close

Enter

Log in using OpenID

BROSHURE_a4:...... 1.qxd

embedDownload
© Λίνα Παρδαλάκη
www.oramastudies.gr
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΣΠΟΥ∆ΕΣ
WORKSHOPS
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 - 2014
© Νίκος Παγανόπουλος
Η ΣΧΟΛΗ
Η σχολή εικαστικών & φωτογραφικών σπουδών Όραµα παρέχει εκπαιδευτικά προγράµµατα
που διερευνούν τις διαφορετικές κατευθύνσεις του κόσµου της φωτογραφίας.
Το Βασικό Πρόγραµµα Σπουδών αναλύει σε βάθος τις πτυχές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας και των εικαστικών τεχνών,
προσφέροντας ταυτόχρονα τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις. Ολοκληρώνεται µε την ετήσια έκθεση των σπουδαστών.
Το πρόγραµµα των Workshops εστιάζει ειδικότερα στις τεχνικές και εικαστικές γνώσεις που
απαιτούνται ώστε οι συµµετέχοντες να αναπτύξουν τις φωτογραφικές τους δεξιότητες.
Στο Όραµα οι σπουδαστές οικοδοµούν τις γνώσεις, την υποµονή, και το πάθος που χρειάζεται
για να θεµελιώσουν και να διευρύνουν το προσωπικό τους φωτογραφικό όραµα.
Παράλληλα αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια και τις εµπειρίες ώστε να µπορούν
να εργαστούν ως επαγγελµατίες φωτογράφοι.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ
Καθηγητές: Γιάννης Ριζοµάρκος, Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος.
Το βασικό πρόγραµµα σπουδών της σχολής Εικαστικών & Φωτογραφικών Σπουδών Όραµα απευθύνεται σε όσους επιθυµούν
να καταρτιστούν στις τεχνικές και θεωρητικές γνώσεις της φωτογραφίας καθώς και σε επιµέρους εκφραστικά µέσα που
µπορούν να την πλαισιώσουν. Πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος είναι οι σπουδαστές να καλλιεργήσουν το κριτήριο
εκείνο που τους επιτρέπει να προσεγγίζουν τον κόσµο γύρω τους µε µια περισσότερο καλλιτεχνική µατιά, µέσα από
την αξιοποίηση της ευαισθησίας και του ταλέντου τους. Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε τρία έτη.
1ο ΕΤΟΣ
2ο ΕΤΟΣ
3ο ΕΤΟΣ
Απευθύνεται σε αρχάριους που θέλουν
να γνωρίσουν τον κόσµο της φωτογραφίας.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη φωτογραφική
σκέψη και στην πρακτική εξάσκηση, σε µια
σειρά µαθηµάτων που καλύπτουν τεχνικά και
θεωρητικά ζητήµατα. Οι διδακτικές ενότητες
αναπτύσσονται ως εξής:
Το 2ο έτος του βασικού προγράµµατος
σπουδών απευθύνεται σε όσους έχουν
τη βασική τεχνική και θεωρητική κατάρτιση
και θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
Το πρόγραµµα εστιάζει σε βάθος στην
κατανόηση του φωτογραφικού µέσου
ώστε οι σπουδαστές να φτάσουν σε υψηλό
επίπεδο δηµιουργικής εξέλιξης. Οι διδακτικές
ενότητες αναπτύσσονται ως εξής:
Οι σπουδαστές µαθαίνουν πώς να επεκτείνουν
και να διαµορφώνουν το φωτογραφικό τους
έργο. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
εξετάζονται οι σηµαντικές πτυχές και
η µεθοδολογία του έργου τους θέτοντας
τις βάσεις για µια ποιοτική ολοκληρωµένη
εργασία. Μετά από ουσιαστικές συζητήσεις,
επικεντρώνονται στο πώς να απλοποιούν την
εικόνα κατά τη διαδικασία της λήψης αλλά και
να διατηρούν τον έλεγχο ενώ ανακαλύπτουν
νέες κατευθύνσεις δίνοντας µια διαφορετική
διάσταση στη σκέψη τους. Εκτός από τις
γνώσεις γύρω από τη φωτογραφία και τη
δηµιουργία portfolio οι σπουδαστές µαθαίνουν
πώς να εµπιστεύονται τη διαίσθησή τους
αναπτύσσοντας τα κριτήρια εκείνα που τους
επιτρέπουν να µετατρέψουν τα συναισθήµατά
τους σε ένα µοναδικό προσωπικό όραµα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΗΨΗ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ Ι
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ι
PHOTOSHOP FOR PHOTOGRAPHERS
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
∆ιάρκεια: 7 µήνες / 100 ώρες
Μέρα: Τετάρτη
Ώρες µαθηµάτων: 19.00 - 22.00
Έναρξη: Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
Κόστος: 500€ + ΦΠΑ. Με την εγγραφή
καταβάλλονται 140€ + ΦΠΑ και το υπόλοιπο
σε 6 δόσεις των 60€ + ΦΠΑ µε πρώτη δόση
τον ∆εκέµβριο. 10% έκπτωση
µε την εξόφληση όλου του ποσού.
