Presentation3 - Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΗΣ Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
2η ΚΛΙΝΙΚΟ‐ΠΑΘΟΛΟΓΟ‐ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2014‐2015
Παθολογική Φυσιολογία
Ιατρική Σχολή
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ευαγγελία Κ. Ζαμπέλη
Ειδικευόμενη Ρευματολογίας
Στοιχεία ασθενούς
ƒ Γυναίκα 35 ετών, Eλληνικής καταγωγής
ƒ Διαμένει μόνιμα στο Μαραθώνα
ƒ Έγγαμη, 2 τέκνα
(2 φυσιολογικοί τοκετοί, προ 3ετίας και προ 8μήνου)
ƒ Επάγγελμα: οικιακές ασχολίες
Αιτία εισόδου
ƒ Έντονη καταβολή, αδυναμία βάδισης και έγερσης, οίδημα ανά σάρκα και γενικευμένο δερματικό
εξάνθημα
Παρούσα νόσος
8 μήνες
8 μήνες
πριν
πριν
Μετά από τον 2ο τοκετό, η ασθενής εμφάνισε προοδευτικά
επιδεινούμενη αδυναμία, κόπωση και οιδήματα κάτω άκρων
4 μήνες
4 μήνες
μετά
μετά
Αναφέρεται πετεχειώδες αποφολιδωτικό εξάνθημα δεξιού μηρού
2 μήνες
2 μήνες
μετά
μετά
Νοσηλεία για 20 ημέρες σε Παθολογική Κλινική λόγω
επιδείνωσης της ανωτέρω συμπτωματολογίας και εμφανίσεως
του εξανθήματος σε αμφότερους τους μηρούς
Παρούσα νόσος
8 μήνες
8 μήνες
πριν
πριν
Μετά από τον 2ο τοκετό, η ασθενής εμφάνισε προοδευτικά
επιδεινούμενη αδυναμία, κόπωση και οιδήματα κάτω άκρων
4 μήνες
4 μήνες
μετά
μετά
Αναφέρεται πετεχειώδες αποφολιδωτικό εξάνθημα δεξιού μηρού
2 μήνες
2 μήνες
μετά
μετά
Αγωγή με μεθυλπρεδνιζολόνη 16 mg 1x1 per os ως επί πιθανής
αγγειίτιδας και λεβοσετιριζίνη. Εξήλθε βελτιωμένη, με οδηγίες να
λαμβάνει για 1 μήνα συμπλήρωμα διατροφής πλούσιο σε
λευκώματα λόγω υπολευκωματιναιμίας (αλβουμίνη ορού 2.7 g/dl)
Παρούσα νόσος
5 ημέρες
5 ημέρες
μετά
μετά
Εισήχθη σε άλλη Παθολογική Κλινική: έντονο οίδημα αριστερού
κάτω άκρου από τη μηροβουβωνική πτυχή και περιφερικότερα
Εν
τω
βάθει
φλεβική
θρόμβωση
στη
σαφηνομηριαία συμβολή και
στο αρχικό τμήμα της μηριαίας
φλέβας
&
Αξονική
τομογραφία
θώρακος: εμβολή σε κύριους
κλάδους της πνευμονικής
αρτηρίας
Παρούσα νόσος
Αξονική
τομογραφία
θώρακος: εμβολή σε κύριους
κλάδους της πνευμονικής
αρτηρίας
Παρούσα νόσος
5 ημέρες
5 ημέρες
μετά
μετά
Εισήχθη σε άλλη Παθολογική Κλινική: έντονο οίδήμα
