close

Enter

Log in using OpenID

BETONSKI PROIZVODI

embedDownload
CJENIK
2014
BETONSKI PROIZVODI
Bosna i Hercegovina
Vrijedi od 15. 03. 2014.
Sadržaj
1 Betonske cijevi i poklopci
5
1.1 Betonske cijevi dužine 1000 mm
5
1.2. Drenažne betonske cijevi dužine 1000 mm - perforirane
5
1.3. Poklopci s metalnom ručkom
6
2 Kanalizacijski betonski sistem - KBS
6
2.1 Kanalizacijske betonske cijevi dužine 2500 mm
6
2.2 Vodonepropusno betonsko kanalizacijsko revizijsko okno
6
2.2.1 Betonska baza, prema EN 1917:2005
6
2.2.2 Betonska baza
7
2.2.3 Betonska spojnica
7
2.2.4 Ulazna kanalizacijska betonska cijev
7
2.2.5 Betonska redukcija baze KBS R
7
2.2.6 Betonski prsten - srednji nastavak
7
2.2.7 Betonski prsten - nastavak za reguliranje visine
8
2.2.8 Betonski završetak - gornji element s ugrađenom penjalicom
8
2.2.9 Betonski završetak - gornji element
8
2.2.10 Rasteretne armirano-betonske ploče
8
2.2.11 Gumeni prsten
8
2.2.12 Mast za betonske cijevi i šahtove
8
2.2.13 Poklopac - željezno ljevani
8
3 Betonski montažni zdenci za Distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju - DTK
9
3.1 Zdenci opće namjene
9
3.2 Zdenci posebne namjene
9
3.2.1 Zdenci za postizanje zahtjevane dubine
3.2.2 Zdenci za prihvat postojećih kablova
3.3 Element srednji za MZD
4 Betonski opločnici
9
10
10
11
4.1 Opločnici visine 5 cm
11
4.2 Opločnici visine 6 cm
12
4.3 Opločnici visine 8 cm
16
5 Betonski opločnici zatravljivanja
20
6 Betonske ploče
21
6.1 Betonske ploče 40 x 40 x 3,8 cm
21
6.2 Betonske ploče 40 x 60 x 3,8 cm
22
6.3 Betonske ploče 40 x 40 x 5 cm
22
7 Program za vrtove i parkove
23
7.1 Parkovni rubnjaci
23
7.2 Parkovne kanalice
23
7.3 Cvjetnjaci
23
7.3.1 Četvrtasti
23
7.3.2 Cvjetnjak okrugli
24
7.3.3 Cvjetnjak za pokose
24
7.4 Betonski blok Hektor
24
7.5 Stepenice
25
7.6 Palisade
25
7.7 Stupovi za ogradu
25
7.8 Betonski ogradni elementi
26
7.9 Kape za stupove
26
Sadržaj
7.10 Betonske klupe
26
7.11 Betonski držač za biciklo
26
7.12 Stalak sa suncobranom
26
7.13 Kompostara
26
8 Cestovni program
26
8.1 Cestovni rubnjaci
26
8.2 Cestovne kanalice
27
8.3 Betonske ulazne rampe
27
8.4 Betonski zaštitini zid
27
9 Poljoprivreda i gospodarstvo
27
9.1 Betonske hranilice za stoku
27
9.2 Betonska korita za pranje
27
9.3 Betonska školjka i bednjevi
28
9.4 Betonske rešetke za stočne farme
28
10 Betonska galanterija
28
10.1 Betonska dimna vratašca
28
10.2 Ukrasne fasadne i ogradne ploče
28
10.3 Betonski geodetski stupići
28
10.4 Kazete za urne
28
10.5 Betonska kocka za hidrante
29
10.6 Betonski zdenci
29
10.7 Betonsko vodomjerno okno
29
11 Kameni agregati
29
Samoborka, Cjenik za BIH 2014 - Betonski proizvodi
Tehničke upute, sigurnosni tehnički listovi i kalkulacije potrošnje mogu se pronaći na
službenoj internetskoj adresi Samoborke www.samoborka.hr ili preko iste tražiti dodatne informacije
vezane uz primjenu proizvoda. Također, na istoj adresi, mogu se pronaći proizvodi iz kompletnog
asortimana Samoborke kao i oni najnoviji koji se mogu isporučiti prema zahtjevu kupaca. Prikazane
boje i teksture nekih proizvoda u ovome cjeniku mogu, s obzirom na različite tehnike štampanja na
papiru, odstupati od stvarne situacije zbog čega je potrebno prije naručivanja izvršiti usporedbu s
originalnim proizvodom ili ton-kartom kod ovlašenih prodavača.
Moguća pojava bijelih mrlja na opločnicima ne smatra se greškom u kvaliteti proizvoda
već je to pojava uzrokovana prirodnim sastavom materijala u kojem ima i krečnjaka. Kiša, vlaga ili
kondenzacija prodiru u pločnik, razgrađuju krečnjak, a iz nastale otopine krečnjaka isparavanjem
voda nestaje. Krečnjak ostaje na površini u obliku bijelih mrlja koje su samo privremene. Vremenom,
pod utjecajem atmosferlija (kiša, mraz, snijeg, vjetar) u opločnicima ostaje sve manje slobodnog
krečnjaka koji u potpunosti nestaje obično nakon dvije godine.
Također se ne smatraju greškom odstupanja u nijansi boje, kao i manje razlike u teksturi samih
opločnika. Beton tj. smjesa iz koje se proizvode opločnici je mješavina agregata, cementa, vode i
pigmenta. Dakle, to su prirodni materijali kod kojih čak i pored velike pažnje i kontrole svih utjecaja,
mogu nastupiti minimalne razlike u nijansi boje, te minimalne promjene u strukturi površinskog sloja
opločnika. Navedene razlike se proizvodno-tehnički ne mogu izbjeći, pa tako ne mogu biti predmet
reklamacije. Preporuča se stoga opločnike polagati istovremeno iz svih raspoloživih paleta.
