close

Enter

Log in using OpenID

- KÖSTER HRVATSKA doo

embedDownload
Tehnički list / Artikl broj
KÖSTER
Reparaturni Mort NC
Zadnja izmjena:
Srpanj 25., 2011.
5.035
Mort ojačan vlaknima, za sanaciju i završnu obradu betonskih
konstrukcija, visoko otporan na kemijska i mehanička opterećenja
Opis proizvoda
Područje primjene
KÖSTER Reparaturni Mort NC je reparaturni mort i žbuka odlične
KÖSTER Reparaturni Mort NC se može koristiti za konstrukcijske
obradljivosti. Ima odličnu prionjivost na nove i stare mineralne
popravke, ispune šupljina i izravnanje betonskih površina. Materijal
podloge.
je posebno pogodan za primjene kao reparaturni mort za sanaciju
KÖSTER Reparaturni Mort NC karakterizira visoka otpornost na
površina izloženih jakim kemijskim i mehaničkim opterećenjima kao
kemijska i mehanička opterećenja te visoka tlačna čvrstoća. Mort je
što je zaštita poljoprivrednih pogona, dimnjaka s korozivnim
ojačan vlaknima. Idealan je za pripremu površine prije nanošenja
plinovima, kanala s otpadnim vodama itd.
antikorozivne zaštite KÖSTER PSM ili KÖSTER Silikatnog Morta,
npr. kod zaštite industrijskih dimnjaka, kanala za odvodnju otpadnih
Priprema podloge
voda ili u svim drugim betonskim konstrukcijama koje su izložene
Podloga mora biti suha, čista, čvrsta, bez prašine, ulja i nevezanih
niskim pH vrijednostima.
dijelova, cementne skramice i ostataka ulja za odvajanje oplate.
Može se primjenjivati na svim betonskim površinama. Zahtijeva se
Tehničke karakteristike
minimalna vlačna čvrstoća podloge od 1.5 N / mm². Prije nanošenja
Tlačna čvrstoća
morta navlažiti površinu (tako da bude mat vlažna). Pritom izbjeći
Nakon 7 dana
48,4 N/mm² (srednja vrijednost)
prevelike količine vode kako se ne bi stvorile lokvice. Upojne
45,6 N/mm² (min. pojedinačna vr.)
podloge i podloge zagađene solima premazati temeljnim premazom
70,7 N/mm² (srednja vrijednost)
Nakon 28 dana
KÖSTER Polysil® TG 500 (potrošnja oko 200 g/m²).
69,6 N/mm² (min. pojedinačna vr.)
Savojna čvrstoća
Priprema proizvoda
Nakon 7 dana
Nakon 28 dana
Vlačna čvrstoća
7,6 N/mm² (srednja vrijednost)
Pomiješati 25 kg KÖSTER Reparaturnog Morta NC sa 4.2 l vode.
7,5 N/mm² (min. pojedinačna vr.)
Izlijte ¾ tekućine u posudu odgovarajuće veličine i kontinuirano
10,0 N/mm² (srednja vrijednost)
dodajte prah uz konstantno miješanje pomoću električne mješalice.
9,7 N/mm² (min. pojedinačna vr.)
Dodajte preostalih ¼ tekućine prema potrebi tijekom miješanja kako
3,3 N/mm² (srednja vrijednost)
bi postigli željenu konzistenciju. Miješajte dok ne postignete
2,6 N/mm² (min. pojedinačna vr.)
homogenu konzistenciju bez grudica. Vrijeme miješanja je
1.2 mm
minimalno 3 minute. Ukoliko se mort ugrađuje u maksimalnoj
3
debljini po nanosu (5 cm) tada je površinu potrebnu obraditi SN
oko 15000 N / mm²
vezom (Reparaturni Mort NC pomiješan s 5% KÖSTER SB
Maksimalna veličina agregata
Gustoća mješavine
2,04 kg/dm
Modul elastičnosti
Skupljanje
< 0.5 mm / m
Maksimalna debljina nanosa po sloju
Otvoreno vrijeme (20° C)
Vezivnom Emulzijom i vodom).
5 cm
oko 45 min.
Podatci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podatci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se
došlo u preddefiniranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir
specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtjevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika
ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtjevaju pismenu potvrdu. Važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke se treba
pridržavati. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije
nevažeće.
KÖSTER HRVATSKA d.o.o. Stupničke Šipkovine 3/1  HR - 10255 Donji Stupnik  Hrvatska
Tel. + 385 1 6414 050  Fax + 385 1 6414 055  [email protected] – www.koster.hr
Ugradnja
Otvoreno vrijeme morta iznosi oko 45 min. KÖSTER Reparaturni
Mort NC nanesite uobičajenim zidarskim alatima ili špricanjem.
Nanošenje drugog sloja nakon približno 24h.
Potrošnja
Oko 1.9 kg / l šupljine (kao reparaturni mort)
Oko 19 kg / m² za 1 cm debljine
Čišćenje alata
Odmah nakon upotrebe alat očistite s vodom.
Pakiranje
25 kg vreća
Skladištenje
Skladištiti materijal na suhom mjestu u originalnom pakiranju do 6
mjeseci.
Sigurnosne napomene
Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala.
Korišteni citati tehničkih listova
KÖSTER Polysil® TG 500
Art.-br. 4.011
KÖSTER PSM
Art.-br. 5.18
KÖSTER Silikatni Mort
Art.-br. 5.15
KÖSTER Vezivna Emulzija
Art.-br. 2.11
Podatci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dani podatci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se
došlo u preddefiniranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvođač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir
specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtjevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika
ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtjevaju pismenu potvrdu. Važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke se treba
pridržavati. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije
nevažeće.
KÖSTER HRVATSKA d.o.o. Stupničke Šipkovine 3/1  HR - 10255 Donji Stupnik  Hrvatska
Tel. + 385 1 6414 050  Fax + 385 1 6414 055  [email protected] – www.koster.hr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
202 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content