εδώ - ΔΑΣ - Κατάθεση

Κατάθεση
ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Mάρτιος 2014, ΤΕΥΧΟΣ 94
Σοφοκλέους 15, 105 51 Αθήνα
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΥΠΕΤ - 8 ΑΠΡΙΛΗ 2014
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ:
3 ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση με στόχο τη βιωσιμότητα του ΤΥΠΕΤ και την ποιότητα των
υπηρεσιών του
3 τη θεμελίωση διεκδικήσεων που να διασφαλίζουν την προοπτική του Ταμείου
3 ριζικές τομές στη διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, με αναμόρφωση του οργανογράμματος και των δομών του
3 περιφρούρηση του αυτοδιαχειριζόμενου χαρακτήρα του ΤΥΠΕΤ, κόντρα στις επιδιώξεις εργοδοσίας και
κυβέρνησης
3 διεύρυνση της δημοκρατίας και του ελέγχου, με ριζική τροποποίηση του καταστατικού, καθιέρωση της
απλής αναλογικής σε όλη την επικράτεια και ίσα δικαιώματα στους ιδίω δικαίω συνταξιούχους
ΔΑΣ- Κατάθεση για το ΤΥΠΕΤ:
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ τώρα
Τ
ο ΤΥΠΕΤ είναι η πιο σημαντική παρακαταθήκη και κληρονομιά μας
για 8 δεκαετίες. Είναι ένας φορέας
υγείας - περίθαλψης, αυτοδιαχειριζόμενος, που άντεξε στο χρόνο και
πρόσφερε πολλά στους ασφαλισμένους του. Σήμερα, όμως, βρίσκεται
σε ένα μεταίχμιο σε σχέση με τη
βιωσιμότητα και προοπτική του.
Τα χτυπήματα που δέχτηκε το ΤΥΠΕΤ ήταν απανωτά και διαχρονικά:
Από τις κυβερνήσεις που επέβαλαν τη λογική της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο δημόσιο αγαθό της υγείας και τα σκληρά μνημόνια.
Από τη διοίκηση της ΕΤΕ που με
την πολιτική της το έπληξε πολλές
φορές παρότι φαίνεται να το ενισχύει οικονομικά τα τελευταία χρόνια.
Από τις πλειοψηφίες που το διαχειρίζονται για πάνω από 30 χρόνια,
οι οποίες συσσώρευσαν τεράστια ελλείμματα, έκαναν άσκοπες σπατάλες,
άσκησαν με ένα κάκιστο τρόπο τη διοίκησή του.
Τεράστιες ευθύνες έχει η πλειοψηφία
του ΣΥΕΤΕ, που δεν προώθησε αγωνιστικές
διεκδικήσεις, δεν οργάνωσε με στοχευμένο
τρόπο ένα σχέδιο, δεν αξιοποίησε δυνατότητες που κατά καιρούς είχε και θα βελτίωναν
την κατάσταση του Ταμείου.
Σε αυτό το μεταίχμιο, την κρίσιμη καμπή
της οικονομίας της απαξίωσης, και της απόλυτης εμπορευματοποίησης της υγείας και
της περίθαλψης, κανείς δεν έχει το δικαίωμα
να παίξει παιχνίδια σκοπιμότητας στις πλάτες
του Ταμείου και των ασφαλισμένων του. Η
Υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, και στη δική
μας περίπτωση η υπεράσπισή του περνά μέσα
από τη διασφάλιση της πορείας του ΤΥΠΕΤ.
Αυτό απαιτεί αρχικά έναν απολογισμό των όσων έγιναν διαχρονικά με
διαφάνεια και αντικειμενικότητα, για
να μην επαναληφθούν νοσηρά φαινόμενα του παρελθόντος. Απαιτείται
επιπλέον ένα συγκεκριμένο σχέδιο
για την πολιτική διαχείρισης του Ταμείου με στόχο τη βιωσιμότητα και
την προοπτική του. Όχι όμως σε μια
λογική “μαγικής εικόνας”, αλλά αντίθετα, με βάση παρεμβάσεις, τομές
και κυρίως διεκδικήσεις, που πρέπει
να στηριχτούν και από τη δράση των
ιδρυτικών συλλόγων του Ταμείου.
