Φύλλο 232, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010

ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΔΩΡΙΚΗΣ
ΤΕΤΡΑΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ:
Κυτινίου - Ερινεού - Βόϊου και Πίνδου ή Ακύφαντος
Ταχ. Γραφείο
Κ.Ε.Μ.Π.Α.
3583
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΣΙΝΑ & ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 1Α • 106 80 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 4122344
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 51 (232) • ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ΄ • ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 • ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΕΥΡΩ 0.20
ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ
Ας είμαστε από την αρχή αληθινοί και ειλικρινείς. Οι αρμόδιοι έκαμαν ό,τι μπόρεσαν. Η έλλειψη νερού, το φετεινό καλοκαίρι
που πέρασε, στο Χωριό μας, δεν οφειλόταν ούτε σε ανεπάρκεια
ούτε σε όποιους άλλους λόγους, αλλά σε καθαρά τεχνική βλάβη.
Ας μη σπεύσουμε να προστρέξουμε, γνωμοδοτώντας: και γιατί δεν
διορθώθηκε. Υπήρξαν εγγενείς από την αρχή δυσκολίες, τεχνικά
αξεπέραστες. Απόδειξη ότι τόσο το Οινοχώρι, όσο και ο Σκλήθρος
που υδροδοτούνται και αυτοί από το «Κεφαλόβρυσο» της Καλοσκοπής, είχαν όλο το καλοκαίρι υπερεπάρκεια νερού. Τι ακριβώς
συνέβη; Η ποσότητα του νερού που προοριζόταν για το Χωριό μας
στην πηγή, ήτο αρκετή και διαθέσιμη. Κατά την πορεία όμως της
ροής μέσω των σωληνώσεων, δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Γεγονός, ότι τα άλατα τα πάσης φύσεως που σωρεύονται στις σωληνώσεις επαρκώς αντιμετωπίζονται, αλλά η δημιουργημένη στροφή
των σωληνώσεων στην πορεία, άρχισε να τα κατακρατεί με συνέπεια να «μπουκώσει» η ροή από άλατα και το νερό να μην προχωρεί προς τις δεξαμενές. Η Δημαρχία αμέσως απέστειλε υδραυλικούς, οι οποίοι τελικά δήλωσαν αδυναμία επισκευής της βλάβης
και έτσι απευθύνθηκε στην Υδραυλική Υπηρεσία της Περιφέρειας Λειβαδιάς, η οποία έχει επιληφθεί και ευρίσκεται ύστερα από
μελέτη, προ ενδεδειγμένων λύσεων του προβλήματος. Απ' ό,τι
γνωρίζουμε, πολύ δύσκολη δουλειά με απρόοπτες τεχνικές επιπλοκές. Ας ελπίσουμε ότι τα εμπόδια θα ξεπεραστούν, έτσι ώστε
του χρόνου να μην ξαναειπούμε το νερό-νεράκι.
Μαζικές αιτήσεις για νέες εξορύξεις
στη Γκιώνα από την S&B
Μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, προφανώς όχι τυχαία,
κατατέθηκαν από την εταιρεία
S&B στο ΥΠΕΚΑ, μαζικά και
εσπευσμένα 5 νέες αιτήσεις
αδειοδότησης, που αφορούν
τόσο σε νέες εκμεταλλεύσεις
όσο και σε ερευνητικές γεωτρήσεις κοιτασμάτων βωξίτη.
Η περιοχή αναφοράς καλύπτει χιλιάδες στρέμματα, για
έρευνα και εκμετάλλευση,
σχεδόν τη μισή Ν.Α. Γκιώνα
και διοικητικά υπάγεται στα
Δ.Δ. Καστελλίων, Αποστολιά,
Γραβιάς, Οινοχωρίου, Καλοσκοπής, Προσήλιου, Άμφισσας,
Καρρουτών, Λιδορικίου, Βάριανης. Τμήματα αυτής της περιοχής ανήκουν στην προστατευόμενη ζώνη του δικτύου ΦΥΣΗ
2000 (NATURA 2000).
Η προκλητικότητα και το
θράσος της εταιρίας είναι τέτοιο που όταν αναφέρεται σε
δραστηριότητες εντός προ(Συνέχεια στη σελίδα 11)
«ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»
Αμφίκλεια
Φεβρουάριος
1943. Στο μάθημα των Ελληνικών ο αξιόλογος λειτουργός
της Μέσης Εκπαιδεύσεως ο
καθηγητής Πλατσούρας παρουσιάζει αναλύει και φωτίζει
την τάξη του γράφοντος για
το κορυφαίο γεγονός της Ελληνικής Επαναστάσεως, την
Έξοδο του Μεσολογγίου. Καταλήγει μετά την παραστατική αφήγηση των γεγονότων
«Η γενιά αυτή του 1821 είναι
η πιο περήφανη γενιά της νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας».
Άλλη περήφανη γενιά είναι
η γενιά των γονέων μας που
ξεκινώντας από το Σαραντάπορο το 1912 απελευθέρωσαν τη Μακεδονία μας με
έπαθλο τη Θεσσαλονίκη. Το
1913 απελευθερώνουν την
Ήπειρο και στη συνέχεια με
σκληρότατο αγώνα στο Κιλκίς Λαχανά εδραιώνουν τη
θέση μας στη Βαλκανική Χερσόνησο με τις προφυλακές
μας στα στενά της Κρέσνας
στην Τζουμαγιά.
Δεν υστερεί ανεξαρτήτως
της τραγικής του καταλήξε-
ως ο επακολουθήσας τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο επικός
αγώνας των γονέων μας στην
Ανατολική Θράκη και Ανατολία με ορόσημο τον Σαγγάριο
στην Μικρά Ασία.
Και φθάνουμε στην 28η
Οκτωβρίου 1940 που φέτος
θα εορτάσουμε την εβδομηκοστή επέτειο. Η Ελλάδα
ξαναγεννημένη δικαιώνει την
Ιστορική της ύπαρξη. Η αναχαίτιση των πολυπληθών
Ιταλικών δυνάμεων στα Ηπειρώτικα βουνά, η νικηφόρος
αντιμετώπιση τους, αποτελεί
φωτεινή σελίδα στον αγώνα
των συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονος. Η γενιά
των αδερφών μας έρχεται
να δικαιώσει τον Μαραθωνομάχο τραγικό Αισχύλο «Γιατί μόνο εμείς αντίθετα από
τους βαρβάρους δεν μετράμε
το πλήθος του εχθρού στη
Μάχη».
Τον Σεπτέμβριο του 1991
η εφημερίδα μας έχει φιλοξενήσει γραφόμενά μου για την
28η Οκτωβρίου 1940. Ελπίζω
στη συνέχεια να παρουσιάσω
Με αφορμή το διαγωνισμό διηγήματος
Στέλιος Ξεφλούδας - Ένας μεγάλος άγνωστος
Έχει περάσει περίπου ένας
χρόνος από τότε που «έπεσε
στο τραπέζι» η ιδέα για το Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέλιος
Ξεφλούδας». Τώρα που φτάσαμε πλέον στην ώρα της βράβευσης των καλύτερων διηγημάτων, θα ήθελα να πω μερικά
πράγματα τόσο για το σκεπτικό
αυτής της προσπάθειας, όσο
και για τον Στέλιο Ξεφλούδα,
Με παίδευε από πολύν καιρό με τα
τηλεφωνήματά του, με τον πόθο του να
τον πάω στο χωριό, επειδή ο ίδιος δεν το
μπορούσε. Ηταν αλήθεια ότι ήταν υπέργηρος πλέον, εγγίζοντας τον αιώνα δραστήριου βίου, αλλά τώρα του ήρθαν όλες
οι αδυναμίες μαζί. Δεν είχε την αυτοδυναμία που είχε τα πρώτα χρόνια. Τώρα
ήταν ανήμπορος να ταξιδέψει μόνος. Τα
παρακάλια με λύγισαν και τ' αποφάσισα. Μια χαρούμενη ημέρα, τον πήρα με
το αυτοκίνητο και ανεβήκαμε στο χωριό.
Στον Αι-Θανάση με σταμάτησε, ζητώντας
να τον συνοδέψω μέσα ν' ανάψει ένα
κερί στη μνήμη του αδελφού του. Υπάκουσα και η κατάνυξη ήταν το κάτι άλλο,
απ' αυτή την απλή χειρονομία. Βγαίνοντας μου είπε, πως κοντά είναι το παλιό
σχολείο, να περνούσαμε να το ιδούμε.
Τον πληροφόρησα, ότι κατεδαφίστηκε
που για τους περισσότερους
από εμάς ήταν μέχρι πριν από,
λίγο καιρό ένας «άγνωστος».
Από τις πρώτες προτεραιότητες του Συλλόγου μας ήταν η
ανάδειξη της ιστορίας και του
πολιτισμού της περιοχής μας,
που δυστυχώς ζει κάτω από τη
σκιά των μεταλλευτικών εταιριών. Τα πλούσια κοιτάσματα
βωξίτη και η ληστρική τους εκ-
μετάλλευση, έχουν οδηγήσει τη
Φωκίδα σε μαρασμό, ενώ στα
απάτητα βουνά της η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια…
Όμως ας μη ξεφύγω από το
θέμα…
Γνωρίζαμε λοιπόν, πως από
το χωριό μας κατάγεται ο Στέλιος Ξεφλούδας. Αν και υπήρξε
(Συνέχεια στη σελίδα 8)
ΤΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Τα «Καστελλιώτικα Νέα» στη μνήμη του Συνεργάτη τους Γιώργη Χαλατσά, που
κράτησε τη στήλη του χρονογραφήματός τους πάνω από εξήντα χρόνια, αναδημοσιεύoυν σαν αποχαιρετιστήριο μνήμης το χρονογράφημά του, που δημοσιεύτηκε στο φύλλο αριθμ. 33 (214) Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2006.
κι έγινε πλατεία. Δεν είπε τίποτε. Ύστε- θάθελα να πιω πηγαδίσιο νερό σαν και
ρα μου ζήτησε να περάσουμε απ' το πα- τότε, γιατί -συνέχισε- μ' αυτό πίναμε, έπιτρικό σπίτι κι απ' τ' αλώνια που έπαιζε ναν τα ζά, μαγειρεύαμε και πλενόμαστε.
μικρός. Φτάνοντας στο
Πώς να μην το τιμήπηγάδι σταμάτησε και
σω;». Του είπα να ανεΤου Γ. Αγιοργιώτη
μου ζήτησε να πιει νερό,
βούμε απάνω στο σπίτι
αλλά δεν υπήρχε κουβάς. Του είπα πως το πατρικό, αλλά μου απήντησε: «-Δε
τα πηγάδια είναι σε αδράνεια, γιατί όλα θέλω να μπω, γιατί δεν θα βρω κανέναν
τα σπίτια έχουν νερό. Με αντέκοψε κά- από κείνους εκεί μέσα». Και λέγοντας,
πως ενοχλημένος, λέγοντας μου: «Εγώ έβγαλε το μαντήλι του και γύρισε αριστε-
στοιχεία της ομοψυχίας του
λαού μας και των πολιτικών
δυνάμεων της χώρας την
εποχή εκείνη και ιδιαίτερα
την προσφορά του χωριού
μας σ’ αυτόν τον αγώνα.
Ας δούμε όμως πως είχαν
τα πράγματα στην Ευρώπη
και τον περιβάλλοντα χώρο
(Βαλκάνια- Τουρκία) την προ
του 1940 περίοδο. Ο εξοπλισμός της Ναζιστικής Γερμανίας είχε ανησυχήσει την Αγγλογαλλική πλευρά και εν όψει
της διαγραφόμενης απειλής
για την κατάκτηση της Ευρώπης παρέχονταν εγγυήσεις
για την ανεξαρτησία και την
ακεραιότητα της χώρας μας
και της Ρουμανίας ουδεμίας
ουσιαστικής αξίας.
Μεταξύ των Βαλκανικών
χωρών και της Τουρκίας
υπήρξαν συμφωνίες και σύμ(Συνέχεια στη σελίδα 9)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η τελετή απονομής βραβείων και επαίνων του
Πρώτου Διαγωνισμού Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλούδας» θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 19:00
στην αίθουσα «Δελφοί»
στο Μέγαρο του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών
στην Αθήνα (οδός Σίνα 33,
μετά τη Γαλλική Ακαδημία) όπου βρίσκεται και η
έδρα του Συλλόγου μας.
Ολοι οι Καστελλιώτες και
οι φίλοι των Καστελλίων
είναι προσκεκλημένοι και
καλοδεχούμενοι. Δεν πρέπει να απουσιάσει κανείς.
ρά το κεφάλι του, για να μην το βλέπω.
Δάκρυσε. Ύστερα από λίγο με ρώτησε,
αν μου είναι κόπος να φτάναμε ως το
λιβάδι και τον αντέκοψα πάλι: «-Ποιος ο
λόγος;». Ήρεμα, αλλά με διάχυτη τη νοσταλγία μου είπε: «-Εκεί παίζαμε και βοσκούσαμε και τις γίδες, και το Πάσχα με
τις γιορτάδες που το απολαύσαν, δέναμε
τα ζα -και πρόσθεσε- αξέχαστα χρόνια».
Όταν φτάσαμε, παρατήρησε ότι κάτι σα
ν' άλλαξε, γιατί δεν το εύρισκε, όπως
τόχε αφήσει. Και φεύγοντας, με παρακάλεσε, πριν γυρίσουμε στο αυτοκίνητο,
να περάσουμε μέσα από την ποταμιά,
για να ιδεί και το ποτάμι. Περνώντας
κι αυτό το βρήκε αλλαγμένο, λέγοντας:
«-ότι οι καιροί και οι κατεβασιές το άλλαξαν». Ζήτησε να φύγουμε. Στην διαδρομή ήταν αμίλητος. Ύστερα από λίγες
ημέρες τον κηδέψαμε.
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
- Η Αστέρω Αθ. Τσολάνα
απέκτησε κόρη στις 04-022010.
- Ο Γεώργιος Αθανασίου
Μπάκας και η σύζυγός του
Τάνια απέκτησαν και τρίτο
γιο.
- Ο Παναγιώτης Μαντούβαλος (γιος της Μυρσίνης
Ρωτούς) και η σύζυγός του
Μαρία απέκτησαν κόρη.
- Ο Χρήστος Γεωργίου Χαλατσάς και η σύζυγός του
Μαρούσα Πατέρα απέκτησαν
γιο στις 02-08-2010.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζήσουν τα νεογέννητα.
ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
- Η Σοφία Γάτη και ο σύζυγός της Ιωάννης Πασχάλης
στις 16-05-2010 βάφτισαν το
γιο τους στον Ι.Ν. Προφήτη
Ηλία Περάματος και τον ονόμασαν Φιλοκλή.
- Ο Δήμος και η Ανδριάνα
Τσικνή βάφτισαν στις 1906-2010 την κόρη τους στα
Καστέλλια και την ονόμασαν
Παναγιώτα.
- Ο Απόστολος Γαλάνης και
η Σούλα Τσικνή βάφτισαν
στις 25-07-2010 τον γιο τους
στα Καστέλλια και τον ονόμασαν Ιωάννη Παναγιώτη.
- Ο Ταξιάρχης και η Δέσποινα Δερμάνη βάφτισαν
στις 04-09-2010 τον γιο τους
και τον ονόμασαν Αθανάσιο
Τριμηνιαία Έκδοση
«ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Ιδιοκτησίας του Προοδευτικού Συλλόγου
«ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ»
Οδός Σίνα & Δαφνομήλη 1Α
Αθήνα – Τ.Κ. 106 80
Α.Φ.Μ. 090381071
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4490
***
Συντάσσεται
από Επιτροπή του Δ.Σ.
Εκδότης
TΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Καραΐσκου 64-66
Πειραιάς – Τ.Κ. 185 32
Τηλ.: 210-41.22.344
[email protected]
***
Αριθμός φύλλου 232
ΙΟΥΛ. - ΑΥΓ. - ΣΕΠΤ. 2010
***
Ηλεκτρονική σελ/ση Εκτύπωση
ΑΦΟΙ ZOYΜΠΟΥΛΗ Ο.Ε.
Γερανίου 7 - 2ος όροφος
Τηλ. - Fax: 210-52.38.107
Ε-mail: [email protected]
***
Τεχνικός σύμβουλος
Κ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
Αγ. Φωτεινής 3 - Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-93.17.784
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
• Τα ενυπόγραφα κείμενα απηχούν τις απόψεις των
συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα συντόμευσης μεγάλων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα
είναι ευθύνη της σύνταξης
και του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Για αλλαγή διευθύνσεων ή νέων διευθύνσεων να
ενημερώνετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Τα κείμενα δεν επιστρέφονται.
Κοινωνικά
Ελευθέριο.
- Ο Κώστας Καραβίτης και
η Γιώτα Δημητρίου Διέννη
στις 12-09-2010 βάφτισαν
την κόρη τους στον Ι.Ν. Παναγίας Μαρμαριωτίσσης Χαλανδρίου και την ονόμασαν
Ξένια.
- Ο Γιάννης και η Ιωάννα
Δελιβίγκα βάφτισαν στις 1209-2010 την κόρη τους (εγγονή της Τούλας Ι. Τραμπάκλου) στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στον Άλιμο και την
ονόμασαν Λυδία Δέσποινα
- Η Έλενα Ντηνιακού
Κοιλάκου (κόρη της Δήμητρας Καψή) και ο σύζυγός
της Γεράσιμος βάφτισαν τον
γιο τους στην Αθήνα και τον
ονόμασαν Κυριάκο.
Τα «Κ.Ν.» εύχονται να ζήσουν τα νεοφώτιστα.
ΓΑΜΟΙ
- Ο Ανδρέας Τσιρίκος και
η Κατερίνα Γ. Τσολάνα τέλεσαν το γάμο τους στα Καστέλλια στις 11-04-2010.
- Η Άννα Ιωάννου Βέλλιου
και ο Μιχάλης Νάσιος τέλεσαν
το γάμο τους στις 05-06-2010
στον Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Άνω Γλυφάδας. Ακολούθησε λαμπρή δεξίωση στο
φανταστικό περιβάλλον του
κτήματος «Εφηλένα» στη
Βάρη όπου οι προσκεκλημένοι συγγενείς και φίλοι των
οικογενειών διασκέδασαν μέχρι τα χαράματα.
- Η Ευαγγελία Γάτη και ο
Ανδρέας Τουμπακάρης τέλεσαν το γάμο τους στις 12-062010 στον Ι.Ν. Αγίου Φιλίππου Νίκαιας. Παραβρέθηκε
πλήθος συγγενών και φίλων
καθώς και οι Δήμαρχος και
Αντιδήμαρχος του Δήμου
Νίκαιας.
- Ο Ιωάννης Κωνσταντίνου
Κυριαζής και η Κωνσταντίνα
Σωτηρίου Μπάρκα τέλεσαν
το γάμο τους στις 26-06-2010
στον Ι.Ν. της Αγίας Φιλοθέης Ψυχικού. Ακολούθησε
λαμπρή δεξίωση στο κτήμα
«Λατάνια» στην Παλλήνη
όπου συγγενείς και φίλοι που
πλαισίωναν το ζεύγος διασκέδασαν μέχρι τις πρωινές
ώρες.
Τα νέα ζευγάρια τα συνοδεύουν οι ευχές όλων μας,
να ζήσουν ευτυχισμένα και
χαρούμενα με κάθε προκοπή
στον έγγαμο βίο τους.
ΘΑΝΑΤΟΙ
- Απεβίωσε στις 01-06-2010
και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Χαρίκλεια σύζυγος
Δημ. Παπαϊωάννου το γένος
Πέτρου Δερμάνη ετών 85.
- Απεβίωσε στις 15-06-2010
και κηδεύτηκε στα Καστέλλια ο Δημήτριος Κ. Στεργιόπουλος ετών 83.
- Απεβίωσε στις 26-06-2010
και κηδεύτηκε στα Καστέλλια ο Γεώργιος Χρήστου Χαλατσάς ετών 81.
- Απεβίωσε στις 27-06-2010
και κηδεύτηκε στην Αθήνα η
Ευαγγελία σύζυγος Δημ. Καραπετσάκου το γένος Γεωργίου Μπάκα.
- Απεβίωσε στις 30-06-2010
και κηδεύτηκε στα Καστέλλια ο Ιωάννης Μοσχολιός
(Μπαλής) ετών 93.
- Απεβίωσε στις 03-07-2010
και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο
Στέλιος Μπαλής, σύζυγος της
Ιωάννας Ιωάννου Προβιά.
- Απεβίωσε στις 27-07-2010
και κηδεύτηκε στην Αθήνα ο
Δημήτρης Ντέσκας, σύζυγος
της Πόπης Σίμου Σμαλέξη
ετών 78.
- Απεβίωσε στις 06-08-2010
και κηδεύτηκε στην Αμφισσα
ο Ανδρέας Γιαννέλου Παπανικολάου ετών 80.
- Απεβίωσε στις 27-08-2010
και κηδεύτηκε στα Καστέλλια η Αικατερίνη χήρα Κων.
Μερμίρη το γένος Γρηγορίου
Κάντζου ετών 100.
- Απεβίωσε στις 02-09-2010,
θύμα αυτοκινητιστικού ατυχήματος, και κηδεύτηκε στα
Καστέλλια στις 06-09-2010
η Παναγιού σύζυγος Ιωάννη
Τσακαγιάννη το γένος παπά
Παναγιώτη Παπανικολάου
ετών 91.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
Η Έλενα Γεωργίου, κόρη
του Φώτη Γεωργίου (Βάβη)
πέτυχε στη Νομική Σχολή
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο Γεώργιος Κων. Πανάκιας, εγγονός του Αθανασίου
Γ. Μπάκα, πέτυχε στη Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων, Τμήμα
Ναυτικών Επιστημών, κατεύθυνση Μηχανικών.
Η Φωτεινή Σταύρου Ράνιου, εγγονή Λεμονιάς Γ.
Μπάκα, πέτυχε στο Τ.Ε.Ι.
Αθήνας, Τμήμα Τεχνολογίας
Τροφίμων.
Η Ελένη Προβιά, κόρη του
Δημητρίου Προβιά, πέτυχε
στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της Σχολή Επιστημών
Αγωγής του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Ο Αλέξανδρος Ζορμπάς,
εγγονός της Παναγιωτίτσας
Παπανικολάου συζύγου Γ.
Ράντη, πέτυχε στη Σχολή
Ηλεκτρονικών Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών
Πολυτεχνείου Κρήτης.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ
Η οικογένεια Παναγιώτη
Πολυκάρπου Παπανικολάου
προσέφερε στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο 1.500 € για τις
ανάγκες των Ι.Ν. Ευαγγελίστριας και Αγίου Νεκταρίου
στη μνήμη των: Πολυκάρπου Παπανικολάου, Ηλία και
Ασημίνας
Παπανικολάου,
Ηλία και Μαρίας Κυριαζή,
Νικολάου Ηλία Κυριαζή,
στρατιώτη Νικολάου Ι. Κυριαζή, Χρυσούλας και Δημητρίου Αξωνίδη και Νικολάου
Παναγιώτη Παπανικολάου
(Κολλιότα).
Η οικογένεια Ανδρέα Παναγιωτάτου προσέφερε στο
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
100 € στη μνήμη των Πολυκάρπου Παπανικολάου και
Νικολάου Π. Παπανικολάου.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Σε μνήμη Γεωργίου Χρ. Χαλατσά
Στέφανος και Λιλίκα Αποστολοπούλου, αντί στεφάνου € 100
Μαίρη Αυγερίου
50
Οικογένεια Ανδρέα Αυγερίου 50
Οι καρδιακοί του φίλοι
Σπύρος Γεράρδος
50
και Βασίλης Λιλικάκης
50
με την ευχή να αιωρείται μελωδικά
σε μια απέραντη κιθάρα και είθε το
Σύμπαν να ηχεί όπως οι καντάδες
που τραγουδούσαμε παρέα στα
αμέτρητα γλέντια μας.
Κώστας Ζησιμόπουλος
και Μαρία Μενδρινού,
αντί στεφάνου
50
ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ένας εκλεκτός συμπολίτης
μας, ο κοσμοαγάπητος Ανδρέας Γιαννέλου Παπανικολάου,
Ο συμπατριώτης μας επισμηνίας Σέρτης Άγγελος του
Αθανασίου τιμήθηκε από την
Πολεμική Αεροπορία με το
μετάλλιο ευδόκιμου υπηρεσίας Γ΄ τάξεως.
Στο προηγούμενο φύλλο μας Απριλίου - Μαΐου
- Ιουνίου 2010, στην 3η
σελίδα 2η στήλη που δημοσιεύεται το ελεγείο της
Κας Νόρας Τσοτσα προς
την αείμνηστη μητέρα της
Κίκη - Αναστασία Σ. Συμεωνίδου και στην 4η παράγραφο 3η σειρά, αντί του
ορθού «να περιφρουρώ
τους θεσμούς» εγράφη
εσφαλμένα «να περιφρονώ τους θεσμούς». Για το
παράτυπο αυτό ατόπημα
της τυπογραφικής αβλεψίας, ζητάμε βαθύτατα συγγνώμη.