Sve cijene u ovome cjeniku su veleprodajne i navedene su u konvertibilnim markama (KM).
U cijene nije uračunat Porez na dodanu vrijednost (PDV). Za tiskarske greške ne preuzimamo
odgovornost.
1. Betonske cijevi i poklopci
1.1 Betonske cijevi dužine 1000 mm
A: s podnožjem; BD: betodan cijevi veće tjemene nosivosti
Proizvod
Jed.
mj.
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Ø 100 x 1000 mm
24,5
6,67
Ø 125 x 1000 mm
32
7,34
Ø 150 x 1000 mm
36
9,36
Ø 200 x 1000 mm
51
11,79
Ø 250 x 1000 mm
60
13,23
Ø 300 x 1000 mm BD
120
18,73
Ø 400 x 1000 mm A
163
39,60
Ø 400 x 1000 mm
170
33,95
kom
Ø 500 x 1000 mm
180
32,61
Ø 500 x 1000 mm BD
225
36,94
Ø 600 x 1000 mm A
367
73,71
Ø 600 x 1000 mm
235
45,98
Ø 800 x 1000 mm
320
63,54
Ø 800 x 1000 mm BD
500
78,68
Ø 1000 x 1000 mm
610
104,30
Ø 1000 x 1000 mm BD
795
123,46
Ø 1200 x 1000 mm BD
1400
222,75
1.2 Drenažne betonske cijevi dužine 1000 mm - perforirane
BD: betodan cijevi veće tjemene nosivosti
Proizvod
Jed.
mj.
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Ø 100 x 1000 mm drenažna
24,5
8,20
Ø 125 x 1000 mm drenažna
32
8,93
Ø 150 x 1000 mm drenažna
36
11,50
Ø 200 x 1000 mm drenažna
51
14,38
Ø 250 x 1000 mm drenažna
60
16,07
Ø 300 x 1000 mm BD drenažna
115
21,75
Ø 400 x 1000 mm drenažna
170
40,93
Ø 500 x 1000 mm drenažna
kom
180
38,97
Ø 500 x 1000 mm BD drenažna
225
43,76
Ø 600 x 1000 mm drenažna
235
55,31
Ø 800 x 1000 mm drenažna
320
76,53
Ø 800 x 1000 mm BD drenažna
500
92,78
Ø 1000 x 1000 mm drenažna
610
124,02
Ø 1000 x 1000 mm BD drenažna
795
145,40
Ø 1200 x 1000 mm BD drenažna
1400
262,98
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
5
1.3 Poklopci s metalnom ručkom
Nosivost 30 kN, armirani
Jed.
mj.
Proizvod
Paleta
Jed.mj.
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Ø 30 cm (jedna ručka)
40
14
11,63
Ø 40 cm (jedna ručka)
40
22,5
14,35
Ø 50 cm (jedna ručka)
50
28
17,41
Ø 60 cm (jedna ručka)
10
45
22,02
Ø 80 cm (dvije ručke)
10
100
40,05
Ø 80/40 cm (jedna ručka)
kom
Ø 100 cm (dvije ručke)
10
100
44,50
10
160
54,64
Ø 100/50 cm (jedna ručka)
10
160
61,61
Ø 100/60 cm (jedna ručka)
10
177
66,25
Ø 120 cm (dvije ručke)
10
315
79,21
Ø 120/50 cm (jedna ručka)
10
315
86,39
Ø 120/60 cm (jedna ručka)
10
332
91,01
2. Kanalizacijski betonski sistem KBS
2.1 Kanalizacijske betonske cijevi dužine 2500 mm
S ugrađenim gumenim prstenom, prema EN 1916:2005
Jed.
mj.
Proizvod
Tjem. nosiv.
kN/m'
Ø 300 mm
90
kg/
kom
KM
Jed.mj.
520
98,81
Ø 400 mm
90
780
136,52
Ø 500 mm
110
1060
182,45
kom
Ø 600 mm
135
1480
249,06
Ø 800 mm
135
2560
421,02
Ø 1000 mm
135
3850
620,42
Ø 1200 mm
135
5500
866,18
135
5800
955,71
Ø 1400 mm (dužina 2000 mm)
kom
2.2 Vodonepropusno betonsko kanalizacijsko revizijsko okno
Montažni sistem kanalizacije
2.2.1 Betonska baza
Donji dio revizijskog okna, prema EN 1917:2005
Unut. Ø
mm
Visina
mm
Baza okna KBS-15 01 RDS
1500
Baza okna KBS-15 11 RDS
Baza okna KBS-15 01 RDS s gumom
Proizvod
Baza okna KBS-15 11 RDS s gumom
Baza okna KBS-12 01 RDS
Jed.
mj.
kom
kg/
kom
KM
Jed.mj.
1720
6300
1016,08
1500
1720
6800
1080,73
1500
1720
6300
1016,08
1500
1720
6800
1080,73
1200
1280
2860
580,54
Baza okna KBS-12 11 RDS
1200
1280
3360
644,86
Baza okna KBS-12 01 RDS s gumom
1200
1280
2860
580,54
Baza okna KBS-12 11 RDS s gumom
1200
1280
3360
644,86
01-bez ugrađene kinete s penjalicama; 11-ugrađena kineta i penjalice
6
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
2.2.2 Betonska baza
Donji dio revizijskog okna
Unut. Ø
mm
Visina
mm
Baza okna KBS-10 01 RDS
1000
1000
1000
307,86
Baza okna KBS-10 11 RDS
1000
1000
1200
334,66
Baza okna KBS-10 01 RDS s gumom
1000
1000
1400
347,36
1000
1000
1600
407,06
800
1000
800
262,26
Baza okna KBS-8 11 RDS
800
1000
900
292,12
Baza okna KBS-8 01 RDS s gumom
800
1000
1000
298,47
Baza okna KBS-8 11 RDS s gumom
800
1000
1100
328,31
Proizvod
Baza okna KBS-10 11 RDS s gumom
Baza okna KBS-8 01 RDS
Jed.
mj.
kom
kg/
kom
KM
Jed.mj.