Έχουμε πλήρη συνείδηση για τις
πολιτικές που εφαρμόζονται, για
την απαξίωση υγείας ως δημόσιο
αγαθό, και την πλήρη παράδοση της
στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Επιμένουμε,
όμως, με την διαχρονική μας στάση και τις προτάσεις μας για ριζικές λύσεις, με αναγκαία προϋπόθεση
φυσικά την ανατροπή του ασφυκτικού πλαισίου των μνημονίων και της
σκληρής λιτότητας.
Η “ΔΑΣ - Κατάθεση για το ΤΥΠΕΤ”
αναλαμβάνει την ευθύνη να θέσει όλες τις
δυνάμεις της στην υπηρεσία του Ταμείου, και
να αγωνιστεί με κάθε τρόπο για την επιβίωση
και ανάπτυξή του, να υπερασπιστεί τον αυτοδιαχειριζόμενο χαρακτήρα και τη δημοκρατική-συμμετοχική διοίκησή του.
2
κατάθεση 94
Το ΤΥΠΕΤ στο εύθραυστο σήμερα:
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Έ
νας από τους βασικούς στόχους της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που ασκείται για δεκαετίες στη χώρα με τραγική κορύφωση τα Μνημόνια, είναι η ολοκληρωτική
απαξίωση των δημόσιων αγαθών με στόχο
την ιδιωτικοποίησή τους. Ειδικά στην Υγεία, η
παραπάνω πολιτική μεταφράζεται σε μετατροπή της από δημόσιο αγαθό σε εμπόρευμα.
Στο πλαίσιο αυτό, έρχεται να προστεθεί
η διαχρονική προσπάθεια απαξίωσης της
κοινωνικής ασφάλισης, με αποκορύφωμα το
κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων με
το PSI+. Το ΤΥΠΕΤ δεν θα μπορούσε να μείνει
αλώβητο μέσα σε αυτήν τη λαίλαπα. Επιπλέον
αυτών, το ΤΥΠΕΤ πληγώθηκε ιδιαίτερα από:
τον περιορισμό της ασφαλιστικής βάσης, αφού η τράπεζα έχει μειώσει κατά
χιλιάδες τις θέσεις εργασίας, και αρνείται
μέχρι σήμερα να ασφαλίσει στο Ταμείο
όλο το προσωπικό του Ομίλου,
 τον περιορισμό των εισφορών από
εργοδότη, σε εργαζομένους και συνταξιούχους,
 τη δραματική μείωση των αποθεματικών του, ως αποτέλεσμα της κατακό-
ρυφης μείωσης της αξίας του μετοχικού
χαρτοφυλακίου και της μη καταβολής μερίσματος από το 2008,
 την προβληματική διαχείρισή του από
τις γνωστές πλειοψηφίες (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ),
που επί χρόνια αδρανούσαν απέναντι στα
προβλήματα, οδηγώντας το Ταμείο σε τεράστια ελλείμματα. Το δε πλεόνασμα που
σήμερα εμφανίζεται έχει χαρακτήρα καθαρά συγκυριακό,
 την απουσία ατζέντας διεκδικήσεων
απέναντι στην τράπεζα τις οποίες θα
στηρίζουν οι σύλλογοι με συνδικαλιστικές
δράσεις και αγωνιστικές κινητοποιήσεις.
Πιστεύουμε, ότι η κατάσταση για το ΤΥΠΕΤ
θα μπορούσε να είναι διαφορετική, εάν διαφορετική ήταν η αντίληψη όσων είχαν την ευθύνη για τη διαχείριση του. Δυστυχώς, όμως,
η λογική της αδράνειας, της συγκάλυψης των
προβλημάτων, και της ρουσφετολογικής διαχείρισης χαρακτήριζαν την διοίκηση των
πλειοψηφιών ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ, με τις διάφορες
κάθε φορά εκφάνσεις τους. Δυστυχώς, η
ίδια ακριβώς αντίληψη επικρατούσε και στην
πλειοψηφία του ΣΥΕΤΕ, με αποτέλεσμα ποτέ
να μην τεθούν με τρόπο ουσιαστικό και διεκδικητικό τα σοβαρά ζητήματα του Ταμείου.
