
Παπαδοπούλου Μ.Κ., Κωνσταντινίδης Γ.Κ.
XVI. 13 «Πειραµατική διερεύνηση δυναµικής αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε πραγµατικές διαστάσεις στο
πρότυπο σύστηµα του EuroProteas», Πιτιλάκης ∆., Ροβίθης
Ε., Αναστασιάδης Α.
XVI. 14 «Σεισµική τρωτότητα γέφυρας τριών ανοιγµάτων µε
θεώρηση της αλληλεπίδρασης εδάφους–κατασκευής», Σακελλαριάδης Λ., Αγαλιανός Α., Αναστασόπουλος Ι., Γκαζέτας
Γ.
XVI. 15 «∆υναµική ανάλυση ενεργών τάσεων κρηπιδότοιχου
βαρύτητας πολλαπλών τεµαχών: Εφαρµογή στον λιµένα
Πειραιώς», Τασιοπούλου Π., Γερόλυµος Ν., Γκαζέτας Γ.
Ειδική Οµιλία
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
Συστήµατα Εδάφους - Θεµελίου - Ανωδοµής πέραν των επιτρεπτών ορίων σεισµικής επάρκειας
Προεδρείο: Γ. Μπουκοβάλας, Γ. Μυλωνάκης
Γκαζέτας Γ.
«Μηχανισµός διάρρηξης, καταγραφές, φαινόµενα κατευθυντικότητας», Γ. Γκαζέτας
(η παρουσίαση της ειδικής ομιλίας του Καθηγητή Γκαζέτα
έχει αναρτηθή στον ιστότοπο της ΕΕΕΕΓΜ)
«Σεισµική συµπεριφορά σύγχρονων και παραδοσιακών κτηρίων», Ι. Ψυχάρης
XVI. 1 «Αναλυτική επίλυση πασσάλου σε ανοµοιογενές εδαφικό στρώµα», Ανωγιάτης Γ., Μυλωνάκης Γ., Τσίκας Α.
«Κατολισθήσεις, βραχοπτώσεις και µέτρα ανάσχεσης», Γ.
Βλαβιανός
XVI. 2 «Αναλυτική εκτίµηση παραµορφώσεων µη-ευθύγραµµων υπόγειων αγωγών λόγω µόνιµων εδαφικών µετακινήσεων», Ζουπάντης Χ., Καραµήτρος ∆.Κ., Μπουκοβάλας Γ.∆.
«Γεωτεχνικές συνθήκες και βλάβες στον λιµένα Ληξουρίου»,
Α. Πλατής, Γ. Ανδρεάδης, Μ. Παγουλάτου, Ν. Τζανέτος
XVI. 3 «Σεισµική απόκριση ιστορικών δοµηµάτων από τοιχοποιία σε ενδόσιµο σύστηµα εδάφους-θεµελίωσης-ανωδοµής», Ηλίου Κ., Καρατζέτζου Α., Πιτιλάκης ∆., Αδάµη Χ.Ε.,
Βιντζηλαίου Ε.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
«Ρευστοποίηση και πλευρική εξάπλωση του εδάφους σε Αργοστόλι και Ληξούρι», Γ. Αθανασόπουλος
«Καταγραφή βλαβών και µελέτη αποκατάστασης κρηπιδοτοιχών στον λιµένα Ληξουρίου», Χ. Σολοµωνίδης
Σελίδα 15
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Προεδρείο: Σ. Καβουνίδης, Χ. Τσατσανίφος
«Τι τρέχει; Έγινε κατολίσθηση και έπεσε κάνας βράχος;»
(http://www.youtube.com/watch?v=z9-hhbTroyk)
-
Τρεις προσκεκλημένους ομιλητές,
Βράβευση καλύτερου περιστατικού για διδασκαλία,
2 Ειδικές Συνεδρίες,
Εικαστική Έκθεση,
Το συνέδριο οργανώθηκε από την ΕΕΕΕΓΜ με την τεχνική
βοήθεια της ΤΡΙΑΙΝΑ και την ευχαριστούμε πολύ για την
συμβολή της στην άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου.
Ευχαριστούμε και την ΑΙΓΛΗ για τους ωραίους και ευχάριστους χώρους.
