close

Enter

Log in using OpenID

CAPILLARYS HR

embedDownload
CAPILLARYS HR
Ref. 2004
2014/06
CAPILLARYS HR - 2014/06
NAMJENA
CAPILLARYS HR kit proizveden je za višestruko razdvajanje proteina humanog seruma u alkalnom puferu (pH 9.8) pomoću CAPILLARYS sistema.
Normalni serumski proteini odvajaju se u 8 glavnih frakcija. CAPILLARYS ja potpuno automatiziran sistem koji priprema proteine za kvalitativne i
kvantitativne analize. Proteini, separirani u kapilari od silikonskog stakla, direktno se detektiraju pri apsorbanciji od 200 nm. Elektroforegrami se mogu
vizualno interpretirati na ekranu za svaki oblik abnormalnosti. Direktna detekcija omogućava točnu relativnu kvantifikaciju 4 pojedinačne glavne
proteinske frakcije: albumin, alfa-1 kiseli glikoprotein (orosomucoid), alfa-1 antitripsin i haptoglobin.
CAPILLARYS HR postupak omogućuje izvrsnu rezoluciju i visoku osjetljivost, naročito u gama-zoni.
Za in vitro dijagnostiku.
PRINCIP
Elektroforeza proteina je dobro utemeljena tehnika koja se rutinski koristi u kliničkim laboratorijima za provjeravanje prisutnosti abnormalnih proteina
u uzorcima. CAPILLARYS je proizveden kako bi omogućio potpunu automatizaciju ovih testova s brzom separacijom i dobrom rezolucijom. Metoda
se u mnogim pogledima može smatrati prijelaznom tehnikom izmedju klasične elektroforeze i tekuće kromatografije.
CAPILLARYS sistem koristi princip kapilarne elektroforeze u slobodnoj otopini. Nabijene se molekule pomoću te tehnike odvajaju prema svojoj
elektroforetskoj pokretljivosti u alkalnom puferu specifičnog pH. Separacija se takodjer odvija na temelju pH vrijednosti elektrolita i elektroosmotskog
toka. CAPILLARYS sistem ima 8 kapilara koje rade paralelno te omogućuju 8 simultanih razdvajanja Prethodno pripremljeno razrjedjenje uzorka s
puferom usisa se na anodnom kraju kapilare. Zatim se vrši visokonaponska separacija proteina koji se direktno detektiraju pri 200 nm na katodnom
kraju kapilare. Kapilare se odmah ispiru s otopinom za ispiranje i pripremaju za slijedeće separacije s puferom.
Serumski proteini se bazičnim pH puferom, detektiraju prema slijedećem rasporedu: gama globulini, beta-2 globulini, beta-1 globulini, alfa-2
makroglobulin, haptoglobin, alfa-1 antitripsin, alfa-1 kiseli glikoprotein i albumin. Pojedine frakcije se identificiraju i interpretiraju usporedbom
elektroforegrama kliničkog uzorka i referentnog, normalnog seruma.
REAGENSI I MATERIJALI ISPORUČENI U CAPILLARYS HR KITU
UPOZORENJE : Vidjeti sigurnosne podatke.
STAVKA
Pufer (spreman za upotrebu)
Otopina za ispiranje (nerazrijedjena otopina)
Segment za razrjedjivanje
Filteri
ZA OPTIMALNE REZULTATE :
Svi reagensi iz istog kita moraju se uvijek koristiti zajedno i prema uputama za upotrebu.
MOLIMO, PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU.
KAT. bR. 2004
2 bočice, 700 mL svaka
1 bočica, 75 mL
1 pakiranje od 70
3 filtera
UPOZORENJE : Nemojte koristiti deioniziranu vodu dostupnu na tržištu, kao što je na primjer voda za glačanje (opasnost od ozbiljnog
oštećenja kapilara) Koristite jedino vodu ultra čiste kvalitete, kao što je voda za injekcije.
1. PUFER
Priprema
Pufer je spreman za upotrebu. Sadrži : pufersku otopinu pH 9.8 ± 0.5 ; aditive koji nisu štetni u korištenim koncentracijama i koji su potrebni za
optimalan učinak.
Namjena
Pufer za separaciju proteina u kapilarnoj elektroforezi.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Čuvajte tampon na sobnoj temperaturi (15 do 30 °C) ili u hladnjaku (2 do 8 °C). Tampon je stabilan do isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju
ili na naljepnicama na bočici tampona. Izbjegavajte skladištenje u blizini prozora ili izvora topline.
NAPOMENA: Kada se pufer za separaciju skladišti na temperaturi 2 – 8 °C preporuča se prije upotrebe zagrijati ga na sobnu temperaturu.
NE SMRZAVATI.
Bočica pufera, kad je jednom otvorena i postavljena na instrument CAPILLARYS, bit će stabilna najviše 2 mjeseca (ukupno). Ako se bočicu pufera
planira upotrebljavati više od 2 mjeseca, treba je izvaditi iz instrumenta nakon svake upotrebe i pohraniti na sobnoj temperaturi (od 15 do 30 °C) ili u
hladnjaku (između 2 i 8 °C) ; tada je pufer stabilan do isteka roka valjanosti naznačenog na naljepnici bočice pufera.
