1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Γεννήθηκα το 1952 στην

1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ
Γεννήθηκα το 1952 στην κοινότητα Παπαγιάννη του Ν. Φλώρινας. Τελείωσα τη
στοιχειώδη εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο Παπαγιάννης και τη μέση
εκπαίδευση στο γυμνάσιο Αρρένων Φλώρινας. Το 1970 παρακολούθησα επιτυχώς
στο Γκαίτε Ινστιτούτο της Γερμανίας Γερμανική γλώσσα και μετά απο εισαγωγικές
εξετάσεις του κολεγίου DARMSTADT Γερμανίας εγγράφηκα στο Πανεπιστήμιο
Γεωπονίας Λίεμπιγκ – Γκίσσεν. Αποφοίτησα το έτος 1976 με βαθμό «Καλώς».
Απο το 1976 έως το 1979 εργάστηκα ως εοιστήμονας στο επιστημονικό κέντρο του
τροπικού Ινστιτούτου του
Πανεπιστημίου Γκίσσεν στο παράρτημα της
φυτοκαλλιέργειας και φυτοπαραγωγής. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα μου είχαν
ανατεθεί εργασίες εργαστηρίου και επιραματική αγρών (βεβαίωση ινστιτούτου
10-2-1992).
Απο το 1981 έως το 1983 διορίστηκα ως ερευνητής γεωπόνος του Υπουργείου
Γεωργίας στον Ερευνητικό Σταθμό Πτολεμαϊδας και υπηρέτησα μέχρι τον Ιούνιο
του 1986 (Υπουργική απόφαση αρθμ. 271305/3-5-1983).
Απο τον Ιούλιο του 1986 μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως μόνιμος εκπαιδευτικός στο
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής στο Παράρτημα Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, αρχικά ως καθηγητής εφαρμογών (ΦΕΚ 127/15/7/86 τεύχος ΝΠΔΔ)
και στη συνέχεια ως επίκουρος καθηγητής (ΦΕΚ 108/19-6-87 τεύχος ΝΠΔΔ). Τέλος
με Υπουργική απόφαση Ε5/3073/9-6-90 κατέλαβα θέση καθηγητή.
Γνωρίζω άριστα τη Γερμανική γλώσσα.
2.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στο χρονικό διάστημα απο Οκτώβριο του 1976 έως 31-8-1979 διεξήγαγα
πειράματα με εντολή του καθηγητή και Πρύτανη του Πανεπιστημίου ΓιούστουςΛίεμπιγκ-Γκίσσεν, Γιόχαν Άλκεμπερ στα πλαίσια διαδικασίας επί διδακτορία μια
διδακτορική εργασία με τον τίτλο «Η επίδραση αυξημένων ποσοτήτων φυσικών
λιπασμάτων επί της αποδόσεως και της τροφικής ικανότητας του καλαμποκιού και
διαφόρων οικογενειών φυτών».
Το Νοέμβριο του 1979 εξετάστηκα επιτυχώς και πήρα το διδακτορικό δίπλωμα με
βαθμό «λίαν καλώς».
3.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το 1982 και 1983 εργάστηκα στη Ν.Ε.Λ.Ε. Φλώρινας με ειδικότητα Γεωπονικά –
ομαδικές ως επιμορφωτής. Απο τον Ιούλιο του 1986 μέχρι και σήμερα εργάζομαι ως
μόνιμος εκπαιδευτικός στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του Παραρτήματος
Φλώρινας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. Στο διάστημα αυτό δίδασκα κυρίως τα
μαθήματα (διδασκαλία και εργαστήριο) Ειδική Γεωργία ΙΙ – αραβόσιτος – ρύζι –
σόργο και Αξιοποίηση και εκμετάλλευση εδαφών όπως και Λιπασματολογία.
Παράλληλα φρόντισα και έγραψα τις σημειώσεις διδασκαλία και εργαστήριο των
δύο πρώτων μαθημάτων.