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΙΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΜΕΝΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
STUDIO ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΙΙ
PHOTOSHOP FOR PHOTOGRAPHERS
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
∆ιάρκεια: 7 µήνες / 100 ώρες
Μέρα: Πέµπτη
Ώρες µαθηµάτων: 19.00 - 22.00
Έναρξη: Πέµπτη 17 Οκτωβρίου
Κόστος: 580€ + ΦΠΑ. Με την εγγραφή
καταβάλλονται 160€ + ΦΠΑ και το υπόλοιπο
σε 6 δόσεις των 70€ + ΦΠΑ µε πρώτη δόση
τον ∆εκέµβριο. 10% έκπτωση
µε την εξόφληση όλου του ποσού.
∆ιάρκεια: 7 µήνες / 60 ώρες
Μέρα: Τρίτη
Ώρες µαθηµάτων: 19.00 - 22.00
Έναρξη: Τρίτη 15 Οκτωβρίου
Κόστος: 350€ + ΦΠΑ.
Με την εγγραφή καταβάλλονται 100€ + ΦΠΑ
και το υπόλοιπο σε 5 δόσεις των 50€ + ΦΠΑ
µε πρώτη δόση τον ∆εκέµβριο.
10% έκπτωση µε την εξόφληση
όλου του ποσού.
© Οµαδική φωτογράφηση
Στους σπουδαστές του βασικού προγράµµατος παρέχεται έκπτωση 10% σε όλα τα workshops της σχολής.
Μετά την ολοκλήρωση κάθε έτους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης του σεµιναρίου.
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όσους επιθυµούν να ξεκινήσουν τη φωτογραφική τους παιδεία στην ψηφιακή φωτογραφική
τεχνολογία. Η θεωρητική διδασκαλία και η πρακτική εφαρµογή του προγράµµατος επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών
αρχών της φωτογραφίας ενώ δίνεται έµφαση στη φωτογραφική σκέψη: πώς οι φακοί συµπληρώνουν τη µατιά, πώς ελέγχεται
δηµιουργικά η ποσότητα του φωτός και ποιος είναι ο ρόλος του χρόνου στη φωτογραφία.
Επωφεληθείτε από τον συνδυασµό σεµιναρίων: Σε όσους παρακολουθήσουν όλα τα εργαστήρια του κύκλου,
παρέχεται έκπτωση 10% µε εξόφληση όλου του ποσού.
15/9 24/11 12/01
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μιχοπούλου
Το µάθηµα έχει σχεδιαστεί για αρχάριους
που θέλουν να γνωρίσουν τις δηµιουργικές
και τεχνικές δυνατότητες της ψηφιακής
µηχανής. Τα θέµατα που αναλύονται αφορούν
τη λειτουργία της µηχανής και των φακών:
ταχύτητα κλείστρου, διάφραγµα, αρχεία RAW,
ισορροπία λευκού, εστιακή απόσταση.
Οι βασικές λειτουργίες της φωτογραφικής
µηχανής και η τεχνική προσέγγιση της λήψης
δηµιουργούν τις συνθήκες που επιτρέπουν
στους συµµετέχοντες να ενταχθούν στον κόσµο
της φωτογραφίας. Η σχολή παρέχει όλο τον
απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό επίδειξης ενώ
όσοι διαθέτουν φωτογραφική µηχανή µπορούν
να τη φέρουν.
Το εργαστήριο θα επαναληφθεί Νοέµβριο
και Ιανουάριο.
∆ιάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 20€ + ΦΠΑ
Ώρες: 11.00 – 15.00
Ηµ/νίες: 15/9, 24/11, 12/01
Εγγραφές έως: 11/9, 20/11, 8/1
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
29/9 01/12 19/01
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μιχοπούλου
Το µάθηµα απευθύνεται σε όσους θέλουν να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη φωτογραφία
αξιοποιώντας τη θεωρία στην πράξη σε
εξωτερικούς χώρους. Η πρακτική εφαρµογή του
προγράµµατος επικεντρώνεται στη στοχευµένη
χρήση του φωτογραφικού εξοπλισµού ενώ
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος θα ανατεθούν
ατοµικές ασκήσεις µε στόχο την κατανόηση των
βασικών φωτογραφικών αρχών. Στον επίλογο
του σεµιναρίου οι συµµετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να συζητήσουν µε τον εισηγητή τις
φωτογραφίες της ηµέρας. Το σεµινάριο θα
πραγµατοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο στο κέντρο
της Αθήνας. Αφορά αρχάριους που διαθέτουν
οποιαδήποτε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή,
που θα πρέπει να έχουν µαζί τους, και να
γνωρίζουν το χειρισµό της. Το εργαστήριο
θα επαναληφθεί ∆εκέµβριο και Ιανουάριο.