Το συνέδριο οργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του ΤΕΕ. Αντιληφθήκαμε ιδιαίτερα την αιγίδα του
Δήμου.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας και ιδιαίτερα τους μεγάλους χορηγούς:
• CCC (Consodidated Contractors Company)
• ΟΤΜ (Όμιλος Τεχνικών Μελετών)
• ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ
και τους χορηγούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
elpho
GEOCHEM ENGINEERING S.A.
ISTRIA
MACCAFERRI
NEOTEK
SETPOINT
ΔΕΣΦΑ
ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ
ΙΩΝ
ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 16
Είχαμε και την βράβεσυη της καλύτερης διπλωματικής εργασίας εφαρμοσμένου ενδιαφέροντος, και δεδομένης της απουσίας του βραβευθέντος, το βραβείο παρέλαβε από τον
Καθηγητή Gens η μητέρα του.
τείχε ο καθηγητής Αχιλλέας Παπαδημητρίου και όχι ο καθηγητής Γιώργος Μπελόκας.
Και μία γκρίνια! Για μία ακόμα φορά το ΤΕΕ έλαμψε δια της
απουσίας του. Όχι μόνο ο Πρόεδρος, αλλά ούτε και εκπρόσωπός του ήρθε στο συνέδριο.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στα νεώτερα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής Μιχάλη Μπαρδάνη, Γιώργο Μπελόκα, Γιώργο
Ντούλη και Μαρίνα Πανταζίδου, για την προσφορά τους
στην διοργάνωση του συνεδρίου
Κλείνοντας το συνέδριο πρέπει να αναφερθώ στην ελπίδα
μου να ξεπεράσουμε επί τέλους της μεγάλες δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ο κλάδος μας και να μην πάνε χαμένοι οι κόποι
ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων που κατέκλυσαν το φετεινό
συνέδριο.
Η ΕΕΕΕΓΜ θέλει και θα επιδιώξη να έχη μεγαλύτερη επαφή
με τους νέους συναδέλφους και σπουδαστές. Για τον λόγο
αυτό και επειδή δεν μπορούν να γίνουν μέλη της προ τετραετίας από λήψη διπλώματος ή διετίας για όσους έχουν μεταπτυχιακό τίτλο στην γεωτεχνική μηχανική, ζητούμε από τους
τομείς γεωτεχνικής των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
Σχολών να καταγράψουν τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές και να μας στείλουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους
για να τους στέλνουμε όλες τις ενημερώσεις της ΕΕΕΕΓΜ.
Οι προσκεκλημένες και οι ειδικές ομιλίες θα αναρτηθούν
σύντομα στον ιστότοπο του συνεδρίου.
Εκ μέρους της ΕΕΕΕΓΜ χαιρετώ όλους σας και δίνουμε ραντεβού για το επόμενο συνέδριο το 2018. Πού; Περιμένουμε
τις προτάσεις σας.
Καλό απόγευμα.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Σπύρος Καβουνίδης, Πρόεδρος
Χρήστος Τσατσανίφος, Πρόεδρος ΕΕΕΕΓΜ
Αγαπητή κα Αντιδήμαρχε (ο Δήμος της Αθήνας μας τίμησε
και στην έναρξη και στην λήξη του συνεδρίου μας), αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Ζαχαρίας Αγιουτάντης, Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης
Ανδρέας Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Χρήστος Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Πέφτει η αυλαία του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωτεχνικής Μηχανικής, του πρώτου που διοργάνωσε μόνη της η
ΕΕΕΕΓΜ και νομίζω, μετά από αυτά που μας είπαν πολλοί
σύνεδροι, με μεγάλη επιτυχία.
Δημήτρης Ατματζίδης, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
3ου ΠΣΓΓΜ
Ακούσαμε όμως και κάποιες παρατηρήσεις, οι οποίες θα μας
βοηθήσουν στην διοργάνωση των προσεχών συνεδρίων. Όπως π.χ. ο μικρός διαθέσιμος χρόνος για την παρουσίαση
των άρθρων. Στα τελευταία συνέδρια κάναμε την επιλογή να
παρουσιάζονται όλα τα άρθρα και γι’ αυτό το λόγο ο χρόνος
παρουσίασης είναι μικρός. Ίσως πρέπει να αναθεωρήσουμε
την άποψη αυτή και κάποια άρθρα να παρουσιάζονται προφορικά και κάποια με posters. Σ΄αυτό το σημείο θέλουμε τις
προτάσεις σας.
