ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ - www . did

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΟ ΜΗΚΟΥΣ 12CM M.X
(ΠΡΩΚΤΟΣΚΟΠΙO Μ.Χ)
ΟΡΘΟΣΚΟΠΙΑ 25ΕΚ
(ΟΡΘΟΣΙΓΜΟΕΙΔΟΣΚΟΠΙΑ) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
BILLΟW 2000 CC (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
BILLΟW, ΜΕ 2 ΘΑΛΆΜΟΥΣ, 2000 ML
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΑ
BILLΟW, ΜΕ 3 ΘΑΛΆΜΟΥΣ, 2600 ML
ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ
ΝΕΟΓΝΩΝ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΓΑΛΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΟΡΟΥ ΜΕ
ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ "Υ" ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΗΚΟΥΣ 2
ΜΕΤΡΩΝ (Αποστειρωμένο Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΟΡΟΥ ΜΕ
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΡΟΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΒΑΡΕΛΑΚΙROLER) & Θ ΑΛΑΜΟ ΜΙΚΡΟΣΤAΓΟΝΩΝ
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΟΡΟΥ ΜΕ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ 100-150 ML.
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΦΙΛΤΡΟ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Μ.Χ.ΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑ
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ) (Αποστειρωμένο Μ.Χ.)
ΦΙΛΤΡΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Μ.Χ.ΜΕ
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕ ΝΟ
ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ) (Αποστειρωμένο Μ.Χ.)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ &
ΧΑΡΑΚΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ) ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ
ΜΕΤΡΗΤΗ Μ.Χ. (Αποστειρωμένο Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
600ML Ν.12 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ, ΒΕΛΟΝΑ
TROCAR , ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ)
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
Μ/Μ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΜ
25
ΤΕΜ
50
ΤΕΜ
40
ΤΕΜ
60
ΤΕΜ
5
ΤΕΜ
600
ΤΕΜ
56300
ΤΕΜ
10000
ΤΕΜ
60
ΤΕΜ
4300
ΤΕΜ
20
ΤΕΜ
20
ΤΕΜ
250
ΤΕΜ
180
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
600ML Ν.14 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ,ΒΕΛΟΝΑ
TROCAR,ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ)
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
600ML Ν.16 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ,ΒΕΛΟΝΑ
TROCAR,ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ)
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ
600ML Ν.18 ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ,ΒΕΛΟΝΑ
TROCAR,ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΠΛΗΡΕΣ)
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΜΑΣΚA ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛH ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2
ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΜΑΣΚA ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ
ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2
ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΜΑΣΚA ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
AEROLIN ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ
ΜΕ ΜΑΛΑΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ(AEROSOL) (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ
Μ.Χ.)
ΜΑΣΚA ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
ΠΑΙΔΩΝ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ ΦΑΡΜ ΑΚΩΝ AEROLIN
ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΗ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ
Μ.Χ.)
ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΗΚ.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2
ΜΕΤΡΩΝ,ΑΠΟ ΜΑΛΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Ν ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ.
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ VENTURI ΕΝΗΛΙΚΩΝ,
ME 6 VENTURI(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΡΟΥ
ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ) (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ Μ.Χ.)
ΣΑΚΟΣ (ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ) 1000 ML ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟ
Μ.Χ.)
ΤΕΜ
300
ΤΕΜ
550
ΤΕΜ
650
ΤΕΜ
3500
ΤΕΜ
200
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΑ
ΤΕΜ
5100
ΤΕΜ
900
ΤΕΜ
2500
ΤΕΜ
560
ΤΕΜ
100
ΤΕΜ
170
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (TRIFLO
II)
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
AEROSOL ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΚΛΩ ΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ-ΑΣΘΕΝΗ & ΜΕ ΜΑΣΚΑ.
(Αποστειρωμένο Μ.Χ.)
ΣΑΚΟΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 3LIT,
ΟΛΙΚΉΣ , ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Μ.ΧΡΗΣ.
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΠΙΑΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΠΙΕΣΗΣ 25ΜΜ ΜΕ ΣΑΚΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,700ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
μ.Χ.
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ,ΠΙΕΣΗΣ 40ΜΜ ΜΕ ΣΑΚΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ,700ML,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ
μ.Χ.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ LIFECARE 5000,
XL & PLUM.
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (10 σταγόνων /ml)
ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
LIFECARE 5000, XL & PLUM.
ΠΟΥΑΡ (ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ) ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ
ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (ΧΩΡΙΣ ΣΙΔΕΡΟ)
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ
ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ
ΑΤΟΜΑ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ
( ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)
ΤΕΜ
15
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
2000
ΤΕΜ
400
ΤΕΜ
50
ΤΕΜ
100
ΤΕΜ
30
ΤΕΜ
20
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
30
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
5
ΣΕΤ
10
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ΠΟΥΑΡ (ΒΕΝΤΟΥΖΑΚΙΑ)
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
ΣΤΑΤΩ (ΑΓΓΙΣΤΡΑ) ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΟΥΡΟΣΥΛΕΚΤΩΝ
ΣΤΑΤΩ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΝΙΣΤΡΩΝ 75εκ.
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ( ΓΙΑ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ)
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ)
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU
ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΜΑΣΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU
ΠΑΙΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU
ΝΕΟΓΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ
ΜΑΣΚΑ
ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΜΕ
ΑΕΡΑΝΤΛΙΑ
ΤΕΜ
30
ΤΕΜ
15
ΤΕΜ
200
ΤΕΜ
8
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
10
ΤΕΜ
ΤΕΜ
5
100
ΤΕΜ
6
ΤΕΜ
2
ΤΕΜ
2
ΤΕΜ
20
Ροόμετρα για μπρίζες τύπου fro.Να είναι συμβατά με τους
Α/Α 55 και 56.Την προμήθεια θα αναλάβει η εταιρεία που θα
αναδειχθεί μειοδότης στο σύνολο των Α/Α 53-56.
Ροόμετρα για μπρίζες τύπου fro.Να είναι συμβατά με τους
Α/Α 55 και 56.Την προμήθεια θα αναλάβει η εταιρεία που θα
αναδειχθεί μειοδότης στο σύνολο των Α/Α 53-57.
Βίδες για μπρίζες τύπου fro.Να είναι συμβατά με τους Α/Α
53,54 και 56.Την προμήθεια θα αναλάβει η εταιρεία που θα
αναδειχθεί μειοδότης στο σύνολο των Α/Α 53-56.
Να είναι συμβατά με τους Α/Α 53,54 και 55.Την προμήθεια
θα αναλάβει η εταιρεία που θα αναδειχθεί μειοδότης στο
σύνολο των Α/Α 53-56.
53
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
ΤΕΜ
50
54
ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΙΣΤΗΛΟ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΒΙΔΑ
ΤΕΜ
5
55
ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ
ΤΕΜ
20
56
ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΡΟΟΜΕΤΡΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΔΟΧΕΙΟ).
ΤΕΜ
30
ΤΕΜ
ΤΕΜ
4
15
ΤΕΜ
300
57
58
59
ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ (ΝΕΦΡΟ)
ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΝΕΦΡΟ)
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ
(ΤΥΠΟΥ BLOUD CHAMBER) ΓΙΑ ΤΟ
ΜΟΝΙΤΟΡ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ CRIT-LINE III TQA
89982
ΣΚΕΥΕΣ ΟΡΓΑΝΑ