close

Enter

Log in using OpenID

Agencija ASSET Računovodstvene usluge

embedDownload
[email protected]
Uvećajmo
vrijednost
Vašeg poslovanja
ASSET
www.asset.ba
Agencija ASSET
Računovodstvene usluge
August 2014
August 2014
O nama
 Računovodstvo
 Knjigovodstvo
 Porezno
savjetovanje
Agencija ASSET pruža računovodstvene, knjigovodstvene i usluge
poslovnog i poreznog savjetovanja.
Pristup Agencije ASSET je prilagođavanje potrebama svakog
pojedinog klijenta uzimajući u obzir karakteristike djelatnosti kojom
se bavi kao i specifične elemente poslovanja. Cilj nam je da uspješnim
i profesionalnim odnosom doprinesemo postizanju poslovnih ciljeva
naših klijenata.
Ličan i direktan pristup pružanja usluga smatramo izuzetno važnim, te
stoga želimo izgraditi profesionalan i dugoročan odnos s našim
klijentima. Vjerujemo da su otvorena komunikacija i razmjena znanja
vrijednosti koje vode uspjehu. Naše bogato iskustvo iz oblasti
računovodstva, knjigovodstva i poslovnog savjetovanja su garancija
da će naši klijent dobiti prvoklasne računovodstvene usluge u skladu
sa računovodstvenim standardima, zakonskim propisima i najboljim
poslovnim praksama.
ASSET ponuda
 Kompletan paket
računovodstvenih
usluga
ASSET obavlja kompletno ili djelomično pružanje računovodstvenih
usluga u skladu sa potrebama klijenta.
- Kompletan paket računovodstvenih usluga obuhvata aktivnosti
finansijsko – računovodstvene funkcije firme: pripremu i kontrolu
dokumenata, izradu kalkulacija, knjigovodstveno evidentiranje, platni
promet, obračun plaća i ostalih ličnih primanja, obračun PDV-a,
izradu finansijskih izvještaja, izradu završnog obračuna.
 Djelimičan paket
računovodstvenih
usluga
- Djelimičan paket računovodstvenih usluga odnosi se na aktivnosti
ili obavljanje jednog ili više navedenih poslova. Na primjer, ako
imate u svojoj kompaniji uposlenika
koji vodi administrativno
poslovanje, platni promet i ispostavlja fakture, ali ne posjeduje
dovoljno znanja da može samostalno završiti knjiženje ili sačiniti
PDV prijavu, ASSET nudi uslugu kontrole sačinjavanja dokumenata i
knjiženja.
ASSET usluge
Glavna knjiga

vođenje glavne knjige

vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa i analitičke evidencije
konta

evidentiranje, obračun i završna kontrola poreza i izrada
periodičnih obračuna poreza na dodatu vrijednost (PDV prijava)

knjiženje stalnih sredstava i amortizacije
KIF i KUF
PDV
Stalna sredstva
Završni obračun
 izradu polugodišnjeg i završnog obračuna sa pripadajućim setom
finansijskih izvještaja
 izrada finansijskih izvještaja dvojezično u skladu sa potrebama
Plate
Blagajna
klijenta (bosanski/engleski/njemački )
 obračun plata i pripadajućih poreza i doprinosa
 vođenje poreskih evidencija za uposlene i praćenje poreskih
Platni promet
Izvještaji
propisa
 obračun ugovora o djelu i autorskih honorara
 vođenje i knjiženje blagajne
 vođenje računovodstva po troškovnim mjestima i projektima
 administraciju bankovnog računa i vođenje platnog prometa
 pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
 izradu prijedloga racionalizacije procesa povezanih
sa računovodstvom
Vlasnica Agencije ASSET Samira Šurković je certificirani
računovođa i magistar ekonomije sa dugogodišnjim radnim
iskustvom stečenim u renomiranim kompanijama:
Siemens d.o.o, Siemens Communications d.o.o, Wolf Theiss d.o.o
Strabag d.o.o, obavljajući poslove i zadatke:
Kontakt:
Mob. 061 864 312
Tel. 033 655 279
71 000 Sarajevo
Novopazarska 24
[email protected]
[email protected]
Organizovanja i upravljanja aktivnostima
finansijskih funkcija,
knjiženje i evidentiranje svih knjigovodstvenih promjena u sistemima
SAP, Pantheon, 5D Element..., finansijsko izvještavanje na
njemačkom i engleskom jeziku, obračun i izrada PDV prijave, izrada
završnog obračuna i seta finansijskih izvještaja, obračun plaća
uposlenika, evidentiranje i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
administracija bankovnog računa i naloga za plaćanje, praćenje
naplate potraživanja i likvidnosti, podrška eksternoj reviziji
finansijskih izvještaja i poslovanja, aktivno učešće u izradi
konsolidovanog izvještaja grupacije, praćenje zakonskih propisa i
njihovih izmjena relevantnih za privredna društva, planiranje i
budžetiranje poslovnih aktivnosti, analiza troškova poslovanja i
odstupanja, vođenje materijalnog knjigovodstva, vođenje blagajne,
uključivanje u pitanja uvoza/izvoza.
Sigurni smo da u dovoljnoj mjeri razumijemo specifičnosti
bosanskohercegovačkog poslovnog okruženja i potrebe kompanija te
da smo u mogućnosti poduprijeti ostvarivanje Vaših poslovnih ciljeva.
Oslobodite resurse Vaših finansijskih funkcija. Fokusirajte se na Vaše
primarne aktivnosti i povećajte kvalitet realizacije poslova iz Vaše
osnovne djelatnosti.
Kontaktirajte nas da porazgovaramo o: uštedama u Vašem poslovanju,
uklanjanju rizika na promjene u zakonu, diskreciji o visinama plaća
Vaših uposlenika, neovisnosti o radnicima i o bilo čemu drugom što bi
unaprijedilo Vaše poslovanje.
[email protected]
www.asset.ba
ASSET tim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
269 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content