Μιχάλης Καββαδάς, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Στο συνέδριο αυτό είχαμε και τις δύο πρώτες βραβεύσεις.
Σήμερα για την Καλύτερη Διπλωματική Εργασία Εφαρμοσμένου Ενδιαφέροντος για το 2013. Η προκήρυξη για το βραβείο του 2014 θα βγη στο αέρα σε λίγες ημέρες. Την Τετάρτη βραβεύσαμε το καλύτερο περιστατικό κατάλληλο για διδασκαλία. Νομίζω ότι ήταν μία εξαιρετική εργασία την οποία
η ΕΕΕΕΓΜ σχεδιάζει να την παρουσιάση στους σπουδαστές
των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας. Η
προκήρυξη του βραβείου για το 2018 θα βγη στον αέρα του
χρόνου. Εδώ πρέπει να κάνω την διόρθωση λάθους μου
στην ανακοίνωση του βραβείου. Στην κριτική επιτροπή με-
Γιώργος Μπελόκας, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Πάνος Βέττας, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Μανώλης Βουζαράς, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Νίκος Κλήμης, Πολυτεχνική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Δημήτρης Κούμουλος, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Δημήτρης Λουκίδης, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου
Κύπρου
Γιάννης Μπακογιάννης, Πρόεδρος ΕΕΣΥΕ
Μιχάλης Μπαρδάνης, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Πάνος Ντακούλας, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας
Γιώργος Ντούλης, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Γιώργος Ντουνιάς, Πρόεδρος ΕΕΜΦ
Μαρίνα Πανταζίδου, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Μιχάλης Παχάκης, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Χρήστος Τσατσανίφος, Εκτελεστική Επιτροπή ΕΕΕΕΓΜ
Στέφανος Τσότσος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 2ου
ΠΣΓΓΜ
Σελίδα 17
Σημείωση
Στην Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή του 7ου ΠΣΓΜ
μετείχαν τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής
Επιστημονικής Εταιρείας Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής
Μηχανικής (ΕΕΕΕΓΜ), οι διατελέσαντες Πρόεδροι των Οργανωτικών & Επιστημονικών Επιτροπών των προηγουμένων
Πανελληνίων Συνεδρίων Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (ΠΣΓΓΜ), οι Πρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) και της Ελληνικής Επιτροπής Σηράγγων και Υπογείων Έργων (ΕΕΣΥΕ) και ένας
εκπρόσωπος από κάθε Πολυτεχνείο ή Πολυτεχνική Σχολή
της Ελλάδος και της Κύπρου, εάν δεν εκπροσωπείται ήδη από κάποιον από τους προαναφερθέντες.
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή ευχαριστεί τους
παρακάτω συναδέλφους, οι οποίοι την συνέδραμαν στην
κρίση των υποβληθέντων άρθρων:
Γιώργο Αθανασόπουλο, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Αργύρη Αλεξανδρή, ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
Γιάννη Αναστασόπουλο, Univrsity of Dundee
Σοφία Γρίφιζα, ΕΔΑΦΟΣ SYMBOYLOI MHXANIKOI Α.Ε.
Δημήτρη Δερματά
Τάσο Κολιό, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.
Γιώργο Μπουκοβάλα, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ
Γιώργο Μυλωνάκη, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου
Πατρών / University of Bristol
Αχιλλέα Παπαδημητρίου, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
ΕΜΠ
Κυριαζή Πιτιλάκη, Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 18
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων
και Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.)
www.eesye.gr
Διάλεξη Νίκου Καζίλη
4 Δεκεμβρίου 2014, ΤΕΕ, Αθήνα
Αγαπητά μέλη της ΕΕΣΥΕ,
Όπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος η ΕΕΣΥΕ διοργανώνει εκδήλωση με την ευκαιρία του εορτασμού της προστάτιδάς μας
Αγ. Βαρβάρας.
Σας προσκαλούμε λοιπόν την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014,
σε εσπερίδα/ομιλία του διακεκριμένου μέλους μας και μελους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της International Tunneling Association(ITA) Νίκου Καζίλη, με θέμα:
«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΡΑΓΓΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ,
ΣΗΜΕΡΑ»
Πρόκειται για μιά εξαιρετικά επίκαιρη απόπειρα χωροθέτησης
της Ελληνικής Σηραγγολογίας (συστήματος παραγωγής μελετών και κατασκευών σηράγγων κάθε είδους, ελέγχου ασφάλειας σηράγγων και διαχείριση λειτουργίας τους) διεθνώς και σκιαγράφιση της διασποράς της στα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην χώρα μας.
