close

Enter

Log in using OpenID

8. razred kriteriji Matematika Valentina Kolic.pdf

embedDownload
KRITERIJI OCJENJIVANJA MATEMATIKA
8. RAZRED
Učenik će iz nastavnog predmeta matematike biti ocjenjivan usmeno i pismeno.
Pismeno ocjenjivanje:
U osmom razredu piše se šest ispita znanja i bodovni prag je sljedeći:
nedovoljan
dovoljan
dobar
vrlo
dobar
odličan
do 39 %
40 –
55%
56 –
70%
71 – 90%
91 –
100%
Usmeno ocjenjivanje:
Svaki učenik će biti pitan najmanje dva puta u svakom polugodištu.
KVADRIRANJE I KORJENOVANJE
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
-
-
Kvadrirati racionalne brojeve i procjenjivati vrijednosti kvadrata
Kvadrirati umnožak i količnik te transformirati umnožak kvadrata i količnik
kvadrata
Kvadrirati zbroj i razliku dvaju brojeva; prepoznati u algebarskim izrazima
kvadrat zbroja i kvadrat razlike; rastaviti razliku kvadrata na faktore
Potencirati broj 10 prirodnim i cjelobrojnim eksponentom; računati s
potencijama s bazom 10
Procjenjivati vrijednosti drugoga korijena pozitivnog racionalnog broja;
procjenjivati cjelobrojni dio vrijednosti drugoga korijena; izračunavati i
približno određivati drugi korijen uporabom džepnog računala
Računati sa korijenima; djelomično korjenovati i racionalizirati nazivnik
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik će
trebati:
- Kvadrirati racionalne brojeve i procjenjivati vrijednosti kvadrata
- Kvadrirati umnožak i količnik te transformirati umnožak kvadrata i količnik
kvadrata
- Kvadrirati zbroj i razliku dvaju brojeva; prepoznati u algebarskim izrazima
kvadrat zbroja i kvadrat razlike; rastaviti razliku kvadrata na faktore
- Potencirati broj 10 prirodnim i cjelobrojnim eksponentom; računati s
potencijama s bazom 10
- Procjenjivati vrijednosti drugoga korijena pozitivnog racionalnog broja;
procjenjivati cjelobrojni dio vrijednosti drugoga korijena; izračunavati i
približno određivati drugi korijen uporabom džepnog računala
- Računati sa korijenima; djelomično korjenovati i racionalizirati nazivnik
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
-
-
Kvadrirati racionalne brojeve i procjenjivati vrijednosti kvadrata
Kvadrirati umnožak i količnik
Kvadrirati zbroj i razliku dvaju brojeva; prepoznati u algebarskim izrazima
kvadrat zbroja i kvadrat razlike; rastaviti razliku kvadrata na faktore
Potencirati broj 10 prirodnim i cjelobrojnim eksponentom; računati s
potencijama s bazom 10
Procjenjivati vrijednosti drugoga korijena pozitivnog racionalnog broja;
procjenjivati cjelobrojni dio vrijednosti drugoga korijena; izračunavati i
približno određivati drugi korijen uporabom džepnog računala
Računati sa korijenima; djelomično korjenovati i racionalizirati nazivnik
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
- Kvadrirati racionalne brojeve
- Kvadrirati umnožak i količnik
- Kvadrirati zbroj i razliku dvaju brojeva; prepoznati u algebarskim izrazima
kvadrat zbroja i kvadrat razlike; rastaviti razliku kvadrata na faktore
- Potencirati broj 10 prirodnim i cjelobrojnim eksponentom; računati s
potencijama s bazom 10
- Procjenjivati vrijednosti drugoga korijena pozitivnog racionalnog broja;
procjenjivati cjelobrojni dio vrijednosti drugoga korijena; izračunavati i
približno određivati drugi korijen uporabom džepnog računala
- Računati sa korijenima; djelomično korjenovati i racionalizirati nazivnik
PITAGORIN POUČAK
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
- znati izreku, smisao i zorni dokaz P.p.; izreći obrat P.p. te izračunati duljinu
jedne stranice pravokutnog trokuta ako su zadane duljine ostalih stranica
- izračunavati duljine dijagonale kvadrata i pravokutnika
- rješavati zadatke koji povezuju visinu i stranicu jednakostraničnog trokuta,
odnosno osnovicu,krak i visinu na osnovicu jednakokračnog trokuta
- izračunavati duljine dijagonala romba; izračunavati duljinu visine
jednakokračnog trapeza
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik će
trebati:
- znati izreku, smisao i zorni dokaz P.p.; izreći obrat P.p. te izračunati duljinu
jedne stranice pravokutnog trokuta ako su zadane duljine ostalih stranica