αριστερού κάτω άκρου από τη μηροβουβωνική πτυχή και
περιφερικότερα
Εν
τω
βάθει
φλεβική
θρομβωση
στη
σαφηνομηριαία συμβολή και
στο αρχικό τμήμα της μηριαίας
φλέβας
&
Αξονική
τομογραφία
θώρακος: εμβολή σε κύριους
κλάδους της πνευμονικής
αρτηρίας
Η ασθενής ετέθη σε αγωγή με ασενοκουμαρόλη 4 mg 1x1 per os
και εξήλθε βελτιωμένη μετά από 8 ημέρες
Παρούσα νόσος
2 εβδομάδες
2 εβδομάδες
μετά
μετά
Νοσηλεία σε Παθολογική Κλινική: αδυναμία βάδισης, οίδημα
ανά σάρκα, γενικευμένο εξάνθημα, υπολευκωματιναιμία (2.1 g/dl) και θάμβος οράσεως άμφω
Έλαβε υπερπρωτεϊνούχο δίαιτα
σκευάσματα και εξήλθε μετά 3 ημέρες
και
πολυβιταμινούχα
Παρούσα νόσος
10 ημέρες
10 ημέρες
μετά
μετά
Εισαγωγή στην Κλινική μας:
ƒδιαρροϊκές κενώσεις
ƒαδυναμία βάδισης και έγερσης
ƒωχρότητα
ƒυπνηλία
ƒοίδημα ανά σάρκα
ƒθάμβος οράσεως άμφω
ƒγενικευμένο, μη ψηλαφητό, συρρέον αποφολιδωτικό
εξάνθημα με κατά τόπους αιμορραγούσες και οροροούσες
εξελκώσεις
Ατομικό αναμνηστικό
ƒ Ανοικτή χολοπαγκρεατική εκτροπή με γαστρική
παράκαμψη
κατά
Roux‐en‐Y λόγω
νοσογόνου
παχυσαρκίας προ 6ετίας
ƒ Επιλόχειος κατάθλιψη μετά τη 2η εγκυμοσύνη
ƒ Συνήθειες και τρόπος ζωής: Πρώην καπνίστρια με
διακοπή προ έτους
Ατομικό αναμνηστικό
Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή: ƒθειικός σίδηρος 80 mg 1x1 p.o.
ƒσυνδυασμός βιταμινών Β1, Β6 και Β12 1x2 p.o.
ƒασενοκουμαρόλη 4 mg 1x1 p.ο.
ƒμιρταζαπίνη 30 mg ½x1 p.ο.
ƒσιρόπι γλυκονικού καλίου 20 cc x2
ƒυποκατάστατο δακρύων 2 σταγ x2
ƒπόσιμο συμπλήρωμα διατροφής (Fresubin 200 ml) 1x2
Xολοπαγκρεατική εκτροπή με γαστρική
παράκαμψη κατά Roux‐en‐Y Δημιουργία
15±5 ml
γαστρικού
θύλακου
Τελικοπλάγια
γαστροεντερική
αναστόμωση μετά τη διατομή του
λεπτού εντέρου 180 εκ από το
σύνδεσμο του Treitz
Πλαγιοπλάγια
εντεροεντερική
αναστόμωση
100 εκ
από
την
ειλεοτυφλική βαλβίδα
Περιοριστική και δυσαπορροφητική επέμβαση
Συνέχεια
νήστιδας και
ειλεού
100 εκ ειλεού
Κληρονομικό αναμνηστικό
Μητέρα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Πατέρας με δυσλιπιδαιμία
Αρχική κλινική εκτίμηση
Γενική επισκόπηση: ασθενής με όψη πασχούσης, ωχρότητα δέρματος, υπνηλία και αδυναμία
έγερσης και βάδισης
Ζωτικά σημεία: Θερμοκρασία: 36.7˚C
