close

Enter

Log in using OpenID

CERTIFIKAT - Veterinarska stanica Tuzla

embedDownload
CERTIFIKAT
Za sistem upravljanja prema
EN ISO 9001 : 2008
U skladu s TÜV NORD CERT procedurama, potvrđuje se da
JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o.
21. decembra br. 4
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
primjenjuje sistem upravljanja u skladu s gore navedenim standardom za slijedeći opis djelatnosti
Obavljanje poslova veterinarskog javnog zdravstva u mreži javne veterinarske službe na teritoriji
epizootiološke jedinice Općine Tuzla. Provođenje preventivnih cijepljenja, dijagnostičkih ispitivanja,
laboratorijskih pretraga, radi zaštite zdravlja životinja i ljudi (bolesti zoonotičnog karaktera). Liječenje
oboljelih životinja, obavljanje hirurških, ortopedskih, porodiljskih i drugih veterinarskih zahvata na
životinjama. Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije, deviperizacije i radiološke
dekontaminacije. Izavanje obrazaca, svjedodžbi, potvrda o zdravstvenom stanju životinja, veterinarskozdravstvenih certifikata za nekomercijalni uvoz životinja u EU. Obavljanje obaveznih veterinarskozdravstvenih pregleda prilikom utovara, istovara ili pretovara namirnica životinjskog porijekla, živih
životinja, životinja namijenjenih za klanje, pregleda mesa i organa zaklanih životinja, namirnica
životinjskog porijekla u unutrašnjem prometu, u svim fazama proizvodnje, prerade, skladištenja i
distribucije. Provođenje službene kontrole, pod određenim okolnostima provođenje inspekcijskog
nadzora i kontrole, vršenje provjere dokumentacije i utvrđivanje identiteta pošiljke. Provođenje
monitoringa vezano za pregled hrane i hrane za životinje, mjera i uslova potrebnih za kontrolu rizika.
Registarski broj certfitikata 44 100 14430083
Broj izvještaja 10014392
Važi od:
Važi do:
2014-09-21
2017-09-20
Služba izdavanja certifikata
pri TÜV NORD CERT GmbH
Zagreb, 2014-09-21
Certifikacija je provedena u skladu s TÜV NORD CERT procedurama za auditiranje i certificiranje i predmet
je redovnih nadzornih audita.
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstraße 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.com
CERTIFICATE
Management system as per
EN ISO 9001 : 2008
In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that
JP “VETERINARSKA STANICA” d.o.o.
21. decembra br. 4
75000 Tuzla
Bosna and Hercegovina
applies a management system in line with the above standard for the following scope
Veterinary Station Ltd Tuzla operates in the field of veterinary public health within the network of
veterinary services in the territory of epizootiological unit of the municipality of Tuzla. It implements
preventive vaccination, diagnostic tests and laboratory tests for the purposes of protecting human and
animal health (diseases of zoonotic origin). It also provides adequate treatment to animals suffering
from various diseases, performs surgery, orthopaedic, maternity and other veterinary procedures on
animals. The station implements measures of disinfection, fumigation, pest control, snake removal and
radiological decontamination). The Station is also responsible for issuing forms, certificates animal
health and veterinary health certificates for non-commercial import of animals in the EU. It performs
mandatory veterinary health checks during loading, unloading and reloading of foods of animal origin,
living animals, animals intended for slaughter, inspection of meat and organs of slaughtered animals,
products of animal origin in domestic traffic at all stages of production, processing, storage and
distribution. Additional responsibilities also include official inspection, supervision and control under
specified conditions; revision of documents and shipment identification. Finally, it conducts food
monitoring (including animal food) and also measures and conditions needed for risk control system.
Certificate Registration No. 44 100 14430083
Audit Report No. 10014392
Valid from: 2014-09-21
Valid until: 2017-09-20
Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH
Issue:
Place:
2014-09-21
Zagreb
This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification and is
subject to regular surveillance audits.
TÜV NORD CERT GmbH
Langemarckstrasse 20
45141 Essen
www.tuev-nord-cert.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
564 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content