Στο διάστημα της εργασίας μου στο Τ.Ε.Ι. επέβλεψα την εκπόνηση άνω των τριάντα
(30) πτυχιακών διατριβών απο ισάριθμους σπουδαστές του τμήματος Φυτικής
Παραγωγής. Επίσης συμμετείχα σε άνω των δέκα (10) εκλεκτορικών σωμάτων για
την πλήρωση θέσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολή μας.
4.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α) Ως Γεωπόνος εργάστηκα στο Επιστημονικό Κέντρο Τροπικού Ινστιτούτου του
Πανεπιστημιού Γκίσσεν στο παράρτημα της Φυτοκαλλιέργειας και
Φυτοπαραγωγής.
Β) Ως Γεωπόνος ερευνητής με βαθμό Α΄ στο σταθμό Γεωργικής Έρευνας
Πτολεμαϊδας. Ήμουν υπεύθυνος για την εγκατάσταση και παρακολούθηση
πειραμάτων ποικίλων υβριδίων αραβοσίτου και σιτηρών για όλο το δίκτυο Δυτικής
Μακεδονίας.
5.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Στη διάρκεια της υπηρεσίας μου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διετέλεσα τρείς
διετίες προϊστάμενος του τμήματος Φυτικής Παραγωγής τις περιόδους 1988-90,
1990-92 και 1996-98.
Ήμουν ομαδάρχης για περισσότερο απο έξι (6) χρόνια στην ομάδα Γεωργίας του
τμήματος Φυτικής Παραγωγής Φλώρινας.
Ήμουν μέλος της επιτροπής για τον έλεγχο και έγκριση διδακτικών σημειώσεων
του τμήματος.
Ήμουν μέλος της επιτροπής για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
προσωπικού του τμήματος Φυτικής Παραγωγής.
6.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Έχω συμπληρώσει τριάντα (30) χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας στα φυτά
μεγάλης καλλιέργειας, αφου απο την ημέρα διορισμού μου στο Πανεπιστήμιο, στο
Υπουργείο Γεωργίας, στο Σ.Γ.Ε. Πτολεμαϊδας και ΚΑΤΕΕ-ΚΑΤΕ-ΤΕΙ μέχρι και
σήμερα το αντικείμενο της απασχόλησης μου ήταν αποκλειστικά τα φυτά μεγάλης
καλλιέργειας και ζιζανιοκτονία.
7.ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Συμμετείχα δε δύο ομάδες του Υπουργείου Γεωργίας που είχαν σκοπό τη σύνταξη
κοινού πρωτοκόλλου λιπασμάτων (Γρεβενά 1984).
Συμμετείχα ως μέλος του συμβουλίου Δήμου Φλώρινας σε θέματα Παιδείας.
Ήμουν μέλος της ομάδας εργασίας για την κατάρτιση του 3ου ΣΠΑ Δυτικής
Μακεδονίας στη θεματική επιτροπή «Αγροτική ανάπτυξη».
Ήμουν μέλος του συμβουλίου της αγροτικής πολιτικής της Νομαρχιακής
αυτοδιοίκησης Φλώρινας.
Ήμουν μέλος του συμβουλίου του τμήματος Φυτικής Παραγωγής για περισσότερο
απο οκτώ (8) χρόνια.
Συνεργάζομαι με το γερμανικό περιοδικό Spiegel der Forschung.
Συνεργάστηκα στην εγκατάσταση πειραματικών ρυζιού στη Βαλένθια Ισπανίας το
1978 για ερευνητικούς σκοπούς του πανεπιστημίου Γιούστους Λίεμπιγκ Γκίσσεν.
Ήμουν μέλος της επιτροπής αναθεώρησης προγράμματος Φυτικής Παραγωγής
σχετ. Α) Ν. 1404/83
Β) 53/12-1-1999 ΥΠΕΠΘ-ΙΤΕ
Συμμετείχα στην οργάνωση «AGROTICA 2002» με προβολή βιντεοδιδασκαλίας
μαθήματος για τα ανοιξιάτικα σιτηρά.
8.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΩΝ
1. 1979. Ευάγγελος Πέσσιος
«WirkunggesteigerterDunngergaben auf Ertrag und Nahrstoffaufnahme von
Mais und UnterschiedlichenUnkrautgesellschaften».