Προαπαιτούµενες γνώσεις: Εισαγωγή στην
ψηφιακή µηχανή.
∆ιάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 20€ + ΦΠΑ
Ώρες: 11.00 - 15.00
Ηµ/νίες: 29/9, 1/12, 19/01
Εγγραφές έως: 25/9, 27/11, 15/1
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΟΛΤΑ
06/10 15/12
Στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου.
Μια φωτογραφική βόλτα όπου οι συµµετέχοντες
καλούνται να αποτυπώσουν την ιστορία παράλληλα µε τη δυναµική του χώρου. Με τη καθοδήγηση του εισηγητή θα ανατεθούν ατοµικές
ασκήσεις ώστε να κατανοήσουν τους κανόνες
σύνθεσης µιας εικόνας και να βελτιώσουν την
οπτική και τεχνική κατάρτισή τους. Συζητήσεις
και κριτική των εικόνων στο τέλος της βόλτας,
παρέχουν µια επισκόπηση της φωτογραφικής
µέρας καθώς και αναφορές για περαιτέρω
εξερεύνηση. Το µάθηµα απευθύνεται
σε αρχάριους αλλά και πιο έµπειρους
φωτογράφους που θέλουν να διευρύνουν
τις γνώσεις τους και την αισθητική τους.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη.
∆ιάρκεια: 5 ώρες
Κόστος: 30€ + ΦΠΑ
Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Εισηγητής: Γιάννης Ριζοµάρκος
Ηµ/νία: Κυριακή 6 Οκτωβρίου 11.00 - 16.00
Εγγραφές: έως Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
Στο τεχνολογικό πάρκο Λαυρίου
Εισηγητής: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος
Ηµ/νία: Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 11.00 - 16.00
Εγγραφές: έως Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου
WORKSHOPS
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
12/10 21/12
Στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
Στο λιµάνι του Πειραιά.
Το πρόγραµµα των workshops αποτελείται από τέσσερις
κύκλους εργαστηρίων που απευθύνονται σε όσους θέλουν
να αποκτήσουν φωτογραφικές γνώσεις αλλά και σε πιο
έµπειρους φωτογράφους που θέλουν να επεκτείνουν αυτές
που ήδη διαθέτουν ή έχουν επαγγελµατικά κίνητρα.
Κάθε κύκλος επικεντρώνεται στις γνώσεις, στις δεξιότητες
και στις τεχνικές που απαιτούνται, για τη φωτογραφική στήριξη
και προσωπική εξέλιξη των µαθητών ώστε να εκπληρώσουν
του στόχους τους. Με την ολοκλήρωση κάθε σεµιναρίου
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Το σεµινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε οι συµµετέχοντες να αναπτύξουν τα κριτήρια εκείνα που
θα τους εµπνεύσουν την αντίληψη ενός
διαφορετικού κόσµου οπτικών εµπειριών και
αισθητικών προκλήσεων. Το πρώτο µέρος του
σεµιναρίου θα επικεντρωθεί σύντοµα και
εντατικά στα τεχνικά θέµατα που σχετίζονται
µε τη λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαµηλού
φωτισµού. Η εστίαση, η κατάλληλη έκθεση,
ο αποτελεσµατικός χειρισµός του διαθέσιµου
φωτισµού και η χρήση του εξοπλισµού είναι
µερικά από αυτά. Στη συνέχεια µε την
καθοδήγηση του εισηγητή, οι σπουδαστές
θα φωτογραφίσουν σε έναν περίπατο που
στόχο έχει την εξοικείωση µε τις τεχνικές και
την καλλιτεχνική προσέγγιση των νυχτερινών
εικόνων στο αστικό και όχι µόνο περιβάλλον.
Το µάθηµα ολοκληρώνεται µε την κριτική
ανάλυση των εικόνων. Μπορούν να συµµετέχουν
φωτογράφοι µε βασικές τεχνικές γνώσεις
οι οποίοι διαθέτουν τρίποδο.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη.
∆ιάρκεια: 5 ώρες
Κόστος: 30€ + ΦΠΑ
Στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Εισηγητής: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος
Ηµ/νία: Σάββατο 12 Οκτωβρίου 18.00 - 23.00
Εγγραφές: έως Τετάρτη 9 Οκτωβρίου
Στο Λιµάνι του Πειραιά
Εισηγητής: Γιάννης Ριζοµάρκος
Ηµ/νία: Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 18.00 - 23.00
Εγγραφές: έως Τετάρτη 18 ∆εκεµβρίου
© Κωσταντίνος Σταυρόπουλος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
WORKSHOPS
Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους συµµετέχοντες να αποκτήσουν τις θεµελιώδεις θεωρητικές και τεχνικές
γνώσεις που απαιτούνται για να ενταχθούν στον επαγγελµατικό κόσµο της φωτογραφίας. Αποτελείται από τέσσερα σεµινάρια
κατά την διάρκεια των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη φωτογραφική σκέψη και στην πρακτική εξάσκηση, καλύπτοντας
θέµατα εξοπλισµού και φωτισµού. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φωτογράφους που έχουν τις απαραίτητες βασικές τεχνικές
γνώσεις και διαθέτουν DSLR µηχανή. Η σχολή παρέχει όλο τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό.