Ο παραπάνω ισχυρισμός δεν εντάσσεται
σε κάποια λογική μικροπαραταξιακής σκοπιμότητας.
Η ΔΑΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ τολμάει. Καταθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
για το Ταμείο και δηλώνει έτοιμη να αναλάβει την ευθύνη να το εφαρμόσει. Ένα σχέδιο,
που δίνει προοπτική στο ΤΥΠΕΤ και ως βασικά
σημεία του έχει:
 τη δυναμική διαχείριση σε σύγκρουση
με λογικές του παρελθόντος, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του Ταμείου και
την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους
ασφαλισμένους με στόχο την αναβάθμισή
τους.
 τη θεμελίωση του ΤΥΠΕΤ ως φορέα
που θέτει αιτήματα απέναντι σε τράπεζα και κυβέρνηση και δρα παράλληλα με
τους συλλόγους για τη διεκδίκησή τους
 τη διοίκηση των δομών του ΤΥΠΕΤ με
εμπέδωση του αυτοδιαχειριστικού
χαρακτήρα και με στόχο τη διαφάνεια, τη
δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα.
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 1ο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ &
Η
Ιδιοκτήτης ΔΑΣ
απερχόμενη πλειοψηφία στο ΤΥΠΕΤ (Υγεία-Φροντίδα-Πρόοδος και ΔΑΚΕ) προβάλει
την “επιτυχία του πλεονάσματος”, με κύριο
επιχείρημα, ότι για πρώτη φορά το Ταμείο δεν
παρουσίασε έλλειμμα χρήσης. Εκείνο, όμως,
που δεν προβάλουν, είναι ο συγκυριακός χαρακτήρας του πλεονάσματος, που δεν αρκεί
για να βγάλει το Ταμείο από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει. Ενώ φυσικά κουβέντα δεν
γίνεται για το πελώριο σωρευμένο χρέος, που
συνεχίζει να υφίσταται.
Γεγονός είναι, ότι επιτέλους εφαρμόστηκαν μέτρα, τα οποία εδώ και χρόνια προτείναμε και απαιτούσαμε. Είναι θετικό για παράδειγμα, ότι προχώρησε, με χρηματοδότηση
της ΕΤΕ, η αναβάθμιση του πληροφοριακού
συστήματος, ώστε να υπάρχει αντικειμενική
καταγραφή, χωρίς όμως να προβλέπονται “ιατρικοί φάκελοι”, ούτε και να στηρίζεται η προληπτική ιατρική. Είναι θετικό, ότι προχώρησε
η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, εξοικονομώντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Υπάρχουν, όμως, ζητήματα, τα οποία οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας αδυνατούν να απαντήσουν. Όπως για παράδειγμα, τι θα συμβεί με
τις εισφορές όσων αποχώρησαν με εφεδρεία
από την ΕΤΕ; Αυτές καταγράφηκαν ως εφάπαξ
έσοδο για το Ταμείο, αλλά από εδώ και πέρα
εκλείπουν. Ή, επιπλέον, τι ακριβώς σημαίνει το
σωρευμένο έλλειμμα 18 εκ. € στο Γενικό Λογαριασμό 330, το οποίο η τράπεζα κατέστησε
άμεσα απαιτητό; Πως θα επηρεάσει μελλοντικά
τον ισολογισμό του Ταμείου και πως ακριβώς
θα καλυφθεί το κενό αυτό;
Για να αποκτήσει βιωσιμότητα και προοπτική το ΤΥΠΕΤ, απαιτούνται πολλά περισσότερα. Απαιτούνται βαθιές ρήξεις και τομές
στον τρόπο διαχείρισής του, με στόχο την
αύξηση των εσόδων, καθώς και το νοικοκύρεμα στις δαπάνες, χωρίς να θίγονται οι
παροχές:
Διαχωρισμός των τομέων υγείας και πρόνοιας. Προϋπολογισμός ανά διεύθυνση με
ιεράρχηση των αναγκών. Όλες οι δαπάνες,
να γίνονται βάσει συγκεκριμένου σχεδίου
μελετημένες με υπευθυνότητα.
