close

Enter

Log in using OpenID

BH UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA NAMJEŠTAJA

embedDownload
BH UDRUŽENJE PROIZVOĐAČA NAMJEŠTAJA
BH UPN
AKCIONE MJERE
Sarajevo,oktobar 2013
1.Uvod
BH Udruženje proizvođača namještaja je udruženje, koje je osnovano Odlukom osnivača
udruženja, usvojenoj na Osnivačkoj skupštini održanoj dana 26.06.2013. godine, u skladu sa
Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.
Udruženje je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija čija je misija:
Razvoj industrije namještaja i ekonomski prosperitet radi otvaranja novih radnih mjesta i
povećanja izvoza
Udruženje je formirano kako bi pomoglo svojim članicama da započnu ili povećaju postojeću
stopu izvoza svojih proizvoda, te zajedničkim djelovanjima, prodajom,promocijom povećaju
konkurentnost na inostranom tržištu, a samim tim do povećanja proizvodnje I broja zaposlenih.
Proizvodnja namještaja mora biti strateška grana privređivanja u BiH.
Članovi BH UPN-a intezivno će raditi na stvaranju povoljnih uslova privređivanja kroz svoje
zahtjeve upućene svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti.
Glavne mjere su:
1. Da se porezi i doprinosi na plate smanje za 50 % ( kao što je u industriji tekstila, kože i
obuće )
2. Cijene i uslovi plaćanja oblovine lišćara za fabrike koje izvoze više od 51% proizvodnje
da se izjednače sa uvjetima iz našeg okruženja ( tj.smanje za 20%,a rok plaćanja 90
dana )
3.
Da se povećaju subvencije za otvaranje novih radnih mjesta ( sada se preko Zavoda za
zapošljavanje dobiju maksimalno 2.000 KM ako se radnik zadrži 12 mjeseci, a kod
susjeda on iznosi 10.000 KM )
4. Da država subvencionira troškove izlaganja na međunarodnim sajmovima u cilju
promocije finalnih proizvoda i same države
5. Da se hitno poduzmu mjere za radikalno suzbijanje rada na crno i prodaje namještaja
na pijacama bez fiskalnih računa. ( Procjena da u sektoru radi pet do šest hiljada
radnika na crno )
6. Da se smanji cijena električne energije za izvoznice ili da se subvencionira trošak
električne energije za izvoznike ( npr. Njemačka subvencionira 30 % troškova energije
za izvoznike)
2
7. Kamate na kredite za povećanje proizvodnje za izvoz 2 % god.
8. Pošumljavanje neiskorištenih površina sa sadnicama lišćara ( bukva,hrast,orah..).
9. Usvajanje zakona o šumama na nivou FBiH
10. Povećanje stope i naplate ekološke takse ( doprinos za šume )
Uvodjenjem ovih mjera otvara se mogućnost povećanja broja uposlenih u sektoru,i to cca
10.000 novih radnih mjesta. Smanjenjem poreza i doprinosa na plaće otvara se mogućnost za
povećavanje prosječnih neto plata uposlenih. Zadovoljni radnici uslovljavaju bolju i efikasniju
proizvodnju, a povećanje proizvodnje dovodi do povećanja izvoza sektora. Sve ovo ukupno bi
dovelo do bolje situacije u Bosni i Hercegovini.
1.1.Ciljevi I djelatnost Udruženja:














Međusobno povezivanje članova u cilju unapređenja proizvodnje namještaja
Razmjena iskustava iz oblasti organizacije, tehnologije, marketinga i poslovanja u zemlji i
inostranstvu;
Stimulacija i unapređenje pronalazaštva u oblasti proizvodnje namještaja;
Podsticanje i unapređenje proizvodnje u oblasti proizvodnje namještaja;
Unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga članova Udruženja u cilju razvoja proizvodnje
namještaja;
Zajednički nastup u odnosu prema kupcima bez monopolskog ponašanja;
Zastupanje i predstavljanje interesa članova i pružanje stručne pomoći članovima oko
poboljšanja proizvodnje unutar članica Udruženja;
Zajednički nastup prema svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti u cilju stvaranja
povoljnijih uslova privređivanja.