Επωφεληθείτε από τον συνδυασµό σεµιναρίων: Σε όσους παρακολουθήσουν όλα τα εργαστήρια του κύκλου,
παρέχεται έκπτωση 10% µε εξόφληση σε δύο δόσεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
19 - 20/10
Εισηγήτρια: Ειρήνη Μιχοπούλου
Το εργαστήριο εισάγει τους µαθητές στις
βασικές αρχές φωτισµού στούντιο, µε έµφαση
σε πρακτικές εφαρµογές για πορτρέτα και
still-life. Γεννήτριες ρεύµατος, αυτοκέφαλα
flash και αξεσουάρ, φωτόµετρα καθώς και
τεχνικές φωτισµού για την ανάδειξη της
φόρµας και της υφής είναι µερικά από τα
θέµατα που θα αναπτυχθούν. Την πρώτη µέρα
του σεµιναρίου η εισηγήτρια θα παρουσιάσει
τον απαραίτητο εξοπλισµό και την χρήση του
στην εφαρµοσµένη φωτογραφία. Οι συµµετέχοντες θα διδαχθούν τη φωτοµέτρηση,
τη θερµοκρασία χρώµατος και µια σειρά
από τεχνικές φωτισµού, για έντονο ή µαλακό
φως. Τη δεύτερη µέρα, µέσα από την πρακτική
εξάσκηση οι µαθητές θα εξοικειωθούν µε
τον εξοπλισµό ώστε να κατανοήσουν πώς
να χειρίζονται κατάλληλα το φως για τη
δηµιουργία ενός επιθυµητού αποτελέσµατος.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη.
∆ιάρκεια: 8 ώρες
Ηµ/νίες: Σάββατο 19 Οκτωβρίου 11.00 - 15.00
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 11.00 - 15.00
Κόστος: 80€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 16 Οκτωβρίου
ON CAMERA FLASH
3/11
Εισηγητής: Γιάννης Ριζοµάρκος
Το σεµινάριο αφορά την κατανόηση και
τη δηµιουργική χρήση του εξωτερικού flash
της µηχανής και των αξεσουάρ του. Οι µαθητές
διδάσκονται τον καλύτερο τρόπο χρήσης του
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
καθώς και πώς να επεκτείνουν τις δυνατότητες
του φωτισµού, συνδυάζοντας πολλαπλά
συστήµατα flash και τεχνικές fill και bounce.
Το µάθηµα απευθύνεται ιδιαίτερα σε
φωτογράφους που χρησιµοποιούν flash
επαγγελµατικά αλλά και σε όσους συνειδητοποιούν ότι µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά
τις λήψεις τους. Όσοι διαθέτουν flash
µπορούν να το φέρουν.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη
STUDIO FASHION
PHOTOGRAPHY
∆ιάρκεια: 4 ώρες
Ηµ/νίες: Κυριακή 3 Νοεµβρίου 11.00 - 15.00
Κόστος: 40€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 30 Οκτωβρίου
Το σεµινάριο επικεντρώνεται στις πρακτικές
θεµελιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται στη
φωτογραφία µόδας καθώς και στη θεωρητική
προσέγγιση της. Οι εισηγήσεις θα καλύψουν
θέµατα σχετικά µε την ιστορία, την αισθητική
και τις τεχνικές φωτισµού που χρησιµοποιούνται στο στούντιο. Οι συµµετέχοντες θα
µάθουν να εργάζονται οµαδικά, να συνεργάζονται µε µοντέλα, make up artist, hair και
fashion stylists ,να αναδεικνύουν τα ρούχα και
την έµπνευση των σχεδιαστών ενώ θα αναπτύξουν ένα επαγγελµατικό portfolio από τις
λήψεις τους. Την πρώτη µέρα του σεµιναρίου
ο εισηγητής θα παρουσιάσει µια επιλογή
φωτογραφιών από γνωστούς φωτογράφους
µόδας καθώς και µια επιλογή δικής του
δουλειάς. Τη δεύτερη και τρίτη µέρα οι
συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν τη διαδικασία του make-up
και styling µε τον εισηγητή να αναλύει το ύφος
της θεµατολογίας και να φωτογραφίζει.