Σε μνήμη Ιωάννη Παναγιώτη
Μοσχολιού (Μπαλή)
Ο υιός του Παναγιώτης
Μοσχολιός
100
Οικογένειες Μαντούβαλου
και Ρωτούς
100
Σε μνήμη Γεωργίου Πέτρου
Η σύζυγός του
Γιώτα Γ. Πέτρου
100
Παναγιώτης & Τέτα Πέτρου 50
Σε μνήμη Ανδρέα Γιαννέλου
Παπανικολάου
Οικογένεια Ανδρέα Γιαννέλου
Παπανικολάου
100
Ευθύμιος Π. Παπανικολάου
50
Σε μνήμη Στέλιου Μπαλή
Η σύζυγός του Ιωάννα Μπαλή 100
Σε μνήμη Παναγιώτας
Παπανικολάου Τσακαγιάννη
Οικογένεια Τζένης Γεωργίου
Παπανικολάου
100
Μαρία Γεωργίου Τηνιακού
50
Σε μνήμη Πάτρας Ευαγγελάκου,
πεθεράς Κυβέλης Παπανικολάου
Αθανάσιος Π. Παπανικολάου 100
Σε μνήμη Αικατερίνης Μερμίρη
Ο υιός της Αθανάσιος Μερμίρης 20
Αυτοί που μας έφυγαν
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ
Μαρία Καρακλιούμη
50
Οικογένεια Γιώργου
Καπετανστρατάκη
και Μαρίας Γεράρδου
30
Οικογένεια Παναγιώτη Μπάσιου 50
Γεώργιος και Σοφία
Παπαγεωργίου,
αντί στεφάνου
50
Μαρίκα Πασχάλη Γεράρδου
50
για τον αείμνηστο άνθρωπο, συγγραφέα και δικηγόρο που τίμησε
την αγάπη και την καλοσύνη απλόχερα.
Παναγιώτης Ευθυμίου
Παπανικολάου
50
για το βάρδο μας και τον παραμυθά
μας που αρματωμένος με κοντυλοφόρο τρόχιζε του λόγου το δαμασκηνό σπαθί.
Ο εξάδελφός του Παναγιώτης
Προβιάς
50
Οικογένεια Δημητρίου
Χ. Χαλατσά αντί στεφάνου 300
και αγωνίστηκε με όλες τους τις
δυνάμεις για την αποκατάσταση
της. Η καστελλιώτικη κοινωνία
μας, έχασε ένα παραδειγματικό
μέλος της.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήρια τους στη
σύζυγο του Κα Καίτη Παπανικολάου και στις δυό τους θυγατέρες Γιούλη και Μαρουσώ και
το γιο του Γιαννέλο Παπανικολάου.
Ας είναι η μνήμη του αιώνια.
. . .
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜ.
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
στις 6 Αυγούστου 2010, έφυγε
από κοντά μας και κηδεύτηκε
στην Άμφισσα μέσα σε γενικό
πένθος. Ο Ανδρέας, σταδιοδρομώντας με επιτυχία ως υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας,
ήτο ταγμένος με την απέραντη
καλωσύνη του να εξυπηρετήσει όποιον του ζητούσε, σαν να
υπηρετούσε ένα υπέρτατο χρέος για όλους. Είχε πάντοτε ένα
καλό λόγο για τον καθένα και
ήταν υπόδειγμα μιας άψογης
κοινωνικής συμπεριφοράς. Είχε
την καλή τύχη να ταιριάσει με τη
σύντροφο της ζωής του και να
σχηματίσουν μια αξιοζήλευτη
οικογένεια. Δυστυχώς αναπάντεχα κλονίστηκε η υγεία του
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΔΕΡΜΑΝΗ
Την 1η Ιουνίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε στο Χωριό
μας η Χαρίκλεια Δημ. Παπαϊωάννου. Η μεταστάσα, όπως
όλες οι Καστελλιώτισσες μανάδες υπήρξε αφοσιωμένη σύζυγος και μητέρα και φρόντισε
για την προκοπή του σπιτιού και
των παιδιών της. Την διέκρινε
σε όλη τη ζωή της ο ήπιος και
συνετός χαρακτήρας της και η
μεγάλη προσαρμογή της στο
περιβάλλον του Χωριού μας.
Πάντα πρόθυμη πάντα με έναν
καλό λόγο για όλους. Ας είναι
ελαφρύ το καστελλιώτικο χώμα
που την σκεπάζει.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται θερμά τους οικείους της.
¢
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Αυτοί που μας έφυγαν
¢
. . .
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΚΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΑ
Αθόρυβα, όπως υπήρξε σε
όλη της τη ζωή αθόρυβη, έφυγε
από κοντά μας στις 27 Ιουνίου
2010 η Ευαγγελία συζ. Δημητρίου Καραπετσάκου, το γένος
Γεωργίου Μπάκα. Η μεταστάσα
απεβίωσε και κηδεύτηκε στην
Αθήνα, όπου επέρασε όλα της
τα χρόνια. Είχε τη μεγάλη τύχη
να παντρευτεί τον Δημήτριο
Καραπετσάκο έναν αληθινό άνθρωπο με ευρύχωρη κοινωνική
αποστολή, που επίσης αθόρυβα
και αδάπανα προσέφερε τις
υπηρεσίες του ακούραστα στους
πάσχοντες, όπου τον ζητούσαν,
όπου κι αν ευρίσκονταν και σε
όποια ώρα της ημέρας και της
νύχτας. Η Ευαγγελία παραστάθηκε δίπλα του άξια σύζυγος
και αληθινή δέσποινα, συμπράττοντας με όλες της τις δυνάμεις
στο φιλάνθρωπο έργο του. Ας
είναι η μνήμη της αιωνία.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται
εγκάρδια τους οικείους της.
εκτίμηση και το σεβασμό όλων
των Καστελλιωτών, αληθινό
πρότυπο νοικοκυράς επί ένα
αιώνα ζωής.
Τα «Κ.Ν.» εκφράζουν τα βαθειά συλλυπητήρια στην οικογένεια του γιού της, γιατί είναι
αλήθεια, ότι η μάνα δεν έχει
ηλικία, είναι πάντοτε η μάνα, η
μοναδική.
Ας είναι ελαφρύ το Καστελλιώτικο χώμα που την σκεπάζει.
. . .
ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
Στις 3 Ιουλίου 2010 απεβίωσε και κηδεύτηκε στην Αθήνα
ο Στέλιος Μπαλής σύζυγος της
. . .
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
Στις 15 Ιουνίου 2010 έφυγε
από κοντά μας και κηδεύτηκε, μέσα σε αληθινό πένθος
όλων όσοι τον εγνώρισαν, ένας
ακραιφνής Καστελλιώτης, ξεχωριστός μέσα στους ξεχωριστούς για όσους τον εγνώριζαν
και ανεπανάληπτος φίλος για
όσους τον συναναστράφηκαν.
Ως οδηγός μεγάλου κυβισμού
φορτηγών αυτοκινήτων και
ψυγείων, όργωνε Ευρώπη και
Ασία, ακούραστος και θετικός
ως τα άκρα. Τον διέκρινε μια
μόνιμη εγκαρδιότητα και φιλική προσέγγιση σε όλα και για
όλους. Ως συγχωριανός μας,
όπου μπόρεσε με όλες του τις
δυνάμεις κατά καιρούς προσέφερε ό,τι το δυνατόν. Πάντα θα
τον θυμούνται οι φίλοι για τη
γεμάτη από διάθεση καλή και
δυνατή του παρουσία και για
την ψυχική δροσιά που σκόρπιζε γύρω του. Ας είναι αιωνία η
μνήμη σου, αγαπητέ Μήτσο, και
πάντα ζωντανή ή ανάμνηση της
δυνατής ζωής σου.
Τα «Κ.Ν.» απευθύνουν τα
πιο εγκάρδια συλλυπητήρια
στους δικούς του, γιατί ο χαμός
του είναι αληθινή απώλεια για
όλους.
. . .
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Κ. ΜΕΡΜΙΡΗ
Πλήρης ημερών έφυγε από
κοντά μας την 27 Αυγούστου
2010 και κηδεύτηκε στο χωριό
μας, η γηραιότερη Καστελλιώτισσα, η Αικατερίνη χήρα Κ.
Μερμίρη, μητέρα του εκλεκτού
συμπολίτη μας κ. Αθανασίου
Μερμίρη. Η μεταστάσα που
υπήρξε άριστη σύζυγος και άριστη μάνα, αφοσιώθηκε με όλες
της τις δυνάμεις και με ψυχή
στην πρόοδο της οικογένειάς
της. Αθόρυβη και συνεπής, μετρημένη και σταθερή στις κοινωνικές της εκδηλώσεις, έχαιρε τη συμπάθεια και τη βαθειά
Ιωάννας Ι. Προβιά. Αν ποτέ
μπορεί να ειπωθεί και να γίνει
αποδεκτό από όλους, εκείνο το
προσωνύμιο «Χρυσός άνθρωπος», ταιριάζει εδώ και εκφράζει απόλυτα τον αείμνηστο Στέλιο. Θετικός και γεμάτος καλωσύνη προσήγγιζε με αγάπη τους
συνανθρώπους μας, γενόμενος
κυριολεκτικά θυσία για ό,τι του
ήταν μπορετό από το χέρι του,
προκειμένου να συνδράμει και
να ανακουφίσει τον όποιον είχε
ανάγκες. Είχε την καλή τύχη να
ταιριάσει απόλυτα με τη σύζυγο του και να είναι σημάδι για
μίμηση μέσα στον Καστελλιώτικο κύκλο. Όμως η αδυσώπητη
μοίρα, δε θέλησε να τον αμείψει για όλα αυτά, αφήνοντας
τον να ζήσει και να χαρεί την
οικογένεια και τα παιδιά του.
Στην πιο κρίσιμη στιγμή τον
πήρε από κοντά μας.
Τα «Κ.Ν.» στη σύζυγο και τα
παιδιά του, εκφράζοντας τη βαθειά τους θλίψη τους εύχονται
κάθε παρηγοριά να ζήσουν και
να τον θυμούνται.
Ας είναι ελαφρό το χώμα της
Αττικής που τον σκεπάζει.
. . .
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
Στις 30 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα «έφυγε» ο καλός μου
πατέρας Γιάννης Μοσχολιός
που τα παλιά χρόνια στο χωριό
τον φώναζαν και Μπαλή (χωρίς όμως ποτέ να μάθω τι σήμαινε αυτό...). «Έφυγε» ήσυχα
και ήρεμα σε ηλικία 93 ετών
και παρά το γεγονός ότι τα-
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
λαιπωρήθηκε τους τελευταίους
μήνες ποτέ δεν παραπονέθηκε
ποτέ δεν βαρυγκώμησε. Αντίθετα απαντούσε «καλά είμαι...»
και ακόμα και λίγες βδομάδες
πριν το τέλος εννοούσε να μας
θυμίζει δημοτικά τραγούδια.
Από χρόνια είχε θλίψη για την
απουσία του από τα Καστέλλια.
Όταν μου μιλούσε για ιστορίες
στο Χωριό με τους φίλους του
και τους συγγενείς μας «έκανα»
πως τους ήξερα όλους ακόμα
και με τα «δεύτερα» ονόματα
τους. Το καταλάβαινε - με καταλάβαινε - αλλά η διήγηση ήταν
ανάγκη εξομολόγησης. Και
αυτό τον ξανάνιωνε και ανανέωνε τις υποσχέσεις του στον ίδιο
του τον εαυτό ότι θα ξαναπάει
στο Χωριό για να τους (σας) ξαναδεί, να «ξανατσακωθεί» στο
καφενείο και να ξαναθυμηθεί
παλιές ιστορίες με λαγούς και
πέρδικες...
Ο πατέρας μου ήταν καλός
άνθρωπος και πατέρας. Καλός
με την κυριολεκτική έννοια έτσι
όπως την αντιλαμβάνονταν οι
άνθρωποι σε εποχές αθωότητας. Ας είναι καλά ο Γιάννης
Κυριαζής που φρόντισε να χτυπήσει λυπητερά η καμπάνα του
Χωριού για τον πατέρα μου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
(ΜΠΑΛΗ) ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ
Για αυτούς που πέσανε
Στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου του κορυφαίου γεγονότος της Ελληνικής Εθνικής Αντίστασης, την ανατίναξη
της γέφυρας του Γοργοποτάμου την νύχτα της 25ης Νοεμβρίου
1942, με επακόλουθο φοβερά αντίποινα εκτελέσεων, δύο εκ
των οποίων έγιναν στα Καστέλλια, δημοσιεύουμε ανέκδοτο
ποίημα του συγχωριανού μας ζωγράφου Πάνου Ελευθερίου.
Η ώρα τρεις ακούστηκε ένα ποδοβολητό
μες το λιθόστρωτο από πέρα ένα πρωινό.
Δεμένα αράδα με ένα σκοινί σαν τα μοσχάρια
έχουν πιασμένα δεκατέσσερα του τόπου παλικάρια.
Οι Ιταλοί τους μπλόκαραν στου τραίνου το σταθμό
για να ξοφλήσουν την αυγή κάποιον λογαριασμό.
Πέρα στο ρέμα πέρασαν σε οργωμένη γη
και εκεί τους ετοιμάσανε να κάνουν τη σφαγή.
Ακούστηκαν βγαίνοντας ο ήλιος απανωτές ριπές
και η στενή αντιλάλησε στου πόνου τις κραυγές.
Από δρεπάνι σαν στάχυα πέσανε τα κορμιά τους
θολώσανε τα μάτια τους, σβήσαν τα όνειρα τους.
Ρογχάζοντας μπρούμυτα, πνιγμένοι μες το αίμα
ψάχνοντας για κεφάλια ο φονιάς σφηνώνει από μια σφαίρα.
Ανάστατοι, περήφανοι φορτώσαμε στους ώμους τα κορμιά
και τα περάσαμε σιγά σιγά πέρα απ' την ποταμιά.
Και βιαστικά ανοίξαμε γούρνα πολύ πλατιά
και όλους μαζί τους χώσαμε με πόνο στην καρδιά.
Σε λίγες μέρες έφθανε του καθενός η μάνα
και πήγαν και χτυπήσανε πένθιμα την καμπάνα.
Σκάψαμε και ξεχώσαμε τα άμοιρα παιδιά τους
και πήρανε για μια φορά ξανά στην αγκαλιά τους.
ΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Ένας Καστελλιώτης σκηνοθέτης
«...Προτού αρχίσω να κάνω οτιδήποτε, αυτό που με ενδιαφέρει πρώτα από
όλα, είναι το ρεπεράζ των χώρων. Η ιστορία ξεκινά, επειδή ο σκηνοθέτης της
ταινίας, θέλει να βρει τους χώρους του.»
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
(Συνέχεια από το προηγούμενο)
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛ
«Στο κολασμένο περιθώριο
των λαμπερών μεγαλουπόλεων το αλκοόλ της απόγνωσης ρέει άφθονο»
Σκηνοθεσία:
Δημήτρης
Μακρής
Σενάριο: Δημήτρης Μακρής, από το βιβλίο του
Δημήτρη Μαμαλούκα «Όσο
Υπάρχει Αλκοόλ, Υπάρχει
Ελπίδα»
Φωτογραφία: Πίπο Τσιλιμπέρτο
Μουσική: Τάκης Δημητρακόπουλος
Σκηνικά: Δημήτρης Μακρής
Κοστούμια: Ντανιέλα Μορέτι
Μοντάζ: Γιάννης Στεφάνου
Παραγωγή: DM FILM,
ET 1, NEW STAR, ERA.
ET.CINEMA(ITALIA)
Ηθοποιοί: Πάνος Κρανιδιώτης, Μαρία Κωνσταντάκη, Μάκης Παπαδημητράτος, Σέρτζιο Ντάνζι, Κιάρα
Παολούτσι
Σύνοψη: Μια περιπλάνηση στην αθέατη πλευρά της
Ιταλίας, εκεί που κυριαρχεί
ο φόβος, η μοναξιά και η
εγκληματικότητα. Ο Μιχάλης, επισκέπτεται τα μέρη
της εφηβείας του, τοποθεσίες που έπαιξαν ένα μοναδικό
ρόλο στην πολιτική και αισθητική ωρίμανση μιας ολόκληρης γενιάς. Γνωρίζεται
τυχαία με ένα ζευγάρι ξεχασμένων Ελλήνων φοιτητών,
που μένει σε ένα τερατώδες
εξαθλιωμένο
συγκρότημα
κτηρίων, το επονομαζόμενο
Εφιάλτη. Ο Ανδρέας και η
Χριστίνα, ζουν εκεί μία περιθωριακή ζωή, χωρίς να ελπίζουν σε τίποτα. Ο Μιχάλης
θα μοιραστεί για λίγο καιρό
τη ζωή τους ανάμεσα σε
άσκοπα ξενύχτια, διαλυμένα
Alfa Romeo, λουστραρισμένη τηλεόραση και άφθονο
αλκοόλ, ερωτευμένος με τα
υπέροχα μάτια της Χριστίνας.
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΑΣ
ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ
Σκηνοθεσία:
Δημήτρης
Μακρής
Σενάριο: Δημήτρης Μακρής, Κωνσταντίνος Κορωνίδης
Φωτογραφία: Άκης Σάφαρης
Μοντάζ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος
Ήχος: Γιώργος Λαμπίρης,
Χρήστος Σιδηρόπουλος
Μουσική: Τάκης Δημητρόπουλος
Σκηνικά Κοστούμια: Ντανιέλα Μορέττι, Δημήτρης
Μακρής, Χριστίνα Πολίτη
Μακιγιάζ: Όλγα Σμυρνούδη
Παραγωγή: DM Films Productions, ΕΡΤ Α.Ε., ΕΚΚ
Ηθοποιοί: Μπέττυ Βαλάση, Παναγιώτης Φιλιππαίος,
Πάνος Κρανιδιώτης, Δήμητρα Χατούπη, Βάννα Ζάκα,
Μιχάλης Αϊνατζόγλου, Ελένη
Τζώρτζη, Κώστας Δαρλάσης, Μάκης Παπαδημητράτος, Ιωακείμ Αϊνατζόγλου,
Κέλλυ Μαρκαντωνάτου, Μαρία Κωνσταντάκη, Ίρις Πανταζάρα
Σύνοψη: Η σύγχρονη Ελλάδα κι οι διάφορες κοινω-
νικοπολιτικές αλλαγές της
είναι κάτι που απασχολούσε
κι εξακολουθεί ν’ απασχολεί
τον Δημήτρη Μακρή από το
ντοκιμαντέρ του «Εδώ Πολυτεχνείο» (1974) μέχρι ταινίες όπως «Η καγκελόπορτα» (1978) και «Το φράγμα»
(1982), που παραμένουν και
οι καλύτερές του. Τη φορά
αυτή ο Μακρής στράφηκε
στο βιβλίο «Χαιρετίσματα
από το Νότο» του Γεράσιμου Δενδρινού για ν’ αφηγηθεί μια ιστορία με φόντο
τους πρώτους μήνες της
δικτατορίας των συνταγματαρχών, και συγκεκριμένα
από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1967 μέχρι το
βράδυ της Ανάστασης της
21ης Απριλίου 1968, πρώτη
επέτειο της «Ελλάδας Ελλήνων Χριστιανών» του Παπαδόπουλου.
Πρόκειται για την ιστορία
μιας οικογένειας με βάση
τις αναμνήσεις του μικρού
Μάκη, που έχει χάσει τη μητέρα του και ζει με τη γιαγιά
του και τον πατέρα του στη
Μάνδρα της Αττικής. Εκεί
θα φτάσει ο αδερφός της
γιαγιάς του με τη γυναίκα
του από το Νιου Τζέρσεϊ,
που θα πείσει τη γιαγιά να
τον ακολουθήσει στην Αμερική. Μέσα από τα μάτια
του μικρού πρωταγωνιστή,
παρακολουθούμε τις οικογενειακές σχέσεις, το ρόλο
που παίζει η εμφάνιση της
τηλεόρασης στη ζωή τους,
τις συγκρούσεις της γιαγιάς
με το γαμπρό της αλλά και
τη σχέση του πατέρα με μια
νέα κοπέλα που σχεδιάζει να
παντρευτεί.
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Το πρωΐ της 21ης Αυγούστου 2010 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Γραβιάς
έλαβε χώρα το α΄ Συνέδριο
της Εταιρείας Δωρικών και
Δρυοπικών Μελετών. Συνδιοργανωτές, εκτός της Εταιρείας, υπήρξαν η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φωκίδας
και ο Δήμος Γραβιάς. Η Οργάνωση του Συνεδρίου χάρη
στην προσωπική πρωτοβουλία και την άμεση επιστασία
του Δημάρχου Γραβιάς κ.
Αθ. Μανανά υπήρξε άψογη
και υποδειγματική. Το παλαιό
Δημοτικό Σχολείο της Γραβιάς στην πλατεία Καπλάνη
του χωριού, δωρεά κι αυτό
μαζί με το παλαιό σχολείο
των Καστελλίων, το οποίο κατεδαφίστηκε για να διευρυνθεί ο χώρος της εκκλησίας
της Ευαγγελίστριας και το
παλαιό σχολείο της Πολυδρόσου, που το χρησιμοποιεί σήμερα η Πυροσβεστική
Υπηρεσία, υπήρξαν δωρεές
στις τότε Κοινότητες του Ανδρέου Συγγρού. Η μετατροπή
του παλαιού αυτού σχολείου
της Γραβιάς σε Πολιτιστικό
Κέντρο του Δήμου Γραβιάς,
είναι ένα από τα αξιόλογα
έργα του Δημάρχου της.
ΤΟ Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΥΟΠΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τελείως εκσυγχρονισμένη
αίθουσα χωρητικότητας εκατόν είκοσι ατόμων και πλέον
με εξαιρετικό κλιματισμό και
ηλεκτροφωνητικές εγκαταστάσεις με πλούσιο φωτισμό
και εξαιρετικό διάκοσμο, έτσι
που να αποτελεί απόκτημα
όχι μόνο για τη Γραβιά, αλλά
για ολόκληρο το Δήμο.
Το Συνέδριο ετίμησαν με
την παρουσία τους, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Ι. Γρίβας, ο Νομάρχης Φωκίδας Ν.
Φουσέκης, οι Δήμαρχοι Γραβιάς, Παρνασσού, Αμφικλείας και Καλλιέων, τα Τοπικά
Συμβούλια του Δήμου Γραβιάς, πρόεδροι Συλλόγων και
πολύς κόσμος. Συντονίστρια
και παρουσιάστρια είχε ορισθεί η Καστελλιώτισσα Δημοσιογράφος και υπεύθυνη
Γραφείου Τύπου της ΕΡΤ κα
Χριστιάνα Σταματέλου.
Το πρώτο προεδρείο του
Συνεδρίου αποτελείτο από
τον ακάματο κ. Κώστα Τού-
ΔΩΡΙΕΙΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΙΣ
Σύντομη βιβλιογραφία:
- Αρχαία Δωρίς (Τοπογραφία
- Μνημεία) - ΠΑΝ. ΤΣΑΚΡΗ
- Το τέλος του Εφιάλτη ΠΑΝ. ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ
- Αρχαία Δωρίδα - ΙΩΑΝΝ.
ΠΑΝ. ΜΠΟΥΓΑ
- Δωριείς Ηρακλειδείς - ΒΑΣΙΛ. Π. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
(Αναδημοσιεύουμε την επιστολή του συγχωριανού μας
Αλεξάνδρου Π. Παπανικολάου,
επιτίμου Α/ΓΕΑ, που διαβάστηκε στο Α΄ Συνέδριο Δωρικών και
Δρυοπικών Μελετών)
1. Μελετώντας μερικά σχετικά βιβλία, καταλήγει κανείς
στο συμπέρασμα αμέσως ότι
υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες
σε πολλά σημεία όσον αφορά
την προέλευση, τους τόπους, τον
πολιτισμό και την ιστορία των
ΔΩΡΙΕΩΝ.
2. Το Δωρικό Τόξο που δημιουργήθηκε έπειτα από την
μεγάλη σαρωτική καταστροφή
της Σαντορίνης και την κάθοδο
των Δωριέων-Ηρακλειδών από
την ιστορική δωρική τετράπολη,
διέλευση από την Πελοπόννησο
και αντιγραφή τους από τους
Λάκωνες σε ήθος, γενναιότητα
και συνέχεια ιστορίας, την διέλευση τους από την Κρήτη και
την διαπεραίωση τους στο νοτιοδυτικό άκρο της Μικράς Ασίας,
εκεί που αναπτύχθηκαν οι επτά
περίφημες Δωρικές πόλεις με
πρωτεύουσα την Αλικαρνασσό.
Εδώ διαπρέπει και ο πρώτος διάσημος ιστορικός του κόσμου, ο
ΗΡΟΔΟΤΟΣ. Έτσι διαπρέπει
ο Δωρικός πολιτισμός, η Δωρική λιτότητα, το Δωρικό ήθος και
οι αξίες, οι Δωρικές τέχνες και
τα μνημεία. Όλα επιβίωσαν διαχρονικά και μεταδόθηκαν σε
πολλές χώρες του κόσμου.
- Πάνε πολλά χρόνια όταν είμαστε στο Παρίσι υπηρεσιακά
μαζί με έναν Αμερικανό Πτέραρχο και διερχόμενοι έξω από
ένα Γαλλικό μνημείο, για να
με πειράξει με ρώτησε: «πότε
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
καταλάβαμε το Παρίσι και
μας αντέγραψαν με τα μνημεία
τους;»
Του απάντησα στον ίδιο ρυθμό: Δεν ενθυμούμαι κε Πτέραρχε γιατί μπερδεύομαι, πότε
έγιναν όλες αυτές οι αντιγραφές σε τόσες πολλές πόλεις του
κόσμου όπως είναι η Βιέννη,
το Λονδίνο, η Μόσχα, η Ρώμη,
η Ουάσιγκτον και τόσες άλλες.
Και οι δυο μας γελάσαμε με την
καρδιά μας.
3. Έπειτα από τόσους αιώνες
δεν καταφέραμε:
- Να συμφωνήσουμε σε ορισμένα βασικά σημεία που αφορούν τους Δωριείς.
Να γίνουν όσες αρχαιολογικές ανασκαφές απαιτούνται για
την προβολή των μνημείων των
και του πολιτισμού των.
- Ένας Ελβετός δημοσιογράφος τελείωσε μία σχετική συνέντευξη γράφοντας: «Εμείς στην
Ελβετία όταν συγκεντρωνόμαστε να συζητήσουμε ένα θέμα,
προσπαθούμε να εντοπίσουμε
τα σημεία στα οποία συμφωνούμε, να θέσουμε αντικειμενικούς
σκοπούς και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να τα επιτύχουμε.
Εσείς οι Έλληνες ψάχνετε να
βρείτε τα σημεία διαφωνίας σας
και εκεί δαπανάτε τον χρόνο
σας».
