Εταιρικό Προφίλ

Εταιρικό Προφίλ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
GE imagination at work
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΓΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
GE imagination at work
ELFA A.E.
H ELFA AE έχει ως κύριο αντικείμενο την πώληση Ηλεκτρολογικού Υλικού και Εξοπλισμού
και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το Εξωτερικό τα τελευταία 30 χρόνια. Ιδρύθηκε το
1983.
Η ELFA σήμερα διαθέτοντας ένα άρτιο και πλήρως οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων και
αποθήκες υλικού έτοιμες να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτηση των πελατών της, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς παρέχοντας τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις σους
πελάτες της για εξοπλισμό Χαμηλής και Μέσης Τάσης.
H ELFA A.E, η οποία αντιπροσωπεύει γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους όπως AEG, General
Electric, ELDON, Tele, Elletromeccanica Piossasco, Contactplasma, EFEN, ELGA, ELSTEEL,
Famatel, ZIEHL, DUCATI energia, Pollmann, ETI, αναλαμβάνοντας ιδιωτικά έργα καθώς
και έργα στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας ISO 9001:2008 by BM TRADA.
O σκοπός μας είναι να “μεταφράσουμε” την υψηλή αυτή τεχνολογία και την άριστη τεχνογνωσία σε επιχειρηματική αξία για τους πελάτες μας, μέσα από τις ολοκληρωμένες μας
λύσεις και το άρτια οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα.
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 3
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
GE imagination at work
Όνομα: ELFA Α.Ε.
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος:
Κος Κωνσταντίνος Φώτης
Έτος Ίδρυσης: 1983
Διεύθυνση:
Αλκμήνης 40, Κ. Πετράλωνα, Τ.Κ.: 118 53
Τηλέφωνο: +30 210 3410 750,
+30 210 3411 666
Fax: +30 210 3426 630
E-mail: [email protected]
Web: www.elfa.gr
Γραφεία Πωλήσεων:
Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Εισπράξεις 2013: 4.272.367,07 €
Εισπράξεις 2012: 5.990.090,92 €
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 4
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ELDON
Ολλανδία
GE imagination at work
AEG (GE Power Controls)
Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός Χαμηλής Τάσης
ELGA
Λιθουανία
AEG
Γερμανία
DUCATI
Διόρθωση συντελεστή ισχύος
CONTACTPLASMA
Εξοπλισμός Μέσης Τάσης
EFEN,
ZIEHL
Γερμανία
DUCATI, CONTACTPLASMA,
ELLETROMECANICA PIOSSASCO
Ιταλία
EFEN
Ασφαλειοδιακόπτες και Ασφάλειες
TELE
Επιτηρητές δικτύου
ELDON
Πίνακες - Ερμάρια
ELGA
Πίνακες Μέσης Τάσης τύπου Metal Clad
TELE
Αυστρία
ELLETROMECANICA PIOSSASCO
Μετασχηματιστές Διανομής
GE,
FAMATEL
Ισπανία
ELSTEEL
Πίνακες Techno Module Form4
FAMATEL
Πίνακες Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
ZIEHL
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας / Επιτηρητές Δικτύων
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 5
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ανανεώσιμες Πηγές
Αιολικά Πάρκα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Αθλητικές