Pokretanje i koordiniranje aktivnosti radi uspostavljanja i unapređivanja međusobne
poslovne saradnje članova Udruženja ;
Stvaranje uslova za zajedničko nastupanje članova Udruženja prema domaćim i
inostranim partnerima radi povoljnijih uslova nabavke i prodaje;
Usklađivanje aktivnosti na istraživanju tržišta;
Održavanje seminara,okruglih stolova,debata,sajmova, izložbi, prezentacija i sl. u cilju
razmjene iskustava, praktičnih i stručnih znanja;
Planiranje i razvoj edukativne djelatnosti u oblasti proizvodnje i organizacije poslovanja i
u tom cilju sarađuje se sa zainteresovanim organizacijama i institucijama u organizaciji
kurseva, predavanja i prezentacija;
Organizacija i zajednički nastup na sajmovima u Zemlji i inostranstvu, organizacija i
zajednički nastup na izložbama i prezentacije savremenih tehničkih dostignuća u oblasti
proizvodnje svojih članova Udruženja;
3



Motivacija i unapređenje članova Udruženja u kontekstu poticanja stručnih i naučnoistraživačkih aktivnosti radi pronalazaštva, inovatorstva i vrhunskog stvaralaštva u svim
oblicima u oblasti proizvodnje namještaja;
Zajednički nastup i saradnja sa strukovnim udruženjima, asocijacijama kao i organima i
organizacijama u zemlji i inostranstvu;
Ostvarivanje međunarodne saradnje u skladu sa programom i odlukama Udruženja;
Plan rada predstavlja zvaničan dokumenat Udruženja i služi kao putokaz u razvoju Udruženja.
4
2.Razvoj tržišta
Gledajući historiju, geografski položaj, klimu, prirodna bogatstva drvna industrija u Bosni i
Hercegovini ima velike mogućnosti za uspješan razvoj.
Zajedničkim djelovanjem proizvođača i prerađivača, uz podršku zakonodavne vlasti, može
postati strateška grana razvoja BiH-e, što pokazuje i podatak da je 53 % ukupne teritorije BiH-e
prekriveno je šumama, od toga je 81 % u vlasništvu države a 19 % privatno vlasništvo.
Prije raspada bivše Jugoslavije i rata nakon toga, bh. kompanije iz sektora drvne industrije bile su
poznate širom svijeta. Kompanija Konjuh Živinice posjedovala je najveću tvornicu u Evropi za
proizvodnju stolova, Krivaja Zavidovići imala je najveću evropsku tvornicu za proizvodnju
tokarenih stolica sa masivnim sjedištem, dok je u okviru šumsko-industrijskog preduzeća Šipad
Sarajevo postojalo oko 220 proizvodnih pogona. Drvna industrija BiH do 1992. godine učestvovala je
sa 10% u GDP-u (cca. 3 milijarde USD), a sa 11% u izvozu BiH . Tada je u drvnoj industriji bilo
uposleno 61.000 radnika, od toga 15.000 u primarnoj a 46.000 u finalnoj proizvodnji. Godišnje
se proizvodilo 50.000 garnitura i oko 5.700.000 ostalog namještaja.
Nakon ratnih dejstava većina proizvodnih kapaciteta bh. drvoprerađivačkog sektora uništena.
Gotovo potpuno je nestala, recimo, mogućnost proizvodnje iverica i mediapan ploča, koje su se
prije rata proizvodile u količinama od 223.000 (iverice) i 90.000 (mediapan) kubnih metara
godišnje. Proizvodnja montažnih drvenih kuća pala je sa 250.000 na samo 30.000 metara
kubnih, a proizvodnja šibica, kao i pluta praktično je potpuno nestala. Umjesto nekada
prosperitetne industrijske grane nikle su brojne pilane, velikim dijelom nelegalne. Radeći bez
ikakvih dozvola za rad i uplata doprinosa i dažbina, za samo par godina one su razorile šumski
fond Bosne i Hercegovine.
Rat je ostavio posljedice i na šume, jer veliki broj površine je razoren, što ne daje mogućnost za
dalje pošumljavanje, a samim tim što je veliki dio teritorije BiH-e, osobito šume, ostao miniran.