Έλεγχος των δαπανών χωρίς περιορισμό
των παροχών. Πρέπει άμεσα να γίνουν οικονομικοί απολογισμοί για κάθε τμήμα της
δραστηριότητας του ΤΥΠΕΤ χωριστά, ώστε
να φανεί ποια από αυτά έχουν ελλείμματα,
όπως π.χ. οι κατασκηνώσεις. Να αναλυθούν
οι λόγοι, να αξιολογηθούν και να ληφθούν
μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τα ελλείμματα.
Προγραμματισμός των ετήσιων αναγκαίων
προμηθειών (ιατρικός εξοπλισμός, αναλώσιμα, εργαλεία, προγραμματισμός συντηρήσεων, μηχανολογικός εξοπλισμός κ.α.)
με μελέτες σκοπιμότητας και κόστους, και
με προτεραιότητα στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών Υγείας.
3
κατάθεση 94
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 2ο: ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ
Τ
α τελευταία χρόνια η διοίκηση της ΕΤΕ επιδιώκει συστηματικά και σε συνεργασία με
τις εκάστοτε κυβερνήσεις, την απαλλαγή της
από τις υποχρεώσεις που έχει προς τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Ποτέ δεν καλύφθηκε η
αναλογιστική ζημιά των ταμείων από τις εθελούσιες της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι
ακόμη γνωστό, ότι παρότι έχουν περάσει κοντά 10 χρόνια από τότε που η διοίκηση της
ΕΤΕ υποσχόταν 17 εκ. € για τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου, δεν έχει εκταμιεύσει ούτε
το 25%. Κι ενώ η ΕΤΕ πρωτοστατούσε στον
αγώνα των τραπεζιτών για μειώσεις μισθών
στον κλάδο, “υποχρεώθηκε” σε αντισταθμιστική καταβολή μέχρι το 2015 ύψους 2 εκ. το
χρόνο προς το ΤΥΠΕΤ, που φυσικά δεν καλύπτει παρά μέρος της συνολικής ζημιάς.
Είναι σαφές, ότι από μόνη της η σωστή,
ορθολογική και σχεδιασμένη διαχείριση του
ΤΥΠΕΤ, δεν επαρκεί για την προοπτική που
οραματιζόμαστε για το Ταμείο. Βασικός πυλώνας είναι η αύξηση των εσόδων του. Κι
εδώ ακριβώς βρίσκεται το μεγάλο στοίχημα:
Να θεμελιωθούν οι διεκδικήσεις απέναντι
στην εργοδοσία και την κυβέρνηση, οι σύλλογοι να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Έλεγχος της πορείας υλοποίησης του προγράμματος προμηθειών σε συσχετισμό με
τα πραγματοποιηθέντα έσοδα ανά τρίμηνο.
Σύνταξη αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο των δραστηριοτήτων
του Ταμείου. Εφαρμογή μεθόδων προτύπου
κόστους με συνεχή έλεγχο της πορείας
υλοποίησης του Προϋπολογισμού για διερεύνηση τυχόν αποκλίσεων, και έγκαιρη
αναμόρφωση του.
Συστηματικός έλεγχος για την εφαρμογή
του Κανονισμού Παροχών, ώστε να μην γίνεται καταστρατήγηση, “προσωπικές διευθετήσεις”, αλλά και να καλύπτονται ενδεχόμενες αδικίες.
Δημιουργία Πανελλαδικού Δικτύου Συνεργαζόμενων Γιατρών για όλες τις ειδικότητες, χωρίς
επιπλέον επιβάρυνση. Προσπάθεια το δίκτυο
να αναπτυχθεί σε συνεργασία με την ΟΑΤΥΕ.
Διαχείριση των αποθεματικών του Ταμείου
σε διαφορετική βάση με στόχο τη διασφάλιση της θέσης και την εγγυημένη απόδοση.