Α.Π: 100/80 mmHg, σφύξεις: 103/λεπτό, ΗΚΓ: SR, φλεβοκομβική
ταχυκαρδία
ΔΜΣ: 26.5kg/m2
GCS: 15/15
ABGs: ↑PO2 120mmHg, ↓PCO2 26mmHg, ↓HCO3 20mmol/L, ↑pH 7.49
Αρχική κλινική εκτίμηση
Δέρμα και εξαρτήματα : ƒΔέρμα λεπτό, ατροφικό, διάχυτα οιδηματώδες
ƒΚαθολικό μη ψηλαφητό, συρρέον, αποφολιδωτικό εξάνθημα με κατά
τόπους εξελκώσεις στον κορμό, στα άκρα και στο πρόσωπο
ƒΕντοπισμένη ερυθρότητα με λύση της συνεχείας του δέρματος
αριστερής κνήμης, πομφόλυγες έξω επιφάνειας αριστερού μηρού
(Nikolsky +)
Αρχική κλινική εκτίμηση
Καθολικό
μη
ψηλαφητό, συρρέον, αποφολιδωτικό
εξάνθημα
με
κατά
τόπους εξελκώσεις
Αρχική κλινική εκτίμηση
Καθολικό
μη
ψηλαφητό, συρρέον, αποφολιδωτικό
εξάνθημα
με
κατά
τόπους εξελκώσεις & πομφόλυγες
πομφόλυγες
Αρχική κλινική εκτίμηση
Κεφαλή/Τράχηλος/Στοματική κοιλότητα: ƒΓλώσσα ερυθρή, ξηρά
ƒΚακή στοματική υγιεινή (ουλορραγία, έντονα κίτρινη απόχρωση
δοντιών)
ƒΓωνιακή χειλίτις, αποφολιδωτικό εξάνθημα περιστοματικά, χωρίς
ενάνθημα ή έλκη βλεννογόνων στοματικής κοιλότητας
ƒ
Λύση συνεχείας δέρματος έξω
κανθών με βλεννοπυώδες έκκριμα
ƒ
Δίδετο η εντύπωση εξόφθαλμου
15η ημέρα νοσηλείας
Αρχική κλινική εκτίμηση
Κυκλοφορικό: ƒS1 και S2 ευκρινείς, ρυθμικοί, χωρίς φυσήματα
ƒΠεριφερικές σφύξεις: ψηλαφητές στις μηριαίες αρτηρίες άμφω, ενώ
λόγω οιδήματος δεν ήταν δυνατή η ψηλάφηση των οπίσθιων κνημιαίων
και ραχιαίων του ποδός
Αναπνευστικό: ƒΦυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα άμφω
Λεμφαδένες: ƒΤραχηλικοί, υπογνάθιοι, υπερκλείδιοι, μασχαλιαίοι και βουβωνικοί
ΔΕΝ ψηλαφώνται
Αρχική κλινική εκτίμηση
Κοιλία: ƒΜαλακή, ευπίεστη, με ήπια ευαισθησία στην εν τω βάθει ψηλάφηση
του δεξιού λαγονίου βόθρου
ƒΜέση χειρουργική τομή
ƒΕντερικοί ήχοι ελαφρά αυξημένοι
ƒΉπαρ ψηλαφητό 4‐5 εκ. κάτωθεν του πλευρικού τόξου, μαλθακό, ομαλό, ανώδυνο
ƒΣπλην αψηλάφητος
Αρχική κλινική εκτίμηση
Μυοσκελετικό: ƒΜειωμένη μυϊκή ισχύς άνω και κάτω άκρων άμφω
Αδρή νευρολογική εξέταση: ƒΘάμβος οράσεως αμφότερων των οφθαλμών
ƒΧωρίς εστιακά ή άλλα παθολογικά ευρήματα
ƒΤενόντια αντανακλαστικά εκλύονται ομότιμα
Εργαστηριακός έλεγχος
WBC ↑
12130/μl
Ht ↓
29.7%
Hb ↓
9.2 g/dl
MCV
93.7 fl
MCH
29 pg
PLT