Međutim u zadnjih nekoliko godina osjeća se veliki pomak u razvoju drvne industrije. Ovo se
odrazilo i na povećani izvoz. Od čega je izvoz namještaja u konstantnom rastu i ekspanziji.
2009. godine broj uposlenih u primarnoj proizvodnji iznosio je 13.508 uposlenika, a u
proizvodnji namještaja 7.153 uposlena. 2011 godine taj broj se povećao na 7.942 radnika dok
danas ta brojka prelazi 10.000 radnika. Smatra se da veliki broj uposlenika ovog sektora rade ''na
crno'', bez prijavljivanja zbog čega nije moguće utvrditi tačan podatak.
5
Drvna industrija BiH sa svojim potencijalima spada u najznačajnije industrijske grane, a
njenu okosnicu čini proizvodnja sljedećih proizvoda:


elementi za namještaj,
sve vrste namještaja (tapacirani, masivni od punog drveta, pločasti, spavaće sobe, dnevne sobe,
dječije sobe, kuhinje, trpezarije, uredski namještaj, namještaj za škole i vrtiće, predsoblja, vrtne
garniture),
 građevinska stolarija,
 parketi i podovi,
 rezana građa,
 montažna drvena gradnja,
 masivne ploče,
 palete i drveni ambalažni materijal.
Procjenjuje se da godišnja vrijednost proizvodnje sektora iznosi preko 900 miliona KM, pri čemu se više
od 2/3 plasira na inozemno tržište.
Grupe
proizvoda
Proizvodi
šumarstva
Vrijednost ostvarenog izvoza Bosne i Hercegovine u KM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
48.320.152
47.818.912
70.723.487
78.437.313
83.111.998
100.660.976
290.503.110
231.724.611
265.786.858
312.546.947
287.266.382
193.217.853
30.381.427
31.918.995
41.826.586
39.041.393
32.745.972
25.253.309
21.527.461
17.909.125
19.620.501
22.988.865
23.073.880
15.136.888
24.271.998
28.928.558
45.318.895
51.731.378
47.054.481
43.602.291
Ukupno drvo
i proizvodi od
drveta
425.823.992
371.798.143
458.938.703
524.405.361
492.789.737
391.420.038
Namještaj
137.595.618
159.792.321
202.638.919
247.548.009
250.087.048
254.432.648
Montažna
gradnja
3.554.619
989.320
4.894.532
4.991.903
7.950.776
8.060.679
566.974.229
532.538.784
666.472.154
776.945.273
750.827.561
653.913.365
Rezana građa
Ploče, furnir
Parket i
ostalo
profilirano
drvo
Građevinska
stolarija
Ukupan izvoz
Tabela 1: Izvoz drvnog sektora BIH u periodu 2004 - 2009 godina
Izvor: VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH
2004-2009 god.
6
Iz tabele 1 vidljivo je da je izvoz drvnog sektora bilježio stabilan rast u periodu 2004-2007, a
nakon toga primjetan je pad uzrokovan globalnom recesijom. Međutim, izvoz namještaja kao finalnog
proizvoda u periodu 2004-2009 bilježi konstantan rast, što je značajan podatak koji pokazuje da su
proizvođači finalnih proizvoda bili nadprosječno konkurentni na europskom tržištu namještaja, koje je
prema Eurostatu zabilježilo pad od 3% u 2008.
Sa druge strane, uvoz proizvoda iz skupine drvo i proizvodi od drveta u 2009. godini činio je
60,4% ukupnog uvoza, u okviru čega se najveći uvoz odnosio na ploče (iverice, mediapan, šperploče),
odnosno 34,1% ukupnog uvoza drvne industrije, te građevinsku stolariju, odnosno 5,4% ukupnog uvoza.