- izračunavati duljine dijagonale kvadrata i pravokutnika
- rješavati zadatke koji povezuju visinu i stranicu jednakostraničnog trokuta,
odnosno osnovicu,krak i visinu na osnovicu jednakokračnog trokuta
- izračunavati duljine dijagonala romba; izračunavati duljinu visine
jednakokračnog trapeza
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
- znati izreku, smisao i zorni dokaz P.p.; izreći obrat P.p. te izračunati duljinu
jedne stranice pravokutnog trokuta ako su zadane duljine ostalih stranica
- izračunavati duljine dijagonale kvadrata i pravokutnika
- rješavati zadatke koji povezuju visinu i stranicu jednakostraničnog trokuta,
odnosno osnovicu,krak i visinu na osnovicu jednakokračnog trokuta
- izračunavati duljine dijagonala romba; izračunavati duljinu visine
jednakokračnog
trapeza
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
- znati izreku P.p.; izračunati duljinu jedne stranice pravokutnog trokuta ako su
zadane duljine ostalih stranica
- izračunavati duljine dijagonale kvadrata i pravokutnika
- rješavati zadatke koji povezuju visinu i stranicu jednakostraničnog trokuta,
odnosno osnovicu,krak i visinu na osnovicu jednakokračnog trokuta
- izračunavati duljine dijagonala romba; izračunavati duljinu visine
jednakokračnog trapeza
REALNI BROJEVI
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
• zapisivati racionalne brojeve u obliku decimalnih brojeva
• odrediti odnose između skupova N, Z ,Q ,I i R
• razlikovati racionalne i iracionalne brojeve
• konstruirati dužine duljina 2 i 3
•
•
prikazivati na brojevnom pravcu točke pridružene realnim brojevima
izračunati vrijednosti funkcija za određene vrijednosti argumenta x
- crtati graf funkcije y = x 2
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
- crtati graf funkcije y = x
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
• zapisivati racionalne brojeve u obliku decimalnih brojeva
• odrediti odnose između skupova N, Z ,Q ,I i R
• razlikovati racionalne i iracionalne brojeve
• konstruirati dužine duljina 2 i 3
• prikazivati na brojevnom pravcu točke pridružene realnim brojevima
• izračunati vrijednosti funkcija za određene vrijednosti argumenta x
- crtati graf funkcije y = x 2
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
- crtati graf funkcije y = x
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik će
trebati:
• zapisivati racionalne brojeve u obliku decimalnih brojeva
• odrediti odnose između skupova N, Z ,Q ,I i R
• razlikovati racionalne i iracionalne brojeve
• konstruirati dužine duljina 2 i 3
• prikazivati na brojevnom pravcu točke pridružene realnim brojevima
• izračunati vrijednosti funkcija za određene vrijednosti argumenta x
- crtati graf funkcije y = x 2
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
- crtati graf funkcije y = x
odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
• zapisivati racionalne brojeve u obliku decimalnih brojeva
• odrediti odnose između skupova N, Z ,Q ,I i R
• razlikovati racionalne i iracionalne brojeve
• konstruirati dužine duljina 2 i 3
• prikazivati na brojevnom pravcu točke pridružene realnim brojevima
• izračunati vrijednosti funkcija za određene vrijednosti argumenta x
- crtati graf funkcije y = x 2
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
- crtati graf funkcije y = x
- odrediti ili procijeniti koordinate točaka na grafu
PRESLIKAVANJA RAVNINE
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
crtati zadane vektore
prepoznati i crtati jednake i suprotne vektore
zbrajati i oduzimati vektore primjenom pravila trokuta
translatirati točku, dužinu, pravac, trokut i kružnicu
prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga
određivati osnosometričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
prepoznati osnosimetričan lik
konstruirati simetralu dužine i simetralu kuta
određivati centralnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
prepoznati centralnosimetrični lik
odrediti centar simetrije
rotirati zadani lik ako je zadano središte rotacije i njezin kut
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