Η ομιλία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014,
στις 18:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης
4, 1ος όροφος, Σύνταγμα, ΑΘΗΝΑ)
Μετά την εκδήλωση, λέμε να συνεχίσουμε με τσιμπούσι σε
παρακείμενη ταβέρνα, στην Πλάκα, με εκτιμώμενο κόστος
ανά άτομο ~20€.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Σταύρος Ραπτόπουλος
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.
ΥΓ: Οσοι/ες προτίθεσθε να ακολουθήσετε, μετά την εκδήλωση, στην ταβέρνα, παρακαλείσθε να το δηλώσετε μέχρι την
Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 στον Ταμία της ΕΕΣΥΕ Γιάννη
Φίκιρη (τηλ. 6932-206538, e-mail [email protected]) προκειμένου να γίνει η κατάλληλη κράτηση.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 19
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Οι Συγγραφείς κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για την
αξιόπιστη μεταφορά και σχολιασμό της Διεθνούς και Ελληνικής εμπειρίας για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των
επί τόπου
δοκιμών που περιέχονται στο παρόν κείμενο. Η ορθή όμως
εφαρμογή και χρήση των διαφόρων προτάσεων στην πράξη,
επαφίεται κυρίως στην ορθή επιλογή και χρήση των πληροφοριών αυτών από τους χρήστες του παρόντος κειμένου.
(Εκδόσεις ΣΥΜΕΩΝ, 2014)
Εδαφικές Ιδιότητες από
ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ
Έκδοση όχι για την γεωτεχνική μηχανική αλλά από γεωτεχνικό μηχανικό!
Α. Αναγνωστόπουλος, Π. Ανδρέου, Γ. Αναγνωστόπουλος
Advanced Series on Ocean Engineering: Volume 39
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι η δημιουργία ενός εύχρηστου Εγχειριδίου για Γεωτεχνικούς Μηχανικούς, οι οποίοι
καλούνται συχνά στην πράξη να εκτιμήσουν εδαφικές παραμέτρους με βάση αποτελέσματα από επί τόπου δοκιμές, αλλά
και για τους φοιτητές των Α.Ε.Ι., οι οποίοι διδάσκονται αντίστοιχα θέματα Εφαρμοσμένης Γεωτεχνικής.
Κορμό του Εγχειριδίου αποτέλεσαν οι Σημειώσεις «Επί Τοπου Δοκιμές» (2004) για το Δ.Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων» στο Ε.Μ.Π., των Α. Γ. Αναγνωστόπουλου και Π. Σ. Ανδρέου. Στο παρόν κείμενο περιλαμβάνονται οι πέντε πλέον διαδεδομένοι στην Ελλάδα τύποι επί
τόπου δοκιμών, οι οποίοι είναι: η Πρότυπη Δοκιμή Διείσδυσης (SPT), οι Δοκιμές Πενε- τρομέτρησης (CPT), η Δοκιμή
Πρεσσιομέτρου τύπου Menard (ΜΡΜ), η Δοκιμή Πτερυγίου
(FVT) και η Δοκιμή Επίπεδου Ντιλατομέτρου (DMT).
Ίσως να μην είναι γνωστό στους νέους Γεωτεχνικούς Μηχανικούς ότι στην Ελλάδα από το 1964 ο Ομότιμος Καθηγητής
του Ε.Μ.Π. κ. Θεοδόσιος Τάσιος, σε συνεργασία με την Πολιτικό Μηχανικό κ. Ρέα Ιωαννίδου, δημοσίευσαν το: «ΜΝΗΜΟΝΙΟΝ Υπολογισμού των Θεμελιώσεων Βάσει Επί Τόπου
Δοκιμών». Το κείμενο αυτό, συνοπτικό μεν, αλλά πλήρες σε
περιεχόμενο και επαγωγικό, βοήθησε σημαντικά την κατανόηση, αλλά και τη διάδοση της χρήσης των επί τόπου δοκιμών στη χώρα μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι το εν λόγω
«Μνημόνιο» συμβουλεύονται ακόμη και σήμερα αρκετοί
Συνάδελφοι που ασχολούνται με την αξιοποίηση αποτελεσμάτων από επί τόπου δοκιμές.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του (τότε) ΥΠΕΧΩΔΕ
δημοσίευσε το 1986 τις πρώτες «Προδιαγραφές Επί Τόπου
Δοκιμών Εδαφομηχανικής» (Ε106-86), οι οποίες περιλαμβάνουν και τους τέσσερις τύπους επί τόπου δοκιμών του παρόντος, τα κείμενα των οποίων είχαν συνταχθεί από τον κ. Μ.