4. Έπειτα από όλα αυτά προτείνεται:
- Από αρμοδίους φορείς, μελετητές, συγγραφείς να εντοπιστούν τα κοινά σημεία.
Να προσδιοριστούν οι αντικειμενικοί σκοποί.
Να προσδιορισθούν και εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι και φορείς,
5. Εύχομαι, με συνοχή και δύναμη, να προχωρήσουμε και να
αναδείξουμε τον αξιόλογο και
αιωνόβιο πολιτισμό των προγόνων μας Δωριέων, του Ελληνισμού και της Ελλάδας μας
Ευχαριστώ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντιπτέραρχος (Ι)
Επίτιμος Α/ΓΕΑ
μπα, την πρόεδρο του Συλλόγου των Γυναικών Καστελλίων κα Ελένη Λευκαδίτη και
τον πρόεδρο του Συλλόγου
μας κ. Αθανάσιο Γραμματικό.
Στην αρχή το Συνέδριο
χαιρέτισε και παρουσίασε ο
Πρόεδρος της Εταιρείας Δωρικών και Δρυοπικών Μελετών κ. Γεώργιος Πουρνάρας
και στη συνέχεια ο Δήμαρχος
Γραβιάς κ. Αθ. Μανανάς, ως
Μαικήνας και οικοδεσπότης,
καλοσώρισε τους προσκεκλημένους και χαιρέτησε
εξαίροντας την νεοϊδρυθείσα
Εταιρεία και τους σκοπούς
τους.
Ακολούθως ο Νομάρχης
Φωκίδας κ. Ν. Φουσέκης
χαιρέτησε με τη σειρά του
το Συνέδριο και κήρυξε την
έναρξή του. Επίσης το Συνέδριο εχαιρέτισε ο Συγγραφέας κ. Σπύρος Πολίτης.
Τελικά άρχισαν οι εργασίες
του Συνεδρίου με πρώτη ομιλήτρια την Προϊσταμένη της
Ι΄ Εφορείας Προϊστορικών
και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Δελφών κα Αθανασία Ψάλτη,
η οποία με κάθε λεπτομέρεια
ανέλυσε τις δραστηριότητες
της Εφορείας Δελφών για
την προστασία των μνημείων της Β.Α. Φωκίδας και το
παρελθόν της έρευνας και
παρουσίασε τις νέες προοπτικές στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο.
Δεύτερη ομιλήτρια ήτο η
Προϊσταμένη της ΙΔ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας
κα Μαρία Παπακωνσταντίνου,
η οποία ανέλυσε με πλήρη
στοιχεία και εμπεριστατωμένα την αρχαιολογική έρευνα
της Εφορείας της στο τμήμα
της Αρχαίας Δωρίδος που
εμπίπτει στα όρια της αρμοδιότητάς της. Ανέφερε για τα
ευρήματα στο Παλιοχώρι τις
επιγραφές που αναφέρονται
στο Κυτίνιο, παρουσίασε επίσης τις ταφικές επιγραφές
και τα ευρήματα που απεκαλύφθησαν κατά την εκσκαφή
του αγωγού για το φυσικό
αέριο και αναφέρθηκε και
στην ευρεθείσα επιγραφή
που βρέθηκε στο Ξάνθο της
Λητούς της Μ. Ασίας και μνημονεύεται η επίσκεψη αντιπροσώπων του Κυτινίου που
έφτασαν εκεί για να ζητήσουν
βοήθεια από τους ομογενείς
τους Δωριείς της Λητούς για
την ανέγερση των τειχών του
Κυτινίου που είχαν καταστραφεί από σεισμό.
Τέλος ο πρόεδρος της
Εταιρείας των Δωρικών και
Δρυοπικών Μελετών κ. Γ.
Πουρνάρας με άκρως εμπεριστατωμένη εισήγησή του
ανέλυσε κατά τρόπο τεκμηριωμένο ιστορικά τις σχέσεις
Δρυόπων – Δωριέων και έτσι
έληξε το πρώτο μέρος των
εισηγήσεων του Συνεδρίου.
Πριν τη λήξη του ο λόγος
δόθηκε στον αντιστράτηγο
ερευνητή κ. Β. Λευκαδίτη,
ο οποίος εξέθεσε προσωπικές του απόψεις από τις μέχρι τούδε έρευνές του πάνω
στην ιστορία της Αρχαίας
Δωρίδας. Επακολούθησε διάλειμμα και μετά το Συνέδριο
εισήλθε στο δεύτερο μέρος
των εργασιών του με Προεδρείο του Συνεδρίου την κα
Υπατία Μαγγίρα, το Στρατηγό κ. Ι. Παπαναγιώτου και τον
κ. Κ. Τούμπα.
Πρώτη ομιλήτρια η αρχαιολόγος της Εφορείας Δελφών κα Ανθούλα Τσαρούχα,
η οποία καταλεπτώς εξέθεσε
στο Συνέδριο όλα τα ευρισκόμενα στο Μουσείο της Άμφισσας ευρήματα με ιδιαίτερη
παρουσίαση των ευρημάτων
της Δωρικής Τετράπολης.
Δεύτερος ομιλητής – Εισηγητής ο λάτρης της ιστορικής έρευνας και μέλος του
Δ.Σ. της Εταιρείας Δωρικών
και Δρυοπικών Μελετών κ.
Β. Ταγκαλάκης. Καταλεπτώς
και με σαφήνεια διεξήλθε το
δύσκολο θέμα των Δωριέων
στον Ελληνικό χώρο με απόλυτη συνοχή και αλληλουχία
των προϊστορικών γεγονότων, όπως παρουσιάζονταν
από τις πηγές.
Τελευταίος ομιλητής – εισηγητής υπήρξε ο συνεργάτης μας κ. Δ. Χαλατσάς ο
οποίος μέσα από τα τελευταία ευρήματα συνέθεσε και
παρουσίασε όλα τα γνωρίσματα της πολιτιστικής και
κοινωνικο-οικονομικής ζωής
στη Δωρική Τετράπολη.
Από την Συντονίστρια κα
Χριστίνα Σταματέλου διαβάστηκε επιστολή του Επιτίμου
Αρχηγού της Αεροπορίας κ.
Αλεξάνδρου Παπανικολάου
με χαιρετισμό στο Συνέδριο
και ενδιαφέρουσες προτάσεις, ο οποίος, λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος δεν
μπόρεσε να παρευρεθεί στο
Συνέδριο (βλ. Επιστολές).
Επηκολούθησαν ανακοινώσεις και προτάσεις των κ.κ.
Αθ. Σταματέλου και Κ. Κόλλια
εκ Καλοσκοπής.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου με πρωτοβουλία του Δημάρχου ο Δήμος Γραβιάς παρέθεσε εξαίρετο γεύμα από
κάθε πλευρά σε εστιατόριο
της πλατείας της Μαργιολάτας και έτσι έληξε το Α΄ Συνέδριο της Εταιρείας Δωρικών
και Δρυοπικών Μελετών.
Ας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους σκοπούς της.
Το χωριό μας
Επί τουρκοκρατίας οι Καστελλιώτες κατοικούσαν δίπλα
στην αρχαία πόλη Πίνδο, είχαν
δε, σαν κύρια απασχόληση την
εκτροφή μεταξοσκώληκα, γεγονός που μας το θυμίζουν οι
πλατύφυλλες μουριές και τα
ερείπια των σπιτιών τους.
Οι περισσότεροι Καστελλιώτες αγωνίσθηκαν για την ελευθερία της πατρίδος μας, όπως
ο γενάρχης μας Παπανικόλας
στο Χάνι της Γραβιάς μαζί με
τον αδελφό της γιαγιάς του
πατέρα μου Ανδρέα Καραπλή
ή Πλάτανο, που σαν πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ηγήθηκε των πολιορκημένων κατά την έξοδο από το
χάνι, ο δε αδελφός του Δούκας,
σκοτώθηκε κατά την έξοδο του
Μεσολογγίου.
Μετά την απελευθέρωση
της πατρίδας μας μετακόμισαν
στα κάτω Καστέλλια, στη θέση
που βρισκόταν η Ερινεός, της
Δωρικής Τετράπολης, και ασχολήθηκαν με την καλλιέργεια
του καπνού.
Η αύξηση των γεννήσεων και
η στενότητα του χώρου, όπως
και κατά την αρχαιότητα, τους
εξανάγκασε να φύγουν από το
ωραίο χωριό τους και να ασχοληθούν με επιτυχία σε άλλες
δραστηριότητες.
Η πρόοδός μας οφείλεται
στις πατροπαράδοτες αξίες των
γονιών μας. Με αυτές διαμορφώσαμε το χαρακτήρα μας, με
αιδώ και νόμο προχωρούσαμε,
σεβόμενοι πρωτίστως τον εαυτό μας και τους πειρασμούς των
πόλεων τους ξεπερνούσαμε για
να μην ντροπιάσουμε τους γονείς και το χωριό μας.
Το χωριό μας είναι ένα από
τα ομορφότερα της περιοχής,
οι κάτοικοι του διακρίνονται
για την μεγάλη επίδοσή τους
στα γράμματα, τις τέχνες και
ο εμπόριο, πράγμα που το
αναγνωρίζουν οι κάτοικοι των
γύρω χωριών. Εκτός όμως από
την αγάπη για το χωριό μας,
πρέπει να γνωρίζουμε και την
ιστορία του και τα σημερινά
προβλήματά του.
Αυτός που ασχολήθηκε περισσότερο με την ιστορία του,
ήταν ο αείμνηστος θείος μου
Παναγιώτης Τσακρής που με
αδιάψευστα στοιχεία απέδειξε ότι η θέση της δωρικής
τετραπόλεως βρισκόταν στην
περιοχή του χωριού μας. Τις
ιστορικές πηγές τις βρίσκομε
στον Παυσανία, Ηρόδοτο και
τον Στράβωνα ο οποίος, μεταξύ
των άλλων, στο C.427, αναγρά-
φει «.. υπέρκειται δ΄ η Πίνδος
του Ερινεού, παραρρεί δ΄ αυτήν ομώνυμος ποταμός εμβάλλων εις τον Κηφισσόν…».
Οι Δωριείς αρχικά κατοικούσαν στην Πίνδο της Μακεδονίας, στην εποχή του Τρωικού
πολέμου έφυγαν από εκεί και
ίδρυσαν την Δωρική τετράπολη
στην περιοχή των σημερινών
Καστελλίων και ακολούθως
εξαπλωθήκαν στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγάλη Ελλάδα
στην κάτω Ιταλία.
Μία άλλη απόδειξη είναι ότι
ο Μέγας Αλέξανδρος, προκειμένου να λάβει μέρος στους
Ολυμπιακούς αγώνες, δήλωσε
ότι ήταν Ελληνας, δεδομένου
ότι οι Δωριείς προέρχονται από
την Μακεδονία.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης
ότι το όνομα Καστέλλι δεν είναι
λατινική λέξη αλλά προέρχεται
από τον Κάστορα που έφτιανε
τη φωλιά του σαν Κάστρο. Η
λέξη Λυκόρραχο προσδιορίζει
τη ράχη με το άπλετο φως, η δε
συνοικία Μυρμηγκιάρης υποδηλώνει πολυκοσμία. Αυτά για
την ιστορία της ιδιαιτέρας μας
πατρίδος τα Καστέλλια.
Τα σημερινά προβλήματα
του χωριού μας είναι πολλά και
(Συνέχεια στη σελίδα 12)
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ελβετικό θαύμα στη Μαγνησία! ΧΩΡΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ, 700
κατοίκων, σε υψόμετρο 1.000
μέτρων, δείχνει το δρόμο της
ανάπτυξης! Ανάβρα, τόπος να
ζεις! Άριστες υποδομές, διαθέτει από αιολικό πάρκο μέχρι
εκχιονιστικά μηχανήματα, και
πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων της Ε.Ε.
Πρόκειται για ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό που κατάφερε μετά από συστηματική
προσπάθεια, όχι μόνο να σταθεί όρθιο, αλλά να γίνει πρότυπο ανάπτυξης. Για τη μεγάλη
ανατροπή που έρχεται από την
Ανάβρα του νομού Μαγνησίας.
Στις δυτικές πλαγιές της
Όθρυος, σε υψόμετρο 1.000
μέτρων και σε απόσταση 40
χιλιομέτρων από την κοντινότερη κωμόπολη (τον Αλμυρό), οι 700 κάτοικοι, όλοι τους
κτηνοτρόφοι, απολαμβάνουν
εισοδήματα από 30 έως 100
χιλιάδες ευρώ και μια ποιότητα
ζωής που μπορεί να συγκριθεί
μόνο με την πλούσια Ελβετία.
Εδώ ο κόσμος δεν φεύγει προς
τα… αστικά κέντρα, αλλά επιστρέφει στο χωριό του. Με ποσοστό ανεργίας στο μηδέν και
με μέσο όρο ηλικίας τα 40 έτη,
ο πληθυσμός διπλασιάστηκε
μέσα στα τελευταία 15 χρόνια.
Οι υποδομές του υποδειγματικές: Το αιολικό πάρκο,
που δίνει έσοδα 100.000 ευρώ
ετησίως στην κοινότητα, τα
τρία υπερσύγχρονα κτηνοτροφικά πάρκα που στεγάζουν το
χειμώνα (όταν η Ανάβρα αποκλείεται από τα χιόνια) 25.000
ζώα, το πρότυπο σφαγείο, που
θυμίζει χειρουργείο, το διώροφο πάρκινγκ των 60 θέσεων, το
γυμναστήριο με τα τελευταίας
τεχνολογίας μηχανήματα, τα
γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, το λαογραφικό μουσείο
και φυσικά το περιβαλλοντικό-πολιτιστικό πάρκο, έκτασης
240 στρεμμάτων.
Η κοινωνική μέριμνα κατέχει
πρώτιστη θέση: νηπιαγωγείο
και δημοτικό του «κουτιού»,
αγροτικό ιατρείο (πάντοτε στελεχωμένο), δωρεάν στέγαση
για τους δασκάλους και τους
γιατρούς, «Βοήθεια στο σπίτι»,
σχεδιασμός για γηροκομείο,
ακόμα και για πισίνα!
Πoιο είναι άραγε το μυστικό
της επιτυχίας; Πώς μια μειονεκτική περιοχή κατάφερε το
«θαύμα»;
Η μάχη με τη μιζέρια άρχισε
τις αρχές της δεκαετίας του ‘90,
όταν τα ηνία της κοινότητας
πήρε ο Δημήτρης Τσουκαλάς,
ένας άνθρωπος που άφησε την
Αθήνα για να γυρίσει στο χωριό
του και να προσφέρει στη γενέτειρά του. Με ένα διάλειμμα
4 χρόνων, είναι από τότε κοινοτάρχης της Ανάβρας.
Η κατάσταση που συνάντησε
ήταν απελπιστική. Τα γελάδια,
οι χοίροι και τα πρόβατα κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο
χωριό. Στους χωματόδρομους.
Δεν υπήρχε πουθενά άσφαλτος. Το χειμώνα περπατούσες
μέσα στη λάσπη, το καλοκαίρι
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΧΩΡΙΟ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΒΟΛΟ!
(Μήπως θα έπρεπε να μας προβληματίσει;)
η σκόνη σε έπνιγε.
«Προτεραιότητά μας ήταν
η κατασκευή κτηνοτροφικών
πάρκων, για να μπει τέλος στην
αναρχία που επικρατούσε. Με
φως, νερό και σωστή δόμηση,
σταβλίζουν τα ζώα τους το χειμώνα. Τους υπόλοιπους μήνες
βόσκουν ελεύθερα στα βουνά.
Αυτός είναι και ο λόγος που το
κρέας τους φημίζεται για την
ξεχωριστή γεύση του. Η κτηνοτροφία είναι η πηγή των εισοδημάτων στην Ανάβρα», λέει
ο πρόεδρος της κοινότητας.
«Ίσως εγώ είμαι ο πιο φτωχός
του χωριού, αφού η σύνταξη
που παίρνω από τη ΔΕΗ, όπου
έφυγα με το βαθμό του επιθεωρητή, κυμαίνεται στα 2.500
ευρώ».
Βάσεις ανάπτυξης
Η πρόοδος συνεχίστηκε με
την κατασκευή του σφαγείου
βιολογικής γραμμής, το μοναδικό δημόσιο στην Ελλάδα, με
πιστοποίηση από τη ΔΗΩ. Έτσι
μπήκε τάξη και δημιουργήθηκε
η βάση για την ανάπτυξη της
βιοκτηνοτροφίας, με συνέπεια
οι παραγωγοί να κερδίζουν σημαντικά ποσά από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
με χρήματα της οποίας έγιναν
οι παραπάνω υποδομές.
Ξύπνιος, σχολαστικός και με
όραμα ο πρόεδρος παρακολουθεί ανελλιπώς κάθε κοινοτικό
πρόγραμμα και το εκμεταλλεύεται δεόντως. Το μεγαλύτερο
επίτευγμά του, όπως λέει ο
ίδιος, είναι ότι κατάφερε να αλλάξει τη νοοτροπία των συγχωριανών του. Στην αρχή έφεραν
αντιρρήσεις στα σχέδιά του,
αλλά με επιμονή και υπομονή
τούς έπεισε.
Τώρα τους καλεί να δημιουργήσουν τυποποιητήρια για τα
προϊόντα τους, ώστε να ολοκληρωθεί το φάσμα της βιολογικής παραγωγής.
Η Ανάβρα δεν βάσισε την
ανάπτυξή της στο κράτος. Ήθελε έσοδα δικά της. Έτσι, πριν
από τρία χρόνια ολοκλήρωσε
το έργο του αιολικού πάρκου,
με τις 20 ανεμογεννήτριες και
ανάδοχο την ισπανική εταιρία
Gamesa.
Έσοδα
Το ρεύμα το αγοράζει η ΔΕΗ,
ενώ η κοινότητα για τη χρήση
του χώρου, που της ανήκει,
εισπράττει έως και 100.000
ευρώ το χρόνο. Υπό δημοπράτηση βρίσκεται και η ανάπτυξη
υδροηλεκτρικού εργοστασίου,
από το νερό των πηγών της
Ανάβρας. Από εκεί θα εισπράττονται άλλες 100.000 ευρώ.
Η επιστροφή στις ρίζες είναι
μια σταθερή πολιτική για τον κ.
Τσουκαλά. Για να ενισχυθεί κι
άλλο ο πληθυσμός, έκανε επέκταση του οικισμού και δίνει
οικόπεδα σε άστεγους δημότες στο μισό της αντικειμενικής
«Ο Μαύρος Γάτος»
Ανοιξε στο τέλος Οκτωβρίου στα Εξάρχεια, στη γωνία των οδών
Κωλέττη 42 και Μπόταση, τηλ. 2103800518, το blues bar του εκλεκτού συγχωριανού μας Δήμου (Μάκη) Τσακρή, με την ονομασία
«Μαύρος Γάτος». Μια πρώτη ματιά αρκεί για να προσδιορίσει μια
πολύ σοβαρή προσπάθεια, μια ακριβή επένδυση και μια υπεύθυνη
δουλειά. Τέσσερα άτομα προσωπικό, χώρος θαυμάσια διαμορφωμένος και διακοσμημένος με blues αισθητική αντίληψη και άμεσες
αναφορές στη μαύρη μουσική που τόσο λατρεύει ο Μάκης. Πρόκειται για θαυμάσιο μέρος ψυχαγωγίας που ελπίζουμε να αποτελέσει
σημείο αναφοράς και συνάντησης όλων των Καστελλιωτών που βρίσκονται στην Αθήνα. Αναλυτικό αφιέρωμα θα έχουμε στο επόμενο
φύλλο της εφημερίδος.
τους αξίας και με αποπληρωμή
σε 5 δόσεις.
Μετανάστες σε… ορεινό
παράδεισο
«Δεν μας λείπει τίποτα. Εγώ,
παρόλο που γεννήθηκα στην
Αθήνα, ήρθα στο χωριό των γονιών μου, μόλις γνώρισα εδώ,
κατά τη διάρκεια των διακοπών,
το σύζυγό μου τον Παναγιώτη.
Κάναμε τρία παιδιά. Δουλεύουμε με τον άνδρα μου φροντίζοντας τα 100 γελάδια που έχουμε. Πηγαίνουμε γυμναστήριο,
πίνουμε τα τσιπουράκια μας
στις 5 ταβέρνες του χωριού και
αν θέλουμε νυχτερινή ζωή πεταγόμαστε μέχρι τον Δομοκό ή
τον Αλμυρό», λέει η Νίκη Μηλιώνη.
Οι ηλικιωμένοι αισθάνονται
ασφάλεια με τη μόνιμη παρουσία της αγροτικής γιατρού. Η
Ελένη Τριανταφύλλου δέχεται
8 με 9 άτομα καθημερινά στο
ιατρείο. Πήγε στην Ανάβρα
στις 5 Αυγούστου και για τους
επόμενους 9 μήνες που θα
μείνει εκεί νιώθει τυχερή που
βρέθηκε σε ένα τόσο φιλικό
περιβάλλον. Μάλιστα, δεν επιβαρύνεται από την τσέπη της,
γιατί μένει σε διαμέρισμα που
της παραχώρησε η κοινότητα
(όπως και οι τρεις δάσκαλοι).
Ο Αποστόλης Καπέλος και
ο Πολύζος Κανατούλης είναι
δυο νέοι κτηνοτρόφοι. Παίκτες
στην ποδοσφαιρική ομάδα του
χωριού (Α.Ο. ΟΘΡΥΣ), κάθονται
στο καφενείο και συζητούν
πώς θα αντιμετωπίσουν τον
ΔΟΜΟΚΟ, την ισχυρότερη ομάδα της περιοχής. Περηφανεύονται για την προαγωγή στην Α’
Ερασιτεχνική, αλλά και για τα
επιτεύγματα του χωριού τους.
«Να πάτε να δείτε το περιβαλλοντικό πάρκο», μας λένε.
Συναντάμε έναν παράδεισο. Αιωνόβια πλατάνια, σε μια
διαδρομή πέντε χιλιομέτρων,
με γεφύρια, παιδικές χαρές,
πετρόκτιστη διακόσμηση και
με τους λαγούς και τα ελάφια
να ξεπετάγονται μέσα από τα
ξέφωτα, με φόντο τον υδάτινο
κόσμο του Ενιππέα (παραπόταμου του Πηνειού).
Εδώ κρατάει ακόμα το έθιμο της δρυστέλας, όπου οι
νοικοκυραίοι πλένουν ρούχα
και χαλιά με τα ορμητικά νερά
των πηγών. Μια περιφραγμένη
έκταση, συνολικού εμβαδού
240 στρεμμάτων, που αποτελεί ταυτόχρονα και μουσείο
παράδοσης. Άλλη μια ευκαιρία
για να εισπράττει η κοινότητα
έσοδα, καθώς πολλά σχολεία
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για
επίσκεψη και αναμένεται να
μπει συμβολικό εισιτήριο για τα
έξοδα συντήρησής του.
Το πλέον μεγαλόπνοο σχέδιο, αυτή την περίοδο, είναι
η επικείμενη εγκατάσταση
συστήματος τηλεθέρμανσης.
Με προϋπολογισμό 1.700.000
ευρώ (από ευρωπαϊκά κονδύλια) και με μελέτη από το ΤΕΙ
Κοζάνης η Περιφέρεια έχει πει
ήδη το «ναι».
Ένας κεντρικός λέβητας θα
τοποθετηθεί στο πάνω μέρος
του χωριού και από εκεί θα διοχετεύονται υπόγειοι αγωγοί
από τους δρόμους της Ανάβρας
με καυτό νερό. Το κάθε σπίτι θα
συνδέεται με το σύστημα και
θα έχει ολόκληρο το χειμώνα
ζεστό νερό και θέρμανση, με
μια ελάχιστη επιβάρυνση. Θα
λειτουργεί με την καύση βιομάζας (κοπριές των ζώων, ξερά
φύλλα, άχυρο κ.α.).
Κείμενο από αφιέρωμα του
Ελεύθερου Τύπου
Καλλιτεχνικό καλοκαίρι στα Καστέλλια
Για ένα ακόμη καλοκαίρι ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων «κέρδισε» τις εντυπώσεις
των διακοπών παρουσιάζοντας
πληθώρα εκδηλώσεων οι οποίες ξεχείλιζαν από ποιότητα και
Ελληνική παράδοση, κάνοντας
όλους μας ευτυχείς και υπερήφανους που καταγόμαστε από
τον ευλογημένο τόπο που λέγεται Καστέλλια.
Η αρχή έγινε με το πολύ
επιτυχημένο «Καστελλιώτικο
Αντάμωμα» των τριών Συλλόγων στις 26-06-2010 όπου,
παρά τις εντυπωσιακά αντίξοες
καιρικές συνθήκες (κατακλυσμός το κατακαλόκαιρο) και
την βαριά σκιά από το χαμό
του Γιώργη Χαλατσά, ζήσαμε
ένα υπέροχο βράδυ. Κάτι τα
θαυμάσια χορευτικά τμήματα
(ενηλίκων και παίδων) του Πολιτιστικού (μπράβο στη δασκάλα), κάτι η μουσική πρωτοτυπία
της βραδιάς με παραδοσιακά
τραγούδια γραμμένα από Έλληνες συνθέτες του σήμερα
(ιδέα Γιάννη Σπυριδάκη), κάτι
η γευστική πανδαισία (μπράβο στο Σύλλογο Γυναικών) και
το αντάμωμα μας έμεινε αξέχαστο. Η θαυμάσια αυτή ιδέα
οφείλει να γίνει θεσμός.