Στην συνέχεια θα φωτογραφίσουν οι ίδιοι
τα µοντέλα τους, εναλλάσσοντας πλατό, outfit
και concept, µε τον εισηγητή να επιβλέπει και
κάνει προτάσεις ώστε να βελτιωθεί το αποτέλεσµα. Την τέταρτη µέρα θα γίνει µια εκτενής
ανάλυση των καλύτερων φωτογραφιών του
σεµιναρίου ενώ η συζήτηση θα εστιαστεί
στην ανάπτυξη του προσωπικού ύφους και
στην περαιτέρω βελτίωση του κάθε
µαθητευόµενου. Το µάθηµα διεξάγεται
σε µικρή οµάδα των οκτώ ατόµων.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Studio photography.
STUDIO LIGHTING
FOR PORTRAIT
9 - 11/11
Εισηγητής: Νίκος Βαρδακαστάνης
Μέσα από την κατανόηση των βασικών αρχών
του φωτισµού πορτρέτου, οι συµµετέχοντες
µαθαίνουν να αξιοποιούν την ποιότητα του
φωτός ως κύριο άξονα για µια δηµιουργική
λήψη. Την πρώτη µέρα του σεµιναρίου
οι µαθητές θα έρθουν σε επαφή µε τον
εξοπλισµό και τις τεχνικές φωτισµού που
χρησιµοποιούνται κατά τη λήψη και θα
παρακολουθήσουν την demo φωτογράφιση
του εισηγητή παράλληλα µε τη θεωρία.
Τη δεύτερη µέρα θα µάθουν να λειτουργούν
αποτελεσµατικά σαν οµάδα φωτογραφίζοντας
οι ίδιοι τα µοντέλα τους και να εστιάζουν
δηµιουργικά στα προβλήµατα που προκύπτουν
δίνοντας τη λύση µέσα από την προσωπική
τους µατιά. Οι φωτογραφίες που θα
προκύψουν θα συζητηθούν την τρίτη µέρα
του σεµιναρίου µε έµφαση σε αισθητικά
και τεχνικά θέµατα ώστε ο καθένας να θέσει
τις βάσεις για να αποκτήσει τον δικό του
φωτογραφικό χαρακτήρα. Το µάθηµα
διεξάγεται σε µικρή οµάδα των οκτώ ατόµων.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Studio photography.
∆ιάρκεια: 12 ώρες
Ηµ/νίες: Σάββατο 9 Νοεµβρίου 11.00 - 15.00
Κυριακή 10 Νοεµβρίου 11.00 - 16.00
∆ευτέρα 11 Νοεµβρίου 19.00 - 22.00
Κόστος: 160€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 30 Οκτωβρίου,
περιορισµένος αριθµός θέσεων.
6 - 9/12
Εισηγητής: Νίκος Βαρδακαστάνης
∆ιάρκεια: 18 ώρες
Ηµ/νίες: Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου 19.00 - 22.00
Σάββατο 7 ∆εκεµβρίου 10.00 – 16.00
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου 10.00 – 16.00
∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου 19.00 – 22.00
Κόστος: 220€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 27 Νοεµβρίου,
περιορισµένος αριθµός θέσεων.
© Carolin Negrin
STUDIO PHOTOGRAPHY
WORKSHOPS
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤAΖ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Το πρόγραµµα εστιάζει στις ερευνητικές δεξιότητες και τεχνικές γνώσεις που είναι αναγκαίες για τη δηµιουργία ενός φωτογραφικού έργου.
Στα τρία σεµινάρια του προγράµµατος, οι µαθητές διδάσκονται την πρακτική και θεωρητική προσέγγιση της θεµατολογίας τους ενώ αποκτούν τα
κίνητρα που θα τους επιτρέψουν να πειραµατιστούν και να αναπτυχθούν καλλιτεχνικά. Απευθύνεται σε φωτογράφους που έχουν τις απαραίτητες
βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και επιθυµούν να εισέλθουν στον δύσκολο και περιπετειώδη κόσµο της φωτοειδησεογραφίας.
Επωφεληθείτε από τον συνδυασµό σεµιναρίων: Σε όσους παρακολουθήσουν όλα τα εργαστήρια του κύκλου,
παρέχεται έκπτωση 10% µε εξόφληση σε δύο δόσεις.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
Η Ελλάδα βρίσκεται εν µέσω εξελίξεων
και συγκεντρώνει το φωτοειδησεογραφικό
ενδιαφέρον των διεθνών µέσων ενηµέρωσης,
καθιστώντας τη φωτογραφία ρεπορτάζ
επίκαιρη όσο ποτέ. Στόχος του µαθήµατος
είναι να διδάξει την οπτική τεκµηρίωση
ενός κοινωνικού, πολιτιστικού ή πολιτικού
γεγονότος µε ειλικρινή και πειστικό τρόπο.