01-bez ugrađene kinete s penjalicama; 11-ugrađena kineta i penjalice
2.2.3 Betonska spojnica
Spojni element izlaznog kanala baze revizijskog okna i kanalizacijske cijevi, prema EN 1916:2005
Unut. Ø
mm
Visina
mm
KBS S 300 / 1000
300
1000
208
39,53
KBS S 400 / 1000
400
1000
312
54,59
KBS S 500 / 1000
500
1000
424
72,98
600
1000
592
99,63
KBS S 800 / 1000
800
1000
1024
168,41
KBS S 1000 / 1000
1000
1000
1540
248,17
KBS S 1200 / 1000
1200
1000
2200
346,47
Proizvod
KBS S 600 / 1000
Jed.
mj.
kom
kg/
kom
KM
Jed.mj.
2.2.4 Ulazna kanalizacijska betonska cijev
U revizijsko okno dužine 1300 mm s ugrađenim gumenim prstenom, prema EN 1916:2005
Proizvod
Jed.
mj.
Unut. Ø
mm
Visina
mm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Kanalizacijska cijev 300 x 1300 mm
300
1300
319
54,47
Kanalizacijska cijev 400 x 1300 mm
400
1300
475
75,37
500
1300
650
101,14
600
1300
900
137,79
Kanalizacijska cijev 800 x 1300 mm
800
1300
1560
233,46
Kanalizacijska cijev 1000 x 1300 mm
1000
1300
2350
344,71
Kanalizacijska cijev 1200 x 1300 mm
1200
1300
3365
482,47
Kanalizacijska cijev 500 x 1300 mm
Kanalizacijska cijev 600 x 1300 mm
kom
2.2.5 Betonska redukcija baze KBS R
Prelazni prsten sa Ø 1500 mm na Ø 1200 s ugrađenom penjalicom, prema EN 1917:2005
Proizvod
KBS R
Jed.
mj.
Unut. Ø mm
Visina
mm
kom
1500/1200
250
kg/
kom
800
KM
Jed.mj.
181,07
2.2.6 Betonski prsten
Srednji nastavak revizijskog okna s ugrađenim penjalicama, prema EN 1917:2005
Proizvod
Jed.
mj.
KBS P / 25
KBS P / 50
KBS P / 100
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
Unut. Ø
mm
1200
kom
Visina
mm
250
kg/
kom
KM
Jed.mj.
350
90,07
1200
500
710
142,78
1200
1000
1420
261,14
7
2.2.7 Betonski prsten
Nastavak revizijskog okna za reguliranje visine do ljevano željeznog poklopca, prema EN 1917:2005
Jed.
mj.
Proizvod
KBS P / 5
Unut. Ø
mm
600/930
KBS P / 7,5
kom
KBS P / 10
Visina
mm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
50
45
7,90
600/930
75
67
9,77
600/930
100
90
11,82
2.2.8 Betonski završetak
Gornji element okna s ugrađenom penjalicom, prema EN 1917:2005
Jed
mj.
Proizvod
KBS Z (konusni)
kom
KBS Z (ravni)
Unut. Ø
mm
Visina
mm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
1200/625
680
860
190,30
1200/625
310
576
196,94
2.2.9 Betonski završetak
Gornji element okna
Jed
mj.
Proizvod
KBS 10 (Lorev-ravni)
Unut. Ø
mm
1000/625
KBS 10 (ravni)
kom
KBS 8 (ravni)
Visina
mm
240
kg/
kom
KM
Jed.mj.
280
111,62
1000/625
240
280
111,62
800/625
220
160
93,55
2.2.10 Rasteretne armirano-betonske ploče
Jed.
mj.
Proizvod
kg/
kom
AB Ploča 1770x1770x200 mm
1450
AB Ploča Ø 1200x150 mm (PE okno)
kom
280
AB Pokrovna ploča Ø 1200 mm
KM
Jed.mj.
299,58
111,81
na upit
2.2.11 Gumeni prsten
Za zaptivanje elemenata revizijskog okna, prema EN 1917:2005
Jed.
mj.
Proizvod
SDV BALLOON DN 1200 mm
kom
KBS G 150
KM
Jed.mj.
na upit
na upit
2.2.12 Mast za betonske cijevi i šahtove
Jed.
mj.
Proizvod
Mast za betonske cijevi i šahtove u plastičnoj dozi od 5 kg
kom
KM
Jed.mj.
na upit
2.2.13 Poklopac
Okrugli željezno ljevani poklopac za revizijska okna
Proizvod
Jed.
mj.
Ø mm
Nosiv.
kN
KM
Jed.mj.
KBS POK / 5
600
50
na upit
KBS POK / 15
600
150
na upit
KBS POK / 25
600
250
na upit
KBS POK / 40
kom
600
400
na upit
Poklopac cijevi slivnika sa željezno ljevanom rešetkom 40x40 cm
500
250
na upit
Poklopac cijevi slivnika bez rešetke
500
8
na upit
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
3. Betonski montažni zdenci
Za Distribucijsku telekomunikacijsku kanalizaciju DTK
Tip MZ D0
Tip MZ D1
Tip MZ D3
Tip MZ D2
Tip MZ D4
3.1 Zdenci opće namjene
Jed.
mj.