Ακολούθησε πλήθος εκδηλώσεων τον Αύγουστο. Στις
11/08/2010 πραγματοποιήθηκε ανοικτή συγκέντρωση και
συζήτηση για το παρόν και το
μέλλον του χωριού παρουσία
εκπροσώπων του Δημοτικού
και του Τοπικού Συμβουλίου
καθώς και όλων των Τοπικών
Συλλόγων. Στις 16/08/2010
έγιναν παραστάσεις με κλόουν και καραγκιόζη για μικρά
και … μεγαλύτερα παιδιά. Στις
20/08/2010 φεστιβάλ παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων. Στις 21/08/2010 η
καθιερωμένη πλέον βραδιά
νεολαίας με ζωντανή μουσική, αποχαλίνωση (ξεσάλωμα)
μέχρι το πρωί και ευχάριστη
έκπληξη το σχεδόν αμιγώς
Καστελλιώτικο
συγκρότημα
των … Αποστολοπουλοκοντολαταίων. Μπράβο μάγκες και
εις άλλα με υγεία. Στις 22 και
23/08/2010 το κλαρίνο είχε την
τιμητική του στο καθιερωμένο
παραδοσιακό πανηγύρι. Αφήνω
τελευταία την κορυφαία στιγμή
του καλοκαιριού, τη μεγάλη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα
στις 18/08/2010. «Ο πρίγκιπας
της μελαγχολίας» μας επισκέφθηκε για τρίτη φορά (μετά
το 1996 και το 1998) ώριμος
κεφάτος και κατασταλαγμένος
όσο ποτέ. Με αποτέλεσμα μια
καταπληκτική συναυλία τεσσάρων και πλέον ωρών, γεμάτη από τα υπέροχα τραγούδια
τριών δεκαετιών του σπουδαίου αυτού Νεοέλληνα συνθέτη,
στιχουργού, μουσικού και οργανοπαίκτη. Δεν έλειψαν και
οι εκπλήξεις, με τον κιθαρίστα
Κλέωνα Αντωνίου (βλέπε Mode
Plagal) να τραγουδάει το Hey
Joe σε version …Τάκη Καρνα-
βά με στίχους «Ο Μενούσης»!
Ο Μάλαμας είναι ένας από τους
σπουδαιότερους, συνεπέστερους και πλέον ταλαντούχους
δημιουργούς της Ελλάδος και
αποτελεί «ύπατη μαγκιά» του
Πολιτιστικού Συλλόγου το ότι
τον έφερε ξανά στα Καστέλλια.
Λέτε να ήρθαν τυχαία για να
τον ακούσουν πολύ πάνω από
δύο χιλιάδες άτομα από κάθε
γωνιά της Ρούμελης και το Χωριό εκείνο το βράδυ να θύμιζε
Woodstock;
Τα εύσημα αποδίδονται εύλογα στον Πολιτιστικό Σύλλογο
και τα πιστώνεται σε μεγάλο
βαθμό ο Πρόεδρός του ο οποίος, παρά τα πενιχρά μέσα του
Συλλόγου και τα σοβαρά προβλήματα υγείας ανθρώπων του
στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, μας προσέφερε και
πάλι ένα ξεχωριστό καλοκαίρι.
Γιάννη σε ευχαριστούμε.
Π.Ε.Π.
ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
Μετά από πολυετή προσπάθεια
ολοκλήρωσα τη σύνταξη του Γενεαλογικού Δένδρου το οποίο αποτελείται από δύο Τόμους, παρουσιάζει δε γενικότερο ενδιαφέρον γιατί
περιλαμβάνει τους περισσότερους
Καστελλιώτες και όχι μόνο.
Ο Πρώτος τόμος αποτελείται
από 250 σελίδες και αναφέρεται
στους απογόνους των: α) Γεωργίου Κόλλια, που η μοναχοκόρη
του Αλεξάνδρα παντρεύτηκε τον
Γεώργιο Διέννη και από το ζεύγος
αυτό προέρχεται η οικογένεια Διέννη, β) Νικολάου Κόλλια που έγινε ιερέας και από τότε η απόγονοι
του ονομάζονται Παπανικολάου και
γ) Δημητρίου Κόλλια ή Παχάκη. Και
οι τρεις ήσαν παιδιά του ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΟΛΛΙΑ και πρέπει να γεννήθηκε
γύρω στο 1750.
Ο Δεύτερος τόμος αποτελείται
από 375 σελίδες και περιλαμβάνει
τον Πρόλογο και πέντε Παραρτήματα στα οποία αναφέρονται οι απόγονοι: 1) της γιαγιάς του παππού
μου Καραπλή Βασιλείου, 2) της
γιαγιάς του πατέρα μου Παναγιούς
Τσακρή 3) του παππού της μάνας
μου Χρήστου Σταματέλλου και Χρήστου Χαλατσά 4) του παππού της
συζύγου μου Ελένης Κόκκινου και
5) του παππού της συζύγου του
γιου μου Δήμητρας Αναγνώστου.
Πρέπει να ομολογήσω ότι θα
ήταν αδύνατον να προχωρήσω σε
βάθος χρόνου, εάν δεν υπήρχε το
περίγραμμα του αείμνηστου θείου
μου Γεωργίου Παπανικολάου (Κολιοτογιώργη). Αισθάνομαι επίσης
την υποχρέωση να ευχαριστήσω
όσους βοήθησαν με την παροχή
στοιχείων και εύχομαι οι απόγονοί
μας να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή για τη συμπλήρωση και
διόρθωση των λαθών.
Όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί το έργο αυτό μπορεί να
απευθυνθεί στο Φωτοαντιγραφικό Κέντρο του κυρίου Κώστα
Βαθειά οδός Μαυρομιχάλη 16,
τηλέφωνα 2103614126, κινητό
6977071764.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΧΑΛΑΤΣΑΣ
Την 26η Ιουνίου 2010
έφυγε από κοντά μας και
κηδεύτηκε στο χωριό μας
ο Συνεργάτης μας Γιώργος
Χρ. Χαλατσάς. Με τ' όνομα
του, αλλά και με διάφορα
ψευδώνυμα κράτησε τη στήλη του Χρονογράφου στην
Εφημερίδα μας πάνω από
πενήντα χρόνια. Το πένθος
υπήρξε πάνδημο με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών μας. Παρευρέθηκαν και
μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας της Καστελλιώτικης
Παροικίας των Αθηνών και
του Πειραιά.
Η νεκρώσιμη ακολουθία
ψάλθηκε στο παρεκκλήσιο
του Αγίου Νεκταρίου στο
Νεκροταφείο, χοροστατούντων και των δύο Καστελλιωτών ιερέων του Παπαχαράλαμπου και του Παπακώστα.
Τον νεκρό αποχαιρέτησαν δι'
ολίγων ο Παπαχαράλαμπος
και ο αδελφός του Συνεργάτης μας κ. Δ. Χαλατσάς,
ο οποίος τον προσγόρευσε
ως εξής:
Δεν έχω λέξεις που να
ταιριάζουν για να σου απευθύνω τον ύστατο χαιρετισμό μου, Αδερφέ, τον αποχωρισμό μας από τη ζωή.
Δεν υπάρχουν λόγια για να
σκιαγραφήσω, έστω αχνογραφημένη την πολλαπλή
προσωπικότητα σου, όπως
σκίαζε το περιβάλλον μας.
Ξεκίνησες απ' εδώ απ' το
μικρό ετούτο χωριό και όταν
η οικογένεια μας μετώκησε
στην Πρωτεύουσα, εκεί φάνηκε και διέλαμψε το φλογερό σου ταλέντο στην σπουδή
και τη μόρφωση. Πέρασε τις
εγκύκλιες σπουδές και ακολούθησες με ζήλο τις Οικονομικές Επιστήμες και όντας
Πτυχιούχος, βλέποντας πως
εγώ είχα μπει στο επάγγελμα και είχα αρχίσει έντονα
την επαγγελματική μου δραστηριότητα, αμέσως έστερξε απάνω σου η μεταστροφή και συνέχισες τη σπουδή
της Νομικής Επιστήμης, για
να έρθεις παραστάτης και
πρωτουργός μαζί μου. Δημιουργήσαμε με το ζήλο, την
τιμιότητα και την ευθύνη ένα
όνομα που το συνεχίζει με
πίστη ο πανάξιος γιος σου.
Παράλληλα εσύ με το πηγαίο ταλέντο σου, άνοιξες
το δρόμο της πετυχημένης
και εδώ θητείας μας στα
Γράμματα. Οι αλλεπάλληλες
βραβεύσεις σου στη Διηγηματογραφία, τα είκοσι τόσα
βιβλία σου που έχουν γίνει
απόκτημα των Γραμμάτων
μας, οι συνεχείς ανθολογήσεις σου και οι παρουσιάσεις σου, σε καθιέρωσαν με
αιώνια προβολή στον λογοτεχνικό κόσμο της Χώρας.
Χωριστά και χωρίς να υπολογίζεται η συμβολή σου σε
άρθρα, αλλά κυρίως στην
πρωτοβουλία σου να διευθύνεις και να κατευθύνεις με
τη σταθερή συμμετοχή σου
στην έκδοση για δέκα πέντε
χρόνια και πλέον του Περιοδικού «Σύγχρονη Σκέψη» και
τη συνέχιση της πνευματικής
σου παροχής με τις εξάρσεις σου στις «Πνευματικές
Σελίδες» για πολλά χρόνια
ένα άλλο Περιοδικό που
άφησε εποχή. Προήλθαμε
από μια οικογένεια ισορροπημένων ανθρώπων γνήσιων
γονέων, κάτω από τις καθημερινές τους φροντίδες για
την πρόδοό μας. Δημιουργήσαμε οικογένειες χαίροντας εκτιμήσεως από όλο το
περιβάλλον μας. Μα η μοίρα
δε θέλησε να σ' αφήσει να
ζήσεις τα πλούσια αποτελέσματα των κόπων σου. Σε
καθήλωσε ανήμπορο για πολύν καιρό στο κρεββάτι του
πόνου, κάτω από την άγρυπνη αρωγή και τη θάλπη της
αφοσιωμένης συζύγου σου,
σκληρά σε παίδεψε και σε
πήρε από εμάς.
Ώρα σου καλή, Γιώργο.
Τα «Κ.Ν.» συλλυπούνται
ολόψυχα τη σύζυγο και το
γιο του και τον Συνεργάτη
μας αδελφό του κ. Δ. Χαλατσά.
πετυχημένες εξετάσεις τελείωσε την τότε Ανωτάτη Σχολή
Εμπορικών και Οικονομικών
Επιστημών, αλλά βλέποντας ότι
με τη θητεία του αδελφού του
στο δικηγορικό λειτούργημα,
ανοιγόταν ένας καινούργιος
επαγγελματικός δρόμος που
του πήγαινε απόλυτα στην ιδιοσυγκρασία του, αμέσως γράφηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, την
οποία και επεραίωσε επιτυχώς
και μετά την άδεια ασκήσεως
της δικηγορίας μαζί με τον αδελφό του ίδρυσαν το Δικηγορικό
Γραφείο της οδού Ακαδημίας
που λειτουργεί μέχρι σήμερα.
Ως δικηγόρος, ασχολήθηκε κυρίως στον ποινικό τομέα του δικαίου, με μεγάλη επιτυχία. Και
παραμένει πανθομολογούμενο
αλήθεια, ότι ο προσωπικός, ο
κοινωνικός, ο συγγραφικός, ο
επιστημονικός, αλλά και ο επαγγελματικός τους κύκλος, έκλεισαν με ακατάλυτα στο χρόνο τα
σημάδια του περάσματος του.
. . .
Στο Γιώργο Χρ. Χαλατσά
Γυρίζω πίσω τη μηχανή του χρόνου.
Σε πρωτογνώρισα σ' ένα δείπνο εορταστικό του Αλ. Αποστολόπουλου. Καθόμουνα με τον Στέφανο μαζί, φίλοι τότε. Εσύ καθόσουνα απέναντί μου. Φοιτητές κ' οι τρεις. Εσύ της Νομικής ο Στέφανος του Πολυτεχνείου, Εγώ της Οδοντιατρικής. Ο Στέφανος με
απλά λόγια Σου μιλούσε συνεχώς. Όταν σταμάτησε, Εσύ πήρες το
λόγο, άνοιξες το στόμα Σου και ξεχύθηκαν μαργαριτάρια τα λόγια
Σου διαμάντια πού λαμπίρισαν και το χιούμορ σπαθάτο.
Εγώ ενθουσιάστηκα. Εξαίρετος ο εξάδελφος σου είπα. Μετά
χαθήκαμε... Όταν έγινα Καστελλιώτισσα κι' εγώ, διαβάζοντας τα
«Καστελλιώτικα Νέα» μου χάριζες στιγμές ευδαιμονίας με τα γραπτά Σου, φέρνοντας ξανά στη μνήμη μας τα περασμένα. Κρύβω
βαθειά μέσα μου τις λεπτές υφάνσεις της ψυχής Σου που έντυναν
όσους είχαν ανάγκη ζεστασιάς. Αυτές τις αρετές της ψυχής Σου,
που υποκλίνομαι.
Με δάκρυα στα μάτια Σ' αποχαιρετώ. Δεν θα Σε ξεχάσομε ποτέ.
Καλό Σου ταξίδι.
ΛΙΛΙΚΑ ΣΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
. . .
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ (IN MEMORIAM)
ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΑΛΑΤΣΑΣ
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
Το βασικό χαρακτηριστικό της
παρουσίας του ήταν: Οπου και
να ευρισκόταν σε γνωστό ή σε
άγνωστο περιβάλλον από τις
πρώτες κιόλας στιγμές, γινόταν
«ο αγαπητός» σε όλους. Και
τούτο λόγω του ότι από χαρακτήρος ήταν άνθρωπος κατ' εξοχήν ευδιάθετος και με μοναδική
απ' ευθείας προσαρμογή άμεσα αποδεκτή από τους συνομιλητές του. Γενικά του έλειπε ο
φανατισμός για οποιαδήποτε
ανθρώπινη φάση ή θέση, αλλά
και από μέρους του έλειπαν οι
οποιοιδήποτε χαρακτηρισμοί
ή στιγματισμοί. Οχι πως δεν
διαπίστωνε αμέσως αστραπιαία και κάθετα μάλιστα την
αλήθεια, τα λογής τρωτά, και
τυχόν από δειλία ή για να φαίνεται αρεστός τα απέφευγε όλα
αυτά. Κάθε άλλο. Αλλά σεβόταν
άμεσα τους συνομιλητές του,
χωρίς να προδικάζει την οποιαδήποτε διάθεση τους, θέλοντας
πάνω απ' όλα την ισορροπία και
τη γαλήνη. Αν μάλιστα τύχαινε
στις όποιες συναντήσεις του
να υπήρχε εκδηλωτική διάθεση
για οποιασδήποτε μορφής διασκέδαση, είχε εκ προοιμίου τον
πρώτο λόγο.
Μοναδικός κιθαρωδός και
καλλίφωνος όχι μόνο κυριαρχούσε, αλλά έδινε την κατευθυντήρια γραμμή, το χαρακτήρα
και την ανοδική έξαρση, μέχρι
την απόλυτη συμμετοχή όλων,
με κορύφωμα να μένουν αλησμόνητες αυτού του είδους οι
εκδηλώσεις με την αποκλειστι-
κή και μοναδική πρωτοπόρο
συμβολή του. Ετσι, χωρίς να το
θέλει, γινόταν άμεσα ο περιζήτητος και ο απαραίτητος. Αυτές
οι προτιμήσεις και ο θαυμασμός
τον έβρισκαν αδιάφορο. Ευχαριστιόταν σε βάθος και από
καρδιάς με μόνη την ικανοποίηση και την πληρότητα ολονών,
όσων συμμετείχαν.
Από την άλλη μεριά γεννήθηκε με το αναγνωρισμένο πλούσιο ταλέντο του πεζογράφου.
Εγραφε ακούραστος, με ιδιαίτερη προτίμηση στο διήγημα, το
δοκίμιο και το χρονογράφημα.
Για εξήντα τόσα χρόνια στην
εφημερίδα μας τα «Κ.Ν.», κράτησε με αμείωτο το ενδιαφέρον
το χρονογράφημα στην οικεία
στήλη της, με καίρια τοπικά
θέματα και διαβαζόταν με φανατισμό από όλους του Καστελλιώτες.
Παρά τους επαίνους για τα
μοναδικά στα Νεοελληνικά μας
Γράμματα διηγήματα του και τις
αλλεπάλληλες βραβεύσεις του
και τις ανθολογήσεις του τον
κατέτρωγε ένα μόνιμο παράπονο απέναντι στις κυριαρχούσες
κλίκες μέσα στα Γράμματα μας,
γιατί με βάση τις πολιτικές κυρίως θέσεις τους, δεν εκτιμάτο
το έργο του στο ύψος που του
άξιζε.
Ηταν ο μόνιμος καημός του,
παρά το γεγονός, ότι όλοι αναγνώριζαν την αξία του και τη
διαχρονικότητα του. Στον επιστημονικό τομέα στην αρχή τον
τράβηξαν τα Οικονομικά και με
Οι πρώτες μου εικόνες βρίσκονται βαθειά στο παρελθόν μου, σχεδόν στη βρεφική
μου ηλικία – όσο κι αν φαίνεται υπερβολικό-: εικόνες ενός
ανθρώπου γεμάτου χρώματος, αισθήματος και ζεστασιάς. Αυτός που στεκότανε
πίσω απ’ την πόρτα και μια
κοίταζε μ’ ορθάνοιχτα μάτια
μια κρυβότανε μέχρι που ξεκαρδιζόμουν στα γέλια. Σαν
κύλησαν τα χρόνια κι έμαθα
να ορίζω το κάθε τι με το
όνομά του βρήκα τον ορισμό
που του ταίριαζε απόλυτα:
Ο καπετάν φασαρίας. Σα μ’
έπαιρνε ο πατέρας μαζί ν’
ανοίξει το Γραφείο τα απογέματα για να με πετάξει μέχρι το μπαλέττο καμμιά ώρα
αργότερα, κρυβόμουν κάτω
απ’ το τραπέζι του διπλανού
δωματίου και περίμενα «πότε
θάρθει ο Γιώργος» για να τον
ξαφνιάσω τραβώντας του
τα παντζάκια. Και τότε άρχιζε το πανδαιμόνιο: φωνές,
γέλια, γαργαλητά και πάντα
άνοιγε ο μεγάλος χαρτοφύλακας για να βγουν από μέσα
ό,τι ήταν θησαυροί στα μάτια
μου – καραμέλες, σοκολάτες,
γλειφιτζούρια. Κάθε φορά
προτού με πάνε στο μπαλέτο
και μέχρι να ΄ρθουν οι πελάτες του επαναλαμβανόταν
το ίδιο σκηνικό με ελβετική
ακρίβεια: το κρυφτό, το ξάφνιασμα, τα γαργαλητά, τα γέλια, οι κραυγές χαράς και τα
ζαχαρωτά για ν’ ακολουθήσει
ο μεγάλος αδελφός απ’ το
διπλανό γραφείο με κατεβασμένα τα γυαλιά χαμηλά στη
μύτη και ύφος κουκουβάγιας:
«Σας παρακαλώ πολύ ρε
παιδιά, εδώ είναι Δικηγορικό
Γραφείο όχι παιδική χαρά, λίγος σεβασμός…». Αφού αυτό
εξακολούθησε γι’ αμέτρητες
φορές και δοκίμασε γερά το
νευρικό σύστημα του πατέρα
μου, κάποια στιγμή σταμάτησε η επάνοδός μου στο Γραφείο και η μεταφορά μου στις
εξωσχολικές δραστηριότητες
γινόταν απ’ ευθείας από το
σπίτι.
Ευτυχώς όμως που υπήρχαν και τα Σαββατοκύριακα:
περίμενα πώς και πώς να
πάω στην Αγία Παρασκευή
για να «παίξω με το Χρήστο
και το Γιώργο». Μας κυνήγαγε με το λάστιχο να μας καταβρέξει, μας έδινε δεκάρικο για
παγωτό απ’ το ψιλικατζίδικο
της Κυρα – Βάσως και πάντα
έκοβε το πιο μυρωδάτο τριαντάφυλλο για το βάζο. Η
προσφώνησή του πάντα η
ίδια, «παμ – παμ θείο Γώγο μη
κακό!». Το Παμ – παμ ήταν,
το πώς προέφερα το «Παναγιούλα» τα πρώτα μου χρόνια και το «μη κακό» κόλλαγε
στην κάθε φορά π’ άναβε τσιγάρο.
Κάθε καλοκαίρι στο χωριό περνάγαν απ’ το χαγιάτι
λογής λογής κόσμος, μικροί
– μεγάλοι και τους μάθαινε κιθάρα. Σαν έγινα δέκα χρονώ
άρχισα λοιπόν να τον γκρινιάζω να με μάθει κι’ εμένα:
«Να μεγαλώσουν λίγο ακόμα
τα χέρια σου για να μπορείς
να πιάνεις τα κοπανιαμέντα»
μου ‘λεγε. Μα το παιδικό μου
πείσμα τον έκανε στο τέλος
και ενέδωσε. Άμα κατάλαβε
πως έχω μουσική αντίληψη
τα μαθήματα δίναν και παίρναν καθημερινά: «Το λα μινόρε
γυρίζει σε μι μαντζόρε και ρε
μινόρε, ντο μαντζόρε, σολ και
φα, να το θυμάσαι». Σιγά –
σιγά μούμαθε το Βαμβακάρη,
το Μητσάκη, το Χιώτη, τον
Τσιτσάνη… Σε κάθε γιορτή
¢
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 60 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ «Κ. Ν.»
Γιώργο έφυγες!!!
Κι όμως είσαι εδώ! μαζί
μας! είσαι παντού! ...στην
καρδιά μας, στη σκέψη μας!
Σαν αδελφική φίλη, αλλά και
σαν αναγνώστρια όλων των
βιβλίων σου νοιώθω την ανάγκη να εκφράσω τον απεριόριστο θαυμασμό μου για την
καθάρια σκέψη σου και την
πολύτιμη προσφορά σου
στον κόσμο του πνεύματος!
Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των βιβλίων σου, με ποικίλες ευαισθησίες πλούσια,
που έχουν την ικανότητα να
σε ανασύρουν από την καθημερινότητα και να σε ταξιδεύουν αριστουργηματικά
στη μαγεία του οράματός
του!!!
Νοιώθεις αυθόρμητα τον
αντίλαλο της καθαρής ψυχής του σαν μελωδικό ψίθυρο να ταυτίζεται τόσο
δημιουργικά στο «είναι σου»
ώστε να γίνεται κατανοητό το βαθύτερο νόημα της
ύπαρξής μας!!! Η αγάπη,
η καλωσύνη, η τιμωρία του
άδικου... που απλόχερα με
πλούσια διανόηση εμβαθύνει και εκπληρώνει ακέραια
μέσω του μεγαλειώδους έργου του!
Ο αείμνηστος Γιώργος
Χαλατσάς είναι ο φακός
που φέγγει κάθε πτυχή της
ψυχής μας του πόνου, της
¢
στο σπίτι παίζαμε εγώ κοπανιαμέντο κι εκείνος πρίμα, κάνοντας την κιθάρα να κελαηδάει. Μαζεύονταν κόσμος και
φούντωνε το γλέντι. Κάποια
στιγμή αποκτήσαμε και μια
απέραντη βεράντα: Εκεί μας
μάζευε όλους το σούρουπο
τα καλοκαίρια και μας μάθαινε το γαλαξία διηγώντας μας
και τους θρύλους του χωριού,
όπως «Το Λάβωμα», ιστορίες
της Κατοχής και πολλά – πολλά ανέκδοτα ενώ τα τριζόνια
σφύριζαν νυχτιάτικες μελωδίες. Όποιος ανέβαινε στο
σπίτι, ήταν πάντοτε καλοδεχούμενος με γέλιο κι ανοιχτή
καρδιά.
Τα χρόνια πέρασαν και
πολλαπλασιαστήκαμε.
Τα
παιδιά μου περίμεναν κι αυτά
να πάμε στο χωριό, για να
παίζουν με το Γιώργο να τα
καταβρέξει με το λάστιχο και
να τα φιλέψει παγωτίνια.
Όπως οι τόσες αμέτρητες
καλοκαιρινές βραδιές που
περάσαμε μαζί ήρθε και το
δικό του σούρουπο: ο ήλιος
του άρχισε να δύει λίγο λίγο,
μέχρι που έπεσε το βράδυ
βαρύ και πήγε κι αυτός εκεί
κάπου στο γαλαξία, ανάμεσα στα αμέτρητα άστρα, κι
απόμακρους ήλιους που μας
μάθαινε. Πήγε να τους πει για
μας και για τους θρύλους του
χωριού, για «το Λάβωμα» και
τις ιστορίες της κατοχής, να
τους κάνει να γελάσουν με
διηγήματα απ’ το παρελθόν
και πολλά – πολλά ανέκδοτα.
Και καθώς βγαίνουν τα τριζόνια για νυχτερινή κουστωδία,
αφουγκράζομαι καλά μπας
κι ακούσω έτσι, αμυδρά από
κάπου ψηλά μια κιθάρα να
κελαηδεί με τις γνώριμες διπλοπενιές.
ΙΟΛΗ
χαράς, της ορφάνιας, της
αδικίας και με σπάνια ορθόδοξη ψυχική καλλιέργεια
με λαμπερή έξαψη της φαντασίας χειρίζεται με άριστο
σεβασμό τον φίλο αναγνώστη, σ’ αγγίζει η αριστουργηματική θεώρηση του κόσμου, η εγκόσμια γνώση, η
ωριμότητα της συνείδησης
τόσο αληθινή και τρυφερή
με την ευθύνη της εφευρετικής αντίληψης έτσι ώστε
κάθε βιβλίο του ν’ αποτελεί
τροφή, χάδι στα ανθρώπινα
προβλήματα...
Γράφει δε με μια πειστικότητα που σαγηνεύει... γιατί
μιλά κι’ αφηγείται το νόημα
της ζωής αναζητά τις αλήθειες την αγάπη, για τον συνάνθρωπο, την οικογένεια,
την εξέλιξη του πολιτισμού
μας πριν και την εξέλιξη του
πολιτισμού μας τώρα!
Ο αείμνηστος Γιώργος Χαλατσάς υπήρξε ο καθρέπτης
που αντικατοπτρίζει με διαφάνεια τον όγκο της εργασίας του και η λαμπερή αχτίδα
στην αλήθεια, που πραγματικά ολόκληρο το έργο του
συγκλονίζει, συναρπάζει!!!