Οι µαθητές θα δουλέψουν πάνω στην
ανάπτυξη µιας θεµατολογίας σε πραγµατικές
συνθήκες ρεπορτάζ και θα µάθουν να
παίρνουν γρήγορες αποφάσεις, να ρισκάρουν
και να ξεπερνούν τα όρια τους προκειµένου
να εξελιχθούν σε ένα ανώτερο φωτογραφικό
επίπεδο. Η πρώτη µέρα του σεµιναρίου
αφιερώνεται στην παρουσίαση δουλειάς
γνωστών φωτορεπόρτερ και θεµάτων της
εισηγήτριας ενώ ολοκληρώνεται µε
συζητήσεις που αφορούν την επιλογή,
τον καθορισµό και την έρευνα του
θέµατος της εργασίας. Τη δεύτερη µέρα
οι συµµετέχοντες θα φωτογραφίσουν το
θέµα τους µε την εισηγήτρια να καθοδηγεί
και να συµβουλεύει. Την τελευταία µέρα
θα παρουσιαστούν οι εικόνες για ανάλυση
και κριτική ενώ θα συζητηθούν θέµατα
σχετικά µε τους τρόπους εισαγωγής
στην επαγγελµατική φωτοειδησεογραφία,
στα πρακτορεία και στα φεστιβάλ που
την αντιπροσωπεύουν. Απευθύνεται σε
φωτογράφους που έχουν τις απαραίτητες
βασικές θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Κύκλος Βασικής Κατάρτισης.
Η φωτογραφία έχει τη δυνατότητα να
αφηγείται ιστορίες για τη σχέση µεταξύ
των ανθρώπων και του τόπου. Στο εργαστήριο,
οι µαθητές καλούνται να έρθουν σε
επαφή µε ανθρώπους και καταστάσεις
και να αναπτύξουν τη θεµατολογία τους
εξισορροπώντας τις καλλιτεχνικές ανάγκες
µε την ειλικρίνεια και τη σαφήνεια που
απαιτείται. Κατά την διάρκεια των µαθηµάτων
θα διδαχθούν τους τρόπους να ξεπερνούν
το φόβο της φωτογράφησης καθώς και τις
τεχνικές να αποκτούν πρόσβαση στο θέµα
τους ώστε να το αναπτύξουν µε ηθική και
ευαισθησία. Απευθύνεται σε φωτογράφους
που έχουν τις απαραίτητες βασικές
θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει στο πρώτο
µάθηµα να φέρουν το portfolio τους.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Κύκλος Βασικής Κατάρτισης.
16 - 18/11
Εισηγήτρια: Μάρω Κουρή
∆ιάρκεια: 14 ώρες
Ηµ/νίες: Σάββατο 16 Νοεµβρίου 11.00 - 15.00
Κυριακή 17 Νοεµβρίου 09.00 - 16.00
∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου 19.00 - 22.00
Κόστος: 150€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 13 Νοεµβρίου.
13/12 - 31/01
Εισηγήτρια: Μυρτώ Παπαδοπούλου
∆ιάρκεια: 15 ώρες
Ηµ/νίες: 13, 20 ∆εκεµβρίου
& 10, 17, 31 Ιανουαρίου
Μέρα: Παρασκευή
Ώρες: 19.00 - 22.00
Κόστος: 180€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ∆ΡΟΜΟΥ
07 - 10/02
Εισηγητής: David Gibson, Λουκάς Βασιλικός
Η φωτογραφική περιπλάνηση και αναζήτηση
περιµένοντας το απροσδόκητο θα µπορούσε
να είναι ο ορισµός της φωτογραφίας δρόµου.
Βασικός στόχος του σεµιναρίου είναι να
προσφέρει στους συµµετέχοντες έµπνευση,
να διδάξει το ήθος και το νόηµα της φωτογραφίας δρόµου. Παράλληλα θα µάθουν να
αξιοποιούν τη διαίσθησή τους, να πειραµατίζονται µε διαφορετικές προσεγγίσεις
συλλαµβάνοντας µοναδικές στιγµές.
Η πρώτη µέρα του σεµιναρίου περιλαµβάνει
ένα ιστορικό αφιέρωµα στη φωτογραφία
δρόµου µε ανάλυση των µηνυµάτων και
της αισθητικής των εικόνων. Στη συνέχεια
οι εισηγητές θα παρουσιάσουν δουλειές τους,
θα αναθέσουν εργασίες και θα προετοιµάσουν
τους µαθητές για τις λήψεις της επόµενης
µέρας. Τη δεύτερη και τρίτη µέρα
οι συµµετέχοντες θα φωτογραφίσουν στους
δρόµους της Αθήνας, µε τους εισηγητές
να συµβουλεύουν και να ενθαρρύνουν
παρατηρώντας άµεσα τα αποτελέσµατα.
Τα συµπεράσµατα και η καλλιτεχνική
προσέγγιση των φωτογραφιών µε ανάλυση
και κριτική σε βάθος ολοκληρώνουν την
τέταρτη µέρα. Απευθύνεται σε φωτογράφους
που έχουν τις απαραίτητες βασικές
θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις.