Proizvod
Vanjske
dimenzije cm
Unut.
dimenzije cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
DTK Montažni zdenac MZ D 0/150 KN
63x63x91
47x47x72
505
394,35
DTK Montažni zdenac MZ D 1/150 KN
78x108x101
62x92x72
920
628,32
DTK Montažni zdenac MZ D 1/400 KN
DTK Montažni zdenac MZ D 2/150 KN
DTK Montažni zdenac MZ D 2/400 KN
78x108x101
118x108x101
118x108x101
62x92x72
102x92x72
102x92x72
920
1240
1240
709,73
924,62
1046,80
DTK Montažni zdenac MZ D 3/150 KN
168x108x101
152x92x72
1560
1382,58
DTK Montažni zdenac MZ D 3/400 KN
168x108x101
152x92x72
1560
1542,94
DTK Montažni zdenac MZ D 4/150 KN
242x112x101
222x92x72
3300
2065,77
DTK Montažni zdenac MZ D 4/400 KN
242x112x101
222x92x72
3300
2230,24
Vanjske
dimenzije cm
Unut.
dimenzije cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
78x108x130
62x92x130
1280
kom
3.2 Zdenci posebne namjene
3.2.1 Zdenci za postizanje zahtjevane dubine
Tip MZ D1-E
Tip MZ D2-E
Tip MZ D3-E
Proizvod
Tip MZ D4-E
Jed.
mj.
DTK Montažni zdenac MZ D 1-E/150 KN
825,46
DTK Montažni zdenac MZ D 1-E/400 KN
78x108x130
62x92x130
1280
906,90
DTK Montažni zdenac MZ D 2-E/150 KN
118x108x130
102x92x130
1600
1131,26
DTK Montažni zdenac MZ D 2-E/400 KN
DTK Montažni zdenac MZ D 3-E/150 KN
DTK Montažni zdenac MZ D 3-E/400 KN
kom
118x108x130
102x92x130
1600
1253,51
168x108x130
152x92x130
2050
1588,31
168x108x130
152x92x130
2050
1748,76
DTK Montažni zdenac MZ D 4-E/150 KN
222x92x130
na upit
DTK Montažni zdenac MZ D 4-E/400 KN
222x92x130
na upit
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
9
3.2.2 Zdenci za prihvat postojećih kablova
Tip MZ D1-P
Tip MZ D2-P
Proizvod
Tip MZ D3-P
Tip MZ D4-P
Jed.
mj.
Vanjske
dimenzije cm
Unut.
dimenzije cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
DTK Montažni zdenac MZ D 1-P/150 KN
78x108x101
62x92x72
920
628,62
DTK Montažni zdenac MZ D 1-P/400 KN
78x108x101
62x92x72
920
710,08
DTK Montažni zdenac MZ D 2-P/150 KN
118x108x101
102x92x72
1240
925,03
DTK Montažni zdenac MZ D 2-P/400 KN
DTK Montažni zdenac MZ D 3-P/150 KN
kom
DTK Montažni zdenac MZ D 3-P/400 KN
118x108x101
102x92x72
1240
1047,28
168x108x101
152x92x72
1560
1383,24
168x108x101
152x92x72
1560
1543,69
DTK Montažni zdenac MZ D 4-P/150 KN
222x92x72
3300
2066,71
DTK Montažni zdenac MZ D 4-P/400 KN
222x92x72
3300
2231,28
Vanjske
dimenzije cm
Unut.
dimenzije cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
78x108x58
62x92x58
380
212,19
118x108x58
102x92x58
460
229,03
168x108x58
152x92x58
540
245,86
3.3 Element srednji za MZD
Proizvod
Jed.
mj.
Element srednji za MZ D 1-E
Element srednji za MZ D 2-E
Element srednji za MZ D 3-E
Element srednji za MZ D 4-E
kom
222x92x58
na upit
Sastavni dijelovi
montažnog zdenca za DTK
- primjer tip D1 -
10
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
4. Betonski opločnici
Visine od 5, 6 i 8 cm
Napomena: Za tonove izvan navedene ponude minimalna količina za naručivanje je 100 m2 a cijena je u kategoriji cijene zelenih, kreativ sivih
i kreativ crvenih opločnika. Prikazani tonovi na papiru ne moraju u potpunosti odgovarati sa stvarnim izgledom materijala.
4.1 Opločnici visine 5 cm
DAVID
Proizvod
DAVID
Jed.
mj.
m2
Dimenzije
cm
10 x 28,2
kom/
m2
50
kg/
kom
2,25
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
kom/
paleta
768
m 2/
paleta
16,64
kg/
m2
112,50
KM/Jed.mj.
sivi
20,12
pjeskareni sivi
24,02
crveni, žuti
21,66
pjeskareni: crveni, žuti
26,00
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni)
22,74
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni)
27,42
11
4.2 Opločnici visine 6 cm
PENELOPA 6 cm
Dimenzije
cm
kom/
m2
kg/
kom
PE1
30 x 30
11,11
PE3
15 x 20
PE5
PE6
Proizvod
Jed.
mj.
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
12,15
168
15,12
135
33,33
4,05
480
14,40
135
15 x 15
44,44
3,03
672
15,12
135
10 x 15
66,67
2,03
1008
15,12
135
m2
KM/Jed.mj.
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni i žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni i žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
KARTAGA 6 cm
Proizvod
Jed.
mj.
KA1
KA2
KA3
12
m
2
Dimenzije
cm
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
15 x 20
33,33
4,05
480
14,40
135
15 x 15
44,44
3,03
672
15,12
135
10 x 15
66,67
2,03
1008
15,12
135
sivi
32,13
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,91
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
HELENA 6 cm
Proizvod
HELENA
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
m2
22,5 x 11,2
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
m2
40
kg/
kom
3,50
kom/
paleta
m 2/
paleta
480
12
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
135
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni i žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
kg/
m2
KM/Jed.mj.
APOLON 6 cm
Proizvod
AP1
kom/
m2
kg/
kom
20 x 20
25
5,4
360
14,40
135
10 x 10
100
1,35
1512
15,12
135
m2
AP2
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
13
POMPEJ 6 cm
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
PO1
30 x 30
11,1
12,15
168
15,12
135
PO2
15 x 20
33,3
4,05
480
14,40
135
15 x 7,5 x 21
37,04
3,65
560
15,12
135
PO3
m2
PO4
15 x 15
44
3,04
672
15,12
135
PO5
10 x 15
66,67
2,03
1008
15,12
135
PO6
7,5 x 7,5
178
0,76
2520
15,12
135
KM/Jed.mj.
