close

Enter

Log in using OpenID

RS VIP PEP - Privredna banka Sarajevo

embedDownload
ZAHTJEV ZA OTVARANJE RAČUNA DOMAĆA FIZIČKA LICA / OSOBE
Popunjava podnosilac zahtjeva:
PREZIME: ___________________________________
IME: _______________________________
IME OCA:____________________ DJEVOJAČKO PREZIME MAJKE_____________________________
DJEVOJAČKO PREZIME: _______________________________
MJESTO I DATUM ROðENJA:____________________________________________________________
JMBG
BROJ LIČNE / OSOBNE KARTE ILI PASOŠA / PUTOVNICE:___________________________________
VAŽI DO :_______________________
NADLEŽNI ORGAN KOJI JE IZDAO IDENTIFIKACIONI DOKUMENT: ___________________________
ADRESA:_____________________________________________________________________________
MJESTO STANOVANJA:____________________
KANTON: __________________
POSTANSKI BROJ:
□
□□□□□
□
ENTITET:
FEDERACIJA
RS
KONTAKT TELEFON:
KUĆNI: _______________________ SLUŽBENI:_______________________
MOBILNI:____________________________ E-MAIL ADRESA: ________________________________
ZANIMANJE: _____________________________ STRUČNA SPREMA:__________________________
□Neoženjen/Neudata □Oženjen/Udata □Razveden/Razvedena
□Udovac/Udovica
BROJ DJECE: □
RADNI STATUS: □Zaposlen □Nezaposlen □Penzioner □Privatni poduzetnik □Učenik □Student
□Ostalo
*POLITIČKI EKSPONIRANA LIČNOST / ILI SRODSTVO SA POLITIČKI EKSPONIRANIM LICEM : □ DA □ NE
BRAČNI STATUS:
*NAVESTI SRODSTVO: ________________________________________________________________
NAZIV I SJEDIŠTE FIRME ZAPOSLENJA: _________________________________________________
ADRESA FIRME:______________________________________________________________________
RAČUN OTVARATE : U DEVIZI _______
U KM________
REDOVNA PRIMANJA: _____ VANREDNA PRIMANJA:_____ LIČNA ŠTEDNJA:_____OROČENJE:_____
PERIOD OROČENJA:_____________
OPIS IZVORA SREDSTAVA (navesti osnov uplata: plata, honorari, trgovanje vrijednosnim papirima,
priliv iz inostranstvaitd.)__________________________________________________________________
OČEKIVANI PROMET PO RAČUNU U KM (mjesečno):
POTPIS PODNOSIOCA ZAHTJEVA:
□do 5.000 □ 5.000 – 30.000 □ preko 30.000
●____________________________________________________
*N A P O M E N A: BANKA ZADRŽAVA PRAVO DA ZATVORI RAČUN UKOLIKO U PERIODU OD 12 MJESECI NE
BUDE OSTVAREN PROMET PO RAČUNU
POPUNJAVA BANKA
ORGANIZACIONA JEDINICA PBS DD SARAJEVO FILIJALA:
_____________________________________
BROJ PARTIJE RAČUNA:______________________DATUM OTVARANJA RAČUNA:______________
VRSTA KLIJENTA:
□ STANDARDNI
□ VIP
□ PEP
ZAHTJEV AŽURIRAO SLUŽBENIK BANKE : ___________________________________________
( IME I PREZIME I PEČAT BANKE )
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: KOPIJA LK (za žiro rn ovjera) I CIPS PRIJAVNICA
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo, Alipašina 6, 71000 Sarajevo, BiH, Tel.: +387 33 27 77 00, Fax: +387 33 66 41 75,
Račun br.: 101-000-00000016-87; SWIFT: PBSCBA22; IBAN BA 391010000000001687,
Mat.reg.br. 1-1079; ID br: 4200499280002; PDV br: 200499280002, www.pbs.ba, e-mail: [email protected]a
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
50 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content