Baciti pufer ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
2. OTOPINA ZA ISPIRANJE
Priprema
Bočicu osnovne otopine za ispiranje treba razrijediti do 750 mL destiliranom ili deioniziranom vodom.
Nakon razrjeđenja, otopina za ispiranje sadrži lužnatu otopinu pH ≈ 12.
Namjena
Za ispiranje kapilara nakon elektroforetskog odvajanja proteina.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za otopinu za ispiranje, preporučuje se otvor spremnika, konektor i epruvetu obilno isprati destiliranom ili
deioniziranom vodom kako bi se izbjeglo taloženje soli.
- 65 -
INSTRUKCIJSKI LIST SEBIA - Hrvatski
CAPILLARYS HR - 2014/06
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti nerazrijedjenu i radnu otopinu za ispiranje u zatvorenom spremniku na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku. Nerazrijedjena otopina za ispiranje
je stabilna do roka trajanja naznačenog na kutiji kita ili etiketi bočice.
Radna otopina za razrjedjivanje stabilna je 3 mjeseca.
Baciti otopinu za ispiranje ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
3. SEGMENTI ZA RAZRJEDJIVANJE
Namjena
Upotreba pojedinačnih segmenata za razrjedjivanje uzorka na automatiziranom instrumentu.
UPOZORENJE: Sa segmentima za razrjedjivanje koji sadrže biološki materijal treba rukovati s oprezom.
4. FILTERI
Namjena
Raspoloživi filteri za filtraciju pufera za separiranje, radne otopine za ispiranje i destilirane vode (korištene za ispiranje kapilara).
VAŽNO: Kada se kit zamjenjuje treba sustavno promijeniti sva tri filtra.
Pričvrstiti jedan filter na spojku smještenu na kraju svake epruvete uronjene u bočicu pufera, otopinu za ispiranje i destiliranu ili deioniziranu vodu. Kod
postavljenja filtera na CAPILLARYS sistem, spojku i epruvete treba isprati s destiliranom ili deioniziranom vodom.
Skladištenje
Prije upotrebe filtere skladištiti u njihovom zatvorenom pakiranju na suhom mjestu i sobnoj temperaturi ili u hladnjaku.
POTREbNI REAGENSI KOJI NISU ISPORUČENI
UPOZORENJE : Vidjeti sigurnosne podatke.
1. DESTILIRANA ILI DEIONIZIRANA VODA
Namjena
Za ispiranje kapilara u automatiziranom CAPILLARYS sistemu, SEBIA, za kapilarnu elektroforezu.
Preporučuje se upotrijebiti filtriranu destiliranu ili deioniziranu vodu (filtar poroznosti ≤ 0,45 μm) te otpora iznad 10 megaohma x cm.
Svaki dan promijeniti vodu kako bi se spriječio mikrobiološki rast.
Za optimalan rad dodajte 35 µL/dL CLEAN PROTECT (SEBIA, PN 2059, 1 bočica od 5 mL).
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za ispiranje, preporučuju se isprati ga s dosta destilirane ili deionizirane vode.
2. CAPICLEAN-OTOPINA ZA ČIŠĆENJE
Sastav
Bočica koncentrirane otopine CAPICLEAN-a (SEBIA, Kat. br. 2058, 25 mL) sadrži: proteolitičke enzime, surfaktante i aditive neopasne pri korištenoj
koncentraciji, neophodne za optimalna izvodjenja.
Namjena
Za čišćenje sonde za uzorke u automatiziranom sustavu za kapilarnu elektroforezu CAPILLARYS, SEBIA, tijekom sekvence CAPICLEAN čišćenja.
VAŽNO :
- Ako se u tjedan dana analizira manje od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN barem jednom tjedno.
- Ako se u jednom danu analizira manje od 500 uzoraka, ali se u tjedan dana analizira više od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN
nakon svakih 500 analiza.
- Ako se u jednom danu analizira više od 500 uzoraka, pokrenite sekvencu čišćenja CAPICLEAN barem jednom dnevno.
Pogledati upute za upotrebu za CAPICLEAN, SEBIA.
VAŽNO: Nakon čišćenja sonde za uzorke ne upotrebljavajte ponovno segment razrjeđivanja.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti CAPICLEAN u hladnjaku (2 – 8 °C). Stabilan je do datuma roka trajanja naznačenog na etiketi bočice. NE SMRZAVATI.
Možda će se u bočici CAPICLEAN-a opaziti talog ili kombinirane čestice (flokule), ali to nema nikakvih štetnih utjecaja na upotrebu.
Nemojte otapati talog ili te čestice. Preporučuje se uzeti samo supernatant.
3. OTOPINA NATRIJ HIPOKLORITA (za čišćenje igle za uzorkovanje)
Priprema
Pripremiti 9° kloriranu otopinu natrij hipoklorita (2 % do 3 % klorida) razrjedjivanjem 250 mL 36° klorirane koncentrirane otopine (9.6 % klorida) do
volumena od 1 litre s hladnom destiliranom ili deioniziranom vodom.
Namjena
Za čišćenje igle za uzorkovanje u CAPILLARYS sistemu (tjedno održavanje kako bi se s igle uklonili apsorbirani proteini).
Pogledati upute za upotrebu za CAPILLARYS, SEBIA.