● crtati zadane vektore
● prepoznati i crtati jednake i suprotne vektore
● zbrajati i oduzimati vektore primjenom pravila trokuta
● translatirati točku, dužinu, pravac, trokut i kružnicu
● prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga
● određivati osnosometričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati osnosimetričan lik
● konstruirati simetralu dužine i simetralu kuta
● određivati centralnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati centralnosimetrični lik
● odrediti centar simetrije
● rotirati zadani lik ako je zadano središte rotacije i njezin kut
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik
će trebati:
● crtati zadane vektore
● prepoznati i crtati jednake i suprotne vektore
● zbrajati i oduzimati vektore primjenom pravila trokuta
● translatirati točku, dužinu, pravac, trokut i kružnicu
● prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga
● određivati osnosometričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati osnosimetričan lik
● konstruirati simetralu dužine i simetralu kuta
● određivati centralnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati centralnosimetrični lik
● odrediti centar simetrije
● rotirati zadani lik ako je zadano središte rotacije i njezin kut
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
● crtati zadane vektore
● prepoznati i crtati jednake i suprotne vektore
● zbrajati i oduzimati vektore primjenom pravila trokuta
● translatirati točku, dužinu, pravac, trokut i kružnicu
● prepoznati lik koji je nastao translacijom drugoga
● određivati osnosometričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati osnosimetričan lik
● konstruirati simetralu dužine i simetralu kuta
● određivati centralnosimetričnu sliku točke, dužine, pravca, trokuta i kružnice
● prepoznati centralnosimetrični lik
● odrediti centar simetrije
● rotirati zadani lik ako je zadano središte rotacije i njezin kut
TOČKE, PRAVCI I RAVNINE U PROSTORU
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
● znati da je ravnina određena s tri nekolinearne točke
● odrediti ravninu ako su joj zadane neke točke
● odrediti (na modelu kvadra) pripada li neka točka nekoj ravnini
● na modelu kvadra odrediti međusobne položaje pravaca i ravnina
● znati sustavno prebrojati sve pravce određene danim točkama koji su usporedni,
odnosno koji nisu usporedni s danom ravninom
● na modelu kvadra prepoznati je li zadani pravac okomit na ravninu ili nije
● prepoznati jesu li zadane ravnine okomite ili ne
● nabrojati pravce određene danim točkama koji su okomiti na danu ravninu
● prebrojati ravnine koje su okomite na danu ravninu
● odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine na ravninu
● odrediti udaljenost točke od ravnine
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
● znati da je ravnina određena s tri nekolinearne točke
● odrediti ravninu ako su joj zadane neke točke
● odrediti (na modelu kvadra) pripada li neka točka nekoj ravnini
● na modelu kvadra odrediti međusobne položaje pravaca i ravnina
● znati sustavno prebrojati sve pravce određene danim točkama koji su usporedni,
odnosno koji nisu usporedni s danom ravninom
● na modelu kvadra prepoznati je li zadani pravac okomit na ravninu ili nije
● prepoznati jesu li zadane ravnine okomite ili ne
● nabrojati pravce određene danim točkama koji su okomiti na danu ravninu
● prebrojati ravnine koje su okomite na danu ravninu
● odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine na ravninu
● odrediti udaljenost točke od ravnine
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik će
trebati:
● znati da je ravnina određena s tri nekolinearne točke
● odrediti ravninu ako su joj zadane neke točke
● odrediti (na modelu kvadra) pripada li neka točka nekoj ravnini
● na modelu kvadra odrediti međusobne položaje pravaca i ravnina
● znati sustavno prebrojati sve pravce određene danim točkama koji su usporedni,
odnosno koji nisu usporedni s danom ravninom
● na modelu kvadra prepoznati je li zadani pravac okomit na ravninu ili nije
● prepoznati jesu li zadane ravnine okomite ili ne
