Ενιαίος Πίνακας Ειδών

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (CPV 33194200-8) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ: 72.239,43
Κωδικός
Είδους
Περιγραφή
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΗΤΕΙΑ
ΜΜ
Ποσότητα
Ποσότητα
Ποσότητα
Ενδεικτική τιµή
ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΗΤΕΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΚΡΙΒΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΝ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 100 ML ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1ML=20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΝ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 100Ml ΣΕ
ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1Μl= 20 ΣΤΑΓΟΝΕΣ)
TEM
730
0,820
598,60
0,00
0,00
25355
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 80 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ.
ΧΩΡΙΣ ΡΟΛΛΕΡ
ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ ΑΠΌ
PE/NYG2/PVC. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 2,5
ΜΜ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΤΡΟ 4,0 ΜΜ ΜΕ ΑΚΡΑ LUER
LOCK ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕIΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΓΙΑ ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ 10KG/CM2 -145 PSI.ΝΑ ΕIΝΑΙ ΜΧ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 50CM
TEM
635
0,120
76,20
0,00
0,00
25340
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝ.ΡΟΗΣ HOTLINE
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HOTLINE ΠΟΥ
∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
TEM
10
15,200
152,00
0,00
0,00
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΝΟΝ.ΡΟΗΣ RANGER
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ
ΜΕΣΩ ΥΠΕΡΥΘΥΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΡΟΗ
24000ml/h. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ.Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑΧΕΙΑ < 5SEC ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ
ΑΣΘΕΝΗ.
TEM
200
21,900
4.380,00
0,00
0,00
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ
ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜ.ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ
ΚΑΤΑΚΡΑΤ.ΜΙΚΡΟΠΗΓΜ.ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΕΝΟ
ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΓ.ΤΟ ΡΥΓΧ.ΤΗΣ
ΣΥΣΚ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ AΠΟ ΠΛΑΣΤ. ΟΧΙ ΠΟΛΥ ΑΙΧΜ.ΝΑ ΜΗΝ
ΤΡΑΥΜΑΤ.ΤΟΝ ΑΣΚΟ ΚΑΤΑΛ.ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
∆ΙΑΤΡΗΣΗ.ΝΑ ΑΠΟΛΗΓΕΙ ΣΕ ΒΕΛΟΝΑ
TEM
10.800
1,760
19.008,00
0,00
0,00
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΚΟΙΝΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΟΡΩΝ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ. ΤΟ ΡΥΓΧΟΣ ∆ΙΑΤΡΗΣΗΣ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ. ΝΑ
ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΟ
ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΤΟ
ΣΤΑΓΟΝΟΘΑΛΑΜΟ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200ΕΚ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ.
ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ LOUER LOCK. Η LOUER ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ FLASH BALL LATEX. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΠΑΡΤΙ∆Α,ΗΜΕΡ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ)
TEM
116.530
0,124
14.449,72
0,00
3.100,00
25365
21033
25339
25341
25.000
25371
39983
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΩΝ
∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΕΣ (1ML=
60ΣΤΑΓ) ΜΕ ΡΙΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ.ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ RΟΗΣ
ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΕ ML ΠΛΑΓΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΟΠΗ ΓΙΑ IV
EΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ
ΚΑΙ ΠΩΜΑ ΜΕ Α∆ΙΑΒΡΟΧΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΩΣ 250ML/H.TO TEΛΙΚΟ
ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΠΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ LUER ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ LOCK
TEM
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ 150ml
TEM
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΘΑΛΑΜΟ
22.500
0,558
12.555,00
0,00
0,00
300
1,050
0,00
0,00
315,00
67270
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΩΝΩΝ 150ml
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΛΕΣ
LUER-LOCK
TEM
1.200
0,315
0,00
0,00
378,00
39967
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 75-80 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΡΩΝ 75-80 ΕΚ., ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ
ΡΟΛΛΕΡ
ΜΕ ΡΟΛΛΕΡ
TEM
270
0,199
0,00
0,00
53,73
39978
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ
TEM
1.000
1,260
0,00
0,00
1.260,00
0,650
ΣΥΝΟΛΑ:
ΦΠΑ:
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:
0,00
51.219,52
11.780,49
63.000,00
2.405,00
2.405,00
553,15
2.958,15
0,00
5.106,73
1.174,55
6.281,28
120768
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
(ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑ)
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ
Η προσφερόµενη συσκευή πρέπει:
1)Να είναι από Πλαστική Ύλη
2)Να είναι Αποστειρωµένη και απηλλαγµένη
πυρετογόνων.
3)Να διαθέτει θάλαµο διπλό διήθησης, ο πρώτος θάλαµος
να φέρει µεγάλης επιφάνειας, φίλτρο διήθησης προς
αποφυγή εύκολης απόφραξης απο πήγµατα και ο Ηθµός
να είναι Nylon πλέγµα πυκνής ύφανσης και ο δεύτερος
θάλαµος µακρύς για την εύκολη σταγονοµέτρηση του
ιηθηµένου αίµατος.
4)Ο σωλήνας της συσκευής να είναι µακρύς ~200cm
εύκαµπτος µε ισοπαχή αυλό 3mm να καταλήγει σε Luer
Lock.
5)∆ιαθέτει κλείστρο ροής µε µεγάλο roller για
σταγονοµέτρηση ακριβείας και σταθερή ροή.
6)Ο συνδετήρας της συσκευής µε τον ασκό αίµατος
πρέπει να µην είναι πολύ αιχµηρός (για αποφυγή
τραυµατισµών του ασκού) και αρκετού µήκους για εύκολη
χρήση. ∆εν πρέπει να έχει αεραγωγό.
7)Η συσκευασία πρέπει να είναι ατοµική για κάθε µία
συσκευή και να περιέχει η αναγράφει οδηγίες χρήσεως,
επίσης δεν πρέπει ο σωλήνας να παρουσιάζει τσακίσµατα.
8)Να είναι πιστοποιηµένες κατά ISO.
ΤΕΜ
3.700