Στην παρούσα εργασία έπρεπε να διαπιστώσω την επίδραση τριών
αυξανόμενων λιπάνσεων στην παραγωγή αραβοσίτου σε συνδυασμό με τον
ανταγωνισμό ζιζανίων.
Για την καταπολέμηση των ζιζανίων χρησιμοποιήθηκαν τρείς επεμβάσεις:
Ατραζίνη, Ολεογκεζαπρίμη και 2, 4-D.
Εγκαταστάθηκαν τρείες πειραματικοί σε τρείς διαφορετικές τοποθεσίες:
στο Γκρός Γκέραου, στο Γκίσσεν και στο Ραουσχολτσχάουζεν κατά τα έτη
1977 και 1978. Στις τρείς αυτές τοποθεσίες εμφανίζονταν διάφορα ζιζάνια
όπως chenopodum album, cirsiumarvenseκαι GalinsogaParviflora.
Τα συμπεράσματα για την παραγωγή του αραβοσίτου και των διαφόρων
ζιζανίων όπως και για τις περιεκτικότητες των θρεπτικών στοιχείων και τις
αφομοιώσεις αυτών απο τα φυτά προέκυψαν προοδευτικά σε διάφορα
στάδια.
Η αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων απο τον αραβόσιτο και τα ζιζάνια
προσδιορίστηκαν ξέχωρα για τον αραβόσιτο και τα ζιζάνια. Για την ανάλυση
χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι.
Για το συνολικό άζωτο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του KJELDAHL.
Για τον φώσφορο η μέθοδος κατά του GERICKE και KURMIS με τον
Eppendorf – kolorimeter. Τα κατιόντα (K, Na, Ca, Mg) προσδιορίστηκαν με
την μέθοδο Ependorf-Flammenphotometer.
Αποτελέσματα της εργασίας αναφέρονται αναλυτικά στο βιβλίο μου το
οποίο δημοσιεύθηκε και διανεμήθηκε σε εκατό (100) βιβλιοθήκες της
Γερμανίας.
2. 1979. J. Alkamper, E. Pessios und Do van Long
«Einfluss
der
Dungung
auf
die
Entwicklung
und
NahrstoffaufnahmeVerschiedenerUnkrauter in Mais». (Επίδραση της
λίπανσης στην ανάπτυξη και πρόσληψη θρεπτικών συστατικών απο
διάφορα ζιζάνια στον αραβόσιτο).
Στην εργασία αυτή αναλύεται το πρόβλημα που δημιουργείται στην
καλλιέργεια του αραβόσιτου απο την παρουσία των ζιζανίων. Στις
περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται ζιζανιοκτόνο ή κατά την
καταπολέμηση μέρους των ζιζανίων όπως με το 2, 4-D η απόδοση του
αραβόσιτου κυμάνθηκε γύρω στο 61%.
Ενώ αντίθετα οι αποδόσεις μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου Ατραζίνη
ήταν πολύ μεγαλύτερες.
Με την αύξηση των δόσεων λίπανσης, παρόλο που ο αραβόσιτος
ανταγωνιζόταν με τα ζιζάνια, παρουσιάστηκε αύξηση της απόδοσης του.
Μεμονομένα ζιζάνια προωθούνται με μια αυξημένη λίπανση πολύ
περισσότερο απ’ ότι το φυτό. Υπάρχουν όμως και ζιζάνια τα οποία δεν
αντιδρούν σε μια αυξημένη λίπανση.
Επειδή τα ζιζάνια σταματούν την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών
νωρίτερα απο τον αραβόσιτο συνίσταται η λίπανση να δίδεται σταδιακά
ώστε το φυτό να έχει καλύτερη πρόσβαση στην λίπανση.
3. 2009-2012, Ευάγγελος Πέσσιος
Ερευνητικό έργο το οποίο είναι υπό την εποπτεία μου μεταξύ ΤΕΙ Δυτικής
Μκαεδονίας και ΑΠΘ Θεσσαλονίκης με τίτλο:
«Εφαρμογή κομσποστοποιημένου φυτικού υλικού απο καλαμιώνες
(PHRAGMITES AUSTRALIS (CAV.) TRIN. EX. STEUDEL.) ως υλικό λιπανσης
στην καλλιέργεια φασολιών «γίγαντες-ελέφαντες» (PHASEOLOUS
COCCINEUS SPP. MULTIFLORUS).