Σηµείωση: Οι διαλέξεις θα γίνουν στα αγγλικά.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Κύκλος Βασικής Κατάρτισης.
∆ιάρκεια: 20 ώρες
Ηµ/νίες:
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 18.00 - 22.00
Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 10.00 - 16.00
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 15.00 - 22.00
∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου 19.00 - 22.00
Κόστος: 220€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 29 Ιανουαρίου.
© Κώστας ∆είξιµος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
WORKSHOPS
Το πρόγραµµα «εκτός πόλης» είναι κάθε φορά ένα διαφορετικό φωτογραφικό
οδοιπορικό µε τον ίδιο όµως στόχο, τη διαδροµή και την εµπειρία ενός ταξιδιού
που µεταφράζεται σε εικόνα. Η γνώση, η ελεύθερη και ολοκληρωµένη
προσέγγιση µιας θεµατολογίας και οι ταξιδιωτικές ανάσες είναι το αποτέλεσµα
µιας απόδρασης µε άξονα τη φωτογραφία.
Επωφεληθείτε από τον συνδυασµό σεµιναρίων: Σε όσους παρακολουθήσουν
και τα δύο εργαστήρια του κύκλου, παρέχεται έκπτωση 10% στην τιµή του
σεµιναρίου µε την εξόφληση όλου του ποσού.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΟΛΤΑ
ΣΤΟ ΝΕΩΡΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ
Μια φωτογραφική βόλτα στο Νεώριο Σύρου,
ένα µοναδικό χώρο όπου η τέχνη της
φωτογραφίας συναντιέται µε την τέχνη της
ναυπηγικής και εµπνέεται από αυτή και τους
µαστόρους της. Με τη καθοδήγηση του
εισηγητή οι συµµετέχοντες θα επικεντρωθούν
στην καλλιτεχνική φωτογραφική προσέγγιση
του χώρου για να βελτιώσουν την οπτική και
τεχνική κατάρτισή τους ενώ η επαφή µε τους
ανθρώπους που τον περιβάλλουν είναι µια
µοναδική εµπειρία και πρόκληση για όλους.
Συζητήσεις και κριτική των εικόνων στο τέλος
της βόλτας παρέχουν µια επισκόπηση της
φωτογραφικής µέρας. Το µάθηµα απευθύνεται
σε αρχάριους αλλά και πιο έµπειρους
φωτογράφους που θέλουν να διευρύνουν
τις γνώσεις τους και την αισθητική τους.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη.
Το σεµινάριο έχει σχεδιαστεί ώστε οι
συµµετέχοντες να αναπτύξουν τα κριτήρια
εκείνα που θα τους εµπνεύσουν την οπτική
τους αντίληψη ώστε να εξερευνήσουν τις ιδέες
και την αισθητική τους τη νύχτα στη πόλη του
Ναυπλίου. Το πρώτο µέρος του σεµιναρίου
θα επικεντρωθεί σύντοµα και εντατικά στα
τεχνικά θέµατα που σχετίζονται µε τη λήψη
φωτογραφιών σε συνθήκες χαµηλού
φωτισµού. Η εστίαση, η κατάλληλη έκθεση,
ο αποτελεσµατικός χειρισµός του διαθέσιµου
φωτισµού και η χρήση του εξοπλισµού είναι
µερικά από αυτά. Στη συνέχεια µε την
καθοδήγηση του εισηγητή οι σπουδαστές
θα φωτογραφίσουν σε έναν περίπατο που
στόχο έχει την εξοικείωση µε τις τεχνικές και
την καλλιτεχνική προσέγγιση των νυχτερινών
εικόνων. Μπορούν να συµµετέχουν φωτογράφοι
µε βασικές τεχνικές γνώσεις οι οποίοι
διαθέτουν τρίποδο.
Προαπαιτούµενες γνώσεις:
Φωτογραφία στην πράξη.
∆ιάρκεια: 7 ώρες
Ηµεροµηνία: Σάββατο 25 Ιανουαρίου
12.00 - 19.00
Κόστος: 90€ + ΦΠΑ. Περιλαµβάνεται
1 διανυκτέρευση µε πρωινό
Εγγραφές: έως Τετάρτη 15 Ιανουαρίου
Κόστος συµµετοχής σεµιναρίου: 60€ + ΦΠΑ
22/02
Εισηγητής: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος
∆ιάρκεια: 7 ώρες
Ηµεροµηνία: Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
16.00 - 23.00
Κόστος: 90€ + ΦΠΑ. Περιλαµβάνεται
1 διανυκτέρευση µε πρωινό
Εγγραφές: έως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου
Κόστος συµµετοχής σεµιναρίου: 60€ + ΦΠΑ
© Αδάµ Συλαιούνης
25/01
Εισηγητής: Γιάννης Ριζοµάρκος
ΕΙ∆ΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Μάρτιος-Μάιος
Εισηγητής: Φραντζέσκος Καραγιαννόπουλος
Όταν η καλλιτεχνική φωτογραφία
αγγίζει την εικαστική τέχνη.