Grupe
proizvoda
Vrijednost ostvarenog uvoza Bosne i Hercegovine u KM
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ploče
57.922.954
74.845.694
81.265.802
113.152.038
127.192.890
83.979.637
Građevinska
stolarija
13.134.183
13.845.253
10.995.751
17.748.543
19.734.490
15.572.056
27.311.538
34.725.538
27.308.351
41.939.964
60.640.160
48.909.315
98.368.675
123.416.485
119.569.904
172.840.545
207.567.540
148.461.008
Namještaj
105.313.540
98.126.361
98.149.969
133.010.195
130.176.043
97.851.461
Montažna
gradnja
133.769
35.595
98.613
201.664
359.127
196.767
203.816.984
221.578.441
217.818.486
306.052.404
338.102.710
246.509.237
Ostali
proizvodi od
drveta
Ukupno drvo
i proizvodi od
drveta
Ukupan uvoz
Tabela 2: Uvoz drvnog sektora BIH u periodu 2004 - 2009 godina
Izvor: VTK BiH – Informacija o ostvarenoj proizvodnji, izvozu i uvozu drvne industrije i šumarstva BiH
2004-2009 god
Iz tabele 2 možemo zaključiti da je ukupan uvoz drvnog sektora imao rast od 2004-2008,
odnosno rastući trend sa faznim pomakom od godinu dana u odnosu na izvoz. Osnovni razlog za to jeste
što se globalna kriza „prelila“ i na tržište BiH, ali sa određenim zakašnjenjem u odnosu na razvijene
ekonomije. Uvoz namještaja, kao finalnog proizvoda imao je izražene fluktuacije tijekom perioda 20042009, ali je značajan podatak da je 2009. godine ostvaren uvoz koji je u apsolutnom iznosu najmanji u
posmatranom šestogodišnjem periodu.Osim toga, vidljivo je da uvoz ploča (iverica, MDF, šperploča,
masivne ploče) predstavlja značajnu stavku u ukupnom uvozu ( 40 % uvoza ), posebno zbog činjenice da
u BiH ne postoje kapaciteti za proizvodnju ploča od usitnjenog drveta. Pokretanjem proizvodnje ploča od
usitnjenog drveta u značajnoj bi se supstituirao ukupni uvoz ploča, te bi se povoljan vanjskotrgovinski
bilans drvne industrije dodatno poboljšao.
7
3.Analiza glavnog izvoznog tržišta
Njemačka je najveće tržište namještaja u Evropskoj Uniji. Tržište namještaja u Njemačkoj je za
35% veće od Italije, a potrošnja namještaja po glavi stanovnika iznosi u prosjeku 224 €, što je za
40% veće od evropskog prosjeka koji iznosi 161 €. 2011. godine zaposleno je 151.000 radnika u
više od 1.000 kompanija. Razni faktori utiču na potražnju namještaja, od promjene ukusa
potrošača, pa do promjene stila života koji utiče na izbor adekvatnog namještaja.
vodeca trzista izvoza namjestaja BiH
2011
Njemacka
Hrvatska
Nizozemska
Austrija
Francuska
Italija
Slovenija
Srbija
Svicarska
Rumunija
Ostale
3%
19%
27%
3%
4%
12%
4%
8%
10%
4%
6%
Grafikon 1. Pregled vodećih tržišta izvoza
Izvor podataka: Agencija za statistiku podataka,2011godina
Iz grafikona br.1 se vidi da je njemačko tržište najvažnije za sve podsegmente ( furnir,namještaj i
dr.proizvodi od drveta ) sa udjelom od 27% , potom ih slijedi Hrvatska, Nizozemska,Austrija.. Od
ukupnog izvoza na njemačko tržište ( 108,4 miliona KM ) samo dvije kategorije su učestvovale sa
54% ukupnog bh izvoza i to: različiti dijelovi namještaja ( 52,9 miliona KM ) i tapacirani
namještaj i stolice (44 miliona KM ). Grupisanjem tržišta jasno je vidljivo da je glavno izvozno
tržište Njemačka.
8
4.Prijedlog smanjenja poreza i doprinosa na plaće
Prema evidenciji nadležnih kantonalnih poreznih ureda, po pregledu poreznih obveznika sa
iznosom duga po osnovu poreza,doprinosa,taksi i drugih naknada preko 50.000 KM od
30.06.2013.godine za proizvođače namještaja ovaj dug iznosi cca 42.005.477 KM.
Smanjenjem poreza i doprinosa na plaće iznos ovih dugovanja ne bi rastao, a veliki dio bi se
moga i vratiti.