•
•
•
•
Kod održavanja koristiti nosač za uzorke (br. 100).
Na poziciji 1 ovog nosača smjestiti epruvetu koja sadrži 2 mL prethodno pripremljene razrjedjene klorirane otopine.
Uložiti nosač za uzorke br. 100 u CAPILLARYS sistem.
U prozoru "MAINTENANCE"-ODRŽAVANJE na ekranu odabrati "Launch the probe cleaning-programza čišćenje igle (klorirana otopina natrij
hipoklorita ili CDT otopina za ispiranje)" i validirati.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Pohranite radnu 9° kloriranu otopinu na sobnoj temperaturi u zatvorenoj posudi, ona je tako stabilna 3 mjeseca. Izbjegavajte skladištenje na sunčevoj
svjetlosti, blizu izvora topline ili zapaljivog izvora te blizu kiselina i amonijaka.
- 66 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
4. CAPILLARYS / MINICAP OTOPINA ZA ISPIRANJE
Priprema
Svaku bočicu nerazrijedjene CAPILLARYS / MINICAP otopine za ispiranje (SEBIA, Kat. br. 2052, 2 bočice, 75 mL) treba razrijediti do 750 mL s
destiliranom ili deioniziranom vodom.
Nakon razrjeđenja, otopina za ispiranje sadrži lužnatu otopinu pH ≈ 12.
Namjena
Za ispiranje kapilara u CAPILLARYS-u. Dodatni reagens je neophodan kada je broj testova po seriji manji od 40.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za otopinu za ispiranje, preporučuje se otvor spremnika, konektor i epruvetu obilno isprati destiliranom ili
deioniziranom vodom kako bi se izbjeglo taloženje soli.
Skladištenje, stabilnost i znakovi kvarenja
Skladištiti nerazrijedjenu i radnu otopinu za ispiranje u zatvorenom spremniku na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku.
Nerazrijedjena otopina za ispiranje je stabilna do roka trajanja naznačenog na kutiji kita ili etiketi bočice.
Radna otopina za ispiranje stabilna je 3 mjeseca. Baciti otopinu za ispiranje ukoliko promijeni izgled, npr. zamuti se zbog mikrobiološke kontaminacije.
NAPOMENE :
Ispitivanja koje su provedene za validaciju reagensa, pokazale su da varijacija ± 5% na konačni volumen za različite otopine i upotrebom prilagođene
opreme za rekonstituciju volumena, nema štetni učinak na analizu.
U destiliranoj ili deioniziranoj vodi koja se upotrebljava za rekonstituiranje otopina ne smije postojati proliferacija bakterija i plijesni (upotrijebiti filtar
≤ 0.45 µm) i treba imati otpornost veću od 10 megohms x cm.
POTREbNA OPREMA I PRIbOR
1. CAPILLARYS Sistem SEBIA : CAPILLARYS Kat. br. 1220 ili CAPILLARYS 2 Kat. br. 1222.
2. Nosači za uzorke isporučene s CAPILLARYS.
3. Spremišni kit isporučen s CAPILLARYS: spremnik za ispiranje (napuni se s destiliranom ili deioniziranom vodom), otopinu za ispiranje i za otpad.
UZORCI ZA SEPARACIJU
Prikupljanje uzoraka i skladištenje
Za separaciju se preporučuju svježi serumski uzorci. Serum se mora prikupiti prema utvrdjenom postupku korištenom u kliničkom laboratorijskom
testiranju .
Uzorci se mogu skladištiti do 2 dana na temperaturi izmedju 2 °C i 8 °C bez uočljive C3 degradacije. Nakon 2 dana čuvanja u hladnjaku (2 - 8 °C)
razgradnja C3 komplementa može progresivno djelovati na beta-1 i beta-2 frakcije na kraju gama zone ; druge proteinske frakcije ostaju
nepromijenjene čuvanjem na 2 - 8 °C tijekom 10 dana.
Za duža skladištenja uzorci se moraju zamrznuti unutar 8 sati nakon prikupljanja. Smrznuti serum stabilan je mjesec dana.
NAPOMENA: Uzorci se ne smiju skladištiti na sobnoj temperaturi.
Kod seruma skladištenih na temperaturi izmedju 2 i 8 °C, degradacija proteina i osobito komplemenata uvelike ovisi o samom uzorku.
Nakon 2 dana skladištenja u hladnjaku (2 - 8 °C) s degradacijom C3 komplementa može doći do promjena beta-2 frakcije (na rubu beta-1 strane) i
pojavljivanja malih frakcija u gama zoni, što skriva moguće povećanje CRP.
Nakon 8 dana skladištenja u hladnjaku (2 - 8 °C), beta-2 frakcija se progresivno smanjuje te može doći do promjene malih frakcija u gama zoni (što
skriva moguće povećanje CRP) i/ili beta-1 frakciji (na beta-2 strani). Kada se uzorci u hladnjaku čuvaju više od 8 dana, beta-1 frakcija se širi (sa novom
frakcijom na alfa-2 makroglobulinskoj strani). Frakcija u gama zoni još je uvijek uočljiva na CRP poziciji dok beta-2 frakcija ima tendenciju potpunog
nestajanja. Nakon čuvanja na - 20 °C, alfa-2 makroglobulin se mijenja i nestaje.