Παχάκη, Πολιτικό Μηχανικό. Οι προδιαγραφές αυτές αντικαθίστανται σταδιακά με την ισχύ στην Ελλάδα των αντιστοίχων Τυποποιητικών Ευρωπαϊκών Κειμένων της CEN, που
συντάσσονται από την Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή CEN/TC
341.
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των
αντικειμένων που συνδέονται με τις επί τόπου δοκιμές, σε
πολλές Πολυτεχνικές Σχολές διανέμονται αντίστοιχες Σημειώσεις ή Συγγράμματα με σχετικό περιεχόμενο (π.χ. στο
Ε.Μ.Π., στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ.ά.), αλλά και πολλά
Γραφεία Γεωτεχνικών Μελετών διαθέτουν εσωτερικά Εγχειρίδια ή Οδηγίες για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους
(π.χ. Ο.Τ.Μ. Α.Τ.Ε., Εδαφομηχανική Α.Ε. κ.ά.). Τέλος, στα
Διεθνή, αλλά και τα Πανελλήνια Συνέδρια Γεωτεχνικής Μηχανικής, περιλαμβάνεται σχεδόν πάντα μια Συνεδρία με θέμα την ερμηνεία, ή και τις εξελίξεις στις επί τόπου δοκιμές.
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
ΠΛΑΤΩΝ
Παρά θιν’ αλός
Γιάννης Λ. Μεταξάς,
Δημήτρης Ε. Καραδημήτρης
Στην ηλικία μας, πενήντα και, νομίζαμε ότι είχαμε ησυχάσει υπαρξιακά,
μιας και από μικροί, κάτι είχαμε διαβάσει από τον Σολωμό, Νίτσε, Μάρξ, τον Καβάφη και τον
Θεόφραστο! Έλα όμως που οι ανέμελοι μεσήλικες θα ξεφτιλιζόμασταν μεσημεριάτικα, εκεί στην παραλία της Ερεσού,
από την απλότητα μιας γιαγιάς 85 ετών.
- Εμ, εσείς ωραία τα λέτε μωρέλια μ', αφού μάθατε γράμματα για τον Πλάτωνα και όλους αυτούς.
Αυτή η νύχτα θα αργούσε να τελειώσει. Κοίταξα προς την
σκοτεινή θάλασσα και είδα τον Πλάτωνα να με αγριοκοιτάει.
Συνειδητοποίησα ότι τελικά δεν έχω ιδέα περί Πλάτωνος και
κόλλησα έτσι «γυμνός», μπροστά στην θάλασσα.
Μόλις γύρισα στην Αθήνα έπιασα αμέσως δουλειά. Φώναξα
τους κολλητούς και τους είπα τα καθέκαστα. Όλα τα παρελθόντα και τα μέλλοντα νοήματα έπρεπε να κλειδώσουν όλα
μαζί, με βοηθό τον Πλάτωνα. Τους εξήγησα ότι οι γιαγιάδες
φταίνε που όλοι μας πρέπει να μάθουμε για τον Πλάτωνα,
αλλά παραδόξως δεν δυσκολεύτηκαν να καταλάβουν το
κενό που ένιωθα.
Έτσι αγαπητοί φίλοι κάτι διαβάσαμε τα τελευταία δέκα χρόνια και αμέσως θα σας μεταφέρουμε στο μυαλό του Πλάτωνα, με τη βοήθεια μιας στοίβας βιβλίων. Ευτυχώς που μάθαμε αρκετά αρχαία ελληνικά στο παλιό σχολείο. Βοήθησε
πολύ. Για τον Πλάτωνα όμως δεν είχαμε μάθει τίποτα!
Δεν σας κρύβουμε ότι υπάρχουν τέσσερεις πέντε Πλάτωνες.
Πλάτων ο Αθηναίος, Πλάτων ο Βυζαντινός, Πλάτων ο Βατικανός, Πλάτων ο Γερμανικός και τώρα ο Ερέσιος Πλάτων!