•
•
•
•
Trenutno je uposleno oko
Prosječna neto plaća iznosi cca
Stopa doprinosa
Ukupna vrijednost
10.000 radnika
450 KM
61 %
2.745.000 KM/mjesečno
Pretpostavka: cca 5.000 radnika nije prijavljeno, od toga 2.500 radnika prima naknadu sa
biroa u slucaju nezaposlenosti,cca 300 KM/mjesečno, što iznosi 750.000 KM.
Neto priliv u budžete- fondove: 2.745.000 – 750.000 = 1.995.000 KM.
*Isplata toplog obroka se vrši u novcu, 2% dnevno, prosjek FBiH, ukupna vrijednost 400 KM
* Minimalan iznos plaće FBiH je 370 KM i većina radnika u ovom sektoru je prijavljena na ovaj
iznos.
Uvodjenjem manje stope poreza, za 1/2 od ukupne tj. 30,5 %, i smanjenjem sive ekonomije
stvara se ambijent da se u kratkom roku zaposli minimalno 5.000 novih radnika uz povećanje
prosječne plaće.
br.uposlenih
Topli obrok
ukupno
15.000
650
9.750.000
stopa doprinosa
30,5%
Ukupnomjesečno
2.973.750
Smanjenjem poreza i doprinosa gubi se potreba da se topli obrok isplaćuje u novcu bez uplate
poreza.Obavezom da se obezbijedi ishrana toplog obroka u restoranima, radnici bi radili uz
kvalitetan obrok, a za budžet bi značio priliv novih sredstava od PDV-a.
br.uposlenih
15.000
Topli obrokrestoran
110
ukupno
PDV
ukupno
1.650.000
17%
280.500
Zbirni iznos je: 2.973.750 +280.500 = 3.254.250 -1.995.000 = + 1.259.250
više u budžetu – fondovima u odnosu na sadašnje stanje.
9
5.Statistički podaci sektora
Prema podacim Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine Indeks proizvodnje
namještaja za sedam mjeseci 2013. godine je u padu u odnosu na proizvodnju u istom periodu
2012. godine za 5.6%.
Izvoz namještaja za šest mjeseci 2013. godine iznosio je 348.888.000 KM što je u odnosu na isti
period 2012. godine veći za 10.9 %.
Uvoz namještaja za šest mjeseci 2013. godine iznosio je 49.129.000 KM, što je u odnosu na isti
period 2012. godine manji za 9.2%.
Broj zaposlenih za šest mjeseci 2013. godine je 3.441, u odnosu na 2012. godinu manji je za
5.9%.
Loše poslovno okruženje, nepostojanje zakonske regulative, izostatak pomoći države za
pripremu proizvodnje za izvoz namještaja, velikih finansiskih opterećenja, skupa električna
energija, problemi sa kvalitetnom nabavkom trupaca i cijenama trupaca, proizvodnja namještaja
i drugih finalnih proizvoda u FBiH za 2013. godinu bilježi rast u odnosu na 2012. godinu.
Kriza se osjetila i u ovom sektoru, ali ipak može se reći da je proizvodnja proizvoda sa višim
fazama obrade i povećanje konkurentnosti tih proizvoda cilj ka još većem izvozu i traženju
rješenja iz ove situacije.
Iz ovih razloga djelovanje BH UPN-a je od značajne važnosti jer jedino zajedničkim
djelovanjem svih proizvođača i državnih organima možemo dovesti do
napretka,koji je od velike važnosti za obe strane.
10
6.Osnivači BH UPN
JADRINA DOO GRAČANICA
Web stranica: www.jadrina.com.ba
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Gračaničkih gazija bb , 75320, BiH.
Kontakt:
035 704 938
Odgovorno lice: Grapkić Ramiz
Jadrina DOO Gracanica je firma savremenog tapaciranog korpusnog I masivnog namještaja.
MS&WOOD DD SARAJEVO
Web stranica: www.mswood.ba
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Džemala Bijedića 160 71000 Sarajevo, BiH.
Kontakt:
033 775 100
Odgovorno lice: Pilav Muhamed
MS&WOOD DD SARAJEVO proizvodnja svih proizvoda od drveta, tapaciranog I pločastog namještaja,
opremanje enterijera,sve vrste podova. Izvozna tržišta: saradnjom sa IKEom dostupnost proizvoda širom
EU,Japana,Kanade,SAD-a.