Priprema uzorka
Koristiti nerazrijedjene uzorke seruma.
Nakon skladištenja na temperaturi 2 – 8 °C ili nakon zamrzavanja, neki serumi (osobito oni koji sadrže krioglobulin ili kriogel) mogu postati viskozni ili
mogu stvoriti talog. Na sobnoj temperaturi ti se uzorci mogu direktno separirati. Uzorci koji sadrže polimerizirane imunoglobuline mogu se koristiti bez
prethodne obrade. Prije separacije poželjno je provjeriti izgled seruma (slučaj hemolize, krioglobulini ili zamućenje).
Uzorci koje treba izbjegavati
• Ne koristiti hemolizirani serum. Hemoliza inducira kompleks hemoglobin/heptoglobulin i heptoglobulin migrira prema alfa-2 makroglobulinskoj
frakciji. Ta se pojava može promatrati na neznatno hemoliziranim uzorcima i može se odraziti na kvantitativnu analizu heptoglobulina.
• Izbjegavati stare, nepravilno skladištene uzorke seruma, jer može doći do znatne promjene beta-1 i beta-2 fracije.
• Izbjegavati uzorke plazme. Fibrinogen migrira neposredno ispred beta-2 zone (na CRP poziciji kada je prisutan u nekim uzorcima (plazma, serum
koji nije do kraja defibriniziran ili pacijent na antikoagulantnoj terapiji) fibrinogen može utjecati na separaciju, a interpretacija je neispravna (povećana
je sumnja na CRP frakciju).
NAPOMENA : Epruvete za skupljanje bioloških uzoraka opisane su u postojećoj dokumentaciji o predanalitičkoj fazi biomedicinske analize (podaci
koji se dobiju od proizvođača epruveta, upute i preporuke o skupljanju bioloških uzoraka). Ako u uputama ne postoje one koje se odnose na upotrebu
određene vrste epruveta, molimo potražite ih u ovim tekstovima, a za dimenzije epruveta koje treba upotrijebiti pogledajte tekst "Karakteristike
epruveta koje treba upotrijebiti sukladno instrumentu". Predanalitičku fazu treba provoditi prema najnovijim saznanjima, drugim preporukama,
uključujući preporuke proizvođača epruveta te važećim propisima.
- 67 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
POSTUPAK
CAPILLARYS je višeparametrijski instrument za separaciju serumskih proteina na 8 paralelnih kapilara:
• Čitanje bar koda s epruveta uzorka ( do 8 epruveta) i s nosača za uzorke ;
• Razrjedjivanje uzorka iz primarne epruvete u segment za razrjedjivanje ;
• Ispiranje kapilara ;
• Ubrizgavanje razrjedjenih uzoraka ;
• Separacija proteina i direktna detekcija na kapilarama.
Koraci koje se ručno izvode uključuju:
• Smještanje epruveta uzoraka u nosače za uzorke ;
• Smještanje nosača u CAPILLARYS instrument ;
• Uklanjanje nosača za uzorke nakon separacije.
PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU ZA CAPILLARYS.
I. PRIPREMANJE ELEKTROFORETSKE SEPARACIJE
1. Upaliti CAPILLARYS instrument i računalo.
2. Podesiti program, prihvatiti i instrument se automatski pokreće.
3. CAPILLARYS HR kit namijenjen je za korištenje s "HR" programom separacije u CAPILLARYS instrumentu. Kod odabira "HR" programa
separacije i smještanja bočice s CAPILLARYS HR puferom u instrument, molimo pažljivo pročitati upute za upotrebu za CAPILLARYS-a.
4. Nosač za uzorke sadrži 8 pozicija za epruvete s uzorkom. Smjestiti 8 epruveta s uzorkom u svaki nosač ; bar kod svake epruvete mora biti
vidljiv na otvoru nosača za uzorke.
VAŽNO: Ukoliko je broj epruveta koje treba obraditi manji od 8, nosač za uzorke treba ispuniti s epruvetama koje sadrže destiliranu ili
deioniziranu vodu.
5. Postavite novi segment razrjeđenja na svaki nosač uzorka. Ako segment nedostaje, nosač uzorka bit će izbačen.
6. Uložiti cijeli nosač(e) u CAPILLARYS sistem kroz otvor u sredini instrumenta. Do 13 nosača za uzorke mogu se uspješno i kontinuirano
umetnuti u sistem. Preporučuje se korištenje nosača br. 0 namijenjenog za kontrolni serum.
7. Ukloniti nosače s obradjenim uzorcima s podloge na lijevoj strani instrumenta.
8. Pažljivo maknuti korišteni segment za razrjedjivanje s nosača i baciti ga.
UPOZORENJE: Sa segmentima za razrjedjivanje koji sadrže biološki materijal treba rukovati s oprezom.