Σταδιακός περιορισμός του μετοχικού χαρτοφυλακίου.
Προγραμματισμός σε ετήσια βάση των αναγκών σε προσωπικό και όχι ευκαιριακές ή
ρουσφετολογικές προσλήψεις.
Διερεύνηση δυνατότητας για αξιοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του ΤΥΠΕΤ.
Διατήρηση και επέκταση του θεσμού των
ανταλλαγών μόνο για παιδιά.
διεκδικητικό αυτό πλαίσιο με συντονισμένες
συνδικαλιστικές παρεμβάσεις και αγωνιστικές
κινητοποιήσεις. Βασικές διεκδικήσεις της ΔΑΣ
- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ είναι οι εξής:
Ασφάλιση στο ΤΥΠΕΤ του συνόλου του
προσωπικού στον όμιλο ΕΤΕ
 Επέκταση της καταβολής εργοδοτικής
εισφοράς μέχρι το 65ο έτος ηλικίας για
τους συνταξιούχους
 Ενεργοποίηση της δέσμευσης της διοίκησης για τη χρηματοδότηση δράσεων
εκσυγχρονισμού και βιωσιμότητας του
Ταμείου
 Επαναφορά των μισθών με ακύρωση της
παρακράτησης από την ΕΣΣΕ 2012, ώστε
το ΤΥΠΕΤ να εισπράττει περισσότερες εισφορές
 Αντικατάσταση της τριμηνιαίας ενίσχυσης
του ΤΥΠΕΤ ύψους 500 χιλ, με αύξηση της
εργοδοτικής εισφοράς σε ποσοστό που
καλύπτει τις απώλειες από τις εθελούσιες
 Καταβολή στο ΤΥΠΕΤ του κατασκηνωτικού
επιδόματος για όλους τους γονείς που το
δικαιούνται
 Διεκδίκηση προσλήψεων στην ΕΤΕ και κατάργηση της ενοικιασμένης εργασίας
ΣΤΟΙΧΗΜΑ 3ο:
 Επιπλέον έκτακτη ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ
μέσω κονδυλίων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της ΕΤΕ
Για τη θεσμική αναβάθμιση της δυνατότητας του Ταμείου να θέτει αιτήματα και να
συμμετέχει στη διεκδίκησή τους, προτείνουμε
τα εξής μέτρα:
Αναλυτική καταγραφή των διεκδικήσεων
απέναντι στη διοίκηση της ΕΤΕ. Επικύρωσή
τους μέσα από Έκτακτη Γενική Συνέλευση
του ΤΥΠΕΤ
Διαρκής συντονιστική επιτροπή ΤΥΠΕΤ Συλλόγων ΕΤΕ με αντικείμενο τη συντονισμένη δράση με βάση τις διεκδικήσεις του
Ταμείου
 Δημόσιες παρεμβάσεις του ΔΣ ΤΥΠΕΤ, με
ανακοινώσεις προς τους ασφαλισμένους,
όπου θα θεμελιώνονται οι διεκδικήσεις
αυτές
Τακτικές συναντήσεις του Προεδρείου
του ΤΥΠΕΤ με τη διοίκηση, όπου θα αναπτύσσεται το διεκδικητικό πλαίσιο
 Αναβάθμιση της συνεργασίας με την ΟΑΤΥΕ για την προώθηση διεκδικήσεων που
αφορούν την κυβέρνηση
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η
περιφρούρηση του αυτοδιαχειριστικού
χαρακτήρα του ΤΥΠΕΤ αποτελεί ένα κομβικό στοιχείο για τη διασφάλιση της αυτόνομης πορείας του Ταμείου μας στο μέλλον.
ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Η αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του
Ταμείου απαιτεί τη ριζική αλλαγή του σημερινού οργανογράμματος. Αυτό που σήμερα ισχύει, βασίζεται στην εξυπηρέτηση
σκοπιμοτήτων, παρά στη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου. Πως αλλιώς εξηγείται, ότι οι προϊστάμενοι και τα στελέχη είναι
περισσότεροι από τους υπαλλήλους; Τέτοιες
πολιτικές διοίκησης δεν απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες ενός αυτοδιαχειριζόμενου
φορέα υγείας.