441000/μl
INR ↑
3.54
CRP ↑
77.80 mg/L
(Π: 75.3%, Λ: 20.3%)
Εργαστηριακός έλεγχος
Γλυκόζη
95 mg/dl
Ουρία
26 mg/dl
Κρεατινίνη
0.6 mg/dl
AST
24 IU/l
ALT ↑
40 IU/l ALP
64 IU/l
γ‐GT ↑
102 IU/l Ολ. χολερυθρίνη 0.7 mg/dl
LDH ↑
307 IU/l CPK
58 IU/l
Εργαστηριακός έλεγχος
TropI
<0.03 ng/ml
Αλβουμίνη ↓
1.6 g/dl
Ολ. Πρωτεΐνες ↓
3.0 g/dl
Fe
82 μg/dl
Φερριτίνη
249.6 ng/ml
Vit B12↑
>2000 pg/ml
φυλλικό οξύ
15.0 ng/ml
Na
140 mmol/l
K
4.5 mmol/l
Ca 6.9 mg/dl
P↓
2.2 mg/dl Mg ↓
1.56 mg/dl Εργαστηριακός έλεγχος
Γενική ούρων
Ε.Β
1032
pH
6.0
Γλυκόζη
(‐)
Οξόνη
10 mg/dL
Hb
(‐)
Λεύκωμα
(+)
Ερυθρά
0‐1 κ.ο.π
Πυοσφαίρια
3‐6 κ.ο.π
Λεύκωμα
ούρων 24ώρου
17 mg/24h
Εργαστηριακός έλεγχος
ANA
ΑΡΝ
anti‐dsDNA
ΑΡΝ
anti‐ENA
ΑΡΝ
C3, C4
Ε.Φ.Ο
β2GPI, ACL
ΑΡΝ
Jo1
ΑΡΝ
cANCA (PR3), ΑΡΝ
pANCA (MPO): ΑΡΝ
HBsAg
ΑΡΝ
αντι‐HCV
ΑΡΝ
HIV I+II
ΑΡΝ
TSH ↑
7.23 mU/l
Τ4 ↓
23.9 mmol/l
Απεικονιστικός έλεγχος‐ακτινογραφία
θώρακος
Ανύψωση δεξιού ημιδιαφράγματος, πλευροδιαφραγματικές γωνίες
ελέυθερες, άνευ παθολογικών ευρημάτων από το πνευμονικό
παρέγχυμα
Πορεία νόσου
Κατά την εισαγωγή: ƒαπύρετη
ƒπολλαπλά επεισόδια διαρροϊκών κενώσεων ημερησίως
ƒυποκλείδιος καθετήρας (ΚΦΠ)
ƒουροκαθετήρας
ƒειδικά αποστειρωμένα αντικολλητικά υποσέντονα μίας χρήσεως και
ειδικό στεφανωτό πάνω από τον κορμό και τα κάτω άκρα
ƒδιακοπή της per os σίτισης, αγωγής και των από του στόματος
χορηγούμενων πρωτεϊνούχων σκευασμάτων
ƒπολλαπλές αιμοκαλλιέργειες
ƒκαλλιέργεια οφθαλμικών εκκρίσεων
Πορεία νόσου
Αγωγή στην οποία ετέθη:
ƒενοξαπαρίνη 80 IU x 2 ΥΔ
ƒανθρώπινη λευκωματίνη 50 mg x 2 ΕΦ
ƒδαπτομυκίνη (cubicin) 450 mg x 1 ΕΦ
ƒπιπερακιλλίνη + ταζομπακτάμη (tazocin) 4.5 g x 4 ΕΦ
ƒ1 fl ημερησίως πολυβιταμινούχου σκευάσματος βιταμινών Α, συμπλέγματος Β, C, D και E διαλυμένο σε ορό ΕΦ
ƒπαρεντερική σίτιση
ƒκολλύριο αζιδαμφαινικόλης x 3
ƒυποκατάστατο δακρύων x 4 σε κάθε οφθαλμό, λόγω έντονης
ξηροφθαλμίας
Πορεία νόσου
4η ημέρα νοσηλείας :
ƒαπύρετη
ƒυποχώρηση διαρροϊκών κενώσεων
ƒ1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών (Ht: 24.6%, Hb: 7.2 g/l) ƒτροποποιήθηκε η αντιμικροβιακή αγωγή σε κεφτριαξόνη 2 g x2 ΕΦ, καθώς από αιμοκαλλιέργεια κατά την εισαγωγή