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
ORFEJ 6 cm
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
50
2,64
784
15,51
132
14,80
132
13,55
132
O1
11,5 x 17,2
O2
=O2+O3
naručuje
se kao
modul
980
=O4+O5
naručuje
se kao
modul
1232
O3
O4
O5
14
m
2
280
112
KM/m 2
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
AFRODITA 6 cm
Proizvod
Jed.
mj.
A1
A2
Dimenzije
cm
kom/
paleta
m2/
modul
20 x 20
m2
A3
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
14,31
135
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/m 2
132
sivi
22,31
pjeskareni sivi
26,45
crveni, žuti
23,93
pjeskareni: crveni, žuti
28,53
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
25,07
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,01
378
20 x 20 x 20
1,022
naručuje
se kao modul
=A1+A2+A3
20 x 20 x 35
14
56
NARCIS 6 cm
Proizvod
Jed.
mj.
m2/
modul
kom/
modul
kom/
paleta
N1
15
N2
15
N3
150
N4
m2
0,6
64
360
N5
225
N6
165
N7
30
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
9,00
15
4.3 Opločnici visine 8 cm
ANTIGONA 8 cm
Proizvod
ANTIGONA
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
m2
22,2 x 12,6
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
m2
44,5
kg/
kom
4,10
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
540
12,12
180
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
PEGAZ 8 cm
Proizvod
kom/
m2
kg/
kom
P1
40 x 40
6,25
28,80
60
9,60
180
P2
20 x 10 x 28,2
20,5
8,60
240
11,60
180
P3
30 x 30
11,11
16,22
120
10,80
180
P4
30 x 20
16,66
10,60
200
12,00
180
20 x 20
25
7,20
300
12,00
180
P6
10 x 20
50
3,60
540
10,80
180
P7
10 x 10
100
1,80
1080
10,80
180
P8
20 x 20 x 28,2
50
3,60
500
10,00
180
P9
14,1 x 14,1 x 20
101
1,78
960
9,50
180
P5
16
m2
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
IKAR 8 cm
Proizvod
IKAR
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
m2
16,5 x 20
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
5
432
12
180
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
KM/Jed.mj.
36
HERKULES 8 cm
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
m2
H1
40 x 60
4,16
43,20
48
11,52
180
H2
40 x 80
3,12
57,60
24
7,68
180
H3
30 x 30 x 42,4
22
8,81
240
10,80
180
60 x 15
11
16,36
120
10,80
180
H5
15 x 15
44
4,09
480
10,80
180
H6
30 x 15
22
8,18
240
10,80
180
H7
120 x 40
2,08
86,4
24
11,52
180
H4
m2
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
17
PANDORA 8 cm
Proizvod
PANDORA
Jed.
mj.
m2
Dimenzije
cm
20,9 x 6,8
kom/
m2
68
kg/
kom
kom/
paleta
2,55
780
m 2/
paleta
11,47
kg/
m2
KM/Jed.mj.
173,4
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
KLEOPATRA 8 cm
Proizvod
Jed.
mj.
K1
K2
K3
K4
18
modul=krug
Ø 204 cm
Dimenzije
cm
kom/
modul
kg/
kom
kom/
paleta
11,9 x 8,8
128
1,80
128
12,2/4,9 x 11,9
16
1,90
16
10,2/7,8 x 11,9
144
1,85
144
1
2,00
1
m 2/
modul
3,26
Ø 12
kg/
modul
530
KM/modul
sivi
85,93
crveni, žuti
93,39
zeleni, bijeli, crni
97,14
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
LETA 8 cm
Proizvod
Jed.
mj.
L1
L2
m2
L3
Dimenzije
cm
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
10 x 30
33,39
5,40
360
15 x 7,5 x 21
37,04
4,86
240
15 x 15 x 21
88,89
2,03
960
m 2/
paleta
10,80
kg/
m2
KM/Jed.mj.
180
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
ZEUS 8 cm
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
modul
m2/
modul
modul/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
ZEUS A
m2
100 x 105
10
1,05
10
10,50
180
ZEUS B
m2
120 x 84
14
1,008
10
10,08
180
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
KM/Jed.mj.
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
19
HERA 8 cm
Proizvod
HERA
Jed.
mj.
m2
Dimenzije
cm
kom/
m2
29 x 29
kg/
kom
4,6
40
kom/
paleta
48
m 2/
paleta
10,43
kg/
m2
KM/Jed.mj.
sivi
27,46
pjeskareni sivi
32,27
crveni, žuti
29,76
pjeskareni: crveni, žuti
35,26
zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
30,90
pjeskareni: zeleni, bijeli, crni,
kreativ (sivi, crveni, žuti)
36,75
184
5. Betonski opločnici zatravljivanja
Proizvod
Jed.
mj.