και σαγηνεύει!!!
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΡΔΟΥ
. . .
Από προχθές, 26 Ιουνίου
2010, το χωριό μας και όλοι
μας αισθανόμαστε πιο φτωχοί. Ο Γιώργος Χαλατσάς
έφυγε από τη ζωή...
Θείε, μας χάρισες αξέχαστες στιγμές ζωής! Πάντα με
γέλιο, πάντα με τα απίστευτα και ξεκαρδιστικά πειράγματά σου. Αισθάνομαι ότι είναι σα χθες που καθόμασταν
στο μπαλκόνι στο σπίτι σου
στο χωριό, ώρες ατελείωτες,
ατενίζοντας τον τόπο που
τόσο αγάπησες, το πιο όμορφο μέρος του πλανήτη όπως
μας έλεγες, το οποίο δεν άλλαζες με τίποτα στον κόσμο.
Οι ιστορίες σου ανεξίτηλα χαραγμένες στο μυαλό μας.
Είναι σα χθες που πρωτοστατούσες με τη φωνή σου
και το μοναδικό τρόπο που
έπαιζες κιθάρα και έκανες
όλους μας να ταξιδεύουμε σε
άλλες εποχές με τα τραγούδια σου.
Όσο δυνατός δε ήσουν με
την πέννα σου, τόσο απολάμβανες να αρπάζεις την τσάπα
και τα ποτιστήρια σου και να
ξεχύνεσαι να φροντίζεις τον
κήπο και τ’ αμπέλι σου όταν
ανέβαινες στο χωριό, χωρίς
να λογίζεις κούραση ή τίποτε
άλλο.
Δυστυχώς όμως έφτασε η
ώρα του αποχωρισμού και η
ώρα να ξεκουραστείς θείε...
Οι αναμνήσεις που ζήσαμε
θα μείνουν για πάντα ζωντανές να ζεσταίνουν την καρδιά
μας.
Καλό σου ταξίδι θείε Γιώργο...
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΗΣ
. . .
Ο Θείος Γιώργος, ή καλύτερα για όλους εμάς ο Χαλατσόγιωργας, έφυγε στις 27
του Ιούνη του 2010. Θυμάμαι
κάποτε, ένα Πάσχα στα Καστέλλια πέταξα ένα ξύλο στο
τζάκι και μου είπε «Τώρα δα
Ρηνάκι μόλις έφυγε μια στιγμή
που δε θα έρθει ποτέ ξανά,
πέταξες το ξύλο στο τζάκι με
ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο σε έναν πολύ συγκεκριμένο τόπο…και πάει…έφυγε η
στιγμή ο χρόνος ταξιδεύει μονοδιάστατα και πάντα μπροστά, ό,τι ζούμε δεν ξαναέρχεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
ποτέ…».
Πράγματι έτσι είναι, ο χρόνος κυλά μπροστά αν και
πολλές φορές θα θέλαμε να
αλλάξουμε τη φορά του και
να γυρίσουμε πίσω, να ξαναζήσουμε στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα, στιγμές
και αναμνήσεις όμορφες που
είναι χαραγμένες πολύ βαθιά,
ανεξίτηλα θα έλεγα στη μνήμη μας.
Οι στιγμές με το Χαλατσόγιωργα …άπειρες, γεμάτες,
μοναδικές, ιδιαίτερες ...Καλοκαιράκι στα Καστέλλια, από
την ώρα που πατούσαμε το
πόδι μας στο χωριό κοιτούσαμε να είναι τα Χαλατσέικα
ανοιχτά και ο Χαλατσόγιωργας στη βεράντα του ώστε να
τρέξουμε κοντά του.
Τον θυμάμαι τα Αυγουστιάτικα βράδια να μας δείχνει
τον ουρανό και να μας εξηγεί
όλους τους αστερισμούς έναν
προς έναν ξανά και ξανά κάθε
βράδυ. Επίσης μας διηγιόταν
ιστορίες διάφορες με το δικό
του μοναδικό τρόπο, γλαφυρός, παραστατικός με έντονες εκφράσεις στο πρόσωπο
και ιδιαίτερα στα μάτια του
και την πολύ χαρακτηριστική φωνή του την οποία όλοι
μας θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα σε χίλιες
φωνές.
Οι διηγήσεις του μας άφηναν πάντα αποσβολωμένους
όλους, να τον κοιτάμε και να
ακούμε να ακούμε να ακούμε
μέχρι εκείνος να κουραστεί
διότι εμείς ήταν αδύνατον
να τον βαρεθούμε. Θυμάμαι
ακόμα τις ατέλειωτες βόλτες
στον κήπο του, στο «δασάκι
του Χαλατσόγιωργα» όπως
το αποκαλούσαμε. Ποτίζαμε
τα λουλούδια του, τον παρακολουθούσαμε να κλαδεύει το
αμπέλι του, μας εξηγούσε την
ιστορία κάθε λουλουδιού, μας
έδινε σταφύλια, μας έβαζε
νερό από τη βρυσούλα του,
μας πήγαινε στο ποτάμι και
κάθε απόγευμα μας έδινε τις
αγαπημένες μας καραμέλες
βουτύρου που πάντα φύλαγε στις τσέπες του ειδικά για
εμάς…
Αργότερα καθώς μεγαλώναμε μας μιλούσε, μας καθοδηγούσε και μας συμβούλευε
πάντα με τον ιδιαίτερο τρόπο του και μέσα από εύστοχα παραδείγματα. Εκτός από
δικηγόρος ήταν συγγραφέας,
λαογράφος
συγκεκριμένα.
Κάθε καλοκαίρι σχεδόν μας
έδινε το νέο βιβλίο που είχε
γράψει, με προσωπικές αφιερώσεις στον καθένα μας. Τα
διηγήματά του εκτός από λαογραφικό παρουσίαζαν και
ιστορικό ενδιαφέρον και πάντα αφορούσαν τη «γειτονιά
μας», την ευρύτερη περιοχή
της Ρούμελης δηλαδή.
Ήταν επίσης και άριστος
γνώστης της κιθάρας καθώς
και εξαιρετικός τραγουδοποι-
ός. Αυτοδίδακτος παρακαλώ!!! Παλαιότερα κάθε απόγευμα έβγαζε την κιθάρα του
και μας έπαιζε πάντα κάποια
τραγούδια από το εντυπωσιακά ευρύ ρεπερτόριό του.
Κάθε Πάσχα και Δεκαπενταύγουστο οργανωνόταν γλέντι
στη βεράντα του με εκείνον
πρωταγωνιστή, σκόρπιζε το
κέφι με τη φωνή του και τις
μελωδίες της κιθάρας του.
Ήξερε φυσικά και τις προτιμήσεις του καθενός μας και
μας έκανε προσωπικές αφιερώσεις «Ο μπάλος για το Ρηνάκι, το συρτό για την Ευγενία και τη Χρησιίδα και τώρα
το τσάμικο αφιερωμένο στον
αδερφό μου»…
Μας είχε βγάλει και χαρακτηρισμούς τόσο καλά που
μας ήξερε και μας είχε ζήσει,
«η εργατική Ραλλία, ο καλός
κ’αγαθός Πανούλης, η βιβλιοφάγος Ειρήνη» και άλλους…
Ατέλειωτες κ αξέχαστες οι
στιγμές με το Χαλατσόγιωργα
πραγματικά. Για όλα εμάς τα
ανίψια του που τον αγαπάμε
πάρα πάρα πολύ δεν έφυγε
ποτέ, κλείνοντας τα μάτια
μας τον βλέπουμε ακόμα να
μας περιμένει στη βεράντα
του, να μας πηγαίνει βόλτες
στο δασάκι, να μας διηγείται
ιστορίες, να μας συμβουλεύει
και να μας παίζει κιθάρα…
ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΒΕΛΛΙΟΥ
. . .
Έχουν περάσει μέρες από
τότε που έφυγες από κοντά
μας και προσπαθώ να βρω
κάποια λόγια να σου γράψω...
Ποιές αλήθεια λέξεις μπορούν
να περιγράψουν πως αισθανόμαστε για σένα και πόσο
μας στοιχίζει η απουσία
σου…
Φέρνω στο νου όλα όσα ζήσαμε μαζί. Θυμάμαι τις μέρες
μας στο χωριό, τα Καστέλλια,
που τόσο αγαπούσες -και
που μας έκανες κι εμάς να το
αγαπήσουμε ακόμα πιο πολύ
μέσα από τις διηγήσεις σου,
τις ατέλειωτες συζητήσεις
μας στην βεράντα συντροφιά
με το ραδιοφωνάκι που ποτέ
δεν αποχωριζόσουν («για να
μαθαίνουμε τα ποδοσφαιρικά νέα», όπως έλεγες), τα
τραγούδια με την κιθάρα σου,
τις συμβουλές, ακόμα και τις
«κόντρες» μας περί ποδοσφαίρου. Από μικρά παιδιά
ερχόμασταν πάντα κοντά
σου ίσως επειδή διαισθανόμασταν την παιδικότητα της
ψυχής σου. Στις αμέτρητες
ώρες που μιλούσαμε οι δυό
μας θυμάμαι να μου λες:
«κατά τον Σοπενάουερ, η
αγάπη είναι ψυχική» και μου
έφερνες ως παράδειγμα την
θεία την Ελένη κι εσένα και το
πόσο σε φρόντιζε.
Έχεις καταφέρει να αγγίξεις την ψυχή όλων μας με
ένα τρόπο τόσο μοναδικό
που δεν πρόκειται ποτέ να σε
ξεχάσουμε. Δεν πρόκειται να
περάσει μέρα χωρίς η σκέψη
σου να έρθει στο μυαλό μου.
Κάθε φορά που θα ανεβαίνω
στο αγαπημένο μας χωριό θα
κάθομαι στην βεράντα σου
έχοντας την γλυκιά ανάμνηση
της παρουσίας σου με μια μυρωδιά από ρίγανη, σαν αυτή
που μαζεύαμε μαζί…
Σε ευχαριστώ για όλα όσα
μου έμαθες και για το δημοτικό εκείνο που πάντα μου
τραγούδαγες κάθε φορά που
στο ζητούσα… Θα είσαι πάντα στην καρδιά μου…
ΡΑΛΛΙΑ ΒΕΛΛΙΟΥ
. . .
Στη μνήμη
του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΑΛΑΤΣΑ
Τον Γιώργο, μέσα στην τύχη
που είχαμε να τον γνωρίσουμε,
είχαμε και την ατυχία να μην
τον ζήσουμε από κοντά πολλά
χρόνια.
Δεν θα αναφερθούμε στις
τυπικές υμνολογίες που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν κάποιος φεύγει απ' την ζωή, γιατί
κάτι τέτοιο δεν θα άρμοζε για
το συγκεκριμένο άτομο. Απλώς
θα τονίσουμε ότι ήταν απ' τους
ανθρώπους που δεν θα έπρεπε
να φεύγουν απ' τον κόσμο μας.
Θα έπρεπε να ζουν παντοτινά,
για να φωτίζουν με την παρουσία τους την ύπαρξη αυτού του
τόπου.
Άφησε ευτυχώς πίσω του μια
λαμπρή παρακαταθήκη που θα
συνεχίσει να μεταλαμπαδεύει
το ήθος του, το πνεύμα του, την
καλοσύνη του, τις απίστευτες
ικανότητες του, ώστε τα παιδιά
μας να μπορούν να πιστεύουν
σ' ένα καλλίτερο μέλλον.
Αλλά βέβαια η δική του παρουσία θα μας λείπει παντοτινά.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟΥ
ΚΑΠΕΤΑΝΣΤΡΑΤΑΚΗ ΚΑΙ
ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΡΑΡΔΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ
ΕΥΡΩ
Ευθύμιος Αθ. Αποστολόπουλος
Αθήνα
50
Νίκος Ζορμπάς
Αθήνα
70
Γιώτα Κολύρη Κασσιού
Αθήνα
20
Κορίνα Κοτσίκη
Αθήνα
50
Αναστασία Λαζαρίμου
Αθήνα
30
Ανάργυρος Λαζαρίμος
Aθήνα
30
Ηλίας Λευκαδίτης
Καστέλλια
20
Νικόλαος Λευκαδίτης
Αθήνα
20
Σπύρος Λευκαδίτης
Αθήνα
20
Ιωάννης Αθαν. Μακρής
Αθήνα
20
Βούλα Μπάκα Καΐλη
Αθήνα
15
Τάκης Ιωαν. Παπαϊωάννου
Αθήνα
50
Σπύρος Παπασπύρου
Αθήνα
20
Μαρίνα Στοφόρου
Αθήνα
50
Ευσταθία Τσακνιά Βασιλείου
Αθήνα
20
Νικόλαος Παν. Πιπέλιας
Νέα Υόρκη
100 $
Σύλλογος Γυναικών Καστελλίων
Καστέλλια
100
ο οποίος ανακοίνωσε την έκδοση νέου ημερολογίου για το έτος
2011.
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Με αφορμή το διαγωνισμό διηγήματος
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
χρόνος πέρασε από θούν τέσσερα βραβεία (1 ,
Στέλιος Ξεφλούδας - Ένας μεγάλος άγνωστος τηνΈναςστιγμή
που ο Σύλλογός 2 , 3 βραβείο και ειδικό βραΟ
ο
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
εκ των ιδρυτών της περίφημης
«Σχολής της Θεσσαλονίκης»,
ελάχιστοι είναι αυτοί που σήμερα τον γνωρίζουν. Το πλούσιο
συγγραφικό του έργο είναι μάλλον δυσεύρετο… Αν παρατηρήσετε προσεκτικά την περίφημη φωτογραφία της «Γενιάς του
30», θα διαπιστώσετε ότι είναι
μάλλον ο μοναδικός που δεν θα
αναγνωρίσετε!
Θελήσαμε λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια όχι μόνο για
να τον επανασυστήσουμε στο
αναγνωστικό κοινό, αλλά και να
δώσουμε ένα είδος «συνέχειας» στο δρόμο που ο ίδιος είχε
ανοίξει ήδη από τη δεκαετία
του ’30:
Ο Στέλιος Ξεφλούδας υπήρξε
ο εισηγητής του «εσωτερικού
μονολόγου» στην ελληνική λογοτεχνία. Ένας πρωτοπόρος!
«..Η αναζήτηση του άλλου, του
νέου βασανίζει αιώνια τον αληθινό δημιουργό. Δεν υπάρχουν
όρια γι’ αυτόν. Άλλωστε χαρακτηριστικό των μεγάλων συγγραφέων είναι η απομάκρυνση
από τους καθιερωμένους τύπους
και η δημιουργία των έργων που
ονομάζουμε πρότυπα….», γράφει ο ίδιος στο περίφημο δοκίμιό του για το μυθιστόρημα*.
Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε
την προκήρυξη του Α διαγωνισμού διηγήματος Στέλιος
Ξεφλούδας.
Ο διαγωνισμός, απευθυνόταν
σε όσους γράφουν στην ελληνική γλώσσα, ανεξαρτήτως τόπου
διαμονής και εθνικότητας. Ως
θέμα του Α Διαγωνισμού επιλέχθηκε «Η επιστροφή στο χωριό»,
ενώ καθορίστηκε ότι η ανάπτυξη του θα πρέπει να έχει τη μορφή «εσωτερικού μονολόγου»
Όπως αναφερόταν και στην
προκήρυξη τα διηγήματα
που ξεχώρισαν, θα δημοσιευτούν σε ειδική Ανθολογία.
Η προθεσμία υποβολής έληξε
στις 31 Μαρτίου του 2010, με
συμμετοχή που ξεπέρασε και
τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις: Στο διαγωνισμό μετείχαν
94 διηγήματα!
Το έργο της Επιτροπής ήταν
πολύ δύσκολο καθώς τα διηγήματα που ξεχώρισαν ήταν πολλά. Τα βραβεία θα δοθούν στην
ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό
Κέντρο Ρουμελιωτών.
Ποιος ήταν
ο Στέλιος Ξεφλούδας
Ο Στέλιος Ξεφλούδας γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα
στα Καστέλλια (1901;). Ξεκινώντας τις φιλολογικές του σπουδές από την Αθήνα, θα βρεθεί
στο Παρίσι στη γόνιμη περίοδο
του μεσοπολέμου και θα έρθει
σε επαφή με τους υπερρεαλιστές. Επιστρέφοντας το 1930,
πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη
για αν εργαστεί ως καθηγητής
στη μέση εκπαίδευση. Την ίδια
χρονιά εκδίδει Τα τετράδια του
Παύλου Φωτεινού.
Ο Γιάννης Καρατζόγλου (περιοδικό «ΔΙΑΒΑΖΩ», τεύχος
128, σελ.36-43), το θεωρεί ως
την απαρχή της πεζογραφίας
της Θεσσαλονίκης, όπως υπήρξαν για την ποίηση της τα Ρόδα
της Μυρτάλης του Γιώργου
Βαφόπουλου. Σε αντίθεση με
την αθηναϊκή γενιά του ’30 και
το αστικό της μυθιστόρημα, ο
Ξεφλούδας δεν δίνει σημασία
στην πλοκή, που μάλλον είναι
ανύπαρκτη, αλλά στην έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων, σε μια αδιάκοπη ροή. Είναι
ο περίφημος «εσωτερικός μονόλογος»
Σε γράμμα του στο Γιώργο
Θεοτοκά, σημειώνει :
…Θέλω να εκφράσω τις ψυχικές μου καταστάσεις τον τελευταίο καιρό που βρισκόμουνα
στο Παρίσι. Τη στάση της ψυχής
μου, τις σκέψεις μου μπροστά
σ’ όλους αυτούς τους κόσμους
που με γοήτευσαν. Όλες τις μεταπτώσεις, τις συγκινήσεις, τις
ανακαλύψεις, τις συναντήσεις,
τις γνωριμίες…
Το 1932, μετέχει στην έκδοση
του πρώτου πολύ σημαντικού
περιοδικού της Θεσσαλονίκης,
τις «Μακεδονικές ημέρες». Την
ίδια χρονιά εκδίδει αυτό που
για πολλούς θεωρείται το καλύτερο έργο του, την Εσωτερική
Συμφωνία, μια ποιητική αφήγηση χωρίς όρια ανάμεσα στο
συνειδητό και στο ασυνείδητο.
Γράφει στο Γιώργο Θεοτοκά
στις 16 Απριλίου του 1931:
…Το νέο μου βιβλίο προχωρεί
σιγά μα πάντως προχωρεί. Ύστερα εγώ δουλεύω πια από μιαν
ανάγκη. Βρίσκω μια καταφυγή
στο γράψιμο, μια διέξοδο ακόμα
και μια χαρά. Γι’ αυτό κάθε μέρα
παίρνω την πέννα και μουτζουρώνω το χαρτί. Τώρα να δούμε τι
θα βγει. Μυθιστόρημα; Όχι. Μου
φαίνεται πως δεν θα γράψω ποτέ
ένα μυθιστόρημα καλό...
Κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρετεί
ως αξιωματικός στο μέτωπο
και σημαδεύεται βαθιά, κάτι
που θα φανεί και στο βιβλίο του
Άνθρωποι του μύθου -Τετράδια
από τον πόλεμο της Αλβανίας
που κυκλοφόρησε το 1946 με
σχέδια του Α. Αστεριάδη. Το
1960, τιμάται με το Α Κρατικό
Βραβείο Μυθιστορήματος για
το Εσύ ο κύριος Χ κι ένας μικρός
πρίγκιπας. Μέχρι το θάνατό του
(27 Νοεμβρίου 1984) εκδίδει
πολλά ακόμη μυθιστορήματα,
που θεωρούνται ως πιο «βατά»
για το ευρύ κοινό …
Το γεγονός είναι πως ο μοναχικός και πρωτοποριακός
δρόμος που άνοιξε ο Στέλιος
Ξεφλούδας και υπηρέτησε με
συνέπεια σε όλη τη ζωή του,
δεν του εξασφάλισε τη φήμη
που έχουν άλλοι –συχνά λιγότερο ταλαντούχοι πεζογράφοι.
Οι περισσότεροι που έμαθαν
για το διαγωνισμό μας έλεγαν:
«Στέλιος Ξεφλούδας; Ποιος είναι αυτός;» Ελπίζω να δώσαμε
κάποια απάντηση. Περισσότερα προσεχώς!
Πολλά στοιχεία αντλήθηκαν
από το κείμενο της Μαρίας Παλακτσόγλου Σκιές, αντικατοπτρισμοί
και αναδίπλωση: Η μυθοπλαστική
“περιπέτεια” του Στέλιου Ξεφλούδα (2005). Μπορείτε να το διαβάσετε στο: http://dspace.flinders.
edu.au/dspace/bitstream/
2328/8175/1/755_776%20
palaktsoglou.pdf.
*Το σύγχρονο μυθιστόρημα
Δοκίμιο. Αθήνα, Ίκαρος, 1955.
Σημείωση: Το κείμενο στην
πρώτη μορφή του δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δρόμος
Αποκαλυπτήρια προτομής
Ιωάννη Μοσχολιού
Την Κυριακή 27-06-2010, μετά τη Θεία Λειτουργία, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αείμνηστου Ιωάννη Μοσχολιού, η οποία τοποθετήθηκε στη στροφή
του δρόμου μεταξύ της γέφυρας και του δημοτικού σχολείου,
στο χώρο που είχε εξωραϊστεί με δική του δαπάνη. Όπως
αναφέρεται και στο επίγραμμα η ιδέα και η υλοποίηση της
ανάθεσης βαρύνουν το «Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών»,
το οποίο τίμησε έτσι τη μνήμη και την απροσμέτρητη προς
αυτό προσφορά του Αντιπροέδρου και Μεγάλου Ευεργέτη
του. Την προτομή αποκάλυψε ο καταγόμενος από το Αντίρριο Πρόεδρος του προαναφερόμενου Ιδρύματος κ. Γεώργιος
Κουβέλης, Επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών. Προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση από τον παπά Κώστα Κάντζο. Παρέστησαν
μέλη της Οικογένειας Μοσχολιού, εκπρόσωποι των τοπικών
Συλλόγων και πλήθος Καστελλιωτών. Την προτομή φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος Ρουμελιώτης γλύπτης Βασίλειος Παπασάικας, ο οποίος, κατά γενική ομολογία και ιδιαίτερα όσων
γνώριζαν καλά τον Ιωάννη Μοσχολιό, τον απαθανάτισε με
αποτέλεσμα εκπληκτικό. Ο «μπάρμπα Γιάννης» στέκει πλέον
περήφανα στον τόπο που λάτρεψε και προσέφερε όσο λίγοι
και θα μας συντροφεύει για πολλά ακόμη χρόνια…
Π.Ε.Π.
μας προκήρυξε τον Πρώτο
Διαγωνισμό Διηγήματος «Στέ-
ο
βείο «Γιώργης Χαλατσάς» στη
μνήμη του μεγάλου Καστελλιώτη λογοτέχνη που έφυγε
από κοντά μας
το
καλοκαίρι
που μας πέρασε) και δώδεκα
έπαινοι. Η βραδιά θα τελειώσει με δεξίωση
στο φουαγιέ. Τα
δέκα πρώτα διηγήματα θα συμπεριληφθούν
Ο Στέλιος Ξεφλούδας, όρθιος δεύτερος από δεξιά,
σε
Ανθολογία
στην περίφημη φωτογραφία της Γενιάς του 1930.
που θα εκδοθεί
λιος Ξεφλούδας» και φτάσαμε και τα υπόλοιπα έξι θα δημοπλέον στην ώρα της βράβευ- σιευθούν, από το επόμενο κιόσης των συμμετοχών που λας φύλλο, στα «Καστελλιώτιξεχώρισαν. Τα λόγια είναι κα Νέα» ώστε να γίνετε όλοι
φτωχά για να εκφράσουμε τις κοινωνοί μέρους της θαυμαευχαριστίες μας στους ενενή- στής περιπέτειας που έζησε
ντα τέσσερις συγγραφείς που ο Σύλλογός μας τον τελευταίο
μας έστειλαν από κάθε γωνιά χρόνο. Αξίζει να τονιστεί πως
της Ελλάδος, από το Ορμένιο ανάμεσα στους δεκαέξι υπάρως τη Γαύδο και από τους χουν και τρείς Καστελλιώτες,
Οθωνούς ως τη Στρογγυ- άνθρωποι της διπλανής πόρλή, τα εμβάσματα της ψυχής τας, που μας ξάφνιασαν ευχάτους. Είχαμε πολλές συμμε- ριστα με την ευαισθησία και
τοχές από τη Βόρεια Ελλάδα το ταλέντο τους.
και ειδικότερα από τη ΘεσΌλα αυτά βέβαια κοστίζουν
σαλονίκη. Ξεχώρισε η Κρήτη και συνθλίβουν τις αντοχές
με αξιολογότατα διηγήματα. ενός μικρού Σωματείου που
Παρών έδωσε και η Κύπρος, αγωνίζεται να εκδώσει ακόακόμα και το Βελιγράδι! Κάτι μα και το επόμενο φύλλο της
το οποίο ξεκίνησε σαν διαδι- εφημερίδας του. Μόνο για
κτυακό πείραμα εξελίχτηκε την έκδοση της Ανθολογίας
σε έναν de facto Διεθνή Δια- θα απαιτηθούν τρείς χιλιάδες
γωνισμό. Και πολύ επιτυχη- ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα
μένο επίσης.
έξοδα διοργάνωσης της εκΣε μια εποχή πολιτικής δήλωσης υπολογίζεται ότι θα
αμφισβήτησης, ηθικού ευτε- χρειαστούν επιπλέον άλλες
λισμού, κοινωνικού κατακερ- δύο χιλιάδες.