Έχουν κάτι σημαντικές διαφορές μεταξύ τους όλοι αυτοί,
αλλά προς το παρόν θα σας πούμε για τον Πλάτωνα, όπως
τον καταλάβαμε εμείς.
Γι' αυτούς που διαβάζουν λίγο, γιατί κολυμπούν πολλή ώρα,
έχουμε φροντίσει για την ευκολία τους, βάζοντας πολλές
εικόνες και φωτογραφίες, που κάτι λένε πάνω στα θέματα
του Πλάτωνα.
Σημειώνουμε εδώ, ότι το χιούμορ που θα χρησιμοποιηθεί
στις επόμενες σελίδες, δεν έχει σκοπό να προσβάλει ή να
υποτιμήσει τον Πλάτωνα ή τον Πλατωνισμό. Απλά έχει σκοπό να μας προφυλάξει από καμιά μήνυση του Αρχαιολογικού
ή Φιλοσοφικού Ινστιτούτου, καθ' όσον όπως φαίνεται θα
γράψουμε, κατά λάθος βέβαια, διάφορα που ξεφεύγουν από
Σελίδα 20
την επίσημη γραμμή της Οξφόρδης. Εξ άλλου εμείς θα γράψουμε για τον «Ερέσιο» Πλάτωνα και δεν φοβόμαστε κανέναν, αφού χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος ως νέα
ΙΔΕΑ! Είπαμε, φιλοσοφίες για την παραλία!
Και έχουμε το ηθικό δικαίωμα, καθ' όσον ο Θεόφραστος
γεννήθηκε στην Ερεσό της Λέσβου. Κάτι μας έμαθε! Μας
εντυπωσίασε λοιπόν πολύ ο Πλάτων και ακόμα περισσότερο
το γεγονός ότι στο σχολείο δεν είχαμε μάθει απολύτως τίποτα γι'αυτόν!
Ποιος ήταν ο Πλάτων στην πραγματικότητα; Ελπίζουμε, στη
συνέχεια, να σας δώσουμε αρκετά στοιχεία, ώστε να βγάλετε συμπέρασμα.
(Εκδόσεις Συλλόγου των Απανταχού Ερεσίων «Ο ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ», Αθήνα 2013)
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 21
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΕΕΕΓΜ (2012 – 2015)
Πρόεδρος
:
Χρήστος ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.
[email protected], [email protected], [email protected]
Α’ Αντιπρόεδρος
:
Παναγιώτης ΒΕΤΤΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός, ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.
[email protected]
Β’ Αντιπρόεδρος
:
Μιχάλης ΠΑΧΑΚΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός
[email protected]
Γενικός Γραμματέας :
Μαρίνα ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.
[email protected], [email protected]
Ταμίας
:
Γιώργος ΝΤΟΥΛΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ A.E.- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Α.Ε.
[email protected]
Έφορος
:
Γιώργος ΜΠΕΛΟΚΑΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας
[email protected], [email protected]
Μέλη
:
Ανδρέας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
[email protected]
Μανώλης ΒΟΥΖΑΡΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός
[email protected]
Μιχάλης ΚΑΒΒΑΔΑΣ, Δρ. Πολιτκός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ
[email protected]
Αναπληρωματικά
Μέλη
:
Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
[email protected], [email protected]
Σπύρος ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
[email protected]
Δημήτρης ΚΟΥΜΟΥΛΟΣ, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, ΚΑΣΤΩΡ Ε.Π.Ε.
[email protected]
Μιχάλης ΜΠΑΡΔΑΝΗΣ, Πολιτικός Μηχανικός, ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
[email protected], [email protected]
ΕΕΕΕΓΜ
Τομέας Γεωτεχνικής
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Τηλ. 210.7723434
Τοτ. 210.7723428
Ηλ-Δι. [email protected] ,
[email protected]
Ιστοσελίδα www.hssmge.org (υπό κατασκευή)
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ» Εκδότης: Χρήστος Τσατσανίφος, τηλ. 210.6929484, τοτ. 210.6928137, ηλ-δι. [email protected],
[email protected], [email protected]
«ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ» «αναρτώνται» και στην ιστοσελίδα www.hssmge.gr
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΕΕΕΓΜ – Αρ. 67 – ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σελίδα 22