Η ΔΑΣ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΕΤ έχει
συγκεκριμένο σχέδιο οργανογράμματος του
Ταμείου, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματική
λειτουργία του, να αρθούν γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις, να αναβαθμιστεί η δυνατότητά
του να παράγει ποιοτικές υπηρεσίες και να
υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αξιοκρατία
στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
του.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Είναι ανάγκη να μελετηθεί σε βάθος η ριζική τροποποίηση του Καταστατικού του
ΤΥΠΕΤ, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική λειτουργία του.
Είναι πάγια αντίληψή μας, ότι ο τρόπος
εκλογής του ΔΣ του ΤΥΠΕΤ, όπως καθορίζεται στο Καταστατικό του, είναι αντιδημοκρατικός και προκαλεί σοβαρές στρεβλώσεις στην
εκπροσώπηση της βούλησης των μελών του
Ταμείου. Στην ουσία, αναλογική εκπροσώπηση
των διαφορετικών απόψεων υπάρχει μόνο στο
Α’ διαμέρισμα (Αττική), η οποία όμως αντιστοιχεί μόνο στα 17 από τα 25 μέλη του ΔΣ του
ΤΥΠΕΤ. Σημαντικό έλλειμμα, τέλος, είναι η στέρηση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι
στους συνταξιούχους ιδίω δικαίω μέλη του Ταμείου. Έλλειμμα, που δεν καλύπτεται ούτε από
την προτεινόμενη αναθεώρηση του Καταστατικού την οποία καταψηφίζουμε.
Προτείνουμε:
• Το επόμενο ΔΣ του ΤΥΠΕΤ θα πρέπει να ασχοληθεί διεξοδικά με τη διαμόρφωση μιας πρότασης τροποποίησης του Καταστατικού.
• Κεντρικό στοιχείο πρέπει να είναι η εφαρμογή
της απλής αναλογικής σε όλη την επικράτεια, ώστε να μην υπάρχουν στρεβλώσεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διερευνηθούν
τρόποι, ώστε να εκπροσωπούνται αναλογικά
τα περιφερειακά διαμερίσματα.
• Καθιέρωση ίσων δημοκρατικών δικαιωμάτων εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους
τους ιδίω δικαίω συνταξιούχους.
4
κατάθεση 94
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ
Α’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ATTIKH
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
2.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
3.ΜΙΝΤΖΙΑ ΝΤΙΝΑ
4.ΣΤΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5.ΛΑΙΜΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
6.ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
7.ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΦΟΙΒΟΣ
8.ΚΡΙΤΖΙΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
9.ΧΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
10. ΓΡΑΦΑΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
11. ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
12. ΚΟΛΥΒΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
13. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
14. ΔΕΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
15. ΤΕΣΣΕΡΗ ΑΣΠΑ
16. ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ
Δ/νση Στρ. Σχεδ. & Στηρ. Απ. Λιαν. Τραπ. / Στήριξης Εργασιών Α’ (963-Β-31)
Κατάστημα Χαροκόπου (053)
Δ/νση Επιχειρηματικής Ανάλυσης / Συστημάτων Επιχ. Πιστοδοτήσεων (972-51-Α)
Δ/νση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων / Ανάπτ. & Προώθ. Προϊόντων (014-51-Α)
Δ/νση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων / Τομέας 6 (001-16)
Κατάστημα Οδ. Ιπποκράτους (132)
Κατάστημα Ελευσίνας (199)
Δ/νση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων / Πωλήσεων (014-51-Β)
Δ/νση Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων / Κέντρο Πιστοδοτήσεων Α5 (002-9)
Κατάστημα Πανόρμου (064)
Δ/νση Λειτουργιών & Υποδομών Πληροφορικής / Επικοινωνιών (035-52-Α)
Κατάστημα Οδ. Σταδίου (080)
Δ/νση Λειτουργιών & Υποδομών Πληροφ. / Χειριστών Συστ. Πληροφορικής (035-53-Α)
Κατάστημα Παγκρατίου (157)
Δ/νση Γραμματείας Δ.Σ. & Εξυπ. Μετόχων / Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (007-52-Γ-12)
Δ/νση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων / Πωλήσεων (014-51-Β)
Δ/νση Λειτουργιών & Διαχείρισης Έργων / Συμφ. Λογ. & Διαχ. Κλειδών (038-51-Β)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΣ
2. ΚΟΡΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
3. ΚΟΡΡΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
4. ΣΑΡΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
5. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
6. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΚΑΡΑΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
8. ΔΕΣΥΠΡΗ ΜΑΡΙΑ
9. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
10. ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
11. ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
12. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
14. ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15. ΓΙΑΛΚΕΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
16. ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
17. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
ΣΥΕΤΕ
Δ/νση Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων / Κέντρο Πιστοδοτήσεων Α3 (002-7)
Δ/νση Εφαρμογών Πληροφορικής / Εφαρμογών Επιχειρηματικής Τραπεζικής (942-51-Β
Δ/νση Πιστοδοτήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων / Τομέας 6 (001-16)
Κατάστημα Καλλιθέας (137)
Ειδική Μονάδα Καθυστερήσεων Αθηνών Α’ (675)
Δ/νση Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Ερευνών Β’ (955-Ε-23)
Κατάστημα Βρυώνη (189)
Δ/νση Λειτουργιών & Διαχείρισης Έργων / Κατάρτισης Δαν. Συμβάσεων (038-52-Α-31
Κατάστημα Βύρωνα (114)
Κατάστημα Λαυρίου (144)
Κατάστημα Πλ. Συντάγματος (104)
Δ/νση Κτηματικής Πίστης / Χορηγήσεων ΣΤ’ (013-52-ΣΤ)
Κατάστημα Νίκαιας (193)
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας
Δ/νση Διαχείρισης Εταιρικών Πιστοδοτήσεων / ΚΕΑΕΦ (974-Ε)
ΣΥΕΤΕ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
2. ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
3. ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΝΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΘΕΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
2. ΣΟΡΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
3. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατάστημα Ρέντη (048)
Κατάστημα Πλ. Κάνιγγος (129)
Δ/νση Καρτών & Καταναλωτικών Δανείων / Πωλήσεων (014-51-Β)
Κατάστημα Νέας Σμύρνης (153)
Κατάστημα Μοσχάτου (148)
Δ/νση Στρ. Σχεδ. & Στηρ. Απ. Λιαν. Τραπ. / Στρ. Σχ. & Αναλ. Επιχ. Απαιτ. (963-Γ)
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Β’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Έβρος, Ροδόπη, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες)
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ
Κατάστημα Διδυμοτείχου (336)
Γ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Χαλκιδική)
ΣΑΓΙΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
Διεύθυνση Δικτύου Δ’ / Θεμάτων Προσωπικού (031-Β-1)
Δ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία)
ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
Κατάστημα Πρέβεζας (448)
Ε’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Μαγνησία, Ευρυτανία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα)
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Κατάστημα Οδ. Βασιλικών Λαμίας (754)
ΣΤ’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα, Κορινθία
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κατάστημα Οδ. Μαιζώνος Πάτρας (785)
Ζ΄ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασήθι, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Σάμος, Χίος, Λέσβος)
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κατάστημα Τυμπακίου (479)
Η’ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Φλώρινα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά)
ΚΑΒΟΥΚΑΣ ΜΑΚΗΣ
Κατάστημα Οδ. Γκέρτσου Κοζάνης (764)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΔΡΑΣΗ
Επικοινώνησε μαζί μας στο [email protected] και στα τηλέφωνα της ΔΑΣ (2103349922/19922,
2103349924/19924, 2310295028/35028).
Συνεχής ροή πληροφόρησης θα βρεις στο dasete.gr, όπου μπορεί να δημοσιευτεί
και η δική σου άποψη, αν μας την κοινοποιήσεις.