ματισμού και οικονομικής
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ένδειας η Ελληνική γλώσσα του Συλλόγου μας έχει κατ'
με τη διαχρονικότητα και το επανάληψη ακούσει φράσεις
δυναμισμό της αποδεικνύεται του τύπου «δώστε μας μια
ο ισχυρότερος πυλώνας της αφορμή για να βοηθήσουμε
ανάπτυξης και ο ανθεκτικό- το Σύλλογο», «κάντε κάποια
τερος κυματοθραύστης της ουσιαστική δράση και εμείς
κρίσης.
θα συμπαρασταθούμε» από
Ποτέ δεν φανταστήκαμε ότι την πληθώρα των ξεχωριστών
στους «μαύρους» καιρούς που και ευυπόληπτων Καστελλιωδιάγουμε θα υπήρχε τέτοιος τών. Στις στήλες της εφημελογοτεχνικός δυναμισμός και ρίδας που κρατάτε υπάρχουν
απαράμιλλος δημιουργικός οί- γνώμες και προτάσεις των
στρος σε εμάς τους Έλληνες. αναγνωστών μας που τονίΕνενήντα τέσσερις υπέροχοι ζουν ακριβώς αυτό. Κάποιος
φανταστικοί
μικρόκοσμοι, σοφός είπε: «όταν ο μαθητής
ενενήντα τέσσερις καταθέσεις είναι έτοιμος, ο δάσκαλος θα
ψυχής, ενενήντα τέσσερις εμφανιστεί». Λοιπόν ο μαθησπονδές στην Ελληνικότητα, τής είναι έτοιμος. Ή όπως
στην Ιστορία, στην Παράδο- λέει ο λαός μας «ιδού η Ρόση, στη Μνήμη και στη Λήθη, δος…».
στους Παππούδες και στα ΕγΉδη εξασφαλίσαμε μία χορηγόνια, στην Ομορφιά και στο γία για τα κρασιά της εν λόγω
Όνειρο… Ο συγγραφικός αυ- εκδήλωσης. Συγκεκριμένα,
τός οργασμός και η πλημμυ- μας προσφέρθηκαν εξήντα
ρίδα των συμμετοχών καθι- φιάλες ΟΡΕΙΝΟ ΣΠΥΡΟστούν τον Πρώτο Διαγωνισμό ΠΟΥΛΟΥ λευκό και ερυθρό,
Διηγήματος «Στέλιος Ξεφλού- ευγενική χορηγία του ΚΤΗδας» ως την πλέον επιτυχημέ- ΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ.
νη ενέργεια του Συλλόγου μας Ευχαριστούμε θερμότατα.
τα τελευταία χρόνια και αποΤο Διοικητικό Συμβούλιο
τελούν τον βασικότερο λόγο σκοπεύει, μετά την ολοκλήγια τον οποίο δεν πρέπει να ρωση της εκδήλωσης, να προλείψει κανείς τη βραδιά της κηρύξει και Δεύτερο Λογοτεβράβευσης.
χνικό Διαγωνισμό με σκοπό
Η ανακοίνωση των αποτε- αφενός να θεσμοθετήσει μια
λεσμάτων και οι βραβεύσεις ενέργεια που ανασύστησε τον
θα πραγματοποιηθούν την Καστελλιώτη Στέλιο ΞεφλούΠαρασκευή 26 Νοεμβρίου δα στο ευρύτερο αναγνωστικό
2010 και ώρα 19:00 στην αί- κοινό και αφετέρου να αφήσει
θουσα «Δελφοί» στο Μέγαρο στην νέα Διοίκηση που θα
του Πνευματικού Κέντρου προκύψει από τις αρχαιρεσίες
Ρουμελιωτών στην Αθήνα του 2011 τη σημαντική παρα(Σίνα 33). Θα περιληφθεί μια καταθήκη μιας πρωτοβουλίας
σύντομη σύγχρονη θεώρηση που ξαναέβαλε τα Καστέλλια
του έργου του Στέλιου Ξε- στο λογοτεχνικό (και όχι μόνο)
φλούδα καθώς και ανάγνωση χάρτη της Ελλάδος.
διηγημάτων. Θα απονεμηΠ.Ε.Π.
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
φωνα φιλίας μηδέποτε εφαρμοσμένα στην ουσία. Ιδιαίτερα η Ελληνοτουρκική προσέγγιση (Συμφωνίες 1930-1933)
ουδέν θετικό απέφερε. Η
Τουρκία, ο «Επιτήδειος Ουδέτερος» κατά τον Frank G.
Weber καραδοκούσε μόνο για
ευκαιρίες αναίμακτης λείας.
Ορόσημο για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί το
1939. Στις 22 Μαΐου υπογράφεται υπό των Υπουργών
Εξωτερικών Γερμανίας και
Ιταλίας, παρουσία του Χίτλερ,
Σύμφωνο Συμμαχίας (Άξονας). Επακολουθεί η υπογραφή στις 23 Αυγούστου στην
Μόσχα του αναίσχυντου Γερμανοσοβιετικού Συμφώνου
(Ρίμπεντροπ-Μολότοφ) και
την 1η Σεπτεμβρίου επακολουθεί η επίθεση κατά της
Πολωνίας που καταλήγει
στον διαμελισμό της από τον
συνεταιρισμό Ναζιστικής Γερμανίας και Σοβιετικής Ενώσεως. Την 3η Σεπτεμβρίου 1939
κηρύσσεται ο Πόλεμος κατά
της Γερμανίας από Αγγλία και
Γαλλία. Ακολουθεί τον Απρίλιο 1940 επίθεση κατά της
Νορβηγίας ανθισταμένης επί
δίμηνο και συνεχίζεται δίμηνος κατακλυσμός της Ναζιστικής στρατιωτικής μηχανής
σε Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία,
Λουξεμβούργο και Γαλλία (σημαντική στρατιωτική δύναμη
της εποχής) η αντίσταση της
οποίας δεν υπερβαίνει τις 45
ημέρες.
Για την Ελλάδα μας όμως
η κατάσταση επιδεινώνεται
από τον Απρίλιο του 1939.
Στόχος της φασιστικής Ιταλίας η Αλβανία. Εφαρμόζεται
η συνήθης τακτική- τελεσίγραφο που δεν αφήνει περιθώρια χρόνου αντιδράσεως
(βομβαρδισμός των Αλβανικών λιμένων, απόβαση και
κατάληψη της Αλβανίας με μικρή αντίσταση). Διαγράφεται
πλέον απειλή κατά της χώρας μας από τις δυνάμεις του
Άξονα προκαλώντας έντονη
ανησυχία.
Αρχίζει τώρα η κωμωδία
παραπλανήσεως της χώρας
μας αφενός με καθησυχαστικές διαβεβαιώσεις από τον
Μουσολίνι και τον Υπουργό
Εξωτερικών Τσιάνο για σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Ελληνικού χώρου
και αφετέρου με προκλητικές
ενέργειες. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα
και ψυχραιμία. Αξιόλογη η διπλωματική μας εκπροσώπηση στην Ιταλία από τον πρεσβευτή μας Ι. Πολίτη ο οποίος
με τηλεγράφημα του την 15η
Μαΐου 1940 προς την Ελληνική κυβέρνηση σημειώνει: «Είμαι απολύτως πεπεισμένος
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9
«ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»
ότι εάν η Ιταλία εισέλθει εις
τον πόλεμον θα ακολουθήσει
πιστώς και παρά πάσαν περί
του αντιθέτου δήλωσιν την
μέθοδον του αιφνιδιασμού».
Αρχίζουν πλέον, με πρόσχημα την παρουσία Αγγλικών πολεμικών σε Ελληνικά
λιμάνια, διπλωματικές πιέσεις
και προκλήσεις στρατιωτικής
υφής.
Βομβαρδιστικά αεροπλάνα
προσβάλλουν μικρή μονάδα εφοδιασμού φάρων του
Πολεμικού μας Ναυτικού και
το Αντιτορπιλικό «Ύδρα».
Στον Κορινθιακό ρίχνονται
τέσσερις βόμβες γύρω από
ελλιμενισμένα πολεμικά μας.
Στην Ελληνοαλβανική μεθόριο το πρακτορείο Στέφανι
ανακοινώνει την 11η Αυγούστου 1940 τη «δολοφονία
του μεγάλου Αλβανού πατριώτη Νταούτ Χότζα» ενώ
πρόκειται για γνωστό ληστή
επικηρυγμένο για εγκλήματα
του κοινού ποινικού δικαίου.
Σημειώνει με τηλεγράφημα
του ο πρεσβευτής Ι. Πολίτης
την 14η Αυγούστου προς την
Κυβέρνηση: «Από προχθές η
Ιταλία απέβαλλε το προσωπείον έναντι υμών».
Φθάνουμε στη 15η Αυγούστου 1940. Η «Έλλη», το
παλιό ιστορικό εύδρομο του
Ελληνικού στόλου είναι στον
όρμο της νήσου Τήνου για να
αποδώσει τις καθιερωμένες
τιμές στην εορτή της Παναγίας. Τρεις τορπίλες εξαπολύονται στις οκτώμισι κατά
του εύδρομου με αποτέλεσμα
τη βύθιση του. Θραύσματα
των τορπιλών μαρτυρούν το
δολοφόνο φέροντα επάνω
τον αριθμό μητρώου τους και
στοιχεία Ιταλικά.
Την 16η Αυγούστου ο πρεσβευτής μας Ι. Πολίτης τηλεγραφεί: «Ενισχύεται η εντύπωσις ότι η Ιταλία επιδιώκει
να αγάγη την Ελλάδα δια
τρομοκρατήσεως από τούδε εις την διαδικασίαν των
εδαφικών συζητήσεων και
παραχωρήσεων εν Ηπείρω,
ή να επιτύχει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα εν τω
θαλασσίω αγώνι, ή και αμφότερα» και καταλήγει: «Δεν δύναμαι εισέτι, ελλείψει επαρκών στοιχείων, να διαγράψω
τελείως εκ του πίνακος των
πιθανοτήτων το ενδεχόμενον
της επιθέσεως».
Δεν είναι μόνον οι διπλωμάτες που ανησυχούν αλλά
και όλος ο Ελληνικός λαός. Ο
τορπιλισμός της Έλλης είχε
ως αποτέλεσμα την επίτευξη
ομοψυχίας και προετοιμασίας
Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Νευροχειρουργικού Τμήματος
EUROMEDICA-Αθήναιο Α' Επιστ. συνεργάτιδα Πανεπιστημιακής
Νευροχειρουργικής Κλινικής Αθηνών
Συνεργάτιδα ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ» - «ΙΑΣΩ GENERAL»
τ. Chef de Ciinique Νοσοκομείου Lariboisiere, Paris, France
Εξειδικευθείσα στη Χειρουργική Βάσης Κρανίου &
Κρανιοαυχενικής Συμβολής και σε Ελάχιστα Επεμβατικές τεχνικές
για την αντιμετώπιση Πόνου και παθήσεων της Σπονδυλικής Στήλης
ΙΑΤΡΕΙΟ: Αλωπεκής 47, Κολωνάκι 106 76
Τηλ: 210 7227179 - Fax: 210 7227136 - Κιν.: 6977 60 29 57
e-mail: [email protected]
του Ελληνικού λαού στον επικείμενο αγώνα. Αυτό το σημειώνει επιτυχέστερα ο πρεσβευτής της Ιταλίας Γκράτσι
στα απομνημονεύματα του:
«Το έγκλημα της Τήνου είχε
για αποτέλεσμα, για να μην
πω έκανε το θαύμα, να δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα
μια απόλυτη ενότητα ψυχών.
Μοναρχικοί και Βενιζελικοί,
οπαδοί και αντίπαλοι της 4ης
Αυγούστου, πείστηκαν πως
μόνο έναν αδυσώπητο εχθρό
είχε η Ελλάδα: την Ιταλία.
Και πως αν δε γινόταν να
αποφευχθεί μια σύγκρουση
με την Ιταλία, θα ήταν προτιμότερο να αντιμετωπισθεί
ο εχθρός με ανδρισμό παρά
να υποχωρήσει το Ελληνικό
έθνος μπροστά σε έναν εχθρό
που δε δίσταζε να μεταχειρίζεται τέτοια μέσα».
Από πλευράς Ελληνικής Κυβερνήσεως και Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την αποφυγή προκλήσεως της Ρώμης
και παροχής προσχήματος
εισβολής, αποφευγόταν η
σημαντική κινητοποίηση της
χώρας. Προσεκτικά και με
εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας επιστρατεύτηκαν δύο
Μεραρχίες συνόρων και συμπληρώθηκαν προετοιμασίες λογιστικής υποστηρίξεως
των δυνάμεων του χώρου και
οργανώσεως του εδάφους
δια βελτιώσεως των συνθηκών αμύνης.
Έντονη
δραστηριότητα
σημειώνεται μετά τον τορπιλισμό της Έλλης. Αξέχαστο
παραμένει στη μνήμη μου το
περιστατικό αφίξεως στο χωριό μας ένα βράδυ το πρώτο
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου
ομάδος επιστράτων, μεταξύ
των οποίων και ο Σεραφείμ
Χαμηλός. Ήλθαν να αποχαιρετίσουν τους οικείους τους
και την επομένη προωθήθηκαν στην Ήπειρο. Ήταν ο τελευταίος μας χαιρετισμός με
τον καλό μας γείτονα.
Το βάρος αντιμετωπίσεως
της εχθρικής απειλής πέφτει
στις πλάτες των Μεραρχιών
της παραμεθορίου περιοχής. Εκεί στη VΙII Μεραρχία
ο διοικητής στρατηγός Κατσιμήτρος, ο ξεχωριστός αυτός Ρουμελιώτης, ζυγίζει τα
πράγματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα
σχέδια άμυνας και διαβλέπει
ότι θα αποτελέσει κύριο στόχο τυχόν εχθρικής επιθέσεως.
Εκεί, στο Καλπάκι θα δώσει
τη μάχη. Σχεδιάζει, οργανώνει και προετοιμάζει την
άμυνα με ακούραστο βοηθό
το συνταγματάρχη Μαυρογιάννη και την ομόθυμη συμπαράσταση των διοικητών
όλων των μονάδων και των
στρατευμένων μας παιδιών.
Θέλουν το Καλπάκι να αποτελέσει γρανιτένιο τείχος
άμυνας.
Την 7η Οκτωβρίου καταλαμβάνεται η Ρουμανία από
τα Γερμανικά στρατεύματα
χωρίς να ενημερωθεί η Ρώμη.
Ο Μουσολίνι αποφασίζει να
πληρώσει με το ίδιο νόμισμα
τον Χίτλερ με την εισβολή του
στην Ελλάδα.
Αρχίζουν τα πολεμικά συμβούλια στη Ρώμη, κανονίζονται λεπτομέρειες σχεδίου
επιθέσεως,
προβλέπεται
περίπατος προς την Αθήνα.
Προσδιορίζεται χρόνος εισβολής από 25 έως 28 Οκτωβρίου. Καθορίζεται το τελεσίγραφο που θα επιδοθεί στον
Πρωθυπουργό μας που δεν
αφήνει περιθώρια παρά μόνον αποδοχής απαράδεκτων
όρων ή πολέμου.
Και τώρα βρισκόμαστε στο
τέλος της κωμωδίας παραπλανήσεως της χώρας μας.
Την 23η Οκτωβρίου ο Πρεσβευτής μας στη Ρώμη ενημερώνει και προσδιορίζει την
εκδήλωση επιθετικής ενέργειας μεταξύ 25 και 28 Οκτωβρίου. Στις 25 Οκτωβρίου
το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει
στη Λυρική Σκηνή το μελόδραμα του Πουτσίνι «μαντάμ
Μπάτερφλαϊ». Ο Γκράτσι, με
σκοπό την αναθέρμανση των
σχέσεων των δύο χωρών, θεωρεί μέγιστη τιμή αν στη δεξίωση που θα επακολουθήσει
θα δεχόταν να προσέλθει ο
Πρωθυπουργός. Η απάντηση
είναι αρνητική. Κανένα μέλος
της κυβερνήσεως δεν παρίσταται.
Την 3η πρωινή ώρα της 28ης
Οκτωβρίου ο Γκράτσι καταφτάνει στην Κηφισιά στο
σπίτι του Προέδρου της Κυβερνήσεως και ζητάει να τον
δει για κατεπείγουσα ανακοίνωση. Φθάνουμε στην κρισιμότερη ώρα της Ιστορίας
μας. Ο Γκράτσι επιδίδει στον
Μεταξά το τελεσίγραφο. Ο
Πρωθυπουργός διαβάζει το
μακροσκελές περιεχόμενο το
οποίο, με ασύστατες αιτιάσεις, καταλήγει σε απαίτηση
εισόδου των Ιταλικών στρατευμάτων σε ακαθόριστα
«στρατηγικά σημεία» της χώρας. Σε περίπτωση αντιστάσεως αυτή θα εκάμπτετο δια
των όπλων. Το τελεσίγραφο
δεν αφήνει περιθώρια χρόνου, την 6η πρωινή επέκειτο
η εισβολή.
Ο Μεταξάς είπε «Ώστε λοιπόν πόλεμος». Αυτό είναι το
ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου.
Ας δούμε τι γράφει στα
απομνημονεύματα του ο επιδόσας το τελεσίγραφο Γκράτσι: «Την στιγμή εκείνη μίσησα
το επάγγελμα μου το οποίο
μου επέβαλλε ένα τόσο θλιβερό και ταπεινωτικό καθήκον.
Υποκλίθηκα με βαθύτατο σεβασμό προ του υπερήφανου
γέροντος, ό οποίος δεν δίστασε ούτε στιγμή να εκλέξει για
την Πατρίδα του την οδό της
θυσίας αντί της ατιμώσεως,
και απεχώρησα».
Ακολουθεί άμεση κινητοποίηση της κρατικής μηχανής
και των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας. Πραγματοποιείται γενική επιστράτευση. Η 28η Οκτωβρίου γίνεται
από τα Ελληνόπουλα ημέρα
πανηγυριού. Όπως έγραψα παλαιότερα «Παρά την
τραγικότητα της στιγμής η
επιστράτευση θύμιζε πανηγύρι. Έβλεπες τα χαρίσματα της φυλής στο πρόσωπο
αντρειωμένων παλληκαριών.
Πήγαιναν στο μέτωπο λες
και πήγαιναν σε χαρά, λες και
πήγαιναν σε γάμο».
Τώρα διαπιστώνεται το
«θαύμα» κατά τον Γκράτσι,
που έκανε ο τορπιλισμός της
Έλλης. Γράφει ο Παναγιώτης
Κανελλόπουλος: «Την 28ην
Οκτωβρίου του 1940 θεώρησα καθήκον μου –το αυτό
έπραξαν και άλλοι εξόριστοι–
να στείλω ένα τηλεγράφημα
εις τον Ιωάννη Μεταξά, του
οποίου η εξόχως Ελληνική
στάση κατά την νύκτα εκείνην της μεγάλης ιστορικής
ευθύνης με έκανε να παραμερίσω μέσα μου την οιανδήποτε απέναντί του ιδεολογική
αντίθεσιν ή προσωπική πικρία, παρακαλώντας τον να
διατάξει όπως επιτραπεί η
επιστροφή μου εις τας Αθήνας. Τέσσερις ημέρες αργότερα μου εδόθη το δικαίωμα να
επιστρέψω».
Αργότερα την 30η Νοεμβρίου ο Κανελλόπουλος εντάχθηκε σε φάλαγγα 1.200 ανδρών με προορισμό το βόρειο
Αλβανικό μέτωπο. Πριν ξεκινήσει από το Γουδί, για να
κατευθυνθεί παρελαύνουσα
προς το σιδηροδρομικό σταθμό Ρουφ, πλησιάζει τον Κανελλόπουλο ο Υπουργός Κωνσταντίνος Νικολόπουλος και
του λέει ότι ο Μεταξάς τον
είχε εξουσιοδοτήσει να του
διαβιβάσει τις ευχές του.
Την 28η Οκτωβρίου ο Γεώργιος Παπανδρέου αποστέλλει
την κατωτέρω επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως.
Κύριε Πρόεδρε,
Είμαι βαθύτατα συγκινημένος από την σημερινή απόφαση της Ελλάδος να επαναλάβει εναντίον των βαρβάρων
το θαύμα του Μαραθώνα.
Πιστεύω ακράδαντα ότι ο
αγώνας θα είναι νικηφόρος.
Πιστεύω ακόμη ότι η ηρωική
απόφαση του Έθνους, λαμβανομένη ευτυχώς εις μίαν
κρίσιμη καμπή του παγκοσμίου πολέμου κατά την οποίαν
πολλές αποφάσεις φαίνονται
μετέωροι, είναι προορισμένη
να ασκήσει αποφασιστική
επίδραση ακόμη και για την
τελική αυτού έκβαση, δια της
οριστικής επικρατήσεως του
Ανθρωπισμού και της Ελευθερίας.
Ο Αγώνας είναι Ιερός και
πρόκειται να κρίνει , δια μακρούς αιώνας του μέλλοντος
την τύχη του Έθνους. Κάτω
από την σημαία του οφείλουν
να ταχθούν όλοι ανεξαιρέτως
οι Έλληνες.
Θέτω τον εαυτό μου εις
την διάθεση της Πατρίδος δια
πάσα υπηρεσία.
Μετά τιμής
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Με εντολή του Προέδρου
ο Διευθυντής του γραφείου
τηλεφώνησε τις ευχαριστίες
του.
Ας δούμε όμως πρωθύστερα και την επιστολή του Εμμανουήλ Τσουδερού για τη
νίκη των Ελλήνων στην Κορυτσά.
Εκάλη 22.11.1940
Κύριε πρόεδρε
Και εις τις στιγμές της μεγαλύτερης δι’ εμέ πικρίας και
δοκιμασίας (διότι ευρισκόμουν
μακράν των Αθηνών) δεν δίστασα να υποστηρίξω ότι η
εθνική πολιτική σας ήταν ορθότατη και η ενδεικνυόμενη
και πως η στρατιωτική αναδιοργάνωση της χώρας ήταν
εκ των καλών και ασφαλών
έργων σας. Τα αποτελέσματα
με υπερηφάνεια τα καρπούται σήμερον το έθνος.
(Συνέχεια στη σελίδα 10)
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 10
(Συνέχεια από τη σελίδα 9)
Η απελευθέρωση της Κορυτσάς και η καθ’ όλον το
μέτωπο περιφανής νίκη του
Ελληνικού στρατού γεμίζουν
την ψυχή μου από πατριωτικό ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη για τους συντελεστές
αυτής.
Σας συγχαίρω εγκαρδίως
για την αιώνια δόξα, η οποία
επί των ημερών σας ως κυβερνήτη στεφανώνει την Ελλάδα μας.
Μετ’ εξαίρετου τιμής
Ε. Ι. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Α.Ε. κύριο Ιωάννη Μεταξά
Πρόεδρο της Κυβερνήσεως,
Κηφισιά
Μετά τα ανωτέρω ερανίσματα (οι επιστολές Τσουδερού
και
Παπανδρέου
ελήφθησαν από ομιλία του
Μεσολογγίτη στρατηγού Νικολάου Κολόμβα) παραλείπω την παράθεση των λεχθέντων από τις κρατούσες,
εκείνη την εποχή, πολιτικές
και στρατιωτικές προσωπικότητες (Ντε Γκολ, Χίτλερ,
Αλεξάντερ, Ρούσβελτ) και θα
αρκεστώ στα λεχθέντα στο
Κοινοβούλιο από τον Βασιλιά
της Μεγάλης Βρετανίας Γεώργιο ΣΤ: «Ο μεγαλοπρεπής
αγώνας της Ελλάδος υπήρξε
η πρώτη μεγάλη καμπή του
Β’ παγκοσμίου πολέμου».
Πρέπει να συμπληρώσω
ότι στους ύμνους για τον
επικό αγώνα της Ελλάδος ο
μεγάλος Τσόρτσιλ κατέληξε:
«Μαζί θα μοιραστούμε τα
αγαθά της Ειρήνης». Αυτό
ξεχάστηκε στην πορεία του
πολέμου όταν υποσχόταν Ελληνικά νησιά στον «Επιτήδειο
Ουδέτερο» για την έξοδό της
στον πόλεμο.
Μπαίνω στον πειρασμό
να συμπληρώσω αυτό που
μου είπε ένας μετανάστης το
1954 στην Αλεξάνδρεια της
Βιρτζίνια ονόματι Γκαντώνας:
«Οι Έλληνες μετανάστες στην
Αμερική μετά την 28η Οκτωβρίου 1940 και τον επικό αγώνα της Ελλάδος γίνονται στη
συνείδηση των Αμερικανών
ισότιμοι με αυτούς πολίτες».
Ο αγώνας αυτός κατέστησε
την Ελληνική ομογένεια σεβαστή στην Αμερικανική κοινωνία και το Ελληνοαμερικανικό
λόμπι ικανό να υποστηρίζει
τα Ελληνικά συμφέροντα στις
διεθνείς εξελίξεις.
Την 29η Οκτωβρίου το
στρατιωτικό
ανακοινωθέν
καταλήγει: «Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους».
Στην άμυνα του πατρίου εδάφους πρωτοστατούν
τα Καστέλλια, το χωριό των
1.078 κατοίκων την εποχή εκείνη. Συμμετέχουν στη
στρατιωτική
κινητοποίηση
με μόνιμα και έφεδρα στελέχη (δασκάλους, γιατρούς,
επιστήμονες) που αριθμητικά επανδρώνουν δύναμη μισού Τάγματος. Οι επίστρατοι
οπλίτες μας ξεπερνούν τη δύναμη Λόχου. Εκατό και πλέον
υποζύγια επιτάσσονται. Οι
ζευγίτες αποστερούνται αροτριόντα κτήνη χωρίς κανέναν
γογγυσμό. Ομάδα αυτοκινήτων (η ΣΥΡΙΑ του Δημήτρη
Ανδριτσόπουλου, ο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ των Τσακνιά-Προβιά και
3-4 ανατρεπόμενα) έρχεται
να συμπληρώσει τα πενιχρά
μεταφορικά μέσα που διαθέτει η κρατική μηχανή. Εκτιμώ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
«ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940»
ότι λίγα χωριά της Ελληνικής
υπαίθρου παρουσίασαν τέτοια συμμετοχή το πρωί της
29ης Οκτωβρίου 1940.
«Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους». Στη μεθόριο οι προφυλακές μας δέχονται ισχυρότατη πίεση. Ο εχθρός λαμβάνει
επαφή με την τοποθεσία
αμύνης της VIII Μεραρχίας
την 1η Νοεμβρίου. Εδώ είναι
το γρανιτένιο τείχος που έχει
προετοιμάσει ο στρατηγός
Κατσιμήτρος. Από το πρωί
της 28ης Οκτωβρίου όλη η
Μεραρχία βρίσκεται σε θέση
μάχης. Οι βομβαρδισμοί της
Ιταλικής αεροπορίας προσβάλλουν όλες τις δυνάμεις
και το χώρο του στρατηγείου της Μεραρχίας. Εδώ επικεντρώνεται η κύρια εχθρική
προσπάθεια. Αριστερά στη
Θεσπρωτία και δεξιά στην
Πίνδο οι πλευρικές δυνάμεις
καλύψεως δίνουν άμεσο και
επικό αγώνα. Η προέλαση
του εχθρού στα πλευρά δεν
τον εξυπηρετεί απολύτως
εάν δεν καταληφθεί η κύρια
τοποθεσία. Στις 2 Νοεμβρίου αρχίζει η εχθρική επίθεση.
Σφυροκοπείται αγρίως όλο
το μέτωπο στο Καλπάκι από
την εχθρική αεροπορία και
το πυροβολικό. Η Γραμπάλα
και η Ασονίτσα έχουν κυριολεκτικά ανασκαφεί, όμως οι
επιθέσεις σε όλη την τοποθεσία έχουν αποκρουσθεί. Η
Γραμπάλα, το ζωτικό έδαφος
αμύνης της τοποθεσίας, δεσπόζει αυτής και αποτελεί
κύριο στόχο του εχθρού. Τυχόν κατάληψη και κατοχή της
θα αποτελέσει ισχυρό ατού
στα χέρια του εχθρού για τη
διεξαγωγή και τη συνέχιση
των επιχειρήσεων. Επίλεκτο
εχθρικό τμήμα εκδηλώνει το
βράδυ τολμηρή επίθεση, ανατρέπει αμυνόμενο Λόχο και
πατάει τη Γραμπάλα. Με πυρετώδη προετοιμασία της VIII
Μεραρχίας προωθείται δύναμη και εξαπολύεται αντεπίθεση. Η ξιφολόγχη έχει το λόγο
στον εκ του συστάδην αγώνα. Ανατρέπεται η Ιταλική δύναμη με σοβαρές απώλειες.
Έχει εξουδετερωθεί φοβερή
απειλή. Επακολουθούν επιθέσεις σε όλο το μέτωπο της
Μεραρχίας με χρησιμοποίηση
αρμάτων και ισχυρών δυνάμεων, όλες όμως προσκρούουν στην καλοσχεδιασμένη
άμυνα και τα εύστοχα, πλην
φειδωλά, πυρά του πυροβολικού μας. Την 7η Νοεμβρίου
τη νύκτα επίλεκτο Ιταλικό
τμήμα επιτίθεται και πατάει
και πάλι τη Γραμπάλα. Συντονισμένη αντεπίθεση δύο
Λόχων τα μεσάνυχτα με αγώνα εκ του συστάδην ανατρέπει τους εισβολείς και ματαιώνει οριστικά τα σχέδια των
Ιταλικών δυνάμεων.
Έχει κερδηθεί πλέον ο χρόνος για την προώθηση δυνάμεων με σκοπό την εξαπόλυση της Ελληνικής αντεπιθέσεως. Η VIII μεραρχία την
18η Νοεμβρίου με ημερήσια
διαταγή τονίζει την έναρξη
γενικής αντεπιθέσεως σε όλο
το μέτωπο. Το αυτό συμβαίνει με όλες τις προωθημένες
από τη δυτική Μακεδονία
δυνάμεις. Πρώτος νεκρός
από το χωριό μας στη Μελισσόπετρα Κονίτσης την 20η
Νοεμβρίου ο στρατιώτης του
36ου Σ.Π. Χαμηλός Σεραφείμ
του Γεωργίου γεννηθείς το
1910 (διοικητής του 36ου Σ.Π.
ο συνταγματάρχης Δημοκωστούλας).
Σκληρός και πολυσχιδής
αγώνας συνεχίζεται σε όλο
το μέτωπο με κακοκαιρία και
χιονοθύελλες, ενώ χαρμόσυνα
ανακοινωθέντα αναγγέλλουν
την κατάληψη Κορυτσάς,
Αργυροκάστρου, Χειμάρας,
Αγίων Σαράντα και προώθηση των δυνάμεων μας σε
βάθος στην Αλβανία. Δεύτερος νεκρός από το χωριό μας
ο στρατιώτης του 33ου Σ.Π.
Θωμάς Παναγιώτης του
Χρήστου γεννηθείς το 1919.
Έπεσε στο Μάλι Φερόσι την
31η Δεκεμβρίου.
Η φάση της Ελληνικής αντεπιθέσεως τερματίζεται την 7η
Ιανουαρίου 1941. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με σκληρούς και αιματηρούς αγώνες
μεταξύ των αντιπάλων στο
βάθος της Αλβανίας για την
κυριαρχία και τον έλεγχο του
συγκοινωνιακού κόμβου της
Κλεισούρας. Παραλλήλως οι
Ιταλικές δυνάμεις προετοιμάζουν την εαρινή επίθεση στις
αρχές Μαρτίου 1941. Την 5η
Μαρτίου τρίτος νεκρός από
το χωριό μας ο στρατιώτης
του 1ου Λόχου σκαπανέων
Λυκαυγέρης Ιωάννης του
Ευθυμίου γεννηθείς το 1903.
Έπεσε στο Σπι Καμάρατε (Ν.
Μπούμπεσι).
Η αναμέτρηση με τις υπεράριθμες Ιταλικές δυνάμεις
παρουσία του Ντούτσε δόθηκε στο ύψωμα 731 όπου
έλαβε χώρα ο δεύτερος ουσιαστικός αμυντικός αγώνα
των Ελληνικών δυνάμεων. Ο
πρώτος στο Καλπάκι με την
ματαίωση του περιπάτου
προς την Αθήνα. Ο δεύτερος
εδώ στο 731 ύψωμα η κατάληψη του οποίου θα σήμαινε
την ανατροπή της πορείας
των επιχειρήσεων υπέρ των
Ιταλών. Οι υπεράριθμες Ιταλικές δυνάμεις εξαπολύουν
αλλεπάλληλες επιθέσεις από
της 9ης Μαρτίου επί δεκαήμερο. Σκληρή η αναμέτρηση, αδυσώπητος ο αγώνας.
Ανατρέπεται και η 18η Ιταλική επίθεση. Η μεγάλη εαρινή
επίθεση των Ιταλών καταλήγει σε ήττα.
Η αποτυχία των Ιταλικών
επιχειρήσεων στην Αλβανία
για την κατάληψη της χώρας
μας δεν εξυπηρετεί τα γενικότερα Γερμανικά σχέδια. Έτσι
την 6η Απριλίου 1941 οι χιτλερικές δυνάμεις επιτίθενται
κατά της Ελλάδος και της
Γιουγκοσλαβίας. Ο αγώνας
στα οχυρά μας στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο είναι μνημειώδης πλην δια της παραβιάσεως των συνόρων Βουλγαρίας-Γιουγκοσλαβίας
και
την είσοδο στην κοιλάδα της
Στρώμνιτσας εξασφαλίζεται
η κάθοδος των Γερμανικών
δυνάμεων δια της κοιλάδας
του Αξιού προς Θεσσαλονίκη. Έτσι πλευροκοπούνται
και αποκόπτονται όλες οι
Ελληνικές προς ανατολή δυνάμεις. Ο κύριος όγκος του νικηφόρου Ελληνικού Στρατού
βρίσκεται, χωρίς να ηττηθεί,
αποκλεισμένος στο Αλβανικό
μέτωπο. Η κατάσταση διχάζει τη στρατιωτική ηγεσία
της χώρας. Ο διοικητής του
Γ’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Τσολάκογλου αναπτύσσει πρωτοβουλία, και
σε συνεννόηση με αρκετούς
σωματάρχες υπογράφει την
20η Απριλίου συνθηκολόγηση
με τους Γερμανούς χωρίς την
έγκριση του Γενικού Στρατηγείου και αντίθετα προς την
άκαμπτη εν προκειμένω θέση
του διοικητή του Τμήματος
Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας ρουμελιώτη στρατηγού
Πιτσίκα υπό τον οποίο είχε
υπαχθεί από τη 16η Απριλίου.
Την 21η Απριλίου το απόγευμα ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος με εντολή του στρατηγού Πιτσίκα φθάνει στην
Αθήνα και αμέσως ενημερώνει τον βασιλέα Γεώργιο, στο
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια,
για τα δραματικά γεγονότα.
Ατημέλητος και αξύριστος, με
τη στολή του σε κακή κατάσταση, ζητάει συγνώμη για
την εμφάνισή του και λαμβάνει την ακόλουθη απάντηση:
«Φέρετε την πιο τιμία στολή
που υπάρχει». Εδώ τελειώνει
το έπος της 28ης Οκτωβρίου.
Θα αποτελούσε όμως παράλειψη αν αγνοούσα τη
σημαντική συμμετοχή των
γυναικών στον επικό αυτό
αγώνα. Οι αντρογυναίκες της
Πίνδου στρατεύονται αυτοβούλως και εξασφαλίζουν τη
διοικητική μέριμνα των μαχόμενων τμημάτων αμέσως
μετά την Ιταλική εισβολή. Οι
μητέρες και οι αδελφές πλέκουν κάλτσες και πουλόβερ
για τα μαχόμενα παιδιά τους.
Απροσμέτρητη είναι η προσφορά της αδελφής νοσοκόμου σε κινητά χειρουργεία και
νοσοκομεία για την νοσηλεία
και περίθαλψη τραυματιών.
Με την κήρυξη του πολέμου
επιστρατεύτηκαν 2.836 αδελφές, διπλωματούχες και εθελόντριες και ανταποκρίθηκαν
με αυταπάρνηση και αυτοθυσία. Το ακόλουθο απόσπασμα από ομιλία για την
προσφορά της αδελφής στο
1940, που αφορά το χαμό
επτά κοριτσιών, είναι ενδεικτικό: «Η επίθεση των Γερμανών συνοδεύεται από αεροπορικούς βομβαρδισμούς.
Το μέγαρο της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας Ιωαννίνων χρησιμοποιείται ως νοσοκομείο. Ο
καθηγητής Κοντιάδης με τους
βοηθούς του χειρουργούν συνεχώς τραυματίες. Διατάζει
τις αδελφές να κατεβούν στο
καταφύγιο. Αυτές αρνούνται.
Δεν εγκαταλείπουν τους χει-
ρουργημένους. Οι αδελφές
μένουν και ΜΕΝΟΥΝ εκεί για
πάντα… Η μνήμη τους μένει
αιώνια. Να φωτίζει τις γενιές
των νεώτερων αδελφών».
Ας μου επιτραπεί να σχολιάσω για λίγο κακοπροαίρετους
κονδυλοφόρους εν προκειμένω. Γράφουν για πλημμελή
εφοδιασμό και προετοιμασία
του στρατού μας. Μια πτωχή χώρα παρέταξε συνολικά
20 Μεραρχίες και διεξήγαγε
αγώνα επί έξι μήνες. Τι περισσότερο αναμενόταν; Αγνοούν
ηθελημένα γενόμενες παραγγελίες αεροπλάνων και οπλικών συστημάτων (αντιαρματικά) που δεν υλοποιήθηκαν
λόγω του προκύψαντος πολέμου. Την απάντηση τη δίνει
το γράμμα του Τσουδερού
πιο πάνω.
Ευτυχής συγκυρία με έφερε
ακροατή ομιλίας του Υπουργού Οικονομικών της Κυβερνήσεως Μεταξά Απ. Αποστολίδη στο Κεραμίδι Πηλίου το
Δεκέμβριο του 1949 εν όψει
της εκλογικής αναμετρήσεως
του Ιανουαρίου του1950. Είπε
μεταξύ άλλων: «Αγαπητοί Κεραμιδιώτες ήλθα πεζή από τα
Κανάλια μέχρι εδώ. Δεν έχει
γίνει δρόμος. Ναι, γιατί τότε
είχαν προτεραιότητα κύριοι
τομείς αμυντικού ενδιαφέροντος και έτσι προέκυψε η 28η
Οκτωβρίου. Λυπάμαι που θα
σας πω ότι αν η πατρίδα μου
εμπιστευθεί πάλι Υπουργικό
θώκο, πάλι με μουλάρι θα ξαναέρθω εδώ».
Αφήνω στους αναγνώστες
να κρίνουν την ομοψυχία του
λαού μας, την διορατικότητα των διπλωματών μας, το
σθένος της στρατιωτικής και
την ποιότητα της πολιτικής
ηγεσίας της χώρας.
Στη προσφορά του χωριού
μας ανέφερα και τη ΣΥΡΙΑ
του Δημήτρη Ανδριτσόπουλου. Η ΣΥΡΙΑ ξαναγεννήθηκε
μετά την απελευθέρωση της
χώρας, με καθημερινό δρομολόγιο Καστέλλια-Λαμία. Το
Φθινόπωρο του 1947 ο βασιλιάς Παύλος ανεβαίνει, με
εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας, να εγκαινιάσει τη γέφυρα
που είχε καταστραφεί στο
Βαθύρεμα. Καταφτάνει και η
ΣΥΡΙΑ. Στο τέλος της γιορτής,
καθώς ο Βασιλιάς χαιρετά
τους παρισταμένους, αναγνωρίζει τον Δημήτρη, παλιότερα οδηγό των Ανακτόρων.
Ακολουθεί εναγκαλισμός:
«Βρε Μήτσο τι κάνεις, γιατί
δεν ήλθες ποτέ στην Αθήνα;
Είδες όλοι οι οδηγοί μου είναι
εκείνης της περιόδου».
«Μεγαλειότατε τον Οκτώβριο του 1940 έδωσα ένα
αυτοκίνητο στην πατρίδα και
τώρα ετοιμάζω άλλο ένα».
Σχόλια δικά σας. Ευχαριστώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Π. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντιστράτηγος ε.α.
ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ
Οικιών, Οικοπέδων,
Αγροτεμαχίων & Αυτοκινήτων
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Μάκης ΚΟΛΛΙΑΣ (Παχάκης)
Καστέλλια • Τηλ. 22650-91895 - Κιν. 6932-677641
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
- Τα καλά νέα είναι ότι το
χωριό μας είναι μαγευτικό
κάθε εποχή του χρόνου!
- Τα καλύτερα νέα είναι ότι
οι δραστήριοι Σύλλογοι του
χωριού μας, μας χάρισαν το
καλοκαίρι ένα εξαιρετικό και
πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ξεχωριστή αναφορά
για τις μεγάλες τους προσπάθειες θα πρέπει να γίνει
στους δυο προέδρους: Την
κυρία Ελένη Λευκαδίτη του
Συλλόγου Γυναικών και τον
κύριο Γιάννη Σπυριδάκη του
Πολιτιστικού Συλλόγου που
πραγματικά τα «έδωσαν όλα»
για την επιτυχία των εκδηλώσεων.
- Και τι δεν είδαμε: Χιλιάδες
κόσμο να συρρέει στη συναυλία του Σωκράτη Μάλαμα,
χορούς και παραδοσιακά γλέντια, αλλά και πάρτι νεολαίας! Δυστυχώς, όπως διαπίστωσα ελάχιστη ήταν η εθελοντική προσφορά εργασίας.
Μόλις 3-4 άτομα βοήθησαν
στα πρακτικά που χρειάστηκαν για την υλοποίηση των
εκδηλώσεων…
- Πάντως απολαύσαμε το
πάρτι νεολαίας κι εμείς οι
μεγαλύτεροι και θαυμάσαμε
του νέους που απέδειξαν ότι
τα Καστέλλια είναι και… ροκ.
Καταπληκτικός ήχος από την
…οικογένεια Κοντολάτη και
τους υπόλοιπους! Ενστάσεις
μόνο για την επιλογή του dj.
Τον βρήκα προσωπικά εκτός
τόπου…
- Αυτό που ενόχλησε πολλούς ήταν η παρουσία της… S
& B στις αφίσες και όχι μόνο.
Φίλοι που βρέθηκαν στη συναυλία μου έγραψαν:
«Την Τετάρτη βρεθήκαμε
στα Καστέλια για να παρακολουθήσαμε τη Συναυλία του
Μάλαμα. Η συναυλία ήταν
πολύ ωραία, πολύς κόσμος.
Μας έκανε εντύπωση τα ευχαριστήρια στην S & B, από
τον εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση.
Μάλιστα το ανακοινώσαμε
στον συντοπίτη Κώστα Καψάλη που έγραψε το ακόλουθο σχόλιο (στο http://lidoriki.
blogspot.com), που αναδημοσιεύτηκε και σε άλλα blogs
“ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ...ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ”...
Ο Σωκράτης Μάλαμας στα
Καστέλλια
Την Τετάρτη 18 Αυγούστου
εμφανίστηκε στα Καστέλια
ο γνωστός τραγουδοποιός
Σωκράτης Μάλαμας, με το
ξεχωριστό αλλά υπέροχο ρεπερτόριό του .
Κόσμος πολύς και η βραδιά
μαγευτική, δεν έλειψαν δε και
οι..” χορηγοί “, ένας από αυ-
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Μονοκατοικία διώροφη
με κήπο, τρεις αποθήκες
και διπλό γκαράζ παραπλευρως της εκκλησίας
της Ευαγγελίστριας στα
Καστέλλια.
Πληροφορίες: Τηλ. 2102917944 – 22650 – 92136.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Οικόπεδο εκτάσεως 2
στρεμμάτων εντός οικισμού στα Καστέλλια.
Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς :
τηλ.
22650-91343
–
6942500897.
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 11
ΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΔΗ
τούς ποιός λέτε πως ήταν ; Η
γνωστή μας εταιρεία S & B,
όοοχι δεν κάνετε λάθος, είναι
αυτή η ίδια που έχει...” ξεκοιλιάσει “ τη Γκιώνα μας, και
ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο
και στο “ Κόκκινο χούμα “ .
Μετά τις τόσες..” αγαθοεργίες “ σε όλη σχεδόν τη Φωκίδα, μέχρι καφετιέρες και
ασύρματα τηλέφωνα, έχει
μοιράσει, στα σχολεία του
Λιδορικίου, κι αφού έλυσε τα
προβλήματα κάποιων κτηνοτρόφων της Γκιώνας, αποφάσισε φαίνεται να ..”Σώσει“
και τον πολιτισμό, γι’ αυτό
και αγόρασε 200 εισιτήρια
απ’ την παραπάνω εκδήλωση, παίρνοντας, από ..μικροφώνου, τις βαθιές ευχαριστίες των ανθρώπων του
διοργανωτή Συλλόγου, μάλιστα όπως το διαβάζετε, την
ευχαρίστησαν δημοσίως για
την “χορηγία”, ενώ ακριβώς
πάνω τους χάσκουν οι ...πληγές, χρόνων και χρόνων...
Και όλα αυτά “ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΧΟΥΦΤΑ ...ΕΥΡΩΠΟΥΛΑ “...
είμαστε άξιοι της ...τύχης μας
...»
- Για να μην κάνουμε εύκολη
κριτική να πούμε ότι θα πρέπει να βάλουμε όλοι το χέρι
στην τσέπη, να στηρίξουμε τις δραστηριότητες των
Συλλόγων μας, ώστε να μην
καταφεύγει κανείς στην «ελεημοσύνη» της S & B. Έτσι κι
αλλιώς τα λεφτά που μας δίνουν είναι προϊόν της καταλήστευσης των βουνών μας…
- Ας γυρίσουμε στα καλά
νέα. Σας είχαμε γράψει λοιπόν για την καινούργια ταβέρνα του Γιώργη του Χαμηλού, που γνώρισε μέρες
δόξας το καλοκαίρι: Και δικαίως! Δοκιμάσαμε εκπληκτικό
γουρουνόπουλο
–λουκούμι
και μοναδικό σπληνάντερο.
Τα μαγαζιά που έχουν ανοίξει
έδωσαν ζωή στο χωριό μας.
Μαθαίνουμε ότι όπου να ‘ναι
θα έχουμε πλέον και ξενώνα.
Κάτι αλλάζει;
- Αυτό που δεν αλλάζει
είναι το θέμα του νερού.
Θα έμοιαζε ανέκδοτο αν
δεν ήταν λυπηρό έως τραγικό. Ένα χωριό ανάμεσα
σε Παρνασσό και Γκιώνα,
με τα νερά να έρχονται και
να τρέχουν από παντού, να
έχει πρόβλημα ύδρευσης. Αν
αυτό δεν δείχνει κακό σχεδιασμό και ανικανότητα, τότε
τι να πούμε; Θα δώσει ποτέ
κάποιος μια υπεύθυνη και
επαρκή εξήγηση;
- Ας το θέσουμε ως προαπαιτούμενο πριν ψηφίσουμε
στις επόμενες εκλογές: Συγκεκριμένες απαντήσεις, λύσεις
και δεσμεύσεις για το θέμα
του νερού. Αλλιώς… μαύρο!
-Είπα μαύρο και θυμήθηκα το Μαυρογιαλούρο, που
είπε: «Θα σας εξαφανίσομεν!» Πολύ φοβάμαι ότι αυτό
θα συμβεί με τα χωριά μας και
τον Καλλικράτη… Όταν δεν
είχαμε ούτε νερό να πιούμε
με το «Δήμο Γραβιάς», φανταστείτε πόση σημασία θα μας
δίνουν στο Δήμο Δελφών…
Ας μη χαρίσουμε κι αυτή τη
φορά την ψήφο μας χωρίς
πρώτα να σκεφτούμε…
-Να δούμε τι θα γίνει με τα
τρένα… Η κατάσταση στο
σταθμό του Μπράλλου είναι
επιεικώς απαράδεκτη. Τα
κτίρια αργοπεθαίνουν, δεν
υπάρχει άνθρωπος να ρωτήσεις και αν ενημερωθείς, δεν
υπάρχει τρόπος να προστατευθείς από βροχή και κρύο…
Ούτε να καθίσεις… Μας προετοιμάζουν για την πλήρη
απαξίωση και κατάργηση;
Τι κάνουν οι δημοτικοί άρχοντες; Τι λένε οι υποψήφιοι;
- Το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου οι επιβάτες του απογευματινού τρένου έζησαν
την απαξίωση των σιδηροδρόμων στο πετσί τους. Ο
συρμός έφτασε με καθυστέρηση μιας ώρας (υπό βροχή),
τα νερά λίμναζαν στην παλιά
αίθουσα αναμονής. Δεν υπήρχε κανείς αν ενημερώσει αν
το τρένο θα ερχόταν τελικά ή
όχι… Και όταν έφτασε τελικά
χάλασε και έτσι το ταξίδι άγγιξε τις έξι ώρες! Μπράβο σε
όλους!!!
- Ενώ άλλοι αδρανούν, άλλοι
δρουν. Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι η νεοσύστατη Εταιρία
Δωρικών και Δρυοπικών Μελετών προχώρησε με μεγάλη
επιτυχία στη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα Δωρική Τετράπολη –Μητρόπολη των
Δωριέων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Γραβιάς
το Σάββατο 21 Αυγούστου.
- Πολλές και ενδιαφέρουσες οι εισηγήσεις. Ξεχωριστή
μνεία θα πρέπει να γίνει στα
όσα είπαν η Προϊσταμένη της
Ι Εφορείας Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων Δελφών Αθανασία Ψάλτη για
την προστασία των μνημείων
της Β.Α. Φωκίδας, το παρελθόν της έρευνας και τις νέες
προοπτικές καθώς και η Προϊσταμένη της ΙΔ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών
Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας Μαρία Παπακωνσταντίνου για
την Αρχαιολογική έρευνα στο
τμήμα της Αρχαίας Δωρίδας
που εμπίπτει στα όρια της
Εφορείας. Αναδείχθηκε ανάγλυφα η ανάγκη ανάδειξης
των μνημείων της περιοχής
μας και της αρχαιολογικής
έρευνας. Συμφωνούν άραγε
οι … μεταλλευτικές εταιρίες; (ως γνωστόν δεν επιτρέπονται οι εξορύξεις μέσα σε
αρχαιολογικούς χώρους…)
- Έντονη και η Καστελλιώτικη παρουσία στο Συνέδριο.
Πέρα από το κοινό, στο προεδρείο είδαμε τους προέδρους
των Συλλόγων του χωριού
μας, ενώ την εκδήλωση συντόνισε και παρουσίασε η Χριστιάνα Σταματέλου. Εκ των
εισηγητών και ο Δημήτρης
Χαλατσάς με θέμα τα Γνωρίσματα της πολιτιστικής και
κοινωνικοοικονομικής ζωής
στη Δωρική Τετράπολη….
- Σημαντικές και οι εισηγήσεις της αρχαιολόγου Ανθούλας Τσαρούχα, του συγγραφέα –ερευνητή Βασίλειου
Ταγκαλάκη και του προέδρου
της Εταιρίας Γεώργιου Πουρνάρα: Ο πρόεδρος της Εταιρίας είναι επιπλέον άξιος
συγχαρητηρίων, καθώς με τις
άοκνες προσπάθειες του έχει
καταφέρει να αναδείξει την
ιστορία της περιοχής μας…
- Άφησα τελευταία τα κακά
νέα: Το χωριό μας από καλοκαίρι είναι φτωχότερο… Μεγάλη η απώλεια του Γιώργη
Χαλατσά. Θα διαβάσετε σε
άλλες σελίδες… Ήθελα μόνο
αν πω πως του οφείλω πολλά. Στην εποχή της εφηβείας
ήταν ο άνθρωπος που με τα
λόγια και τη στήριξή του μου
έδωσε την ώθηση και τη δύναμη να παλέψω με το γράψιμο… Με ότι λίγο έχω κάνει
ως τώρα… Ο άνθρωπος που
μου έδωσε την ευκαιρία αν
δω κείμενο μου δημοσιευμένο
σε λογοτεχνικό έντυπο. Περισσότερα θα γράψω σε κάποιο άλλο σημείωμα…
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
Μαζικές αιτήσεις για νέες εξορύξεις
στη Γκιώνα από την S&B
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
στατευόμενων περιοχών, επιχειρηματολογούν λέγοντας ότι
«… αφορούν έκταση 0,0..% της
συνολικής έκτασης…» φιλοδοξώντας να χρυσώσουν το χάπι.
