close

Enter

Log in using OpenID

opširnije upute za prijavu i slanje priloga

embedDownload
Klasa: 612-08/12-14/0001
Urbroj: 532-04-01-01-/5-12-1
Datum: 25. listopada 2012.
Predmet: Poziv na suradnju u Godišnjaku zaštite spomenika kulture Hrvatske i
upute autorima
Poštovani,
Uredništvo Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske kojeg izdaje Ministarstvo
kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine poziva Vas na suradnju u pripremi
sljedećeg broja. Ukoliko ste voljni rezultate svojega znanstvenoga ili stručnoga rada s
područja zaštite kulturne ili prirodne baštine objaviti u ovome broju, svoje radove
možete predložiti do 16. studenog 2012. (naziv članka, kratak prikaz teme, približan
broj autorskih kartica (1 kartica=1800 znakova na stranici) i priloga (fotografije, nacrti
i sl.), a u okviru sljedećih rubrika Godišnjaka:
1. Povijest konzervatorstva
2. Teorija
3. Pravna problematika
4. Konzervatorski radovi
5. Zaštićene cjeline (prostorno-planska problematika)
6. Istraživanja (arhitektonska, arheološka, etnološka i dr.)
7. Nove metode i dostignuća
8. Izvješća o zaštitnim radovima
9. Iskustva drugih, prijevodi
10. Savjetovanja, stručni skupovi
11. Prikazi knjiga i časopisa
Vaše prijedloge, koje možete poslati i elektronskom poštom na adresu:
[email protected], redakcija će razmotriti tijekom prosinca, a o
rezultatima odabira teme, kao i o roku dostave priloga pismeno ćemo Vas obavijestiti.
- Ukoliko Vaš prijedlog prihvatimo, molimo da članak dostavite u digitalnom obliku,
pisan u Word for Windowsu. Font Times New Roman 12.
- Članak nemojte formatirati, grafički uređivati i “lomiti“.
- Rad treba sadržavati kratki uvodni sažetak s općim prikazom teme (pola kartice),
dulji sažetak (1-3 kartice) koji će biti preveden na engleski jezik, ključne riječi (5-8),
popis ilustracija s rednim brojevima i legendama.
- Legende ispišite na kraju teksta i označite ih arapskim brojevima, bez točaka. Izvor i
godinu nastanka slikovnog materijala stavite u zagradu. Autora fotografije ili crteža
navedite punim imenom i prezimenom.
- Ilustracije, tj. fotografije i (ili), nacrte priložite u posebnom folderu. Poželjni su
profesionalni skenovi i digitalne fotografije u TIFF ili JPEG formatu, rezolucije od 250
- 300 točaka (dpi), u dimenzijama prikladnim za objavljivanje (širine 15 do 20 cm).
Kvalitetni dijapozitivi i fotografije također mogu biti priloženi. Označite ih rednim
brojevima i povežite s legendom. Navedite poželjnu dimenziju ilustracije (veća,
srednja, manja).
- Poziciju ilustracije u tekstu označite odgovarajućim brojem u zagradi npr.: (sl. 1, 2 ),
(sl. 7 – 9).
- Članak mora biti opremljen s bilješkama, i literaturom (napose, ako se literatura
kojom ste se služili ne spominje u bilješkama).
- Literaturu navodite kako slijedi:
Horvat, Z. (1979.): Zvonik župne crkve sv. Stjepana u Novom Štefanju, Bulletin
JAZU, 1 (47):39 - 51, Zagreb
- ako je riječ o knjizi:
Belavić, Z. (1928.): Povijest samostana i župe vukovarske, Vukovar, 27 - 32.
(dakle, kurzivom pisati naslov knjige, časopisa, zbornika, a ne naslov članka!).
- Bibliografski podaci u bilješkama navode se na isti način, a ako se ponovno poziva
na isti bibliografski podatak, navodi se oznakom: nav. dj.: 37- 45.
Horvat, Z. (1979.): nav. dj.: 39 – 51.
- Fusnota
koja slijedi odmah nakon prvog navođenja glasi:
Isto: broj stranice na kojoj se nalazi citat, točka
Isto: 39 - 51
- navođenje izvora s interneta
Navesti web stranicu i datum posjeta
http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=81 (1. 6. 2011.)
Nadamo se da ćete se našem pozivu odazvati te očekujemo uredne tekstove, unutar
stručnih i jezično besprijekornih standarda. Napominjemo da članak u Godišnjaku
recenziraju po dva recenzenta.
S poštovanjem.
Glavni i odgovorni urednik
Zlatko Uzelac, v.r.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content