11
SINKRO DOO SARAJEVO
Web stranica: www.sinkro.com
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Krešimira Zelića 1,71000 Sarajevo, BiH.
Kontakt:
033 767 070
Odgovorno lice: Kuštrić Omar
Sinkro d.o.o Sarajevo bavi distribucijom i prodajom meblštofova i opreme za tapaciranje
namještaja,proizvodnja namještaja.
VETKOM DOO BANJA LUKA
Web stranica: www.vetkom-furniture.com
Mail adresa [email protected]
Adresa: Motike bb,88000 Banja Luka, BiH.
Kontakt:
051 275 311
Odgovorno lice: Milan Vukelić
Proizvodnja tapaciranog namještaja, opremanje ugostiteljskih objekata, privatnih I poslovnih enterijera.
MOREA DOO KISELJAK
Web stranica: www.morea.ba
Mail adresa [email protected]
Adresa: Draževići bb,71250 Sarajevo, BiH.
Kontakt:
033 878 095
Odgovorno lice: Ivo Antić
Proizvodnja tapaciranog namještaja, maloprodaja,veleprodaja.
12
LUXOR DOO SARAJEVO
Web stranica: www.luxor.ba
Mail adresa [email protected]
Adresa: Maršala Tita 29/4 71000 Sarajevo, BiH.
Kontakt:
033 250 080
Odgovorno lice: Adnan Čaušević
Proizvodnja namještaja,stolica,stolova,klupa
.
OGLAVINA DOO BRČKO
Web stranica: www.oglavina.ba
Mail adresa [email protected]
Adresa: Mehmeda Spahe bb 76100 Brčko, BiH.
Kontakt:
049 591 131
Odgovorno lice:Ljuca Halil
Proizvodnja tapaciranog I pločastog namještaja.
PRIMA SOFA DOO KALESIJA
Web stranica:
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Donje Vukovije bb, 75260 Kalesija BiH.
Kontakt:
Odgovorno lice:Almir Gadžo
Prodaja namještaja.
13
ARTISAN DOO TEŠANJ
Web stranica:www.artisan.ba
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Medakovo bb,74260 Tešanj,BiH.
Kontakt: 032 667 910
Odgovorno lice:Fadil Ćostović
Artisan je specijaliziran za ručnu proizvodnju visokokvalitetnog namještaja od masivnog drveta.
ARTECO WOOD TECHNOLOGY CENTER
„Dizajn i tehnologija drveta – sve na jednom mjestu“
Web stranica: http://www.arteco.ba
Mail adresa: [email protected]
Adresa: Medakovo bb,74260 Tešanj,BiH.
Kontakt: 032 658-770
Pružanja usluga iz područja dizajna, izrade prototipa, rada sa 5-osnim CNC (Computer Numeric Controlkompjuterski upravljana mašina) mašinama, mašinama za obradu drveta, završne obrade, pripreme,
sušenja sirovina, pomoć pri izvozu finalnih drvoprerađivačkih prioizvoda, obuka u korištenju tehničke
dokumentacije.
AD NAUTIC d.o.o. Goražde
Adresa: Drinske brigade 23, 73.000 Goražde
Odgovorno lice: Adis Polić
Tel: 038 240 515
Proizvodnja enterijera za brodove, proizvodnja camaca Maestral.
WOODTEAM d.o.o.Ilijaš
Adresa: Luka bb, 71380 Ilijaš
Kontakt: 033 429 135
Mail adresa: [email protected]
Odgovorno lice: Šehović Samir
Proizvodnja ambalaze od drveta, proizvodnja stolica.
14
SADRŽAJ
Uvod……………………………………………………………………………………………………….2
Ciljevi I djelatnosti Udruženja………………………………………………………………….3
Razvoj tržišta…………………………………………………………………………………………..5
Analiza glavnog izvoznog tržišta………………………………………………………………8
Prijedlog smanjenja poreza I doprinosa na plaće…………………………………….9
Statistički podaci sektora……………………………………………………………………….10
Osnivači BH UPN …………………………………………………………………………………..11
15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
667 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content