Το σεµινάριο στοχεύει στο να οδηγήσει τους
µαθητές στην αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας
προσωπικής τους φωτογραφικής εµπειρίας,
έτσι ώστε να είναι σε θέση να την προσαρµόσουν και να τη µετουσιώσουν σε εικαστικό
έργο. Θα έρθουν σε επαφή µε υλικά όπως
µέταλλο, ξύλο, χαρτί ενώ παράλληλα θα
µάθουν πώς το κάθε υλικό αντιδρά µε τη
φωτογραφία. Θα γνωρίσουν τον κόσµο των
χρωµάτων, ακρυλικά, λάδια, νεροµπογιές
και πώς να χρησιµοποιούν τα πινέλα και τα
εργαλεία ώστε η εξέλιξη της φαντασίας τους
να γίνεται ορατή. Το πρόγραµµα απευθύνεται
σε αρχάριους και προχωρηµένους.
Με την ολοκλήρωση του σεµιναρίου
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
∆ιάρκεια: 24 ώρες, 2 εργαστήρια το µήνα
Έναρξη: Μάρτιος
Ώρες: 12.00 - 16.00
Κόστος: 150€ + ΦΠΑ.
Εγγραφές: έως Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Το µάθηµα απευθύνεται σε όσους δεν
διαθέτουν τον απαιτούµενο χρόνο να
παρακολουθήσουν το βασικό πρόγραµµα
σπουδών της σχολής. Μέσα από εντατικό
πρόγραµµα ασκήσεων, οι µαθητές έρχονται
σε επαφή µε τις βασικές θεωρητικές και
τεχνικές γνώσεις γύρω από την καλλιτεχνική
φωτογραφία ενώ παράλληλα δηµιουργούνται
τα κριτήρια εκείνα που τους επιτρέπουν
να βλέπουν την εξέλιξη της φωτογραφικής
τους σκέψης. Το σεµινάριο περιλαµβάνει
δεκαπενθήµερη ηλεκτρονική επικοινωνία
µε τη χρήση του προγράµµατος Skype.
Οι διδακτικές ενότητες αναπτύσσονται
ως εξής: Φωτογραφική τεχνολογία και
πρακτική, ιστορία της φωτογραφίας,
οπτική και εικαστική αντίληψη.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε αρχάριους
και προχωρηµένους.
∆ιάρκεια: 10 ώρες
Κόστος: 150€ + ΦΠΑ
Εγγραφές: Όλο το χρόνο
ΚΑΤ’ Ι∆ΙΑΝ ΜΑΘΗΣΗ
Κάθε σπουδαστής είναι µοναδικός µαθαίνει
µε το δικό του ρυθµό και διαχειρίζεται τις
γνώσεις του µε διαφορετικό τρόπο.
Τα ιδιαίτερα µαθήµατα φωτογραφίας
είναι µια επιλογή για όσους έχουν φορτωµένο
πρόγραµµα και συγκεκριµένες καθηµερινές
ανάγκες που καθιστούν δύσκολη την τακτική
παρακολούθηση µαθηµάτων σε µια τάξη.
Η προσωπική επαφή µε τον επιβλέποντα
καθηγητή έχει στόχο να εµπνεύσει αλλά και
να βοηθήσει το σπουδαστή να γνωρίσει τον
κόσµο της φωτογραφίας µε τη δική του
προσωπική µατιά. Μια εναλλακτική επιλογή
πιο προσιτή οικονοµικά, είναι η συµµετοχή
σε ένα ηµι-ιδιωτικό µάθηµα µε ένα δεύτερο
άτοµο. Αν έχετε ένα φίλο που συµµερίζεται
το επίπεδο της φωτογραφικής εµπειρίας σας
και έχει παρόµοιες ανάγκες παρέχεται
η δυνατότητα να µοιραστείτε το κόστος
του προγράµµατος. Εάν έχετε περισσότερες
ερωτήσεις σχετικά µε τα ιδιαίτερα µαθήµατα
φωτογραφίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τη γραµµατεία ώστε να συζητήσουµε τις
συγκεκριµένες ανάγκες σας. Το πρόγραµµα
απευθύνεται σε αρχάριους και προχωρηµένους.
Εγγραφές: Όλο το χρόνο
© Λήδα Λάππα
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ώρες γραµµατείας:
Τρίτη - Παρασκευή
17.00 - 21.00
Κοµοτηνής 10 Αµπελόκηποι, 11526
Τηλ. 210 7701709
e-mail: [email protected]
www.facebook.com/OramaPhotοgraphyStudies
http://vimeo.com/orama
www.oramastudies.gr
© Μαρία Κουτή
ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content