RAZJEDJIVANJE – MIGRACIJA – OPIS AUTOMATIZIRANIH KORAKA
1. Bar kod se očitava na epruvetama s uzorcima i na nosačima.
2. Uzorci su razrjedjeni u puferu, a igla za razrjedjivanje se ispire nakon svakog uzorka.
3. Kapilare se ispiru.
4. Razrjedjeni uzorci se ubrizgavaju u kapilare.
5. Migracija se odvija oko 7 minuta pod stalnim naponom kontroliranim Peltierovim efektom.
6. Proteini se direktno detektiraju skeniranjem na 200 nm, a elektroforetski profil se pojavljuje na ekranu sistema.
NAPOMENA: Ovi koraci su opisani za prvi umetnuti nosač s uzorcima. Elektroforetske slike rezultata pojavljuju se nakon 12 minuta. Za idući nosač,
prva dva koraka (očitavanje bar koda i razrjedjivanje uzorka) učinjena su za vrijeme obrade prethodnog nosača s uzorcima.
ZAUSTAVLJANJE
1. Započnite sa korakom zaustavljanja.
2. Zamijenite CAPILLARYS HR bočicu s puferom s destiliranom ili deioniziranom vodom.
3. Pritisnite "enter" ; korak zaustavljanja će započeti automatski.
II. REZULTATI SEPARACIJE
Na kraju separacije, relativna kvantifikacija zasebnih zona radi se automatski i profili se mogu analizirati. S ukupnom koncentracijom proteina, sistem
će izračunati koncentraciju 4 glavna proteina : albumin, orosomukoid, alfa-1 antitripsin i haptoglobin.
Elektroforegrami se vizualno interpretiraju za slike nenormalnosti.
NAPOMENA : Preciznost odredjivanja koncentracija 4 glavna proteina direktno je povezana s precizno odredjenom ukupnom koncentracijom proteina.
III. ZAVRŠETAK POSTUPKA SEPARACIJE
Na kraju svakog postupka separacije rukovatelj mora pokrenuti "stand by" ili "shut down" proceduru na CAPILLARYS sistemu kako bi se kapilare
sačuvale u optimalnom stanju.
IV. PUNJENJE SPREMNIKA S REAGENSIMA
CAPILLARYS sistem ima automatsku kontrolu reagensa.
VAŽNO: Pogledati upute za zamjenu spremnika s reagensima poštujući obojeni kod za bočice i spojke.
Na ekranu će se pojaviti poruka kada je neophodno izvesti jednu od slijedećih radnji:
• Staviti novu bočicu pufera i/ili ;
• Napuniti spremnik s radnom otopinom za ispiranje i/ili ;
• Napuniti spremnik s filtriranom destiliranom ili deioniziranom vodom za ispiranje kapilara i/ili ;
• Isprazniti spremnik za otpad.
UPOZORENJE : Nemojte koristiti deioniziranu vodu dostupnu na tržištu, kao što je na primjer voda za glačanje (opasnost od ozbiljnog
oštećenja kapilara) Koristite jedino vodu ultra čiste kvalitete, kao što je voda za injekcije.
VAŽNO: Prije punjenja spremnika za ispiranje preporučuje se isprati ga s dosta destilirane ili deionizirane vode.
PAŽLJIVO PROČITATI UPUTE ZA UPOTREBU ZA CAPILLARYS.
- 68 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
KONTROLA KVALITETE
Preporučuje se korištenje normalnog serumskog uzorka sa svakim postupkom separacije.
REZULTATI
Vrijednosti
Direktna detekcija u kapilarama na 200 nm daje relativne koncentracije (postotak) pojedinačnih proteinskih zona. Koncentracija je za svaki protein
izračunata iz relativne i totalne koncentracije proteina. Normalne vrijednosti 4 glavna serumska proteina u CAPILLARYS sistemu utvrdjene su kod
zdrave populacije od 111 odraslih osoba s normalnim vrijednostima dobivenim nefelometrijskim odredjivanjem.
Albumin
Alfa-1 kiseli glikoprotein (Orosomucoïd)
Alfa-1 antitripsin
Haptoglobin
60.7 - 71.1 %
0.3 - 1.2 %
1.3 - 2.9 %
1.5 - 5.6 %
CAPILLARYS HR
Preporučuje se da svaki laboratorij utvrdi vlastite normalne vrijednosti.
34.12 - 49.94 g/L
0.19 - 0.73 g/L
0.86 - 2.25 g/L
1.12 - 3.79 g/L
NAPOMENA: Normalne vrijednosti ustanovljene su koristeći standardne parametre CAPILLARYS programa ("smoothing 0" i "automatic drift").
Naznačene vrijednosti heptaglobulina su udvostručene, ali su u savršenom skladu sa vrijednostima dobivenim imunokemijom.
Interpretacija rezultata
Upalni proces okarakteriziran je povećanjem jednog ili više inflamatornih proteina (orosomukoid i haptoglobin), ponekad s CRP pik-om u anodnoj gama
zoni.
Na poremećaj ukazuju i druge promjene elektroforetske slike rezultata kao što je dodatni uski pik u beta-1, beta-2 i gama zonama.
Monoklonska komponenta može biti prisutna u uzorku seruma, ako se na monitoru pojavi sljedeći znak upozorenja «Upozorenje: Centriranje
pokretljivosti je izvan dometa» ili ako je elektroforetički uzorak proteina odgođen ili izobličen.