TRAVNI OPLOČNIK
ŠESTEROSTRANI
TRAVNI OPLOČNIK
Visina
cm
10
m
2
Dimenzije
cm
40 x 60
kom/
m2
4,2
8
29 x 29
Ø 27 mm
4,6
OPLOČNIK DULČINEA 15
15
29 x 29
4,6
OPLOČNIK DULČINEA 20
20
29 x 29
4,6
20
kg/
kom
37,0
28,0
kom/
paleta
45
m 2/
paleta
10,71
kg/
m2
155
48
10,43
137
16
3,48
480
Ton
KM/
m2
siva
24,47
crvena
26,70
zelena
30,06
siva
23,46
siva
na upit
75,28
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
6. Betonske ploče
6.1 Betonske ploče 40 x 40 x 3,8 cm
Proizvod / Zrno mm
BARCELONA
MILANO
PADOVA
RAVENA
TOLEDO
GRANADA
NICA
PARMA
NOVALJA
TORINO
VENECIJA
ZADAR
crveno 6-9
svjetlo-sivo 4-8
bijelo-crveno 4-9
bijelo-crno 4-9
crveno-crno 9-12
riječno 4-8
bijelo 4-8
riječno i crveno 4-9
dolomit 0-4 i bijelo 4-8
riječno 8-16
crno 6-9
dolomit 0-4 i eruptivno 0-2
(samo pjeskareno)
Jed.
mj.
kom
kom/
m2
6,25
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
kg/
kom
15
kom/
paleta
120
m2 /
paleta
19,20
kg/
m2
Završna
obrada
KM/
kom
klasik/
prana
4,39
27,44
rustik/
pjeskarena
5,07
31,69
mozaik/
brušena
6,68
41,75
antik/
brušeno i
pjeskareno
7,36
46,00
KM/
m2
93,8
21
Jed.
mj.
Proizvod / Zrno mm
DUBROVNIK
SPLIT
POREČ
ŠIBENIK
TROGIR
žuta
bijela
zelena
siva
crvena
kom
kom/
m2
6,25
kg/
kom
14,5
kom/
paleta
120
m 2/
paleta
19,20
Završna
obrada
kg/
m2
90,6
KM/
kom
KM/
m2
gotik/
glatki beton
3,67
22,94
rustik/
pjeskarena
4,13
25,81
6.2 Betonske ploče 40 x 60 x 3,8 cm
Jed.
mj.
Proizvod / Zrno mm
ARTEMIDA
HERAKLO
JUPITER
DIJANA
bijelo-crveno 4-9
riječno 4-8
crveno 6-9
sivo 4-8
MERKUR
dolomit 0-4, eruptivno 0-2
kom
kom/
m2
4,16
kg/
kom
22,5
kom/
paleta
80
m 2/
paleta
19,20
Završna
obrada
KM/
kom
klasik/
prana
6,58
27,37
rustik/
pjeskarena
7,61
31,66
kg/
m2
93,6
KM/
m2
6.3 Betonske ploče 40 x 40 x 5 cm
Sa završnim slojem glatkog prešanog betona
Proizvod
Jed.
mj.
kom/
m2
kg/
kom
kom/
paleta
m 2/
paleta
kg/
m2
SAMOBOR
Završna
obrada
glatka/
gotik
kom
6,25
20
96
15,36
125
rustik/
pjeskarena
22
Ton
KM/
kom
KM/
m2
siva
4,11
25,69
crvena
žuta
4,32
27,00
zelena
4,55
28,44
siva
5,19
32,44
crvena
žuta
5,42
33,88
zelena
5,63
35,19
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
7. Program za vrtove i parkove
7.1 Parkovni rubnjaci
Jed.
mj.
Ton
kom/
paleta
kg/
kom
siva
88
19
3,87
crvena, žuta,
zelena
88
19
4,09
siva
88
19
3,87
crvena, žuta,
zelena
88
19
4,09
siva
56
30
5,85
crvena, žuta,
zelena
56
30
6,22
siva
33
50
7,61
crvena, žuta,
zelena
33
50
8,06
10 / 15 x 100 cm jednoslojni
siva
45
36
7,22
12 / 18 x 100 cm jednoslojni
siva
28
50
8,90
Proizvod
8 / 20 x 50 cm dvoslojni ravni
8 / 20 x 50 cm dvoslojni zaobljeni
6 / 20 x 100 cm dvoslojni ravni sa skošenim jednim rubom
kom
8 / 25 x 100 cm dvoslojni ravni sa zaobljenim jednim rubom
KM
Jed.mj.
7.2 Parkovne kanalice
Jed.
mj.
Proizvod
17 / 9,5 x 50 cm Ø 10
23 / 12 x 50 cm Ø 15
kom
32 / 14 x 60 cm Ø 20
16 / 14 x 100 (kanalica s rešetkom)
Dub. kan.
cm
kom/
paleta
kg/
kom
KM
Jed.mj.
4,5
80
17
4,04
6,5
48
25
5,29
9
30
36
6,98
9,5
36
36
42,21
7.3 Cvjetnjaci
Posude za ukrasno bilje
7.3.1 Četvrtasti
Proizvod
31 x 100 / 34 cm
52 x 92 / 40 cm
Zrno mm
Jed.
mj.
kg/
kom
obični beton - sivi
34,76
Granada, riječno zrno 4-8
41,99
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
120
66,39
Barcelona, crveno zrno 3-6
63,07
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
66,39
obični beton - sivi
kom
170
obični beton - sivi
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
72,22
24,08
Granada, riječno zrno 4-8
50 x 50 / 33 cm
KM
Jed.mj.
29,47
80
45,00
Barcelona, crveno zrno 3-6
42,78
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
45,00
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
23
Proizvod
Jed.
mj.
Zrno mm
kg/
kom
obični beton - sivi
75,28
Granada, riječno zrno 4-8
99,50
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
60 x 60 / 50 cm
260
Barcelona, crveno zrno 3-6
56,43
54,21
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
56,43
kom
obični beton - sivi
92,39
Granada, riječno zrno 4-8
112,35
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
60 x 80 / 50 cm
KM
Jed.mj.
320
177,78
Barcelona, crveno zrno 3-6
167,80
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
177,80
7.3.2 Cvjetnjak okrugli
Jed.
mj.
Proizvod
Visina
cm
40
Ø 50 cm
kom
Ø 80 cm
Ø 100 cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
90
25,45
50
110
27,95
60
130
30,46
80
176
34,61
40
210
52,80
50
260
57,21
60
310
61,62
40
360
82,06
50
450
89,01
60
540
95,96
kom/
paleta
kg/kom
7.3.3 Cvjetnjak za pokose
Proizvod
Jed.
mj.