Εγκαταστάσεις
Παραγωγή Ηλεκτρικής
Ενέργειας, Διανομή,
Δημόσιος Τομέας
Λιμάνια
Μαρίνες
GE imagination at work
Νοσοκομεία
Διυλιστήρια
Οδικοί Άξονες
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
Βιομηχανία
www.elfa.gr
Κτηριακές Εγκαταστάσεις,
Ξενοδοχεία
Βιολογικοί
Καθαρισμοί
Τηλεπικοινωνίες
Σελίδα 6
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
GE imagination at work
Προϊόντα Μέσης Τάσης
Πίνακες τύπου Metal Clad – USN
»» Πίνακες Metal Clad, δοκιμές τύπου σύμφωνα
με IEC62271-200
»» Αντοχή σε εσωτερικό τόξο έως 25KA/1s
»» Μειωμένες διαστάσεις
»» Αυτόματοι διακόπτες κενού – συρόμενου τύπου
»» Πλήρης Ασφάλεια
»» 12 / 17,5 / 24KV versions
Πίνακες τύπου Modular – AIR24
»» Περιστροφικοί Αποζεύκτες και Διακόπτες Φορτίου
»» Μηχανισμοί λειτουργίας και μηχανικών μανδαλώσεων που
παρέχουν πλήρη ασφάλεια
»» Διακοπή σε αέριο SF6
»» Συνδυασμός Αυτόματου Διακόπτη Κενού / Αποζεύκτη /
Γειωτή, σε μία μονάδα
»» Σύμφωνα με IEC 62271-200
»» Έως 24KV/630A/16KA x1s
Ring Main Units - TPM
»»
»»
»»
»»
Έως 36 KV
Σειρές για εσωτερική ή εξωτερική εγκατάσταση
Πλήρης μόνωση με αέριο SF6
Εξοπλισμένη με Αποζεύκτες γραμμής και προστασία
μέσω ασφαλειών ή Αυτόματου Διακόπτη
»» Εγγυημένος αριθμός χειρισμών πάνω από 5000
»» Σύμφωνα με IEC 60694, 60298, 60265-1, 60420,
60129
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 7
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
Προϊόντα Μέσης Τάσης
Μετασχηματιστές Διανομής
Μ/Σ Ξηρού τύπου (Χυτορητίνης) – TTRES
»»
»»
»»
»»
»»
Τυλίγματα Αλουμινίου ή Χαλκού
E2-C2-F1 Πιστοποίηση
Σύμφωνα με IEC60076-11
Ελάχιστη Συντήρηση
Έως 24KV / 3150KVA
GE imagination at work
Προκατασκευασμένοι Υ/Σ για εγκατάσταση
σε εξωτερικούς χώρους
»» Το εξωτερικό περίβλημα κατασκευάζεται από ISO containers 20 η 40 feet.
»» Εύκολη μεταφορά – Εύκολη εγκατάσταση
»» Διαχωρισμός χώρων Μέσης Τάσης / Μ/Σ / Χαμηλής Τάσης
»» Προσαρμογή στις ανάγκες του κάθε έργου
Μ/Σ Ελαίου – TTOL
»»
»»
»»
»»
Με δοχείο διαστολής ή ερμητικά κλειστοί
Τυλίγματα Αλουμινίου ή Χαλκού
Έως 24KV/2500KVA
Σύμφωνα με IEC60076 standards
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 8
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
Προϊόντα Χαμηλής Τάσης
GE imagination at work
U.P.S.
Πίνακες Χαμηλής Τάσης - (TTA)
»» Πιστοποιημένοι για διαχωρισμό
/ διαμερισματοποίηση Form 2 –
Form 4
»» MCC (Κέντρα Έλεγχου Κινητήρων )
»» Σύμφωνα με IEC 60439-1
»» Προστασία έναντι ηλεκτρικού
τόξου, σύμφωνα με IEC 61641
»» Εξοπλισμός GE / AEG(ACB’s –
MCCB’s)
»» Έως 4000A
Πίνακες Διανομής – QuiXtra
»»
»»
»»
»»
»»
Παροχή εξοπλισμού για την κάλυψη κρίσιμων φορτίων
γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ της ΔΕΗ και της ανάγκης για
αδιάλειπτη και ποιοτική παροχή ισχύος
»» Προηγμένα Συστήματα Ισχύος™
(APS™) - 250 kVA to 50 MVA
»» Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος (UPS) - 1
kVA to 500 kVA
»» Διαχείριση προστασίας δεδομένων
και λογισμικού (DPM)
»» Απομακρυσμένη παρακολούθηση
και διαγνωστικά (RM&D)
Αυτόματοι Διακόπτες για Βιομηχανική χρήση - G.E.