Kako bi se potvrdila prisutnost monoklonske komponente u uzorku seruma, potrebno je uzorak tretirati beta-merkaptoetanolom te nakon tretmana
redukcije ponoviti analizu uzorka. U tom slučaju (i) pripremite 1 % beta-merkaptoetanola (BME ili 2-merkaptoetanol, 2 ME) u Fluidilu (SEBIA, referentni
broj 4587, 1 bočica 5 mL), (ii) CAPILLARYS sistem spremno čeka na nosač uzoraka, dodajte 100 µL ove redukcijske otopine u 300 µL čistog seruma,
(iii) zavrtite i pričekajte najviše 15 minute zatim postupite u skladu sa standardnim postupkom.
VAŽNO : Nakon redukcije beta-merkaptoetanolom, uzorak treba analizirati bez odlaganja ; nosač s uzorcima umetnut u sustav CAPILLARYS ne smije
čekati na analizu.
Preporučuje se identifikacija kako bi se utvrdile moloklonske ili oligoklonske komponente:
- imunotipizacijom pomoću pribora SEBIA CAPILLARYS IMMUNOTYPING ili,
- imunofiksacijom pomoću pribora SEBIA HYDRAGEL IF.
Pomoć kod interpretacije elektroforegrama serumskih proteina potražiti u LITERATURI.
Alfa zone:
• Pozicija haptoglobina na elektroforetskoj slici rezultata varira ovisno o njegovom fenotipu (izmedju frakcija alfa-1 antitripsina i alfa-2 makroglobulina).
• Kod vrlo niske haptoglobinske koncentracije (pr. hemolitički sindrom), odgovarajuća frakcija se možda neće točno identificirati u CAPILLARYS HR
postupku. U tom je slučaju potrebna ručna identifikacija.
• Ručna identifikacije je potrebna i kod uzoraka s vrlo niskom koncentracijom orosomukoida i/ili s orosomukoidnom frakcijom koja je bliska alfa-1
antitripsinu.
Beta zona:
• C4 komplement migrira izmedju beta-1 i beta-2 frakcija ; CRP migrira ispred beta-2 frakcije i njegov detekcijski limit u svježem serumskom uzorku
iznosi oko 3 mg/dL (pogledati ELEKTROFORETSKU SLIKU REZULTATA).
• Hemopeksin može dati izbočinu na beta-1 zoni (na strani alfa-2 makroglobulina) (pogledati ELEKTROFORETSKU SLIKU REZULTATA).
• Beta lipoproteini mogu dati jednu malu frakciju izmedju alfa-2 makroglobulina i beta-1 zone (pogledati ELEKTROFORETSKU SLIKU REZULTATA).
• Ako su hemopeksin i beta lipoproteini jako povišeni detektirat će se kao dodatne individualne frakcije u CAPILLARYS HR postupku.
Smetnje i ograničenja
Pogledati odjeljak UZORCI ZA SEPARACIJU.
Zbog rezolucije i granica osjetljivosti zona elektroforeze, može se dogoditi da neke monoklonske komponente ne budu detektirane ovom metodom.
Rješavanje problematike
Nazvati SEBIA tehničku službu dobavljača ukoliko se pojavi problem s testom, a priprema i skladištenje materijala kao i sam postupak testa izvedeni
su prema propisu.
Dokumentacija o sigurnosti reagensa kita i informacije o rješavanju otpada dostupne su kod naše tehničke službe.
PODACI O IZVODJENJU
Rezultati dobiveni CAPILLARYS HR postupkom ukazuju na vrlo dobru ponovljivost kvantitativne analize sa srednjom vrijednosti CV % od 2.6 % za
albumin, alfa-1 kiseli glikoprotein, alfa-1 antitripsin i haptoglobin proteinske frakcije.
Rezultati prikazani ispod dobiveni su korištenjem standardnih parametara CAPILLARYS softvera.
- 69 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
Ponovljivost unutar izvodjenja
Pet (5) različitih uzoraka seruma (sa normalnim kontrolnim serumom i hiper gamma kontrolnim serumom, SEBIA) testirani su u 8 kapilara,
CAPILLARYS HR postupkom, sa 2 serijska broja pufera za analizu. Srednja vrijednost, SD i CV (n = 8) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i
svaki serijski broj.
U tablici su prikazane vrijednosti 5 testiranih uzoraka, za 4 glavne frakcije proteina i dva serijska broja pufera.