απομονώθηκε Staph. aureus (MSSA)
ƒβιοψία δέρματος‐μυός (ΔΕ βραχιόνιος μυς)
Πορεία νόσου
4η ημέρα νοσηλείας :
Ενδοεπιδερμι
κή πομφόλυγα
ƒαπύρετη
ƒυποχώρηση διαρροϊκών κενώσεων
Σταφυλοκοκκικό
σύνδρομο
αποφολίδωσης του
δέρμα
τος (SSSS)
ƒ1 μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών (Ht: 24.6%, Hb: 7.2 g/l) ƒτροποποιήθηκε η αντιμικροβιακή αγωγή σε κεφτριαξόνη
(rocephin) 2gx2 ΕΦ, καθώς από αιμοκαλλιέργεια κατά την
εισαγωγή απομονώθηκε Staph. aureus (MSSA)
ƒβιοψία δέρματος‐μυός (ΔΕ βραχιόνιος μυς)
Επιδερμίδα με υπερκεράτωση, παρακεράτωση, ενδοεπιδερμική
πομφόλυγα με λίγα ακανθολυτικά κύτταρα και σπογγίωση. Στο
χόριο: οίδημα, διάταση αγγείων και μικρού βαθμού φλεγμονώδεις
κυτταρικές διηθήσεις από λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα και
ιστιοκύτταρα. Οι χρώσεις Gram και PAS για κόκκους κατέδειξαν κόκκους
στην κερατίνη στιβάδα. Εικόνα φλεγμονώδους εξεργασίας λόγω
κόκκων. Το ιστοτεμάχιο μυός παρουσιάζει ανισομεγέθεις μυϊκές ίνες
και έντονη ατροφία μυϊκών ινών
Πορεία νόσου
Αξονική τομογραφία θώρακος:
• μικρή ποσότητα περικαρδιακής συλλογής
• συμμετρική μέτρια ποσότητα πλευριτικής συλλογής άμφω
• γραμμοειδείς ατελεκτασίες στην αριστερή πνευμονική βάση
Πορεία νόσου
Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας:
• ηπατομεγαλία με έκδηλη υπόπυκνη απεικόνιση του παρεγχύματος ως
επί λιπώδους διήθησης
• μικρή ποσότητα ασκιτικής συλλογής
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Υπόθεση εργασίας...
Κύηση: αυξημένες θρεπτικές ανάγκες
Νεογνό υγιές, φυσιολογικού βάρους, αλλά η μητέρα
πιθανώς εμφανίζει ήδη κατά τη διάρκεια της κύησης
ελλείψεις βιταμινών και ιχνοστοιχείων
Αναιμία, κόπωση, μυϊκή αδυναμία, κατάθλιψη, οιδήματα κάτω
άκρων => επιτείνεται η μη σωστή λήψη τροφής
Υποαλβουμιναιμία, μειωμένη ανοσολογική απάντηση, επιβράδυνση επούλωσης
τραυμάτων
Πολλαπλές νοσηλείες πολλών ημερών, ασθενής κλινήρης χωρίς αντιπηκτική
αγωγή (DVT, ΠΕ), αυξημένος κίνδυνος λοιμώξεων (νοσοκομειακές, μη
επουλωμένα τραύματα), δεν αναπληρώνονται τα διατροφικά ελλείμματα
Μικροβιαιμία από MSSA (Staphylococcal scaled skin syndrome), εκσεσημασμένη