Πρώτηδημοσίευσησε ΠανελλήνιοΣυνέδριοστηΛάρισα 20-22 Οκτωβρίου
2010.
Δεύτερηδημοσίευσησε
ΠανελλήνιοΣυνέδριοστηνΚρήτητονΣεπτέμβριοτου
2011.
9.ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. 1986, Ευάγγελος Πέσσιος
Αξιοποίηση και Εκμετάλευση Εδαφών
Σημειώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες στη διδασκαλία του
μαθήματος αξιοποίηση εδαφών.
2. 1986, Ευάγγελος Πέσσιος
Ειδική Γεωργία
Σημειώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες στη διδασκαλία του Γ΄
εξαμήνου της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
3. 1986, Ευάγγελλος Πέσσιος
Αξιοποίηση και Εκμετάλευση Εδαφών
Σημειώσεις που καλύπτουν τις ανάγκες στο εργαστήριο του
μαθήματος που διδάσκεται ΣΤ΄ εξάμηνο του τμήματος Φυτικής Παραγωγής
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
4. 1986, Ευάγγελος Πέσσιος
Ειδική Γεωργία ΙΙ
Σημειώσεις για να καλύψουν τις εργαστηριακές ανάγκες του
μαθήματος που διδάσκεται στο Γ΄ εξάμηνο του τμήματος Φυτικής
Παραγωγής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
5. 2000, Ευάγγελος Πέσσιος
Ζιζάνια και Ζιζανιοκτόνα του Αραβόσιτου
Δίδονται τα ζιζάνια με βάση το επιστημονικό και το κοινό όνομα.
6. 2008, Ευάγγελος Πέσσιος
Θρέψη Φυτών – Λιπάσματα
Σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος Φυτικής Παραγωγής της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας.
Οι σημειώσεις αυτές απευθύνονται στου σπουδαστές των Τ.Ε.Ι.
Σκοπό έχουν να δώσουν έχουν να δώσουν πιο πολλά στοιχεία και γνώσεις για την
καλύτερη κατανόηση του προβλήματος των ζιζανίων που δημιουργούνται στον
αραβόσιτο και την καταπολέμηση αυτών καθώς και την σωστή χρήση των
ζιζανιοκτόνων.
10.ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΤΡΟΠΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΥΠΕΡΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΟΥΣΤΟΥΣ ΛΙΕΜΠΙΓΚ
1. Συνεχής αλληλογραφία και πολλαπλές προσκλήσεις και επισκέψεις στο
παραπάνω Πανεπιστήμιο για ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων σε
θέματα καλλιέργειας ανοιξιάτικων σιτηρών (αραβόσιτος).
2. Εργασίες που πραγματοποιούνται απο εμένα, αποστέλλονται και
κοινοποιούνται στην υπηρεσία ενημέρωσης φοιτητών (Dekanat).
3. Συνεχής επαφή με την Εταιρία παραγωγής ζιζανιοκτόνων BASF.
4. Συνεργασία με το επιστημονικό περιδικό Spiegel του Πανεπιστημίου
Γιούστους Λίεμπιγκ Γκίσσεν.
11.ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
1. 1982, GirefeSahile
Comretition Bettween Cyperus Rotundus unt cereal Crops for Nutriente und
Water.
2. 1985, Pornchal Laeang-a-papong
Wirkung einer Unkrautwirtschaftung auf den Boden und den
Sommergerstenertag.
3. 1987, Vasilios Dararas
Wechselwirkung zwischen Dungung und Unkrautbekampfung auf Ertrag und
Nahrstoffaufnahme von Zuckerruben und Unkraut in Griechenland.
4. 1979, J. Alkamper, E. Pessios, Don van Long
Einfluss der Dungung auf die Entwicklung und Nahrstoffaufnahme
Verschiedener Unkrauter in Mais.