FRAKCIJA
ALbUMIN
Serum A: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost (%)
58.6 / 58.3
SD
1.05 / 0.99
CV (%)
1.8 / 1.7
Serum B: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost (%)
50.7 / 50.1
SD
0.95 / 0.79
CV (%)
1.9 / 1.6
Serum C: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost (%)
62.8 / 62.5
SD
0.92 / 0.60
CV (%)
1.5 / 1.0
Serum D: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost (%)
62.2 / 63.7
SD
0.78 / 0.43
CV (%)
1.3 / 0.7
Serum E: serijski br. 1 / serijski br. 2
Srednja vrijednost (%)
44.6 / 44.1
SD
0.56 / 0.58
CV (%)
1.3 / 1.3
Ponovljivost izmedju izvodjenja
ALFA-1 KISELI
GLIKOPROTEIN
ALFA-1 ANTITRIPSIN
HAPTOGLObIN
1.3 / 1.3
0.09 / 0.05
6.8 / 3.6
2.2 / 2.1
0.05 / 0.05
2.2 / 2.3
2.4 / 2.4
0.21 / 0.23
8.9 / 9.4
0.4 / 0.5
0.03 / 0.00
8.0 / 0.0
4.3 / 4.3
0.16 / 0.14
3.7 / 3.2
5.4 / 5.6
0.07 / 0.09
1.3 / 1.6
2.5 / 2.4
0.07 / 0.06
2.9 / 2.5
2.6 / 2.8
0.10 / 0.05
3.8 / 1.8
0.8 / 0.7
0.03 / 0.00
4.2 / 0.0
1.9 / 1.9
0.04 / 0.03
2.2 / 1.8
2.6 / 2.7
0.09 / 0.07
3.2 / 2.6
2.7 / 2.8
0.12 / 0.05
4.5 / 1.8
10.3 / 10.4
0.18 / 0.19
1.8 / 1.9
4.1 / 3.9
0.07 / 0.07
1.7 / 1.7
3.6 / 3.8
0.09 / 0.10
2.4 / 2.6
Osam (8) različitih uzoraka seruma testirana su 10 puta u 8 kapilara CAPILLARYS HR postupkom, sa 3 različita serijska broja pufera za analizu.
Srednja vrijednost, SD i CV (n = 8) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i svaki serijski broj.
U tablici su prikazane granične vrijednosti za 8 testiranih uzoraka i 3 različita serijska broja pufera te srednja vrijednost izračunata iz srednjih vrijednosti
4 glavne frakcije proteina (n = 24).
FRAKCIJA
Albumin
Alfa-1 kiseli glikoprotein
Alfa-1 antitripsin
Haptoglobin
SREDNJA VRIJEDNOST (%)
44.5 - 66.7
0.4 - 1.8
2.3 - 3.2
2.7 - 7.6
Ponovljivost izmedju serijskih brojeva
SD
0.12 - 1.38
0.00 - 0.06
0.04 - 0.10
0.05 - 0.16
CV (%)
0.2 - 2.2
0.0 - 7.6
1.4 - 3.9
0.9 - 4.5
SREDNJA VRIJEDNOST CV (%)
0.8
3.9
2.5
2.2
Osam (8) različitih uzoraka seruma testirana su 10 puta u 8 kapilara CAPILLARYS HR postupkom, sa 3 različita serijska broja pufera za analizu.
Srednja vrijednost, SD i CV (n = 30) izračunati su za svaki uzorak, svaku zonu i svaki serijski broj.
U tablici su prikazane granične vrijednosti za 8 testiranih uzoraka i 3 različita serijska broja pufera te srednja vrijednost izračunata iz srednjih vrijednosti
4 glavne frakcije proteina (n = 3).
FRAKCIJA
Albumin
Alfa-1 kiseli glikoprotein
Alfa-1 antitripsin
Haptoglobin
Točnost
SREDNJA VRIJEDNOST (%)
45.0 - 66.2
0.4 - 1.7
2.3 - 3.2
2.8 - 7.5
SD
0.39 - 1.25
0.00 - 0.06
0.06 - 0.11
0.10 - 0.15
CV (%)
0.6 - 2.0
0.0 - 8.8
1.8 - 4.6
1.8 - 4.0
SREDNJA VRIJEDNOST CV (%)
1.3
5.0
3.1
3.2
Patološki i normalni serumski uzorci (n = 135) testirani su CAPILLARYS HR postupkom i komercijalno dostupnim nefelometrijskim tehnikama za
odredjivanje količine albumina, alfa-1 kiselog glikoproteina, alfa-1 antitripsina. Korelacijski parametri izračunati za pojedine zone CAPILLARYS HR
postupkom u odnosu na komparativni nefelometrijski sistem (y = CAPILLARYS HR) su bili slijedeći :
Frakcija
Albumin
Alfa-1 kiseli glikoprotein
Alfa-1 antitripsin
Haptoglobin
Korelacijski koeficijent
0.942
0.949
0.879
0.969
Odsječak na y
5.862
-0.109
0.109
0.743
- 70 -
Nagib
0.813
0.834
1.117
1.614
Raspon vrijednosti
koncentracija
CAPILLARYS HR
17.86 - 49.43
0.14 - 2.96
0.40 - 5.31
0.32 - 9.87
CAPILLARYS HR - 2014/06
Osjetljivost
Serijska razrijedjenja jednog serumskog uzorka sa dva monoklonalna proteina 0.09 i 0.486 g/dL testirana su elektroforetski korištenjem CAPILLARYS
HR postupka.
Najviše razrjedjenje sa zamjetnim monoklonalnim bandom bilo je 1:16 i 1:32 što odgovara koncentraciji od 6 do 15 mg/dL svakog monoklonalnog
proteina.
NAPOMENA : Detekcijski limit se može razlikovati ovisno o položaju monoklonalne komponente i poliklonalne pozadine u gamma zoni.
Linearnost
CAPILLARYS HR postupkom utvrdjena je linearnost za najmanje 5.2 g/dL albumina i 3.1 g/dL gammaglobulina.
- 71 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
bIbLIOGRAPHIE / bIbLIOGRAPHY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Bienvenu J. Les protéines de la réaction inflammatoire. Définition, physiologie et méthodes de dosage. Ann. Biol. Clin., 1984, 42 : 47 - 52.