υποαλβουμιναιμία και αβιταμίνωση
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Επίπεδα βιταμινών (μετρήθηκαν την 3η ημέρα νοσηλείας):
Βιταμίνη Β1: 85μg/L (28‐85)
Βιταμίνη Β6: 201 mg/dL (8.7‐27.2)
Βιταμίνη C: 6.7mg/L (6.0‐20.0)
Βιταμίνη Α: 0.05 mg/L ( 0.3‐0.8)
Βιταμίνη Ε: 5.0 mg/L (5.0‐20)
Βιταμίνη D (25‐HD3):
4.1ng/ml (>30)
Ψευδάργυρος: 37 μg/dL (70‐150)
Σημείωση: η ασθενής από την 1η ημέρα νοσηλείας της λάμβανε παρεντερική σίτιση
με ΕΦ σκευάσματα που περιείχαν: βιταμίνη Α, σύμπλεγμα Β, C, D και E και Cr, Cu, Fe, Mn, K, Na, Se, Zn, Mg
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Βιταμίνη C
Έλλειψη Βιταμίνης C
ƒυδατοδιαλυτή βιταμίνη
ƒκόπωση, μυϊκή αδυναμία
ƒαπαιτείται για την αύξηση και
ƒσυμπτώματα κατάθλιψης
επιδιόρθωση συνδετικού ιστού, των δοντιών, των οστών και των
χόνδρων, καθώς συμμετέχει
στην
υδροξυλίωση
του
κολλαγόνου
ƒσυνιστώμενη ημερήσια δόση = 60mg ƒουλίτιδα
ƒπετεχειώδες εξάνθημα
ƒεπιβράδυνση επούλωσης
τραυμάτων
ƒαρθραλγίες, μυαλγίες
ƒοιδήματα κάτω άκρων
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Βιταμίνη A
Έλλειψη Βιταμίνης A
ƒλιποδιαλυτή βιταμίνη
ƒνυκταλωπία, θάμβος όρασης
ƒσυμμετέχει στο σχηματισμό της
ƒξηροφθαλμία
ροδοψίνης
ƒσημαντικό ρόλο στην κυτταρική
διαφοροποίηση
ƒξηροδερμία, απολέπιση
ƒμειωμένη ανοσολογική
απάντηση
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Βιταμίνη Ε
Έλλειψη Βιταμίνης Ε
ƒλιποδιαλυτή βιταμίνη
ƒμείωση τενόντιων
ƒπρολαμβάνει την
αθηρωμάτωση αναστέλλοντας
την οξείδωση της LDL
ƒΕμπλέκεται στην
ανοσορρύθμιση μέσω
επαγωγής του
πολλαπλασιασμού των
λεμφοκυττάτων
ƒαντι‐αιμοπεταλιακή δράση
(in vitro)
αντανακλαστικών
ƒαταξία
ƒμυική αδυναμία
ƒπεριορισμό οπτικού πεδιού
ƒτύφλωση
ƒαρρυθμίες
ƒάνοια
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Βιταμίνη D
Έλλειψη Βιταμίνης D
ƒλιποδιαλυτή βιταμίνη
ƒοστεοπόρωση
ƒη σύνθεσή της (D3) επάγεται
ƒοστεομαλακία
από την έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία
ƒραχίτιδα στα παιδιά
ƒσημαντικό ρόλο στο
ƒυποθυρεοειδισμός
μεταβολισμό των οστών
ƒεμπλέκεται στην ομοιόσταση
του ασβεστίου και της σύνθεσης
θυρεοειδικών ορμονών
Ελήφθησαν αποτελέσματα διαγνωστικής
εξέτασης...