»» Περιοχή ρύθμισης Αυτόματων Διακοπτών Ανοιχτού
τύπου 400-6400 A / 50-150KA, τύπου Entelliguard
»» Περιοχή ρύθμισης Αυτόματων Διακοπτών Κλειστού
τύπου 16-1600 A/ 18-150KA – τύπου Record Plus
»» Ρυθμιζόμενες ηλεκτρονικές μονάδες προστασίας
»» Δυνατότητα για σταθερή τοποθέτηση, βισματωτού
και συρόμενου τύπου
»» Πλήρης σειρά εξαρτημάτων
Έως 630A
Εσωτερικός διαχωρισμός, Form 2
Up to IP43 protection degree
Σύμφωνα με IEC 61439-1
Επίτοιχοι ή ελεύθερα ιστάμενοι
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 9
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
GE imagination at work
Προϊόντα Χαμηλής Τάσης
Προστασία Κινητήρων - Εκκινητές
»» Θερμομαγνητικοί Διακόπτες Προστασίας
»» Κανονική και Υψηλή ικανότητα διακοπής
»» Συνδυασμός Ηλεκτρονόμων Ισχύος και Θερμικών
υπερέντασης για εκκινητές απευθείας εκκίνησης
(DOL), συνδεσμολογίας Αστέρα - Τριγώνου,
εφαρμογές αναστροφής
»» Ρυθμιστές στροφών έως 1200KW
»» Ειδικοί ρυθμιστές στροφών ανεμιστήρες / αντλίες
»» Εκκινητές Ομαλής Εκκίνησης έως 1000KW
Βιομηχανικό Υλικό Αυτοματισμού και Ελέγχου
»» 3/πολικοί και 4/πολικοί ηλεκτρονόμοι ισχύος έως
450KW/825A σε AC3
»» Θερμικά υπερέντασης
»» Ηλεκτρονικά Χρονικά και Ηλεκτρονόμοι
Επιτήρησης
»» Μπουτόν / Ενδεικτικές Λυχνίες
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
Υλικά Εσωτερικών Εγκαταστάσεων
»» Πλήρης σειρά υλικών εσωτερικών εγκαταστάσεων
υψηλής ποιότητας
»» Αυτόματες Ασφάλειες 3/4,5/6/10/25 KA – Red line
»» Ρελέ διαρροής (RCCB) και ρελέ διαρροής με
ενσωματωμένη αυτόματη ασφάλεια (RCBO) από
16A έως 100A και 10mA έως 500mA .
»» Πλήθος επιλογών (ρελέ ράγας, χρονοδιακόπτες,
φωτοκύτταρο, ρελέ καστάνιας, αυτόματοι
διακόπτες κλιμακοστασίου, αντικεραυνικά, όργανα
μέτρησης) για εγκατάσταση σε ράγα (DIN-rail).
»» Χωνευτοί ή Επίτοιχοι Πίνακες
www.elfa.gr
Σελίδα 10
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ELFA
GE imagination at work
Προϊόντα Χαμηλής Τάσης
Ερμάρια Γενικής Χρήσης
»»
»»
»»
»»
Πολυεστερικά ερμάρια βαθμού προστασίας έως IP67-IK10
Διαθέσιμα μεγέθη για κάθε εφαρμογή
Αυτοσβενούμενο υλικό που δεν περιέχει αλογόνα
Χωρίς αναγκαιότητα συντήρησης – ανθεκτικά για εφαρμογές σε
διαβρωτικό βιομηχανικό περιβάλλον
»» Μεταλλικά ερμάρια από κατεργασμένο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
»» Κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση
»» Ειδικά ερμάρια με EMC θωράκιση
Έξυπνο Σπίτι – Αυτοματισμού Κτιρίων - Habiteq
Εξοικονόμηση Ενέργειας
»» Συνδυασμός ενσύρματης και ασύρματης τεχνολογίας
ελέγχου
»» Έξυπνες λύσεις για τον κτιριακό αυτοματισμό
»» Ευκολία και άνεση του χρήστη (φωτισμός, τέντες – ρολά
κλπ)
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
»» Πίνακες Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος (συνφ)
»» Πηνία Αρμονικών
»» Gradilux: Ρυθμιστής – Σταθεροποιητής
Φωτισμού για ισχύ έως 45kVA με δυνατότητα
για έλεγχο και επιτήρηση από απόσταση
Σελίδα 11
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
GE imagination at work
ΠΙΝΑΚΕΣ
» Κέντρα Ελέγχου Κινητήρων
» Εξοπλισμός Μέσης Τάσης
» Υποσταθμοί Μέσης Τάσης (κιόσκι)
» Πίνακες Διανομής Χαμηλής Τάσης (Form 1,2,3,4)
» Πίνακες δοκιμασμένοι σε Δοκιμές Τύπου
» Μέταλλο επενδεδυμένοι Πίνακες Χαμηλής Τάσης
» Πίνακες Αυτοματισμού και Ελέγχου
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 12
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΤΑΣΗΣ 2000A
GE imagination at work
ΠΕΔΙΟ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ P.L.C.