Clark R et al. Rapid capillary electrophoretic analysis of human serum proteins : qualitative comparison with high-throughput agarose gel
electrophoresis. J. Chromatogr. A, 744, 205 - 213 (1996).
Engler R. Protéines de la réaction inflammatoire. Fonctions régulatrices. Ann. Biol. Clin., 1988, 46 : 336 - 342.
Frot JC, Hofmann H, Muller F, Benazet MF, Giraudet P. Le concept du profil protéique. Ann. Biol. Clin., 1984, 42 : 1 - 8.
Grant GH, Silverman LM, Christenson RH. Amino acids and proteins. Tietz NW, ed. Fundamentals of Clinical Chemistry. 3rd edition.
Philadelphie : WB Saunders, 1987 : 291 - 345.
Henskens Y et al. Detection and identification of monoclonal gammopathies by capillary electrophoresis. Clin. Chem., 44, 1184 - 1190 (1998).
Jellum E et al. Journal of Chromatography Biomedical Applications : Diagnostic applications of chromatography and capillary electrophoresis. J.
Chromatogr. B, 689, 155 - 164 (1997).
Jenkins MA and Guerin MD. Quantification of serum proteins using capillary electrophoresis. Ann. Clin. Biochem., 32, 493 - 497 (1995).
Jenkins MA et al. Evaluation of serum protein separation by capillary electrophoresis : prospective analysis of 1000 specimens. J. Chromatogr. B,
672, 241 - 251 (1995).
Jenkins MA and Guerin MD. Journal of Chromatography Biomedical Applications : Capillary electophoresis procedures for serum protein
analysis : comparison with established techniques. J. Chromatogr. B, 699, 257 - 268 (1997).
Jenkins MA and Ratnaike S. Five unusual serum protein presentations found by capillary electrophoresis in the clinical laboratory. J. Biochem.
Biophys. Methods, 41, 31 - 47 (1999).
Johnson AM, Alper CA. Deficiency of alpha 1-antitrypsin in childhood liver disease. Pediatrics, 1970, 46 : 921 - 925.
Johnson AM. A new international reference preparation for proteins in human serum. Arch Pathol Lab Med, 1993, 117 : 29 - 31.
Katzmann JA et al. Identification of monoclonal proteins in serum : A quantitative comparison of acetate, agarose gel, and capillary
electrophoresis. Electrophoresis, 18, 1775 - 1780 (1997).
Landers JP. Clinical Capillary Electrophoresis. Clin. Chem., 41, 495 - 509 (1995).
Marshall WJ, eds. Plasma proteins. Illustrated textbook of clinical chemistry. Londres : Gower Medical Publishing 1988 : 207 - 218.
Oda RP et al. Capillary electrophoresis as a clinical tool for the analysis of protein in serum and other body fluids. Electrophoresis, 18, 1715 1723 (1997).
Romette J. Les marqueurs protéiques de l'inflammation et de la dénutrition. Feuillets de Biologie, 1987, XXVIII, 156, 69 - 73.
Routledge PA. Clinical relevance of Alpha1-Acid Glycoprotein in health and disease. Baumann P, eds. Alpha1 Acid Glycoprotein : Genetics,
Biochemistry, Physiological Functions and Pharmacology. New York : AR Liss, 1989 : 185 - 198.
Schmidt K. Alpha1-Acid Glycoprotein. Putnam FW eds. The Plasma Proteins. New York : Academic Press, 1975 : 183 - 228.
Silverman EK, Pierce JA, Province MA et al. Variability of pulmonary function in alpha-1 antitrypsin deficiency : Clinical correlation. Ann. Intern
Med, 1989, 111 : 982 - 991.
Wijnen PA and van Dieijen-Visser M. Capillary Electrophoresis of Serum Proteins : Reproducibility, Comparison with Agarose Gel Electrophoresis
and a Review of the Literature. Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem., 34, 535 - 545 (1996).
Wendling A. Procédures de diagnostic ou de dépistage : Justification et validité d’un test de diagnostic ou de dépistage-sensibilité-spécificité.
Impact-Internat, Sept : 93 - 97 (1986).
- 177 -
CAPILLARYS HR - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 1
Profil normal
Normal pattern
ß-lipoproteins
Prealbumin
Figure 2
Albumin
Hemopexin
ß1
Alpha-1 acid glycoprotein
Alpha-1 antitrypsin
ß2
γ
Alpha-2 macroglobulin
Haptoglobin
Profil inflammatoire
Inflammatory pattern
Hemopexin
Prealbumin
Albumin
ß1
Alpha-1 acid glycoprotein
Alpha-1 antitrypsin
- 178 -
C4
ß2
CRP
Alpha-2 macroglobulin
Haptoglobin
γ
CAPILLARYS HR - 2014/06
SCHÉMAS / FIGURES
PROFILS ÉLECTROPHORÉTIQUES - ELECTROPHORETIC PATTERNS
Figure 3
Profil avec complément C3 dégradé
Pattern with degradated C3 complement
Prealbumin
Albumin
C3d+ß1
Alpha-1 acid glycoprotein
Alpha-1 antitrypsin
- 179 -
C3d
C3d+ß2
Alpha-2 macroglobulin
Haptoglobin
γ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
757 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content