Visina
cm
Ø cm
SIVI
KM
Jed.mj.
11,98
CRVENI
kom
30
50
12
52
ZELENI
14,15
17,42
7.4 Betonski blok HEKTOR
Nadopunjuje opločnike KARTAGA
Proizvod
BBH1
BBH2
24
Jed.
mj.
kom
Dimenzije
cm
kom/
paleta
kg/
kom
KM
Jed.mj.
40 x 20 x 15
na upit
20 x 20 x 15
na upit
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
7.5 Stepenice - gazište i čelo
Proizvod
Jed.
mj.
Zrno mm
19,16
22,52
20
46
28,41
40,70
Barcelona, crveno zrno 3-6
39,24
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
40,70
obični beton - sivi
5,62
obični beton - pjeskareni
6,55
Granada, riječno zrno 4-8
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
kom
20
57
9,75
13,07
Barcelona, crveno zrno 3-6
12,74
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
13,07
obični beton - sivi
19,86
obični beton - pjeskareni
23,22
Granada, riječno zrno 4-8
Čelo
80 x 5,8 x 11,5 cm
KM
Jed.mj.
obični beton - pjeskareni
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
Gazište
80 x 35 x 8 cm
kg/
kom
obični beton - sivi
Granada, riječno zrno 4-8
Gazište
80 x 40 x 6 cm
kom/
paleta
13
Ravena, crno/bijelo zrno 3-6
29,89
44,67
Barcelona, crveno zrno 3-6
42,93
Padova, crveno/bijelo zrno 4-9
44,67
7.6 Palisade
Ukrasni stupići
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom/
paleta
kg/kom
Sivo pjeskareno
KM
Jed.mj.
9,07
Granada - riječno zrno
17,35
Ravena - crno/bijeo zrno
kom
12 x 12 x 60
75
19
22,15
Barcelona - crveno zrno
22,15
Padova - crveno/bijelo zrno
22,15
7.7 Stupovi za ogradu
Armirani s ugrađenim metalnim ušicama
Proizvod
Jed.
mj.
kom/
paleta
kg/kom
KM
Jed.mj.
12 / 12 x 180 cm ravni
20
70
19,38
12 / 12 x 210 cm ravni
20
80
20,55
12 / 12 x 230 cm ravni
20
90
23,36
12 / 12 x 260 cm ravni
20
100
25,89
12 / 12 x 280 cm ravni
kom
20
110
28,96
12 / 13 x 260 cm savinuti
10
115
29,84
12 / 13 x 280 cm savinuti
20
125
31,55
13 / 14 x 330 cm savinuti
10
145
34,18
8
185
38,89
18 / 14 x 305 cm hidrantni stup
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
25
7.8 Betonski ogradni elementi
Jed.
mj.
Proizvod
OGRADNI ELEMENT
100 x 50 cm - armirani
kom
kom/
paleta
kg/kom
20
32
KM
Jed.mj.
15,59
7.9 Kape za stupove
Jed.
mj.
Proizvod
Velika 54 x 44 cm
Mala 54 x 34 cm
kom
Mala 40 x 28 cm
kom/
paleta
kg/kom
KM
Jed.mj.
20
35
13,25
20
28
11,15
20
20
8,68
7.10 Betonske klupe
Armirano betonske
Jed.
mj.
Proizvod
Noga za klupu s naslonom
kom/
paleta
kom
Noga za klupu bez naslona
kg/
kom
KM
Jed.mj.
8
90
19,28
16
45
10,99
7.11 Betonski držač za biciklo
Jed.
mj.
Proizvod
Držač za biciklo
kom
kom/
paleta
kg/kom
5
60
KM
Jed.mj.
15,56
7.12 Stalak za suncobran
Jed.
mj.
Proizvod
Okrugli R=69 cm
kom/
paleta
20
kom
Kvadratni 40 x 40 cm (cijev Ø 3 cm, Ø 3,5 cm)
kg/
kom
KM
Jed.mj.
65
39,37
20
20,07
7.13 Kompostara
Jed.
mj.
Proizvod
Kompostara 131 x 121 x 70 cm
kom/
paleta
kom
kg/kom
650
KM
Jed.mj.
262,91
8. Cestovni program
8.1 Cestovni rubnjaci
Proizvod
20 / 24 x 100 cm jednoslojni (tunelski)
Jed.
mj.
Ton
kom/
paleta
kg/
kom
siva
20
96
KM
Jed.mj.
14,72
15 / 25 x 100 cm dvoslojni skošeni
siva
16
90
14,76
15 / 25 x 100 cm dvoslojni ravni
siva
16
92
15,96
18 / 24 x 50 cm dvoslojni skošeni
siva
16
92
8,79
18 / 24 x 100 cm dvoslojni skošeni
siva
32
48
15,47
18 / 24 x 100 cm dvoslojni zaobljeni
siva
16
92
15,47
26
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
8.2 Cestovne kanalice
Jed.
mj.
Proizvod
Dub. kan.
cm
40 / 12 x 50 cm
66 / 25 x 70 cm arm.
kom
50 / 24 x 50 cm
65 / 32 x 50 cm
64 (51) / 30 (23,5) x 55 (trapez konusna)
kom/
paleta
kg/
kom
KM
Jed.mj.
3
36
50
9,96
20
6
120
22,43
17
16
88
17,93
25
12
135
24,62
19/13,8
16
49
17,68
8.3. Betonske ulazne rampe
Jed.
mj.
Proizvod
kom/
paleta
Srednja 42 / 18 x 100 cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
12
130
21,82
8
145
23,33
kom
Krajnja (lijeva, desna) 42 / 18 x 100 cm
8.4 Betonski zaštitni zid
Proizvod
Armirano-betonski zaštitni zid
Jed.
mj.
Dimenzija
cm
kom
60 x 90 x 200
1700
Jed.
mj.
kom/
paleta
kg/
kom
6
88
kg/
kom
KM
Jed.mj.