Σελίδα 13
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΖΥΓΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
GE imagination at work
ΠΕΔΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ
ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΤΑΣΗΣ, FORM 4
Σελίδα 14
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΤΑΣΗΣ 2500A
GE imagination at work
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΑΣΗΣ
(BUS DUCT)
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
(Υ/Σ 800kVA)
Σελίδα 15
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
GE imagination at work
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 16
ΕΡΓΑ
»» Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Υ/Σ Φ/Β 2,5MW - Ορχομενός / HANERGY
Υ/Σ Φ/Β 2,5MW - Ημαθία / HANERGY
Υ/Σ Φ/Β 4,5MW - Βόνιτσα / SKY SOLAR
Υ/Σ Φ/Β 2MW - Άκτιο / SKY SOLAR
Υ/Σ Φ/Β 2,5MW - Τρίκαλα / SKY SOLAR
Υ/Σ Φ/Β 3x500kW - Καρδίτσα / SKY SOLAR
Υ/Σ Φ/Β 5x500kW - Λάρισα / SKY SOLAR
Υ/Σ Φ/Β 1MW Tochigi - Ιαπωνία / NEON
ENERGY
Υ/Σ Αιολικού Πάρκου ΔΕΗ Χίου / ΔΕΗ
Υ/Σ Αιολικού Πάρκου ΔΕΗ Ψαρών / ΔΕΗ
Υ/Σ Φ/Β 1MW - Οινόφυτα / ΙΚΕΑ
90 τεμ Υ/Σ Φ/Β, 200kW έως 1MW / NEON
ENERGY
Σταθμός παραγωγής Βιομάζας Σερρών
»» Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις
1. Du Lac - Ιωάννινα
2. Aktis Hotel - Κως
3. Ramira Hotel - Κως
GE imagination at work
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Norida Beach Hotel - Κως
Dimitra Hotel - Κως
Aquis Marine Resort & Water Park - Κως
Palazzo Hotel - Κως
Lakitira Hotel - Κως
Monosun Hotel - Κως
Louis Apostolata Resort - Κεφαλωνιά
Louis Myconos Theoxenia Deluxe Μύκονος
Louis Colossos Beach Hotel - Ρόδος
Louis Corcyra Beach Hotel - Κέρκυρα
Louis Zante Beach Hotel - Ζάκυνθος
Minoa Palace - Χανιά, Κρήτη
Eleon Hotel - Ζάκυνθος
Mare Hotel - Άγιος Νικόλαος, Κρήτη
Iridanos Hotel - Αθήνα
Corcyra Golf Hotel - Κέρκυρα
Chandris Hotel - Χίος
Metropolitan Hotel - Αθήνα
Sea Side Resort & Spa - Ηράκλειο, Κρήτη
Marnin Bay Elouda - Άγιος Νικόλαος,
Κρήτη
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
24. Camvillia Hotel - Καλαμάτα
25. Buca Resort – Καλαμάτα
»» Νοσοκομεία
1. Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
2. Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
3. Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο
Ηρακλείου
4. Γενικό Νοσοκομείο Σύρου
5. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο
Κηφισιάς Αγ. Ανάργυροι
6. ΓΝΑ-251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας
7. Πολυκλινική Αθηνών
8. Ευαγγελισμός
9. Νοσοκομείο Παίδων - Αγία Σοφία
10. Euromedica Παλλήνης
11. Οίκος Τυφλών
Σελίδα 17
ΕΡΓΑ
»» Έργα Υποδομής
1. Αεροδρόμια
• Ελευσίνας
• Καλύμνου
• Σητείας
• Αθηνών, Ελ Βενιζέλος
2. Λιμάνια / Μαρίνες
• Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
• Μαρίνα στην Κω
• Λιμάνι Λαυρίου
3. Οδικοί Άξονες
• Σήραγγα Δορκάδος - Εγνατία οδός
• Σήραγγα Βόλου
• Σήραγγες Κερατσινίου
• Φάρος Ψυχικού
• Πολύμυλος - Εγνατία Οδός
»» Κτιριακές Εγκαταστάσεις
1. Φοιτητικές Εστίες Ζωγράφου
2. Μουσείο Χανίων
GE imagination at work
3. Μουσείο Αλεξανδρούπολης
4. Κτίριο για άτομα με ειδικές ανάγκες,
ΕΣΑΕΑ - Ηλιούπολη
5. Εκπαιδευτήρια Καργάκου
6. ΤΕΕ Λαυρίου
7. Πανεπιστήμιο Αθηνών
8. Εθνική Τράπεζα
9. Eurobank
10. Ericsson
11. Αρχηγείο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλάνδρι
12. ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων
13. ΔΟΥ Παλλήνης
14. ΔΟΥ Κορίνθου
15. ΔΟΥ Χαλκίδας
16. MARFIN BANK - Εκάλη
17. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
18. Συγκρότημα Σμηναρχίας Ακαδημαϊκής
Εκπαίδευσης (ΣΜΑΕΚ) - Τατόι
19. ΚΕΠΥΟ
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
20. FACTORY OUTLET - Πειραιώς
21. Εθνικό Τυπογραφείο
22. Hondos Center - Θεσσαλονίκη
»» Αθλητικές Εγκαταστάσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Παναθηναϊκό Στάδιο
Σπίτι του Βόλλεϋ Παιανία
Αθλητικό Κέντρο Αγ. Κοσμά
Γήπεδο Παναιτωλικού
Γήπεδο baseball Ελληνικού
Ολυμπιακά κλειστά Γυμναστήρια
• Μαρούσι
• Βριλήσσια
• Ζηρίνειο
• Αγ. Παρασκευή
• Ζωγράφου
• Παλλήνη
• Χολαργός
• Ν. Ιωνία
Σελίδα 18
ΕΡΓΑ
GE imagination at work
3. Πίνακες Χαμηλής Τάσης:
»» Σταθμοί παραγωγής Ηλ.