● nabrojati pravce određene danim točkama koji su okomiti na danu ravninu
● prebrojati ravnine koje su okomite na danu ravninu
● odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine na ravninu
● odrediti udaljenost točke od ravnine
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
● znati da je ravnina određena s tri nekolinearne točke
● odrediti ravninu ako su joj zadane neke točke
● odrediti (na modelu kvadra) pripada li neka točka nekoj ravnini
● na modelu kvadra odrediti međusobne položaje pravaca i ravnina
● znati sustavno prebrojati sve pravce određene danim točkama koji su usporedni,
odnosno koji nisu usporedni s danom ravninom
● na modelu kvadra prepoznati je li zadani pravac okomit na ravninu ili nije
● prepoznati jesu li zadane ravnine okomite ili ne
● nabrojati pravce određene danim točkama koji su okomiti na danu ravninu
● prebrojati ravnine koje su okomite na danu ravninu
● odrediti ortogonalnu projekciju točke i dužine na ravninu
● odrediti udaljenost točke od ravnine
GEOMETRIJSKA TIJELA
DOVOLJAN
Učenik nepotpuno, površno i s pogreškama ali uz pomoć učitelja ipak uspijeva odgovoriti na
pitanje ili riješiti zadatak. Točno izvodi samo najjednostavnije operacije. Obrazloženja su
nejasna. Učenik će trebati:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
prepoznati i opisati prizme
odrediti broj vrhova, bridova i strana prizme
skicirati prizme i njihove mreže
odrediti oplošje i obujam prizme
prepoznati i opisati piramide
određivati broj vrhova, bridova i strana piramida
crtati skice piramida i njihove mreže
izračunati oplošje i obujam piramide
crtati skicu valjka i njegovu mrežu
izračunati oplošje i obujam valjka
crtati skicu stošca i njegovu mrežu
izračunati oplošje i obujam stošca
crtati skicu sfere i kugle
uočiti glavne kružnice
izračunati oplošje i obujam kugle
DOBAR
Učenik u poznatim situacijama ili uz neizravnu pomoć učitelja točno rješava zadatak.
Razumije većinu pojmova, rješenja su djelomično točna. Učenik će trebati:
● prepoznati i opisati prizme
● odrediti broj vrhova, bridova i strana prizme
● skicirati prizme i njihove mreže
● odrediti oplošje i obujam prizme
● prepoznati i opisati piramide
● određivati broj vrhova, bridova i strana piramida
● crtati skice piramida i njihove mreže
● izračunati oplošje i obujam piramide
● crtati skicu valjka i njegovu mrežu
VRLO DOBAR
Učenik se najčešće točno koristi matematičkim jezikom i simbolima i u većini samostalno i
bez pomoći nastavnika rješava zadatke. Pokazuje značajno razumijevanje pojmova. Učenik
će trebati:
● prepoznati i opisati prizme
● odrediti broj vrhova, bridova i strana prizme
● skicirati prizme i njihove mreže
● odrediti oplošje i obujam prizme
● prepoznati i opisati piramide
● određivati broj vrhova, bridova i strana piramida
● crtati skice piramida i njihove mreže
● izračunati oplošje i obujam piramide
● crtati skicu valjka i njegovu mrežu
● izračunati oplošje i obujam valjka
● crtati skicu stošca i njegovu mrežu
● izračunati oplošje i obujam stošca
● crtati skicu sfere i kugle
● uočiti glavne kružnice
● izračunati oplošje i obujam kugle
● izračunati oplošje i obujam valjka
● crtati skicu stošca i njegovu mrežu
● izračunati oplošje i obujam stošca
● crtati skicu sfere i kugle
● uočiti glavne kružnice
ODLIČAN
Učenik samostalno, točno, temeljito i argumentirano odgovara na pitanja i rješava zadatke, te
potpuno razumije pojmove i primjenjuje naučeno na zadacima iz svakodnevnog života.
Učenik će trebati:
● prepoznati i opisati prizme
● odrediti broj vrhova, bridova i strana prizme
● skicirati prizme i njihove mreže
● odrediti oplošje i obujam prizme
● prepoznati i opisati piramide
● određivati broj vrhova, bridova i strana piramida
● crtati skice piramida i njihove mreže
● izračunati oplošje i obujam piramide
● crtati skicu valjka i njegovu mrežu
● izračunati oplošje i obujam valjka
● crtati skicu stošca i njegovu mrežu
● izračunati oplošje i obujam stošca
● crtati skicu sfere i kugle
● uočiti glavne kružnice
● izračunati oplošje i obujam kugle
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content