413,41
9. Poljoprivreda i gospodarstvo
9.1 Betonske hranilice za stoku
Proizvod
30 x 80 / 23 cm
33 x 100 / 23 cm
kom
33 x 120 / 23 cm
KM
Jed.mj.
24,59
6
104
33,75
6
125
36,44
33 x 150 / 23 cm
6
150
39,21
33 x 200 / 23 cm
6
200
53,40
Jed.
mj.
kg/
kom
9.2 Betonska korita za pranje
Proizvod
Korito za pranje 100 cm
Korito za pranje 120 cm
Korito za pranje 150 cm
Korito za pranje 200 cm
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
220
kom
KM
Jed.mj.
68,25
260
97,92
330
115,94
400
133,95
27
9.3 Betonska školjka i bednjevi
Jed.
mj.
Proizvod
Bunarska školjka 34 x 42 x 36 cm
kom/
paleta
4
Bedanj za galicu (otopine) Ø 80 cm / 100 cm (ravni rub)
Bedanj za galicu (otopine) Ø 100 cm / 100 cm (ravni rub)
kom
kg/
kom
KM
Jed.mj.
58
30,82
400
72,28
700
117,70
Bedanj Ø 80 cm (rub s utorom za bet. poklopac)
na upit
Bedanj Ø 100 cm (rub s utorom za bet. poklopac)
700
117,69
9.4 Betonske rešetke za stočne farme
Armirano betonske
Jed.
mj.
Proizvod
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Rešetka 171 x 42,4 x 8 cm, MB 30
75
82,07
Rešetka 166 x 42,4 x 8 cm, MB 30
65
80,98
Rešetka 113 x 42,4 x 8 cm, MB 30
52
76,50
75
80,01
65
77,15
52
74,35
155
49,62
Rešetka 90 x 59,4 x 8 cm, MB 30
kom
Rešetka 75 x 59,4 x 8 cm, MB 30
Rešetka 60 x 59,4 x 8 cm, MB 30
Rešetka 210 x 40 x 8 cm
10. Betonska galanterija
10.1 Betonska dimna vratašca
Jed.
mj.
Proizvod
Tip A 27 x 19,5 cm
kom
Tip B 25,5 x 23 cm
kom/
paleta
kg/kom
KM
Jed.mj.
400
3,2
2,67
320
4,8
3,19
10.2 Ukrasne fasadne i ogradne ploče
S bijelim cementom
Proizvod
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom
19,5 x 38,5
kom/
paleta
kg/
kom
KM
Jed.mj.
Ploča imitacija cigle
Ploča imitacija kamena
200
2,60
1,10
Reljefna ploča
10.3 Betonski geodetski stupići
Međaši, armirani
Jed.
mj.
Proizvod
8 x 8 / 50 cm
kom/
paleta
kg/
kom
182
kom
10 x 10 / 50 cm
12 x 12 / 60 cm
KM
Jed.mj.
9
2,29
120
13
2,72
75
19
3,78
10.4 Kazete za urne
Proizvod
Kazeta za 4 urne
Kazeta za 6 urni
28
Jed.
mj.
kom
Dimenzije
cm
kom/
paleta
kg/
kom
KM
Jed.mj.
60 x 60 x 50
4
260
101,57
60 x 80 x 50
2
320
128,33
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
10.5 Betonska kocka za hidrante
Proizvod
Betonska kocka za hidrante
Jed.
mj.
Dimenzije
cm
kom
15 x 15 x 16
kom/
paleta
kg/
kom
168
KM
Jed.mj.
8
1,53
10.6 Betonski zdenci
Za uzemljenje gromobranske instalacije
Jed.
mj.
Proizvod
Uzemni zdenac
kom/
paleta
kom
Uzemni zdenac s rukohvatom
kg/
kom
KM
Jed.mj.
10
65
28,56
10
65
33,49
10.7 Betonsko vodomjerno okno
Za priključak vode
Proizvod
Vodomjerno okno dvodjelno
Jed.
mj.
kom
Vodomjerno okno trodjelno
Dimenzije
cm
kg/
kom
KM
Jed.mj.
100 x 140 x 128
2150
465,48
100 x 140 x 138
2200
468,65
11. Kameni agregati
Proizvod
Jed.
mj.
kg/
Jed. mj.
kg/
paleta
KM
Jed.mj.
Pijesak fasadni 0-4 mm
3,45
Bijelo zrno 2-4 mm
8,13
Bijelo zrno 4-8 mm
8,13
Snježno bijelo zrno 4-7 mm
10,10
Snježno bijelo zrno 7-11 mm
Crno zrno 3-6 mm
Crno zrno 6-9 mm
10,10
vreća
25
1500
12,17
12,17
Crveno zrno 3-6 mm
11,56
Crveno zrno 6-9 mm
11,56
Riječno zrno 4-8 mm
3,90
Riječno zrno 8-16 mm
4,61
Kvarcni pijesak suhi 0,1-0,6 mm
40
Dolomit 2-4 mm
Dolomit 0-4 mm
Dolomit 4-8 mm
Navedene cijene su veleprodajne, te na njih nije obračunat PDV.
1600
7,79
126,62
big bag
1500
151,05
126,62
29
Bilješke
www.samoborka.ba
Betonske kulir-ploče
Različite obrade završnog sloja
S-Produkt d.o.o.
PC 96-II
72250 Vitez
Tel. 030 71 71 71
Fax 030 71 71 70
[email protected]
Član Samoborka grupe
Samoborka d.d.
Zagrebačka 32/a
HR-10430 Samobor
Tel. +385 1 3322888
Fax +385 1 3322893
[email protected]
Samoborka Split d.o.o.
Prisike 19
HR-21203 Donji Muć
Tel. +385 21 652105
Fax +385 21 652117
[email protected]
www.samoborka.hr
www.samoborka.ba
Ovlašteni partner:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
76
File Size
8 072 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content