close

Enter

Log in using OpenID

Ciklička algoritamska struktura

embedDownload
CIKLIČKA ALGORITAMSKA STRUKTURA
1
pythonzapocetnike.uphero.com
WHILE I FOR PETLJE
ZADACI ZA VJEŽBU – 2. DIO
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO

Zadatak 1 Napišite program koji će ispisati sve brojeve
koji su djeljivi s 3, a nisu djeljivi sa 7, u intervalu od 1 do
80. Poželjno je da se brojevi uspišu u istom redu.

Zadatak 2 Korisnik unosi riječ, koja se treba ispisati na
ekranu ako joj je duljina prost broj. U zadatku je
potrebno koristiti funkciju len() koja vraća duljinu
stringa. Primjer:
2
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO

Zadatak 3 Napišite program koji ispisuje sve parne
brojeve do zaključno 100 kao i njihovu sumu u
zasebnom retku.

Zadatak 4 Napišite program u kojem korisnik unosi
koliko ima predmeta, a potom ocjenu iz svakog
predmeta. Program treba ispisati prosjek unesenih
ocjena.

Zadatak 5 Korisnik unosi broj. Program treba ispisati
najveći prirodni broj čiji je kvadrat manji od upisanog
broja.
3
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO

Zadatak 6 Napišite program koji računa i ispisuje
umnožak parnih brojeva od 1 do 100.

Zadatak 7 Napišite program koji će ispisati sve brojeve
od 1 do 10 osim broja 7.

Zadatak 8 Napišite program koji će ispisati prvih 10
članova niza (prvi član je a0 ) po formuli:
an =
1
+1
4
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO

Zadatak 9 Koristeći while petlju, ispišite sumu prirodnih
brojeva do zaključno 50.

Zadatak 10 Pomoću while petlje, napišite program koji
računa prosječnu plaću inženjera računarstva. Plaće se
unose dok se ne unese 0. Program osim prosjeka, mora
ispisati i broj unesenih plaća.
5
pythonzapocetnike.uphero.com
6
RJEŠENJA
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA –
2.DIO
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 1
7
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 2
8
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 3
9
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 4
10
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 5
11
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 6
12
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 7
13
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 8
14
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 9
15
pythonzapocetnike.uphero.com
ZADACI ZA VJEŽBU – CIKLIČKA STRUKTURA – 2.DIO RJEŠENJA

Zadatak 10
16
pythonzapocetnike.uphero.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
782 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content