Βέβαια όσοι διαθέτουν στοιχειωδώς όραση είναι σε θέση
να δουν πως η σωρευτική δράση αυτών των 0,0..% δεκαετίες
τώρα έχει ξεκοιλιάσει τα βουνά
πληγώνοντας ανεπανόρθωτα
το τοπίο και με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη ζωή των
τοπικών κοινωνιών.
Γιατί όμως τώρα αυτή η πρεμούρα από πλευράς της εταιρίας; Την απάντηση δίνει ο κ.
Βιδάλης, διευθύνων σύμβουλος
της S&B κατά την παρουσίαση
των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α΄ εξαμήνου 2010, που
παρεμπιπτόντως καταδεικνύουν τη …φτωχική αύξηση κατά
303,3% των κερδών προ φόρων
και την επίσης …φτωχική αύξηση κατά 203,4% για τα καθαρά
κέρδη των μετόχων, σε σχέση
με το 2009. Λέει λοιπόν ο κ. Βιδάλης:
«…Η δραστηριότητα του
Βωξίτη αντιμετώπισε την πρόκληση να ανταποκριθεί στην
ανάκαμψη της ζήτησης, λόγω
σημαντικών
καθυστερήσεων
στην αδειοδοτική διαδικασία
των μεταλλείων μας και της
προσωρινής αναστολής των
δραστηριοτήτων μας σε συγκεκριμένες περιοχές με απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Χάρη στην πολύ πρόσφατη
άρση της προσωρινής αναστολής, η επιστροφή σε κανονικές
συνθήκες δραστηριότητας στη
συγκεκριμένη περιοχή αναμένεται εντός των επομένων τριμήνων…» (πηγή sandb.gr )
Η ιστορία με την διακοπή εργασιών στο Βλαχοθανάση Λιδορικίου είναι πρόσφατη και γνωστή. Αξιοποιήθηκε στο έπακρο
από την εταιρία για να παίξει
όλα τα εκβιαστικά της χαρτιά
ανακοινώνοντας διαθεσιμότητες, απολύσεις, εσωτερικές
μετατάξεις, κατάργηση μικροεργολάβων σε μη παραγωγικά
τμήματα (συνεργεία κ.λπ.), προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο
να στρέψει τους εργαζόμενους
ενάντια στους φορείς που αντιδράσανε και προσφύγανε στο
ΣτΕ, δημιουργώντας ταυτόχρονα κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ τους.
Σήμερα μετά την άρση της
προσωρινής αναστολής, σαν το
«χωριάτη» της λαϊκής παροιμίας που του «δώσανε θάρρος»
εφορμούν εντατικά & μαζικά
χωρίς αναστολές. Έτσι οι συγκινητικές υποσχέσεις και οι
«όρκοι πίστης» ότι η εκμετάλλευση στο Βλαχοθανάση θα
αποτελούσε την τελευταία επιφανειακή εκμετάλλευση της
εταιρίας πήγαν …περίπατο.
Χαρακτηριστικά στις νέες
αιτήσεις αδειοδότησης περιλαμβάνεται εκμετάλλευση στις
Λάκκες Λυρίτσας (όπου σημειωτέον υπάρχει από το 2007
απόφαση του ΣτΕ για διακοπή
εργασιών), τόσο επιφανειακή
από την οποία μάλιστα θα προέλθει πάνω από το 40% του εκτιμώμενου από τους ίδιους απολήψιμου μεταλλεύματος όσο
και 3-4 μικρότερες υπόγειες
εκμεταλλεύσεις.
Μπροστά στο νέο αυτό τοπίο
που διαμορφώνεται και που
προφανώς δεν αφορά μονοσήμαντα τις δραστηριότητες μιας
εταιρίας, καλούμε τους κατοίκους της Γκιώνας, τους εργαζόμενους, τη νεολαία να αντισταθούμε και να συντονίσουμε
το αγώνα μας για την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, των
δικαιωμάτων, της ζωής μας.
Στην εποχή του «μνημονίου»
και της «τρόικας» όπου οι ζωές
μας έχουν γίνει απίστευτα φτηνές και αναλώσιμες, στο «διαίρει και βασίλευε» αυτών που
έχουν, ή πιστεύουν πως έχουν,
τη δύναμη, να προτάξουμε τη
δική μας πραγματική δύναμη,
την ενωμένη θέληση μας για
ζωή.
Απευθυνόμαστε και απαιτούμε από όλους όσους θα διεκδικήσουν σε λίγο καιρό, μέσω της
ψήφου μας, την τοπική εξουσία
και απαιτούμε να τοποθετηθούν
ευθαρσώς και ξεκάθαρα γιατί
δεν ξεχνάμε πως οι υφιστάμενες δημοτικές ή νομαρχιακές
αρχές, πλην μοναδιαίων εξαιρέσεων, ποιούσαν …τη νήσσα
παίρνοντας επί της ουσίας κρυφά ή ανοιχτά το μέρος των εταιριών σε όλα όσα συνέβαιναν τα
τελευταία χρόνια.
Τέλος απευθυνόμαστε στην
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και στη
Γραμματεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ανανεώνοντας την
αίτηση μας για επίσκεψη στην
Γκιώνα, πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες τους συνεχίσουν να χορηγούν αφειδώς νέες άδειες.
Υ.Γ. προς τους έχοντες την
αιγίδα, τους διοργανωτές και
χορηγούς (γνωστούς και μη
εξαιρετέους) του ετήσιου καλοκαιρινού φεστιβάλ «Ήχοι του
Δάσους».
Μετά την επιτυχία των εκδηλώσεων του φεστιβάλ που
πραγματοποιούνταν τα τελευταία χρόνια στην Αγία Τριάδα
Καλοσκοπής, προτείνεται για
την διευρυμένη προβολή και
ανάδειξη του κάλλους της περιοχής μας να χρησιμοποιηθούν
τα επόμενα χρόνια τοποθεσίες
όπως οι Λάκκες Λυρίτσας, ο
Βλαχοθανάσης και άλλες …ων
ουκ εστί τέλος.
8 Σεπτεμβρίου 2010
ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ
(http://www.savetheforest.gr)
ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 12
Ο μοναχικός δρόμος του Πάνου Ελευθερίου:
Εικόνες από μια έκθεση
Τετάρτη 16 Ιουνίου. Το κατέβασμα στον Πειραιά, μια Οδύσσεια.
Ο συνδυασμός καύσωνα -Ηλεκτρικού πραγματικά... σκότωνε. Περπατούσα στους έρημους δρόμους
της Αγοράς, σαν εικόνα –σύμβολο
της κρίσης. Πήγαινα προς την οδό
Φίλωνος. Εκεί, στο κτίριο του Πα-
λαιού Ταχυδρομείου λειτουργεί η
Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά.
Σε αυτό το θαυμάσια ανακαινισμένο κτίριο γίνονταν τα εγκαίνια της
αναδρομικής έκθεσης ζωγραφικής
του Πάνου Ελευθερίου (έκλεισε τις
πύλες της στις 26 Ιουνίου)…
Παράταιρες σκέψεις καθ’ οδόν.
ΦΟΒΟΥ ΤΟΥΣ ΔΑΝΑΟΥΣ
ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΦΕΡΟΝΤΕΣ !!!
Διαπιστώνοντας το τελευταίο καιρό μια σειρά χορηγιών
της εταιρείας των «Μεταλλείων» προς Αθλητικούς συλλόγους, Πολιτιστικούς συλλόγους, Συλλόγων Γυναικών
και άλλων παρεμφερών και
σεβόμενος τη φιλοδοξία των
προεδρείων των συλλόγων
να μεγιστοποιήσουν ποσοτικά
και ποιοτικά το παραγόμενο
από αυτούς έργο θα ήθελα να
κάνω κάποιες επισημάνσεις.
Αποδέχομαι εκ των προτέρων ότι όλες τους οι προσπάθειες εμφορούνται από αγνές
και μόνο προθέσεις, πλην
όμως τα «Μεταλλεία» ουδόλως τα απασχολεί η αθλητική,
πολιτιστική και λοιπή αναβάθμιση των χωριών μας.
Τα χρήματα τους θέλουν
να πιάνουν τόπο προς τη κατεύθυνση της προάσπισης
των συμφερόντων τους. Και
το συμφέρον το δικό τους
επιτάσσει να εξασφαλίζεται
παντειοτρόπως η σιωπή και η
συνενοχή των κατοίκων της
περιοχής.
Αργά ή γρήγορα θα "προσβάλει" με την απληστία που
τη διακρίνει σημείο επιφανειακής εξόρυξης μια ανάσα από
τη περίμετρο του χωριού μας
και τότε οι χορηγίες αυτές θα
είναι βαρίδι στη διάθεση του
χωριού μας να αντιπαλέψει
τις καταστροφικές ορέξεις των
"Μεταλλείων".
Επιπροσθέτως οι χορηγίες
αυτές χαλκεύουν το φρόνημα,
διασπούν την ομοθυμία των
κατοίκων, αντριεύουν τον ατομισμό και τα μικροσυμφέροντα, συκοφαντούν τις ηγεσίες
των συλλόγων, καλλιεργούν
κλίμα δυσπιστίας των πολιτών
προς τις ηγεσίες του.
Καλό θάταν οι εκδηλώσεις
μας να βασίζονται στις δυνάμεις της κοινωνίας του χωριού
μας και των οργανωμένων
φορέων της πολιτείας και ας
μην έχουν τη λάμψη που αποκτούν με κάποιες στοχευμένες
χορηγίες των Μεταλλευτικών
Εταιρειών.
Νάναι σίγουρες οι διοικήσεις των συλλόγων ότι αυτό
θα εκτιμηθεί από τους συγχωριανούς μας και θα έχει άμεσα
αποτελέσματα με αυξημένη
συμμετοχή στη προσφορά
εθελοντικού έργου αλλά και
πόρων για την επίτευξη των
σκοπών των συλλόγων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧ. ΜΑΚΡΗΣ
Δουλειά και σχολείο
Στη σημερινή εποχή όλα τα
παιδιά πηγαίνουν Γυμνάσιο όταν
τελειώσουν το Δημοτικό. Παλαιότερα όμως ήταν διαφορετικά τα
πράγματα. Όταν το 1957 έβγαλα
το Δημοτικό στο χωριό μου, πήγα
αμέσως για δουλειά. Και ενώ μετακόμισα εργένης στην Αθήνα,
δούλεψα δύο χρόνια σε ραφτάδικο και επειδή δεν μου άρεσε αυτό
το επάγγελμα πήγα και έμαθα πατωματζής-παρκέ.
Πέρασαν πέντε χρόνια αφότου
τελείωσα το Δημοτικό και στα 17
μου πήγα και γράφτηκα στο 9ο
Νυχτερινό Γυμνάσιο της οδού
Λιοσίων.
Ακούγεται παάξενο 17 χρονών στην Α΄ Γυμνασίου, κι όμως
ήμουν απ' τους μικρότερους στην
τάξη. Άλλοι είχαν τελειώσει και το
στρατιωτικό.
Εγώ δεν τα πήγα καλά με τις
σπουδές, όμως άλλοι συμμαθητές
μου τα κατάφεραν. Τον φίλο και
συγκάτοικό μου, ας πούμε, που
ήταν πέντε χρόνια μεγαλύτερος
και ήμασταν στην πρώτη τάξη, δεν
τον εμπόδισε ούτε η ηλικία ούτε η
δουλειά στην οικοδομή να τελειώσει Γυμνάσιο και Πανεπιστήμιο
(θεολογία), και είναι μια προσωπικότητα παγκόσμιας εμβέλειας για
την Ορθοδοξία, αφού πρόκειται
για τον πατέρα Παύλο, που για
δεκαετίες τώρα είναι η καρδιά του
Μοναστηριού της Aγίας Αικατερίνης του όρους Σινά. Δουλειά και
νυχτερινό Γυμνάσιο τότε.
Σήμερα, οι νέοι ημερήσιο Γυμνάσιο, Λύκειο, Πανεπιστήμιο
και μετά όλοι στην ουρά με το
πτυχίο στο χέρι, περιμένοντας μια
θέση στο Δημόσιο.
Όσο για χειρωνακτική δουλειά,
δεν το συζητάμε! Όχι μόνο ο νέος
που έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο,
αλλά και ο τελειόφοιτος Λυκείου,
ούτε σκέψη για άλλη δουλειά εκτός
από διορισμό στο Δημόσιο.
Όμως μ' αυτή τη λογική ήταν
φυσικό να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Χώρα χωρίς παραγωγικότητα σημαίνει χώρα χωρίς μέλλον.
Κι όμως η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν σήμερα ένα απέραντο
εργοτάξιο, αν πριν από 25 χρόνια
αξιολογούσε η Πολιτεία και όλη
η κοινωνία το μήνυμα από ένα
σκίτσο του ΚΥΡ στην «Ελευθεροτυπία».
Παρουσίαζε τον μαθητή να
ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της σχολικής εκπαίδευσης: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ, ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΥΚΕΙΟ, ΠΤΥΧΙΟ στο
προτελευταίο σκαλί και, μετά, στο
πλατύσκαλο, μία μεγάλη επιγραφή: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ!».
Θα περάσουν θετικά στην Ιστορία οι υπουργοί Παιδείας και Εργασίας αν εφαρμόσουν τη νυχτερινή μάθηση από Γυμνάσιο και
πάνω, ενώ το πρωί να πηγαίνουν
σε ανάλογες εργασίες.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ
Καστέλλια Φωκίδος
Η Φίλωνος, στη καρδιά της παλιάς
«αμαρτωλής» Τρούμπας, είναι από
μόνη της ένας μύθος… Αφήνω
όμως τη ζέστη και τις άνομες ηδονές του παρελθόντος και μπαίνω
στο χώρο της έκθεσης.
Εκεί, ανάμεσα στους πίνακές
του βρίσκεται ο ζωγράφος. Στα 86
του χρόνια ακμαίος μου σφίγγει
δυνατά το χέρι… Ποια δύσκολη και
απίστευτη διαδρομή χρειάστηκε να
γίνει από τα βουνά της Ρούμελης,
για να φτάσουμε ως εδώ! Μια εφηβεία που συνέπεσε με τον Πόλεμο,
την Κατοχή, τον Εμφύλιο.
Η Ιστορία είναι παρούσα στην
έκθεση. Πώς θα μπορούσε να γίνει
αλλιώς; Η επιλογή δεν είναι τυχαία.
Οι πρώτες εικόνες που βλέπεις,
είναι Ελασίτες πάνω στα άλογα.
«Οι δικοί μας Χριστοί, οι δικοί μας
Άγιοι»… Μετά θρήνος για εκτελεσμένους, άνθρωποι που αναγκάζονται να εκκενώσουν τα σπίτια και
τα χωριά τους. Στη διπλανή αίθουσα, ένα ταξίδι στο μύθο. Εντελώς
διαφορετική τεχνοτροπία. Λες
και συνυπάρχουν δυο ξεχωριστοί
ζωγράφοι. Οι εκπλήξεις έρχονται
και στις επόμενες αίθουσες με τα
τοπία, τις αγροτικές δουλειές, τη
φύση…
Όλοι αυτοί οι πίνακες –που ανήκουν στο ζωγράφο- φανερώνουν
ένα ανήσυχο πνεύμα, που δεν βολεύεται, δεν επαναπαύεται. Ο ίδιος
ο Πάνος Ελευθερίου, σπανίως μιλάει για το έργο του. Ξεκινάς μια
συζήτηση για τον πίνακα και αυτός
σε πάει πίσω στους μαυροσκούφηδες του Άρη και στον αιχμάλωτο
που ανέλαβε να περάσει μέσα από
τις εχθρικές γραμμές… Κοιτάζεις
τα τοπία του και εκείνος θυμάται
μέρες κυνηγιού….
Ένας μοναχικός δρόμος
Δεν είναι ζωγράφος των σαλονιών και των δημοσίων σχέσεων.
Δεν ανήκει σε κυκλώματα γκαλερί
και «καλλιτεχνικά κινήματα»… Στα
δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια,
δουλεύοντας παράλληλα σκληρά,
μάθαινε την τέχνη δίπλα σε ζωγράφους. Οι συνθήκες δεν του επέτρεψαν πιο συστηματικές σπουδές. Ήδη από τις αρχές του 60
σταδιακά αποτραβήχτηκε από τα
εικαστικά δρώμενα της εποχής και
άρχισε μια μοναχική πορεία που
φτάνει έως τις μέρες μας. Εξαίρετος τοπιογράφος με μια σχεδόν
παγανιστική προσέγγιση του ελληνικού τοπίου, επέμεινε πάντα να
διευρύνει τα όρια της θέασης και
των τεχνικών του μην σταματώντας
ποτέ να πειραματίζεται πάνω στο
τελάρο. Ξεχωριστή θέση στο γενικότερο έργο του καταλαμβάνουν οι
αντιπολεμικοί του κύκλοι, προϊόντα
των εμπειριών του από τη Κατοχή και την Εθνική Αντίσταση. Εκεί
οι επιρροές των εξπρεσιονιστών
δασκάλων του βρήκαν το απόλυτο
πεδίο έκφρασης. Σκοτεινά χρώματα και γκροτέσκο μορφές σε συνθέσεις που αποτυπώνουν το δέος
τον φόβο αλλά και την δύναμη για
αντίσταση που βίωσε αυτή η γενιά.
Η διαφορά με άλλους ομοτέχνους του που εξιστόρησαν καλλιτεχνικά την εποχή τους είναι ότι
ο Πάνος Ελευθερίου, τόλμησε να
αλλάξει θεαματικά τόσο θεματολογία, όσο και τεχνοτροπία, χωρίς
ποτέ να επαναπαυτεί στις δάφνες
του ή να αρχίσει να επαναλαμβάνει
τον εαυτό του.
Η διαρκής του αναζήτηση δεν
έχει σταματήσει μέχρι σήμερα. Κι
αυτό είναι πλάι στο έργο του ένα
ακόμη πολύτιμο μήνυμα για όλους
μας…
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Το χωριό μας
(Συνέχεια από τη σελίδα 4)
κυρίως υπαρξιακά γιατί σχεδόν
έχει αδειάσει από κατοίκους,
όπως σχεδόν όλα τα χωριά της
Ελλάδος.
Το χωριό μας είναι πανέμορφο, αραιοκατοικημένο και καταπράσινο, το διασχίζει ο Κηφισός ποταμός γεμάτος πλατάνια.
Εχει υγιεινό κλίμα, σιδηροδρομική και οδική συγκοινωνία.
Εχει άφθονο και εξαιρετικό
ανθρώπινο δυναμικό, που έχει
διασκορπισθεί σε όλο τον κόσμο, που εάν κατορθώσουμε
να το αξιοποιήσουμε, υπάρχουν ελπίδες να ανεύρει την
παλαιά του αίγλη.
Δεν αρκούν λοιπόν τα λόγια
όπως η σύνταξη του Γενεαλογικού μας Δένδρου, που αποτελεί μνημόσυνο ενός χαμένου
παραδείσου, ούτε η ενασχόληση με τα περασμένα με τα
οποία συνήθως στερεότυπα
επαναλαμβάνουμε εμείς οι γεροντότεροι.
Ολα αυτά έχουν ενδιαφέρον.
Αυτό όμως που προέχει σήμερα
είναι το μέλλον και το μέλλον
ανήκει στους νέους. Επιβάλλεται το ταχύτερο να βρεθούν,
από τους γεροντότερους, οι κατάλληλοι τρόποι που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον και την
αγάπη τους για το χωρίο μας.
Η γνωριμία και η συνεργασία
πάρα πολλών αξιόλογων νέων,
που οι γονείς τους έχουν κοινή
καταγωγή, θα τους φέρουν πιο
κοντά και ενδεχομένως να έχει
και επαγγελματικό ενδιαφέρον
για τους ίδιους.
Η υλοποίηση των προτάσεων
μας δεν είναι ουτοπικές. Εάν
ενδιαφερθούν με αγάπη νέοι
άνθρωποι για την γενέτειρα
τους, μπορούν να πραγματοποιηθούν πολλά.
Ο σχεδιασμός των έργων, τα
οποία αναφέρω παρακάτω ενδεικτικά, κατά τη γνώμη μου,
μπορεί να γίνεται από ειδικούς
επιστήμονες που έχουν βραβευθεί από τον Σύλλογο του
χωριού μας, για την επιτυχία
τους στις διάφορες σχολές.
Το πρώτο και δυσκολότερο
έργο, όλων αυτών, που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των
προτάσεων μας, είναι να πείσουμε τους συγχωριανούς μας
στην αλλαγή νοοτροπίας. Αυτό
χρειάζεται πολύ συζήτηση και
δημοσιεύσεις τουλάχιστον στα
«Καστελλιώτικα Νέα».
Στην προσπάθεια αυτή μπορούν να βοηθήσουν αποφασιστικά όλοι οι συγχωριανοί μας
και κυρίως αυτοί που κατέχουν
θέσεις σε νευραλγικούς τομείς,
τόσο στο Δημόσιο όσο και στον
ιδιωτικό τομέα, προσφέροντας
τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Αμοιβή τους ας είναι η
χαρά που θα πάρουν, αν κατορθώσουν να υλοποιηθούν οι
προτάσεις τους, όπως:
1) Να προωθηθεί ο υποχρεωτικός αναδασμός. Προσωπικά
προτείνω πχ. ο Καστελλιώτικος κάμπος, που σήμερα μένει
ακαλλιέργητος να γίνει ένας
συνεταιριστικός αμπελώνας,
και τα κτήματα ενός έκαστου
να εκφράζονται σε μετοχές
ανάλογα με την έκταση και την
αξία κάθε κτήματος. Σχετική η
από 24/9/2009 επιστολή μου
προς τον κ. Πρόεδρο του Συλλόγου μας.
2) Να επιδιώξουμε την κατασκευή φράγματος κάπου στη
θέση Δέση το οποίο θα είναι
σε θέση να αρδεύει όχι μόνο τα
Καστελλιώτικα χωράφια αλλά
ολόκληρης της περιοχής.
3) Το συντομότερο να φροντίσουμε για την ανακαίνιση
του δικτύου διανομής του πόσιμου νερού. Είναι ακατανόητο
να βρισκόμαστε μεταξύ Γκιόνας
και Παρνασσού και να στερούμεθα του βασικότερου αγαθού,
του νερού.
4) Να επιδιώξουμε την γρήγορη αποκομιδή των απορριμμάτων και την αποπεράτωση του
αποχετευτικού αγωγού, γιατί
η καθαριότητα αποτελεί αδιάψευστο δείκτη πολιτισμού.
5) Να επιδιώξουμε την κατάρτιση ενός σχεδίου πόλεως
στο οποίο δεν θα ληφθεί υπόψη η ύπαρξη των σημερινών
συνόρων, αλλά να χαραχθούν,
τουλάχιστον στον εγκεκριμένο οικιστικό χώρο, ευρύχωροι
δρόμοι και κοινόχρηστοι χώροι.
6) Να βραβεύουμε τους ανθρώπους που προσφέρουν
κάτι θετικό στο χωριό μας, πέραν των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, γιατί αυτό
αποτελεί κίνητρο και για άλλους μιμητές.
7) Να γίνει μελέτη από την
οποία είμαι βέβαιος ότι θα καταδεικνύεται ότι εάν υλοποιηθούν όλα αυτά, η αξία των
κτημάτων μας θα είναι πολλαπλάσια της σημερινής. Βέβαια
εκείνο που μετράει δεν είναι η
αξία που εκφράζεται σε χρήμα
αλλά η πολιτιστική αξία που
εξυψώνει τον άνθρωπο.
8) Να ενταθούν οι πιέσεις
προς τις αρμόδιες αρχές για
την έναρξη σοβαρών αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή
της Δωρικής Τετράπολης, να
ήμαστε δε βέβαιοι ότι θα προκύψουν τεράστια οφέλη για
την περιοχή μας.
9) Να γίνει μουσείο με το
όνομα «Δωρική Τετράπολη»,
στο οποίο να συγκεντρωθούν
όλα τα υπάρχοντα, και αυτά
που θα βρεθούν στο μέλλον,
αρχαιολογικά ευρήματα.
10) Το Σχολείο μας, που επρόκειτο να εγκατασταθεί το Γυμνάσιο, μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί για τεχνική Σχολή
για το καλό όλης της περιοχής.
Την προσπάθεια αυτή πρέπει
να αναλάβουν κυρίως οι κάτοικοι της Γραβιάς αν θέλουν να
απαλλαγούν από το μίασμα της
δόλιας υφαρπαγής του Γυμνασίου από το χωριό μας.
11) Να εκμεταλλευτούμε
ακόμη και τα αρνητικά στοιχεία, από την εκμετάλλευση
των βωξιτών, και με κατάλληλους έξυπνους χειρισμούς να
τα μετατρέψουμε σε όφελος
του χωριού μας.
12) Η Ευρωπαϊκή Ενωση χρηματοδοτεί ορισμένα αναπτυξιακά προγράμματα των μελών
χωρών, με τα οποία παρέχεται
η δυνατότητα να μετατρέψουμε τον τόπο μας σε ένα πραγματικό παράδεισο.
Ολα αυτά δεν αποτελούν
προτάσεις ουτοπικές, μπορούν
να υλοποιηθούν εάν υπάρχει
θέληση και σωστός προγραμματισμός. Οι γεροντότεροι ας
προσφέρουν την πείρα τους
και οι νεότεροι τη γνώση και
τον ενθουσιασμό τους.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