Ενέργειας
1. Κυψέλες Μέσης Τάσης τύπου Metal Clad
στους σταθμούς παραγωγής ΔΕΗ:
•
ΔΕΗ - Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης
Κω
•
Καλύμνου
•
Σύμης
•
Κύθνου
•
Μυτιλήνης
•
Αμοργού
•
Αστυπάλαιας
•
Ικαρίας
2. Κυψέλες Μέσης Τάσης τύπου Metal Enclosed:
Ημαθίας
9. Βιολογικός καθαρισμός Βίλια Αττικής
(ΛΚΜ)
•
ΔΕΗ - Λαυρίου
•
ΔΕΗ - Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)
•
8. Βιολογικός καθαρισμός Αλεξάνδρεια
»» Αντλιοστάσια - Βιολ. Καθαρισμοί
1. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ) Αργολίδας
»» Βιομηχανία
10. Σωληνουργεία Κορίνθου
11. Ελληνική Χαλυβουργεία
12. Lafarge
13. Ναυπηγεία Νεωρίου
14. Flexopack α.ε.β.ε. πλαστικών
2. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων
(ΧΥΤΑ) Πάρου
15. Dow Ελλάς
16. MOTOR OIL Διυλιστήρια Κορίνθου
3. Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ - Υλίκης
17. ΛΑΡΚΟ
4. Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ - Αφίδνες
18. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε. (ΕΛΠΕ)
•
ΑΣΠ Πάρου
5. Αντλιοστάσιο ΕΥΔΑΠ - Μενίδι
19. Χαλυβουργική
•
Αιολικό Πάρκο ΔΕΗ Χίου
6. Αντλιοστάσιο ΔΕΗ Μυτιλήνης
20. ΕΚΟ
•
Αιολικό Πάρκο ΔΕΗ Ψαρών
7. Μονάδα εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού
21. ΑΓΕΤ Ηρακλής
νερού - EUROWATERLAND
22. ΣΙΔΕΝΟΡ
23. Ναυπηγεία Ελευσίνας
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 19
ΠΕΛΑΤΕΣ
GE imagination at work
»» ΔΕΗ
»» ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
»» ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
»» VODAFONE
»» COSCO – ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
»» COCA – COLA
»» OTE
»» IRIS ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
»» ΦΑΓΕ
»» ΕΥΔΑΠ
»» ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
»» CARREFOUR
»» ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
»» ΤΡΑΜ ΑΕ
»» LIDL
»» MOTOR OIL
»» TΕΡΝΑ
»» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ
»» ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
»» ΡΟΚΑΣ
»» J&P AVAX
»» NEON ENERGY
»» ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
»» ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
»» ELECTROMEC
»» RAYCAP
»» DOW ΕΛΛΑΣ
»» ALSTOM
»» ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ –
»» SHELL
»» HANERGY
»» ΛΑΡΚΟ
»» ENOLIA
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
»» GE MEDICAL
www.elfa.gr
Σελίδα 20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
GE imagination at work
»» Πωλήσεις Ηλεκτρολογικού υλικού για
εγκαταστάσεις Ισχύος, Αυτοματισμού και
Ελέγχου
»» Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
»» Μελέτες
»» Επίβλεψη εκτέλεσης έργων
»» Δοκιμές στον τόπο του έργου – Θέση σε
Λειτουργία
»» Εκπαίδευση Πελατών
Αλκμήνης 40, Κάτω Πετράλωνα, Αθήνα, Ελλάδα - Τ.Κ.: 11 853
Τηλ.: 210 3410750, Fax: 210 3426630, email: [email protected]
www.elfa.gr
Σελίδα 21
GE imagination at work
Ευχαριστούμε!
www.elfa.gr