Ψευδάργυρος
Έλλειψη ψευδαργύρου
ƒτο πλέον σημαντικό
ƒΑλωπεκία
ιχνοστοιχείο για τον ανθρώπινο
οργανισμό
ƒδιαδραματίζει κεντρικό ρόλο
στη δομή και στη λειτουργία
>200 ενζύμων που συμμετέχουν
στη ρύθμιση του μεταβολισμού
των λιπιδίων, των πρωτεϊνών
και των πυρηνικών οξέων
ƒξηροδερμία
ƒυπογοναδισμός
ƒδερματίτιδα/στοματίτιδα
ƒσμηγματορροϊκής δερματίτιδας
(περιστοματικά, περινεογεννητική
περιοχή)
ƒδιάρροια
ƒεπιβράδυνση της επούλωσης
ƒΕντεροπαθητική ακροδερματίτιδα
Xολοπαγκρεατική εκτροπή με γαστρική
παράκαμψη κατά Roux‐en‐Y Περιοριστική επέμβαση
περιορισμός της γαστρικής
χωρητικότητας => μειωμένη
πρόσληψη τροφής και παραγωγής
οξέων
Δυσαπορροφητική επέμβαση
Στο «κοινό κανάλι» η τροφή που
προέρχεται από το «θρεπτικό
χολοπαγκρεατι
κανάλι» αναμιγνύεται με τα
κό κανάλι
χολοπαγκρεατικά υγρά που
προέρχονται από το
«χολοπαγκρεατικό κανάλι» και
απαιτούνται για την πέψη σε
μεταγενέστερο στάδιο => μόνιμη
δυσαπορρόφηση λιπών και
υδατανθράκων, διαταραχή
στην απορρόφηση
βιταμινών, ασβεστίου και
σιδήρου
θρεπτικ
ό
κανάλι
κοινό
κανάλι:
75‐100εκ
Xολοπαγκρεατική εκτροπή με γαστρική
παράκαμψη κατά Roux‐en‐Y Μετά από χολοπαγκρεατική εκτροπή είναι απαραίτητη η
καθημερινή πρόσληψη συμπληρωμάτων υδατοδιαλυτών και
λιποδιαλυτών βιταμινών, σιδήρου και ασβεστίου. θρεπτικ
ό
κανάλι
Οι ασθενείς πρέπει να καταναλώνουν απαραιτήτως καθημερινά
χολοπαγκρεατι
τροφές με ψηλή περιεκτικότητα
σε πρωτείνη
κό κανάλι
κοινό
κανάλι:
75‐100εκ
Πορεία νόσου
Η ασθενής τέθηκε σε ειδική παρεντερική σίτιση, εμπλουτισμένη με
βιταμινούχα σκευάσματα, η σύσταση της οποίας τροποποιούνταν
τακτικά από τους κλινικούς διαιτολόγους του Νοσοκομείου μας
Την 15η ημέρα νοσηλείας και ενώ η ασθενής εμφάνιζε σημαντική
βελτίωση του εξανθήματος και της εν γένει κλινικής της εικόνας...
Επεισόδια αποπροσανατολισμού, με ραγδαία επιδείνωση του
επιπέδου συνειδήσεως, αδυναμία αφύπνισης (GCS 9/15) και stupor
μέσα σε 24 ώρες
Από τις πρώτες ώρες εμφάνισης συμπτωμάτων: διακοπή κεφτιαξόνης
και λόγω εμπυρέτου εως 38⁰ C έναρξη μεροπενέμης, βανκομυκίνης, ασικλοβίρης και ανιδουλαφουνγκίνη, διακοπή παρεντερικής σίτισης
Έγινε ΟΝΠ: 0 κύτταρα, σάκχρο/λέυκωμα: εφο
Από εργαστηριακό έλεγχο: ηπατική δυσπραγία με: ↑ ΙΝR, ↓ινωδογόνου, ↓ απτοσφαιρινών, ↑ ALT/AST/χολερυθρίνης
Η ασθενής ανέκτησε το επίπεδο συνείδησης 48 ώρες μετά (GCS 15/15), πλέον απύρετη
Πορεία νόσου
ƒ
Σταδιακή απολιμάκωση της ανιβιοτικής αγωγής
ƒ
Σημαντική βελτίωση δερματικού εξανθήματος, γενικής κλινικής εικόνας
και εργαστηριακών εξετάσεων
ƒ
Κινητοποίση και φυσικοθεραπεία
ƒ
Ενίσχυση per os σίτισης
μετά από 26 ημέρες νοσηλείας...
Η ασθενής εξέρχεται βελτιωμένη